Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
index 61c527e..65dfc79 100644 (file)
@@ -1,27 +1,32 @@
-# Messages for Slovak (Slovenčina)
+# Messages for Slovak (slovenčina)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck-pecl
+# Author: Helix84
+# Author: Jose1711
+# Author: Kusavica
 # Author: Lesny skriatok
 # Author: Rudko
+# Author: Teslaton
 # Author: Vladolc
 sk: 
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
-        body: Telo
+        body: Text
       diary_entry: 
         language: Jazyk
         latitude: Zem. šírka
         longitude: Zem. dĺžka
         title: Nadpis
-        user: Užívateľ
+        user: Používateľ
       friend: 
         friend: Priateľ
-        user: Užívateľ
+        user: Používateľ
       message: 
-        body: Telo
+        body: Text
         recipient: Príjemca
         sender: Odosielateľ
+        title: Predmet
       trace: 
         description: Popis
         latitude: Zem. šírka
@@ -29,7 +34,7 @@ sk:
         name: Meno
         public: Verejné
         size: Veľkosť
-        user: Užívateľ
+        user: Používateľ
         visible: Viditeľný
       user: 
         active: Aktívny
@@ -39,15 +44,18 @@ sk:
         languages: Jazyky
         pass_crypt: Heslo
     models: 
-      changeset: Súbor zmien
+      acl: Zoznam prístupových práv
+      changeset: Sada zmien
+      changeset_tag: Značka sady zmien
       country: Krajina
-      diary_comment: Poznámka v denníku
+      diary_comment: Komentár k denníku
       diary_entry: Položka denníka
       friend: Priateľ
       language: Jazyk
       message: Správa
       node: Bod
-      node_tag: Tag bodu
+      node_tag: Značka bodu
+      notifier: Oznamovateľ
       old_node: Starý bod
       old_node_tag: Stará značka bodu
       old_relation: Stará relácia
@@ -63,67 +71,82 @@ sk:
       trace: Stopa
       tracepoint: Bod stopy
       tracetag: Značka stopy
-      user: Užívateľ
+      user: Používateľ
       user_preference: Osobné nastavenia
+      user_token: Používateľský token
       way: Cesta
       way_node: Bod cesty
+      way_tag: Značka cesty
   application: 
     require_cookies: 
-      cookies_needed: Vyzerá to tak, že máte zakázané cookies – prosím povoľte cookies vo vašom prehliadači a až potom pokračujte.
+      cookies_needed: Zdá sa, že máte zakázané cookies – povoľte prosím cookies vo vašom prehliadači a následne pokračujte.
     setup_user_auth: 
       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
+      need_to_see_terms: Váš prístup k API je dočasne pozastavený. Prosím prihláste do webového rozhrania a prečítajte si Podmienky prispievania. Nie je nutné ich odsúhlasiť, musíte si ich ale zobraziť.
   browse: 
     changeset: 
-      changeset: "Súbor zmien:  %{id}"
-      changesetxml: Súbor zmien XML
+      changeset: "Sada zmien: %{id}"
+      changesetxml: XML sady zmien
       download: Stiahnuť %{changeset_xml_link} alebo %{osmchange_xml_link}
       feed: 
-        title: Súbor zmien %{id}
-        title_comment: Súbor zmien %{id} - %{comment}
-      osmchangexml: osmZmena XML
-      title: Súbor zmien
+        title: Sada zmien %{id}
+        title_comment: Sada zmien %{id} - %{comment}
+      osmchangexml: osmChange XML
+      title: Sada zmien
     changeset_details: 
-      belongs_to: "Patrí k:"
+      belongs_to: "Používateľ:"
       bounding_box: "Rozsah:"
       box: rám
-      closed_at: "Zatvorené o:"
+      closed_at: "Uzavreté o:"
       created_at: "Vytvorené o:"
-      has_nodes: 
-        one: "Obsahuje nasledujúci %{count} body:"
-        other: "Obsahuje nasledujúce %{count} body:"
       has_relations: 
+        few: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
-        other: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
+        other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} relácií:"
       has_ways: 
+        few: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
-        other: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
+        other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} ciest:"
       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
-      show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
+      show_area_box: Zobraziť rám oblasti
     common_details: 
       changeset_comment: "Komentár:"
+      deleted_at: "Odstránené:"
+      deleted_by: "Odstránil:"
       edited_at: "Upravené o:"
-      edited_by: "Upravené od:"
-      in_changeset: "V súbore zmien:"
+      edited_by: "Upravil:"
+      in_changeset: "V sade zmien:"
       version: "Verzia:"
     containing_relation: 
       entry: Relácia %{relation_name}
       entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
     map: 
       deleted: Zmazané
+      edit: 
+        area: Upraviť oblasť
+        node: Upraviť bod
+        relation: Upraviť reláciu
+        way: Upraviť cestu
       larger: 
         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
-        node: Zobraziť uzol na väčšej mape
+        node: Zobraziť bod na väčšej mape
         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
       loading: Nahrávanie...
     navigation: 
       all: 
-        next_changeset_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
-        prev_changeset_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
+        next_changeset_tooltip: Nasledujúca sada zmien
+        next_node_tooltip: Nasledujúci bod
+        next_relation_tooltip: Následujúca relácia
+        next_way_tooltip: Nasledujúca cesta
+        prev_changeset_tooltip: Predchádzajúca sada zmien
+        prev_node_tooltip: Predchádzajúci bod
+        prev_relation_tooltip: Predchádzajúca relácia
+        prev_way_tooltip: Predchádzajúca cesta
       user: 
-        name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy od %{user}
-        next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava od %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava od %{user}
+        name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy používateľa %{user}
+        next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava používateľa %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava používateľa %{user}
     node: 
       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
@@ -141,7 +164,7 @@ sk:
       node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
       view_details: zobraziť detaily
     not_found: 
-      sorry: Prepáčte, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
+      sorry: Ľutujeme, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
       type: 
         changeset: počet zmien
         node: bod
@@ -150,6 +173,11 @@ sk:
     paging_nav: 
       of: z
       showing_page: Strana
+    redacted: 
+      type: 
+        node: bod
+        relation: vzťah
+        way: cesta
     relation: 
       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_history_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
@@ -162,8 +190,8 @@ sk:
     relation_history: 
       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
-      relation_history: História Relácie
-      relation_history_title: "História Relácií: %{relation_name}"
+      relation_history: História relácie
+      relation_history_title: "História relácie: %{relation_name}"
       view_details: zobraziť detaily
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
@@ -172,21 +200,22 @@ sk:
         relation: Relácia
         way: Cesta
     start: 
-      manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
+      manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
     start_rjs: 
       data_frame_title: Dáta
-      data_layer_name: Dáta
+      data_layer_name: Prehľadávať mapové dáta
       details: Detaily
-      drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
-      edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
+      drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
+      edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o [[timestamp]]
+      hide_areas: Skryť oblasti
       history_for_feature: História pre [[feature]]
-      load_data: Nahrať Dáta
-      loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
+      load_data: Načítať údaje
+      loaded_an_area_with_num_features: Máte načítanú oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Niektoré prehliadače môžu mať problémy so zobrazením takého množstva dát, viac než približne 100 položiek ich môže spomaliť až zablokovať. Pokiaľ ste si istý, že chcete dáta zobraziť, kliknite na tlačítko nižšie.
       loading: Nahrávanie...
-      manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
+      manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
       object_list: 
-        api: Priniesť túto oblasť z API
+        api: Načítať túto oblasť pomocou API
         back: Zobraziť zoznam objektov
         details: Detaily
         heading: Zoznam objektov
@@ -202,16 +231,21 @@ sk:
           node: Bod
           way: Cesta
       private_user: anonymný používateľ
-      show_history: Zobraziť Históriu
-      unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako %{max_bbox_size})"
+      show_areas: Zobraziť oblasti
+      show_history: Zobraziť históriu
+      unable_to_load_size: "Nebolo možné načítať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (maximum je %{max_bbox_size})"
       wait: Čakajte...
-      zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
+      zoom_or_select: Priblížte mapu alebo zvoľte nejakú oblasť na zobrazenie
     tag_details: 
       tags: "Tagy:"
+      wiki_link: 
+        key: Stránka s popisom značky %{key} na wiki
+        tag: Stránka s popisom značky %{key}=%{value} na wiki
+      wikipedia_link: Článok %{page} na Wikipédii
     timeout: 
-      sorry: Prepáčte, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
+      sorry: Ľutujeme, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
       type: 
-        changeset: zmenový súbor
+        changeset: sada zmien
         node: bod
         relation: relácia
         way: cesta
@@ -227,12 +261,12 @@ sk:
         one: tiež časťou cesty %{related_ways}
         other: tiež časťou ciest %{related_ways}
       nodes: "Body:"
-      part_of: "Časť z:"
+      part_of: "Súčasť:"
     way_history: 
       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
       view_details: zobraziť detaily
-      way_history: História Cesty
+      way_history: História cesty
       way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
   changeset: 
     changeset: 
@@ -240,37 +274,53 @@ sk:
       big_area: (veľký)
       no_comment: (žiadny)
       no_edits: (bez úprav)
-      show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
+      show_area_box: Zobraziť rám oblasti
       still_editing: (stále sa upravuje)
-      view_changeset_details: Zobraziť detaily zmenového súboru
+      view_changeset_details: Zobraziť detaily sady zmien
     changeset_paging_nav: 
-      next: Ďalšia »
-      previous: "« Predošlá"
+      next: Ďalšia »
+      previous: « Predošlá
       showing_page: Zobrazená stránka %{page}
     changesets: 
       area: Oblasť
       comment: Komentár
       id: ID
       saved_at: Uložené
-      user: Užívateľ
+      user: Používateľ
     list: 
       description: Posledné zmeny
       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
-      description_user: Zmenové súbory užívateľa %{user}
-      description_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa %{user} v %{bbox}
-      heading: Zmenové súbory
-      heading_bbox: Zmenové súbory
-      heading_user: Zmenové súbory
-      heading_user_bbox: Zmenové súbory
-      title: Zmenové súbory
-      title_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
-      title_user: Zmenové súbory užívateľa %{user}
-      title_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa %{user} v %{bbox}
+      description_friend: Sady zmien vašich priateľov
+      description_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
+      description_user: Zmenové súbory používateľa %{user}
+      description_user_bbox: Zmenové súbory používateľa %{user} v %{bbox}
+      heading: Sady zmien
+      heading_bbox: Sady zmien
+      heading_friend: Sady zmien
+      heading_nearby: Sady zmien
+      heading_user: Sady zmien
+      heading_user_bbox: Sady zmien
+      title: Sady zmien
+      title_bbox: Sady zmien v rámci %{bbox}
+      title_friend: Sady zmien vašich priateľov
+      title_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
+      title_user: Sady zmien používateľa %{user}
+      title_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v rámci %{bbox}
+    timeout: 
+      sorry: Ľutujeme, ale vami požadovaný zoznam sád zmien sa načítaval príliš dlho.
   diary_entry: 
+    comments: 
+      ago: pred %{ago}
+      comment: Komentár
+      has_commented_on: "%{display_name} okomentoval nasledovné záznamy v denníku"
+      newer_comments: Novšie komentáre
+      older_comments: Staršie komentáre
+      post: Príspevok
+      when: Kedy
     diary_comment: 
-      comment_from: Poznámka od %{link_user} na %{comment_created_at}
+      comment_from: Komentár od %{link_user} z %{comment_created_at}
       confirm: Potvrdiť
-      hide_link: Skryť túto poznámku
+      hide_link: Skryť tento komentár
     diary_entry: 
       comment_count: 
         few: "%{count} komentáre"
@@ -280,98 +330,108 @@ sk:
       confirm: Potvrdiť
       edit_link: Upraviť tento záznam
       hide_link: Skryť tento záznam
-      posted_by: Odoslané od %{link_user} pre %{created} v %{language_link}
+      posted_by: Napísal %{link_user} %{created} v jazyku %{language_link}
       reply_link: Odpovedať na tento záznam
     edit: 
-      body: "Telo:"
+      body: "Text:"
       language: "Jazyk:"
       latitude: "Zemepisná šírka:"
       location: "Poloha:"
       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
-      marker_text: Umiestnenie položky zápisníka
+      marker_text: Poloha k položke denníka
       save_button: Uložiť
       subject: "Predmet:"
       title: Upraviť záznam denníka
       use_map_link: použiť mapu
     feed: 
       all: 
-        description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap
-        title: OpenStreetMap položka zápisníka
+        description: Nedávne položky denníkov používateľov OpenStreetMap
+        title: Denníkové záznamy OpenStreetMap
       language: 
-        description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap v %{language_name}
-        title: OpenStreetMap položka zápisníka v %{language_name}
+        description: Nedávne záznamy v denníkoch používateľov OpenStreetMap v jazyku %{language_name}
+        title: Záznamy OpenStreetMap denníka v jazyku %{language_name}
       user: 
-        description: Nedávna OpenStreetMap položka zápisníka od %{user}
-        title: OpenStreetMap položka zápisníka pre %{user}
+        description: Nedávne záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
+        title: Záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
     list: 
-      in_language_title: Záznamy denníka v %{language}
+      in_language_title: Záznamy denníka v jazyku %{language}
       new: Nový záznam denníka
-      new_title: Napísať nový záznam do svojho užívateľského denníka
+      new_title: Napísať nový záznam do používateľského denníka
       newer_entries: Novšie Príspevky
       no_entries: Žiadny záznam denníka
       older_entries: Staršie záznamy
       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
-      title: Užívateľské denníky
-      user_title: "%{user}-ov denník"
+      title: Denníky používateľov
+      title_friends: Denníky priateľov
+      title_nearby: Denníky používateľov v okolí
+      user_title: Denník používateľa %{user}
     location: 
       edit: Editovať
       location: "Poloha:"
-      view: Pohľad
+      view: Zobraziť
     new: 
       title: Nový záznam denníka
     no_such_entry: 
-      body: Prepáčte, nie je tam žiadna položka denníka, alebo poznámka s id %{id}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
-      heading: "Žiadny záznam s id: %{id}"
-      title: Nieto takýto záznam denníka
-    no_such_user: 
-      body: Prepáčte, neexistuje užívateľ s menom %{user}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
-      heading: Užívateľ %{user} neexistuje
-      title: Užívateľ neexistuje
+      body: Ľutujeme, položka denníka, alebo komentár s ID %{id} neexistuje. Skontrolujte preklepy, prípadne ste možno klikli na nesprávny odkaz.
+      heading: Záznam s ID %{id} neexistuje
+      title: Takýto záznam denníka neexistuje
     view: 
       leave_a_comment: Zanechať komentár
       login: Prihlásiť sa
-      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre odchádzajúcu poznámku"
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre zanechanie komentára"
       save_button: Uložiť
-      title: "%{user}-ov denník | %{title}"
-      user_title: "%{user} -ov denník"
+      title: Denník používateľa %{user} | %{title}
+      user_title: Denník používateľa %{user}
+  editor: 
+    default: Predvolený (v súčasnosti %{name})
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (editor v prehliadači)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (editor v prehliadači)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: Diaľkové ovládanie (JOSM alebo Merkaartor)
+      name: Diaľkové ovládanie
   export: 
     start: 
-      add_marker: Pridať marker na mapu
+      add_marker: Pridať do mapy značku
       area_to_export: Oblasť pre export
+      embeddable_html: Vložiteľné HTML
       export_button: Export
       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
       format: Formát
       format_to_export: Formát pre export
-      image_size: Veľkosť Obrazu
+      image_size: Rozmery obrázku
       latitude: "Zem.šírka:"
       licence: Licencia
-      longitude: "Dĺžka:"
-      manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
-      mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
+      longitude: "Zem. dĺžka:"
+      manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
+      map_image: Obrázok (obsahuje štandardné vrstvy)
       max: max
       options: Možnosti
-      osm_xml_data: OpenStreetMap XML Dáta
-      osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
+      osm_xml_data: OpenStreetMap XML dáta
       output: Výstup
+      paste_html: Pre vloženie do stránky použite toto HTML
       scale: Mierka
       too_large: 
-        body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Prosím priblížte, alebo vyberte menšiu oblasť.
+        body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Priblížte prosím mapu, alebo vyberte menšiu oblasť.
         heading: Príliš veľká oblasť
       zoom: Zväčšenie
     start_rjs: 
-      add_marker: Pridať marker na mapu
-      change_marker: Zmena polohy markera
-      click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
+      add_marker: Pridať do mapy značku
+      change_marker: Zmeniť polohu značky
+      click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
       export: Export
-      manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
+      manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
   geocoder: 
     description: 
       title: 
-        geonames: Umiestnenie na <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "%{types} z <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
-        osm_nominatim: Umiestnenie z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        geonames: Poloha podľa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        osm_namefinder: "%{types} podľa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
+        osm_nominatim: Poloha podľa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Veľkomestá
         places: Miesta
@@ -398,25 +458,37 @@ sk:
       title: 
         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        latlon: Výsledok z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
+        latlon: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">internej databázy</a>
         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
-        osm_nominatim: Výsledok z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
-        uk_postcode: Výsledok z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
+        osm_nominatim: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} of %{parentname})"
-      suffix_place: ", %{distance} %{direction} of %{placename}"
+      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} na %{parentdirection} od %{parentname})"
+      suffix_place: ", %{distance} na %{direction} od %{placename}"
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
+        aeroway: 
+          aerodrome: Aerodróm
+          apron: Letisková parkovacia plocha
+          gate: Brána (gate)
+          helipad: Heliport
+          runway: Vzletová a pristávacia dráha
+          taxiway: Pojazdová dráha
+          terminal: Terminál
         amenity: 
+          WLAN: Wi-Fi prístup
           airport: Letisko
           arts_centre: Kultúrne stredisko
           atm: Bankomat
+          auditorium: Auditórium
           bank: Banka
           bar: Bar
+          bbq: Miesto na grilovanie
           bench: Lavička
           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
+          biergarten: Záhradná krčma
           brothel: Nevestinec
           bureau_de_change: Zmenáreň
           bus_station: Autobusová stanica
@@ -425,6 +497,7 @@ sk:
           car_sharing: Autopožičovňa
           car_wash: Autoumývareň
           casino: Kasíno
+          charging_station: Nabíjacia stanica
           cinema: Kino
           clinic: Poliklinika
           club: Klub
@@ -443,10 +516,12 @@ sk:
           ferry_terminal: Terminál trajektu
           fire_hydrant: Požiarny hydrant
           fire_station: Požiarna stanica
+          food_court: Food court
           fountain: Fontána
           fuel: Benzínová pumpa
           grave_yard: Cintorín
           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
+          hall: Sála
           health_centre: Zdravotné stredisko
           hospital: Nemocnica
           hotel: Hotel
@@ -464,7 +539,7 @@ sk:
           park: Park
           parking: Parkovisko
           pharmacy: lekáreň
-          place_of_worship: Kostol
+          place_of_worship: Miesto pre bohoslužby
           police: Polícia
           post_box: Poštová schránka
           post_office: Pošta
@@ -472,16 +547,22 @@ sk:
           prison: Väzenie
           pub: Krčma
           public_building: Verejná budova
-          recycling: Recyklačké miesto
+          public_market: Verejné trhovisko
+          reception_area: Recepcia
+          recycling: Recyklačné miesto
           restaurant: Reštaurácia
           retirement_home: Domov dôchodcov
           sauna: Sauna
           school: Škola
           shelter: Altánok
           shop: Obchod
+          shopping: Nákupné centrum
+          shower: Sprchy
+          social_centre: Komunitné centrum
           social_club: Spoločenský klub
           studio: Ateliér
           supermarket: Supermarket
+          swimming_pool: Plaváreň, kúpalisko
           taxi: Taxi
           telephone: Verejný telefón
           theatre: Divadlo
@@ -490,71 +571,59 @@ sk:
           university: Univerzita
           vending_machine: Predajný automat
           veterinary: Veterinárna ordinácia
+          village_hall: Spoločenská miestnosť
           waste_basket: Odpadkový kôš
-          wifi: Prístup Wi-Fi
+          wifi: Wi-Fi prístup
           youth_centre: Mládežnícke centrum
         boundary: 
-          administrative: Administratívne hranice
+          administrative: Administratívna hranica
+          census: Hranica pre potreby sčítania
+          national_park: Národný park
+          protected_area: Chránená oblasť
+        bridge: 
+          aqueduct: Akvadukt
+          suspension: Visutý most
+          swing: Otočný most
+          viaduct: Viadukt
+          "yes": Most
         building: 
-          apartments: Bytový dom
-          bunker: Bunker
-          chapel: Kaplnka
-          church: Kostol,cirkev
-          city_hall: Radnica,magistrát
-          commercial: Komerčné budovy
-          dormitory: Študentský domov
-          faculty: Budovy fakulty
-          farm: Hospodárska budova
-          flats: Byty
-          garage: Garáž
-          hall: Sála
-          hospital: Nemocničné budovy
-          hotel: Hotel
-          house: Dom
-          industrial: Priemyselné budovy
-          office: Administratívna budova
-          public: Verejná budova
-          residential: Obytné budovy
-          retail: Maloobchodné budovy
-          school: Škola
-          shop: Obchod
-          stadium: Štadión
-          store: Obchod
-          terrace: Radová zástavba
-          tower: Veža
-          train_station: Železničná stanica
-          university: Univerzitné budovy
+          "yes": Budova
         highway: 
           bridleway: Cesta pre kone
           bus_guideway: Bus so sprievodcom
           bus_stop: Zastávka autobusu
-          byway: Byway (súkromná cesta)
+          byway: Účelová komunikácia
           construction: Cesta vo výstavbe
           cycleway: Cyklistický chodník
-          distance_marker: Distance Marker (kilometrovník)
           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
           footway: Chodník
           ford: Brod
-          gate: Brána
           living_street: Obytná zóna
+          milestone: Kilometrovník
           minor: Vedľajšia cesta
           motorway: Diaľnica
-          motorway_junction: Motorway Junction (Diaľničná križovatka)
+          motorway_junction: Diaľničná križovatka
           motorway_link: Diaľnica
           path: Cesta
           pedestrian: Chodník pre chodcov
           platform: Nástupište
           primary: Cesta I. triedy
           primary_link: Cesta I. triedy
-          residential: Residential(Obytný)
+          raceway: Pretekárska dráha
+          residential: Ulica
+          rest_area: Odpočívadlo
           road: Cesta
           secondary: Cesta II. triedy
           secondary_link: Cesta II. triedy
-          service: Service Road (prístupová komunikácia)
+          service: Prístupová komunikácia
+          services: Diaľničné odpočívadlo
+          speed_camera: Radar
           steps: Schody
           stile: Schodíky cez ohradu
           tertiary: Cesta III. triedy
-          track: Nespevnené cesty
+          tertiary_link: Cesta III. triedy
+          track: Nespevnená cesta
+          trail: Chodník
           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
           unclassified: Neklasifikovaná cesta
@@ -566,6 +635,7 @@ sk:
           building: Budova
           castle: Hrad
           church: Kostol
+          fort: Pevnosť
           house: Dom
           icon: Ikona
           manor: Šľachtické sídlo
@@ -580,33 +650,41 @@ sk:
           wreck: Zrúcanina
         landuse: 
           allotments: Záhradkárske osady
-          basin: Basin (Vodná nádrž)
+          basin: Vodná nádrž
+          brownfield: Opustená priemyselná oblasť (brownfield)
           cemetery: Cintorín
           commercial: Obchodná štvrť
+          conservation: Chránené územie
           construction: Stavba
           farm: Farma
+          farmland: Poľnohospodárska pôda
           farmyard: Dvor
-          forest: Les
+          forest: Les (udržiavaný)
+          garages: Garáže
           grass: Tráva
+          greenfield: Zelená plocha pre výstavbu
           industrial: Priemyslová oblasť
           landfill: Skládka odpadu
           meadow: Lúka
           military: Vojenský priestor
           mine: Baňa
-          mountain: Hora
           nature_reserve: Prírodná rezervácia
+          orchard: Sad
           park: Park
           piste: Zjazdovka
-          plaza: Námestie
           quarry: Lom
           railway: Železnica
+          recreation_ground: Rekreačná oblasť
+          reservoir: Zásobník na vodu
           residential: Residential Area (Obytná oblasť)
           retail: Retail (Obchodná zóna)
           village_green: Verejná zeleň
           vineyard: Vinica
           wetland: Mokrina
-          wood: Drevo
+          wood: Les (neudržiavaný)
         leisure: 
+          beach_resort: Plážové letovisko
+          bird_hide: Vtáčia pozorovateľňa
           common: Verejné priestranstvo
           fishing: Rybolov (športový)
           garden: Záhrada
@@ -619,12 +697,17 @@ sk:
           pitch: Športové ihrisko
           playground: Detské ihrisko
           recreation_ground: Rekreačná oblasť
+          sauna: Sauna
           slipway: Lodný sklz
           sports_centre: Športové stredisko
           stadium: Štadión
           swimming_pool: Plaváreň
           track: Bežecká dráha
           water_park: Aquapark
+        military: 
+          airfield: Vojenské letisko
+          barracks: Kasárne
+          bunker: Bunker
         natural: 
           bay: Zátoka, záliv
           beach: Pláž
@@ -632,16 +715,18 @@ sk:
           cave_entrance: Vstup do jaskyne
           channel: Kanál
           cliff: Útes, kamenná stena
-          coastline: Pobrežie
           crater: Kráter
+          dune: Duna
           feature: Vlastnosť
           fell: Horská pastvina
           fjord: Fjord
+          forest: Les (udržiavaný)
           geyser: Gejzír
           glacier: Ľadovec
           heath: Vresovisko
           hill: Kopec
           island: Ostrov
+          land: Pevnina
           marsh: Bažina
           moor: Močiar
           mud: Bahno
@@ -655,6 +740,7 @@ sk:
           scrub: Rúbanisko
           shoal: Plytčina
           spring: Prameň
+          stone: Balvan
           strait: Úžina
           tree: Strom
           valley: Dolina
@@ -662,7 +748,20 @@ sk:
           water: Voda
           wetland: Mokrina
           wetlands: Mokrina
-          wood: Les
+          wood: Les (neudržiavaný)
+        office: 
+          accountant: Účtovník
+          architect: Architektonický ateliér
+          company: Súkromná firma
+          employment_agency: Sprostredkovanie práce
+          estate_agent: Realitná kancelária
+          government: Vládny úrad
+          insurance: Poisťovňa
+          lawyer: Právnická kancelária
+          ngo: Mimovládna organizácia
+          telecommunication: Telekomunikácie
+          travel_agent: Cestovná kancelária
+          "yes": Úrad
         place: 
           airport: Letisko
           city: Mesto nad 100 tis.
@@ -674,6 +773,7 @@ sk:
           houses: Budovy
           island: Ostrov
           islet: Ostrovček
+          isolated_dwelling: Samota
           locality: Oblasť
           moor: Močiar
           municipality: Obecný úrad
@@ -687,7 +787,7 @@ sk:
           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
           village: Obec 200-10 tis.
         railway: 
-          abandoned: Opustená železnica
+          abandoned: Zrušená železničná trať
           construction: Železnica vo výstavbe
           disused: Nepoužívaná železnica
           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
@@ -697,6 +797,7 @@ sk:
           junction: Železničný uzol
           level_crossing: Železničný prejazd
           light_rail: Ľahká železnica
+          miniature: Záhradná železnica
           monorail: Jednokoľajka
           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
           platform: Železničné nástupište
@@ -711,7 +812,7 @@ sk:
           yard: Železničné depo
         shop: 
           alcohol: Mimo povolenia
-          apparel: Odevy
+          antiques: Starožitnosti
           art: Obchod s umením
           bakery: Pekáreň
           beauty: Salón krásy
@@ -719,7 +820,7 @@ sk:
           bicycle: Obchod s bicylkami
           books: Kníhkupectvo
           butcher: Mäsiarstvo
-          car_dealer: Obchod s autami
+          car: Predajňa automobilov
           car_parts: Mototechna
           car_repair: Autoservis
           carpet: Obchod s kobercami
@@ -728,13 +829,17 @@ sk:
           clothes: Obchod s konfekciou
           computer: Obchod s počítačmi
           confectionery: Cukráreň
+          convenience: Rozličný tovar
+          copyshop: Copy centrum
+          cosmetics: Parfuméria
           department_store: Obchodný dom
+          discount: Diskontná predajňa
           doityourself: Urob si sám
-          drugstore: Lekáreň
           dry_cleaning: Chemická čistiareň
           electronics: Elektro
           estate_agent: Realitná kancelária
           farm: Poľnonákup
+          fashion: Módny salón
           fish: Obchod s rybami
           florist: Kvetinárstvo
           food: Obchod s potravinami
@@ -754,9 +859,11 @@ sk:
           kiosk: Novinový stánok
           laundry: Práčovňa
           mall: Pešia zóna
+          market: Obchod
           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
           motorcycle: Motocyklový obchod
           music: Hudobniny
+          newsagent: Novinový stánok
           optician: Očná optika
           organic: Obchod so zdravou výživou
           outdoor: Turistický obchod
@@ -770,6 +877,7 @@ sk:
           supermarket: Supermarket
           toys: Hračkárstvo
           travel_agency: Cestovná kancelária
+          video: Videopožičovňa, predaj DVD
           wine: Mimo povolenia
         tourism: 
           alpine_hut: Vysokohorská chata
@@ -792,9 +900,13 @@ sk:
           valley: Údolie
           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
           zoo: Zoo
+        tunnel: 
+          "yes": Tunel
         waterway: 
+          artificial: Vodný kanál, prieplav
           boatyard: Lodenica
           canal: Kanál
+          connector: Prepojenie vodných ciest
           dam: Priehrada,hrádza
           derelict_canal: Opustený kanál
           ditch: Priekopa
@@ -804,6 +916,7 @@ sk:
           lock_gate: Brána plavebnej komory
           mineral_spring: Minerálny prameň
           mooring: Kotvisko
+          rapids: Pereje
           river: Rieka
           riverbank: Breh rieky
           stream: Potok
@@ -815,74 +928,112 @@ sk:
     map: 
       base: 
         cycle_map: Cyklomapa
-        noname: Bez mena
+        standard: Štandardná
+        transport_map: Dopravná mapa
     site: 
-      edit_disabled_tooltip: Priblížiť na editovateľnú mapu
+      edit_disabled_tooltip: Pre editáciu priblížte mapu
       edit_tooltip: Upraviť mapu
-      edit_zoom_alert: Musíte sa priblížiť na úpravu mapy
-      history_disabled_tooltip: Priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
-      history_tooltip: Zobraziť úpravy pre túto oblasť
-      history_zoom_alert: Musíte priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
+      edit_zoom_alert: Upravovať mapu môžete len pri väčšom priblížení
+      history_disabled_tooltip: Pre zobrazenie úprav tejto oblasti priblížte mapu
+      history_tooltip: Zobraziť úpravy tejto oblasti
+      history_zoom_alert: Zobraziť editácie môžete len pri väčšom priblížení
   layouts: 
+    community: Komunita
     community_blogs: Komunitné blogy
+    community_blogs_title: Blogy členov komunity OpenStreetMap
     copyright: Autorské práva a licencia
     documentation: Dokumentácia
-    donate_link_text: darovanie
+    documentation_title: Dokumentácia k projektu
+    donate: Podporte OpenStreetMap %{link} Fondu na obnovu hardwaru
+    donate_link_text: príspevkom
     edit: Upraviť
+    edit_with: Upraviť pomocou %{editor}
     export: Export
     export_tooltip: Export mapových dát
     foundation: Nadácia
+    foundation_title: Nadácia OpenStreetMap Foundation
     gps_traces: GPS Stopy
-    gps_traces_tooltip: Správa GPS stopy
+    gps_traces_tooltip: Správa GPS stôp
+    help: Pomoc
     help_centre: Centrum pomoci
+    help_title: Stránky s nápovedou k tomuto projektu
     history: História
     home: domov
-    home_tooltip: Choďte na domácu polohu
+    home_tooltip: Prejsť na domovské miesto
     inbox: správy (%{count})
     inbox_tooltip: 
       few: V schránke máte %{count} neprečítané správy
       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
       other: V schránke máte %{count} neprečítaných správ
       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
-    intro_1: OpenStreetMap je volne editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
-    intro_2: OpenStreetMap vám dovolí prezerať, upravovať a používať zemepisné dáta vďaka spolupráci kdekoľvek na Zemi.
-    intro_3: Hosting OpenStreetMap láskavo poskytujú %{ucl} a %{bytemark}. Ďalší partneri projektu sú uvedení na %{partners}.
-    intro_3_partners: wiki
+    intro_1: OpenStreetMap je slobodná editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
+    intro_2_create_account: Založte si konto
+    intro_2_download: stiahnutie
+    intro_2_html: Dáta sú k dispozícii na %{download} a %{use} pod %{license}. %{create_account} a pomôžte mapu zdokonaliť.
+    intro_2_license: slobodnou licenciou
+    intro_2_use: použitie
+    intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
     license: 
       title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
     log_in: prihlásiť sa
-    log_in_tooltip: Prihlásenie s existujúcim účtom
+    log_in_tooltip: Prihlásiť sa k existujúcemu kontu
     logo: 
       alt_text: Logo OpenStreetMap
     logout: odhlásiť
     logout_tooltip: Odhlásiť
     make_a_donation: 
       text: Darovanie
-      title: Podpora OpenStreetMap s finančnou podporou
+      title: Podporte OpenStreetMap finančným príspevkom
     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
+    partners_bytemark: Bytemark Hosting
+    partners_html: Prevádzku podporujú %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a iní %{partners}.
+    partners_ic: Imperial College v Londýne
+    partners_partners: partneri
+    partners_ucl: VR centrum UCL
+    partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
     sign_up: zaregistrovať sa
-    sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
-    tag_line: Voľná Wiki Mapa sveta
-    user_diaries: Denník užívateľa
-    user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky užívateľa
+    sign_up_tooltip: Vytvoriť si používateľské konto pre úpravy
+    tag_line: Slobodná wiki-mapa sveta
+    user_diaries: Denníky používateľov
+    user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky používateľov
     view: Zobraziť
     view_tooltip: Zobraziť mapu
     welcome_user: Vitajte, %{user_link}
-    welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
+    welcome_user_link_tooltip: Vaša používateľská stránka
+    wiki: wiki
+    wiki_title: Wiki k projektu
+  license_page: 
+    foreign: 
+      english_link: anglickým originálom
+      text: V prípade rozporu mezi touto preloženou verziou a %{english_original_link} má anglická stránka prednosť
+      title: O tomto preklade
+    legal_babble: "<h2>Autorské práva a licencie</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap sú <em>slobodné dáta</em>, ponúkaná za podmienok licencie <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Môžete kopírovať, distribuovať, oznamovať verejnosti a upravovať naše mapy aj dáta, pokiaľ ako zdroj uvediete „<em>OpenStreetMap a jeho prispievatelia</em>“. Ak naše mapy alebo dáta budete upravovať alebo ich použijete vo svojom diele, musíte výsledné dielo šíriť pod rovnakou licenciou. Vaše práva a povinnosti sú vysvetlené v <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">plnom znení licenčnej zmluvy</a>.\n</p>\n\n<h3>Ako uvádzať OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Ak používate obrázky z mapy OpenStreetMap, žiadame, aby ste uvádzali aspoň „<em>© Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“. Ak používate iba mapové dáta, požadujeme „<em>Mapové dáta © Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“.\n</p>\n<p>\n  Ak je to možné, mal byť text <em>OpenStreetMap</em> uvedený ako hypertextový odkaz na <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> a <em>CC BY-SA</em> na <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Ak používate médium, ktoré odkazy neumožňuje (napr. v tlačenom diele), navrhujeme, aby ste svojho čitateľa nasmerovali na www.openstreetmap.org (zrejme doplnením <em>OpenStreetMap</em> o túto internetovú adresu) a analogicky <em>CC BY-SA</em> na www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Ďalšie informácie</h3>\n<p>\n  O používaní našich dát sa môžete dočítať viac v našich <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Často kladených právnych otázkach</a>.\n</p>\n<p>\n  Prispievateľom OSM pripomíname, že by nikdy nemali pridávať dáta zo zdrojov chránených autorským právom (napr. Google Maps či tlačené mapy) bez výslovného súhlasu držiteľov práv.\n</p>\n<p>\n  Hoci OpenStreetMap tvorí slobodné dáta, nemôžeme zadarmo poskytovať tretím stranám mapové API.\n\n  Pozrite naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pravidlá použitia API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pravidlá použitia mapových dlaždíc</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pravidlá použitia nástroja Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Naši prispievatelia</h3>\n<p>\n  Naša CC BY-SA licencia vyžaduje, aby ste „spôsobom zodpovedajúcim danému nosiču a v primeranej forme uvádzali autora“. Jednotliví prispievatelia nevyžadujú uvádzanie svojho autorstva nad rámec onoho „Prispievatelia OpenStreetMap“, ale tam, kde boli do OpenStreetMap zahrnuté dáta národných geografických inštitúcií či iných veľkých zdrojov, môže byť primerané uznať ich autorstvo uvedením ich názvu alebo hypertextovým odkazom na túto stránku.\n</p>\n<!--\nInformácie pre editorov tejto stránky:\n\nNasledujúce zoznamy obsahujú iba tie organizácie, ktoré vyžadujú uvedenie svojho autorstva ako podmienku použitia svojich dát v OpenStreetMap. Nejedná sa o všeobecný katalóg importov a používa sa len v prípade nutnosti uvedenia autorstva kvôli vyhovenie licenciu importovaných dát.\n\nKaždé doplnenie treba najprv prediskutovať so správcami systému OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n    <li><strong>Austrália</strong>: Obsahuje dáta predmestí založené na dátach Austrálskeho štatistického úradu.</li>\n    <li><strong>Francúzsko</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Direction Générale des impôts.</li>\n    <li><strong>Juhoafrická republika</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Kanada</strong>: Obsahuje dáta z GeoBase ®, GeoGratis (© Department of Natural Resources Canada), CanVec (© Department of Natural Resources Canada) a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).</li>\n    <li><strong>Nový Zéland</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Poľsko</strong>: Obsahuje dáta z <a href=\"http://ump.waw.pl/\">máp UMP-pcPL</a>. Copyright prispievatelia UMP-pcPL. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">Viac o využití dát UMP na OSM</a>.</li>\n    <li><strong>Rakúsko</strong>: Obsahuje dáta od <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">mesta Viedeň</a> pod licenciou <a href = \"http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de \">CC BY</a>.</li>\n    <li><strong>Spojené kráľovstvo</strong>: Obsahuje dáta Ordnance Survey © Crown copyright a právo k databáze 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Zahrnutie dát do OpenStreetMap neznamená, že pôvodný poskytovateľ dát podporuje OpenStreetMap, ponúka akúkoľvek záruku, alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť.\n</p>"
+    native: 
+      mapping_link: začať mapovať
+      native_link: slovenskú verziu
+      title: O tejto stránke
   message: 
     delete: 
       deleted: Správa vymazaná
     inbox: 
       date: Dátum
       from: Od
-      my_inbox: Moja schránka došlej pošty
-      no_messages_yet: Nemáte žiadne správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
+      messages: Máte %{new_messages} a %{old_messages}
+      my_inbox: Moja doručená pošta
+      new_messages: 
+        few: "%{count} nové správy"
+        one: "%{count} novú správu"
+        other: "%{count} nových správ"
+      no_messages_yet: Zatiaľ nemáte žiadne správy. Čo napr. kontaktovať %{people_mapping_nearby_link}?
+      old_messages: 
+        few: "%{count} staré správy"
+        one: "%{count} starú správu"
+        other: "%{count} starých správ"
       outbox: odoslaná pošta
-      people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
+      people_mapping_nearby: používateľov v okolí
       subject: Predmet
-      title: Prichádzajúca pošta
-      you_have: Máte %{new_count} nových a %{old_count} starých správ
+      title: Doručená pošta
     mark: 
       as_read: Správa označená ako prečítaná
       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
@@ -893,23 +1044,24 @@ sk:
       unread_button: Označiť ako neprečítané
     new: 
       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
-      body: Telo
+      body: Text
+      limit_exceeded: V poslednej dobe ste poslali veľa správ. Pred rozosielaním ďalších prosím chvíľu počkajte.
       message_sent: Správa odoslaná
       send_button: Odoslať
-      send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi %{name}
+      send_message_to: Poslať novú správu používateľovi %{name}
       subject: Predmet
       title: Odoslať správu
     no_such_message: 
-      body: Prepáčte, neexistuje správa s takým id.
+      body: Ľutujeme, neexistuje správa s takým ID.
       heading: Zadaná správa neexistuje
       title: Zadaná správa neexistuje
-    no_such_user: 
-      body: Prepáčte, neexistuje žiaden užívateľ s týmto menom.
-      heading: Taký užívateľ nie je
-      title: Taký užívateľ nie je
     outbox: 
       date: Dátum
       inbox: prichádzajúca pošta
+      messages: 
+        few: Máte %{count} odeslané správy
+        one: Máte %{count} odoslanú správu
+        other: Máte %{count} odoslaných správ
       my_inbox: Moja %{inbox_link}
       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
       outbox: odoslaná pošta
@@ -917,7 +1069,6 @@ sk:
       subject: Predmet
       title: Odoslaná pošta
       to: Komu
-      you_have_sent_messages: Máte %{count} odoslaných správ
     read: 
       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
       back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
@@ -930,14 +1081,17 @@ sk:
       title: Čítať správu
       to: Komu
       unread_button: Označiť ako neprečítané
+      wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, ktorú si chcete prečítať, nie je ani od, ani pre tohoto používateľa. Ak si ju chcete prečítať, prihláste sa pod príslušným kontom.
+    reply: 
+      wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, na ktorú chcete odpovedať, nebola odoslaná tomuto používateľovi. Ak na ňu chcete odpovedať, prihláste sa pod správnym kontom.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Zmazať
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
-      footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl} a môžete komentovať na %{commenturl}, alebo odpoveď na %{replyurl}
-      header: "%{from_user} má poznámku na váš nedávny OpenStreetMap záznam v denníku s predmetom %{subject}:"
+      footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl}, komentovať na %{commenturl}, alebo odpovedať na %{replyurl}
+      header: "%{from_user} okomentoval váš nedávny záznam v OpenStreetMap denníku s predmetom %{subject}:"
       hi: Ahoj %{to_user},
-      subject: "[OpenStreetMap] %{user} komentovaj vo vašej položke denníka"
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} okomentoval záznam vo vašom denníku"
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
     email_confirm_html: 
@@ -945,28 +1099,29 @@ sk:
       greeting: Ahoj,
       hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na %{server_url} do %{new_address}.
     email_confirm_plain: 
-      click_the_link: Ak je toto vaše, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
+      click_the_link: Ak ste to boli vy, potvrďte prosím zmenu kliknutím na nasledovný odkaz.
       greeting: Ahoj,
       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
-      hopefully_you_2: "%{server_url} do %{new_address}."
+      hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
     friend_notification: 
       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
-      see_their_profile: Môžete vidieť svoj profil na %{userurl}.
+      see_their_profile: Jeho/jej profil si môžete pozrieť na %{userurl}.
       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: a žiadne značky.
       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
       failure: 
-        failed_to_import: "neúspešný import. Tu je chyba:"
-        more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX  a ako sa im vyhnúť
+        failed_to_import: "sa nepodarilo naimportovať. Chybové hlásenie:"
+        more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX a ako sa im vyhnúť
         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
-        subject: "[OpenStreetMap] GPX Import neúspešný"
+        subject: "[OpenStreetMap] Neúspešný import GPX"
       greeting: Ahoj,
       success: 
-        subject: "[OpenStreetMap] GPX Import uspešný"
+        loaded_successfully: sa úspešne načítal s %{trace_points} z možných %{possible_points} bodov.
+        subject: "[OpenStreetMap] GPX import úspešný"
       with_description: s popisom
-      your_gpx_file: Vyzerá to ako váš GPX súbor
+      your_gpx_file: Zdá sa, že váš GPX súbor
     lost_password: 
       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
     lost_password_html: 
@@ -974,7 +1129,7 @@ sk:
       greeting: Ahoj,
       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
     lost_password_plain: 
-      click_the_link: Ak ste to vy, prosím kliknite na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
+      click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
       greeting: Ahoj,
       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
       hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
@@ -986,108 +1141,142 @@ sk:
     signup_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
     signup_confirm_html: 
-      click_the_link: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho účtu a prečítajte si viac informácií o  OpenStreetMap
-      current_user: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založený na tom, kde sa nachádzate, je dostupný na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
-      get_reading: Poďte čítať o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wiki</a>, dostanete posledné správy cez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap blog</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, alebo prehliadať cez OpenStreetMap zakladateľa Steve Coast's <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> pre stručnú históriu projektu, ktorý má <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts na počúvanie</a> tiež!
-      greeting: Ahoj tam!
+      ask_questions: Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom <a href="http://help.openstreetmap.org/">webe otázok a odpovedí</a>.
+      click_the_link: Ak ste to vy, vitajte! Kliknutím na nasledovný odkaz potvrdíte svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap
+      current_user: Zoznam existujúcich používateľov v kategóriách podľa miesta bydliska je dostupný v <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">kategórii Users by geographical region</a>.
+      get_reading: Prečítajte si niečo o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide">na wiki</a>, sledujte aktuálne dianie na našom <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blogu</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitteri</a>, alebo si prebehnite blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a> so stručnou históriou projektu aj vo forme <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcastov</a>!
+      greeting: Ahoj!
       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
       introductory_video: Môžete sledovať %{introductory_video_link}.
       more_videos: Je tam %{more_videos_link}.
       more_videos_here: viac videí tu
-      user_wiki_page: Toto je doporučenie ak vytvárate užívateľskú stránku na wiki, ktorá obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: úvodné video do OpenStreetMap
-      wiki_signup: Môžete tiež potrebovať <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">prihlásiť sa do OpenStreetMap wiki</a>.
+      user_wiki_page: Odporúčame, aby ste si na wiki založili používateľskú stránku, na ktorej kategóriami označíte odkiaľ pochádzate, napr. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Bratislava">[[Category:Users in Bratislava]]</a>.
+      video_to_openstreetmap: úvodné inštruktážne video k OpenStreetMap
+      wiki_signup: Môžete sa tiež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=Sk%3AMain_Page&uselang=sk">zaregistrovať na OpenStreetMap wiki</a>.
     signup_confirm_plain: 
-      blog_and_twitter: "Dosiahnite na posledné novinky cez OpenStreetMap blog alebo Twitter:"
+      ask_questions: "Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom webe otázok a odpovedí:"
+      blog_and_twitter: "Sledujte aktuálne dianie na našom blogu alebo Twitteri:"
       click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
-      current_user_1: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založené na tom, kde sa vo svete nachádzajú
+      click_the_link_2: svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap.
+      current_user_1: Zoznam aktuálnych používateľov v kategóriách podľa miesta, kde sa vo svete nachádzajú
       current_user_2: "sú k dispozícii na:"
       greeting: Ahoj!
-      hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chce vytvoriť účet po dobu
+      hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) si chce založiť konto na
       introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
       more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
-      the_wiki: "Poďte čítať o OpenStreetMap na wiki:"
-      user_wiki_1: Odporúča sa, aby ste vytvorili užívateľskú wiki stránku, ktorá obsahuje
-      user_wiki_2: obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako [[Category:Users_in_London]].
+      opengeodata: "OpenGeoData.org je blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta, ponúka aj podcasty:"
+      the_wiki: "Prečítajte si niečo o OpenStreetMap na wiki:"
+      user_wiki_1: Odporúčame, aby ste si na wiki vytvorili používateľskú stránku, ktorá obsahuje
+      user_wiki_2: kategóriami označíte, odkiaľ pochádzate, napríklad [[Category:Users in Bratislava]].
       wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
-      allow_to: "Klientskej aplikácie umožnia, aby:"
+      allow_to: "Klientskej aplikácii umožniť:"
       allow_write_api: upravovať mapu.
       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
-      request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup na váš účet. Prosím skontrolujte či aplikácia má nasledujúcu schopnosť. Môžete si vybrať veľa alebo málo, ako sa vám páči.
+      request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup k vášmu kontu (%{user}). Vyberte si, či si želáte, aby mala aplikácia nasledujúce oprávnenie. Môžete zvoliť ľubovoľný počet oprávnení.
+    revoke: 
+      flash: Prístup pre aplikáciu %{application} bol odvolaný.
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Uspešne registrované informácie
+    destroy: 
+      flash: Registrácia klientskej aplikácie bola zrušená
     edit: 
       submit: Upraviť
-      title: Upravte vašu žiadosť
+      title: Upraviť aplikáciu
     form: 
       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
-      allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
+      allow_read_prefs: čítať ich používateľské nastavenia.
       allow_write_api: zmeniť mapu.
       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
-      allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
-      callback_url: Spätná URL
-      name: Meno
-      requests: "Žiadosť o nasledujúce povolenia od užívateľa:"
-      required: Požadova
-      support_url: Podpora URL
-      url: URL Hlavnej aplikácie
+      allow_write_prefs: upraviť ich používateľské nastavenia.
+      callback_url: URL pre spätné volanie (callback)
+      name: Názov
+      requests: "Žiadať používateľov o nasledujúce oprávnenia:"
+      required: Povin
+      support_url: URL s podporou
+      url: Hlavné URL aplikácie
     index: 
-      application: Meno žiadosti
-      issued_at: Vydané v
-      my_tokens: Moje povolené požiadavky
-      register_new: Zaregistrujte svoju požiadavku
+      application: Názov aplikácie
+      issued_at: Vydané
+      list_tokens: "Nasledovné tokeny boli vo vašom mene vydané aplikáciám:"
+      my_apps: Moje klientské aplikácie
+      my_tokens: Moje autorizované aplikácie
+      no_apps: Máte nejakú aplikáciu, využívajúcu štandard %{oauth}, ktorá by s nami mala spolupracovať? Aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať, až potom sem bude môcť posielať OAuth požiadavky.
+      register_new: Zaregistrovať aplikáciu
+      registered_apps: "Máte zaregistrované nasledujúce klientské aplikácie:"
       revoke: Zrušiť!
+      title: Moje OAuth nastavenia
     new: 
       submit: Registrovať
-      title: Zaregistrovať novú žiadosť
+      title: Registrácia novej aplikácie
     not_found: 
       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
     show: 
+      access_url: "Access Token URL:"
       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
       allow_write_api: zmeniť mapu.
       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
+      authorize_url: "Authorise URL:"
+      confirm: Ste si istý?
       edit: Upraviť detaily
-      requests: "Žiadam nasledujúce povolenia od užívateľa:"
+      key: "Consumer Key:"
+      requests: "Žiadam nasledujúce oprávnenia od používateľa:"
+      secret: "Consumer Secret:"
       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
+      title: Podrobnosti OAuth pre %{app_name}
+      url: "Request Token URL:"
     update: 
       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
+  redaction: 
+    show: 
+      confirm: Ste si istý?
+      user: "Autor:"
+    update: 
+      flash: Zmeny boli uložené.
   site: 
     edit: 
-      anon_edits_link_text: Zistite, prečo tomu tak je.
-      flash_player_required: Potrebujete Flash player pre Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. Môžete <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Niekoľko iných možností</a> sú tiež dostupné pre úpravu OpenStreetMap.
+      anon_edits_link_text: Prečo to tak je?
+      flash_player_required: Ak chcete používať Potlatch, flashový editor OpenStreetMap, potrebujete Flash prehrávač. Môžete si <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. Pre editáciu OpenStreetMap existuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">viacero ďalších možností</a>.
+      no_iframe_support: Váš prehliadač nepodporuje vložené HTML rámy (iframes), ktoré sú pre túto funkciu nevyhnutné.
       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
-      not_public_description: Nemôžete naďalej upravovať mapy, iba ak urobíte takto.  Môžete si nastaviť vaše úpravy, ako verejné z vašej %{user_page}.
-      potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (Pre uloženie v Potlatchu, mali by ste odznačiť aktuálnu cestu, alebo bod, ak upravujete v režime naživo, alebo kliknite uložiť ak máte tlačidlo uložiť.)
-      user_page_link: stránka užívateľa
+      not_public_description: Kým tak neurobíte, nemôžete ďalej editovať mapu. Svoje úpravy môžete nastaviť ako verejné na vašej %{user_page}.
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie je nakonfigurovaný – podrobnejšie informácie nájdete na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
+      potlatch2_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatch 2 sa zmeny ukladajú kliknutím na tlačítko Save/Uložiť vľavo hore.)
+      potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatchu odznačte aktuálnu cestu alebo bod ak editujete v živom režime, alebo kliknite na tlačítko Uložiť (Save) vľavo hore, ak sa tam zobrazuje.)
+      user_page_link: stránke používateľa
     index: 
       js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
       js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
-      js_3: Môžete skúsiť <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> ak sa vám nedarí povoliť JavaScript.
       license: 
         license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
         notice: Licencovaný pod %{license_name} s %{project_name} a jej prispievatelia.
         project_name: OpenStreetMap projekt
       permalink: Trvalý odkaz
+      remote_failed: Editácia sa nepodarila – skontrolujte, či je JOSM alebo Merkaartor spustený a je v ňom povolená funkcia Diaľkové ovládanie (Remote control)
       shortlink: Krátky odkaz
     key: 
       map_key: Legenda
+      map_key_tooltip: Legenda k mape
       table: 
         entry: 
           admin: Administratívne hranice
+          allotments: Záhradkárska kolónia
           apron: 
-            1: terminál
+            - Letisková odbavovacia plocha
+            - terminál
+          bridge: Čireny obrys = most
           bridleway: Chodník pre kone
+          brownfield: Zborenisko
           building: Významná budova
           byway: Súkromná cesta
           cable: 
@@ -1097,13 +1286,14 @@ sk:
           centre: Športové centrum
           commercial: Komerčná oblasť
           common: 
-            - Obecný
+            - Pastvina
             - lúka
           construction: Cesta vo výstavbe
           cycleway: Cyklotrasa
+          destination: Prejazd zakázaný
           farm: Farma
           footway: Chodník pre peších
-          forest: Les
+          forest: Les (udržiavaný)
           golf: Golfové ihrisko
           heathland: Vresovisko
           industrial: Priemyselná oblasť
@@ -1122,7 +1312,8 @@ sk:
           resident: Obytná oblasť
           retail: Nákupná oblasť
           runway: 
-            1: pojazdové dráhy
+            - Letisková dráha
+            - pojazdová dráha
           school: 
             - Škola
             - univerzita
@@ -1138,13 +1329,26 @@ sk:
             - Rýchloelektrička
             - električka
           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
-          tunnel: Únikový kryt = tunel
+          tunnel: Čiarkovaný obrys = tunel
           unclassified: Neklasifikovaná cesta
           unsurfaced: Nespevnená cesta
+          wood: Les (neudržiavaný)
+    markdown_help: 
+      alt: Alternatívny text
+      first: Prvá položka
+      heading: Nadpis
+      headings: Nadpisy
+      link: Odkaz
+      subheading: Podnadpis
+      unordered: Neusporiadaný zoznam
+      url: URL
+    richtext_area: 
+      edit: Upraviť
+      preview: Náhľad
     search: 
-      search: Vyhľadať
-      search_help: "príklady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', alebo 'pošta blízko Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more príklady...</a>"
-      submit_text: Vykonať
+      search: Hľadať
+      search_help: "príklady: 'Žilina', 'Veľká Okružná, Žilina', '83103', alebo 'post offices near Žilina' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>ďalšie príklady…</a>"
+      submit_text: hľ.
       where_am_i: Kde som?
       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
     sidebar: 
@@ -1152,10 +1356,10 @@ sk:
       search_results: Výsledky vyhľadávania
   time: 
     formats: 
-      friendly: "%e %B %Y at %H:%M"
+      friendly: "%e. %B %Y o %H:%M"
   trace: 
     create: 
-      trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
+      trace_uploaded: Váš GPX súbor bol uložený a čaká na zaradenie do databázy. Obvykle to netrvá viac než polhodinu. Po jeho zaradení dostanete potvrdzujúci e-mail.
       upload_trace: Nahrať GPS stopu
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
@@ -1174,7 +1378,7 @@ sk:
       tags_help: oddelené čiarkou
       title: Úprava stopy %{name}
       uploaded_at: "Nahrať na:"
-      visibility: "Vidieľnosť:"
+      visibility: "Viditeľnosť:"
       visibility_help: čo má toto znamenať?
     list: 
       public_traces: Verejné GPS stopy
@@ -1183,48 +1387,46 @@ sk:
       your_traces: Vaše GPS stopy
     make_public: 
       made_public: Zverejnená stopa
-    no_such_user: 
-      body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom %{user}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
-      heading: Užívateľ %{user} neexistuje
-      title: Nie je taký užívateľ
     offline: 
-      heading: GPX úschovňa je Offline
-      message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
+      heading: GPX úložisko je offline
+      message: GPX úložisko a nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné.
     offline_warning: 
-      message: Systém nahrávania GPX súborov je teraz neprístupný
+      message: Nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné
     trace: 
       ago: pred %{time_in_words_ago}
       by: od
-      count_points: "%{count} body"
+      count_points: "%{count} bodov"
       edit: upraviť
-      edit_map: Upraviť Mapu
-      identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÃ\9d
+      edit_map: Upraviť mapu
+      identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÃ\81
       in: v
       map: mapa
       more: viac
       pending: NEVYRIEŠENÉ
-      private: SÚKROMNÉ
-      public: VEREJNÝ
-      trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
-      view_map: Zobraziť Mapu
+      private: SÚKROMNÁ
+      public: VEREJNÁ
+      trace_details: Zobraziť detaily stopy
+      trackable: STOPOVATEĽNÁ
+      view_map: Zobraziť mapu
     trace_form: 
-      description: Popis
+      description: "Popis:"
       help: Pomoc
-      tags: Tagy
+      tags: "Značky:"
       tags_help: oddelené čiarkou
       upload_button: Nahrať
-      upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
-      visibility: Viditeľnosť
+      upload_gpx: "Nahrať GPX súbor:"
+      visibility: "Viditeľnosť:"
       visibility_help: čo toto znamená?
     trace_header: 
       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
+      upload_trace: Nahrať stopu
     trace_optionals: 
       tags: Tagy
     trace_paging_nav: 
-      next: Dopredu &raquo;
-      previous: "&laquo; Naspäť"
+      next: Dopredu »
+      previous: « Naspäť
       showing_page: Strana %{page}
     view: 
       delete_track: Vymazať túto stopu
@@ -1237,123 +1439,187 @@ sk:
       map: mapa
       none: Žiadne
       owner: "Vlastník:"
-      pending: NEVYRIEÅ ENÃ\89
-      points: "Body:"
+      pending: NEVYRIEÅ ENÃ\81
+      points: "Bodov:"
       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
       tags: "Tagy:"
       title: Sledovanie stopy %{name}
       trace_not_found: Stopa nenájdená!
-      uploaded: "Nahraté na:"
+      uploaded: "Nahraté o:"
       visibility: "Viditeľnosť:"
     visibility: 
-      identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
+      identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v zozname stôp, aj ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
-      public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
+      public: Verejné (zobrazené v prehľade stopy, aj ako anonymné, neusporiadané body)
       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
   user: 
     account: 
-      current email address: "Aktuálna E-mailová Adresa:"
+      contributor terms: 
+        agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
+        agreed_with_pd: Deklarovali ste tiež, že svoje úpravy považujete za slobodné dielo.
+        heading: "Podmienky prispievania:"
+        link text: čo je toto?
+        not yet agreed: Zatiaľ ste neodsúhlasili nové Podmienky prispievania.
+        review link text: Keď budete mať čas, pomocou tohoto odkazu si prosím prečítajte a odsúhlaste nové Podmienky prispievania.
+      current email address: "Aktuálna e-mailová adresa:"
       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
-      email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
-      flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
-      flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
+      email never displayed publicly: (nikde se verejne nezobrazuje)
+      flash update success: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
+      flash update success confirm needed: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované. Skontrolujte si e-mail, mala by Vám prísť výzva na potvrdenie novej e-mailovej adresy.
       home location: "Domovské miesto:"
       image: "Obrázok:"
-      image size hint: (veľkosť obrázkov aspoň 100x100 je najlepšia)
+      image size hint: (najvhodnejšie sú štvorcové obrázky s veľkosťou najmenej 100×100)
       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
       latitude: "Zem. šírka:"
       longitude: "Zem. dĺžka:"
       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
       my settings: Moje nastavenia
-      new email address: "Nová E-mailová Adresa:"
+      new email address: "Nová e-mailová adresa:"
       new image: "Pridať obrázok:"
       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
-      preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:OpenID
+        link text: čo je toto?
+        openid: "OpenID:"
+      preferred editor: "Preferovaný editor:"
+      preferred languages: "Preferované jazyky:"
       profile description: "Popis profilu:"
       public editing: 
         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
+        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
         enabled link text: čo je toto?
-        heading: "Verejná Ãºprava:"
+        heading: "Verejné Ãºpravy:"
       public editing note: 
         heading: Úprava pre verejnosť
-        text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
+        text: Teraz upravujete ako anonym a ostatní Vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše domovské miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte ostatným kontaktovať Vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od API verzie 0.6, iba používateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre verejnosť.</li><li>Táto akcia sa nedá vrátiť späť a všetci noví používatelia sú už implicitne verejní.</li></ul>
       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
       return to profile: Návrat do profilu
-      save changes button: Uložiť Zmeny
+      save changes button: Uložiť zmeny
       title: Upraviť účet
-      update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
+      update home location on click: Aktualizovať domovské miesto kliknutím na mapu?
     confirm: 
+      already active: Toto používateľské konto už bolo potvrdené.
+      before you start: Pravdepodobne sa už nemôžete dočkať, kedy začnete vytvárať mapy, predtým by ste ale mohli chcieť v nasledovnom formulári vyplniť niekoľko informácií o svojej osobe.
       button: Potvrdiť
-      heading: Potvrdiť užívateľský účet
+      heading: Potvrdiť používateľské konto
       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
+      reconfirm: Ak už od vašej registrácie uplynul dlhší čas, budete si možno musieť <a href="%{reconfirm}">nechať poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
+      unknown token: Zadaný potvrdzovací kód neexistuje.
     confirm_email: 
       button: Potvrdiť
       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
+    confirm_resend: 
+      failure: Používateľ %{name} neexistuje.
+      success: Na adresu %{email} sme Vám poslali potvrdzovací e-mail. Akonáhle svoje konto potvrdíte, budete môcť začať tvoriť mapy.<br /><br />Ak náhodou používate systém pre ochranu proti nevyžiadanej pošte (anti-spam), ktorý vyžaduje potvrdenia, nezabudnite definovať výnimku pre odosielateľa webmaster@openstreetmap.org, nakoľko na žiadosti o potvrdenie nie sme schopní reagovať.
     filter: 
       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
     go_public: 
       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
     list: 
-      heading: Užívatelia
-      hide: Skryť vybraných užívateľov
-      title: Užívatelia
+      confirm: Potvrdiť zvolených používateľov
+      empty: Žiadni používatelia vyhovujúci podmienkam neboli nájdení
+      heading: Používatelia
+      hide: Skryť vybraných používateľov
+      showing: 
+        one: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item} z %{items})
+        other: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item}–%{last_item} z %{items})
+      summary: "%{name} založené %{date} z %{ip_address}"
+      summary_no_ip: "%{name} založený %{date}"
+      title: Používatelia
     login: 
-      account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
-      auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
-      create_account: vytvoriť účet
-      email or username: "E-mailová adresa alebo Meno užívateľa:"
+      account is suspended: Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené vzhľadom na podozrivú aktivitu.<br>Ak to chcete riešiť, môžete kontaktovať <a href="%{webmaster}">webmastera</a>.
+      account not active: Ľutujeme, vaše konto ešte nie je aktívne.<br />Môžete si ho aktivovať kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, prípadne si <a href="%{reconfirm}">nechajte poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
+      auth failure: Ľutujeme, s uvedenými údajmi sa nie je možné prihlásiť.
+      create account minute: Založte si konto. Zaberie to len chvíľku.
+      email or username: "E-mailová adresa alebo prihlasovacie meno:"
       heading: Prihlásenie
       login_button: Prihlásiť
       lost password link: Stratili ste heslo?
+      new to osm: Ste na OpenStreetMap nový?
+      no account: Nemáte konto?
+      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Zistite viac o chystanej zmene licencie OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:ODbL/We_Are_Changing_The_License">preklady</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusia</a>)
+      notice_terms: OpenStreetMap prechádza 1. apríla 2012 na novú licenciu. Je rovnako otvorená ako tá súčasná, ale právne ošetrenie je pre našu mapovú databázu podstatne vhodnejšie. Veľmi radi by sme v OpenStreetMap zachovali vaše príspevky, to ale budeme môcť len v prípade, že dáte súhlas k ich šíreniu pod novou licenciou. V opačnom prípade ich budeme musieť z databázy vyradiť.<br /><br />Prosíme, prihláste sa a venujte chvíľku na prečítanie a odsúhlasenie nových podmienok. Ďakujeme!
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Ľutujeme, ale vaše OpenID sa zdá byť nesprávne
+      openid missing provider: Ľutujeme, nepodarilo se spojiť s vaším OpenID poskytovateľom
+      openid_logo_alt: Prihlásenie pomocou OpenID
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Prihlásenie pomocou AOL OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou AOL
+        google: 
+          alt: Prihlásenie pomocou Google OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou Google
+        myopenid: 
+          alt: Prihlásenie pomocou myOpenID OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou myOpenID
+        openid: 
+          alt: Prihlásenie pomocou OpenID URL
+          title: Prihlásenie pomocou OpenID
+        wordpress: 
+          alt: Prihlásenie pomocou Wordpress OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou Wordpress
+        yahoo: 
+          alt: Prihlásenie pomocou Yahoo OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou Yahoo
       password: "Heslo:"
-      please login: Prosím prihláste sa, alebo %{create_user_link}.
-      remember: "Zapamätať:"
+      register now: Zaregistrujte se
+      remember: Zapamätať
       title: Prihlásiť sa
+      to make changes: Ak chcete upravovať OpenStreetMap, musíte mať používateľské konto.
+      with openid: "Alternatívne sa môžete prihlásiť svojím OpenID:"
+      with username: "Už máte na OpenStreetMap konto? Prihláste sa svojim menom a heslom:"
     logout: 
       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
       logout_button: Odhlásenie
       title: Odhlásenie
     lost_password: 
-      email address: "E-mailová Adresa:"
-      heading: Zabudli Ste Heslo?
-      help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
-      new password button: Resetovať heslo
-      notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
-      notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
+      email address: "E-mailová adresa:"
+      heading: Zabudli ste heslo?
+      help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, pošleme vám odkaz, pomocou ktorého si budete môcť nastaviť nové heslo.
+      new password button: Resetť heslo
+      notice email cannot find: Ľutujeme, túto e-mailovú adresu nie je možné nájsť.
+      notice email on way: Škoda zabudnutého hesla :-( ale e-mail je už na ceste, takže si čoskoro budete môcť zvoliť nové.
       title: Stratené heslo
     make_friend: 
       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
-      failed: Prepáčte, neúspešné pridanie %{name} ako priateľa.
+      failed: Ľutujeme, nepodarilo sa pridať %{name} ako priateľa.
       success: "%{name} je teraz váš priateľ."
     new: 
       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
-      contact_webmaster: Prosím kontaktovať <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> kvôli žiadosti pre vytvorenie účtu – budeme sa snažiť  vašu požiadavku vybaviť tak rýchlo, ako je len možné.
+      contact_webmaster: Kontaktujte prosím <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> so žiadosťou o založenie konta – budeme sa snažiť vašu požiadavku vybaviť čo najrýchlejšie.
       continue: Pokračovať
       display name: "Zobrazované meno:"
       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
       email address: "Emailová adresa:"
       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
-      flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
-      heading: Vytvoriť užívateľský účet
-      license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
+      flash create success message: Používateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Majte prosím na pamäti, že nebudete schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
+      heading: Vytvoriť používateľský účet
+      license_agreement: Pri potvrdení konta budete musieť vyjadriť súhlas s <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Podmienkami prispievania</a>.
       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
-      not displayed publicly: Nezobrazovať verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)k
+      not displayed publicly: Nezobrazuje sa nikde verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidlá ochrany osobných údajov na wiki, vrátane časti o e-mailových adresách">pravidlá ochrany osobných údajov</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>Vaše OpenID zatiaľ nebolo prepojené s kontom na OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ak ste na OpenStreetMap nový, vytvorte si konto pomocou formulára nižšie.</li>\n  <li>\n   Ak už konto máte, môžete sa prihlásiť\n   pomocou používateľského mena a hesla a následne ho\n   v používateľskom nastavení prepojiť s OpenID.\n  </li>\n</ul>"
+      openid no password: S OpenID nie je heslo potrebné. Niektoré ďalšie nástroje alebo servery ho však vyžadovať môžu.
       password: "Heslo:"
+      terms accepted: Ďakujeme za odsúhlasenie nových podmienok prispievania!
+      terms declined: Je nám ľúto, že ste sa rozhodli neprijať nové Podmienky prispievania. Bližšie informácie nájdete na<a href="%{url}">tejto wiki-stránke</a>.
       title: Vytvoriť účet
+      use openid: Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou %{logo} OpenID
     no_such_user: 
-      body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza %{user}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
-      heading: Užívateľ %{user} neexistuje
-      title: Taký užívateľ nie je
+      body: Ľutujeme, používateľ %{user} neexistuje. Prosím skontrolujte váš text, alebo ste možno klikli na nesprávny odkaz.
+      heading: Používateľ %{user} neexistuje
+      title: Taký používateľ neexistuje
     popup: 
       friend: Priateľ
-      nearby mapper: Blízky mapovač
+      nearby mapper: Používateľ v okolí
       your location: Vaša poloha
     remove_friend: 
       not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
@@ -1361,115 +1627,147 @@ sk:
     reset_password: 
       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
-      flash token bad: Nemôžem nájsť také symboly, možno skontrolujte URL?
+      flash token bad: Zodpovedajúci kód nebol nájdený, skontrolujte prípadne URL.
       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
       password: "Heslo:"
       reset: Zmazať Heslo
       title: Resetnúť heslo
     set_home: 
       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
+    suspended: 
+      body: "<p>\n Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené kvôli podozrivej aktivite.\n</p>\n<p>\n Toto rozhodnutie onedlho posúdi niektorý správca, prípadne\n môžete skúsiť kontaktovať %{webmaster}.\n</p>"
+      heading: Konto bolo pozastavené
+      title: Konto bolo pozastavené
+      webmaster: webmastera
+    terms: 
+      agree: Súhlasím
+      consider_pd: Navyše k uvedenej dohode vyhlasujem, že považujem svoje príspevky za slobodné dielo (Public Domain).
+      consider_pd_why: čo je toto?
+      decline: Nesúhlasím
+      guidance: "Informácie, ktoré Vám môžu pomôcť porozumieť týmto podmienkam: <a href=\"%{summary}\">zhrnutie</a> a nejaké <a href=\"%{translations}\">neoficiálne preklady</a>"
+      heading: Podmienky prispievania
+      legale_names: 
+        france: Francúzsko
+        italy: Taliansko
+        rest_of_world: Zvyšok sveta
+      legale_select: "Zvoľte prosím svoju domovskú krajinu:"
+      read and accept: Prečítajte si prosím nižšie uvedenú dohodu a kliknite na tlačítko súhlasu, čím potvrdíte, že prijímate podmienky tejto dohody pre existujúce aj budúce príspevky.
+      title: Podmienky prispievania
+      you need to accept or decline: Pre pokračovanie si prosím prečítajte a príjmite, alebo odmietnite nové Podmienky prispievania.
     view: 
-      activate_user: aktivovať tohto užívateľa
+      activate_user: aktivovať tohoto používateľa
       add as friend: pridať ako priateľa
       ago: (pred %{time_in_words_ago})
       block_history: zobraziť prijaté položky
       blocks by me: blokovať pre mňa
-      blocks on me: v mojom bloku
+      blocks on me: moje zablokovania
+      comments: komentáre
       confirm: Potvrdiť
-      create_block: blokovať tohto užívateľa
+      confirm_user: potvrdiť tohoto používateľa
+      create_block: blokovať tohoto používateľa
       created from: "Vytvorené od:"
-      deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
-      delete_user: vymazať tohto užívateľa
+      ct accepted: Prijaté pred %{ago}
+      ct declined: Odmietnuté
+      ct status: "Podmienky prispievania:"
+      ct undecided: Nerozhodnuté
+      deactivate_user: deaktivovať tohoto používateľa
+      delete_user: vymazať tohoto používateľa
       description: Popis
       diary: denník
       edits: úpravy
       email address: "Emailová adresa:"
-      hide_user: skryť tohto užívateľa
-      if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej %{settings_link} stránke.
-      km away: "%{count}km vzdialený"
-      m away: "%{count}m vzdialený"
-      mapper since: "Mapovač od:"
+      friends_changesets: Prechádzať všetky sady zmien priateľov
+      friends_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy priateľov
+      hide_user: skryť tohto používateľa
+      if set location: Ak si na stránke %{settings_link} zvolíte domovské miesto, zobrazí sa tu mapka vášho okolia.
+      km away: vzdialený %{count}km
+      latest edit: "Posledné úpravy pred %{ago}:"
+      m away: vzdialený %{count}m
+      mapper since: "Mapuje od:"
       moderator_history: zobraziť zadaný blok
-      my diary: môj diár
+      my comments: moje komentáre
+      my diary: môj denník
       my edits: moje úpravy
       my settings: moje nastavenia
       my traces: moje stopy
-      nearby users: Iný blízky užívatelia
-      new diary entry: nový údaj denníka
+      nearby users: Ďalší používatelia v okolí
+      nearby_changesets: Prechádzať všetky sady zmien používateľov v okolí
+      nearby_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy používateľov v okolí
+      new diary entry: nový záznam denníka
       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
-      no nearby users: Nie je tu iný užívateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
-      oauth settings: Oauth nastavenia
+      no nearby users: Nie je tu iný používateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
+      oauth settings: oauth nastavenia
       remove as friend: odstrániť ako priateľa
       role: 
-        administrator: Tento užívateľ je administrátor
+        administrator: Tento používateľ je administrátor
         grant: 
           administrator: Povoliť prístup administrátora
           moderator: Povoliť prístup moderátora
-        moderator: Tento užívateľ je moderátor
+        moderator: Tento používateľ je moderátor
         revoke: 
           administrator: Zrušiť prístup administrátora
           moderator: Zrušiť prístup moderátora
       send message: poslať správu
       settings_link_text: nastavenia
+      spam score: "Spam skóre:"
       status: "Stav:"
       traces: stopy
-      unhide_user: odkryť tohto užívateľa
-      user location: Poloha užívateľa
+      unhide_user: zobraziť tohoto používateľa
+      user location: Poloha používateľa
       your friends: Vaši priatelia
   user_block: 
     blocks_by: 
-      empty: "%{name} nemá ešte žiadne bloky"
-      heading: Zoznam blokov pre %{name}
-      title: Bloky %{name}
+      empty: "%{name} ešte nikoho nezablokoval"
+      heading: Zoznam blokov od pre %{name}
+      title: Bloky od %{name}
     blocks_on: 
       empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
-      heading: Zoznam blokov na %{name}
-      title: Bloky na %{name}
+      heading: Zoznam blokov používateľa %{name}
+      title: Bloky používateľa %{name}
     create: 
-      flash: Zablokovať užívateľa %{name}.
-      try_contacting: Prosím skúste sa spojiť s užívateľom, pred jeho zablokovaním a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
-      try_waiting: Prosím skúste dávať užívateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
+      flash: Používateľ %{name} bol zablokovaný.
+      try_contacting: Skúste sa prosím s používateľom pred jeho zablokovaním spojiť a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
+      try_waiting: Prosím skúste dávať používateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
     edit: 
       back: Zobraziť všetky bloky
       heading: Editácia bloku na %{name}
-      needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť pred tým, než blok bude vymazaný?
-      period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ zablokovaný pre API.
-      reason: Dôvod prečo %{name} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
+      needs_view: Potrebuje sa používateľ prihlásiť pred tým, než bude tento blok vymazaný?
+      period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
+      reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov.
       show: Zobraziť tento blok
       submit: Aktualizácia bloku
       title: Editácia bloku na %{name}
     filter: 
       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
-      not_a_moderator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
     helper: 
-      time_future: Ukončené v %{time}.
+      time_future: Končí o %{time}.
       time_past: Ukončené pred %{time}.
-      until_login: Aktívny až do prihlásenia užívateľa.
+      until_login: Aktívny až do prihlásenia používateľa.
     index: 
       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
-      heading: Zoznam užívateľských blokov
-      title: Užívateľské bloky
+      heading: Zoznam blokov používateľa
+      title: Bloky používateľa
     model: 
       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
     new: 
       back: Zobraziť všetky bloky
       heading: Vytvorenie bloku na %{name}
-      needs_view: Užívateľ musí byť prihlásený, aby mohol vymazať tento blok
-      period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ blokovaný pre API.
-      reason: Dôvod prečo %{name} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
+      needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
+      period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
+      reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov. Správa bude verejne viditeľná.
       submit: Vytvoriť blok
       title: Vytváram blok na %{name}
-      tried_contacting: Kontaktoval som užívateľa a požiadal ho, aby prestal.
-      tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď užívateľa na túto komunikáciu.
+      tried_contacting: Kontaktoval som používateľa a požiadal ho, aby prestal.
+      tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď používateľa na túto komunikáciu.
     not_found: 
       back: Naspäť na zoznam
-      sorry: Prepáčte, blok užívateľa s ID %{id} nemohol byť nájdený.
+      sorry: Ľutujeme, blok používateľa s ID %{id} nebol nájdený.
     partial: 
       confirm: Ste si istí?
       creator_name: Tvorca
-      display_name: Blokovaný užívateľ
+      display_name: Blokovaný používateľ
       edit: Upraviť
       not_revoked: (nezrušený)
       reason: Dôvod pre blokovanie
@@ -1477,46 +1775,50 @@ sk:
       revoker_name: Zrušil
       show: Zobraziť
       status: Stav
+    period: 
+      few: "%{count} hodiny"
+      one: 1 hodina
+      other: "%{count} hodín"
     revoke: 
       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
       flash: Tento blok bol zrušený.
-      heading: Zrušujem blok pre %{block_on} podľa %{block_by}
-      past: Tento blok skončil pred %{time}a teraz nemože byť zrušený.
+      heading: Zrušenie bloku pre %{block_on} od %{block_by}
+      past: Tento blok už skončil pred %{time} a nemože byť zrušený.
       revoke: Zrušiť!
-      time_future: Tento blok bol ukončený v %{time}.
-      title: Zrušujem blok pre %{block_on}
+      time_future: Tento blok skončí v %{time}.
+      title: Zrušenie bloku pre %{block_on}
     show: 
       back: Zobraziť všetky blokovania
       confirm: Ste si istý?
       edit: Upraviť
-      heading: "%{block_on} blokovaný %{block_by}"
-      needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť predtým, ako bude toto blokovanie odstránené.
+      heading: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
+      needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
       reason: "Dôvod blokovania:"
       revoke: Odvolať!
-      revoker: "Odvolaním:"
+      revoker: "Odvolal:"
       show: Zobraziť
-      status: Postavenie
-      time_future: Skončené %{time}
+      status: Stav
+      time_future: Končí o %{time}
       time_past: Ukončené pred %{time}
-      title: "%{block_on} blokovaný %{block_by}"
+      title: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
     update: 
       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
       success: Blok je aktualizovaný.
   user_role: 
     filter: 
-      already_has_role: Užívateľ už má úlohu %{role}.
-      doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu %{role}.
+      already_has_role: Používateľ už má úlohu %{role}.
+      doesnt_have_role: Požívateľ nemá úlohu %{role}.
       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
-      not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
+      not_an_administrator: Iba administrátori môžu spravovať prístupové práva. Vy administrátor nie ste.
     grant: 
-      are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre užívateľa `%{name}'?
+      are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'?
       confirm: Potvrdiť
-      fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre užívateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
+      fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby používateľ a úloha boli obe oprávnené.
       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
     revoke: 
-      are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' od užívateľa `%{name}'?
+      are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' používateľa `%{name}'?
       confirm: Potvrdiť
-      fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od užívateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
+      fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od používateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby používateľ a úloha boli oprávnené.
       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
       title: Potvrdiť zrušenie funkcie