]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blobdiff - config/locales/hsb.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-17)
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
index 47ed0d1226884705d39d23da884c567dc924078c..6562bc8740b3c73fd93af41776b34749eaa2fced 100644 (file)
@@ -384,11 +384,14 @@ hsb:
         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
         osm_namefinder: Wuslědki wot <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
+        osm_twain: Wuslědki z <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_namefinder: 
       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wot {{parentname}})"
       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} z {{placename}}"
+    search_osm_twain: 
+      prefix_highway: Dróha typa {{type}}
   javascripts: 
     map: 
       base: 
@@ -752,7 +755,7 @@ hsb:
     search: 
       search: Pytać
       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
-      submit_text: Pytać
+      submit_text: Dźi
       where_am_i: Hdźe sym?
     sidebar: 
       close: Začinić
@@ -905,6 +908,7 @@ hsb:
     lost_password: 
       email address: "E-mejlowa adresa:"
       heading: Sy hesło zabył?
+      help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
       new password button: Hesło wróćo stajić
       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
@@ -918,6 +922,7 @@ hsb:
       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
       display name: "Wužiwarske mjeno:"
+      display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
       email address: "E-mejlowa adresa:"
       fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl słać, zo by swoje konto aktiwizował.
       flash create success message: Wužiwarske konto bu wuspěšnje załožene. W e-mejlu, kotruž dóstanješ, namakaš wobkrućenski wotkaz, a móžeš so hnydom do kartěrowanja dać :-)<br /><br />Prošu dźiwaj na to, zo njemóžeš so přizjewić, doniž njejsy swoju e-mejlowu addresu wobkrućił.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, da přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
@@ -952,7 +957,7 @@ hsb:
       ago: ({{time_in_words_ago}})
       block_history: Dóstane blokowanja pokazać
       blocks by me: blokowanja wote mnje
-      blocks on me: blokowanja přećiwo mni
+      blocks on me: blokowanja přećiwo mi
       change your settings: Twoje nastajenja změnić
       confirm: Wobkrućić
       create_block: tutoho wužiwarja blokować