Merge branch 'master' into openstreetbugs
[rails.git] / config / potlatch / locales / sk.yml
index 5e14f24b9a495da8dae3c8a0bfe7872f9ed5c678..8e8ddbfa4d0bc1c75e4f04d2fa77f14e6a3c588c 100644 (file)
@@ -79,7 +79,7 @@ sk:
   heading_surveying: Mapovanie
   heading_troubleshooting: Riešenie problémov
   help: Pomoc
-  help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================\nStrana 1: Úvod\n\n--><headline>Vitajte v Potlatchu</headline>\n<largeText>Potlatch je ľahko použiteľný editor pre OpenStreetMap. Kreslí ulice, cesty, orientačné body a obchody z vašho GPS merania, satelitných snímok. alebo starých máp.\n\nTieto stránky nápovedy vás prevedú základmi použitia Potlachu, a prezradia vám kde možno zistiť viac informácií. Pre začatie kliknite na titulky hore.\n\nKeď chcete skončiť, stačí kliknúť hocikde inde na strane.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Užitočné známe veci</headline>\n<bodyText>Nekopírujte z iných máp!\n\nAk vyberiete 'Upravovať naživo' , akékoľvek zmeny ktoré vytvoríte, budú zapísané do databázy hneď ako ich nakreslíte - ako <i>okamžite</i>. Ak ste si nie sebaistý, vyberte 'Úprava s uložením' , a zmeny budú uložené iba keď stlačíte 'Uložiť'.\n\nNiektorá úpravy, ktoré ste urobili budú obvykle viditeľné na mape po jednej až dvoch hodinách (niektoré veci môžu trvať aj týždeň). Nie všetko je zobrazené na mape - môže to vyzerať príliš neuhladené. Avšak pretože OpenStreetMap údaje majú otvorený kód (open source), iný ľudia majú voľnosť pri tvorbe a zobrazení máp s rozdielnymi aspektami - ako <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> alebo <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nRemember it's <i>both</i> a good-looking map (so draw pretty curves for bends) and a diagram (so make sure roads join at junctions).\n\nZmienili sme sa o nekopírovaní z iných máp?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Zistiť viac</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Príručka Potlatchu</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Zoznam adries</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Online chat (live help)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Webové fórum</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Komunita wiki</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Potlatch zdrojový-kód</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================Page 2: začíname\n\n--><page/><headline>Začíname</headline>\n<bodyText>Teraz, keď máte otvorený Potlach, kliknite 'Úprava s uložením' pre zahájenie upravovania.\n\nTeraz ste pripravený na kreslenie mapy. Najjednoduchším začiatkom je doplnenie nejakých bodov záujmu do mapy - alebo \"POIs\". To môžu byť krčmy, kostoly, železničné stanice... všetko čo sa vám páči.</bodytext>\n\n<column/><headline>Ťahať a pustiť</headline>\n<bodyText>Urobiť to je veľmi ľahké, budete vidieť výber najčastejších POIs, vpravo v dolnej časti vašej mapy. Umiestnenie jedného na mapu je preto ľahké, dotiahnite ho z tadeto na správne miesto na mape. A nemajte obavy, ak sa vám nepodarí docieliť správnu polohu na prvý krát: môžete ho posúvať znovu, až do správnej polohy. Všimnite si že POI je zvýraznené žltou farbou ak je vybraté.\n\nHneď ako ste hotový, budete chcieť dať vašej krčme (alebo kostolu, alebo žel.stanici) názov. Budete vidieť malú tabuľku, ktorá sa má objaviť v dolnej časti. jeden zo záznamov bude hovoriť \"názov\" nasledovaný s \"(typ názvu tu)\". Vyplňte ju – napíšte text a typ názvu.\n\nKliknite niekde inde na mapu na pre zrušenie výberu vášho POI, a obnovu malého panelu.\n\nBolo to ľahké? Kliknite 'Uložiť' (na spodnej časti dole vpravo) ak ste hotový.\n</bodyText><column/><headline>Premiestňovanie</headline>\n<bodyText>Aby posun do rôznej časti mapy, správne dotiahol nejakú prázdnu oblasť. Potlatch automaticky načíta nové údaje (pozrite vpravo hore).\n\nPovedali sme vám o 'Upraviť s uložením', ale môžete tiež zapnúť 'Upraviť naživo'. Ak zapnete túto možnosť, váš zmenový súbor sa bude zapisovať do databázy priebežne, preto nebude k dispozícii tlačítko 'Uložiť'. Je to dobré pre okamžité zmeny a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">mapovacie párty</a>.</bodyText>\n\n<headline>Ďalšie kroky</headline>\n<bodyText>Páčilo sa vám to? Výborne. Kliknite hore na 'Mapovanie' ak chcete zistiť, ako sa stať <i>skutočným</i> mapovačom!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 3 : Mapovanie\n\n--><page/><headline>Mapovanie s GPS</headline>\n<bodyText>Hlavná myšlienka za projektom OpenStreetMap je urobiť mapu bez obmedzenia kopírovania, ktoré je teraz na iných mapách. Týmto myslíme, že nie je možné kopírovať z iných mapových podkladov: musíte ísť a sám mapovať ulice. Našťastie je v tom množstvo zábavy! Najlepšou cestou ako to spraviť je ručný GPS prístroj. Nájdite oblasť, kde ešte žiaden mapovač nebol, potom sa prechádzajte po uliciach so zapnutým GPS prístrojom. Zapisujte si názvy ulíc, a niečo iné zaujímavé (krčmy? kostoly? lekárne?), keď ideš okolo nich.\n\nKeď prídete domov, váš GPS bude obsahovať 'záznam stopy' zaznamenaný všade kde ste chodili. Môžete ho potom nahrať na OpenStreetMap.\n\nNajlepší typ pre  voľbu GPS je aby frekvencia záznamov bola každú sekundu (alebo dve sekundy) a mala veľa pamäti. Mnoho mapovačov používa ručný Garmin, alebo ručné bluetooth jednotky spojené s PDA, ale aj v spojení s telefónom s vhodným softvérom (napr. http://www.trekbuddy.net/forum/ ). Tu sú detaily <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Recenzie</a> na našej wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Nahrávanie vašej stopy</headline>\n<bodyText>Teraz potrebujete nahrať váš záznam stopy z vášho GPS prístroja. Možno váš GPS obsahuje aj nejaký software, alebo možno sa dá kopírovať súbor cez USB. Ak nie, skúste <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Podľa dohody, požadovaný súbor musí byť v GPX formáte.\n\nPotom použite tlačítko 'GPS Stopy' pre nahratie vašej stopy na OpenStreetMap. Ale toto je iba prvý krok – ešte sa to nemôžete zobraziť na mape. Musíte vy sám nakresliť a pomenovať cesty, použitím stopy ako vodítka.</bodyText>\n<headline>Používanie vašej stopy</headline>\n<bodyText>Vyhľadajte vašu nahratú stopu v 'GPS Stopy' v súpise, a kliknite 'upraviť' <i>ďalšie tlačítko vpravo</i>. Potlatch sa spustí s touto nahratou stopou, plus s niektorými waypointami. Ste pripravený na kreslenie!\n\n<img src=\"gps\">Môžete tiež kliknutím na toto tlačítko zobraziť všetky GPS stopy (ale nie waypointy) pre aktuálnu oblasť. Podržaním Shift-u zobrazíte iba vaše stopy.</bodyText>\n<column/><headline>Používanie satelitných fotiek</headline>\n<bodyText>Ak nemáte GPS prístroj, nebuďte smutný. V niektorých mestách, máme satelitné fotky, nad ktorými môžete kresliť, s láskavým dovolením Yahoo! (ďakujeme!). Choďte von a zaznamenajte si názvy ulíc, potom sa vráťte a nakreslite nad snímkou línie.\n\n<img src='prefs'>Ak nevidíte zbierku satelitných obrázkov, kliknite na tlačítko možnosti a presvedčte sa či máte vybraté 'Yahoo!'. Ak to stále nevidíte, tak pravdepodobne nie je dostupný pre vaše mesto, alebo by ste mohli potrebovať trochu zmenšiť oblasť.\n\nV tejto istej voľbe nastavenia tlačítka môžete nájsť niekoľko iných volieb ako niektoré nechránené mapy autorskými právami z UK, a OpenTopoMap pre US. Tu sú všetky špeciálne vybraté, pretože máme povolenie používať ich – nekopírujte z nejakých iných máp, alebo leteckých fotiek. (Copyright law sucks.)\n\nNiekedy sú satelitné obrázky trochu posunuté z miesta, kde cesty v skutočnosti sú. Ak toto zistíte. podržte klávesu Medzera a dotiahnite pozadie až nad línie. Vždy dôverujte GPS stopám, než satelitným obrázkom.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 4: Kreslenie\n\n--><page/><headline>Kreslenie ciest</headline>\n<bodyText>Na kresbu komunikácií  (alebo 'ciest') začneme na prázdnom mieste na mape, len tam klikneme; potom na každý bod tam kde cesta zabočí. Keď cestu končíme, dvojitý klik, alebo stlačiť Enter – potom klikneme niekde inde, aby sme zrušili výber cesty.\n\nPre kreslenie cesty so začiatkom z inej cesty, kliknite na cestu na jej vybratie; jej body sa zobrazia červene. Držte Shift a kliknite na ten bod, kde začína nová cesta. (Ak nie je červený bod na mieste začiatku cesty, shift-klik na miesto v ceste kde potrebujete ten bod!)\n\nKliknite 'Uložiť' (dole vpravo) ak ste hotový. Ukladajte často, pre prípad, ak by mal server problém.\n\nNečakajte, že sa vaše zmeny objavia v hlavnej mape okamžite. Obvykle to trvá jednu až dve hodiny, niekedy aj viac ako týždeň.\n</bodyText><column/><headline>Vytvorenie spojení</headline>\n<bodyText>Je to skutočne dôležité, kde sa dve cesty spájajú, oni zdieľajú bod (alebo 'uzol'). Program na plánovanie ciest podľa neho vie, kde má zabočiť.\n\nPotlatch sa stará o to pokiaľ ste opatrne klikli <i>presne</i> na cestu v mieste spojenia. Hľadajte nápomocné značky: body sa rozsvietia namodro, zmení sa ukazovateľ, a keď ste hotový, pripojený bod má čierny obrys.</bodyText>\n<headline>Presúvanie a mazanie</headline>\n<bodyText>Na vymazanie bodu, vyberte ho a stlačte Delete. Na vymazanie celej cesty, stlačte Shift-Delete.\n\nPre presunutie niečoho, stačí to ťahať. (Podržíte stlačené ľavé tlačítko myši na presúvanej ceste po dobu ťahania cesty myšou, dávajte pozor, aby sa vám to nestalo náhodou.)</bodyText>\n<column/><headline>Viac pokročilého kreslenia</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">Ak dve časti cesty majú rozdielny názov, budete ju musieť rozdeliť. Kliknite na cestu; potom kliknite na bod, kde má byť rozdelená a kliknite na nožničky. (Môžete spojiť cesty keď použijete klávesu Ctrl, alebo klávesu Apple na Mac-u. Ale nespájajte dve cesty s rozdielnymi názvami, alebo typmi.)\n\n<img src=\"tidy\">Kruhový objazd je naozaj ťažko nakresliť. Nezúfajte – Potlatch môže pomôcť. Iba nakreslite zhruba kruh, určite ukončite kruh na začiatočnom bode, potom kliknite na ikonu 'usporiadať'. (Toto môžete použiť aj na vyrovnanie ciest.)</bodyText>\n<headline>Body záujmu POI</headline>\n<bodyText>Prvé čo ste sa naučili bolo, ako doplniť bod záujmu. Môžete ho tiež vytvoriť pomocou dvojkliku na mape: objaví sa zelený kruh. Ale čo to je, či je to krčma, kostol, alebo čo? Kliknite na 'Tagging' – Značkovanie nájdete ho hore!\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 4 Tagging\n\n--><page/><headline>Aký typ komunikácii poznáme?</headline>\n<bodyText>Ako náhle nakreslíte cestu, budete musieť povedať aká je. Je to vozovka, chodník, alebo rieka? Ako sa volá? Sú na nej nejaké špeciálne obmedzenia (napr. „zákaz pre bicykle“)?\n\nV OpenStreetMap, zaznamenávate toto použitím 'tags' značiek. Tagy(značky) majú dve časti, a môžete ich mať toľko, koľko sa vám bude páčiť. Napríklad, môžete pridať <i>highway | trunk</i>znamená to cesta pre motorové vozidlá; <i>highway | residential</i> pre označenie ulice v obci; alebo <i>highway | footway</i> pre chodník pre peších. Ak bicykle sú zakázané, môžete pridať <i>bicycle | no</i>. Potom zaznamenáme názov, pridáme <i>name | Market Street</i>.\n\nTagy(značky) v Potlatchu sa zobrazujú na spodnej časti obrazovky – Kliknite na existujúcu cestu a budete vidieť aké tagy (značky) obsahuje. Kliknite na znak '+' (vpravo dole) a môžete pridať nový tag (značku). Pomocou klávesy 'x' každý tag (značku)  vymažete.\n\nMôžete označiť všetky cesty; body v cestách (napríklad brána, alebo semafor); a body záujmu.</bodytext>\n<column/><headline>Používanie prednastavených značiek</headline>\n<bodyText>Dostali sme sa na začiatok, Potlatch má hotové predvoľby obsahujúce najpopulárnejšie tags (značky).\n\n<img src=\"preset_road\">Vyberte cestu, potom klikajte medzi symbolmi, až kým nenájdete vhodný. Potom si vyberte najvhodnejšiu možnosť z menu.\n\nVýber doplní tagy(značky) z výberu. Niektoré okienka aj tak zostanú nevyplnené, aby ste mohli napísať (napríklad) názov cesty a číslo.</bodyText>\n<headline>Jednosmerné cesty</headline>\n<bodyText>Mohli by ste chcieť pridať tagy, ako <i>oneway | yes</i> - ale, ako zapísať v akom smere? Je tam šípka v ľavo dole, ktorá ukazuje smer cesty, od začiatku po koniec. Kliknutím sem smer cesty otočíte.</bodyText>\n<column/><headline>Voľba vašich vlastných tagov.</headline>\n<bodyText>Samozrejme, nie ste obmedzený iba na prednastavené tagy(značky). Použitím tlačítka '+', môžete pridať a používať akékoľvek tagy.\n\nMôžete sa pozrieť aké tagy používajú ostatní ľudia <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, a tu je dlhý obsah obľúbených tagov(značiek) na našej wiki <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. Ale tu sú <i>iba návrhy, nie podľa pravidiel</i>. Máte voľnosť pri vymýšľaní vašich vlastných tagov(značiek), alebo môžete prevziať tagy od iných.\n\nPretože OpenStreetMap dáta sú používané pri tvorbe veľmi rôznorodých máp, každá mapa sa bude zobrazovať (alebo 'interpretovať') podľa vlastného výberu tagov.</bodyText>\n<headline>Relácie</headline>\n<bodyText>Niekedy tagy(značky) nepostačujú, a vy potrebujete 'zoskupiť' dve a viac ciest. Možno zabočenie je zakázané z jednej cesty na druhú, alebo 20 ciest má spoločný znak a popisujú napr. cyklo trasu. Môžete to vytvoriť pokročilými vlastnosťami, ktoré sa volajú 'relácie'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Zistiť viac</a> na wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 6: Riešenie problémov\n\n--><page/><headline>Oprava chýb</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">Na to slúži tlačítko Krok späť(undo) (môžete tiež použiť klávesu Z) – vrátite sa k stavu pred poslednou zmenou.\n\nMôžete vrátiť predtým uloženú verziu cesty, alebo bodu. Vyberte ich, potom kliknite na ich ID (číslo v ľavo dolu) – alebo stlačte H (pre 'históriu'). Budete vidieť obsah všetkého čo a kedy ste upravovali. Vyberte ktorý chcete vrátiť späť a kliknite Revert(Navrátiť).\n\nAk ste náhodou vymazali cestu a uložili to, stlačte U (na 'undelete' obnovenie). Všetky vymazané cesty budú zobrazené. Vyberte tú ktorú chcete; odomknite ju kliknutím na červený zámok; a normálne uložte.\n\nZbadali ste, že niekto iný urobil chyby? Pošlite mu priateľskú správu. Použite voľbu história (H) pre výber jeho mena, potom kliknite 'Mail'.\n\nPoužite Kontrolóra (v menu 'Advanced' pre pokročilé nastavenia) pre užitočné informácie o aktuálnej ceste, alebo bode.\n</bodyText><column/><headline>FAQs</headline>\n<bodyText><b>How do I see my waypoints?</b>\nWaypoints only show up if you click 'edit' by the track name in 'GPS Traces'. The file has to have both waypoints and tracklog in it - the server rejects anything with waypoints alone.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Urýchlenie práce</headline>\n<bodyText>Čím viac oddialite obraz, tým viac dát Potlatch načíta. Priblížte obraz späť a kliknite 'Upraviť' edit.\n\nVypnite 'Use pen and hand pointers' Ukazovateľ pero a ruka (v možnostiach okna) pre maximálnu rýchlosť.\n\nAk je server pomalý, skúste to pozdejšie. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\"> Skontrolujte wiki</a>pre známe problémy. Niekedy, ako v nedeľné večery, je vždy zaneprázdnený.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be remembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nTurn your GPS track into a way by finding it in the 'GPS Traces' list, clicking 'edit' by it, then tick the 'convert' box. It'll be locked (red) so won't save. Edit it first, then click the red padlock to unlock when ready to save.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 7: Rýchle odkazy\n\n--><page/><headline>Čo kliknúť</headline>\n<bodyText><b>Ťahať mapu</b> na pohybovanie sa.<b>Dvojitý-klik</b> pre vytvorenie nového POI.<b>Jeden-klik</b> pre začiatok novej cesty.<b>Držať a ťahať cestu alebo POI</b> pre ich presun.</bodyText>\n<headline>Keď kreslíte cestu</headline>\n<bodyText><b>Dvojitý-klik</b> alebo <b>stlačenie Enteru</b> ukončí kreslenie.<b>Klik</b> na inú cestu vytvorí pripojenie.<b>Shift-klik na koncový bod inej cesty</b> pre zlúčenie.</bodyText>\n<headline>Keď je cesta vybratá</headline>\n<bodyText><b>Klik na bod</b> pre zvolenie bodu.<b>Shift-klik na cestu</b> pre vloženie nového bodu.<b>Shift-klik na bod</b> pre začiatok novej cesty z tohto miesta.<b>Control-klik na inú cestu</b> pre zlúčenie.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Klávesové skratky</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Add <u>b</u>ackground source tag\nC Zavrieť <u>c</u>hangeset zmenový súbor\nG Zobraziť <u>G</u>PS stopy\nH Zobraziť <u>h</u>istóriu\nI Zobraziť <u>i</u>nspector kontrolu\nJ <u>J</u>oin vložiť bod do križujúcich ciest\nK Loc(zamknúť)<u>k</u>/unlock(odomknúť) aktuálny výber\nL Zobraziť aktuálnu <u>l</u>atitude(šírku)/longitude(dĺžku)\nM <u>M</u>aximalizovať editovacie okno\nP Vytvoriť <u>p</u>arallel rovnobežnú cestu\nR <u>R</u>epeat opakovať tagy\nS <u>S</u>ave Uložiť (ak neopravujete naživo)\nT <u>T</u>idy into straight line/circle\nU <u>U</u>ndelete obnoviť(ukázať vymazané cesty)\nX Rozdeliť cestu na dve\nZ Krok späť\n- Remove Odstrániť bod iba z tejto cesty\n+ Add pridať nový tag\n/ Select Vybrať inú cestu, ktorá zdieľa tento bod\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete Delete point\n  (+Shift) Delete entire way\nReturn Finish drawing line\nSpace Hold and drag background\nEsc Abort this edit\n; reload from server\n0 Remove all tags\n1-9 Select preset tags\n  (+Shift) Select memorised tags\n  (+S/Ctrl) Memorise tags\n§ or ` Cycle between tag groups\n</textformat>\n</bodyText>"
+  help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================\nStrana 1: Úvod\n\n--><headline>Vitajte v Potlatchu</headline>\n<largeText>Potlatch je ľahko použiteľný editor pre OpenStreetMap. Kreslí ulice, cesty, orientačné body a obchody z vašho GPS merania, satelitných snímok. alebo starých máp.\n\nTieto stránky nápovedy vás prevedú základmi použitia Potlachu, a prezradia vám kde možno zistiť viac informácií. Pre začatie kliknite na titulky hore.\n\nKeď chcete skončiť, stačí kliknúť hocikde inde na strane.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Užitočné známe veci</headline>\n<bodyText>Nekopírujte z iných máp!\n\nAk vyberiete 'Upravovať naživo' , akékoľvek zmeny ktoré vytvoríte, budú zapísané do databázy hneď ako ich nakreslíte - ako <i>okamžite</i>. Ak ste si nie sebaistý, vyberte 'Úprava s uložením' , a zmeny budú uložené iba keď stlačíte 'Uložiť'.\n\nNiektorá úpravy, ktoré ste urobili budú obvykle viditeľné na mape po jednej až dvoch hodinách (niektoré veci môžu trvať aj týždeň). Nie všetko je zobrazené na mape - môže to vyzerať príliš neuhladené. Avšak pretože OpenStreetMap údaje majú otvorený kód (open source), iný ľudia majú voľnosť pri tvorbe a zobrazení máp s rozdielnymi aspektami - ako <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> alebo <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nPamätajte, je to <i>ako</i> pekná mapa (tak kreslite pekné krivky pre zákrutách) a diagram (takže sa uistite či, cesty sú pripojené na križovatkách).\n\nZmienili sme sa o nekopírovaní z iných máp?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Zistiť viac</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Príručka Potlatchu</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Zoznam adries</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Online rozhovor (live(živá) nápoveda)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Webové fórum</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Komunita wiki</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Potlatch zdrojový-kód</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 2: začíname\n\n--><page/><headline>Začíname</headline>\n<bodyText>Teraz, keď máte otvorený Potlach, kliknite 'Úprava s uložením' pre zahájenie upravovania.\n\nTeraz ste pripravený na kreslenie mapy. Najjednoduchším začiatkom je doplnenie nejakých bodov záujmu do mapy - alebo \"POIs\". To môžu byť krčmy, kostoly, železničné stanice... všetko čo sa vám páči.</bodytext>\n\n<column/><headline>Ťahať a pustiť</headline>\n<bodyText>Urobiť to je veľmi ľahké, budete vidieť výber najčastejších POIs, vpravo v dolnej časti vašej mapy. Umiestnenie jedného na mapu je preto ľahké, dotiahnite ho z tadeto na správne miesto na mape. A nemajte obavy, ak sa vám nepodarí docieliť správnu polohu na prvý krát: môžete ho posúvať znovu, až do správnej polohy. Všimnite si že POI je zvýraznené žltou farbou ak je vybraté.\n\nHneď ako ste hotový, budete chcieť dať vašej krčme (alebo kostolu, alebo žel.stanici) názov. Budete vidieť malú tabuľku, ktorá sa má objaviť v dolnej časti. jeden zo záznamov bude hovoriť \"názov\" nasledovaný s \"(typ názvu tu)\". Vyplňte ju – napíšte text a typ názvu.\n\nKliknite niekde inde na mapu na pre zrušenie výberu vášho POI, a obnovu malého panelu.\n\nBolo to ľahké? Kliknite 'Uložiť' (na spodnej časti dole vpravo) ak ste hotový.\n</bodyText><column/><headline>Premiestňovanie</headline>\n<bodyText>Aby posun do rôznej časti mapy, správne dotiahol nejakú prázdnu oblasť. Potlatch automaticky načíta nové údaje (pozrite vpravo hore).\n\nPovedali sme vám o 'Upraviť s uložením', ale môžete tiež zapnúť 'Upraviť naživo'. Ak zapnete túto možnosť, váš zmenový súbor sa bude zapisovať do databázy priebežne, preto nebude k dispozícii tlačítko 'Uložiť'. Je to dobré pre okamžité zmeny a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">mapovacie párty</a>.</bodyText>\n\n<headline>Ďalšie kroky</headline>\n<bodyText>Páčilo sa vám to? Výborne. Kliknite hore na 'Mapovanie' ak chcete zistiť, ako sa stať <i>skutočným</i> mapovačom!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 3 : Mapovanie\n\n--><page/><headline>Mapovanie s GPS</headline>\n<bodyText>Hlavná myšlienka za projektom OpenStreetMap je urobiť mapu bez obmedzenia kopírovania, ktoré je teraz na iných mapách. Týmto myslíme, že nie je možné kopírovať z iných mapových podkladov: musíte ísť a sám mapovať ulice. Našťastie je v tom množstvo zábavy! Najlepšou cestou ako to spraviť je ručný GPS prístroj. Nájdite oblasť, kde ešte žiaden mapovač nebol, potom sa prechádzajte po uliciach so zapnutým GPS prístrojom. Zapisujte si názvy ulíc, a niečo iné zaujímavé (krčmy? kostoly? lekárne?), keď ideš okolo nich.\n\nKeď prídete domov, váš GPS bude obsahovať 'záznam stopy' zaznamenaný všade kde ste chodili. Môžete ho potom nahrať na OpenStreetMap.\n\nNajlepší typ pre  voľbu GPS je aby frekvencia záznamov bola každú sekundu (alebo dve sekundy) a mala veľa pamäti. Mnoho mapovačov používa ručný Garmin, alebo ručné bluetooth jednotky spojené s PDA, ale aj v spojení s telefónom s vhodným softvérom (napr. http://www.trekbuddy.net/forum/ ). Tu sú detaily <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Recenzie</a> na našej wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Nahrávanie vašej stopy</headline>\n<bodyText>Teraz potrebujete nahrať váš záznam stopy z vášho GPS prístroja. Možno váš GPS obsahuje aj nejaký software, alebo možno sa dá kopírovať súbor cez USB. Ak nie, skúste <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Podľa dohody, požadovaný súbor musí byť v GPX formáte.\n\nPotom použite tlačítko 'GPS Stopy' pre nahratie vašej stopy na OpenStreetMap. Ale toto je iba prvý krok – ešte sa to nemôžete zobraziť na mape. Musíte vy sám nakresliť a pomenovať cesty, použitím stopy ako vodítka.</bodyText>\n<headline>Používanie vašej stopy</headline>\n<bodyText>Vyhľadajte vašu nahratú stopu v 'GPS Stopy' v súpise, a kliknite 'upraviť' <i>ďalšie tlačítko vpravo</i>. Potlatch sa spustí s touto nahratou stopou, plus s niektorými waypointami. Ste pripravený na kreslenie!\n\n<img src=\"gps\">Môžete tiež kliknutím na toto tlačítko zobraziť všetky GPS stopy (ale nie waypointy) pre aktuálnu oblasť. Podržaním Shift-u zobrazíte iba vaše stopy.</bodyText>\n<column/><headline>Používanie satelitných fotiek</headline>\n<bodyText>Ak nemáte GPS prístroj, nebuďte smutný. V niektorých mestách, máme satelitné fotky, nad ktorými môžete kresliť, s láskavým dovolením Yahoo! (ďakujeme!). Choďte von a zaznamenajte si názvy ulíc, potom sa vráťte a nakreslite nad snímkou línie.\n\n<img src='prefs'>Ak nevidíte zbierku satelitných obrázkov, kliknite na tlačítko možnosti a presvedčte sa či máte vybraté 'Yahoo!'. Ak to stále nevidíte, tak pravdepodobne nie je dostupný pre vaše mesto, alebo by ste mohli potrebovať trochu zmenšiť oblasť.\n\nV tejto istej voľbe nastavenia tlačítka môžete nájsť niekoľko iných volieb ako niektoré nechránené mapy autorskými právami z UK, a OpenTopoMap pre US. Tu sú všetky špeciálne vybraté, pretože máme povolenie používať ich – nekopírujte z nejakých iných máp, alebo leteckých fotiek. (Copyright law sucks.)\n\nNiekedy sú satelitné obrázky trochu posunuté z miesta, kde cesty v skutočnosti sú. Ak toto zistíte. podržte klávesu Medzera a dotiahnite pozadie až nad línie. Vždy dôverujte GPS stopám, než satelitným obrázkom.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 4: Kreslenie\n\n--><page/><headline>Kreslenie ciest</headline>\n<bodyText>Na kresbu komunikácií  (alebo 'ciest') začneme na prázdnom mieste na mape, len tam klikneme; potom na každý bod tam kde cesta zabočí. Keď cestu končíme, dvojitý klik, alebo stlačiť Enter – potom klikneme niekde inde, aby sme zrušili výber cesty.\n\nPre kreslenie cesty so začiatkom z inej cesty, kliknite na cestu na jej vybratie; jej body sa zobrazia červene. Držte Shift a kliknite na ten bod, kde začína nová cesta. (Ak nie je červený bod na mieste začiatku cesty, shift-klik na miesto v ceste kde potrebujete ten bod!)\n\nKliknite 'Uložiť' (dole vpravo) ak ste hotový. Ukladajte často, pre prípad, ak by mal server problém.\n\nNečakajte, že sa vaše zmeny objavia v hlavnej mape okamžite. Obvykle to trvá jednu až dve hodiny, niekedy aj viac ako týždeň.\n</bodyText><column/><headline>Vytvorenie spojení</headline>\n<bodyText>Je to skutočne dôležité, kde sa dve cesty spájajú, oni zdieľajú bod (alebo 'uzol'). Program na plánovanie ciest podľa neho vie, kde má zabočiť.\n\nPotlatch sa stará o to pokiaľ ste opatrne klikli <i>presne</i> na cestu v mieste spojenia. Hľadajte nápomocné značky: body sa rozsvietia namodro, zmení sa ukazovateľ, a keď ste hotový, pripojený bod má čierny obrys.</bodyText>\n<headline>Presúvanie a mazanie</headline>\n<bodyText>Na vymazanie bodu, vyberte ho a stlačte Delete. Na vymazanie celej cesty, stlačte Shift-Delete.\n\nPre presunutie niečoho, stačí to ťahať. (Podržíte stlačené ľavé tlačítko myši na presúvanej ceste po dobu ťahania cesty myšou, dávajte pozor, aby sa vám to nestalo náhodou.)</bodyText>\n<column/><headline>Viac pokročilého kreslenia</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">Ak dve časti cesty majú rozdielny názov, budete ju musieť rozdeliť. Kliknite na cestu; potom kliknite na bod, kde má byť rozdelená a kliknite na nožničky. (Môžete spojiť cesty keď použijete klávesu Ctrl, alebo klávesu Apple na Mac-u. Ale nespájajte dve cesty s rozdielnymi názvami, alebo typmi.)\n\n<img src=\"tidy\">Kruhový objazd je naozaj ťažko nakresliť. Nezúfajte – Potlatch môže pomôcť. Iba nakreslite zhruba kruh, určite ukončite kruh na začiatočnom bode, potom kliknite na ikonu 'usporiadať'. (Toto môžete použiť aj na vyrovnanie ciest.)</bodyText>\n<headline>Body záujmu POI</headline>\n<bodyText>Prvé čo ste sa naučili bolo, ako doplniť bod záujmu. Môžete ho tiež vytvoriť pomocou dvojkliku na mape: objaví sa zelený kruh. Ale čo to je, či je to krčma, kostol, alebo čo? Kliknite na 'Tagging' – Značkovanie nájdete ho hore!\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 4 Tagging\n\n--><page/><headline>Aký typ komunikácii poznáme?</headline>\n<bodyText>Ako náhle nakreslíte cestu, budete musieť povedať aká je. Je to vozovka, chodník, alebo rieka? Ako sa volá? Sú na nej nejaké špeciálne obmedzenia (napr. „zákaz pre bicykle“)?\n\nV OpenStreetMap, zaznamenávate toto použitím 'tags' značiek. Tagy(značky) majú dve časti, a môžete ich mať toľko, koľko sa vám bude páčiť. Napríklad, môžete pridať <i>highway | trunk</i>znamená to cesta pre motorové vozidlá; <i>highway | residential</i> pre označenie ulice v obci; alebo <i>highway | footway</i> pre chodník pre peších. Ak bicykle sú zakázané, môžete pridať <i>bicycle | no</i>. Potom zaznamenáme názov, pridáme <i>name | Market Street</i>.\n\nTagy(značky) v Potlatchu sa zobrazujú na spodnej časti obrazovky – Kliknite na existujúcu cestu a budete vidieť aké tagy (značky) obsahuje. Kliknite na znak '+' (vpravo dole) a môžete pridať nový tag (značku). Pomocou klávesy 'x' každý tag (značku)  vymažete.\n\nMôžete označiť všetky cesty; body v cestách (napríklad brána, alebo semafor); a body záujmu.</bodytext>\n<column/><headline>Používanie prednastavených značiek</headline>\n<bodyText>Dostali sme sa na začiatok, Potlatch má hotové predvoľby obsahujúce najpopulárnejšie tags (značky).\n\n<img src=\"preset_road\">Vyberte cestu, potom klikajte medzi symbolmi, až kým nenájdete vhodný. Potom si vyberte najvhodnejšiu možnosť z menu.\n\nVýber doplní tagy(značky) z výberu. Niektoré okienka aj tak zostanú nevyplnené, aby ste mohli napísať (napríklad) názov cesty a číslo.</bodyText>\n<headline>Jednosmerné cesty</headline>\n<bodyText>Mohli by ste chcieť pridať tagy, ako <i>oneway | yes</i> - ale, ako zapísať v akom smere? Je tam šípka v ľavo dole, ktorá ukazuje smer cesty, od začiatku po koniec. Kliknutím sem smer cesty otočíte.</bodyText>\n<column/><headline>Voľba vašich vlastných tagov.</headline>\n<bodyText>Samozrejme, nie ste obmedzený iba na prednastavené tagy(značky). Použitím tlačítka '+', môžete pridať a používať akékoľvek tagy.\n\nMôžete sa pozrieť aké tagy používajú ostatní ľudia <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, a tu je dlhý obsah obľúbených tagov(značiek) na našej wiki <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. Ale tu sú <i>iba návrhy, nie podľa pravidiel</i>. Máte voľnosť pri vymýšľaní vašich vlastných tagov(značiek), alebo môžete prevziať tagy od iných.\n\nPretože OpenStreetMap dáta sú používané pri tvorbe veľmi rôznorodých máp, každá mapa sa bude zobrazovať (alebo 'interpretovať') podľa vlastného výberu tagov.</bodyText>\n<headline>Relácie</headline>\n<bodyText>Niekedy tagy(značky) nepostačujú, a vy potrebujete 'zoskupiť' dve a viac ciest. Možno zabočenie je zakázané z jednej cesty na druhú, alebo 20 ciest má spoločný znak a popisujú napr. cyklo trasu. Môžete to vytvoriť pokročilými vlastnosťami, ktoré sa volajú 'relácie'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Zistiť viac</a> na wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 6: Riešenie problémov\n\n--><page/><headline>Oprava chýb</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">Na to slúži tlačítko Krok späť(undo) (môžete tiež použiť klávesu Z) – vrátite sa k stavu pred poslednou zmenou.\n\nMôžete vrátiť predtým uloženú verziu cesty, alebo bodu. Vyberte ich, potom kliknite na ich ID (číslo v ľavo dolu) – alebo stlačte H (pre 'históriu'). Budete vidieť obsah všetkého čo a kedy ste upravovali. Vyberte ktorý chcete vrátiť späť a kliknite Revert(Navrátiť).\n\nAk ste náhodou vymazali cestu a uložili to, stlačte U (na 'undelete' obnovenie). Všetky vymazané cesty budú zobrazené. Vyberte tú ktorú chcete; odomknite ju kliknutím na červený zámok; a normálne uložte.\n\nZbadali ste, že niekto iný urobil chyby? Pošlite mu priateľskú správu. Použite voľbu história (H) pre výber jeho mena, potom kliknite 'Mail'.\n\nPoužite Kontrolóra (v menu 'Advanced' pre pokročilé nastavenia) pre užitočné informácie o aktuálnej ceste, alebo bode.\n</bodyText><column/><headline>FAQs</headline>\n<bodyText><b>Ako môžem vidieť moje trasy?</b>\nTrasy sa zobrazia, iba ak kliknete na 'Upraviť' podľa, názvov stôp v 'GPS Stopy'. Súbor musí mať oboje, body na trase a TrackLog v jednom - server odmieta čokoľvek robiť s osamotenými bodmi.\n\nĎalšie FAQ k <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a> .\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Urýchlenie práce</headline>\n<bodyText>Čím viac oddialite obraz, tým viac dát Potlatch načíta. Priblížte obraz späť a kliknite 'Upraviť' edit.\n\nVypnite 'Use pen and hand pointers' Ukazovateľ pero a ruka (v možnostiach okna) pre maximálnu rýchlosť.\n\nAk je server pomalý, skúste to pozdejšie. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\"> Skontrolujte wiki</a>pre známe problémy. Niekedy, ako v nedeľné večery, je vždy zaneprázdnený.\n\nPotlatch si môže zapamätať vaše obľúbené sady značiek. Vyberte cestu alebo bod s týmito značkami(tags), potom stlačte kláves Ctrl, Shift a číslo od 1 do 9. Potom, na použitie týchto značiek znovu, stačí stlačiť Shift a toto číslo. (Budú v pamäti pri každom použití Potlatchu na tomto počítači.)\n\nPremeňte svoju GPS stopu na cestu tým, že ju nájde v zozname 'GPS Stopy', kliknite na 'Upraviť', začiarknite 'previesť' box. Bude to zamknuté (červená), takže nemôžete uložiť. Najskôr ju upravte, potom kliknite na červený visiaci zámok na odomknutie, ak je pripravená na uloženie.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nStrana 7: Rýchle odkazy\n\n--><page/><headline>Čo kliknúť</headline>\n<bodyText><b>Ťahať mapu</b> na pohybovanie sa.\n<b>Dvojitý-klik</b> pre vytvorenie nového POI.\n<b>Jeden-klik</b> pre začiatok novej cesty.\n<b>Držať a ťahať cestu alebo POI</b> pre ich presun.</bodyText>\n<headline>Keď kreslíte cestu</headline>\n<bodyText><b>Dvojitý-klik</b> alebo <b>stlačenie Enteru</b> ukončí kreslenie.\n<b>Klik</b> na inú cestu vytvorí pripojenie.\n<b>Shift-klik na koncový bod inej cesty</b> pre zlúčenie.</bodyText>\n<headline>Keď je cesta vybratá</headline>\n<bodyText><b>Klik na bod</b> pre zvolenie bodu.\n<b>Shift-klik na cestu</b> pre vloženie nového bodu.\n<b>Shift-klik na bod</b> pre začiatok novej cesty z tohto miesta.\n<b>Control-klik na inú cestu</b> pre zlúčenie.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Klávesové skratky</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Add <u>b</u>ackground source tag\nC Zavrieť <u>c</u>hangeset zmenový súbor\nG Zobraziť <u>G</u>PS stopy\nH Zobraziť <u>h</u>istóriu\nI Zobraziť <u>i</u>nspector kontrolu\nJ <u>J</u>oin vložiť bod do križujúcich ciest\n(+Shift) Unjoin from other ways\nK Loc(zamknúť)<u>k</u>/unlock(odomknúť) aktuálny výber\nL Zobraziť aktuálnu <u>l</u>atitude(šírku)/longitude(dĺžku)\nM <u>M</u>aximalizovať editovacie okno\nP Vytvoriť <u>p</u>arallel rovnobežnú cestu\nR <u>R</u>epeat opakovať tagy\nS <u>S</u>ave Uložiť (ak neopravujete naživo)\nT <u>T</u>idy into straight line/circle\nU <u>U</u>ndelete obnoviť(ukázať vymazané cesty)\nX Rozdeliť cestu na dve\nZ Krok späť\n- Remove Odstrániť bod iba z tejto cesty\n+ Add pridať nový tag\n/ Select Vybrať inú cestu, ktorá zdieľa tento bod\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Vymazať Vymazať bod\n  (+ Shift), Vymazať celú cestu\nNávrat Ukončite kreslenie cesty\nMedzera Podržať a ťahať pozadie\nEsc Prerušiť túto úpravu; opäť načítať zo servera\n0 Odstrániť všetky tagy(značky)\n1-9 Výber prednastavených tags(značiek)\n  (+ Shift) Výber značiek z pamäte\n  (+ S / Ctrl) Ukladanie značiek do pamäte\n§ alebo ` Prepínať medzi skupinami značiek\n</textformat>\n</bodyText>"
   hint_drawmode: kliknutím pridáte bod\ndvojklik/Návrat\nukončí líniu
   hint_latlon: "šírka $1\ndĺžka $2"
   hint_loading: nahrávam údaje