Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ne.yml
index dfc9bd5064ee8194e3766816252fb1ecbcb82793..8a079065d3e09592d8bee1aa80507138e7d7ced3 100644 (file)
@@ -230,6 +230,7 @@ ne:
         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
         लुकाइएको'
+      report: यस टिपोटलाई उजुरी गर्नुहोस्
     query:
       title: क्वेरी गुणहरू
       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
@@ -322,6 +323,7 @@ ne:
       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
       confirm: निश्चित गर्ने
+      report: यो प्रविष्टीको उजुरी गर्ने
     diary_comment:
       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
@@ -948,6 +950,7 @@ ne:
           track: ट्रयाक
           cycleway: साइकल मार्ग
           rail: रेलमार्ग
+          subway: सबवे
           cable:
           - केबल कार
           - कुर्सी लिफ्ट
@@ -1072,7 +1075,7 @@ ne:
     form:
       name: नाम
       required: आवश्यक पर्दछ
-  user:
+  users:
     login:
       title: प्रवेश
       heading: प्रवेश