Revert "Localisation updates from https://translatewiki.net."
[rails.git] / config / locales / nn.yml
index 234654b..217b9e7 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Messages for Norwegian Nynorsk (‪norsk (nynorsk)‬)
+# Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck-pecl
 # Author: Dittaeva
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck-pecl
 # Author: Dittaeva
@@ -89,89 +89,15 @@ nn:
       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
   browse: 
     changeset: 
       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
   browse: 
     changeset: 
-      changeset: "Endringssett: %{id}"
       changesetxml: XML for endringssett
       feed: 
         title: Endringssett %{id}
         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
       osmchangexml: osmChange XML
       title: Endringssett
       changesetxml: XML for endringssett
       feed: 
         title: Endringssett %{id}
         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
       osmchangexml: osmChange XML
       title: Endringssett
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Tilhøyrer:"
-      bounding_box: "Avgrensingsboks:"
-      box: boks
-      closed_at: "Lukka:"
-      created_at: "Oppretta:"
-      has_nodes: 
-        one: "Har følgjande %{count} node:"
-        other: "Har følgjande %{count} nodar:"
-      has_relations: 
-        one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
-        other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
-      has_ways: 
-        one: "Har følgjande %{count} veg:"
-        other: "Har følgjande %{count} vegar:"
-      no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
-      show_area_box: Vis boks for område
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Kommentar:"
-      deleted_at: "Sletta:"
-      deleted_by: "Sletta av:"
-      edited_at: "Redigert:"
-      edited_by: "Redigert av:"
-      in_changeset: "I endringssett:"
-      version: "Versjon:"
     containing_relation: 
       entry: Relasjon %{relation_name}
       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
     containing_relation: 
       entry: Relasjon %{relation_name}
       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
-    map: 
-      deleted: Sletta
-      edit: 
-        area: Rediger område
-        node: Rediger node
-        relation: Rediger relasjon
-        way: Rediger rute
-      larger: 
-        area: Vis område på større kart
-        node: Vis node på større kart
-        relation: Vis relasjon på større kart
-        way: Vis veg på større kart
-      loading: Lastar...
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: Neste endringssett
-        next_node_tooltip: Neste node
-        next_relation_tooltip: Neste relasjon
-        next_way_tooltip: Neste veg
-        prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
-        prev_node_tooltip: Forrige node
-        prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
-        prev_way_tooltip: Forrige veg
-      paging: 
-        all: 
-          next: "%{id} »"
-          prev: « %{id}
-        user: 
-          next: "%{id} »"
-          prev: « %{id}
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
-        next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
-    node: 
-      download_xml: Last ned XML
-      edit: Rediger node
-      node: Node
-      node_title: "Node: %{node_name}"
-      view_history: Sjå historikken
-    node_details: 
-      coordinates: "Koordinatar:"
-      part_of: "Del av:"
-    node_history: 
-      download_xml: Last ned XML
-      node_history: Nodehistorik
-      node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
-      view_details: Vis detaljar
     not_found: 
       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
       type: 
     not_found: 
       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
       type: 
@@ -179,9 +105,10 @@ nn:
         node: node
         relation: relasjon
         way: veg
         node: node
         relation: relasjon
         way: veg
-    paging_nav: 
-      of: av
-      showing_page: Viser side
+    note: 
+      closed_title: "Oppklara notis: %{note_name}"
+      description: "Skildring:"
+      open_title: "Uoppklara notis: %{note_name}"
     redacted: 
       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
       redaction: Maskering %{id}
     redacted: 
       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
       redaction: Maskering %{id}
@@ -189,19 +116,6 @@ nn:
         node: noden
         relation: relasjonen
         way: vegen
         node: noden
         relation: relasjonen
         way: vegen
-    relation: 
-      download_xml: Last ned XML
-      relation: Relasjon
-      relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
-      view_history: Sjå historikken
-    relation_details: 
-      members: "Medlemmar:"
-      part_of: "Del av:"
-    relation_history: 
-      download_xml: Last ned XML
-      relation_history: Relasjonshistorikk
-      relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
-      view_details: Vis detaljar
     relation_member: 
       entry: "%{type} %{name}"
       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
     relation_member: 
       entry: "%{type} %{name}"
       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
@@ -209,43 +123,9 @@ nn:
         node: Node
         relation: Relasjon
         way: Veg
         node: Node
         relation: Relasjon
         way: Veg
-    start: 
-      manually_select: Vel eit anna område manuelt
-      view_data: Vis data for gjeldande kartvising
     start_rjs: 
     start_rjs: 
-      data_frame_title: Data
-      data_layer_name: Kartdata
-      details: Detaljar
-      drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
-      edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
-      hide_areas: Skjul områder
-      history_for_feature: Historikk for [[feature]]
       load_data: Last inn data
       load_data: Last inn data
-      loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld [[num_features]] objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under [[max_features]] objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
       loading: Lastar...
       loading: Lastar...
-      manually_select: Vel eit anna område manuelt
-      object_list: 
-        api: Hent dette området frå API-et
-        back: Vis objektliste
-        details: Detaljar
-        heading: Objektliste
-        history: 
-          type: 
-            node: Node [[id]]
-            way: Veg [[id]]
-        selected: 
-          type: 
-            node: Node [[id]]
-            way: Veg [[id]]
-        type: 
-          node: Node
-          way: Veg
-      private_user: privat brukar
-      show_areas: Vis områder
-      show_history: Vis historikk
-      unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik [[bbox_size]] er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
-      wait: Vent ...
-      zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
     tag_details: 
       tags: "Merkelapper:"
       wiki_link: 
     tag_details: 
       tags: "Merkelapper:"
       wiki_link: 
@@ -259,37 +139,15 @@ nn:
         node: node
         relation: relasjon
         way: veg
         node: node
         relation: relasjon
         way: veg
-    way: 
-      download_xml: Last ned XML
-      edit: Rediger veg
-      view_history: Sjå historikken
-      way: Veg
-      way_title: "Veg: %{way_name}"
-    way_details: 
-      also_part_of: 
-        one: òg del av vegen %{related_ways}
-        other: òg del av vegane %{related_ways}
-      nodes: "Nodar:"
-      part_of: "Del av:"
-    way_history: 
-      download_xml: Last ned XML
-      view_details: Vis detaljar
-      way_history: Veghistorikk
-      way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Anonym
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Anonym
-      big_area: (stor)
-      id: "#%{id}"
-      no_comment: (ingen)
       no_edits: (ingen redigeringar)
       no_edits: (ingen redigeringar)
-      show_area_box: vis boks for område
-      still_editing: (redigerer forsatt)
       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
     changeset_paging_nav: 
       next: Neste »
       previous: « Forrige
       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
     changeset_paging_nav: 
       next: Neste »
       previous: « Forrige
-      showing_page: Viser side %{page}
+      showing_page: Side %{page}
     changesets: 
       area: Område
       comment: Kommentar
     changesets: 
       area: Område
       comment: Kommentar
@@ -297,26 +155,10 @@ nn:
       saved_at: Lagra
       user: Brukar
     list: 
       saved_at: Lagra
       user: Brukar
     list: 
-      description: Siste endringar
-      description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
-      description_friend: Endringssett av venene dine
-      description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
-      description_user: Endringssett av %{user}
-      description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
-      empty_anon_html: Ingen endringar endå
-      empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
-      heading: Endringssett
-      heading_bbox: Endringssett
-      heading_friend: Endringssett
-      heading_nearby: Endringssett
-      heading_user: Endringssett
-      heading_user_bbox: Endringssett
       title: Endringssett
       title: Endringssett
-      title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
       title_friend: Endringssett av venene dine
       title_friend: Endringssett av venene dine
-      title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
+      title_nearby: Endringssett av naboar
       title_user: Endringssett av %{user}
       title_user: Endringssett av %{user}
-      title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
   diary_entry: 
     timeout: 
       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
   diary_entry: 
@@ -334,8 +176,9 @@ nn:
       hide_link: Skjul denne kommentaren
     diary_entry: 
       comment_count: 
       hide_link: Skjul denne kommentaren
     diary_entry: 
       comment_count: 
-        one: 1 kommentar
+        one: "%{count} kommentar"
         other: "%{count} kommentarar"
         other: "%{count} kommentarar"
+        zero: Ingen kommentarar
       comment_link: Kommenter denne oppføringa
       confirm: Stadfest
       edit_link: Rediger denne oppføringa
       comment_link: Kommenter denne oppføringa
       confirm: Stadfest
       edit_link: Rediger denne oppføringa
@@ -370,10 +213,10 @@ nn:
       newer_entries: Nyare oppføringar
       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
       older_entries: Eldre oppføringar
       newer_entries: Nyare oppføringar
       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
       older_entries: Eldre oppføringar
-      recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
+      recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
       title: Brukarane sine dagbøker
       title_friends: Dagbøkene til venene dine
       title: Brukarane sine dagbøker
       title_friends: Dagbøkene til venene dine
-      title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
+      title_nearby: Dagbøkene til naboar
       user_title: "%{user} si dagbok"
     location: 
       edit: Rediger
       user_title: "%{user} si dagbok"
     location: 
       edit: Rediger
@@ -409,7 +252,7 @@ nn:
       area_to_export: Område som skal eksporterast
       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
       export_button: Eksporter
       area_to_export: Område som skal eksporterast
       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
       export_button: Eksporter
-      export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no">Creative Commons Navngivelse-Del på same vilkår 2.0</a>.
+      export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
       format: Format
       format_to_export: Format for eksport
       image_size: Bildestørrelse
       format: Format
       format_to_export: Format for eksport
       image_size: Bildestørrelse
@@ -426,28 +269,16 @@ nn:
       scale: Skala
       too_large: 
         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
       scale: Skala
       too_large: 
         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
-        heading: For stort område
       zoom: Zoom
       zoom: Zoom
-    start_rjs: 
-      add_marker: Legg til ein markør på kartet
-      change_marker: Endre markørposisjon
-      click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
-      drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
-      export: Eksporter
-      manually_select: Vel eit anna område manuelt
-      view_larger_map: Vis større kart
   geocoder: 
     description: 
       title: 
         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
   geocoder: 
     description: 
       title: 
         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "%{types} frå <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Byar
         places: Stader
         towns: Småbyar
         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Byar
         places: Stader
         towns: Småbyar
-    description_osm_namefinder: 
-      prefix: "%{distance} %{direction} av %{type}"
     direction: 
       east: aust
       north: nord
     direction: 
       east: aust
       north: nord
@@ -469,15 +300,9 @@ nn:
         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
-        osm_namefinder: Resultat frå <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
-    search_osm_namefinder: 
-      prefix: "%{type}"
-      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} av %{parentname})"
-      suffix_place: ", %{distance} %{direction} av %{placename}"
-      suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         aeroway: 
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         aeroway: 
@@ -724,6 +549,8 @@ nn:
           airfield: Militær flyplass
           barracks: Kaserner
           bunker: Bunker
           airfield: Militær flyplass
           barracks: Kaserner
           bunker: Bunker
+        mountain_pass: 
+          "yes": Fjellovergang
         natural: 
           bay: Bukt
           beach: Strand
         natural: 
           bay: Bukt
           beach: Strand
@@ -950,112 +777,81 @@ nn:
         mapquest: MapQuest Open
         standard: Standard
         transport_map: Transport-kart
         mapquest: MapQuest Open
         standard: Standard
         transport_map: Transport-kart
-      overlays: 
-        maplint: Maplint
     site: 
       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
       edit_tooltip: Rediger kartet
     site: 
       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
       edit_tooltip: Rediger kartet
-      edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
-      history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
-      history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
-      history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
   layouts: 
     community: Samfunnet
     community_blogs: Bloggar
     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
     copyright: Opphavsrett & lisens
   layouts: 
     community: Samfunnet
     community_blogs: Bloggar
     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
     copyright: Opphavsrett & lisens
-    documentation: Dokumentasjon
-    documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
-    donate_link_text: donering
     edit: Rediger
     edit_with: Rediger med %{editor}
     export: Eksporter
     edit: Rediger
     edit_with: Rediger med %{editor}
     export: Eksporter
-    export_tooltip: Eksporter kartdata
     foundation: Stifting
     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
     gps_traces: GPS-spor
     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
     help: Hjelp
     foundation: Stifting
     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
     gps_traces: GPS-spor
     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
     help: Hjelp
-    help_centre: Brukarstøtte
-    help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
-    help_url: http://help.openstreetmap.org/
     history: Historikk
     home: heim
     history: Historikk
     home: heim
-    home_tooltip: Gå til heimeposisjon
-    inbox_html: innboks %{count}
-    inbox_tooltip: 
-      one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
-      other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
-      zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
-    intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
-    intro_2_download: last ned
-    intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
-    intro_2_license: åpen lisens
-    intro_2_use: bruke
-    license: 
-      alt: CC by-sa 2.0
-      title: Data frå OpenStreetMap er lisensierte under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0 Generisk
     log_in: logg inn
     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
     logo: 
       alt_text: OpenStreetMap-logo
     logout: logg ut
     log_in: logg inn
     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
     logo: 
       alt_text: OpenStreetMap-logo
     logout: logg ut
-    logout_tooltip: Logg ut
     make_a_donation: 
       text: Gje pengegåve
       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
     partners_bytemark: Bytemark Hosting
     make_a_donation: 
       text: Gje pengegåve
       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
     partners_bytemark: Bytemark Hosting
-    partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
+    partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
     partners_ic: Imperial College London
     partners_partners: partnarar
     partners_ic: Imperial College London
     partners_partners: partnarar
-    partners_ucl: UCL VR senteret
+    partners_ucl: UCL VR-senteret
     project_name: 
       h1: OpenStreetMap
       title: OpenStreetMap
     sign_up: registrer
     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
     project_name: 
       h1: OpenStreetMap
       title: OpenStreetMap
     sign_up: registrer
     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
-    sotm2012: Kom til 2012 OpenStreetMap-konferansen, «Tilstanden til kartet», 6.-8. september i Tokyo!
     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
     user_diaries: Brukardagbok
     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
     user_diaries: Brukardagbok
     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
-    view: Vis
-    view_tooltip: Vis kartet
-    welcome_user: Velkomen, %{user_link}
-    welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
-    wiki: Wiki
-    wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
-    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: den engelske originalen
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: den engelske originalen
-      text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
+      text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske versjonen presedens
       title: Om denne omsetjinga
     legal_babble: 
       title: Om denne omsetjinga
     legal_babble: 
+      attribution_example: 
+        alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
+        title: Døme på kjeldehenvising
       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
-      contributors_au_html: "<strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert\n   på Australian Bureau of Statistics data."
       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
-      contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010."
-      contributors_intro_html: "  Vår CC BY-SA-lisens krev at du «gjev den opphavlege forfattaren rimeleg kreditt til mediet eller måten du\n  nyttar». Individuelle OSM-kartleggere krev ikkje ein kreditering utover «OpenStreetMap bidragsytarar»,\n  men der data frå eit nasjonal kartleggingsbyrå eller frå ein anna stor kjelde er vorten inkludert inne i\n  OpenStreetMap, kan det vere fornuftig å kreditere dei ved direkte\n  reprodusering av kreditten deira eller ved å linke til det på denne sida."
+      contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
+      contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
-      contributors_pl_html: "<strong>Polen</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL bidragsytarar."
       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
-      credit_1_html: "  Dersom du brukar OpenStreetMap kartbilder, ber me om at di godskriving iallfall inneheld \n  «© OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA». Viss du berre brukar kartdata, ber me om \n  «Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA»."
-      credit_2_html: "  Der det er mogleg, bør OpenStreetMap lenkjast til <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  og CC BY-SA til <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Viss\n  du brukar eit medium der lenkjer ikkje er mogleg (t.d. i utskrivne arbeid), foreslår me at du viser lesarane til\n  www.openstreetmap.org (kanskje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fullstendige adressa) og til\n  www.creativecommons.org."
+      credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
+      credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
+      credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
-      intro_1_html: "OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
-      intro_2_html: "  Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse karta våre og dataa, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på karta våre eller dataa, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
-      more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
-      more_2_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
-      more_3_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
+      infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
+      infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
+      infringement_title_html: Illegal kopiering
+      intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
+      intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
+      intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
+      more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
+      more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
       more_title_html: Finn ut meir
       title_html: Opphavsrett og lisensar
     native: 
       more_title_html: Finn ut meir
       title_html: Opphavsrett og lisensar
     native: 
@@ -1117,12 +913,8 @@ nn:
       title: Utboks
       to: Til
     read: 
       title: Utboks
       to: Til
     read: 
-      back_to_inbox: Tilbake til innboks
-      back_to_outbox: Tilbake til utboks
       date: Dato
       from: Frå
       date: Dato
       from: Frå
-      reading_your_messages: Les meldingane dine
-      reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
       reply_button: Svar
       subject: Emne
       title: Les melding
       reply_button: Svar
       subject: Emne
       title: Les melding
@@ -1148,8 +940,6 @@ nn:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
       greeting: Hei,
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
       greeting: Hei,
-      hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
-      hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
     friend_notification: 
       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
     friend_notification: 
       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
@@ -1179,47 +969,20 @@ nn:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
       greeting: Hei,
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
       greeting: Hei,
-      hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
-      hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
     message_notification: 
     message_notification: 
-      footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
-      footer2: og du kan svare til %{replyurl}
       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
       hi: Hei %{to_user},
       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
       hi: Hei %{to_user},
       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Ein anonym brukar
+      details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
+      greeting: Hei,
     signup_confirm: 
     signup_confirm: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
-      click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
-      current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
-      get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
+      confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
+      created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
       greeting: Hei der!
       greeting: Hei der!
-      hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
-      introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
-      more_videos: Det er %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: fleire videoar her
-      user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
-      wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
-      blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
-      click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
-      click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
-      current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
-      current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
-      greeting: Hei der!
-      hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
-      introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
-      more_videos: "Det er fleire videoar her:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
-      the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
-      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
-      user_wiki_1: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld
-      user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
-      wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
-      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
+      subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
+      welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
@@ -1228,6 +991,7 @@ nn:
       allow_write_api: endre kartet.
       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
       allow_write_api: endre kartet.
       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
+      allow_write_notes: endre notisar.
       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
     revoke: 
       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
     revoke: 
@@ -1246,6 +1010,7 @@ nn:
       allow_write_api: endre kartet.
       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
       allow_write_api: endre kartet.
       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
+      allow_write_notes: endre notisar.
       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
       callback_url: "URL for tilbakekall:"
       name: Namn
       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
       callback_url: "URL for tilbakekall:"
       name: Namn
@@ -1276,6 +1041,7 @@ nn:
       allow_write_api: endre kartet.
       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
       allow_write_api: endre kartet.
       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
+      allow_write_notes: endre notisar.
       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
       authorize_url: "Godkjenn URL:"
       confirm: Er du sikker?
       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
       authorize_url: "Godkjenn URL:"
       confirm: Er du sikker?
@@ -1284,14 +1050,12 @@ nn:
       key: "Forbrukarnøkkel:"
       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
       key: "Forbrukarnøkkel:"
       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
-      support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
+      support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
     update: 
       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
   printable_name: 
       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
     update: 
       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
   printable_name: 
-    with_id: "%{id}"
-    with_name: "%{name} (%{id})"
     with_version: "%{id}, v%{version}"
   redaction: 
     create: 
     with_version: "%{id}, v%{version}"
   redaction: 
     create: 
@@ -1327,7 +1091,6 @@ nn:
   site: 
     edit: 
       anon_edits: (%{link})
   site: 
     edit: 
       anon_edits: (%{link})
-      anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
@@ -1338,20 +1101,15 @@ nn:
       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
       user_page_link: brukarside
     index: 
       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
       user_page_link: brukarside
     index: 
+      createnote: Legg til ein notis
       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
       license: 
       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
       license: 
-        license_name: Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0
-        license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
-        notice: Lisensiert under lisensen %{license_name} av %{project_name} og bidragsytarane deira.
-        project_name: OpenStreetMap-prosjekt
-        project_url: http://openstreetmap.org
+        copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
       permalink: Permanent lenkje
       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
       shortlink: Kort lenkje
     key: 
       permalink: Permanent lenkje
       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
       shortlink: Kort lenkje
     key: 
-      map_key: Kartforklaring
-      map_key_tooltip: Forklaring for kartet
       table: 
         entry: 
           admin: Administrativ grense
       table: 
         entry: 
           admin: Administrativ grense
@@ -1424,7 +1182,7 @@ nn:
       heading: Overskrifter
       headings: Overskrifter
       image: Bilete
       heading: Overskrifter
       headings: Overskrifter
       image: Bilete
-      link: Lekje
+      link: Lenkje
       ordered: Sortert liste
       second: Andre punkt
       subheading: Underoverskrifter
       ordered: Sortert liste
       second: Andre punkt
       subheading: Underoverskrifter
@@ -1437,7 +1195,6 @@ nn:
       preview: Førehandsvising
     search: 
       search: Søk
       preview: Førehandsvising
     search: 
       search: Søk
-      search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
       submit_text: Gå
       where_am_i: Kor er eg?
       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
       submit_text: Gå
       where_am_i: Kor er eg?
       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
@@ -1449,7 +1206,7 @@ nn:
       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
   trace: 
     create: 
       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
   trace: 
     create: 
-      trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
+      trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg når det er gjort.
       upload_trace: Last opp GPS-spor
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
       upload_trace: Last opp GPS-spor
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
@@ -1472,6 +1229,7 @@ nn:
       visibility_help: kva tyder dette?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
     list: 
       visibility_help: kva tyder dette?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
     list: 
+      description: Vis siste opplasta GPS loggar
       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
       public_traces: Offentleg GPS-spor
       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
       public_traces: Offentleg GPS-spor
       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
@@ -1494,7 +1252,7 @@ nn:
       in: i
       map: kart
       more: meir
       in: i
       map: kart
       more: meir
-      pending: VENTER
+      pending: VENTAR
       private: PRIVAT
       public: OFFENTLEG
       trace_details: Vis detaljar for spor
       private: PRIVAT
       public: OFFENTLEG
       trace_details: Vis detaljar for spor
@@ -1521,7 +1279,7 @@ nn:
     trace_paging_nav: 
       newer: Nyare spor
       older: Eldre spor
     trace_paging_nav: 
       newer: Nyare spor
       older: Eldre spor
-      showing_page: Viser side %{page}
+      showing_page: Side %{page}
     view: 
       delete_track: Slett dette sporet
       description: "Skildring:"
     view: 
       delete_track: Slett dette sporet
       description: "Skildring:"
@@ -1533,7 +1291,7 @@ nn:
       map: kart
       none: Ingen
       owner: "Eigar:"
       map: kart
       none: Ingen
       owner: "Eigar:"
-      pending: VENTANDE
+      pending: VENTAR
       points: "Punkter:"
       start_coordinates: "Startkoordinat:"
       tags: "Markelappar:"
       points: "Punkter:"
       start_coordinates: "Startkoordinat:"
       tags: "Markelappar:"
@@ -1561,6 +1319,10 @@ nn:
       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
+      gravatar: 
+        gravatar: Bruk Gravatar
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
+        link text: kva er dette?
       home location: "Heimeposisjon:"
       image: "Bilete:"
       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
       home location: "Heimeposisjon:"
       image: "Bilete:"
       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
@@ -1596,12 +1358,9 @@ nn:
       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
     confirm: 
       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
     confirm: 
       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
-      before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
       button: Stadfest
       heading: Stadfest ein brukerkonto
       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
       button: Stadfest
       heading: Stadfest ein brukerkonto
       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
-      reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
-      success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
     confirm_email: 
       button: Stadfest
       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
     confirm_email: 
       button: Stadfest
@@ -1622,8 +1381,8 @@ nn:
       heading: Brukarar
       hide: Skjul valde brukarar
       showing: 
       heading: Brukarar
       hide: Skjul valde brukarar
       showing: 
-        one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
-        other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
+        one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
+        other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
       title: Brukarar
       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
       title: Brukarar
@@ -1638,8 +1397,6 @@ nn:
       lost password link: Mista passordet ditt?
       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
       no account: Har du ingen brukarkonto?
       lost password link: Mista passordet ditt?
       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
       no account: Har du ingen brukarkonto?
-      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_are_changing_the_license">Finn ut meir om OpenStreetMap sitt komande byte av lisens</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_are_changing_the_license">omsetjingar</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusjon</a>)
-      notice_terms: OpenStreetMap byter til ein ny lisens den 1. april 2012. Denne er akkurat så open som den noverande, men dei juridiske delene er mykje betre tilpassa vår kartdatabase. Me ynskjer å kunne halde fram å halde på bidraga dine til OpenStreetMap, men me kan berre gjere det viss du er samd med oss i å distribuere dei under den nye lisensen. Elles må me fjerne dei frå databasen.<br /><br />Vennligst logg inn, og bruk nokre sekund på å gå igjennom og akseptere dei nye betingelsene. Takk!
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
@@ -1651,9 +1408,6 @@ nn:
         google: 
           alt: Logg inn med ein Google OpenID
           title: Logg inn med Google
         google: 
           alt: Logg inn med ein Google OpenID
           title: Logg inn med Google
-        myopenid: 
-          alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
-          title: Logg inn med myOpenID
         openid: 
           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
           title: Logg inn med OpenID
         openid: 
           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
           title: Logg inn med OpenID
@@ -1684,10 +1438,10 @@ nn:
       title: Gløymt passord
     make_friend: 
       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
       title: Gløymt passord
     make_friend: 
       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
-      button: Legg til som ein ven
+      button: Legg til som ven
       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
       heading: Legg til %{user} som ein ven?
       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
       heading: Legg til %{user} som ein ven?
-      success: "%{name} er no venen din."
+      success: "%{name} er no venen din!"
     new: 
       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
       confirm password: "Stadfest passord:"
     new: 
       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
       confirm password: "Stadfest passord:"
@@ -1696,9 +1450,6 @@ nn:
       display name: "Visningsnavn:"
       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
       email address: "E-postadresse:"
       display name: "Visningsnavn:"
       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
       email address: "E-postadresse:"
-      fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
-      flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
-      heading: Opprett ein brukerkonto
       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
@@ -1758,7 +1509,7 @@ nn:
       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
     view: 
       activate_user: aktiver denne brukaren
       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
     view: 
       activate_user: aktiver denne brukaren
-      add as friend: legg til som ein ven
+      add as friend: legg til ven
       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
       block_history: mottekne blokkeringar
       blocks by me: blokkeringar utført av meg
       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
       block_history: mottekne blokkeringar
       blocks by me: blokkeringar utført av meg
@@ -1778,10 +1529,10 @@ nn:
       diary: dagbok
       edits: redigeringar
       email address: "E-postadresse:"
       diary: dagbok
       edits: redigeringar
       email address: "E-postadresse:"
-      friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
-      friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
+      friends_changesets: endringssett av vener
+      friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
       hide_user: skjul denne brukaren
       hide_user: skjul denne brukaren
-      if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
+      if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
       km away: "%{count}km unna"
       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
       m away: "%{count}m unna"
       km away: "%{count}km unna"
       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
       m away: "%{count}m unna"
@@ -1790,16 +1541,18 @@ nn:
       my comments: mine kommentarar
       my diary: mi dagbok
       my edits: redigeringane mine
       my comments: mine kommentarar
       my diary: mi dagbok
       my edits: redigeringane mine
+      my notes: mine kartnotisar
       my settings: innstellingane mine
       my traces: spora mine
       nearby users: Andre næliggande brukarar
       my settings: innstellingane mine
       my traces: spora mine
       nearby users: Andre næliggande brukarar
-      nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
-      nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
+      nearby_changesets: endringssett av naboar
+      nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
       new diary entry: ny dagbokoppføring
       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
       new diary entry: ny dagbokoppføring
       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
+      notes: kartnotisar
       oauth settings: oauth-innstellingar
       oauth settings: oauth-innstellingar
-      remove as friend: fjern som ven
+      remove as friend: fjern ven
       role: 
         administrator: Denne brukaren er ein administrator
         grant: 
       role: 
         administrator: Denne brukaren er ein administrator
         grant: 
@@ -1878,7 +1631,7 @@ nn:
       revoke: Tilbakekall!
       revoker_name: Tilbakekalt av
       show: Vis
       revoke: Tilbakekall!
       revoker_name: Tilbakekalt av
       show: Vis
-      showing_page: Viser side %{page}
+      showing_page: Side %{page}
       status: Status
     period: 
       one: 1 time
       status: Status
     period: 
       one: 1 time