Update to iD v2.8.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sv.json
index 4944d08..5fb0378 100644 (file)
 {
-    "modes": {
-        "add_area": {
-            "title": "Område",
-            "description": "Lägg till parker, byggnader, sjöar eller andra områden på kartan.",
-            "tail": "Klicka på kartan för att börja rita ett område, exempelvis en park, sjö eller byggnad."
+    "sv": {
+        "icons": {
+            "information": "info",
+            "remove": "radera",
+            "undo": "ångra"
         },
-        "add_line": {
-            "title": "Linje",
-            "description": "Lägg till vägar, stigar, kanaler och andra linjer på kartan.",
-            "tail": "Klicka på kartan för att rita en väg, stig eller ett vattendrag."
-        },
-        "add_point": {
-            "title": "Punkt",
-            "description": "Lägg till restauranger, butiker, postlådor och andra punkter på kartan.",
-            "tail": "Klicka på kartan för att lägga till en punkt."
-        },
-        "browse": {
-            "title": "Bläddra",
-            "description": "Panorera och zooma kartan."
-        },
-        "draw_area": {
-            "tail": "Klicka för att lägga till nya punkter till området. Klicka igen på första punkten för att sluta området."
-        },
-        "draw_line": {
-            "tail": "Klicka för att lägga till fler punkter till linje. Klicka på andra linjer för att förbinda dem och dubbelklicka för att avsluta linjen."
-        }
-    },
-    "operations": {
-        "add": {
-            "annotation": {
-                "point": "Lagt till en punkt.",
-                "vertex": "Lagt till en nod till en linje.",
-                "relation": "Lade till en relation."
-            }
-        },
-        "start": {
-            "annotation": {
-                "line": "Påbörjade en linje.",
-                "area": "Påbörjade ett område."
-            }
-        },
-        "continue": {
-            "key": "A",
-            "title": "Fortsätt",
-            "description": "Fortsätt denna linje.",
-            "not_eligible": "Ingen linje kan fortsätta här.",
-            "multiple": "Flera linjer kan fortsätta härifrån. För att välja en linje, tryck på tangenten Skift och klicka på den för att välja.",
-            "annotation": {
-                "line": "Fortsatte en linje.",
-                "area": "Fortsatt ett område."
-            }
-        },
-        "cancel_draw": {
-            "annotation": "Avbröt ritning."
-        },
-        "change_role": {
-            "annotation": "Ändrade rollen för ett objekt i relationen."
-        },
-        "change_tags": {
-            "annotation": "Ändrade tagg."
-        },
-        "circularize": {
-            "title": "Gör till cirkel",
-            "description": {
-                "line": "Gör denna linje rund.",
-                "area": "Gör området runt."
-            },
-            "key": "O",
-            "annotation": {
-                "line": "Gjorde en linje rund.",
-                "area": "Gjorde ett område runt."
-            },
-            "not_closed": "Denna kan inte göras rund då den inte är en loop.",
-            "too_large": "Denna kan inte göras runt då inte tillräckligt är synligt för tillfället."
-        },
-        "orthogonalize": {
-            "title": "Räta upp",
-            "description": {
-                "line": "Räta upp hörnen på denna linje.",
-                "area": "Räta upp hörnen på denna ytan."
-            },
-            "key": "S",
-            "annotation": {
-                "line": "Gjort hörnen på en linje fyrkantiga.",
-                "area": "Gjort hörnen på ett område fyrkantiga."
-            },
-            "not_squarish": "Denna kan inte rätas upp då den inte är fyrkantig.",
-            "too_large": "Denna kan inte rätas upp då inte tillräckligt är synligt för tillfället."
-        },
-        "straighten": {
-            "title": "Räta ut",
-            "description": "Räta ut denna linje.",
-            "key": "S",
-            "annotation": "Rätade ut en linje.",
-            "too_bendy": "Den kan inte rätas upp då den är för böjd."
-        },
-        "delete": {
-            "title": "Ta bort",
-            "description": "Tag bort från kartan.",
-            "annotation": {
-                "point": "Tagit bort en punkt.",
-                "vertex": "Tagit bort en nod från en väg.",
-                "line": "Tagit bort en linje.",
-                "area": "Tagit bort ett område.",
-                "relation": "Tagit bort en relation.",
-                "multiple": "Tagit bort {n} objekt."
-            },
-            "incomplete_relation": "Detta objekt kan inte raderas, då det inte är komplett hämtad."
-        },
-        "add_member": {
-            "annotation": "Lägg till ett objekt i relationen."
-        },
-        "delete_member": {
-            "annotation": "Ta bort ett objekt i relationen."
-        },
-        "connect": {
-            "annotation": {
-                "point": "Förbundit en väg till en punkt.",
-                "vertex": "Förbundit en väg till en annan väg.",
-                "line": "Förbundit en väg till en linje.",
-                "area": "Förbundit en väg till ett område."
-            }
-        },
-        "disconnect": {
-            "title": "Bryt av",
-            "description": "Bryt av dessa vägar från varandra.",
-            "key": "D",
-            "annotation": "Bryt av linjen.",
-            "not_connected": "Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att koppla ifrån."
-        },
-        "merge": {
-            "title": "Sammanfoga",
-            "description": "Sammanfoga dessa linjer.",
-            "key": "C",
-            "annotation": "Sammanfogade {n} linjer.",
-            "not_eligible": "Dessa objekt kan inte slås samman.",
-            "not_adjacent": "Dessa linjer kan inte slås ihop då dem inte är ihopsatta.",
-            "restriction": "Dessa linjer kan inte slås samman då minst en av dem tillhör relationen \"{relation}\".",
-            "incomplete_relation": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då åtminstone ett inte hämtats fullständigt."
-        },
-        "move": {
-            "title": "Flytta",
-            "description": "Flytta till annan plats.",
-            "key": "M",
-            "annotation": {
-                "point": "Flyttade en punkt.",
-                "vertex": "Flyttade en nod i en väg.",
-                "line": "Flyttade en linje.",
-                "area": "Flyttade ett område.",
-                "multiple": "Flyttade flera objekt."
-            },
-            "incomplete_relation": "Detta objekt kan inte flyttas då det inte är nedladdat i sin helhet."
-        },
-        "rotate": {
-            "title": "Rotera",
-            "description": "Rotera detta objekt runt dess centerpunkt.",
-            "key": "R",
-            "annotation": {
-                "line": "Roterade en linje.",
-                "area": "Roterade ett område."
-            }
-        },
-        "reverse": {
-            "title": "Byt riktning",
-            "description": "Byt riktning på linjen.",
-            "key": "V",
-            "annotation": "Bytte riktning på en linje."
-        },
-        "split": {
-            "title": "Dela upp",
-            "description": {
-                "line": "Dela linjen i två delar vid denna punkt.",
-                "area": "Dela gränserna för detta område i två delar.",
-                "multiple": "Dela linjen/området i två, vid denna punkt."
-            },
-            "key": "X",
-            "annotation": {
-                "line": "Dela en linje.",
-                "area": "Dela gränsen för ett område.",
-                "multiple": "Dela gränsen för {n} linjer/områden."
-            },
-            "not_eligible": "Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.",
-            "multiple_ways": "Det är för många linjer här för att kunna dela dem."
-        },
-        "restriction": {
-            "help": {
-                "select": "Klicka för att välja ett vägsegment.",
-                "toggle": "Klicka för att växla svängrestriktioner.",
-                "toggle_on": "Klicka för att lägga till en \"{restriction}\"-restriktion.",
-                "toggle_off": "Klicka för att ta bort \"{restriction}\"-restriktionen."
-            },
-            "annotation": {
-                "create": "Lagt till en svängrestriktion",
-                "delete": "Tagit bort en svängrestriktion"
-            }
-        }
-    },
-    "undo": {
-        "tooltip": "Ångra: {action}",
-        "nothing": "Inget att ångra."
-    },
-    "redo": {
-        "tooltip": "Gör om: {action}",
-        "nothing": "Inget att upprepa."
-    },
-    "tooltip_keyhint": "Genväg:",
-    "browser_notice": "Denna redigerare funkar i Firefox, Chrome, Safari, Opera och Internet Explorer 9 eller högre. Uppgradera din webbläsare eller använd Potlatch 2 för att redigera kartan.",
-    "translate": {
-        "translate": "Översätt",
-        "localized_translation_label": "Flerspråkigt namn",
-        "localized_translation_language": "Välj språk",
-        "localized_translation_name": "Namn"
-    },
-    "zoom_in_edit": "Zomma in för att redigera",
-    "logout": "logga ut",
-    "loading_auth": "Ansluter till OpenStreetMap...",
-    "report_a_bug": "rapportera ett fel",
-    "status": {
-        "error": "Kan inte ansluta till API:et.",
-        "offline": "API:et är inte tillgängligt. Vänligen försök redigera senare.",
-        "readonly": "API:et är skrivskyddat. Du måste vänta innan du kan spara dina ändringar."
-    },
-    "commit": {
-        "title": "Spara ändringar",
-        "description_placeholder": "Kort beskrivning av dina ändringar",
-        "message_label": "Skicka meddelande",
-        "upload_explanation": "De redigeringar du bidrar med kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
-        "upload_explanation_with_user": "De redigeringar du bidrar med som {user} kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
-        "save": "Spara",
-        "cancel": "Avbryt",
-        "warnings": "Varningar",
-        "modified": "Ändrat",
-        "deleted": "Borttaget",
-        "created": "Skapat"
-    },
-    "contributors": {
-        "list": "Ändrad av {users}",
-        "truncated_list": "Ändrad av {users} och {count} andra"
-    },
-    "geocoder": {
-        "search": "Sök hela världen...",
-        "no_results_visible": "Inget hittades i visad kartyta",
-        "no_results_worldwide": "Inget hittades"
-    },
-    "geolocate": {
-        "title": "Visa var jag är"
-    },
-    "inspector": {
-        "no_documentation_combination": "Det finns ingen dokumentation för denna tagg-kombination",
-        "no_documentation_key": "Det finns ingen dokumentation för denna nyckel.",
-        "show_more": "Visa mer",
-        "view_on_osm": "Visa på openstreetmap.org",
-        "all_tags": "Alla taggar",
-        "all_members": "Alla medlemmar",
-        "all_relations": "Alla relationer",
-        "new_relation": "Ny relation...",
-        "role": "Roll",
-        "choose": "Välj typ av objekt",
-        "results": "{n} sökresult för {search}",
-        "reference": "Visa på OpenStreetmaps wiki",
-        "back_tooltip": "Ändra objekt",
-        "remove": "Ta bort",
-        "search": "Sök",
-        "multiselect": "Välj objekt",
-        "unknown": "Okänd",
-        "incomplete": "<inte hämtad>",
-        "feature_list": "Sök efter egenskaper",
-        "edit": "Ändra objekt",
-        "none": "Ingen",
-        "node": "Nod",
-        "way": "Väg",
-        "relation": "Relation",
-        "location": "Plats"
-    },
-    "background": {
-        "title": "Bakgrund",
-        "description": "Bakgrundsinställningar",
-        "percent_brightness": "{opacity}% ljusstyrka",
-        "none": "Ingen",
-        "custom": "Anpassa",
-        "custom_button": "Ändra anpassad bakgrund",
-        "fix_misalignment": "Justera bildplacering",
-        "reset": "ta bort"
-    },
-    "restore": {
-        "heading": "Du har icke-sparade ändringar.",
-        "description": "Du har ändringar från förra sessionen som inte har sparats. Vill du hämta dessa ändringar?",
-        "restore": "Återställ",
-        "reset": "Ta bort"
-    },
-    "save": {
-        "title": "Spara",
-        "help": "Spara ändringar till OpenStreetMap så att andra användare kan se dem.",
-        "no_changes": "Inga ändringar att spara.",
-        "error": "Något gick fel vid sparandet",
-        "uploading": "Dina ändringar sparas nu till OpenStreetMap.",
-        "unsaved_changes": "Du har icke-sparade ändringar."
-    },
-    "success": {
-        "edited_osm": "Redigerat OSM!",
-        "just_edited": "Du har nu redigerat OpenStreetMap!",
-        "view_on_osm": "Visa på OSM",
-        "facebook": "Dela på Facebook",
-        "twitter": "Dela på Twitter",
-        "google": "Dela på Google+"
-    },
-    "confirm": {
-        "okay": "Ok"
-    },
-    "splash": {
-        "welcome": "Välkommen till iD OpenStreetMap-redigeraren",
-        "text": "iD är ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för att bidra till världens bästa fria karta. Detta är version {version}. För mer information besök {website} eller rapportera fel på {github}.",
-        "walkthrough": "Starta genomgången",
-        "start": "Ändra nu"
-    },
-    "source_switch": {
-        "live": "live",
-        "lose_changes": "Du har icke-sparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?",
-        "dev": "dev"
-    },
-    "tag_reference": {
-        "description": "Beskrivning",
-        "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
-        "used_with": "används med {type}"
-    },
-    "validations": {
-        "untagged_point": "Otaggad punkt",
-        "untagged_line": "Otaggad linje",
-        "untagged_area": "Otaggat område",
-        "many_deletions": "Du håller på att ta bort {n} objekt. Är du helt säker? Detta tar bort dem för alla som använder openstreetmap.org.",
-        "tag_suggests_area": "Taggen {tag} indikerar att detta borde vara ett område istället för en linje",
-        "deprecated_tags": "Borttagna taggar: {tags}"
-    },
-    "zoom": {
-        "in": "Zooma in",
-        "out": "Zooma ut"
-    },
-    "cannot_zoom": "Går ej att zooma ut ytterligare med nuvarande sätt.",
-    "gpx": {
-        "local_layer": "Lokal gpx-fil",
-        "drag_drop": "Dra och släpp en .gpx-fil på sidan, eller klicka på knappen till höger för att bläddra",
-        "zoom": "Zooma till GPX-spår",
-        "browse": "Bläddra efter en .gpx-fil"
-    },
-    "help": {
-        "title": "Hjälp",
-        "help": "# Hjälp\n\nDetta är en redigerare för [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), den\nfri och redigerbara världskartan. Du kan använda den för att lägga till och uppdatera\ndata i ditt närområde, allt för att ytterligare förbättra en världskarta för alla baserad på öppen källkod och data.\n\nÄndringar du gör i den här kartan kommer att visas för alla som använder\nOpenStreetMap. För att göra en ändring behöver du ett\n[gratis OpenStreetMap-konto](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) är ett samarbetsprojekt med [källkodkod \ntillgänglig på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
-        "gps": "# GPS \n\nGPS-data är den mest pålitliga källan för uppgifter till OpenStreetMap. Denna redigerare \nstödjer lokala spår – ”.GPX”-filer på din lokala dator. Du kan skapa \ndenna typ av GPS-spår med ett flertal smartphone-appar samt med\npersonlig GPS-hårdvara. \n\nFör information om hur man skapar en GPS-spårning, läs \n[Kartläggning med en GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/). \n\nFör att använda ett GPX-spår för kartläggning, dra och släpp GPX-filen på \nkartredigeraren. Om den känns igen kommer den att läggas till på kartan som en klargrön \nlinje. Klicka på menyn \"Bakgrundsinställningar\" på höger sida för att aktivera, \navaktivera eller zooma till detta nya GPX-drivna lager. \n\nGPX spår överförs inte direkt till OpenStreetMap - det bästa sättet att \nanvända dem är att rita på kartan, använda den som en guide för de nya objekt som \ndu lägger till, och också [ladda upp dem till OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create) \nför att användas av andra.\n",
-        "buildings": "# Byggnader\n\nOpenStreetMap är världens största databas över byggnader. Du kan skapa\noch förbättra denna databas.\n\n### Markering\n\nDu kan markera en byggnad genom att klicka på dess kant. Detta kommer att markera \nbyggnaden och öppna en litet verktygsmeny och ett sidofält som visar mer information\nom byggnaden.\n\n### Modifiering\n\nIbland är byggnader felaktigt placerade eller har felaktiga taggar.\n\nFör att flytta en hel byggnad, markera den och klicka sedan på \"Flytta\"-verktyget. flytta\nmus för att flytta byggnaden, och klicka när den är korrekt placerad.\n\nFör att fixa den specifika formen av en byggnad, klicka och dra noderna som bildar\nramen till bättre platser.\n\n### Skapa\n\nEn av de viktigaste frågorna att tänka på vid tilläggning av byggnader till kartan är att\nOpenStreetMap registrerar byggnader både som form och punkt. Tumregeln\när att _kartlägga en byggnad som en form när möjligt_ och kartlägg företag, bostäder,\nfacilitet, och andra saker finns i byggandena som punkter placerade\ninuti byggnadernas ram.\n\nBörja rita en byggnad som en ram genom att klicka på knappen \"område\" högst upp till vänster\ngränssnittet, och avsluta det antingen genom att trycka på \"Retur\" på tangentbordet\neller genom att klicka på den första ritade noden för att stänga formen.\n\n### Radering\n\nOm en byggnad är helt fel – du kan se att den inte finns med i någon satellitbild\noch helst har bekräftat lokalt att det inte finns – kan du ta bort\nden, vilket tar bort det från kartan. Var försiktig när du tar bort objekt –\nlikt alla ändringar kommer resultatet ses av alla och satellitbilder\när ofta föråldrad, så byggnaden kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan ta bort en byggnad genom att klicka på den för att markera den och sedan klicka på\nikonen papperskorg eller trycka på \"Delete\"-tangenten.\n"
-    },
-    "intro": {
-        "navigation": {
-            "title": "Navigation",
-            "drag": "Huvudkartområdet visar OpenStreetMap-data ovanpå en bakgrund. Du kan navigera genom att dra och rulla, precis som i vanliga nätkartor. **Dra kartan!**",
-            "select": "Kartobjekt representeras på tre olika sätt: med punkter, linjer eller områden. Alla objekt kan markeras genom att klicka på dem.**Klicka på punkten för att markera den.**",
-            "header": "Titeln visar oss typ av objekt.",
-            "pane": "När ett objekt är markerat visas objektredigeraren till höger. I dess huvud syns vilken typ av objekt du redigerar och nedanför syns dess olika taggar, såsom namn och adress. **Stäng objektredigeraren med knappen uppe till höger.**"
-        },
-        "points": {
-            "title": "Punkter",
-            "add": "Punkter kan användas för att representera saker som affärer, restauranger och monument. De markerar en viss plats och beskriver vad som finns där. **Klicka på Punkt-knappen för att skapa en ny punkt.**",
-            "place": "Punkten kan placeras genom att klicka på kartan. **Placera punkten ovanpå byggnaden.**",
-            "search": "Det finns många olika typer av objekt som kan representeras av en punkt. Punkten du just lade till är ett café. **Sök efter '{name}'**",
-            "choose": "**Välj Café från listan.**",
-            "describe": "Punkten är nu taggad som cafe. Via objektredigeraren kan vi lägga till mer information om punkten. **Lägg till ett namn**",
-            "close": "Objektredigeraren kan stängas med knappen upp i högra hörnet. **Stäng taggredigeraren nu**",
-            "reselect": "Ofta existerar redan punkter, men innehåller misstag eller är ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Välj punkten du just skapade.**",
-            "fixname": "**Ändra namnet och stäng objektredigeraren.**",
-            "reselect_delete": "Alla objekt på kartan kan raderas. **Klicka på punkten du skapade.**",
-            "delete": "Menyn runt punkten innehåller operationer som kan utföras på den, inklusive ta bort. **Ta bort punkten.**"
-        },
-        "areas": {
-            "title": "Områden",
-            "add": "Områden kan vara ett sätt att mer detaljerat beskriva objekt. De ger information om gränserna för objektet. Områden kan i många fall användas istället för punkter och ofta är de att föredra. **Klicka på Område-knappen för att lägga till ett nytt område.**",
-            "corner": "Områden ritas genom att placera punkter som representerar gränsen på området. **Placera startpunkten på ett av lekplatsens hörn.**",
-            "place": "Rita området genom att placera ut fler punkter. Avsluta genom att klicka på startpunken igen. **Rita området för lekplatsen.**",
-            "search": "**Sök efter '{name}'.**",
-            "choose": "**Välj Lekplats från listan.**",
-            "describe": "**Lägg till ett namn och stäng sedan objektredigeraren**"
-        },
-        "lines": {
-            "title": "Linjer",
-            "add": "Linjer används för att representera objekt så som vägar, järnvägar och floder. **Klicka på knappen Linje för att lägga till en ny linje.***",
-            "start": "**Påbörja linjen genom att klicka på slutet av vägen.**",
-            "intersect": "Klicka för att lägga till fler punkter på linjen (vägen). Du kan flytta kartan under tiden du ritar. Vägar och många andra typer av linjer är en del av ett större nät med linjer. Det är därför viktigt att linjer blir korrekt anslutna till varandra för att exempelvis körinstruktioner ska fungera.**Klicka på Flower Street för att skapa en anslutning mellan de två linjerna (vägarna).**",
-            "finish": "Linjer avslutas genom att klicka på slutpunkten en gång till.**Avsluta linjen.**",
-            "road": "**Välj Väg från listan**",
-            "residential": "Det finns olika typer av vägar. Den vanligaste är \"Residential\". **Välj vägtypen \"Residential\"**",
-            "describe": "**Ge vägen ett namn och stäng objektredigeraren.**",
-            "restart": "Vägen behöver ha en korsning med Flower Street.",
-            "wrong_preset": "Du valde inte typen bostadsgata. **Klicka här för att välja igen**"
-        },
-        "startediting": {
-            "title": "Börja redigera",
-            "help": "Ytterligare dokumentation samt denna genomgång finns tillgängliga här.",
-            "save": "Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!",
-            "start": "Börja kartera!"
-        }
-    },
-    "presets": {
-        "categories": {
-            "category-golf": {
-                "name": "Golf"
-            },
-            "category-landuse": {
-                "name": "Landanvänding"
-            },
-            "category-path": {
-                "name": "Stig"
-            },
-            "category-rail": {
-                "name": "Spår"
-            },
-            "category-restriction": {
-                "name": "Restriktioner"
-            },
-            "category-road": {
-                "name": "Väg"
-            },
-            "category-route": {
-                "name": "Rutt"
+        "modes": {
+            "add_area": {
+                "title": "Område",
+                "description": "Lägg till parker, byggnader, sjöar eller andra områden på kartan.",
+                "tail": "Klicka på kartan för att börja rita ett område, exempelvis en park, sjö eller byggnad."
+            },
+            "add_line": {
+                "title": "Linje",
+                "description": "Lägg till vägar, stigar, kanaler och andra linjer på kartan.",
+                "tail": "Klicka på kartan för att rita en väg, stig eller ett vattendrag."
+            },
+            "add_point": {
+                "title": "Punkt",
+                "description": "Lägg till restauranger, butiker, postlådor och andra punkter på kartan.",
+                "tail": "Klicka på kartan för att lägga till en punkt."
+            },
+            "browse": {
+                "title": "Navigera",
+                "description": "Panorera och zooma kartan."
+            },
+            "draw_area": {
+                "tail": "Klicka för att lägga till nya punkter till området. Klicka igen på första punkten för att sluta området."
+            },
+            "draw_line": {
+                "tail": "Klicka för att lägga till fler punkter till linje. Klicka på andra linjer för att förbinda dem och dubbelklicka för att avsluta linjen."
+            },
+            "drag_node": {
+                "connected_to_hidden": "Detta kan inte redigeras då det är anslutet till ett dolt objekt."
             }
         },
-        "fields": {
-            "access": {
-                "label": "Tillgång",
-                "placeholder": "Okänt",
-                "types": {
-                    "access": "Generell",
-                    "foot": "Fotgängare",
-                    "motor_vehicle": "Motorfordon",
-                    "bicycle": "Cyklar",
-                    "horse": "Hästar"
-                },
-                "options": {
-                    "yes": {
-                        "title": "Tillåtna",
-                        "description": "Tillträde är tillåtet enligt lag"
-                    },
-                    "no": {
-                        "title": "Förbjudet",
-                        "description": "Tillträde ej tillåten för allmänheten"
-                    },
-                    "permissive": {
-                        "title": "Påbjuden",
-                        "description": "Tillträde tillåten fram till dess ägare återkallar tillståndet"
-                    },
-                    "private": {
-                        "title": "Privat",
-                        "description": "Tillträde tillåten endast med tillstånd av ägaren på individuell basis"
-                    },
-                    "designated": {
-                        "title": "Föredragen",
-                        "description": "Åtkomst tillåten enligt skyltar eller specifika lokala lagar"
-                    },
-                    "destination": {
-                        "title": "Destination",
-                        "description": "Åtkomst tillåten endast för att nå en destination"
-                    }
+        "operations": {
+            "add": {
+                "annotation": {
+                    "point": "Lade till en punkt.",
+                    "vertex": "Lade till en nod till en linje.",
+                    "relation": "Lade till en relation."
                 }
             },
-            "address": {
-                "label": "Adress",
-                "placeholders": {
-                    "housename": "Husnamn",
-                    "housenumber": "123",
-                    "street": "Gata",
-                    "city": "Stad",
-                    "place": "Plats",
-                    "hamlet": "Småort",
-                    "suburb": "Stadsdel",
-                    "subdistrict": "Deldistrikt",
-                    "district": "Distrikt",
-                    "province": "Provins",
-                    "state": "Stat",
-                    "country": "Land"
+            "start": {
+                "annotation": {
+                    "line": "Påbörjade en linje.",
+                    "area": "Påbörjade ett område."
                 }
             },
-            "admin_level": {
-                "label": "Administrativ nivå"
-            },
-            "aerialway/capacity": {
-                "label": "Kapacitet (per timme)",
-                "placeholder": "500, 2500, 5000..."
-            },
-            "aerialway/duration": {
-                "label": "Varaktighet (min)",
-                "placeholder": "1, 2, 3..."
-            },
-            "aerialway/occupancy": {
-                "placeholder": "2, 4, 8..."
-            },
-            "aeroway": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "amenity": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "atm": {
-                "label": "Uttagsautomat"
-            },
-            "barrier": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "bicycle_parking": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "boundary": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "building": {
-                "label": "Byggnad"
-            },
-            "building_area": {
-                "label": "Byggnad"
-            },
-            "capacity": {
-                "label": "Kapacitet"
-            },
-            "cardinal_direction": {
-                "label": "Riktning"
-            },
-            "clock_direction": {
-                "label": "Riktning",
-                "options": {
-                    "clockwise": "Medsols",
-                    "anticlockwise": "Motsols"
+            "continue": {
+                "key": "A",
+                "title": "Fortsätt",
+                "description": "Fortsätt denna linje.",
+                "not_eligible": "Ingen linje kan fortsätta här.",
+                "multiple": "Flera linjer kan fortsätta härifrån. För att välja en linje, tryck på tangenten Shift och klicka på den för att välja.",
+                "annotation": {
+                    "line": "Fortsatte en linje.",
+                    "area": "Fortsatte på ett område."
                 }
             },
-            "collection_times": {
-                "label": "Hämtningstider"
+            "cancel_draw": {
+                "annotation": "Avbröt ritning."
             },
-            "construction": {
-                "label": "Typ"
+            "change_role": {
+                "annotation": "Ändrade rollen för ett objekt i relationen."
             },
-            "country": {
-                "label": "Land"
+            "change_tags": {
+                "annotation": "Ändrade tagg."
             },
-            "crossing": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "cuisine": {
-                "label": "Kök"
-            },
-            "denomination": {
-                "label": "Samfund"
-            },
-            "denotation": {
-                "label": "Betydelse"
-            },
-            "description": {
-                "label": "Beskrivning"
-            },
-            "elevation": {
-                "label": "Höjd"
-            },
-            "emergency": {
-                "label": "Akut"
-            },
-            "entrance": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "except": {
-                "label": "Undantag"
-            },
-            "fax": {
-                "label": "Fax",
-                "placeholder": "+46 31 123 4567"
-            },
-            "fee": {
-                "label": "Avgift"
-            },
-            "fixme": {
-                "label": "Ordna mig"
-            },
-            "fuel/biodiesel": {
-                "label": "Säljer Biodiesel"
-            },
-            "fuel/diesel": {
-                "label": "Säljer Diesel"
-            },
-            "fuel/e10": {
-                "label": "Säljer E10"
-            },
-            "fuel/e85": {
-                "label": "Säljer E85"
-            },
-            "fuel/lpg": {
-                "label": "Säljer Gasol"
-            },
-            "fuel/octane_100": {
-                "label": "Säljer E100"
-            },
-            "fuel/octane_91": {
-                "label": "Säljer E91"
-            },
-            "fuel/octane_95": {
-                "label": "Säljer E95"
-            },
-            "fuel/octane_98": {
-                "label": "Säljer E98"
-            },
-            "golf_hole": {
-                "placeholder": "Hålnummer (1-18)"
-            },
-            "handicap": {
-                "label": "Handikapp",
-                "placeholder": "1-18"
-            },
-            "highway": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "historic": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "iata": {
-                "label": "IATA"
-            },
-            "icao": {
-                "label": "ICAO"
-            },
-            "incline": {
-                "label": "Lutning"
-            },
-            "information": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "internet_access": {
-                "label": "Internetaccess",
-                "options": {
-                    "wlan": "Wifi",
-                    "wired": "Trådbunden",
-                    "terminal": "Terminal"
+            "circularize": {
+                "title": "Gör till cirkel",
+                "description": {
+                    "line": "Gör denna linje rund.",
+                    "area": "Gör området runt."
+                },
+                "key": "O",
+                "annotation": {
+                    "line": "Gjorde en linje rund.",
+                    "area": "Gjorde ett område runt."
+                },
+                "not_closed": "Denna kan inte göras rund då den inte är en loop.",
+                "too_large": "Denna kan inte göras runt då inte tillräckligt är synligt för tillfället.",
+                "connected_to_hidden": "Detta kan inte göras runt då det är kopplat till ett dolt objekt."
+            },
+            "orthogonalize": {
+                "title": "Räta upp",
+                "description": {
+                    "line": "Räta upp hörnen på denna linje.",
+                    "area": "Räta upp hörnen på detta område."
+                },
+                "key": "S",
+                "annotation": {
+                    "line": "Gjorde hörnen på en linje fyrkantiga.",
+                    "area": "Gjorde hörnen på ett område fyrkantiga."
+                },
+                "not_squarish": "Denna kan inte rätas upp då den inte är fyrkantig.",
+                "too_large": "Denna kan inte rätas upp då inte tillräckligt är synligt för tillfället.",
+                "connected_to_hidden": "Detta kan inte rätas upp då det är kopplat till ett dolt objekt."
+            },
+            "straighten": {
+                "title": "Räta ut",
+                "description": "Räta ut denna linje.",
+                "key": "S",
+                "annotation": "Rätade ut en linje.",
+                "too_bendy": "Den kan inte rätas upp då den är för böjd.",
+                "connected_to_hidden": "Denna linje kan inte rätas ut då den är kopplad till ett dolt objekt."
+            },
+            "delete": {
+                "title": "Radera",
+                "description": {
+                    "single": "Radera detta objekt permanent.",
+                    "multiple": "Radera dessa objekt permanent."
+                },
+                "annotation": {
+                    "point": "Raderade en punkt.",
+                    "vertex": "Raderade en nod från en väg.",
+                    "line": "Raderade en linje.",
+                    "area": "Raderade ett område.",
+                    "relation": "Raderade en relation.",
+                    "multiple": "Raderade {n} objekt."
+                },
+                "too_large": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av dem är synliga för tillfället."
+                },
+                "incomplete_relation": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte raderas då det inte är fullständigt nedladdat.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de inte är fullständigt nedladdade."
+                },
+                "part_of_relation": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är del i en relation. Du måste ta bort det från relationen först. ",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de är delar i en relation. Du måste ta bort dem från relationen först."
+                },
+                "connected_to_hidden": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är kopplat till ett dolt objekt.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då några av dem är kopplade till dolda objekt."
                 }
             },
-            "landuse": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "lanes": {
-                "label": "Filer",
-                "placeholder": "1, 2, 3..."
-            },
-            "layer": {
-                "label": "Lager"
-            },
-            "leisure": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "length": {
-                "label": "Längd (meter)"
-            },
-            "levels": {
-                "label": "Våningar",
-                "placeholder": "2, 4, 6..."
-            },
-            "location": {
-                "label": "Lokalisering"
-            },
-            "man_made": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "maxspeed": {
-                "label": "Hastighetsbegränsning",
-                "placeholder": "50, 70, 90..."
+            "add_member": {
+                "annotation": "Lade till en medlem till en relationen."
             },
-            "name": {
-                "label": "Namn",
-                "placeholder": "Vanligt namn (om något)"
+            "delete_member": {
+                "annotation": "Raderade en medlem från en relationen."
             },
-            "natural": {
-                "label": "Natur"
-            },
-            "network": {
-                "label": "Nätverk"
-            },
-            "note": {
-                "label": "Notering"
-            },
-            "office": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "oneway": {
-                "label": "Enkelriktat",
-                "options": {
-                    "undefined": "Förväntas vara Nej"
+            "connect": {
+                "annotation": {
+                    "point": "Kopplade en väg till en punkt.",
+                    "vertex": "Kopplade en väg till en annan väg.",
+                    "line": "Kopplade en väg till en linje.",
+                    "area": "Kopplade en väg till ett område."
+                },
+                "relation": "Dessa objekt kan inte kopplas ihop då de har motstridiga relationsroller.",
+                "restriction": "Dessa objekt kan inte kopplas ihop då det skulle skada en relation av typen \"{relation}\"."
+            },
+            "disconnect": {
+                "title": "Koppla isär",
+                "description": "Koppla isär dessa linjer/områden från varandra.",
+                "key": "D",
+                "annotation": "Kopplade isär linjer/områden.",
+                "not_connected": "Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att sära på.",
+                "connected_to_hidden": "Detta kan inte kopplas isär då det är kopplat till ett dolt objekt.",
+                "relation": "Detta kan inte kopplas isär då den kopplar ihop medlemmar i en relation."
+            },
+            "merge": {
+                "title": "Sammanfoga",
+                "description": "Sammanfoga dessa objekt.",
+                "key": "C",
+                "annotation": "Sammanfogade {n} objekt.",
+                "not_eligible": "Dessa objekt kan inte sammanfogas.",
+                "not_adjacent": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då deras ändar inte är sammankopplade.",
+                "restriction": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då minst en av dem tillhör relationenen \"{relation}\".",
+                "incomplete_relation": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då åtminstone ett inte är fullständigt nedladdat.",
+                "conflicting_tags": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då några av dess taggar har motstridiga värden."
+            },
+            "move": {
+                "title": "Flytta",
+                "description": {
+                    "single": "Flytta detta objekt till annan plats.",
+                    "multiple": "Flytta dessa objekt till annan plats."
+                },
+                "key": "M",
+                "annotation": {
+                    "point": "Flyttade en punkt.",
+                    "vertex": "Flyttade en nod i en väg.",
+                    "line": "Flyttade en linje.",
+                    "area": "Flyttade ett område.",
+                    "multiple": "Flyttade flera objekt."
+                },
+                "incomplete_relation": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte flyttas då det inte är fullständigt nedladdat.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då de inte är fullständigt nedladdade."
+                },
+                "too_large": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte flyttas då det inte är tillräckligt synligt för tillfället.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då de inte är tillräckligt synliga för tillfället."
+                },
+                "connected_to_hidden": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte flyttas då det är kopplat till dolt objekt.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte flyttas då de är kopplade till dolda objekt."
                 }
             },
-            "oneway_yes": {
-                "label": "Enkelriktat",
-                "options": {
-                    "undefined": "Förväntas vara Ja"
+            "reflect": {
+                "title": {
+                    "long": "Spegla lång",
+                    "short": "Spegla kort"
+                },
+                "description": {
+                    "long": {
+                        "single": "Spegla detta objekt längs dess långa axel.",
+                        "multiple": "Spegla dessa objekt längs deras gemensamma långa axel."
+                    },
+                    "short": {
+                        "single": "Spegla detta objekt längs dess korta axel.",
+                        "multiple": "Spegla dessa objekt längs deras gemensamma korta axel."
+                    }
+                },
+                "key": {
+                    "long": "T",
+                    "short": "Y"
+                },
+                "annotation": {
+                    "long": {
+                        "single": "Speglade ett objekt längs dess långa axel.",
+                        "multiple": "Speglade flera objekt längs deras långa axel."
+                    },
+                    "short": {
+                        "single": "Speglade ett objekt längs dess korta axel.",
+                        "multiple": "Speglade flera objekt längs deras korta axel."
+                    }
+                },
+                "incomplete_relation": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte speglas då det inte har laddats ned fullständigt.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då de inte har laddats ned fullständigt."
+                },
+                "too_large": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte speglas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då inte tillräckligt av dem är synligt för tillfället."
+                },
+                "connected_to_hidden": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte speglas då det är kopplat till ett dolt objekt.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte speglas då några av dem är kopplade till dolda objekt."
                 }
             },
-            "opening_hours": {
-                "label": "Timmar"
-            },
-            "operator": {
-                "label": "Operatör"
-            },
-            "par": {
-                "label": "Par",
-                "placeholder": "3, 4, 5..."
-            },
-            "park_ride": {
-                "label": "Pendelparkering"
-            },
-            "parking": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "phone": {
-                "label": "Telefon",
-                "placeholder": "+46 31 123 4567"
-            },
-            "place": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "population": {
-                "label": "Folkmängd"
-            },
-            "power": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "railway": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "recycling/cans": {
-                "label": "Accepterar burkar"
-            },
-            "recycling/clothes": {
-                "label": "Accepterar kläder"
-            },
-            "recycling/glass": {
-                "label": "Accepterar glas"
-            },
-            "recycling/paper": {
-                "label": "Accepterar papper"
-            },
-            "ref": {
-                "label": "Referens"
-            },
-            "relation": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "religion": {
-                "label": "Religion",
-                "options": {
-                    "christian": "Kristendom",
-                    "muslim": "Muslim",
-                    "buddhist": "Buddist",
-                    "jewish": "Judendom",
-                    "hindu": "Hinduist",
-                    "shinto": "Shintoism",
-                    "taoist": "Taoism"
+            "rotate": {
+                "title": "Rotera",
+                "description": {
+                    "single": "Rotera detta objekt runt dess centrumpunkt.",
+                    "multiple": "Rotera dessa objekt runt deras gemensamma centrumpunkt."
+                },
+                "key": "R",
+                "annotation": {
+                    "line": "Roterade en linje.",
+                    "area": "Roterade ett område.",
+                    "multiple": "Roterade flera objekt."
+                },
+                "incomplete_relation": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte roteras då det inte har laddats ned fullständigt.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då de inte är fullständigt nedladdade."
+                },
+                "too_large": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte roteras då det inte är tillräckligt synligt för tillfället.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då de inte är tillräckligt synliga för tillfället."
+                },
+                "connected_to_hidden": {
+                    "single": "Detta objekt kan inte roteras då det är kopplat till dolt objekt.",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte roteras då de är kopplade till dolda objekt."
                 }
             },
-            "restriction": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "restrictions": {
-                "label": "Svängrestriktioner "
-            },
-            "route": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "route_master": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "sac_scale": {
-                "label": "Svårighetsgrad"
-            },
-            "service": {
-                "label": "Typ"
-            },
-            "shelter": {
-                "label": "Shelter"
+            "reverse": {
+                "title": "Byt riktning",
+                "description": "Byt riktning på linjen.",
+                "key": "V",
+                "annotation": "Bytte riktning på en linje."
+            },
+            "split": {
+                "title": "Dela upp",
+                "description": {
+                    "line": "Dela linjen i två delar vid denna punkt.",
+                    "area": "Dela gränserna för detta område i två delar.",
+                    "multiple": "Dela gränserna för linjerna/området i två, vid denna punkt."
+                },
+                "key": "X",
+                "annotation": {
+                    "line": "Delade linje.",
+                    "area": "Delade gränsen för ett område.",
+                    "multiple": "Delade gränsen för {n} linjer/områden."
+                },
+                "not_eligible": "Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.",
+                "multiple_ways": "Det är för många linjer här för att kunna dela dem.",
+                "connected_to_hidden": "Detta kan inte delas då det är kopplat till ett dolt objekt."
             },
-            "shop": {
-                "label": "Typ"
+            "restriction": {
+                "annotation": {
+                    "create": "Lade till en svängrestriktion",
+                    "delete": "Raderade en svängrestriktion"
+                }
+            }
+        },
+        "restriction": {
+            "controls": {
+                "distance": "Distans",
+                "distance_up_to": "Upp till (distans)",
+                "via": "Via",
+                "via_node_only": "Enbart nod",
+                "via_up_to_one": "Upp till 1 väg",
+                "via_up_to_two": "Upp till 2 vägar"
             },
-            "source": {
-                "label": "Källa"
+            "help": {
+                "indirect": "(indirekt)",
+                "turn": {
+                    "no_left_turn": "INGEN vänstersväng (indirekt)",
+                    "no_right_turn": "INGEN högersväng (indirekt)",
+                    "no_u_turn": "INGEN U-sväng (indirekt)",
+                    "no_straight_on": "INTE rakt fram (indirekt) ",
+                    "only_left_turn": "ENBART vänstersväng (indirekt)",
+                    "only_right_turn": "ENBART högersväng (indirekt)",
+                    "only_u_turn": "ENBART U-sväng (indirekt)",
+                    "only_straight_on": "ENBART rakt fram (indirekt)",
+                    "allowed_left_turn": "Vänstersväng tillåten (indirekt)",
+                    "allowed_right_turn": "Högersväng tillåten (indirekt)",
+                    "allowed_u_turn": "U-sväng tillåten (indirekt)",
+                    "allowed_straight_on": "Rakt fram tillåtet (indirekt)"
+                },
+                "from": "FRÅN",
+                "via": "VIA",
+                "to": "TILL",
+                "from_name": "{from} {fromName}",
+                "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
+                "via_names": "{via} {viaNames}",
+                "select_from": "Klicka för att välja ett {from}-segment",
+                "select_from_name": "Klicka för att välja {from} {fromName}",
+                "toggle": "Klicka för \"{turn}\""
+            }
+        },
+        "undo": {
+            "tooltip": "Ångra: {action}",
+            "nothing": "Inget att ångra."
+        },
+        "redo": {
+            "tooltip": "Gör om: {action}",
+            "nothing": "Inget att upprepa."
+        },
+        "tooltip_keyhint": "Kortkommando:",
+        "browser_notice": "Redigeraren stöds i Firefox, Chrome, Safari, Opera samt Internet Explorer 11 och högre. Uppgradera din webbläsare eller använd Potlatch 2 för att redigera kartan.",
+        "translate": {
+            "translate": "Översätt",
+            "localized_translation_label": "Flerspråkigt namn",
+            "localized_translation_language": "Välj språk",
+            "localized_translation_name": "Namn"
+        },
+        "zoom_in_edit": "Zooma in för att redigera",
+        "login": "Logga in",
+        "logout": "logga ut",
+        "loading_auth": "Ansluter till OpenStreetMap...",
+        "report_a_bug": "Rapportera ett fel",
+        "help_translate": "Hjälp till och översätta",
+        "feature_info": {
+            "hidden_warning": "{count} dolda objekt",
+            "hidden_details": "Detta objekt är dolt för tillfället: {details}"
+        },
+        "status": {
+            "error": "Kan inte ansluta till API:et.",
+            "offline": "API:et är inte tillgängligt. Vänligen försök redigera senare.",
+            "readonly": "API:et är skrivskyddat. Du måste vänta innan du kan spara dina ändringar.",
+            "rateLimit": "API:t är begränsat för anonyma anslutningar. Du kan lösa detta genom att logga in."
+        },
+        "commit": {
+            "title": "Ladda upp till OpenStreetMap",
+            "upload_explanation": "De redigeringar du bidrar med kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
+            "upload_explanation_with_user": "De redigeringar du bidrar med som {user} kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
+            "request_review": "Jag vill att någon granskar mina ändringar.",
+            "save": "Ladda upp",
+            "cancel": "Avbryt",
+            "changes": "{count} ändringar",
+            "download_changes": "Ladda ned osmChange-fil",
+            "warnings": "Varningar",
+            "modified": "Ändrat",
+            "deleted": "Raderat",
+            "created": "Skapat",
+            "about_changeset_comments": "Om ändringskommentarer",
+            "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
+            "google_warning": "Du nämnde Google i kommentaren: kom ihåg att det är strängt förbjudet att kopiera från Google Maps",
+            "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright/sv"
+        },
+        "contributors": {
+            "list": "Ändrad av {users}",
+            "truncated_list": "Ändrad av {users} och {count} andra"
+        },
+        "info_panels": {
+            "key": "I",
+            "background": {
+                "key": "B",
+                "title": "Bakgrund",
+                "zoom": "Zoom",
+                "vintage": "Ålder",
+                "source": "Källa",
+                "description": "Beskrivning",
+                "resolution": "Upplösning",
+                "accuracy": "Precision",
+                "unknown": "Okänt",
+                "show_tiles": "Visa kartrutor",
+                "hide_tiles": "Dölj kartrutor",
+                "show_vintage": "Visa ålder",
+                "hide_vintage": "Dölj ålder"
+            },
+            "history": {
+                "key": "H",
+                "title": "Historik",
+                "selected": "{n} markerad(e)",
+                "no_history": "Ingen historik (nytt objekt)",
+                "version": "Version",
+                "last_edit": "Senast redigerad",
+                "edited_by": "Redigerad av",
+                "changeset": "Ändringsset",
+                "unknown": "Okänd",
+                "link_text": "Historik på openstreetmap.org"
             },
-            "sport": {
-                "label": "Sport"
+            "location": {
+                "key": "L",
+                "title": "Lokalisering",
+                "unknown_location": "Okänd lokalisering"
+            },
+            "measurement": {
+                "key": "M",
+                "title": "Mätning",
+                "selected": "{n} markerad(e)",
+                "geometry": "Geometri",
+                "closed_line": "Stängd linje",
+                "closed_area": "Stängt område",
+                "center": "Centrum",
+                "perimeter": "Omkrets",
+                "length": "Längd",
+                "area": "Area",
+                "centroid": "Centrumpunkt",
+                "location": "Placering",
+                "metric": "Metriskt",
+                "imperial": "Brittiskt",
+                "node_count": "Antal noder"
+            }
+        },
+        "geometry": {
+            "point": "punkt",
+            "vertex": "hörn",
+            "line": "linje",
+            "area": "område",
+            "relation": "relation"
+        },
+        "geocoder": {
+            "search": "Sök hela världen...",
+            "no_results_visible": "Inget hittades i visad kartyta",
+            "no_results_worldwide": "Inget hittades"
+        },
+        "geolocate": {
+            "title": "Visa var jag är",
+            "locating": "Lokaliserar, var god vänta..."
+        },
+        "inspector": {
+            "no_documentation_combination": "Det finns ingen dokumentation för denna tagg-kombination",
+            "no_documentation_key": "Det finns ingen dokumentation för denna nyckel.",
+            "documentation_redirect": "Denna dokumentation har dirigerats om till en ny sida",
+            "show_more": "Visa mer",
+            "view_on_osm": "Visa på openstreetmap.org",
+            "all_fields": "Alla egenskaper",
+            "all_tags": "Alla taggar",
+            "all_members": "Alla medlemmar",
+            "all_relations": "Alla relationer",
+            "new_relation": "Ny relation...",
+            "role": "Roll",
+            "choose": "Välj typ av objekt",
+            "results": "{n} sökresult för {search}",
+            "reference": "Visa på OpenStreetmaps wiki",
+            "back_tooltip": "Ändra objekt",
+            "remove": "Ta bort",
+            "search": "Sök",
+            "multiselect": "Valda objekt",
+            "unknown": "Okänd",
+            "incomplete": "<inte hämtad>",
+            "feature_list": "Sök efter objekt",
+            "edit": "Ändra objekt",
+            "check": {
+                "yes": "Ja",
+                "no": "Nej",
+                "reverser": "Ändra riktning"
+            },
+            "radio": {
+                "structure": {
+                    "type": "Typ",
+                    "default": "Standard",
+                    "layer": "Lager"
+                }
             },
-            "structure": {
-                "label": "Struktur",
-                "placeholder": "Okänt",
-                "options": {
-                    "bridge": "Bro",
-                    "tunnel": "Tunnel",
-                    "embankment": "Vägbank",
-                    "cutting": "Vägsnitt"
+            "add": "Lägg till",
+            "none": "Ingen",
+            "node": "Nod",
+            "way": "Väg",
+            "relation": "Relation",
+            "location": "Plats",
+            "add_fields": "Lägg till egenskap:"
+        },
+        "background": {
+            "title": "Bakgrund",
+            "description": "Bakgrundsinställningar",
+            "key": "B",
+            "backgrounds": "Bakgrunder",
+            "none": "Ingen",
+            "best_imagery": "Populäraste källan till flygfoton för den här platsen",
+            "switch": "Växla tillbaka till denna bakgrund",
+            "custom": "Anpassa",
+            "custom_button": "Ändra anpassad bakgrund",
+            "custom_prompt": "Ange en URL-mall för plattor. Giltiga nycklar är:\n  - {zoom} eller {z}, {x}, {y} enligt Z/X/Y-schema\n  - {-y} eller {ty} för Y-koordinat enligt omvänd TMS-stil\n  - {u} för QuadTile-scheman\n  - {switch:a,b,c} för multiplex mot DNS-server\n\nExempel:\n{example}",
+            "overlays": "Bildlager",
+            "imagery_source_faq": "Info om flygfotot / Rapportera ett problem",
+            "reset": "ta bort",
+            "display_options": "Visningsinställningar",
+            "brightness": "Ljusstyrka",
+            "contrast": "Kontrast",
+            "saturation": "Mättnad",
+            "sharpness": "Skärpa",
+            "minimap": {
+                "description": "Visa minikarta",
+                "tooltip": "Visar en utzoomad karta för att hjälpa dig att hitta i området som visas för tillfället.",
+                "key": "/"
+            },
+            "fix_misalignment": "Justera bildplacering",
+            "offset": "Dra i den grå ytan nedan för att justera bildplaceringen, eller ange hur mycket det ska justeras i meter."
+        },
+        "map_data": {
+            "title": "Kartdata",
+            "description": "Kartdata",
+            "key": "F",
+            "data_layers": "Datalager",
+            "layers": {
+                "osm": {
+                    "tooltip": "Kartdata från OpenStreetMap",
+                    "title": "OpenStreetMap-data"
                 }
             },
-            "supervised": {
-                "label": "Övervakad"
+            "fill_area": "Fyllda områden",
+            "map_features": "Kartobjekt",
+            "autohidden": "Dessa objekt har dolts automatiskt då för mycket annars skulle ha visats på skärmen. Du kan zooma in för att redigera dem. ",
+            "osmhidden": "Dessa objekt har dolts automatiskt då OpenStreetMap-lagret är dolt."
+        },
+        "feature": {
+            "points": {
+                "description": "Punkter",
+                "tooltip": "Intressanta platser"
             },
-            "surface": {
-                "label": "Beläggning"
+            "traffic_roads": {
+                "description": "Vägar",
+                "tooltip": "Landsväg, gata m.m."
             },
-            "tourism": {
-                "label": "Typ"
+            "service_roads": {
+                "description": "Servicevägar",
+                "tooltip": "Servicevägar, parkeringsvägar, bruksväg m.m."
             },
-            "towertype": {
-                "label": "Typ av torn"
+            "paths": {
+                "description": "Stigar",
+                "tooltip": "Trottoarer, gångvägar, cykelvägar m.m."
             },
-            "tracktype": {
-                "label": "Typ"
+            "buildings": {
+                "description": "Byggnader",
+                "tooltip": "Byggnader, skydd, garage, m.m."
             },
-            "trail_visibility": {
-                "label": "Synlighet"
+            "landuse": {
+                "description": "Markanvändning",
+                "tooltip": "Skogar, åkermark, parker, bostadsområden, shoppingområden m.m."
             },
-            "tunnel": {
-                "label": "Tunnel"
+            "boundaries": {
+                "description": "Gränser",
+                "tooltip": "Administrativa gränser"
             },
             "water": {
-                "label": "Typ"
+                "description": "Vattenobjekt",
+                "tooltip": "Floder, sjöar, dammar m.m."
             },
-            "waterway": {
-                "label": "Typ"
+            "rail": {
+                "description": "Rälsobjekt",
+                "tooltip": "Järnvägar"
             },
-            "website": {
-                "label": "Websida",
-                "placeholder": "http://exempel.se/"
+            "power": {
+                "description": "Kraftobjekt",
+                "tooltip": "Kraftledningar, kraftverk, fördelningsstation m.m."
             },
-            "wetland": {
-                "label": "Typ"
+            "past_future": {
+                "description": "Då- och framtid",
+                "tooltip": "Föreslaget, under uppbyggnad, övergivet, rivet m.m."
             },
-            "wheelchair": {
-                "label": "Handikappanpassat"
+            "others": {
+                "description": "Annat",
+                "tooltip": "Allt annat"
+            }
+        },
+        "area_fill": {
+            "wireframe": {
+                "description": "Ingen fyllning (trådram)",
+                "tooltip": "Genom att använda trådram blir det enklare att se bakomliggande flygfoto.",
+                "key": "W"
+            },
+            "partial": {
+                "description": "Delvis ifyllda",
+                "tooltip": "Områden ritas med fyllning enbart längs insidan av kanterna. (Rekommenderas för nybörjare)"
+            },
+            "full": {
+                "description": "Fullt ifyllda",
+                "tooltip": "Områden är ritade fullt ifyllda."
+            }
+        },
+        "restore": {
+            "heading": "Du har osparade ändringar.",
+            "description": "Du har ändringar från förra sessionen som inte har sparats. Vill du hämta dessa ändringar?",
+            "restore": "Återställ mina ändringar",
+            "reset": "Ta bort mina ändringar"
+        },
+        "save": {
+            "title": "Spara",
+            "help": "Granska dina ändringar och ladda upp dem till OpenStreetMap för att göra dem synliga för andra användare.",
+            "no_changes": "Inga ändringar att spara.",
+            "error": "Något gick fel vid sparandet",
+            "status_code": "Servern returnerade statuskoden {code}",
+            "unknown_error_details": "Kontrollera att du är ansluten till Internet.",
+            "uploading": "Laddar upp ändringar till OpenStreetMap...",
+            "conflict_progress": "Söker efter konflikter: {num} av {total}",
+            "unsaved_changes": "Du har osparade ändringar.",
+            "conflict": {
+                "header": "Lös motstridiga ändringar",
+                "count": "Konflikt {num} av {total}",
+                "previous": "< Föregående",
+                "next": "Nästa >",
+                "keep_local": "Behåll min",
+                "keep_remote": "Använd deras",
+                "restore": "Återställ",
+                "delete": "Låt vara raderad",
+                "download_changes": "Eller ladda ned osmChange-fil",
+                "done": "Alla konflikter lösta!",
+                "help": "En annan användare har ändrat på samma objekt som du har ändrat.\nKlicka på objekten nedan för ytterligare detaljer om respektive konflikt, och välj om dina eller\nden andra användarens ändringar ska behållas.\n"
+            }
+        },
+        "merge_remote_changes": {
+            "conflict": {
+                "deleted": "Detta objekt har raderats av {user}.",
+                "location": "Detta objekt har flyttas av både dig och {user}.",
+                "nodelist": "Noder har ändrats av både dig och {user}.",
+                "memberlist": "Relationsmedlemar har ändrats av både dig och {user}.",
+                "tags": "Du ändrade taggen <b>{tag}</b> till \"{local}\" och {user} ändrade den till \"{remote}\"."
+            }
+        },
+        "success": {
+            "just_edited": "Du har nu redigerat OpenStreetMap!",
+            "thank_you": "Tack för att du förbättrade kartan.",
+            "thank_you_location": "Tack för att du förbättrade kartan kring {where}.",
+            "help_html": "Dina ändringar borde synas på OpenStreetMap om några minuter. Det kan ta längre tid för andra kartor att få uppdateringar.",
+            "help_link_text": "Detaljer",
+            "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
+            "view_on_osm": "Visa ändringar på OSM",
+            "changeset_id": "Ditt ändringsset #: {changeset_id}",
+            "like_osm": "Gillar OpenStreetMap? Kom i kontakt med andra:",
+            "more": "Mer",
+            "events": "Händelser",
+            "languages": "Språk: {languages}",
+            "missing": "Är det något som saknas i den här listan?",
+            "tell_us": "Berätta för oss!"
+        },
+        "confirm": {
+            "okay": "OK",
+            "cancel": "Avbryt"
+        },
+        "splash": {
+            "welcome": "Välkommen till iD OpenStreetMap-redigeraren",
+            "text": "iD är ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för att bidra till världens bästa fria karta. Detta är version {version}. För mer information besök {website} eller rapportera fel på {github}.",
+            "walkthrough": "Starta genomgången",
+            "start": "Redigera nu"
+        },
+        "source_switch": {
+            "live": "live",
+            "lose_changes": "Du har osparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?",
+            "dev": "dev"
+        },
+        "version": {
+            "whats_new": "Vad är nytt i iD {version}"
+        },
+        "tag_reference": {
+            "description": "Beskrivning",
+            "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
+            "used_with": "används med {type}"
+        },
+        "validations": {
+            "disconnected_highway": "Ej ansluten väg",
+            "disconnected_highway_tooltip": "Vägar bör vara anslutna till andra vägar eller entréer i byggnader.",
+            "old_multipolygon": "Multipolygontaggar på yttre väg",
+            "old_multipolygon_tooltip": "Denna typ av multipolygon är föråldrad. Istället för att ha taggar på den yttre vägen, flytta dem till dess överliggande multipolygonen.",
+            "untagged_point": "Otaggad punkt",
+            "untagged_point_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna punkt är.",
+            "untagged_line": "Otaggad linje",
+            "untagged_line_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna linje är.",
+            "untagged_area": "Otaggat område",
+            "untagged_area_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad detta område är.",
+            "untagged_relation": "Otaggad relation",
+            "untagged_relation_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna relation är.",
+            "many_deletions": "Du håller på att radera {n} objekt: {p} noder, {l} linjer, {a} områden, {r} relationer Är du helt säker på att du vill göra detta? Detta raderar dem från kartan som alla andra ser på openstreetmap.org.",
+            "tag_suggests_area": "Taggen {tag} indikerar att detta borde vara ett område istället för en linje",
+            "deprecated_tags": "Föråldrade taggar: {tags}"
+        },
+        "zoom": {
+            "in": "Zooma in",
+            "out": "Zooma ut"
+        },
+        "cannot_zoom": "Går ej att zooma ut ytterligare i nuvarande läge. ",
+        "full_screen": "Växla fullskärm",
+        "gpx": {
+            "local_layer": "Lokal fil",
+            "drag_drop": "Dra och släpp en .gpx-, .geojson- eller .kml-fil på sidan, eller klicka på knappen till höger för att bläddra",
+            "zoom": "Zooma till lager",
+            "browse": "Bläddra efter en fil"
+        },
+        "mapillary_images": {
+            "tooltip": "Gatubilder från Mapillary",
+            "title": "Bildlager (Mapillary)"
+        },
+        "mapillary_signs": {
+            "tooltip": "Trafikskyltar från Mapillary (måste aktivera bildlager)",
+            "title": "Bildlager med trafikskyltar (Mapillary)"
+        },
+        "mapillary": {
+            "view_on_mapillary": "Visa denna bild på Mapillary"
+        },
+        "openstreetcam_images": {
+            "tooltip": "Gatubilder från OpenStreetCam",
+            "title": "Bildlager (OpenStreetCam)"
+        },
+        "openstreetcam": {
+            "view_on_openstreetcam": "Visa denna bild på OpenStreetCam"
+        },
+        "help": {
+            "title": "Hjälp",
+            "key": "H",
+            "help": {
+                "title": "Hjälp",
+                "welcome": "Välkommen till iD, kartredigeraren för  [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Men denna kan du uppdatera OpenStreetMap direkt från webbläsaren. ",
+                "open_data_h": "Öppen data",
+                "open_data": "Ändringar du gör på kartan kommer att vara synliga för alla som använder OpenStreetMap. Dina ändringar kan vara baserade på egen kunskap, undersökningar på plats eller bilder  som samlats in från flyg eller på gatunivå. Kopiering från kommersiella källor, till exempel Google Maps, är [strängt förbjudet](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
+                "before_start_h": "Innan du börjar",
+                "before_start": "Du bör vara bekant med OpenStreetMap och denna redigerare innan du börja redigera. iD har en genomgång för att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap. Klicka på \"Starta genomgången\" på skärmen för att komma till genomgången - det tat bara omkring 15 minuter. ",
+                "open_source_h": "Öppen källkod",
+                "open_source": "iD-redigeraren är ett open source-projekt gemensamt framtaget av dess användare, och du använder nu version {version}. Källkoden finns tillgänglig [på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).",
+                "open_source_help": "Du kan hjälpa iD genom att [översätta text](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) och [rapportera buggar](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
+            },
+            "overview": {
+                "title": "Översikt",
+                "navigation_h": "Navigation",
+                "navigation_drag": "Du kan dra kartan genom att hålla ned {leftclick} vänster musknapp och flytta runt musen. Du kan också använda `↓`, `↑`, `←`, `→` piltangenterna på ditt tangentbord.",
+                "navigation_zoom": "Du kan zooma in eller ut genom att rulla med mushjulet eller styrplattan eller genom att klicka på knapparna {plus} / {minus} vid sidan av kartan. Du kan också använda knapparna `+`, `-` på ditt tangentbord.",
+                "features_h": "Kartobjekt",
+                "features": "Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan, så som vägar, byggnader eller intressanta platser. Allt i den verkliga världen kan karteras som ett objekt på OpenStreetMap. Kartobjekt representeras på kartan av *punkter*, *linjer* och *områden*.",
+                "nodes_ways": "I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*."
+            },
+            "editing": {
+                "title": "Redigera & spara",
+                "select_h": "Markera",
+                "select_left_click": "{leftclick} Vänsterklicka på ett objekt för att markera det. Markeringen kommer att synas med ett pulserande glöd, och sidopanelen kommer att visa detaljer om objektet, så som namn och adress.",
+                "select_right_click": "{rightclick} Högerklicka på ett objekt för att visa redigerarmenyn vilken innehåller kommandon som är tillgängliga, så som rotera, flytta och radera. ",
+                "multiselect_h": "Markera flera",
+                "multiselect_shift_click": "`{shift}`+{leftclick} Vänsterklicka för att markera flera objekt tillsammans. Detta gör det enkelt att flytta och radera flera objekt samtidigt.",
+                "multiselect_lasso": "Ett annat sätt att markera flera objekt är att hålla ned `{shift}`-tangenten, trycka och hålla ned {leftclick} vänster musknapp och sedan dra med musen för att rita ett markeringslasso. Alla punkter inuti lassot kommer att markeras.",
+                "undo_redo_h": "Ångra & gör om",
+                "undo_redo": "Dina ändringar lagras lokalt i din webbläsare tills dess att du väljer att spara dem på OpenStreetMaps server. Du kan ångra ändringar genom att klicka på  {undo} **Ångra**-knappen, och göra om dem genom att klicka på {redo} **Gör om**-knappen.",
+                "save_h": "Spara",
+                "save": "Klicka på {save} **Spara** för att slutföra dina redigeringar och skicka dem till OpenStreetMap. Du bör komma ihåg att spara ditt arbete regelbundet!",
+                "save_validation": "I sparapanelen har du möjlighet att granska vad du har gjort. iD kommer även att utföra några enkla kontroller av saknad data och kommer att ge hjälpsamma förslag och varningar om något inte verka rätt.",
+                "upload_h": "Ladda upp",
+                "upload": "Innan du kan ladda upp dina ändringar måste du ange en [ändringskommentar](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Klicka sedan på **Ladda upp** för att skicka dina ändringar till OpenStreetMap, där de kommer att införas i kartan och bli publikt synliga för alla.",
+                "backups_h": "Automatisk backup",
+                "backups": "Om du inte kan slutföra din redigering på en gång, t.ex. om din dator kraschar eller om du stänger fliken i webbläsaren, är dina ändringar ändå sparade i din webbläsare. Du kan komma tillbaka senare (med samma webbläsare och dator) och iD kommer då att erbjuda dig att återskapa ditt arbete. ",
+                "keyboard_h": "Kortokmmandon",
+                "keyboard": "Du kan visa en lista med kortokmmandon genom att trycka på tangenten `?`."
+            },
+            "feature_editor": {
+                "title": "Objektredigeraren",
+                "intro": "*Objektredigeraren* visas bredvid kartan, och låter dig se och ändra all information för valt objekt.",
+                "definitions": "Den översta sektionen visar objektets typ. Mittsektionen innehåller *egenskaper* som visar objektets attribut, så som namn och adress.",
+                "type_h": "Objekttyp",
+                "type": "Du kan klicka på objekttyp för att ändra objektet till en annan typ. Allt som finns i den verkliga världen kan läggas till i OpenStreetMap, så det finns tusentals objekttyper att välja bland.",
+                "type_picker": "Typväljaren visar de vanligaste objekttyperna, så som parker, sjukhus, restauranger, vägar och byggnader. Du kan söka efter vad som helst genom att skriva vad du söker efter i sökrutan. Du kan också klicka på {inspect} **Info**-ikonen bredvid en objekttyp för att lära dig mer om den.",
+                "fields_h": "Egenskaper",
+                "fields_all_fields": "Sektionen \"Alla egenskaper\" innehåller alla objektets detaljer som du kan redigera. I OpenStreetMap är alla egenskaper valfria, och det är ok att lämna en egenskap blank om du är osäker.",
+                "fields_example": "Varje objekttyp kommer att visa olika egenskaper. En väg t.ex. kan ha egenskaper om dess ytbeläggning och hastighetsbegränsning, medan en restaurang kan har egenskaper om vilken typ av mat de serverar och öppettider. ",
+                "fields_add_field": "Du kan även klicka på \"Lägg till egenskap\" för att lägga till fler egenskaper, så som beskrivning, Wikipedia-länk, handikappanpassning m.m.",
+                "tags_h": "Taggar",
+                "tags_all_tags": "Under sektionen egenskaper kan du trycka på \"Alla taggar\" för att redigera någon av OpenStreetMaps *taggar* för valt objekt. Varje tagg består av *nyckel* och *värde*, och är dataelement som definierar egenskaper för objektet lagrat på OpenStreetMap.",
+                "tags_resources": "Att redigera ett objekts taggar kräver viss kunskap om OpenStreetMap. Du bör ta en titt på sidor så som [OpenStreetMap Wiki](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page) eller [Taginfo](https://taginfo.openstreetmap.org/) för att lära dig mer om accepterade taggnings-principer på OpenStreetMap."
+            },
+            "points": {
+                "title": "Punkter",
+                "intro": "*Punkter* kan användas för att representera objekt så som affärer, restauranger och monument. De markerar en specifik plats och beskriver vad det är.",
+                "add_point_h": "Lägg till punkter",
+                "add_point": "För att lägga till en punkt, klicka på knappen {point} **Punkt** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `1`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss.",
+                "add_point_finish": "För att placera en ny punkt på kartan, placera muspekaren där den nya punkten ska vara och tryck på  {leftclick} vänster musknapp eller `mellanslag`.",
+                "move_point_h": "Flytta punkter",
+                "move_point": "För att flytta en punkt, placera muspekaren över punkten och håll ned  {leftclick} vänster musknapp medan du drar punkten till dess nya position.",
+                "delete_point_h": "Radera punkter",
+                "delete_point": "Det är ok att radera objekt som inte existerar i den verkliga världen. Genom att radera ett objekt från OpenStreetMap raderas det från kartan som alla användare ser, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen inte finns i verkligheten innan du raderar det.",
+                "delete_point_command": "För att radera en punkt, {rightclick} högerklicka på punkten för att markera det och visa redigeramenyn. Använd sedan kommandot {delete} **Radera**."
+            },
+            "lines": {
+                "title": "Linjer",
+                "intro": "*Linjer* används för att representera objekt så som vägar, järnvägar och floder. Linjer bör ritas längst mitten av objektet de representerar.",
+                "add_line_h": "Lägg till linjer",
+                "add_line": "För att lägga till en linje, klicka på knappen {line} **Linje** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `2`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss.",
+                "add_line_draw": "Positionera sedan muspekaren där linjen ska starta och {leftclick} vänsterklicka eller tryck `mellanslag` för att börja placera noder längst linjen. Fortsätt placera noder genom att klicka eller trycka `mellanslag`. Medan du rita kan du zooma in eller flytta kartan för att lägg till fler detaljer. ",
+                "add_line_finish": "För att slutföra linjen, tryck `{return}` eller klicka igen på senaste noden.",
+                "modify_line_h": "Modifiera linjer",
+                "modify_line_dragnode": "Ofta ser du linjer som inte har korrekt form, t.ex. vägar som inte helt matchar med bakgrundsbilden. För att justera formen på en linje, {leftclick} vänsterklicka först på den för att markera den. Alla noder längst linjen kommer att visas som små cirklar. Du kan dra och flytta noderna till bättre platser.",
+                "modify_line_addnode": "Du kan även skapa nya noder längst en linje genom att {leftclick}**x2** dubbelklicka på linjen eller genom att dra i den lilla triangeln mellan noder.",
+                "connect_line_h": "Koppla ihop linjer",
+                "connect_line": "Att ha vägar sammankopplade korrekt är viktigt för kartan, och en förutsättning för att kunna ge navigeringsanvisningar.",
+                "connect_line_display": "Sammankopplade vägar visas med gråa cirklar. Ändpunkten av en linje ritas med en stor vit cirkel om den inte är ansluten till något.",
+                "connect_line_drag": "För att sammankoppla en linje till ett annat objekt, dra en av linjens noder över det andra objektet tills båda objekten kopplas ihop. Tips: Du kan hålla ned tangenten `{alt}` för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. ",
+                "connect_line_tag": "Om du vet att anslutningen har trafikljus eller övergångsställe kan du lägga till det genom att markera den anslutna noden och använda objektredigeraren för att välja objekttyp.",
+                "disconnect_line_h": "Koppla isär linjer",
+                "disconnect_line_command": "För att koppla isär vägar från andra objekt, {rightclick} högerklicka på den anslutna noden och välj kommandot {disconnect} **Koppla isär** i redigeringsmeny. ",
+                "move_line_h": "Flytta linjer",
+                "move_line_command": "För att flytta en hel linje, {rightclick} högerklicka på linjen och välj kommandot  {move} **Flytta** i redigeringsmeny. Flytta sedan musen och {leftclick} vänsterklicka för att placera linjen på dess nya placering. ",
+                "move_line_connected": "Linjer som är sammankopplade med andra objekt kommer att förbli sammankopplad när du flyttar linjen till dess nya placering. iD kan förhindra dig att flytta en linje förbi en annan sammankopplad linje.",
+                "delete_line_h": "Radera linjer",
+                "delete_line": "Om en linje är helt fel, t.ex. om en väg inte existerar i verkligheten, är det ok att radera den. Var försiktig när du radera objekt: bakgrundsbilden du använder kan vara föråldrad, och en väg som ser fel ut kan helt enkelt vara nybyggd.",
+                "delete_line_command": "För att radera en linje, {rightclick} högerklicka på linjen för att markera den och visa redigeramenyn. Använd sedan kommandot {delete} **Radera**."
+            },
+            "areas": {
+                "title": "Områden",
+                "intro": "*Områden* används för att visa utbredningen för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden. Områden bör ritas längst kanten av objektet de representerar, t.ex. runt en byggnads bottenvåning.",
+                "point_or_area_h": "Punkter eller områden?",
+                "point_or_area": "Många objekt kan representeras både som punkter och som områden. Du bör rita konturen av byggnader och fastigheter som områden när det är möjligt. Placera punkter inuti en byggnads område för att representera företag, faciliteter och andra objekt lokaliserade inuti byggnaden.",
+                "add_area_h": "Lägg till områden",
+                "add_area_command": "För att lägga till ett område, klicka på knappen {area} **Område** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `3`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss.",
+                "add_area_draw": "Positionera sedan muspekaren i ett av hörnen för objektet och {leftclick} vänsterklicka eller tryck `mellanslag` för att börja placera noder runt den yttre kanten för området. Fortsätt placera noder genom att klicka eller trycka `mellanslag`. Medan du rita kan du zooma in eller flytta kartan för att lägg till fler detaljer. ",
+                "add_area_finish": "För att slutföra ett område, tryck `{return}` eller klicka igen på antingen första eller senaste noden.",
+                "square_area_h": "Räta upp hörn",
+                "square_area_command": "Många områdesobjekt så som byggnader har vinkelräta hörn. För att räta upp hörnen för ett område, {rightclick} högerklicka på kanten för området och välj kommandot {orthogonalize} **Räta upp** i redigeringsmenyn.",
+                "modify_area_h": "Modifiera områden",
+                "modify_area_dragnode": "Ofta ser du områden som inte har korrekt form, t.ex. en byggnad som inte helt matchar med bakgrundsbilden. För att justera formen på ett område, {leftclick} vänsterklicka först på den för att markera den. Alla noder längst området kommer att visas som små cirklar. Du kan dra och flytta noderna till bättre platser.",
+                "modify_area_addnode": "Du kan även skapa nya noder längst ett område genom att {leftclick}**x2** dubbelklicka på kanten till området eller genom att dra i den lilla triangeln mellan noder.",
+                "delete_area_h": "Radera områden",
+                "delete_area": "Om ett område är helt fel, t.ex. om en byggnad inte existerar i verkligheten, är det ok att radera den. Var försiktig när du radera objekt - bakgrundsbilden du använder kan vara föråldrad, och en byggnad som ser fel ut kan helt enkelt vara nybyggd.",
+                "delete_area_command": "För att radera ett område, {rightclick} högerklicka på området för att markera det och visa redigeramenyn. Använd sedan kommandot {delete} **Radera**."
+            },
+            "relations": {
+                "title": "Relationer",
+                "intro": "En *relation* är en speciell typ av objekt i OpenStreetMap som grupperar ihop andra objekt. Objekten som ingår i en relation kallas *medlemmar*, och varje medlem har en *roll* i relationen.",
+                "edit_relation_h": "Redigera relationer",
+                "edit_relation": "Längst ned i objektredigeraren kan du expandera sektionen \"Alla relationer\" för att se om valt objekt är medlem i någon relation. Du kan sedan klicka på en relation för att redigera den.",
+                "edit_relation_add": "För att lägga till ett objekt till en relation, markera objektet och klicka på  knappen {plus} **Lägg till** längst ned i sektionen \"Alla relationer\" i objektredigeraren. Du kan välja från en lista över närliggande relationer, eller välja \"Ny relation...\".",
+                "edit_relation_delete": "Du kan även klicka på knappen {delete} **Radera** för att radera valt objekt från relationen. Om du raderar alla medlemmar från en relation kommer relationen automatiskt att raderas. ",
+                "maintain_relation_h": "Hantera relationer",
+                "maintain_relation": "För det mesta hanterar iD relationerna automatiskt när du redigerar. Du bör vara försiktig när du ersätter objekt som kan vara medlemmar i relationer. Om du t.ex. raderar en sektion av en väg och ritar en ny sektion för att ersätta den, bör du lägga till den nya sektionen till samma relationer (rutter, svängrestriktioner, etc.) som den ursprungliga vägen.",
+                "relation_types_h": "Typer av relationer",
+                "multipolygon_h": "Multipolygoner",
+                "multipolygon": "En *multipolygon*-relation är en grupp av en eller flera *yttre* objekt och en eller flera *inre* objekt. De yttre objekten definierar den yttre kanten av av multipolygonen, och de inre objekten definierar delområden eller hål utklippta inuti multipolygonen.",
+                "multipolygon_create": "För att skapa en multipolygon, t.ex. en byggnad med hål i sig, rita den yttre gränsen som ett område och den inre gränsen som en linje eller annan typ av område. `{shift}`+{leftclick} vänsterklicka sedan för att markera båda objekten, {rightclick} högerklicka för att visa redigeringsmeny och välj kommandot {merge}&nbsp;**Sammanfoga**.",
+                "multipolygon_merge": "Sammanfogning av flera linjer eller områden skapar en ny multipolygon-relation med alla markerade områden som medlemmar. iD kommer automatiskt välja rollerna inre och yttre baserat på vilka objekt som finns inuti andra objekt.",
+                "turn_restriction_h": "Svängrestriktioner ",
+                "turn_restriction": "En *svängrestriktion*-relation är en grupp av flera vägsegment i en korsning. Svängrestriktioner består av en *från*-väg, en *via*-nod eller -vägar, och en *till*-väg.",
+                "turn_restriction_field": "För att redigera svängrestriktioner, markera en korsningsnod där två eller fler vägar möts. Objektredigeraren kommer att visa en speciell egenskap för svängrestriktioner med en visualisering av korsningen.",
+                "turn_restriction_editing": "I egenskapen \"Svängrestriktioner\", klicka på en \"från\"-väg för att se om det är tillåtet eller förbjudet att svänga in på någon av \"till\"-vägarna. Du kan klicka på sväng-ikonerna för att växla dem mellan tillåtet och förbjudet. iD kommer automatiskt skapa relationer och sätta rollerna \"från\", \"via\" och \"till\" baserat på dina val.",
+                "route_h": "Rutter",
+                "route": "En *rutt*-relation är en grupp av en eller flera linjer som tillsammans formar ett ruttnätverk, så som buss-rutter, tåg-rutter eller väg-rutt.",
+                "route_add": "För att lägga till ett objekt till en rutt-relation, välj objektet och bläddra ned till sektionen \"Alla relationer\" i objektredigeraren. Klicka sedan på knappen {plus} **Lägg till** för att lägga till detta objekt till en närliggande existerande relation eller en ny relation.",
+                "boundary_h": "Gränser",
+                "boundary": "En *gräns*-relation är en grupp av en eller flera linjer som tillsammans formar en administrativ gräns.",
+                "boundary_add": "För att lägga till ett objekt till en gräns-relation, välj objektet och bläddra ned till sektionen \"Alla relationer\" i objektredigeraren. Klicka sedan på knappen {plus} **Lägg till** för att lägga till detta objekt till en närliggande existerande relation eller en ny relation."
+            },
+            "imagery": {
+                "title": "Bakgrundsbilder",
+                "intro": "Bakgrundsbilderna som visas under kartdata är en viktig källa vid kartläggning. Dessa bilder kan vara flygfoton insamlade med satellit, flygplan eller drönare, eller så kan det vara inskannade historiska kartor eller andra fritt tillgängliga källor.",
+                "sources_h": "Bildkällor",
+                "choosing": "För att se vilka bildkällor som finns tillgängliga vid redigering, klicka på knappen {layers} **Bakgrundsinställningar** vid sidan av kartan.",
+                "sources": "Som standard är satellitelagret [Bing Maps](https://www.bing.com/maps/) valt som bakgrundsbild. Beroende på var du redigerar, finns andra bildkällor tillgängliga. Vissa kan vara nyare eller har bättre upplösning, så det är alltid klokt att kontrollera vilket lager som är bäst som referens vid kartering.",
+                "offsets_h": "Justera bildplacering",
+                "offset": "Bilder är ibland förskjutna lite i förhållande till korrekt kartdata. Om du ser att många vägar eller byggnader är förskjutna i förhållande till bakgrundsbilden kan det vara bakgrundsbilden som är felaktig, så flytta dem inte bara för att matcha bakgrunden. Justera istället bakgrunden så att den matchar med existerande data genom att expandera sektionen \"Justera bildplacering\" längst ned i panelen Bakgrundsinställningar.",
+                "offset_change": "Klicka på de små trianglarna för att justera bildplaceringen i små steg, eller håll ned vänster musknapp och dra i den grå rutan för att dra bilden till korrekt placering."
+            },
+            "streetlevel": {
+                "title": "Gatubilder",
+                "intro": "Gatubilder är användbart vid kartläggning av trafikmärken, företag och andra detaljer som du inte kan se från satellit- eller flygbilder. iD stöder gatubilder från [Mapillary](https://www.mapillary.com) och [OpenStreetCam](https://www.openstreetcam.org).",
+                "using_h": "Använda gatubilder",
+                "using": "För att använda gatubilder för kartläggning, klicka på panelen {data} **Kartdata** vid sidan av kartan för att aktivera eller avaktivera tillgängliga bildlager.",
+                "photos": "När aktiverad visar bildlagret en linje längst sekvensen av bilder. Vid högre inzoomning visas en cirkel för varje bild, och vid ännu högre zoom-nivå visar en kon riktningen kameran hade när bilden togs.",
+                "viewer": "När du klickar på en av bildernas placering visas en bildvisare i det nedre vänstra hörnet av kartan. Bildvisaren innehåller kontroller för att stega framåt eller bakåt i bildsekvensen. Den visar även användarnamn på personen som tog bilden, datum då den togs och en länk för att visa bilden på originalsidan."
+            },
+            "gps": {
+                "title": "GPS-spår",
+                "intro": "Insamlade GPS-spår är en värdefull datakälla för OpenStreetMap. Denna redigerare stöder filtyperna *.gpx*, *.geojson* och *.kml* på din lokala dator. Du kan samla in GPS-spår med en smartmobil, sportklocka eller andra GPS-enheter.",
+                "survey": "För information om hur du utför en GPS-uppmätning, läs [Kartlägg med en smartmobil, GPS eller papper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).",
+                "using_h": "Använda GPS-spår",
+                "using": "För att använda ett GPS-spår vid kartläggning, dra och släpp datafilen på kartredigeraren. Om den har ett känt format kommer den att ritas på kartan med en ljus lila linje. Klicka på panelen {data} **Kartdata** vid sidan av kartan för att aktivera, avaktivera eller zooma din GPS-data.",
+                "tracing": "GPS-spåret skickas inte till OpenStreetMap - bästa sättet att använda den är att rita på kartan användandes den som guide för nya objekt du lägger till.",
+                "upload": "Du kan även [ladda upp dina GPS-data till OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/trace/create) så att andra kan använda det."
+            },
+            "field": {
+                "restrictions": {
+                    "title": "Hjälp för svängrestriktioner ",
+                    "about": {
+                        "title": "Om",
+                        "about": "Denna egenskap låter dig inspektera och ändra svängrestriktioner. Den visar en modell över vald korsning inklusive närliggande anslutande vägar.",
+                        "from_via_to": "En svängrestriktion innehåller alltid: en **FRÅN-väg**, en **TILL-väg** och antingen en **VIA-nod** eller en eller flera **VIA-vägar**.",
+                        "maxdist": "\"{distField}\"-reglaget kontrollerar hur långt den ska söka för ytterligare anslutande vägar.",
+                        "maxvia": "\"{viaField}\"-reglaget justerar hur många vägar som kan ingå i sökningen. (Tips: enkelhet är bättre)"
+                    },
+                    "inspecting": {
+                        "title": "Inspektera",
+                        "about": "Håll musen över ett **FRÅN**-segment för att se om den har några svängrestriktioner. Varje möjlig **TILL**-destination kommer att visas med en färglagd skugga om restriktioner finns.",
+                        "from_shadow": "{fromShadow} **FRÅN-segment**",
+                        "allow_shadow": "{allowShadow} **TILL tillåten**",
+                        "restrict_shadow": "{restrictShadow} **TILL förbjuden**",
+                        "only_shadow": "{onlyShadow} **TILL enbart**",
+                        "restricted": "\"Förbjuden\" betyder att det finns en svängrestriktion, t.ex. \"Ingen vänstersväng\".",
+                        "only": "\"Enbart\" betyder att ett fordon som tar den vägen enbart kan göra det valet, t.ex. \"Enbart rakt fram\"."
+                    },
+                    "modifying": {
+                        "title": "Ändra",
+                        "about": "För att ändra svängrestriktioner, klicka först på ett **FRÅN**-segment att starta från. Det valda segmentet kommer att pulsera, och alla möjliga **TILL**-destinationer kommer att visas med svängsymboler.",
+                        "indicators": "Klicka sedan på en svängsymbol för att växla den mellan \"Tillåten\", \"Förbjuden\" och \"Enbart\"",
+                        "allow_turn": "{allowTurn} **TILL tillåten**",
+                        "restrict_turn": "{restrictTurn} **TILL förbjuden**",
+                        "only_turn": "{onlyTurn} **TILL enbart**"
+                    },
+                    "tips": {
+                        "title": "Tips",
+                        "simple": "**Föredra enkla restriktioner över komplexa.**",
+                        "simple_example": "Undvik t.ex. att skapa en \"via väg\"-restriktion om en simpel \"via nod\"-restriktion räcker.",
+                        "indirect": "**Vissa restriktioner visar texten \"(indirekt)\" och ritas lätt transparenta.**",
+                        "indirect_example": "Dessa restriktioner existerar tack vare en annan närliggande restriktion. T.ex. en \"Enbart rakt fram\"-restriktion kommer indirekt skapa \"Ingen sväng\"-restriktioner för alla andra vägar genom korsningen.",
+                        "indirect_noedit": "Du bör inte redigera indirekta restriktioner. Ändra istället den närliggande direkta restriktionen."
+                    }
+                }
+            }
+        },
+        "intro": {
+            "done": "klar",
+            "ok": "OK",
+            "graph": {
+                "block_number": "<value for addr:block_number>",
+                "city": "Grönköping",
+                "county": "<value for addr:county>",
+                "district": "<value for addr:district>",
+                "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
+                "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
+                "postcode": "541 89",
+                "province": "<value for addr:province>",
+                "quarter": "<value for addr:quarter>",
+                "state": "<value for addr:state>",
+                "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
+                "suburb": "<value for addr:suburb>",
+                "countrycode": "se",
+                "name": {
+                    "1st-avenue": "Första gatan",
+                    "2nd-avenue": "Andra gatan",
+                    "4th-avenue": "Fjärde gatan",
+                    "5th-avenue": "Femte gatan",
+                    "6th-avenue": "Sjätte gatan",
+                    "6th-street": "Sjätte vägen",
+                    "7th-avenue": "Sjunde gatan",
+                    "8th-avenue": "Åttonde gatan",
+                    "9th-avenue": "Nionde gatan",
+                    "10th-avenue": "Tionde gatan",
+                    "11th-avenue": "Elfte gatan",
+                    "12th-avenue": "Tolfte gatan",
+                    "access-point-employment": "Arbetsförmedlingen",
+                    "adams-street": "Adams gata",
+                    "andrews-elementary-school": "S:t Andreas grundskola",
+                    "andrews-street": "Andreasvägen",
+                    "armitage-street": "Björkgatan",
+                    "barrows-school": "Vagnsgatan",
+                    "battle-street": "Segergatan",
+                    "bennett-street": "Bokgatan",
+                    "bowman-park": "Bågskyttsparken",
+                    "collins-drive": "Ringvägen",
+                    "conrail-railroad": "Gamla järnvägen",
+                    "conservation-park": "Stadsliden",
+                    "constantine-street": "Kristinavägen",
+                    "cushman-street": "Mycelievägen",
+                    "dollar-tree": "Pengaträdet",
+                    "douglas-avenue": "Hjortronstigen",
+                    "east-street": "Östra vägen",
+                    "elm-street": "Almgatan",
+                    "flower-street": "Blomgatan",
+                    "foster-street": "Barnhemsgatan",
+                    "french-street": "Franska vägen",
+                    "garden-street": "Trädgårdsgatan",
+                    "gem-pawnbroker": "Smyckespantbanken",
+                    "golden-finch-framing": "Gyllene finkens rambutik",
+                    "grant-avenue": "Blåbärsvägen",
+                    "hoffman-pond": "Grössjön",
+                    "hoffman-street": "Marmorvägen",
+                    "hook-avenue": "Bärnstensvägen",
+                    "jefferson-street": "Kvartsvägen",
+                    "kelsey-street": "Utlastargränd",
+                    "lafayette-park": "Mariehemsängarna",
+                    "las-coffee-cafe": "Kvarncaféet",
+                    "lincoln-avenue": "Olof Palmes aveny",
+                    "lowrys-books": "Selmas bokhandel",
+                    "lynns-garage": "Rogers garage",
+                    "main-street-barbell": "Storgatans tyngdlyft",
+                    "main-street-cafe": "Storgatans café",
+                    "main-street-fitness": "Storgatans fitness",
+                    "main-street": "Storgatan",
+                    "maple-street": "Lönngatan",
+                    "marina-park": "Havsparken",
+                    "market-street": "Marknadsgatan",
+                    "memory-isle-park": "Stadsparken",
+                    "memory-isle": "Minnenas ö",
+                    "michigan-avenue": "Götalandsgatan",
+                    "middle-street": "Mellangatan",
+                    "millard-street": "Morkullevägen",
+                    "moore-street": "Rödhakevägen",
+                    "morris-avenue": "Tvärvägen",
+                    "mural-mall": "Målargränd",
+                    "paisanos-bar-and-grill": "Paisano's Bar och Grill",
+                    "paisley-emporium": "Begagnatmarknad",
+                    "paparazzi-tattoo": "Paparazzi Tattoo",
+                    "pealer-street": "Falkvägen",
+                    "pine-street": "Tallgatan",
+                    "pizza-hut": "Pizza Hut",
+                    "portage-avenue": "Postvägen",
+                    "portage-river": "Postfloden",
+                    "preferred-insurance-services": "Säkra försäkringar",
+                    "railroad-drive": "Järnvägsgatan",
+                    "river-city-appliance": "Grönköpings vitvaror",
+                    "river-drive": "Flodallén",
+                    "river-road": "Flodvägen",
+                    "river-street": "Flodgatan",
+                    "riverside-cemetery": "Flodstrandens kyrkogård",
+                    "riverwalk-trail": "Strandpromenaden",
+                    "riviera-theatre": "Flodteatern",
+                    "rocky-river": "Klippfloden",
+                    "saint-joseph-river": "Storån",
+                    "scidmore-park-petting-zoo": "Bokparkens barn-zoo",
+                    "scidmore-park": "Bokparken",
+                    "scouter-park": "Scoutparken",
+                    "sherwin-williams": "Olssons färg",
+                    "south-street": "Södra gatan",
+                    "southern-michigan-bank": "Södra storgatans bank",
+                    "spring-street": "Källgatan",
+                    "sturgeon-river-road": "Grössjömyrstigen",
+                    "three-rivers-city-hall": "Grönköpings kommunhus",
+                    "three-rivers-elementary-school": "Grönköpings grundskola",
+                    "three-rivers-fire-department": "Grönköpings brandstation",
+                    "three-rivers-high-school": "Grönköpings gymnasium",
+                    "three-rivers-middle-school": "Grönköpings högstadium",
+                    "three-rivers-municipal-airport": "Grönköpings kommunala flygplats",
+                    "three-rivers-post-office": "Grönköpings postkontor",
+                    "three-rivers-public-library": "Grönköpings bibliotek",
+                    "three-rivers": "Grönköping",
+                    "unique-jewelry": "Unika juveler",
+                    "walnut-street": "Valnötsgatan",
+                    "washington-street": "Stockholmsgatan",
+                    "water-street": "Vattenvägen",
+                    "west-street": "Västra vägen",
+                    "wheeler-street": "Hjulgatan",
+                    "william-towing": "Villiams bilbärgning",
+                    "willow-drive": "Grönstråket",
+                    "wood-street": "Skogsgatan",
+                    "world-fare": "World Fare"
+                }
             },
-            "width": {
-                "label": "Bredd (meter)"
+            "welcome": {
+                "title": "Välkommen",
+                "welcome": "Välkommen! Denna genomgång kommer att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap.",
+                "practice": "Allt i denna genomgång är enbart i träningssyfte; ingen redigering du gör i genomgången kommer att sparas.",
+                "words": "Denna genomgång kommer att introducera några nya ord och koncept. När vi introducerar ett nytt ord kommer vi att använda *kursiv* text. ",
+                "mouse": "Du kan använda valfri inmatningshårdvara för att redigera kartan, men genomgången kommer att utgå från att du har en mus med vänster- och högerknappar. **Om du vill ansluta en mus, gör det nu och klicka OK.**",
+                "leftclick": "När genomgången ber dig att klicka eller dubbelklicka, syftar vi på vänsterknappen. På en styrplatta kan det vara enkelklick eller tryck med ett finger. **Tryck med vänster musknapp {num} gånger.**",
+                "rightclick": "Ibland kommer vi också be dig att högerklicka. Detta kan vara samma sak som att kontroll-klicka eller klicka med två fingrar på en styrplatta.  Ditt tangentbord kanske även har en 'meny'-knapp som fungerar som högerklick. **Högerklicka {num} gånger.**",
+                "chapters": "Du kan använda knapparna nedan för att hoppa mellan kapitel när du vill, eller starta om ett kapitel om du fastnar. Då är vi redo att sätta igång! **Klicka '{next}' för att fortsätta.**"
+            },
+            "navigation": {
+                "title": "Navigation",
+                "drag": "Huvudkartområdet visar OpenStreetMap-data ovanpå en bakgrund. {br}Du kan dra kartan genom att hålla ned vänster musknapp medan du flyttar musen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet. **Dra kartan!**",
+                "zoom": "Du kan zooma in eller ut genom att rulla med mushjulet eller styrplattan eller genom att klicka på knapparna {plus} / {minus}. **Zooma kartan!**",
+                "features": "Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan. Allt i den verkliga världen kan karteras som ett objekt på OpenStreetMap.",
+                "points_lines_areas": "Kartobjekt representeras med *punkter, linjer och områden.*",
+                "nodes_ways": "I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*.",
+                "click_townhall": "Alla objekt på kartan kan markeras genom att klicka på dem. **Klicka på punkten och markera den.**",
+                "selected_townhall": "Vad bra! Punkten är nu markerad. Markerade objekt visas med en pulserande glödande ram.",
+                "editor_townhall": "När ett objekt är markerat visas *objektredigeraren* bredvid kartan.",
+                "preset_townhall": "Högst upp i objektredigeraren visas objekttyp. Denna punkt representerar ett {preset}.",
+                "fields_townhall": "Mittdelen av objektredigeraren innehåller *egenskaper* som visar objektets attribut, såsom namn och adress. ",
+                "close_townhall": "**Stäng objektredigeraren genom att trycka på Escape på tangentbordet eller genom att trycka på knappen {button} i övre högra hörnet. ",
+                "search_street": "Du kan också söka efter objekt i aktuell vy eller globalt. **Sök efter '{name}'.**",
+                "choose_street": "**Välj {name} i listan för att markera den.**",
+                "selected_street": "Vad bra! {name} är nu markerad.",
+                "editor_street": "Egenskaperna som visas för en väg är annorlunda mot egenskaperna som visades för kommunhuset.{br}För markerad gata visar objektredigeraren egenskaper som '{field1}' och '{field2}'. **Stäng objektredigeraren genom att trycka Escape eller trycka på knappen {button}.",
+                "play": "Prova att flytta runt på kartan och klicka på några andra objekt för att se vad för typ av saker som kan läggas till i OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"
+            },
+            "points": {
+                "title": "Punkter",
+                "add_point": "*Punkter* kan användas för att representera objekt såsom affärer, restauranger och monument.{br}De markerar en specifik position och beskriver vad det är. **Klicka på knappen {button} Punkt för att lägga till en ny punkt.**",
+                "place_point": "För att placera den nya punkten på kartan, placera din muspekare där punkten ska vara och vänsterklicka eller tryck på mellanslagstangenten.  **Flytta muspekaren till denna byggnad, vänsterklicka sedan eller tryck på mellanslag.**",
+                "search_cafe": "Det finns många olika typer av objekt som kan representeras med punkter. Punkten du just lade till är ett café. **Sök efter '{preset}'.**",
+                "choose_cafe": "**Välj {preset} i listan.**",
+                "feature_editor": "Punkten är nu markerad som ett café. Med hjälp av objektredigeraren kan vi lägga till mer information om caféet. ",
+                "add_name": "På OpenStreetMap är alla egenskaper valfria, och det är ok att lämna en egenskap tomt om du är osäker.{br}Låt oss låtsas att du har lokalkännedom om caféet och vet dess namn. **Lägg till ett namn på caféet.**",
+                "add_close": "Objektredigeraren kommer ihåg alla dina ändringar automatiskt. **När du är klar med att lägga till ett namn, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "reselect": "Ofta existerar redan punkter men är felaktiga eller ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Klicka för att markera caféet du just skapade.**",
+                "update": "Låt oss fylla i lite mer information om caféet. Du kan ändra dess namn, ange vad för typ av mat som serveras eller lägga till en adress. **Ändra information om caféet.**",
+                "update_close": "**När du är färdig med att uppdatera caféet, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "rightclick": "Du kan högerklicka på valfritt objekt för att se *redigeringsmenyn*, vilken innehåller en lista med operationer som kan utföras. **Högerklicka för att markera punkten du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**",
+                "delete": "Det är ok att radera objekt som inte existerar i verkligheten.{br}Genom att radera ett objekt på OpenStreetMap tas det bort från kartan som alla använder, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen är borta innan du raderar det. **Klicka på knappen {button} för att radera punkten.**",
+                "undo": "Du kan alltid ångra alla ändringar fram till att du sparar dina redigeringar till OpenStreetMap. **Klicka på knappen {button} för att ångra raderingen och få tillbaka punkten.**",
+                "play": "Nu när du vet hur du skapar och redigerar punkter, prova att skapa några fler punkter för övnings skull! **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
+            },
+            "areas": {
+                "title": "Områden",
+                "add_playground": "*Områden* används för att visa avgränsningar för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden.{br}De kan också användas för mer detaljerad kartläggning av många objekt som du kanske normalt skulle kartlägga som punkter. **Klicka på knappen {button} Område för att skapa ett nytt område.**",
+                "start_playground": "Låt oss lägga till denna lekplats på kartan genom att rita ett område. Områden ritas genom att placera *noder* längs yttre kanten av objektet. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod på ett av hörnen av lekplatsen.**",
+                "continue_playground": "Fortsätt rita området genom att placera noder längs kanten på lekplatsen. Det är ok att ansluta området till existerande gångvägar.{br}Tips: Du kan hålla ned '{alt}'-tangenten för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. **Fortsätt att rita ett område runt lekplatsen.**",
+                "finish_playground": "Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Rita färdigt området för lekplatsen.**",
+                "search_playground": "**Sök efter '{preset}'.**",
+                "choose_playground": "**Välj {preset} i listan.**",
+                "add_field": "Denna lekplats har inget officiellt namn, så vi anger inget för egenskapen namn.{br}Låt oss lägga till lite andra detaljer om lekplatsen i egenskapen Beskrivning. **Öppna listan för Lägg till egenskap.**",
+                "choose_field": "**Välj {field} i listan.**",
+                "retry_add_field": "Du valde inte egenskapen {field}. Låt oss försöka igen.",
+                "describe_playground": "**Ange en beskrivning och klicka sedan på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "play": "Bra jobbat! Prova att rita lite fler områden för att se vad för typ av områden du kan lägga till på OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
+            },
+            "lines": {
+                "title": "Linjer",
+                "add_line": "*Linjer* används för att representera objekt såsom vägar, järnvägar och floder. **Klicka på knappen {button} Linje för att lägga till en ny linje.**",
+                "start_line": "Här är en väg som saknas. Låt oss lägga till den!{br}På OpenStreetMap bör linjer ritas längs mitten av vägen. Du kan dra och zooma kartan medan du ritar om det är nödvändigt. **Påbörja en ny linje genom att klicka på den övre änden av den saknade vägen.**",
+                "intersect": "Klicka eller tryck mellanslag för att lägga till fler noder på linjen.{br}Vägar och många andra typer av linjer bildar större nätverk. Det är viktigt att de linjerna är korrekt anslutna till varandra för att navigationsappar ska fungera. **Klicka på {name} för att skapa en korsning som sammanbinder de två linjerna.**",
+                "retry_intersect": "Vägen måste sammanbindas med {name}. Försök igen!",
+                "continue_line": "Fortsätt att rita linjen för den nya vägen. Kom ihåg att du kan dra och zooma kartan om du behöver.{br}När du har ritat färdigt, klicka på den sista noden igen. **Rita färdigt vägen.**",
+                "choose_category_road": "**Välj {category} i listan.**",
+                "choose_preset_residential": "Det finns många typer av vägar, men detta är en bostadsgata. **Välj typen {preset}.**",
+                "retry_preset_residential": "Du valde inte typen {preset}. **Klicka här för att välja igen.**",
+                "name_road": "**Ge vägen ett namn. Klicka sedan Escape, Enter eller knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "did_name_road": "Ser bra ut! Nu ska vi lära oss hur vi uppdaterar formen på en linje. ",
+                "update_line": "Ibland måste du ändra formen på en befintlig linje. Här är en väg som inte ser helt rätt ut.",
+                "add_node": "Vi kan lägga till några noder på linjen för att förbättra dess form. Ett sätt att lägga till noder är genom att dubbelklicka på linjen där du vill lägga till en nod. **Dubbelklicka på linjen för att skapa en ny nod.**",
+                "start_drag_endpoint": "När en linje är markerad, kan du flytta dess noder genom att klicka och hålla ned vänster musknapp samtidigt som du drar. **Flytta slutpunkten till platsen där korsningen bör vara.**",
+                "finish_drag_endpoint": "Den här platsen ser bra ut. **Släpp vänster musknapp för att slutföra förflyttningen.**",
+                "start_drag_midpoint": "Små trianglar ritas på \"mittpunkten\" mellan noder. Ett annat sätt att skapa en ny nod är genom att dra en mittpunkt till en ny position. **Dra triangeln i mittpunkten för att skapa en ny nod längs kurvan för vägen.**",
+                "continue_drag_midpoint": "Linjen ser mycket bättre ut nu! Fortsätt att justera linjen genom att dubbelklicka eller dra i mittpunkten tills kurvan matchar vägens sträckning. **När du är nöjd med hur linjen ser ut, tryck OK.**",
+                "delete_lines": "Det är ok att radera linjer för vägar som inte existerar i verkligheten.{br}Här är ett exempel där staden planerade den {street} som sedan aldrig byggdes. Vi kan förbättra denna del av kartan genom att radera denna överflödiga linje. ",
+                "rightclick_intersection": "Den sista verkliga gatan är {street1}, så vi kommer att *dela* {street2} vid den här korsningen och radera allt ovanför den. **Högerklicka på noden i korsningen.**",
+                "split_intersection": "**Klicka på knappen {button} för att dela {street}.**",
+                "retry_split": "Du tryckte inte på knappen Dela upp. Försök igen.",
+                "did_split_multi": "Bra jobbat! {street1} är nu delad i två delar. Den övre delen kan raderas. **Klicka på den övre delen av {street2} för att markera den.**",
+                "did_split_single": "**Klicka på övre delen av {street2} för att markera den.**",
+                "multi_select": "{selected} är nu markerad. Låt oss även markera {other1}. Du kan shift-klicka för att markera flera saker. **Håll ned Shift och klicka på {other2}.**",
+                "multi_rightclick": "Bra! Båda linjerna som ska raderas är nu markerade. **Högerklicka på en av linjerna för att visa redigeringsmenyn.**",
+                "multi_delete": "**Klicka på knappen {button} för att radera de överflödiga linjerna.**",
+                "retry_delete": "Du klickade inte på knappen Radera. Försök igen.",
+                "play": "Bra! Använd de färdigheter som du har lärt dig i det här kapitlet för att öva på att redigera några fler linjer. ** När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på \"{next}\". **"
+            },
+            "buildings": {
+                "title": "Byggnader",
+                "add_building": "OpenStreetMap har världens största databas över byggnader.{br}Du kan hjälpa till att förbättra denna databas genom att rita in byggnader som inte redan är karterade. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
+                "start_building": "Låt oss lägga till detta hus på kartan genom att rita av dess kontur.{br}Byggnader bör ritas efter hur deras kontur ser ut vid marknivå, så gott det går. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid ett av hörnen på byggnaden.**",
+                "continue_building": "Fortsätt att lägga till fler noder för att markera byggnadens kontur. Kom ihåg att du kan zooma in om du vill lägga till fler detaljer.{br}Slutför byggnaden genom att trycka Enter eller genom att klicka igen på antingen den första eller sista noden. **Slutför byggnaden.**",
+                "retry_building": "Det ser ut som att du har problem med att placera ut noderna vid byggnadens hörn. Försök igen!",
+                "choose_category_building": "**Välj {category} i listan.**",
+                "choose_preset_house": "Det finns många olika typer av byggnader, men detta är uppenbarligen ett enfamiljshus.{br}Om du inte är säker på typen är det helt ok att ange det som en odefinierad \"Byggnad\". **Välj typen {preset}.**",
+                "close": "**Tryck Escape eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "rightclick_building": "**Högerklicka för att markera byggnaden du skapade och visa redigeringsmenyn.**",
+                "square_building": "Huset du just skapade kommer att se ännu bättre ut med perfekt vinkelräta hörn. **Klicka på knappen {button} för att göra hörnen på byggnaden vinkelräta.**",
+                "retry_square": "Du klickade inte på knappen Räta upp. Försök igen.",
+                "done_square": "Såg du hur byggnadens hörn justerades? Nu kommer ytterligare ett användbart trick.",
+                "add_tank": "Nu ska vi rita av konturen på denna cirkulära lagringstank. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
+                "start_tank": "Oroa dig inte, du behöver inte rita en perfekt cirkel. Rita bara ett område inuti tanken som nuddar vid dess kanter. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid kanten av tanken.**",
+                "continue_tank": "Lägg till några fler noder längs kanten. Cirkeln kommer sedan att skapas utanför de noder du ritar.{br}Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför tanken.**",
+                "search_tank": "**Sök efter '{preset}'.**",
+                "choose_tank": "**Välj {preset} i listan.**",
+                "rightclick_tank": "**Högerklicka för att markera lagringstanken du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**",
+                "circle_tank": "**Klicka på knappen {button} för att göra tanken cirkulär.**",
+                "retry_circle": "Du tryckte inte på knappen Gör till cirkel. Försök igen.",
+                "play": "Bra jobbat! Öva dig genom att rita av några fler byggnader och prova några fler av kommandona i redigeringsmenyn. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
+            },
+            "startediting": {
+                "title": "Börja redigera",
+                "help": "Du är nu redo att redigera OpenStreetMap!{br}Du kan repetera denna genomgång när du vill, eller läsa mer i dokumentationen genom att klicka på knappen {button} Hjälp eller trycka på '{key}'-tangenten.",
+                "shortcuts": "Du kan se en lista med kommandon tillsammans med deras kortkommandon genom att trycka på tangenten '{key}'.",
+                "save": "Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!",
+                "start": "Börja kartera!"
+            }
+        },
+        "shortcuts": {
+            "title": "Kortkommandon",
+            "tooltip": "Visa vy med kortkommandon.",
+            "toggle": {
+                "key": "?"
+            },
+            "key": {
+                "alt": "Alt",
+                "backspace": "Backsteg",
+                "cmd": "Cmd",
+                "ctrl": "Ctrl",
+                "delete": "Delete",
+                "del": "Del",
+                "end": "End",
+                "enter": "Enter",
+                "esc": "Esc",
+                "home": "Home",
+                "option": "Option",
+                "pause": "Pause",
+                "pgdn": "PgDn",
+                "pgup": "PgUp",
+                "return": "Return",
+                "shift": "Shift",
+                "space": "Mellanslag"
+            },
+            "gesture": {
+                "drag": "dra"
+            },
+            "or": "-eller-",
+            "browsing": {
+                "title": "Navigera",
+                "navigation": {
+                    "title": "Navigation",
+                    "pan": "Panorera kartan",
+                    "pan_more": "Panorera kartan en skärm åt gången",
+                    "zoom": "Zooma in / Zooma ut",
+                    "zoom_more": "Zooma in / Zooma ut mycket"
+                },
+                "help": {
+                    "title": "Hjälp",
+                    "help": "Visa hjälp/dokumentation",
+                    "keyboard": "Visa kortkommandon"
+                },
+                "display_options": {
+                    "title": "Visa inställningar",
+                    "background": "Visa inställningar för bakgrund",
+                    "background_switch": "Växla tillbaka till senaste bakgrund",
+                    "map_data": "Visa alternativ för kartdata",
+                    "fullscreen": "Gå till fullskärmsläge",
+                    "wireframe": "Växla trådramsläge",
+                    "minimap": "Visa/dölj minikarta"
+                },
+                "selecting": {
+                    "title": "Markera objekt",
+                    "select_one": "Markera ett enskilt objekt",
+                    "select_multi": "Markera flera objekt",
+                    "lasso": "Rita en markeringslasso runt objekt",
+                    "search": "Hitta objekt som matchar söktext"
+                },
+                "with_selected": {
+                    "title": "Med objekt markerat",
+                    "edit_menu": "Visa/dölj redigeringsmeny"
+                },
+                "vertex_selected": {
+                    "title": "Med nod markerad",
+                    "previous": "Hoppa till föregående nod",
+                    "next": "Hoppa till nästa nod",
+                    "first": "Hoppa till första noden",
+                    "last": "Hoppa till sista noden",
+                    "change_parent": "Växla vald väg"
+                }
             },
-            "wikipedia": {
-                "label": "Wikipedia"
+            "editing": {
+                "title": "Redigera",
+                "drawing": {
+                    "title": "Rita",
+                    "add_point": "'Lägg till punkt'-läge",
+                    "add_line": "'Lägg till linje'-läge",
+                    "add_area": "'Lägg till område'-läge",
+                    "place_point": "Placera en punkt",
+                    "disable_snap": "Hindra att punkter kopplas samman",
+                    "stop_line": "Slutför linje eller område"
+                },
+                "operations": {
+                    "title": "Operationer",
+                    "continue_line": "Fortsätt en linje från markerad nod",
+                    "merge": "Kombinera (sammanfoga) markerade objekt",
+                    "disconnect": "Koppla isär objekt vid markerad nod",
+                    "split": "Dela en linje i två vid markerad nod",
+                    "reverse": "Byt riktning på en linje",
+                    "move": "Flytta markerade objekt",
+                    "rotate": "Rotera markerade objekt",
+                    "orthogonalize": "Räta ut linje / Räta upp hörnen på område",
+                    "circularize": "Gör en sluten linje eller ett område cirkulär. ",
+                    "reflect_long": "Spegla objekt längs dess långa axel",
+                    "reflect_short": "Spegla objekt längs deras korta axel",
+                    "delete": "Radera markerade objekt"
+                },
+                "commands": {
+                    "title": "Kommandon",
+                    "copy": "Kopiera markerade objekt",
+                    "paste": "Klistra in kopierade objekt",
+                    "undo": "Ångra senaste ändring",
+                    "redo": "Gör om senaste ändring",
+                    "save": "Spara ändringar"
+                }
             },
-            "wood": {
-                "label": "Typ"
+            "tools": {
+                "title": "Verktyg",
+                "info": {
+                    "title": "Information",
+                    "all": "Visa/dölj alla informationspaneler",
+                    "background": "Visa/dölj panelen Bakgrund",
+                    "history": "Visa/dölj panelen Historik",
+                    "location": "Visa/dölj panelen Lokalisering",
+                    "measurement": "Visa/dölj panelen Mätning"
+                }
             }
         },
+        "units": {
+            "feet": "{quantity} ft",
+            "miles": "{quantity} mi",
+            "square_feet": "{quantity} sq ft",
+            "square_miles": "{quantity} sq mi",
+            "acres": "{quantity} ac",
+            "meters": "{quantity} m",
+            "kilometers": "{quantity} km",
+            "square_meters": "{quantity} m²",
+            "square_kilometers": "{quantity} km²",
+            "hectares": "{quantity} ha",
+            "area_pair": "{area1} ({area2})",
+            "arcdegrees": "{quantity}°",
+            "arcminutes": "{quantity}′",
+            "arcseconds": "{quantity}″",
+            "north": "N",
+            "south": "S",
+            "east": "Ö",
+            "west": "V",
+            "coordinate": "{coordinate}{direction}",
+            "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
+        },
         "presets": {
-            "address": {
-                "name": "Adress",
-                "terms": "Adress, husnummer, destination, gatuadress, postnummer, postort"
-            },
-            "aeroway": {
-                "name": "Flyg",
-                "terms": "Flygväg, flygplatsväg, flyg, flygplats, flygtrafik, helikoptertrafik,luftfart, luftfartstrafik"
-            },
-            "aeroway/aerodrome": {
-                "name": "Flygplats",
-                "terms": "flygplats, flygfält, flyghamn, aerodrom, landningsplats, lufthamn"
-            },
-            "aeroway/apron": {
-                "name": "Parkering av flygplan (Apron)"
-            },
-            "aeroway/gate": {
-                "name": "Gate"
-            },
-            "aeroway/hangar": {
-                "name": "Hangar"
-            },
-            "aeroway/helipad": {
-                "name": "Helikopterplatta",
-                "terms": "Helipad, Helikopterplatta"
-            },
-            "aeroway/runway": {
-                "name": "Start- och landningsbana"
-            },
-            "aeroway/taxiway": {
-                "name": "Taxibana"
+            "categories": {
+                "category-barrier": {
+                    "name": "Barriärer"
+                },
+                "category-building": {
+                    "name": "Byggnad"
+                },
+                "category-golf": {
+                    "name": "Golf"
+                },
+                "category-landuse": {
+                    "name": "Landanvändning"
+                },
+                "category-natural-area": {
+                    "name": "Natur"
+                },
+                "category-natural-line": {
+                    "name": "Natur"
+                },
+                "category-natural-point": {
+                    "name": "Natur"
+                },
+                "category-path": {
+                    "name": "Stig"
+                },
+                "category-rail": {
+                    "name": "Spår"
+                },
+                "category-restriction": {
+                    "name": "Restriktion"
+                },
+                "category-road": {
+                    "name": "Väg"
+                },
+                "category-route": {
+                    "name": "Rutt"
+                },
+                "category-water-area": {
+                    "name": "Vatten"
+                },
+                "category-water-line": {
+                    "name": "Vatten"
+                }
             },
-            "aeroway/terminal": {
-                "name": "Flygterminal"
-            },
-            "amenity": {
-                "name": "Facilitet"
-            },
-            "amenity/atm": {
-                "name": "Uttagsautomat",
-                "terms": "uttagsautomat, bankomat, minuten, atm, otto"
-            },
-            "amenity/bank": {
-                "name": "Bank",
-                "terms": "Bank, kreditinrättning, penninginrättning, penninganstalt, kassa, bankkontor, banklokal, låneinstitut"
-            },
-            "amenity/bar": {
-                "name": "Bar",
-                "terms": "Bar, krog, servering, matställe, pub, cocktailsalong, saloon"
-            },
-            "amenity/bbq": {
-                "name": "Grillplats/Grill"
-            },
-            "amenity/bench": {
-                "name": "Bänk"
-            },
-            "amenity/bicycle_parking": {
-                "name": "Cykelparkering"
-            },
-            "amenity/bicycle_rental": {
-                "name": "Cykeluthyrning"
-            },
-            "amenity/cafe": {
-                "name": "Café",
-                "terms": "kaffeservering, kaffestuga, kafeteria, cafeteria, servering, konditori, kondis, fik"
-            },
-            "amenity/car_rental": {
-                "name": "Biluthyrning"
-            },
-            "amenity/car_sharing": {
-                "name": "Bilpool"
-            },
-            "amenity/car_wash": {
-                "name": "Biltvätt"
-            },
-            "amenity/charging_station": {
-                "name": "Laddstation"
-            },
-            "amenity/childcare": {
-                "name": "Barnomsorg",
-                "terms": "Barnomsorg, Förskola, Dagis, Barnhem, Dagmamma"
-            },
-            "amenity/cinema": {
-                "name": "Biograf",
-                "terms": "Bio, Biograf, Biografteater"
-            },
-            "amenity/clock": {
-                "name": "Klocka"
-            },
-            "amenity/courthouse": {
-                "name": "Domstol"
-            },
-            "amenity/drinking_water": {
-                "name": "Dricksvatten ",
-                "terms": "Dricksvatten, källa, vatten"
-            },
-            "amenity/embassy": {
-                "name": "Embassad"
-            },
-            "amenity/fast_food": {
-                "name": "Snabbmat"
-            },
-            "amenity/fire_station": {
-                "name": "Brandstation"
-            },
-            "amenity/fountain": {
-                "name": "Fontän"
-            },
-            "amenity/fuel": {
-                "name": "Bensinstation"
-            },
-            "amenity/grave_yard": {
-                "name": "Gravplats"
-            },
-            "amenity/hospital": {
-                "name": "Sjukhusområde",
-                "terms": "Sjukhusområde, lasarett, sjukhus"
-            },
-            "amenity/library": {
-                "name": "Bibliotek"
-            },
-            "amenity/marketplace": {
-                "name": "Maknadsplats"
-            },
-            "amenity/parking": {
-                "name": "Bilparkering"
-            },
-            "amenity/parking_entrance": {
-                "name": "In- och utfart parkeringsgarage"
-            },
-            "amenity/pharmacy": {
-                "name": "Läkemedel"
-            },
-            "amenity/place_of_worship": {
-                "name": "Plats för tillbedjan",
-                "terms": "Kyrka, tempel, moské, synagoga, gudshus, kyrkobyggnad, kapell, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, tabernakel, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, tillbedjan, predikan"
-            },
-            "amenity/place_of_worship/buddhist": {
-                "name": "Buddhisttempel",
-                "terms": "Buddhism, tempel, Buddha"
-            },
-            "amenity/place_of_worship/christian": {
-                "name": "Kyrka",
-                "terms": "Kyrka, tempel, gudshus, kyrkobyggnad, kapell, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, kristen, kristendom, församling, tillbedjan, predikan"
-            },
-            "amenity/place_of_worship/jewish": {
-                "name": "Synagoga",
-                "terms": "Synagoga, tempel, gudshus, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, Jude, Judendom, tillbedjan, predikan"
-            },
-            "amenity/place_of_worship/muslim": {
-                "name": "Moské",
-                "terms": "moské, gudshus, kyrkobyggnad, bönehus, böneplats, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, tillbedjan, muslim, predikan, minaret"
-            },
-            "amenity/police": {
-                "name": "Polis",
-                "terms": "Polis, ordningsmakt, polisväsende, polismyndighet, polismakt; polisstation, snut, konstapel, poliskonstapel, polisman, pass, "
-            },
-            "amenity/post_box": {
-                "name": "Postlåda",
-                "terms": "Brevlåda, postlåda, brevinkast"
-            },
-            "amenity/post_office": {
-                "name": "Postkontor"
-            },
-            "amenity/pub": {
-                "name": "Pub"
-            },
-            "amenity/recycling": {
-                "name": "Återvinning",
-                "terms": "återvinning, återbruk, återvinningsstation, sopstation "
-            },
-            "amenity/restaurant": {
-                "name": "Restaurang",
-                "terms": "Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta"
-            },
-            "amenity/school": {
-                "name": "Skolområde",
-                "terms": "Skolgård, skolområde, Campus, universitetsområde, högskoleområde, universitet, högskola"
-            },
-            "amenity/swimming_pool": {
-                "name": "Simbassäng"
-            },
-            "amenity/taxi": {
-                "name": "Taxihållplats",
-                "terms": "Taxihållplats, taxificka, taxistation"
-            },
-            "amenity/telephone": {
-                "name": "Telefon"
-            },
-            "amenity/theatre": {
-                "name": "Teater",
-                "terms": "föreställning, teaterföreställning, drama, skådespel, pjäs; skådeplats, skådebana, scen "
-            },
-            "amenity/toilets": {
-                "name": "Toaletter",
-                "terms": "Toalett, klosett, vattenklosett, wc, avträde, toa, dass, utedass, bajamaja, torrklosett, hemlighus, klo, mugg, bekvämlighetsinrättning, skithus, Baja-Maja"
-            },
-            "amenity/townhall": {
-                "name": "Kommunhus",
-                "terms": "Stadshus, förvaltning, myndighet, ämbetsverk, representation, fullmäktige, riksdag, parlament, kommunalhus, samlingsplats, folkets hus, samlingslokal,"
-            },
-            "amenity/university": {
-                "name": "Universitet"
-            },
-            "amenity/veterinary": {
-                "name": "Veterinär ",
-                "terms": "Veterinär, djurläkare, djurdoktor"
-            },
-            "amenity/waste_basket": {
-                "name": "Soptunna"
-            },
-            "area": {
-                "name": "Yta"
-            },
-            "barrier": {
-                "name": "Barriär"
-            },
-            "barrier/block": {
-                "name": "Block"
-            },
-            "barrier/bollard": {
-                "name": "Pollare"
-            },
-            "barrier/cattle_grid": {
-                "name": "Färist"
-            },
-            "barrier/city_wall": {
-                "name": "Stadsmur"
-            },
-            "barrier/cycle_barrier": {
-                "name": "Cykelbarriär "
-            },
-            "barrier/ditch": {
-                "name": "Dike"
-            },
-            "barrier/entrance": {
-                "name": "Entré"
-            },
-            "barrier/fence": {
-                "name": "Staket"
-            },
-            "barrier/gate": {
-                "name": "Grind"
-            },
-            "barrier/hedge": {
-                "name": "Häck"
-            },
-            "barrier/kissing_gate": {
-                "name": "Grind vid betesmark"
-            },
-            "barrier/lift_gate": {
-                "name": "Bom"
-            },
-            "barrier/retaining_wall": {
-                "name": "Stödmur"
-            },
-            "barrier/stile": {
-                "name": "Övergång"
-            },
-            "barrier/toll_booth": {
-                "name": "Tullstation"
-            },
-            "barrier/wall": {
-                "name": "Vägg"
-            },
-            "boundary/administrative": {
-                "name": "Administrativ gräns"
-            },
-            "building": {
-                "name": "Byggnad"
-            },
-            "building/apartments": {
-                "name": "Lägenheter"
-            },
-            "building/construction": {
-                "name": "Byggnad under konstruktion",
-                "terms": "Byggnad under konstruktion, Byggnad under uppförande, byggarbete, bygge, byggarbetsplats, byggnation, byggnadsplats"
-            },
-            "building/entrance": {
-                "name": "Entré/utgång"
-            },
-            "building/garage": {
-                "name": "Garage"
-            },
-            "building/garages": {
-                "name": "Garage",
-                "terms": "skydd för bilar, bilstall, bilskjul, carport, parkeringshus, varmgarage, kallgarage, uppställningsplats, bilgarage, bilförvaring"
-            },
-            "building/greenhouse": {
-                "name": "Växthus",
-                "terms": "växthus, drivhus, orangeri, driveri, vinterträdgård, växtodling, blomsterhus, odlingshus"
-            },
-            "building/house": {
-                "name": "Hus"
-            },
-            "building/industrial": {
-                "name": "Industribyggnad"
-            },
-            "building/residential": {
-                "name": "Bostadshus",
-                "terms": "Bostadshus, Boningshus, Flerfamiljshus, Hyreshus"
-            },
-            "emergency/phone": {
-                "name": "Nödtelefon"
-            },
-            "entrance": {
-                "name": "In-/Utgång"
-            },
-            "highway": {
-                "name": "Väg",
-                "terms": "Väg, gata, förbindelse, led, trafikled, körbana, stråk, stig, gång, bana, sträcka, passage"
-            },
-            "highway/bridleway": {
-                "name": "Ridväg",
-                "terms": "Ridväg, ridstig, häst, rida, ridning"
-            },
-            "highway/bus_stop": {
-                "name": "Busshållplats",
-                "terms": "Busstopp, busshållplats, buss, hållplats, anhalt, station, busstation, "
-            },
-            "highway/crossing": {
-                "name": "Korsning",
-                "terms": "Korsning, kryss, mot, plankorsning"
-            },
-            "highway/cycleway": {
-                "name": "Cykelväg",
-                "terms": "cykelväg, cykelled, gc-väg, gång- och cykelväg"
-            },
-            "highway/footway": {
-                "name": "Gångväg",
-                "terms": "gångväg, gc-väg, gång- och cykelväg, stig"
-            },
-            "highway/living_street": {
-                "name": "Gångfartsområde"
-            },
-            "highway/mini_roundabout": {
-                "name": "Minirondell"
-            },
-            "highway/motorway": {
-                "name": "Motorväg"
-            },
-            "highway/motorway_link": {
-                "name": "Anslutning, motorväg"
-            },
-            "highway/path": {
-                "name": "Stig"
-            },
-            "highway/pedestrian": {
-                "name": "Gågata"
-            },
-            "highway/primary": {
-                "name": "Primär väg"
-            },
-            "highway/primary_link": {
-                "name": "Anslutning, primär väg"
-            },
-            "highway/residential": {
-                "name": "Bostadsgata"
-            },
-            "highway/rest_area": {
-                "name": "Rastplats"
-            },
-            "highway/road": {
-                "name": "Okänd väg"
-            },
-            "highway/secondary": {
-                "name": "Sekundär väg"
-            },
-            "highway/secondary_link": {
-                "name": "Anslutning, sekundär väg"
-            },
-            "highway/service": {
-                "name": "Serviceväg"
-            },
-            "highway/service/alley": {
-                "name": "Gränd"
-            },
-            "highway/service/drive-through": {
-                "name": "Drive-through"
-            },
-            "highway/service/driveway": {
-                "name": "Uppfart"
-            },
-            "highway/service/emergency_access": {
-                "name": "Utryckningsfordon"
-            },
-            "highway/service/parking_aisle": {
-                "name": "Parkeringsväg"
-            },
-            "highway/services": {
-                "name": "Rastplats med försäljning"
-            },
-            "highway/steps": {
-                "name": "Trappa",
-                "terms": "Trappa, trapp, rulltrappa"
-            },
-            "highway/stop": {
-                "name": "Stoppskylt"
-            },
-            "highway/tertiary": {
-                "name": "Tertiär väg"
-            },
-            "highway/tertiary_link": {
-                "name": "Anslutning, tertiär väg"
-            },
-            "highway/track": {
-                "name": "Bruksväg"
-            },
-            "highway/traffic_signals": {
-                "name": "Trafiksignaler",
-                "terms": "Trafikljus, trafiksignal, stoppljus, signalljus"
-            },
-            "highway/trunk": {
-                "name": "Huvudväg"
-            },
-            "highway/trunk_link": {
-                "name": "Anslutning, huvudväg"
-            },
-            "highway/turning_circle": {
-                "name": "Vändplan"
-            },
-            "highway/unclassified": {
-                "name": "Oklassificerad väg"
-            },
-            "historic": {
-                "name": "Historisk plats"
-            },
-            "historic/archaeological_site": {
-                "name": "Arkeologisk plats"
-            },
-            "historic/boundary_stone": {
-                "name": "Gränssten"
-            },
-            "historic/castle": {
-                "name": "Slott"
-            },
-            "historic/memorial": {
-                "name": "Monument"
-            },
-            "historic/monument": {
-                "name": "Monument"
-            },
-            "historic/ruins": {
-                "name": "Ruiner"
-            },
-            "historic/wayside_cross": {
-                "name": "Vägkors"
-            },
-            "historic/wayside_shrine": {
-                "name": "Helgedom längs väg"
-            },
-            "landuse": {
-                "name": "Markanvändning"
-            },
-            "landuse/allotments": {
-                "name": "Kolonilotter"
-            },
-            "landuse/basin": {
-                "name": "Avrinningsområde"
-            },
-            "landuse/cemetery": {
-                "name": "Kyrkogård"
-            },
-            "landuse/commercial": {
-                "name": "Kommersiell"
-            },
-            "landuse/construction": {
-                "name": "Konstruktion"
-            },
-            "landuse/farm": {
-                "name": "Åker"
-            },
-            "landuse/farmyard": {
-                "name": "Bondgård"
-            },
-            "landuse/forest": {
-                "name": "Skog"
-            },
-            "landuse/grass": {
-                "name": "Gräs"
-            },
-            "landuse/industrial": {
-                "name": "Industriell"
-            },
-            "landuse/meadow": {
-                "name": "Äng"
-            },
-            "landuse/orchard": {
-                "name": "Fruktträdgård"
-            },
-            "landuse/quarry": {
-                "name": "Täkt"
-            },
-            "landuse/residential": {
-                "name": "Bostadsområde"
-            },
-            "landuse/retail": {
-                "name": "Detaljhandel"
-            },
-            "landuse/vineyard": {
-                "name": "Vingård"
-            },
-            "leisure": {
-                "name": "Nöje"
-            },
-            "leisure/dog_park": {
-                "name": "Hundpark"
-            },
-            "leisure/garden": {
-                "name": "Trädgård"
-            },
-            "leisure/golf_course": {
-                "name": "Golfbana"
-            },
-            "leisure/marina": {
-                "name": "Marina"
-            },
-            "leisure/park": {
-                "name": "Park",
-                "terms": "rekreationsområde, friluftsområde, trädgård, plantering, grönområde, lund, stadsoas, oas "
-            },
-            "leisure/picnic_table": {
-                "name": "Picknickbord"
-            },
-            "leisure/pitch": {
-                "name": "Idrottsplats"
-            },
-            "leisure/pitch/american_football": {
-                "name": "Amerikansk fotbollsplan"
-            },
-            "leisure/pitch/baseball": {
-                "name": "Baseball-plan"
-            },
-            "leisure/pitch/basketball": {
-                "name": "Basketplan"
-            },
-            "leisure/pitch/soccer": {
-                "name": "Fotbollsplan"
-            },
-            "leisure/pitch/tennis": {
-                "name": "Tennisplan"
-            },
-            "leisure/pitch/volleyball": {
-                "name": "Volleybollplan"
-            },
-            "leisure/playground": {
-                "name": "Lekplats"
-            },
-            "leisure/slipway": {
-                "name": "Sjösättningsplats"
-            },
-            "leisure/stadium": {
-                "name": "Stadium"
-            },
-            "leisure/swimming_pool": {
-                "name": "Simbassäng"
-            },
-            "line": {
-                "name": "Linje"
-            },
-            "man_made": {
-                "name": "Människoskapad"
-            },
-            "man_made/breakwater": {
-                "name": "Vågbrytare"
-            },
-            "man_made/cutline": {
-                "name": "Snittlinje"
-            },
-            "man_made/lighthouse": {
-                "name": "Fyr"
-            },
-            "man_made/pier": {
-                "name": "Pir"
-            },
-            "man_made/pipeline": {
-                "name": "Pipeline"
-            },
-            "man_made/survey_point": {
-                "name": "Trianguleringspunkt"
-            },
-            "man_made/tower": {
-                "name": "Torn"
-            },
-            "man_made/wastewater_plant": {
-                "name": "Avloppsreningsverk"
-            },
-            "man_made/water_tower": {
-                "name": "Vattentorn"
-            },
-            "man_made/water_well": {
-                "name": "Brunn"
-            },
-            "man_made/water_works": {
-                "name": "Vattenverk"
-            },
-            "natural": {
-                "name": "Naturlig"
-            },
-            "natural/bay": {
-                "name": "Vik"
-            },
-            "natural/beach": {
-                "name": "Strand"
-            },
-            "natural/cliff": {
-                "name": "Klippa"
-            },
-            "natural/coastline": {
-                "name": "Kustlinje",
-                "terms": "kustlinje, kustremsa, kust, hav, ö, strand"
-            },
-            "natural/glacier": {
-                "name": "Glassiär"
-            },
-            "natural/grassland": {
-                "name": "Grässlätt"
-            },
-            "natural/heath": {
-                "name": "Hed"
-            },
-            "natural/peak": {
-                "name": "Bergstopp",
-                "terms": "Bergstopp, berg, alp, hjässa, kalott, klack, klint, klätt"
-            },
-            "natural/scrub": {
-                "name": "busksnår"
-            },
-            "natural/spring": {
-                "name": "Källa"
-            },
-            "natural/tree": {
-                "name": "Träd"
-            },
-            "natural/water": {
-                "name": "Vatten"
-            },
-            "natural/water/lake": {
-                "name": "Sjö",
-                "terms": "Sjö, insjö, innanhav, vattensamling, pöl, lagun, tjärn, göl, vatten"
-            },
-            "natural/water/pond": {
-                "name": "Tjärn",
-                "terms": "damm, tjärn, göl "
-            },
-            "natural/water/reservoir": {
-                "name": "Reservoar"
-            },
-            "natural/wetland": {
-                "name": "Våtmark"
-            },
-            "natural/wood": {
-                "name": "Skog"
-            },
-            "office": {
-                "name": "Kontor"
-            },
-            "place": {
-                "name": "Plats"
-            },
-            "place/city": {
-                "name": "Större stad"
-            },
-            "place/hamlet": {
-                "name": "By",
-                "terms": "By, småort, gårdssamling, gårdar, litet samhälle"
-            },
-            "place/island": {
-                "name": "Ö",
-                "terms": "ö, holme, skär, kobbe, klippa, rev, atoll"
-            },
-            "place/isolated_dwelling": {
-                "name": "Isolerad boplats"
-            },
-            "place/locality": {
-                "name": "Plats"
-            },
-            "place/town": {
-                "name": "Mellanstor stad",
-                "terms": "stad, samhälle, ort"
-            },
-            "place/village": {
-                "name": "Mindre samhälle",
-                "terms": "tätort, ort"
-            },
-            "point": {
-                "name": "Punkt"
-            },
-            "power": {
-                "name": "Kraft"
-            },
-            "power/generator": {
-                "name": "Kraftgenerator"
-            },
-            "power/line": {
-                "name": "Kraftledning"
-            },
-            "power/pole": {
-                "name": "Kraftledningsstolpe"
-            },
-            "power/sub_station": {
-                "name": "Transformator"
-            },
-            "power/tower": {
-                "name": "Högspänningsmast"
-            },
-            "power/transformer": {
-                "name": "Transformator"
-            },
-            "railway": {
-                "name": "Järnväg"
-            },
-            "railway/abandoned": {
-                "name": "Övergiven järnväg"
-            },
-            "railway/disused": {
-                "name": "Oanvänd järnväg"
-            },
-            "railway/level_crossing": {
-                "name": "Plankorsning",
-                "terms": "Korsning, järnvägskorsning, kryss, vägkors, kors, vägkors, vägskäl, gatukorsning, plankorsning"
-            },
-            "railway/monorail": {
-                "name": "Monorail"
-            },
-            "railway/platform": {
-                "name": "Perrong"
-            },
-            "railway/rail": {
-                "name": "Räls"
-            },
-            "railway/station": {
-                "name": "Järnvägsstation"
-            },
-            "railway/subway": {
-                "name": "Tunnelbana"
-            },
-            "railway/subway_entrance": {
-                "name": "Tunnelbaneingång"
-            },
-            "railway/tram": {
-                "name": "Spårvagn",
-                "terms": "Spårvagn, spårväg, motorvagn"
-            },
-            "relation": {
-                "name": "Relation"
-            },
-            "route/ferry": {
-                "name": "Färjerutt"
-            },
-            "shop": {
-                "name": "Affär"
-            },
-            "shop/alcohol": {
-                "name": "Vin-och-spritaffär"
-            },
-            "shop/bakery": {
-                "name": "Bageri"
-            },
-            "shop/beauty": {
-                "name": "Skönhetssalong"
-            },
-            "shop/beverages": {
-                "name": "Dryckaffär"
-            },
-            "shop/bicycle": {
-                "name": "Cykelaffär"
-            },
-            "shop/books": {
-                "name": "Bokhandel"
-            },
-            "shop/boutique": {
-                "name": "Boutique (Dyra kläder och accessoarer)"
-            },
-            "shop/butcher": {
-                "name": "Slaktare"
-            },
-            "shop/car": {
-                "name": "Bilhandlare"
-            },
-            "shop/car_parts": {
-                "name": "Bildelar"
-            },
-            "shop/car_repair": {
-                "name": "Bilverkstad"
-            },
-            "shop/chemist": {
-                "name": "Kemiaffär (hygien,  kosmetika & städ)"
-            },
-            "shop/clothes": {
-                "name": "Klädaffär"
-            },
-            "shop/computer": {
-                "name": "Datorbutik"
-            },
-            "shop/confectionery": {
-                "name": "Godisaffär"
-            },
-            "shop/convenience": {
-                "name": "Närbutik"
-            },
-            "shop/deli": {
-                "name": "Delikatessaffär"
-            },
-            "shop/department_store": {
-                "name": "Varuhus"
-            },
-            "shop/doityourself": {
-                "name": "Byggmarknad"
-            },
-            "shop/dry_cleaning": {
-                "name": "Kemtvätt"
-            },
-            "shop/electronics": {
-                "name": "Elektronikbutik"
-            },
-            "shop/farm": {
-                "name": "Gårdsbutik",
-                "terms": "Gårdsbutik, närproducerat, egenproducerat"
-            },
-            "shop/fishmonger": {
-                "name": "Fiskhandlare"
-            },
-            "shop/florist": {
-                "name": "Florist"
-            },
-            "shop/furniture": {
-                "name": "Möbelaffär"
-            },
-            "shop/garden_centre": {
-                "name": "Trädgårdscenter"
-            },
-            "shop/gift": {
-                "name": "Presentbutik"
-            },
-            "shop/greengrocer": {
-                "name": "Grönsakshandlare"
-            },
-            "shop/hairdresser": {
-                "name": "Hårfrissör"
-            },
-            "shop/hardware": {
-                "name": "Järnaffär"
-            },
-            "shop/hifi": {
-                "name": "HiFi-butik"
-            },
-            "shop/jewelry": {
-                "name": "Juvelerare"
-            },
-            "shop/kiosk": {
-                "name": "Kiosk"
-            },
-            "shop/laundry": {
-                "name": "Tvättinrättning"
-            },
-            "shop/mall": {
-                "name": "Galleria"
-            },
-            "shop/mobile_phone": {
-                "name": "Mobiltelefonbutik"
-            },
-            "shop/motorcycle": {
-                "name": "Återförsäljare av motorcyklar"
-            },
-            "shop/music": {
-                "name": "Musikaffär"
-            },
-            "shop/newsagent": {
-                "name": "Tidningsaffär"
-            },
-            "shop/optician": {
-                "name": "Optiker"
-            },
-            "shop/outdoor": {
-                "name": "Friluftsaffär"
-            },
-            "shop/pet": {
-                "name": "Djurbutik"
-            },
-            "shop/shoes": {
-                "name": "Skoaffär"
-            },
-            "shop/sports": {
-                "name": "Sportaffär"
-            },
-            "shop/stationery": {
-                "name": "Pappershandel"
+            "fields": {
+                "access": {
+                    "label": "Tillåten åtkomst",
+                    "options": {
+                        "designated": {
+                            "description": "Åtkomst tillåten enligt skyltar eller specifika lokala lagar",
+                            "title": "Föredragen"
+                        },
+                        "destination": {
+                            "description": "Åtkomst tillåten endast för att nå en destination",
+                            "title": "Destination"
+                        },
+                        "dismount": {
+                            "description": "Åtkomst tillåten, men förare måste stiga av",
+                            "title": "Avstigning"
+                        },
+                        "no": {
+                            "description": "Tillträde ej tillåten för allmänheten",
+                            "title": "Förbjudet"
+                        },
+                        "permissive": {
+                            "description": "Tillträde tillåten fram till dess ägare återkallar tillståndet",
+                            "title": "Påbjuden"
+                        },
+                        "private": {
+                            "description": "Tillträde tillåten endast med tillstånd av ägaren på individuell basis",
+                            "title": "Privat"
+                        },
+                        "yes": {
+                            "description": "Tillträde är tillåtet enligt lag",
+                            "title": "Tillåtna"
+                        }
+                    },
+                    "placeholder": "Ej specificerat",
+                    "types": {
+                        "access": "Generell",
+                        "bicycle": "Cyklar",
+                        "foot": "Fotgängare",
+                        "horse": "Hästar",
+                        "motor_vehicle": "Motorfordon"
+                    }
+                },
+                "access_simple": {
+                    "label": "Tillåten åtkomst"
+                },
+                "address": {
+                    "label": "Adress",
+                    "placeholders": {
+                        "block_number": "Kvartersnummer",
+                        "block_number!jp": "Kv.nummer.",
+                        "city": "Stad",
+                        "city!jp": "Stad/Ort/By/Tokyo stadsdelskommun",
+                        "city!vn": "Stad/Ort",
+                        "conscriptionnumber": "123",
+                        "country": "Land",
+                        "county": "Län",
+                        "county!jp": "Distrikt",
+                        "district": "Distrikt",
+                        "district!vn": "Arrondissement/Stad/Distrikt",
+                        "floor": "Våning",
+                        "hamlet": "Småort",
+                        "housename": "Husnamn",
+                        "housenumber": "123",
+                        "housenumber!jp": "Husnummer",
+                        "neighbourhood": "Grannskap",
+                        "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
+                        "place": "Plats",
+                        "postcode": "Postnummer",
+                        "province": "Provins",
+                        "province!jp": "Prefektur",
+                        "quarter": "Stadsdel",
+                        "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
+                        "state": "Stat",
+                        "street": "Gata",
+                        "subdistrict": "Deldistrikt",
+                        "subdistrict!vn": "Stadsdel/Kommun/Ort",
+                        "suburb": "Stadsdel",
+                        "suburb!jp": "Stadsdel",
+                        "unit": "Enhet/port/trappa"
+                    }
+                },
+                "admin_level": {
+                    "label": "Administrativ nivå"
+                },
+                "aerialway": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "aerialway/access": {
+                    "label": "Tillgång",
+                    "options": {
+                        "both": "Båda",
+                        "entry": "Ingång",
+                        "exit": "Utgång"
+                    }
+                },
+                "aerialway/bubble": {
+                    "label": "Skidkabin"
+                },
+                "aerialway/capacity": {
+                    "label": "Kapacitet (per timme)",
+                    "placeholder": "500, 2500, 5000..."
+                },
+                "aerialway/duration": {
+                    "label": "Varaktighet (min)",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
+                "aerialway/heating": {
+                    "label": "Uppvärmd"
+                },
+                "aerialway/occupancy": {
+                    "label": "Antal personer",
+                    "placeholder": "2, 4, 8..."
+                },
+                "aerialway/summer/access": {
+                    "label": "Tillgång (sommar)",
+                    "options": {
+                        "both": "Båda",
+                        "entry": "Ingång",
+                        "exit": "Utgång"
+                    }
+                },
+                "aeroway": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "agrarian": {
+                    "label": "Produkter"
+                },
+                "amenity": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "animal_boarding": {
+                    "label": "För djur"
+                },
+                "animal_breeding": {
+                    "label": "För djur"
+                },
+                "animal_shelter": {
+                    "label": "För djur"
+                },
+                "area/highway": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "artist": {
+                    "label": "Konstnär"
+                },
+                "artwork_type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "atm": {
+                    "label": "Uttagsautomat"
+                },
+                "backrest": {
+                    "label": "Ryggstöd"
+                },
+                "barrier": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "bath/open_air": {
+                    "label": "Utomhus"
+                },
+                "bath/sand_bath": {
+                    "label": "Sandbad"
+                },
+                "bath/type": {
+                    "label": "Specialitet",
+                    "options": {
+                        "foot_bath": "Fotbad",
+                        "hot_spring": "Varm källa",
+                        "onsen": "Japansk Onsen"
+                    }
+                },
+                "beauty": {
+                    "label": "Typ av affär"
+                },
+                "bench": {
+                    "label": "Bänk"
+                },
+                "bicycle_parking": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "bin": {
+                    "label": "Soptunna"
+                },
+                "blood_components": {
+                    "label": "Blodkomponenter ",
+                    "options": {
+                        "plasma": "plasma",
+                        "platelets": "trombocytkoncentrat (blodplättar)",
+                        "stemcells": "blodprov för stamceller",
+                        "whole": "helt blod"
+                    }
+                },
+                "board_type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "boules": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "boundary": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "brand": {
+                    "label": "Varumärke"
+                },
+                "brewery": {
+                    "label": "Ölmärken"
+                },
+                "bridge": {
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
+                "building": {
+                    "label": "Byggnad"
+                },
+                "building_area": {
+                    "label": "Byggnad"
+                },
+                "bunker_type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "cables": {
+                    "label": "Kablar",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
+                "camera/direction": {
+                    "label": "Riktning (grader medurs)",
+                    "placeholder": "45, 90, 180, 270"
+                },
+                "camera/mount": {
+                    "label": "Kameramontering"
+                },
+                "camera/type": {
+                    "label": "Kameratyp",
+                    "options": {
+                        "dome": "Dome (\"kupol\")",
+                        "fixed": "Fast",
+                        "panning": "Panorering"
+                    }
+                },
+                "capacity": {
+                    "label": "Kapacitet",
+                    "placeholder": "50, 100, 200..."
+                },
+                "castle_type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "clothes": {
+                    "label": "Kläder"
+                },
+                "club": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "collection_times": {
+                    "label": "Hämtningstider"
+                },
+                "comment": {
+                    "label": "Ändringskommentar",
+                    "placeholder": "Kortfattad beskrivning av ditt bidrag (obligatoriskt)"
+                },
+                "communication_multi": {
+                    "label": "Kommunikationstyper"
+                },
+                "construction": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "contact/webcam": {
+                    "label": "URL till webbkamera",
+                    "placeholder": "http://exempel.se/"
+                },
+                "content": {
+                    "label": "Innehåll"
+                },
+                "country": {
+                    "label": "Land"
+                },
+                "covered": {
+                    "label": "Övertäckt"
+                },
+                "craft": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "crane/type": {
+                    "label": "Krantyp",
+                    "options": {
+                        "floor-mounted_crane": "Golvmonterad kran",
+                        "portal_crane": "Portalkran",
+                        "travel_lift": "Traverslift"
+                    }
+                },
+                "crop": {
+                    "label": "Grödor"
+                },
+                "crossing": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "cuisine": {
+                    "label": "Typer av mat"
+                },
+                "currency_multi": {
+                    "label": "Valutor"
+                },
+                "cutting": {
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
+                "cycle_network": {
+                    "label": "Nätverk"
+                },
+                "cycleway": {
+                    "label": "Cykelfiler",
+                    "options": {
+                        "lane": {
+                            "description": "Cykelfil separerad från motortrafik med en målad linje",
+                            "title": "Normal cykelfil"
+                        },
+                        "none": {
+                            "description": "Ingen cykelfil",
+                            "title": "Ingen"
+                        },
+                        "opposite": {
+                            "description": "Cykelfil som går i båda riktningarna på en enkelriktad gata",
+                            "title": "Dubbelriktad cykelfil"
+                        },
+                        "opposite_lane": {
+                            "description": "Cykelfil som går i motsatt riktning mot övrig trafik",
+                            "title": "Motriktad cykelfil"
+                        },
+                        "share_busway": {
+                            "description": "Cykelfil delad med bussfil",
+                            "title": "Cykelfil delad med buss"
+                        },
+                        "shared_lane": {
+                            "description": "Cykelfil utan separation från motortrafik",
+                            "title": "Delad cykelfil"
+                        },
+                        "track": {
+                            "description": "Cykelfil separerad från trafik med fysisk barriär ",
+                            "title": "Cykelspår"
+                        }
+                    },
+                    "placeholder": "Ingen",
+                    "types": {
+                        "cycleway:left": "Vänster sida",
+                        "cycleway:right": "Höger sida"
+                    }
+                },
+                "dance/style": {
+                    "label": "Dansstilar"
+                },
+                "date": {
+                    "label": "Datum"
+                },
+                "delivery": {
+                    "label": "Hemleverans"
+                },
+                "denomination": {
+                    "label": "Samfund"
+                },
+                "denotation": {
+                    "label": "Betydelse"
+                },
+                "description": {
+                    "label": "Beskrivning"
+                },
+                "devices": {
+                    "label": "Enheter",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
+                "diaper": {
+                    "label": "Skötbord tillgängligt"
+                },
+                "direction": {
+                    "label": "Riktning (grader medurs)",
+                    "placeholder": "45, 90, 180, 270"
+                },
+                "direction_cardinal": {
+                    "label": "Riktning",
+                    "options": {
+                        "E": "Öster",
+                        "ENE": "Ostnordost",
+                        "ESE": "Ostsydost",
+                        "N": "Norr",
+                        "NE": "Nordost",
+                        "NNE": "Nordnordost",
+                        "NNW": "Nordnordväst",
+                        "NW": "Nordväst",
+                        "S": "Söder",
+                        "SE": "Sydöst",
+                        "SSE": "Sydsydost",
+                        "SSW": "Sydsydväst",
+                        "SW": "Sydväst",
+                        "W": "Väster",
+                        "WNW": "Västnordväst",
+                        "WSW": "Västsydväst"
+                    }
+                },
+                "direction_clock": {
+                    "label": "Riktning",
+                    "options": {
+                        "anticlockwise": "Moturs",
+                        "clockwise": "Medurs"
+                    }
+                },
+                "direction_vertex": {
+                    "label": "Riktning",
+                    "options": {
+                        "backward": "Bakåt",
+                        "both": "Båda / Alla",
+                        "forward": "Framåt"
+                    }
+                },
+                "dispensing": {
+                    "label": "Receptbelagda läkemedel "
+                },
+                "display": {
+                    "label": "Visning"
+                },
+                "distance": {
+                    "label": "Distans totalt"
+                },
+                "dock": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "drive_through": {
+                    "label": "Genomkörning (Drive-through)"
+                },
+                "duration": {
+                    "label": "Varaktighet",
+                    "placeholder": "00:00"
+                },
+                "electrified": {
+                    "label": "Elförsörjning",
+                    "options": {
+                        "contact_line": "Kontaktledning",
+                        "no": "Nej",
+                        "rail": "Elektrifierad räls",
+                        "yes": "Ja (ospecificerad)"
+                    },
+                    "placeholder": "Kontaktledning, elektrifierad räls..."
+                },
+                "elevation": {
+                    "label": "Höjd"
+                },
+                "email": {
+                    "label": "E-post",
+                    "placeholder": "exempel@exempel.se"
+                },
+                "embankment": {
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
+                "emergency": {
+                    "label": "Akut"
+                },
+                "entrance": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "except": {
+                    "label": "Undantag"
+                },
+                "faces": {
+                    "label": "Sidor"
+                },
+                "fax": {
+                    "label": "Fax",
+                    "placeholder": "+46 31 123 4567"
+                },
+                "fee": {
+                    "label": "Avgift"
+                },
+                "fence_type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "fire_hydrant/position": {
+                    "label": "Position",
+                    "options": {
+                        "green": "Grönska",
+                        "lane": "Vägbana",
+                        "parking_lot": "Parkeringsplats",
+                        "sidewalk": "Trottoar"
+                    }
+                },
+                "fire_hydrant/type": {
+                    "label": "Typ",
+                    "options": {
+                        "pillar": "Stolpe/Ovan jord",
+                        "pond": "Damm",
+                        "underground": "Underjordisk",
+                        "wall": "Vägg"
+                    }
+                },
+                "fitness_station": {
+                    "label": "Typ av utrustning"
+                },
+                "fixme": {
+                    "label": "Fixa mig"
+                },
+                "ford": {
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
+                "frequency": {
+                    "label": "Arbetsfrekvens"
+                },
+                "fuel": {
+                    "label": "Bränsle"
+                },
+                "fuel_multi": {
+                    "label": "Bränslen"
+                },
+                "gauge": {
+                    "label": "Spårvidd"
+                },
+                "gender": {
+                    "label": "Kön",
+                    "options": {
+                        "female": "Kvinna",
+                        "male": "Man",
+                        "unisex": "Unisex"
+                    },
+                    "placeholder": "Okänt"
+                },
+                "generator/method": {
+                    "label": "Metod"
+                },
+                "generator/output/electricity": {
+                    "label": "Effektuttaget",
+                    "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
+                },
+                "generator/source": {
+                    "label": "Källa"
+                },
+                "generator/type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "government": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "grape_variety": {
+                    "label": "druvsorter"
+                },
+                "handicap": {
+                    "label": "Handikapp",
+                    "placeholder": "1-18"
+                },
+                "handrail": {
+                    "label": "Ledstång"
+                },
+                "hashtags": {
+                    "label": "Föreslagna hashtag",
+                    "placeholder": "#exempel"
+                },
+                "healthcare": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "healthcare/speciality": {
+                    "label": "Specialiteter"
+                },
+                "height": {
+                    "label": "Höjd (meter)"
+                },
+                "highway": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "historic": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "historic/civilization": {
+                    "label": "Historisk civilization"
+                },
+                "hoops": {
+                    "label": "Basketkorgar",
+                    "placeholder": "1, 2, 4..."
+                },
+                "horse_dressage": {
+                    "label": "Dressyrriding",
+                    "options": {
+                        "equestrian": "Ja",
+                        "undefined": "Nej"
+                    }
+                },
+                "horse_riding": {
+                    "label": "Ridning",
+                    "options": {
+                        "horse_riding": "Ja",
+                        "undefined": "Nej"
+                    }
+                },
+                "horse_scale": {
+                    "label": "Svårighetsgrad - Ridning",
+                    "options": {
+                        "common": "Lätt: Inga problem eller svårigheter (standard).",
+                        "critical": "Gränsfall: Passar endast för erfarna ryttare och hästar. Större hinder. Broar bör undersökas noggrant.",
+                        "dangerous": "Farligt: Passar endast för mycket erfarna ryttare och hästar och endast i gott väder. Sitt av.",
+                        "demanding": "Används med försiktighet: Ojämnt underlag, ibland svåra passager.",
+                        "difficult": "Svårt: Smal och utsatt väg. Kan ha hinder att gå över och smala passager.",
+                        "impossible": "Oframkomlig: Väg eller bro som inte är lämplig för hästar. För smal, har otillräckligt stöd, hinder (t.ex. stegar). Livsfara."
+                    },
+                    "placeholder": "Svårt, farligt..."
+                },
+                "horse_stables": {
+                    "label": "Ridstall",
+                    "options": {
+                        "stables": "Ja",
+                        "undefined": "Nej"
+                    }
+                },
+                "iata": {
+                    "label": "IATA"
+                },
+                "icao": {
+                    "label": "ICAO"
+                },
+                "incline": {
+                    "label": "Lutning"
+                },
+                "incline_steps": {
+                    "label": "Lutning",
+                    "options": {
+                        "down": "Ned",
+                        "up": "Upp"
+                    }
+                },
+                "indoor": {
+                    "label": "Inomhus"
+                },
+                "industrial": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "information": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "inscription": {
+                    "label": "Inskription"
+                },
+                "intermittent": {
+                    "label": "Periodisk"
+                },
+                "internet_access": {
+                    "label": "Internetaccess",
+                    "options": {
+                        "no": "Nej",
+                        "terminal": "Terminal",
+                        "wired": "Trådbunden",
+                        "wlan": "Wifi",
+                        "yes": "Ja"
+                    }
+                },
+                "internet_access/fee": {
+                    "label": "Avgift för internetåtkomst"
+                },
+                "internet_access/ssid": {
+                    "label": "SSID (Nätverksnamn)"
+                },
+                "kerb": {
+                    "label": "Trottoarkant"
+                },
+                "label": {
+                    "label": "Märkning"
+                },
+                "lamp_type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "landuse": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "lanes": {
+                    "label": "Filer",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
+                "layer": {
+                    "label": "Lager",
+                    "placeholder": "0"
+                },
+                "leaf_cycle": {
+                    "label": "Lövcykel",
+                    "options": {
+                        "deciduous": "Lövfällande",
+                        "evergreen": "Vintergröna",
+                        "mixed": "Mixat",
+                        "semi_deciduous": "Delvist lövfällande",
+                        "semi_evergreen": "Delvist vintergröna"
+                    }
+                },
+                "leaf_cycle_singular": {
+                    "label": "Lövcykel",
+                    "options": {
+                        "deciduous": "Lövfällande",
+                        "evergreen": "Vintergrön",
+                        "semi_deciduous": "Delvist lövfällande",
+                        "semi_evergreen": "Delvist vintergrön"
+                    }
+                },
+                "leaf_type": {
+                    "label": "Lövtyp",
+                    "options": {
+                        "broadleaved": "Löv",
+                        "leafless": "Utan löv",
+                        "mixed": "Blandat",
+                        "needleleaved": "Barr"
+                    }
+                },
+                "leaf_type_singular": {
+                    "label": "Lövtyp",
+                    "options": {
+                        "broadleaved": "Löv",
+                        "leafless": "Utan löv",
+                        "needleleaved": "Barr"
+                    }
+                },
+                "leisure": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "length": {
+                    "label": "Längd (meter)"
+                },
+                "level": {
+                    "label": "Våning"
+                },
+                "levels": {
+                    "label": "Våningar",
+                    "placeholder": "2, 4, 6..."
+                },
+                "lit": {
+                    "label": "Belysning"
+                },
+                "location": {
+                    "label": "Lokalisering"
+                },
+                "man_made": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "manhole": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "map_size": {
+                    "label": "Omfattning"
+                },
+                "map_type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "maxheight": {
+                    "label": "Maxhöjd",
+                    "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
+                },
+                "maxspeed": {
+                    "label": "Hastighetsbegränsning",
+                    "placeholder": "50, 70, 90..."
+                },
+                "maxspeed/advisory": {
+                    "label": "Rekommenderad lägre hastighet",
+                    "placeholder": "40, 50, 60..."
+                },
+                "maxstay": {
+                    "label": "Maxtid"
+                },
+                "maxweight": {
+                    "label": "Maxvikt"
+                },
+                "memorial": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "monitoring_multi": {
+                    "label": "Mäter"
+                },
+                "mtb/scale": {
+                    "label": "Svårighetsgrad - Mountainbike",
+                    "options": {
+                        "0": "0: Fast grus/packad jord, inga hinder, breda kurvor",
+                        "1": "1: Delvis löst underlag, små hinder, breda kurvor",
+                        "2": "2: Mycket löst underlag, stora hinder, enkla hårnålar",
+                        "3": "3: Halt underlag, stora hinder, snäva hårnålar",
+                        "4": "4: löst underlag eller stenblock, farliga hårnålar",
+                        "5": "5: Maximal svårighet, blockfält, jordskred",
+                        "6": "6: Inte körbar förutom för de allra bästa mountainbikecyklisterna"
+                    },
+                    "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
+                },
+                "mtb/scale/imba": {
+                    "label": "Svårighetsgrad enligt IMBA",
+                    "options": {
+                        "0": "Enklast (vita cirkel)",
+                        "1": "Enkel (gröna cirkel)",
+                        "2": "Medium (blå fyrkant)",
+                        "3": "Svår (svart diamant)",
+                        "4": "Extremt svårt (dubbel svart diamant)"
+                    },
+                    "placeholder": "Enkel, medel, svår..."
+                },
+                "mtb/scale/uphill": {
+                    "label": "Svårighetsgrad - Mountainbike uppför",
+                    "options": {
+                        "0": "0: Genomsnittlig lutning <10%, grus/packad jord, inga hinder",
+                        "1": "1: Genomsnittlig lutning <15%, grus/packad jord, få små hinder",
+                        "2": "2: Genomsnittlig lutning <20%, stabilt underlag, stena/rötter stora som en knytnäve",
+                        "3": "3: Genomsnittlig lutning <25%, varierande underlag, stena/grenar stora som en knytnäve",
+                        "4": "4: Genomsnittlig lutning <30%, dåliga förutsättningar, stora stena/grenar",
+                        "5": "5: Mycket brant, cykel måste i regel skjutas eller bäras"
+                    },
+                    "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
+                },
+                "name": {
+                    "label": "Namn",
+                    "placeholder": "Vanligt namn (om något)"
+                },
+                "natural": {
+                    "label": "Natur"
+                },
+                "network": {
+                    "label": "Nätverk"
+                },
+                "network_bicycle": {
+                    "label": "Nätverkstyp",
+                    "options": {
+                        "icn": "Internationell",
+                        "lcn": "Lokal",
+                        "ncn": "Nationell",
+                        "rcn": "Regional"
+                    },
+                    "placeholder": "Lokal, regional, nationell, internationell"
+                },
+                "network_foot": {
+                    "label": "Nätverkstyp",
+                    "options": {
+                        "iwn": "Internationell",
+                        "lwn": "Lokal",
+                        "nwn": "Nationell",
+                        "rwn": "Regional"
+                    },
+                    "placeholder": "Lokal, regional, nationell, internationell"
+                },
+                "network_horse": {
+                    "label": "Nätverkstyp",
+                    "options": {
+                        "ihn": "Internationell",
+                        "lhn": "Lokal",
+                        "nhn": "Nationell",
+                        "rhn": "Regional"
+                    },
+                    "placeholder": "Lokal, regional, nationell, internationell"
+                },
+                "network_road": {
+                    "label": "Nätverk"
+                },
+                "note": {
+                    "label": "Notering"
+                },
+                "office": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "oneway": {
+                    "label": "Enkelriktat",
+                    "options": {
+                        "alternating": "Växlande",
+                        "no": "Nej",
+                        "reversible": "Vändbar",
+                        "undefined": "Förväntas vara Nej",
+                        "yes": "Ja"
+                    }
+                },
+                "oneway_yes": {
+                    "label": "Enkelriktat",
+                    "options": {
+                        "alternating": "Växlande",
+                        "no": "Nej",
+                        "reversible": "Vändbar",
+                        "undefined": "Förväntas vara Ja",
+                        "yes": "Ja"
+                    }
+                },
+                "opening_hours": {
+                    "label": "Öppettider "
+                },
+                "operator": {
+                    "label": "Operatör"
+                },
+                "outdoor_seating": {
+                    "label": "Utomhusplatser"
+                },
+                "par": {
+                    "label": "Par",
+                    "placeholder": "3, 4, 5..."
+                },
+                "park_ride": {
+                    "label": "Pendelparkering"
+                },
+                "parking": {
+                    "label": "Typ",
+                    "options": {
+                        "carports": "Carportar",
+                        "garage_boxes": "Garageboxar",
+                        "lane": "Fickparkering",
+                        "multi-storey": "Flera våningar",
+                        "sheds": "Skjul",
+                        "surface": "Yta",
+                        "underground": "Underjordisk"
+                    }
+                },
+                "payment_multi": {
+                    "label": "Betalningssätt"
+                },
+                "phases": {
+                    "label": "Faser",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
+                "phone": {
+                    "label": "Telefon",
+                    "placeholder": "+46 31 123 4567"
+                },
+                "piste/difficulty": {
+                    "label": "Svårighetsgrad",
+                    "options": {
+                        "advanced": "Avancerad (svart diamant)",
+                        "easy": "Enkel (grön cirkel)",
+                        "expert": "Expert (dubbel svart diamant)",
+                        "extreme": "Extrem (klättringsutrustning krävs)",
+                        "freeride": "Friåkning (offpist)",
+                        "intermediate": "Medel (blå fyrkant)",
+                        "novice": "Nybörjare (undervisning)"
+                    },
+                    "placeholder": "Lätt, Medel, Avancerad..."
+                },
+                "piste/grooming": {
+                    "label": "Stil",
+                    "options": {
+                        "backcountry": "Off-pist",
+                        "classic": "Klassisk",
+                        "classic+skating": "Klassisk och skating",
+                        "mogul": "Puckelpist",
+                        "scooter": "Scooter/Snöskoter",
+                        "skating": "Skating"
+                    }
+                },
+                "piste/type": {
+                    "label": "Typ",
+                    "options": {
+                        "downhill": "Utförsåkning",
+                        "hike": "Vandringsled",
+                        "ice_skate": "Skridskoåkning",
+                        "nordic": "Längdskidåkning",
+                        "playground": "Lekplats",
+                        "skitour": "Turåkning",
+                        "sled": "Pulkabacke",
+                        "sleigh": "Slädåkning ",
+                        "snow_park": "Snöpark"
+                    }
+                },
+                "place": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "plant": {
+                    "label": "Växt"
+                },
+                "plant/output/electricity": {
+                    "label": "Effektuttaget",
+                    "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
+                },
+                "playground/baby": {
+                    "label": "Babygunga"
+                },
+                "playground/max_age": {
+                    "label": "Högsta ålder"
+                },
+                "playground/min_age": {
+                    "label": "Lägsta ålder"
+                },
+                "population": {
+                    "label": "Folkmängd"
+                },
+                "power": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "power_supply": {
+                    "label": "Strömförsörjning"
+                },
+                "produce": {
+                    "label": "Naturprodukt"
+                },
+                "product": {
+                    "label": "Produkter"
+                },
+                "railway": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "railway/position": {
+                    "label": "Position förhållande till kilometerstolpe",
+                    "placeholder": "Distans med en decimal (123.4)"
+                },
+                "railway/signal/direction": {
+                    "label": "Riktning",
+                    "options": {
+                        "backward": "Bakåt",
+                        "both": "Båda / Alla",
+                        "forward": "Framåt"
+                    }
+                },
+                "rating": {
+                    "label": "Märkeffekt"
+                },
+                "recycling_accepts": {
+                    "label": "Accepterar"
+                },
+                "ref": {
+                    "label": "Referenskod"
+                },
+                "ref/isil": {
+                    "label": "ISIL-kod"
+                },
+                "ref_aeroway_gate": {
+                    "label": "Gatenummer"
+                },
+                "ref_golf_hole": {
+                    "label": "Hålnummer",
+                    "placeholder": "1-18"
+                },
+                "ref_highway_junction": {
+                    "label": "Avfartsnummer"
+                },
+                "ref_platform": {
+                    "label": "Plattformsnummer"
+                },
+                "ref_road_number": {
+                    "label": "Vägnummer"
+                },
+                "ref_route": {
+                    "label": "Ruttnummer"
+                },
+                "ref_runway": {
+                    "label": "Nummer på start- och landningsbana",
+                    "placeholder": "t.ex. 01L/19R"
+                },
+                "ref_stop_position": {
+                    "label": "Hållplatsnummer"
+                },
+                "ref_taxiway": {
+                    "label": "Namn på taxibana",
+                    "placeholder": "t.ex. A5"
+                },
+                "relation": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "religion": {
+                    "label": "Religion"
+                },
+                "restriction": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "restrictions": {
+                    "label": "Svängrestriktioner "
+                },
+                "rooms": {
+                    "label": "Rum"
+                },
+                "route": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "route_master": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "sac_scale": {
+                    "label": "Svårighetsgrad - Vandring",
+                    "options": {
+                        "alpine_hiking": "T4: Alpin vandring",
+                        "demanding_alpine_hiking": "T5: Krävande alpin vandring",
+                        "demanding_mountain_hiking": "T3: Krävande bergsvandring",
+                        "difficult_alpine_hiking": "T6: Svår alpin vandring",
+                        "hiking": "T1: Vandring",
+                        "mountain_hiking": "T2: Bergsvandring"
+                    },
+                    "placeholder": "Bergsvandring, alpin vandring"
+                },
+                "sanitary_dump_station": {
+                    "label": "Latrintömning "
+                },
+                "seasonal": {
+                    "label": "Säsongsöppen"
+                },
+                "second_hand": {
+                    "label": "Second hand",
+                    "options": {
+                        "no": "Nej",
+                        "only": "Enbart",
+                        "yes": "Ja"
+                    },
+                    "placeholder": "Ja, nej, enbart"
+                },
+                "service": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "service/bicycle": {
+                    "label": "Tjänster"
+                },
+                "service/vehicle": {
+                    "label": "Tjänster"
+                },
+                "service_rail": {
+                    "label": "Användningsområde ",
+                    "options": {
+                        "crossover": "Växelförbindelse",
+                        "siding": "Sidospår",
+                        "spur": "Industrispår",
+                        "yard": "Bangård"
+                    }
+                },
+                "service_times": {
+                    "label": "Öppettid för tjänst"
+                },
+                "shelter": {
+                    "label": "Väderskydd"
+                },
+                "shelter_type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "shop": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "site": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "smoking": {
+                    "label": "Rökning",
+                    "options": {
+                        "dedicated": "Dedikerat för rökare (t.ex. rökklubb)",
+                        "isolated": "I rökområde, fysiskt separerat",
+                        "no": "Rökning ej tillåtet",
+                        "outside": "Tillåtet utomhus",
+                        "separated": "I rökområde, ej fysiskt separerat",
+                        "yes": "Tillåtet överallt"
+                    },
+                    "placeholder": "Nej, separat, ja..."
+                },
+                "smoothness": {
+                    "label": "Jämnhet",
+                    "options": {
+                        "bad": "Robusta hjul: trekkingcykel, bil, riksha",
+                        "excellent": "Tunna rullar: rollerblade, skateboard",
+                        "good": "Tunna Hjul: racercykel",
+                        "horrible": "Terräng: tunga terrängfordon",
+                        "impassable": "Oframkomligt / Inga hjulfordon",
+                        "intermediate": "Hjul: cykel, rullstol, scooter",
+                        "very_bad": "Hög frigång: lätta terrängfordon",
+                        "very_horrible": "Specialiserade för terräng: traktor, fyrhjuling"
+                    },
+                    "placeholder": "Tunna hjul, hjul, terräng..."
+                },
+                "social_facility": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "social_facility_for": {
+                    "label": "Människohjälp"
+                },
+                "source": {
+                    "label": "Källor"
+                },
+                "sport": {
+                    "label": "Sporter"
+                },
+                "sport_ice": {
+                    "label": "Sporter"
+                },
+                "sport_racing_motor": {
+                    "label": "Sporter"
+                },
+                "sport_racing_nonmotor": {
+                    "label": "Sporter"
+                },
+                "stars": {
+                    "label": "Stjärnor"
+                },
+                "start_date": {
+                    "label": "Startdatum"
+                },
+                "step_count": {
+                    "label": "Antal steg"
+                },
+                "stop": {
+                    "label": "Stopptyp",
+                    "options": {
+                        "all": "Alla vägar",
+                        "minor": "Mindre väg"
+                    }
+                },
+                "structure": {
+                    "label": "Struktur",
+                    "options": {
+                        "bridge": "Bro",
+                        "cutting": "Vägsnitt",
+                        "embankment": "Vägbank",
+                        "ford": "Vadställe",
+                        "tunnel": "Tunnel"
+                    },
+                    "placeholder": "Okänt"
+                },
+                "structure_waterway": {
+                    "label": "Struktur",
+                    "options": {
+                        "tunnel": "Tunnel"
+                    },
+                    "placeholder": "Okänd"
+                },
+                "studio": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "substance": {
+                    "label": "Substans"
+                },
+                "substation": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "supervised": {
+                    "label": "Övervakad"
+                },
+                "support": {
+                    "label": "Stöd"
+                },
+                "surface": {
+                    "label": "Beläggning"
+                },
+                "surveillance": {
+                    "label": "Övervakningsslag"
+                },
+                "surveillance/type": {
+                    "label": "Övervakningstyp",
+                    "options": {
+                        "ALPR": "Automatisk avläsning av registreringsskyltar",
+                        "camera": "Kamera",
+                        "guard": "Vakt"
+                    }
+                },
+                "surveillance/zone": {
+                    "label": "Övervakningsområde"
+                },
+                "switch": {
+                    "label": "Typ",
+                    "options": {
+                        "circuit_breaker": "Effektbrytare",
+                        "disconnector": "Frånskiljare",
+                        "earthing": "Enpelarjordningskopplare",
+                        "mechanical": "Lastbrytare"
+                    }
+                },
+                "tactile_paving": {
+                    "label": "Ledstråk"
+                },
+                "takeaway": {
+                    "label": "Hämtmat",
+                    "options": {
+                        "no": "Nej",
+                        "only": "Enbart hämtmat",
+                        "yes": "Ja"
+                    },
+                    "placeholder": "Ja, nej, enbart hämtmat"
+                },
+                "toilets/disposal": {
+                    "label": "Omhändertagande",
+                    "options": {
+                        "bucket": "Behållare",
+                        "chemical": "Kemisk",
+                        "flush": "Spola",
+                        "pitlatrine": "Grop/Latrin"
+                    }
+                },
+                "toll": {
+                    "label": "Tull"
+                },
+                "tomb": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "tourism": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "tourism_attraction": {
+                    "label": "Turism"
+                },
+                "tower/construction": {
+                    "label": "Konstruktion",
+                    "placeholder": "Stagad, fackverk, betong, ..."
+                },
+                "tower/type": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "tracktype": {
+                    "label": "Typ av bruksväg",
+                    "options": {
+                        "grade1": "Fast: asfalterad eller kraftigt packad hård yta",
+                        "grade2": "Mestadels fast: grus/sten med inslag av mjukt material",
+                        "grade3": "Jämn blandning av hårda och mjuka material",
+                        "grade4": "Mestadels mjukt: jord/sand/gräs med inslag av hårt material",
+                        "grade5": "Mjukt: jord/sand/gräs"
+                    },
+                    "placeholder": "Fast, Mestadels fast, Mjuk ..."
+                },
+                "trade": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "traffic_calming": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "traffic_signals": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "traffic_signals/direction": {
+                    "label": "Riktning",
+                    "options": {
+                        "backward": "Bakåt",
+                        "both": "Båda / Alla",
+                        "forward": "Framåt"
+                    }
+                },
+                "trail_visibility": {
+                    "label": "Synlighet",
+                    "options": {
+                        "bad": "Dåligt: inga markörer, stig ibland osynlig/stiglös",
+                        "excellent": "Utmärkt: Tydlig väg eller markörer överallt",
+                        "good": "Bra: markörer synliga men ibland svåra att hitta",
+                        "horrible": "Hemsk: ofta stiglös, en del orienteringskunskaper krävs",
+                        "intermediate": "Medel: få markörer, stig mestadels synliga",
+                        "no": "Ingen: stiglös, utmärkta orienteringskunskaper krävs"
+                    },
+                    "placeholder": "Utmärkt, bra, dåligt..."
+                },
+                "transformer": {
+                    "label": "Typ",
+                    "options": {
+                        "auto": "Enkellindad transformator",
+                        "auxiliary": "Lokaltransformator",
+                        "converter": "Konverterare",
+                        "distribution": "Distribution",
+                        "generator": "Generator",
+                        "phase_angle_regulator": "Fasregulator",
+                        "traction": "Enfastransformator",
+                        "yes": "Okänd"
+                    }
+                },
+                "trees": {
+                    "label": "Träd"
+                },
+                "tunnel": {
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
+                "usage_rail": {
+                    "label": "Användningsområde",
+                    "options": {
+                        "branch": "Sidospår",
+                        "industrial": "Industrispår",
+                        "main": "Huvudspår",
+                        "military": "Militärt spår",
+                        "test": "Testspår",
+                        "tourism": "Museijärnväg"
+                    }
+                },
+                "vending": {
+                    "label": "Typ av gods"
+                },
+                "visibility": {
+                    "label": "Synlighet",
+                    "options": {
+                        "area": "Över 20 m (65 ft)",
+                        "house": "Upp till 5 m (16 ft)",
+                        "street": "5 till 20 m (16 till 65 ft)"
+                    }
+                },
+                "volcano/status": {
+                    "label": "Vulkanstatus",
+                    "options": {
+                        "active": "Aktiv",
+                        "dormant": "Vilande",
+                        "extinct": "slocknad"
+                    }
+                },
+                "volcano/type": {
+                    "label": "Vulkantyp",
+                    "options": {
+                        "scoria": "Scoria",
+                        "shield": "Sköldvulkan",
+                        "stratovolcano": "Stratovulkan"
+                    }
+                },
+                "voltage": {
+                    "label": "Spänning"
+                },
+                "voltage/primary": {
+                    "label": "Primärspänning"
+                },
+                "voltage/secondary": {
+                    "label": "Sekundärspänning"
+                },
+                "voltage/tertiary": {
+                    "label": "Tertiärspänning"
+                },
+                "wall": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "water": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "water_point": {
+                    "label": "Vattenpåfyllning"
+                },
+                "waterway": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "website": {
+                    "label": "Webbsida",
+                    "placeholder": "http://exempel.se/"
+                },
+                "wetland": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "wheelchair": {
+                    "label": "Handikappanpassat"
+                },
+                "wholesale": {
+                    "label": "Grosist"
+                },
+                "width": {
+                    "label": "Bredd (meter)"
+                },
+                "wikipedia": {
+                    "label": "Wikipedia"
+                },
+                "windings": {
+                    "label": "Lindningar",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
+                "windings/configuration": {
+                    "label": "Lindningskonfiguration",
+                    "options": {
+                        "delta": " D-koppling",
+                        "leblanc": " Leblanc-koppling",
+                        "open": "Öppna lindningar",
+                        "open-delta": "Öppen D-koppling",
+                        "scott": " Scott-koppling",
+                        "star": " Y-koppling",
+                        "zigzag": " Z-koppling"
+                    }
+                }
             },
-            "shop/supermarket": {
-                "name": "Snabbköp",
-                "terms": "självbetjäningsbutik, självköp, supermarket, snabbköp, dagligvarubutik, affär, mataffär"
+            "presets": {
+                "address": {
+                    "name": "Adress",
+                    "terms": "Adress, husnummer, destination, gatuadress, postnummer, postort, postadress"
+                },
+                "advertising/billboard": {
+                    "name": "Annonstavla",
+                    "terms": "Annonstavla, reklamtavla, reklam, reklamskylt,  affisch,  affischtavla"
+                },
+                "advertising/column": {
+                    "name": "Reklampelare",
+                    "terms": "reklampelare,  affischpelare, billboard, annonspelare, annonstavla, annonsering, marknadsföring, reklam, annons, affisch, annons, reklamplats"
+                },
+                "aerialway": {
+                    "name": "Linbana"
+                },
+                "aerialway/cable_car": {
+                    "name": "Kabinbana",
+                    "terms": "Kabinbana, pendelbana, linbana"
+                },
+                "aerialway/chair_lift": {
+                    "name": "Stollift",
+                    "terms": "Stollift, stolslift, linbana, skidlift, lift, Expresslift"
+                },
+                "aerialway/drag_lift": {
+                    "name": "Släplift",
+                    "terms": "Släplift, Draglift, skidlift, lift, linbana"
+                },
+                "aerialway/gondola": {
+                    "name": "Gondol",
+                    "terms": "Gondol, Gondolbana, lift, linbana, skidlift, lift"
+                },
+                "aerialway/goods": {
+                    "name": "Transportlinbana",
+                    "terms": "Transportlift, transportlinbana, varulift, gruvlift, linbana, transport, varor, gods, transportbana, lift, industri, industrilift"
+                },
+                "aerialway/magic_carpet": {
+                    "name": "Rullband",
+                    "terms": "Rullband, släplift, skidliften, lift, magisk matta"
+                },
+                "aerialway/mixed_lift": {
+                    "name": "Hybridlift (Telemixlift)",
+                    "terms": "Telemixlift, hybridlift, gondol, gondolbana, lift, linbana, skidlift, lift, stollift, stolslift, expresslift"
+                },
+                "aerialway/platter": {
+                    "name": "Knapplift",
+                    "terms": "Knapplift, skidlift, släplift, lift, linbana, knapp, tallrik, tallrikslift"
+                },
+                "aerialway/pylon": {
+                    "name": "Linbanestolpe",
+                    "terms": "pylon, stötta, stolpe, pelare"
+                },
+                "aerialway/rope_tow": {
+                    "name": "Replift",
+                    "terms": "Replift, släplift, skidlift, linbana, lift"
+                },
+                "aerialway/station": {
+                    "name": "Linbanestation"
+                },
+                "aerialway/t-bar": {
+                    "name": "Ankarlift",
+                    "terms": "Ankarlift, T-bygellift, T-lift, släplift, skidlift, lift, linbana"
+                },
+                "aeroway": {
+                    "name": "Flygtrafik"
+                },
+                "aeroway/aerodrome": {
+                    "name": "Flygplats",
+                    "terms": "flyg, flygplan, flygplats, flygfält, flyghamn, aerodrom, landningsplats, lufthamn, flygplan"
+                },
+                "aeroway/apron": {
+                    "name": "Parkering av flygplan (Apron)",
+                    "terms": "Flygplansparkering, flygplansplatta, flygplatsplatta, flygparkering, parkering av flygplan, parkering av plan, apron"
+                },
+                "aeroway/gate": {
+                    "name": "Gate",
+                    "terms": "Gate, flyggate, flygplatsgate"
+                },
+                "aeroway/hangar": {
+                    "name": "Hangar",
+                    "terms": "Hangar, garage för flygplan, flygplanshall, flygverkstad, flygplansgarage, flyggarage"
+                },
+                "aeroway/helipad": {
+                    "name": "Helikopterplatta",
+                    "terms": "Helipad, Helikopterplatta, helikopter"
+                },
+                "aeroway/runway": {
+                    "name": "Start- och landningsbana",
+                    "terms": "Startbana, landningsbana, rullbana, landa, landning"
+                },
+                "aeroway/taxiway": {
+                    "name": "Taxibana",
+                    "terms": "Taxibana, transportbana, flygplansväg, transportsträcka"
+                },
+                "aeroway/terminal": {
+                    "name": "Flygterminal",
+                    "terms": "Flygplatsterminal, terminal, avgångshall, ankomsthall, flygterminal, flygplats"
+                },
+                "allotments/plot": {
+                    "name": "Kolonilott",
+                    "terms": "Kolonilott, lott, täppa, koloniträdgård, odlingslott, koloniområde, koloni"
+                },
+                "amenity": {
+                    "name": "Facilitet"
+                },
+                "amenity/animal_boarding": {
+                    "name": "Djurhotell",
+                    "terms": "Djurhotell,Djurpensionat, djurkollo, Hundpensionat, Hundhotell, hundkollo, katthotell, kattpensionat, kattkollo, inackordering, katt, hund, häst, husdjur, reptil"
+                },
+                "amenity/animal_breeding": {
+                    "name": "Djuruppfödning",
+                    "terms": "Uppfödning, avel, tjur, katt, ko, hund, häst, djurhållning, kattunge, boskap, husdjur, valp, reptil, djuruppfödning, djuravel"
+                },
+                "amenity/animal_shelter": {
+                    "name": "Djurhem",
+                    "terms": "Djurhem, djuradoption, katt, hund, häst, husdjur, rovfågel, reptil, katthem, djurskydd, hemlös, vanvårdad,omhändertagande, omplacering, karantän"
+                },
+                "amenity/arts_centre": {
+                    "name": "Konstcenter",
+                    "terms": "Konstcenter, kulturhus, konst, kultur, museum, tavlor, kulturcenter"
+                },
+                "amenity/atm": {
+                    "name": "Uttagsautomat",
+                    "terms": "uttagsautomat, bankomat, minuten, atm, otto, pengar, kontanter"
+                },
+                "amenity/bank": {
+                    "name": "Bank",
+                    "terms": "Bank, kreditinrättning, penninginrättning, penninganstalt, kassa, bankkontor, banklokal, låneinstitut, insättning, fonder, investering, besparing, bankvalv, check"
+                },
+                "amenity/bar": {
+                    "name": "Bar",
+                    "terms": "Bar, krog, servering, matställe, pub, cocktailsalong, saloon, öl, sprit"
+                },
+                "amenity/bbq": {
+                    "name": "Grillplats/Grill",
+                    "terms": "Grill, Barbecue, eldplats, eldstad, grillplats, grillning, eldning, bbq"
+                },
+                "amenity/bench": {
+                    "name": "Bänk",
+                    "terms": "soffa, sittmöbel, sittbräde, sits, bänk"
+                },
+                "amenity/bicycle_parking": {
+                    "name": "Cykelparkering",
+                    "terms": "Cykelparkering, ställplats, cykelställ, Parkering, cykel"
+                },
+                "amenity/bicycle_rental": {
+                    "name": "Cykeluthyrning",
+                    "terms": "Cykeluthyrning, cykellån, cykelleasing, lånecykel, hyrcykel, cykel"
+                },
+                "amenity/bicycle_repair_station": {
+                    "name": "Station för cykelreparation",
+                    "terms": "Cykelreparation, kedjebrytare, cykelpump, tryckluft, pumpstation, cykel,"
+                },
+                "amenity/biergarten": {
+                    "name": "Ölträdgård",
+                    "terms": "ölträdgård, Biergarten, uteservering,ölcafé, utecafé, trädgårdspub, öl, sprit"
+                },
+                "amenity/boat_rental": {
+                    "name": "Båtuthyrning",
+                    "terms": "Båtuthyrning, båtlån, båtleasing, lånebåt, hyrbåt"
+                },
+                "amenity/bureau_de_change": {
+                    "name": "Växlingskontor",
+                    "terms": "Växlingskontor, växling, valuta, pengar, pengaväxling, resecheckar, pengaväxlare"
+                },
+                "amenity/bus_station": {
+                    "name": "Busstation / Bussterminal"
+                },
+                "amenity/cafe": {
+                    "name": "Café",
+                    "terms": "kaffeservering, kaffestuga, kafeteria, cafeteria, servering, konditori, kondis, fik, kaffe, te, bistro"
+                },
+                "amenity/car_pooling": {
+                    "name": "Bilpool",
+                    "terms": "Bilpool, hyrbil, lånebil"
+                },
+                "amenity/car_rental": {
+                    "name": "Biluthyrning",
+                    "terms": "Biluthyrning, billån, billeasing, lånebil, hyrbil"
+                },
+                "amenity/car_sharing": {
+                    "name": "Bilpool",
+                    "terms": "Bilpool, bildelning"
+                },
+                "amenity/car_wash": {
+                    "name": "Biltvätt",
+                    "terms": "Biltvätt, portaltvätt, tvättgata, biltvättanläggning, tvätt-tunnel"
+                },
+                "amenity/casino": {
+                    "name": "Kasino",
+                    "terms": "Casino, kasino, spelhus, spelhåla, spelrum, spelsalong, hasardspel, spelklubb, kortspel, spel, roulette, Tärning, poker, blackjack"
+                },
+                "amenity/charging_station": {
+                    "name": "Laddstation",
+                    "terms": "Laddstation, elbil, snabbladdning, el, eluttag"
+                },
+                "amenity/childcare": {
+                    "name": "Barnomsorg",
+                    "terms": "Barnomsorg, Förskola, Dagis, Barnhem, Dagmamma, daghem, lekgrupp"
+                },
+                "amenity/cinema": {
+                    "name": "Biograf",
+                    "terms": "Bio, Biograf, Biografteater, film, drive-in, bioduk"
+                },
+                "amenity/clinic": {
+                    "name": "Vårdcentral",
+                    "terms": "Klinik, vårdcentral, primärvård, distriktsläkare, distriktssköterska, sjukhus, läkare, doktor, sjukvård"
+                },
+                "amenity/clinic/abortion": {
+                    "name": "Abortklinik",
+                    "terms": "abort, abortklinik, framkallat missfall, missfall, fosterfördrivning, avbrytande av havandeskap"
+                },
+                "amenity/clinic/fertility": {
+                    "name": "Fertilitetsklinik",
+                    "terms": "Fertilitetsklinik, Fertilitet, IVF, Fertilitetscentrum, Insemination, Äggfrys, barnlöshet, befruktning, äggdonation, spermadonation, spermie, fortplantning, reproduktion, ägglossning"
+                },
+                "amenity/clock": {
+                    "name": "Klocka",
+                    "terms": "Klocka, ur, urtavla, kyrkklocka, tidur, solur, väggur, väggklocka"
+                },
+                "amenity/college": {
+                    "name": "Collegeområde",
+                    "terms": "Gymnasium, gymnasie, college, vidareutbildning, gymnasiumområde, gymnasieområde"
+                },
+                "amenity/community_centre": {
+                    "name": "Samlingslokal",
+                    "terms": "Samlingslokal, folkets hus, folkets park, festlokal, bygdegård, Hembygdsgård, Sockenstuga, bystuga, Byalag, byförening, festlokal, evenemang"
+                },
+                "amenity/compressed_air": {
+                    "name": "Tryckluft",
+                    "terms": "Tryckluft, pumpstation, komprimerad luft"
+                },
+                "amenity/courthouse": {
+                    "name": "Domstol",
+                    "terms": "Domstol, rättskipare, rätt, ting, tribunal, instans, juridik, lag, lagbok"
+                },
+                "amenity/coworking_space": {
+                    "name": "Dagkontor"
+                },
+                "amenity/crematorium": {
+                    "name": "Krematorium",
+                    "terms": "Krematorium, kremering, begravning"
+                },
+                "amenity/dentist": {
+                    "name": "Tandläkare",
+                    "terms": "Tandläkare, tanddoktor, odontolog, tandhygienist, tänder, tandborstning, tand, tandhygien"
+                },
+                "amenity/doctors": {
+                    "name": "Doktor",
+                    "terms": "Doktor, vårdcentral, sjukhus, klinik, vårdinrättning, läkare, läkare, doktor, sjukvårdare, sjukvård"
+                },
+                "amenity/dojo": {
+                    "name": "Dojo / Akademi för kampsport",
+                    "terms": "Dojo, kampsport, träningslokal, budo, japansk konst, japan, kampkonst, dojang"
+                },
+                "amenity/drinking_water": {
+                    "name": "Dricksvatten ",
+                    "terms": "Dricksvatten, källa, vatten, fontän"
+                },
+                "amenity/driving_school": {
+                    "name": "Trafikskola",
+                    "terms": "Trafikskola, körskola, bilskola, körkort, uppkörning, lastbilskort, övningskörning"
+                },
+                "amenity/embassy": {
+                    "name": "Ambassad",
+                    "terms": "ambassad, diplomatisk beskickning, beskickning, legation, utlandsrepresentation"
+                },
+                "amenity/fast_food": {
+                    "name": "Snabbmat",
+                    "terms": "Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat"
+                },
+                "amenity/ferry_terminal": {
+                    "name": "Färjeterminal / Färjehållplats / Färjestation"
+                },
+                "amenity/fire_station": {
+                    "name": "Brandstation",
+                    "terms": "Brandstation, räddningstjänsten, brandbil, brandstång, brandtorn"
+                },
+                "amenity/food_court": {
+                    "name": "Restaurangtorg",
+                    "terms": "mattorg,restaurangtorg, food court, snabbmat, restaurang, mat, gatukök"
+                },
+                "amenity/fountain": {
+                    "name": "Fontän",
+                    "terms": "Fontän, springbrunn, vattenkonst"
+                },
+                "amenity/fuel": {
+                    "name": "Bensinstation",
+                    "terms": "Bensinstation, tapp, mack, bränsle, tankstation, bensin, diesel, diesel, propan, LNG, CNG, biodiesel"
+                },
+                "amenity/grave_yard": {
+                    "name": "Kyrkogård",
+                    "terms": "Gravplats, kyrkogård, begravningsplats, kyrkogård, urnlund, minneslund, griftegård"
+                },
+                "amenity/grit_bin": {
+                    "name": "Sandkista",
+                    "terms": "Sandlåda, sandkista, sandbehållare, halkbekämpning, halka, sand, salt"
+                },
+                "amenity/hospital": {
+                    "name": "Sjukhusområde",
+                    "terms": "Sjukhusområde, lasarett, sjukhus, klinik, läkare, läkarmottagning, sjukvård, sjukstuga, institution, vårdhem, sanatorium, sjuk, kirurgi\n               "
+                },
+                "amenity/hunting_stand": {
+                    "name": "Jakttorn",
+                    "terms": "Jakttorn, älgtorn, Skjutstege, utkik, utkikstorn, skjuta, jakt, vilt, viltjakt"
+                },
+                "amenity/ice_cream": {
+                    "name": "Glassaffär",
+                    "terms": "Glassaffär, glass, glasskiosk, kulglass, mjukglass,gelato,sorbet,sherbet,frozen,yogurt"
+                },
+                "amenity/internet_cafe": {
+                    "name": "Internetkafé",
+                    "terms": "Internetcafé, internetcafe, internetcaffe, cybercafé, internetkafé"
+                },
+                "amenity/kindergarten": {
+                    "name": "Förskoleområde",
+                    "terms": "Förskola, dagis, daghem, lekskola, kindergarten, lekis, lekplats, "
+                },
+                "amenity/library": {
+                    "name": "Bibliotek",
+                    "terms": "Bibliotek, boksamling, bokskatt, bokrum, läsesal, bibbla, bok, böcker"
+                },
+                "amenity/love_hotel": {
+                    "name": "Kärlekshotell",
+                    "terms": "Kärlekshotell, sexhotell, korttidshotell, hotell"
+                },
+                "amenity/marketplace": {
+                    "name": "Marknadsplats",
+                    "terms": "Saluhall, torg, marknad, salutorg"
+                },
+                "amenity/monastery": {
+                    "name": "Klosterområde",
+                    "terms": "allah, andaktslokal, andaktsrum, andaktssal, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, mission, missionshus, moske, moské, mässkapell, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, synagoga, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
+                },
+                "amenity/motorcycle_parking": {
+                    "name": "Motorcykelparkering",
+                    "terms": "Motorcykelparkering, parkering motorcykel, ställplats, motorcykelställ, parkering, motorcykel, parkeringsplats, parkeringsplats motorcykel"
+                },
+                "amenity/music_school": {
+                    "name": "Musikskola",
+                    "terms": "musikskola, musik, kultur, kulturskola, sångskola, instrumentskola, instrument, musikinstrument, kör, sång"
+                },
+                "amenity/nightclub": {
+                    "name": "Nattklubb",
+                    "terms": "Nattklubb, disko*, diskotek, klubb, nöjeslokal, dansställe, bar, disco, dans, dansklubb"
+                },
+                "amenity/nursing_home": {
+                    "name": "Vårdhem"
+                },
+                "amenity/parking": {
+                    "name": "Bilparkering",
+                    "terms": "Parkering, parkeringsplats, p-plats, parkeringsområde"
+                },
+                "amenity/parking_entrance": {
+                    "name": "In- och utfart parkeringsgarage",
+                    "terms": "garage, parkeringshus, infart, utfart"
+                },
+                "amenity/parking_space": {
+                    "name": "Parkeringsruta",
+                    "terms": "Enskild parkeringsplats, parkeringsyta, parkeringsficka, handikapsparkering, handikapsficka, Parkeringsruta"
+                },
+                "amenity/pavilion": {
+                    "name": "Paviljong",
+                    "terms": "Paviljong, lusthus"
+                },
+                "amenity/pharmacy": {
+                    "name": "Läkemedel",
+                    "terms": "Läkemedel*, drog*, apotek,  läkemedelsaffär, farmaceut, droghandel, medicin, recept"
+                },
+                "amenity/place_of_worship": {
+                    "name": "Plats för tillbedjan",
+                    "terms": "allah, andaktslokal, andaktsrum, andaktssal, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, mission, missionshus, moske, moské, mässkapell, pastorat, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, slottskapell, socken, synagoga, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/buddhist": {
+                    "name": "Buddhisttempel",
+                    "terms": "Buddhism, tempel, Buddha, kloster, tempel, dojo, stupa, chörten, vihara, pagoda, zendo, meditation, dojo"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/christian": {
+                    "name": "Kyrka",
+                    "terms": "andaktslokal, andaktsrum, andaktssal, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, mission, missionshus, mässkapell, pastorat, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, slottskapell, socken, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/hindu": {
+                    "name": "Hindutempel",
+                    "terms": "hindu, hinduism, Sanatana Dharma, garbhagriha,  puja, arcana, helgedom, tempel"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/jewish": {
+                    "name": "Synagoga",
+                    "terms": "Synagoga, tempel, gudshus, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, Jude, Judendom, tillbedjan, predikan"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/muslim": {
+                    "name": "Moské",
+                    "terms": "moské, gudshus, kyrkobyggnad, bönehus, böneplats, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, tillbedjan, muslim, predikan, minaret"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/shinto": {
+                    "name": "Jinja (Shintoistisk helgedom)",
+                    "terms": "Jinja, shintoism, Shinto, kami, torii, yashiro, miya, jingū, Shinto shrine, shrine, shintohelgedom, helgedom, tempel"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/sikh": {
+                    "name": "Sikhiskt tempel",
+                    "terms": "Sikh, Sikh-tempel, Sikhtempel, Sikhism, Gurudwara, tempel, helgedom"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/taoist": {
+                    "name": "Taoistiskt tempel",
+                    "terms": "Taoism, Taoistiskt tempel, daoism, tao, tempel, helgedom"
+                },
+                "amenity/planetarium": {
+                    "name": "Planetarium",
+                    "terms": "Planetarium,museum, astronomi, observatorium"
+                },
+                "amenity/police": {
+                    "name": "Polis",
+                    "terms": "Polis, ordningsmakt, polisväsende, polismyndighet, polismakt, polisstation, snut, konstapel, poliskonstapel, polisman, pass, kriminalare, lag"
+                },
+                "amenity/post_box": {
+                    "name": "Postlåda",
+                    "terms": "Brevlåda, postlåda, brevinkast, brev, post"
+                },
+                "amenity/post_office": {
+                    "name": "Postkontor",
+                    "terms": "Postkontor, post, posten, postverk, postväsende, brev, paket, försändelser, postgång, kort, frimärke,"
+                },
+                "amenity/prison": {
+                    "name": "Fängelseområde",
+                    "terms": "Fängelseområde, fängelse, fånganstalt, anstalt, fångvårdsanstalt, häkte, polisarrest, arrest, finka, fängelseförvar"
+                },
+                "amenity/pub": {
+                    "name": "Pub",
+                    "terms": "Pub, bar, ölservering, ölstuga, krog, nattklubb, öl, sprit, alkohol, drinkar"
+                },
+                "amenity/public_bath": {
+                    "name": "Publikt bad",
+                    "terms": "Publikt bad, bad, fotbad, onsen, het källa, badplats, badställe, strandbad, strand, bassäng, bassängbad, badinrättning, badhus, simbassäng"
+                },
+                "amenity/public_bookcase": {
+                    "name": "Offentlig bokhylla",
+                    "terms": "Offentlig bokhylla, publik bokhylla, begagnade böcker, låneböcker, bokdelning, bibliotek, bokbyte"
+                },
+                "amenity/ranger_station": {
+                    "name": "Friluftsanläggningen",
+                    "terms": "Friluftsanläggningen, friluftsområde, park, friluftsliv, infocenter, informationscenter, besökscenter"
+                },
+                "amenity/recycling": {
+                    "name": "Återvinningscontainer ",
+                    "terms": "återvinning, återbruk, återvinningsstation, sopstation, burkar, flaskor, skrot, skräp, sopor, återvinningscontainer, container, metall, glas"
+                },
+                "amenity/recycling_centre": {
+                    "name": "Återvinningscentral",
+                    "terms": "återvinning,återbruk,återvinningsstation,sopstation,burkar,flaskor,skrot,skräp,burkar,dumpa,glas,skrot,sopor"
+                },
+                "amenity/register_office": {
+                    "name": "Registreringsbyrå"
+                },
+                "amenity/restaurant": {
+                    "name": "Restaurang",
+                    "terms": "Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch"
+                },
+                "amenity/sanitary_dump_station": {
+                    "name": "Latrintömning",
+                    "terms": "Latrintömning, sanitet, campingplats, torrtoalett, toalettömning, Campingtoalett, gråvatten, tömningsplats"
+                },
+                "amenity/school": {
+                    "name": "Skolområde",
+                    "terms": "Skolgård, skolområde, Campus, universitetsområde, högskoleområde, universitet, högskola, grundskola, mellanstadium, lågstadium, högstadium, gymnasium"
+                },
+                "amenity/scrapyard": {
+                    "name": "Bilskrot"
+                },
+                "amenity/shelter": {
+                    "name": "Väderskydd",
+                    "terms": "Skydd, tak över huvudet, hydda, vindskydd, koja, väntkur, grotta, väderskydd, lusthus, picknick"
+                },
+                "amenity/shower": {
+                    "name": "Dusch",
+                    "terms": "Dusch, duschutrymme, duschkabin, duschbad, badrum, duschrum"
+                },
+                "amenity/smoking_area": {
+                    "name": "Rökområde",
+                    "terms": "rökrum, rökområde, rökruta, rökning tillåten, rökning, röka, cigarett"
+                },
+                "amenity/social_facility": {
+                    "name": "Social inrättning",
+                    "terms": "Social inrättning, social hjälp, social, socialen, uteliggare, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet"
+                },
+                "amenity/social_facility/food_bank": {
+                    "name": "Matbank",
+                    "terms": "matbank, välgörenhetsorganisation, matutdelning, matpaket"
+                },
+                "amenity/social_facility/group_home": {
+                    "name": "Gruppboende",
+                    "terms": "Gruppboende, grupphem, kollektiv, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet, gammal, ålderdomshem"
+                },
+                "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
+                    "name": "Härbärge",
+                    "terms": "Härbärge, hemlös, bostadslös, sovsal"
+                },
+                "amenity/social_facility/nursing_home": {
+                    "name": "Seniorboende",
+                    "terms": "Vårdhem, ålderdomshem, assistansboende, \npensionärshem, servicehus, servicehem, hem för gamla, äldreboende, hem för vård och boende, HVB-hem, seniorboende, pensionär, senior"
+                },
+                "amenity/studio": {
+                    "name": "Studio",
+                    "terms": "Studio, inspelningslokal, utsändningslokal, filmstudio, radiostudio, TV-studio, TV, radio, inspelning, radio, television, filminspelning"
+                },
+                "amenity/swimming_pool": {
+                    "name": "Simbassäng"
+                },
+                "amenity/taxi": {
+                    "name": "Taxihållplats",
+                    "terms": "Taxihållplats, taxificka, taxistation, taxi"
+                },
+                "amenity/telephone": {
+                    "name": "Telefon",
+                    "terms": "Telefon, telefonkiosk, telefonkur, telefonhytt, telefonautomat"
+                },
+                "amenity/theatre": {
+                    "name": "Teater",
+                    "terms": "föreställning, teaterföreställning, drama, skådespel, pjäs, skådeplats, skådebana, scen, teater, musikal"
+                },
+                "amenity/toilets": {
+                    "name": "Toaletter",
+                    "terms": "Toalett, klosett, vattenklosett, wc, avträde, toa, dass, utedass, bajamaja, torrklosett, hemlighus, klo, mugg, bekvämlighetsinrättning, skithus, Baja-Maja, badrum, latrin, vattentoalett"
+                },
+                "amenity/townhall": {
+                    "name": "Kommunhus",
+                    "terms": "Stadshus, förvaltning, myndighet, ämbetsverk, representation, fullmäktige, riksdag, parlament, kommunalhus, samlingsplats, folkets hus, samlingslokal, by, stad, kommunstyrelse, domstolsbyggnad, kommun"
+                },
+                "amenity/university": {
+                    "name": "Universitetsområde",
+                    "terms": "Universitet, universitetsområde, högskola, högskoleområde, college,akademi, universitetsbyggnad, lärosäte"
+                },
+                "amenity/vending_machine": {
+                    "name": "Varuautomat",
+                    "terms": "Varuautomat, varumaskin, godisautomat, tuggummiautomater, godisautomat, läsk, biljett, biljetter, biljettautomat, läskautomat, mellanmål"
+                },
+                "amenity/vending_machine/cigarettes": {
+                    "name": "Cigarettautomat",
+                    "terms": "Cigarettautomat, cigaretter, snusautomat, tobaksautomat"
+                },
+                "amenity/vending_machine/coffee": {
+                    "name": "Kaffeautomat",
+                    "terms": "Kaffeautomat, kaffe, Espresso, expresso, te, the, Varuautomat, varumaskin"
+                },
+                "amenity/vending_machine/condoms": {
+                    "name": "Kondomautomat",
+                    "terms": "Kondomautomat, kondomomat, kondomer"
+                },
+                "amenity/vending_machine/drinks": {
+                    "name": "Dryckesautomat ",
+                    "terms": "dryckesautomat, dryckautomat, drickautomat, läskautomat, kaffemaskin, kaffeautomat, läsk, kaffe, dryck, juice"
+                },
+                "amenity/vending_machine/electronics": {
+                    "name": "Varumaskin för elektronik",
+                    "terms": "Varumaskin för elektronik, varumaskin, varuautomat, elektronik, kablar, laddkablar, laddkabel, kabel, laddare, öronsnäckor, hörlurar, telefon, mobiltelefon, pekplatta, surfplatta"
+                },
+                "amenity/vending_machine/elongated_coin": {
+                    "name": "Elongated coin-maskin (myntpressmaskin)",
+                    "terms": "elongated coin, souvenirmynt, minnesmynt, souvenir, minne, mynt,  elongated coin-maskin, myntpressmaskin, minnesmyntmaskin, ECM, Penny Press, elongated penny, coin maskin"
+                },
+                "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
+                    "name": "Bajspåsar",
+                    "terms": "Bajspåsar, hundbajspåsar, hundpåsar, hundbajs, hundskit, skitpåse, avföringspåse, bajs, hund, djur"
+                },
+                "amenity/vending_machine/feminine_hygiene": {
+                    "name": "Varumaskin för mensskydd",
+                    "terms": "Varumaskin för mensskydd, mensskydd, kondom, tampong, bindor, binda, kvinna, kvinnor, mens, menstruation"
+                },
+                "amenity/vending_machine/fuel": {
+                    "name": "Bränslepump"
+                },
+                "amenity/vending_machine/news_papers": {
+                    "name": "Tidningsautomat"
+                },
+                "amenity/vending_machine/newspapers": {
+                    "name": "Tidningsautomat",
+                    "terms": "Tidningsautomat, tidningsutlämning, tidningsdistribution, tidningslåda, tidning, tidningar"
+                },
+                "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
+                    "name": "Automat för ut- och inlämning av paket",
+                    "terms": "Paketutlämning, paketinlämning, paketautomat"
+                },
+                "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
+                    "name": "Parkeringsautomat",
+                    "terms": "Parkeringsautomat, parkometer, parkeringsur, parkeringsavgift, parkering, biljett"
+                },
+                "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
+                    "name": "Biljettautomat för kollektivtrafik",
+                    "terms": "Biljettautomat, tågbiljett, tågbiljetter, bussbiljett, bussbiljetter, buss, tåg, tunnelbana, spårvagn, färja, båt, biljett, transport"
+                },
+                "amenity/vending_machine/sweets": {
+                    "name": "Godisautomat",
+                    "terms": "godisautomat, tuggummiautomater, godisautomat, mellanmål, tuggummi, godis, chips"
+                },
+                "amenity/veterinary": {
+                    "name": "Veterinär ",
+                    "terms": "Veterinär, djurläkare, djurdoktor, djurklinik, djursjukhus"
+                },
+                "amenity/waste/dog_excrement": {
+                    "name": "Sopkärl för hundbajspåsar",
+                    "terms": "Sopkärl för hundbajspåsar, hundbajs, hundbajspåsar, hundbajspåse, hund, bajs, bajspåsar, soptunna, sopkärl, hundskit, skitpåse"
+                },
+                "amenity/waste_basket": {
+                    "name": "Soptunna (liten)",
+                    "terms": "Soptunna, papperskorg, sopkärl, papperskärl, skräpkorg, avfallskorg, skräp, sopor"
+                },
+                "amenity/waste_disposal": {
+                    "name": "Soptunna (hushålls- eller industrisopor)",
+                    "terms": "Soptunna, avfallstunna, sopkärl, sopor, hushållssopor, industrisopor, avfall, avfallskärl, avfallskontainer"
+                },
+                "amenity/waste_transfer_station": {
+                    "name": "Avfallscentral",
+                    "terms": "Avfallscentral, dumpa, skräp, återvinning, skrot, skräp"
+                },
+                "amenity/water_point": {
+                    "name": "Dricksvatten för campingfordon",
+                    "terms": "Dricksvatten för campingfordon, Dricksvatten, vattenpåfyllning"
+                },
+                "amenity/watering_place": {
+                    "name": "Dricksvatten för djur",
+                    "terms": "dricksvatten för djur, vattenhåll, vattenkar, dricksvatten, djur, djurutfodring, utfodring"
+                },
+                "area": {
+                    "name": "Yta",
+                    "terms": "Yta, areal, område, plan, utrymme, fällt, mark"
+                },
+                "area/highway": {
+                    "name": "Vägbeläggning",
+                    "terms": "Vägyta, vägplan, köryta, promenatyta, torg"
+                },
+                "attraction/amusement_ride": {
+                    "name": "Åkattraktion",
+                    "terms": "Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/animal": {
+                    "name": "Djur",
+                    "terms": "Djur, zoo, temapark, djurpark, lejon, tiger, björn, apa,  zoologisk trädgård, akvarium, fiskar"
+                },
+                "attraction/big_wheel": {
+                    "name": "Pariserhjul",
+                    "terms": "Pariserhjul, stort hjul, nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell"
+                },
+                "attraction/bumper_car": {
+                    "name": "Radiobilar",
+                    "terms": "Radiobilar, radiobil, nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion"
+                },
+                "attraction/bungee_jumping": {
+                    "name": "Bungyjump",
+                    "terms": "Bungyjump,  bungee jump, nöjespark, temapark, tivoli, hopplattform"
+                },
+                "attraction/carousel": {
+                    "name": "Karusell (roterande)",
+                    "terms": "Karusell,  nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion, nöjeskarusell"
+                },
+                "attraction/dark_ride": {
+                    "name": "Mörk åktur",
+                    "terms": "Mörk åktur, spöktåg, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/drop_tower": {
+                    "name": "Fritt fall",
+                    "terms": "Fritt fall, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/pirate_ship": {
+                    "name": "Båtgunga",
+                    "terms": "Båtgunga, piratskepp, vikingaskepp, gunga, gungande båt, roterande båt, Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/river_rafting": {
+                    "name": "Forsränning",
+                    "terms": "Forsränning, forsbana, Vattenbana, fors, Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/roller_coaster": {
+                    "name": "Berg- och dalbana",
+                    "terms": "berg- och dalbana, berg-och-dalbana, bergochdalbana, bergodalbana, berg-och-dal-bana, dalbana, åkattraktion, temapark, nöjespark, tivoli"
+                },
+                "attraction/train": {
+                    "name": "Turisttåg (ej på räls)",
+                    "terms": "turisttåg,  Tschu-Tschu, vägtåg, stadståg, Tuff tuff-tåg, sightseeing, sightseeingtåg"
+                },
+                "attraction/water_slide": {
+                    "name": "Vattenrutschbana",
+                    "terms": "vattenrutschbana, vattenrutschkana, rutschkana"
+                },
+                "barrier": {
+                    "name": "Barriär",
+                    "terms": "barriär, räcke, spärr, bom, mur, vall, skydd, hinder, avspärrning, stopp, blockering"
+                },
+                "barrier/block": {
+                    "name": "Block",
+                    "terms": "Block, betongsugga, sugga, avspärrare, trafikbarriärer, Trafikhinder "
+                },
+                "barrier/bollard": {
+                    "name": "Stolpe",
+                    "terms": "Pollare, stolpe"
+                },
+                "barrier/border_control": {
+                    "name": "Gränskontroll",
+                    "terms": "Gränskontroll, gräns, tull, pass, passkontroll, säkerhetskontroll"
+                },
+                "barrier/cattle_grid": {
+                    "name": "Färist",
+                    "terms": "Färist, rist, galler"
+                },
+                "barrier/city_wall": {
+                    "name": "Stadsmur",
+                    "terms": "Stadsmur, befästningsverk, skans, fort, vallar, barrikad, mur, ringmur"
+                },
+                "barrier/cycle_barrier": {
+                    "name": "Cykelbarriär ",
+                    "terms": "Cykelbarriär, hinder, barriär,  "
+                },
+                "barrier/ditch": {
+                    "name": "Dike",
+                    "terms": "Dike, vallgrav, ränna"
+                },
+                "barrier/entrance": {
+                    "name": "Entré"
+                },
+                "barrier/fence": {
+                    "name": "Staket",
+                    "terms": "Staket, stängsel, inhägnad, gärdsgård"
+                },
+                "barrier/gate": {
+                    "name": "Grind",
+                    "terms": "Grind"
+                },
+                "barrier/hedge": {
+                    "name": "Häck",
+                    "terms": "Häck, buskar"
+                },
+                "barrier/kerb": {
+                    "name": "Trottoarkant",
+                    "terms": "trottoarkant, kant, kantsten"
+                },
+                "barrier/kissing_gate": {
+                    "name": "Grind vid betesmark",
+                    "terms": "Grind vid betesmark, Kryssgrind"
+                },
+                "barrier/lift_gate": {
+                    "name": "Bom",
+                    "terms": "Bom, lyftbom, spärr, avspärrning"
+                },
+                "barrier/retaining_wall": {
+                    "name": "Stödmur",
+                    "terms": "Stödmur, nivåskillnad "
+                },
+                "barrier/stile": {
+                    "name": "Övergång",
+                    "terms": "Övergång, trappa"
+                },
+                "barrier/toll_booth": {
+                    "name": "Tullstation",
+                    "terms": "Tullstation, införselavgift, importavgift, skatt,  tullhus, tullmyndighet, gränstull, tullkontroll, tullvisitation, vägavgift"
+                },
+                "barrier/wall": {
+                    "name": "Mur",
+                    "terms": "Mur, vägg, murverk, skyddsvärn, befästning, hinder, barriär"
+                },
+                "boundary/administrative": {
+                    "name": "Administrativ gräns",
+                    "terms": "Gräns, administrativ gräns, gränslinje"
+                },
+                "building": {
+                    "name": "Byggnad",
+                    "terms": "Byggnad, hus, konstruktion, byggnadsverk, bygge, anläggning, fastighet, kåk"
+                },
+                "building/apartments": {
+                    "name": "Lägenheter",
+                    "terms": "Bostad, lägenheter, lägenhet, hyreshus, bostadshus"
+                },
+                "building/barn": {
+                    "name": "Lada",
+                    "terms": "Lada, ladugård, loge, magasin, skjul, skulle, lagård"
+                },
+                "building/boathouse": {
+                    "name": "Båthus",
+                    "terms": "Båthus, sjöbod, strandbod"
+                },
+                "building/bungalow": {
+                    "name": "Bungalow",
+                    "terms": "Bungalow, stuga, sommarstuga, fristående hus, villa, semesterhus"
+                },
+                "building/bunker": {
+                    "name": "Bunker"
+                },
+                "building/cabin": {
+                    "name": "Stuga",
+                    "terms": "Stuga, hus, torp, koja, kåk, fritidshus, sommarstuga, landställe"
+                },
+                "building/cathedral": {
+                    "name": "Katedral",
+                    "terms": "Katedral, domkyrka, biskop, dom, biskopskyrka, kyrka, Huvudkyrka, stiftskyrka, andligt område, basilika, dyrkan, fristad, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, helgedom, kloster, kristen, kristendom, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
+                },
+                "building/chapel": {
+                    "name": "Kapell",
+                    "terms": "Kapell, kyrkobyggnad, sidokapell, Kranskapell, gudstjänstlokal, korkapell, slottskapell, begravningskapell, gravkapell, dopkapell, andaktsrum, annexkyrka, bönhus, bönehus, kyrkorum, andaktslokal, andaktssal, böneplats, dyrkan, fristad,  gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, helgedom, kor, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkogård, kyrksal, mission, missionshus, mässkapell, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, socken, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro"
+                },
+                "building/church": {
+                    "name": "Kyrkobyggnad",
+                    "terms": "Kyrka, kyrkobyggnad, kyrkbyggnad, kyrksal, andaktssal, missionshus, gudstjänst, gudstjänstslokal, andaktslokal, gudshus, andaktsrum, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrkogård, kyrkorum,  mission, mässkapell, pastorat, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, slottskapell, socken, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
+                },
+                "building/civic": {
+                    "name": "Kommunal byggnad",
+                    "terms": "Civil, kommunal, publik, stadshus, kommunhus, medborgarhus"
+                },
+                "building/college": {
+                    "name": "Collegebyggnad",
+                    "terms": "Gymnasie, gymnasium, gymnasiebyggnad, universitet"
+                },
+                "building/commercial": {
+                    "name": "Kontorsbyggnad",
+                    "terms": "Kommersiell byggnad, kommersiellt, affärsbyggnad, handelsbyggnad"
+                },
+                "building/construction": {
+                    "name": "Byggnad under uppförande",
+                    "terms": "Byggnad under konstruktion, Byggnad under uppförande, byggarbete, bygge, byggarbetsplats, byggnation, byggnadsplats"
+                },
+                "building/detached": {
+                    "name": "Fristående hus",
+                    "terms": "Villa, hus, småhus, enfamiljshus, enbostadshus, kåk, egnahem, fristående hus, friliggande hus, envåningshus, fristående villa, friliggande villa"
+                },
+                "building/dormitory": {
+                    "name": "Elevhem",
+                    "terms": "Elevhem, internatskola, internat, sovsal, kollektiv, Korridorboende, studentkorridor, korridorboende"
+                },
+                "building/entrance": {
+                    "name": "Entré/utgång"
+                },
+                "building/farm": {
+                    "name": "Mangårdsbyggnad (bostadshus på gård)",
+                    "terms": "Mangårdsbyggnad, bostad, hus, bostadshus, gård, lantbruk"
+                },
+                "building/farm_auxiliary": {
+                    "name": "Gårdsbyggnader",
+                    "terms": "Gårdsbyggnader, ekonomibyggnader, gårdshus, ladugård, stall, lantbruksbyggnader, gård, lantbruk"
+                },
+                "building/garage": {
+                    "name": "Garage",
+                    "terms": "garage, bilstall, bilskjul, carport, parkeringshus, varmgarage, kallgarage"
+                },
+                "building/garages": {
+                    "name": "Garage",
+                    "terms": "skydd för bilar, bilstall, bilskjul, carport, parkeringshus, varmgarage, kallgarage, uppställningsplats, bilgarage, bilförvaring"
+                },
+                "building/greenhouse": {
+                    "name": "Växthus",
+                    "terms": "växthus, drivhus, orangeri, driveri, vinterträdgård, växtodling, blomsterhus, odlingshus"
+                },
+                "building/hospital": {
+                    "name": "Sjukhusbyggnad",
+                    "terms": "Sjukhusbyggnad, sjukhus, lasarett, sjukvårdsinrättning, klinik, sjukhem, sjukstuga, vårdhem, vårdanstalt, hospital"
+                },
+                "building/hotel": {
+                    "name": "Hotellbyggnad",
+                    "terms": "Hotellbyggnad, hotell, motell, värdshus, pensionat, , härbärge, gästhem, vandrarhem"
+                },
+                "building/house": {
+                    "name": "Enfamiljshus",
+                    "terms": "Villa, hus, småhus, enfamiljshus, enbostadshus, kåk, egnahem, radhus, parhus, bostadshus"
+                },
+                "building/hut": {
+                    "name": "Koja",
+                    "terms": "Koja, stuga, skydd, hydda, kyffe, barack"
+                },
+                "building/industrial": {
+                    "name": "Industribyggnad",
+                    "terms": "Industribyggnad, fabrik, industri, lager"
+                },
+                "building/kindergarten": {
+                    "name": "Förskolebyggnad",
+                    "terms": "Förskola, dagis, daghem, lekskola, kindergarten, lekis,  förskolebyggnad, dagisbyggnad, dagishus, förskolehus, barnomsorg"
+                },
+                "building/mosque": {
+                    "name": "Moskébyggnad",
+                    "terms": "Moskébyggnad, moské, islam, minaret, muhammedansk helgedom, muhammedanism, muslim"
+                },
+                "building/public": {
+                    "name": "Publik byggnad",
+                    "terms": "Publik byggnad, allmän byggnad, offentlig byggnad"
+                },
+                "building/residential": {
+                    "name": "Bostadshus",
+                    "terms": "Bostadshus, Boningshus, Flerfamiljshus, Hyreshus"
+                },
+                "building/retail": {
+                    "name": "Affärsbyggnad",
+                    "terms": "Affärsbyggnad, affärer, detaljhandel, butik, kiosk, försäljningsställe, varuhus, affärshus"
+                },
+                "building/roof": {
+                    "name": "Tak",
+                    "terms": "Tak, övertäckning, valv, överbyggnad, regnskydd"
+                },
+                "building/ruins": {
+                    "name": "Ruinbyggnad",
+                    "terms": "Ruinbyggnad, ruin, raserad, husrest, förfallen, ödehus, huslämning, fornlämning"
+                },
+                "building/school": {
+                    "name": "Skolbyggnad",
+                    "terms": "Skolbyggnad, skola, läroanstalt, undervisningsanstalt, lärosäte, grundskola, gymnasium, folkhögskola, läroverk, skolhus, skolväsen, undervisning, utbildning, mellanstadium, lågstadium, högstadium, komvux"
+                },
+                "building/semidetached_house": {
+                    "name": "Delvist Fristående hus",
+                    "terms": "Villa, hus, småhus, fristående hus, friliggande hus, radhus, parhus, radhusområde, parhusområde"
+                },
+                "building/shed": {
+                    "name": "Skjul",
+                    "terms": "Skjul, friggebod, uthus, bod, barack, förråd, förvaringsskjul, visthusbod, visthus, hobbyhus, förvaring, verkstad, hobbyrum"
+                },
+                "building/stable": {
+                    "name": "Stall",
+                    "terms": "Stall, hästar, häst, stallbyggnad, ridhus, ridhusanläggning"
+                },
+                "building/stadium": {
+                    "name": "Stadionbyggnad",
+                    "terms": "stadium, Stadion, arena, Stadionbyggnad, arenabyggnad, byggnad, stadion, friidrottsstadion"
+                },
+                "building/static_caravan": {
+                    "name": "Villavagn",
+                    "terms": "Villavagn, husvagn, campingvagn"
+                },
+                "building/temple": {
+                    "name": "Tempelbyggnad"
+                },
+                "building/terrace": {
+                    "name": "Terrasshus",
+                    "terms": "Terrasshus"
+                },
+                "building/train_station": {
+                    "name": "Järnvägsstation"
+                },
+                "building/university": {
+                    "name": "Universitetsbyggnad",
+                    "terms": "Universitetsbyggnad, högskolebyggnad, universitet, högskola, högskolebyggnad"
+                },
+                "building/warehouse": {
+                    "name": "Lagerhus",
+                    "terms": "Lagerhus, lager, upplag, magasin, depå, packhus, lada"
+                },
+                "camp_site/camp_pitch": {
+                    "name": "Tältplats/husvagnsplats",
+                    "terms": "Tältplats, husvagnsplats, camping, Campingplats, camping, husvagn, tält"
+                },
+                "circular": {
+                    "name": "Trafikcirkel"
+                },
+                "club": {
+                    "name": "Klubb",
+                    "terms": "klubb, socialt, förening, klubblokal, föreningslokal, sällskap, sammanslutning"
+                },
+                "craft": {
+                    "name": "Hantverk",
+                    "terms": "Hantverk, skrå, slöjd, hantverkare"
+                },
+                "craft/basket_maker": {
+                    "name": "Korgtillverkare",
+                    "terms": "Korgtillverkare, korg, korgtillverkning, korgflätning, Korgslöjd"
+                },
+                "craft/beekeeper": {
+                    "name": "Biodlare",
+                    "terms": "Biodlare, bi, honung, honungstillverkning, biodling"
+                },
+                "craft/blacksmith": {
+                    "name": "Smed",
+                    "terms": "Smed, smida, smide, konsthantverk, smidesverkstad"
+                },
+                "craft/boatbuilder": {
+                    "name": "Båtbyggare",
+                    "terms": "båtbyggare, båtbyggeri, varv"
+                },
+                "craft/bookbinder": {
+                    "name": "Bokbindare",
+                    "terms": "Bokbindare, bokbindning, bok, böcker, bindning, bokbinderi, bokreparatör"
+                },
+                "craft/brewery": {
+                    "name": "Bryggeri",
+                    "terms": "Bryggeri, ölframställning, öltillverkning, öl"
+                },
+                "craft/carpenter": {
+                    "name": "Snickare",
+                    "terms": "Snickare, byggnadssnickare, timmerman, träarbetare,  grovsnickare"
+                },
+                "craft/carpet_layer": {
+                    "name": "Mattläggare",
+                    "terms": "Mattläggare, mattläggning, matta, golv, golvläggare"
+                },
+                "craft/caterer": {
+                    "name": "Catering",
+                    "terms": "catering, cateringfirma, matleverantör, matleverans, , "
+                },
+                "craft/chimney_sweeper": {
+                    "name": "Sotare",
+                    "terms": "Sotare, skorstensfejare, skorsten, rökgång, sotarmurre"
+                },
+                "craft/clockmaker": {
+                    "name": "Urmakare (väggur)",
+                    "terms": "Urmakare, klockmakare"
+                },
+                "craft/confectionery": {
+                    "name": "Godistillverkare",
+                    "terms": "Godistillverkare, sötsaker, godis, karameller, godisfabrik, godsaker, konfekt, konfektyrer, choklad, pastiller"
+                },
+                "craft/distillery": {
+                    "name": "Destilleri",
+                    "terms": "alkohol,bourbon,sprit,brandy,gin,sprit,mezcal,spritdryck,rom,scotch,sprit,tequila,vodka,whisky,whisky, Destilleri, spritdestillering, hembränning, alkoholdestillering, sprittillverkning, alkoholtillverkning"
+                },
+                "craft/dressmaker": {
+                    "name": "Sömmerska",
+                    "terms": "Sömmerska, skräddare, Dressmaker, Klädsömmare, sömnad, sy, kvinnokläder, kläder, klädtillverkning, klänning"
+                },
+                "craft/electrician": {
+                    "name": "Elektriker",
+                    "terms": "Elektriker, elmontör, elreparatör, montör, el, elmontör, starkströmsmontör, systembyggare, kabeldragning, elkraft"
+                },
+                "craft/electronics_repair": {
+                    "name": "Elektronikreparatör",
+                    "terms": "elektronik, elektronikreparation, reparation, reparatör, tv-service, tv-reparatör, datorservice, datorreparation, skärmbyte, telefonreparatör, vitvaror, tvättmaskinsreparatör"
+                },
+                "craft/gardener": {
+                    "name": "Trädgårdsmästare",
+                    "terms": "Trädgårdsmästare, trädgård, handelsträdgård, landskapsarkitekt"
+                },
+                "craft/glaziery": {
+                    "name": "Glasmästare",
+                    "terms": "glasblåsare, fönster, solskydd, glaskonst, glas, målat glas"
+                },
+                "craft/handicraft": {
+                    "name": "Hantverk",
+                    "terms": "Hantverkare, hantverk, konsthantverk, slöjd, handarbete, hantverk, snideri, sömnad, hemslöjd, vävning, textil, vävstuga, snickeri"
+                },
+                "craft/hvac": {
+                    "name": "VVS",
+                    "terms": "VVS, rörmokare, värme, ventilation, sanitet, avlopp, vatten, vattenförsörjning, styrsystem, övervakningssystem, inomhusklimat, energiförsörjning, tryckluft, gas, sprinkler, uppvärmning, installationsteknik, kyla, luftkonditionering, air condition, ventilation"
+                },
+                "craft/insulator": {
+                    "name": "Isolering",
+                    "terms": "Isolering, isolerare, isolationsmaterial, värmeisolering, ljudisolering"
+                },
+                "craft/jeweler": {
+                    "name": "Smycken"
+                },
+                "craft/key_cutter": {
+                    "name": "Nyckeltillverkning",
+                    "terms": "Nyckeltillverkning, nyckel, nycklar, nyckelkopiering, nyckelring, nyckelringar, hänglås"
+                },
+                "craft/locksmith": {
+                    "name": "Låssmed"
+                },
+                "craft/metal_construction": {
+                    "name": "Metallarbete",
+                    "terms": "Metallarbete, metallarbetare,  kallbearbetning, metallindustri, svets, svetsare, svetsning "
+                },
+                "craft/optician": {
+                    "name": "Optiker"
+                },
+                "craft/painter": {
+                    "name": "Målare",
+                    "terms": "Målare, färg, målarmästare, måleri, måleriarbetare, lackering, penslar, tapeter, tapetserare, tapetsering"
+                },
+                "craft/photographer": {
+                    "name": "Fotograf",
+                    "terms": "Fotograf, fotografering, kamera, bildkonst, porträtt, porträttfotografering, bild"
+                },
+                "craft/photographic_laboratory": {
+                    "name": "Fotoframkallning",
+                    "terms": "Filmframkallning, mörkrum, film, framkallning, fotoframkallning, foto, utskrift, kanvas"
+                },
+                "craft/plasterer": {
+                    "name": "Putsare",