Update to iD v1.7.3
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / bg-BG.json
index 8e75471d2c6ae627977416d7b616765232cb498f..b59c107a85839f205598405bd1b0a924735ec36e 100644 (file)
@@ -30,7 +30,8 @@
         "add": {
             "annotation": {
                 "point": "Добавена е точка.",
         "add": {
             "annotation": {
                 "point": "Добавена е точка.",
-                "vertex": "Добавен е възел към път."
+                "vertex": "Добавен е възел към път.",
+                "relation": "Добавена е връзка"
             }
         },
         "start": {
             }
         },
         "start": {
@@ -40,6 +41,9 @@
             }
         },
         "continue": {
             }
         },
         "continue": {
+            "key": "А",
+            "title": "Продължи",
+            "description": "Продължи тази линия.",
             "annotation": {
                 "line": "Продължена е линия.",
                 "area": "Продължен е площен обект."
             "annotation": {
                 "line": "Продължена е линия.",
                 "area": "Продължен е площен обект."
             "not_closed": "Този обект не може да стане кръг, защото не е затворен."
         },
         "orthogonalize": {
             "not_closed": "Този обект не може да стане кръг, защото не е затворен."
         },
         "orthogonalize": {
+            "title": "Квадрат",
+            "key": "S",
             "annotation": {
                 "line": "Изправихте ъглите на линия.",
                 "area": "Изправихте ъглите на площен обект."
             }
         },
             "annotation": {
                 "line": "Изправихте ъглите на линия.",
                 "area": "Изправихте ъглите на площен обект."
             }
         },
+        "straighten": {
+            "key": "S"
+        },
         "delete": {
             "title": "Изтриване",
         "delete": {
             "title": "Изтриване",
-            "description": "Ð\9fÑ\80емаÑ\85неÑ\82е Ñ\82ова Ð¾Ñ\82 ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82аÑ\82а.",
+            "description": "Ð\98зÑ\82Ñ\80ива Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82а Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ\87аÑ\82елно",
             "annotation": {
                 "point": "Изтрита е точка.",
                 "vertex": "Изтрит е възел от път.",
             "annotation": {
                 "point": "Изтрита е точка.",
                 "vertex": "Изтрит е възел от път.",
         },
         "rotate": {
             "title": "Въртене",
         },
         "rotate": {
             "title": "Въртене",
+            "description": "Завъртете този обект около централната му точка.",
             "key": "R",
             "annotation": {
                 "line": "Завъртяна е линия.",
             "key": "R",
             "annotation": {
                 "line": "Завъртяна е линия.",
             },
             "not_eligible": "Линиите не могат да бъдат разделяни в началото или края им.",
             "multiple_ways": "Има твърде много линии за разделяне тук."
             },
             "not_eligible": "Линиите не могат да бъдат разделяни в началото или края им.",
             "multiple_ways": "Има твърде много линии за разделяне тук."
+        },
+        "restriction": {
+            "help": {
+                "select": "Клик за селекция на пътен сегмент",
+                "toggle": "Натиснете за обръщане на ограниченията за завиване",
+                "toggle_on": "Натиснете за добавяне на \"{restriction}\" ограничение.",
+                "toggle_off": "Натиснете за премахване на \"{restriction}\" ограничение."
+            },
+            "annotation": {
+                "create": "Добавено ограничение в завойте",
+                "delete": "Изтрийте ограничение за завиване."
+            }
         }
     },
     "undo": {
         }
     },
     "undo": {
+        "tooltip": "Назад: {action}",
         "nothing": "Нищо за отменяне."
     },
     "redo": {
         "nothing": "Нищо за отменяне."
     },
     "redo": {
     "commit": {
         "title": "Запис на промените",
         "description_placeholder": "Кратко описание на вашия принос",
     "commit": {
         "title": "Запис на промените",
         "description_placeholder": "Кратко описание на вашия принос",
-        "message_label": "Предайте съобщение",
         "upload_explanation": "Промените, които качвате ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "upload_explanation_with_user": "Промените, които качвате като {user} ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "save": "Запис",
         "upload_explanation": "Промените, които качвате ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "upload_explanation_with_user": "Промените, които качвате като {user} ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "save": "Запис",
         "list": "Редакции от {users}",
         "truncated_list": "Редакции от {users} и още {count} други"
     },
         "list": "Редакции от {users}",
         "truncated_list": "Редакции от {users} и още {count} други"
     },
+    "geocoder": {
+        "search": "Търси навсякъде...",
+        "no_results_visible": "Няма резултати във видимата част на картата",
+        "no_results_worldwide": "Няма намерени резултати"
+    },
     "geolocate": {
         "title": "Показване на моето местоположение"
     },
     "geolocate": {
         "title": "Показване на моето местоположение"
     },
         "all_tags": "Всички тагове",
         "all_members": "Всички членове",
         "all_relations": "Всички релации",
         "all_tags": "Всички тагове",
         "all_members": "Всички членове",
         "all_relations": "Всички релации",
+        "new_relation": "Нова връзка...",
         "role": "Роля",
         "choose": "Изберете вид обект",
         "results": "{n} резултата за {search}",
         "role": "Роля",
         "choose": "Изберете вид обект",
         "results": "{n} резултата за {search}",
         "title": "Изображения",
         "description": "Изображения настройки",
         "percent_brightness": "{opacity}% яркост",
         "title": "Изображения",
         "description": "Изображения настройки",
         "percent_brightness": "{opacity}% яркост",
+        "fix_misalignment": "Подравняване",
         "reset": "презареждане"
     },
     "restore": {
         "reset": "презареждане"
     },
     "restore": {
         "title": "Запис",
         "help": "Запишете промените в OpenStreetMap, правейки ги видими за останалите потребители.",
         "no_changes": "Няма промени за запис.",
         "title": "Запис",
         "help": "Запишете промените в OpenStreetMap, правейки ги видими за останалите потребители.",
         "no_changes": "Няма промени за запис.",
-        "error": "Възникна грешка при опит за запис",
         "uploading": "Качване на промените в OpenStreetMap.",
         "unsaved_changes": "Имате незаписани промени"
     },
         "uploading": "Качване на промените в OpenStreetMap.",
         "unsaved_changes": "Имате незаписани промени"
     },
         "edited_osm": "Редактирахте OSM!",
         "just_edited": "Вие редактирахте OpenStreetMap!",
         "view_on_osm": "Вижте в OSM",
         "edited_osm": "Редактирахте OSM!",
         "just_edited": "Вие редактирахте OpenStreetMap!",
         "view_on_osm": "Вижте в OSM",
-        "facebook": "Споделете във Facebook"
+        "facebook": "Споделете във Facebook",
+        "twitter": "Сподели в Twitter",
+        "google": "Сподели в Google+"
     },
     "confirm": {
         "okay": "Окей"
     },
     "confirm": {
         "okay": "Окей"
         },
         "areas": {
             "title": "Площи",
         },
         "areas": {
             "title": "Площи",
-            "add": "Площите са по-подробен начин за изобразяване на обектите на картата. Те дават информация за границите на обекта. Площите могат да бъдат използвани за повечето обекти изобразявани с точка и често това се предпочита. **Натиснете бутона 'Площ', за да добавите нов площен обект.",
             "corner": "Площни обекти се чертаят чрез поставяне на възли, които маркират контура на площния обект. **Поставете началния възел върху един от краищата на детската площадка.**",
             "place": "Начертайте площния обект като поставите още възли. Завършете площния обект като щракнете върху началния възел. **Начертайте площ за детската площадка.**",
             "search": "**Потърсете '{name}'**",
             "corner": "Площни обекти се чертаят чрез поставяне на възли, които маркират контура на площния обект. **Поставете началния възел върху един от краищата на детската площадка.**",
             "place": "Начертайте площния обект като поставите още възли. Завършете площния обект като щракнете върху началния възел. **Начертайте площ за детската площадка.**",
             "search": "**Потърсете '{name}'**",
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Достъп",
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Достъп",
-                "placeholder": "Неизвестен",
-                "types": {
-                    "access": "Публичен",
-                    "foot": "Пешеходен",
-                    "motor_vehicle": "МПС",
-                    "bicycle": "Велосипеди",
-                    "horse": "Коне"
-                },
                 "options": {
                 "options": {
-                    "yes": {
-                        "title": "Разрешен",
-                        "description": "Достъпът позволен с нормативен акт; право на преминаване"
+                    "designated": {
+                        "description": "Достъпът позволен според указателни табели или специфични местни разпоредби",
+                        "title": "По предназначение"
+                    },
+                    "destination": {
+                        "description": "Достъпът разрешен само за достигане до дестинация",
+                        "title": "До дестинация"
                     },
                     "no": {
                     },
                     "no": {
-                        "title": "Забранен",
-                        "description": "Забранен публичният достъп"
+                        "description": "Забранен публичният достъп",
+                        "title": "Забранен"
                     },
                     "permissive": {
                     },
                     "permissive": {
-                        "title": "Частичен",
-                        "description": "Достъпът позволен докато собственика позволява"
+                        "description": "Достъпът позволен докато собственика позволява",
+                        "title": "Частичен"
                     },
                     "private": {
                     },
                     "private": {
-                        "title": "Частен",
-                        "description": "Достъпът разрешен само с позволение на собственика"
-                    },
-                    "designated": {
-                        "title": "По предназначение",
-                        "description": "Достъпът позволен според указателни табели или специфични местни разпоредби"
+                        "description": "Достъпът разрешен само с позволение на собственика",
+                        "title": "Частен"
                     },
                     },
-                    "destination": {
-                        "title": "До дестинация",
-                        "description": "Достъпът разрешен само за достигане до дестинация"
+                    "yes": {
+                        "description": "Достъпът позволен с нормативен акт; право на преминаване",
+                        "title": "Разрешен"
                     }
                     }
+                },
+                "placeholder": "Неизвестен",
+                "types": {
+                    "access": "Публичен",
+                    "bicycle": "Велосипеди",
+                    "foot": "Пешеходен",
+                    "horse": "Коне",
+                    "motor_vehicle": "МПС"
                 }
             },
             "address": {
                 "label": "Адрес",
                 "placeholders": {
                 }
             },
             "address": {
                 "label": "Адрес",
                 "placeholders": {
-                    "housename": "Име на жилищна сграда",
-                    "number": "123",
-                    "street": "Улица",
                     "city": "Град",
                     "city": "Град",
-                    "postcode": "Пощенски код"
+                    "country": "Държава",
+                    "district": "Община",
+                    "housename": "Къща",
+                    "housenumber": "123",
+                    "place": "Място",
+                    "province": "Област",
+                    "state": "Икономически район NUT2",
+                    "street": "Улица",
+                    "subdistrict": "Землище",
+                    "suburb": "Квартал"
                 }
             },
             "admin_level": {
                 }
             },
             "admin_level": {
             "clock_direction": {
                 "label": "Посока",
                 "options": {
             "clock_direction": {
                 "label": "Посока",
                 "options": {
-                    "clockwise": "По часовниковата стрелка",
-                    "anticlockwise": "Обратно на часовниковата стрелка"
+                    "anticlockwise": "Обратно на часовниковата стрелка",
+                    "clockwise": "По часовниковата стрелка"
                 }
             },
             "collection_times": {
                 }
             },
             "collection_times": {
             "internet_access": {
                 "label": "Интернет достъп",
                 "options": {
             "internet_access": {
                 "label": "Интернет достъп",
                 "options": {
-                    "wlan": "Wifi",
+                    "terminal": "Терминал",
                     "wired": "Кабелен",
                     "wired": "Кабелен",
-                    "terminal": "Терминал"
+                    "wlan": "Wifi"
                 }
             },
                 }
             },
+            "lamp_type": {
+                "label": "Тип"
+            },
             "landuse": {
                 "label": "Вид"
             },
             "landuse": {
                 "label": "Вид"
             },
                 "label": "Вид"
             },
             "religion": {
                 "label": "Вид"
             },
             "religion": {
-                "label": "Религия",
-                "options": {
-                    "christian": "Християнство",
-                    "muslim": "Мюсюлманство",
-                    "buddhist": "Будизъм",
-                    "jewish": "Юдаизъм",
-                    "hindu": "Хиндуизъм",
-                    "shinto": "Шинтоизъм",
-                    "taoist": "Таоизъм"
-                }
+                "label": "Религия"
             },
             "restriction": {
                 "label": "Вид"
             },
             "restriction": {
                 "label": "Вид"
             "route_master": {
                 "label": "Вид"
             },
             "route_master": {
                 "label": "Вид"
             },
-            "sac_scale": {
-                "label": "Трудност на пътеката"
-            },
             "service": {
                 "label": "Вид"
             },
             "service": {
                 "label": "Вид"
             },
             },
             "structure": {
                 "label": "Структура",
             },
             "structure": {
                 "label": "Структура",
-                "placeholder": "Неизвестен",
                 "options": {
                     "bridge": "Мост",
                 "options": {
                     "bridge": "Мост",
-                    "tunnel": "Тунел",
+                    "cutting": "Изкоп",
                     "embankment": "Насип",
                     "embankment": "Насип",
-                    "cutting": "Изкоп"
-                }
+                    "tunnel": "Тунел"
+                },
+                "placeholder": "Неизвестен"
             },
             "supervised": {
                 "label": "Под наблюдение"
             },
             "supervised": {
                 "label": "Под наблюдение"
             "towertype": {
                 "label": "Вид кула"
             },
             "towertype": {
                 "label": "Вид кула"
             },
-            "tracktype": {
-                "label": "Вид"
-            },
             "trail_visibility": {
                 "label": "Видимост на туристическата пътека"
             },
             "trail_visibility": {
                 "label": "Видимост на туристическата пътека"
             },
             },
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipedia"
             },
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipedia"
-            },
-            "wood": {
-                "label": "Вид"
             }
         },
         "presets": {
             }
         },
         "presets": {
             "amenity/cinema": {
                 "name": "Кино"
             },
             "amenity/cinema": {
                 "name": "Кино"
             },
-            "amenity/college": {
-                "name": "Колеж"
-            },
             "amenity/courthouse": {
                 "name": "Съд"
             },
             "amenity/courthouse": {
                 "name": "Съд"
             },
             "amenity/grave_yard": {
                 "name": "Гробище"
             },
             "amenity/grave_yard": {
                 "name": "Гробище"
             },
-            "amenity/hospital": {
-                "name": "Болница"
-            },
-            "amenity/kindergarten": {
-                "name": "Детска градина"
-            },
             "amenity/library": {
                 "name": "Библиотека"
             },
             "amenity/library": {
                 "name": "Библиотека"
             },
             "amenity/restaurant": {
                 "name": "Ресторант"
             },
             "amenity/restaurant": {
                 "name": "Ресторант"
             },
-            "amenity/school": {
-                "name": "Училище"
-            },
             "amenity/swimming_pool": {
                 "name": "Плувен басейн"
             },
             "amenity/swimming_pool": {
                 "name": "Плувен басейн"
             },
             "amenity/townhall": {
                 "name": "Кметство"
             },
             "amenity/townhall": {
                 "name": "Кметство"
             },
-            "amenity/university": {
-                "name": "Университет"
-            },
             "amenity/waste_basket": {
                 "name": "Кош за боклук"
             },
             "amenity/waste_basket": {
                 "name": "Кош за боклук"
             },
             "building/apartments": {
                 "name": "Жилищен блок"
             },
             "building/apartments": {
                 "name": "Жилищен блок"
             },
-            "building/entrance": {
-                "name": "Вход"
-            },
             "building/house": {
                 "name": "Къща"
             },
             "emergency/phone": {
                 "name": "Телефон за спешна помощ"
             },
             "building/house": {
                 "name": "Къща"
             },
             "emergency/phone": {
                 "name": "Телефон за спешна помощ"
             },
-            "entrance": {
-                "name": "Вход"
-            },
             "highway": {
                 "name": "Път"
             },
             "highway": {
                 "name": "Път"
             },
             "highway/motorway": {
                 "name": "Автомагистрала"
             },
             "highway/motorway": {
                 "name": "Автомагистрала"
             },
-            "highway/motorway_junction": {
-                "name": "Автомагистрален пътен възел"
-            },
             "highway/motorway_link": {
                 "name": "Автомагистрална връзка"
             },
             "highway/motorway_link": {
                 "name": "Автомагистрална връзка"
             },
             "highway/steps": {
                 "name": "Стъпала"
             },
             "highway/steps": {
                 "name": "Стъпала"
             },
+            "highway/street_lamp": {
+                "name": "Улична лампа"
+            },
             "highway/tertiary": {
                 "name": "Третокласен път"
             },
             "highway/tertiary": {
                 "name": "Третокласен път"
             },
             "landuse/cemetery": {
                 "name": "Гробищен парк"
             },
             "landuse/cemetery": {
                 "name": "Гробищен парк"
             },
-            "landuse/commercial": {
-                "name": "Търговия"
-            },
             "landuse/construction": {
                 "name": "Строеж"
             },
             "landuse/construction": {
                 "name": "Строеж"
             },
-            "landuse/farm": {
-                "name": "Селско стопанство"
-            },
             "landuse/farmyard": {
                 "name": "Селскостопански двор"
             },
             "landuse/farmyard": {
                 "name": "Селскостопански двор"
             },
             "landuse/grass": {
                 "name": "Трева"
             },
             "landuse/grass": {
                 "name": "Трева"
             },
-            "landuse/industrial": {
-                "name": "Индустрия"
-            },
             "landuse/meadow": {
                 "name": "Пасище"
             },
             "landuse/meadow": {
                 "name": "Пасище"
             },
             "landuse/quarry": {
                 "name": "Кариера"
             },
             "landuse/quarry": {
                 "name": "Кариера"
             },
-            "landuse/residential": {
-                "name": "Жилищна територия"
-            },
-            "landuse/retail": {
-                "name": "Търговия"
-            },
             "landuse/vineyard": {
                 "name": "Лозе"
             },
             "landuse/vineyard": {
                 "name": "Лозе"
             },
             "man_made/water_tower": {
                 "name": "Водна кула"
             },
             "man_made/water_tower": {
                 "name": "Водна кула"
             },
-            "man_made/water_well": {
-                "name": "Кладенец"
-            },
             "man_made/water_works": {
                 "name": "Помпена станция"
             },
             "man_made/water_works": {
                 "name": "Помпена станция"
             },
             "shop/bicycle": {
                 "name": "Магазин за велосипеди"
             },
             "shop/bicycle": {
                 "name": "Магазин за велосипеди"
             },
-            "shop/books": {
-                "name": "Книжарница"
-            },
             "shop/boutique": {
                 "name": "Бутик"
             },
             "shop/boutique": {
                 "name": "Бутик"
             },
             "shop/computer": {
                 "name": "Компютърен магазин"
             },
             "shop/computer": {
                 "name": "Компютърен магазин"
             },
-            "shop/confectionery": {
-                "name": "Сладкарница"
-            },
             "shop/convenience": {
                 "name": "Магазин за хранителни стоки"
             },
             "shop/convenience": {
                 "name": "Магазин за хранителни стоки"
             },
             "shop/doityourself": {
                 "name": "Магазин \"Направи си сам\""
             },
             "shop/doityourself": {
                 "name": "Магазин \"Направи си сам\""
             },
-            "shop/dry_cleaning": {
-                "name": "Химическо чистене"
-            },
             "shop/electronics": {
                 "name": "Магазин за електроника"
             },
             "shop/electronics": {
                 "name": "Магазин за електроника"
             },
             "shop/jewelry": {
                 "name": "Бижутер"
             },
             "shop/jewelry": {
                 "name": "Бижутер"
             },
-            "shop/kiosk": {
-                "name": "Будка за вестници"
-            },
             "shop/laundry": {
                 "name": "Пералня"
             },
             "shop/laundry": {
                 "name": "Пералня"
             },
             "shop/music": {
                 "name": "Музикален магазин"
             },
             "shop/music": {
                 "name": "Музикален магазин"
             },
-            "shop/newsagent": {
-                "name": "Продавач на вестници"
-            },
             "shop/optician": {
                 "name": "Оптика"
             },
             "shop/optician": {
                 "name": "Оптика"
             },
-            "shop/outdoor": {
-                "name": "Магазин за екипировка"
-            },
             "shop/pet": {
                 "name": "Зоо магазин"
             },
             "shop/pet": {
                 "name": "Зоо магазин"
             },
             "type/restriction": {
                 "name": "Ограничение"
             },
             "type/restriction": {
                 "name": "Ограничение"
             },
+            "type/restriction/no_right_turn": {
+                "name": "Без десен завой"
+            },
+            "type/restriction/no_u_turn": {
+                "name": "Без обратен завой"
+            },
+            "type/restriction/only_left_turn": {
+                "name": "Завой само на ляво"
+            },
+            "type/restriction/only_right_turn": {
+                "name": "Завой само на дясно"
+            },
+            "type/restriction/only_straight_on": {
+                "name": "Без завиване"
+            },
             "type/route": {
                 "name": "Маршрут"
             },
             "type/route": {
                 "name": "Маршрут"
             },