Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 0761211fa72a76b68f8e337ffefdfc0a5fe2e23e..6a272ecf260ef55577d3f93ed25047aa88bf74f8 100644 (file)
@@ -1030,10 +1030,7 @@ vi:
     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
-    partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{bytemark}, %{ic}, và
-      %{partners} khác.
     partners_ucl: UCL
-    partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
     partners_bytemark: Bytemark Hosting
     partners_partners: các công ty bảo trợ
     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
@@ -1889,7 +1886,7 @@ vi:
       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
     destroy:
       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
-  user:
+  users:
     login:
       title: Đăng nhập
       heading: Đăng nhập