Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / fa.yml
index 80023135a2c2993168c46a9ac85058b29ae3462f..b096f6ab26aa4f6657bc49a2ee344c6334c5bfd8 100644 (file)
@@ -797,7 +797,7 @@ fa:
         railway:
           abandoned: راه‌آهن رهاشده
           construction: راه‌آهن در دست ساخت
-          disused: راه‌آهن منسوخ
+          disused: راه‌آهن بی‌استفاده
           funicular: راه‌آهن کابلی
           halt: ایستگاه قطار
           junction: اتصال راه‌آهن
@@ -1239,7 +1239,7 @@ fa:
   messages:
     inbox:
       title: صندوق دریافت
-      my_inbox: صندوق دریافت من
+      my_inbox: صندوق دریافت
       outbox: صندوق ارسال
       messages: شما %{new_messages} و %{old_messages} دارید
       new_messages:
@@ -1276,7 +1276,7 @@ fa:
       body: متأسفانه هیچ پیامی با این شناسه وجود ندارد.
     outbox:
       title: صندوق ارسال
-      my_inbox: '%{inbox_link} من'
+      my_inbox: '%{inbox_link}'
       inbox: صندوق دریافت
       outbox: صندوق ارسال
       messages:
@@ -1856,9 +1856,9 @@ fa:
       public_traces_from: ردهای GPS عمومی از %{user}
       description: مرور آخرین ردهای GPS بارگذاری‌شده
       tagged_with: ' با برچسب %{tags}'
-      empty_html: هنوز چیزی اینجا نیست. <a href='%{upload_link}'> رد جدیدی بارگذاری
-        کنید</a> یا در <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>صفحه
-        ی ویکی</a> درباره ضبط ردهای GPS بیشتر بخوانید.
+      empty_html: اینجا هنوز چیزی نیست. <a href='%{upload_link}'> رد جدیدی بارگذاری
+        کنید</a> یا در <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fa:Upload_GPS_tracks'>صفحهٔ
+        ویکی</a> دربارهٔ ضبط ردهای GPS بیشتر بخوانید.
       upload_trace: بارگذاری یک رد
       see_all_traces: دیدن همه ردها
       see_my_traces: ردهای من