Remove myopenid from openid providers
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
index 9b773b4..2aa46cc 100644 (file)
@@ -1,8 +1,21 @@
 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck-pecl
+# Author: J budissin
 # Author: Michawiki
 hsb: 
+  about_page: 
+    community_driven_html: "Zhromadźenstwo OpenStreetMap je wšelakore, rozpalite a rosće kóždy dźeń.\nNaši sobuskutkowacy su zahorići kartěrowarjo, GIS-profijo, inženjerojo, kotřiž OSM-serwery ćěrja, pomocnicy, kotřiž kónčiny katastrofow kartěruja a wjele wjace.\nZo by wjace wo zhromadźenstwje zhonił, hlej <a href='%{diary_path}'>wužiwarske dźeniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zhromadźenstwa</a> a websydło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>"
+    community_driven_title: Wot zhromadźenstwa spěchowany
+    copyright_html: <span>&copy; </span>sobuskutkowacy<br>OpenStreetMap
+    lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłym swěće přinošuja a hladaja.
+    local_knowledge_html: OpenStreetMap kładźe wažnosć na lokalnu wědu. Sobuskutkowacy wužiwaja powětrowe wobrazy, GPS-graty a pólne karty, zo bychu přepruwowali, zo by OSM je dokładny a aktualny.
+    local_knowledge_title: Lokalna wěda
+    next: Přichodna
+    open_data_html: "OpenStreetMap wobsahuje <i>zjawne daty</i>: Móžeš je za kóždy zaměr wužiwać, dołhož OpenStreetMap a jeho sobuskutkowacych naspomnješ. Jeli daty na wěste wašnje změniš abo wutworiš, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić.Hlej <a href='%{copyright_path}'>stronu awtorskeho prawa a licency</a> za podrobnosće."
+    open_data_title: Zjawne daty
+    partners_title: Partnerojo
+    used_by: "%{name} staja kartowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty k dispoziciji"
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -11,7 +24,7 @@ hsb:
         language: Rěč
         latitude: Šěrokostnik
         longitude: Dołhostnik
-        title: Titul
+        title: Tema
         user: Wužiwar
       friend: 
         friend: Přećel
@@ -20,7 +33,7 @@ hsb:
         body: Tekst
         recipient: Přijimowar
         sender: Wotpósłar
-        title: Titul
+        title: Tema
       trace: 
         description: Wopisanje
         latitude: Šěrokostnik
@@ -80,25 +93,63 @@ hsb:
       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
   browse: 
+    anonymous: anonymny
     changeset: 
+      belongs_to: Awtor
       changesetxml: Sadźba změnow XML
       feed: 
         title: Sadźba změnow %{id}
         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
+      node: Suki (%{count})
+      node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
       osmchangexml: osmChange XML
-      title: Sadźba změnow
+      relation: Relacije (%{count})
+      relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
+      title: "Sadźba změnow: %{id}"
+      way: Puće (%{count})
+      way_paginated: Puće (%{x}-%{y} z %{count})
+    closed: "Začinjeny:"
+    closed_by_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    closed_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
     containing_relation: 
       entry: Relacija %{relation_name}
       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
+    created: Wutworjeny
+    created_by_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    created_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
+    deleted_by_html: Zhašany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    download_xml: XML sćahnyć
+    edited_by_html: wobdźěłany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    in_changeset: Sadźba změnow
+    location: "Městno:"
+    no_comment: (žadyn komentar)
+    node: 
+      history_title: "Sukata historija: %{name}"
+      title: "Suk: %{name}"
     not_found: 
-      sorry: Wodaj, %{type} z id %{id} njebu namakany.
+      sorry: "Wodaj, %{type} #%{id} njebu namakany."
       type: 
         changeset: sadźba změnow
         node: suk
         relation: relacija
         way: puć
     note: 
-      title: Přispomnjenka
+      closed_by: Sčinjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Sčinjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      closed_title: "Sčinjena pokazka #%{note_name}"
+      commented_by: Komentar wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Komentar wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      description: Wopisanje
+      hidden_by: Schowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      hidden_title: "Schowana pokazka #%{note_name}"
+      new_note: Nowa pokazka
+      open_by: Wutworjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Wutworjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      open_title: "Njesčinjena pokazka #%{note_name}"
+      reopened_by: Reaktiwizowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Reaktiwizowany wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      title: "Suk: %{id}"
+    part_of: "Dźěl wot:"
     redacted: 
       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
       redaction: Redakcija %{id}
@@ -106,6 +157,10 @@ hsb:
         node: suk
         relation: relacija
         way: puć
+    relation: 
+      history_title: "Historija relacije: %{name}"
+      members: Čłonojo
+      title: "Relacija: %{name}"
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
       type: 
@@ -113,12 +168,12 @@ hsb:
         relation: Relacija
         way: Puć
     start_rjs: 
+      feature_warning: "%{num_features} funkcijow so začituje, štož móže twój wobhladowak spomalić abo přećežić. Chceš tute daty zwobraznić?"
       load_data: Daty začitać
-      loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž %{num_features} elementow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač %{num_features} elementow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
       loading: Začituje so...
-      unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć %{bbox_size} wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač %{max_bbox_size} być)"
     tag_details: 
       tags: "Atributy:"
+      telephone_link: "%{phone_number} zawołać"
       wiki_link: 
         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
@@ -130,6 +185,18 @@ hsb:
         node: suk
         relation: relacija
         way: puć
+    version: Wersija
+    view_details: Podrobnosće pokazać
+    view_history: Historiju pokazać
+    way: 
+      also_part_of: 
+        few: dźěl pućow %{related_ways}
+        one: dźěl puća %{related_ways}
+        other: dźěl pućow %{related_ways}
+        two: dźěl pućow %{related_ways}
+      history_title: "Historija puća: %{name}"
+      nodes: Suki
+      title: "Puć: %{name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Anonymny
@@ -146,6 +213,13 @@ hsb:
       saved_at: Datum składowanja
       user: Wužiwar
     list: 
+      empty: Žane sadźby změnow namakane.
+      empty_area: Žane sadźby změnow w tutym wobłuku.
+      empty_user: Žane sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
+      load_more: Wjace začitać
+      no_more: Žane dalše sadźby změnow namakane.
+      no_more_area: Žane dalše sadźby změnow w tutym wobłuku.
+      no_more_user: Žane dalše sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
       title: Sadźby změnow
       title_friend: Změny twojich přećelow
       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
@@ -264,15 +338,37 @@ hsb:
       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
       scale: Měritko
       too_large: 
+        advice: "Jeli horni eksport so njeradźi, prošu wuwaž, hač wužiwaš jednu ze slědowacych lisćinow:"
         body: "Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk abo wužij jedne ze slědowacych žórłow za sćehnjenje wulkich mnóstwow datow:"
         geofabrik: 
+          description: Prawidłownje zaktualizowane wućahi kontinentow, krajow a wubranych městow
           title: Geofabrik Downloads
+        metro: 
+          description: Wućahi za najwjetše swětowe města a jich wokoliny
+          title: Metro Extracts
         other: 
           description: Přidatne žórła nalistowane na wikiju OpenStreetMap
           title: Druhe žórła
+        overpass: 
+          description: Tutón wobłuk ze špiheloweho serwera datoweje banki OpenStreetMap sćahnyć
+          title: Overpass API
         planet: 
+          description: Prawidłownje zaktualizowane kopije dospołneje datoweje banki OpenStreetMap
           title: Planet OSM
       zoom: Skalowanje
+    title: Eksportować
+  fixthemap: 
+    how_to_help: 
+      add_a_note: 
+        instructions_html: "Klikń prosće na <a class='icon note'></a> abo na samsny symbol w zwobraznjenju karty.\nTo přida karće marku, kotruž móžeš přez ćehnjenje přesunyć.\nPřidaj swoju powěsć, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo to přeslědźa."
+      join_the_community: 
+        explanation_html: Jeli sy problem z našimi kartowymi datami pytnył, na přikład dróha abo twoja adresa faluje, je najlěpše wašnje, z tym pokročować, so zhromadźenstwu OpenStreetMap přiidružić a sam daty přidać abo korigować.
+        title: Do zhromadźenstwa zastupić
+      title: Kak móžeš pomhać
+    other_concerns: 
+      explanation_html: Jeli maš wobmyslenja wo tym, kak so naše daty wužiwaja abo nastupajo wobsah, wopytaj našu <a href='/copyright'>stronu awtorstwa</a> za dalše zakonjowe informacije abo staj so z wotpowědnej <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>dźěłowej skupinu</a> do zwiska.
+      title: Druhe naležnosće
+    title: Problem zdźělić / Kartu poprawić
   geocoder: 
     description: 
       title: 
@@ -305,16 +401,23 @@ hsb:
         geonames_reverse: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_nominatim: 
       admin_levels: 
+        level10: Předměstowa hranica
         level2: Statna hranica
         level4: Krajna hranica
         level5: Regionowa hranica
         level6: Wokrjesowa hranica
         level8: Měsćanska hranica
+        level9: Hranica měšćanskeho dźěla
       prefix: 
+        aerialway: 
+          chair_lift: Sydłowy lift
+          drag_lift: Wlečny lift
+          station: Gondlowa stacija
         aeroway: 
           aerodrome: Lětanišćo
           apron: Lětanske předpolo
@@ -408,6 +511,7 @@ hsb:
           shower: Duša
           social_centre: Socialne srjedźišćo
           social_club: Towarstwo
+          social_facility: Socialne zarjadnišćo
           studio: Studijo
           supermarket: Superwiki
           swimming_pool: Płuwanišćo
@@ -436,6 +540,9 @@ hsb:
           "yes": Móst
         building: 
           "yes": Twarjenje
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
+          phone: Nuzowy telefon
         highway: 
           bridleway: Jěchanski puć
           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
@@ -457,6 +564,7 @@ hsb:
           platform: Platforma
           primary: Dróha prěnjeho rjada
           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
+          proposed: Planowana dróha
           raceway: Pista
           residential: Bydlenska hasa
           rest_area: Wotpočnišćo
@@ -468,6 +576,7 @@ hsb:
           speed_camera: Błyskadło
           steps: Schodźenki
           stile: Płótne stupadło
+          street_lamp: Nadróžna latarnja
           tertiary: Dróha třećeho rjada
           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
           track: Pólny puć
@@ -483,6 +592,7 @@ hsb:
           building: Twarjenje
           castle: Hród
           church: Cyrkej
+          citywalls: Měšćanske murje
           fort: Fort
           house: Dom
           icon: Ikona
@@ -599,7 +709,7 @@ hsb:
           tree: Štom
           valley: Doł
           volcano: Wulkan
-          water: Wodźizny
+          water: wodźizna
           wetland: Łučina
           wetlands: Łučiny
           wood: Lěs
@@ -631,6 +741,7 @@ hsb:
           locality: Sydlišćo
           moor: Bahno
           municipality: Gmejna
+          neighbourhood: Bydlenski wobwod
           postcode: Postowe wodźenske čisło
           region: Region
           sea: Morjo
@@ -656,8 +767,10 @@ hsb:
           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
           platform: Železniske nastupišćo
           preserved: Muzejowa železnica
+          proposed: Planowana železniska čara
           spur: Přizamkowe kolije
           station: Dwórnišćo
+          stop: Železniske zastanišćo
           subway: Metrowa stacija
           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
           switch: Wuhibka
@@ -673,6 +786,7 @@ hsb:
           beverages: Napojowe wiki
           bicycle: Wobchod za kolesa
           books: Kniharnja
+          boutique: Butika
           butcher: Rěznik
           car: Awtosalon
           car_parts: Awtowe narunanki
@@ -686,6 +800,7 @@ hsb:
           convenience: Miniwiki
           copyshop: Kopěrowanski wobchod
           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
+          deli: Delikatesowy wobchod
           department_store: Kupnica
           discount: Wobchod za tunje artikle
           doityourself: Paslerska potrjeba
@@ -725,11 +840,13 @@ hsb:
           pharmacy: Lěkarnja
           photo: Fotograf
           salon: Salon
+          second_hand: Nakupowanišćo
           shoes: Wobchod črijow
           shopping_centre: Nakupowanišćo
           sports: Sportowy wobchod
           stationery: Papjernistwo
           supermarket: Superwiki
+          tailor: Krawcownja
           toys: Wobchod za hrajki
           travel_agency: Pućowanski běrow
           video: Widejowobchod
@@ -757,6 +874,7 @@ hsb:
           viewpoint: Wuhladnišćo
           zoo: Coo
         tunnel: 
+          culvert: Wotwódny kanal
           "yes": Tunl
         waterway: 
           artificial: Kumštna wodowa dróha
@@ -775,23 +893,47 @@ hsb:
           rapids: Rěčne prohi
           river: Rěka
           riverbank: Rěčny brjóh
-          stream: Wulkorěka
+          stream: rěčka
           wadi: Wadi
           water_point: Wódne městno
           waterfall: Wodopad
           weir: Spušćadło
+  help_page: 
+    help: 
+      description: Prašej so něčeho abo pytaj za wotmołwami na stronje prašenjow a wotmołwow OpenStreetMap.
+      title: help.openstreetmap.org
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+    introduction: OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanskich temow.
+    title: Wo pomoc prosyć
+    welcome: 
+      description: Započ z tutym spěšnym nawodom, kotryž zakłady OpenStreetMap wobsahuje.
+      title: Witaj k OSM
+      url: /welcome
+    wiki: 
+      description: Přepytaj wiki za nadrobnej OSM-dokumentaciju
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/
   javascripts: 
     close: Začinić
+    edit_help: Přesuń kartu do městna, kotrež chceš wobdźěłać, powjetš tam a klikń potom tu.
+    key: 
+      title: Legenda
+      tooltip: Legenda
+      tooltip_disabled: Legenda jenož za standardnu runinu k dispoziciji steji
     map: 
       base: 
         cycle_map: Kolesowa karta
+        hot: Sobuskutkowacy humanitarneje pomocy
         mapquest: MapQuest Open
         standard: Standard
         transport_map: Wobchadna karta
       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobuskutkowarjo OpenStreetMap</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Darić</a>
       layers: 
         data: Kartowe daty
         header: Kartowe runiny
+        notes: Pokazki
+        overlays: Woršty za pytanje za zmylkami na karće zmóžnić
         title: Runiny
       locate: 
         popup: Sy znutřka {distance} {unit} wokoło tutoho dypka
@@ -800,20 +942,26 @@ hsb:
         in: Powjetšić
         out: Pomjeńšić
     notes: 
+      new: 
+        add: Pokazku přidać
+        intro: Sy zmylk widźał abo zo něšto faluje? Informuj druhich kartografow, zo móhli to porjedźić. Přesuń marku ke korektnej poziciji a zapisaj pokazku, zo by problem wujasnił. (Prošu njezapodaj wosobinske informacije abo informacije z kartow škitanych přez awtorske prawo abo lisćiny rjadowakow.)
       show: 
+        anonymous_warning: Tuta pokazka wobsahuje komentary wot anonymnych wužiwarjow, kotrež měli so njewotwisnje přepruwować.
         comment: Komentar
         comment_and_resolve: Komentować a sčinić
         hide: Schować
-        permalink: Trajny wotkaz
         reactivate: Znowa aktiwizować
         resolve: Sčinjeny
     share: 
       cancel: Přetorhnyć
+      center_marker: Kartu na marce centrować
+      custom_dimensions: Swójske wotměry nastajić
       download: Sćahnyć
       embed: HTML
       format: "Format:"
       image: Wobraz
       image_size: Wobraz pokaza standardnu runinu pola
+      include_marker: Kartowu marku stajić
       link: Wotkaz abo HTML
       long_link: Wotkaz
       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasadźił
@@ -823,13 +971,18 @@ hsb:
       title: Dźělić
       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
     site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazku přidał
+      createnote_tooltip: Karće pokazku přidać
       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
+      map_data_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by daty widźał
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazki widźał
   layouts: 
+    about: Wo
     community: Zhromadźenstwo
     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
-    copyright: Awtorske prawo a licenca
+    copyright: Awtorske prawo
     data: Daty
     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
     edit: Wobdźěłać
@@ -844,7 +997,10 @@ hsb:
     history: Historija
     home: K domjacemu stejnišću
     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
-    log_in: přizjewić
+    intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
+    intro_text: OpenStreetMap je karta swěta, wutworjena wot ludźi kaž ty a hodźi so swobodnje pod wotewrjenej licencu wužiwać.
+    learn_more: Dalše informacije
+    log_in: Přizjewić
     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
     logo: 
       alt_text: OpenStreetMap logo
@@ -852,6 +1008,7 @@ hsb:
     make_a_donation: 
       text: Darić
       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
+    more: Wjace
     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
     partners_bytemark: Bytemark Hosting
@@ -860,8 +1017,9 @@ hsb:
     partners_partners: partnerow
     partners_ucl: z UCL VR Centre
     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
-    sign_up: registrować
+    sign_up: Registrować
     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
+    start_mapping: Kartěrowanje započeć
     tag_line: Swobodna swětowa karta
     user_diaries: Dźeniki
     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
@@ -876,6 +1034,7 @@ hsb:
         title: Připokazanski přikład
       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
+      contributors_fi_html: "<strong>Finska</strong>: Wobsahuje daty z topografiskeje datoweje banki National Land Survey of Finland a druhich datowych sadźbow, pod <a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI-licencu</"
       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
@@ -989,13 +1148,25 @@ hsb:
       reopened_at_html: Před %{when} znowa aktiwizowany
     entry: 
       comment: Komentar
+      full: Dospołna pokazka
     mine: 
       ago_html: před %{when}
       created_at: "Wutworjeny:"
       creator: Tworićel
       description: Wopisanje
+      heading: Pokazki wužiwarja %{user}
       id: ID
       last_changed: Posledni raz změnjeny
+      subheading: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
+      title: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
+    rss: 
+      closed: začinjena pokazka (blisko %{place})
+      commented: nowy komentar (blisko %{place})
+      description_area: Lisćina pokazkow, kotrež su so za twój wobwod [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})] zdźělili, komentowali abo sčinili
+      description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
+      opened: nowa pokazka (blisko %{place})
+      reopened: reaktiwizowana pokazka (blisko %{place})
+      title: Pokazki OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
@@ -1011,6 +1182,7 @@ hsb:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
       greeting: Witaj,
+      hopefully_you: Něchtó (nadźijomnje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić
     friend_notification: 
       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
@@ -1039,12 +1211,30 @@ hsb:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
       greeting: Witaj,
+      hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
     message_notification: 
+      footer_html: Móžeš powěsć pod %{readurl} čitać a móžeš pod %{replyurl} wotmołwić
       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
       hi: Witaj %{to_user},
     note_comment_notification: 
       anonymous: Anonymny wužiwar
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku wobkedźował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku wobkedźbował, za kotruž so zajimuješ"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow rozrisał"
+        your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} wobkedźbował."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} je komentar wo kartowej pokazce zawostajił, kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku komentował, za kotruž so zajimuješ"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow komentował"
+        your_note: "%{commenter} je komentar wo jednej z twojich pokazkow blisko %{place} zawostajił."
+      details: Dalše podrobnosće wo pokazce móžeš pod %{url} namakać.
       greeting: Witaj,
+      reopened: 
+        commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku reaktiwizował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku reaktiwizował, za kotruž so zajimuješ"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow reaktiwizował"
+        your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} reaktiwizował."
     signup_confirm: 
       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
@@ -1055,12 +1245,22 @@ hsb:
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
-      allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
+      allow_to: "Dowól nałoženju:"
       allow_write_api: kartu změnić.
       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
+      allow_write_notes: pokazki změnić.
       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
+      title: Přistup na twoje konto awtorizować
+    oauthorize_failure: 
+      denied: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto wotpokazał.
+      invalid: Awtorizaciski token płaćiwy njeje.
+      title: Awtorizowanske napřašowanje je so njeporadźiło
+    oauthorize_success: 
+      allowed: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto dowolił.
+      title: Awtorizowanske naprašowanje dowolene
+      verification: Přepruwowanski kod je %{code}.
     revoke: 
       flash: Sy token za %{application} anulował.
   oauth_clients: 
@@ -1077,6 +1277,7 @@ hsb:
       allow_write_api: kartu změnić.
       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
+      allow_write_notes: pokazki změnić.
       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
       callback_url: URL wróćowołanja
       name: Mjeno
@@ -1107,13 +1308,14 @@ hsb:
       allow_write_api: kartu změnić.
       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
+      allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
       authorize_url: "URL awtorizować:"
       confirm: Sy sej wěsty?
       delete: Klient zhašeć
       edit: Podrobnosće wobdźěłać
       key: "Kluč přetrjebowarja:"
-      requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
+      requests: "Požadanje lědowacych prawow wot wužiwarja:"
       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
       support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
@@ -1155,6 +1357,7 @@ hsb:
     edit: 
       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
+      id_not_configured: iD njeje so konfigurował
       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
@@ -1163,6 +1366,7 @@ hsb:
       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
       user_page_link: wužiwarskej stronje
     index: 
+      createnote: Pokazku přidać
       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
       license: 
@@ -1272,6 +1476,11 @@ hsb:
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
     description: 
+      description_with_count: 
+        few: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
+        one: GPX-dataja z %{count} dypkom wot %{user}
+        other: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
+        two: GPX-dataja z %{count} dypkomaj wot %{user}
       description_without_count: GPX-dataja wot %{user}
     edit: 
       description: "Wopisanje:"
@@ -1290,6 +1499,8 @@ hsb:
       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
       visibility: "Widźomnosć:"
       visibility_help: što to woznamjenja?
+    georss: 
+      title: OpenStreetMap GPS-slědy
     list: 
       description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
@@ -1422,7 +1633,9 @@ hsb:
       button: Wobkrućić
       heading: Přepruwuj swoju e-mejl!
       introduction_1: Smy ći wobkrućensku e-mejlku pósłali.
+      introduction_2: Wobkruć swoje konto kliknjo na wotkaz w e-mejlce a móžeš kartěrowanje započeć.
       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
+      reconfirm_html: Jeli dyrbiš nam wobkrućensku e-mejlku znowa pósłać, <a href="%{reconfirm}">klikń tu</a>.
       unknown token: Wobkrućenski kod je spadnjeny abo njeeksistuje.
     confirm_email: 
       button: Wobkrućić
@@ -1470,9 +1683,6 @@ hsb:
         google: 
           alt: Z OpenID z Google přizjewić
           title: Přizjewjenje z Google
-        myopenid: 
-          alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
-          title: Z myOpenID přizjewić
         openid: 
           alt: Z OpenID-URL přizjewić
           title: Přizjewjenje z OpenID
@@ -1510,6 +1720,7 @@ hsb:
     new: 
       about: 
         header: Swobodny a wobdźěłujomny
+        html: "<p>Na rozdźěl wot druhich kartow, so OpenStreetMap dospołnje wot ludźi kaž ty twori, a kóždy móže ju korigować, aktualizować, sćahnyć a wužiwać.</p>\n<p>Zregistruj so a skutkuj sobu. Budźemy ći e-mejlku słać, zo bychmy twoje konto wobkrućili.</p>"
       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
@@ -1605,6 +1816,8 @@ hsb:
       my comments: Moje komentary
       my diary: Mój dźenik
       my edits: Moje změny
+      my messages: Moje powěsće
+      my notes: Moje pokazki
       my profile: Mój profil
       my settings: Moje nastajenja
       my traces: Moje ćěrje
@@ -1614,6 +1827,7 @@ hsb:
       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
+      notes: Pokazki
       oauth settings: OAUTH-nastajenja
       remove as friend: Přećela wotstronić
       role: 
@@ -1745,10 +1959,24 @@ hsb:
       heading: Zebranje róle wobkrućić
       title: Zebranje róle wobkrućić
   welcome_page: 
+    add_a_note: 
+      paragraph_1_html: Jeli chceš jenož drobnosć korigować a nimaš chwile, zo by so zregistrował a wuknył, kak so wobdźěłuje, móžeš prosće pokazku přidać.
+      paragraph_2_html: "Dźi prosće na <a href='%{map_url}'>kartu</a> a klikń na symbol pokazki:\n<span class='icon note'></span>. Tón přida karće marku, kotruž móžeš přesunyć. Přidaj swoju zdźělenku, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo budu so wěcy wěnować."
+      title: Nimaš chwile za wobdźěłowanje? Přidaj pokazku!
     basic_terms: 
+      editor_html: <strong>Editor</strong> je program abo websydło, kotrež móžeš wužiwać, zo by kartu wobdźěłał.
+      node_html: <strong>Suk</strong> je dypk na karće, na př. hosćenc abo štom.
+      paragraph_1_html: OpenStreetMap někotre wosebite zapřijeća wužiwa. Tu su někotre z nich, kotrež móhli ći wužitne być.
+      tag_html: <strong>Atribut</strong> je datowa kajkosć wo suku abo puću, na přikład mjeno hosćenca abo najwyša spěšnosć na hasy.
       title: Zakładne zapřijeća za kartěrowanje
+      way_html: <strong>Puć</strong> je linija abo płonina, na př. dróha, rěka, jězor abo twarjenje.
+    introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, swobodnej a wobdźěłujomnej karće swěta. Nětko, po tym zo sy so zregistrował, móžeš so do kartěrowanja dać. Tu je krótki nawod z najwažnišimi informacijemi, kotrež dyrbiš wědźeć.
     questions: 
+      paragraph_1_html: "OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanske temy.\n<a href='%{help_url}'>Pomoc</a>."
       title: Maš hišće prašenja?
+    start_mapping: Kartěrowanje započeć
     title: Witaj!
     whats_on_the_map: 
+      off_html: Štož <em>nje</em>ma wobsahować, su subjektiwne daty kaž pohódnoćenja, historiske abo hypotetiske funkcije a daty z přez awtorske prawo škitanych žórłow. Njekopěruju z online- abo papjernych kartow, chibazo maš wosebitu dowolnosć.
+      on_html: OpenStreetMap je městno za kartěrowanje wěcow, kotrež su <em>realne a aktualne</em> - wobsahuje miliony twarjenjow, pućow a druhe podrobnosće wo městnach. Móžeš kartěrować, štožkuli će we woprawdźitym swěće zajimuje.
       title: Štož na kartu słuša