Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
index 244faaf..5437401 100644 (file)
-pl:
-  activerecord:
-    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
-    models:
-      acl: "Lista dostępu"
-      changeset: "Zestaw zmian"
-      changeset_tag: "Changeset Tag"
-      country: "Kraj"
-      diary_comment: "Komentarz w pamiętniku"
-      diary_entry: "Wpis w pamiętniku"
-      friend: "Przyjaciel"
-      language: "Język"
-      message: "Wiadomość"
-      node: "Węzeł"
-      node_tag: "Node Tag"
-      notifier: "Notifier"
-      old_node: "Old Node"
-      old_node_tag: "Old Node Tag"
-      old_relation: "Old Relation"
-      old_relation_member: "Old Relation Member"
-      old_relation_tag: "Old Relation Tag"
-      old_way: "Old Way"
-      old_way_node: "Old Way Node"
-      old_way_tag: "Old Way Tag"
-      relation: "Relation"
-      relation_member: "Relation Member"
-      relation_tag: "Relation Tag"
-      session: "Session"
-      trace: "Trace"
-      tracepoint: "Trace Point"
-      tracetag: "Trace Tag"
-      user: "Użytkownik"
-      user_preference: "User Preference"
-      user_token: "User Token"
-      way: "Droga"
-      way_node: "Węzeł drogi"
-      way_tag: "Etykieta drogi"
-    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
-    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
-    attributes:
-      diary_comment:
-        body: "Body"
-      diary_entry:
-        user: "Użytkownik"
-        title: "Tytuł"
-        latitude: "Szerokość geograficzna"
-        longitude: "Wysokość geograficzna"
-        language: "Język"
-      friend:
-        user: "Użytkownik"
-        friend: "Przyjaciel"
-      trace:
-        user: "Użytkownik"
-        visible: "Widoczny"
-        name: "Nazwa"
-        size: "Rozmiar"
-        latitude: "Szerokość geograficzna"
-        longitude: "Wysokość geograficzna"
-        public: "Publiczny"
-        description: "Opis"
-      message:
-        sender: "Sender"
-        title: "Title"
-        body: "Body"
-        recipient: "Recipient"
-      user:
-        email: "Email"
-        active: "Active"
-        display_name: "Wyświetlana nazwa"
-        description: "Opis"
-        languages: "Języki"
-        pass_crypt: "Hasło"
-  map:
-    view: Widok
-    edit: Edycja
-    coordinates: "Współrzędne:"
-  browse:
-    changeset:
-      title: "Zestaw zmian"
-      changeset: "Zestaw zmian:"
-      download: "Pobierz {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
-      changesetxml: "Plik XML z zestawem zmian"
-      osmchangexml: "plik XML osmChange"
-    changeset_details:
-      created_at: "Utworzony:"
-      closed_at: "Zamknięty:"
-      belongs_to: "Nalezy do:"
-      bounding_box: "Bounding box:"
-      no_bounding_box: "No bounding box has been stored for this changeset."
-      show_area_box: "Show Area Box"
-      box: "box"
-      has_nodes: "Zawiera {{node_count}} węzłów:"
-      has_ways: "Zawiera {{way_count}} dróg:"
-      has_relations: "Zawiera {{relation_count}} relacji:"
+# Messages for Polish (polski)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck-pecl
+# Author: Ajank
+# Author: BdgwksxD
+# Author: BeginaFelicysym
+# Author: Chrumps
+# Author: Cysioland
+# Author: Debeet
+# Author: Deejay1
+# Author: Kaligula
+# Author: Nemo bis
+# Author: Odie2
+# Author: Przemub
+# Author: RafalR
+# Author: Rezonansowy
+# Author: Soeb
+# Author: Sp5uhe
+# Author: Ty221
+# Author: Woytecr
+# Author: Wpedzich
+# Author: Yarl
+pl: 
+  activerecord: 
+    attributes: 
+      diary_comment: 
+        body: Treść
+      diary_entry: 
+        language: Język
+        latitude: Szerokość geograficzna
+        longitude: Długość geograficzna
+        title: Tytuł
+        user: Użytkownik
+      friend: 
+        friend: Znajomy
+        user: Użytkownik
+      message: 
+        body: Treść
+        recipient: Odbiorca
+        sender: Nadawca
+        title: Tytuł
+      trace: 
+        description: Opis
+        latitude: Szerokość geograficzna
+        longitude: Długość geograficzna
+        name: Nazwa
+        public: Publiczny
+        size: Rozmiar
+        user: Użytkownik
+        visible: Widoczny
+      user: 
+        active: Aktywny
+        description: Opis
+        display_name: Publiczna nazwa
+        email: E-mail
+        languages: Języki
+        pass_crypt: Hasło
+    models: 
+      acl: Lista kontroli dostępu
+      changeset: Zestaw zmian
+      changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
+      country: Państwo
+      diary_comment: Komentarz dziennika
+      diary_entry: Wpis w dzienniku
+      friend: Znajomy
+      language: Język
+      message: Wiadomość
+      node: Węzeł
+      node_tag: Znacznik węzła
+      notifier: Notifier
+      old_node: Wcześniejszy węzeł
+      old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
+      old_relation: Stara relacja
+      old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
+      old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
+      old_way: Wcześniejsza droga
+      old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
+      old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
+      relation: Relacja
+      relation_member: Członek relacji
+      relation_tag: Znacznik relacji
+      session: Sesja
+      trace: Ślad
+      tracepoint: Punkt śladu
+      tracetag: Znacznik śladu
+      user: Użytkownik
+      user_preference: Preferencje użytkownika
+      user_token: Token użytkownika
+      way: Droga
+      way_node: Węzeł drogi
+      way_tag: Tag drogi
+  application: 
+    require_cookies: 
+      cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
+    require_moderator: 
+      not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
+    setup_user_auth: 
+      blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
+      need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
+  browse: 
+    changeset: 
+      changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
+      changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
+      feed: 
+        title: Zestaw zmian %{id}
+        title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
+      osmchangexml: XML w formacie osmChange
+      title: Zestaw zmian
+    changeset_details: 
+      belongs_to: "Należy do:"
+      bounding_box: "Obszar edycji:"
+      box: prostokąt
+      closed_at: "Zamknięto:"
+      created_at: "Utworzono:"
+      has_nodes: 
+        few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
+        one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
+        other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
+      has_relations: 
+        few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
+        one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
+        other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
+      has_ways: 
+        few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
+        one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
+        other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
+      no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
+      show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
     common_details: 
-      edited_at: "Edytowany:"
-      edited_by: "Edytowany przez:"
-      version: "Wersja:"
+      changeset_comment: "Komentarz:"
+      deleted_at: "Usunięte dnia:"
+      deleted_by: "Usunięte przez:"
+      edited_at: "Edytowano:"
+      edited_by: "Edytowane przez:"
       in_changeset: "W zestawie zmian:"
-    containing_relation:
-      relation: "Relacja {{relation_name}}"
-      relation_as: "(jako {{relation_role}})"
-    map:
-      loading: "Wczytywanie..."
-      deleted: "Usunięte"
-      view_larger_map: "View Larger Map"
-    node_details:
-      coordinates: "Współrzędne: "
-      part_of: "Część:"
-    node_history:
-      node_history: "Historia węzła"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_details: "wyświetl informacje szczegółowe"
-    node:
-      node: "Węzeł"
-      node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_history: "wyświetl historię"
-    not_found:
-      sorry: "Przepraszamy, nie można znaleźć {{type}} o identyfikatorze {{id}}."
-    paging_nav:
-      showing_page: "Strona"
-      of: "z"
-    relation_details:
-      members: "Członkowie:"
-      part_of: "Część:"
-    relation_history:
-      relation_history: "Historia relacji"
-      relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
-    relation_member:
-      as: "jako"
-    relation:
-      relation: "Relacja"
-      relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_history: "wyświetl historię"
-    start:
-      view_data: "View data for current map view"
-      manually_select: "Manually select a different area"
-    start_rjs:
-      data_frame_title: "Data"
-      zoom_or_select: "Zoom in or select an area of the map to view"
-      drag_a_box: "Drag a box on the map to select an area"
-      manually_select: "Manually select a different area"
-      loaded_an_area: "You have loaded an area which contains"
-      browsers: "features. In general, some browsers may not cope well with displaying this quanity of data. Generally, browsers work best at displaying less than 100 features at a time: doing anything else may make your browser slow/unresponsive. If you are sure you want to display this data, you may do so by clicking the button below."
-      load_data: "Load Data"
-      unable_to_load: "Unable to load: Bounding box size of"
-      must_be_smaller: "is too large (must be smaller than 0.25)"
-      loading: "Loading..."
-      show_history: "Show History"
-      wait: "Proszę czekać..."
-      history_for: "Historia dla"
-      details: "Szczegóły"
-      private_user: "private user"
-      edited_by: "Edited by"
-      at_timestamp: "at"
-    tag_details:
-      tags: "Etykiety:"
-    way_details:
+      version: "Wersja:"
+    containing_relation: 
+      entry: Relacja %{relation_name}
+      entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
+    map: 
+      deleted: Skasowano
+      edit: 
+        area: Edytuj obszar
+        node: Edytuj węzeł
+        note: Edytuj notatkę
+        relation: Edytuj relację
+        way: Edytuj drogę
+      larger: 
+        area: Zobacz obszar na większej mapie
+        node: Zobacz punkt na większej mapie
+        note: Zobacz notatkę na większej mapie
+        relation: Zobacz relację na większej mapie
+        way: Pokaż drogę na większej mapie
+      loading: Wczytywanie…
+    navigation: 
+      all: 
+        next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
+        next_node_tooltip: Następny węzeł
+        next_note_tooltip: Następna notatka
+        next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
+        next_way_tooltip: Następna droga
+        prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
+        prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
+        prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
+        prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
+        prev_way_tooltip: Poprzednia droga
+      user: 
+        name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
+        next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
+    node: 
+      download_xml: Pobierz XML
+      edit: Edytuj węzeł
+      node: Węzeł
+      node_title: "Węzeł: %{node_name}"
+      view_history: Zobacz historię
+    node_details: 
+      coordinates: "Współrzędne:"
+      part_of: "Jest częścią:"
+    node_history: 
+      download_xml: Pobierz XML
+      node_history: Historia zmian węzła
+      node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
+      view_details: Zobacz szczegóły
+    not_found: 
+      sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
+      type: 
+        changeset: zestaw zmian
+        node: węzeł
+        relation: relacja
+        way: droga
+    note: 
+      at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
+      at_html: "%{when} temu"
+      closed: "Zamknięto:"
+      closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
+      comments: "Komentarze:"
+      description: "Opis:"
+      last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
+      open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
+      opened: "Utworzono:"
+      title: Uwaga
+    paging_nav: 
+      of: z
+      showing_page: strona
+    redacted: 
+      message_html: Wersja %{version} tego %{type} nie może zostać pokazana jako zredagowana. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać szczegółowe informacje.
+      redaction: Redakcja %{id}
+      type: 
+        node: węzeł
+        relation: relacja
+        way: droga
+    relation: 
+      download_xml: Pobierz XML
+      relation: Relacja
+      relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
+      view_history: Zobacz historię zmian
+    relation_details: 
+      members: "Zawiera:"
+      part_of: "Jest częścią:"
+    relation_history: 
+      download_xml: Pobierz XML
+      relation_history: Historia zmian relacji
+      relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
+      view_details: Zobacz szczegóły
+    relation_member: 
+      entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
+      type: 
+        node: Węzeł
+        relation: Relacja
+        way: Droga
+    start_rjs: 
+      data_frame_title: Dane
+      data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
+      details: Szczegóły
+      edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
+      hide_areas: Ukryj obszary
+      history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
+      load_data: Załaduj dane
+      loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
+      loading: Wczytywanie...
+      manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
+      notes_layer_name: Przeglądaj notatki
+      object_list: 
+        api: Pobierz ten obszar z API
+        back: Powrót do listy obiektów
+        details: Szczegóły
+        heading: Lista obiektów
+        history: 
+          type: 
+            node: Węzeł %{id}
+            way: Droga %{id}
+        selected: 
+          type: 
+            node: Węzeł %{id}
+            way: Droga %{id}
+        type: 
+          node: Węzeł
+          way: Droga
+      private_user: prywatny użytkownika
+      show_areas: Pokaż obszary
+      show_history: Pokaż zmiany
+      unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
+      view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
+      wait: Moment…
+      zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
+    tag_details: 
+      tags: "Znaczniki:"
+      wiki_link: 
+        key: Strona wiki dla etykiety %{key}
+        tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
+    timeout: 
+      sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
+      type: 
+        changeset: Zestaw zmian
+        node: węzeł
+        relation: relacja
+        way: droga
+    way: 
+      download_xml: Ściągnij XML
+      edit: Edytuj
+      view_history: Pokaż historię
+      way: Droga
+      way_title: "Droga: %{way_name}"
+    way_details: 
+      also_part_of: 
+        one: należy do drogi %{related_ways}
+        other: należy do dróg %{related_ways}
       nodes: "Węzły:"
-      part_of: "Cześć:"
-      also_part_of:
-        one: "należy do drogi {{related_ways}}"
-        other: "należy do dróg {{related_ways}}"
-    way_history:
-      way_history: "Historia drogi"
-      way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_details: "wyświetl szczegóły"
-    way:
-      way: "Droga"
-      way_title: "Droga: {{way_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_history: "wyświetl historię"
-  changeset:
+      part_of: "Jest częścią:"
+    way_history: 
+      download_xml: Ściągnij XML
+      view_details: Zobacz szczegóły
+      way_history: Historia zmian drogi
+      way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
+  changeset: 
+    changeset: 
+      anonymous: Anonim
+      big_area: (duży)
+      no_comment: (brak)
+      no_edits: (brak edycji)
+      show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
+      still_editing: (nadal edytowany)
+      view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
     changeset_paging_nav: 
-      showing_page: "Showing page"
-      of: "of"
-    changeset:
-      still_editing: "(still editing)"
-      anonymous: "Anonim"
-      no_comment: "(none)"
-      no_edits: "(no edits)"
-      show_area_box: "show area box"
-      big_area: "(big)"
-      view_changeset_details: "View changeset details"
-      more: "more"
-    changesets:
-      id: "ID"
-      saved_at: "Zapisano"
-      user: "Użytkownik"
-      comment: "Komentarz"
-      area: "Obszar"
-    list_bbox:
-      history: "Historia"
-      changesets_within_the_area: "Zestawy zmian wewnątrz obszaru:"
-      show_area_box: "show area box"
-      no_changesets: "No changesets"
-      all_changes_everywhere: "For all changes everywhere see {{recent_changes_link}}"
-      recent_changes: "Recent Changes"
-      no_area_specified: "No area specified"
-      first_use_view: "First use the {{view_tab_link}} to pan and zoom to an area of interest, then click the history tab."
-      view_the_map: "view the map"
-      view_tab: "view tab"
-      alternatively_view: "Alternatively, view all {{recent_changes_link}}"
-    list:
-      recent_changes: "Recent Changes"
-      recently_edited_changesets: "Recently edited changesets:"
-      for_more_changesets: "For more changesets, select a user and view their edits, or see the editing 'history' of a specific area."
-    list_user:
-      edits_by_username: "Edits by {{username_link}}"
-      no_visible_edits_by: "No visible edits by {{name}}."
-      for_all_changes: "For changes by all users see {{recent_changes_link}}"
-      recent_changes: "Recent Changes"
-  diary_entry:
-    new:
-      title: New Diary Entry
-    list:
-      title: "Pamiętniki użytkowników"
-      user_title: "Pamiętnik uzytkownika {{user}}"
-      new: New Diary Entry
-      new_title: Compose a new entry in your user diary
-      no_entries: No diary entries
-      recent_entries: "Recent diary entries: "
-      older_entries: Older Entries
-      newer_entries: Newer Entries
-    edit:
-      title: "Edit diary entry"
-      subject: "Subject: "
-      body: "Body: "
-      language: "Język: "
-      location: "Położenie: "
-      latitude: "Szerokość geograficzna: "
-      longitude: "Wysokość geograficzna: "
-      use_map_link: "use map"
-      save_button: "Zapisz"
-      marker_text: Diary entry location
-    view:
-      title: "Users' diaries | {{user}}"
-      leave_a_comment: "Zostaw komentarz"
-      save_button: "Zapisz"
-    no_such_entry:
-      heading: "No entry with the id: {{id}}"
-      body: "Sorry, there is no diary entry or comment with the id {{id}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
-    no_such_user:
-      body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
-    diary_entry:
-      posted_by: "Posted by {{link_user}} at {{created}} in {{language}}"
-      comment_link: Comment on this entry
-      reply_link: Reply to this entry
-      comment_count:
-        one: 1 comment
-        other: "{{count}} comments"
-      edit_link: Edit this entry
-    diary_comment:
-      comment_from: "Comment from {{link_user}}  at {{comment_created_at}}"
-  export:
-    start:
-      area_to_export: "Area to Export"
-      manually_select: "Manually select a different area"
-      format_to_export: "Format to Export"
-      osm_xml_data: "OpenStreetMap XML Data"
-      mapnik_image: "Mapnik Image"
-      osmarender_image: "Osmarender Image"
-      embeddable_html: "Embeddable HTML"
-      licence: "Licence"
-      export_details: 'OpenStreetMap data is licensed under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.'
-      options: "Options"
-      format: "Format"
-      scale: "Scale"
-      max: "max"
-      image_size: "Image Size"
-      zoom: "Zoom"
-      add_marker: "Add a marker to the map"
-      latitude: "Lat:"
-      longitude: "Lon:"
-      output: "Output"
-      paste_html: "Paste HTML to embed in website"
-      export_button: "Export"
-    start_rjs:
-      export: "Export"
-      drag_a_box: "Drag a box on the map to select an area"
-      manually_select: "Manually select a different area"
-      click_add_marker: "Click on the map to add a marker"
-      change_marker: "Change marker position"
-      add_marker: "Add a marker to the map"
-      view_larger_map: "View Larger Map"
-  geocoder:
-    results:
-      results: "Results"
-      type_from_source: "{{type}} from {{source_link}}"
-      no_results: "No results found"
-  layouts:
-    welcome_user: "Witaj, {{user_link}}"
-    inbox: "inbox ({{size}})"
-    logout: wyloguj
-    log_in: zaloguj
-    sign_up: rejestracja
-    view: Widok
+      next: Następna »
+      previous: « Poprzednia
+      showing_page: Strona %{page}
+    changesets: 
+      area: Obszar
+      comment: Komentarz
+      id: ID
+      saved_at: Zapisano
+      user: Użytkownik
+    list: 
+      description: Ostatnie zmiany
+      description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
+      description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
+      description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
+      description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
+      description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
+      empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
+      empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
+      heading: Zestawy zmian
+      heading_bbox: Zestawy zmian
+      heading_friend: Zestawy zmian
+      heading_nearby: Zestawy zmian
+      heading_user: Zestawy zmian
+      heading_user_bbox: Zestawy zmian
+      title: Zestawy zmian
+      title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
+      title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
+      title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
+      title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
+      title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
+    timeout: 
+      sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
+  diary_entry: 
+    comments: 
+      ago: "%{ago} temu"
+      comment: Komentarz
+      has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
+      newer_comments: Nowsze komentarze
+      older_comments: Starsze komentarze
+      post: Wpis
+      when: Kiedy
+    diary_comment: 
+      comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
+      confirm: Potwierdź
+      hide_link: Ukryj ten komentarz
+    diary_entry: 
+      comment_count: 
+        few: "%{count} komentarze"
+        one: 1 komentarz
+        other: "%{count} komentarzy"
+        zero: Brak komentarzy
+      comment_link: Skomentuj ten wpis
+      confirm: Potwierdź
+      edit_link: Edytuj ten wpis
+      hide_link: Ukryj ten wpis
+      posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
+      reply_link: Odpowiedz na ten wpis
+    edit: 
+      body: "Treść:"
+      language: "Język:"
+      latitude: "Szerokość geograficzna:"
+      location: "Położenie:"
+      longitude: "Długość geograficzna:"
+      marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
+      save_button: Zapisz
+      subject: "Temat:"
+      title: Edycja wpisu dziennika
+      use_map_link: na mapie
+    feed: 
+      all: 
+        description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
+        title: Wpisy OpenStreetMap
+      language: 
+        description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
+        title: Wpisy w języku %{language_name}
+      user: 
+        description: Ostatnie wpisy od %{user}
+        title: Wpisy dla %{user}
+    list: 
+      in_language_title: Wpisy w języku %{language}
+      new: Nowy wpis do dziennika
+      new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
+      newer_entries: Nowsze wpisy
+      no_entries: Brak wpisów dziennika
+      older_entries: Starsze wpisy
+      recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
+      title: Dzienniki użytkowników
+      title_friends: Dzienniki znajomych
+      title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
+      user_title: Dziennik użytkownika %{user}
+    location: 
+      edit: Edytuj
+      location: "Położenie:"
+      view: Podgląd
+    new: 
+      title: Nowy wpis do dziennika
+    no_such_entry: 
+      body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
+      heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
+      title: Nie ma takiego wpisu
+    view: 
+      leave_a_comment: Zostaw komentarz
+      login: Zaloguj się
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
+      save_button: Zapisz
+      title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
+      user_title: Dziennik użytkownika %{user}
+  editor: 
+    default: Domyślnie (obecnie %{name})
+    id: 
+      description: iD (edycja w przeglądarce)
+      name: iD
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: JOSM lub Markaartor
+      name: Zdalne sterowanie
+  export: 
+    start: 
+      add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
+      area_to_export: Obszar do eksportu
+      embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
+      export_button: Eksportuj
+      export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
+      format: Format
+      format_to_export: Format eksportu
+      image_size: Rozmiar obrazka
+      latitude: "Szer:"
+      licence: Licencja
+      longitude: "Dł:"
+      manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
+      map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
+      max: max
+      options: Opcje
+      osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
+      output: Wynik
+      paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
+      scale: Skala
+      too_large: 
+        body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
+        heading: Obszar zbyt duży
+      zoom: Zoom
+    start_rjs: 
+      add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
+      change_marker: Zmień pozycję pinezki
+      click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
+      drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
+      export: Eksport
+      manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
+      view_larger_map: Większy widok mapy
+  geocoder: 
+    description: 
+      title: 
+        geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
+        osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+      types: 
+        cities: Miasta
+        places: Miejsca
+        towns: Miasta
+    direction: 
+      east: na wschód
+      north: na północ
+      north_east: na północny wschód
+      north_west: na północny zachód
+      south: na południe
+      south_east: na południowy wschód
+      south_west: na południowy zachód
+      west: na zachód
+    distance: 
+      one: ok. 1km
+      other: około %{count}km
+      zero: mniej niż 1km
+    results: 
+      more_results: Więcej wyników
+      no_results: Nie znaleziono
+    search: 
+      title: 
+        ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
+        osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
+        us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
+    search_osm_nominatim: 
+      prefix: 
+        aeroway: 
+          aerodrome: Lotnisko
+          apron: Płyta postojowa
+          gate: Bramka
+          helipad: Helipad
+          runway: Pas startowy
+          taxiway: Droga kołowania
+          terminal: Terminal
+        amenity: 
+          WLAN: Dostęp do WiFi
+          airport: Lonisko
+          arts_centre: Centrum sztuki
+          artwork: Sztuka
+          atm: Bankomat
+          auditorium: Audytorium
+          bank: Bank
+          bar: Bar
+          bbq: Miejsce do grillowania
+          bench: Ławka
+          bicycle_parking: Parking rowerowy
+          bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
+          biergarten: Ogród piwny
+          brothel: Dom publiczny
+          bureau_de_change: Kantor
+          bus_station: Stacja autobusowa
+          cafe: Kawiarnia
+          car_rental: Wynajem samochodów
+          car_sharing: Dzielenie się samochodami
+          car_wash: Myjnia samochodowa
+          casino: Kasyno
+          charging_station: Stacja paliw
+          cinema: Kino
+          clinic: Przychodnia
+          club: Klub
+          college: Uczelnia
+          community_centre: Centrum społeczności
+          courthouse: Sąd
+          crematorium: Krematorium
+          dentist: Gabinet dentystyczny
+          doctors: Lekarze
+          dormitory: Bursa
+          drinking_water: Źródło wody pitnej
+          driving_school: Nauka jazdy
+          embassy: Ambasada
+          emergency_phone: Telefon alarmowy
+          fast_food: Fast Food
+          ferry_terminal: Terminal promowy
+          fire_hydrant: Hydrant
+          fire_station: Remiza strażacka
+          food_court: Targ z żywnością
+          fountain: Fontanna
+          fuel: Stacja benzynowa
+          grave_yard: Mniejszy cmentarz
+          gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
+          hall: Hala
+          health_centre: Ośrodek zdrowia
+          hospital: Szpital
+          hotel: Hotel
+          hunting_stand: Ambona myśliwska
+          ice_cream: Lodziarnia
+          kindergarten: Przedszkole
+          library: Biblioteka
+          market: Targowisko
+          marketplace: Plac targowy
+          mountain_rescue: Ratownictwo górskie
+          nightclub: Klub nocny
+          nursery: Żłobek
+          nursing_home: Dom opieki
+          office: Biuro
+          park: Park
+          parking: Parking
+          pharmacy: Apteka
+          place_of_worship: Miejsce kultu
+          police: Posterunek policji
+          post_box: Skrzynka pocztowa
+          post_office: Poczta
+          preschool: Przedszkole
+          prison: Więzienie
+          pub: Pub
+          public_building: Budynek publiczny
+          public_market: Rynek publiczny
+          reception_area: Recepcja
+          recycling: Miejsce recyklingu
+          restaurant: Restauracja
+          retirement_home: Dom starców
+          sauna: Sauna
+          school: Szkoła
+          shelter: Schron
+          shop: Sklep
+          shopping: Zakupy
+          shower: Prysznic
+          social_centre: Centrum społeczne
+          social_club: Klub towarzyski
+          studio: Studio
+          supermarket: Supermarket
+          swimming_pool: Basen
+          taxi: Postój taksówek
+          telephone: Budka telefoniczna
+          theatre: Teatr
+          toilets: Toaleta publiczna
+          townhall: Urząd miejski
+          university: Uniwersytet
+          vending_machine: Automat do sprzedaży
+          veterinary: Chirurgia weterynaryjna
+          village_hall: Urząd gminy
+          waste_basket: Kosz na śmieci
+          wifi: Dostęp do WiFi
+          youth_centre: Centrum młodzieżowe
+        boundary: 
+          administrative: Granica administracyjna
+          census: Granica spisu
+          national_park: Park Narodowy
+          protected_area: Obszar chroniony
+        bridge: 
+          aqueduct: Akwedukt
+          suspension: Most wiszący
+          swing: Most obrotowy
+          viaduct: Wiadukt
+          "yes": Most
+        building: 
+          "yes": Budynek
+        highway: 
+          bridleway: Droga dla koni
+          bus_guideway: Droga dla autobusów
+          bus_stop: Przystanek autobusowy
+          byway: Boczna droga
+          construction: Droga budowana
+          cycleway: Ścieżka rowerowa
+          emergency_access_point: Punkt awaryjny
+          footway: Chodnik
+          ford: Bród
+          living_street: Strefa zamieszkania
+          milestone: Punkt kontrolny
+          minor: Drobna droga
+          motorway: Autostrada
+          motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
+          motorway_link: Autostrada – dojazd
+          path: Ścieżka
+          pedestrian: Droga dla pieszych
+          platform: Podwyższenie
+          primary: Droga krajowa
+          primary_link: Droga krajowa – dojazd
+          raceway: Tor wyścigowy
+          residential: Droga osiedlowa
+          rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
+          road: Droga
+          secondary: Droga wojewódzka
+          secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
+          service: Droga serwisowa
+          services: Usługi autostrady
+          speed_camera: Radar
+          steps: Schody
+          stile: Przełaz
+          tertiary: Droga powiatowa
+          tertiary_link: Droga wojewódzka
+          track: Droga gruntowa
+          trail: Szlak
+          trunk: Droga ekspresowa
+          trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
+          unclassified: Droga gminna
+          unsurfaced: Nierówna droga
+        historic: 
+          archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
+          battlefield: Miejsce historycznej bitwy
+          boundary_stone: Graniczny głaz
+          building: Budynek
+          castle: Zamek
+          church: Kościół
+          fort: Fort
+          house: Dom
+          icon: Ikona
+          manor: Dwór
+          memorial: Mniejszy pomnik
+          mine: Kopalnia
+          monument: Pomnik
+          museum: Muzeum
+          ruins: Ruiny
+          tower: Wieża
+          wayside_cross: Przydrożny krzyż
+          wayside_shrine: Przydrożna kaplica
+          wreck: Wrak
+        landuse: 
+          allotments: Ogródki działkowe
+          basin: Dorzecze
+          brownfield: Grunty poprzemysłowe
+          cemetery: Cmentarz
+          commercial: Obszar handlowo-usługowy
+          conservation: Konserwacja
+          construction: Teren budowy
+          farm: Farma
+          farmland: Grunty rolne
+          farmyard: Podwórze gospodarskie
+          forest: Las
+          garages: Garaże
+          grass: Trawa
+          greenfield: Tereny niezagospodarowane
+          industrial: Teren przemysłowy
+          landfill: Wysypisko śmieci
+          meadow: Łąka
+          military: Teren wojskowy
+          mine: Kopalnia
+          nature_reserve: Rezerwat przyrody
+          orchard: Sad
+          park: Park
+          piste: Trasa
+          quarry: Kamieniołom
+          railway: Teren kolejowy
+          recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
+          reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
+          reservoir_watershed: Zbiornik wodny
+          residential: Zabudowa mieszkaniowa
+          retail: Handel detaliczny
+          road: Obszar drogowy
+          village_green: Park miejski
+          vineyard: Winnica
+          wetland: Tereny podmokłe
+          wood: Puszcza
+        leisure: 
+          beach_resort: Strzeżona plaża
+          bird_hide: Ukryj ptaki
+          common: Błonie
+          fishing: Łowisko
+          fitness_station: Fitness
+          garden: Ogród
+          golf_course: Pole golfowe
+          ice_rink: Lodowisko
+          marina: Marina
+          miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
+          nature_reserve: Rezerwat naturalny
+          park: Park
+          pitch: Boisko sportowe
+          playground: Plac zabaw
+          recreation_ground: Pole rekreacyjne
+          sauna: Sauna
+          slipway: Pochylnia
+          sports_centre: Centrum sportowe
+          stadium: Stadion
+          swimming_pool: Basen
+          track: Bieżnia
+          water_park: Park wodny
+        military: 
+          airfield: Lotnisko wojskowe
+          barracks: Koszary
+          bunker: Bunkier
+        mountain_pass: 
+          "yes": Przełęcz
+        natural: 
+          bay: Zatoka
+          beach: Plaża
+          cape: Przylądek
+          cave_entrance: Wejście do jaskini
+          channel: Kanał
+          cliff: Urwisko
+          crater: Krater
+          dune: Wydma
+          feature: Obiekt
+          fell: Hale górskie
+          fjord: Fiord
+          forest: Las
+          geyser: Gejzer
+          glacier: Lodowiec
+          heath: Wrzosowisko
+          hill: Wzgórze
+          island: Wyspa
+          land: Ląd
+          marsh: Bagno
+          moor: Torfowisko
+          mud: Muł
+          peak: Szczyt
+          point: Punkt
+          reef: Rafa
+          ridge: Grzbiet
+          river: Rzeka
+          rock: Skała
+          scree: Zsypisko
+          scrub: Zagajnik
+          shoal: Mielizna
+          spring: Źródło
+          stone: Kamieniołom
+          strait: Cieśnina
+          tree: Drzewo
+          valley: Dolina
+          volcano: Wulkan
+          water: Woda
+          wetland: Obszar podmokły
+          wetlands: Obszary podmokłe
+          wood: Puszcza
+        office: 
+          accountant: Księgowy
+          architect: Architekt
+          company: Przedsiębiorstwo
+          employment_agency: Urząd pracy
+          estate_agent: Biuro nieruchomości
+          government: Biura rządowe
+          insurance: Biuro ubezpieczeń
+          lawyer: Prawnik
+          ngo: Biuro organizacji pozarządowych
+          telecommunication: Urząd telekomunikacji
+          travel_agent: Biuro podróży
+          "yes": Biuro
+        place: 
+          airport: Lotnisko
+          city: Miasto
+          country: Kraj
+          county: Powiat
+          farm: Farma
+          hamlet: Osada
+          house: Dom
+          houses: Zabudowanie
+          island: Wyspa
+          islet: Wysepka
+          isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
+          locality: Rejon
+          moor: Torfowisko
+          municipality: Gmina
+          postcode: Kod pocztowy
+          region: Rejon
+          sea: Morze
+          state: Stan
+          subdivision: Dzielnica
+          suburb: Osiedle
+          town: Miasteczko
+          unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
+          village: Wieś
+        railway: 
+          abandoned: Dawna linia kolejowa
+          construction: Budowana linia kolejowa
+          disused: Nieczynna trasa kolejowa
+          disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
+          funicular: Kolejka linowa
+          halt: Przystanek kolejowy
+          historic_station: Historyczna stacja kolejowa
+          junction: Węzeł kolejowy
+          level_crossing: Przejazd kolejowy
+          light_rail: Lekka kolej
+          miniature: Mini kolej
+          monorail: Kolej jednoszynowa
+          narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
+          platform: Peron
+          preserved: Kolej zabytkowa
+          spur: Bocznica kolejowa
+          station: Stacja kolejowa
+          subway: Stacja metra
+          subway_entrance: Wejście na stację metra
+          switch: Zwrotnica
+          tram: Linia tramwajowa
+          tram_stop: Przystanek tramwajowy
+          yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
+        shop: 
+          alcohol: Sklep monopolowy
+          antiques: Antyki
+          art: Sklep z dziełami sztuki
+          bakery: Piekarnia
+          beauty: Salon kosmetyczny
+          beverages: Sklep z napojami
+          bicycle: Sklep rowerowy
+          books: Księgarnia
+          butcher: Rzeźnik
+          car: Sklep samochodowy
+          car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
+          car_repair: Naprawa samochodów
+          carpet: Sklep z dywanami
+          charity: Sklep charytatywny
+          chemist: Drogeria
+          clothes: Sklep odzieżowy
+          computer: Sklep komputerowy
+          confectionery: Cukiernia
+          convenience: Mały sklep wielobranżowy
+          copyshop: Ksero
+          cosmetics: Sklep kosmetyczny
+          department_store: Dom towarowy
+          discount: Sklep z produktami po obniżce
+          doityourself: Sklep budowlany
+          dry_cleaning: Pralnia chemiczna
+          electronics: Sklep elektroniczny
+          estate_agent: Biuro nieruchomości
+          farm: Sklep gospodarski
+          fashion: Sklep modelarski
+          fish: Sklep rybny
+          florist: Kwiaciarnia
+          food: Sklep spożywczy
+          funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
+          furniture: Sklep meblowy
+          gallery: Galeria
+          garden_centre: Centrum ogrodnicze
+          general: Sklep ogólny
+          gift: Sklep z pamiątkami
+          greengrocer: Warzywniak
+          grocery: Sklep spożywczy
+          hairdresser: Fryzjernia
+          hardware: Sklep ze sprzętem
+          hifi: Hi-Fi
+          insurance: Agent ubezpieczeniowy
+          jewelry: Sklep z biżuterią
+          kiosk: Kiosk
+          laundry: Pralnia
+          mall: Centrum handlowe
+          market: Targowisko
+          mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
+          motorcycle: Sklep z motocyklami
+          music: Sklep muzyczny
+          newsagent: Kiosk
+          optician: Optyk
+          organic: Sklep z produktami organicznymi
+          outdoor: Sklep turystyczny
+          pet: Sklep ze zwierzętami
+          photo: Sklep fotograficzny
+          salon: Salon
+          shoes: Sklep obuwniczy
+          shopping_centre: Centrum handlowe
+          sports: Sklep sportowy
+          stationery: Sklep papierniczy
+          supermarket: Supermarket
+          toys: Sklep z zabawkami
+          travel_agency: Biuro podróży
+          video: Sklep filmowy
+          wine: Winiarnia
+        tourism: 
+          alpine_hut: Chata alpejska
+          artwork: Sztuka
+          attraction: Atrakcja turystyczna
+          bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
+          cabin: Kabina
+          camp_site: Kemping
+          caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
+          chalet: Schronisko
+          guest_house: Pensjonat
+          hostel: Hostel
+          hotel: Hotel
+          information: Informacja turystyczna
+          lean_to: Nachylenie
+          motel: Motel
+          museum: Muzeum
+          picnic_site: Miejsce na piknik
+          theme_park: Park tematyczny
+          valley: Dolina
+          viewpoint: Punkt widokowy
+          zoo: Zoo
+        tunnel: 
+          "yes": Tunel
+        waterway: 
+          artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
+          boatyard: Stocznia
+          canal: Kanał
+          connector: Złącze dróg wodnych
+          dam: Tama
+          derelict_canal: Opuszczony kanał
+          ditch: Rów
+          dock: Basen portowy
+          drain: Rów odpływowy
+          lock: Zastawka
+          lock_gate: Śluza
+          mineral_spring: Źródło mineralne
+          mooring: Kotwicowisko
+          rapids: Katarakty
+          river: Rzeka
+          riverbank: Brzeg rzeki
+          stream: Strumień
+          wadi: Starorzecze
+          water_point: Punkt wodny
+          waterfall: Wodospad
+          weir: Jaz
+  javascripts: 
+    map: 
+      base: 
+        cycle_map: Mapa rowerowa
+        standard: Podstawowa
+        transport_map: Transport publiczny
+    notes: 
+      new: 
+        add: Dodaj notatkę
+        intro: Informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlana dla innych użytkowników w celu poprawy jakości mapy. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz ustal pozycję markera tak dokładnie, jak to możliwe.
+      show: 
+        anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników.
+        closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
+        closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
+        comment: Dodaj komentarz
+        comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
+        commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
+        commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
+        hide: Ukryj
+        opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
+        opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
+        permalink: Permalink
+        reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
+        reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
+        resolve: Rozwiąż
+    site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby dodać notatkę
+      createnote_tooltip: Dodaj notatkę na mapie
+      createnote_zoom_alert: Musisz przybliżyć mapę, aby dodać notatkę
+      edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
+      edit_tooltip: Edytuje mapę
+      edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
+      history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
+      history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
+      history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
+  layouts: 
+    community: Społeczność
+    community_blogs: Blogi wspólnoty
+    community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
+    copyright: Prawa autorskie i licencja
+    documentation: Dokumentacja
+    documentation_title: Dokumentacja projektu
+    donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
+    donate_link_text: dokonując darowizny
     edit: Edycja
-    history: Historia
+    edit_with: Edytuj w %{editor}
     export: Eksport
+    export_tooltip: Eksport danych mapy
+    foundation: Fundacja
+    foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
     gps_traces: Ślady GPS
-    user_diaries: Pamiętniki użytkowników
-    tag_line: The Free Wiki World Map
-    intro_1: "OpenStreetMap is a free editable map of the whole world. It is made by people like you."
-    intro_2: "OpenStreetMap allows you to view, edit and use geographical data in a collaborative way from anywhere on Earth."
-    intro_3: "OpenStreetMap's hosting is kindly supported by the {{ucl}} and {{bytemark}}."
-    osm_offline: "The OpenStreetMap database is currently offline while essential database maintenance work is carried out."
-    osm_read_only: "The OpenStreetMap database is currently in read-only mode while essential database maintenance work is carried out."
-    donate: "Support OpenStreetMap by {{link}} to the Hardware Upgrade Fund."
-    donate_link_text: donating
-    help_wiki: "Help &amp; Wiki"
-    news_blog: "News blog"
-    shop: Sklep
-    sotm: 'Come to the 2009 OpenStreetMap Conference, The State of the Map, July 10-12 in Amsterdam!'
-    alt_donation: Make a Donation
-  notifier:
-    diary_comment_notification:
-      banner1: "*                   Please do not reply to this email.                    *"
-      banner2: "*                Use the OpenStreetMap web site to reply.                 *"
-      hi: "Hi {{to_user}},"
-      header: "{{from_user}} has commented on your recent OpenStreetMap diary entry with the subject {{subject}}:"
-      footer: "You can also read the comment at {{readurl}} and you can comment at {{commenturl}} or reply at {{replyurl}}"
-    friend_notification:
-      had_added_you: "{{user}} has added you as a friend on OpenStreetMap."
-      see_their_profile: "You can see their profile at {{userurl}} and add them as a friend too if you wish."
-    signup_confirm_plain:
-      greeting: "Hi there!"
-      hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
-      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
-      click_the_link_1: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm your"
-      click_the_link_2: "account and read on for more information about OpenStreetMap."
-      introductory_video: "You can watch an introductory video to OpenStreetMap here:"
-      more_videos: "There are more videos here:"
-      the_wiki: "Get reading about OpenStreetMap on the wiki:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org is OpenStreetMap's blog, and it has podcasts too:"
-      wiki_signup: "You may also want to sign up to the OpenStreetMap wiki at:"
-      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
-      user_wiki_1: "It is recommended that you create a user wiki page, which includes"
-      user_wiki_2: "category tags noting where you are, such as [[Category:Users_in_London]]."
-      current_user_1: "A list of current users in categories, based on where in the world"
-      current_user_2: "they are, is available from:"
-    signup_confirm_html:
-      greeting: "Hi there!"
-      hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
-      click_the_link: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm that account and read on for more information about OpenStreetMap"
-      introductory_video: "You can watch an {{introductory_video_link}}."
-      video_to_openstreetmap: "introductory video to OpenStreetMap"
-      more_videos: "There are {{more_videos_link}}."
-      more_videos_here: "more videos here"
-      get_reading: 'Get reading about OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">on the wiki</p> or  <a href="http://www.opengeodata.org/">the opengeodata blog</a> which has <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts to listen to</a> also!'
-      wiki_signup: 'You may also want to <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">sign up to the OpenStreetMap wiki</a>.'
-      user_wiki_page: 'It is recommended that you create a user wiki page, which includes category tags noting where you are, such as <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.'
-      current_user: 'A list of current users in categories, based on where in the world they are, is available from <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
-  message:
-    inbox:
-      title: "Inbox"
-      my_inbox: "My inbox"
-      outbox: "outbox"
-      you_have: "You have {{new_count}} new messages and {{old_count}} old messages"
-      from: "Od"
-      subject: "Temat"
-      date: "Data"
-      no_messages_yet: "You have no messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
-      people_mapping_nearby: "people mapping nearby" 
-    message_summary:
-      unread_button: "Mark as unread"
-      read_button: "Mark as read"
-      reply_button: "Reply"
-    new:
-      title: "Send message"
-      send_message_to: "Send a new message to {{name}}"
-      subject: "Temat"
-      body: "Body"
-      send_button: "Wyślij"
-      back_to_inbox: "Back to inbox"
-      message_sent: "Message sent"
-    no_such_user:
-      no_such_user: "No such user or message"
-      sorry: "Sorry there is no user or message with that name or id"
+    gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
+    help: Pomoc
+    help_centre: Centrum pomocy
+    help_title: Witryna pomocy dla projektu
+    history: Zmiany
+    home: główna
+    home_tooltip: Przejdź do strony głównej
+    inbox_html: wiadomości %{count}
+    inbox_tooltip: 
+      one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
+      other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
+      zero: Brak nowych wiadomości
+    intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
+    intro_2_create_account: Utwórz konto
+    intro_2_download: pobierz
+    intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
+    intro_2_license: wolna licencja
+    intro_2_use: użyj
+    log_in: zaloguj się
+    log_in_tooltip: Zaloguj się
+    logo: 
+      alt_text: Logo OpenStreetMap
+    logout: wyloguj
+    logout_tooltip: Wyloguj
+    make_a_donation: 
+      text: Przekaż darowiznę
+      title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
+    osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
+    osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
+    partners_bytemark: Hosting Bytemark
+    partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
+    partners_ic: Królewskie kolegium w Londynie
+    partners_partners: partnerzy
+    partners_ucl: centrum UCL VR
+    sign_up: zarejestruj
+    sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
+    tag_line: Wolna wikimapa świata
+    user_diaries: Dzienniczki
+    user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
+    view: Mapa
+    view_tooltip: Zobacz mapę
+    welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
+    wiki: Wiki
+    wiki_title: Strona Wiki dla projektu
+  license_page: 
+    foreign: 
+      english_link: oryginalna angielska wersja
+      text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
+      title: Informacje o tłumaczeniu
+    legal_babble: 
+      attribution_example: 
+        alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
+        title: Przykład uznania autorstwa
+      contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
+      contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
+      contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby poprawić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Uczestnicy (en)</a>"
+      contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
+      contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
+      contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
+      contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
+      contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
+      contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
+      contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
+      contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
+      credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;.
+      credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
+      credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
+      credit_title_html: Jak podać źródło
+      infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
+      infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
+      infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
+      intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
+      intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
+      intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
+      more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
+      more_2_html: Choć dane OpenStreetMap są otwarte, nie możemy zapewnić wolnego od opłat API dla innych deweloperów. Przejrzyj nasze <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Warunki użycia API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Warunki użycia kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Warunki użycia Nominatim</a>.
+      more_title_html: Dowiedz się więcej
+      title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
+    native: 
+      mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
+      native_link: wersji po polsku
+      text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
+      title: O stronie
+  message: 
+    delete: 
+      deleted: Wiadomość usunięta
+    inbox: 
+      date: Nadano
+      from: Od
+      messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
+      my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
+      new_messages: 
+        few: "%{count} nowe wiadomości"
+        many: "%{count} nowych wiadomości"
+        one: "%{count} nową wiadomość"
+        other: "%{count} nowych wiadomości"
+      no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
+      old_messages: 
+        few: "%{count} stare wiadomości"
+        many: "%{count} starych wiadomości"
+        one: "%{count} starą wiadomość"
+        other: "%{count} starych wiadomości"
+      outbox: nadawcza
+      people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
+      subject: Temat
+      title: Wiadomości odebrane
+    mark: 
+      as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
+      as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
+    message_summary: 
+      delete_button: Usuń
+      read_button: Oznacz jako przeczytaną
+      reply_button: Odpowiedz
+      unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
+    new: 
+      back_to_inbox: Powrót do skrzynki
+      body: Treść
+      limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
+      message_sent: Wiadomość wysłana
+      send_button: Wyślij
+      send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
+      subject: Temat
+      title: Wysyłanie wiadomości
+    no_such_message: 
+      body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
+      heading: Nie ma takiej wiadomości
+      title: Nie ma takiej wiadomości
     outbox: 
-      title: "Outbox"
-      my_inbox: "My {{inbox_link}}"
-      inbox: "inbox"
-      outbox: "outbox"
-      you_have_sent_messages: "You have {{sent_count}} sent messages"
-      to: "To"
-      subject: "Subject"
-      date: "Date"
-      no_sent_messages: "You have no sent messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
-      people_mapping_nearby: "people mapping nearby"
-    read:
-      title: "Read message"
-      reading_your_messages: "Reading your messages"
-      from: "Od"
-      subject: "Temat"
-      date: "Data"
-      reply_button: "Reply"
-      unread_button: "Mark as unread"
-      back_to_inbox: "Back to inbox"
-      reading_your_sent_messages: "Reading your sent messages"
-      to: "Do"
-      back_to_outbox: "Back to outbox"
-    mark:
-      as_read: "Message marked as read"
-      as_unread: "Message marked as unread"
-  site:
-    index:
-      home: "home"
-      js_1: "You are either using a browser that doesn't support javascript, or you have disabled javascript."
-      js_2: "OpenStreetMap uses javascript for its slippy map."
-      js_3: 'You may want to try the <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> if you are unable to enable javascript.'
+      date: Nadano
+      inbox: odbiorcza
+      messages: 
+        one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
+        other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
+      my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
+      no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
+      outbox: nadawcza
+      people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
+      subject: Temat
+      title: Wiadomości wysłane
+      to: Do
+    read: 
+      back_to_inbox: Powrót do wysłanych
+      back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
+      date: Nadano
+      from: Od
+      reply_button: Odpowiedz
+      subject: Temat
+      title: Czytanie wiadomości
+      to: Do
+      unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
+      wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
+    reply: 
+      wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
+    sent_message_summary: 
+      delete_button: Usuń
+  note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
+      closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
+      commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
+      commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
+      opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
+      opened_at_html: Stworzono %{when} temu
+      reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
+      reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
+    entry: 
+      comment: Komentarz
+      full: Pełna notatka
+    mine: 
+      ago_html: "%{when} temu"
+      created_at: Utworzono w dniu
+      creator: Autor
+      description: Opis
+      heading: Notatki użytkownika %{user}
+      id: Identyfikator
+      last_changed: Ostatnio zmieniono
+      subheading: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
+      title: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
+    rss: 
+      closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
+      comment: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
+      description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
+      new: nowa notatka (w pobliżu %{place})
+      title: Notatki OpenStreetMap
+  notifier: 
+    diary_comment_notification: 
+      footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
+      header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
+      hi: Witaj %{to_user},
+      subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
+    email_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
+    email_confirm_html: 
+      click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
+      greeting: Cześć,
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
+    email_confirm_plain: 
+      click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
+      greeting: Cześć,
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
+    friend_notification: 
+      befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
+      had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
+      see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
+      subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
+    gpx_notification: 
+      and_no_tags: i brak znaczników
+      and_the_tags: i następujące znaczniki
+      failure: 
+        failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
+        more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
+        more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
+        subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
+      greeting: Witaj,
+      success: 
+        loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
+        subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
+      with_description: z opisem
+      your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
+    lost_password: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
+    lost_password_html: 
+      click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
+      greeting: Witaj,
+      hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
+    lost_password_plain: 
+      click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
+      greeting: Cześć,
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
+    message_notification: 
+      footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
+      footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
+      header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
+      hi: Witaj %{to_user},
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Anonimowy użytkownik
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
+        your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
+        your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
+      details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
+      greeting: Witaj,
+    signup_confirm: 
+      confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
+      created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
+      greeting: Cześć!
+      subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
+      welcome: Chcielibyśmy powitać cię i dostarczyć kilka dodatkowych informacji na dobry początek.
+    signup_confirm_html: 
+      ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
+      current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
+      get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
+      introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
+      more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
+      more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
+      user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
+      video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
+      wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
+    signup_confirm_plain: 
+      ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
+      blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
+      current_user: "Lista z kategoriami dostępna jest pod adresem:"
+      introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
+      more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
+      opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
+      the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
+      user_wiki_page: Zalecane jest utworzenie własnej strony użytkownika na wiki, która zawiera twoją lokalizację.
+      wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
+  oauth: 
+    oauthorize: 
+      allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
+      allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
+      allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
+      allow_write_api: modyfikuj mapę
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
+      allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
+      request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
+    revoke: 
+      flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
+  oauth_clients: 
+    create: 
+      flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
+    destroy: 
+      flash: Usunięto rejestrację aplikacji
+    edit: 
+      submit: Edytuj
+      title: Edycja aplikacji
+    form: 
+      allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
+      allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
+      allow_write_api: modyfikacja mapy.
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
+      allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
+      callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
+      name: Nazwa
+      requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
+      required: Wymagane
+      support_url: Adres URL pomocy technicznej
+      url: Główny adres URL aplikacji
+    index: 
+      application: Nazwa aplikacji
+      issued_at: Wydane
+      list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
+      my_apps: Programy klienckie
+      my_tokens: Zarejestrowane programy
+      no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
+      register_new: Zarejestruj swoją aplikację
+      registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
+      revoke: Odwołaj!
+      title: Szczegóły autoryzacji OAuth
+    new: 
+      submit: Zarejestruj
+      title: Rejestracja nowej aplikacji
+    not_found: 
+      sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
+    show: 
+      access_url: "URL znaki dostępu:"
+      allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
+      allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
+      allow_write_api: modyfikacja mapy.
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
+      allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
+      authorize_url: "URL upoważnienia:"
+      confirm: Jesteś pewien?
+      delete: Usuń klienta
+      edit: Edytuj szczegóły
+      key: "Klucz odbiorcy:"
+      requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
+      secret: "Sekret odbiorcy:"
+      support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
+      title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
+      url: "URL znacznika zapytania:"
+    update: 
+      flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
+  redaction: 
+    create: 
+      flash: Utworzono poprawkę.
+    destroy: 
+      error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej redakcji.
+      flash: Poprawka usunięta.
+      not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
+    edit: 
+      description: Opis
+      heading: Edytuj poprawkę
+      submit: Zapisz poprawkę
+      title: Edytuj poprawkę
+    index: 
+      empty: Brak poprawek do pokazania.
+      heading: Lista poprawek
+      title: Lista poprawek
+    new: 
+      description: Opis
+      heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
+      submit: Utwórz poprawkę
+      title: Tworzenie nowej poprawki
+    show: 
+      confirm: Na pewno?
+      description: "Opis:"
+      destroy: Usuń tą poprawkę
+      edit: Edytuj tę redakcję
+      heading: Poprawka "%{title}"
+      title: Wyświetlenie poprawki
+      user: "Autor:"
+    update: 
+      flash: Zapisano zmiany.
+  site: 
+    edit: 
+      anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
+      flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
+      id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
+      no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
+      not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
+      not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
+      potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
+      potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
+      user_page_link: stronie użytkownika
+    index: 
+      createnote: Dodaj notatkę
+      js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
+      js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
+      license: 
+        copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
       permalink: Permalink
-      license: "Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 license by the OpenStreetMap project and its contributors."
-    edit:
-      not_public: "You haven't set your edits to be public."
-      not_public_description: "You can no longer edit the map unless you do so. You can set your edits as public from your {{user_page}}."
-      user_page_link: user page
-      anon_edits: "({{link}})"
-      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
-      anon_edits_link_text: "Find out why this is the case."
-      flash_player_required: 'You need a Flash player to use Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. You can <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">download Flash Player from Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Several other options</a> are also available for editing OpenStreetMap.'
-      potlatch_unsaved_changes: "You have unsaved changes. (To save in Potlatch, you should deselect the current way or point, if editing in list mode, or click save if you have a save button.)"
-    sidebar:
-      search_results: Search Results
+      remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
+      shortlink: Shortlink
+    key: 
+      map_key: Legenda
+      map_key_tooltip: Legenda mapy
+      table: 
+        entry: 
+          admin: Granica administracyjna
+          allotments: Ogródki działkowe
+          apron: 
+            - Płyta lotniska
+            - terminal
+          bridge: Czarny obrys – most
+          bridleway: Ścieżka dla koni
+          brownfield: Teren powyburzeniowy
+          building: Ważny budynek
+          byway: Droga boczna
+          cable: 
+            - Kolej linowa
+            - wyciąg krzesełkowy
+          cemetery: Cmentarz
+          centre: Centrum sportowe
+          commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
+          common: 
+            - Pole
+            - łąka
+          construction: Drogi w budowie
+          cycleway: Ścieżka rowerowa
+          destination: Dostęp do punktu docelowego
+          farm: Gospodarstwo rolne
+          footway: Chodnik
+          forest: Las
+          golf: Pole golfowe
+          heathland: Wrzosowisko
+          industrial: Teren przemysłowy
+          lake: 
+            - Jezioro
+            - rezerwuar
+          military: Teren wojskowy
+          motorway: Autostrada
+          park: Park
+          permissive: Możliwy wstęp
+          pitch: Boisko sportowe
+          primary: Droga pierwszorzędna
+          private: Wstęp prywatny
+          rail: Tory kolejowe
+          reserve: Rezerwat przyrody
+          resident: Teren mieszkalny
+          retail: Zabudowa handlowo-usługowa
+          runway: 
+            - Pas startowy
+            - kołowania
+          school: 
+            - Szkoła
+            - uniwersytet
+          secondary: Droga drugorzędna
+          station: Dworzec kolejowy
+          subway: Metro
+          summit: 
+            - Góra
+            - szczyt
+          tourist: Atrakcja turystyczna
+          track: Ścieżka
+          tram: 
+            - Lekka kolej
+            - tramwaj
+          trunk: Droga główna
+          tunnel: Kreskowany obrys – tunel
+          unclassified: Drogi niesklasyfikowane
+          unsurfaced: Droga nieutwardzona
+          wood: Puszcza
+    markdown_help: 
+      alt: Tekst alternatywny
+      first: Pierwszy element
+      heading: Nagłówek
+      headings: Nagłówki
+      image: Obraz
+      link: Łącze
+      ordered: Uporządkowana lista
+      second: Drugi element
+      subheading: Podtytuł
+      text: Tekst
+      title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
+      unordered: Lista nieuporządkowana
+      url: Adres (URL)
+    richtext_area: 
+      edit: Edytuj
+      preview: Podgląd
+    search: 
+      search: Szukaj
+      search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
+      submit_text: →
+      where_am_i: Gdzie jestem?
+      where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
+    sidebar: 
       close: Zamknij
-    search:
-      search: Wyszukaj
-      where_am_i: "Where am I?"
-      submit_text: "Go"
-      searching: "Searching..."
-      search_help: "examples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', or 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more examples...</a>"
-    key:
-      map_key: "Map key"
-  trace:
-    create:
-      upload_trace: "Upload GPS Trace"
-      trace_uploaded: "Your GPX file has been uploaded and is awaiting insertion in to the database. This will usually happen within half an hour, and an email will be sent to you on completion."
-    edit:
-      filename: "Nazwa pliku:"
-      uploaded_at: "Uploaded at:"
-      points: "Punktów:"
-      start_coord: "Start coordinate:"
-      edit: "edit"
-      owner: "Właściciel:"
+      search_results: Wyniki wyszukiwania
+  time: 
+    formats: 
+      friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
+  trace: 
+    create: 
+      trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
+      upload_trace: Wgraj ślad GPS
+    delete: 
+      scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
+    edit: 
       description: "Opis:"
-      tags: "Etykiety:"
-      save_button: "Zapisz zmiany"
-    no_such_user:
-      no_such_user: "Sorry, there is no user with the name {{name}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
-    trace_form:
-      upload_gpx: "Upload GPX File"
-      description: "Opis"
-      tags: "Etykieta"
-      public: "Publiczny?"
-      upload_button: "Wyślij"
-      help: "Pomoc"
-    trace_header:
-      see_just_your_traces: "See just your traces, or upload a trace"
-      see_all_traces: "See all traces"
-      see_your_traces: "See all your traces"
-      traces_waiting: "You have {{count}} traces waiting for upload. Please consider waiting for these to finish before uploading any more, so as not to block the queue for other users."
-    trace_optionals:
-      tags: "Tags"
-    view:
-      pending: "PENDING"
+      download: pobierz
+      edit: edytuj
       filename: "Nazwa pliku:"
-      download: "download"
-      uploaded: "Wysłany:"
-      points: "Punktów:"
-      start_coordinates: "Start coordinate:"
-      map: "mapa"
-      edit: "edytuj"
-      owner: "Owner:"
+      heading: Edycja śladu %{name}
+      map: mapa
+      owner: "Autor:"
+      points: "Punkty:"
+      save_button: Zapisz zmiany
+      start_coord: "Współrzędne początkowe:"
+      tags: "Znaczniki:"
+      tags_help: rozdzielone przecinkami
+      title: Edycja śladu %{name}
+      uploaded_at: "Wysłano:"
+      visibility: "Widoczność:"
+      visibility_help: co to znaczy?
+    list: 
+      description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
+      empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
+      public_traces: Publiczne ślady GPS
+      public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
+      tagged_with: " otagowane %{tags}"
+      your_traces: Twoje ślady GPS
+    make_public: 
+      made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
+    offline: 
+      heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
+      message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
+    offline_warning: 
+      message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
+    trace: 
+      ago: "%{time_in_words_ago} temu"
+      by: utworzony przez użytkownika
+      count_points: "%{count} punktów"
+      edit: edycja
+      edit_map: Edytuj Mapę
+      identifiable: IDENTYFIKOWALNY
+      in: w
+      map: mapa
+      more: więcej
+      pending: OCZEKUJE
+      private: PRYWATNY
+      public: PUBLICZNY
+      trace_details: Pokaż szczegóły śladu
+      trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
+      view_map: Pokaż mapę
+    trace_form: 
+      description: Opis
+      help: Pomoc
+      tags: Znaczniki
+      tags_help: rozdzielone przecinkami
+      upload_button: Wgrywaj
+      upload_gpx: Prześlij plik GPX
+      visibility: Widoczność
+      visibility_help: co to znaczy?
+    trace_header: 
+      see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
+      see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
+      upload_trace: Wyślij ślad
+    trace_optionals: 
+      tags: Znaczniki
+    trace_paging_nav: 
+      newer: Nowsze ślady
+      older: Starsze ślady
+      showing_page: Strona %{page}
+    view: 
+      delete_track: Wykasuj ten ślad
       description: "Opis:"
-      tags: "Etykiety"
-      none: "Brak"
-      make_public: "Make this track public permanently"
-      edit_track: "Edit this track"
-      delete_track: "Delete this track"
-      viewing_trace: "Viewing trace {{name}}"
-      trace_not_found: "Trace not found!"
-    trace_paging_nav:
-      showing: "Showing page"
-      of: "of"
-    trace:
-      pending: "PENDING"
-      count_points: "{{count}} points"
-      ago: "{{time_in_words_ago}} ago"
-      more: "more"
-      trace_details: "View Trace Details"
-      view_map: "View Map"
-      edit: "edit"
-      edit_map: "Edit Map"
-      public: "PUBLIC"
-      private: "PRIVATE"
-      by: "by"
-      in: "in"
-      map: "map"
-    list:
-      public_traces: "Public GPS traces"
-      your_traces: "Your GPS traces"
-      public_traces_from: "Public GPS traces from {{user}}"
-      tagged_with: " tagged with {{tags}}"
-    delete:
-      scheduled_for_deletion: "Track scheduled for deletion"
-    make_public:
-      made_public: "Track made public"
-  user:
-    login:
-      title: "Login"
-      heading: "Login"
-      please login: "Please login or {{create_user_link}}."
-      create_account: "create an account"
-      email or username: "Adres e-mail lub nazwa użytkownika: "
-      password: "Hasło: "
-      lost password link: "Odzyskiwanie hasła"
-      login_button: "Login"
-      account not active: "Sorry, your account is not active yet.<br>Please click on the link in the account confirmation email to activate your account."
-      auth failure: "Sorry, couldn't log in with those details."
-    lost_password:
-      title: "lost password"
-      heading: "Odzyskiwanie hasła"
-      email address: "Email Address:"
-      new password button: "Wyślij nowe hasło"
-      notice email on way: "Sorry you lost it :-( but an email is on its way so you can reset it soon."
-      notice email cannot find: "Couldn't find that email address, sorry."
-    reset_password:
-      title: "reset password"
-      flash changed check mail: "Your password has been changed and is on its way to your mailbox :-)"
-      flash token bad: "Didn't find that token, check the URL maybe?"
-    new:
-      title: "Create account"
-      heading: "Create a User Account"
-      no_auto_account_create: "Unfortunately we are not currently able to create an account for you automatically."
-      contact_webmaster: 'Please contact the <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> to arrange for an account to be created - we will try and deal with the request as quickly as possible. '
-      fill_form: "Fill in the form and we'll send you a quick email to activate your account."
-      license_agreement: 'By creating an account, you agree that all work uploaded to openstreetmap.org and all data created by use of any tools which connect to openstreetmap.org is to be (non-exclusively) licensed under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">this Creative Commons license (by-sa)</a>.'
-      email address: "Email Address: "
-      confirm email address: "Confirm Email Address: "
-      not displayed publicly: 'Not displayed publicly (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)'
-      display name: "Display Name: "
-      password: "Password: "
-      confirm password: "Confirm Password: "
-      signup: Signup
-      flash create success message: "User was successfully created. Check your email for a confirmation note, and you'll be mapping in no time :-)<br /><br />Please note that you won't be able to login until you've received and confirmed your email address.<br /><br />If you use an antispam system which sends confirmation requests then please make sure you whitelist webmaster@openstreetmap.org as we are unable to reply to any confirmation requests."
-    no_such_user:
-      body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
-    view:
-      my diary: my diary
-      new diary entry: new diary entry
-      my edits: my edits
-      my traces: my traces
-      my settings: my settings
-      send message: send message
-      diary: diary
-      edits: edits
-      traces: traces
-      remove as friend: remove as friend
-      add as friend: add as friend
-      mapper since: "Mapper since: "
-      ago: "({{time_in_words_ago}} ago)"
-      user image heading: User image
-      delete image: Delete Image
-      upload an image: Upload an image
-      add image: Add Image
-      description: Description
-      user location: User location
-      no home location: "No home location has been set."
-      if set location: "If you set your location, a pretty map and stuff will appear below. You can set your home location on your {{settings_link}} page."
-      settings_link_text: settings
-      your friends: Your friends
-      no friends: You have not added any friends yet.
-      km away: "{{distance}}km away"
-      nearby users: "Nearby users: "
-      no nearby users: "There are no users who admit to mapping nearby yet."
-      change your settings: change your settings
-    friend_map:
-      your location: Your location
-      nearby mapper: "Nearby mapper: "
-    account:
-      title: "Edit account"
-      my settings: My settings
-      email never displayed publicly: "(never displayed publicly)"
-      public editing:
-        heading: "Public editing: "
-        enabled: "Enabled. Not anonymous and can edit data."
-        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
-        enabled link text: "what's this?"
-        disabled: "Disabled and cannot edit data, all previous edits are anonymous."
-        disabled link text: "why can't I edit?"
-      profile description: "Profile Description: "
-      preferred languages: "Preferred Languages: "
-      home location: "Home Location: "
-      no home location: "You have not entered your home location."
-      latitude: "Latitude: "
-      longitude: "Longitude: "
-      update home location on click: "Update home location when I click on the map?"
-      save changes button: Save Changes
-      make edits public button: Make all my edits public
-      return to profile: Return to profile
-      flash update success confirm needed: "User information updated successfully. Check your email for a note to confirm your new email address."
-      flash update success: "User information updated successfully."
-    confirm:
-      heading: Confirm a user account
-      press confirm button: "Press the confirm button below to activate your account."
-      button: Confirm
-      success: "Confirmed your account, thanks for signing up!"
-      failure: "A user account with this token has already been confirmed."
-    confirm_email:
-      heading: Confirm a change of email address
-      press confirm button: "Press the confirm button below to confirm your new email address."
-      button: Confirm
-      success: "Confirmed your email address, thanks for signing up!"
-      failure: "An email address has already been confirmed with this token."
-    set_home:
-      flash success: "Home location saved successfully"
-    go_public:
-      flash success: "All your edits are now public, and you are now allowed to edit."
-    make_friend:
-      success: "{{name}} is now your friend."
-      failed: "Sorry, failed to add {{name}} as a friend."
-      already_a_friend: "You are already friends with {{name}}."
-    remove_friend:
-      success: "{{name} was removed from your friends."
-      not_a_friend: "{{name}} is not one of your friends."
+      download: pobierz
+      edit: edycja
+      edit_track: Edytuj ten ślad
+      filename: "Plik:"
+      heading: Przeglądanie śladu %{name}
+      map: mapa
+      none: Brak
+      owner: "Autor:"
+      pending: OCZEKUJE
+      points: "Punktów:"
+      start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
+      tags: "Znaczniki:"
+      title: Przeglądanie śladu %{name}
+      trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
+      uploaded: "Dodano:"
+      visibility: "Widoczność:"
+    visibility: 
+      identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
+      private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
+      public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
+      trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
+  user: 
+    account: 
+      contributor terms: 
+        agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
+        agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
+        heading: "Warunki uczestnictwa:"
+        link text: co to jest?
+        not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
+        review link text: Proszę, przejdź na tą stronę, w dogodnym dla ciebie czasie, żeby potwierdzić zgodę na nowe Warunkami Uczestnictwa.
+      current email address: "Aktualny adres e-mail:"
+      delete image: Usuń obecną grafikę
+      email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
+      flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
+      flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
+      gravatar: 
+        gravatar: Użyj Gravatara
+        link text: co to jest?
+      home location: "Lokalizacja domowa:"
+      image: "Grafika:"
+      image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
+      keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
+      latitude: "Szerokość:"
+      longitude: "Długość geograficzna:"
+      make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
+      my settings: Moje ustawienia
+      new email address: "Nowy adres e-mail:"
+      new image: Dodaj grafikę
+      no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
+        link text: co to jest?
+        openid: "OpenID:"
+      preferred editor: "Preferowany edytor:"
+      preferred languages: "Preferowane języki:"
+      profile description: "Opis profilu:"
+      public editing: 
+        disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
+        disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
+        enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
+        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
+        enabled link text: co to jest?
+        heading: "Edycje publiczne:"
+      public editing note: 
+        heading: Publiczna edycja
+        text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
+      replace image: Zmień obecną grafikę
+      return to profile: Powrót do profilu
+      save changes button: Zapisz zmiany
+      title: Zmiana ustawień konta
+      update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
+    confirm: 
+      already active: To konto zostało potwierdzone.
+      before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
+      button: Potwierdzam
+      heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
+      press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
+      reconfirm: Jeśli minęło już trochę czasu od twojej rejestracji, być może będziesz musiał <a href="%{reconfirm}">wysłać sobie nową wiadomość e-mail z potwierdzeniem</a>.
+      success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
+      unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
+    confirm_email: 
+      button: Potwierdzam
+      failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
+      heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
+      press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
+      success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
+    confirm_resend: 
+      failure: Brak użytkownika %{name}.
+      success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
+    filter: 
+      not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
+    go_public: 
+      flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
+    list: 
+      confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
+      empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
+      heading: Użytkownicy
+      hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
+      showing: 
+        one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
+        other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
+      summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
+      summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
+      title: Użytkownicy
+    login: 
+      account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
+      account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
+      auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
+      create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
+      email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
+      heading: Logowanie
+      login_button: Zaloguj się
+      lost password link: Zapomniałeś hasła?
+      new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
+      no account: Nie masz konta?
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
+      openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
+      openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Zaloguj używając AOL OpenID
+          title: Zaloguj używając AOL
+        google: 
+          alt: Zaloguj używając Google OpenID
+          title: Zaloguj używając Google
+        myopenid: 
+          alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
+          title: Zaloguj używając myOpenID
+        openid: 
+          alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
+          title: Zaloguj używając OpenID
+        wordpress: 
+          alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
+          title: Zaloguj używając Wordpress
+        yahoo: 
+          alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
+          title: Zaloguj używając Yahoo
+      password: Hasło
+      register now: Zarejestruj się
+      remember: "Pamiętaj mnie:"
+      title: Logowanie
+      to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
+      with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
+      with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
+    logout: 
+      heading: Wyloguj z OpenStreetMap
+      logout_button: Wyloguj
+      title: Wyloguj
+    lost_password: 
+      email address: "Adres e-mail:"
+      heading: Zapomniałeś hasła?
+      help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
+      new password button: Wyczyść hasło
+      notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
+      notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
+      title: zgubione hasło
+    make_friend: 
+      already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
+      button: Dodaj do listy przyjaciół
+      failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
+      heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
+      success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
+    new: 
+      confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
+      confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
+      contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
+      continue: Kontynuuj
+      display name: "Przyjazna nazwa:"
+      display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
+      email address: "Adres e-mail:"
+      fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
+      flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
+      flash welcome: Dziękujemy za rejestrację. Przesłaliśmy Ci na %{email} wiadomość powitalną z kilkoma wskazówkami jak zacząć.
+      heading: Zakładanie konta
+      license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
+      no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
+      not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
+      openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
+      password: Hasło
+      terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych warunków udziału!
+      terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie akceptować nowych warunków autorstwa. Więcej informacji możesz znaleźć na <a href="%{url}">tej stronie</a>.
+      title: Nowe konto
+      use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
+    no_such_user: 
+      body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
+      heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
+      title: Nie znaleziono użytkownika
+    popup: 
+      friend: Znajomy
+      nearby mapper: Mapowicz z okolicy
+      your location: Twoje położenie
+    remove_friend: 
+      button: Usuń z przyjaciół
+      heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
+      not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
+      success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
+    reset_password: 
+      confirm password: Potwierdź hasło
+      flash changed: Hasło zostało zmienione.
+      flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
+      heading: Resetowanie hasła %{user}
+      password: Hasło
+      reset: Resetuj hasło
+      title: zresetuj hasło
+    set_home: 
+      flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
+    suspended: 
+      body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
+      heading: Konto zawieszone
+      title: Konto zawieszone
+      webmaster: webmaster
+    terms: 
+      agree: Akceptuję
+      consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
+      consider_pd_why: co to oznacza?
+      decline: Nie akceptuję
+      guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: w <a href=\"%{summary}\">formie czytelnego dla człowieka podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
+      heading: Warunki współtworzenia
+      legale_names: 
+        france: Francja
+        italy: Włochy
+        rest_of_world: Reszta świata
+      legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
+      read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
+      title: Warunki współtworzenia
+      you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
+    view: 
+      activate_user: aktywuj tego użytkownika
+      add as friend: dodaj do znajomych
+      ago: (%{time_in_words_ago} temu)
+      block_history: otrzymane blokady
+      blocks by me: nałożone blokady
+      blocks on me: otrzymane blokady
+      comments: komentarze
+      confirm: Potwierdź
+      confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
+      create_block: zablokuj tego użytkownika
+      created from: "Stworzony z:"
+      ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
+      ct declined: odrzucone
+      ct status: "Warunki uczestnictwa:"
+      ct undecided: niezdecydowane
+      deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
+      delete_user: usuń to konto
+      description: Opis
+      diary: dziennik
+      edits: edycje
+      email address: Adres e‐mail
+      friends_changesets: zestawy zmian znajomych
+      friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
+      hide_user: ukryj tego użytkownika
+      if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
+      km away: "%{count}km stąd"
+      latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
+      m away: "%{count}m stąd"
+      mapper since: "Mapuje od:"
+      moderator_history: nałożone blokady
+      my comments: moje komentarze
+      my diary: mój dziennik
+      my edits: moje zmiany
+      my notes: moje notatki
+      my settings: moje ustawienia
+      my traces: moje ślady
+      nearby users: Najbliżsi użytkownicy
+      nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
+      nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
+      new diary entry: nowy wpis w dzienniku
+      no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
+      no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
+      notes: notatki
+      oauth settings: ustawienia oauth
+      remove as friend: usuń ze znajomych
+      role: 
+        administrator: Ten użytkownik jest administratorem
+        grant: 
+          administrator: Przyznaj dostęp administratora
+          moderator: Przyznaj dostęp moderatora
+        moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
+        revoke: 
+          administrator: Cofnij dostęp administratora
+          moderator: Cofnij dostęp moderatora
+      send message: wyślij wiadomość
+      settings_link_text: stronie ustawień
+      spam score: "Punktacja spamu:"
+      status: "Stan:"
+      traces: ślady
+      unhide_user: odkryj tego użytkownika
+      user location: Lokalizacja użytkownika
+      your friends: Twoi znajomi
+  user_block: 
+    blocks_by: 
+      empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
+      heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
+      title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
+    blocks_on: 
+      empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
+      heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
+      title: Blokady na użytkownika %{name}
+    create: 
+      flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
+      try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
+      try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
+    edit: 
+      back: Zobacz wszystkie blokady
+      heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
+      needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
+      period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
+      reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
+      show: Zobacz tę blokadę
+      submit: Uaktualnij blokadę
+      title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
+    filter: 
+      block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
+      block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
+    helper: 
+      time_future: Blokada wygasa %{time}.
+      time_past: Zakończono %{time} temu.
+      until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
+    index: 
+      empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
+      heading: Lista blokad użytkowników
+      title: Blokady użytkownika
+    model: 
+      non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
+      non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
+    new: 
+      back: Zobacz wszystkie blokady
+      heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
+      needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
+      period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
+      reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
+      submit: Utwórz blokadę
+      title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
+      tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
+      tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
+    not_found: 
+      back: Powrót do spisu
+      sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
+    partial: 
+      confirm: Na pewno?
+      creator_name: Twórca
+      display_name: Zablokowany użytkownik
+      edit: Edytuj
+      next: Następna »
+      not_revoked: (nie odwołana)
+      previous: « Poprzednia
+      reason: Powód blokady
+      revoke: Odwołaj
+      revoker_name: Odwołana przez
+      show: Pokaż
+      showing_page: Strona %{page}
+      status: Status
+    period: 
+      one: 1 godzina
+      other: "%{count} godzin"
+    revoke: 
+      confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
+      flash: Blokada została odwołana.
+      heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
+      past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
+      revoke: Odwołaj
+      time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
+      title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
+    show: 
+      back: Przejrzyj wszystkie blokady
+      confirm: Na pewno?
+      edit: Edytuj
+      heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
+      needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
+      reason: Przyczyna blokady
+      revoke: Odwołaj
+      revoker: Cofający uprawnienia
+      show: Pokaż
+      status: Status
+      time_future: Blokada wygasa %{time}
+      time_past: Zakończona %{time} temu
+      title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
+    update: 
+      only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
+      success: Blokada zaktualizowana.
+  user_role: 
+    filter: 
+      already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
+      doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
+      not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
+      not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
+    grant: 
+      are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
+      confirm: Potwierdź
+      fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
+      heading: Potwierdź przyznawanie roli
+      title: Potwierdź przyznawanie roli
+    revoke: 
+      are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
+      confirm: Potwierdź
+      fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
+      heading: Potwierdź cofanie roli
+      title: Potwierdź cofanie roli