Update to iD v2.8.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sv.json
index 6b3761b..5fb0378 100644 (file)
@@ -1,5 +1,10 @@
 {
     "sv": {
 {
     "sv": {
+        "icons": {
+            "information": "info",
+            "remove": "radera",
+            "undo": "ångra"
+        },
         "modes": {
             "add_area": {
                 "title": "Område",
         "modes": {
             "add_area": {
                 "title": "Område",
             },
             "draw_line": {
                 "tail": "Klicka för att lägga till fler punkter till linje. Klicka på andra linjer för att förbinda dem och dubbelklicka för att avsluta linjen."
             },
             "draw_line": {
                 "tail": "Klicka för att lägga till fler punkter till linje. Klicka på andra linjer för att förbinda dem och dubbelklicka för att avsluta linjen."
+            },
+            "drag_node": {
+                "connected_to_hidden": "Detta kan inte redigeras då det är anslutet till ett dolt objekt."
             }
         },
         "operations": {
             "add": {
                 "annotation": {
             }
         },
         "operations": {
             "add": {
                 "annotation": {
-                    "point": "Lagt till en punkt.",
-                    "vertex": "Lagt till en nod till en linje.",
+                    "point": "Lade till en punkt.",
+                    "vertex": "Lade till en nod till en linje.",
                     "relation": "Lade till en relation."
                 }
             },
                     "relation": "Lade till en relation."
                 }
             },
                 "title": "Fortsätt",
                 "description": "Fortsätt denna linje.",
                 "not_eligible": "Ingen linje kan fortsätta här.",
                 "title": "Fortsätt",
                 "description": "Fortsätt denna linje.",
                 "not_eligible": "Ingen linje kan fortsätta här.",
-                "multiple": "Flera linjer kan fortsätta härifrån. För att välja en linje, tryck på tangenten Skift och klicka på den för att välja.",
+                "multiple": "Flera linjer kan fortsätta härifrån. För att välja en linje, tryck på tangenten Shift och klicka på den för att välja.",
                 "annotation": {
                     "line": "Fortsatte en linje.",
                 "annotation": {
                     "line": "Fortsatte en linje.",
-                    "area": "Fortsatt ett område."
+                    "area": "Fortsatte på ett område."
                 }
             },
             "cancel_draw": {
                 }
             },
             "cancel_draw": {
@@ -84,8 +92,8 @@
                 },
                 "key": "S",
                 "annotation": {
                 },
                 "key": "S",
                 "annotation": {
-                    "line": "Gjort hörnen på en linje fyrkantiga.",
-                    "area": "Gjort hörnen på ett område fyrkantiga."
+                    "line": "Gjorde hörnen på en linje fyrkantiga.",
+                    "area": "Gjorde hörnen på ett område fyrkantiga."
                 },
                 "not_squarish": "Denna kan inte rätas upp då den inte är fyrkantig.",
                 "too_large": "Denna kan inte rätas upp då inte tillräckligt är synligt för tillfället.",
                 },
                 "not_squarish": "Denna kan inte rätas upp då den inte är fyrkantig.",
                 "too_large": "Denna kan inte rätas upp då inte tillräckligt är synligt för tillfället.",
                     "multiple": "Radera dessa objekt permanent."
                 },
                 "annotation": {
                     "multiple": "Radera dessa objekt permanent."
                 },
                 "annotation": {
-                    "point": "Raderat en punkt.",
-                    "vertex": "Raderat en nod från en väg.",
-                    "line": "Raderat en linje.",
-                    "area": "Raderat ett område.",
-                    "relation": "Raderat en relation.",
-                    "multiple": "Raderat {n} objekt."
+                    "point": "Raderade en punkt.",
+                    "vertex": "Raderade en nod från en väg.",
+                    "line": "Raderade en linje.",
+                    "area": "Raderade ett område.",
+                    "relation": "Raderade en relation.",
+                    "multiple": "Raderade {n} objekt."
                 },
                 "too_large": {
                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.",
                 },
                 "too_large": {
                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.",
                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de inte är fullständigt nedladdade."
                 },
                 "part_of_relation": {
                     "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de inte är fullständigt nedladdade."
                 },
                 "part_of_relation": {
-                    "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är del i en större relation. Du måste ta bort det från relationen först. ",
-                    "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de är delar i större relationer. Du måste ta bort dem från relationerna först."
+                    "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är del i en relation. Du måste ta bort det från relationen först. ",
+                    "multiple": "Dessa objekt kan inte raderas då de är delar i en relation. Du måste ta bort dem från relationen först."
                 },
                 "connected_to_hidden": {
                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är kopplat till ett dolt objekt.",
                 },
                 "connected_to_hidden": {
                     "single": "Detta objekt kan inte raderas då det är kopplat till ett dolt objekt.",
                 }
             },
             "add_member": {
                 }
             },
             "add_member": {
-                "annotation": "Lagt till en medlem till en relationen."
+                "annotation": "Lade till en medlem till en relationen."
             },
             "delete_member": {
             },
             "delete_member": {
-                "annotation": "Raderat en medlem från en relationen."
+                "annotation": "Raderade en medlem från en relationen."
             },
             "connect": {
                 "annotation": {
             },
             "connect": {
                 "annotation": {
-                    "point": "Kopplat en väg till en punkt.",
-                    "vertex": "Kopplat en väg till en annan väg.",
-                    "line": "Kopplat en väg till en linje.",
-                    "area": "Kopplat en väg till ett område."
-                }
+                    "point": "Kopplade en väg till en punkt.",
+                    "vertex": "Kopplade en väg till en annan väg.",
+                    "line": "Kopplade en väg till en linje.",
+                    "area": "Kopplade en väg till ett område."
+                },
+                "relation": "Dessa objekt kan inte kopplas ihop då de har motstridiga relationsroller.",
+                "restriction": "Dessa objekt kan inte kopplas ihop då det skulle skada en relation av typen \"{relation}\"."
             },
             "disconnect": {
             },
             "disconnect": {
-                "title": "Bryt av",
-                "description": "Bryt av dessa linjer/områden från varandra.",
+                "title": "Koppla isär",
+                "description": "Koppla isär dessa linjer/områden från varandra.",
                 "key": "D",
                 "key": "D",
-                "annotation": "Bröt av linjer/områden.",
-                "not_connected": "Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att koppla ifrån.",
-                "connected_to_hidden": "Detta kan inte brytas av då det är kopplat till ett dolt objekt.",
-                "relation": "Detta kan inte brytas av då den kopplar ihop medlemmar i en relation."
+                "annotation": "Kopplade isär linjer/områden.",
+                "not_connected": "Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att sära på.",
+                "connected_to_hidden": "Detta kan inte kopplas isär då det är kopplat till ett dolt objekt.",
+                "relation": "Detta kan inte kopplas isär då den kopplar ihop medlemmar i en relation."
             },
             "merge": {
                 "title": "Sammanfoga",
             },
             "merge": {
                 "title": "Sammanfoga",
                 },
                 "description": {
                     "long": {
                 },
                 "description": {
                     "long": {
-                        "single": "Spegla detta objekt längst dess långa axel.",
-                        "multiple": "Spegla dessa objekt längst dess långa axel."
+                        "single": "Spegla detta objekt längs dess långa axel.",
+                        "multiple": "Spegla dessa objekt längs deras gemensamma långa axel."
                     },
                     "short": {
                     },
                     "short": {
-                        "single": "Spegla detta objekt längst dess korta axel.",
-                        "multiple": "Spegla dessa objekt längst dess korta axel."
+                        "single": "Spegla detta objekt längs dess korta axel.",
+                        "multiple": "Spegla dessa objekt längs deras gemensamma korta axel."
                     }
                 },
                 "key": {
                     }
                 },
                 "key": {
                 "annotation": {
                     "long": {
                         "single": "Speglade ett objekt längs dess långa axel.",
                 "annotation": {
                     "long": {
                         "single": "Speglade ett objekt längs dess långa axel.",
-                        "multiple": "Speglade flera objekt längst dess långa axel."
+                        "multiple": "Speglade flera objekt längs deras långa axel."
                     },
                     "short": {
                         "single": "Speglade ett objekt längs dess korta axel.",
                     },
                     "short": {
                         "single": "Speglade ett objekt längs dess korta axel.",
-                        "multiple": "Speglade flera objekt längst dess korta axel."
+                        "multiple": "Speglade flera objekt längs deras korta axel."
                     }
                 },
                 "incomplete_relation": {
                     }
                 },
                 "incomplete_relation": {
                 "title": "Rotera",
                 "description": {
                     "single": "Rotera detta objekt runt dess centrumpunkt.",
                 "title": "Rotera",
                 "description": {
                     "single": "Rotera detta objekt runt dess centrumpunkt.",
-                    "multiple": "Rotera dessa objekt runt dess centrumpunkt."
+                    "multiple": "Rotera dessa objekt runt deras gemensamma centrumpunkt."
                 },
                 "key": "R",
                 "annotation": {
                     "line": "Roterade en linje.",
                     "area": "Roterade ett område.",
                 },
                 "key": "R",
                 "annotation": {
                     "line": "Roterade en linje.",
                     "area": "Roterade ett område.",
-                    "multiple": "Rotera flera objekt."
+                    "multiple": "Roterade flera objekt."
                 },
                 "incomplete_relation": {
                     "single": "Detta objekt kan inte roteras då det inte har laddats ned fullständigt.",
                 },
                 "incomplete_relation": {
                     "single": "Detta objekt kan inte roteras då det inte har laddats ned fullständigt.",
                 },
                 "key": "X",
                 "annotation": {
                 },
                 "key": "X",
                 "annotation": {
-                    "line": "Dela en linje.",
-                    "area": "Dela gränsen för ett område.",
-                    "multiple": "Dela gränsen för {n} linjer/områden."
+                    "line": "Delade linje.",
+                    "area": "Delade gränsen för ett område.",
+                    "multiple": "Delade gränsen för {n} linjer/områden."
                 },
                 "not_eligible": "Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.",
                 "multiple_ways": "Det är för många linjer här för att kunna dela dem.",
                 "connected_to_hidden": "Detta kan inte delas då det är kopplat till ett dolt objekt."
             },
             "restriction": {
                 },
                 "not_eligible": "Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.",
                 "multiple_ways": "Det är för många linjer här för att kunna dela dem.",
                 "connected_to_hidden": "Detta kan inte delas då det är kopplat till ett dolt objekt."
             },
             "restriction": {
-                "help": {
-                    "select": "Klicka för att välja ett vägsegment.",
-                    "toggle": "Klicka för att växla svängrestriktioner.",
-                    "toggle_on": "Klicka för att lägga till en \"{restriction}\"-restriktion.",
-                    "toggle_off": "Klicka för att ta bort \"{restriction}\"-restriktionen."
-                },
                 "annotation": {
                 "annotation": {
-                    "create": "Lagt till en svängrestriktion",
-                    "delete": "Tagit bort en svängrestriktion"
+                    "create": "Lade till en svängrestriktion",
+                    "delete": "Raderade en svängrestriktion"
                 }
             }
         },
                 }
             }
         },
+        "restriction": {
+            "controls": {
+                "distance": "Distans",
+                "distance_up_to": "Upp till (distans)",
+                "via": "Via",
+                "via_node_only": "Enbart nod",
+                "via_up_to_one": "Upp till 1 väg",
+                "via_up_to_two": "Upp till 2 vägar"
+            },
+            "help": {
+                "indirect": "(indirekt)",
+                "turn": {
+                    "no_left_turn": "INGEN vänstersväng (indirekt)",
+                    "no_right_turn": "INGEN högersväng (indirekt)",
+                    "no_u_turn": "INGEN U-sväng (indirekt)",
+                    "no_straight_on": "INTE rakt fram (indirekt) ",
+                    "only_left_turn": "ENBART vänstersväng (indirekt)",
+                    "only_right_turn": "ENBART högersväng (indirekt)",
+                    "only_u_turn": "ENBART U-sväng (indirekt)",
+                    "only_straight_on": "ENBART rakt fram (indirekt)",
+                    "allowed_left_turn": "Vänstersväng tillåten (indirekt)",
+                    "allowed_right_turn": "Högersväng tillåten (indirekt)",
+                    "allowed_u_turn": "U-sväng tillåten (indirekt)",
+                    "allowed_straight_on": "Rakt fram tillåtet (indirekt)"
+                },
+                "from": "FRÅN",
+                "via": "VIA",
+                "to": "TILL",
+                "from_name": "{from} {fromName}",
+                "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
+                "via_names": "{via} {viaNames}",
+                "select_from": "Klicka för att välja ett {from}-segment",
+                "select_from_name": "Klicka för att välja {from} {fromName}",
+                "toggle": "Klicka för \"{turn}\""
+            }
+        },
         "undo": {
             "tooltip": "Ångra: {action}",
             "nothing": "Inget att ångra."
         "undo": {
             "tooltip": "Ångra: {action}",
             "nothing": "Inget att ångra."
             "error": "Kan inte ansluta till API:et.",
             "offline": "API:et är inte tillgängligt. Vänligen försök redigera senare.",
             "readonly": "API:et är skrivskyddat. Du måste vänta innan du kan spara dina ändringar.",
             "error": "Kan inte ansluta till API:et.",
             "offline": "API:et är inte tillgängligt. Vänligen försök redigera senare.",
             "readonly": "API:et är skrivskyddat. Du måste vänta innan du kan spara dina ändringar.",
-            "rateLimit": "API:t är begränsat för anonyma anslutningar. Du kan fixa detta genom att logga in."
+            "rateLimit": "API:t är begränsat för anonyma anslutningar. Du kan lösa detta genom att logga in."
         },
         "commit": {
             "title": "Ladda upp till OpenStreetMap",
         },
         "commit": {
             "title": "Ladda upp till OpenStreetMap",
-            "description_placeholder": "Kortfattad beskrivning av ditt bidrag (obligatoriskt)",
-            "message_label": "Ändringskommentar",
             "upload_explanation": "De redigeringar du bidrar med kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
             "upload_explanation_with_user": "De redigeringar du bidrar med som {user} kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
             "upload_explanation": "De redigeringar du bidrar med kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
             "upload_explanation_with_user": "De redigeringar du bidrar med som {user} kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
+            "request_review": "Jag vill att någon granskar mina ändringar.",
             "save": "Ladda upp",
             "cancel": "Avbryt",
             "changes": "{count} ändringar",
             "save": "Ladda upp",
             "cancel": "Avbryt",
             "changes": "{count} ändringar",
+            "download_changes": "Ladda ned osmChange-fil",
             "warnings": "Varningar",
             "modified": "Ändrat",
             "deleted": "Raderat",
             "warnings": "Varningar",
             "modified": "Ändrat",
             "deleted": "Raderat",
             "list": "Ändrad av {users}",
             "truncated_list": "Ändrad av {users} och {count} andra"
         },
             "list": "Ändrad av {users}",
             "truncated_list": "Ändrad av {users} och {count} andra"
         },
-        "infobox": {
-            "selected": "{n} vald(a)",
-            "geometry": "Geometri",
-            "closed": "sluten",
-            "center": "Centrum",
-            "perimeter": "Omkrets",
-            "length": "Längd",
-            "area": "Område",
-            "centroid": "Centrumpunkt",
-            "location": "Positionering",
-            "metric": "Metriskt",
-            "imperial": "Brittiskt"
+        "info_panels": {
+            "key": "I",
+            "background": {
+                "key": "B",
+                "title": "Bakgrund",
+                "zoom": "Zoom",
+                "vintage": "Ålder",
+                "source": "Källa",
+                "description": "Beskrivning",
+                "resolution": "Upplösning",
+                "accuracy": "Precision",
+                "unknown": "Okänt",
+                "show_tiles": "Visa kartrutor",
+                "hide_tiles": "Dölj kartrutor",
+                "show_vintage": "Visa ålder",
+                "hide_vintage": "Dölj ålder"
+            },
+            "history": {
+                "key": "H",
+                "title": "Historik",
+                "selected": "{n} markerad(e)",
+                "no_history": "Ingen historik (nytt objekt)",
+                "version": "Version",
+                "last_edit": "Senast redigerad",
+                "edited_by": "Redigerad av",
+                "changeset": "Ändringsset",
+                "unknown": "Okänd",
+                "link_text": "Historik på openstreetmap.org"
+            },
+            "location": {
+                "key": "L",
+                "title": "Lokalisering",
+                "unknown_location": "Okänd lokalisering"
+            },
+            "measurement": {
+                "key": "M",
+                "title": "Mätning",
+                "selected": "{n} markerad(e)",
+                "geometry": "Geometri",
+                "closed_line": "Stängd linje",
+                "closed_area": "Stängt område",
+                "center": "Centrum",
+                "perimeter": "Omkrets",
+                "length": "Längd",
+                "area": "Area",
+                "centroid": "Centrumpunkt",
+                "location": "Placering",
+                "metric": "Metriskt",
+                "imperial": "Brittiskt",
+                "node_count": "Antal noder"
+            }
         },
         "geometry": {
         },
         "geometry": {
-            "point": "Punkt",
-            "vertex": "Hörn",
-            "line": "Linje",
+            "point": "punkt",
+            "vertex": "hörn",
+            "line": "linje",
             "area": "område",
             "relation": "relation"
         },
             "area": "område",
             "relation": "relation"
         },
             "way": "Väg",
             "relation": "Relation",
             "location": "Plats",
             "way": "Väg",
             "relation": "Relation",
             "location": "Plats",
-            "add_fields": "Lägg till fält:"
+            "add_fields": "Lägg till egenskap:"
         },
         "background": {
             "title": "Bakgrund",
             "description": "Bakgrundsinställningar",
         },
         "background": {
             "title": "Bakgrund",
             "description": "Bakgrundsinställningar",
-            "percent_brightness": "{opacity}% ljusstyrka",
+            "key": "B",
+            "backgrounds": "Bakgrunder",
             "none": "Ingen",
             "best_imagery": "Populäraste källan till flygfoton för den här platsen",
             "switch": "Växla tillbaka till denna bakgrund",
             "custom": "Anpassa",
             "custom_button": "Ändra anpassad bakgrund",
             "none": "Ingen",
             "best_imagery": "Populäraste källan till flygfoton för den här platsen",
             "switch": "Växla tillbaka till denna bakgrund",
             "custom": "Anpassa",
             "custom_button": "Ändra anpassad bakgrund",
-            "custom_prompt": "Ange en URL-mall för plattor. Giltiga symboler är {zoom}, {x} och {y} för Z/X/Y-scheman och {u} för QuadTile-scheman.",
-            "fix_misalignment": "Justera bildplacering",
-            "imagery_source_faq": "Var kommer dessa flygfoton från?",
+            "custom_prompt": "Ange en URL-mall för plattor. Giltiga nycklar är:\n  - {zoom} eller {z}, {x}, {y} enligt Z/X/Y-schema\n  - {-y} eller {ty} för Y-koordinat enligt omvänd TMS-stil\n  - {u} för QuadTile-scheman\n  - {switch:a,b,c} för multiplex mot DNS-server\n\nExempel:\n{example}",
+            "overlays": "Bildlager",
+            "imagery_source_faq": "Info om flygfotot / Rapportera ett problem",
             "reset": "ta bort",
             "reset": "ta bort",
-            "offset": "Dra i den grå ytan nedan för att justera bildplaceringen, eller ange hur mycket det ska justeras i meter.",
+            "display_options": "Visningsinställningar",
+            "brightness": "Ljusstyrka",
+            "contrast": "Kontrast",
+            "saturation": "Mättnad",
+            "sharpness": "Skärpa",
             "minimap": {
             "minimap": {
-                "description": "Minikarta",
-                "tooltip": "Visar en utzoomad karta för att hjälpa dig att hitta i området som visas för tillfället."
-            }
+                "description": "Visa minikarta",
+                "tooltip": "Visar en utzoomad karta för att hjälpa dig att hitta i området som visas för tillfället.",
+                "key": "/"
+            },
+            "fix_misalignment": "Justera bildplacering",
+            "offset": "Dra i den grå ytan nedan för att justera bildplaceringen, eller ange hur mycket det ska justeras i meter."
         },
         "map_data": {
             "title": "Kartdata",
             "description": "Kartdata",
         },
         "map_data": {
             "title": "Kartdata",
             "description": "Kartdata",
+            "key": "F",
             "data_layers": "Datalager",
             "data_layers": "Datalager",
+            "layers": {
+                "osm": {
+                    "tooltip": "Kartdata från OpenStreetMap",
+                    "title": "OpenStreetMap-data"
+                }
+            },
             "fill_area": "Fyllda områden",
             "map_features": "Kartobjekt",
             "fill_area": "Fyllda områden",
             "map_features": "Kartobjekt",
-            "autohidden": "Dessa objekt har dolts automatiskt då för mycket annars skulle ha visats på skärmen. Du kan zooma in för att redigera dem. "
+            "autohidden": "Dessa objekt har dolts automatiskt då för mycket annars skulle ha visats på skärmen. Du kan zooma in för att redigera dem. ",
+            "osmhidden": "Dessa objekt har dolts automatiskt då OpenStreetMap-lagret är dolt."
         },
         "feature": {
             "points": {
         },
         "feature": {
             "points": {
                 "tooltip": "Intressanta platser"
             },
             "traffic_roads": {
                 "tooltip": "Intressanta platser"
             },
             "traffic_roads": {
-                "description": "Trafikvägar",
+                "description": "Vägar",
                 "tooltip": "Landsväg, gata m.m."
             },
             "service_roads": {
                 "tooltip": "Landsväg, gata m.m."
             },
             "service_roads": {
             },
             "buildings": {
                 "description": "Byggnader",
             },
             "buildings": {
                 "description": "Byggnader",
-                "tooltip": "Byggnader, skydd, garage, m-m-"
+                "tooltip": "Byggnader, skydd, garage, m.m."
             },
             "landuse": {
                 "description": "Markanvändning",
             },
             "landuse": {
                 "description": "Markanvändning",
         },
         "area_fill": {
             "wireframe": {
         },
         "area_fill": {
             "wireframe": {
-                "description": "Ingen ifyllnad (trådram)",
-                "tooltip": "Genom att använda trådram blir det enklare att se bakomliggande flygfoto."
+                "description": "Ingen fyllning (trådram)",
+                "tooltip": "Genom att använda trådram blir det enklare att se bakomliggande flygfoto.",
+                "key": "W"
             },
             "partial": {
             },
             "partial": {
-                "description": "Delvist fylld",
-                "tooltip": "Områden ritas med fyllnad enbart längst insidan av kanterna. (Rekommenderas för nybörjare)"
+                "description": "Delvis ifyllda",
+                "tooltip": "Områden ritas med fyllning enbart längs insidan av kanterna. (Rekommenderas för nybörjare)"
             },
             "full": {
             },
             "full": {
-                "description": "Full ifyllnad",
+                "description": "Fullt ifyllda",
                 "tooltip": "Områden är ritade fullt ifyllda."
             }
         },
         "restore": {
                 "tooltip": "Områden är ritade fullt ifyllda."
             }
         },
         "restore": {
-            "heading": "Du har icke-sparade ändringar.",
+            "heading": "Du har osparade ändringar.",
             "description": "Du har ändringar från förra sessionen som inte har sparats. Vill du hämta dessa ändringar?",
             "description": "Du har ändringar från förra sessionen som inte har sparats. Vill du hämta dessa ändringar?",
-            "restore": "Återställ",
-            "reset": "Ta bort"
+            "restore": "Återställ mina ändringar",
+            "reset": "Ta bort mina ändringar"
         },
         "save": {
             "title": "Spara",
             "help": "Granska dina ändringar och ladda upp dem till OpenStreetMap för att göra dem synliga för andra användare.",
             "no_changes": "Inga ändringar att spara.",
             "error": "Något gick fel vid sparandet",
         },
         "save": {
             "title": "Spara",
             "help": "Granska dina ändringar och ladda upp dem till OpenStreetMap för att göra dem synliga för andra användare.",
             "no_changes": "Inga ändringar att spara.",
             "error": "Något gick fel vid sparandet",
-            "status_code": "Server returnerade statuskoden {code}",
+            "status_code": "Servern returnerade statuskoden {code}",
             "unknown_error_details": "Kontrollera att du är ansluten till Internet.",
             "uploading": "Laddar upp ändringar till OpenStreetMap...",
             "unknown_error_details": "Kontrollera att du är ansluten till Internet.",
             "uploading": "Laddar upp ändringar till OpenStreetMap...",
-            "unsaved_changes": "Du har icke-sparade ändringar.",
+            "conflict_progress": "Söker efter konflikter: {num} av {total}",
+            "unsaved_changes": "Du har osparade ändringar.",
             "conflict": {
                 "header": "Lös motstridiga ändringar",
                 "count": "Konflikt {num} av {total}",
             "conflict": {
                 "header": "Lös motstridiga ändringar",
                 "count": "Konflikt {num} av {total}",
                 "keep_remote": "Använd deras",
                 "restore": "Återställ",
                 "delete": "Låt vara raderad",
                 "keep_remote": "Använd deras",
                 "restore": "Återställ",
                 "delete": "Låt vara raderad",
-                "download_changes": "Eller ladda ned dina ändringar.",
+                "download_changes": "Eller ladda ned osmChange-fil",
                 "done": "Alla konflikter lösta!",
                 "done": "Alla konflikter lösta!",
-                "help": "En annan användare har ändrat på samma objekt som du har ändrat.\nKlicka på vardera objekt nedan för ytterligare detaljer om respektive konflikt, och välj om dina eller\nden andra användarens ändringar ska behållas.\n"
+                "help": "En annan användare har ändrat på samma objekt som du har ändrat.\nKlicka på objekten nedan för ytterligare detaljer om respektive konflikt, och välj om dina eller\nden andra användarens ändringar ska behållas.\n"
             }
         },
         "merge_remote_changes": {
             }
         },
         "merge_remote_changes": {
             }
         },
         "success": {
             }
         },
         "success": {
-            "edited_osm": "Redigerat OSM!",
             "just_edited": "Du har nu redigerat OpenStreetMap!",
             "just_edited": "Du har nu redigerat OpenStreetMap!",
-            "view_on_osm": "Visa på OSM",
-            "facebook": "Dela på Facebook",
-            "twitter": "Dela på Twitter",
-            "google": "Dela på Google+",
-            "help_html": "Dina ändringar borde synas i standardvyn om några minuter. Andra vyer och vissa objekttyper kan ta lite längre tid.",
+            "thank_you": "Tack för att du förbättrade kartan.",
+            "thank_you_location": "Tack för att du förbättrade kartan kring {where}.",
+            "help_html": "Dina ändringar borde synas på OpenStreetMap om några minuter. Det kan ta längre tid för andra kartor att få uppdateringar.",
             "help_link_text": "Detaljer",
             "help_link_text": "Detaljer",
-            "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
+            "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
+            "view_on_osm": "Visa ändringar på OSM",
+            "changeset_id": "Ditt ändringsset #: {changeset_id}",
+            "like_osm": "Gillar OpenStreetMap? Kom i kontakt med andra:",
+            "more": "Mer",
+            "events": "Händelser",
+            "languages": "Språk: {languages}",
+            "missing": "Är det något som saknas i den här listan?",
+            "tell_us": "Berätta för oss!"
         },
         "confirm": {
             "okay": "OK",
         },
         "confirm": {
             "okay": "OK",
             "welcome": "Välkommen till iD OpenStreetMap-redigeraren",
             "text": "iD är ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för att bidra till världens bästa fria karta. Detta är version {version}. För mer information besök {website} eller rapportera fel på {github}.",
             "walkthrough": "Starta genomgången",
             "welcome": "Välkommen till iD OpenStreetMap-redigeraren",
             "text": "iD är ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för att bidra till världens bästa fria karta. Detta är version {version}. För mer information besök {website} eller rapportera fel på {github}.",
             "walkthrough": "Starta genomgången",
-            "start": "Ändra nu"
+            "start": "Redigera nu"
         },
         "source_switch": {
             "live": "live",
         },
         "source_switch": {
             "live": "live",
-            "lose_changes": "Du har icke-sparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?",
+            "lose_changes": "Du har osparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?",
             "dev": "dev"
         },
         "version": {
             "dev": "dev"
         },
         "version": {
             "used_with": "används med {type}"
         },
         "validations": {
             "used_with": "används med {type}"
         },
         "validations": {
-            "disconnected_highway": "Ej kopplad väg",
-            "disconnected_highway_tooltip": "Vägar bör vara kopplade till andra vägar eller entréer i byggnader.",
+            "disconnected_highway": "Ej ansluten väg",
+            "disconnected_highway_tooltip": "Vägar bör vara anslutna till andra vägar eller entréer i byggnader.",
             "old_multipolygon": "Multipolygontaggar på yttre väg",
             "old_multipolygon_tooltip": "Denna typ av multipolygon är föråldrad. Istället för att ha taggar på den yttre vägen, flytta dem till dess överliggande multipolygonen.",
             "untagged_point": "Otaggad punkt",
             "old_multipolygon": "Multipolygontaggar på yttre väg",
             "old_multipolygon_tooltip": "Denna typ av multipolygon är föråldrad. Istället för att ha taggar på den yttre vägen, flytta dem till dess överliggande multipolygonen.",
             "untagged_point": "Otaggad punkt",
             "untagged_area_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad detta område är.",
             "untagged_relation": "Otaggad relation",
             "untagged_relation_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna relation är.",
             "untagged_area_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad detta område är.",
             "untagged_relation": "Otaggad relation",
             "untagged_relation_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna relation är.",
-            "many_deletions": "Du håller på att radera {n} objekt. Är du helt säker att du vill göra detta? Detta tar bort dem från kartan som alla andra ser på openstreetmap.org.",
+            "many_deletions": "Du håller på att radera {n} objekt: {p} noder, {l} linjer, {a} områden, {r} relationer Är du helt säker på att du vill göra detta? Detta raderar dem från kartan som alla andra ser på openstreetmap.org.",
             "tag_suggests_area": "Taggen {tag} indikerar att detta borde vara ett område istället för en linje",
             "deprecated_tags": "Föråldrade taggar: {tags}"
         },
             "tag_suggests_area": "Taggen {tag} indikerar att detta borde vara ett område istället för en linje",
             "deprecated_tags": "Föråldrade taggar: {tags}"
         },
         "mapillary": {
             "view_on_mapillary": "Visa denna bild på Mapillary"
         },
         "mapillary": {
             "view_on_mapillary": "Visa denna bild på Mapillary"
         },
+        "openstreetcam_images": {
+            "tooltip": "Gatubilder från OpenStreetCam",
+            "title": "Bildlager (OpenStreetCam)"
+        },
+        "openstreetcam": {
+            "view_on_openstreetcam": "Visa denna bild på OpenStreetCam"
+        },
         "help": {
             "title": "Hjälp",
         "help": {
             "title": "Hjälp",
-            "help": "# Hjälp\n\nDetta är en redigerare för [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/),\nen gratis och redigerbar karta över världen. Du kan använda den för att lägga till och ändra\ndata i ditt område, allt för att göra en världsomspännande karta baserad på\nöppen källkod och öppen data bättre för alla.\n\nRedigeringar du gör på kartan kommer att visas för alla som använder\nOpenStreetMap. För att göra en redigering måste du\n[log in](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) är ett gemensamt projekt med [källkod\ntillgänglig på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
-            "editing_saving": "# Redigera & spara\n\nDenna redigerare är designad att främst fungera online, och du använder den via en webbsida just nu.\n\n### Markera objekt\n\nFör att välja ett kartobjekt, t.ex. en väg eller en punkt, klicka på den på kartan. Detta kommer att markera det valda objektet, öppna en panel med detaljer om det, och visa en meny med saker du kan göra med det.\n\nFör att markera flera objekt, håll ned Skift-tangenten. Klicka sedan på objekten du vill markera eller dra på kartan för att rita en rektangel. Detta kommer att rita en ruta och markera punkterna inuti den.\n\n### Spara redigeringar\n\nNär du gör ändringar som att ändra på en väg, byggnad eller plats är detta lagrat lokalt fram tills att du spara det på servern. Oroa dig inte om du gör ett misstag, du kan alltid ångra en ändring genom att klicka på Ånga-knappen och göra om din förändring genom att klicka på Gör om-knappen.\n\nKlicka på Spara för att slutföra en samling förändringar, t.ex. om du fullfört ett område i en stad och vill börja ändra i ett annat område. Du får möjlighet att granska vad du gjort och redigeraren ger dig hjälpsamma förslag och varningar om någon ändring inte verka korrekt.\n\nOm allt ser bra ut kan du ange en kort kommentar som förklarar vad du gjort och sedan klicka på Spara igen för att skicka ändringarna till [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/) där de blir synliga för alla andra användare och tillgängliga för andra att jobba vidare med.\n\nOm du inte kan slutföra din ändring på en gång kan du lämna redigeringsfönstret öppet och komma tillbaka (i samma webbläsare på samma dator) och redigeringsprogrammet kommer att ge dig möjlighet att återuppta ditt arbete.\n\n### Använda redigeraren\n\nDu kan se en lista med kortkommandon genom att trycka på tangenten `?`\n",
-            "roads": "# Vägar\n\nDu kan skapa, fixa och ta bort vägar med denna redigerare. Vägar kan vara alla typer av: stigar, bilvägar, spår, cykelvägar m.m - alla välanvända segment ska mappas.\n\n### Markering\n\nKlicka på en väg för att välja den. En markering blir då synlig tillsammans med en liten verktygsmeny på kartan och ett sidofält visar mer information om vägen.\n\n### Modifiering\n\nOfta ser du vägar som inte är justerade till bakgrundsbilden eller till ett GPS-spår. Du kan justera dessa vägar så att de är på korrekt plats.\n\nKlicka först på vägen du vill ändra. Detta kommer att markera den och visa kontrollpunkt längst den som du kan dra i för att justera den. Om du vill lägga till en ny kontrollpunkt för högre detaljrikedom, dubbelklicka på en del av vägen utan en punkt så kommer en kontrollpunkt läggas till.\n\nOm vägen är ansluten till en annan väg, men är inte det på kartan, kan du dra en av dess kontrollpunkt till den andra vägen för att koppla dem tillsammans. Att vägarna är kopplade till varandra är viktigt för kartan och avgörande för att kunna ge korrekta körinstruktioner.\n\nDu kan också klicka på verktyget 'Flytta' eller trycka på tangenten 'M' på tangentbordet för att flytta en hel väg på en gång, och sedan klicka igen för att spara flytten.\n\n### Radering\n\nOm hela vägen är helt fel - du kan se att den inte existerar på satellitbilderna och har helst bekräftat i verkligheten att den inte finns - kan du radera den, vilket tar bort den från kartan. Var försiktigt när du raderar objekt - precis som vid all redigering kan alla se resultatet och satellitbilderna är oftast gamla, så vägen kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan ta radera en väg genom att klicka på den för att markera den och sedan klicka på ikonen soptunna eller klicka på knappen 'Delete' på tangentbordet.\n\n### Skapa\n\nHittat någonstans att det borde finnas en väg där de inte finns en? Klicka på ikonen 'Linje'  högst upp till vänster i redigeringsfönstret eller klicka på knappen '2' på tangentbordet för att börja rita en linje.\n\nKlicka på början av vägen på kartan för att påbörja ritningen. Om vägen viker av från en existerande väg, starta genom att klicka där de ansluter till varandra.\n\nKlicka sedan på punkter längst vägen så att den följer vägens sträckning enligt satellitbilder eller GPS-spår. Om vägen du ritar korsar en annan väg, anslut dem tillsammans genom att klicka där de korsar. När du är klar med att rita in vägen, dubbelklicka eller tryck 'Enter' på tangentbordet.\n",
-            "gps": "# GPS\n\nInsamlade GPS-spår är en värdefull källan för data till OpenStreetMap. Denna redigeraren\nstöder lokala spår - .gpx-filer på din lokala dator. Du kan samla\nin denna typ av GPS-spår med ett antal olika appar till din smartphone eller en GPS-enhet.\n\nFör information om du du gör en GPS-uppmätning, läs\n[Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nFör att använda ett GPX-spår för att kartlägga, dra och släpp GPX-filen på kartredigeraren.\nOm den accepteras kommer det att läggas till på kartan som en ljuslila\nlinje. Klicka på menyn Kartdata till höger för att aktivera,\navaktivera eller zooma in till detta nya GPX-skapade lager.\n\nGPX-spåret laddas inte direkt upp till OpenStreetMap - bästa sätet att använda\ndet är att rita på kartan och använda det som en guide för att lägga till ny information,\nmen också för att [ladda upp det till OpenStreetMap] (http://www.openstreetmap.org/trace/create)\nså att andra kan använda det.\n",
-            "imagery": "# Flygfoton\n\nFlygfoton är en viktig källa vid kartläggning. En kombination av bilder från flygplan, satelliter och andra fria källor finns tillgängliga i redigeraren i menyn 'Bakgrundsinställningar' till höger.\n\nNormalt visas ett satellitlager från  [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/) i redigeraren, men när du förflytta dig runt och zooma till nya geografiska områden kommer nya källor bli tillgängliga. Vissa länder, som t.ex. USA, Frankrike och Danmark har bilder av väldigt hög kvalité tillgängliga för vissa områden.\n\nFlygfotona är ibland förskjutna till kartan på grund av misstag från leverantören av flygfoton. Om du ser att många vägar är förskjutna i förhållande till flygfotot, flytta dem inte direkt för att matcha bakgrunden. Istället kan du justera flygfotot så att det matchar med existerande data genom att klicka 'Justera bildplacering' längst ned i menyn för Bakgrundsinställningar.\n",
-            "addresses": "# Adresser\n\nAdresser är bland den mest användbara informationen på kartan.\n\nÄven om adresser normalt oftast är relaterade till segment av gatan är de i OpenStreetMap hanterade som attribut på byggnader och platser längst gatan.\n\nDu kan lägga till adressinformation både på platser kartlagda som byggnadskonturer och på platser kartlagda som enskilda punkter.\nDen bästa källan för adressinformation är från egen kunskap eller genom att besöka platsen - precis som för allt annat, att kopiera från kommersiella källor som Google Maps är strikt förbjudet.\n",
-            "inspector": "# Använda objektredigeraren\n\nObjektredigeraren är området till vänster på sidan som låter dig\nändra detaljerna för valt objekt.\n\n### Välj objekttyp\n\nEfter att du lagt till en punkt, linje eller område kan du välja vad för typ av objekt det\när, t.ex. om det är en huvudväg eller bostadsgata, shoppingcenter eller café.\nobjektredigeraren visar knappar för vanliga objekttyper, och du kan\nsöka efter andra typer i sökfönstret.\n\nKlicka på 'i' i nedre högra hörnet för en objekttyp för\natt läsa mer om det. Klicka på en knapp för att välja typ.\n\n### Använda formulär och ändra taggar\n\nEfter att du valt en objekttyp, eller om du väljer ett objekt som redan\nhar en typ associerad, kommer objektredigeraren visa fält med detaljer om objekttypen så som namn och adress.\n\nUnder fälten du ser kan du klicka på menyn 'Lägg till fält\" för att lägga till\nandra detaljer, som t.ex. Wikipedia-länk, handikappanpassning m.m.\n\nLängst ned i objektredigeraren, klicka på 'Alla taggar' för att lägga till ytterligare godtyckliga\ntaggar till objektet. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) är en\nbra resurs för att lära dig mer om populära tagg-kombinationer.\n\nÄndringar du gör i objektredigeraren visas automatiskt på kartan.\nDu kan ångra dem när du vill genom att klicka på 'Ånga'-knappen.\n",
-            "buildings": "# Byggnader\n\nOpenStreetMap är världens största databas över byggnader. Du kan skapa\noch förbättra denna databas.\n\n### Markering\n\nDu kan markera en byggnad genom att klicka på dess kant. Detta kommer att markera\nbyggnaden och öppna en litet verktygsmeny och ett sidofält som visar mer information\nom byggnaden.\n\n### Modifiering\n\nIbland är byggnader felaktigt placerade eller har felaktiga taggar.\n\nFör att flytta en hel byggnad, markera den och klicka sedan på \"Flytta\"-verktyget. flytta\nmus för att flytta byggnaden, och klicka när den är korrekt placerad.\n\nFör att fixa den specifika formen av en byggnad, klicka och dra noderna som bildar\nramen till bättre platser.\n\n### Skapa\n\nEn av de viktigaste frågorna att tänka på vid tilläggning av byggnader till kartan är att\nOpenStreetMap registrerar byggnader både som form och punkt. Tumregeln\när att _kartlägga en byggnad som en form när möjligt_ och kartlägg företag, bostäder,\nfaciliteter, och andra saker finns i byggnaderna som punkter placerade\ninuti byggnadernas ram.\n\nBörja rita en byggnad som en ram genom att klicka på knappen \"område\" högst upp till vänster\ngränssnittet, och avsluta det antingen genom att trycka på \"Enter\" på tangentbordet\neller genom att klicka på den första ritade noden för att stänga formen.\n\n### Radering\n\nOm en byggnad är helt fel – du kan se att den inte finns med i någon satellitbild\noch helst har bekräftat lokalt att det inte finns – kan du ta bort\nden, vilket tar bort det från kartan. Var försiktig när du tar bort objekt –\nlikt alla ändringar kommer resultatet ses av alla och satellitbilder\när ofta föråldrad, så byggnaden kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan ta bort en byggnad genom att klicka på den för att markera den och sedan klicka på\nikonen papperskorg eller trycka på \"Delete\"-tangenten.\n",
-            "relations": "# Relationer\n\nEn relation är en speciell typ av egenskap i OpenStreetMap som gruppera ihop objekt. Två vanliga relationstyper är t.ex. *ruttrelation* som gruppera ihop sektioner av vägar som tillhör en specifik riksväg eller motorväg, och *multipolygoner* som gruppera ihop linjer som definiera ett komplext område (som t.ex. har flera delar eller hål i sig)\n\nObjekten i en relation kallas\n*medlemmar*. I sidopanelen kan du se vilka relationer ett objekt är medlem i, och klicka på en relation där för att välja den. När relationen är vald kan du se alla medlemmar listade i sidopanelen och markerade på kartan.\n\nFör det mesta kommer iD ta hand om relationerna automatiskt när du redigerar. Det viktigaste du måste veta om är att om du tar bort en sektion av en väg för att rita om den mer exakt, måste du se till att den nya sektionen är medlem i samma relation som originalet.\n\n## Redigera relationer\n\nOm du vill redigera relationer är här grunderna.\n\nFör att lägga till ett objekt till en relation, markera objektet och klicka på \"+\"-knappen i sektionen \"Alla relationer\" i sidopanelen, och välj sedan eller skriv namnet på relationen.\n\nFör att skapa en ny relation, markera första objektet som ska vara medlem i relationen, Klicka på \"+\"-knappen i sektionen \"Alla relationer\" och välj \"Ny relation...\"\n\nFör att ta bort ett objekt från en relation, markera objektet och klicka på soptunnan bredvid relationen du vill ta bort den från.\n\nDu kan skapa multipolygoner med hål i sig med verktyget \"sammanfoga\". Rita två områden (inre och yttre), håll ned shift-tangenten och klicka på var och en av dem för att markera dem båda, klicka sedan på knappen \"Sammanfoga\" (+).\n"
+            "key": "H",
+            "help": {
+                "title": "Hjälp",
+                "welcome": "Välkommen till iD, kartredigeraren för  [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Men denna kan du uppdatera OpenStreetMap direkt från webbläsaren. ",
+                "open_data_h": "Öppen data",
+                "open_data": "Ändringar du gör på kartan kommer att vara synliga för alla som använder OpenStreetMap. Dina ändringar kan vara baserade på egen kunskap, undersökningar på plats eller bilder  som samlats in från flyg eller på gatunivå. Kopiering från kommersiella källor, till exempel Google Maps, är [strängt förbjudet](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
+                "before_start_h": "Innan du börjar",
+                "before_start": "Du bör vara bekant med OpenStreetMap och denna redigerare innan du börja redigera. iD har en genomgång för att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap. Klicka på \"Starta genomgången\" på skärmen för att komma till genomgången - det tat bara omkring 15 minuter. ",
+                "open_source_h": "Öppen källkod",
+                "open_source": "iD-redigeraren är ett open source-projekt gemensamt framtaget av dess användare, och du använder nu version {version}. Källkoden finns tillgänglig [på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).",
+                "open_source_help": "Du kan hjälpa iD genom att [översätta text](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) och [rapportera buggar](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
+            },
+            "overview": {
+                "title": "Översikt",
+                "navigation_h": "Navigation",
+                "navigation_drag": "Du kan dra kartan genom att hålla ned {leftclick} vänster musknapp och flytta runt musen. Du kan också använda `↓`, `↑`, `←`, `→` piltangenterna på ditt tangentbord.",
+                "navigation_zoom": "Du kan zooma in eller ut genom att rulla med mushjulet eller styrplattan eller genom att klicka på knapparna {plus} / {minus} vid sidan av kartan. Du kan också använda knapparna `+`, `-` på ditt tangentbord.",
+                "features_h": "Kartobjekt",
+                "features": "Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan, så som vägar, byggnader eller intressanta platser. Allt i den verkliga världen kan karteras som ett objekt på OpenStreetMap. Kartobjekt representeras på kartan av *punkter*, *linjer* och *områden*.",
+                "nodes_ways": "I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*."
+            },
+            "editing": {
+                "title": "Redigera & spara",
+                "select_h": "Markera",
+                "select_left_click": "{leftclick} Vänsterklicka på ett objekt för att markera det. Markeringen kommer att synas med ett pulserande glöd, och sidopanelen kommer att visa detaljer om objektet, så som namn och adress.",
+                "select_right_click": "{rightclick} Högerklicka på ett objekt för att visa redigerarmenyn vilken innehåller kommandon som är tillgängliga, så som rotera, flytta och radera. ",
+                "multiselect_h": "Markera flera",
+                "multiselect_shift_click": "`{shift}`+{leftclick} Vänsterklicka för att markera flera objekt tillsammans. Detta gör det enkelt att flytta och radera flera objekt samtidigt.",
+                "multiselect_lasso": "Ett annat sätt att markera flera objekt är att hålla ned `{shift}`-tangenten, trycka och hålla ned {leftclick} vänster musknapp och sedan dra med musen för att rita ett markeringslasso. Alla punkter inuti lassot kommer att markeras.",
+                "undo_redo_h": "Ångra & gör om",
+                "undo_redo": "Dina ändringar lagras lokalt i din webbläsare tills dess att du väljer att spara dem på OpenStreetMaps server. Du kan ångra ändringar genom att klicka på  {undo} **Ångra**-knappen, och göra om dem genom att klicka på {redo} **Gör om**-knappen.",
+                "save_h": "Spara",
+                "save": "Klicka på {save} **Spara** för att slutföra dina redigeringar och skicka dem till OpenStreetMap. Du bör komma ihåg att spara ditt arbete regelbundet!",
+                "save_validation": "I sparapanelen har du möjlighet att granska vad du har gjort. iD kommer även att utföra några enkla kontroller av saknad data och kommer att ge hjälpsamma förslag och varningar om något inte verka rätt.",
+                "upload_h": "Ladda upp",
+                "upload": "Innan du kan ladda upp dina ändringar måste du ange en [ändringskommentar](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Klicka sedan på **Ladda upp** för att skicka dina ändringar till OpenStreetMap, där de kommer att införas i kartan och bli publikt synliga för alla.",
+                "backups_h": "Automatisk backup",
+                "backups": "Om du inte kan slutföra din redigering på en gång, t.ex. om din dator kraschar eller om du stänger fliken i webbläsaren, är dina ändringar ändå sparade i din webbläsare. Du kan komma tillbaka senare (med samma webbläsare och dator) och iD kommer då att erbjuda dig att återskapa ditt arbete. ",
+                "keyboard_h": "Kortokmmandon",
+                "keyboard": "Du kan visa en lista med kortokmmandon genom att trycka på tangenten `?`."
+            },
+            "feature_editor": {
+                "title": "Objektredigeraren",
+                "intro": "*Objektredigeraren* visas bredvid kartan, och låter dig se och ändra all information för valt objekt.",
+                "definitions": "Den översta sektionen visar objektets typ. Mittsektionen innehåller *egenskaper* som visar objektets attribut, så som namn och adress.",
+                "type_h": "Objekttyp",
+                "type": "Du kan klicka på objekttyp för att ändra objektet till en annan typ. Allt som finns i den verkliga världen kan läggas till i OpenStreetMap, så det finns tusentals objekttyper att välja bland.",
+                "type_picker": "Typväljaren visar de vanligaste objekttyperna, så som parker, sjukhus, restauranger, vägar och byggnader. Du kan söka efter vad som helst genom att skriva vad du söker efter i sökrutan. Du kan också klicka på {inspect} **Info**-ikonen bredvid en objekttyp för att lära dig mer om den.",
+                "fields_h": "Egenskaper",
+                "fields_all_fields": "Sektionen \"Alla egenskaper\" innehåller alla objektets detaljer som du kan redigera. I OpenStreetMap är alla egenskaper valfria, och det är ok att lämna en egenskap blank om du är osäker.",
+                "fields_example": "Varje objekttyp kommer att visa olika egenskaper. En väg t.ex. kan ha egenskaper om dess ytbeläggning och hastighetsbegränsning, medan en restaurang kan har egenskaper om vilken typ av mat de serverar och öppettider. ",
+                "fields_add_field": "Du kan även klicka på \"Lägg till egenskap\" för att lägga till fler egenskaper, så som beskrivning, Wikipedia-länk, handikappanpassning m.m.",
+                "tags_h": "Taggar",
+                "tags_all_tags": "Under sektionen egenskaper kan du trycka på \"Alla taggar\" för att redigera någon av OpenStreetMaps *taggar* för valt objekt. Varje tagg består av *nyckel* och *värde*, och är dataelement som definierar egenskaper för objektet lagrat på OpenStreetMap.",
+                "tags_resources": "Att redigera ett objekts taggar kräver viss kunskap om OpenStreetMap. Du bör ta en titt på sidor så som [OpenStreetMap Wiki](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page) eller [Taginfo](https://taginfo.openstreetmap.org/) för att lära dig mer om accepterade taggnings-principer på OpenStreetMap."
+            },
+            "points": {
+                "title": "Punkter",
+                "intro": "*Punkter* kan användas för att representera objekt så som affärer, restauranger och monument. De markerar en specifik plats och beskriver vad det är.",
+                "add_point_h": "Lägg till punkter",
+                "add_point": "För att lägga till en punkt, klicka på knappen {point} **Punkt** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `1`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss.",
+                "add_point_finish": "För att placera en ny punkt på kartan, placera muspekaren där den nya punkten ska vara och tryck på  {leftclick} vänster musknapp eller `mellanslag`.",
+                "move_point_h": "Flytta punkter",
+                "move_point": "För att flytta en punkt, placera muspekaren över punkten och håll ned  {leftclick} vänster musknapp medan du drar punkten till dess nya position.",
+                "delete_point_h": "Radera punkter",
+                "delete_point": "Det är ok att radera objekt som inte existerar i den verkliga världen. Genom att radera ett objekt från OpenStreetMap raderas det från kartan som alla användare ser, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen inte finns i verkligheten innan du raderar det.",
+                "delete_point_command": "För att radera en punkt, {rightclick} högerklicka på punkten för att markera det och visa redigeramenyn. Använd sedan kommandot {delete} **Radera**."
+            },
+            "lines": {
+                "title": "Linjer",
+                "intro": "*Linjer* används för att representera objekt så som vägar, järnvägar och floder. Linjer bör ritas längst mitten av objektet de representerar.",
+                "add_line_h": "Lägg till linjer",
+                "add_line": "För att lägga till en linje, klicka på knappen {line} **Linje** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `2`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss.",
+                "add_line_draw": "Positionera sedan muspekaren där linjen ska starta och {leftclick} vänsterklicka eller tryck `mellanslag` för att börja placera noder längst linjen. Fortsätt placera noder genom att klicka eller trycka `mellanslag`. Medan du rita kan du zooma in eller flytta kartan för att lägg till fler detaljer. ",
+                "add_line_finish": "För att slutföra linjen, tryck `{return}` eller klicka igen på senaste noden.",
+                "modify_line_h": "Modifiera linjer",
+                "modify_line_dragnode": "Ofta ser du linjer som inte har korrekt form, t.ex. vägar som inte helt matchar med bakgrundsbilden. För att justera formen på en linje, {leftclick} vänsterklicka först på den för att markera den. Alla noder längst linjen kommer att visas som små cirklar. Du kan dra och flytta noderna till bättre platser.",
+                "modify_line_addnode": "Du kan även skapa nya noder längst en linje genom att {leftclick}**x2** dubbelklicka på linjen eller genom att dra i den lilla triangeln mellan noder.",
+                "connect_line_h": "Koppla ihop linjer",
+                "connect_line": "Att ha vägar sammankopplade korrekt är viktigt för kartan, och en förutsättning för att kunna ge navigeringsanvisningar.",
+                "connect_line_display": "Sammankopplade vägar visas med gråa cirklar. Ändpunkten av en linje ritas med en stor vit cirkel om den inte är ansluten till något.",
+                "connect_line_drag": "För att sammankoppla en linje till ett annat objekt, dra en av linjens noder över det andra objektet tills båda objekten kopplas ihop. Tips: Du kan hålla ned tangenten `{alt}` för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. ",
+                "connect_line_tag": "Om du vet att anslutningen har trafikljus eller övergångsställe kan du lägga till det genom att markera den anslutna noden och använda objektredigeraren för att välja objekttyp.",
+                "disconnect_line_h": "Koppla isär linjer",
+                "disconnect_line_command": "För att koppla isär vägar från andra objekt, {rightclick} högerklicka på den anslutna noden och välj kommandot {disconnect} **Koppla isär** i redigeringsmeny. ",
+                "move_line_h": "Flytta linjer",
+                "move_line_command": "För att flytta en hel linje, {rightclick} högerklicka på linjen och välj kommandot  {move} **Flytta** i redigeringsmeny. Flytta sedan musen och {leftclick} vänsterklicka för att placera linjen på dess nya placering. ",
+                "move_line_connected": "Linjer som är sammankopplade med andra objekt kommer att förbli sammankopplad när du flyttar linjen till dess nya placering. iD kan förhindra dig att flytta en linje förbi en annan sammankopplad linje.",
+                "delete_line_h": "Radera linjer",
+                "delete_line": "Om en linje är helt fel, t.ex. om en väg inte existerar i verkligheten, är det ok att radera den. Var försiktig när du radera objekt: bakgrundsbilden du använder kan vara föråldrad, och en väg som ser fel ut kan helt enkelt vara nybyggd.",
+                "delete_line_command": "För att radera en linje, {rightclick} högerklicka på linjen för att markera den och visa redigeramenyn. Använd sedan kommandot {delete} **Radera**."
+            },
+            "areas": {
+                "title": "Områden",
+                "intro": "*Områden* används för att visa utbredningen för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden. Områden bör ritas längst kanten av objektet de representerar, t.ex. runt en byggnads bottenvåning.",
+                "point_or_area_h": "Punkter eller områden?",
+                "point_or_area": "Många objekt kan representeras både som punkter och som områden. Du bör rita konturen av byggnader och fastigheter som områden när det är möjligt. Placera punkter inuti en byggnads område för att representera företag, faciliteter och andra objekt lokaliserade inuti byggnaden.",
+                "add_area_h": "Lägg till områden",
+                "add_area_command": "För att lägga till ett område, klicka på knappen {area} **Område** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `3`. Detta kommer att ändra muspekaren till ett kryss.",
+                "add_area_draw": "Positionera sedan muspekaren i ett av hörnen för objektet och {leftclick} vänsterklicka eller tryck `mellanslag` för att börja placera noder runt den yttre kanten för området. Fortsätt placera noder genom att klicka eller trycka `mellanslag`. Medan du rita kan du zooma in eller flytta kartan för att lägg till fler detaljer. ",
+                "add_area_finish": "För att slutföra ett område, tryck `{return}` eller klicka igen på antingen första eller senaste noden.",
+                "square_area_h": "Räta upp hörn",
+                "square_area_command": "Många områdesobjekt så som byggnader har vinkelräta hörn. För att räta upp hörnen för ett område, {rightclick} högerklicka på kanten för området och välj kommandot {orthogonalize} **Räta upp** i redigeringsmenyn.",
+                "modify_area_h": "Modifiera områden",
+                "modify_area_dragnode": "Ofta ser du områden som inte har korrekt form, t.ex. en byggnad som inte helt matchar med bakgrundsbilden. För att justera formen på ett område, {leftclick} vänsterklicka först på den för att markera den. Alla noder längst området kommer att visas som små cirklar. Du kan dra och flytta noderna till bättre platser.",
+                "modify_area_addnode": "Du kan även skapa nya noder längst ett område genom att {leftclick}**x2** dubbelklicka på kanten till området eller genom att dra i den lilla triangeln mellan noder.",
+                "delete_area_h": "Radera områden",
+                "delete_area": "Om ett område är helt fel, t.ex. om en byggnad inte existerar i verkligheten, är det ok att radera den. Var försiktig när du radera objekt - bakgrundsbilden du använder kan vara föråldrad, och en byggnad som ser fel ut kan helt enkelt vara nybyggd.",
+                "delete_area_command": "För att radera ett område, {rightclick} högerklicka på området för att markera det och visa redigeramenyn. Använd sedan kommandot {delete} **Radera**."
+            },
+            "relations": {
+                "title": "Relationer",
+                "intro": "En *relation* är en speciell typ av objekt i OpenStreetMap som grupperar ihop andra objekt. Objekten som ingår i en relation kallas *medlemmar*, och varje medlem har en *roll* i relationen.",
+                "edit_relation_h": "Redigera relationer",
+                "edit_relation": "Längst ned i objektredigeraren kan du expandera sektionen \"Alla relationer\" för att se om valt objekt är medlem i någon relation. Du kan sedan klicka på en relation för att redigera den.",
+                "edit_relation_add": "För att lägga till ett objekt till en relation, markera objektet och klicka på  knappen {plus} **Lägg till** längst ned i sektionen \"Alla relationer\" i objektredigeraren. Du kan välja från en lista över närliggande relationer, eller välja \"Ny relation...\".",
+                "edit_relation_delete": "Du kan även klicka på knappen {delete} **Radera** för att radera valt objekt från relationen. Om du raderar alla medlemmar från en relation kommer relationen automatiskt att raderas. ",
+                "maintain_relation_h": "Hantera relationer",
+                "maintain_relation": "För det mesta hanterar iD relationerna automatiskt när du redigerar. Du bör vara försiktig när du ersätter objekt som kan vara medlemmar i relationer. Om du t.ex. raderar en sektion av en väg och ritar en ny sektion för att ersätta den, bör du lägga till den nya sektionen till samma relationer (rutter, svängrestriktioner, etc.) som den ursprungliga vägen.",
+                "relation_types_h": "Typer av relationer",
+                "multipolygon_h": "Multipolygoner",
+                "multipolygon": "En *multipolygon*-relation är en grupp av en eller flera *yttre* objekt och en eller flera *inre* objekt. De yttre objekten definierar den yttre kanten av av multipolygonen, och de inre objekten definierar delområden eller hål utklippta inuti multipolygonen.",
+                "multipolygon_create": "För att skapa en multipolygon, t.ex. en byggnad med hål i sig, rita den yttre gränsen som ett område och den inre gränsen som en linje eller annan typ av område. `{shift}`+{leftclick} vänsterklicka sedan för att markera båda objekten, {rightclick} högerklicka för att visa redigeringsmeny och välj kommandot {merge} **Sammanfoga**.",
+                "multipolygon_merge": "Sammanfogning av flera linjer eller områden skapar en ny multipolygon-relation med alla markerade områden som medlemmar. iD kommer automatiskt välja rollerna inre och yttre baserat på vilka objekt som finns inuti andra objekt.",
+                "turn_restriction_h": "Svängrestriktioner ",
+                "turn_restriction": "En *svängrestriktion*-relation är en grupp av flera vägsegment i en korsning. Svängrestriktioner består av en *från*-väg, en *via*-nod eller -vägar, och en *till*-väg.",
+                "turn_restriction_field": "För att redigera svängrestriktioner, markera en korsningsnod där två eller fler vägar möts. Objektredigeraren kommer att visa en speciell egenskap för svängrestriktioner med en visualisering av korsningen.",
+                "turn_restriction_editing": "I egenskapen \"Svängrestriktioner\", klicka på en \"från\"-väg för att se om det är tillåtet eller förbjudet att svänga in på någon av \"till\"-vägarna. Du kan klicka på sväng-ikonerna för att växla dem mellan tillåtet och förbjudet. iD kommer automatiskt skapa relationer och sätta rollerna \"från\", \"via\" och \"till\" baserat på dina val.",
+                "route_h": "Rutter",
+                "route": "En *rutt*-relation är en grupp av en eller flera linjer som tillsammans formar ett ruttnätverk, så som buss-rutter, tåg-rutter eller väg-rutt.",
+                "route_add": "För att lägga till ett objekt till en rutt-relation, välj objektet och bläddra ned till sektionen \"Alla relationer\" i objektredigeraren. Klicka sedan på knappen {plus} **Lägg till** för att lägga till detta objekt till en närliggande existerande relation eller en ny relation.",
+                "boundary_h": "Gränser",
+                "boundary": "En *gräns*-relation är en grupp av en eller flera linjer som tillsammans formar en administrativ gräns.",
+                "boundary_add": "För att lägga till ett objekt till en gräns-relation, välj objektet och bläddra ned till sektionen \"Alla relationer\" i objektredigeraren. Klicka sedan på knappen {plus} **Lägg till** för att lägga till detta objekt till en närliggande existerande relation eller en ny relation."
+            },
+            "imagery": {
+                "title": "Bakgrundsbilder",
+                "intro": "Bakgrundsbilderna som visas under kartdata är en viktig källa vid kartläggning. Dessa bilder kan vara flygfoton insamlade med satellit, flygplan eller drönare, eller så kan det vara inskannade historiska kartor eller andra fritt tillgängliga källor.",
+                "sources_h": "Bildkällor",
+                "choosing": "För att se vilka bildkällor som finns tillgängliga vid redigering, klicka på knappen {layers} **Bakgrundsinställningar** vid sidan av kartan.",
+                "sources": "Som standard är satellitelagret [Bing Maps](https://www.bing.com/maps/) valt som bakgrundsbild. Beroende på var du redigerar, finns andra bildkällor tillgängliga. Vissa kan vara nyare eller har bättre upplösning, så det är alltid klokt att kontrollera vilket lager som är bäst som referens vid kartering.",
+                "offsets_h": "Justera bildplacering",
+                "offset": "Bilder är ibland förskjutna lite i förhållande till korrekt kartdata. Om du ser att många vägar eller byggnader är förskjutna i förhållande till bakgrundsbilden kan det vara bakgrundsbilden som är felaktig, så flytta dem inte bara för att matcha bakgrunden. Justera istället bakgrunden så att den matchar med existerande data genom att expandera sektionen \"Justera bildplacering\" längst ned i panelen Bakgrundsinställningar.",
+                "offset_change": "Klicka på de små trianglarna för att justera bildplaceringen i små steg, eller håll ned vänster musknapp och dra i den grå rutan för att dra bilden till korrekt placering."
+            },
+            "streetlevel": {
+                "title": "Gatubilder",
+                "intro": "Gatubilder är användbart vid kartläggning av trafikmärken, företag och andra detaljer som du inte kan se från satellit- eller flygbilder. iD stöder gatubilder från [Mapillary](https://www.mapillary.com) och [OpenStreetCam](https://www.openstreetcam.org).",
+                "using_h": "Använda gatubilder",
+                "using": "För att använda gatubilder för kartläggning, klicka på panelen {data} **Kartdata** vid sidan av kartan för att aktivera eller avaktivera tillgängliga bildlager.",
+                "photos": "När aktiverad visar bildlagret en linje längst sekvensen av bilder. Vid högre inzoomning visas en cirkel för varje bild, och vid ännu högre zoom-nivå visar en kon riktningen kameran hade när bilden togs.",
+                "viewer": "När du klickar på en av bildernas placering visas en bildvisare i det nedre vänstra hörnet av kartan. Bildvisaren innehåller kontroller för att stega framåt eller bakåt i bildsekvensen. Den visar även användarnamn på personen som tog bilden, datum då den togs och en länk för att visa bilden på originalsidan."
+            },
+            "gps": {
+                "title": "GPS-spår",
+                "intro": "Insamlade GPS-spår är en värdefull datakälla för OpenStreetMap. Denna redigerare stöder filtyperna *.gpx*, *.geojson* och *.kml* på din lokala dator. Du kan samla in GPS-spår med en smartmobil, sportklocka eller andra GPS-enheter.",
+                "survey": "För information om hur du utför en GPS-uppmätning, läs [Kartlägg med en smartmobil, GPS eller papper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).",
+                "using_h": "Använda GPS-spår",
+                "using": "För att använda ett GPS-spår vid kartläggning, dra och släpp datafilen på kartredigeraren. Om den har ett känt format kommer den att ritas på kartan med en ljus lila linje. Klicka på panelen {data} **Kartdata** vid sidan av kartan för att aktivera, avaktivera eller zooma din GPS-data.",
+                "tracing": "GPS-spåret skickas inte till OpenStreetMap - bästa sättet att använda den är att rita på kartan användandes den som guide för nya objekt du lägger till.",
+                "upload": "Du kan även [ladda upp dina GPS-data till OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/trace/create) så att andra kan använda det."
+            },
+            "field": {
+                "restrictions": {
+                    "title": "Hjälp för svängrestriktioner ",
+                    "about": {
+                        "title": "Om",
+                        "about": "Denna egenskap låter dig inspektera och ändra svängrestriktioner. Den visar en modell över vald korsning inklusive närliggande anslutande vägar.",
+                        "from_via_to": "En svängrestriktion innehåller alltid: en **FRÅN-väg**, en **TILL-väg** och antingen en **VIA-nod** eller en eller flera **VIA-vägar**.",
+                        "maxdist": "\"{distField}\"-reglaget kontrollerar hur långt den ska söka för ytterligare anslutande vägar.",
+                        "maxvia": "\"{viaField}\"-reglaget justerar hur många vägar som kan ingå i sökningen. (Tips: enkelhet är bättre)"
+                    },
+                    "inspecting": {
+                        "title": "Inspektera",
+                        "about": "Håll musen över ett **FRÅN**-segment för att se om den har några svängrestriktioner. Varje möjlig **TILL**-destination kommer att visas med en färglagd skugga om restriktioner finns.",
+                        "from_shadow": "{fromShadow} **FRÅN-segment**",
+                        "allow_shadow": "{allowShadow} **TILL tillåten**",
+                        "restrict_shadow": "{restrictShadow} **TILL förbjuden**",
+                        "only_shadow": "{onlyShadow} **TILL enbart**",
+                        "restricted": "\"Förbjuden\" betyder att det finns en svängrestriktion, t.ex. \"Ingen vänstersväng\".",
+                        "only": "\"Enbart\" betyder att ett fordon som tar den vägen enbart kan göra det valet, t.ex. \"Enbart rakt fram\"."
+                    },
+                    "modifying": {
+                        "title": "Ändra",
+                        "about": "För att ändra svängrestriktioner, klicka först på ett **FRÅN**-segment att starta från. Det valda segmentet kommer att pulsera, och alla möjliga **TILL**-destinationer kommer att visas med svängsymboler.",
+                        "indicators": "Klicka sedan på en svängsymbol för att växla den mellan \"Tillåten\", \"Förbjuden\" och \"Enbart\"",
+                        "allow_turn": "{allowTurn} **TILL tillåten**",
+                        "restrict_turn": "{restrictTurn} **TILL förbjuden**",
+                        "only_turn": "{onlyTurn} **TILL enbart**"
+                    },
+                    "tips": {
+                        "title": "Tips",
+                        "simple": "**Föredra enkla restriktioner över komplexa.**",
+                        "simple_example": "Undvik t.ex. att skapa en \"via väg\"-restriktion om en simpel \"via nod\"-restriktion räcker.",
+                        "indirect": "**Vissa restriktioner visar texten \"(indirekt)\" och ritas lätt transparenta.**",
+                        "indirect_example": "Dessa restriktioner existerar tack vare en annan närliggande restriktion. T.ex. en \"Enbart rakt fram\"-restriktion kommer indirekt skapa \"Ingen sväng\"-restriktioner för alla andra vägar genom korsningen.",
+                        "indirect_noedit": "Du bör inte redigera indirekta restriktioner. Ändra istället den närliggande direkta restriktionen."
+                    }
+                }
+            }
         },
         "intro": {
             "done": "klar",
         },
         "intro": {
             "done": "klar",
                     "morris-avenue": "Tvärvägen",
                     "mural-mall": "Målargränd",
                     "paisanos-bar-and-grill": "Paisano's Bar och Grill",
                     "morris-avenue": "Tvärvägen",
                     "mural-mall": "Målargränd",
                     "paisanos-bar-and-grill": "Paisano's Bar och Grill",
-                    "paisley-emporium": "Begagnadsmarknad",
+                    "paisley-emporium": "Begagnatmarknad",
                     "paparazzi-tattoo": "Paparazzi Tattoo",
                     "pealer-street": "Falkvägen",
                     "pine-street": "Tallgatan",
                     "paparazzi-tattoo": "Paparazzi Tattoo",
                     "pealer-street": "Falkvägen",
                     "pine-street": "Tallgatan",
             "welcome": {
                 "title": "Välkommen",
                 "welcome": "Välkommen! Denna genomgång kommer att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap.",
             "welcome": {
                 "title": "Välkommen",
                 "welcome": "Välkommen! Denna genomgång kommer att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap.",
-                "practice": "Allt i denna genomgång är enbart för träningssyfte, ingen redigering du gör i genomgången kommer att sparas.",
-                "words": "Denna genomgång kommer att introducera några nya ord och koncept. När vi introducerar ett nytt ord kommer vi använda *kursiv* text. ",
+                "practice": "Allt i denna genomgång är enbart i träningssyfte; ingen redigering du gör i genomgången kommer att sparas.",
+                "words": "Denna genomgång kommer att introducera några nya ord och koncept. När vi introducerar ett nytt ord kommer vi att använda *kursiv* text. ",
                 "mouse": "Du kan använda valfri inmatningshårdvara för att redigera kartan, men genomgången kommer att utgå från att du har en mus med vänster- och högerknappar. **Om du vill ansluta en mus, gör det nu och klicka OK.**",
                 "leftclick": "När genomgången ber dig att klicka eller dubbelklicka, syftar vi på vänsterknappen. På en styrplatta kan det vara enkelklick eller tryck med ett finger. **Tryck med vänster musknapp {num} gånger.**",
                 "rightclick": "Ibland kommer vi också be dig att högerklicka. Detta kan vara samma sak som att kontroll-klicka eller klicka med två fingrar på en styrplatta.  Ditt tangentbord kanske även har en 'meny'-knapp som fungerar som högerklick. **Högerklicka {num} gånger.**",
                 "mouse": "Du kan använda valfri inmatningshårdvara för att redigera kartan, men genomgången kommer att utgå från att du har en mus med vänster- och högerknappar. **Om du vill ansluta en mus, gör det nu och klicka OK.**",
                 "leftclick": "När genomgången ber dig att klicka eller dubbelklicka, syftar vi på vänsterknappen. På en styrplatta kan det vara enkelklick eller tryck med ett finger. **Tryck med vänster musknapp {num} gånger.**",
                 "rightclick": "Ibland kommer vi också be dig att högerklicka. Detta kan vara samma sak som att kontroll-klicka eller klicka med två fingrar på en styrplatta.  Ditt tangentbord kanske även har en 'meny'-knapp som fungerar som högerklick. **Högerklicka {num} gånger.**",
             },
             "navigation": {
                 "title": "Navigation",
             },
             "navigation": {
                 "title": "Navigation",
-                "drag": "Huvudkartsområdet visar OpenStreetMap-data ovanpå en bakgrund. {br}Du kan dra kartan genom att hålla ned vänster musknapp medan du flyttar musen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet. **Dra kartan!**",
+                "drag": "Huvudkartområdet visar OpenStreetMap-data ovanpå en bakgrund. {br}Du kan dra kartan genom att hålla ned vänster musknapp medan du flyttar musen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet. **Dra kartan!**",
                 "zoom": "Du kan zooma in eller ut genom att rulla med mushjulet eller styrplattan eller genom att klicka på knapparna {plus} / {minus}. **Zooma kartan!**",
                 "features": "Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan. Allt i den verkliga världen kan karteras som ett objekt på OpenStreetMap.",
                 "points_lines_areas": "Kartobjekt representeras med *punkter, linjer och områden.*",
                 "nodes_ways": "I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*.",
                 "click_townhall": "Alla objekt på kartan kan markeras genom att klicka på dem. **Klicka på punkten och markera den.**",
                 "zoom": "Du kan zooma in eller ut genom att rulla med mushjulet eller styrplattan eller genom att klicka på knapparna {plus} / {minus}. **Zooma kartan!**",
                 "features": "Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan. Allt i den verkliga världen kan karteras som ett objekt på OpenStreetMap.",
                 "points_lines_areas": "Kartobjekt representeras med *punkter, linjer och områden.*",
                 "nodes_ways": "I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*.",
                 "click_townhall": "Alla objekt på kartan kan markeras genom att klicka på dem. **Klicka på punkten och markera den.**",
-                "selected_townhall": "Vad bra! Punkten är nu markerad. Markerat objekt är nu ritat med ett pulserande glöd.",
+                "selected_townhall": "Vad bra! Punkten är nu markerad. Markerade objekt visas med en pulserande glödande ram.",
                 "editor_townhall": "När ett objekt är markerat visas *objektredigeraren* bredvid kartan.",
                 "preset_townhall": "Högst upp i objektredigeraren visas objekttyp. Denna punkt representerar ett {preset}.",
                 "editor_townhall": "När ett objekt är markerat visas *objektredigeraren* bredvid kartan.",
                 "preset_townhall": "Högst upp i objektredigeraren visas objekttyp. Denna punkt representerar ett {preset}.",
-                "fields_townhall": "Mittdelen av objektredigeraren innehåller *fält* som visar objektets attribut, så som namn och adress. ",
+                "fields_townhall": "Mittdelen av objektredigeraren innehåller *egenskaper* som visar objektets attribut, såsom namn och adress. ",
                 "close_townhall": "**Stäng objektredigeraren genom att trycka på Escape på tangentbordet eller genom att trycka på knappen {button} i övre högra hörnet. ",
                 "search_street": "Du kan också söka efter objekt i aktuell vy eller globalt. **Sök efter '{name}'.**",
                 "choose_street": "**Välj {name} i listan för att markera den.**",
                 "selected_street": "Vad bra! {name} är nu markerad.",
                 "close_townhall": "**Stäng objektredigeraren genom att trycka på Escape på tangentbordet eller genom att trycka på knappen {button} i övre högra hörnet. ",
                 "search_street": "Du kan också söka efter objekt i aktuell vy eller globalt. **Sök efter '{name}'.**",
                 "choose_street": "**Välj {name} i listan för att markera den.**",
                 "selected_street": "Vad bra! {name} är nu markerad.",
-                "editor_street": "Fälten som visas för en väg är annorlunda mot fälten som visades för kommunhuset.{br}För markerad gata visar objektredigeraren fälts så som '{field1}' och '{field2}'. **Stäng objektredigeraren genom att trycka Escape eller trycka på knappen {button}.",
+                "editor_street": "Egenskaperna som visas för en väg är annorlunda mot egenskaperna som visades för kommunhuset.{br}För markerad gata visar objektredigeraren egenskaper som '{field1}' och '{field2}'. **Stäng objektredigeraren genom att trycka Escape eller trycka på knappen {button}.",
                 "play": "Prova att flytta runt på kartan och klicka på några andra objekt för att se vad för typ av saker som kan läggas till i OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"
             },
             "points": {
                 "title": "Punkter",
                 "play": "Prova att flytta runt på kartan och klicka på några andra objekt för att se vad för typ av saker som kan läggas till i OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"
             },
             "points": {
                 "title": "Punkter",
-                "add_point": "*Punkter* kan användas för att representera objekt så som affärer, restauranger och monument.{br}De markerar en specifik position och beskriver vad det är. **Klicka på knappen {button} Punkt för att lägga till en ny punkt.**",
+                "add_point": "*Punkter* kan användas för att representera objekt såsom affärer, restauranger och monument.{br}De markerar en specifik position och beskriver vad det är. **Klicka på knappen {button} Punkt för att lägga till en ny punkt.**",
                 "place_point": "För att placera den nya punkten på kartan, placera din muspekare där punkten ska vara och vänsterklicka eller tryck på mellanslagstangenten.  **Flytta muspekaren till denna byggnad, vänsterklicka sedan eller tryck på mellanslag.**",
                 "search_cafe": "Det finns många olika typer av objekt som kan representeras med punkter. Punkten du just lade till är ett café. **Sök efter '{preset}'.**",
                 "choose_cafe": "**Välj {preset} i listan.**",
                 "feature_editor": "Punkten är nu markerad som ett café. Med hjälp av objektredigeraren kan vi lägga till mer information om caféet. ",
                 "place_point": "För att placera den nya punkten på kartan, placera din muspekare där punkten ska vara och vänsterklicka eller tryck på mellanslagstangenten.  **Flytta muspekaren till denna byggnad, vänsterklicka sedan eller tryck på mellanslag.**",
                 "search_cafe": "Det finns många olika typer av objekt som kan representeras med punkter. Punkten du just lade till är ett café. **Sök efter '{preset}'.**",
                 "choose_cafe": "**Välj {preset} i listan.**",
                 "feature_editor": "Punkten är nu markerad som ett café. Med hjälp av objektredigeraren kan vi lägga till mer information om caféet. ",
-                "add_name": "På OpenStreetMap är alla fält valfria, och det är ok att lämna ett fält tomt om du är osäker.{br}Låt oss låssas att du har lokalkännedom om caféet och vet dess namn. **Lägg till ett namn på caféet.**",
-                "add_close": "Objektredigeraren komma ihåg alla dina ändringar automatiskt. **När du är klar med att lägga till ett namn, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "add_name": "På OpenStreetMap är alla egenskaper valfria, och det är ok att lämna en egenskap tomt om du är osäker.{br}Låt oss låtsas att du har lokalkännedom om caféet och vet dess namn. **Lägg till ett namn på caféet.**",
+                "add_close": "Objektredigeraren kommer ihåg alla dina ändringar automatiskt. **När du är klar med att lägga till ett namn, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "reselect": "Ofta existerar redan punkter men är felaktiga eller ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Klicka för att markera caféet du just skapade.**",
                 "reselect": "Ofta existerar redan punkter men är felaktiga eller ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Klicka för att markera caféet du just skapade.**",
-                "update": "Låt oss fylla i lite mer information om caféet. Du kan ändra dess namn, ange vad för typ av mat som serveras eller lägga till en address. **Ändra information om caféet.**",
+                "update": "Låt oss fylla i lite mer information om caféet. Du kan ändra dess namn, ange vad för typ av mat som serveras eller lägga till en adress. **Ändra information om caféet.**",
                 "update_close": "**När du är färdig med att uppdatera caféet, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "update_close": "**När du är färdig med att uppdatera caféet, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
-                "rightclick": "Du kan högerklicka på valfritt objekt för att se menyn *redigera*, vilken innehåller en lista av operationer som kan utföra. **Högerklicka för att markera punkten du skapade och för att visa redigerarmenyn.**",
+                "rightclick": "Du kan högerklicka på valfritt objekt för att se *redigeringsmenyn*, vilken innehåller en lista med operationer som kan utföras. **Högerklicka för att markera punkten du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**",
                 "delete": "Det är ok att radera objekt som inte existerar i verkligheten.{br}Genom att radera ett objekt på OpenStreetMap tas det bort från kartan som alla använder, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen är borta innan du raderar det. **Klicka på knappen {button} för att radera punkten.**",
                 "delete": "Det är ok att radera objekt som inte existerar i verkligheten.{br}Genom att radera ett objekt på OpenStreetMap tas det bort från kartan som alla använder, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen är borta innan du raderar det. **Klicka på knappen {button} för att radera punkten.**",
-                "undo": "Du kan alltid ångra alla ändringar fram tills dess att du sparar dina redigeringar till OpenStreetMap. **Klicka på knappen {button} för att ångra raderingen och få tillbaka punkten.**",
-                "play": "Nu när du vet hur du skapar och redigerar punkter, prova att skapa några fler punkter för övningen skull! **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
+                "undo": "Du kan alltid ångra alla ändringar fram till att du sparar dina redigeringar till OpenStreetMap. **Klicka på knappen {button} för att ångra raderingen och få tillbaka punkten.**",
+                "play": "Nu när du vet hur du skapar och redigerar punkter, prova att skapa några fler punkter för övnings skull! **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
             },
             "areas": {
                 "title": "Områden",
             },
             "areas": {
                 "title": "Områden",
-                "add_playground": "*Områden* används för att visa avgränsningar för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden.{br}De kan också används för mer detaljerad kartering av många objekt som du kanske normalt skulle kartera som punkter. **Klicka på knappen {button} Område för att skapa ett nytt område.**",
+                "add_playground": "*Områden* används för att visa avgränsningar för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden.{br}De kan också användas för mer detaljerad kartläggning av många objekt som du kanske normalt skulle kartlägga som punkter. **Klicka på knappen {button} Område för att skapa ett nytt område.**",
                 "start_playground": "Låt oss lägga till denna lekplats på kartan genom att rita ett område. Områden ritas genom att placera *noder* längs yttre kanten av objektet. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod på ett av hörnen av lekplatsen.**",
                 "start_playground": "Låt oss lägga till denna lekplats på kartan genom att rita ett område. Områden ritas genom att placera *noder* längs yttre kanten av objektet. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod på ett av hörnen av lekplatsen.**",
-                "continue_playground": "Fortsätt rita området genom att placera noder längs kanten på lekplatsen. Det är ok att ansluta området till existerande gångvägar.{br}Tips: Du kan hålla ned Alt-tangenten för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. **Fortsätt att rita ett område runt lekplatsen.**",
+                "continue_playground": "Fortsätt rita området genom att placera noder längs kanten på lekplatsen. Det är ok att ansluta området till existerande gångvägar.{br}Tips: Du kan hålla ned '{alt}'-tangenten för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. **Fortsätt att rita ett område runt lekplatsen.**",
                 "finish_playground": "Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Rita färdigt området för lekplatsen.**",
                 "search_playground": "**Sök efter '{preset}'.**",
                 "choose_playground": "**Välj {preset} i listan.**",
                 "finish_playground": "Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Rita färdigt området för lekplatsen.**",
                 "search_playground": "**Sök efter '{preset}'.**",
                 "choose_playground": "**Välj {preset} i listan.**",
-                "add_field": "Denna lekplats har inget officiellt namn, så vi anger inget i namnfältet.{br}Låt oss lägga till lite andra detaljer om lekplatsen till fältet Beskrivning. **Öppna listan för Lägg till fält.**",
-                "choose_field": "*'Välj {field} i listan.**",
-                "retry_add_field": "Du valde inte fältet {field}. Låt oss försöka igen.",
+                "add_field": "Denna lekplats har inget officiellt namn, så vi anger inget för egenskapen namn.{br}Låt oss lägga till lite andra detaljer om lekplatsen i egenskapen Beskrivning. **Öppna listan för Lägg till egenskap.**",
+                "choose_field": "**Välj {field} i listan.**",
+                "retry_add_field": "Du valde inte egenskapen {field}. Låt oss försöka igen.",
                 "describe_playground": "**Ange en beskrivning och klicka sedan på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "play": "Bra jobbat! Prova att rita lite fler områden för att se vad för typ av områden du kan lägga till på OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
             },
             "lines": {
                 "title": "Linjer",
                 "describe_playground": "**Ange en beskrivning och klicka sedan på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "play": "Bra jobbat! Prova att rita lite fler områden för att se vad för typ av områden du kan lägga till på OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
             },
             "lines": {
                 "title": "Linjer",
-                "add_line": "*Linjer* används för att representera objekt så som vägar, järnvägar och floder. **Klicka på knappen {button} Linje för att lägga till en ny linje.**",
-                "start_line": "Här är en väg som saknas. Låt oss lägga till den!{br}På OpenStreetMap bör linjer ritas längst mitten av vägen. Du kan dra och zooma kartan medan du ritar om det är nödvändigt. **Påbörja en ny linje genom att klicka på den övre änden av den saknade vägen.**",
-                "intersect": "Klicka eller tryck mellanslag för att lägga till fler noder på linjen.{br}Vägar, och många andra typer av linjer, tillhör ett stort nätverk. Det är viktigt för dessa typer av linjer är korrekt anslutna till varandra för att navigationsappar ska fungera. **Klicka på {name} för att skapa en korsning som sammanbinder de två linjerna.**",
+                "add_line": "*Linjer* används för att representera objekt såsom vägar, järnvägar och floder. **Klicka på knappen {button} Linje för att lägga till en ny linje.**",
+                "start_line": "Här är en väg som saknas. Låt oss lägga till den!{br}På OpenStreetMap bör linjer ritas längs mitten av vägen. Du kan dra och zooma kartan medan du ritar om det är nödvändigt. **Påbörja en ny linje genom att klicka på den övre änden av den saknade vägen.**",
+                "intersect": "Klicka eller tryck mellanslag för att lägga till fler noder på linjen.{br}Vägar och många andra typer av linjer bildar större nätverk. Det är viktigt att de linjerna är korrekt anslutna till varandra för att navigationsappar ska fungera. **Klicka på {name} för att skapa en korsning som sammanbinder de två linjerna.**",
                 "retry_intersect": "Vägen måste sammanbindas med {name}. Försök igen!",
                 "retry_intersect": "Vägen måste sammanbindas med {name}. Försök igen!",
-                "continue_line": "Fortsätt rita linjen för den nya vägen. Komihåg att du kan dra och zooma karta om du behöver.{br}När du ritat färdigt, klicka på sista noden igen. **Rita färdigt vägen.**",
+                "continue_line": "Fortsätt att rita linjen för den nya vägen. Kom ihåg att du kan dra och zooma kartan om du behöver.{br}När du har ritat färdigt, klicka på den sista noden igen. **Rita färdigt vägen.**",
                 "choose_category_road": "**Välj {category} i listan.**",
                 "choose_preset_residential": "Det finns många typer av vägar, men detta är en bostadsgata. **Välj typen {preset}.**",
                 "retry_preset_residential": "Du valde inte typen {preset}. **Klicka här för att välja igen.**",
                 "name_road": "**Ge vägen ett namn. Klicka sedan Escape, Enter eller knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "choose_category_road": "**Välj {category} i listan.**",
                 "choose_preset_residential": "Det finns många typer av vägar, men detta är en bostadsgata. **Välj typen {preset}.**",
                 "retry_preset_residential": "Du valde inte typen {preset}. **Klicka här för att välja igen.**",
                 "name_road": "**Ge vägen ett namn. Klicka sedan Escape, Enter eller knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
-                "did_name_road": "Ser bra ut! Nu kommer vi lära oss hur vi uppdatera formen på en linje. ",
-                "update_line": "Ibland måste du ändra formen på en existerande linje. Här är en väg som inte ser helt rätt ut.",
+                "did_name_road": "Ser bra ut! Nu ska vi lära oss hur vi uppdaterar formen på en linje. ",
+                "update_line": "Ibland måste du ändra formen på en befintlig linje. Här är en väg som inte ser helt rätt ut.",
                 "add_node": "Vi kan lägga till några noder på linjen för att förbättra dess form. Ett sätt att lägga till noder är genom att dubbelklicka på linjen där du vill lägga till en nod. **Dubbelklicka på linjen för att skapa en ny nod.**",
                 "start_drag_endpoint": "När en linje är markerad, kan du flytta dess noder genom att klicka och hålla ned vänster musknapp samtidigt som du drar. **Flytta slutpunkten till platsen där korsningen bör vara.**",
                 "add_node": "Vi kan lägga till några noder på linjen för att förbättra dess form. Ett sätt att lägga till noder är genom att dubbelklicka på linjen där du vill lägga till en nod. **Dubbelklicka på linjen för att skapa en ny nod.**",
                 "start_drag_endpoint": "När en linje är markerad, kan du flytta dess noder genom att klicka och hålla ned vänster musknapp samtidigt som du drar. **Flytta slutpunkten till platsen där korsningen bör vara.**",
-                "finish_drag_endpoint": "Denna platsen ser bra ut. **Släpp vänster musknapp för att slutföra förflyttningen.**",
-                "start_drag_midpoint": "Små trianglar ritas på \"mittpunkten\" mellan noder. Ett annat sätt att skapa en ny nod är genom att dra en mittpunkt till en ny position. **Dra triangeln i mittpunkten för att skapa en ny nod längst kurvan för vägen.**",
+                "finish_drag_endpoint": "Den här platsen ser bra ut. **Släpp vänster musknapp för att slutföra förflyttningen.**",
+                "start_drag_midpoint": "Små trianglar ritas på \"mittpunkten\" mellan noder. Ett annat sätt att skapa en ny nod är genom att dra en mittpunkt till en ny position. **Dra triangeln i mittpunkten för att skapa en ny nod längs kurvan för vägen.**",
                 "continue_drag_midpoint": "Linjen ser mycket bättre ut nu! Fortsätt att justera linjen genom att dubbelklicka eller dra i mittpunkten tills kurvan matchar vägens sträckning. **När du är nöjd med hur linjen ser ut, tryck OK.**",
                 "delete_lines": "Det är ok att radera linjer för vägar som inte existerar i verkligheten.{br}Här är ett exempel där staden planerade den {street} som sedan aldrig byggdes. Vi kan förbättra denna del av kartan genom att radera denna överflödiga linje. ",
                 "continue_drag_midpoint": "Linjen ser mycket bättre ut nu! Fortsätt att justera linjen genom att dubbelklicka eller dra i mittpunkten tills kurvan matchar vägens sträckning. **När du är nöjd med hur linjen ser ut, tryck OK.**",
                 "delete_lines": "Det är ok att radera linjer för vägar som inte existerar i verkligheten.{br}Här är ett exempel där staden planerade den {street} som sedan aldrig byggdes. Vi kan förbättra denna del av kartan genom att radera denna överflödiga linje. ",
-                "rightclick_intersection": "Den sista verkliga gatan är {street1}, så vi kommer att *dela* {street2} vid denna korsningen och radera allt ovanför den. **Högerklicka på noden i korsningen.**",
+                "rightclick_intersection": "Den sista verkliga gatan är {street1}, så vi kommer att *dela* {street2} vid den här korsningen och radera allt ovanför den. **Högerklicka på noden i korsningen.**",
                 "split_intersection": "**Klicka på knappen {button} för att dela {street}.**",
                 "split_intersection": "**Klicka på knappen {button} för att dela {street}.**",
-                "retry_split": "Du tryckte inte på knappen Dela upp. försök igen.",
+                "retry_split": "Du tryckte inte på knappen Dela upp. Försök igen.",
                 "did_split_multi": "Bra jobbat! {street1} är nu delad i två delar. Den övre delen kan raderas. **Klicka på den övre delen av {street2} för att markera den.**",
                 "did_split_single": "**Klicka på övre delen av {street2} för att markera den.**",
                 "multi_select": "{selected} är nu markerad. Låt oss även markera {other1}. Du kan shift-klicka för att markera flera saker. **Håll ned Shift och klicka på {other2}.**",
                 "did_split_multi": "Bra jobbat! {street1} är nu delad i två delar. Den övre delen kan raderas. **Klicka på den övre delen av {street2} för att markera den.**",
                 "did_split_single": "**Klicka på övre delen av {street2} för att markera den.**",
                 "multi_select": "{selected} är nu markerad. Låt oss även markera {other1}. Du kan shift-klicka för att markera flera saker. **Håll ned Shift och klicka på {other2}.**",
-                "multi_rightclick": "Bra! Båda linjerna som ska raderas är nu markerade. **Högerklicka på en av linjerna för att visa redigeramenyn.**",
+                "multi_rightclick": "Bra! Båda linjerna som ska raderas är nu markerade. **Högerklicka på en av linjerna för att visa redigeringsmenyn.**",
                 "multi_delete": "**Klicka på knappen {button} för att radera de överflödiga linjerna.**",
                 "retry_delete": "Du klickade inte på knappen Radera. Försök igen.",
                 "play": "Bra! Använd de färdigheter som du har lärt dig i det här kapitlet för att öva på att redigera några fler linjer. ** När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på \"{next}\". **"
                 "multi_delete": "**Klicka på knappen {button} för att radera de överflödiga linjerna.**",
                 "retry_delete": "Du klickade inte på knappen Radera. Försök igen.",
                 "play": "Bra! Använd de färdigheter som du har lärt dig i det här kapitlet för att öva på att redigera några fler linjer. ** När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på \"{next}\". **"
             "buildings": {
                 "title": "Byggnader",
                 "add_building": "OpenStreetMap har världens största databas över byggnader.{br}Du kan hjälpa till att förbättra denna databas genom att rita in byggnader som inte redan är karterade. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
             "buildings": {
                 "title": "Byggnader",
                 "add_building": "OpenStreetMap har världens största databas över byggnader.{br}Du kan hjälpa till att förbättra denna databas genom att rita in byggnader som inte redan är karterade. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
-                "start_building": "Låt oss lägga till detta hus på kartan genom att rita av dess kontur.{br}Byggnader bör ritas efter hur dess kontur ser ut vid marknivå så gott det går. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid ett av hörnen på byggnaden.**",
-                "continue_building": "Fortsätt att lägga till fler noder för att markera byggnadens kontur. Komihåg att du kan zooma in om du vill lägga till fler detaljer.{br}Slutför byggnaden genom att trycka Enter eller genom att klicka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför byggnaden.**",
+                "start_building": "Låt oss lägga till detta hus på kartan genom att rita av dess kontur.{br}Byggnader bör ritas efter hur deras kontur ser ut vid marknivå, så gott det går. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid ett av hörnen på byggnaden.**",
+                "continue_building": "Fortsätt att lägga till fler noder för att markera byggnadens kontur. Kom ihåg att du kan zooma in om du vill lägga till fler detaljer.{br}Slutför byggnaden genom att trycka Enter eller genom att klicka igen på antingen den första eller sista noden. **Slutför byggnaden.**",
                 "retry_building": "Det ser ut som att du har problem med att placera ut noderna vid byggnadens hörn. Försök igen!",
                 "choose_category_building": "**Välj {category} i listan.**",
                 "retry_building": "Det ser ut som att du har problem med att placera ut noderna vid byggnadens hörn. Försök igen!",
                 "choose_category_building": "**Välj {category} i listan.**",
-                "choose_preset_house": "Det finns många olika typer av byggnader, men detta är uppenbarligen ett enfamiljshus.{br}Om du inte är säker på typen, är det helt ok att ange det som en en odefinierad Byggnad. **Välj typen {preset}.**",
+                "choose_preset_house": "Det finns många olika typer av byggnader, men detta är uppenbarligen ett enfamiljshus.{br}Om du inte är säker på typen är det helt ok att ange det som en odefinierad \"Byggnad\". **Välj typen {preset}.**",
                 "close": "**Tryck Escape eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "close": "**Tryck Escape eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
-                "rightclick_building": "**Högerklicka för att markera byggnaden du skapade och visa redigeramenyn.**",
+                "rightclick_building": "**Högerklicka för att markera byggnaden du skapade och visa redigeringsmenyn.**",
                 "square_building": "Huset du just skapade kommer att se ännu bättre ut med perfekt vinkelräta hörn. **Klicka på knappen {button} för att göra hörnen på byggnaden vinkelräta.**",
                 "retry_square": "Du klickade inte på knappen Räta upp. Försök igen.",
                 "square_building": "Huset du just skapade kommer att se ännu bättre ut med perfekt vinkelräta hörn. **Klicka på knappen {button} för att göra hörnen på byggnaden vinkelräta.**",
                 "retry_square": "Du klickade inte på knappen Räta upp. Försök igen.",
-                "done_square": "Såg du hur byggnadens hörn justerades? Låt oss lära oss ytterligare ett användbart trycks. ",
-                "add_tank": "Nu ska vi rita av konturerna på denna cirkulära lagringstank. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
-                "start_tank": "Oroa dig inte, du behöver inte rita en perfekt cirkel. Rita bara ett område inuti tanken som nudda vid dess kanter. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid kanten av tanken.**",
-                "continue_tank": "Lägg till några fler noder längst kanten. Cirkeln kommer att skapas utanför noderna du just ritade.{br}Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför tanken.**",
+                "done_square": "Såg du hur byggnadens hörn justerades? Nu kommer ytterligare ett användbart trick.",
+                "add_tank": "Nu ska vi rita av konturen på denna cirkulära lagringstank. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
+                "start_tank": "Oroa dig inte, du behöver inte rita en perfekt cirkel. Rita bara ett område inuti tanken som nuddar vid dess kanter. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid kanten av tanken.**",
+                "continue_tank": "Lägg till några fler noder längs kanten. Cirkeln kommer sedan att skapas utanför de noder du ritar.{br}Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför tanken.**",
                 "search_tank": "**Sök efter '{preset}'.**",
                 "choose_tank": "**Välj {preset} i listan.**",
                 "search_tank": "**Sök efter '{preset}'.**",
                 "choose_tank": "**Välj {preset} i listan.**",
-                "rightclick_tank": "**Högerklicka för att markera lagringstanken du skapade och för att visa redigeramenyn.**",
+                "rightclick_tank": "**Högerklicka för att markera lagringstanken du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**",
                 "circle_tank": "**Klicka på knappen {button} för att göra tanken cirkulär.**",
                 "retry_circle": "Du tryckte inte på knappen Gör till cirkel. Försök igen.",
                 "circle_tank": "**Klicka på knappen {button} för att göra tanken cirkulär.**",
                 "retry_circle": "Du tryckte inte på knappen Gör till cirkel. Försök igen.",
-                "play": "Bra jobbat! Öva dig genom att rita av några fler byggnader och prova några fler av kommandona i redigeramenyn. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
+                "play": "Bra jobbat! Öva dig genom att rita av några fler byggnader och prova några fler av kommandona i redigeringsmenyn. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, klicka på '{next}'.**"
             },
             "startediting": {
                 "title": "Börja redigera",
             },
             "startediting": {
                 "title": "Börja redigera",
-                "help": "Du är nu redo att redigera OpenStreetMap!{br}Du kan köra om denna genomgång när du vill, eller läsa mer i dokumentationen genom att klicka på knappen {button} Hjälp.",
+                "help": "Du är nu redo att redigera OpenStreetMap!{br}Du kan repetera denna genomgång när du vill, eller läsa mer i dokumentationen genom att klicka på knappen {button} Hjälp eller trycka på '{key}'-tangenten.",
+                "shortcuts": "Du kan se en lista med kommandon tillsammans med deras kortkommandon genom att trycka på tangenten '{key}'.",
                 "save": "Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!",
                 "start": "Börja kartera!"
             }
                 "save": "Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!",
                 "start": "Börja kartera!"
             }
         "shortcuts": {
             "title": "Kortkommandon",
             "tooltip": "Visa vy med kortkommandon.",
         "shortcuts": {
             "title": "Kortkommandon",
             "tooltip": "Visa vy med kortkommandon.",
+            "toggle": {
+                "key": "?"
+            },
             "key": {
                 "alt": "Alt",
                 "backspace": "Backsteg",
             "key": {
                 "alt": "Alt",
                 "backspace": "Backsteg",
                     "title": "Markera objekt",
                     "select_one": "Markera ett enskilt objekt",
                     "select_multi": "Markera flera objekt",
                     "title": "Markera objekt",
                     "select_one": "Markera ett enskilt objekt",
                     "select_multi": "Markera flera objekt",
-                    "lasso": "Rita en markeringslasso runt objekt"
+                    "lasso": "Rita en markeringslasso runt objekt",
+                    "search": "Hitta objekt som matchar söktext"
                 },
                 "with_selected": {
                     "title": "Med objekt markerat",
                 },
                 "with_selected": {
                     "title": "Med objekt markerat",
-                    "infobox": "Visa/dölj info- och mätruta",
-                    "edit_menu": "Visa/dölj redigerameny"
+                    "edit_menu": "Visa/dölj redigeringsmeny"
                 },
                 "vertex_selected": {
                     "title": "Med nod markerad",
                 },
                 "vertex_selected": {
                     "title": "Med nod markerad",
                     "title": "Operationer",
                     "continue_line": "Fortsätt en linje från markerad nod",
                     "merge": "Kombinera (sammanfoga) markerade objekt",
                     "title": "Operationer",
                     "continue_line": "Fortsätt en linje från markerad nod",
                     "merge": "Kombinera (sammanfoga) markerade objekt",
-                    "disconnect": "Bryt av objekt vid markerad nod",
+                    "disconnect": "Koppla isär objekt vid markerad nod",
                     "split": "Dela en linje i två vid markerad nod",
                     "reverse": "Byt riktning på en linje",
                     "move": "Flytta markerade objekt",
                     "rotate": "Rotera markerade objekt",
                     "orthogonalize": "Räta ut linje / Räta upp hörnen på område",
                     "split": "Dela en linje i två vid markerad nod",
                     "reverse": "Byt riktning på en linje",
                     "move": "Flytta markerade objekt",
                     "rotate": "Rotera markerade objekt",
                     "orthogonalize": "Räta ut linje / Räta upp hörnen på område",
-                    "circularize": "Gör en stängd linje eller ett område cirkulär. ",
-                    "reflect_long": "Spegla objekt längst dess långa axel",
-                    "reflect_short": "Spegla objekt längst dess korta axel",
+                    "circularize": "Gör en sluten linje eller ett område cirkulär. ",
+                    "reflect_long": "Spegla objekt längs dess långa axel",
+                    "reflect_short": "Spegla objekt längs deras korta axel",
                     "delete": "Radera markerade objekt"
                 },
                 "commands": {
                     "delete": "Radera markerade objekt"
                 },
                 "commands": {
                     "redo": "Gör om senaste ändring",
                     "save": "Spara ändringar"
                 }
                     "redo": "Gör om senaste ändring",
                     "save": "Spara ändringar"
                 }
+            },
+            "tools": {
+                "title": "Verktyg",
+                "info": {
+                    "title": "Information",
+                    "all": "Visa/dölj alla informationspaneler",
+                    "background": "Visa/dölj panelen Bakgrund",
+                    "history": "Visa/dölj panelen Historik",
+                    "location": "Visa/dölj panelen Lokalisering",
+                    "measurement": "Visa/dölj panelen Mätning"
+                }
             }
         },
             }
         },
+        "units": {
+            "feet": "{quantity} ft",
+            "miles": "{quantity} mi",
+            "square_feet": "{quantity} sq ft",
+            "square_miles": "{quantity} sq mi",
+            "acres": "{quantity} ac",
+            "meters": "{quantity} m",
+            "kilometers": "{quantity} km",
+            "square_meters": "{quantity} m²",
+            "square_kilometers": "{quantity} km²",
+            "hectares": "{quantity} ha",
+            "area_pair": "{area1} ({area2})",
+            "arcdegrees": "{quantity}°",
+            "arcminutes": "{quantity}′",
+            "arcseconds": "{quantity}″",
+            "north": "N",
+            "south": "S",
+            "east": "Ö",
+            "west": "V",
+            "coordinate": "{coordinate}{direction}",
+            "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
+        },
         "presets": {
             "categories": {
                 "category-barrier": {
         "presets": {
             "categories": {
                 "category-barrier": {
                 "access_simple": {
                     "label": "Tillåten åtkomst"
                 },
                 "access_simple": {
                     "label": "Tillåten åtkomst"
                 },
-                "access_toilets": {
-                    "label": "Tillgång"
-                },
                 "address": {
                     "label": "Adress",
                     "placeholders": {
                 "address": {
                     "label": "Adress",
                     "placeholders": {
                         "subdistrict": "Deldistrikt",
                         "subdistrict!vn": "Stadsdel/Kommun/Ort",
                         "suburb": "Stadsdel",
                         "subdistrict": "Deldistrikt",
                         "subdistrict!vn": "Stadsdel/Kommun/Ort",
                         "suburb": "Stadsdel",
-                        "suburb!jp": "Stadsdel"
+                        "suburb!jp": "Stadsdel",
+                        "unit": "Enhet/port/trappa"
                     }
                 },
                 "admin_level": {
                     }
                 },
                 "admin_level": {
                 "aeroway": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "aeroway": {
                     "label": "Typ"
                 },
+                "agrarian": {
+                    "label": "Produkter"
+                },
                 "amenity": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "amenity": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "board_type": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "board_type": {
                     "label": "Typ"
                 },
+                "boules": {
+                    "label": "Typ"
+                },
                 "boundary": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "brand": {
                     "label": "Varumärke"
                 },
                 "boundary": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "brand": {
                     "label": "Varumärke"
                 },
+                "brewery": {
+                    "label": "Ölmärken"
+                },
+                "bridge": {
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
                 "building": {
                     "label": "Byggnad"
                 },
                 "building": {
                     "label": "Byggnad"
                 },
                 "bunker_type": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "bunker_type": {
                     "label": "Typ"
                 },
+                "cables": {
+                    "label": "Kablar",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
                 "camera/direction": {
                     "label": "Riktning (grader medurs)",
                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
                 "camera/direction": {
                     "label": "Riktning (grader medurs)",
                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
                     "label": "Kapacitet",
                     "placeholder": "50, 100, 200..."
                 },
                     "label": "Kapacitet",
                     "placeholder": "50, 100, 200..."
                 },
-                "cardinal_direction": {
-                    "label": "Riktning",
-                    "options": {
-                        "E": "Öster",
-                        "ENE": "Ostnordost",
-                        "ESE": "Ostsydost",
-                        "N": "Norr",
-                        "NE": "Nordost",
-                        "NNE": "Nordnordost",
-                        "NNW": "Nordnordväst",
-                        "NW": "Nordväst",
-                        "S": "Söder",
-                        "SE": "Sydost",
-                        "SSE": "Sydsydost",
-                        "SSW": "Sydsydväst",
-                        "SW": "Sydväst",
-                        "W": "Väster",
-                        "WNW": "Västnordväst",
-                        "WSW": "Västsydväst"
-                    }
-                },
                 "castle_type": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "castle_type": {
                     "label": "Typ"
                 },
-                "clock_direction": {
-                    "label": "Riktning",
-                    "options": {
-                        "anticlockwise": "Motsols",
-                        "clockwise": "Medsols"
-                    }
+                "clothes": {
+                    "label": "Kläder"
                 },
                 "club": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "club": {
                     "label": "Typ"
                 "collection_times": {
                     "label": "Hämtningstider"
                 },
                 "collection_times": {
                     "label": "Hämtningstider"
                 },
+                "comment": {
+                    "label": "Ändringskommentar",
+                    "placeholder": "Kortfattad beskrivning av ditt bidrag (obligatoriskt)"
+                },
                 "communication_multi": {
                     "label": "Kommunikationstyper"
                 },
                 "communication_multi": {
                     "label": "Kommunikationstyper"
                 },
                 "craft": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "craft": {
                     "label": "Typ"
                 },
+                "crane/type": {
+                    "label": "Krantyp",
+                    "options": {
+                        "floor-mounted_crane": "Golvmonterad kran",
+                        "portal_crane": "Portalkran",
+                        "travel_lift": "Traverslift"
+                    }
+                },
                 "crop": {
                     "label": "Grödor"
                 },
                 "crop": {
                     "label": "Grödor"
                 },
                 "currency_multi": {
                     "label": "Valutor"
                 },
                 "currency_multi": {
                     "label": "Valutor"
                 },
+                "cutting": {
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
                 "cycle_network": {
                     "label": "Nätverk"
                 },
                 "cycle_network": {
                     "label": "Nätverk"
                 },
                         "cycleway:right": "Höger sida"
                     }
                 },
                         "cycleway:right": "Höger sida"
                     }
                 },
+                "dance/style": {
+                    "label": "Dansstilar"
+                },
                 "date": {
                     "label": "Datum"
                 },
                 "date": {
                     "label": "Datum"
                 },
                 "description": {
                     "label": "Beskrivning"
                 },
                 "description": {
                     "label": "Beskrivning"
                 },
+                "devices": {
+                    "label": "Enheter",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
                 "diaper": {
                     "label": "Skötbord tillgängligt"
                 },
                 "diaper": {
                     "label": "Skötbord tillgängligt"
                 },
+                "direction": {
+                    "label": "Riktning (grader medurs)",
+                    "placeholder": "45, 90, 180, 270"
+                },
+                "direction_cardinal": {
+                    "label": "Riktning",
+                    "options": {
+                        "E": "Öster",
+                        "ENE": "Ostnordost",
+                        "ESE": "Ostsydost",
+                        "N": "Norr",
+                        "NE": "Nordost",
+                        "NNE": "Nordnordost",
+                        "NNW": "Nordnordväst",
+                        "NW": "Nordväst",
+                        "S": "Söder",
+                        "SE": "Sydöst",
+                        "SSE": "Sydsydost",
+                        "SSW": "Sydsydväst",
+                        "SW": "Sydväst",
+                        "W": "Väster",
+                        "WNW": "Västnordväst",
+                        "WSW": "Västsydväst"
+                    }
+                },
+                "direction_clock": {
+                    "label": "Riktning",
+                    "options": {
+                        "anticlockwise": "Moturs",
+                        "clockwise": "Medurs"
+                    }
+                },
+                "direction_vertex": {
+                    "label": "Riktning",
+                    "options": {
+                        "backward": "Bakåt",
+                        "both": "Båda / Alla",
+                        "forward": "Framåt"
+                    }
+                },
+                "dispensing": {
+                    "label": "Receptbelagda läkemedel "
+                },
                 "display": {
                     "label": "Visning"
                 },
                 "display": {
                     "label": "Visning"
                 },
+                "distance": {
+                    "label": "Distans totalt"
+                },
                 "dock": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "drive_through": {
                     "label": "Genomkörning (Drive-through)"
                 },
                 "dock": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "drive_through": {
                     "label": "Genomkörning (Drive-through)"
                 },
+                "duration": {
+                    "label": "Varaktighet",
+                    "placeholder": "00:00"
+                },
                 "electrified": {
                     "label": "Elförsörjning",
                     "options": {
                 "electrified": {
                     "label": "Elförsörjning",
                     "options": {
                     "label": "E-post",
                     "placeholder": "exempel@exempel.se"
                 },
                     "label": "E-post",
                     "placeholder": "exempel@exempel.se"
                 },
+                "embankment": {
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
                 "emergency": {
                     "label": "Akut"
                 },
                 "emergency": {
                     "label": "Akut"
                 },
                 "except": {
                     "label": "Undantag"
                 },
                 "except": {
                     "label": "Undantag"
                 },
+                "faces": {
+                    "label": "Sidor"
+                },
                 "fax": {
                     "label": "Fax",
                     "placeholder": "+46 31 123 4567"
                 "fax": {
                     "label": "Fax",
                     "placeholder": "+46 31 123 4567"
                         "wall": "Vägg"
                     }
                 },
                         "wall": "Vägg"
                     }
                 },
+                "fitness_station": {
+                    "label": "Typ av utrustning"
+                },
                 "fixme": {
                 "fixme": {
-                    "label": "Ordna mig"
+                    "label": "Fixa mig"
+                },
+                "ford": {
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
+                "frequency": {
+                    "label": "Arbetsfrekvens"
                 },
                 "fuel": {
                     "label": "Bränsle"
                 },
                 "fuel": {
                     "label": "Bränsle"
                 "generator/method": {
                     "label": "Metod"
                 },
                 "generator/method": {
                     "label": "Metod"
                 },
+                "generator/output/electricity": {
+                    "label": "Effektuttaget",
+                    "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
+                },
                 "generator/source": {
                     "label": "Källa"
                 },
                 "generator/type": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "generator/source": {
                     "label": "Källa"
                 },
                 "generator/type": {
                     "label": "Typ"
                 },
-                "golf_hole": {
-                    "label": "Referens",
-                    "placeholder": "Hålnummer (1-18)"
+                "government": {
+                    "label": "Typ"
                 },
                 "grape_variety": {
                     "label": "druvsorter"
                 },
                 "grape_variety": {
                     "label": "druvsorter"
                 "handrail": {
                     "label": "Ledstång"
                 },
                 "handrail": {
                     "label": "Ledstång"
                 },
+                "hashtags": {
+                    "label": "Föreslagna hashtag",
+                    "placeholder": "#exempel"
+                },
+                "healthcare": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "healthcare/speciality": {
+                    "label": "Specialiteter"
+                },
                 "height": {
                     "label": "Höjd (meter)"
                 },
                 "height": {
                     "label": "Höjd (meter)"
                 },
                     "label": "Basketkorgar",
                     "placeholder": "1, 2, 4..."
                 },
                     "label": "Basketkorgar",
                     "placeholder": "1, 2, 4..."
                 },
+                "horse_dressage": {
+                    "label": "Dressyrriding",
+                    "options": {
+                        "equestrian": "Ja",
+                        "undefined": "Nej"
+                    }
+                },
+                "horse_riding": {
+                    "label": "Ridning",
+                    "options": {
+                        "horse_riding": "Ja",
+                        "undefined": "Nej"
+                    }
+                },
+                "horse_scale": {
+                    "label": "Svårighetsgrad - Ridning",
+                    "options": {
+                        "common": "Lätt: Inga problem eller svårigheter (standard).",
+                        "critical": "Gränsfall: Passar endast för erfarna ryttare och hästar. Större hinder. Broar bör undersökas noggrant.",
+                        "dangerous": "Farligt: Passar endast för mycket erfarna ryttare och hästar och endast i gott väder. Sitt av.",
+                        "demanding": "Används med försiktighet: Ojämnt underlag, ibland svåra passager.",
+                        "difficult": "Svårt: Smal och utsatt väg. Kan ha hinder att gå över och smala passager.",
+                        "impossible": "Oframkomlig: Väg eller bro som inte är lämplig för hästar. För smal, har otillräckligt stöd, hinder (t.ex. stegar). Livsfara."
+                    },
+                    "placeholder": "Svårt, farligt..."
+                },
+                "horse_stables": {
+                    "label": "Ridstall",
+                    "options": {
+                        "stables": "Ja",
+                        "undefined": "Nej"
+                    }
+                },
                 "iata": {
                     "label": "IATA"
                 },
                 "iata": {
                     "label": "IATA"
                 },
                 "incline_steps": {
                     "label": "Lutning",
                     "options": {
                 "incline_steps": {
                     "label": "Lutning",
                     "options": {
-                        "down": "Ner",
+                        "down": "Ned",
                         "up": "Upp"
                     }
                 },
                 "indoor": {
                     "label": "Inomhus"
                 },
                         "up": "Upp"
                     }
                 },
                 "indoor": {
                     "label": "Inomhus"
                 },
+                "industrial": {
+                    "label": "Typ"
+                },
                 "information": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "inscription": {
                     "label": "Inskription"
                 },
                 "information": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "inscription": {
                     "label": "Inskription"
                 },
+                "intermittent": {
+                    "label": "Periodisk"
+                },
                 "internet_access": {
                     "label": "Internetaccess",
                     "options": {
                 "internet_access": {
                     "label": "Internetaccess",
                     "options": {
                 "kerb": {
                     "label": "Trottoarkant"
                 },
                 "kerb": {
                     "label": "Trottoarkant"
                 },
+                "label": {
+                    "label": "Märkning"
+                },
                 "lamp_type": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "lamp_type": {
                     "label": "Typ"
                 },
                     "placeholder": "1, 2, 3..."
                 },
                 "layer": {
                     "placeholder": "1, 2, 3..."
                 },
                 "layer": {
-                    "label": "Lager"
+                    "label": "Lager",
+                    "placeholder": "0"
                 },
                 "leaf_cycle": {
                     "label": "Lövcykel",
                 },
                 "leaf_cycle": {
                     "label": "Lövcykel",
                     "placeholder": "2, 4, 6..."
                 },
                 "lit": {
                     "placeholder": "2, 4, 6..."
                 },
                 "lit": {
-                    "label": "Upplyst"
+                    "label": "Belysning"
                 },
                 "location": {
                     "label": "Lokalisering"
                 },
                 "location": {
                     "label": "Lokalisering"
                 "man_made": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "man_made": {
                     "label": "Typ"
                 },
+                "manhole": {
+                    "label": "Typ"
+                },
                 "map_size": {
                     "label": "Omfattning"
                 },
                 "map_size": {
                     "label": "Omfattning"
                 },
                     "label": "Hastighetsbegränsning",
                     "placeholder": "50, 70, 90..."
                 },
                     "label": "Hastighetsbegränsning",
                     "placeholder": "50, 70, 90..."
                 },
+                "maxspeed/advisory": {
+                    "label": "Rekommenderad lägre hastighet",
+                    "placeholder": "40, 50, 60..."
+                },
                 "maxstay": {
                     "label": "Maxtid"
                 },
                 "maxweight": {
                     "label": "Maxvikt"
                 },
                 "maxstay": {
                     "label": "Maxtid"
                 },
                 "maxweight": {
                     "label": "Maxvikt"
                 },
+                "memorial": {
+                    "label": "Typ"
+                },
+                "monitoring_multi": {
+                    "label": "Mäter"
+                },
                 "mtb/scale": {
                 "mtb/scale": {
-                    "label": "Mountainbike-svårighet",
+                    "label": "Svårighetsgrad - Mountainbike",
                     "options": {
                         "0": "0: Fast grus/packad jord, inga hinder, breda kurvor",
                         "1": "1: Delvis löst underlag, små hinder, breda kurvor",
                     "options": {
                         "0": "0: Fast grus/packad jord, inga hinder, breda kurvor",
                         "1": "1: Delvis löst underlag, små hinder, breda kurvor",
                     "placeholder": "Enkel, medel, svår..."
                 },
                 "mtb/scale/uphill": {
                     "placeholder": "Enkel, medel, svår..."
                 },
                 "mtb/scale/uphill": {
-                    "label": "Mountainbike svårighetsgrad uppför",
+                    "label": "Svårighetsgrad - Mountainbike uppför",
                     "options": {
                         "0": "0: Genomsnittlig lutning <10%, grus/packad jord, inga hinder",
                         "1": "1: Genomsnittlig lutning <15%, grus/packad jord, få små hinder",
                     "options": {
                         "0": "0: Genomsnittlig lutning <10%, grus/packad jord, inga hinder",
                         "1": "1: Genomsnittlig lutning <15%, grus/packad jord, få små hinder",
                 "oneway": {
                     "label": "Enkelriktat",
                     "options": {
                 "oneway": {
                     "label": "Enkelriktat",
                     "options": {
+                        "alternating": "Växlande",
                         "no": "Nej",
                         "no": "Nej",
+                        "reversible": "Vändbar",
                         "undefined": "Förväntas vara Nej",
                         "yes": "Ja"
                     }
                         "undefined": "Förväntas vara Nej",
                         "yes": "Ja"
                     }
                 "oneway_yes": {
                     "label": "Enkelriktat",
                     "options": {
                 "oneway_yes": {
                     "label": "Enkelriktat",
                     "options": {
+                        "alternating": "Växlande",
                         "no": "Nej",
                         "no": "Nej",
+                        "reversible": "Vändbar",
                         "undefined": "Förväntas vara Ja",
                         "yes": "Ja"
                     }
                         "undefined": "Förväntas vara Ja",
                         "yes": "Ja"
                     }
                     "label": "Par",
                     "placeholder": "3, 4, 5..."
                 },
                     "label": "Par",
                     "placeholder": "3, 4, 5..."
                 },
-                "parallel_direction": {
-                    "label": "Riktning",
-                    "options": {
-                        "backward": "Bakåt",
-                        "forward": "Framåt"
-                    }
-                },
                 "park_ride": {
                     "label": "Pendelparkering"
                 },
                 "park_ride": {
                     "label": "Pendelparkering"
                 },
                 "payment_multi": {
                     "label": "Betalningssätt"
                 },
                 "payment_multi": {
                     "label": "Betalningssätt"
                 },
+                "phases": {
+                    "label": "Faser",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
                 "phone": {
                     "label": "Telefon",
                     "placeholder": "+46 31 123 4567"
                 "phone": {
                     "label": "Telefon",
                     "placeholder": "+46 31 123 4567"
                 "plant": {
                     "label": "Växt"
                 },
                 "plant": {
                     "label": "Växt"
                 },
+                "plant/output/electricity": {
+                    "label": "Effektuttaget",
+                    "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
+                },
+                "playground/baby": {
+                    "label": "Babygunga"
+                },
+                "playground/max_age": {
+                    "label": "Högsta ålder"
+                },
+                "playground/min_age": {
+                    "label": "Lägsta ålder"
+                },
                 "population": {
                     "label": "Folkmängd"
                 },
                 "population": {
                     "label": "Folkmängd"
                 },
                 "railway": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "railway": {
                     "label": "Typ"
                 },
-                "recycling_accepts": {
-                    "label": "Accepterar"
+                "railway/position": {
+                    "label": "Position förhållande till kilometerstolpe",
+                    "placeholder": "Distans med en decimal (123.4)"
                 },
                 },
-                "recycling_type": {
-                    "label": "Återvinningstyp",
+                "railway/signal/direction": {
+                    "label": "Riktning",
                     "options": {
                     "options": {
-                        "centre": "Återvinningscentral",
-                        "container": "Container"
+                        "backward": "Bakåt",
+                        "both": "Båda / Alla",
+                        "forward": "Framåt"
                     }
                 },
                     }
                 },
+                "rating": {
+                    "label": "Märkeffekt"
+                },
+                "recycling_accepts": {
+                    "label": "Accepterar"
+                },
                 "ref": {
                 "ref": {
-                    "label": "Referens"
+                    "label": "Referenskod"
+                },
+                "ref/isil": {
+                    "label": "ISIL-kod"
+                },
+                "ref_aeroway_gate": {
+                    "label": "Gatenummer"
+                },
+                "ref_golf_hole": {
+                    "label": "Hålnummer",
+                    "placeholder": "1-18"
+                },
+                "ref_highway_junction": {
+                    "label": "Avfartsnummer"
+                },
+                "ref_platform": {
+                    "label": "Plattformsnummer"
+                },
+                "ref_road_number": {
+                    "label": "Vägnummer"
+                },
+                "ref_route": {
+                    "label": "Ruttnummer"
+                },
+                "ref_runway": {
+                    "label": "Nummer på start- och landningsbana",
+                    "placeholder": "t.ex. 01L/19R"
+                },
+                "ref_stop_position": {
+                    "label": "Hållplatsnummer"
+                },
+                "ref_taxiway": {
+                    "label": "Namn på taxibana",
+                    "placeholder": "t.ex. A5"
                 },
                 "relation": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "relation": {
                     "label": "Typ"
                     "label": "Typ"
                 },
                 "sac_scale": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "sac_scale": {
-                    "label": "Svårighetsgrad",
+                    "label": "Svårighetsgrad - Vandring",
                     "options": {
                         "alpine_hiking": "T4: Alpin vandring",
                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Krävande alpin vandring",
                     "options": {
                         "alpine_hiking": "T4: Alpin vandring",
                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Krävande alpin vandring",
                     "label": "Människohjälp"
                 },
                 "source": {
                     "label": "Människohjälp"
                 },
                 "source": {
-                    "label": "Källa"
+                    "label": "Källor"
                 },
                 "sport": {
                     "label": "Sporter"
                 },
                 "sport": {
                     "label": "Sporter"
                     },
                     "placeholder": "Okänt"
                 },
                     },
                     "placeholder": "Okänt"
                 },
+                "structure_waterway": {
+                    "label": "Struktur",
+                    "options": {
+                        "tunnel": "Tunnel"
+                    },
+                    "placeholder": "Okänd"
+                },
                 "studio": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "studio": {
                     "label": "Typ"
                 },
+                "substance": {
+                    "label": "Substans"
+                },
                 "substation": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "substation": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "surveillance/zone": {
                     "label": "Övervakningsområde"
                 },
                 "surveillance/zone": {
                     "label": "Övervakningsområde"
                 },
+                "switch": {
+                    "label": "Typ",
+                    "options": {
+                        "circuit_breaker": "Effektbrytare",
+                        "disconnector": "Frånskiljare",
+                        "earthing": "Enpelarjordningskopplare",
+                        "mechanical": "Lastbrytare"
+                    }
+                },
                 "tactile_paving": {
                     "label": "Ledstråk"
                 },
                 "tactile_paving": {
                     "label": "Ledstråk"
                 },
                 "tourism": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "tourism": {
                     "label": "Typ"
                 },
+                "tourism_attraction": {
+                    "label": "Turism"
+                },
                 "tower/construction": {
                     "label": "Konstruktion",
                     "placeholder": "Stagad, fackverk, betong, ..."
                 "tower/construction": {
                     "label": "Konstruktion",
                     "placeholder": "Stagad, fackverk, betong, ..."
                     },
                     "placeholder": "Fast, Mestadels fast, Mjuk ..."
                 },
                     },
                     "placeholder": "Fast, Mestadels fast, Mjuk ..."
                 },
+                "trade": {
+                    "label": "Typ"
+                },
                 "traffic_calming": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "traffic_signals": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "traffic_calming": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "traffic_signals": {
                     "label": "Typ"
                 },
+                "traffic_signals/direction": {
+                    "label": "Riktning",
+                    "options": {
+                        "backward": "Bakåt",
+                        "both": "Båda / Alla",
+                        "forward": "Framåt"
+                    }
+                },
                 "trail_visibility": {
                     "label": "Synlighet",
                     "options": {
                 "trail_visibility": {
                     "label": "Synlighet",
                     "options": {
                     },
                     "placeholder": "Utmärkt, bra, dåligt..."
                 },
                     },
                     "placeholder": "Utmärkt, bra, dåligt..."
                 },
+                "transformer": {
+                    "label": "Typ",
+                    "options": {
+                        "auto": "Enkellindad transformator",
+                        "auxiliary": "Lokaltransformator",
+                        "converter": "Konverterare",
+                        "distribution": "Distribution",
+                        "generator": "Generator",
+                        "phase_angle_regulator": "Fasregulator",
+                        "traction": "Enfastransformator",
+                        "yes": "Okänd"
+                    }
+                },
                 "trees": {
                     "label": "Träd"
                 },
                 "tunnel": {
                 "trees": {
                     "label": "Träd"
                 },
                 "tunnel": {
-                    "label": "Tunnel"
+                    "label": "Typ",
+                    "placeholder": "Standard"
+                },
+                "usage_rail": {
+                    "label": "Användningsområde",
+                    "options": {
+                        "branch": "Sidospår",
+                        "industrial": "Industrispår",
+                        "main": "Huvudspår",
+                        "military": "Militärt spår",
+                        "test": "Testspår",
+                        "tourism": "Museijärnväg"
+                    }
                 },
                 "vending": {
                 },
                 "vending": {
-                    "label": "Typ av varor"
+                    "label": "Typ av gods"
                 },
                 "visibility": {
                     "label": "Synlighet",
                 },
                 "visibility": {
                     "label": "Synlighet",
                         "street": "5 till 20 m (16 till 65 ft)"
                     }
                 },
                         "street": "5 till 20 m (16 till 65 ft)"
                     }
                 },
+                "volcano/status": {
+                    "label": "Vulkanstatus",
+                    "options": {
+                        "active": "Aktiv",
+                        "dormant": "Vilande",
+                        "extinct": "slocknad"
+                    }
+                },
+                "volcano/type": {
+                    "label": "Vulkantyp",
+                    "options": {
+                        "scoria": "Scoria",
+                        "shield": "Sköldvulkan",
+                        "stratovolcano": "Stratovulkan"
+                    }
+                },
+                "voltage": {
+                    "label": "Spänning"
+                },
+                "voltage/primary": {
+                    "label": "Primärspänning"
+                },
+                "voltage/secondary": {
+                    "label": "Sekundärspänning"
+                },
+                "voltage/tertiary": {
+                    "label": "Tertiärspänning"
+                },
                 "wall": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "wall": {
                     "label": "Typ"
                 },
                 "wheelchair": {
                     "label": "Handikappanpassat"
                 },
                 "wheelchair": {
                     "label": "Handikappanpassat"
                 },
+                "wholesale": {
+                    "label": "Grosist"
+                },
                 "width": {
                     "label": "Bredd (meter)"
                 },
                 "wikipedia": {
                     "label": "Wikipedia"
                 "width": {
                     "label": "Bredd (meter)"
                 },
                 "wikipedia": {
                     "label": "Wikipedia"
+                },
+                "windings": {
+                    "label": "Lindningar",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
+                "windings/configuration": {
+                    "label": "Lindningskonfiguration",
+                    "options": {
+                        "delta": " D-koppling",
+                        "leblanc": " Leblanc-koppling",
+                        "open": "Öppna lindningar",
+                        "open-delta": "Öppen D-koppling",
+                        "scott": " Scott-koppling",
+                        "star": " Y-koppling",
+                        "zigzag": " Z-koppling"
+                    }
                 }
             },
             "presets": {
                 }
             },
             "presets": {
                     "name": "Annonstavla",
                     "terms": "Annonstavla, reklamtavla, reklam, reklamskylt,  affisch,  affischtavla"
                 },
                     "name": "Annonstavla",
                     "terms": "Annonstavla, reklamtavla, reklam, reklamskylt,  affisch,  affischtavla"
                 },
+                "advertising/column": {
+                    "name": "Reklampelare",
+                    "terms": "reklampelare,  affischpelare, billboard, annonspelare, annonstavla, annonsering, marknadsföring, reklam, annons, affisch, annons, reklamplats"
+                },
                 "aerialway": {
                     "name": "Linbana"
                 },
                 "aerialway": {
                     "name": "Linbana"
                 },
                     "terms": "Replift, släplift, skidlift, linbana, lift"
                 },
                 "aerialway/station": {
                     "terms": "Replift, släplift, skidlift, linbana, lift"
                 },
                 "aerialway/station": {
-                    "name": "Linbanestation",
-                    "terms": "Linbanestation, station, linbana"
+                    "name": "Linbanestation"
                 },
                 "aerialway/t-bar": {
                     "name": "Ankarlift",
                 },
                 "aerialway/t-bar": {
                     "name": "Ankarlift",
                     "name": "Flygterminal",
                     "terms": "Flygplatsterminal, terminal, avgångshall, ankomsthall, flygterminal, flygplats"
                 },
                     "name": "Flygterminal",
                     "terms": "Flygplatsterminal, terminal, avgångshall, ankomsthall, flygterminal, flygplats"
                 },
+                "allotments/plot": {
+                    "name": "Kolonilott",
+                    "terms": "Kolonilott, lott, täppa, koloniträdgård, odlingslott, koloniområde, koloni"
+                },
                 "amenity": {
                     "name": "Facilitet"
                 },
                 "amenity": {
                     "name": "Facilitet"
                 },
                     "terms": "Växlingskontor, växling, valuta, pengar, pengaväxling, resecheckar, pengaväxlare"
                 },
                 "amenity/bus_station": {
                     "terms": "Växlingskontor, växling, valuta, pengar, pengaväxling, resecheckar, pengaväxlare"
                 },
                 "amenity/bus_station": {
-                    "name": "Busstation",
-                    "terms": "Busstation, bussterminal, terminal, Busshållplats, resecenter, buss"
+                    "name": "Busstation / Bussterminal"
                 },
                 "amenity/cafe": {
                     "name": "Café",
                     "terms": "kaffeservering, kaffestuga, kafeteria, cafeteria, servering, konditori, kondis, fik, kaffe, te, bistro"
                 },
                 },
                 "amenity/cafe": {
                     "name": "Café",
                     "terms": "kaffeservering, kaffestuga, kafeteria, cafeteria, servering, konditori, kondis, fik, kaffe, te, bistro"
                 },
+                "amenity/car_pooling": {
+                    "name": "Bilpool",
+                    "terms": "Bilpool, hyrbil, lånebil"
+                },
                 "amenity/car_rental": {
                     "name": "Biluthyrning",
                     "terms": "Biluthyrning, billån, billeasing, lånebil, hyrbil"
                 "amenity/car_rental": {
                     "name": "Biluthyrning",
                     "terms": "Biluthyrning, billån, billeasing, lånebil, hyrbil"
                     "name": "Vårdcentral",
                     "terms": "Klinik, vårdcentral, primärvård, distriktsläkare, distriktssköterska, sjukhus, läkare, doktor, sjukvård"
                 },
                     "name": "Vårdcentral",
                     "terms": "Klinik, vårdcentral, primärvård, distriktsläkare, distriktssköterska, sjukhus, läkare, doktor, sjukvård"
                 },
+                "amenity/clinic/abortion": {
+                    "name": "Abortklinik",
+                    "terms": "abort, abortklinik, framkallat missfall, missfall, fosterfördrivning, avbrytande av havandeskap"
+                },
+                "amenity/clinic/fertility": {
+                    "name": "Fertilitetsklinik",
+                    "terms": "Fertilitetsklinik, Fertilitet, IVF, Fertilitetscentrum, Insemination, Äggfrys, barnlöshet, befruktning, äggdonation, spermadonation, spermie, fortplantning, reproduktion, ägglossning"
+                },
                 "amenity/clock": {
                     "name": "Klocka",
                     "terms": "Klocka, ur, urtavla, kyrkklocka, tidur, solur, väggur, väggklocka"
                 "amenity/clock": {
                     "name": "Klocka",
                     "terms": "Klocka, ur, urtavla, kyrkklocka, tidur, solur, väggur, väggklocka"
                     "terms": "Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat"
                 },
                 "amenity/ferry_terminal": {
                     "terms": "Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat"
                 },
                 "amenity/ferry_terminal": {
-                    "name": "Färjeterminal",
-                    "terms": "Färjeterminal, terminal, färja, båtterminal, båthållplats"
+                    "name": "Färjeterminal / Färjehållplats / Färjestation"
                 },
                 "amenity/fire_station": {
                     "name": "Brandstation",
                 },
                 "amenity/fire_station": {
                     "name": "Brandstation",
                     "name": "Bibliotek",
                     "terms": "Bibliotek, boksamling, bokskatt, bokrum, läsesal, bibbla, bok, böcker"
                 },
                     "name": "Bibliotek",
                     "terms": "Bibliotek, boksamling, bokskatt, bokrum, läsesal, bibbla, bok, böcker"
                 },
+                "amenity/love_hotel": {
+                    "name": "Kärlekshotell",
+                    "terms": "Kärlekshotell, sexhotell, korttidshotell, hotell"
+                },
                 "amenity/marketplace": {
                     "name": "Marknadsplats",
                     "terms": "Saluhall, torg, marknad, salutorg"
                 },
                 "amenity/marketplace": {
                     "name": "Marknadsplats",
                     "terms": "Saluhall, torg, marknad, salutorg"
                 },
+                "amenity/monastery": {
+                    "name": "Klosterområde",
+                    "terms": "allah, andaktslokal, andaktsrum, andaktssal, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, mission, missionshus, moske, moské, mässkapell, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, synagoga, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
+                },
                 "amenity/motorcycle_parking": {
                     "name": "Motorcykelparkering",
                     "terms": "Motorcykelparkering, parkering motorcykel, ställplats, motorcykelställ, parkering, motorcykel, parkeringsplats, parkeringsplats motorcykel"
                 },
                 "amenity/motorcycle_parking": {
                     "name": "Motorcykelparkering",
                     "terms": "Motorcykelparkering, parkering motorcykel, ställplats, motorcykelställ, parkering, motorcykel, parkeringsplats, parkeringsplats motorcykel"
                 },
+                "amenity/music_school": {
+                    "name": "Musikskola",
+                    "terms": "musikskola, musik, kultur, kulturskola, sångskola, instrumentskola, instrument, musikinstrument, kör, sång"
+                },
                 "amenity/nightclub": {
                     "name": "Nattklubb",
                     "terms": "Nattklubb, disko*, diskotek, klubb, nöjeslokal, dansställe, bar, disco, dans, dansklubb"
                 "amenity/nightclub": {
                     "name": "Nattklubb",
                     "terms": "Nattklubb, disko*, diskotek, klubb, nöjeslokal, dansställe, bar, disco, dans, dansklubb"
                 },
                 "amenity/place_of_worship": {
                     "name": "Plats för tillbedjan",
                 },
                 "amenity/place_of_worship": {
                     "name": "Plats för tillbedjan",
-                    "terms": "allah,basilika,betel,bönehus,böneplats,dom,dyrkan,fristad,församling,gud,guds hus,gudshus,gudstjänstlokal,helgedom,kapell,katedral,kloster,kor,kyrka,kyrkobyggnad,mission,missionshus,moske,moské,mässkapell,pastorat,predikan,religion,sanktuarium,socken,synagoga,tabernakel,tempel,tillbedjan,tro,vallfärgsplats,vallfärdsort"
+                    "terms": "allah, andaktslokal, andaktsrum, andaktssal, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, mission, missionshus, moske, moské, mässkapell, pastorat, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, slottskapell, socken, synagoga, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
                 },
                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
                     "name": "Buddhisttempel",
                 },
                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
                     "name": "Buddhisttempel",
                 },
                 "amenity/place_of_worship/christian": {
                     "name": "Kyrka",
                 },
                 "amenity/place_of_worship/christian": {
                     "name": "Kyrka",
-                    "terms": "Kyrka, tempel, gudshus, kyrkobyggnad, kapell, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, kristen, kristendom, församling, tillbedjan, predikan, katedral, kor, kapell, guds hus, gud, bönehus, socken, helgedom, tempel"
+                    "terms": "andaktslokal, andaktsrum, andaktssal, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, mission, missionshus, mässkapell, pastorat, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, slottskapell, socken, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/hindu": {
+                    "name": "Hindutempel",
+                    "terms": "hindu, hinduism, Sanatana Dharma, garbhagriha,  puja, arcana, helgedom, tempel"
                 },
                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
                     "name": "Synagoga",
                 },
                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
                     "name": "Synagoga",
                     "name": "Moské",
                     "terms": "moské, gudshus, kyrkobyggnad, bönehus, böneplats, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, tillbedjan, muslim, predikan, minaret"
                 },
                     "name": "Moské",
                     "terms": "moské, gudshus, kyrkobyggnad, bönehus, böneplats, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, tillbedjan, muslim, predikan, minaret"
                 },
+                "amenity/place_of_worship/shinto": {
+                    "name": "Jinja (Shintoistisk helgedom)",
+                    "terms": "Jinja, shintoism, Shinto, kami, torii, yashiro, miya, jingū, Shinto shrine, shrine, shintohelgedom, helgedom, tempel"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/sikh": {
+                    "name": "Sikhiskt tempel",
+                    "terms": "Sikh, Sikh-tempel, Sikhtempel, Sikhism, Gurudwara, tempel, helgedom"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/taoist": {
+                    "name": "Taoistiskt tempel",
+                    "terms": "Taoism, Taoistiskt tempel, daoism, tao, tempel, helgedom"
+                },
                 "amenity/planetarium": {
                     "name": "Planetarium",
                     "terms": "Planetarium,museum, astronomi, observatorium"
                 "amenity/planetarium": {
                     "name": "Planetarium",
                     "terms": "Planetarium,museum, astronomi, observatorium"
                     "terms": "Friluftsanläggningen, friluftsområde, park, friluftsliv, infocenter, informationscenter, besökscenter"
                 },
                 "amenity/recycling": {
                     "terms": "Friluftsanläggningen, friluftsområde, park, friluftsliv, infocenter, informationscenter, besökscenter"
                 },
                 "amenity/recycling": {
-                    "name": "Återvinning",
-                    "terms": "återvinning, återbruk, återvinningsstation, sopstation, burkar, flaskor, skrot, skräp"
+                    "name": "Återvinningscontainer ",
+                    "terms": "återvinning, återbruk, återvinningsstation, sopstation, burkar, flaskor, skrot, skräp, sopor, återvinningscontainer, container, metall, glas"
                 },
                 "amenity/recycling_centre": {
                     "name": "Återvinningscentral",
                 },
                 "amenity/recycling_centre": {
                     "name": "Återvinningscentral",
                     "name": "Skolområde",
                     "terms": "Skolgård, skolområde, Campus, universitetsområde, högskoleområde, universitet, högskola, grundskola, mellanstadium, lågstadium, högstadium, gymnasium"
                 },
                     "name": "Skolområde",
                     "terms": "Skolgård, skolområde, Campus, universitetsområde, högskoleområde, universitet, högskola, grundskola, mellanstadium, lågstadium, högstadium, gymnasium"
                 },
+                "amenity/scrapyard": {
+                    "name": "Bilskrot"
+                },
                 "amenity/shelter": {
                     "name": "Väderskydd",
                     "terms": "Skydd, tak över huvudet, hydda, vindskydd, koja, väntkur, grotta, väderskydd, lusthus, picknick"
                 },
                 "amenity/shelter": {
                     "name": "Väderskydd",
                     "terms": "Skydd, tak över huvudet, hydda, vindskydd, koja, väntkur, grotta, väderskydd, lusthus, picknick"
                 },
+                "amenity/shower": {
+                    "name": "Dusch",
+                    "terms": "Dusch, duschutrymme, duschkabin, duschbad, badrum, duschrum"
+                },
+                "amenity/smoking_area": {
+                    "name": "Rökområde",
+                    "terms": "rökrum, rökområde, rökruta, rökning tillåten, rökning, röka, cigarett"
+                },
                 "amenity/social_facility": {
                     "name": "Social inrättning",
                     "terms": "Social inrättning, social hjälp, social, socialen, uteliggare, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet"
                 "amenity/social_facility": {
                     "name": "Social inrättning",
                     "terms": "Social inrättning, social hjälp, social, socialen, uteliggare, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet"
                     "name": "Cigarettautomat",
                     "terms": "Cigarettautomat, cigaretter, snusautomat, tobaksautomat"
                 },
                     "name": "Cigarettautomat",
                     "terms": "Cigarettautomat, cigaretter, snusautomat, tobaksautomat"
                 },
+                "amenity/vending_machine/coffee": {
+                    "name": "Kaffeautomat",
+                    "terms": "Kaffeautomat, kaffe, Espresso, expresso, te, the, Varuautomat, varumaskin"
+                },
                 "amenity/vending_machine/condoms": {
                     "name": "Kondomautomat",
                     "terms": "Kondomautomat, kondomomat, kondomer"
                 "amenity/vending_machine/condoms": {
                     "name": "Kondomautomat",
                     "terms": "Kondomautomat, kondomomat, kondomer"
                     "name": "Dryckesautomat ",
                     "terms": "dryckesautomat, dryckautomat, drickautomat, läskautomat, kaffemaskin, kaffeautomat, läsk, kaffe, dryck, juice"
                 },
                     "name": "Dryckesautomat ",
                     "terms": "dryckesautomat, dryckautomat, drickautomat, läskautomat, kaffemaskin, kaffeautomat, läsk, kaffe, dryck, juice"
                 },
+                "amenity/vending_machine/electronics": {
+                    "name": "Varumaskin för elektronik",
+                    "terms": "Varumaskin för elektronik, varumaskin, varuautomat, elektronik, kablar, laddkablar, laddkabel, kabel, laddare, öronsnäckor, hörlurar, telefon, mobiltelefon, pekplatta, surfplatta"
+                },
+                "amenity/vending_machine/elongated_coin": {
+                    "name": "Elongated coin-maskin (myntpressmaskin)",
+                    "terms": "elongated coin, souvenirmynt, minnesmynt, souvenir, minne, mynt,  elongated coin-maskin, myntpressmaskin, minnesmyntmaskin, ECM, Penny Press, elongated penny, coin maskin"
+                },
                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
                     "name": "Bajspåsar",
                     "terms": "Bajspåsar, hundbajspåsar, hundpåsar, hundbajs, hundskit, skitpåse, avföringspåse, bajs, hund, djur"
                 },
                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
                     "name": "Bajspåsar",
                     "terms": "Bajspåsar, hundbajspåsar, hundpåsar, hundbajs, hundskit, skitpåse, avföringspåse, bajs, hund, djur"
                 },
+                "amenity/vending_machine/feminine_hygiene": {
+                    "name": "Varumaskin för mensskydd",
+                    "terms": "Varumaskin för mensskydd, mensskydd, kondom, tampong, bindor, binda, kvinna, kvinnor, mens, menstruation"
+                },
+                "amenity/vending_machine/fuel": {
+                    "name": "Bränslepump"
+                },
                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
                     "name": "Tidningsautomat"
                 },
                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
                     "name": "Tidningsautomat"
                 },
                     "name": "Veterinär ",
                     "terms": "Veterinär, djurläkare, djurdoktor, djurklinik, djursjukhus"
                 },
                     "name": "Veterinär ",
                     "terms": "Veterinär, djurläkare, djurdoktor, djurklinik, djursjukhus"
                 },
+                "amenity/waste/dog_excrement": {
+                    "name": "Sopkärl för hundbajspåsar",
+                    "terms": "Sopkärl för hundbajspåsar, hundbajs, hundbajspåsar, hundbajspåse, hund, bajs, bajspåsar, soptunna, sopkärl, hundskit, skitpåse"
+                },
                 "amenity/waste_basket": {
                     "name": "Soptunna (liten)",
                     "terms": "Soptunna, papperskorg, sopkärl, papperskärl, skräpkorg, avfallskorg, skräp, sopor"
                 "amenity/waste_basket": {
                     "name": "Soptunna (liten)",
                     "terms": "Soptunna, papperskorg, sopkärl, papperskärl, skräpkorg, avfallskorg, skräp, sopor"
                     "name": "Vägbeläggning",
                     "terms": "Vägyta, vägplan, köryta, promenatyta, torg"
                 },
                     "name": "Vägbeläggning",
                     "terms": "Vägyta, vägplan, köryta, promenatyta, torg"
                 },
+                "attraction/amusement_ride": {
+                    "name": "Åkattraktion",
+                    "terms": "Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/animal": {
+                    "name": "Djur",
+                    "terms": "Djur, zoo, temapark, djurpark, lejon, tiger, björn, apa,  zoologisk trädgård, akvarium, fiskar"
+                },
+                "attraction/big_wheel": {
+                    "name": "Pariserhjul",
+                    "terms": "Pariserhjul, stort hjul, nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell"
+                },
+                "attraction/bumper_car": {
+                    "name": "Radiobilar",
+                    "terms": "Radiobilar, radiobil, nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion"
+                },
+                "attraction/bungee_jumping": {
+                    "name": "Bungyjump",
+                    "terms": "Bungyjump,  bungee jump, nöjespark, temapark, tivoli, hopplattform"
+                },
+                "attraction/carousel": {
+                    "name": "Karusell (roterande)",
+                    "terms": "Karusell,  nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion, nöjeskarusell"
+                },
+                "attraction/dark_ride": {
+                    "name": "Mörk åktur",
+                    "terms": "Mörk åktur, spöktåg, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/drop_tower": {
+                    "name": "Fritt fall",
+                    "terms": "Fritt fall, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/pirate_ship": {
+                    "name": "Båtgunga",
+                    "terms": "Båtgunga, piratskepp, vikingaskepp, gunga, gungande båt, roterande båt, Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/river_rafting": {
+                    "name": "Forsränning",
+                    "terms": "Forsränning, forsbana, Vattenbana, fors, Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"
+                },
+                "attraction/roller_coaster": {
+                    "name": "Berg- och dalbana",
+                    "terms": "berg- och dalbana, berg-och-dalbana, bergochdalbana, bergodalbana, berg-och-dal-bana, dalbana, åkattraktion, temapark, nöjespark, tivoli"
+                },
+                "attraction/train": {
+                    "name": "Turisttåg (ej på räls)",
+                    "terms": "turisttåg,  Tschu-Tschu, vägtåg, stadståg, Tuff tuff-tåg, sightseeing, sightseeingtåg"
+                },
+                "attraction/water_slide": {
+                    "name": "Vattenrutschbana",
+                    "terms": "vattenrutschbana, vattenrutschkana, rutschkana"
+                },
                 "barrier": {
                     "name": "Barriär",
                     "terms": "barriär, räcke, spärr, bom, mur, vall, skydd, hinder, avspärrning, stopp, blockering"
                 "barrier": {
                     "name": "Barriär",
                     "terms": "barriär, räcke, spärr, bom, mur, vall, skydd, hinder, avspärrning, stopp, blockering"
                     "name": "Häck",
                     "terms": "Häck, buskar"
                 },
                     "name": "Häck",
                     "terms": "Häck, buskar"
                 },
+                "barrier/kerb": {
+                    "name": "Trottoarkant",
+                    "terms": "trottoarkant, kant, kantsten"
+                },
                 "barrier/kissing_gate": {
                     "name": "Grind vid betesmark",
                     "terms": "Grind vid betesmark, Kryssgrind"
                 "barrier/kissing_gate": {
                     "name": "Grind vid betesmark",
                     "terms": "Grind vid betesmark, Kryssgrind"
                     "name": "Lada",
                     "terms": "Lada, ladugård, loge, magasin, skjul, skulle, lagård"
                 },
                     "name": "Lada",
                     "terms": "Lada, ladugård, loge, magasin, skjul, skulle, lagård"
                 },
+                "building/boathouse": {
+                    "name": "Båthus",
+                    "terms": "Båthus, sjöbod, strandbod"
+                },
+                "building/bungalow": {
+                    "name": "Bungalow",
+                    "terms": "Bungalow, stuga, sommarstuga, fristående hus, villa, semesterhus"
+                },
                 "building/bunker": {
                     "name": "Bunker"
                 },
                 "building/bunker": {
                     "name": "Bunker"
                 },
                 },
                 "building/cathedral": {
                     "name": "Katedral",
                 },
                 "building/cathedral": {
                     "name": "Katedral",
-                    "terms": "Katedral, domkyrka, biskop, dom, biskopskyrka, kyrka, Huvudkyrka, stiftskyrka"
+                    "terms": "Katedral, domkyrka, biskop, dom, biskopskyrka, kyrka, Huvudkyrka, stiftskyrka, andligt område, basilika, dyrkan, fristad, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, helgedom, kloster, kristen, kristendom, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
                 },
                 "building/chapel": {
                     "name": "Kapell",
                 },
                 "building/chapel": {
                     "name": "Kapell",
-                    "terms": "Kapell, kyrkobyggnad, sidokapell, Kranskapell, gudstjänstlokal, korkapell, slottskapell, begravningskapell, gravkapell, dopkapell, andaktsrum, annexkyrka, bönhus, bönehus, kyrkorum"
+                    "terms": "Kapell, kyrkobyggnad, sidokapell, Kranskapell, gudstjänstlokal, korkapell, slottskapell, begravningskapell, gravkapell, dopkapell, andaktsrum, annexkyrka, bönhus, bönehus, kyrkorum, andaktslokal, andaktssal, böneplats, dyrkan, fristad,  gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, helgedom, kor, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkogård, kyrksal, mission, missionshus, mässkapell, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, socken, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro"
                 },
                 "building/church": {
                     "name": "Kyrkobyggnad",
                 },
                 "building/church": {
                     "name": "Kyrkobyggnad",
-                    "terms": "Kyrka, kyrkobyggnad, kyrkbyggnad, kyrksal, andaktssal, missionshus, gudstjänst, gudstjänstslokal, andaktslokal, gudshus"
+                    "terms": "Kyrka, kyrkobyggnad, kyrkbyggnad, kyrksal, andaktssal, missionshus, gudstjänst, gudstjänstslokal, andaktslokal, gudshus, andaktsrum, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrkogård, kyrkorum,  mission, mässkapell, pastorat, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, slottskapell, socken, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
+                },
+                "building/civic": {
+                    "name": "Kommunal byggnad",
+                    "terms": "Civil, kommunal, publik, stadshus, kommunhus, medborgarhus"
                 },
                 "building/college": {
                     "name": "Collegebyggnad",
                     "terms": "Gymnasie, gymnasium, gymnasiebyggnad, universitet"
                 },
                 "building/commercial": {
                 },
                 "building/college": {
                     "name": "Collegebyggnad",
                     "terms": "Gymnasie, gymnasium, gymnasiebyggnad, universitet"
                 },
                 "building/commercial": {
-                    "name": "Kommersiell byggnad",
+                    "name": "Kontorsbyggnad",
                     "terms": "Kommersiell byggnad, kommersiellt, affärsbyggnad, handelsbyggnad"
                 },
                 "building/construction": {
                     "terms": "Kommersiell byggnad, kommersiellt, affärsbyggnad, handelsbyggnad"
                 },
                 "building/construction": {
-                    "name": "Byggnad under konstruktion",
+                    "name": "Byggnad under uppförande",
                     "terms": "Byggnad under konstruktion, Byggnad under uppförande, byggarbete, bygge, byggarbetsplats, byggnation, byggnadsplats"
                 },
                 "building/detached": {
                     "terms": "Byggnad under konstruktion, Byggnad under uppförande, byggarbete, bygge, byggarbetsplats, byggnation, byggnadsplats"
                 },
                 "building/detached": {
                 "building/entrance": {
                     "name": "Entré/utgång"
                 },
                 "building/entrance": {
                     "name": "Entré/utgång"
                 },
+                "building/farm": {
+                    "name": "Mangårdsbyggnad (bostadshus på gård)",
+                    "terms": "Mangårdsbyggnad, bostad, hus, bostadshus, gård, lantbruk"
+                },
+                "building/farm_auxiliary": {
+                    "name": "Gårdsbyggnader",
+                    "terms": "Gårdsbyggnader, ekonomibyggnader, gårdshus, ladugård, stall, lantbruksbyggnader, gård, lantbruk"
+                },
                 "building/garage": {
                     "name": "Garage",
                     "terms": "garage, bilstall, bilskjul, carport, parkeringshus, varmgarage, kallgarage"
                 "building/garage": {
                     "name": "Garage",
                     "terms": "garage, bilstall, bilskjul, carport, parkeringshus, varmgarage, kallgarage"
                     "name": "Förskolebyggnad",
                     "terms": "Förskola, dagis, daghem, lekskola, kindergarten, lekis,  förskolebyggnad, dagisbyggnad, dagishus, förskolehus, barnomsorg"
                 },
                     "name": "Förskolebyggnad",
                     "terms": "Förskola, dagis, daghem, lekskola, kindergarten, lekis,  förskolebyggnad, dagisbyggnad, dagishus, förskolehus, barnomsorg"
                 },
+                "building/mosque": {
+                    "name": "Moskébyggnad",
+                    "terms": "Moskébyggnad, moské, islam, minaret, muhammedansk helgedom, muhammedanism, muslim"
+                },
                 "building/public": {
                     "name": "Publik byggnad",
                     "terms": "Publik byggnad, allmän byggnad, offentlig byggnad"
                 "building/public": {
                     "name": "Publik byggnad",
                     "terms": "Publik byggnad, allmän byggnad, offentlig byggnad"
                     "name": "Tak",
                     "terms": "Tak, övertäckning, valv, överbyggnad, regnskydd"
                 },
                     "name": "Tak",
                     "terms": "Tak, övertäckning, valv, överbyggnad, regnskydd"
                 },
+                "building/ruins": {
+                    "name": "Ruinbyggnad",
+                    "terms": "Ruinbyggnad, ruin, raserad, husrest, förfallen, ödehus, huslämning, fornlämning"
+                },
                 "building/school": {
                     "name": "Skolbyggnad",
                     "terms": "Skolbyggnad, skola, läroanstalt, undervisningsanstalt, lärosäte, grundskola, gymnasium, folkhögskola, läroverk, skolhus, skolväsen, undervisning, utbildning, mellanstadium, lågstadium, högstadium, komvux"
                 "building/school": {
                     "name": "Skolbyggnad",
                     "terms": "Skolbyggnad, skola, läroanstalt, undervisningsanstalt, lärosäte, grundskola, gymnasium, folkhögskola, läroverk, skolhus, skolväsen, undervisning, utbildning, mellanstadium, lågstadium, högstadium, komvux"
                     "name": "Stall",
                     "terms": "Stall, hästar, häst, stallbyggnad, ridhus, ridhusanläggning"
                 },
                     "name": "Stall",
                     "terms": "Stall, hästar, häst, stallbyggnad, ridhus, ridhusanläggning"
                 },
+                "building/stadium": {
+                    "name": "Stadionbyggnad",
+                    "terms": "stadium, Stadion, arena, Stadionbyggnad, arenabyggnad, byggnad, stadion, friidrottsstadion"
+                },
                 "building/static_caravan": {
                     "name": "Villavagn",
                     "terms": "Villavagn, husvagn, campingvagn"
                 },
                 "building/static_caravan": {
                     "name": "Villavagn",
                     "terms": "Villavagn, husvagn, campingvagn"
                 },
+                "building/temple": {
+                    "name": "Tempelbyggnad"
+                },
                 "building/terrace": {
                     "name": "Terrasshus",
                     "terms": "Terrasshus"
                 "building/terrace": {
                     "name": "Terrasshus",
                     "terms": "Terrasshus"
                     "name": "Tältplats/husvagnsplats",
                     "terms": "Tältplats, husvagnsplats, camping, Campingplats, camping, husvagn, tält"
                 },
                     "name": "Tältplats/husvagnsplats",
                     "terms": "Tältplats, husvagnsplats, camping, Campingplats, camping, husvagn, tält"
                 },
+                "circular": {
+                    "name": "Trafikcirkel"
+                },
                 "club": {
                     "name": "Klubb",
                     "terms": "klubb, socialt, förening, klubblokal, föreningslokal, sällskap, sammanslutning"
                 "club": {
                     "name": "Klubb",
                     "terms": "klubb, socialt, förening, klubblokal, föreningslokal, sällskap, sammanslutning"
                     "name": "Catering",
                     "terms": "catering, cateringfirma, matleverantör, matleverans, , "
                 },
                     "name": "Catering",
                     "terms": "catering, cateringfirma, matleverantör, matleverans, , "
                 },
+                "craft/chimney_sweeper": {
+                    "name": "Sotare",
+                    "terms": "Sotare, skorstensfejare, skorsten, rökgång, sotarmurre"
+                },
                 "craft/clockmaker": {
                     "name": "Urmakare (väggur)",
                     "terms": "Urmakare, klockmakare"
                 },
                 "craft/confectionery": {
                 "craft/clockmaker": {
                     "name": "Urmakare (väggur)",
                     "terms": "Urmakare, klockmakare"
                 },
                 "craft/confectionery": {
-                    "name": "Konditori",
-                    "terms": "Fik, Kafé, sötsaker, kakor, bullar, godis"
+                    "name": "Godistillverkare",
+                    "terms": "Godistillverkare, sötsaker, godis, karameller, godisfabrik, godsaker, konfekt, konfektyrer, choklad, pastiller"
+                },
+                "craft/distillery": {
+                    "name": "Destilleri",
+                    "terms": "alkohol,bourbon,sprit,brandy,gin,sprit,mezcal,spritdryck,rom,scotch,sprit,tequila,vodka,whisky,whisky, Destilleri, spritdestillering, hembränning, alkoholdestillering, sprittillverkning, alkoholtillverkning"
                 },
                 "craft/dressmaker": {
                     "name": "Sömmerska",
                 },
                 "craft/dressmaker": {
                     "name": "Sömmerska",
                     "name": "Ställningsbyggare",
                     "terms": "Ställningsbyggare, byggnadsställning, ställning"
                 },
                     "name": "Ställningsbyggare",
                     "terms": "Ställningsbyggare, byggnadsställning, ställning"
                 },
-                "craft/sculpter": {
+                "craft/sculptor": {
                     "name": "Skulptör",
                     "name": "Skulptör",
-                    "terms": "Skulptör, staty, skulptur, stenskulptör, bildhuggare, bildsnidare"
+                    "terms": "skulptör, bildhuggare, skulpturer, skulptur, bildsnidare, staty"
                 },
                 "craft/shoemaker": {
                     "name": "Skomakare",
                 },
                 "craft/shoemaker": {
                     "name": "Skomakare",
                     "name": "Stenhuggare",
                     "terms": "Stenhuggare, stenbrott"
                 },
                     "name": "Stenhuggare",
                     "terms": "Stenhuggare, stenbrott"
                 },
-                "craft/sweep": {
-                    "name": "Sotare",
-                    "terms": "Sotare, skorstensfejare"
-                },
                 "craft/tailor": {
                     "name": "Skräddare"
                 },
                 "craft/tailor": {
                     "name": "Skräddare"
                 },
                     "name": "Brandpost",
                     "terms": "Brandpost, vattenpost, brandsläckning, vattenpost, brandslang"
                 },
                     "name": "Brandpost",
                     "terms": "Brandpost, vattenpost, brandsläckning, vattenpost, brandslang"
                 },
+                "emergency/life_ring": {
+                    "name": "Livboj",
+                    "terms": "livboj, frälsarkrans, livräddningsboj, livräddning"
+                },
                 "emergency/no": {
                     "name": "Åtkomst för utryckningsfordon - Nej"
                 },
                 "emergency/no": {
                     "name": "Åtkomst för utryckningsfordon - Nej"
                 },
                     "name": "Vägpassage",
                     "terms": "Vägövergång, övergångsställe, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage"
                 },
                     "name": "Vägpassage",
                     "terms": "Vägövergång, övergångsställe, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage"
                 },
+                "footway/crossing-raised": {
+                    "name": "Upphöjd vägkorsning",
+                    "terms": "Upphöjd vägkorsning, vägövergång, farthinder, fartdämpare, gupp, upphöjd"
+                },
                 "footway/crosswalk": {
                     "name": "Övergångsställe för gående",
                     "terms": "Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage"
                 },
                 "footway/crosswalk": {
                     "name": "Övergångsställe för gående",
                     "terms": "Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage"
                 },
+                "footway/crosswalk-raised": {
+                    "name": "Upphöjt övergångsställe",
+                    "terms": "Upphöjd vägkorsning, Upphöjt övergångsställe, vägövergång, övergångsställe, farthinder, fartdämpare, gupp, upphöjd"
+                },
                 "footway/sidewalk": {
                     "name": "Trottoar",
                     "terms": "Trottoar, gångbana, gångväg"
                 "footway/sidewalk": {
                     "name": "Trottoar",
                     "terms": "Trottoar, gångbana, gångväg"
                     "name": "Vattenhinde",
                     "terms": "Vattenhinde, golf"
                 },
                     "name": "Vattenhinde",
                     "terms": "Vattenhinde, golf"
                 },
+                "healthcare": {
+                    "name": "Hälsovård",
+                    "terms": "Hälsovård, klinik, mottagning, doktor, läkare, sjukdom, hälsa, institution, sjuk, kirurgi, välmående"
+                },
+                "healthcare/alternative": {
+                    "name": "Alternativmedicin",
+                    "terms": "Alternativmedicin, alternativ medicin, akupunktur, antroposofisk, tillämpad kinesiologi, aromaterapi, ayurveda, herbalism, örtmedicin, homeopati, hydroterapi, hypnos, naturopati, osteopati, reflexologi, reiki, shiatsu, traditionell, tuina, unani"
+                },
+                "healthcare/alternative/chiropractic": {
+                    "name": "Kiropraktik (rygg)",
+                    "terms": "Kiropraktor, Kiropraktik, ryggbesvär, ryggen, smärta, ryggsmärta, ryggrad, Kotknackare"
+                },
+                "healthcare/audiologist": {
+                    "name": "Audionomi (hörsel)",
+                    "terms": "Audionomist, Audionomi, Audionom, öra, örat, hörsel, ljud, hörapparat"
+                },
+                "healthcare/birthing_center": {
+                    "name": "Förlossning",
+                    "terms": "Förlossning, Förlossningsavdelning, Barnbördshus , BB, barn, baby, bäbis, bebis,  förlossning, graviditet, barnafödsel"
+                },
                 "healthcare/blood_donation": {
                     "name": "Blodgivarcentral",
                     "terms": "Blodgivarcentral, blodcentral, blodgivare, blodgivning, bloddonation, ge blod, donera blod, blodbank, blodtransfusion, aferes, plasmaferes, Plateletpheresis, stamcellsdonation"
                 },
                 "healthcare/blood_donation": {
                     "name": "Blodgivarcentral",
                     "terms": "Blodgivarcentral, blodcentral, blodgivare, blodgivning, bloddonation, ge blod, donera blod, blodbank, blodtransfusion, aferes, plasmaferes, Plateletpheresis, stamcellsdonation"
                 },
+                "healthcare/hospice": {
+                    "name": "Hospis (palliativ vård)",
+                    "terms": "Hospis, Palliativ vård, död, döende, terminalvård "
+                },
+                "healthcare/midwife": {
+                    "name": "Barnmorska",
+                    "terms": "Barnmorska,  jordemo, ackuschörska, mödrahälsovård, mödravårdscentra, gynekolog, Gynekologi, Preventivmedel, ungdomsmottagning"
+                },
+                "healthcare/occupational_therapist": {
+                    "name": "Arbetsterapi",
+                    "terms": "Arbetsterapi, terapeut, terapi, rehabilitering, ergonomi, hjälpmedel"
+                },
+                "healthcare/optometrist": {
+                    "name": "Optometri (ögon)",
+                    "terms": "Optometri, Optometrier , ögon, glasögon, ögonlaser, linser, syn, synfel, korrektionsglas, synhjälpmedel"
+                },
+                "healthcare/physiotherapist": {
+                    "name": "Fysioterapi (sjukgymnastik)",
+                    "terms": "Fysioterapeut, Fysioterapi, sjukgymnastik, fysisk, terapeut, terapi"
+                },
+                "healthcare/podiatrist": {
+                    "name": "Podiatri (fötter)",
+                    "terms": "Podiatri, podiatriker, fot, fötter, naglar, fothälsa, fotkirurgi"
+                },
+                "healthcare/psychotherapist": {
+                    "name": "Psykoterapi",
+                    "terms": "Psykoterapi, Psykoterapeut, psykologisk behandling, ångest, rådgivare, depression, mental hälsa, sinne, självmord, terapeut, terapi, psykolog,  kuratorer"
+                },
+                "healthcare/rehabilitation": {
+                    "name": "Rehabilitering",
+                    "terms": "Rehabilitering, Rehab, terapeut, terapi"
+                },
+                "healthcare/speech_therapist": {
+                    "name": "Logoped (röst/tal)",
+                    "terms": "Logoped, tal, terapeut, terapi, röst, språk, språkstörning, talstörning, röststörning, dysfagi"
+                },
                 "highway": {
                     "name": "Väg"
                 },
                 "highway": {
                     "name": "Väg"
                 },
                     "name": "Ridväg",
                     "terms": "Ridväg, ridstig, häst, rida, ridning, ryttare, "
                 },
                     "name": "Ridväg",
                     "terms": "Ridväg, ridstig, häst, rida, ridning, ryttare, "
                 },
+                "highway/bus_guideway": {
+                    "name": "Spårbuss",
+                    "terms": "Spårbuss, buss, guidad buss"
+                },
                 "highway/bus_stop": {
                 "highway/bus_stop": {
-                    "name": "Busshållplats",
-                    "terms": "Busstopp, busshållplats, buss, hållplats, anhalt, station, busstation, "
+                    "name": "Busshållplats / Bussplattform"
                 },
                 "highway/corridor": {
                     "name": "Korridor inomhus",
                 },
                 "highway/corridor": {
                     "name": "Korridor inomhus",
                     "name": "Vägkorsning",
                     "terms": "Korsning, kryss, vägkors, kors, vägskäl, gatukorsning, plankorsning, vägpassage"
                 },
                     "name": "Vägkorsning",
                     "terms": "Korsning, kryss, vägkors, kors, vägskäl, gatukorsning, plankorsning, vägpassage"
                 },
+                "highway/crossing-raised": {
+                    "name": "Upphöjd vägkorsning",
+                    "terms": "Upphöjd vägkorsning, vägövergång, farthinder, fartdämpare, gupp, upphöjd"
+                },
                 "highway/crosswalk": {
                     "name": "Övergångsställe för gående",
                     "terms": "Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage"
                 },
                 "highway/crosswalk": {
                     "name": "Övergångsställe för gående",
                     "terms": "Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage"
                 },
+                "highway/crosswalk-raised": {
+                    "name": "Upphöjt övergångsställe",
+                    "terms": "Upphöjd vägkorsning, Upphöjt övergångsställe, vägövergång, övergångsställe, farthinder, fartdämpare, gupp, upphöjd"
+                },
                 "highway/cycleway": {
                     "name": "Cykelväg",
                     "terms": "cykelväg, cykelled, gc-väg, gång- och cykelväg, cykel"
                 "highway/cycleway": {
                     "name": "Cykelväg",
                     "terms": "cykelväg, cykelled, gc-väg, gång- och cykelväg, cykel"
                     "name": "Anslutning, motorväg",
                     "terms": "Anslutning, motorvägsanslutning, påfart, avfart, trafikplats"
                 },
                     "name": "Anslutning, motorväg",
                     "terms": "Anslutning, motorvägsanslutning, påfart, avfart, trafikplats"
                 },
+                "highway/passing_place": {
+                    "name": "Mötesplats",
+                    "terms": "Mötesplats, passage, passeringsplats, möte"
+                },
                 "highway/path": {
                     "name": "Stig",
                     "terms": "Stig, gång, led, spår, gångväg, vandringsled, vandra, vandring, promenad, löparbana, motionsspår"
                 },
                 "highway/path": {
                     "name": "Stig",
                     "terms": "Stig, gång, led, spår, gångväg, vandringsled, vandra, vandring, promenad, löparbana, motionsspår"
                 },
-                "highway/pedestrian": {
+                "highway/pedestrian_area": {
+                    "name": "Gångfartsområde",
+                    "terms": "Gångfartsområde, gångfart, centrum, plaza, torg, gångväg, gångområde, gågata, gårdsgata"
+                },
+                "highway/pedestrian_line": {
                     "name": "Gågata",
                     "name": "Gågata",
-                    "terms": "Gågata, gångbana, gående, fotgängare, gånggata, affärsgata, shoppinggata"
+                    "terms": "Gågata, centrum, plaza, torg, gångväg, gångområde, gång, promenad, gångbana, gående, fotgängare, affärsgata, shoppinggata"
                 },
                 "highway/primary": {
                     "name": "Primär väg",
                 },
                 "highway/primary": {
                     "name": "Primär väg",
                     "name": "Avrinningsområde",
                     "terms": "avrinning, avrinningsområde, bassäng, infiltration, infiltrering, dagvatten, dagvattenbassäng"
                 },
                     "name": "Avrinningsområde",
                     "terms": "avrinning, avrinningsområde, bassäng, infiltration, infiltrering, dagvatten, dagvattenbassäng"
                 },
+                "landuse/brownfield": {
+                    "name": "Övergivet industriområde (Brownfield)",
+                    "terms": "Industriområde, övergivet, rivet, rivningstomt, förorenat, industri, ödetomt, byggtomt, Brownfield"
+                },
                 "landuse/cemetery": {
                     "name": "Gravfällt",
                     "terms": "Kyrkogård, begravningsplats, gravfält, griftegård, grav"
                 },
                 "landuse/churchyard": {
                     "name": "Kyrkogård (utan gravar)",
                 "landuse/cemetery": {
                     "name": "Gravfällt",
                     "terms": "Kyrkogård, begravningsplats, gravfält, griftegård, grav"
                 },
                 "landuse/churchyard": {
                     "name": "Kyrkogård (utan gravar)",
-                    "terms": "Kyrkogård, kyrka, kyrkområde"
+                    "terms": "Kyrkogård, kyrka, kyrkområde, andligt område, begravningskapell, gravkapell, kristen, kristendom, religion, religiös, religiöst område"
                 },
                 "landuse/commercial": {
                     "name": "Kommersiell område",
                 },
                 "landuse/commercial": {
                     "name": "Kommersiell område",
                     "terms": "Skog, skogsvård, skogsområde, skogstrakt, träd, skogsdunge, dunge, lund, skogsplantering"
                 },
                 "landuse/garages": {
                     "terms": "Skog, skogsvård, skogsområde, skogstrakt, träd, skogsdunge, dunge, lund, skogsplantering"
                 },
                 "landuse/garages": {
-                    "name": "garage",
-                    "terms": "garage, bilstall, bilskjul, carport, varmgarage, kallgarage, bilplatser"
+                    "name": "Garageområde",
+                    "terms": "Garageområde, garage, bilstall, bilskjul, carport, varmgarage, kallgarage, bilplatser, parking"
                 },
                 "landuse/grass": {
                     "name": "Gräs",
                     "terms": "Gräs, klippt gräs, refug, rondell, mittremsa"
                 },
                 },
                 "landuse/grass": {
                     "name": "Gräs",
                     "terms": "Gräs, klippt gräs, refug, rondell, mittremsa"
                 },
+                "landuse/greenfield": {
+                    "name": "Planerad byggnation",
+                    "terms": "Greenfield, planerad byggnation, framtid, urbanisering"
+                },
+                "landuse/greenhouse_horticulture": {
+                    "name": "Växthus för trädgårdsväxter",
+                    "terms": "Växthus för trädgårdsväxter, växthus, blomma, trädgårdsodling, drivhus, orangeri, driveri, vinterträdgård, växtodling, blomsterhus, odlingshus"
+                },
                 "landuse/harbour": {
                     "name": "Hamn",
                     "terms": "Hamn, kaj, marin, båt, båtplats, båtterminal"
                 "landuse/harbour": {
                     "name": "Hamn",
                     "terms": "Hamn, kaj, marin, båt, båtplats, båtterminal"
                     "name": "Industriområde",
                     "terms": "Industriområde, fabriksområde, fabriksdistrikt, industricentrum"
                 },
                     "name": "Industriområde",
                     "terms": "Industriområde, fabriksområde, fabriksdistrikt, industricentrum"
                 },
+                "landuse/industrial/scrap_yard": {
+                    "name": "Skrotupplag",
+                    "terms": "Bilskrot, skrot, bil, fordon, metall, bärgning, vrak, bildemontering, metallavfall, metallskräp, metallskrot, skrotupplag, skrotningsanläggning, skräp, metallåtervinning"
+                },
+                "landuse/industrial/slaughterhouse": {
+                    "name": "Slaktare",
+                    "terms": "Slaktare, slakteri, slakthus, slakt, styckning, styckare, kött, chark, styckningsanläggning, nötkött, slaktare, kalv, kyckling, ko, gris, fläsk, fjäderfän"
+                },
                 "landuse/landfill": {
                     "name": "Soptipp",
                     "terms": "Soptipp, återvinningscentral, avskrädeshög, avfallsanläggning, tipp"
                 "landuse/landfill": {
                     "name": "Soptipp",
                     "terms": "Soptipp, återvinningscentral, avskrädeshög, avfallsanläggning, tipp"
                     "name": "Rekreationsområde",
                     "terms": "Park, parkområde, rekreationsområde, friluftsområde, trädgård, grönområde, parkanläggning"
                 },
                     "name": "Rekreationsområde",
                     "terms": "Park, parkområde, rekreationsområde, friluftsområde, trädgård, grönområde, parkanläggning"
                 },
+                "landuse/religious": {
+                    "name": "Religiöst område",
+                    "terms": "Religiöst område, religiös, religion, tillbedjan, kyrka, moske, moské, synagoga, kyrkogård, religiös anläggning, tempelområde, tempel, böneplats, andligt område, dyrkan, gud, helgedom, kristen, kristendom, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"
+                },
                 "landuse/residential": {
                     "name": "Bostadsområde",
                     "terms": "Bostadsområde, villaområde, lägenhetsområde, getto, miljonområde, förort, "
                 "landuse/residential": {
                     "name": "Bostadsområde",
                     "terms": "Bostadsområde, villaområde, lägenhetsområde, getto, miljonområde, förort, "
                     "name": "Center för vuxenspel",
                     "terms": "Center för vuxenspel, vuxenspel, spelmaskiner, spel, spelmaskin, flipperspel, flipper"
                 },
                     "name": "Center för vuxenspel",
                     "terms": "Center för vuxenspel, vuxenspel, spelmaskiner, spel, spelmaskin, flipperspel, flipper"
                 },
+                "leisure/amusement_arcade": {
+                    "name": "Arkadhall",
+                    "terms": "arkadhall, spelhall, spelhus, arkad, arkadspel, arkadmaskin,spel, pay-to-play-spel, videospel, Spelkonsol, körsimulatorer, flipperspel, flipper"
+                },
+                "leisure/beach_resort": {
+                    "name": "Strandresort",
+                    "terms": "Strandresort, strand, Resort, turistanläggning, hotellanläggning, semesterresort, semesteranläggning, rekreationsort, kurort, badort, turist, turism, hotell"
+                },
                 "leisure/bird_hide": {
                     "name": "Torn/gömsle för fågelskådning",
                     "terms": "Fågelskådning, fågelskådare, fågelskådartorn, vilttorn, fågeltorn, fågelskådargömsel, utsiktstorn, fågelskådningstorn"
                 "leisure/bird_hide": {
                     "name": "Torn/gömsle för fågelskådning",
                     "terms": "Fågelskådning, fågelskådare, fågelskådartorn, vilttorn, fågeltorn, fågelskådargömsel, utsiktstorn, fågelskådningstorn"
                     "name": "Dansbana",
                     "terms": "Dansbana, danshus, rotunda, folkets park, bal, balsal, bugg, foxtrot, salsa, jive, swing, tango, valls, gammaldans"
                 },
                     "name": "Dansbana",
                     "terms": "Dansbana, danshus, rotunda, folkets park, bal, balsal, bugg, foxtrot, salsa, jive, swing, tango, valls, gammaldans"
                 },
+                "leisure/dancing_school": {
+                    "name": "Dansskola",
+                    "terms": "Dansskola, bugg, foxtrot, gamaldans, swing, jive, vals, dans, danskurs, dansutbildning, tiodans, salsa, tango"
+                },
                 "leisure/dog_park": {
                     "name": "Hundpark",
                     "terms": "Hundpark, hundrastgård, hund, rastgård, hundgård, kennel"
                 "leisure/dog_park": {
                     "name": "Hundpark",
                     "terms": "Hundpark, hundrastgård, hund, rastgård, hundgård, kennel"
                 },
                 "leisure/fitness_station": {
                     "name": "Utomhusgym",
                 },
                 "leisure/fitness_station": {
                     "name": "Utomhusgym",
-                    "terms": "Utomhusgym, utegym, gym, fitness, träning"
+                    "terms": "Utomhusgym, utegym, gym, fitness, träning, träningsbana, träningsspår, motion, naturgym "
+                },
+                "leisure/fitness_station/balance_beam": {
+                    "name": "Balansbom (träning)",
+                    "terms": "Balansbom, balans, träning, fitness, gym, Utomhusgym, utegym, naturgym, motion"
+                },
+                "leisure/fitness_station/box": {
+                    "name": "Träningsplattform/trapsteg",
+                    "terms": "låda, hoppövning, plattform, hopp, träning, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion"
+                },
+                "leisure/fitness_station/horizontal_bar": {
+                    "name": "Räck (träning)",
+                    "terms": "räck, bar, träning, fitness, gym, pullup, pull up, pull-up, utomhusgym, utegym, naturgym, motion, Räckhäv, hävräcke "
+                },
+                "leisure/fitness_station/horizontal_ladder": {
+                    "name": "Armgång",
+                    "terms": "Armgång, Monkey Bars, träning, träna, fitness, gym, stege, pullup, pull up, utomhusgym, utegym, naturgym, räck, bar, motion"
+                },
+                "leisure/fitness_station/hyperextension": {
+                    "name": "Ryggsträckare",
+                    "terms": "Ryggsträckare, rygg, träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, Roman Chair, Hyperextension, motion, rygglyft"
+                },
+                "leisure/fitness_station/parallel_bars": {
+                    "name": "Barrpress",
+                    "terms": "Dips, Barrpress, barr, motion, träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym"
+                },
+                "leisure/fitness_station/push-up": {
+                    "name": "Armhävningsstation",
+                    "terms": "Armhävningsstation, armhävning, träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, pushup, push up, motion"
+                },
+                "leisure/fitness_station/rings": {
+                    "name": "Ringar",
+                    "terms": "träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion, ringar, pullup, pull up, pull-up"
+                },
+                "leisure/fitness_station/sign": {
+                    "name": "Träningsinstruktioner",
+                    "terms": "träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion,Träningsinstruktioner, instruktionsskylt, skylt"
+                },
+                "leisure/fitness_station/sit-up": {
+                    "name": "Situp-ramp",
+                    "terms": "träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion, situp, sit up, sit-up, crunch, Sit-up-ramp. situp-ramp"
+                },
+                "leisure/fitness_station/stairs": {
+                    "name": "Träningstrappa",
+                    "terms": "träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion, trappa, trappor, trapp, steg, step up, hoppövning, plattform, hopp"
                 },
                 "leisure/garden": {
                     "name": "Trädgård",
                 },
                 "leisure/garden": {
                     "name": "Trädgård",
                     "name": "Golfbana",
                     "terms": "Golfbana, golf, golfanläggning, golfcenter"
                 },
                     "name": "Golfbana",
                     "terms": "Golfbana, golf, golfanläggning, golfcenter"
                 },
+                "leisure/hackerspace": {
+                    "name": "Hackerspace",
+                    "terms": "hackerspace, hackare, hackers, lan, makerspace, hacklab, projekt"
+                },
                 "leisure/horse_riding": {
                     "name": "Ridskola",
                     "terms": "Ridskola, häst, hästridning, ridning, rida, stall, ryttare, häst*, ridklubb, ridhus, "
                 "leisure/horse_riding": {
                     "name": "Ridskola",
                     "terms": "Ridskola, häst, hästridning, ridning, rida, stall, ryttare, häst*, ridklubb, ridhus, "
                     "name": "Naturreservat",
                     "terms": "naturreservat, nationalpark, naturpark, naturområde, reservat, naturskyddsområde"
                 },
                     "name": "Naturreservat",
                     "terms": "naturreservat, nationalpark, naturpark, naturområde, reservat, naturskyddsområde"
                 },
+                "leisure/outdoor_seating": {
+                    "name": "Uteservering",
+                    "terms": "Uteservering, servering, al fresco, beer garden, ölträdgård, café, restaurang, pub, bar, utomhusmatsal, terrass, utomhus, glassbar"
+                },
                 "leisure/park": {
                     "name": "Park",
                     "terms": "rekreationsområde, friluftsområde, trädgård, plantering, grönområde, lund, stadsoas, oas, esplanad, skog, park, gräs, gräsmatta, äng, lekplats, nöjesträdgård, plaza, skogsmark"
                 "leisure/park": {
                     "name": "Park",
                     "terms": "rekreationsområde, friluftsområde, trädgård, plantering, grönområde, lund, stadsoas, oas, esplanad, skog, park, gräs, gräsmatta, äng, lekplats, nöjesträdgård, plaza, skogsmark"
                     "name": "Beachvolleyplan",
                     "terms": "beachvolleyplan, beachplan, beachvolley, beachhandboll, beachfotboll, Beachvolleyboll, strandvolleyboll, volleyboll, Beachhall, Beachvolleyhall"
                 },
                     "name": "Beachvolleyplan",
                     "terms": "beachvolleyplan, beachplan, beachvolley, beachhandboll, beachfotboll, Beachvolleyboll, strandvolleyboll, volleyboll, Beachhall, Beachvolleyhall"
                 },
+                "leisure/pitch/boules": {
+                    "name": "Boule/Bocce-plan",
+                    "terms": "Boule, Bocce, Boule, pétanque, lyonnaise"
+                },
                 "leisure/pitch/bowls": {
                     "name": "Bowlsplan",
                     "terms": "Bowls, Shortmat"
                 "leisure/pitch/bowls": {
                     "name": "Bowlsplan",
                     "terms": "Bowls, Shortmat"
                 },
                 "leisure/playground": {
                     "name": "Lekplats",
                 },
                 "leisure/playground": {
                     "name": "Lekplats",
-                    "terms": "Lekplats, lekområde, lekpark, klätterställning, gunga"
+                    "terms": "Lekplats, lekområde, lekpark, lek, klätterställning, gunga"
                 },
                 "leisure/resort": {
                     "name": "Resort",
                 },
                 "leisure/resort": {
                     "name": "Resort",
                     "name": "Kapplöpningsbana",
                     "terms": "Kapplöpningsbana, löpbana, motionsspår, Löparbana "
                 },
                     "name": "Kapplöpningsbana",
                     "terms": "Kapplöpningsbana, löpbana, motionsspår, Löparbana "
                 },
+                "leisure/sauna": {
+                    "name": "Bastu",
+                    "terms": "Bastu, sauna, badstuga, kölna"
+                },
                 "leisure/slipway": {
                     "name": "Stapelbädd",
                     "terms": "Stapelbädd, Sjösättningsplats, staplar, varv, docka, fartygsdocka, torrdocka, båtramp, sjösättning, båtramp"
                 "leisure/slipway": {
                     "name": "Stapelbädd",
                     "terms": "Stapelbädd, Sjösättningsplats, staplar, varv, docka, fartygsdocka, torrdocka, båtramp, sjösättning, båtramp"
                     "name": "Horisontell gruvgång (Stoll)",
                     "terms": "stoll, gruva, gruvgång, horisontell gruvgång, gruvgång, gruvingång, gruvhål, dagort, sidoort, Stollen, lichtloch"
                 },
                     "name": "Horisontell gruvgång (Stoll)",
                     "terms": "stoll, gruva, gruvgång, horisontell gruvgång, gruvgång, gruvingång, gruvhål, dagort, sidoort, Stollen, lichtloch"
                 },
+                "man_made/antenna": {
+                    "name": "Antenn",
+                    "terms": "Antenn, mast, sändning, mobil, mobilmast, kommunikation, radio, tv, radiomast, tv-mast, överföring"
+                },
                 "man_made/breakwater": {
                     "name": "Vågbrytare",
                     "terms": "Vågbrytare, pir, hamnarm, vågskydd, fördämning, hamnpir"
                 "man_made/breakwater": {
                     "name": "Vågbrytare",
                     "terms": "Vågbrytare, pir, hamnarm, vågskydd, fördämning, hamnpir"
                     "name": "Skorsten",
                     "terms": "skorsten, rökgång"
                 },
                     "name": "Skorsten",
                     "terms": "skorsten, rökgång"
                 },
+                "man_made/crane": {
+                    "name": "Kran",
+                    "terms": "Kran, lyftkran, vinsch, travers, telfer"
+                },
                 "man_made/cutline": {
                     "name": "Snittlinje i skog",
                     "terms": "Snittlinje, skiljelinje, rågång, gränslinje, gräns, brandgata, skogssektion, skidspår, pipeline, rörgata, pipelinegata, jaktgata,  skogsområde, domän"
                 "man_made/cutline": {
                     "name": "Snittlinje i skog",
                     "terms": "Snittlinje, skiljelinje, rågång, gränslinje, gräns, brandgata, skogssektion, skidspår, pipeline, rörgata, pipelinegata, jaktgata,  skogsområde, domän"
                     "name": "Mast",
                     "terms": "Mast, antenn, sändarmast, mobiltelefonmast, mobilmast, kommunikationsmast, kommunikationstorn, stagas torn, mobiltelefon torn, radiomast, tv-torn, tv-mast, överföringsmast, överföringstorn, antennbärare, sändarstation, slavsändare"
                 },
                     "name": "Mast",
                     "terms": "Mast, antenn, sändarmast, mobiltelefonmast, mobilmast, kommunikationsmast, kommunikationstorn, stagas torn, mobiltelefon torn, radiomast, tv-torn, tv-mast, överföringsmast, överföringstorn, antennbärare, sändarstation, slavsändare"
                 },
+                "man_made/monitoring_station": {
+                    "name": "Mätstation",
+                    "terms": "Mätstation, mätning, observation, väderstation, väder, jordbävning, seismologi, Seismolog, luftmätning, luftkvalité , luftkvalitet, gps, övervakningsstation, vattennivå, observationsrör, radon, ljud, trafik, trafikmätning"
+                },
                 "man_made/observation": {
                     "name": "Utkikstorn",
                     "terms": "Utkikstorn, utsiktstorn, observationstorn, utsiktspost, observationspost, brandtorn"
                 },
                 "man_made/observation": {
                     "name": "Utkikstorn",
                     "terms": "Utkikstorn, utsiktstorn, observationstorn, utsiktspost, observationspost, brandtorn"
                 },
+                "man_made/observatory": {
+                    "name": "Observatorium",
+                    "terms": "Observatorium, astronomisk, meteorologisk, teleskop, astronom, rymd"
+                },
                 "man_made/petroleum_well": {
                     "name": "Oljeborr",
                     "terms": "Oljeborr, olja, petroleum, Oljeborrning, oljetorn, oljepump"
                 "man_made/petroleum_well": {
                     "name": "Oljeborr",
                     "terms": "Oljeborr, olja, petroleum, Oljeborrning, oljetorn, oljepump"
                     "name": "Vattenverk",
                     "terms": "Vattenverk, vattenreningsanläggning, vattenreningsverk,\nvattenanläggning, vatten"
                 },
                     "name": "Vattenverk",
                     "terms": "Vattenverk, vattenreningsanläggning, vattenreningsverk,\nvattenanläggning, vatten"
                 },
+                "man_made/watermill": {
+                    "name": "Vattenkvarn",
+                    "terms": "Vattenkvarn, kvarn, kvarnhjul, vattenmölla, mölla, skovelhjul, skvalta, skvaltkvarn"
+                },
+                "man_made/windmill": {
+                    "name": "Väderkvarn",
+                    "terms": "Väderkvarn, vindmölla, vädemölle, vindkraft, kvarn, mölla"
+                },
                 "man_made/works": {
                     "name": "Fabrik",
                     "terms": "Fabrik, montering, bryggeri, bil, plast, bearbetning, tillverkning, raffinaderi, fabrikstillverkning, industri, verkstad, fabriksbyggnad, monteringsanläggning, bearbetningsanläggning, möbeltillverkning, oljeraffinaderi"
                 },
                 "man_made/works": {
                     "name": "Fabrik",
                     "terms": "Fabrik, montering, bryggeri, bil, plast, bearbetning, tillverkning, raffinaderi, fabrikstillverkning, industri, verkstad, fabriksbyggnad, monteringsanläggning, bearbetningsanläggning, möbeltillverkning, oljeraffinaderi"
                 },
+                "manhole": {
+                    "name": "Gatubrunn",
+                    "terms": "Gatubrunn, brunn, dagvattenbrunn, dagvatten, avlopp, telekom, telefoni, manhålslucka, Brunnslock, manlucka, manhål, avloppsbrunn, a-brunn, Brandpost, Rensbrunn"
+                },
+                "manhole/drain": {
+                    "name": "Dagvattenbrunn",
+                    "terms": "Dagvatten, dagvattenbrunn, dränering, regn, regnvatten, dagbrunn, avlopp, avloppsvatten, avloppsbrunn, smältvatten, spillvatten, avrinning"
+                },
+                "manhole/telecom": {
+                    "name": "Manhålslucka för telekom",
+                    "terms": "Manhålslucka för telekom, gatubrunn, brunn, telekom, telefoni, manhålslucka, Brunnslock, manlucka, manhål, tele, tele-brunn"
+                },
                 "natural": {
                     "name": "Naturlig",
                     "terms": "Naturligt, naturlig, natur, skyddsområde, naturanvändning, geologi"
                 "natural": {
                     "name": "Naturlig",
                     "terms": "Naturligt, naturlig, natur, skyddsområde, naturanvändning, geologi"
                     "name": "Hed",
                     "terms": "hed, äng, gräs, slättmark, slätt, tundra, stäpp, alvar, kalmark"
                 },
                     "name": "Hed",
                     "terms": "hed, äng, gräs, slättmark, slätt, tundra, stäpp, alvar, kalmark"
                 },
+                "natural/mud": {
+                    "name": "Lera",
+                    "terms": "Lera, våtmark, sankmark och sumpmark, lerigt, gyttja, dy, sörja, gegga"
+                },
                 "natural/peak": {
                     "name": "Bergstopp",
                     "terms": "Bergstopp, berg, alp, hjässa, kalott, klack, klint, klätt, kulle, höjdpunkt, höjd, topp"
                 "natural/peak": {
                     "name": "Bergstopp",
                     "terms": "Bergstopp, berg, alp, hjässa, kalott, klack, klint, klätt, kulle, höjdpunkt, höjd, topp"
                     "terms": "Kontor, tjänster, tjänsteman, tjänstemän, byrå, expedition"
                 },
                 "office/accountant": {
                     "terms": "Kontor, tjänster, tjänsteman, tjänstemän, byrå, expedition"
                 },
                 "office/accountant": {
-                    "name": "Revisor",
-                    "terms": "Revisor, revision, räkenskapsgranskare, granskningsman, kontrollant"
+                    "name": "Bokhållare",
+                    "terms": "bokhållare, Redovisningsekonom, bokföring, kontorist, räkenskap, tjänsteman"
                 },
                 "office/administrative": {
                 },
                 "office/administrative": {
-                    "name": "Lokal myndighet",
-                    "terms": "Lokal myndighet, myndighet, kommun, kommunkontor, kommunbyggnad"
+                    "name": "Lokal myndighet"
+                },
+                "office/adoption_agency": {
+                    "name": "Adoptionsbyrå",
+                    "terms": "Adoptionsbyrå, Adoption, barnupptagande, adoptering, adoptera"
+                },
+                "office/advertising_agency": {
+                    "name": "Reklambyrå",
+                    "terms": "Reklambyrå, reklam, annons, annonsbyrå, annonsering, marknadsföring"
                 },
                 "office/architect": {
                 },
                 "office/architect": {
-                    "name": "Arkitekt",
-                    "terms": "Arkitekt, byggnadskonstnär, byggnadskonst, ritningar"
+                    "name": "Arkitektbyrå",
+                    "terms": "Arkitektbyrå, arkitektkontor, Arkitekt, byggnadskonstnär, byggnadskonst, ritningar"
+                },
+                "office/association": {
+                    "name": "Frivilligorganisation",
+                    "terms": "Frivilligorganisation, Frivillig, volontär, frivilligarbetare,  biståndsarbetare, förening, ideell, icke vinstdrivande, organisation, samhälle"
+                },
+                "office/charity": {
+                    "name": "Välgörenhetsorganisation",
+                    "terms": "Välgörenhetsorganisation, Välgörenhet, hjälpverksamhet, bistånd, biståndsorganisation"
                 },
                 "office/company": {
                     "name": "Företagskontor",
                 },
                 "office/company": {
                     "name": "Företagskontor",
                     "name": "Arbetsförmedling",
                     "terms": "Arbetsförmedling, arbetsförmedlingen, arbetslös, arbetssökande, förmedling, jobb"
                 },
                     "name": "Arbetsförmedling",
                     "terms": "Arbetsförmedling, arbetsförmedlingen, arbetslös, arbetssökande, förmedling, jobb"
                 },
+                "office/energy_supplier": {
+                    "name": "Energibolag",
+                    "terms": "Energibolag, Elbolag, el, ström, energi, gas"
+                },
                 "office/estate_agent": {
                     "name": "Mäklare/bostadsförmedling",
                     "terms": "Bostadsförmedling, fastighetsförmedling, husförmedling, mäklare, egendom, mark, fastighet, fastighetsmäklare, bostadsuthyrning, fastighetsuthyrning, kontorsuthyrning"
                 "office/estate_agent": {
                     "name": "Mäklare/bostadsförmedling",
                     "terms": "Bostadsförmedling, fastighetsförmedling, husförmedling, mäklare, egendom, mark, fastighet, fastighetsmäklare, bostadsuthyrning, fastighetsuthyrning, kontorsuthyrning"
                     "name": "Bankkontor",
                     "terms": "Bankkontor, finanskontor, ekonomi, finans, bank, ekonomisk"
                 },
                     "name": "Bankkontor",
                     "terms": "Bankkontor, finanskontor, ekonomi, finans, bank, ekonomisk"
                 },
+                "office/forestry": {
+                    "name": "Skogsbolag",
+                    "terms": "Skogsbolag, skog, skogsvaktare"
+                },
+                "office/foundation": {
+                    "name": "Stiftelse",
+                    "terms": "Stiftelse, fond, donation"
+                },
                 "office/government": {
                     "name": "Myndighet",
                     "terms": "Myndighet, myndighetskontor, statlig myndighet"
                 "office/government": {
                     "name": "Myndighet",
                     "terms": "Myndighet, myndighetskontor, statlig myndighet"
                     "name": "Registreringsbyrå",
                     "terms": "Registreringsbyrå, borgerlig vigsel, stadshus, registrerade enhet, inskrivningskontor, registreringskontor, Folkbokföring, Skattemyndigheten, mantalslängder"
                 },
                     "name": "Registreringsbyrå",
                     "terms": "Registreringsbyrå, borgerlig vigsel, stadshus, registrerade enhet, inskrivningskontor, registreringskontor, Folkbokföring, Skattemyndigheten, mantalslängder"
                 },
+                "office/government/tax": {
+                    "name": "Skattekontor",
+                    "terms": "Skattekontor, skatt, skattemyndigheten, myndighet"
+                },
+                "office/guide": {
+                    "name": "Guidekontor",
+                    "terms": "Guidekontor, Rundtur, Dykguide, Fjällguide, Turistguide, guide"
+                },
                 "office/insurance": {
                     "name": "Försäkringskontor",
                     "terms": "Försäkringskontor, försäkringar, försäkringsförmedling"
                 },
                 "office/it": {
                     "name": "IT-kontor",
                 "office/insurance": {
                     "name": "Försäkringskontor",
                     "terms": "Försäkringskontor, försäkringar, försäkringsförmedling"
                 },
                 "office/it": {
                     "name": "IT-kontor",
-                    "terms": "IT-kontor, datorföretag, dataföretag, IT-företag, informationsteknologi, dotcomföretag, IT-konsult, datakonsult, datorkonsult, helpdesk"
+                    "terms": "IT-kontor, it, dator, datorer, mjukvara, program, hårdvara, programmering, mjukvaruutveckling, systemutveckling, datorkonsult, datakonsult, konsult, konsultkontor,  it-specialist, datorspecialist"
                 },
                 "office/lawyer": {
                     "name": "Advokatkontor",
                     "terms": "Advokatkontor, advokat, jurist, juridiskt ombud, rättsombud, ombud, jurist, försvarare, lagman"
                 },
                 "office/lawyer/notary": {
                 },
                 "office/lawyer": {
                     "name": "Advokatkontor",
                     "terms": "Advokatkontor, advokat, jurist, juridiskt ombud, rättsombud, ombud, jurist, försvarare, lagman"
                 },
                 "office/lawyer/notary": {
-                    "name": "Notariekontor",
-                    "terms": "Notariekontor, Notarie, Notarius, Notarius publicus, signatur, fullmakt, namnteckning, påskrift, underskrift, bevittna, testamente, arv, handlingar, kontrakt, avtal, egendom, dödsbo, värdehandlningar"
+                    "name": "Notariekontor"
+                },
+                "office/moving_company": {
+                    "name": "Flyttfirma",
+                    "terms": "Flyttfirma, flyttning, transport, flytt, flyttlass,flyttkarl,bärare, "
                 },
                 "office/newspaper": {
                     "name": "Tidningsredaktion",
                 },
                 "office/newspaper": {
                     "name": "Tidningsredaktion",
                     "name": "Icke-statlig organisation",
                     "terms": "Icke-statlig organisation, organisation, hjälporganisation, fackförening, ideell förening, ideell, förening, icke-kommersiell, frivilligorganisation, frivillig, intresseorganisation"
                 },
                     "name": "Icke-statlig organisation",
                     "terms": "Icke-statlig organisation, organisation, hjälporganisation, fackförening, ideell förening, ideell, förening, icke-kommersiell, frivilligorganisation, frivillig, intresseorganisation"
                 },
+                "office/notary": {
+                    "name": "Notarie",
+                    "terms": "Notariekontor, Notarie, Notarius, Notarius publicus, signatur, fullmakt, namnteckning, påskrift, underskrift, bevittna, testamente, arv, handlingar, kontrakt, avtal, egendom, dödsbo, värdehandlningar"
+                },
                 "office/physician": {
                 "office/physician": {
-                    "name": "Läkare",
-                    "terms": "Läkare, husläkare, doktorspraktik, medicinare"
+                    "name": "Läkare"
                 },
                 "office/political_party": {
                     "name": "Politiskt parti",
                     "terms": "Politiskt parti, politik, parti"
                 },
                 },
                 "office/political_party": {
                     "name": "Politiskt parti",
                     "terms": "Politiskt parti, politik, parti"
                 },
+                "office/private_investigator": {
+                    "name": "Privatdetektiv",
+                    "terms": "Privatdetektiv, detektiv, deckare"
+                },
+                "office/quango": {
+                    "name": "Kvasiautonom icke-statlig organisation",
+                    "terms": "Quango, Kvasiautonom, icke-statlig, organisation, kvasi"
+                },
                 "office/research": {
                     "name": "Forskning och utveckling",
                     "terms": "Forskning och utveckling, forskning, utveckling, vetenskapligt studium, vetenskapligt arbete, undersökning, efterforskning, research"
                 },
                 "office/research": {
                     "name": "Forskning och utveckling",
                     "terms": "Forskning och utveckling, forskning, utveckling, vetenskapligt studium, vetenskapligt arbete, undersökning, efterforskning, research"
                 },
+                "office/surveyor": {
+                    "name": "Undersökning/inspektion",
+                    "terms": "Undersökning, inspektion, mätning, lantmätare, lantmäteri, riskbedömning, riskbedömare, skadebedömning, skadebedömare, opinionsundersökning, statistik, stickprovsundersökning, enkät"
+                },
+                "office/tax_advisor": {
+                    "name": "Skatterådgivning",
+                    "terms": "Skatterådgivning, skatt, moms, ekonomi, ekonomirådgivning, skatteplanering, konsultation, skattekonsultation"
+                },
                 "office/telecommunication": {
                     "name": "Telekom",
                     "terms": "Telekom, telefoni, telefoner, telefon, internet, internetcafé, surfning, surfcafé mobil, mobiltelefon, mobiltelefoni"
                 "office/telecommunication": {
                     "name": "Telekom",
                     "terms": "Telekom, telefoni, telefoner, telefon, internet, internetcafé, surfning, surfcafé mobil, mobiltelefon, mobiltelefoni"
                 "office/travel_agent": {
                     "name": "Resebyrå "
                 },
                 "office/travel_agent": {
                     "name": "Resebyrå "
                 },
+                "office/water_utility": {
+                    "name": "Vattenleverantör",
+                    "terms": "Vattenleverantör, Dricksvatten, vattenbolag"
+                },
                 "piste": {
                     "name": "Pist/skidspår",
                     "terms": "Pist, skidspår, skidbacke, slalombacke, skidbana, utförsåkning, längdskidåkning, längdskidspår, skidor, skida, pulka, snowboard, utförsåkning, skoter"
                 "piste": {
                     "name": "Pist/skidspår",
                     "terms": "Pist, skidspår, skidbacke, slalombacke, skidbana, utförsåkning, längdskidåkning, längdskidspår, skidor, skida, pulka, snowboard, utförsåkning, skoter"
                     "name": "Ö",
                     "terms": "ö, holme, skär, kobbe, klippa, rev, atoll, skärgård, rev"
                 },
                     "name": "Ö",
                     "terms": "ö, holme, skär, kobbe, klippa, rev, atoll, skärgård, rev"
                 },
+                "place/islet": {
+                    "name": "Holme",
+                    "terms": "holme, skärgård, atoll, ö, rev, kobbe, liten ö, skär,  grynna, havsklippa, grund"
+                },
                 "place/isolated_dwelling": {
                     "name": "Isolerad boplats",
                     "terms": "Isolerad boplats, boplats, bosättning"
                 "place/isolated_dwelling": {
                     "name": "Isolerad boplats",
                     "terms": "Isolerad boplats, boplats, bosättning"
                     "name": "Kvarter",
                     "terms": "Kvarter, närområde, bostadsområde, stadsdel, område"
                 },
                     "name": "Kvarter",
                     "terms": "Kvarter, närområde, bostadsområde, stadsdel, område"
                 },
+                "place/plot": {
+                    "name": "Tomt",
+                    "terms": "tomt, lott, trädgård, hustomt, privat, mark, skifte"
+                },
                 "place/quarter": {
                     "name": "Kvarter / Under-Borough",
                     "terms": "Kvarter, Under-Borough, stadsdel, område, grannskap,"
                 "place/quarter": {
                     "name": "Kvarter / Under-Borough",
                     "terms": "Kvarter, Under-Borough, stadsdel, område, grannskap,"
                     "name": "Mindre samhälle",
                     "terms": "tätort, ort"
                 },
                     "name": "Mindre samhälle",
                     "terms": "tätort, ort"
                 },
+                "playground/balance_beam": {
+                    "name": "Balansbom (lekplats)",
+                    "terms": "balansbom, balans, bom, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/basket_spinner": {
+                    "name": "Korgkarusell",
+                    "terms": "Korgkarusell, karusell, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/basket_swing": {
+                    "name": "Korggunga",
+                    "terms": "Korggunga, korg, gunga, gungställning, kompisgunga, fågelbogunga, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/climbing_frame": {
+                    "name": "Klätterställning",
+                    "terms": "Klätterställning, klättra, klättring, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/cushion": {
+                    "name": "Hoppkudde",
+                    "terms": "hoppkudde, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/horizontal_bar": {
+                    "name": "Räck (lekplats)",
+                    "terms": "bar, räck, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/rocker": {
+                    "name": "Fjädergunga",
+                    "terms": "Gungdjur,Fjädergunga, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/roundabout": {
+                    "name": "Karusell (lekplats)",
+                    "terms": "karusell, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/sandpit": {
+                    "name": "Sandlåda",
+                    "terms": "sandlåda, sand, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/seesaw": {
+                    "name": "Gungbräda",
+                    "terms": "gungbräda, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/slide": {
+                    "name": "Rutschkana",
+                    "terms": "Rutschkana, rutschbana,  rutchelbana, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/structure": {
+                    "name": "Lekhus",
+                    "terms": "Lekslott, lekhus, lekstuga, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/swing": {
+                    "name": "Gungställning",
+                    "terms": "Gunga,Gungställning, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
+                "playground/zipwire": {
+                    "name": "Linbana (lekplats)",
+                    "terms": "linbana, lekplats, lekområde, lekpark, lek"
+                },
                 "point": {
                     "name": "Punkt",
                     "terms": "Punkt, fläck, läge, ställe, plats"
                 "point": {
                     "name": "Punkt",
                     "terms": "Punkt, fläck, läge, ställe, plats"
                     "name": "Elgenerator",
                     "terms": "Elgenerator, kraftgenerator, generator, strömtillverkning, kraftkälla"
                 },
                     "name": "Elgenerator",
                     "terms": "Elgenerator, kraftgenerator, generator, strömtillverkning, kraftkälla"
                 },
+                "power/generator/source_nuclear": {
+                    "name": "Kärnkraftsreaktor",
+                    "terms": "Kärnkraftsreaktor, kärnkraft, reaktor, kärnenergi, atomenergi, atomkraft, atomkraftverk, nukleär energi,kärnkraftverk, kärnkraftvärk, kärnreaktor, kärnanläggning, kärnkraftsanläggning,"
+                },
+                "power/generator/source_wind": {
+                    "name": "Vindturbin",
+                    "terms": "Vindturbin, vindkraft, vindkraftverk, vindmölla"
+                },
                 "power/line": {
                     "name": "Högspänningsledning",
                     "terms": "kraftledning, elledning, högspänningsledning, högspänning"
                 "power/line": {
                     "name": "Högspänningsledning",
                     "terms": "kraftledning, elledning, högspänningsledning, högspänning"
                     "name": "Fördelningsstation",
                     "terms": "Transformator, elomvandling, elskåp, fördelningsstation, stadsnätstation, elfördelning"
                 },
                     "name": "Fördelningsstation",
                     "terms": "Transformator, elomvandling, elskåp, fördelningsstation, stadsnätstation, elfördelning"
                 },
+                "power/switch": {
+                    "name": "Frånskiljare",
+                    "terms": "Strömbrytare,Frånskiljare"
+                },
                 "power/tower": {
                     "name": "Högspänningsmast",
                     "terms": "Högspänningsmast, kraftledningsstolpe, kraftledningsmast, mast"
                 "power/tower": {
                     "name": "Högspänningsmast",
                     "terms": "Högspänningsmast, kraftledningsstolpe, kraftledningsmast, mast"
                     "name": "Transformator",
                     "terms": "Transformator, nätstation, elomvandling"
                 },
                     "name": "Transformator",
                     "terms": "Transformator, nätstation, elomvandling"
                 },
+                "public_transport/linear_platform": {
+                    "name": "Hållplats / Plattform för kollektivtrafik",
+                    "terms": "Hållplats, Plattform, kollektivtrafik, linjetrafik, transport"
+                },
+                "public_transport/linear_platform_aerialway": {
+                    "name": "Hållplats / Plattform för linbana",
+                    "terms": "linbana, aerialway, Linbanehållplats, linbaneplattform, linbaneterminal, linbanestopp, hållplats, plattform, terminal, stopp, kollektivtrafik, linjetrafik, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/linear_platform_bus": {
+                    "name": "Bussplattform",
+                    "terms": "buss, plattform, kollektivtrafik, transport, transit, hållplats, busshållplats, bussplattform, linjetrafik"
+                },
+                "public_transport/linear_platform_ferry": {
+                    "name": "Stop / plattform för färja",
+                    "terms": "färjeplattform, plattform, stopp, båtstopp, färjestopp, båthållplats, Färjeterminal, terminal, färja, båtterminal, båthållplats, Färjehållplats, Färjestation, båt, brygga, pir, kollektivtrafik, linjetrafik, station, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/linear_platform_light_rail": {
+                    "name": "Hållplats för snabbspårväg / stadsbana",
+                    "terms": "Spårvägshållplats, hållplats, spårvagnsplattform, plattform, spårvagn, spårväg, spårvagnsterminal, terminal, järnväg, kollektivtrafik, kollektivtrafik, vagn, transit, transport, snabbspårväg, stadsbana, light rail, spår, järnväg"
+                },
+                "public_transport/linear_platform_monorail": {
+                    "name": "Stopp / plattform för monorail",
+                    "terms": "monorailstopp, monorailplattform, stopp, plattform, monorail, plattform, kollektivtrafik, linjetrafik, enskensbana, balkbana, räls, spår, transport"
+                },
+                "public_transport/linear_platform_subway": {
+                    "name": "Tunnelbanestopp / -plattform",
+                    "terms": "Tunnelbanestopp, Tunnelbaneplattform, tunnelbana, metro, plattform, kollektivtrafik, järnväg, spår, transport, tunnelbana, underjordisk"
+                },
+                "public_transport/linear_platform_train": {
+                    "name": "Järnvägsstopp / -perrong",
+                    "terms": "Tågstopp, Perrong, järnvägsperrong, plattform, järnvägsplattform, järnväg, tåg, stopp, kollektivtrafik, linjetrafik, spår, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/linear_platform_tram": {
+                    "name": "Spårvagnshållplats / -plattform",
+                    "terms": "Spårvägshållplats, spårvagnshållplats, hållplats, spårvagnsplattform, plattform, spårvagn, spårväg, spårvagnsterminal, terminal, järnväg, kollektivtrafik, kollektivtrafik, vagn, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/linear_platform_trolleybus": {
+                    "name": "Busshållplats / plattform för trådbuss",
+                    "terms": "Busshållplats, bussplattform, plattform, trådbuss, hållplats, buss, kollektivtrafik, spårlös, spårvagn, vagn, transit, transport"
+                },
                 "public_transport/platform": {
                 "public_transport/platform": {
-                    "name": "Plattform",
+                    "name": "Stopp / Plattform för kollektivtrafik",
                     "terms": "Plattform, väntplats, påstigningsplats, avsats, perrong"
                 },
                     "terms": "Plattform, väntplats, påstigningsplats, avsats, perrong"
                 },
+                "public_transport/platform_aerialway": {
+                    "name": "Hållplats / Plattform för linbana",
+                    "terms": "linbana, aerialway, Linbanehållplats, linbaneplattform, linbaneterminal, linbanestopp, hållplats, plattform, terminal, stopp, kollektivtrafik, linjetrafik, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/platform_bus": {
+                    "name": "Busshållplats / Bussplattform",
+                    "terms": "buss, plattform, kollektivtrafik, transport, transit, hållplats, busshållplats, bussplattform, linjetrafik"
+                },
+                "public_transport/platform_ferry": {
+                    "name": "Stop / plattform för färja",
+                    "terms": "färjeplattform, plattform, stopp, båtstopp, färjestopp, båthållplats, Färjeterminal, terminal, färja, båtterminal, båthållplats, Färjehållplats, Färjestation, båt, brygga, pir, kollektivtrafik, linjetrafik, station, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/platform_light_rail": {
+                    "name": "Hållplats för snabbspårväg / stadsbana",
+                    "terms": "Spårvägshållplats, hållplats, spårvagnsplattform, plattform, spårvagn, spårväg, spårvagnsterminal, terminal, järnväg, kollektivtrafik, kollektivtrafik, vagn, transit, transport, snabbspårväg, stadsbana, light rail, spår, järnväg"
+                },
+                "public_transport/platform_monorail": {
+                    "name": "Stopp / plattform för monorail",
+                    "terms": "monorailstopp, monorailplattform, stopp, plattform, monorail, plattform, kollektivtrafik, linjetrafik, enskensbana, balkbana, räls, spår, transport"
+                },
+                "public_transport/platform_subway": {
+                    "name": "Tunnelbanestopp / -plattform",
+                    "terms": "Tunnelbanestopp, Tunnelbaneplattform, tunnelbana, metro, plattform, kollektivtrafik, järnväg, spår, transport, tunnelbana, underjordisk"
+                },
+                "public_transport/platform_train": {
+                    "name": "Järnvägsstopp / -perrong",
+                    "terms": "Tågstopp, Perrong, järnvägsperrong, plattform, järnvägsplattform, järnväg, tåg, stopp, kollektivtrafik, linjetrafik, spår, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/platform_tram": {
+                    "name": "Spårvagnshållplats / -plattform",
+                    "terms": "Spårvägshållplats, spårvagnshållplats, hållplats, spårvagnsplattform, plattform, spårvagn, spårväg, spårvagnsterminal, terminal, järnväg, kollektivtrafik, kollektivtrafik, vagn, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/platform_trolleybus": {
+                    "name": "Busshållplats / plattform för trådbuss",
+                    "terms": "Busshållplats, bussplattform, plattform, trådbuss, hållplats, buss, kollektivtrafik, spårlös, spårvagn, vagn, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/station": {
+                    "name": "Station för kollektivtrafik",
+                    "terms": "Station för kollektivtrafik, station, kollektivtrafik, terminal, resecenter, bytespunkt, transport"
+                },
+                "public_transport/station_aerialway": {
+                    "name": "Linbanestation",
+                    "terms": "Linbanestation, station, linbana, aerialway, kollektivtrafik, terminal, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/station_bus": {
+                    "name": "Busstation / Bussterminal",
+                    "terms": "Busstation, Bussterminal, buss, kollektivtrafik, station, terminal, transit, transport, terminal, Busshållplats, resecenter, reseterminal"
+                },
+                "public_transport/station_ferry": {
+                    "name": "Färjeterminal / Färjehållplats / Färjestation",
+                    "terms": "Färjeterminal, terminal, färja, båtterminal, båthållplats, Färjehållplats, Färjestation, båt, brygga, pir, kollektivtrafik, station, transit, transport"
+                },
+                "public_transport/station_light_rail": {
+                    "name": "Station för snabbspårväg / stadsbana",
+                    "terms": "Station för snabbspårväg, Station för light rail, snabbspårväg, light rail, lättbana, spårväg, kollektivtrafik, järnväg, spår, spårvagn, transport, spårvagn, linjetrafik, hållplats, spårvagnshållplats, spårvagnstopp, spårvagnsterminal, station, terminal, spårväg, transport, stadsbana"
+                },
+                "public_transport/station_monorail": {
+                    "name": "Monorailstation",
+                    "terms": "monorailstation, station, terminal, monorail, plattform, räls, spår, kollektivtrafik, linjetrafik, enskensbana, balkbana, transport"
+                },
+                "public_transport/station_subway": {
+                    "name": "Tunnelbanestation",
+                    "terms": "Tunnelbanestation,  tunnelbana, metro, , kollektivtrafik, järnväg, spår, transport, tunnelbana, underjordisk, station, terminal"
+                },
+                "public_transport/station_train": {
+                    "name": "Järnvägsstation",
+                    "terms": "Järnvägsstation, centralstation, central, huvudbangård, tågstation, järnvägshållplats, tåghållplats, trafikplats, hållställe, linjeplats, hållplats, "
+                },
+                "public_transport/station_train_halt": {
+                    "name": "Mindre järnvägshållplats",
+                    "terms": "Mindre järnvägshållplats, järnvägshållplats, hållplats, järnvägsstation, station, plattform, avstigning, påstigning, kollektivtrafik, järnväg, spår, tåg, transit, transport, hållställe"
+                },
+                "public_transport/station_tram": {
+                    "name": "Spårvagnsstation",
+                    "terms": "Spårvagnsstation, spårvagn, station, spårväg, spårvägshållplats, spårvagnsterminal"
+                },
+                "public_transport/station_trolleybus": {
+                    "name": "Station / Terminal för trådbuss",
+                    "terms": "Station / Terminal för trådbuss, station, terminal, trådbuss, buss, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, trådbusshållplats, trådbusstopp, trådbussterminal, busshållplats, busstopp, bussterminal"
+                },
+                "public_transport/stop_area": {
+                    "name": "Bytespunkt / knutpunkt",
+                    "terms": "bytespunkt, transit, resecenter, station, terminal, byte, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, knutpunkt"
+                },
                 "public_transport/stop_position": {
                 "public_transport/stop_position": {
-                    "name": "Stopposition",
-                    "terms": "Stopposition, busshållplats, hållplats"
+                    "name": "Stopposition för kollektivtrafik",
+                    "terms": "Stopposition för kollektivtrafik, stopposition, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats"
+                },
+                "public_transport/stop_position_aerialway": {
+                    "name": "Stopposition för linbana",
+                    "terms": "Stopposition för linbana, stopposition, linbana, linbanestation, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, linbanehållplats, linbanestopp, linbaneterminal"
+                },
+                "public_transport/stop_position_bus": {
+                    "name": "Stopposition för buss",
+                    "terms": "Stopposition för buss, stopposition, buss, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, busshållplats, busstopp, bussterminal"
+                },
+                "public_transport/stop_position_ferry": {
+                    "name": "Stopposition för färja",
+                    "terms": "Stopposition för färja, stopposition, färja, båt, linjetrafik, kollektivtrafik, transport, hållplats, busshållplats, busstopp, bussterminal"
+                },
+                "public_transport/stop_position_light_rail": {
+                    "name": "Stopposition för snabbspårväg / stadsbana",
+                    "terms": "Stopposition för snabbspårväg, snabbspårväg, light rail, lättbana, spårväg, kollektivtrafik, järnväg, spår, spårvagn, transport, stopposition, spårvagn, linjetrafik, hållplats, spårvagnshållplats, spårvagnstopp, spårvagnsterminal, stadsbana"
+                },
+                "public_transport/stop_position_monorail": {
+                    "name": "Stopposition för monorail",
+                    "terms": "Stopposition för monorail, stopposition, monorail, enskensbana, balkbana, räls, spår, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats"
+                },
+                "public_transport/stop_position_subway": {
+                    "name": "Stopposition för tunnelbana",
+                    "terms": "Stopposition för tunnelbana, stopposition, tunnelbana, tunnelbanetåg, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, tunnelbanehållplats, tunnelbanestopp, tunnelbanestation"
+                },
+                "public_transport/stop_position_train": {
+                    "name": "Stopposition för tåg",
+                    "terms": "Stopposition för tåg, stopposition, tåg, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, tågstopp, tågterminal, tågstation, järnvägsstopp, järnvägsterminal, järnvägsstation, järnvägshållplats"
+                },
+                "public_transport/stop_position_tram": {
+                    "name": "Stopposition för spårvagn",
+                    "terms": "Stopposition för spårvagn, stopposition, spårvagn, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, spårvagnshållplats, spårvagnstopp, spårvagnsterminal"
+                },
+                "public_transport/stop_position_trolleybus": {
+                    "name": "Stopposition för trådbuss",
+                    "terms": "Stopposition för trådbuss, stopposition, trådbuss, buss, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, trådbusshållplats, trådbusstopp, trådbussterminal, busshållplats, busstopp, bussterminal"
                 },
                 "railway": {
                     "name": "Järnväg"
                 },
                 "railway": {
                     "name": "Järnväg"
                     "name": "Riven järnväg",
                     "terms": "Riven järnväg, borttagen järnväg"
                 },
                     "name": "Riven järnväg",
                     "terms": "Riven järnväg, borttagen järnväg"
                 },
+                "railway/buffer_stop": {
+                    "name": "Stoppbock",
+                    "terms": "Stoppbock, Buffert, Buffertstopp, stoppblock"
+                },
                 "railway/crossing": {
                     "name": "Järnvägskorsning (stig)",
                     "terms": "korsning, järnvägskorsning, järnvägsövergång, järnvägspassage, plankorsning, spårpassage, tågövergång, tågkorsning, tågpassage, stig, gångväg, cykelväg, övergångsställe, gångpassage, cykelpassage"
                 },
                 "railway/crossing": {
                     "name": "Järnvägskorsning (stig)",
                     "terms": "korsning, järnvägskorsning, järnvägsövergång, järnvägspassage, plankorsning, spårpassage, tågövergång, tågkorsning, tågpassage, stig, gångväg, cykelväg, övergångsställe, gångpassage, cykelpassage"
                 },
+                "railway/derail": {
+                    "name": "Spårspärr",
+                    "terms": "Spårspärr, omläggningsanordning, utspårare"
+                },
                 "railway/disused": {
                     "name": "Oanvänd järnväg",
                     "terms": "Oanvänd järnväg, övergiven järnväg, övergiven tågbana, oanvänd tågbana"
                 "railway/disused": {
                     "name": "Oanvänd järnväg",
                     "terms": "Oanvänd järnväg, övergiven järnväg, övergiven tågbana, oanvänd tågbana"
                     "terms": "Bergbana, linbana"
                 },
                 "railway/halt": {
                     "terms": "Bergbana, linbana"
                 },
                 "railway/halt": {
-                    "name": "Mindre järnvägshållplats",
-                    "terms": "Mindre järnvägshållplats, hållplats, järnvägshållplats, avstigningsplats, påstigningsplats, tågstopp"
+                    "name": "Mindre järnvägshållplats"
                 },
                 "railway/level_crossing": {
                     "name": "Järnvägskorsning (väg)",
                     "terms": "korsning, järnvägskorsning, järnvägsövergång, järnvägspassage, plankorsning, spårpassage, tågövergång, tågkorsning, tågpassage"
                 },
                 },
                 "railway/level_crossing": {
                     "name": "Järnvägskorsning (väg)",
                     "terms": "korsning, järnvägskorsning, järnvägsövergång, järnvägspassage, plankorsning, spårpassage, tågövergång, tågkorsning, tågpassage"
                 },
+                "railway/light_rail": {
+                    "name": "Snabbspårväg / stadsbana",
+                    "terms": "smalspårig järnväg, smalspår, järnväg, snabbspårväg,  stadsbana"
+                },
+                "railway/milestone": {
+                    "name": "Kilometerstolpe vid järnväg",
+                    "terms": "Kilometerstolpe, kilometertavla, avståndsmärke, milsten, referenstavla, kilometerpåle"
+                },
+                "railway/miniature": {
+                    "name": "Miniatyrjärnväg",
+                    "terms": "Miniatyrjärnväg, Åkbar miniatyrjärnväg, smalspårig järnväg, smalspår, trädgårdsjärnväg"
+                },
                 "railway/monorail": {
                     "name": "Monorail",
                 "railway/monorail": {
                     "name": "Monorail",
-                    "terms": "Monorail, enskensbana, balkbana"
+                    "terms": "Monorail, enskensbana, balkbana, räls, spår, kollektivtrafik, linjetrafik, transport"
                 },
                 "railway/narrow_gauge": {
                     "name": "Smalspårbana",
                     "terms": "Smalspårbana, smalspår"
                 },
                 "railway/platform": {
                 },
                 "railway/narrow_gauge": {
                     "name": "Smalspårbana",
                     "terms": "Smalspårbana, smalspår"
                 },
                 "railway/platform": {
-                    "name": "Perrong",
-                    "terms": "perrong, plattform, väntplan, väntplats"
+                    "name": "Järnvägsstopp / -perrong"
                 },
                 "railway/rail": {
                     "name": "Räls",
                     "terms": "Räls, järnvägsspår, spår, bana"
                 },
                 },
                 "railway/rail": {
                     "name": "Räls",
                     "terms": "Räls, järnvägsspår, spår, bana"
                 },
+                "railway/signal": {
+                    "name": "Järnvägssignal",
+                    "terms": "järnvägssignal, signal, ljus, järnvägsljus, semafor, försignal,  huvudsignal, dvärgsignal"
+                },
                 "railway/station": {
                 "railway/station": {
-                    "name": "Järnvägsstation",
-                    "terms": "Järnvägsstation, station, central, centralstation, tåg, tågstation"
+                    "name": "Järnvägsstation"
                 },
                 "railway/subway": {
                     "name": "Tunnelbana",
                 },
                 "railway/subway": {
                     "name": "Tunnelbana",
                     "name": "Tunnelbaneingång",
                     "terms": "Tunnelbaneingång, tunnelbanenergång, t-baneingång, t-banenedgång"
                 },
                     "name": "Tunnelbaneingång",
                     "terms": "Tunnelbaneingång, tunnelbanenergång, t-baneingång, t-banenedgång"
                 },
+                "railway/switch": {
+                    "name": "Järnvägsväxel",
+                    "terms": "Järnvägsväxel, växel, järnvägskorsning, korsning, korsningsväxel"
+                },
+                "railway/train_wash": {
+                    "name": "Tågtvätt",
+                    "terms": "Tågtvätt, loktvätt, tvätthall"
+                },
                 "railway/tram": {
                     "name": "Spårvagn",
                     "terms": "Spårvagn, spårväg, motorvagn"
                 },
                 "railway/tram_stop": {
                 "railway/tram": {
                     "name": "Spårvagn",
                     "terms": "Spårvagn, spårväg, motorvagn"
                 },
                 "railway/tram_stop": {
-                    "name": "Spårvagnshållplats",
-                    "terms": "Spårvagnshållplats, spårvagn, spårväg, spårvägshållplats, spårvagnsterminal"
+                    "name": "Stopposition för spårvagn"
                 },
                 "relation": {
                     "name": "Relation",
                 },
                 "relation": {
                     "name": "Re