Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index c65d91d..5e32716 100644 (file)
@@ -10,6 +10,7 @@ vi:
   time:
     formats:
       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
+      blog: '%d tháng %m năm %Y'
   activerecord:
     models:
       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
@@ -180,6 +181,7 @@ vi:
       wiki_link:
         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
+      wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
       telephone_link: Gọi %{phone_number}
     note: