Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / mk.json
index 7391c13fc863855b0393aaa5b519a028f10de286..f81dbe09029aa6fec37dca86aea440914bde9204 100644 (file)
                 "key": "C",
                 "annotation": "Споени {n} елементи.",
                 "not_eligible": "Овие елементи не можат да се спојат.",
-                "not_adjacent": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи не се поврзани.",
                 "restriction": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи барем еден од нив членува во односот „{relation}“.",
                 "incomplete_relation": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи барем еден од нив не е наполно преземен.",
                 "conflicting_tags": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи некои од нивните ознаки имаат спротиставени вредности."
                 }
             },
             "reflect": {
-                "title": "одрази",
                 "key": {
                     "long": "T",
                     "short": "Y"
             "list": "Уредувања на {users}",
             "truncated_list": "Уредувања на {users} и {count} други"
         },
-        "infobox": {
-            "selected": "Избрани {n}",
-            "geometry": "Геометрија",
-            "closed": "затворено",
-            "center": "Средиште",
-            "perimeter": "Обиколка",
-            "length": "Должина",
-            "area": "Површина",
-            "centroid": "Тежиште",
-            "location": "Местоположба",
-            "metric": "метрички",
-            "imperial": "империјални"
-        },
         "geometry": {
             "point": "точка",
             "vertex": "теме",
             "switch": "Префрли назад на заднинава",
             "custom": "Прилагодено",
             "custom_button": "Измени прилагодена позадина",
-            "custom_prompt": "Внесете URL-шаблон за поле. Важечки се {zoom}, {x}, {y} за шемата Z/X/Y и {u} за четириполната шема — QuadTiles.",
             "fix_misalignment": "Прилагоди отстап на заднината",
             "imagery_source_faq": "Од каде е заднинава?",
             "reset": "одново",
         },
         "restore": {
             "heading": "Имате незачувани промени",
-            "description": "Дали сакате да ги повратите незачуваните промени од претходното уредување?",
-            "restore": "Поврати",
-            "reset": "Одново"
+            "description": "Дали сакате да ги повратите незачуваните промени од претходното уредување?"
         },
         "save": {
             "title": "Зачувај",
             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
         },
         "confirm": {
-            "okay": "Во ред",
             "cancel": "Откажи"
         },
         "splash": {
         },
         "validations": {
             "untagged_point": "Неозначена точка",
-            "untagged_line": "Неозначена линија",
-            "untagged_area": "Неозначено подрачје",
-            "tag_suggests_area": "Ознаката {tag} укажува дека линијата треба да е подрачје, но не е.",
             "untagged_point_tooltip": "Изберете вид на елемент што опишува каква точка е ова.",
+            "untagged_line": "Неозначена линија",
             "untagged_line_tooltip": "Изберете вид на елемент што опишува каква линија е ова.",
+            "untagged_area": "Неозначено подрачје",
             "untagged_area_tooltip": "Изберете вид на елемент што опишува какво подрачје е ова.",
+            "tag_suggests_area": "Ознаката {tag} укажува дека линијата треба да е подрачје, но не е.",
             "deprecated_tags": "Застарени ознаки: {tags}"
         },
         "zoom": {
         "help": {
             "title": "Помош",
             "help": "# Помош\n\nОва е уредник за [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/) — слободната и уредлива карта на светот. Служи за додавање и менување на податоци во вашето подрачје, со што ја подобрувате оваа светска карта со отворен код и отворени податоци за сите.\n\nУредувањата што ќе ги направите на картава ќе бидат видливи за секого на OpenStreetMap. За да направите уредување, ќе треба да\n[се најавите](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[Уредникот iD](http://ideditor.com/) е соработен проект чиј [изворен код е достапен на GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
-            "editing_saving": "# Уредување и зачувување\n\nУредникот е предвиден да работи првенствено семрежно, како што сега дојдовте на него.\n\n### Одбирање на елементи\n\nЗа да одберете елемент, како пат или точка од интерес, стиснете го на картата. Елементот ќе се обележи. ќе се отвори прозорец со информации за него и ќе се појави изборник на постапки што можете да ги правите со елементот.\n\nЗа да одберете повеќе елементи, држете го копчето „Shift“. Потоа или стиснете на елементите што сакате да ги одберете, или пак опфатете ги со правоаголник, со кој ќе ги одберете.\n\n### Зачувување на уредувањата\n\nКога ќе направите промени како уредување на патишта, згради и места, тие се\nскладираат месно додека не ги зачувате на опслужувачот. Не грижете се ако направите\nгрешка — можете да ги отповикате на копчето горе, или пак да ги повратите на копчето до него.\n\nСтиснете на „Зачувај“ за да довршите група уредувања — на пример, ако имате завршено\nподрачје на градот и би сакале да почнете ново подрачје. Ќе имате прилика\nда го прегледате направеното, а уредникот ќе ви дава корисни предлози\nи предупредувања ако нешто не е во ред со промените.\n\nАко сè делува добро, можете да напишете кратка прибелешка во која ја објаснувате\nнаправената промена, па повторно стиснете на „Зачувај“ за да ги објавите промените\nна [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), каде тие ќе станат видливи\nза сите други корисници и се ставаат на располагање на другите, да се надоврзуваат на нив и да ги подобруваат.\n\nАко не можете да ги довршите уредувањата на едно седење, можете да го напуштите прозорецот\nна уредникот и да се навратите (на истиот прелистувач и сметач), по што\nуредникот ќе ви понуди да го отвори недосработеното.\n\n### Употреба на уредникот\n\nСписок на тастатурни кратенки ќе најдете [тука](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID/Shortcuts).\n",
             "roads": "# Патишта\n\nМожете да создавате, поправате и бришете патишта со уредников. Патиштата можат да бидат\nнајразновидни: патеки, автопатишта, врвици, велосипедски патеки и други — секое минувалиште\nтреба да стои на карта.\n\n### Избирање\n\nСтиснете на патот за да го изберете. Патот ќе ви се истакне, воено прикажувајќи\nмал алатник на картата и страничник со повеќе информации\nза патот.\n\n### Менување\n\nЧесто ќе наидете на патишта што не ја следат сателитската снимка\nпод нив или ГПС-патеката. Можете да ги прилагодите,\nза да се поклопуваат.\n\nНајпрвин стиснете на патот што сакате да го измените. Патот ќе се истакне и ќе се прикажат\nконтролни точки долж него, кои треба ги повлечете за да ја следат сликата под нив. Доколку\nсакате да додадете нови контролни точки за поголема уточнетост, стиснете двапати на делницата\nкоја нема јазол, и ќе ви се појави точка.\n\nДоколку патот е поврзан со друг пат, но не е поврзан\nкако што треба на картата, довлечете една од неговите контролни точки во другиот пат\nза да ги споите. Поврзаноста на патиштата е од суштинско значење\nза упатување по одредишта.\n\nМожете да стиснете и на алатката „Премести“ или да ја стиснете кратенката „M“ за да го поместите целиот пат наеднаш,\nа потоа стиснете повторно за да го зачувате поместеното.\n\n### Бришење\n\nДоколку патот е сосема погрешен — гледате дека не постои на сателитската\nснимка и, по можност, имате потврдено на лице место — можете да го избришете, со што ќе го отстраните од картата. Бидете внимателни кога бришете елементи —\nкако и секое друго уредување, добиеното ќе биде видливо за секого; сателитските снимки често\nсе застарени, што значи дека ова може да е нов пат, изграден во меѓувреме.\n\nЗа да избришете пат, стиснете за да го изберете, па стиснете на иконката со канта или стиснете на копчето „Delete“.\n\n### Создавање\n\nНаидовте на место кајшто треба да има пат, а него го нема? Стиснете на иконката „Линија“\nво горниот десен дел на уредникот и на кратенката „2“ за да почнете со\nцртање на линија.\n\nСтиснете на почетокот на патот на сателитската снимка за да ја почнете линијата. Ако патот\nе разгранок од постоечки пат, почнете од местото кајшто се поврзани.\n\nПотоа стиснете на точките долж патот за да го следи вистинскиот пат,\nво склад со сателитската снимка или ГПС-патеката. Ако се врстува со друг пат, поврзете го\nсо него стискајќи на точка во пресекот. Кога ќе завршите со исцртување, стиснете двапати\nили притеснете на „Enter“ / „Return“ на тастатурата.\n",
             "gps": "# ГПС\n\nСобраните ГПС-траги се мошне корисен извор на податоци за  OpenStreetMap. Уредников\nподдржува месни траги во облик на .gpx-податотеки од вашиот сметач. Ваквите ГПС-траги\nможете да ги собирате со разни прилози за паметен телефон, како и со лични ГПС-уреди.\n\nПовеќе информации за тоа како да вршите ГПС-извидување ќе прочитате на\n[Картографија со паметен телефон, ГПС или хартија](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nЗа да користите GPX-трага за исцртување, повлечете и пуштете ја GPX-податотеката во уредникот на картата\nАко ја препознае, истата ќе биде ставена на картата како светла виолетова линија. Стиснете на изборникот „Податоци за картата“ десно а да го овозможите.\nоневозможите или приближите овој нов слој од GPX.\n\nGPX-трагата не се подига право на OpenStreetMap — најдобро се користи ако се црта на кратата, користејќи ја како водилка за нови елементи\nшто ги додавате, и да [се подига на OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create)\nза да им служи на другите.\n",
             "imagery": "# Снимки\n\nВоздушните снимки се важен извор во картографијата. Во изборникот „Поставки за заднината“ десно ќе најдете\nсателитски снимки, авионски прелети и слободно составени ресурси.\n\nПо основно, во уредникот се прикажува сателитски слој од [Bing Карти](http://www.bing.com/maps/),\nно како што шетате по картата и доближувате нови географски\nподрачја, стануваат достапни други извори. Некои земји, како САД, Франција и Данска имаат снимки со многу висок квалитет за некои подрачја.\n\nЗаднината понекогаш отстапува од картата поради грешка\nод страна на на заднината. Ако видите доста патишта поместени од  заднината,\nнемојте веднаш да ги поместувате за да се поклопат со неа. Прилагодете ја заднината, за да одговара на постоечките податоци стискајќи на „Поправи го порамнувањето“ на дното од поставките за заднината.\n",
         "intro": {
             "done": "готово",
             "graph": {
-                "city_hall": "Градска куќа на Три Риверс",
-                "fire_department": "Противпожарна служба на Три Риверс",
-                "memory_isle_park": "Парк Мемори Ајл",
-                "riverwalk_trail": "Крајречна патека",
-                "w_michigan_ave": "Западномичигенски Дрворед",
-                "e_michigan_ave": "Источномичигенски Дрворед",
-                "spring_st": "ул. Спринг",
-                "scidmore_park": "Парк Скидмор",
-                "petting_zoo": "Контактна зооградина - Парк Скидмор",
-                "n_andrews_st": "Северна ул. Ендрус",
-                "s_andrews_st": "Јужна ул. Ендрус",
-                "n_constantine_st": "Северна ул. Константин",
-                "s_constantine_st": "Јужна ул. Константин",
-                "rocky_river": "река Роки",
-                "railroad_dr": "Рејлроуд Драјв",
-                "conrail_rr": "железница Конреил",
-                "st_joseph_river": "река Сент Џозеф",
-                "n_main_st": "Северна Главна улица",
-                "s_main_st": "јужна Главна улица",
-                "water_st": "ул. Вотер",
-                "foster_st": "ул. Фостер",
-                "portage_river": "ул. Портиџ",
-                "flower_st": "ул. Флауер",
-                "elm_st": "ул. Елм",
-                "walnut_st": "ул. Волнат",
-                "morris_ave": "дрворед Морис",
-                "east_st": "Источна Улица",
-                "portage_ave": "дрворед Портиџ"
+                "block_number": "<value for addr:block_number>",
+                "city": "Three Rivers",
+                "county": "<value for addr:county>",
+                "district": "<value for addr:district>",
+                "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
+                "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
+                "postcode": "49093",
+                "province": "<value for addr:province>",
+                "quarter": "<value for addr:quarter>",
+                "state": "<value for addr:state>",
+                "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
+                "suburb": "<value for addr:suburb>",
+                "countrycode": "mk"
             },
             "navigation": {
-                "title": "Упатување",
-                "drag": "Главното подрачје прикажува податоци од OpenStreetMap врз заднината. Можете да се упатувате на разни места со повлекување и лизгање, како и на секоја друга семрежна карта. **Повлечете ја картата!**",
-                "select": "Елементите на картата се претставени на три начина: со точки, со линии и со подрачја. Сите елементи можат да се одбираат со стискање на нив. **Стиснете на точка за да ја одберете.**",
-                "pane": "Кога ќе изберете елемент, ќе ви се прикаже уредникот на елементи. Во заглавието се покажува видот на елемент, а главиниот прозорец ги покажува неговите атрибути како име и адреса. **Затворете го уредникот на елементи стискајќи на копчето {button} во горниот десен агол.**",
-                "search": "Можете и да пребарувате елементи во тековниот поглед, или пак по цел свет. **Побарај го „{name}“**",
-                "choose": "**Изберете {name} од списокот за да го одберете.**",
-                "chosen": "Одлично! {name} сега е избрано. **Затворете го уредникот на елементи стискајќи на копчето {button}.**"
+                "title": "Упатување"
             },
             "points": {
-                "title": "Точки",
-                "add": "Точките служат за претставување на елементи како дуќани, ресторани и споменици. Обележуваат извесно место и опишуваат за какво место се работи. **Стиснете на копчето {button} Точка за да додадете нова точка.**",
-                "place": "Точката се става со стиснување на картата. **Стиснете на картата за да ја ставите новата точка врз градбата.**",
-                "search": "Постојат многу различни елементи што можат да се претстават со точка. Точката која штотуку ја додадовте е кафетерија. **Побарајте го „{name}“**",
-                "choose": "**Изберете кафетерија од списокот.**",
-                "describe": "Точката сега е означена како кафетерија. Користејќи го уредникот на елементи, можете да додадете повеќе информации за елементот. **Додајте име**",
-                "close": "Уредникот на елементи автоматски ќе ги запомни сите ваши промени. Кога ќе измените некој елемент, копчето за затворање ќе се претвори во штикла. **Стиснете на копчето {button} за да го затворите уредникот на елементи**",
-                "reselect": "Честопати, точките веќе постојат, но имаат грешки или се нецелосни. Можеме да ги уредиме постоечките точки. **Стиснете за да ја одберете точката што сега ја направивте.**",
-                "fixname": "**Сменете го името, а потоа стиснете на копчето {button} за да го затворите уредникот на елементи.**",
-                "reselect_delete": "Сите елементи на картата можат да се избришат. **Стиснете за да ја одберете точката што ја создадовте.**",
-                "delete": "Изборникот околу точката содржи постапки што можат да се извршат врз неа, вклучвајќи бришење. **Стиснете на копчето {button} за да ја избришете точката.**"
+                "title": "Точки"
             },
             "areas": {
-                "title": "Подрачја",
-                "add": "Подрачјата се користат за прикажување на границите на елементи како езера, градби и места за домување. Можат да се користат и за поподробно исцртување на многу елементи што би ги означиле како точки. **Стиснете на копчето {button} Подрачје за да додадете ново подрачје**",
-                "corner": "Подрачјата се исцртуваат со поставување на јазли кои ги обележуваат границите на подрачјето. **Стиснете за да ставите почетен јазол на еден од аглите на игралиштето.**",
-                "place": "Исцртајте го подрачјето поставувајќи повеќе јазли. Довршете го со стискање на почетниот јазол. **Исцртајте подрачје за игралиштето**",
-                "search": "**Побарај го „{name}“.**",
-                "choose": "**Изберете игралиште од списокот.**",
-                "describe": "**Додајте име, а потоа стиснете на копчето {button} за да го затворите уредникот на елементи**"
+                "title": "Подрачја"
             },
             "lines": {
-                "title": "Линии",
-                "add": "Линиите служат за претставување на елементи како патишта, железници и реки. **Стиснете на {button}  Линија за да додадете нова линија.**",
-                "start": "**Започнете ја линијата стискајќи на крајот од патот.**",
-                "intersect": "Стиснете за да ѝ додадете повеќе јазли на линијата. Можете да ја повлекувате картата додека цртате, ако има потреба. Патиштата и многу други видови линии се дел од поголема мрежа. Важно е овие линии да се споени како што треба за да можат да работат упатувањата по маршрути. **Стиснете на {name} за да направите пресекување што ги поврзува двете линии.**",
-                "finish": "Линиите може да се довршуваат со повторно стискање на последниот јазол. **Завршете го исцртувањето на патот.**",
-                "road": "**Изберете пат од списокот**",
-                "residential": "Има разни видови патишта, од кои најзастапен е оној во места за домување. **Изберете вид на пат во место за домување**",
-                "describe": "**Внесете го името на патот, а потоа стиснете на копчето {button} за да го затворите уредникот на елементи.**",
-                "restart": "Патот треба да го пресекува {name}.",
-                "wrong_preset": "Не избравте вид пат во место за домување. **Стиснете тука за да изберете повторно**"
+                "title": "Линии"
             },
             "startediting": {
                 "title": "Почнете со уредување",
-                "help": "Можете да прошеткава или да погледате повеќе документација стискајќи на копчето {button} Помош.",
                 "save": "Не заборавајте редовно да ги зачувувате промените!",
                 "start": "Почнете со картографската работа!"
             }
                 "craft": {
                     "label": "Вид"
                 },
-                "crop": {
-                    "label": "Растит. култура"
-                },
                 "crossing": {
                     "label": "Вид"
                 },
-                "cuisine": {
-                    "label": "Кујна"
-                },
                 "currency_multi": {
                     "label": "Видови валути"
                 },
                 "internet_access/ssid": {
                     "label": "SSID (име на мрежата)"
                 },
-                "kerb": {
-                    "label": "Тротоарен пристапник"
-                },
                 "lamp_type": {
                     "label": "Вид"
                 },
                 "power_supply": {
                     "label": "Напојување"
                 },
-                "product": {
-                    "label": "Производ"
-                },
                 "railway": {
                     "label": "Вид"
                 },
                 "source": {
                     "label": "Извор"
                 },
-                "sport": {
-                    "label": "Спорт"
-                },
-                "sport_ice": {
-                    "label": "Спорт"
-                },
-                "sport_racing": {
-                    "label": "Спорт"
-                },
                 "stars": {
                     "label": "Ѕвезди"
                 },
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за изметни кеси“, одделени со запирки>"
                 },
                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
-                    "name": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за весници“, одделени со запирки>",
-                    "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за весници“, одделени со запирки>"
+                    "name": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за весници“, одделени со запирки>"
                 },
                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
                     "name": "Автомат за оставање/подигање пратки",
                     "name": "Автомат за ужинки",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Автомат за ужинки“, одделени со запирки>"
                 },
-                "amenity/vending_machine/vending_machine": {
-                    "name": "Продажен автомат",
-                    "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Продажен автомат“, одделени со запирки>"
-                },
                 "amenity/veterinary": {
                     "name": "Ветеринар",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Ветеринар“, одделени со запирки>"
                     "name": "Главен приод",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Главен приод“, одделени со запирки>"
                 },
-                "highway/raceway": {
-                    "name": "Моторно тркалиште",
-                    "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Моторно тркалиште“, одделени со запирки>"
-                },
                 "highway/residential": {
                     "name": "Станбен патен",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Станбен пат“, одделени со запирки>"
                     "name": "Одморалиште",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Одморалиште“, одделени со запирки>"
                 },
-                "leisure/running_track": {
-                    "name": "Патека за трчање",
-                    "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Патека за трчање“, одделени со запирки>"
-                },
                 "leisure/slipway": {
                     "name": "Испуст за пловила",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Испуст за пловила“, одделени со запирки>"
                     "name": "Базен",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Базен“, одделени со запирки>"
                 },
-                "leisure/track": {
-                    "name": "Тркалиште (немоторно)",
-                    "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Тркалиште (немоторно)“, одделени со запирки>"
-                },
                 "leisure/water_park": {
                     "name": "Воден парк",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Воден парк“, одделени со запирки>"
                     "name": "Светилник",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Светилник“, одделени со запирки>"
                 },
-                "man_made/mast": {
-                    "name": "Предавател",
-                    "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Предавател“, одделени со запирки>"
-                },
                 "man_made/observation": {
                     "name": "Набљудувачница",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Набљудувачница“, одделени со запирки>"
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Град“, одделени со запирки>"
                 },
                 "place/farm": {
-                    "name": "Фарма",
-                    "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Фарма“, одделени со запирки>"
+                    "name": "Фарма"
                 },
                 "place/hamlet": {
                     "name": "Заселок",
                     "name": "Населба",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Населба“, одделени со запирки>"
                 },
-                "place/suburb": {
-                    "name": "Реон",
-                    "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Реон“, одделени со запирки>"
-                },
                 "place/town": {
                     "name": "Помал град",
                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Помал град“, одделени со запирки>"