Update to iD v1.7.3
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sk.json
index 9696e7c18343a4f5f3ab7952a155f7b9ed313e72..3dfa44d194c9c2bf124324e28eaee958aba237bb 100644 (file)
@@ -71,7 +71,9 @@
                 "line": "Usporiadanie čiary do kruhu.",
                 "area": "Usporiadanie plochy do kruhu."
             },
-            "not_closed": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože nie je uzavretý do slučky."
+            "not_closed": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože nie je uzavretý do slučky.",
+            "too_large": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "orthogonalize": {
             "title": "Usporiadaj do pravého uhla.",
                 "line": "Usporiadanie rohov čiary do pravého uhla.",
                 "area": "Usporiadanie rohov plochy do pravého uhla."
             },
-            "not_squarish": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože nie je štvorcový."
+            "not_squarish": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože nie je štvorcový.",
+            "too_large": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "straighten": {
             "title": "Vyrovnaj",
             "description": "Vyrovnaj túto čiaru.",
             "key": "S",
             "annotation": "Vyrovnanie čiary.",
-            "too_bendy": "Tento objekt nemožno vyrovnať, pretože je príliš nepravidelný."
+            "too_bendy": "Tento objekt nemožno vyrovnať, pretože je príliš nepravidelný.",
+            "connected_to_hidden": "Túto čiaru nemožno vyrovnať, pretože je spojená so skrytým objektom."
         },
         "delete": {
             "title": "Vymaž",
-            "description": "Odstráň z mapy.",
+            "description": "Vymazať objekt navždy.",
             "annotation": {
                 "point": "Odstránenie bodu.",
                 "vertex": "Odstránenie uzla z cesty.",
                 "relation": "Odstránenie relácie.",
                 "multiple": "Odstránenie {n} objektov."
             },
-            "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno vymazať, pretože nebol úplne stiahnutý."
+            "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno vymazať, pretože nebol úplne stiahnutý.",
+            "part_of_relation": "Tento objekt nemôže byť vymazaný, pretože je súčasťou väčšej relácie. Musíte ho najskôr z tejto relácie odobrať.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno vymazať, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "add_member": {
             "annotation": "Pridanie člena do relácie."
             "description": "Oddeľ od seba tieto čiary/plochy.",
             "key": "D",
             "annotation": "Oddelenie čiar/plôch.",
-            "not_connected": "Nie je dostatočný počet čiar/plôch na oddelenie."
+            "not_connected": "Nie je dostatočný počet čiar/plôch na oddelenie.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno oddeliť, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "merge": {
             "title": "Zlúč",
             "annotation": "Zlúčenie {n} čiar.",
             "not_eligible": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené.",
             "not_adjacent": "Tieto čiary nemožno zlúčiť, pretože nie sú prepojené.",
-            "restriction": "Tieto čiary nemôžu byť zlúčené, pretože aspoň jedna z nich je členom relácie \"{relation}\"."
+            "restriction": "Tieto čiary nemôžu byť zlúčené, pretože aspoň jedna z nich je členom relácie \"{relation}\".",
+            "incomplete_relation": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené, pretože aspoň jeden z nich nebol úplne stiahnutý."
         },
         "move": {
             "title": "Presuň",
                 "area": "Presunutie plochy.",
                 "multiple": "Presunutie viacerých objektov."
             },
-            "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno presunúť, pretože nebol úplne stiahnutý."
+            "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno presunúť, pretože nebol úplne stiahnutý.",
+            "too_large": "Tento objekt nemôže byť presunutý, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemôže byť presunutý, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "rotate": {
             "title": "Otoč",
             "annotation": {
                 "line": "Otočenie čiary.",
                 "area": "Otočenie plochy."
-            }
+            },
+            "too_large": "Tento objekt nemôže byť otočený, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemôže byť otočený, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "reverse": {
             "title": "Obráť",
                 "multiple": "Rozdelenie {n} čiar/hraníc plôch. "
             },
             "not_eligible": "Čiary nemôžu byť rozdelené na ich začiatku alebo konci.",
-            "multiple_ways": "Príliš veľa čiar na rozdelenie."
+            "multiple_ways": "Príliš veľa čiar na rozdelenie.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemôžno rozdeliť, pretože je spojený so skrytým objektom."
+        },
+        "restriction": {
+            "help": {
+                "select": "Kliknite pre výber segmentu cesty.",
+                "toggle": "Kliknite pre prepnutie zákazov odbočenia.",
+                "toggle_on": "Kliknite pre pridanie \"{restriction}\" obmedzenia.",
+                "toggle_off": "Kliknite pre odstránenie \"{restriction}\"  obmedzenia,"
+            },
+            "annotation": {
+                "create": "Pridať zákaz odbočenia",
+                "delete": "Odstrániť zákaz odbočenia"
+            }
         }
     },
     "undo": {
     "logout": "odhlásiť",
     "loading_auth": "Pripájam na OpenStreetMap...",
     "report_a_bug": "nahlásiť chybu",
+    "feature_info": {
+        "hidden_warning": "{count} skrytých objektov",
+        "hidden_details": "Tieto objekty sú skryté: {details}"
+    },
     "status": {
         "error": "Nepodarilo sa spojiť s API.",
         "offline": "API je offline. Skúste upravovať neskôr.",
     "commit": {
         "title": "Ukladanie zmien",
         "description_placeholder": "Stručný popis vašich úprav",
-        "message_label": "Pripojiť správu",
+        "message_label": "Krátky popis ukladaných zmien",
         "upload_explanation": "Zmeny, ktoré nahráte, budú viditeľné na všetkých mapách, ktoré používajú údaje z OpenStreetMap.",
         "upload_explanation_with_user": "Zmeny, ktoré nahráte ako {user}, budú viditeľné na všetkých mapách, ktoré používajú údaje z OpenStreetMap.",
         "save": "Ulož",
         "cancel": "Zruš",
+        "changes": "{count} Zmien",
         "warnings": "Varovania",
         "modified": "Upravené",
         "deleted": "Odstránené",
         "list": "Úpravy od {users}",
         "truncated_list": "Úpravy od {users} a {count} ďalších"
     },
+    "infobox": {
+        "selected": "{n} označených",
+        "geometry": "Tvar",
+        "closed": "zatvorené",
+        "center": "Stred",
+        "perimeter": "Obvod",
+        "length": "Dĺžka",
+        "area": "Plocha",
+        "centroid": "Ťažisko",
+        "location": "Poloha",
+        "metric": "Metrické",
+        "imperial": "Imperiálne"
+    },
+    "geometry": {
+        "point": "bod",
+        "vertex": "vrchol",
+        "line": "čiara",
+        "area": "plocha",
+        "relation": "relácia"
+    },
     "geocoder": {
         "search": "Hľadaj celosvetovo...",
         "no_results_visible": "Žiadne výsledky v zobrazenej oblasti",
         "incomplete": "<nebolo stiahnuté>",
         "feature_list": "Hľadaj objekty",
         "edit": "Uprav objekt",
+        "check": {
+            "yes": "Áno",
+            "no": "Nie"
+        },
         "none": "Žiadne",
         "node": "Uzol",
         "way": "Cesta",
         "relation": "Relácia",
-        "location": "Poloha"
+        "location": "Poloha",
+        "add_fields": "Pridaj pole:"
     },
     "background": {
         "title": "Pozadie",
         "percent_brightness": "{opacity}% jas",
         "none": "Žiadne",
         "custom": "Voliteľné",
-        "custom_prompt": "Zadajte vzor pre mapový podklad. Platné znaky sú {z}, {x}, {y} pre Z/X/Y schému a {u} pre quadtile schému.",
+        "custom_button": "Upraviť volitelné pozadie",
+        "custom_prompt": "Zadajte URL pre vzor mapového podkladu. Platné znaky sú {z}, {x}, {y} pre Z/X/Y schému a {u} pre quadtile schému.",
         "fix_misalignment": "Oprav zarovnanie",
         "reset": "vynulovať"
     },
+    "map_data": {
+        "title": "Mapové údaje",
+        "description": "Mapové údaje",
+        "data_layers": "Dátové vrstvy",
+        "fill_area": "Výplň plôch",
+        "map_features": "Mapové objekty",
+        "autohidden": "Tieto objekty boli automaticky skryté, pretože by ich bolo zobrazených príliš veľa. Pre ich editáciu, priblížte mapu."
+    },
+    "feature": {
+        "points": {
+            "description": "Body",
+            "tooltip": "Body záujmu"
+        },
+        "major_roads": {
+            "description": "Hlavné cesty",
+            "tooltip": "Diaľnice, ulice, atď."
+        },
+        "minor_roads": {
+            "description": "Vedľajšie cesty",
+            "tooltip": "Servisné cesty, parkovacie uličky, lesná cesta, atď."
+        },
+        "paths": {
+            "description": "Cestičky",
+            "tooltip": "Chodníky, cestičky pre pešich, cyklocesty, atď."
+        },
+        "buildings": {
+            "description": "Budovy",
+            "tooltip": "Budovy, prístrešky, garáže, atď."
+        },
+        "landuse": {
+            "description": "Využitie územia",
+            "tooltip": "Lesy, farmy, parky, obytné územie, firemné plochy, atď."
+        },
+        "boundaries": {
+            "description": "Hranice",
+            "tooltip": "Administratívne hranice"
+        },
+        "water": {
+            "description": "Vodné objekty",
+            "tooltip": "Rieky, jazerá, rybníky, nádrže, atď."
+        },
+        "rail": {
+            "description": "Železničné objekty",
+            "tooltip": "Železnice"
+        },
+        "power": {
+            "description": "Elektrické objety",
+            "tooltip": "Elektrické vedenia, elektrárne, transformátory, atď."
+        },
+        "past_future": {
+            "description": "Bývalý/Budúci objekt",
+            "tooltip": "Navrhovaný, vo výstavbe, opustený, zbúraný, atď."
+        },
+        "others": {
+            "description": "Iné objekty",
+            "tooltip": "Všetko ostané"
+        }
+    },
+    "area_fill": {
+        "wireframe": {
+            "description": "Bez výplne (obrys)",
+            "tooltip": "Aktivovanie obrysového módu umožní lepšie vidieť družicové snímky na pozadí."
+        },
+        "partial": {
+            "description": "Čiastočná výplň",
+            "tooltip": "Plochy sú vykresné s výplňou iba okolo vnútornych okrajoch. (Odporúčané pre začínajúcich používateľov)"
+        },
+        "full": {
+            "description": "Plná výplň",
+            "tooltip": "Plochy su vykreslené plne vyplnené."
+        }
+    },
     "restore": {
         "heading": "Máte neuložené zmeny",
-        "description": "Želáte si obnoviť neuložené zmeny z predchádzajúcej relácie?",
+        "description": "Želáte si obnoviť neuložené zmeny z predchádzajúcej návštevy?",
         "restore": "Obnov",
         "reset": "Vymaž"
     },
         "title": "Ulož",
         "help": "Ulož zmeny do OpenStreetMap a sprístupni ich ďalším užívateľom.",
         "no_changes": "Žiadne zmeny na uloženie.",
-        "error": "Počas ukladania sa vyskytla chyba",
+        "error": "Počas ukladania sa vyskyla chyba",
+        "status_code": "Server vrátil chybový kód {code}",
+        "unknown_error_details": "Uistite sa prosím, že ste pripojený k internetu.",
         "uploading": "Nahrávam zmeny do OpenStreetMap.",
-        "unsaved_changes": "Máte neuložené zmeny"
+        "unsaved_changes": "Máte neuložené zmeny",
+        "conflict": {
+            "header": "Vyrieš konfliktné úpravy",
+            "count": "Konflikt {num} z {total}",
+            "previous": "< Predošlý",
+            "next": "Ďaľší >",
+            "keep_local": "Zachovaj moje",
+            "keep_remote": "Použi ich",
+            "restore": "Obnov",
+            "delete": "Ponechaj vymazané",
+            "download_changes": "Alebo stiahni moje zmeny",
+            "done": "Všetky konflikty sú vyriešené!",
+            "help": "Iný používateľ pozmenil niektoré z objektov, ktoré ste zmenili aj vy.\nPre viac detajlov o konflikte, kliknite na každú položku nižšie a vyberte, či chcete ponechať\nvaše zmeny alebo zmeny iných užívateľov.\n"
+        }
+    },
+    "merge_remote_changes": {
+        "conflict": {
+            "deleted": "Tento objekt bol vymazaný používateľom {user}.",
+            "location": "Tento objekt bol posunutý vami a tiež používateľom {user}.",
+            "nodelist": "Body boli zmenené vami a tiež používateľom {user}.",
+            "memberlist": "Členy relácie boli zmenené vami a tiež používateľom {user}.",
+            "tags": "Zmenili ste označenie <b>{tag}</b> na \"{local}\" a {user} ho zmenil na \"{remote}\"."
+        }
     },
     "success": {
         "edited_osm": "OSM bol upravený!",
         "help_html": "Vaše zmeny by sa mali objaviť na \"Základnej\" vrstve v priebehu niekoľkých minút. Ostatným vrstvám a niektorým objektom to môže trvať dlhšie\n(<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map' target='_blank'>detaily</a>).\n"
     },
     "confirm": {
-        "okay": "OK"
+        "okay": "OK",
+        "cancel": "Zrušiť"
     },
     "splash": {
         "welcome": "Vitajte v iD editore pre OpenStreetMap",
         "untagged_area": "Neoznačená plocha",
         "many_deletions": "Vymazávate {n} objektov. Ste si naozaj istý? Týmto ich vymažete z mapy na openstreetmap.org, ktorú používajú ďalší používatelia.",
         "tag_suggests_area": "Označenie {tag} predpokladá, že objekt by mal byť plochou a nie čiarou.",
-        "untagged_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je tento/táto {geometry}.",
+        "untagged_point_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je tento bod.",
+        "untagged_line_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je táto línia.",
+        "untagged_area_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je táto plocha.",
         "deprecated_tags": "Neschválené označenie: {tags}"
     },
     "zoom": {
         "zoom": "Priblíž na GPX stopu",
         "browse": "Vyber .gpx súbor"
     },
+    "mapillary": {
+        "tooltip": "Fotografie ulíc z Mapillary",
+        "title": "Vrstva fotografií (Mapillary)",
+        "view_on_mapillary": "Prezrieť tento obrázok na Mapillary"
+    },
     "help": {
         "title": "Pomoc",
-        "help": "# Pomoc\n\nToto je editor pre [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), slobodnú a upravovateľnú mapu sveta. Môžete ho používať na pridávanie a aktualizovanie údajov vo vašom okolí a vylepšiť tak mapu sveta s otvoreným kódom a dátami pre všetkých.\n\nÚpravy, ktoré v tejto mape spravíte, budú viditeľné pre každého, kto používa OpenStreetMap. Na to, aby ste mohli upravovať, budete potrebovať [bezplatný OpenStreetMap účet](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) je kolaboratívny projekt so [zdrojovým kódom dostupným na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
-        "editing_saving": "# Upravovanie a ukladanie\n\nTento editor je primárne navrhnutý na prácu online, a aj práve teraz ho používate cez internetovú stránku.\n\n### Výber objektov\n\nPre výber objektu, ako napríklad cesta alebo bod záujmu, naň kliknite na mape. Týmto sa vybraný objekt zvýrazní, otvorí sa panel s jeho detajlami a zobrazí sa ponuka s úkonmi, ktoré môžete s objektom urobiť.\n\nViacero objektov je možné vybrať podržaním klávesu \"Shift\". Potom jednoducho kliknite na objekty, ktoré chcete vybrať, alebo pretiahnite po mape akoby ste chceli nakresliť obdĺžnik. Týmto sa zobrazí rám a vyberú sa všetky objekty, ktoré sa v ňom nachádzajú.\n\n### Ukladanie úprav\n\nKed urobíte zmeny ako úpravy ciest, budov a miest, tieto budú lokálne uložené, až pokiaľ ich neuložíte na server. Netrápte sa ak urobíte chybu. Zmeny môžete vrátit späť kliknutím na tlačítko vrátiť a zopakovať kliknutím na tlačitko zopakovať.\n\nKeď chcete ukončit sériu úprav, kliknite na \"Uložiť\". Napríklad  ak ste dokončili časť mesta a chcete začať s inou časťou. Budete mať možnosť si prehliadnuť, čo ste urobili a editor poskytne užitočné návrhy a varovania ak niečo nie je so zmenami vporiadku.\n\nAk všetko vyzerá vporiadku, môžete vyplniť krátky komentár vysvetľujúci, čo ste urobili a kliknite znovu na \"Uložiť\" pre odoslanie zmien na [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), kde budú viditeľné pre ostatných používateľov a tak dostupné pre ďalšie vylepšenia.\n\nAk nemôžete dokončiť úpravy počas jedného sedenia, môžete zatvoriť okno prehliadača, vrátiť sa späť (na rovnakom prehliadači a počítači) a editor vám ponúkne obnoviť vašu prácu.\n",
+        "help": "# Pomoc\n\nToto je editor pre [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), slobodnú a upravovateľnú mapu sveta. Môžete ho používať na pridávanie a aktualizovanie údajov vo vašom okolí a vylepšiť tak mapu sveta s otvoreným kódom a dátami pre všetkých.\n\nÚpravy, ktoré v tejto mape spravíte, budú viditeľné pre každého, kto používa OpenStreetMap. Na to, aby ste mohli upravovať, sa budete musieť prihlásiť [prihlásiť](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) je kolaboratívny projekt so [zdrojovým kódom dostupným na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
+        "editing_saving": "# Upravovanie a ukladanie\n\nTento editor je primárne navrhnutý na prácu online, a aj práve teraz ho používate cez internetovú stránku.\n\n### Výber objektov\n\nPre výber objektu, ako napríklad cesta alebo bod záujmu, naň kliknite na mape. Týmto sa vybraný objekt zvýrazní, otvorí sa panel s jeho detajlami a zobrazí sa ponuka s úkonmi, ktoré môžete s objektom urobiť.\n\nViacero objektov je možné vybrať podržaním klávesu \"Shift\". Potom jednoducho kliknite na objekty, ktoré chcete vybrať, alebo pretiahnite po mape akoby ste chceli nakresliť obdĺžnik. Týmto sa zobrazí rám a vyberú sa všetky objekty, ktoré sa v ňom nachádzajú.\n\n### Ukladanie úprav\n\nKed urobíte zmeny ako úpravy ciest, budov a miest, tieto budú lokálne uložené, až pokiaľ ich neuložíte na server. Netrápte sa ak urobíte chybu. Zmeny môžete vrátit späť kliknutím na tlačítko vrátiť a zopakovať kliknutím na tlačitko zopakovať.\n\nKeď chcete ukončit sériu úprav, kliknite na \"Ulož\". Napríklad  ak ste dokončili časť mesta a chcete začať s inou časťou. Budete mať možnosť si prehliadnuť, čo ste urobili a editor poskytne užitočné návrhy a varovania ak niečo nie je so zmenami vporiadku.\n\nAk všetko vyzerá vporiadku, môžete vyplniť krátky komentár vysvetľujúci, čo ste urobili a kliknite znovu na \"Ulož\" pre odoslanie zmien na [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), kde budú viditeľné pre ostatných používateľov a tak dostupné pre ďalšie vylepšenia.\n\nAk nemôžete dokončiť úpravy počas jedného sedenia, môžete zatvoriť okno prehliadača, vrátiť sa späť (na rovnakom prehliadači a počítači) a editor vám ponúkne obnoviť vašu prácu.\n",
         "roads": "# Cesty\n\nS týmto editorom môžete cesty vytvoriť, opraviť alebo vymazať. Cesty môžu byť rôzneho druhu: chodníky, diaľnice, lesné cestičky, cyklochodníky a iné. Akýkoľvek často prechádzaný úsek by malo byť možné zmapovať.\n\n### Výber\n\nKliknite na cestu pre jej výber. Viditeľným by sa mal stať jej obrys spolu s malou ponukou nástrojov na mape a postranným panelom, ukazujúcim dodatočné informácie o ceste.\n\n### Úprava\n\nČasto krát uvidíte cesty, ktoré nie sú zarovnané so snímkami pod nimi alebo s GPS stopu. Tieto cesty môžete upraviť tak, aby boli na správnom mieste.\n\nNajskôr kliknite na cestu, ktorú chcete zmeniť. Týmto sa zvýrazní a po jej dĺžke sa ukážu kontrolné body, ktoré môžete pretiahnuť na lepšiu pozíciu. Ak chcete pridať nový kontrolný bod pre viac detailov, dva krát kliknite na časť cesty bez uzla a jeden bude pridaný.\n\nAk sa cesta spája s inou cestou, ale nie je správne spojená na mape, môžete pretiahnuť jeden z jej kontrolných bodov na druhú cestu, aby ste ich spojili. Spojenie ciest je dôležité pre mapu a nevyhnutné pre poskytovanie navigácie na cestách.\n\nMôžete tiež kliknúť na nástroj \"Presuň\" alebo stlačiť kláves \"M\" pre posunutie celej cesty naraz a potom kliknite znovu, aby ste uložili presun.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je cesta úplne nesprávna - vidíte, že cesta neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam cesta nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný, rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže cesta môže byť jednoducho novopostavená.\n\nCestu môžete vymazať, tak že na ňu kliknete čim ju vyberiete  a potom kliknete na ikonu smetného koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n\n### Vytváranie\n\nZistili ste, že niekde by mala byť cesta ale ona tam nie je? Kliknite naľavo hore na ikonu \"Čiara\" alebo stlačte kláves \"2\" pre kreslenie čiary.\n\nAby ste začali kresliť, kliknite na začiatok cesty na mape. Ak cesta odbočuje z inej existujúcej cesty, začnite kliknútím na miesto, kde sa spájajú.\n\nPotom kliknite na body pozdĺž cesty tak, aby nasledovali správny smer podľa satelitných snímkov alebo GPS. Ak cesta, ktorú kreslíte, pretína ďalšiu cestu, spojte ich kliknutím v mieste križovatky. Keď ste hotový s skreslením, dva krát kliknite alebo stlačte kláves \"Enter\" na vašej klávesnici.\n",
-        "gps": "# GPS\nGPS údaje sú najviac dôveryhodný zdroj dát pre OpenStreetMap. Tento editor podporuje stopy z lokálnych \".gpx\" súborov na vašom počítači. Tento typ GPS stôp môžete zachytiť pomocou rôznych aplikácií pre múdre telefóny ako aj GPS prístrojmi.\n\nPre informácie, ako robiť GPS prieskum, si prečítajte [Surveying with a GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nAby ste použili GPX trasu pre mapovanie, pretiahnite a pustite GPX súbor na mapový editor. Po rozpoznaní, bude pridaný na mapu ako jasná zelená čiara. Kliknite na ponuku \"Nastavenia pozadia\" na ľavej strane pre zapnutie, vypnutie alebo priblíženie na túto novú GPX vrstvu.\n\nGPX trasa nie je priamo nahraná na OpenStreetMap. Najlepší spôsob ako ju využiť je, použiť ju ako predlohu pre zakreslovanie nových objektov a potom ju [nahrať na OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create) pre ďalších uživateľov.\n \n",
+        "gps": "# GPS\nGPS údaje sú najviac dôveryhodný zdroj dát pre OpenStreetMap. Tento editor podporuje stopy z lokálnych \".gpx\" súborov na vašom počítači. Tento typ GPS stôp môžete zachytiť pomocou rôznych aplikácií pre múdre telefóny ako aj GPS prístrojmi.\n\nPre informácie, ako robiť GPS prieskum, si prečítajte [Surveying with a GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nAby ste použili GPX trasu pre mapovanie, pretiahnite a pustite GPX súbor na mapový editor. Po rozpoznaní, bude pridaný na mapu ako jasná fialová čiara. Kliknite na ponuku \"Mapové údaje\" na ľavej strane pre zapnutie, vypnutie alebo priblíženie na túto novú GPX vrstvu.\n\nGPX trasa nie je priamo nahraná na OpenStreetMap. Najlepší spôsob ako ju využiť je, použiť ju ako predlohu pre zakreslovanie nových objektov a potom ju [nahrať na OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create) pre ďalších uživateľov.\n \n",
         "imagery": "# Snímky povrchu\n\nLetecké snímky sú dôležitým zdrojom pre mapovanie. Kombinácia leteckých fotografií, satelitných snímok a voľne skompilovaných zdrojov je v editore dostupná vpravo pod ponukou \"Nastavenia pozadia\".\n\nŠtandardne je v editore predvolená satelitná vrstva z [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/), ale ako posuniete a priblížite mapu na nové geografické miesta, dostupnými sa stanú nové zdroje. Niektoré krajiny ako Spojené Štáty, Francúzsko, a Dánsko majú pre niektoré oblasti dostupné veľmi kvalitné snímky.\n\nSnímky môžu byť niekedy posunuté voči mapovým dátam, kvôli chybe na strane poskytovateľa snímkov. Ak uvidíte veľa ciest posunutých voči pozadiu, neposúvajte ich hneď všetky, aby ste ich zarovnali s pozadím. Namiesto toho môžete upraviť snímky, aby odpovedali existujúcim dátam tým, že kliknete na \"Oprav zarovnanie\" naspodku Nastavenia pozadia.\n",
         "addresses": "# Adresy\n\nAdresy sú jedny z najužitočnejších informácií na mape.\n\nHoci sú adresy často znázorňované ako časti ulíc, v OpenStreetMap sú zaznamenávané ako atribúty budov a miest pozdĺž ulíc.\n\nInformáciu o adrese môžete pridať ku miestam znázornených ako obrysy budov, ale aj ku tým, ktoré boli zmapované ako jediný bod. Najvhodnejším zdrojom adresných údajov je miestny prieskum alebo znalosť lokality. Tak ako pri iných objektoch, kopírovanie z komerčných zdrojov ako Google Mapy je prísne zakázané.\n",
-        "inspector": "# Používanie Inšpektora\n\nInšpektor je používateľské rozhranie na ľavej strane stránky, ktoré sa objaví po vybraní objektu a umožní vám upravovať detaily.\n\n### Voľba typu objektu\n\nPo tom ako pridáte bod, čiaru alebo plochu, môžete vybrať aký je to typ objektu. Napríklad či je to diaľnica alebo obytná ulica, či supermarket alebo kaviareň. Inšpektor zobrazí tlačítka pre bežné typy objektov a nájsť ďalšie môžete zadaním toho, čo hľadáte do vyhľadávacieho políčka.\n\nKliknite na \"i\" v pravom dolnom rohu tlačítka pre výber typu objektu, ak sa chcete o ňom dozvedieť viac. Kliknite na tlačítko a vyberte typ objektu.\n\n### Používanie formulárov a upravovanie označenia\n\nPo tom ako zvolíte typ objektu, alebo keď vyberiete objekt, ktorý už má pridelený typ, inšpektor zobrazí polia s detailmi o objekte ako jeho meno a adresa.\n\nPod poliami sú ikony, na ktoré môžete kliknúť a pridať ďalšie detaily ako informácie z [Wikipédie](http://www.wikipedia.org/), prístup pre vozičkárov a ďalšie.\n\nNaspodku inšpektora kliknite na \"Dodatočné označenia\" pre pridanie  ľubovoľných označení pre daný element. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) je výborný zdroj pre zistenie populárnych kombinácií označení.\n\nZmeny, ktoré spravíte v inšpektorovi, sú automaticky aplikované na mapu. Vrátiť späť ich môžete kedykoľvek kliknutím na tlačítko \"Vrátiť\".\n",
+        "inspector": "# Používanie Inšpektora\n\nInšpektor je používateľské rozhranie na ľavej strane stránky, ktoré sa objaví po vybraní objektu a umožní vám upravovať detaily.\n\n### Voľba typu objektu\n\nPo tom ako pridáte bod, čiaru alebo plochu, môžete vybrať aký je to typ objektu. Napríklad či je to diaľnica alebo obytná ulica, či supermarket alebo kaviareň. Inšpektor zobrazí tlačítka pre bežné typy objektov a nájsť ďalšie môžete zadaním toho, čo hľadáte do vyhľadávacieho poľa.\n\nKliknite na \"i\" v pravom dolnom rohu tlačítka pre výber typu objektu, ak sa chcete o ňom dozvedieť viac. Kliknite na tlačítko a vyberte typ objektu.\n\n### Používanie formulárov a upravovanie označenia\n\nPo tom ako zvolíte typ objektu, alebo keď vyberiete objekt, ktorý už má pridelený typ, inšpektor zobrazí polia s detailmi o objekte ako jeho meno a adresa.\n\nPod poliami sú ikony, na ktoré môžete kliknúť a pridať ďalšie detaily ako informácie z [Wikipédie](http://www.wikipedia.org/), prístup pre vozičkárov a ďalšie.\n\nNaspodku inšpektora kliknite na \"Dodatočné označenia\" pre pridanie  ľubovoľných označení pre daný element. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) je výborný zdroj pre zistenie populárnych kombinácií označení.\n\nZmeny, ktoré spravíte v inšpektorovi, sú automaticky aplikované na mapu. Vrátiť späť ich môžete kedykoľvek kliknutím na tlačítko \"Vrátiť\".\n",
         "buildings": "# Budovy\n\nOpenStreetMap je najväčšia databáza budov na svete. Práve vy ju môžete tvoriť a vylepšovať.\n\n### Výber\n\nBudovu môžete vybrať kliknutím na jej hranicu. Týmto sa budova zvýrazní a otvorí sa malá ponuka nástrojov a postranný panel, ukazujúcim dodatočné informácie o budove.\n\n### Úprava\n\nNiekedy môžu byť budovy chybne umiestnené alebo mať nesprávne označenia.\n\nPre presun celej budovy ju vyberte, a potom kliknite na nástroj \"Presunúť\". Posuňte vašu myš, aby ste posunuli budovu a kliknite, keď je umiestnená správne.\n\nPre opravu tvaru budovy, kliknite a ťahajte za uzly, ktoré tvoria jej ohraničenie, na lepšie miesto.\n\n### Vytváranie\n\nJeden z hlavných problémov okolo pridávania budov je, že OpenStreetMap zaznamenáva budovy ako útvary aj ako body. Nepísaným pravidlom je mapovať budovy vo forme útvaru vždy, keď je to možné a mapovať firmy, domovy, služby občianskej vybavenosti a ďalšie subjekty, ktoré v budove pôsobia ako body umiestnené vo vnútri útvaru budovy.\n\nZačnite kresliť budovu ako útvar, klinutím na tlačítko \"Plocha\" vľavo hore a ukončite ju buď stlačením \"Enter\" na vašej klávesnici alebo kliknutím na prvý uzol, ktorý ste zakreslili, čím uzavriete útvar.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je budova úplne nesprávna - vidíte, že neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný. Rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže budova môže byť jednoducho novopostavená.\n\nBudovu môžete vymazať tak, že na ňu kliknete, čím ju vyberiete, a potom kliknete na ikonu koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n",
         "relations": "# Relácie\n\nRelácia je zvláštny typ objektu v OpenStreetMap, ktorý zoskupuje dokopy iné objekty. Dva najčastejšie typy relácií  sú *trasy*, ktoré zoskupujú časti cesty patriace určitému cestnému ťahu a *multipolygóny*, ktoré zoskupujú čiary vytvárajúce zložité plochy (pozostávajúce z niekoľko častí alebo otvorov uprostred).\n\nObjekty v relácií sa nazývajú *členy*. V postrannom panely môžete vidieť v akých reláciach sa objekt nachádza a kliknutím na reláciu ju označiť. Keď je relácia označená, môžete vidieť všetky jej členy na postrannom panely a zvýraznené na mape.\n\nVo väčšine prípadov sa iD postará o udržovanie relácií počas vášho upravovania automaticky. Dôležitá vec, na ktorú by ste si mali dávať pozor je, ak vymažete časť cesty, aby ste ju presnejšie nakreslili, že táto časť bude členom rovnakých relácií ako časť pôvodná.\n\n ## Úprava relácií\n\nAk chcete upravovať relácie, tu sú základy.\n\nPre pridanie objektu do relácie, vyberte objekt a kliknite na tlačítko \"+\" v časti postranného panelu s názvom \"Všetky relácie\" a vyberte alebo napíšte meno relácie.\n\nPre vytvorenie novej relácie, vyberte prvý objekt, ktorý by mal byť jej členom a kliknite na tlačítko \"+\" v časti s názvom \"Všetky relácie\" a vyberte \"Nová relácia...\".\n\nPre odstránenie objektu z relácie, vyberte objekt a kliknite na tlačitko smetného koša, vedľa relácie, z ktorej ho chcete odobrať.\n\n Pomocou nástroja \"Zlúč\" môžete vytvoriť multipolygón s dierami. Nakreslite dve plochy (vonkajšiu a vnútornú), stlačte klávesu Shift a kliknite na každú z nich, aby ste ich vybrali a potom kliknite na tlačítko \"Zlúč\" (+).\n"
     },
         "navigation": {
             "title": "Navigácia",
             "drag": "Hlavná plocha s mapou zobrazuje nad pozadím údaje z OpenStreetMap. Presúvať sa môžete ťahaním za mapu alebo koliečkom myši rovnako, ako u iných webových máp. **Potiahnite za mapu!**",
-            "select": "Objekty na mape sú reprezentované tromi spôsobmi: pomocou bodov, čiar alebo plôch. Všetky objekty môžu byť vybraté tým, že na ne kliknete. **Kliknite na bod, aby ste ho vybrali.**",
+            "select": "Objekty na mape sú reprezentované tromi spôsobmi: pomocou bodov, čiar alebo plôch. Každý objekt môžete vybrať tým, že naň kliknete. **Kliknite na bod, aby ste ho vybrali.**",
             "header": "Hlavička nám ukazuje typ objektu.",
-            "pane": "Keď je objekt vybraný, zobrazí sa editor objektu. Hlavička nám ukazuje typ objektu a hlavný panel zobrazuje atribúty objektu, ako sú jeho meno a adresa. **Zatvorte editor objektu pomocou tlačítka vpravo hore.**"
+            "pane": "Keď je objekt vybraný, zobrazí sa editor objektu. Hlavička nám ukazuje typ objektu a hlavný panel zobrazuje vlastnosti objektu, ako sú jeho meno a adresa. **Zatvorte editor objektu pomocou tlačítka vpravo hore.**"
         },
         "points": {
             "title": "Body",
-            "add": "Body môžu byť použité na znázorňovanie objektov ako sú obchody, reštaurácie a pamätihodnosťi. Označujú špecifickú polohu a popisujú čo sa tam nachádza. **Kliknite na tlačidlo Bod a pridajte nový bod.**",
+            "add": "Body môžu byť použité na znázorňovanie objektov ako sú obchody, reštaurácie a pamätihodnosťi. Označujú špecifickú polohu a popisujú čo sa tam nachádza. **Kliknite na tlačítko Bod a pridajte nový bod.**",
             "place": "Bod môžete umiestniť kliknutím na mapu. **Umiestnite bod na vrch budovy.**",
             "search": "Body môžu znázorňovať veľa rôznych objektov. Bod, ktorý ste práve pridali, je Kaviareň. **Vyhľadajte \"{name}\"**",
             "choose": "**Vyberte Kaviareň zo zoznamu.**",
         },
         "areas": {
             "title": "Plochy",
-            "add": "Plochy sú detailnejší spôsob ako znázorniť objekty. Poskytujú informácie o hraniciach objektu. Plochy môžu byť použité pre väčšinu typov objektov, pre ktoré používame body a sú aj často krát uprednostňované. **Kliknite na tlačítko Plocha a pridajte novú plochu.**",
+            "add": "Plochy slúžia na zobrazenie hraníc jazier, budov a obytných oblastí. Môžu byť taktiež použité pre podrobnejšie zmapovanie mnohých objektov, ktoré by ste normálne mapovali ako bod. ** Kliknite na tlačítko Plocha a pridajte novú oblasť. **",
             "corner": "Plochy sú zakreslované umiestňovaním uzlov, ktoré označujú hranicu plochy. **Umiestnite počiatočný uzol na jeden z rohov ihriska.**",
-            "place": "Nakreslite plochu umiestnením ďalších uzlov. Dokončite plochu kliknutím na počiatočný uzol. **Nakreslite plochu pre ihrisko.**",
+            "place": "Nakreslite plochu umiestnením ďalších uzlov.  Plochu dokončíte kliknutím na počiatočný uzol. **Nakreslite plochu pre ihrisko.**",
             "search": "**Vyhľadajte \"{name}\".**",
-            "choose": "**Vyberte Ihrisko zo zoznamu.**",
+            "choose": "**Vyberte ihrisko zo zoznamu.**",
             "describe": "**Vyplňte názov a zatvorte editor objektu**"
         },
         "lines": {
             "category-rail": {
                 "name": "Železnica"
             },
+            "category-restriction": {
+                "name": "Obmedzenie"
+            },
             "category-road": {
                 "name": "Cesta"
             },
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Prístup",
-                "placeholder": "Neznámy",
-                "types": {
-                    "access": "Všeobecné",
-                    "foot": "Chodci",
-                    "motor_vehicle": "Motorové vozidlá",
-                    "bicycle": "Bicykle",
-                    "horse": "Kone"
-                },
                 "options": {
-                    "yes": {
-                        "title": "Povolené",
-                        "description": "Vstup povolený zo zákona"
+                    "designated": {
+                        "description": "Povolenie vstupu je riadené dopravnými značkami alebo miestnymi zákonmi",
+                        "title": "Vyznačené"
+                    },
+                    "destination": {
+                        "description": "Vstup povolený iba dosiahnutie cieľa",
+                        "title": "Prejazd zakázaný"
                     },
                     "no": {
-                        "title": "Zakázané",
-                        "description": "Verejnosti vstup zakázaný"
+                        "description": "Verejnosti vstup zakázaný",
+                        "title": "Zakázané"
                     },
                     "permissive": {
-                        "title": "Povolený",
-                        "description": "Vstup povolený pokiaľ majiteľ povolenie neodvolá"
+                        "description": "Vstup povolený pokiaľ majiteľ povolenie neodvolá",
+                        "title": "Povolený"
                     },
                     "private": {
-                        "title": "Súkromné",
-                        "description": "Vstup možný iba s povolením vlastníka na individuálnom základe"
-                    },
-                    "designated": {
-                        "title": "Vyznačené",
-                        "description": "Povolenie vstupu je riadené dopravnými značkami alebo miestnymi zákonmi"
+                        "description": "Vstup možný iba s povolením vlastníka na individuálnom základe",
+                        "title": "Súkromné"
                     },
-                    "destination": {
-                        "title": "Prejazd zakázaný",
-                        "description": "Vstup povolený iba dosiahnutie cieľa"
+                    "yes": {
+                        "description": "Vstup povolený zo zákona",
+                        "title": "Povolené"
                     }
+                },
+                "placeholder": "Neznámy",
+                "types": {
+                    "access": "Všeobecné",
+                    "bicycle": "Bicykle",
+                    "foot": "Chodci",
+                    "horse": "Kone",
+                    "motor_vehicle": "Motorové vozidlá"
                 }
             },
             "access_simple": {
+                "label": "Prístup",
+                "placeholder": "áno"
+            },
+            "access_toilets": {
                 "label": "Prístup"
             },
             "address": {
                 "label": "Adresa",
                 "placeholders": {
-                    "housename": "Adresný názov budovy",
-                    "number": "123",
-                    "street": "Ulica",
                     "city": "Mesto",
-                    "postcode": "PSČ"
+                    "country": "Štát",
+                    "district": "Okres",
+                    "hamlet": "Osada/Samota",
+                    "housename": "Meno domu",
+                    "housenumber": "123",
+                    "place": "Obec",
+                    "postcode": "PSČ",
+                    "province": "Provincia",
+                    "state": "Štát",
+                    "street": "Ulica",
+                    "subdistrict": "Podoblasť",
+                    "suburb": "Predmestie"
                 }
             },
             "admin_level": {
                 "label": "Typ"
             },
             "aerialway/access": {
-                "label": "Prístup"
+                "label": "Prístup",
+                "options": {
+                    "both": "Obidva",
+                    "entry": "Vchod",
+                    "exit": "Východ"
+                }
             },
             "aerialway/bubble": {
                 "label": "Štít proti vetru"
                 "placeholder": "2, 4, 8..."
             },
             "aerialway/summer/access": {
-                "label": "Prístup (leto)"
+                "label": "Prístup (leto)",
+                "options": {
+                    "both": "Obidva",
+                    "entry": "Vchod",
+                    "exit": "Východ"
+                }
             },
             "aeroway": {
                 "label": "Typ"
             "barrier": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "bench": {
+                "label": "Lavička"
+            },
             "bicycle_parking": {
                 "label": "Typ"
             },
             "boundary": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "brand": {
+                "label": "Značka"
+            },
             "building": {
                 "label": "Budova"
             },
             "building_area": {
                 "label": "Budova"
             },
-            "cans": {
-                "label": "Prijíma plechovky"
-            },
             "capacity": {
                 "label": "Kapacita",
                 "placeholder": "50, 100, 200..."
             },
             "cardinal_direction": {
-                "label": "Smer"
+                "label": "Smer",
+                "options": {
+                    "E": "Východ",
+                    "ENE": "Východo-severovýchod",
+                    "ESE": "Východo-juhovýchod",
+                    "N": "Sever",
+                    "NE": "Severtovýchod",
+                    "NNE": "Severo-severovýchod",
+                    "NNW": "Severo-severozápad",
+                    "NW": "Severozápad",
+                    "S": "Juh",
+                    "SE": "Juhovýchod",
+                    "SSE": "Juho-juhovýchod",
+                    "SSW": "Juho-juhozápad",
+                    "SW": "Juhozápad",
+                    "W": "Západ",
+                    "WNW": "Západo-severozápad",
+                    "WSW": "Západo-juhozápad"
+                }
             },
             "clock_direction": {
                 "label": "Smer",
                 "options": {
-                    "clockwise": "V smere hodinových ručičiek",
-                    "anticlockwise": "Proti smeru hodinových ručičiek"
+                    "anticlockwise": "Proti smeru hodinových ručičiek",
+                    "clockwise": "V smere hodinových ručičiek"
                 }
             },
-            "clothes": {
-                "label": "Prijíma oblečenie"
-            },
             "collection_times": {
                 "label": "Časy výberov"
             },
             "construction": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "content": {
+                "label": "Obsah"
+            },
             "country": {
                 "label": "štát"
             },
             "covered": {
                 "label": "Krytý"
             },
+            "craft": {
+                "label": "Typ"
+            },
+            "crop": {
+                "label": "Pole"
+            },
             "crossing": {
                 "label": "Typ"
             },
             "cuisine": {
                 "label": "Druh jedla"
             },
+            "delivery": {
+                "label": "Zásobovnie"
+            },
             "denomination": {
                 "label": "Vierovyznanie"
             },
             "description": {
                 "label": "Popis"
             },
+            "drive_through": {
+                "label": "Obslúženie z auta"
+            },
             "electrified": {
-                "label": "Elektrifikovaná"
+                "label": "Elektrifikovaná",
+                "options": {
+                    "contact_line": "Troleje",
+                    "no": "Nie",
+                    "rail": "Elektrifikované koľaje",
+                    "yes": "Áno (nešpecifikované)"
+                },
+                "placeholder": "Troleje, elektrifikované koľaje..."
             },
             "elevation": {
                 "label": "Nadmorská výška"
             "entrance": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "except": {
+                "label": "Výnimky"
+            },
             "fax": {
                 "label": "Fax",
                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
                 "label": "Poplatok"
             },
             "fire_hydrant/type": {
-                "label": "Typ"
+                "label": "Typ",
+                "options": {
+                    "pillar": "Stĺpik/Nadzemný",
+                    "pond": "Požiarna nádrž",
+                    "underground": "Podzemný",
+                    "wall": "Nastenný"
+                }
             },
             "fixme": {
                 "label": "Oprav ma!"
             },
+            "fuel": {
+                "label": "Palivo"
+            },
+            "fuel/biodiesel": {
+                "label": "Predáva Bionaftu"
+            },
+            "fuel/diesel": {
+                "label": "Predáva naftu"
+            },
+            "fuel/e10": {
+                "label": "Predáva E10"
+            },
+            "fuel/e85": {
+                "label": "Predáva E85"
+            },
+            "fuel/lpg": {
+                "label": "Predáva LPG"
+            },
+            "fuel/octane_100": {
+                "label": "Predáva 100 oktánový benzín"
+            },
+            "fuel/octane_91": {
+                "label": "Predáva 91 oktánový benzín"
+            },
+            "fuel/octane_95": {
+                "label": "Predáva 95 oktánový benzín"
+            },
+            "fuel/octane_98": {
+                "label": "Predáva 98 oktánový benzín"
+            },
             "gauge": {
                 "label": "Rozchod"
             },
+            "gender": {
+                "label": "Pohlavie",
+                "options": {
+                    "female": "Ženy",
+                    "male": "Muži",
+                    "unisex": "Unisex"
+                },
+                "placeholder": "Neznáme"
+            },
             "generator/method": {
                 "label": "Metóda"
             },
             "generator/type": {
                 "label": "Typ"
             },
-            "glass": {
-                "label": "Prijíma sklo"
-            },
             "golf_hole": {
                 "label": "Referenčné čislo",
                 "placeholder": "Číslo jamky (1-18)"
             "historic": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "hoops": {
+                "label": "Koše",
+                "placeholder": "1, 2, 4..."
+            },
             "iata": {
                 "label": "IATA"
             },
             "incline": {
                 "label": "Sklon"
             },
+            "incline_steps": {
+                "label": "Sklon",
+                "options": {
+                    "down": "Nadol",
+                    "up": "Nahor"
+                }
+            },
             "information": {
                 "label": "Typ"
             },
             "internet_access": {
                 "label": "Prístup k Internetu",
                 "options": {
-                    "wlan": "Wifi",
+                    "no": "Nie",
+                    "terminal": "Terminál",
                     "wired": "Káblom",
-                    "terminal": "Terminál"
+                    "wlan": "Wifi",
+                    "yes": "Áno"
                 }
             },
+            "lamp_type": {
+                "label": "Typ"
+            },
             "landuse": {
                 "label": "Typ"
             },
             "layer": {
                 "label": "Vrstva"
             },
+            "leaf_cycle": {
+                "label": "Opadavosť",
+                "options": {
+                    "deciduous": "Opadavý",
+                    "evergreen": "Neopadavý",
+                    "mixed": "Zmiešaný",
+                    "semi_deciduous": "Krátkoopadavý",
+                    "semi_evergreen": "Poloopadavý"
+                }
+            },
+            "leaf_type": {
+                "label": "Typ listov",
+                "options": {
+                    "broadleaved": "Širokolisté",
+                    "leafless": "Bezlisté",
+                    "mixed": "Zmiešané",
+                    "needleleaved": "Ihličnaté"
+                }
+            },
             "leisure": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "length": {
+                "label": "Dĺžka (metrov)"
+            },
             "levels": {
                 "label": "Poschodia",
                 "placeholder": "2, 4, 6..."
                 "label": "Povolená rýchlosť",
                 "placeholder": "40, 50, 60..."
             },
+            "mtb/scale": {
+                "label": "Obtiažnosť pre horské bicykle",
+                "options": {
+                    "0": "0: Štrk/zhutnená pôda, bez prekážok, široké zákruty",
+                    "1": "1: Miestami nespevnený povrch, malé prekážky, široké zákruty",
+                    "2": "2: Väčšinou nespevnený povrch, veľké prekážky, ľahké vlásenky",
+                    "3": "3: Klzký povrch, veľké prekážky, úzke vlásenky",
+                    "4": "4: Nespevnený povrch alebo balvany, nebezpečné vlásenky",
+                    "5": "5: Najväčšia obtiažnosť, skalné polia, zosuvy pôdy",
+                    "6": "6: Nezjazdné okrem najlepších horských bicyklistov"
+                },
+                "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
+            },
+            "mtb/scale/imba": {
+                "label": "Obtiažnosť podľa IMBA",
+                "options": {
+                    "0": "Najľahšia (biely kruh)",
+                    "1": "Ľahká (zelený kruh)",
+                    "2": "Stredná (modrý štvorec)",
+                    "3": "Ťažká (čierny kosoštvorec)",
+                    "4": "Veľmi ťažká (dvojitý čierny kosoštvorec)"
+                },
+                "placeholder": "Lahká, stredná, ťažká..."
+            },
+            "mtb/scale/uphill": {
+                "label": "Obtiažnosť jazdy do kopca",
+                "options": {
+                    "0": "0: Priem. sklon <10%, štrk/udupaná hlina, bez prekážok",
+                    "1": "1: Priem. sklon <15%, štrk/udupaná hlina, niekoľko malých objektov",
+                    "2": "2: Priem. sklon <20%, stabilný povrch, kamene/korene veľkosti päste",
+                    "3": "3: Priem. sklon <25%, premenlivý povrch, kamene/korene veľkosti päste",
+                    "4": "4: Priem. sklon <30%, nevhodné podmienky, veľké kamene/konáre",
+                    "5": "5: Veľmi strmé, bicykel sa musí tlačiť alebo preniesť"
+                },
+                "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
+            },
             "name": {
                 "label": "Názov",
-                "placeholder": "Vlastné meno objektu (iba ak existuje)"
+                "placeholder": "Vlastné meno objektu (nepovinné)"
             },
             "natural": {
                 "label": "Prírodný"
                 "label": "Typ"
             },
             "oneway": {
-                "label": "Jednosmerná"
+                "label": "Jednosmerná",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "undefined": "Pravdepodobne nie",
+                    "yes": "Áno"
+                }
             },
             "oneway_yes": {
-                "label": "Jednosmerná"
+                "label": "Jednosmerná",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "undefined": "Pravdepodobne áno",
+                    "yes": "Áno"
+                }
             },
             "opening_hours": {
                 "label": "Hodiny"
             "operator": {
                 "label": "Operátor"
             },
-            "paper": {
-                "label": "Prijíma papier"
-            },
             "par": {
                 "label": "Par",
                 "placeholder": "3, 4, 5..."
                 "label": "Odstavné parkovisko"
             },
             "parking": {
-                "label": "Typ"
+                "label": "Typ",
+                "options": {
+                    "carports": "Kryté",
+                    "garage_boxes": "Garáže",
+                    "lane": "Postranné",
+                    "multi-storey": "Viacúrovňové",
+                    "sheds": "Šopy",
+                    "surface": "Povrch",
+                    "underground": "Podzemné"
+                }
             },
             "phone": {
                 "label": "Telefón",
                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
             },
             "piste/difficulty": {
-                "label": "Obtiažnosť"
+                "label": "Obtiažnosť",
+                "options": {
+                    "advanced": "Pokročilá (čierny kosoštvorec)",
+                    "easy": "Ľahká (zelený kruh)",
+                    "expert": "Pre expertov (dvojitý čierny kosoštvorec)",
+                    "extreme": "Extrémna (potrebné horolezecké vybavenie)",
+                    "freeride": "Voľný zjazd (mimo zjazdovky)",
+                    "intermediate": "Stredná (modrý štvorec)",
+                    "novice": "Pre začiatočníkov (inštruktážny)"
+                },
+                "placeholder": "Ľahká, stredná, pokročilá..."
             },
             "piste/grooming": {
-                "label": "Úprava"
+                "label": "Úprava",
+                "options": {
+                    "backcountry": "Bežky",
+                    "classic": "Klasické",
+                    "classic+skating": "Klasické a korčuľovanie",
+                    "mogul": "Bubny",
+                    "scooter": "Snežné skútre",
+                    "skating": "Korčuľovanie"
+                }
             },
             "piste/type": {
-                "label": "Typ"
+                "label": "Typ",
+                "options": {
+                    "downhill": "Zjazd",
+                    "hike": "Pešie túry",
+                    "ice_skate": "Korčuľovanie",
+                    "nordic": "Severské lyžovanie",
+                    "playground": "Ihrisko",
+                    "skitour": "Bežkovanie do kopca",
+                    "sled": "Sánky",
+                    "sleigh": "Záprah",
+                    "snow_park": "Snežný park"
+                }
             },
             "place": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "population": {
+                "label": "Populácia"
+            },
             "power": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "power_supply": {
+                "label": "Elektrický zdoj"
+            },
             "railway": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "recycling/cans": {
+                "label": "Plechovky"
+            },
+            "recycling/clothes": {
+                "label": "Oblečenie"
+            },
+            "recycling/glass": {
+                "label": "Sklo"
+            },
+            "recycling/paper": {
+                "label": "Papier"
+            },
             "ref": {
                 "label": "Referenčné čislo"
             },
                 "label": "Typ"
             },
             "religion": {
-                "label": "Náboženstvo",
-                "options": {
-                    "christian": "Kresťanstvo",
-                    "muslim": "Islam",
-                    "buddhist": "Budhizmus",
-                    "jewish": "Židovské",
-                    "hindu": "Hinduistické",
-                    "shinto": "Šintuizmus",
-                    "taoist": "Taoizmus"
-                }
+                "label": "Náboženstvo"
             },
             "restriction": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "restrictions": {
+                "label": "Zákazy odbočovanie"
+            },
             "route": {
                 "label": "Typ"
             },
                 "label": "Typ"
             },
             "sac_scale": {
-                "label": "Obtiažnosť chodníka"
+                "label": "Obtiažnosť turistickej trasy",
+                "options": {
+                    "alpine_hiking": "T4: Vysokohorská  turistika",
+                    "demanding_alpine_hiking": "T5: Náročná vysokohorská turistika",
+                    "demanding_mountain_hiking": "T3: Náročná horská turistika",
+                    "difficult_alpine_hiking": "T6: Obtiažna vysokohorská turistika",
+                    "hiking": "T1: Turistika",
+                    "mountain_hiking": "T2: Horská turistika"
+                },
+                "placeholder": "Horská turistika, vysokohorská turistika..."
+            },
+            "sanitary_dump_station": {
+                "label": "Vyprázdňovanie toaliet"
+            },
+            "seasonal": {
+                "label": "Sezónne"
             },
             "service": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "service/bicycle/chain_tool": {
+                "label": "Oprava reťaze",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "undefined": "Pravdepodobne nie",
+                    "yes": "Áno"
+                }
+            },
+            "service/bicycle/pump": {
+                "label": "Vzduchová pumpa",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "undefined": "Pravdepodobne nie",
+                    "yes": "Áno"
+                }
+            },
+            "service_rail": {
+                "label": "Typ koľaje",
+                "options": {
+                    "crossover": "Výhybka",
+                    "siding": "Výhybňa",
+                    "spur": "Vlečka",
+                    "yard": "Zoraďovacia koľaj"
+                }
+            },
             "shelter": {
                 "label": "Prístrešok"
             },
             "shop": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "sloped_curb": {
+                "label": "Znížený obrubník"
+            },
+            "smoking": {
+                "label": "Fajčenie",
+                "options": {
+                    "dedicated": "Určený pre fajčiarov (napr. fajčiarský klub)",
+                    "isolated": "Vo fajčiarskom priestore, fyzicky oddelený",
+                    "no": "Zákaz fajčenia",
+                    "outside": "Vo vonkajšich priestoroch",
+                    "separated": "Vo fajčiarskom priestore, bez fyzického oddelenia",
+                    "yes": "Povolené všade"
+                },
+                "placeholder": "Nie, odelene, áno..."
+            },
+            "smoothness": {
+                "label": "Rovnosť vozovky",
+                "options": {
+                    "bad": "Pevné kolesá: trekový bicykel, auto, rikša",
+                    "excellent": "Malé kolieska: kolieskové korčule, skateboard",
+                    "good": "Tenké kolesá: závodný bicykel",
+                    "horrible": "Off-road: výkonné off-road vozidlo",
+                    "impassable": "Nepriechodné / Nie pre kolesové vozidlá",
+                    "intermediate": "Kolesá: mestský bicykel, invalidný vozík, skúter",
+                    "very_bad": "Zvýšený podvozok: ľahké off-road vozidlo",
+                    "very_horrible": "Špecializovaný off-road: traktor, štvorkolka"
+                },
+                "placeholder": "Malé kolieska, kolesá, off-road..."
+            },
             "social_facility_for": {
                 "label": "Služby poskytované pre",
                 "placeholder": "Bezdomovcov, postihnutých, deti, atď."
             "sport": {
                 "label": "Šport"
             },
+            "sport_ice": {
+                "label": "Šport"
+            },
+            "sport_racing": {
+                "label": "Šport"
+            },
             "structure": {
                 "label": "Štruktúra",
-                "placeholder": "Neznáme",
                 "options": {
                     "bridge": "Most",
-                    "tunnel": "Tunel",
+                    "cutting": "Výkop",
                     "embankment": "Násyp",
-                    "cutting": "Výkop"
-                }
+                    "ford": "Brod",
+                    "tunnel": "Tunel"
+                },
+                "placeholder": "Neznáme"
             },
             "studio_type": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "substation": {
+                "label": "Typ"
+            },
             "supervised": {
                 "label": "Pod dohľadom"
             },
             "surface": {
                 "label": "Povrch"
             },
+            "tactile_paving": {
+                "label": "Taktilné značenie"
+            },
+            "takeaway": {
+                "label": "Jedlo so sebou",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "only": "Iba so sebou",
+                    "yes": "Áno"
+                },
+                "placeholder": "Áno, Nie, Iba so sebou..."
+            },
             "toilets/disposal": {
-                "label": "Odstraňovanie"
+                "label": "Odstraňovanie",
+                "options": {
+                    "bucket": "Suché",
+                    "chemical": "Chemické",
+                    "flush": "Splachovacie",
+                    "pitlatrine": "Latrína"
+                }
             },
             "tourism": {
                 "label": "Typ"
                 "label": "Typ veže"
             },
             "tracktype": {
-                "label": "Typ"
+                "label": "Typ lesnej cesty",
+                "options": {
+                    "grade1": "Pevná: spevnený alebo silne skompaktnený povrch",
+                    "grade2": "Väčšinou pevná: štrk zmiešaný s mäkkými materiálmi",
+                    "grade3": "Vyvážená zmes tvrdých a mäkkých materiálov",
+                    "grade4": "Väčšinou jemná: pôda/piesok/tráva s zmiešané s tvrdým materiálom",
+                    "grade5": "Mäkká: pôda/piesok/tráva"
+                },
+                "placeholder": "Pevná, väčšinou pevná, mäkká..."
             },
             "trail_visibility": {
-                "label": "Viditeľnosť trasy"
+                "label": "Viditeľnosť trasy",
+                "options": {
+                    "bad": "Zlá: bez značenia, chodník občas nepozorovateľný",
+                    "excellent": "Výborná: jednoznačný chodník alebo časté značenie",
+                    "good": "Dobrá: značenie viditeľné, občasne vyžaduje hľadanie",
+                    "horrible": "Veľmi zlá: často bez chodníka, čiastočne vyžaduje orientačné zručnosti",
+                    "intermediate": "Stredná: riedke značenie, chodník zväčša viditeľný",
+                    "no": "Nie: bez chodníka, vyžaduje výborné orientačné zručnosti"
+                },
+                "placeholder": "Výborná, dobrá, zlá..."
             },
-            "tree_type": {
-                "label": "Typ"
+            "trees": {
+                "label": "Stromy"
             },
             "tunnel": {
                 "label": "Tunel"
             "water": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "water_point": {
+                "label": "Zdroj vody"
+            },
             "waterway": {
                 "label": "Typ"
             },
             "wheelchair": {
                 "label": "Prístup pre vozičkárov"
             },
+            "width": {
+                "label": "Šírka (metrov)"
+            },
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipédia"
-            },
-            "wood": {
-                "label": "Typ"
             }
         },
         "presets": {
                 "name": "Bar",
                 "terms": "bar,klub"
             },
+            "amenity/bbq": {
+                "name": "Stanovište pre gril",
+                "terms": "stanoviste pre girl,bbq,barbicue,opekanie,grilovanie,grilovačka,grilovacka"
+            },
             "amenity/bench": {
                 "name": "Lavička",
                 "terms": "lavička,lavicka"
                 "name": "Prenájom bicyklov",
                 "terms": "požičovňa bicyklov, pozicovna bicyklov,cyklopožičovňa,cyklopozicovna"
             },
+            "amenity/bicycle_repair_station": {
+                "name": "Stojan pre opravu bicyklov",
+                "terms": "stojan,oprava,bicykle,bicykel,reťaz,retaz,pumpa,hustilka,vzduch,koleso,kolesá,kolesa"
+            },
+            "amenity/biergarten": {
+                "name": "Záhradná piváreň",
+                "terms": "zahradna pivaren,pivnica,hostinec,krčma,krcma,vonkajšie posedenie,vonkajsie posedenie"
+            },
             "amenity/boat_rental": {
                 "name": "Prenájom lodí",
                 "terms": "prenajom lodi,požičovňa lodí,pozicovna lodi,prenájom člnov,prenajom clnov,pozivocna clnov,požičovňa člnov, čln,cln,člny,clny,lode,skútre,skutre,vodné skútre,vodne skutre"
             },
+            "amenity/bureau_de_change": {
+                "name": "Zmenáreň",
+                "terms": "zmenaren,valuty,cudzia mena, výmena peňazí,vymena penazi"
+            },
+            "amenity/bus_station": {
+                "name": "Autobusová zastávka",
+                "terms": "autobusova zastavka,zastávka,zastavka,stanica,autobus,mhd"
+            },
             "amenity/cafe": {
                 "name": "Kaviareň",
                 "terms": "kaviareň,kaviaren"
                 "name": "Autoumyváreň",
                 "terms": "umyváreň automobilov,umyváreň áut,autoumyváreň,autoumyvárka,umyvaren utomobilov,umyvaren aut,autoumyvaren,autoumyvarka"
             },
+            "amenity/charging_station": {
+                "name": "Nabíjacia stanica",
+                "terms": "nabijacia stanica,elektromobil,nabíjačka,nabijacka,"
+            },
             "amenity/childcare": {
                 "name": "Detská starostlivosť",
-                "terms": "detska starostlivost"
+                "terms": "detska starostlivost,skolka,škôlka,jasle,jasličky,jaslicky"
             },
             "amenity/cinema": {
                 "name": "Kino",
                 "terms": "hodiny,čas,cas"
             },
             "amenity/college": {
-                "name": "Fakulta",
-                "terms": "Vysoká škola,vysoka skola,univerzita,katedra,akadémia,akademia"
+                "name": "Vysoká škola",
+                "terms": "vysoka skola"
+            },
+            "amenity/community_centre": {
+                "name": "Komunitné centrum",
+                "terms": "komunitne centrum,centrum voľného času,centrum volneho casu,cvc,cvč,krúžky,kruzky,vzdelavanie,vzdelávanie,výchova,vychova"
+            },
+            "amenity/compressed_air": {
+                "name": "Stlačený vzduch",
+                "terms": "stlaceny vzduch,kompresor"
             },
             "amenity/courthouse": {
                 "name": "Súd",
                 "name": "Lekár",
                 "terms": "lekar,doktor,ordinácia,ordinacia"
             },
+            "amenity/dojo": {
+                "name": "Škola bojových umení",
+                "terms": "skola bojovych umeni,dojo,karate,kugfu,aikido"
+            },
             "amenity/drinking_water": {
                 "name": "Pitná voda",
                 "terms": "fontánka na pitie, voda na pitie,pitna voda,pitná voda,fontanka na pitie,voda na pitie"
                 "name": "Pohrebisko",
                 "terms": "cintorin,cintorín,pohrebnź ústav,pohrebny ustav,pohreb"
             },
+            "amenity/grit_bin": {
+                "name": "Nádoba s posypom",
+                "terms": "nadoba s posypom,posyp,strk,štrk,posypový materiál,posypovy material"
+            },
             "amenity/hospital": {
-                "name": "Nemocnica",
-                "terms": "klinika,poliklinika,nemocnica s poliklinikou,záchranná služba,záchranka,prvá pomoc,pohotovosť,sanatórium,doliečovacie centrum,operácia,krídlo,oddelenie,zachranna sluzba,zachranka,pohotovost,sanatorium,doliecovacie centrum,operacia,kridlo"
+                "name": "Nemocničný areál",
+                "terms": "nemocnicny areal,nemocnica,poliklinika"
             },
             "amenity/kindergarten": {
-                "name": "Materská škôlka",
-                "terms": "škôlka,jasle,opatrovanie detí,skolka,jasle,opatrovanie deti"
+                "name": "Detská škôlka",
+                "terms": "detska skolka,škôlka,skolka"
             },
             "amenity/library": {
                 "name": "Knižnica",
                 "name": "Tržnica",
                 "terms": "trznica,trhovisko,burza,bazár,bazar,trhy,trh"
             },
+            "amenity/nightclub": {
+                "name": "Nočný klub",
+                "terms": "nocny klub"
+            },
             "amenity/parking": {
                 "name": "Parkovisko",
                 "terms": "parkovisko,parkovanie,garaz,garáž"
             },
+            "amenity/parking_entrance": {
+                "name": "Vhod/východ do garáže",
+                "terms": "vchod/vychod do garaze,vchod,vychod,garáž,garaz,parkovanie"
+            },
             "amenity/pharmacy": {
                 "name": "Lekáreň",
                 "terms": "lekaren,farmácia,farmacia,lieky,výdajňa liekov,vydajna liekov"
                 "name": "Krčma",
                 "terms": "krcma,hostinec,hospoda,šenk,senk,piváreň,pivaren"
             },
+            "amenity/public_bookcase": {
+                "name": "Verejná knihovnička",
+                "terms": "verejna knihovnicka,policka na knihy,polička na knihy,verejná požičovňa kníh,verejna pozicovna knih"
+            },
             "amenity/ranger_station": {
                 "name": "Stanica horskej služby",
                 "terms": "stanica horskej sluzby,sprava narodneho parku, správa národného parku,narodny park,národný park"
                 "name": "Recyklácia",
                 "terms": "recyklacia, zber, recyklovanie"
             },
+            "amenity/register_office": {
+                "name": "Matričný úrad",
+                "terms": "matricny urad,matrika"
+            },
             "amenity/restaurant": {
                 "name": "Reštaurácia",
                 "terms": "bar,kafetéria,kantýna,jedáleň,pizzeria,jedlo,rýchloobčerstvenie,fastfood,večera,reštaurácia,reštika,jedenie,kantyna,jedalen,rychloobcerstvenie,vecera,restauracia,restika"
             },
+            "amenity/sanitary_dump_station": {
+                "name": "Vyprázdňovanie karavánových toaliet",
+                "terms": "vyprazdnovanie karavanovych toaliet"
+            },
             "amenity/school": {
-                "name": "Škola",
-                "terms": "akadémia,alma mater,vysoká škola,oddelenie,fakulta,katedra,prednáška,prednášková sála,skola,prednaska,vysoka skola,akademia"
+                "name": "Školský areál",
+                "terms": "Skolsky areal,skola,druzina"
             },
             "amenity/shelter": {
                 "name": "Prístrešok",
                 "terms": "potravinova banka,vydaj jedla,výdaj jedla,jedlo,strava"
             },
             "amenity/social_facility/group_home": {
-                "name": "Dom sociálnych služieb",
-                "terms": "dom socialnych sluzieb,domov dochodcov,domov dôchodcov"
+                "name": "Domov dôchodcov",
+                "terms": "domov dochodcov"
             },
             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
                 "name": "Ubytovňa pre bezdomovcov",
             },
             "amenity/university": {
                 "name": "Univerzita",
-                "terms": "fakulta,univerzita,alma mater, akadémia,akademia,katedra,vysoka skola"
+                "terms": "Univerzita,vysoka skola, vysoká škola"
             },
             "amenity/vending_machine": {
                 "name": "Automat",
                 "name": "Bytovka",
                 "terms": "Bytovka,obytna budova,panelak,panelák,vežiak,veziak,barak,barák,činžiak,cinziak,apartmany,apartmány"
             },
+            "building/barn": {
+                "name": "Stodola",
+                "terms": "stodola,stajňa,stajna"
+            },
+            "building/bunker": {
+                "name": "Bunker",
+                "terms": "bunker,opevnenie,pevnosť,pevnost,vojensky bunker,vojenský bunker"
+            },
+            "building/cabin": {
+                "name": "Chata",
+                "terms": "zrub,drevenica"
+            },
+            "building/cathedral": {
+                "name": "Katedrála",
+                "terms": "katedrala,kostol,chrám,chram,dom,dóm"
+            },
+            "building/chapel": {
+                "name": "Kaplnka",
+                "terms": "kaplnka,kostol"
+            },
+            "building/church": {
+                "name": "Kostol",
+                "terms": "kostol,dom,dóm,chrám,chram,bozi dom,boží dom"
+            },
+            "building/college": {
+                "name": "Budova vysokej školy",
+                "terms": "budova vysokej skoly,vysoka skola,vysoká škola"
+            },
             "building/commercial": {
                 "name": "Komerčná budova",
                 "terms": "Obchody,firmy,firma,predaj,podnik,podniky,kancelarie,kancelárie"
             },
+            "building/construction": {
+                "name": "Budova vo výstavbe",
+                "terms": "budova vo vystavbe,stavba,stavenisko"
+            },
+            "building/detached": {
+                "name": "Samostatný dom",
+                "terms": "samostatny dom"
+            },
+            "building/dormitory": {
+                "name": "Internát",
+                "terms": "internat,intrak,intrák"
+            },
             "building/entrance": {
-                "name": "Vstup",
-                "terms": "vchod,východ,vychod,únikový východ,unikovy vychod,brána,brana,dvere,vráta,vrata"
+                "name": "Vchod/východ",
+                "terms": "vchod/vychod,vchod,vychod,východ,vstup,výstup,vchodové dvere,vchodove dvere"
             },
             "building/garage": {
                 "name": "Garáž",
                 "terms": "garaz,garáže,garaze,parkovanie,kryté parkovanie,kryte parkovanie"
             },
+            "building/garages": {
+                "name": "Garáže",
+                "terms": "garaze,garaz,garáž"
+            },
+            "building/greenhouse": {
+                "name": "Sklenník",
+                "terms": "sklennik,foliovník,foliovnik"
+            },
+            "building/hospital": {
+                "name": "Nemocničná budova",
+                "terms": "nemocnicna budova,nemocnica,poliklinika"
+            },
+            "building/hotel": {
+                "name": "Budova hotelu",
+                "terms": "budova hotelu"
+            },
             "building/house": {
                 "name": "Dom",
                 "terms": "dom,vila,villa,rodinný dom,rodinny dom"
                 "name": "Priemyselná budova",
                 "terms": "premyselna budova,industrialna,industriálna,výroba,vyroba"
             },
+            "building/kindergarten": {
+                "name": "Budova škôlky",
+                "terms": "budova skolky,skolka,škôlka"
+            },
+            "building/public": {
+                "name": "Verejná budova",
+                "terms": "verejna budova"
+            },
             "building/residential": {
                 "name": "Obytná budova",
                 "terms": "obytna budova,ubytovanie,bývanie,byvanie"
             },
+            "building/retail": {
+                "name": "Budova predajne",
+                "terms": "predajna,obchod"
+            },
+            "building/roof": {
+                "name": "Strecha",
+                "terms": "čerpacia stanica,cerpacia stanica,benzinka,benzínka"
+            },
+            "building/school": {
+                "name": "Školská budova",
+                "terms": "skolska budova,skola,škola"
+            },
+            "building/shed": {
+                "name": "Šopa",
+                "terms": "sopa,pristresok,prístrešok,kôlňa,kolna"
+            },
+            "building/stable": {
+                "name": "Stajňa",
+                "terms": "stajna"
+            },
+            "building/static_caravan": {
+                "name": "Statický karavan",
+                "terms": "staticky karavan"
+            },
+            "building/terrace": {
+                "name": "Radová zástavba",
+                "terms": "radova zastavba,radovka"
+            },
+            "building/train_station": {
+                "name": "Železničná stanica",
+                "terms": "zeleznicna stanica,železnica,zeleznica"
+            },
+            "building/university": {
+                "name": "Univerzitná budova",
+                "terms": "univerzitna budova,univerzita"
+            },
+            "building/warehouse": {
+                "name": "Sklad",
+                "terms": "velkosklad,malosklad,skladisko"
+            },
+            "craft": {
+                "name": "Remeslo",
+                "terms": "zručnosť,remeselníctvo,cech"
+            },
             "craft/basket_maker": {
                 "name": "Košikárstvo",
                 "terms": "kosikarstvo,vyroba kosikov,výroba košíkov"
                 "name": "Výroba hodín",
                 "terms": "vyroba hodin"
             },
-            "craft/confectionary": {
-                "name": "Cukrárstvo",
-                "terms": "cukrarstvo,cukrovinky"
+            "craft/confectionery": {
+                "name": "Výroba cukroviniek",
+                "terms": "vyroba cukroviniek,cukrovinky,sladkosti"
             },
             "craft/dressmaker": {
                 "name": "Krajčírstvo",
                 "name": "Fotograf",
                 "terms": "fotografia,fotografovanie,fotka,fotky"
             },
-            "craft/photographic_labratory": {
+            "craft/photographic_laboratory": {
                 "name": "Fotografické laboratórium",
                 "terms": "fotograficke laboratorium,fotolab"
             },
                 "name": "Výroba okien",
                 "terms": "vyroba okien"
             },
+            "craft/winery": {
+                "name": "Výroba vín",
+                "terms": "vyroba vin,vino,víno,vína,vina,vinaren,vináreň,vinica,vínna pivnica,vinna pivnica,pivnica"
+            },
             "embankment": {
                 "name": "Násyp",
                 "terms": "nasyp,hrádza,hradza,val"
                 "terms": "nudzovy telefon,SOS,tiesňová linka,tiesnova linka,núdzový telefón.nudzovy telefon"
             },
             "entrance": {
-                "name": "Vstup",
-                "terms": "vchod,východ,vychod,únikový východ,unikovy vychod,brána,brana,dvere,vráta,vrata"
+                "name": "Vchod/východ",
+                "terms": "vchod/vychod,vchod,vychod,východ,vstup,výstup,vchodové dvere,vchodove dvere"
             },
             "footway/crossing": {
                 "name": "Prechod",
                 "terms": "Prechod pre chodcov,zebra"
             },
+            "footway/crosswalk": {
+                "name": "Prechod",
+                "terms": "prechod pre chodcov,zebra"
+            },
             "footway/sidewalk": {
                 "name": "Chodník",
                 "terms": "chodnik"
             },
+            "ford": {
+                "name": "Brod",
+                "terms": "brod rieky,rieka,prechod cez rieku"
+            },
             "golf/bunker": {
                 "name": "Piesková jama",
                 "terms": "pieskova jama, bunker, piesok, sand trap"
                 "name": "Prechod pre chodcov",
                 "terms": "Prechod pre chodcov,zebra"
             },
+            "highway/crosswalk": {
+                "name": "Prechod zec cestu",
+                "terms": "zebra,prechod pre chodcov"
+            },
             "highway/cycleway": {
                 "name": "Cyklocesta",
                 "terms": "cesta pre bicykle,cestička,cesticka,cyklopruh,cyklocesta"
                 "terms": "dialnica,rýchlocesta,rychlocesta"
             },
             "highway/motorway_junction": {
-                "name": "Diaľničná križovatka",
-                "terms": "Dialnicna krizovatka,krizovatka,dialnica,kríženie,krizenie"
+                "name": "Dialničná križovatka / výjazd",
+                "terms": "dialnicna krizovatka,vyjazd,exit"
             },
             "highway/motorway_link": {
                 "name": "Diaľničný privádzač",
                 "name": "Privádzač na cestu 1. triedy",
                 "terms": "Privadzac na cestu 1. triedy,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
             },
+            "highway/raceway": {
+                "name": "Pretekárska strať",
+                "terms": "pretekarska trat,nascar,formula,enduro"
+            },
             "highway/residential": {
                 "name": "Obytná ulica",
                 "terms": "obytna ulica,rezidenčná ulica,rezidencna ulica"
                 "name": "Značka STOP",
                 "terms": "znacka stop,stopka"
             },
+            "highway/street_lamp": {
+                "name": "Pouličná lampa",
+                "terms": "poulicna lampa,nocne osvetlenie,nočné osvetlenie"
+            },
             "highway/tertiary": {
                 "name": "Cesta 3. triedy",
                 "terms": "Cesta tretej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
                 "name": "Prícestný svätostánok",
                 "terms": "pricestny svatostanok,svatyna,svätyňa,svatostanok,svätostánok"
             },
+            "junction": {
+                "name": "Križovatka",
+                "terms": "krizovatka"
+            },
             "landuse": {
                 "name": "Využitie územia",
                 "terms": "vyuzitie uzemia,využitie,zyuzitie,les,lúka,luka,hora,pole"
                 "name": "Cintorín",
                 "terms": "cintorin,hroby,pohrebisko,hrobky,cmiter"
             },
+            "landuse/churchyard": {
+                "name": "Kostolný pozemok",
+                "terms": "kostolny pozemok,kostol"
+            },
             "landuse/commercial": {
-                "name": "Obchodné",
-                "terms": "obchodne,komercia,komercne,komerčné"
+                "name": "Komerčná zóna",
+                "terms": "komercna zona,business park,kancelárie,kancelarie,plocha"
             },
             "landuse/construction": {
                 "name": "Stavenisko",
                 "terms": "pole,farma,dobytok,polia,záhrady,zahrady,pestovatelska plocha"
             },
             "landuse/farmland": {
-                "name": "Farma",
-                "terms": "druzstvo,družstvo,chov,výbeh,vybeh,pole,roľa,rola"
+                "name": "Pestovateľská plocha",
+                "terms": "pole,farma,dobytok,polia,záhrady,zahrady,pestovatelska plocha"
             },
             "landuse/farmyard": {
                 "name": "Farma",
-                "terms": "pole,farma,dobytok,polia,záhrady,zahrady,pestovatelska plocha"
+                "terms": "Družstvo,druztvo,jrd,jzd,kravín,kravin,statok,gazdovstvo"
             },
             "landuse/forest": {
                 "name": "Les",
                 "terms": "hora,stromy"
             },
+            "landuse/garages": {
+                "name": "Garáže",
+                "terms": "garaze,parkovanie,kryte parkovanie,kryté parkovanie"
+            },
             "landuse/grass": {
                 "name": "Tráva",
                 "terms": "trava,trávnik,travnik,trávnata plocha,travnata plocha,park"
             },
             "landuse/industrial": {
-                "name": "Priemyselné",
-                "terms": "priemyselne,vyroba,industrialne,industriálne"
+                "name": "Priemyselná zóna",
+                "terms": "priemyselna plocha,továreň,tovaren,závod,zavod,priemyselna zona"
+            },
+            "landuse/landfill": {
+                "name": "Skládka",
+                "terms": "skladka,odpad,smeti,skladka odpadov,skládka odpadov"
             },
             "landuse/meadow": {
                 "name": "Lúka",
                 "terms": "luka,pastviny,trava,tráva,paša,pasa"
             },
+            "landuse/military": {
+                "name": "Vojenský obvod",
+                "terms": "vojensky obvod,vojenské cvičisko,vojenske cvicisko,tankodrom,armádna zóna,zrmadna zona"
+            },
             "landuse/orchard": {
                 "name": "Sad",
                 "terms": "sad,stromy,ovocie,ovocné stromy,ovocne stromy,ovocný sad,ovocny sad"
                 "terms": "kamenolom,lom,kamene,strk,kameňe,štrk"
             },
             "landuse/residential": {
-                "name": "Obytné",
-                "terms": "obytne,domy"
+                "name": "Obytná zóna",
+                "terms": "obytna oblast,mesto,dedina,rezidencna oblast,rezidenčná oblast,obytna zona"
             },
             "landuse/retail": {
-                "name": "Maloobchod",
-                "terms": "obchod,maloobchodny,maloobchodný"
+                "name": "Maloobchodná zóna",
+                "terms": "maloobchodna zona,maloobchod,predajna,predajňa,predaj,obchod,obchodná zóna"
             },
             "landuse/vineyard": {
                 "name": "Vinica",
                 "name": "Psí park",
                 "terms": "psi park,park pre psy"
             },
+            "leisure/firepit": {
+                "name": "Ohnisko",
+                "terms": "pahreba,vatra,opekanie,ohen,miesto pre ohen"
+            },
             "leisure/garden": {
                 "name": "Záhrada",
                 "terms": "zahrada,sad,haj,háj"
                 "name": "Golfové ihrisko",
                 "terms": "golfove ihrisko,golf"
             },
+            "leisure/ice_rink": {
+                "name": "Klzisko",
+                "terms": "ľadová plocha,ladova plocha,korčulovanie,korculovanie,ľad,lad"
+            },
             "leisure/marina": {
                 "name": "Lodenica",
                 "terms": "pristav,prístav,jachta,jachty,loď,lod"
             },
+            "leisure/nature_reserve": {
+                "name": "Prírodná rezervácia",
+                "terms": "prirodna rezervacia,park,chko,narodný park,narodny park"
+            },
             "leisure/park": {
                 "name": "Park",
                 "terms": "park,záhrada,trávnik,tráva,les,lesopark,lúka,ihrisko,hora,les,oddych,oddychová zóna,zahrada,travnik,trava,luka,odychova zona"
             },
+            "leisure/picnic_table": {
+                "name": "Piknikový stôl",
+                "terms": "piknikovy stol"
+            },
             "leisure/pitch": {
                 "name": "Športový kurt",
                 "terms": "sportovy kurt,ihrisko,dvorec,kurt,stadion"
                 "name": "Ihrisko pre deti",
                 "terms": "ihrisko,preliezačky,pieskovisko,pre deti,preliezacky,detske ihrisko,detské ihrisko"
             },
+            "leisure/running_track": {
+                "name": "Bežecká trať",
+                "terms": "bezecka trat"
+            },
             "leisure/slipway": {
                 "name": "Spúšťanie lodí",
                 "terms": "Spustanie lodi,dok,lodenica,klzacka,kĺzačka"
             },
             "leisure/sports_center": {
                 "name": "Športové centrum",
-                "terms": "sportove centrum,fitness centrum,fitnes centrum,fitko"
+                "terms": "sportove centrum,fitko,fitness centrum,posilňovňa,posilnovna,posilovna,polovňa"
             },
             "leisure/stadium": {
                 "name": "Štadión",
                 "terms": "Plavaren,kúpalisko,kupalisko"
             },
             "leisure/track": {
-                "name": "Závodná dráha",
-                "terms": "závodisko,zavodisko,okruh,preteky"
+                "name": "Pretekárska dráha (nemotoristická)",
+                "terms": "pretekarska draha (nemotoristicka),zavodná dráha,zavodna draha"
             },
             "line": {
                 "name": "Čiara",
                 "name": "Maják",
                 "terms": "majak,výstraha,vystraha"
             },
+            "man_made/mast": {
+                "name": "Telekomunikačný stožiar",
+                "terms": "telekomunikacny stoziar,stlp,veza,veža,stĺp"
+            },
             "man_made/observation": {
                 "name": "Výhliadková veža",
                 "terms": "vyhliadkova veza,veza,veža,výhliadka,vyhliadka"
             },
+            "man_made/petroleum_well": {
+                "name": "Ropný vrt",
+                "terms": "ropny vrt,ropa"
+            },
             "man_made/pier": {
                 "name": "Mólo",
                 "terms": "molo,stĺpy,stlpy,kotva,kotvenie,ukotvenie,lode,promenáda,promenada,lávka,lavka"
                 "name": "Potrubie",
                 "terms": "rúra,rura,rúry,rury,transport,vodovod,ropovod,plynovod,kanál,kanal,rozvod"
             },
+            "man_made/silo": {
+                "name": "Silo",
+                "terms": "siláž,silaz,silazna veza,silážna veža"
+            },
+            "man_made/storage_tank": {
+                "name": "Zásobník",
+                "terms": "zasobnik,rezervoár,rezervoar,cisterna,nádrž,nadrz"
+            },
             "man_made/survey_point": {
                 "name": "Triangulačný bod",
                 "terms": "triangulacny bod,nivelizacny bod,nivelizačný bod,nivelácia,nivelacia,referencny bod,referenčný bod"
             },
             "man_made/water_well": {
                 "name": "Studňa",
-                "terms": "studna,pramen,prameň"
+                "terms": "studna,voda"
             },
             "man_made/water_works": {
                 "name": "Vodojem",
                 "name": "Pláž",
                 "terms": "plaz,kúpalisko,kupalisko,piesok,pobrežie,pobrezie,more"
             },
+            "natural/cave_entrance": {
+                "name": "Vstup do jaskyne",
+                "terms": "jaskyňa,jaskyna"
+            },
             "natural/cliff": {
                 "name": "Útes",
                 "terms": "utes,bralo"
                 "name": "Veľkomesto",
                 "terms": "velkomesto,mesto"
             },
+            "place/farm": {
+                "name": "Farma",
+                "terms": "farma"
+            },
             "place/hamlet": {
                 "name": "Osada",
                 "terms": "laz,kopanice,kopanica,samota,kolónia,kolonia"
                 "name": "Lokalita",
                 "terms": "oblast,oblasť,miestny názov,miestny nazov"
             },
+            "place/neighbourhood": {
+                "name": "Susedstvo",
+                "terms": "okrsok,oblast,oblasť,štvrť,stvrt"
+            },
+            "place/suburb": {
+                "name": "Mestská časť",
+                "terms": "mestska cast"
+            },
             "place/town": {
                 "name": "Mesto",
                 "terms": "mestecko,mestečko"
                 "name": "Rozvodná stanica",
                 "terms": "Rozvodna stanica,Rozvodná stanica,transformator"
             },
+            "power/substation": {
+                "name": "Elektrická rozvodňa",
+                "terms": "elektricka rozvodna,transformator,transformátor"
+            },
             "power/tower": {
                 "name": "Stĺp vysokého napätia",
                 "terms": "stlp vysokeho napatia,vysoké napätie,vysoke napatie"
                 "name": "Relácia",
                 "terms": "relacia,linka,trasa"
             },
+            "roundabout": {
+                "name": "Kruhový objazd",
+                "terms": "kruhovy objazd, kruhac, kruháč, kruhová križovatka, kruhova krizovatka"
+            },
             "route/ferry": {
                 "name": "Trajektová trasa",
                 "terms": "trajektova trasa,trasa trajektu,trajekt,linka"
                 "name": "Obchod s alkoholom",
                 "terms": "alkohol"
             },
+            "shop/anime": {
+                "name": "Obchod s anime",
+                "terms": "anime"
+            },
+            "shop/antiques": {
+                "name": "Obchod so tarožitnosťami",
+                "terms": "obchod so starozitnostami,starozitnosti,starožitnosti,starý nábytok,stary nabytok"
+            },
+            "shop/art": {
+                "name": "Obchod s umením",
+                "terms": "obchod s umenim,obrazy,umelecké diela,umelecke diela"
+            },
+            "shop/baby_goods": {
+                "name": "Obchod s detskými potrebami",
+                "terms": "obchod s detskymi potrebami"
+            },
+            "shop/bag": {
+                "name": "Obchod s kuframi",
+                "terms": "kufre,kufor,batoh,batožina,batozina"
+            },
             "shop/bakery": {
                 "name": "Pekáreň",
                 "terms": "pekaren,pekárstvo,pekarstvo,chlieb,pecivo,pečivo"
             },
+            "shop/bathroom_furnishing": {
+                "name": "Obchod s kúpelňami",
+                "terms": "obchod s kuplenami,kupelka,kúpelka,kúpelňa,kupelna"
+            },
             "shop/beauty": {
                 "name": "Bižutéria",
                 "terms": "bizuteria,šperky,sperky,naramky,náramnky,nausnice,náušnice,prstene,nahrdelniky,náhrdelniky"
             },
+            "shop/bed": {
+                "name": "Obchod s posteľami/matracmi",
+                "terms": "matrac,matrace,posteľ,postel,postele,spálňa,spalna"
+            },
             "shop/beverages": {
                 "name": "Obchod s nápojmi",
                 "terms": "obchod s napojmi,napoje,nápoje,malinovka,kofola,občerstvenie,obcerstvenie"
                 "name": "Cykloobchod",
                 "terms": "obchod s bicyklami,bicykle,horské bicykle,horske bicykle"
             },
+            "shop/bookmaker": {
+                "name": "Stávková kancelária",
+                "terms": "stavkova kancelaria,stavky,tipos,sportka,bingo,stavka,stávka,kurz"
+            },
             "shop/books": {
-                "name": "Knihkupectvo",
-                "terms": "knihy,obchod s knihami"
+                "name": "Kníhkupectvo",
+                "terms": "knihkupectvo,knihy,kniha,obchod s knihami"
             },
             "shop/boutique": {
                 "name": "Butik",
                 "name": "Mäsiarstvo",
                 "terms": "masiarstvo,maso,mäso,predajňa mäsa,predajna masa"
             },
+            "shop/candles": {
+                "name": "Obchod so svičkami",
+                "terms": "obchod so svieckami,sviecka,sviečka,sviečky,sviecky"
+            },
             "shop/car": {
                 "name": "Predajňa áut",
                 "terms": "predajna aut,diler,díler,autosalón,autosalon,autobazár,autobazar"
                 "name": "Autoservis",
                 "terms": "autoservis,oprava aút,oprava aut,servis"
             },
+            "shop/carpet": {
+                "name": "Obchod s kobercami",
+                "terms": "koberec,koberce,pokrovec,rokožka,rohozka"
+            },
+            "shop/cheese": {
+                "name": "Obchod so syrmi",
+                "terms": "syr,syry,korbáčiki,korbaciky,oštiepok,ostiepok,oštiepky,ostiepky"
+            },
             "shop/chemist": {
                 "name": "Drogéria",
                 "terms": "drogeria"
             },
+            "shop/chocolate": {
+                "name": "Obchod s čokoládou",
+                "terms": "obchod s cokoladou,cokolada,čokoláda,pralinky"
+            },
             "shop/clothes": {
                 "name": "Obchod s odevami",
                 "terms": "odevy,odev,šaty,saty,oblečenie,obchod s oblečením,oblecienie,obchod s oblecenim"
                 "terms": "obchod s vypoctovou technikou,pocitace,počitače,elektro,elektronika,vypoctova technika,výpočtová technika"
             },
             "shop/confectionery": {
-                "name": "Cukráreň",
-                "terms": "cukraren,cukrovinky,cukrárstvo,cukrarstvo"
+                "name": "Obchod so sladkosťami",
+                "terms": "obchod so sladkostami,sladkosti,cukrovinky"
             },
             "shop/convenience": {
                 "name": "Samoobsluha",
                 "terms": "cukraren,cukrovinky,cukrárstvo,cukrarstvo,obchod s cukrovinkami"
             },
+            "shop/copyshop": {
+                "name": "Fotokopírovanie",
+                "terms": "fotokopirovanie,fotokopírka,fotokopirka"
+            },
+            "shop/cosmetics": {
+                "name": "Obchod s kozmetikou",
+                "terms": "kozmetika,drogeria"
+            },
+            "shop/craft": {
+                "name": "Obchod s umeleckými potrebami",
+                "terms": "Obchod s umeleckymi potrebami,umelecké potreby,umelecke potreby"
+            },
+            "shop/curtain": {
+                "name": "Obchod so záclonami",
+                "terms": "obchod so zaclonami,záclony,zaclony,záclona,zaclona,záves,zaves,závesy,zavesy"
+            },
+            "shop/dairy": {
+                "name": "Obchod s mliečnymi výrobkami",
+                "terms": "obchod s mliecnymi vyrobkami,mlieko,jogurt,jogurty,smotana,syr,syry"
+            },
             "shop/deli": {
                 "name": "Delikatesy",
                 "terms": "deli"
                 "terms": "stavebný materiál,stavebny material,hornbach,baumax"
             },
             "shop/dry_cleaning": {
-                "name": "Čistenie odevov za sucha",
-                "terms": "cistenie odevov za sucha,cistiaren,čistiareň"
+                "name": "Čistiareň odevov",
+                "terms": "cistiaren odevov,suché čistenie,suche cistenie"
             },
             "shop/electronics": {
                 "name": "Elektro obchod",
                 "terms": "elektro,elektronika"
             },
+            "shop/erotic": {
+                "name": "Ochod s erotickými potrebami",
+                "terms": "obchod s erotickymi potrebami,sexshop,sex shop"
+            },
+            "shop/fabric": {
+                "name": "Obchod s látkami",
+                "terms": "obchod s latkami,textil"
+            },
             "shop/farm": {
                 "name": "Voľný predaj ovocia",
                 "terms": "Volny predaj ovocia,ovocie"
             },
+            "shop/fashion": {
+                "name": "Obchod s módnymi doplnkami",
+                "terms": "obchod s modmymi doplnkami"
+            },
             "shop/fishmonger": {
                 "name": "Predaj rýb",
                 "terms": "predaj ryb,ryby,obchod s rybami"
                 "name": "Kvetinárstvo",
                 "terms": "kvetinarstvo,kvety,kytice"
             },
+            "shop/frame": {
+                "name": "Obchod s rámami",
+                "terms": "obchod s ramami,obrazy,rám,ram"
+            },
+            "shop/funeral_directors": {
+                "name": "Pohrebný ústav",
+                "terms": "pohrebny ustav,pohreb,pohreb,pohrebníctvo,pohrebnictvo"
+            },
+            "shop/furnace": {
+                "name": "Obchod so kotlami",
+                "terms": "pec,kotol"
+            },
             "shop/furniture": {
                 "name": "Obchod s nábytkom",
                 "terms": "obchod s nabytkom,nabytok"
                 "name": "Železiarstvo",
                 "terms": "zeleziarstvo,baumax,hornbach,náradie,naradie,predajna nárradia,predajna naradia"
             },
+            "shop/hearing_aids": {
+                "name": "Obchod s načúvacími prístrojmi",
+                "terms": "obchod s nacuvacimi pristrojmi,nacuvaci pristroj,načúvací prístroj"
+            },
+            "shop/herbalist": {
+                "name": "Bylinkárstvo",
+                "terms": "bylinkarstvo,bylinky"
+            },
             "shop/hifi": {
                 "name": "Obchod s ozvučením",
                 "terms": "Obchod so zvukovymi systemami,hifi,hi-fi,zvuk,ozvučenie,ozvucenie,obchod s ozvucenim,Obchod so zvukovými systémami"
             },
+            "shop/houseware": {
+                "name": "Domáce potreby",
+                "terms": "domace potreby,zeleziarstvo,železiarstvo"
+            },
+            "shop/interior_decoration": {
+                "name": "Obchod s bytovými dekoráciami",
+                "terms": "obchod s bytovami dekoraciami,intriérové dekorácie,intrierove dekoracie"
+            },
             "shop/jewelry": {
                 "name": "Zlatníctvo",
                 "terms": "zlatnictvo,šperky,sperky,zlato,striebro"
             },
             "shop/kiosk": {
-                "name": "Stánok",
-                "terms": "stanok,noviny,cigarety,kiosk,občerstvenie,obcerstvenie"
+                "name": "Novinový stánok",
+                "terms": "novinovy stanok,noviny,casopisy,časopisy"
+            },
+            "shop/kitchen": {
+                "name": "Kuchynské štúdio",
+                "terms": "kuchynske studio,kuchyna,uchyňa,kuchyne,kuchyňe,kuchynský kút,kuchynsky kut,kuchynské kúty,kuchynske kuty"
             },
             "shop/laundry": {
                 "name": "Čistiareň",
                 "terms": "cistiaren,Čistiareň odevov,Práčovňa,cistiaren odevov,pracovna"
             },
+            "shop/leather": {
+                "name": "Obchod s kožennými výrobkami",
+                "terms": "obchod s kozennymi vyrobkami,koza,koža"
+            },
             "shop/locksmith": {
                 "name": "Zámočníctvo",
                 "terms": "zamocnictvo,zámočník,zamocnik,kľúče,kluce,zámok,zámky,zamok,zamky"
             },
+            "shop/lottery": {
+                "name": "Lotéria",
+                "terms": "loteria"
+            },
             "shop/mall": {
                 "name": "Nákupné centrum",
                 "terms": "nakupne centrum,obchodne cenrum,obchodné centrum,obchody"
             },
+            "shop/massage": {
+                "name": "Masérstvo",
+                "terms": "maserstvo,masáže,masaze,masáž,masaz"
+            },
+            "shop/medical_supply": {
+                "name": "Obchod so zdravotníckymi pomôckami",
+                "terms": "obchod so zdravonickymi pomockami"
+            },
             "shop/mobile_phone": {
                 "name": "Obchod s mobilnými telefónmi",
                 "terms": "obchod s mobilnymi telefonmi,mobilne telefony,mobily,telefony,mobilné telefóny,telefóny"
             },
+            "shop/money_lender": {
+                "name": "Požičovňa peňazí",
+                "terms": "pozicovna penazi,peniaze,pôžicky,pozicky"
+            },
             "shop/motorcycle": {
                 "name": "Predajňa motocyklov",
                 "terms": "predajna motocyklov,motorky,motocykle,predajňa motoriek,predajna motoriek"
                 "name": "Obchod s hudbou",
                 "terms": "hudba,hudobný obchod,hudobny obchod,CD,mp3"
             },
+            "shop/musical_instrument": {
+                "name": "Obchod s hudobnými nástrojmi",
+                "terms": "obchod s hudobnymi nastrojmi, hudobne nastroje,hudobné nástroje"
+            },
             "shop/newsagent": {
-                "name": "Trafika",
-                "terms": "noviny,časopisy,casopisy"
+                "name": "Obchod s novinami/časopismi",
+                "terms": "obchod s novinami/casopismi,noviny,casopisy,časopisy"
             },
             "shop/optician": {
                 "name": "Optika",
                 "terms": "okuliare,zrak,"
             },
+            "shop/organic": {
+                "name": "Obchod s eko potravinami",
+                "terms": "eko potraviny"
+            },
             "shop/outdoor": {
                 "name": "Outdoorový obchod",
-                "terms": "outdoorovy obchod,outdorovy obchod,trekový obchod,trekovy obchod,outdoorové vybavenie,outdorove vybavenie,stany,spacaky,spacáky"
+                "terms": "outdoorovy obchod,trekový obchod,trekovy ochod,outdoor"
+            },
+            "shop/paint": {
+                "name": "Obchod s nátermi",
+                "terms": "obchod s natermi,farby,laky,nátery,natery"
+            },
+            "shop/pawnbroker": {
+                "name": "Záložňa",
+                "terms": "zalozna"
             },
             "shop/pet": {
                 "name": "Chovprodukt",
                 "name": "Obchod s fototechnikou",
                 "terms": "Fotoateliér,fotoatelier,fotostudio,fotoštúdio,fotografia"
             },
+            "shop/pyrotechnics": {
+                "name": "Obchod s pyrotechnikov",
+                "terms": "pyrotechnika,ohňostroj,ohnostroj,prskavky,rakety,delobuchy"
+            },
+            "shop/radiotechnics": {
+                "name": "Obchod s elektronikou",
+                "terms": "elektronika"
+            },
+            "shop/religion": {
+                "name": "Obchod s náboženkými pomôckami",
+                "terms": "obchod s nabozenskymi pomockami"
+            },
+            "shop/scuba_diving": {
+                "name": "Obchod s potápačským vybavením",
+                "terms": "obchod s potapacskym vybavemin,potapacske vybavenie,potapačské vybanie,"
+            },
+            "shop/seafood": {
+                "name": "Obchod s morskými špecialitami",
+                "terms": "obchod s morskymi specialitami,plody mora,ryby,morské ryby,morske ryby,kreverty,treska,tuniak"
+            },
+            "shop/second_hand": {
+                "name": "Second hand",
+                "terms": "z druhej ruky"
+            },
             "shop/shoes": {
                 "name": "Obchod s obuvov",
                 "terms": "obuv,topánky,topanky"
                 "name": "Supermarket",
                 "terms": "potraviny,obchod,samoška,samoska,samoobsluha"
             },
+            "shop/tailor": {
+                "name": "Krajčírstvo",
+                "terms": "krajcirstvo,krajcir,krajčir"
+            },
+            "shop/tattoo": {
+                "name": "Tetovací salón",
+                "terms": "tetovaci salon,tetovania,tetovanie"
+            },
+            "shop/tea": {
+                "name": "Obchod s čajom",
+                "terms": "obchod s cajom,cajovy obchod,čajový ochod"
+            },
+            "shop/ticket": {
+                "name": "Predajňa vstupeniek",
+                "terms": "predajna listkov,vstupenky,predajna vstupeniek,vstupenka,listok,lístok"
+            },
+            "shop/tobacco": {
+                "name": "Obchod s tabakom",
+                "terms": "tabak,trafika"
+            },
             "shop/toys": {
                 "name": "Hračkárstvo",
                 "terms": "hrackarstvo,hracky,hry,hračky"
                 "name": "Prázdny obchod",
                 "terms": "prazdny obchod,neobsadený obchod,neobsadeny ochod"
             },
+            "shop/vacuum_cleaner": {
+                "name": "Obchod s vysavačmi",
+                "terms": "bchod s vysavacmi,vysavače,vysavace,vysavač,vysavac"
+            },
             "shop/variety_store": {
                 "name": "Obchod so zmiešaným tovarom",
                 "terms": "obchod so zmiesanym tovarom,rozlicny tovar,rozličný tovar"
                 "name": "Videopožičovňa",
                 "terms": "videopozicovna,DVD,CD,VHS,blue-ray,blueray,blue ray,video"
             },
+            "shop/video_games": {
+                "name": "Obchod s videohrami",
+                "terms": "videohry,počítačové hry,pocitacove hry"
+            },
+            "shop/water_sports": {
+                "name": "Ochod s plaveckým vybavením",
+                "terms": "ochod s plaveckym vybavenim"
+            },
+            "shop/weapons": {
+                "name": "Ochod so zbraňami",
+                "terms": "obchod so zbranami,zbraňe,zbrane,nože,noze"
+            },
+            "shop/window_blind": {
+                "name": "Obchod so žalúziami",
+                "terms": "obchod so zaluziami,zaluzie,žalúzie"
+            },
+            "shop/wine": {
+                "name": "Vináreň",
+                "terms": "vinaren,vinoteka,vínotéka,vino,víno"
+            },
             "tourism": {
                 "name": "Turizmus",
                 "terms": "turizmus,turistika,turisticke,turistické,hotel,motel,chata,muzeum,múzeum,atrakcia,zoo,park"
                 "name": "Zoo",
                 "terms": "zoologická záhrada,zoologicka zahrada,zvieratá,zvierata"
             },
+            "traffic_calming/bump": {
+                "name": "Spomalovcí prah",
+                "terms": "spomalovaci prah,retardér,retarder"
+            },
+            "traffic_calming/hump": {
+                "name": "Spomalovací hrb",
+                "terms": "spomalovaci hrb"
+            },
+            "traffic_calming/rumble_strip": {
+                "name": "Nízky spomaľovací prah",
+                "terms": "nizky spomalovaci prah"
+            },
+            "traffic_calming/table": {
+                "name": "Vyvýšený prechod pre chodcov",
+                "terms": "vyvyseny prechod pre chodcov"
+            },
             "type/boundary": {
                 "name": "Hranica",
                 "terms": "hranica,štátna hranica,statna hranica,kraj,okres"
                 "name": "Obmedzenie",
                 "terms": "dopravne obmedzenie,dopravné obmedzenie"
             },
+            "type/restriction/no_left_turn": {
+                "name": "Zákaz odbočenia vľavo",
+                "terms": "zakaz odbocenia vlavo"
+            },
+            "type/restriction/no_right_turn": {
+                "name": "Zákaz odbočenia vpravo",
+                "terms": "zakaz odbocenia vpravo"
+            },
+            "type/restriction/no_straight_on": {
+                "name": "Prikázaný smer jazdy vpravo a vlavo",
+                "terms": "prikazany smer jazdy vpravo a vlavo"
+            },
+            "type/restriction/no_u_turn": {
+                "name": "Zákaz otáčania",
+                "terms": "zakaz otacania"
+            },
+            "type/restriction/only_left_turn": {
+                "name": "Prikázaný smer jazdy vľavo",
+                "terms": "Prikazany smer jazdy vlavo"
+            },
+            "type/restriction/only_right_turn": {
+                "name": "Prikázaný smer jazdy vpravo",
+                "terms": "prikazany smer jazdy vpravo"
+            },
+            "type/restriction/only_straight_on": {
+                "name": "Prikázaný smer jazdy priamo",
+                "terms": "prikazany smer jazdy priamo"
+            },
             "type/route": {
                 "name": "Trasa",
                 "terms": "trasa,linka,trat,trať"
                 "name": "Odvodňovací kanál",
                 "terms": "odvodnovaci kanal,kanal,jarok"
             },
+            "waterway/fuel": {
+                "name": "Čerpacia stanica pre lode",
+                "terms": "cerpacia stanica pre lode,benzín,benzin,nafta,palivo"
+            },
             "waterway/river": {
                 "name": "Rieka",
                 "terms": "riečka,potok,potúčik,potocik,bystrina"
                 "name": "Breh rieky",
                 "terms": "riečny breh,riecny breh,bok,strana,pobrežie,pobrezie,rieky,bok rieky,strana rieky"
             },
+            "waterway/sanitary_dump_station": {
+                "name": "Vyprázdnovanie lodných toaliet",
+                "terms": "vyprazdnovanie lodnych toaliet"
+            },
             "waterway/stream": {
                 "name": "Potok",
                 "terms": "potok,potôčik,bystrina,riečka,kanál,potocik,riecka,kanal,pstruha"