Monkey patch in an upstream fix for I18n::Backend::Fallbacks
[rails.git] / config / locales / tl.yml
index bf5c10f9578b7931d949a3a7e0e58ab4c8d4acfb..1e8114d303f59a0ef2c18649565d1393202d2578 100644 (file)
@@ -71,14 +71,20 @@ tl:
       way: Daan
       way_node: Buko ng Daan
       way_tag: Tatak ng Daan
+  application: 
+    require_cookies: 
+      cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
+    setup_user_auth: 
+      blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
+      need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
   browse: 
     changeset: 
-      changeset: "Pangkat ng pagbabago: {{id}}"
+      changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
-      download: Ikargang paibaba ang {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
+      download: Ikargang paibaba ang %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
       feed: 
-        title: "{{id}} ng pangkat ng pagbabago"
-        title_comment: "{{id}} ng angkat ng pagbabago - {{comment}}"
+        title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
+        title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
       osmchangexml: XML ng osmChange
       title: Pangkat ng pagbabago
     changeset_details: 
@@ -88,22 +94,24 @@ tl:
       closed_at: "Isinara sa:"
       created_at: "Nilikha sa:"
       has_nodes: 
-        other: "isa=May sumusunod na {{count}} ng buko:"
+        other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
       has_relations: 
-        other: "isa=Mayroong sumusunod na {{count}} ng kaugnayan:"
+        other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
       has_ways: 
-        other: "isa=May sumusunod na {{count}} ng daan:"
+        other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
     common_details: 
       changeset_comment: "Puna:"
+      deleted_at: "Binura doon sa:"
+      deleted_by: "Binura ni:"
       edited_at: "Binago sa:"
       edited_by: "Binago ni:"
       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
       version: "Bersyon:"
     containing_relation: 
-      entry: Kaugnayan {{relation_name}}
-      entry_role: Kaugnayan {{relation_name}} (bilang {{relation_role}})
+      entry: Kaugnayan %{relation_name}
+      entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
     map: 
       deleted: Binura
       larger: 
@@ -123,27 +131,27 @@ tl:
         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
         prev_way_tooltip: Dating daan
       user: 
-        name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni {{user}}
-        next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni {{user}}
-        prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni {{user}}
+        name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
+        next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
     node: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       edit: baguhin
       node: Buko
-      node_title: "Buko : {{node_name}}"
+      node_title: "Buko : %{node_name}"
       view_history: tingnan ang kasaysayan
     node_details: 
       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
       part_of: "Bahagi ng:"
     node_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       node_history: Kasaysayan ng Buko
-      node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: {{node_name}}"
+      node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
       view_details: tingnan ang mga detalye
     not_found: 
-      sorry: Paumanhin, ang {{type}} na may ID na {{id}}, ay hindi matagpuan.
+      sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
       type: 
         changeset: palitan ang pagtatakda
         node: buko
@@ -153,22 +161,22 @@ tl:
       of: ang
       showing_page: Ipinapakita ang pahina
     relation: 
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       relation: Kaugnayan
-      relation_title: "Kaugnayan: {{relation_name}}"
+      relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
       view_history: tingnan ang kasaysayan
     relation_details: 
       members: "Mga kasapi:"
       part_of: "Bahagi ng:"
     relation_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
-      relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: {{relation_name}}"
+      relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
       view_details: tingnan ang mga detalye
     relation_member: 
-      entry_role: "{{type}} {{name}} bilang {{role}}"
+      entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
       type: 
         node: Buko
         relation: Kaugnayan
@@ -207,40 +215,40 @@ tl:
       private_user: pribadong tagagamit
       show_areas: Ipakita ang mga lugar
       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
-      unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa {{max_bbox_size}})"
+      unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
       wait: Hintay...
       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
     tag_details: 
       tags: "Mga tatak:"
       wiki_link: 
-        key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na {{key}}
-        tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na {{key}}={{value}}
-      wikipedia_link: Ang {{page}} ng artikulo sa Wikipedia
+        key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
+        tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
     timeout: 
-      sorry: Paumanhin, ang dato para sa {{type}} na may ID na {{id}}, ay natagalan bago nakuha uli.
+      sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
       type: 
         changeset: palitan ang pagtatakda
         node: buko
         relation: kaugnayan
         way: daan
     way: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       edit: baguhin
       view_history: tingnan ang kasaysayan
       way: Daan
-      way_title: "Daan: {{way_name}}"
+      way_title: "Daan: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
-        other: isa=bahagi rin ng daan {{related_ways}}, bahagi rin ng mga daan {{related_ways}}
+        other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
       nodes: "Mga buko:"
       part_of: "Bahagi ng:"
     way_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       view_details: tingnan ang mga detalye
       way_history: Kasaysayan ng Daan
-      way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: {{way_name}}"
+      way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
@@ -251,9 +259,9 @@ tl:
       still_editing: (namamatnugot pa rin)
       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
     changeset_paging_nav: 
-      next: Kasunod »
-      previous: "« Nakaraan"
-      showing_page: Ipinapakita ang pahinang {{page}}
+      next: Kasunod »
+      previous: « Nakaraan
+      showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
     changesets: 
       area: Pook
       comment: Puna/Kumento
@@ -262,25 +270,34 @@ tl:
       user: Tagagamit
     list: 
       description: Kamakailang pagbabago
-      description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng {{bbox}}
-      description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}}
-      description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}} sa loob ng {{bbox}}
+      description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
+      description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
+      description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
       heading: Mga pangkat ng pagbabago
       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
       title: Mga pangkat ng pagbabago
-      title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng {{bbox}}
-      title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}}
-      title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}} sa loob ng {{bbox}}
+      title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
+      title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
+      title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
+    timeout: 
+      sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
   diary_entry: 
     diary_comment: 
+      comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
       confirm: Tiyakin
       hide_link: Itago ang punang ito
     diary_entry: 
+      comment_count: 
+        one: 1 puna
+        other: "%{count} mga puna"
+      comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
       confirm: Tiyakin
       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
+      posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
+      reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
     edit: 
       body: "Katawan:"
       language: "Wika:"
@@ -292,15 +309,26 @@ tl:
       subject: "Paksa:"
       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
       use_map_link: gamitin ang mapa
+    feed: 
+      all: 
+        description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
+        title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
+      language: 
+        description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
+        title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
+      user: 
+        description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
+        title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
     list: 
-      in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa {{language}}
+      in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
+      new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
-      user_title: Talaarawan ni {{user}}
+      user_title: Talaarawan ni %{user}
     location: 
       edit: Baguhin
       location: "Pook (lokasyon):"
@@ -308,16 +336,22 @@ tl:
     new: 
       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
     no_such_entry: 
-      heading: "Walang ipinasok na may ID na: {{id}}"
+      body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
+      heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
     no_such_user: 
+      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
+      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
       title: Walang ganyang tagagamit
     view: 
       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
       login: Lumagda
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
       save_button: Sagipin
+      title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
+      user_title: Talaarawan ni %{user}
   editor: 
-    default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang {{name}})
+    default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
     potlatch: 
       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
       name: Pagbibigay-daan 1
@@ -333,24 +367,72 @@ tl:
       area_to_export: Pook na Iluluwas
       embeddable_html: Maibabaong HTML
       export_button: Iluwas
+      export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
       format: Anyo
+      format_to_export: Anyong Iluluwas
       image_size: Sukat ng Larawan
       latitude: "Latitud:"
       licence: Lisensiya
       longitude: "Longhitud:"
       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
+      mapnik_image: Larawan ng Mapnik
       max: pinakamataas
       options: Mga mapagpipilian
+      osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
+      osmarender_image: Larawan ng Osmarender
       output: Kinalabasan
       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
       scale: Sukat
       too_large: 
+        body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
         heading: Napakalaki ng Lugar
       zoom: Lapitan
     start_rjs: 
+      add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
+      change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
+      click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
+      drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
       export: Iluwas
+      manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
   geocoder: 
+    description: 
+      title: 
+        geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
+        osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
+      types: 
+        cities: Mga lungsod
+        places: Mga lugar
+        towns: Mga bayan
+    description_osm_namefinder: 
+      prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
+    direction: 
+      east: silangan
+      north: hilaga
+      north_east: hilaga-silangan
+      north_west: hilaga-kanluran
+      south: timog
+      south_east: timog-silangan
+      south_west: timog-kanluran
+      west: kanluran
+    distance: 
+      other: sero=mas mababa kaysa 1km
+    results: 
+      more_results: Marami pang mga kinalabasan
+      no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
+    search: 
+      title: 
+        ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
+        osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
+        osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
+        uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
+        us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
+    search_osm_namefinder: 
+      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
+      suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         amenity: 
@@ -485,9 +567,11 @@ tl:
           construction: Ginagawang Punong Lansangan
           cycleway: Daanan ng Bisikleta
           distance_marker: Pananda ng Layo
+          emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
           ford: Bagtasan ng Tao
           gate: Tarangkahan
+          living_street: Buhay na Lansangan
           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
@@ -511,11 +595,17 @@ tl:
           trail: Bulaos
           trunk: Pangunahing Ruta
           trunk_link: Pangunahing Ruta
+          unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
+          unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
         historic: 
+          archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
+          battlefield: Pook ng Labanan
+          boundary_stone: Bato ng Hangganan
           building: Gusali
           castle: Kastilyo
           church: Simbahan
           house: Bahay
+          icon: Kinatawang Larawan
           manor: Manor
           memorial: Muog na Pang-alaala
           mine: Minahan
@@ -523,80 +613,651 @@ tl:
           museum: Museo
           ruins: Mga Guho
           tower: Tore
+          wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
+          wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
+          wreck: Wasak na Sasakyan
+        landuse: 
+          allotments: Mga Laang Bahagi
+          basin: Lunas ng Ilog
+          brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
+          cemetery: Libingan
+          commercial: Pook na Pangkalakalan
+          conservation: Lupaing Iniligtas
+          construction: Konstruksyon
+          farm: Bukid
+          farmland: Lupaing Sakahan
+          farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
+          forest: Gubat
+          grass: Damo
+          greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
+          industrial: Pook na Pang-industriya
+          landfill: Tabon na Lupain
+          meadow: Kaparangan
+          military: Pook ng Militar
+          mine: Minahan
+          mountain: Bundok
+          nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
+          park: Liwasan
+          piste: Piste ng Iski
+          plaza: Plasa
+          quarry: Hukay na Tibagan
+          railway: Daambakal
+          recreation_ground: Lupaing Libangan
+          reservoir: Tinggalan ng Tubig
+          residential: Pook na Panirahan
+          retail: Tingi
+          village_green: Nayong Lunti
+          vineyard: Ubasan
+          wetland: Babad na Lupain
+          wood: Kahoy
         leisure: 
+          beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
           common: Karaniwang Lupain
           fishing: Pook na Palaisdaan
           garden: Halamanan
           golf_course: Kurso ng Golp
+          ice_rink: Pook Pang-iskeyting
           marina: Marina
           miniature_golf: Munting Golp
           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
           park: Liwasan
+          pitch: Hagisang Pampalakasan
           playground: Palaruan
+          recreation_ground: Lupaing Libangan
+          slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
           stadium: Istadyum
           swimming_pool: Palanguyan
+          track: Landas na Takbuhan
+          water_park: Liwasang Tubigan
+        natural: 
+          bay: Look
+          beach: Dalampasigan
+          cape: Tangway
+          cave_entrance: Pasukan ng Yungib
+          channel: Bambang
+          cliff: Bangin
+          coastline: Baybay-dagat
+          crater: Uka
+          feature: Tampok
+          fell: Pulak
+          fjord: Tubigang Mabangin
+          geyser: Geyser
+          glacier: Tipak ng Yelong Bundok
+          heath: Lupain ng Halamang Erika
+          hill: Burol
+          island: Pulo
+          land: Lupain
+          marsh: Latian
+          moor: Lupang Pugalan ng Tubig
+          mud: Putik
+          peak: Tugatog
+          point: Tuldok
+          reef: Bahura
+          ridge: Tagaytay
+          river: Ilog
+          rock: Bato
+          scree: Batuhang Buhaghag
+          scrub: Palumpong
+          shoal: Banlik
+          spring: Bukal
+          strait: Kipot
+          tree: Puno
+          valley: Lambak
+          volcano: Bulkan
+          water: Tubig
+          wetland: Babad na Lupain
+          wetlands: Mga Babad na Lupain
+          wood: Kahoy
+        place: 
+          airport: Paliparan
+          city: Lungsod
+          country: Bansa
+          county: Kondehan
+          farm: Bukid
+          hamlet: Maliit na Nayon
+          house: Bahay
+          houses: Mga Bahay
+          island: Pulo
+          islet: Munting Pulo
+          locality: Lokalidad
+          moor: Lupang Pugalan ng Tubig
+          municipality: Munisipalidad
+          postcode: Kodigo ng Koreo
+          region: Rehiyon
+          sea: Dagat
+          state: Estado
+          subdivision: Kabahaging kahatian
+          suburb: Kanugnog ng lungsod
+          town: Bayan
+          unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
+          village: Nayon
+        railway: 
+          abandoned: Pinabayaang daambakal
+          construction: Kinukumpuning Daambakal
+          disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
+          disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
+          funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
+          halt: Hintuan ng Tren
+          historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
+          junction: Panulukan ng Daambakal
+          level_crossing: Patag na Tawiran
+          light_rail: Banayad na Riles
+          monorail: Isahang Riles
+          narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
+          platform: Plataporma ng Daambakal
+          preserved: Pinangangalagaang Daambakal
+          spur: Tahid ng Daambakal
+          station: Himpilan ng Daambakal
+          subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
+          subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
+          switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
+          tram: Riles ng Trambya
+          tram_stop: Hintuan ng Trambya
+          yard: Bakuran ng Daambakal
+        shop: 
+          alcohol: Wala sa Lisensiya
+          apparel: Tindahan ng Kasuotan
+          art: Tindahan ng Sining
+          bakery: Panaderya
+          beauty: Tindahan ng Pampaganda
+          beverages: Tindahan ng mga Inumin
+          bicycle: Tindahan ng Bisikleta
+          books: Tindahan ng Aklat
+          butcher: Mangangatay
+          car: Tindahan ng Kotse
+          car_dealer: Mangangalakal ng Kotse
+          car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
+          car_repair: Kumpunihan ng Kotse
+          carpet: Tindahan ng Karpet
+          charity: Tindahang Pangkawanggawa
+          chemist: Kimiko
+          clothes: Tindahan ng mga Damit
+          computer: Tindahan ng Kompyuter
+          confectionery: Tindahan ng Kendi
+          convenience: Tindahang Maginhawa
+          copyshop: Tindahang Kopyahan
+          cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
+          department_store: Tindahang Kagawaran
+          discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
+          doityourself: Gawin ng Sarili Mo
+          drugstore: Tindahan ng Gamot
+          dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
+          electronics: Tindahan ng Elektroniks
+          estate_agent: Ahente ng Lupain
+          farm: Tindahang Pambukid
+          fashion: Tindahan ng Moda
+          fish: Tindahan ng Isda
+          florist: Nagtitinda ng Bulaklak
+          food: Tindahan ng Pagkain
+          funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
+          furniture: Muwebles
+          gallery: Galeriya
+          garden_centre: Lunduyang Halamanan
+          general: Tindahang Panglahat
+          gift: Tindahan ng Regalo
+          greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
+          grocery: Tindahan ng Groserya
+          hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
+          hardware: Tindahan ng Hardwer
+          hifi: Hi-Fi
+          insurance: Seguro
+          jewelry: Tindahan ng Alahas
+          kiosk: Tindahan ng Kubol
+          laundry: Labahan
+          mall: Pasyalang Pangmadla
+          market: Pamilihan
+          mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
+          motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
+          music: Tindahan ng Tugtugin
+          newsagent: Ahente ng Balita
+          optician: Optiko
+          organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
+          outdoor: Tindahang Panlabas
+          pet: Tindahan ng Alagang Hayop
+          photo: Tindahan ng Litrato
+          salon: Salon
+          shoes: Tindahan ng Sapatos
+          shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
+          sports: Tindahang Pampalakasan
+          stationery: Tindahan ng Papel
+          supermarket: Malaking Pamilihan
+          toys: Tindahan ng Laruan
+          travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
+          video: Tindahan ng Bidyo
+          wine: Wala sa Lisensiya
+        tourism: 
+          alpine_hut: Kubong Pambundok
+          artwork: Likhang Sining
+          attraction: Pang-akit
+          bed_and_breakfast: Kama at Almusal
+          cabin: Dampa
+          camp_site: Pook ng Kampo
+          caravan_site: Lugar ng Karabana
+          chalet: Kubo ng Pastol
+          guest_house: Bahay na Pampanauhin
+          hostel: Hostel
+          hotel: Otel
+          information: Kabatiran
+          lean_to: Sibi
+          motel: Motel
+          museum: Museo
+          picnic_site: Pook na Pampiknik
+          theme_park: Liwasang may Tema
+          valley: Lambak
+          viewpoint: Tuldok ng pananaw
+          zoo: Hayupan
+        waterway: 
+          boatyard: Bakuran ng bangka
+          canal: Paralanan
+          connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
+          dam: Saplad
+          derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
+          ditch: Bambang
+          dock: Pantalan
+          drain: Limasan
+          lock: Kandado
+          lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
+          mineral_spring: Balong na Mineral
+          mooring: Pugalan
+          rapids: Mga lagaslasan
+          river: Ilog
+          riverbank: Pampang ng Ilog
+          stream: Batis
+          wadi: Tuyot na Ilog
+          water_point: Tuldok ng Tubigan
+          waterfall: Talon
+          weir: Pilapil
+  javascripts: 
+    map: 
+      base: 
+        cycle_map: Mapa ng Ikot
+        noname: Walang Pangalan
+    site: 
+      edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
+      edit_tooltip: Baguhin ang mapa
+      edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
+      history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
+      history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
+      history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
   layouts: 
+    community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
+    community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
+    copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
+    documentation: Dokumentasyon
+    documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
+    donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
+    donate_link_text: nag-aabuloy
+    edit: Baguhin
+    edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
+    export: Iluwas
+    export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
+    foundation: Pundasyon
+    foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
+    gps_traces: Mga Bakas ng GPS
+    gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
+    help: Tulong
+    help_centre: Lunduyan ng Tulong
+    help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
     history: Kasaysayan
     home: tahanan
+    home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
+    inbox: kahong-tanggapan (%{count})
+    inbox_tooltip: 
+      other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
+    intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
+    intro_2: Ang OpenStreetMap ay nagpapahintulot sa iyong tumingin, magbago at gumamit ng dato pangheograpiya sa isang paraang nagtutulungan magmula sa anumang pook sa ibabaw ng Daigdig.
+    intro_3: Ang pagpapasinaya ng OpenStreetMap ay malugod na tinatangkilik ng %{ucl} at %{bytemark}. Ang iba pang mga tagapagtangkilik ng proyekto ay mga nakatala sa loob ng %{partners}.
     intro_3_partners: wiki
+    license: 
+      title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
+    log_in: lumagda
+    log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
+    logo: 
+      alt_text: Logo ng OpenStreetMap
+    logout: umalis mula sa pagkakalagda
     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
+    make_a_donation: 
+      text: Magkaloob ng isang Abuloy
+      title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
+    osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
+    osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
+    sign_up: magpatala
+    sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
+    sotm2011: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2011, Ang Katayuan ng Mapa, ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre sa Denver!
+    tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
+    user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
+    user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
+    view: Tingnan
+    view_tooltip: Tingnan ang mapa
+    welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
+    wiki: Wiki
+    wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
-      text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng {{english_original_link}}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
+      text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
       title: Tungkol sa salinwikang ito
-    legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\n   Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipapadala and iangkop ang aming mga mapa\n  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago mo o nagtatag mula sa aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Kapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap\n, CC-BY-SA&rdquo;. Kapag ginamit mo lamang ang dato ng mapa,\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa \n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\n   Estadistika ng Canada).</li>\n   <li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa \n   Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n   <li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Ang pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o\n tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>\n\n  hinihiling naming ang &ldquo;Map data &copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Kung saan maaari, dapat na ikawing ang OpenStreetMap sa <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  at ang CC-BY-SA sa <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kapag\n  ginagamit mo ang isang midya kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong nakalimbag na mga akda), iminumungkahi naming ituro ang mga mambabasa mo sa \n  www.openstreetmap.org (maaaring sa pamamagitan ng pagpapahaba ng  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at papunta sa\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>\n  Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\n  Ang mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\n  Bagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido.\n\n  Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a>\n  and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\n  Ang aming lisensiyang CC-BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\n\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa \n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\n   Estadistika ng Canada).</li>\n   <li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa \n   Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n   <li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Ang pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o\n tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
+    legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\nAng OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Magkatulad 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMalaya mong makokopya, maipapamahagi, maipadadala and iangkop ang aming mga mapa  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago o pinainam mo ang aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\nKapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Kapag ginagamit mo lamang ang dato ng mapa, hinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nKung saan maaari, ang OpenStreetMap ay dapat na ikawing sa <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC-BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung gumagamit ka ng isang midyum kung saan hindi maaari ang mga kawing (katulad halimbawa ng isang nilimbag a akda), iminumungkahi namin na papuntahin ang mga mambabasa mo sa www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawig ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at sa www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\nAng mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\nBagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido. Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\nAng aming lisensiyang CC-BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n<li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\nEstadistika ng Canada).</li>\n<li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n<li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n<p>\nAng pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
     native: 
       mapping_link: simulan ang pagmamapa
       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
-      text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa {{native_link}} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at {{mapping_link}}.
+      text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
       title: Tungkol sa pahinang ito
   message: 
+    delete: 
+      deleted: Binura ang mensahe
     inbox: 
       date: Petsa
       from: Mula sa
+      my_inbox: Kahong-tanggapan ko
+      no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
+      outbox: kahong-labasan
+      people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
       subject: Paksa
       title: Kahon ng pumapasok
+      you_have: Mayroon kang %{new_count} bagong mga mensahe at %{old_count} lumang mga mensahe
+    mark: 
+      as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
+      as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
     message_summary: 
       delete_button: Burahin
       read_button: Tatakan bilang nabasa na
       reply_button: Tumugon
+      unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
     new: 
+      back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
       body: Katawan
+      limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
+      message_sent: Naipadala na ang mensahe
       send_button: Ipadala
+      send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
       subject: Paksa
+      title: Magpadala ng mensahe
+    no_such_message: 
+      body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
+      heading: Walang ganyang mensahe
+      title: Walang ganyang mensahe
     no_such_user: 
+      body: Paumanhin walang tagagamit na may ganyang pangalan.
       heading: Walang ganyang tagagamit
       title: Walang ganyang tagagamit
     outbox: 
       date: Petsa
       inbox: kahon ng pumapasok
+      my_inbox: "%{inbox_link} ko"
+      no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
+      outbox: kahong-labasan
+      people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
       subject: Paksa
+      title: Kahong-labasan
       to: Para kay
+      you_have_sent_messages: Mayroon kang %{count} naipadalang mga mensahe
     read: 
+      back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
+      back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
       date: Petsa
       from: Mula sa
+      reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
+      reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
       reply_button: Tumugon
       subject: Paksa
+      title: Basahin ang mensahe
       to: Para kay
+      unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
+      wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
+    reply: 
+      wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Burahin
+  notifier: 
+    diary_comment_notification: 
+      footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
+      header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
+      hi: Kumusta %{to_user},
+      subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
+    email_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
+    email_confirm_html: 
+      click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
+      greeting: Kumusta,
+      hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
+    email_confirm_plain: 
+      click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
+      greeting: Kumusta,
+      hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
+      hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
+    friend_notification: 
+      befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
+      had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
+      see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
+      subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
+    gpx_notification: 
+      and_no_tags: at walang mga tatak.
+      and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
+      failure: 
+        failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
+        more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
+        more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
+        subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
+      greeting: Kumusta,
+      success: 
+        loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
+        subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
+      with_description: na may paglalarawan
+      your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
+    lost_password: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
+    lost_password_html: 
+      click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
+      greeting: Kumusta,
+      hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
+    lost_password_plain: 
+      click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
+      greeting: Kumusta,
+      hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
+      hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
+    message_notification: 
+      footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
+      footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
+      header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
+      hi: Kumusta %{to_user},
+    signup_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
+    signup_confirm_html: 
+      ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
+      click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
+      current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
+      get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
+      greeting: Kumusta ka diyan!
+      hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
+      introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
+      more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
+      more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
+      user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
+      video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
+      wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
+    signup_confirm_plain: 
+      ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
+      blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
+      click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
+      click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
+      current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
+      current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
+      greeting: Kumusta ka diyan!
+      hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
+      introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
+      more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
+      opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
+      the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
+      user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
+      user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
+      wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
+  oauth: 
+    oauthorize: 
+      allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
+      allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
+      allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
+      allow_write_api: baguhin ang mapa.
+      allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
+      allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
+      allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
+      request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na makapunta sa akawnt mo. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa iyong kagustuhan.
+    revoke: 
+      flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
   oauth_clients: 
+    create: 
+      flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
+    destroy: 
+      flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
     edit: 
       submit: Baguhin
+      title: Baguhin ang aplikasyon mo
     form: 
+      allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
+      allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
+      allow_write_api: baguhin ang mapa.
+      allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
+      allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
+      allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
+      callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
       name: Pangalan
+      requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
       required: Kinakailangan
+      support_url: URL ng Pagtangkilik
+      url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
+    index: 
+      application: Pangalan ng Aplikasyon
+      issued_at: Ibinigay Doon Sa
+      list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
+      my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
+      my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
+      no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
+      register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
+      registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
+      revoke: Bawiin!
+      title: Mga Detalye ng Aking OAuth
+    new: 
+      submit: Magpatala
+      title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
+    not_found: 
+      sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
+    show: 
+      access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
+      allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
+      allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
+      allow_write_api: baguhin ang mapa.
+      allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
+      allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
+      allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
+      authorize_url: "Payagan ang URL:"
+      edit: Baguhin ang mga Detalye
+      key: "Susi ng Tagaubos:"
+      requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
+      secret: "Lihim ng Tagaubos:"
+      support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
+      title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
+      url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
+    update: 
+      flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
   site: 
     edit: 
+      anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
+      flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
+      no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
+      not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
+      not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
+      potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
+      potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
+      potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
       user_page_link: pahina ng tagagamit
     index: 
+      js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
+      js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
+      js_3: Maaaring naisin mong subukan ang <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">pangtingin-tingin ng hindi tumitinag na tisa ng Tiles@Home</a>.
+      license: 
+        license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
+        notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
+        project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
       permalink: Permalink
+      remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
+      shortlink: Maikling kawing
+    key: 
+      map_key: Susi ng Mapa
+      map_key_tooltip: Susi para sa mapa
+      table: 
+        entry: 
+          admin: Hangganang pampangangasiwa
+          allotments: Mga Laang Bahagi
+          apron: 
+            - Tapis ng paliparan
+            - terminal
+          bridge: Itim na pambalot = tulay
+          bridleway: Daanan ng Kabayo
+          brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
+          building: Makabuluhang gusali
+          byway: Landas na hindi madaanan
+          cable: 
+            - Kotse ng kable
+            - upuang inaangat
+          cemetery: Libingan
+          centre: Lunduyang pampalakasan
+          commercial: Pook na pangkalakalan
+          common: 
+            - Karaniwan
+            - kaparangan
+          construction: Mga kalsadang ginagawa
+          cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
+          destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
+          farm: Bukid
+          footway: Lakaran ng tao
+          forest: Gubat
+          golf: Kurso ng golp
+          heathland: Lupain ng halamang erika
+          industrial: Pook na pang-industriya
+          lake: 
+            - Lawa
+            - tinggalan ng tubig
+          military: Pook ng militar
+          motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
+          park: Liwasan
+          permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
+          pitch: Hagisang pampalakasan
+          primary: Pangunahing kalsada
+          private: Pribadong pagpunta
+          rail: Daambakal
+          reserve: Lupaing laan sa kalikasan
+          resident: Pook na panuluyan
+          retail: Lugar na tingian
+          runway: 
+            - Rampa ng Paliparan
+            - daanan ng taksi
+          school: 
+            - Paaralan
+            - pamantasan
+          secondary: Pampangalawang kalsada
+          station: Himpilan ng daambakal
+          subway: Daanang pang-ilalim
+          summit: 
+            - Taluktok
+            - tugatog
+          tourist: Pang-akit ng turista
+          track: Bakas
+          tram: 
+            - Banayad na riles
+            - trambya
+          trunk: Punong Kalsada
+          tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
+          unclassified: Kalsadang walang kaurian
+          unsurfaced: Kalsadang hindi patag
+          wood: Kahoy
     search: 
       search: Maghanap
+      search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
       submit_text: Gawin
+      where_am_i: Nasaan ba ako?
+      where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
     sidebar: 
       close: Isara
       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
@@ -614,7 +1275,7 @@ tl:
       download: ikargang paibaba
       edit: baguhin
       filename: "Pangalan ng talaksan:"
-      heading: Binabago ang {{name}} ng bakas
+      heading: Binabago ang %{name} ng bakas
       map: mapa
       owner: "May-ari:"
       points: "Mga tuldok:"
@@ -622,20 +1283,20 @@ tl:
       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
       tags: "Mga tatak:"
       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
-      title: Binabago ang bakas na {{name}}
+      title: Binabago ang bakas na %{name}
       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
       visibility: "Pagkanatatanaw:"
       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
     list: 
       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
-      public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay {{user}}
-      tagged_with: tinatakan ng {{tags}}
+      public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
+      tagged_with: tinatakan ng %{tags}
       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
     make_public: 
       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
     no_such_user: 
-      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang {{user}}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
-      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na {{user}}
+      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
+      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
       title: Walang ganyang tagagamit
     offline: 
       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
@@ -643,9 +1304,9 @@ tl:
     offline_warning: 
       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
     trace: 
-      ago: "{{time_in_words_ago}} ang nakalipas"
+      ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
       by: sa pamamagitan ng
-      count_points: "{{count}} mga puntos"
+      count_points: "%{count} mga puntos"
       edit: baguhin
       edit_map: Baguhin ang Mapa
       identifiable: MAKIKILALA
@@ -670,15 +1331,14 @@ tl:
     trace_header: 
       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
-      traces_waiting: Mayroon kang {{count}} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
+      traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
-      your_traces: Tingnan ang mga pagbabakas mo lamang
     trace_optionals: 
       tags: Mga tatak
     trace_paging_nav: 
-      next: Susunod &raquo;
-      previous: "&laquo; Nakaraan"
-      showing_page: Ipinapakita ang pahinang {{page}}
+      next: Susunod »
+      previous: « Nakaraan
+      showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
     view: 
       delete_track: Burahin ang bakas na ito
       description: "Paglalarawan:"
@@ -686,7 +1346,7 @@ tl:
       edit: baguhin
       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
       filename: "Pangalan ng talaksan:"
-      heading: Tinatanaw ang bakas na {{name}}
+      heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
       map: mapa
       none: Wala
       owner: "May-ari:"
@@ -694,7 +1354,7 @@ tl:
       points: "Mga tuldok:"
       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
       tags: "Mga tatak:"
-      title: Tinitingnan ang bakas na {{name}}
+      title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
       uploaded: "Naikarga na:"
       visibility: "Pagkanakikita:"
@@ -706,27 +1366,64 @@ tl:
   user: 
     account: 
       contributor terms: 
+        agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
+        agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
+        heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
         link text: ano ba ito?
+        not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
+        review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
+      current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
+      delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
+      email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
+      flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
+      flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
+      image: "Larawan:"
+      image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
+      latitude: "Latitud:"
+      longitude: "Longhitud:"
       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
+      my settings: Mga pagtatakda ko
+      new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
+      new image: Magdagdag ng isang larawan
       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
+      preferred editor: "Nais na Patnugot:"
       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
+      profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
       public editing: 
+        disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
+        enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
         enabled link text: ano ba ito?
         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
+      public editing note: 
+        heading: Pangmadlang pamamatnugot
+        text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
+      replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
+      return to profile: Bumalik sa balangkas
+      save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
+      title: Baguhin ang akawnt
+      update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
     confirm: 
+      already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
+      before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
       button: Tiyakin
       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
+      press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
+      reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
+      success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
+      unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
     confirm_email: 
       button: Tiyakin
+      failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
     confirm_resend: 
-      failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si {{name}}.
+      failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
+      success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
     filter: 
       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
     go_public: 
@@ -736,9 +1433,32 @@ tl:
       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
       heading: Mga tagagamit
       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
-      summary: Nilikha ang {{name}} mula sa {{ip_address}} noong {{date}}
-      summary_no_ip: Nilikha ang {{name}} noong {{date}}
+      showing: 
+        other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
+      summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
+      summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
       title: Mga tagagamit
+    login: 
+      account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
+      account suspended: Paumanhin, inantala ang akawnt mo dahil sa kahina-hinalang gawain. <br />Mangyaring makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.
+      auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
+      create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
+      email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
+      heading: Lumagda
+      login_button: Lumagda
+      lost password link: Nawala ang hudyat mo?
+      new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
+      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
+      password: "Hudyat:"
+      register now: Magpatala na ngayon
+      remember: "Tandaan ako:"
+      title: Lumagda
+      to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
+      webmaster: panginoon ng sapot
+    logout: 
+      heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
+      logout_button: Umalis sa pagkakalagda
+      title: Umalis sa pagkakalagda
     lost_password: 
       email address: "Tirahan ng e-liham:"
       heading: Nakalimutang Hudyat?
@@ -748,75 +1468,223 @@ tl:
       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
       title: Naiwalang hudyat
     make_friend: 
-      already_a_friend: Kaibigan ka na ni {{name}}.
-      failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si {{name}} bilang isang kaibigan.
-      success: Kaibigan mo na ngayon si {{name}}.
+      already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
+      failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
+      success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
     new: 
+      confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
+      contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
       continue: Magpatuloy
+      display name: "Pangalang Ipinapakita:"
+      display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
+      email address: "Tirahan ng E-liham:"
+      fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
+      flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
+      heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
+      license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
+      no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
+      not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
       password: "Hudyat:"
+      terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
+      terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
       title: Likhain ang akawnt
+    no_such_user: 
+      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
+      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
+      title: Walang ganyang tagagamit
+    popup: 
+      friend: Kaibigan
+      nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
+      your location: Kinalalagyan mo
+    remove_friend: 
+      not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
+      success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
     reset_password: 
       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
-      heading: Muling itakda ang Hudyat para kay {{user}}
+      heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
       password: "Hudyat:"
       reset: Muling Itakda ang Hudyat
       title: Muling itakda ang hudyat
+    set_home: 
+      flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
+    suspended: 
+      body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
+      heading: Inantala ang Akawnt
+      title: Naantalang Akawnt
+      webmaster: panginoon ng sapot
     terms: 
       agree: Sumang-ayon
+      consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
       consider_pd_why: ano ba ito?
       decline: Tanggihan
+      guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
       heading: Tuntunin sa taga-ambag
       legale_names: 
         france: Pransiya
         italy: Italya
         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
+      legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
+      title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
+      you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
     view: 
       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
+      add as friend: idagdag bilang kaibigan
+      ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
+      block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
+      blocks by me: mga paghahadlang ko
       blocks on me: mga paghadlang sa akin
+      confirm: Tiyakin
+      confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
+      created from: "Nilikha magmula sa:"
       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
+      delete_user: burahin ang tagagamit na ito
+      description: Paglalarawan
       diary: talaarawan
       edits: mga pagbabago
+      email address: "Tirahan ng e-liham:"
+      hide_user: itago ang tagagamit na ito
+      if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
+      km away: "%{count}km ang layo"
+      latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
+      m away: "%{count}m ang layo"
+      mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
+      moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
       my diary: talaarawan ko
+      my edits: mga pamamatnugot ko
+      my settings: mga pagtatakda ko
+      my traces: mga pagbabakas ko
+      nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
+      new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
+      no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
+      no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
+      oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
       role: 
         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
+        grant: 
+          administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
+          moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
+        revoke: 
+          administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
+          moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
+      send message: ipadala ang mensahe
+      settings_link_text: mga pagtatakda
+      spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
       status: "Katayuan:"
+      traces: mga bakas
       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
       your friends: Mga kaibigan mo
   user_block: 
+    blocks_by: 
+      empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
+      heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
+      title: Mga paghadlang ni %{name}
+    blocks_on: 
+      empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
+      heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
+      title: Mga paghadlang sa %{name}
+    create: 
+      flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
+      try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
+      try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
+    edit: 
+      back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
+      heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
+      needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
+      period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
+      reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
+      show: Tingnan ang hadlang na ito
+      submit: Isapanahon ang paghadlang
+      title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
+    filter: 
+      block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
+      block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
+      not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
+    helper: 
+      time_future: Magwawakas sa %{time}.
+      time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
+      until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
+    index: 
+      empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
+      heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
+      title: Mga paghadlang ng tagagamit
+    model: 
+      non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
+      non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
+    new: 
+      back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
+      heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
+      needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
+      period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
+      reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
+      submit: Likhain ang hadlang
+      title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
+      tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
+      tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
+    not_found: 
+      back: Bumalik sa talatuntunan
+      sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
     partial: 
       confirm: Nakatitiyak ka ba?
       creator_name: Tagapaglikha
+      display_name: Hinadlangang Tagagamit
       edit: Baguhin
+      not_revoked: (hindi binawi)
+      reason: Dahilan ng pagharang
+      revoke: Bawiin!
+      revoker_name: Binawi ni
       show: Ipakita
       status: Kalagayan
+    period: 
+      one: 1 oras
+      other: "%{count} mga oras"
+    revoke: 
+      confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
+      flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
+      heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
+      past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
+      revoke: Bawiin!
+      time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
+      title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
     show: 
+      back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
       confirm: Nakatitiyak ka ba?
       edit: Baguhin
+      heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
+      needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
+      reason: "Dahilan ng paghadlang:"
+      revoke: Bawiin!
+      revoker: "Tagapagbawi:"
       show: Ipakita
       status: Kalagayan
+      time_future: Magwawakas sa %{time}
+      time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
+      title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
+    update: 
+      only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
+      success: Naisapanahon na ang hadlang.
   user_role: 
     filter: 
-      already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang {{role}}.
-      doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning {{role}}.
-      not_a_role: Ang bagting na `{{role}}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
+      already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
+      doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
+      not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
     grant: 
-      are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `{{role}}' sa tagagamit na si `{{name}}'?
+      are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
       confirm: Pagtibayin
-      fail: Hindi maibibigay ang gampaning `{{role}}' sa tagagamit na si `{{name}}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
+      fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
     revoke: 
-      are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `{{role}}' mula sa tagagamit na si `{{name}}'?
+      are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
       confirm: Tiyakin
-      fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `{{role}}' mula sa tagagamit na si `{{name}}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
+      fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin