Merge branch 'master' into openID
[rails.git] / config / locales / sk.yml
index 923dd1a23f99336d922da53aaea9068f1a39cdd8..396429840d08173628536b456832cbb1552c1a9b 100644 (file)
@@ -1,9 +1,77 @@
 # Messages for Slovak (Slovenčina)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck
+# Author: Lesny skriatok
 # Author: Rudko
 # Author: Vladolc
 sk: 
+  activerecord: 
+    attributes: 
+      diary_comment: 
+        body: Telo
+      diary_entry: 
+        language: Jazyk
+        latitude: Zem. šírka
+        longitude: Zem. dĺžka
+        title: Nadpis
+        user: Užívateľ
+      friend: 
+        friend: Priateľ
+        user: Užívateľ
+      message: 
+        body: Telo
+        recipient: Príjemca
+        sender: Odosielateľ
+      trace: 
+        description: Popis
+        latitude: Zem. šírka
+        longitude: Zem. dĺžka
+        name: Meno
+        public: Verejné
+        size: Veľkosť
+        user: Užívateľ
+        visible: Viditeľný
+      user: 
+        active: Aktívny
+        description: Popis
+        display_name: Zobrazované meno
+        email: E-mail
+        languages: Jazyky
+        pass_crypt: Heslo
+    models: 
+      changeset: Súbor zmien
+      country: Krajina
+      diary_comment: Poznámka v denníku
+      diary_entry: Položka denníka
+      friend: Priateľ
+      language: Jazyk
+      message: Správa
+      node: Bod
+      node_tag: Tag bodu
+      old_node: Starý bod
+      old_node_tag: Stará značka bodu
+      old_relation: Stará relácia
+      old_relation_member: Starý člen relácie
+      old_relation_tag: Stará značka relácie
+      old_way: Stará cesta
+      old_way_node: Starý bod cesty
+      old_way_tag: Stará značka cesty
+      relation: Relácia
+      relation_member: Člen relácie
+      relation_tag: Značka relácie
+      session: Relácia
+      trace: Stopa
+      tracepoint: Bod stopy
+      tracetag: Značka stopy
+      user: Užívateľ
+      user_preference: Osobné nastavenia
+      way: Cesta
+      way_node: Bod cesty
+  application: 
+    require_cookies: 
+      cookies_needed: Vyzerá to tak, že máte zakázané cookies – prosím povoľte cookies vo vašom prehliadači a až potom pokračujte.
+    setup_user_auth: 
+      blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
   browse: 
     changeset: 
       changeset: "Súbor zmien:  {{id}}"
@@ -31,14 +99,14 @@ sk:
         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
-    changeset_navigation: 
+    navigation: 
       all: 
-        next_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
-        prev_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
+        next_changeset_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
+        prev_changeset_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
       user: 
-        name_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
-        next_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
-        prev_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
+        name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
+        next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
+        prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
     common_details: 
       changeset_comment: "Komentár:"
       edited_at: "Upravené o:"
@@ -60,28 +128,28 @@ sk:
       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
       download_xml: Stiahnuť XML
       edit: upraviť
-      node: Uzol
-      node_title: "Uzol: {{node_name}}"
+      node: Bod
+      node_title: "Bod: {{node_name}}"
       view_history: zobraziť históriu
     node_details: 
-      coordinates: "Koordináty:"
+      coordinates: "Súradnice:"
       part_of: "Časť z:"
     node_history: 
       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
       download_xml: Stiahnuť XML
-      node_history: História Uzla
-      node_history_title: "História Uzla: {{node_name}}"
+      node_history: História bodu
+      node_history_title: "História bodu: {{node_name}}"
       view_details: zobraziť detaily
     not_found: 
       sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
       type: 
         changeset: počet zmien
-        node: uzol
+        node: bod
         relation: relácia
         way: cesta
     paging_nav: 
       of: z
-      showing_page: Zobrazovanie stránky
+      showing_page: Strana
     relation: 
       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
       download_xml: Stiahnuť XML
@@ -100,7 +168,7 @@ sk:
     relation_member: 
       entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
       type: 
-        node: Uzol
+        node: Bod
         relation: Relácia
         way: Cesta
     start: 
@@ -128,10 +196,10 @@ sk:
             way: Cesta [[id]]
         selected: 
           type: 
-            node: Uzol [[id]]
+            node: Bod [[id]]
             way: Cesta [[id]]
         type: 
-          node: Uzol
+          node: Bod
           way: Cesta
       private_user: anonymný používateľ
       show_history: Zobraziť Históriu
@@ -140,6 +208,13 @@ sk:
       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
     tag_details: 
       tags: "Tagy:"
+    timeout: 
+      sorry: Prepáčte, ale načítanie dát {{type}} číslo {{id}} trvalo príliš dlho
+      type: 
+        changeset: zmenový súbor
+        node: bod
+        relation: relácia
+        way: cesta
     way: 
       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
       download_xml: Stiahnuť XML
@@ -151,7 +226,7 @@ sk:
       also_part_of: 
         one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
         other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
-      nodes: "Uzly:"
+      nodes: "Body:"
       part_of: "Časť z:"
     way_history: 
       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
@@ -160,40 +235,149 @@ sk:
       way_history: História Cesty
       way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
   changeset: 
+    changeset: 
+      anonymous: Anonym
+      big_area: (veľký)
+      no_comment: (žiadny)
+      no_edits: (bez úprav)
+      show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
+      still_editing: (stále sa upravuje)
+      view_changeset_details: Zobraziť detaily zmenového súboru
+    changeset_paging_nav: 
+      next: Ďalšia »
+      previous: "« Predošlá"
+      showing_page: Zobrazená stránka {{page}}
     changesets: 
-      user: Používateľ
+      area: Oblasť
+      comment: Komentár
+      id: ID
+      saved_at: Uložené
+      user: Užívateľ
+    list: 
+      description: Posledné zmeny
+      description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri {{bbox}}
+      description_user: Zmenové súbory užívateľa {{user}}
+      description_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa {{user}} v {{bbox}}
+      heading: Zmenové súbory
+      heading_bbox: Zmenové súbory
+      heading_user: Zmenové súbory
+      heading_user_bbox: Zmenové súbory
+      title: Zmenové súbory
+      title_bbox: Zmenové súbory vo vnútri {{bbox}}
+      title_user: Zmenové súbory užívateľa {{user}}
+      title_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa {{user}} v {{bbox}}
   diary_entry: 
+    diary_comment: 
+      comment_from: Poznámka od {{link_user}} na {{comment_created_at}}
+      confirm: Potvrdiť
+      hide_link: Skryť túto poznámku
+    diary_entry: 
+      comment_count: 
+        few: "{{count}} komentáre"
+        one: 1 komentár
+        other: "{{count}} komentárov"
+      comment_link: Komentár k záznamu
+      confirm: Potvrdiť
+      edit_link: Upraviť tento záznam
+      hide_link: Skryť tento záznam
+      posted_by: Odoslané od {{link_user}} pre {{created}} v {{language_link}}
+      reply_link: Odpovedať na tento záznam
     edit: 
+      body: "Telo:"
+      language: "Jazyk:"
+      latitude: "Zemepisná šírka:"
+      location: "Poloha:"
+      longitude: "Zemepisná dĺžka:"
+      marker_text: Umiestnenie položky zápisníka
+      save_button: Uložiť
+      subject: "Predmet:"
+      title: Upraviť záznam denníka
+      use_map_link: použiť mapu
+    feed: 
+      all: 
+        description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap
+        title: OpenStreetMap položka zápisníka
+      language: 
+        description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap v {{language_name}}
+        title: OpenStreetMap položka zápisníka v {{language_name}}
+      user: 
+        description: Nedávna OpenStreetMap položka zápisníka od {{user}}
+        title: OpenStreetMap položka zápisníka pre {{user}}
+    list: 
+      in_language_title: Záznamy denníka v {{language}}
+      new: Nový záznam denníka
+      new_title: Napísať nový záznam do svojho užívateľského denníka
+      newer_entries: Novšie Príspevky
+      no_entries: Žiadny záznam denníka
+      older_entries: Staršie záznamy
+      recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
+      title: Užívateľské denníky
+      user_title: "{{user}}-ov denník"
+    location: 
+      edit: Editovať
+      location: "Poloha:"
+      view: Pohľad
+    new: 
+      title: Nový záznam denníka
+    no_such_entry: 
+      body: Prepáčte, nie je tam žiadna položka denníka, alebo poznámka s id {{id}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
+      heading: "Žiadny záznam s id: {{id}}"
+      title: Nieto takýto záznam denníka
+    no_such_user: 
+      body: Prepáčte, neexistuje užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
+      heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
+      title: Užívateľ neexistuje
+    view: 
+      leave_a_comment: Zanechať komentár
+      login: Prihlásiť sa
+      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} pre odchádzajúcu poznámku"
       save_button: Uložiť
+      title: "{{user}}-ov denník | {{title}}"
+      user_title: "{{user}} -ov denník"
   export: 
     start: 
       add_marker: Pridať marker na mapu
+      area_to_export: Oblasť pre export
       export_button: Export
       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
-      format: Format
-      format_to_export: Formát pre Export
+      format: Formát
+      format_to_export: Formát pre export
       image_size: Veľkosť Obrazu
       latitude: "Zem.šírka:"
       licence: Licencia
+      longitude: "Dĺžka:"
       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
       max: max
       options: Možnosti
+      osm_xml_data: OpenStreetMap XML Dáta
       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
       output: Výstup
       scale: Mierka
+      too_large: 
+        body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Prosím priblížte, alebo vyberte menšiu oblasť.
+        heading: Príliš veľká oblasť
+      zoom: Zväčšenie
     start_rjs: 
       add_marker: Pridať marker na mapu
       change_marker: Zmena polohy markera
       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
+      drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
       export: Export
       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
+      view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
   geocoder: 
     description: 
+      title: 
+        geonames: Umiestnenie na <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        osm_namefinder: "{{types}} z <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
+        osm_nominatim: Umiestnenie z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Veľkomestá
         places: Miesta
         towns: Mestá
+    description_osm_namefinder: 
+      prefix: "{{distance}} na {{direction}} od {{type}}"
     direction: 
       east: východ
       north: sever
@@ -201,61 +385,136 @@ sk:
       north_west: severozápad
       south: juh
       south_east: juhovýchod
-      south_west: johozápad
+      south_west: juhozápad
       west: západ
+    distance: 
+      one: asi 1 km
+      other: asi {{count}} km
+      zero: menej ako 1 km
+    results: 
+      more_results: Viac výsledkov
+      no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
+    search: 
+      title: 
+        ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        latlon: Výsledok z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
+        osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
+        osm_nominatim: Výsledok z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        uk_postcode: Výsledok z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
+        us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
+    search_osm_namefinder: 
+      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} of {{parentname}})"
+      suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} of {{placename}}"
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         amenity: 
           airport: Letisko
           arts_centre: Kultúrne stredisko
+          atm: Bankomat
           bank: Banka
+          bar: Bar
+          bench: Lavička
+          bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
+          bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
           brothel: Nevestinec
+          bureau_de_change: Zmenáreň
           bus_station: Autobusová stanica
+          cafe: Kaviareň
+          car_rental: Požičovňa áut
+          car_sharing: Autopožičovňa
+          car_wash: Autoumývareň
+          casino: Kasíno
           cinema: Kino
           clinic: Poliklinika
+          club: Klub
           college: Vysoká škola
+          community_centre: Kultúrne stredisko
+          courthouse: Súd
+          crematorium: Krematórium
+          dentist: Zubár
+          dormitory: Študentský domov
           drinking_water: Pitná voda
           driving_school: Autoškola
+          embassy: Veľvyslanectvo
           emergency_phone: Núdzový telefón
+          fast_food: Rýchle občerstvenie
           ferry_terminal: Terminál trajektu
+          fire_hydrant: Požiarny hydrant
+          fire_station: Požiarna stanica
           fountain: Fontána
           fuel: Benzínová pumpa
           grave_yard: Cintorín
+          gym: Fitnes centrum / telocvičňa
+          health_centre: Zdravotné stredisko
+          hospital: Nemocnica
           hotel: Hotel
           hunting_stand: Poľovnícky posed
           ice_cream: Zmrzlina
           kindergarten: Materská škola
+          library: Knižnica
+          market: Obchod
+          marketplace: Tržnica
+          mountain_rescue: Horská služba
+          nightclub: 'Nočný klub'
+          nursery: Jasle
+          nursing_home: Sanatórium
+          office: Úrad
+          park: Park
           parking: Parkovisko
+          pharmacy: lekáreň
           place_of_worship: Kostol
+          police: Polícia
+          post_box: Poštová schránka
           post_office: Pošta
+          preschool: Škôlka
+          prison: Väzenie
           pub: Krčma
           public_building: Verejná budova
+          recycling: Recyklačké miesto
+          restaurant: Reštaurácia
           retirement_home: Domov dôchodcov
+          sauna: Sauna
           school: Škola
           shelter: Altánok
+          shop: Obchod
           social_club: Spoločenský klub
+          studio: Ateliér
+          supermarket: Supermarket
+          taxi: Taxi
           telephone: Verejný telefón
+          theatre: Divadlo
           toilets: WC
           townhall: Radnica
+          university: Univerzita
           vending_machine: Predajný automat
           veterinary: Veterinárna ordinácia
+          waste_basket: Odpadkový kôš
+          wifi: Prístup Wi-Fi
           youth_centre: Mládežnícke centrum
         boundary: 
           administrative: Administratívne hranice
         building: 
           apartments: Bytový dom
+          bunker: Bunker
           chapel: Kaplnka
           church: Kostol,cirkev
           city_hall: Radnica,magistrát
+          commercial: Komerčné budovy
           dormitory: Študentský domov
+          faculty: Budovy fakulty
           farm: Hospodárska budova
           flats: Byty
           garage: Garáž
           hall: Sála
+          hospital: Nemocničné budovy
           hotel: Hotel
           house: Dom
+          industrial: Priemyselné budovy
           office: Administratívna budova
           public: Verejná budova
+          residential: Obytné budovy
+          retail: Maloobchodné budovy
           school: Škola
           shop: Obchod
           stadium: Štadión
@@ -263,37 +522,98 @@ sk:
           terrace: Radová zástavba
           tower: Veža
           train_station: Železničná stanica
+          university: Univerzitné budovy
           "yes": Budova
         highway: 
           bridleway: Cesta pre kone
           bus_guideway: Bus so sprievodcom
+          bus_stop: Zastávka autobusu
+          byway: Byway (súkromná cesta)
+          construction: Cesta vo výstavbe
           cycleway: Cyklistický chodník
+          distance_marker: Distance Marker (kilometrovník)
           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
           footway: Chodník
           ford: Brod
           gate: Brána
+          living_street: Obytná zóna
+          minor: Vedľajšia cesta
           motorway: Diaľnica
+          motorway_junction: Motorway Junction (Diaľničná križovatka)
           motorway_link: Diaľnica
+          path: Cesta
           pedestrian: Chodník pre chodcov
+          platform: Nástupište
           primary: Cesta I. triedy
           primary_link: Cesta I. triedy
+          residential: Residential(Obytný)
+          road: Cesta
           secondary: Cesta II. triedy
           secondary_link: Cesta II. triedy
+          service: Service Road (prístupová komunikácia)
           steps: Schody
+          stile: Schodíky cez ohradu
           tertiary: Cesta III. triedy
           track: Nespevnené cesty
           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
           unclassified: Neklasifikovaná cesta
+          unsurfaced: Nespevnená cesta
+        historic: 
+          archaeological_site: Archeologické nálezisko
+          battlefield: Bojisko
+          boundary_stone: Hraničný kameň
+          building: Budova
+          castle: Hrad
+          church: Kostol
+          house: Dom
+          manor: Šľachtické sídlo
+          memorial: Pomník
+          mine: Baňa
+          monument: Pamätník
+          museum: Múzeum
+          ruins: Ruina
+          tower: Veža
+          wayside_cross: Božie muky
+          wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
+          wreck: Zrúcanina
+        landuse: 
+          allotments: Záhradkárske osady
+          basin: Basin (Vodná nádrž)
+          cemetery: Cintorín
+          commercial: Obchodná štvrť
+          construction: Stavba
+          farm: Farma
+          farmyard: Dvor
+          forest: Les
+          grass: Tráva
+          industrial: Priemyslová oblasť
+          landfill: Skládka odpadu
+          meadow: Lúka
+          military: Vojenský priestor
+          mine: Baňa
+          mountain: Hora
+          nature_reserve: Prírodná rezervácia
+          park: Park
+          piste: Zjazdovka
+          plaza: Námestie
+          quarry: Lom
+          railway: Železnica
+          residential: Residential Area (Obytná oblasť)
+          retail: Retail (Obchodná zóna)
+          village_green: Verejná zeleň
+          vineyard: Vinica
+          wetland: Mokrina
+          wood: Drevo
         leisure: 
           common: Verejné priestranstvo
-          fishing: Rybolov(športový)
+          fishing: Rybolov (športový)
           garden: Záhrada
           golf_course: Golfové ihrisko
           ice_rink: Umelé klzisko
           marina: Prístav pre jachty
           miniature_golf: Mini golf
-          nature_reserve: Prírodná Rezervácia
+          nature_reserve: Prírodná rezervácia
           park: Park
           pitch: Športové ihrisko
           playground: Detské ihrisko
@@ -303,9 +623,9 @@ sk:
           stadium: Štadión
           swimming_pool: Plaváreň
           track: Bežecká dráha
-          water_park: Vodný Park
+          water_park: Aquapark
         natural: 
-          bay: Zátoka,Záliv
+          bay: Zátoka, záliv
           beach: Pláž
           cape: Mys
           cave_entrance: Vstup do jaskyne
@@ -313,6 +633,7 @@ sk:
           cliff: Útes, kamenná stena
           coastline: Pobrežie
           crater: Kráter
+          feature: Vlastnosť
           fell: Horská pastvina
           fjord: Fjord
           geyser: Gejzír
@@ -324,6 +645,7 @@ sk:
           moor: Močiar
           mud: Bahno
           peak: Vrchol
+          point: Bod
           reef: Bradlo, Skalisko
           ridge: Hrebeň
           river: Rieka
@@ -358,56 +680,107 @@ sk:
           region: Región
           sea: More
           state: Štát
+          subdivision: Pododdelenie
           suburb: Mestský obvod
           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
           village: Obec 200-10 tis.
         railway: 
+          abandoned: Opustená železnica
+          construction: Železnica vo výstavbe
           disused: Nepoužívaná železnica
+          disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
+          funicular: Lanová dráha
+          halt: Zastávka vlaku
+          historic_station: Zastávka historickej železnice
           junction: Železničný uzol
+          level_crossing: Železničný prejazd
+          light_rail: Ľahká železnica
+          monorail: Jednokoľajka
+          narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
+          platform: Železničné nástupište
+          preserved: Historická železnica
+          spur: Železničná vlečka
+          station: Železničná stanica
           subway: Stanica metra
+          subway_entrance: Vchod do metra
+          switch: Železničná výhybka
+          tram: Električka
+          tram_stop: Zastávka električky
+          yard: Železničné depo
         shop: 
+          alcohol: Mimo povolenia
           apparel: Odevy
           art: Obchod s umením
           bakery: Pekáreň
           beauty: Salón krásy
           beverages: Občerstvenie
+          bicycle: Obchod s bicylkami
+          books: Kníhkupectvo
+          butcher: Mäsiarstvo
+          car_dealer: Obchod s autami
+          car_parts: Mototechna
+          car_repair: Autoservis
+          carpet: Obchod s kobercami
           charity: Charitatívny obchod
+          chemist: Lekáreň
           clothes: Obchod s konfekciou
+          computer: Obchod s počítačmi
           confectionery: Cukráreň
           department_store: Obchodný dom
           doityourself: Urob si sám
+          drugstore: Lekáreň
           dry_cleaning: Chemická čistiareň
           electronics: Elektro
           estate_agent: Realitná kancelária
+          farm: Poľnonákup
+          fish: Obchod s rybami
           florist: Kvetinárstvo
+          food: Obchod s potravinami
+          funeral_directors: Pohrebníctvo
+          furniture: Nábytok
           gallery: Galéria
           garden_centre: Záhradnícke centrum
           general: Zmiešaný tovar
+          gift: Suveníry
           greengrocer: Obchod so zeleninou
+          grocery: Potraviny
           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
           hardware: Železiarstvo
+          hifi: Hi-Fi
           insurance: Poisťovňa
           jewelry: Zlatníctvo
+          kiosk: Novinový stánok
           laundry: Práčovňa
+          mall: Pešia zóna
+          mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
+          motorcycle: Motocyklový obchod
+          music: Hudobniny
+          optician: Očná optika
+          organic: Obchod so zdravou výživou
+          outdoor: Turistický obchod
           pet: Chovprodukt
+          photo: Fotokino
           salon: Salón
           shoes: Obuva
+          shopping_centre: Nákupné stredisko
           sports: Športový obchod
           stationery: Papierníctvo
+          supermarket: Supermarket
           toys: Hračkárstvo
           travel_agency: Cestovná kancelária
+          wine: Mimo povolenia
         tourism: 
           alpine_hut: Vysokohorská chata
           artwork: Umelecké dielo
           attraction: Atrakcia
-          bed_and_breakfast: Posteľ a Raňajky
+          bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
           cabin: Malá chata
           camp_site: Kemping
           caravan_site: Autokemping
           chalet: Veľká chata
           guest_house: Penzión
-          hostel: Ubytovňa,Internát
+          hostel: Ubytovňa, internát
           hotel: Hotel
           information: Informácie
           lean_to: Prístrešok
@@ -422,46 +795,365 @@ sk:
           boatyard: Lodenica
           canal: Kanál
           dam: Priehrada,hrádza
+          derelict_canal: Opustený kanál
           ditch: Priekopa
           dock: Dok
           drain: Odvodňovací kanál
+          lock: Plavebná komora
+          lock_gate: Brána plavebnej komory
           mineral_spring: Minerálny prameň
           mooring: Kotvisko
           river: Rieka
+          riverbank: Breh rieky
           stream: Potok
           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
+          water_point: Vodný bod
           waterfall: Vodopád
           weir: Splav
+  javascripts: 
+    map: 
+      base: 
+        cycle_map: Cyklomapa
+        noname: Bez mena
+    site: 
+      edit_disabled_tooltip: Priblížiť na editovateľnú mapu
+      edit_tooltip: Upraviť mapu
+      edit_zoom_alert: Musíte sa priblížiť na úpravu mapy
+      history_disabled_tooltip: Priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
+      history_tooltip: Zobraziť úpravy pre túto oblasť
+      history_zoom_alert: Musíte priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
   layouts: 
-    history: História
-    view_tooltip: Zobraziť mapy
-  map: 
-    coordinates: "Koordináty:"
+    donate_link_text: darovanie
     edit: Upraviť
+    export: Export
+    export_tooltip: Export mapových dát
+    gps_traces: GPS Stopy
+    gps_traces_tooltip: Správa GPS stopy
+    help_wiki: Pomocník &amp; Wiki
+    help_wiki_tooltip: Help &amp; Wiki stránka projektu
+    history: História
+    home: domov
+    home_tooltip: Choďte na domácu polohu
+    inbox: správy ({{count}})
+    inbox_tooltip: 
+      few: V schránke máte {{count}} neprečítané správy
+      one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
+      other: V schránke máte {{count}} neprečítaných správ
+      zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
+    intro_1: OpenStreetMap je volne editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
+    intro_2: OpenStreetMap vám dovolí prezerať, upravovať a používať zemepisné dáta vďaka spolupráci kdekoľvek na Zemi.
+    intro_3_partners: wiki
+    license: 
+      title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
+    log_in: prihlásiť sa
+    log_in_tooltip: Prihlásenie s existujúcim účtom
+    logo: 
+      alt_text: Logo OpenStreetMap
+    logout: odhlásiť
+    logout_tooltip: Odhlásiť
+    make_a_donation: 
+      text: Darovanie
+      title: Podpora OpenStreetMap s finančnou podporou
+    news_blog: Novinky blog
+    news_blog_tooltip: Spravodajský blog o OpenStreetMap, voľné zemepisné dáta, etc.
+    osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
+    osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
+    shop: Obchod
+    shop_tooltip: Obchod so značkovým OpenStreetMap tovarom
+    sign_up: zaregistrovať sa
+    sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
+    tag_line: Voľná Wiki Mapa sveta
+    user_diaries: Denník užívateľa
+    user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky užívateľa
     view: Zobraziť
+    view_tooltip: Zobraziť mapu
+    welcome_user: Vitajte, {{user_link}}
+    welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
   message: 
+    delete: 
+      deleted: Správa vymazaná
+    inbox: 
+      date: Dátum
+      from: Od
+      my_inbox: Moja schránka došlej pošty
+      no_messages_yet: Nemáte žiadne správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z {{people_mapping_nearby_link}}?
+      outbox: odoslaná pošta
+      people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
+      subject: Predmet
+      title: Prichádzajúca pošta
+      you_have: Máte {{new_count}} nových a {{old_count}} starých správ
+    mark: 
+      as_read: Správa označená ako prečítaná
+      as_unread: Správa označená ako neprečítaná
+    message_summary: 
+      delete_button: Zmazať
+      read_button: Označiť ako prečítané
+      reply_button: Odpovedať
+      unread_button: Označiť ako neprečítané
     new: 
+      back_to_inbox: Späť do prijatých správ
+      body: Telo
+      message_sent: Správa odoslaná
       send_button: Odoslať
+      send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi {{name}}
+      subject: Predmet
+      title: Odoslať správu
+    no_such_message: 
+      body: Prepáčte, neexistuje správa s takým id.
+      heading: Zadaná správa neexistuje
+      title: Zadaná správa neexistuje
+    no_such_user: 
+      body: Prepáčte, neexistuje žiaden užívateľ s týmto menom.
+      heading: Taký užívateľ nie je
+      title: Taký užívateľ nie je
     outbox: 
       date: Dátum
+      inbox: prichádzajúca pošta
+      my_inbox: Moja {{inbox_link}}
+      no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z {{people_mapping_nearby_link}}?
+      outbox: odoslaná pošta
+      people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
+      subject: Predmet
+      title: Odoslaná pošta
+      to: Komu
+      you_have_sent_messages: Máte {{count}} odoslaných správ
+    read: 
+      back_to_inbox: Späť do prijatých správ
+      back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
+      date: Dátum
+      from: Od
+      reading_your_messages: Načítavam vaše správy
+      reading_your_sent_messages: Čítanie vašich odoslaných správ
+      reply_button: Odpovedať
+      subject: Predmet
+      title: Čítať správu
+      to: Komu
+      unread_button: Označiť ako neprečítané
+    sent_message_summary: 
+      delete_button: Zmazať
+  notifier: 
+    diary_comment_notification: 
+      footer: Môžete si tiež prečítať komentár na {{readurl}} a môžete komentovať na {{commenturl}}, alebo odpoveď na {{replyurl}}
+      header: "{{from_user}} má poznámku na váš nedávny OpenStreetMap záznam v denníku s predmetom {{subject}}:"
+      hi: Ahoj {{to_user}},
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} komentovaj vo vašej položke denníka"
+    email_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
+    email_confirm_html: 
+      click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
+      greeting: Ahoj,
+      hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na {{server_url}} do {{new_address}}.
+    email_confirm_plain: 
+      click_the_link: Ak je toto vaše, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
+      greeting: Ahoj,
+      hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
+      hopefully_you_2: "{{server_url}} do {{new_address}}."
+    friend_notification: 
+      befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na {{befriendurl}}.
+      had_added_you: "{{user}} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
+      see_their_profile: Môžete vidieť svoj profil na {{userurl}}.
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vás pridal ako priateľa"
+    gpx_notification: 
+      and_no_tags: a žiadne značky.
+      and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
+      failure: 
+        failed_to_import: "neúspešný import. Tu je chyba:"
+        more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX  a ako sa im vyhnúť
+        more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
+        subject: "[OpenStreetMap] GPX Import neúspešný"
+      greeting: Ahoj,
+      success: 
+        subject: "[OpenStreetMap] GPX Import uspešný"
+      with_description: s popisom
+      your_gpx_file: Vyzerá to ako váš GPX súbor
+    lost_password: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
+    lost_password_html: 
+      click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
+      greeting: Ahoj,
+      hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
+    lost_password_plain: 
+      click_the_link: Ak ste to vy, prosím kliknite na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
+      greeting: Ahoj,
+      hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
+      hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
+    message_notification: 
+      footer1: Môžete si tiež prečítať správy na {{readurl}}
+      footer2: a môžete odpovedať na {{replyurl}}
+      header: "{{from_user}} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom {{subject}}:"
+      hi: Ahoj {{to_user}},
+      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} pošleme vám novú správu"
+    signup_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
+    signup_confirm_html: 
+      click_the_link: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho účtu a prečítajte si viac informácií o  OpenStreetMap
+      current_user: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založený na tom, kde sa nachádzate, je dostupný na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
+      get_reading: Poďte čítať o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wiki</a>, dostanete posledné správy cez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap blog</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, alebo prehliadať cez OpenStreetMap zakladateľa Steve Coast's <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> pre stručnú históriu projektu, ktorý má <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts na počúvanie</a> tiež!
+      greeting: Ahoj tam!
+      hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
+      introductory_video: Môžete sledovať {{introductory_video_link}}.
+      more_videos: Je tam {{more_videos_link}}.
+      more_videos_here: viac videí tu
+      user_wiki_page: Toto je doporučenie ak vytvárate užívateľskú stránku na wiki, ktorá obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
+      video_to_openstreetmap: úvodné video do OpenStreetMap
+      wiki_signup: Môžete tiež potrebovať <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">prihlásiť sa do OpenStreetMap wiki</a>.
+    signup_confirm_plain: 
+      blog_and_twitter: "Dosiahnite na posledné novinky cez OpenStreetMap blog alebo Twitter:"
+      click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
+      current_user_1: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založené na tom, kde sa vo svete nachádzajú
+      current_user_2: "sú k dispozícii na:"
+      greeting: Ahoj!
+      hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chce vytvoriť účet po dobu
+      introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
+      more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
+      the_wiki: "Poďte čítať o OpenStreetMap na wiki:"
+      user_wiki_1: Odporúča sa, aby ste vytvorili užívateľskú wiki stránku, ktorá obsahuje
+      user_wiki_2: obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako [[Category:Users_in_London]].
+      wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
+  oauth: 
+    oauthorize: 
+      allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
+      allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
+      allow_to: "Klientskej aplikácie umožnia, aby:"
+      allow_write_api: upravovať mapu.
+      allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
+      allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
+      allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
+      request_access: Aplikácia {{app_name}} požaduje prístup na váš účet. Prosím skontrolujte či aplikácia má nasledujúcu schopnosť. Môžete si vybrať veľa alebo málo, ako sa vám páči.
   oauth_clients: 
+    create: 
+      flash: Uspešne registrované informácie
     edit: 
       submit: Upraviť
+      title: Upravte vašu žiadosť
+    form: 
+      allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
+      allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
+      allow_write_api: zmeniť mapu.
+      allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
+      allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
+      allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
+      callback_url: Spätná URL
+      name: Meno
+      requests: "Žiadosť o nasledujúce povolenia od užívateľa:"
+      required: Požadované
+      support_url: Podpora URL
+      url: URL Hlavnej aplikácie
+    index: 
+      application: Meno žiadosti
+      issued_at: Vydané v
+      my_tokens: Moje povolené požiadavky
+      register_new: Zaregistrujte svoju požiadavku
+      revoke: Zrušiť!
+    new: 
+      submit: Registrovať
+      title: Zaregistrovať novú žiadosť
+    not_found: 
+      sorry: Je nám ľúto, že {{type}} nemožno nájsť.
+    show: 
+      allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
+      allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
+      allow_write_api: zmeniť mapu.
+      allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
+      allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
+      allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
+      edit: Upraviť detaily
+      requests: "Žiadam nasledujúce povolenia od užívateľa:"
+      support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
+    update: 
+      flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
   site: 
+    edit: 
+      anon_edits_link_text: Zistite, prečo tomu tak je.
+      flash_player_required: Potrebujete Flash player pre Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. Môžete <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Niekoľko iných možností</a> sú tiež dostupné pre úpravu OpenStreetMap.
+      not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
+      not_public_description: Nemôžete naďalej upravovať mapy, iba ak urobíte takto.  Môžete si nastaviť vaše úpravy, ako verejné z vašej {{user_page}}.
+      potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (Pre uloženie v Potlatchu, mali by ste odznačiť aktuálnu cestu, alebo bod, ak upravujete v režime naživo, alebo kliknite uložiť ak máte tlačidlo uložiť.)
+      user_page_link: stránka užívateľa
+    index: 
+      js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
+      js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
+      js_3: Môžete skúsiť <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> ak sa vám nedarí povoliť JavaScript.
+      license: 
+        license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
+        notice: Licencovaný pod {{license_name}} s {{project_name}} a jej prispievatelia.
+        project_name: OpenStreetMap projekt
+      permalink: Trvalý odkaz
+      shortlink: Krátky odkaz
     key: 
+      map_key: Legenda
       table: 
         entry: 
+          admin: Administratívne hranice
+          apron: 
+            1: terminál
+          bridleway: Chodník pre kone
+          building: Významná budova
+          byway: Súkromná cesta
+          cable: 
+            - Lanovka
+            - sedačková lanovka
           cemetery: Cintorín
-          footway: Cesta pre chodcov
+          centre: Športové centrum
+          commercial: Komerčná oblasť
+          common: 
+            - Obecný
+            - lúka
+          construction: Cesta vo výstavbe
+          cycleway: Cyklotrasa
+          farm: Farma
+          footway: Chodník pre peších
           forest: Les
+          golf: Golfové ihrisko
+          heathland: Vresovisko
+          industrial: Priemyselná oblasť
           lake: 
             - Jazero
+            - nádrž
+          military: Vojenský priestor
+          motorway: Diaľnica
           park: Park
+          permissive: Voľný prístup
+          pitch: Športové ihrisko
+          primary: Cesta prvej triedy
+          private: Súkromný prístup
+          rail: Železnica
+          reserve: Prírodná rezervácia
+          resident: Obytná oblasť
+          retail: Nákupná oblasť
+          runway: 
+            1: pojazdové dráhy
+          school: 
+            - Škola
+            - univerzita
+          secondary: Cesta druhej triedy
+          station: Železničná stanica
+          subway: Metro
+          summit: 
+            - Vrchol
+            - vrchol
+          tourist: Turistická atrakcia
+          track: Lesná, poľná cesta
+          tram: 
+            - Rýchloelektrička
+            - električka
+          trunk: Cesta pre motorové vozidlá
+          tunnel: Únikový kryt = tunel
+          unclassified: Neklasifikovaná cesta
+          unsurfaced: Nespevnená cesta
+        heading: Legenda pre z{{zoom_level}}
     search: 
       search: Vyhľadať
+      search_help: "príklady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', alebo 'pošta blízko Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more príklady...</a>"
+      submit_text: Vykonať
       where_am_i: Kde som?
+      where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
     sidebar: 
       close: Zavrieť
+      search_results: Výsledky vyhľadávania
+  time: 
+    formats: 
+      friendly: "%e %B %Y at %H:%M"
   trace: 
     create: 
       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
@@ -477,8 +1169,10 @@ sk:
       map: mapa
       owner: "Vlastník:"
       points: "Body:"
-      save_button: Uložiť Zmeny
+      save_button: Uložiť zmeny
+      start_coord: "Začiatočná súradnica:"
       tags: "Tagy:"
+      tags_help: oddelené čiarkou
       title: Úprava stopy {{name}}
       uploaded_at: "Nahrať na:"
       visibility: "Vidieľnosť:"
@@ -486,19 +1180,26 @@ sk:
     list: 
       public_traces: Verejné GPS stopy
       public_traces_from: Verejné GPS stopy od {{user}}
-      tagged_with: "  označený s {{tags}}"
+      tagged_with: označený s {{tags}}
       your_traces: Vaše GPS stopy
     make_public: 
-      made_public: Stopa urobená pre verejnosť
+      made_public: Zverejnená stopa
     no_such_user: 
-      body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš pravopis, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
+      body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
+      title: Nie je taký užívateľ
+    offline: 
+      heading: GPX úschovňa je Offline
+      message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
+    offline_warning: 
+      message: Systém nahrávania GPX súborov je teraz neprístupný
     trace: 
-      ago: "{{time_in_words_ago}} pred"
+      ago: pred {{time_in_words_ago}}
       by: od
       count_points: "{{count}} body"
       edit: upraviť
       edit_map: Upraviť Mapu
+      identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÝ
       in: v
       map: mapa
       more: viac
@@ -511,6 +1212,7 @@ sk:
       description: Popis
       help: Pomoc
       tags: Tagy
+      tags_help: oddelené čiarkou
       upload_button: Nahrať
       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
       visibility: Viditeľnosť
@@ -523,8 +1225,9 @@ sk:
     trace_optionals: 
       tags: Tagy
     trace_paging_nav: 
-      of: z
-      showing: Náhľad stránky
+      next: Dopredu &raquo;
+      previous: "&laquo; Naspäť"
+      showing_page: Strana {{page}}
     view: 
       delete_track: Vymazať túto stopu
       description: "Popis:"
@@ -538,9 +1241,10 @@ sk:
       owner: "Vlastník:"
       pending: NEVYRIEŠENÉ
       points: "Body:"
+      start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
       tags: "Tagy:"
       title: Sledovanie stopy {{name}}
-      trace_not_found: Stopa nenajdené!
+      trace_not_found: Stopa nenájdená!
       uploaded: "Nahraté na:"
       visibility: "Viditeľnosť:"
     visibility: 
@@ -550,60 +1254,70 @@ sk:
       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
   user: 
     account: 
+      current email address: "Aktuálna E-mailová Adresa:"
+      delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
-      home location: "Domáca poloha:"
+      home location: "Domovské miesto:"
+      image: "Obrázok:"
+      image size hint: (veľkosť obrázkov aspoň 100x100 je najlepšia)
+      keep image: Ponechať aktuálny obrázok
       latitude: "Zem. šírka:"
       longitude: "Zem. dĺžka:"
       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
       my settings: Moje nastavenia
-      no home location: Nemáte zapísanú vašu domácu polohu.
-      preferred languages: "Prioritné jazyky:"
-      profile description: "Popis Profilu:"
+      new email address: "Nová E-mailová Adresa:"
+      new image: "Pridať obrázok:"
+      no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
+      preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
+      profile description: "Popis profilu:"
       public editing: 
         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
-        enabled: Zapnutý. Neanonymný a môže upravovať dáta.
+        enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
         enabled link text: čo je toto?
         heading: "Verejná úprava:"
       public editing note: 
         heading: Úprava pre verejnosť
         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
+      replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
       return to profile: Návrat do profilu
       save changes button: Uložiť Zmeny
       title: Upraviť účet
-      update home location on click: Aktualizujem domácu polohu, keď kliknem na mapu?
+      update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
     confirm: 
       button: Potvrdiť
       failure: Užívateľský účet s týmito údajmi už bol založený.
-      heading: Potvrdiť používateľský účet
+      heading: Potvrdiť užívateľský účet
       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
     confirm_email: 
       button: Potvrdiť
-      failure: Mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
-      heading: Potvrdiť zmenu emailovej adresy
-      press confirm button: Stlačte tlačítko potvrdiť dole na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
-      success: Potvrdením vaÅ¡ej emailovej adresy, Ä\8fakujeme za zapísanie sa!
+      failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
+      heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
+      press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
+      success: Potvrdená vaÅ¡a e-mailová adresa, Ä\8fakujeme za registráciu!
     filter: 
       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
-    friend_map: 
-      nearby mapper: "Blízky mapovač: [[nearby_user]]"
-      your location: Vaša poloha
     go_public: 
       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
     login: 
       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
       create_account: vytvoriť účet
-      email or username: "Emailová adresa alebo Meno používateľa:"
+      email or username: "E-mailová adresa alebo Meno užívateľa:"
       heading: Prihlásenie
       login_button: Prihlásiť
       lost password link: Stratili ste heslo?
       password: "Heslo:"
       please login: Prosím prihláste sa, alebo {{create_user_link}}.
-      title: Prihlásiť
+      remember: "Zapamätať:"
+      title: Prihlásiť sa
+    logout: 
+      heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
+      logout_button: Odhlásenie
+      title: Odhlásenie
     lost_password: 
       email address: "E-mailová Adresa:"
       heading: Zabudli Ste Heslo?
@@ -619,6 +1333,8 @@ sk:
     new: 
       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
+      contact_webmaster: Prosím kontaktovať <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> kvôli žiadosti pre vytvorenie účtu – budeme sa snažiť  vašu požiadavku vybaviť tak rýchlo, ako je len možné.
+      display name: "Zobrazované meno:"
       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
       email address: "Emailová adresa:"
       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
@@ -626,16 +1342,25 @@ sk:
       heading: Vytvoriť užívateľský účet
       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
+      not displayed publicly: Nezobrazovať verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)k
       password: "Heslo:"
-      signup: Prihlásiť sa
+      signup: Zaregistrovať sa
       title: Vytvoriť účet
     no_such_user: 
       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
       title: Taký užívateľ nie je
+    popup: 
+      friend: Priateľ
+      nearby mapper: Blízky mapovač
+      your location: Vaša poloha
+    remove_friend: 
+      not_a_friend: "{{name}} nie je nikto z vašich priateľov."
+      success: "{{name}} bol z vašich priateľov vymazaný."
     reset_password: 
       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
+      flash token bad: Nemôžem nájsť také symboly, možno skontrolujte URL?
       heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
       password: "Heslo:"
       reset: Zmazať Heslo
@@ -645,13 +1370,14 @@ sk:
     view: 
       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
       add as friend: pridať ako priateľa
-      add image: Pridať Obrázok
+      ago: (pred {{time_in_words_ago}})
+      block_history: zobraziť prijaté položky
+      blocks by me: blokovať pre mňa
       blocks on me: v mojom bloku
-      change your settings: zmeniť vaše nastavenia
+      confirm: Potvrdiť
       create_block: blokovať tohto užívateľa
       created from: "Vytvorené od:"
       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
-      delete image: Zmazať Obrázok
       delete_user: vymazať tohto užívateľa
       description: Popis
       diary: denník
@@ -659,14 +1385,19 @@ sk:
       email address: "Emailová adresa:"
       hide_user: skryť tohto užívateľa
       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej {{settings_link}} stránke.
+      km away: "{{count}}km vzdialený"
+      m away: "{{count}}m vzdialený"
+      mapper since: "Mapovač od:"
       moderator_history: zobraziť zadaný blok
       my diary: môj diár
       my edits: moje úpravy
       my settings: moje nastavenia
       my traces: moje stopy
-      nearby users: "Blízky užívatelia:"
+      nearby users: Iný blízky užívatelia
+      new diary entry: nový údaj denníka
       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
-      no home location: Nebola nastavená domovská poloha.
+      no nearby users: Nie je tu iný užívateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
+      oauth settings: Oauth nastavenia
       remove as friend: odstrániť ako priateľa
       role: 
         administrator: Tento užívateľ je administrátor
@@ -681,9 +1412,93 @@ sk:
       settings_link_text: nastavenia
       traces: stopy
       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
-      upload an image: Nahrať obrázok
-      user image heading: Obrázok používateľa
+      user location: Poloha užívateľa
       your friends: Vaši priatelia
+  user_block: 
+    blocks_by: 
+      empty: "{{name}} nemá ešte žiadne bloky"
+      heading: Zoznam blokov pre {{name}}
+      title: Bloky {{name}}
+    blocks_on: 
+      empty: "{{name}} doteraz ešte nebol blokovaný."
+      heading: Zoznam blokov na {{name}}
+      title: Bloky na {{name}}
+    create: 
+      flash: Zablokovať užívateľa {{name}}.
+      try_contacting: Prosím skúste sa spojiť s užívateľom, pred jeho zablokovaním a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
+      try_waiting: Prosím skúste dávať užívateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
+    edit: 
+      back: Zobraziť všetky bloky
+      heading: Editácia bloku na {{name}}
+      needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť pred tým, než blok bude vymazaný?
+      period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ zablokovaný pre API.
+      reason: Dôvod prečo {{name}} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
+      show: Zobraziť tento blok
+      submit: Aktualizácia bloku
+      title: Editácia bloku na {{name}}
+    filter: 
+      block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
+      block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
+      not_a_moderator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
+    helper: 
+      time_future: Ukončené v {{time}}.
+      time_past: Ukončené pred {{time}}.
+      until_login: Aktívny až do prihlásenia užívateľa.
+    index: 
+      empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
+      heading: Zoznam užívateľských blokov
+      title: Užívateľské bloky
+    model: 
+      non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
+      non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
+    new: 
+      back: Zobraziť všetky bloky
+      heading: Vytvorenie bloku na {{name}}
+      needs_view: Užívateľ musí byť prihlásený, aby mohol vymazať tento blok
+      period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ blokovaný pre API.
+      reason: Dôvod prečo {{name}} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
+      submit: Vytvoriť blok
+      title: Vytváram blok na {{name}}
+      tried_contacting: Kontaktoval som užívateľa a požiadal ho, aby prestal.
+      tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď užívateľa na túto komunikáciu.
+    not_found: 
+      back: Naspäť na zoznam
+      sorry: Prepáčte, blok užívateľa s ID {{id}} nemohol byť nájdený.
+    partial: 
+      confirm: Ste si istí?
+      display_name: Blokovaný užívateľ
+      edit: Upraviť
+      not_revoked: (nezrušený)
+      reason: Dôvod pre blokovanie
+      revoke: Zrušiť!
+      revoker_name: Zrušil
+      show: Zobraziť
+      status: Stav
+    revoke: 
+      confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
+      flash: Tento blok bol zrušený.
+      heading: Zrušujem blok pre {{block_on}} podľa {{block_by}}
+      past: Tento blok skončil pred {{time}}a teraz nemože byť zrušený.
+      revoke: Zrušiť!
+      time_future: Tento blok bol ukončený v {{time}}.
+      title: Zrušujem blok pre {{block_on}}
+    show: 
+      back: Zobraziť všetky blokovania
+      confirm: Ste si istý?
+      edit: Upraviť
+      heading: "{{block_on}} blokovaný {{block_by}}"
+      needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť predtým, ako bude toto blokovanie odstránené.
+      reason: "Dôvod blokovania:"
+      revoke: Odvolať!
+      revoker: "Odvolaním:"
+      show: Zobraziť
+      status: Postavenie
+      time_future: Skončené {{time}}
+      time_past: Ukončené pred {{time}}
+      title: "{{block_on}} blokovaný {{block_by}}"
+    update: 
+      only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
+      success: Blok je aktualizovaný.
   user_role: 
     filter: 
       already_has_role: Užívateľ už má úlohu {{role}}.