Update to Rails 2.3.11
[rails.git] / vendor / plugins / rails-i18n / locale / hr.yml
index 1a1dea9..d76be92 100644 (file)
       less_than_x_seconds:
         zero: 'manje od 1 sekunde'
         one: 'manje od 1 sekunde'
-        few: 'manje od {{count}} sekunde'
-        other: 'manje od {{count}} sekundi'
+        few: 'manje od %{count} sekunde'
+        other: 'manje od %{count} sekundi'
       x_seconds:
         one: '1 sekunda'
-        few: '{{count}} sekunde'
-        other: '{{count}} sekundi'
+        few: '%{count} sekunde'
+        other: '%{count} sekundi'
       less_than_x_minutes:
         zero: 'manje od minute'
         one: 'manje od 1 minute'
-        other: 'manje od {{count}} minuta'
+        other: 'manje od %{count} minuta'
       x_minutes:
         one: '1 minuta'
-        other: '{{count}} minuta-e'
+        other: '%{count} minuta-e'
       about_x_hours:
         one: 'oko 1 sat'
-        few: 'oko {{count}} sata'
-        other: 'oko {{count}} sati'
+        few: 'oko %{count} sata'
+        other: 'oko %{count} sati'
       x_days:
         one: '1 dan'
-        other: '{{count}} dana'
+        other: '%{count} dana'
       about_x_months:
         one: 'oko 1 mjesec'
-        few: 'oko {{count}} mjeseca'
-        other: 'oko {{count}} mjeseci'
+        few: 'oko %{count} mjeseca'
+        other: 'oko %{count} mjeseci'
       x_months:
         one: '1 mjesec'
-        few: '{{count}} mjeseca'
-        other: '{{count}} mjeseci'
+        few: '%{count} mjeseca'
+        other: '%{count} mjeseci'
       about_x_years:
         one: 'oko 1 godine'
-        other: 'oko {{count}} godine'
+        other: 'oko %{count} godine'
       over_x_years:
         one: 'preko 1 godine'
-        other: 'preko {{count}} godine'
+        other: 'preko %{count} godine'
 
   number:
     format:
@@ -90,9 +90,9 @@
     errors:
       template:
         header:
-          one: 'Nisam uspio spremiti {{model}}: 1 greška'
-          few: 'Nisam uspio spremiti {{model}}: {{count}} greške.'
-          other: 'Nisam uspio spremiti {{model}}: {{count}} greški.'
+          one: 'Nisam uspio spremiti %{model}: 1 greška'
+          few: 'Nisam uspio spremiti %{model}: %{count} greške.'
+          other: 'Nisam uspio spremiti %{model}: %{count} greški.'
         body: "Molim Vas provjerite slijedeća polja:"
       messages:
         inclusion: "nije u listi"
         accepted: "mora biti prihvaćen"
         empty: "mora biti ispunjen"
         blank: "mora biti ispunjen"
-        too_long: "je predugačak (ne više od {{count}} karaktera)"
-        too_short: "je prekratak (ne manje od {{count}} karaktera)"
-        wrong_length: "nije odgovarajuće dužine (mora imati {{count}} karaktera)"
+        too_long: "je predugačak (ne više od %{count} karaktera)"
+        too_short: "je prekratak (ne manje od %{count} karaktera)"
+        wrong_length: "nije odgovarajuće dužine (mora imati %{count} karaktera)"
         taken: "je zauzeto"
         not_a_number: "nije broj"
-        greater_than: "mora biti veće od {{count}}"
-        greater_than_or_equal_to: "mora biti veće ili jednako {{count}}"
-        equal_to: "mora biti jednako {{count}}"
-        less_than: "mora biti manje od {{count}}"
-        less_than_or_equal_to: "mora biti manje ili jednako {{count}}"
+        greater_than: "mora biti veće od %{count}"
+        greater_than_or_equal_to: "mora biti veće ili jednako %{count}"
+        equal_to: "mora biti jednako %{count}"
+        less_than: "mora biti manje od %{count}"
+        less_than_or_equal_to: "mora biti manje ili jednako %{count}"
         odd: "mora biti neparno"
         even: "mora biti parno"