Navigation changes to the GPX traces page
[rails.git] / config / locales / sq.yml
index ab5f54ac781787b803205ba13bcbfcaae9342431..26a4c0fea7705e32e1beded5a8e5d53c1d74f2d2 100644 (file)
@@ -1,26 +1,89 @@
-# Messages for Albanian (Shqip)
+# Messages for Albanian (shqip)
 # Exported from translatewiki.net
-# Export driver: syck
+# Export driver: syck-pecl
+# Author: Euriditi
 # Author: Mdupont
 # Author: MicroBoy
+# Author: Mikullovci11
 # Author: Techlik
+# Author: Vinie007
 sq: 
   activerecord: 
     attributes: 
+      diary_comment: 
+        body: Trupi i mesazhit
+      diary_entry: 
+        language: Gjuha
+        latitude: Gjerësia gjeografike
+        longitude: Gjatësia gjeografike
+        title: Titulli
+        user: Përdoruesi
+      friend: 
+        friend: Mik
+        user: Përdoruesi
       message: 
+        body: Trupi i mesazhit
+        recipient: Marrësi
+        sender: Dërguesi
         title: Titulli
       trace: 
-        name: Emni
+        description: Përshkrimi
+        latitude: Gjerësia gjeografike
+        longitude: Gjatësia gjeografike
+        name: Emri
+        public: Publik
+        size: Madhësia
+        user: Përdoruesi
+        visible: I dukshëm
+      user: 
+        active: Aktiv
+        description: Përshkrimi
+        display_name: Emër i dukshëm
+        email: Email
+        languages: Gjuha
+        pass_crypt: Fjalëkalimi
     models: 
+      acl: Qasu në Listën e Kontrollit
+      changeset: Ndryshim
+      changeset_tag: Ndryshim tag
+      country: Shteti
+      diary_comment: Koment Ditari
+      diary_entry: Shënim në ditar
+      friend: Mik
       language: Gjuha
+      message: Porosi
+      node: Nyjë
+      node_tag: Etiketë nyjë
+      notifier: Lajmëruesi
+      old_node: Nyjë e vjetër
+      old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
+      old_relation: Marrëdhënie e vjetër
+      old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
+      old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
+      old_way: Rrugë e vjetër
+      old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
+      old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
+      relation: Lidhja
+      relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
+      relation_tag: Etiketë lidhjeje
+      session: Seksioni
+      trace: Gjurma
+      tracepoint: Pika e gjurmës
+      tracetag: Etiketa e gjurmës
+      user: Përdoruesi
+      user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
+      user_token: Shenja e përdoruesit
+      way: Rruga
+      way_node: Nyja e rrugës
+      way_tag: Etiketa e rrugës
   browse: 
     changeset: 
-      changeset: "Ndryshim : {{id}}"
+      changeset: "Ndryshim : %{id}"
       changesetxml: Ndryshim en XML
-      download: Shkarkone {{changeset_xml_link}} ose {{osmchange_xml_link}}
+      download: Shkarkone %{changeset_xml_link} ose %{osmchange_xml_link}
       feed: 
-        title: Ndryshim {{id}}
-        title_comment: Ndryshimi {{id}} - {{comment}}
+        title: Ndryshim %{id}
+        title_comment: Ndryshimi %{id} - %{comment}
       osmchangexml: Ndrsyhim i OSM-s en XML
       title: Ndryshim
     changeset_details: 
@@ -32,23 +95,30 @@ sq:
       has_nodes: 
         other: one=
       has_relations: 
-        one: "Ka pas {{count}} lidhje:"
-        other: "Ka pas marrëdhënieve {{count}} :"
+        one: "Ka pas %{count} lidhje:"
+        other: "Ka pas marrëdhënieve %{count} :"
       has_ways: 
         other: one=
       no_bounding_box: Nuk ka barok qe osht kon vnu n'kto ndrryshime.
       show_area_box: Kqyre Zonen e Barokes
     common_details: 
       changeset_comment: "Komenti :"
+      deleted_at: "Fshirë në:"
+      deleted_by: "Fshirë në:"
       edited_at: "U ndrzshe te:"
       edited_by: "Edituar nga:"
       in_changeset: "En ndryshimin :"
       version: "Versioni:"
     containing_relation: 
-      entry: Lidhja {{relation_name}}
-      entry_role: Lidhja {{relation_name}} (sikur {{relation_role}})
+      entry: Lidhja %{relation_name}
+      entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
     map: 
       deleted: E Fshirë
+      edit: 
+        area: Zona e redaktimit
+        node: Nyja e redaktimit
+        relation: Lidhja e redaktimit
+        way: Ndrysho rrugën
       larger: 
         area: Kqyre zonen n'hart ma t'madhe
         node: Kqyre piken n'hart ma t'madhe
@@ -65,28 +135,35 @@ sq:
         prev_node_tooltip: Pika e kalume
         prev_relation_tooltip: Lidhja e kalume
         prev_way_tooltip: Mnyra e mahershme
+      paging: 
+        all: 
+          next: "%{id} »"
+          prev: « %{id}
+        user: 
+          next: "%{id} »"
+          prev: « %{id}
       user: 
-        name_changeset_tooltip: Shiko editimet nga {{user}}
-        next_changeset_tooltip: Tjetri ndryshim prej {{user}}
-        prev_changeset_tooltip: Ndryshimi i ma hershēm prej {{user}}
+        name_changeset_tooltip: Shiko editimet nga %{user}
+        next_changeset_tooltip: Tjetri ndryshim prej %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Ndryshimi i ma hershēm prej %{user}
     node: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} ose {{edit_link}}"
-      download_xml: Merre me XML
-      edit: ndrro
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ose %{edit_link}"
+      download_xml: Shkarko në XML
+      edit: Ndrysho
       node: Pikë
-      node_title: "Pika: {{node_name}}"
-      view_history: kqyre historinë
+      node_title: "Pika: %{node_name}"
+      view_history: Shikoje historinë
     node_details: 
       coordinates: "Koordinatat:"
       part_of: "Pjesë e:"
     node_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} ose {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
       download_xml: Shkarkoni XML
       node_history: Historija e Pikes
-      node_history_title: "Historija e Pikes: {{node_name}}"
+      node_history_title: "Historija e Pikes: %{node_name}"
       view_details: shikoni detajet
     not_found: 
-      sorry: Na fal, {{type}} me {{id}}, nuk mujtem mi gjet
+      sorry: Na fal, %{type} me %{id}, nuk mujtem mi gjet
       type: 
         changeset: shka asht ndrrue
         node: pikë
@@ -96,22 +173,23 @@ sq:
       of: pi
       showing_page: Tu e kallxu faqen
     relation: 
-      download: "{{download_xml_link}} ose {{view_history_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} ose %{view_history_link}"
       download_xml: Shkarkoje XML
       relation: Lidhja
-      relation_title: "Lidhja: {{relation_name}}"
+      relation_title: "Lidhja: %{relation_name}"
       view_history: Kshyre historinë
     relation_details: 
       members: "Anëtarët:"
       part_of: "Pjesë e:"
     relation_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} ose {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
       download_xml: Merre me XML
       relation_history: Historija e Lidhjes
-      relation_history_title: "Historija e Lidhjes: {{relation_name}}"
+      relation_history_title: "Historija e Lidhjes: %{relation_name}"
       view_details: kqyre n'detaje
     relation_member: 
-      entry_role: "{{type}} {{name}} asht si {{role}}"
+      entry: "%{type} %{name}"
+      entry_role: "%{type} %{name} asht si %{role}"
       type: 
         node: Pikë
         relation: Lidhje
@@ -125,6 +203,7 @@ sq:
       details: Detajet
       drag_a_box: Bone ni kuti n'hart edhe zgedhe zonen
       edited_by_user_at_timestamp: Ndryshuar nga [[user]] në [[timestamp]]
+      hide_areas: Fshih zonat
       history_for_feature: Historija për [[feature]]
       load_data: Zgedhi senet
       loaded_an_area_with_num_features: "Ti e ke marr ni zon qe ka [[num_features]] . E do browsera nuk e qesin fort mir kualitetin e seneve me ta. Browseri duhet me i kallxu ma pak se 100 sene n'tnjejtin vakt: me bo dishka qeter munet me ta kadalsu browserin. Qe je i sigurt nese don mi pa senet, duhesh me kliku n'pull."
@@ -133,7 +212,7 @@ sq:
       object_list: 
         api: Merre qet zon prej API
         back: Kqyre listen e seneve
-        details: Detalet
+        details: Detajet
         heading: Lista e seneve
         history: 
           type: 
@@ -147,68 +226,144 @@ sq:
           node: Pikë
           way: Rruga
       private_user: perdorus privat
+      show_areas: Shfaq zonat
       show_history: Shfaq Historinë
-      unable_to_load_size: "Nuk kemi mujt mi shfaq: madhsin e kutis [[bbox_size]] asht shum e madhe (duhet me kan ma e vogel se {{max_bbox_size}})"
+      unable_to_load_size: "Nuk kemi mujt mi shfaq: madhsin e kutis [[bbox_size]] asht shum e madhe (duhet me kan ma e vogel se %{max_bbox_size})"
       wait: Prit...
       zoom_or_select: Afrohu ose zgedhe zonen n'hart qe pe don me e pa.
     tag_details: 
       tags: "Etiketat:"
       wiki_link: 
-        key: Pērshkrimi i wiki faqes pēr {{key}} tag
-        tag: Pērshkrimi i wiki faqes pēr {{key}}={{value}} tag
-      wikipedia_link: "{{page}} artikulli nē Wikipedia"
+        key: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key} tag
+        tag: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key}=%{value} tag
+      wikipedia_link: "%{page} artikulli nē Wikipedia"
     timeout: 
-      sorry: Na fal, senet per {{type}} me {{id}}, u vanun shum per mu gjet.
+      sorry: Na fal, senet per %{type} me %{id}, u vanun shum per mu gjet.
       type: 
         changeset: shka asht ndrryshu
         node: pikë
         relation: lidhje
         way: rrugë
     way: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} ose {{edit_link}}"
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ose %{edit_link}"
       download_xml: Shkarko XML
       edit: ndrro
       view_history: shiko historin
       way: Udhë
-      way_title: "Rruga: {{way_name}}"
+      way_title: "Rruga: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
-        one: edhe kjo asht pjes e Udhës {{related_ways}}
-        other: edhe kjo asht pjes e Udheve {{related_ways}}
+        one: edhe kjo asht pjes e Udhës %{related_ways}
+        other: edhe kjo asht pjes e Udheve %{related_ways}
       nodes: "Pikat:"
       part_of: "Pjesë e:"
     way_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} ose {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
       download_xml: Merre me XML
       view_details: kqyre n'detaje
       way_history: Historija e Udhës
-      way_history_title: "Historija e udhës: {{way_name}}"
+      way_history_title: "Historija e udhës: %{way_name}"
+  changeset: 
+    changeset: 
+      anonymous: Anonim
+      big_area: (e madhe)
+      id: "#%{id}"
+      no_comment: (asgjë)
+      no_edits: (asnjë redaktim)
+      show_area_box: Shfaq kutinë e zonës
+      still_editing: (redaktimi po vazhdon ende)
+      view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
+    changeset_paging_nav: 
+      next: Vazhdo »
+      previous: « Mëparshëm
+      showing_page: Duke shfaqun faqen %{{page}}
+    changesets: 
+      area: Zona
+      comment: Komentoni
+      id: ID
+      saved_at: Ruaje në
+      user: Përdoruesi
+    list: 
+      description: Ndryshime së fundmi
+      description_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
+      description_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
+      description_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
+      description_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
+      description_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
+      heading: Grupi i ndryshimeve
+      heading_bbox: Grupi i ndryshimeve
+      heading_friend: Grupi i ndryshimeve
+      heading_nearby: Grupi i ndryshimeve
+      heading_user: Grupi i ndryshimeve
+      heading_user_bbox: Grupi i ndryshimeve
+      title: Grupi i ndryshimeve
+      title_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
+      title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
+      title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
+      title_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
+      title_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
+    timeout: 
+      sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua morri shumë kohë për tu shkarkuar.
   diary_entry: 
+    diary_comment: 
+      confirm: Konfirmo
     diary_entry: 
+      comment_count: 
+        one: 1 koment
+        other: "%{count} komente"
       comment_link: Komento në këtë shënim
       confirm: Konfirmoje
       edit_link: Ndryshoje qët shënim
       hide_link: Mshefe qët shënim
     edit: 
+      body: Trupi i mesazhit
       language: "Gjuha:"
+      latitude: Gjerësia gjeografike
       location: "Lokacioni:"
+      longitude: Gjatësia gjeografike
       save_button: Ruje
+      subject: "Subjekti:"
+      title: Redakto shënimin në ditar
+      use_map_link: përdor hartën
     list: 
+      in_language_title: Hyrje në ditar në %{language}
+      new: Hyrje e re në ditar
+      new_title: Krijo një hyrje të re në ditarin tënd
+      newer_entries: Shënimet e fundit
+      no_entries: Nuk u gjet asnjë hyrje në ditar
       older_entries: Shënimet e Vjetra
-      user_title: Ditari i {{user}}
+      recent_entries: "Shënime në ditar së fundmi:"
+      title: Ditatët e përdoruesve
+      title_friends: Ditarët e miqve
+      title_nearby: Ditarët e përdoruesve pranë
+      user_title: Ditari i %{user}
     location: 
+      edit: Redakto
       location: "Lokacioni:"
       view: Kshyre
+    new: 
+      title: Hyrje e re në ditar
     no_such_entry: 
-      heading: "Nuk ka shënim me id: {{id}}"
-    no_such_user: 
-      body: Me na fal, po nuk ka anëtarë me emnin {{user}}. Ju lutem kshyrni shkronjat, ose nashta lidhja që keni trus është gabim.
-      title: Nuk ka anëtarë të tillë
+      heading: "Nuk ka shënim me id: %{id}"
     view: 
       leave_a_comment: Lene naj koment
+      login: Kyçuni
       save_button: Ruaj
+      user_title: Ditari i %{user}
+  editor: 
+    default: Default (momentalisht %{name})
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (editor në shfletues)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (editor në shfletues)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: Kontrollë prej së largu (JOSM apo Merkaartor)
+      name: Kontrollë prej së largu
   export: 
     start: 
+      add_marker: Shto shënjues në hartë
       area_to_export: Zona per Eksport
       export_button: Eksporto
       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nëpërmjet <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
@@ -219,11 +374,9 @@ sq:
       licence: Licensa
       longitude: "Lon:"
       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon te ndryshme
-      mapnik_image: Mapin fotografi
       max: maks
       options: Opcionet
       osm_xml_data: OpenStreetMap XML të dhana
-      osmarender_image: Osamarender fotografi
       output: Outputi
       paste_html: Fute HTML per me ngjit ne web sajt
       scale: Shkallë
@@ -258,17 +411,106 @@ sq:
     search: 
       title: 
         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
+    search_osm_namefinder: 
+      suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         amenity: 
+          airport: Aeroport
+          arts_centre: Qendër arti
+          atm: Bankomat
+          auditorium: Auditor
+          bank: Bankë
+          bar: Lokal
+          bench: Stol
+          bicycle_parking: Parkim biçikletash
+          bicycle_rental: Biçikleta me qera
+          brothel: Shtëpi publike
+          bureau_de_change: Këmbim valute
+          bus_station: Stacion autobuzi
+          cafe: Kafe
+          car_rental: Makina me qera
+          car_sharing: Car Sharing
+          car_wash: Lavazh për makina
+          casino: Kazino
+          cinema: Kinema
+          clinic: Klinikë
+          club: Klub
+          college: Kolegj
+          community_centre: Qendër komunitare
+          courthouse: Gjykatë
+          crematorium: Krematorium
           dentist: Dentist
+          dormitory: Konvikt
+          drinking_water: Ujë i pijshëm
           embassy: Ambasada
+          emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
+          fast_food: Ushqim i shpejtë
+          ferry_terminal: Terminal i trageteve
+          fire_hydrant: Pompë zjarrfikse
           fire_station: Zjarrëfiksat
+          fountain: Shatërvan
+          fuel: Stacion karburanti
+          grave_yard: Varrezë
+          gym: Qendër fitness / Palestër
+          hall: Sallë
+          health_centre: Qendër shëndetsore
+          hospital: Spital
+          hotel: Hotel
+          hunting_stand: Vend gjuetie
+          ice_cream: Akullore
+          kindergarten: Kopësht për fëmijë
+          library: Biblioteka
+          market: Market
+          marketplace: Treg
+          mountain_rescue: Forca e shpëtimit në mal
+          nightclub: Klub nate
+          nursery: Çerdhe
+          nursing_home: Çerdhe
+          office: Zyra
+          park: Park
+          parking: Vend parkim
+          pharmacy: Barnatore
+          place_of_worship: Vend kulti
+          police: Policia
+          post_box: Kutia postare
+          post_office: Kutia postare
+          preschool: Cikli para-shkollor
+          prison: Burg
+          pub: Pub
+          public_building: Ndërtesë publike
+          public_market: Treg publik
+          reception_area: Zona e pritjes
+          recycling: Pikë e riciklimit
+          restaurant: Restorant
+          sauna: Sauna
+          school: Shkollë
+          shelter: Strehë
+          shop: Dyqan
+          shopping: Tregtar
+          social_club: Klub shoqëror
+          studio: Studio
+          supermarket: Supermarket
+          taxi: Taksi
+          telephone: Telefon publik
           theatre: Teatër
+          toilets: Banjë publike
+          townhall: Bashkia
           university: Universitet
-        building: 
-          store: Dyqan
+          vending_machine: Shitës automatik
+          veterinary: Veterinari
+          village_hall: Komuna
+          waste_basket: Kosh plehrash
+          wifi: Shërbim WiFi
+          youth_centre: Qendër Rinore
+        boundary: 
+          administrative: Kufi administrativ
+        highway: 
+          bridleway: Rrugë për kalërim
+          ford: Va
+          living_street: Rrugë për këmbësorë
         historic: 
           church: Kisha
           museum: Muze
@@ -308,30 +550,48 @@ sq:
           picnic_site: Vend per Piknik
           valley: Lugine
           zoo: Kopsht zoologjik
+      prefix_format: "%{name}"
+  javascripts: 
+    map: 
+      base: 
+        mapquest: MapQuest Open
+      overlays: 
+        maplint: Maplint
+    site: 
+      edit_tooltip: Edit Harta
   layouts: 
+    edit: Redakto
+    help_url: http://help.openstreetmap.org/
+    license: 
+      alt: CC by-sa 2.0
+    log_in: Kyçuni
+    log_in_tooltip: Hyni ne me një llogari ekzistuese
+    logout: Ç'kyçu
+    logout_tooltip: Ç'kyçu
     make_a_donation: 
       text: Bëni një donacion
+    project_name: 
+      h1: OpenStreetMap
+      title: OpenStreetMap
+    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: orgjianl anglisht
-      text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përktyme dhe {{english_original_link}}, Faqja anglisht ka perparsi
+      text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përktyme dhe %{english_original_link}, Faqja anglisht ka perparsi
       title: Rreth këtij përkthimi
+    legal_babble: "<h2>Të drejtat autoriale dhe licenca</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap është <i>me kod të hapur</i>, dhe e licencuar nën <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni hartat\n  dhe të dhënat tona, duke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe \n  kontribuuesve të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\n  mund të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e\n  e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja.\n</p>\n\n<h3>Si të citoni OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nëse ju përdorni imazhe të hartave të OpenStreetMap, ne kërkojmë që \n  së paku citimet tuaja të përfshijnë &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  kontribuuesit, CC BY-SA&rdquo;. Nëse ju përdorni vetëm të dhëna të hartave\n  ne kërkojmë citimin e kontribuuesve &ldquo;të të dhënave të hartave &copy; të OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë) dhe tek \n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Të kuptoni më shumë</h3>\n<p>\n  Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  FAQ</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme\n  të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa\n  leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.\n</p>\n<p>\n  Edhe pse OpenStreetMap është me të kod të hapur, ne nuk mund të ofrojmë \n  një hartë API pa pagesë për zhvillues të palëve të treta.\n\n  Shikoni <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API Politika e Përdorimit</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Politika e përdorimit të pllakave</a>\n  dhe <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Poltika e përfitimit të Normave </a>.\n</p>\n\n<h3>Kontribuuesit tanë </h3>\n<p>\n  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link.\n</p>\n\n<!--\nInformata mbi edituesit e faqeve\n\nLista e mëposhtme paraqet vetëm organizatat që kërkojnë vlerësim\nsi kusht të përdorimit të të dhënave të tyre në OpenStreetMap. Nuk është një\nkatalog i përgjithshëm i importimeve, dhe nuk duhet të përdoret kur kërkohet\nvlerësim për tu përshtatur me licencën e të dhënave të importuara.\n\nÇfarëdo shtesash këtu duhet të diskutohen së pari me administratorët e sistemit të OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Përmban të dhëna periferike të bazuara në të dhënat e Zyrës Australiane të Statistikave.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), CanVec (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), and StatCan (Divizioni Gjeografik,\n   Statistik në Kanada  ).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna nga burimet e Informatave të tokave\n   në Zelandë të re. Të drejtat e rezervuara i mbanë Crown.</li>\n   <li><strong>Poland</strong>: Përmban të dhëna nga <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL contributors.</li>\n   <li><strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance\n   Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse.\n</p>"
     native: 
       mapping_link: Fillo hatrografimin
       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE verzion
+      text: Ju po shikoni versionin në gjuhën angelze të faqes së të drejtave autoriale. Ju mund të shkoni prapa tek %{native_link} të kësaj faqe apo mund të ndaleni së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
       title: Rreth ksaj faqeje
   message: 
     inbox: 
       date: Data
       from: Prej
-      you_have: I ki {{new_count}} mesazhe të reja dhe {{old_count}} mesazhe të vjetra
     new: 
       limit_exceeded: Ju keni dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Ju lutem prisni një kohë para se të dërgoni ndonjë tjetër.
       title: Qo mesazh
-    no_such_user: 
-      body: Na vjen keq nuk ka asnjë përdorues me atë emër.
-    outbox: 
-      you_have_sent_messages: I ki {{count}} mesazhe të dërgume
     read: 
       reading_your_sent_messages: Tu i lexue mesazhet e dërgume
     sent_message_summary: 
@@ -345,13 +605,16 @@ sq:
     email_confirm_plain: 
       greeting: Tung,
     gpx_notification: 
+      failure: 
+        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
       greeting: Tung,
     message_notification: 
-      footer1: Ju gjithashtu mund të lexoni mesazhet në {{readurl}}
-      hi: Tung {{to_user}},
+      footer1: Ju gjithashtu mund të lexoni mesazhet në %{readurl}
+      hi: Tung %{to_user},
+      subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
     signup_confirm_html: 
       click_the_link: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu atë llogari dhe lexoni ma shumë informata rreth OpenStreetMap
-      introductory_video: Ju muni me shiku një {{introductory_video_link}}.
+      introductory_video: Ju muni me shiku një %{introductory_video_link}.
       more_videos_here: më shumë video këtu
       wiki_signup: Ju mund të dëshironi të <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">regjistroheni në OpenStreetMap wiki</a>.
     signup_confirm_plain: 
@@ -360,14 +623,19 @@ sq:
       click_the_link_2: llogarin tonde dhe lexo ma shumë informata për OpenStreetMap.
       introductory_video: "Këtu ju muni me shiku një video hyrëse për në OpenStreetMap:"
       more_videos: "Ma shumë video keni këtu:"
+      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
       wiki_signup: "Ti munesh gjithashtu me u regjistru në OpenStreetMap wiki:"
+      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
   oauth_clients: 
     form: 
       name: Emri
     new: 
       submit: Regjistrohu
+  printable_name: 
+    with_version: "%{id}, v%{version}"
   site: 
     edit: 
+      anon_edits: (%{link})
       flash_player_required: Ju duhet të keni Flash player për ta përdorur Potlatch, Flash editorin e OpenStreetMap. Ju mundeni <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ta shkarkoni Flash Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa mënyra të tjera</a> janë të mundshme për ta edituar OpenStreetMap.
     index: 
       license: 
@@ -396,7 +664,7 @@ sq:
       download: shkarko
       edit: ndryshoje
       filename: "Emri fajllit:"
-      heading: Ndrysho të dhanen {{name}}
+      heading: Ndrysho të dhanen %{name}
       map: harta
       owner: "Pronari:"
       points: "Piket:"
@@ -404,30 +672,27 @@ sq:
       start_coord: "Fillo kordinaten:"
       tags: "Etiketa:"
       tags_help: Presje e kufizume
-      title: Duke ndrzshue të dhanen {{name}}
+      title: Duke ndrzshue të dhanen %{name}
       uploaded_at: "Te ngarkume:"
       visibility: Dukshmenia
       visibility_help: Çka do me than kjo?
+      visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
     list: 
       public_traces: Të dhanat publike të GPS-IT
-      public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej {{user}}
-      tagged_with: e etikume me {{tags}}
+      public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej %{user}
+      tagged_with: e etikume me %{tags}
       your_traces: Të dhanat e GPS-it
     make_public: 
       made_public: Gjurma u ba publike
-    no_such_user: 
-      body: Na vjen keq, por nuk ka asnjë anëtar me emrin {{user}}. Ju lutem kontrolloni drejtshkrimin tuaj, ose ndoshta lidhja që keni klikuar është gabim.
-      heading: Anëtari {{user}} nuk ekziston
-      title: Ska ksi shfrytezuesi
     offline: 
       heading: Mbledhsi i GPX asht jasht linje
       message: Mbledshi i skedareve GPX dhe sistemi i ngarkimit per momentin jane jasht funksionit.
     offline_warning: 
       message: Sistemi i ngarkimit GPX per momentin asht jasht perdonimit
     trace: 
-      ago: "{{time_in_words_ago}} përpara"
+      ago: "%{time_in_words_ago} përpara"
       by: nga
-      count_points: "{{count}} piket"
+      count_points: "%{count} piket"
       edit: ndrysho
       edit_map: Ndryshoje Harten
       identifiable: E identifikueshme
@@ -441,26 +706,27 @@ sq:
       trackable: E GJURMUESHME
       view_map: Kshyre Harten
     trace_form: 
-      description: Pershkrimi
+      description: "Përshkrimi:"
       help: Ndihma
-      tags: Etiketat
+      help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
+      tags: "Etiketat:"
       tags_help: Presje e kufizume
       upload_button: Ngarko
-      upload_gpx: Ngarko nje skead GPX
-      visibility: Pamshmeria
+      upload_gpx: "Ngarko një skedar GPX:"
+      visibility: "Dukshmëria:"
       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
+      visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
     trace_header: 
       see_all_traces: Kshyre kejt të dhanat
       see_your_traces: Shikoj kejt të dhanat tuja
-      traces_waiting: Ju keni {{count}}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë, pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
+      traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë, pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
       upload_trace: Ngarkoni një gjurmë
-      your_traces: Shikoni gjurmët tuaja
     trace_optionals: 
       tags: Etiketa
     trace_paging_nav: 
-      next: Vazhdo &raquo;
-      previous: "&laquo; Paraprake"
-      showing_page: Duke shfaqun faqen {{page}}
+      next: Vazhdo »
+      previous: « Paraprake
+      showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
     view: 
       delete_track: Fshij ket gjurm
       description: "Pershkrimi:"
@@ -468,7 +734,7 @@ sq:
       edit: ndrysho
       edit_track: Ndrysho ket gjurm
       filename: "Emri i fajllit:"
-      heading: Tuj i kqyr t'dhanat {{name}}
+      heading: Tuj i kqyr t'dhanat %{name}
       map: harta
       none: Asnjo
       owner: "Pronari:"
@@ -476,7 +742,7 @@ sq:
       points: "Piket:"
       start_coordinates: "Fillo kordinimin:"
       tags: "Etiketa:"
-      title: Duke par gjurmen {{name}}
+      title: Duke par gjurmen %{name}
       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
       uploaded: "Ngarkuar:"
       visibility: "Pamshmeria:"
@@ -487,6 +753,14 @@ sq:
       trackable: Mund të përcilelt (vetëm e shkëmbyer në formë anonime, duke porositur pikë me vula kohore)
   user: 
     account: 
+      contributor terms: 
+        agreed: Ju duhet të jeni pajtuar me Kushtet e reja të Kontribuesit.
+        agreed_with_pd: Ju gjithashtu keni deklaruar se ju konsideroni që editimet tuaja të jenë në Domenin Publik.
+        heading: "Kushtet e Kontribimit:"
+        link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
+        link text: Çka është kjo?
+        not yet agreed: Ju ende nuk jeni pajtuar me Kushtet e reja për Kontribues.
+        review link text: Ju lutemi që të përcillni këtë link për të lehtësinë tuaj për të rishikuar dhe pranuar Kuhstet e Kontribuesit.
       current email address: "Email adresa e tanishme:"
       delete image: Heke imazhin e tanishem
       email never displayed publicly: (asniher su kan publike)
@@ -503,6 +777,7 @@ sq:
       new email address: "Email adresa e re:"
       new image: Shto një imazh
       no home location: Ju se keni caktu venin e juj.
+      preferred editor: "Editor i parapëlqyer:"
       preferred languages: "Gjuhët e parapëlqyera:"
       profile description: "Pershkrimi i profilit:"
       public editing: 
@@ -520,31 +795,45 @@ sq:
       title: Ndrysho akountin
       update home location on click: Ndryshoma venin kur te klikoj ne hart?
     confirm: 
+      already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
+      before you start: Ne e dimë që ju mezi po prisni të filloni punën me harta, por para se të veproni kështu, mund të plotësoni disa informata më shumë rreth vetes suaj në formën e mëposhtme.
       button: Konfirmo
-      failure: Ni akount i shfrytzuesit me ket token veqse osht i konfirmum.
       heading: Konfirmo nje akount te shfrytezuesit
       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë tuaj.
+      reconfirm: Nëse ka kaluar një kohë qysh prej se jeni abonuar ju mund të keni nevojë për t'i <a href="%{reconfirm}">dërguar vetës një email të ri konfirmimi</a> .
       success: Akounti juaj u konfirmua, ju falemnderit per regjistrim!
+      unknown token: Ajo shenjë duket se nuk ekziston.
     confirm_email: 
       button: Konfirmo
       failure: Ni email adres tashma osht konfirmue me ket token.
       heading: Konfirmo ni ndryshim te email adreses
       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar e-mail adresën tuaj të re.
       success: Emaili juaj është konfirmuar, faleminderit që jeni regjistruar!
+    confirm_resend: 
+      failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
+      success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
     filter: 
       not_an_administrator: Ju duhet te jeni administrator per me performu ket aksion.
     go_public: 
       flash success: Gjitha ndryshimet tuja janë publike tash, edhe tash t'lejohet me ndryshue
+    list: 
+      confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
+      empty: Asnjë përdorues i përafërt nuk u gjet
+      heading: Përdorues
+      hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
+      showing: 
+        other: një=Faqe e shfaqur %{page} (%{first_item} e %{items})
+      summary: "%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}"
+      summary_no_ip: "%{name} krijuar më %{date}"
+      title: Përdoruesit
     login: 
-      account not active: Na vjen keq, akounti juej nuk asht hala aktiv<br /> Ju lutemi klikoni ne linkun e derguem ne email per me aktivizu akountin tuej.
+      account not active: Na vjen keq, llogaria juaj nuk është aktive akoma. <br /> Ju lutem përdorni lidhjen në email konfirmimi llogari të aktivizoni llogarinë tuaj, ose <a href="%{reconfirm}">të kërkojë një konfirmim email te ri</a> .
       auth failure: Na vjen keq, smunem me ju kyc me ato detaje.
-      create_account: krijo ni akount
       email or username: "Email Adresa ose Username:"
       heading: Kycu
       login_button: Kycu
       lost password link: Keni humbur fjalëkalimin?
       password: "Fjalekalimi:"
-      please login: Ju lutem hyni ose {{create_user_link}}.
       remember: "Kujtom mu:"
       title: Kycu
     logout: 
@@ -560,65 +849,84 @@ sq:
       notice email on way: Na vjen keq qe e keni hup :-( po ni email ka me ju ardh se shepjti edhe muni me ricaktu.
       title: T'ka hup fjalkalimi
     make_friend: 
-      already_a_friend: Ju tashmë jeni shok me {{name}}.
-      failed: Na vjen keq, deshtuam ta shtojm {{name}} si shok/qe.
-      success: "{{name}} eshte shok/shoqe jot/e."
+      already_a_friend: Ju tashmë jeni shok me %{name}.
+      failed: Na vjen keq, deshtuam ta shtojm %{name} si shok/qe.
+      success: "%{name} eshte shok/shoqe jot/e."
     new: 
       confirm email address: "Konfirmo Adresen e Emailit:"
       confirm password: "Konfirmo fjalekalimin:"
       contact_webmaster: Ju lutna kontaktoni <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterin</a> per me caktu ni akount qe te ju krijohet - na do te merremi me kerkesat sa ma shpejt qe tjet e mundshme.
+      continue: Vazhdo
       display name: "Emri i pamshem:"
       display name description: Emni jot publik. Ju muni me ndrry ne preferencat ma von.
       email address: "Email Adresa:"
       fill_form: Plotsoni formularin edhe na do t'ja dergojm ni email per me akivizu.
-      flash create success message: Llogaria është krijuar me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për konfirmim, dhe ju do të nisni të bëni harta shumë shpejt :-)<br /><br />Ju lutem kujtohuni se ju nuk do mund të hyni deri sa ta pranoni dhe konfirmoni email adresën tuaj.<br /><br />Nëse ju përdorni një sistem antispam atëherë sigurohuni që emaili webmaster@openstreetmap.org është në listën tuaj të bardh pasi që ne nuk jemi në gjendje të përgjigjemi në kërkesat e konfirmimit.
+      flash create success message: Faleminderit që jeni abonuar. Ne kemi dërguar një shënim konfirmimi në %{email} tuaj dhe sapo ta konfirmoni llogarinë tuaj ju do të jeni në gjendje të filloni punën me hartat. <br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
       heading: Krijo nje akount shfrytezimi
-      license_agreement: Tu kriju një llogari, ju pranoni krejtë të dhanat që i paraqiteni në projektin e OpenStreetMap-it kan me qenë në licensen <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">this Creative Commons license (by-sa)</a>.
+      license_agreement: Kur ju konfirmoni llogranië tuaj, ju duhet të pajtoheni me <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet e përdoruesit</a>.
       no_auto_account_create: Per momentin spo mujm me ju kriju akount automatikisht.
       not displayed publicly: Nuk u shfaq publikisht (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)
       password: "Fjalëkalimi:"
+      terms accepted: Faleminderit që keni pranuar kushtet e reja për kontribues!
+      terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
       title: Krijo llogari
     no_such_user: 
-      body: Na vje keq, ska shfrytzues me ket emen {{user}}. Ju lutmi kontrolloni shkrimin, ose nashta linku ku keni kliku asht gabim.
-      heading: Anëtari {{user}} nuk ekziston
+      body: Na vje keq, ska shfrytzues me ket emen %{user}. Ju lutmi kontrolloni shkrimin, ose nashta linku ku keni kliku asht gabim.
+      heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
       title: Ska ksi shfrytezuesi
     popup: 
       friend: Shoq
       nearby mapper: Hartues i aftert
       your location: Lokacioni juaj
     remove_friend: 
-      not_a_friend: "{{name}} nuk osht njoni pi shokve tu."
-      success: "{{name}} u hek pi shokve tu"
+      not_a_friend: "%{name} nuk osht njoni pi shokve tu."
+      success: "%{name} u hek pi shokve tu"
     reset_password: 
       confirm password: "Konfirmo Fjalekalimin:"
       flash changed: Fjalëkalimi juaj është ndryshuar.
       flash token bad: Sun e gjetem qat oken, kshyre URL nashta ?
-      heading: Ricakto fjalekalimin per {{user}}
+      heading: Ricakto fjalekalimin per %{user}
       password: "Fjalekalimi:"
       reset: Ricakto Fjalekalimin
       title: Ricakto fjalekalimin
     set_home: 
       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
+    terms: 
+      agree: Pajtohem
+      consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet e mia të jenë në Domenin Publik
+      consider_pd_why: çfarë është kjo?
+      consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
+      decline: Nuk e pranoj
+      declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
+      heading: Kushtet e Kontribimit
+      legale_names: 
+        france: Francë
+        italy: Itali
+        rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
+      legale_select: "Ju lutem zgjidhni vendin tuaj të qëndrimit:"
+      read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
+      title: Kushtet e Kontribimit
     view: 
       activate_user: aktivizo ket shfrytezues
       add as friend: shtoje si shoq
-      ago: (para {{time_in_words_ago}})
+      ago: (para %{time_in_words_ago})
       block_history: shih blokimet e marrne
       blocks by me: bllokimet e dhana nga un
       blocks on me: bllokimet e mia
       confirm: Konfirmo
+      confirm_user: konfirmoje këtë përdorues
       create_block: blloko ket shfrytzues
       created from: "Krijuar nga:"
       deactivate_user: c'aktivizoje ket shfrytezues
-      delete_user: fshije ket shfrytzues
-      description: Pershkrimi
+      delete_user: fshije këtë përdoruesin
+      description: Përshkrimi
       diary: ditari
       edits: ndryshimet
       email address: "Email adresa:"
       hide_user: mshife ket shfrytezues
-      if set location: Nqofse e zgedh venin, shum harta edhe sene kan me u paraqit ktu. Ju muni me caktu venin ton ne {{settings_link}} .
-      km away: "{{count}}km larg"
-      m away: "{{count}}m larg"
+      if set location: Nqofse e zgedh venin, shum harta edhe sene kan me u paraqit ktu. Ju muni me caktu venin ton ne %{settings_link} .
+      km away: "%{count}km larg"
+      m away: "%{count}m larg"
       mapper since: "Hartues qe prej:"
       moderator_history: shihe kan e ke blloku
       my diary: ditari im
@@ -629,40 +937,47 @@ sq:
       new diary entry: hyrje e re ne ditar
       no friends: Hala nuk ke shtue asni shoq.
       no nearby users: Hala nuk ka shfrytezues qe pranon hartimin e aftert.
+      oauth settings: Konfigurimet oauth
       remove as friend: heke si shok
       role: 
         administrator: Ky përdorues është një administrator
+        grant: 
+          administrator: Mundëso qasje administratorit
+          moderator: Mundeso qasje për moderatorin
         moderator: Ky përdorues është një moderator
+        revoke: 
+          administrator: heq qasjen e administratorit
+          moderator: heq qasjen e moderatorit
       send message: dergo mesazh
       settings_link_text: ndryshimet
+      spam score: "Rezultati me Spam:"
+      status: "Statusi:"
       traces: gjurmet
       unhide_user: shfaqe ket shfrytzues
       user location: Veni i shfyrtezuesit
       your friends: Miqtë e juaj
   user_block: 
-    filter: 
-      not_a_moderator: Ju duhet të jeni moderator për ta kryer atë veprim.
     new: 
-      reason: Arsyja pse {{name}} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma të mirë.
+      reason: Arsyja pse %{name} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma të mirë.
     partial: 
       confirm: A jeni i sigurt?
     show: 
       confirm: A jeni i sigurt?
   user_role: 
     filter: 
-      already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol {{role}}.
-      doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol {{role}}
-      not_a_role: Ldihja `{{role}}' nuk asht rol valid.
+      already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol %{role}.
+      doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol %{role}
+      not_a_role: Ldihja `%{role}' nuk asht rol valid.
       not_an_administrator: Veç administratorat munen me pas rol te menaxhimit, dhe ju nuk jeni administrator.
     grant: 
-      are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `{{role}}' te perdoruesi `{{name}}'?
+      are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `%{role}' te perdoruesi `%{name}'?
       confirm: Konfirmo
-      fail: Nuk i dha rol tmadh `{{role}}' te perdoruesi `{{name}}'. Ju lutna kontrollone perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
+      fail: Nuk i dha rol tmadh `%{role}' te perdoruesi `%{name}'. Ju lutna kontrollone perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
       heading: Konfirmo dhenjen e rolit
       title: Konfirmo dhanjen e rolit
     revoke: 
-      are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `{{role}}' prej perdoruesit `{{name}}'?
+      are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'?
       confirm: Konfirmo
-      fail: Nuk munet me zgjue folin `{{role}}' prej perdoruesit `{{name}}'. Ju lutem kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
+      fail: Nuk munet me zgjue folin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Ju lutem kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
       heading: Konfirmoje folin duke e zgjuar
       title: Konfirmoje rolin duke e zgjuar