Monkey patch in an upstream fix for I18n::Backend::Fallbacks
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index cf49e1f7c6f856cbe9d9f28722711043c7322123..8d49641f004ccb195ca6cb599648f34baa55c9df 100644 (file)
@@ -890,7 +890,7 @@ vi:
   layouts: 
     community_blogs: Blog của Cộng đồng
     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
-    copyright: Bản quyền & Giấy phép
+    copyright: Bản quyền & Giấy phép
     documentation: Tài liệu
     documentation_title: Tài liệu về dự án
     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.