Remove myopenid from openid providers
[rails.git] / config / locales / mk.yml
index 72a44f4..162932f 100644 (file)
@@ -2,7 +2,20 @@
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck-pecl
 # Author: Bjankuloski06
+# Author: Nemo bis
 mk: 
+  about_page: 
+    community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
+    community_driven_title: Проектот го работи заедницата
+    copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
+    lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
+    local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
+    local_knowledge_title: Локални сознанија
+    next: Следно
+    open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
+    open_data_title: Отворени податоци
+    partners_title: Партнери
+    used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -11,7 +24,7 @@ mk:
         language: Јазик
         latitude: Геог. ширина
         longitude: Геог. должина
-        title: Ð\9dаÑ\81лов
+        title: Ð¢ÐµÐ¼Ð°
         user: Корисник
       friend: 
         friend: Пријател
@@ -20,7 +33,7 @@ mk:
         body: Содржина
         recipient: Примател
         sender: Испраќач
-        title: Ð\9dаÑ\81лов
+        title: Ð¢ÐµÐ¼Ð°
       trace: 
         description: Опис
         latitude: Геог. ширина
@@ -61,13 +74,13 @@ mk:
       relation: Однос
       relation_member: Член на однос
       relation_tag: Ознака за однос
-      session: Сесија
+      session: Седница
       trace: Трага
       tracepoint: Точка на трага
       tracetag: Ознака за трага
       user: Корисник
       user_preference: Кориснички прилагодувања
-      user_token: Ð\9aоÑ\80иÑ\81ниÑ\87ки Ð¶ÐµÑ\82он
+      user_token: Ð\9aоÑ\80иÑ\81ниÑ\87ка Ñ\88иÑ\84Ñ\80а
       way: Пат
       way_node: Јазол на пат
       way_tag: Ознака на пат
@@ -80,96 +93,63 @@ mk:
       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
   browse: 
+    anonymous: анонимен
     changeset: 
-      changeset: "Измени: %{id}"
+      belongs_to: Автор
       changesetxml: XML за измените
-      download: Преземи %{changeset_xml_link} или %{osmchange_xml_link}
       feed: 
         title: Измени %{id}
         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
+      node: Јазли (%{count})
+      node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
       osmchangexml: osmChange XML
-      title: Измени
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Припаѓа на:"
-      bounding_box: "Рамка:"
-      box: кутија
-      closed_at: "Затворено во:"
-      created_at: Создадено во
-      has_nodes: 
-        one: "Го има следниов %{count} јазол:"
-        other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
-      has_relations: 
-        one: "Го има следниов %{count} однос:"
-        other: "Ги има следниве %{count} односи:"
-      has_ways: 
-        one: "Го има следниов %{count} пат:"
-        other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
-      no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
-      show_area_box: Прикажи рамка
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Коментар:"
-      deleted_at: "Избришано во:"
-      deleted_by: "Избришал:"
-      edited_at: "Уредено во:"
-      edited_by: "Уредил:"
-      in_changeset: "Во измените:"
-      version: "Верзија:"
+      relation: Односи (%{count})
+      relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
+      title: "Измени: %{id}"
+      way: Патишта (%{count})
+      way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
+    closed: Затворено
+    closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
     containing_relation: 
       entry: Однос %{relation_name}
       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
-    map: 
-      deleted: Избришано
-      edit: 
-        area: Уреди подрачје
-        node: Уреди јазол
-        relation: Уреди однос
-        way: Уреди пат
-      larger: 
-        area: Погледај го просторот на поголема карта
-        node: Погледај го јазолот на поголема карта
-        relation: Вид. односот на поголема карта
-        way: Погледај го патот на поголема карта
-      loading: Вчитувам...
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
-        next_node_tooltip: Следен јазол
-        next_relation_tooltip: Следен однос
-        next_way_tooltip: Следен пат
-        prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
-        prev_node_tooltip: Претходен јазол
-        prev_relation_tooltip: Претходен однос
-        prev_way_tooltip: Претходен пат
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
-        next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
+    created: Создадено
+    created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
+    deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    download_xml: Преземи XML
+    edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    in_changeset: Измени
+    location: "Местоположба:"
+    no_comment: (нема коментари)
     node: 
-      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
-      download_xml: Преземи XML
-      edit: уреди
-      node: Јазол
-      node_title: "Јазол: %{node_name}"
-      view_history: погледај ја историјата
-    node_details: 
-      coordinates: "Координати:"
-      part_of: "Дел од:"
-    node_history: 
-      download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
-      download_xml: Преземи XML
-      node_history: Историја на јазолот
-      node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
-      view_details: погледај подробности
+      history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
+      title: "Јазол: %{name}"
     not_found: 
-      sorry: Ð\96алиам, Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ\98дов %{type} Ñ\81о Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÐºÐ° %{id}.
+      sorry: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», Ð½Ðµ Ð´Ð° Ð½Ð°Ñ\98дам %{type} Ñ\81о Ð±Ñ\80. %{id}.
       type: 
         changeset: измени
         node: јазол
         relation: однос
         way: пат
-    paging_nav: 
-      of: од
-      showing_page: Приказ на страница
+    note: 
+      closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
+      commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      description: Опис
+      hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
+      new_note: Нова белешка
+      open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
+      reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      title: "Белешка: %{id}"
+    part_of: Дел од
     redacted: 
       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
       redaction: Редакција %{id}
@@ -178,65 +158,22 @@ mk:
         relation: однос
         way: пат
     relation: 
-      download: "%{download_xml_link} или %{view_history_link}"
-      download_xml: Преземи XML
-      relation: Однос
-      relation_title: "Однос: %{relation_name}"
-      view_history: погледај ја историјата
-    relation_details: 
-      members: "Членови:"
-      part_of: "Дел од:"
-    relation_history: 
-      download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
-      download_xml: Преземи XML
-      relation_history: Историја на односот
-      relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
-      view_details: погледај подробности
+      history_title: "Историја на односот: %{name}"
+      members: Членови
+      title: "Однос: %{name}"
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
       type: 
         node: Јазол
         relation: Однос
         way: Пат
-    start: 
-      manually_select: Рачно избери друга површина
-      view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
     start_rjs: 
-      data_frame_title: Податоци
-      data_layer_name: Прелист. податоци за картата
-      details: Подробно
-      drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
-      edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
-      hide_areas: Скриј подрачја
-      history_for_feature: Историја за [[feature]]
+      feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
       load_data: Вчитај ги податоците
-      loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
       loading: Вчитувам...
-      manually_select: Рачно изберете друга површина
-      object_list: 
-        api: Retrieve this area from the API
-        back: Прикажи список на предмети
-        details: Подробно
-        heading: Список на предмети
-        history: 
-          type: 
-            node: Јазол [[id]]
-            way: Пат [[id]]
-        selected: 
-          type: 
-            node: Јазол [[id]]
-            way: Пат [[id]]
-        type: 
-          node: Јазол
-          way: Пат
-      private_user: приватен корисник
-      show_areas: Прикажи подрачја
-      show_history: Прикажи историја
-      unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
-      wait: Почекајте...
-      zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
     tag_details: 
-      tags: "Ознаки:"
+      tags: Ознакиж
+      telephone_link: Јави се на %{phone_number}
       wiki_link: 
         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
@@ -248,39 +185,25 @@ mk:
         node: јазол
         relation: однос
         way: пат
+    version: Верзија
+    view_details: Погл. подробности
+    view_history: Погл. историја
     way: 
-      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
-      download_xml: Преземи XML
-      edit: уреди
-      view_history: погледај историја
-      way: Пат
-      way_title: "Пат: %{way_name}"
-    way_details: 
       also_part_of: 
-        one: исто така дел и од патот %{related_ways}
-        other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
+        one: дел од патот %{related_ways}
+        other: дел од патиштата %{related_ways}
+      history_title: "Историја на патот: %{name}"
       nodes: Јазли
-      part_of: "Дел од:"
-    way_history: 
-      download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
-      download_xml: Преземи XML
-      view_details: погледај подробности
-      way_history: Историја на патот
-      way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
+      title: "Пат: %{name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Анонимен
-      big_area: (голема)
-      id: бр. %{id}
-      no_comment: (нема)
       no_edits: (нема уредувања)
-      show_area_box: прикажи рамка на површина
-      still_editing: (сè уште уредува)
       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
     changeset_paging_nav: 
       next: Следно »
       previous: « Претходно
-      showing_page: Ð\9fÑ\80икажана Ðµ Ñ\81траница %{page}
+      showing_page: Ð¡траница %{page}
     changesets: 
       area: Површина
       comment: Коментар
@@ -288,24 +211,17 @@ mk:
       saved_at: Зачувано во
       user: Корисник
     list: 
-      description: Скорешни промени
-      description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
-      description_friend: Измени на ваши пријатели
-      description_nearby: Измени од соседни корисници
-      description_user: Измени на %{user}
-      description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
-      heading: Измени
-      heading_bbox: Измени
-      heading_friend: Измени
-      heading_nearby: Измени
-      heading_user: Измени
-      heading_user_bbox: Измени
+      empty: Не пронајдов збирови од промени.
+      empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
+      empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
+      load_more: Вчитај уште
+      no_more: Нема повеќе збирови на промени.
+      no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
+      no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
       title: Измени
-      title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
       title_friend: Измени на ваши пријатели
       title_nearby: Измени од соседни корисници
       title_user: Измени на %{user}
-      title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
     timeout: 
       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
   diary_entry: 
@@ -323,8 +239,9 @@ mk:
       hide_link: Скриј го коментаров
     diary_entry: 
       comment_count: 
-        one: 1 коментар
+        one: "%{count} коментар"
         other: "%{count} коментари"
+        zero: Нема коментари
       comment_link: Коментирај на оваа ставка
       confirm: Потврди
       edit_link: Уреди ја оваа ставка
@@ -359,7 +276,7 @@ mk:
       newer_entries: Понови ставки
       no_entries: Нема дневнички ставки
       older_entries: Постари ставки
-      recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
+      recent_entries: Скорешни дневнички записи
       title: Дневници на корисници
       title_friends: Дневници на пријателите
       title_nearby: Дневници на соседните корисници
@@ -383,6 +300,9 @@ mk:
       user_title: дневник на %{user}
   editor: 
     default: По основно (моментално %{name})
+    id: 
+      description: iD (прелистувачки програм за уредување)
+      name: iD
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
       name: Potlatch 1
@@ -398,7 +318,7 @@ mk:
       area_to_export: Простор за извоз
       embeddable_html: Вметнат HTML код
       export_button: Извези
-      export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a>.
+      export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
       format: Формат
       format_to_export: Формат за извоз
       image_size: Големина на сликата
@@ -414,29 +334,46 @@ mk:
       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
       scale: Размер
       too_large: 
-        body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
-        heading: Подрачјето е преголемо
+        advice: "Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените извори:"
+        body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
+        geofabrik: 
+          description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
+          title: Geofabrik
+        metro: 
+          description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
+          title: Метроизвадоци
+        other: 
+          description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
+          title: Други извори
+        overpass: 
+          description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
+          title: Прилог „Надвозник“
+        planet: 
+          description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
+          title: Планетата на OSM
       zoom: Приближи
-    start_rjs: 
-      add_marker: Стави бележник на картата
-      change_marker: Смени позиција на бележникот
-      click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
-      drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
-      export: Извоз
-      manually_select: Рачно изберете друг простор
-      view_larger_map: Преглед на поголема карта
+    title: Извези
+  fixthemap: 
+    how_to_help: 
+      add_a_note: 
+        instructions_html: "Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.\nСо ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот."
+      join_the_community: 
+        explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
+        title: Приклучете се во заедницата
+      title: Како да помогнете
+    other_concerns: 
+      explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна група на OSMF</a>."
+      title: Други проблеми
+    title: Пријава на проблем / Исправка на картата
   geocoder: 
     description: 
       title: 
         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "%{types} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Именикот на OpenStreetMap</a>"
         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Градови
         places: Места
         towns: Гратчиња
-    description_osm_namefinder: 
-      prefix: "%{distance} %{direction} од %{type}"
     direction: 
       east: источно
       north: северно
@@ -457,16 +394,26 @@ mk:
       title: 
         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
-        osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
-    search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} од %{parentname})"
-      suffix_place: ", %{distance} %{direction} од %{placename}"
     search_osm_nominatim: 
+      admin_levels: 
+        level10: Населбена граница
+        level2: Државна граница
+        level4: Покраинска граница
+        level5: Регионална граница
+        level6: Окружна граница
+        level8: Градска граница
+        level9: Селска граница
       prefix: 
+        aerialway: 
+          chair_lift: Клупна жичарница
+          drag_lift: Влечна жичарница
+          station: Гондолска станица
         aeroway: 
           aerodrome: Аеродром
           apron: Рампа
@@ -476,7 +423,7 @@ mk:
           taxiway: Рулажна патека
           terminal: Терминал
         amenity: 
-          WLAN: Безжичен интернет
+          WLAN: WiFi-пристап
           airport: Аеродром
           arts_centre: Дом на уметности
           artwork: Уметничко дело
@@ -560,6 +507,7 @@ mk:
           shower: Туш
           social_centre: Социјален центар
           social_club: Друштвен клуб
+          social_facility: Општествена постројка
           studio: Студио
           supermarket: Супермаркет
           swimming_pool: Базен
@@ -573,7 +521,7 @@ mk:
           veterinary: Ветеринарна клиника
           village_hall: Месна заедница
           waste_basket: Корпа за отпадоци
-          wifi: Безжичен интернет
+          wifi: WiFi-пристап
           youth_centre: Младински центар
         boundary: 
           administrative: Административна граница
@@ -588,6 +536,9 @@ mk:
           "yes": Мост
         building: 
           "yes": Градба
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Хидрант
+          phone: Итен телефон
         highway: 
           bridleway: Коњски пат
           bus_guideway: Автобуски шини
@@ -609,6 +560,7 @@ mk:
           platform: Платформа
           primary: Главен пат
           primary_link: Главен пат
+          proposed: Предложен пат
           raceway: Тркачка патека
           residential: Станбен
           rest_area: Одмориште
@@ -620,6 +572,7 @@ mk:
           speed_camera: Брзиноловец
           steps: Скалила
           stile: Тарабен премин
+          street_lamp: Улична светилка
           tertiary: Третостепен пат
           tertiary_link: Третостепен пат
           track: Полски пат
@@ -635,6 +588,7 @@ mk:
           building: Градба
           castle: Замок
           church: Црква
+          citywalls: Градски ѕидини
           fort: Утврдување
           house: Куќа
           icon: Икона
@@ -644,13 +598,14 @@ mk:
           monument: Споменик
           museum: Музеј
           ruins: Рушевини
+          tomb: Гроб
           tower: Кула
           wayside_cross: Крајпатен крст
           wayside_shrine: Параклис
           wreck: Бродолом
         landuse: 
           allotments: Парцели
-          basin: Ð\91аÑ\81ен
+          basin: Ð\9aоÑ\82лина
           brownfield: Угар
           cemetery: Гробишта
           commercial: Комерцијално подрачје
@@ -711,6 +666,8 @@ mk:
           airfield: Воено слетувалиште
           barracks: Касарна
           bunker: Бункер
+        mountain_pass: 
+          "yes": Планински превој
         natural: 
           bay: Залив
           beach: Плажа
@@ -780,6 +737,7 @@ mk:
           locality: Месност
           moor: Пустара
           municipality: Општина
+          neighbourhood: Соседство
           postcode: Поштенски број
           region: Регион
           sea: Море
@@ -805,8 +763,10 @@ mk:
           narrow_gauge: Теснолинејка
           platform: Железнички перон
           preserved: Зачувана железничка линија
+          proposed: Предложена железница
           spur: Железнички огранок
           station: Железничка станица
+          stop: Железничка постојка
           subway: Метро станица
           subway_entrance: Влез во метро
           switch: Железнички пунктови
@@ -822,6 +782,7 @@ mk:
           beverages: Пијалоци
           bicycle: Продавница за велосипеди
           books: Книжарница
+          boutique: Бутик
           butcher: Месарница
           car: Автосалон
           car_parts: Автоделови
@@ -835,6 +796,7 @@ mk:
           convenience: Бакалница
           copyshop: Фотокопир
           cosmetics: Козметика
+          deli: Гастрономски дуќан
           department_store: Стоковна куќа
           discount: Распродажен дуќан
           doityourself: Направи-сам
@@ -871,17 +833,21 @@ mk:
           organic: Здрава храна
           outdoor: Дуќан на отворено
           pet: Домашни миленици
+          pharmacy: Аптека
           photo: Фотографски дуќан
           salon: Салон
+          second_hand: Половна роба
           shoes: Обувки
           shopping_centre: Трговски центар
           sports: Спортски дуќан
           stationery: Прибор и репроматеријали
           supermarket: Супермаркет
+          tailor: Кројач
           toys: Продавница за играчки
           travel_agency: Туристичка агенција
           video: Видеотека
           wine: Алкохолни пијалоци
+          "yes": Дуќан
         tourism: 
           alpine_hut: Планинска куќарка
           artwork: Уметничко дело
@@ -904,6 +870,7 @@ mk:
           viewpoint: Видиковец
           zoo: Зоолошка
         tunnel: 
+          culvert: Пропусен канал
           "yes": Тунел
         waterway: 
           artificial: Вештачки воден пат
@@ -915,8 +882,8 @@ mk:
           ditch: Канач
           dock: Док
           drain: Одвод
-          lock: Ð\9aаналÑ\81ка Ð±Ñ\80ана
-          lock_gate: Ð\9aаналÑ\81ка капија
+          lock: Ð\9fÑ\80евоÑ\98ниÑ\86а
+          lock_gate: Ð\9fÑ\80евоÑ\98ниÑ\87ка капија
           mineral_spring: Минерален извор
           mooring: Сидриште
           rapids: Брзак
@@ -927,68 +894,119 @@ mk:
           water_point: Пристап до вода
           waterfall: Водопад
           weir: Јаз
+  help_page: 
+    help: 
+      description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
+      title: help.openstreetmap.org
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+    introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
+    title: Помош
+    welcome: 
+      description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
+      title: Добре дојдовте на OSM
+      url: /welcome
+    wiki: 
+      description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
   html: 
     dir: ltr
   javascripts: 
+    close: Затвори
+    edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
+    key: 
+      title: Легенда
+      tooltip: Легенда
+      tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
     map: 
       base: 
         cycle_map: Велосипедска карта
+        hot: Хуманитарна
         mapquest: MapQuest Open
         standard: Стандардна
         transport_map: Сообраќајна карта
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
+      layers: 
+        data: Податоци за картата
+        header: Слоеви на картата
+        notes: Белешки на картата
+        overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
+        title: Слоеви
+      locate: 
+        popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
+        title: Прик. моја местоположба
+      zoom: 
+        in: Приближи
+        out: Оддалечи
+    notes: 
+      new: 
+        add: Додај белешка
+        intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и именици.)
+      show: 
+        anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
+        comment: Коментирај
+        comment_and_resolve: Коментирај и реши
+        hide: Скриј
+        reactivate: Реактивирај
+        resolve: Решена
+    share: 
+      cancel: Откажи
+      center_marker: Сосред. картата на бележникот
+      custom_dimensions: Димензии по ваш избор
+      download: Преземи
+      embed: HTML
+      format: "Формат:"
+      image: Слика
+      image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
+      include_marker: Вклучи го бележникот
+      link: Врска или HTML
+      long_link: Врска
+      paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
+      scale: "Размер:"
+      short_link: Кратка врска
+      short_url: Кратка URL
+      title: Сподели
+      view_larger_map: Преглед на поголема карта
     site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
+      createnote_tooltip: Додај белешка на картата
       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
       edit_tooltip: Уредување на картата
-      edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
-      history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
-      history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
-      history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
+      map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
   layouts: 
+    about: За нас
     community: Заедница
     community_blogs: Блогови на заедницата
     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
-    copyright: Авторски права и лиценца
-    documentation: Документација
-    documentation_title: Документација за проектот
+    copyright: Авторски права
+    data: Податоци
     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
-    donate_link_text: доброволен прилог
     edit: Уреди
     edit_with: Уреди со %{editor}
     export: Извези
-    export_tooltip: Извоз на податоци од картата
+    export_data: Извези податоци
     foundation: Фондација
     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
     gps_traces: GPS-траги
     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
     help: Помош
-    help_centre: Центар за помош
-    help_title: Помошна страница за проектот
     history: Историја
-    home: дома
-    home_tooltip: Оди на матичната местоположба
-    inbox: пораки (%{count})
-    inbox_tooltip: 
-      one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
-      other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
-      zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
-    intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
+    home: Оди на матичната местоположба
     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
-    intro_2_download: преземање
-    intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
-    intro_2_license: отворена лиценца
-    intro_2_use: употреба
-    intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
-    license: 
-      title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
+    intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
+    intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
+    learn_more: Дознајте повеќе
     log_in: најави ме
     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
     logo: 
       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
-    logout: одјава
-    logout_tooltip: Одјава
+    logout: Одјава
     make_a_donation: 
       text: Дарувајте
       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
+    more: Повеќе
     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
@@ -997,27 +1015,49 @@ mk:
     partners_partners: партнери
     partners_ucl: VR-центарот на UCL
     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
-    sign_up: регистрација
+    sign_up: Регистрација
     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
-    sotm2011: Дојдете на Конференцијата на OpenStreetMap 2011 што се одржува од 9 до 11 септември во Денвер!
+    start_mapping: Почнете да ги работите картите
     tag_line: Слободна вики-карта на светот
     user_diaries: Кориснички дневници
     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
-    view: Карта
-    view_tooltip: Види карта
-    welcome_user: Добредојде, %{user_link}
-    welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
-    wiki: Вики
-    wiki_title: Помошна страница за проектот
-    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: англискиот оригинал
       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
       title: За овој превод
-    legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, и е лиценциран со <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив\n   комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, распространувате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги распространувате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n<li><strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под лиценцата\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Франција</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Главната даночна управа.</li>\n   <li><strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; И податоци, 2007 \n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n   Повеќе за употребата на податоци од UMP во OSM</a></li>\n   <li><strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци преземени од\n   <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главниот директорат:\n   Национални геопросторни информации</a>, Државни права задржани.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Податоци од Ordnance Survey \n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
+    legal_babble: 
+      attribution_example: 
+        alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
+        title: Пример за наведување
+      contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
+      contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
+      contributors_fi_html: "<strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
+      contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
+      contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
+      contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
+      contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
+      contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
+      contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
+      contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
+      contributors_title_html: Нашите учесници
+      contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
+      credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
+      credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
+      credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
+      credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
+      infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
+      infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
+      infringement_title_html: Прекршување на авторските права
+      intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
+      intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
+      intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
+      more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
+      more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
+      more_title_html: Повеќе информации
+      title_html: Авторски права и лиценца
     native: 
-      mapping_link: почнете со изработка на карти
+      mapping_link: почнете да ги работите картите
       native_link: македонската верзија
       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
       title: За страницава
@@ -1058,7 +1098,7 @@ mk:
       subject: Наслов
       title: Испрати ја пораката
     no_such_message: 
-      body: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82 нема порака со тој id.
+      body: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», нема порака со тој id.
       heading: Нема таква порака
       title: Нема таква порака
     outbox: 
@@ -1075,12 +1115,9 @@ mk:
       title: За праќање
       to: До
     read: 
-      back_to_inbox: Назад во добиени
-      back_to_outbox: Назад во „за праќање“
+      back: Назад
       date: Датум
       from: Од
-      reading_your_messages: Читање на пораките
-      reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
       reply_button: Одговори
       subject: Наслов
       title: Прочитај ја пораката
@@ -1091,6 +1128,37 @@ mk:
       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Избриши
+  note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
+      closed_at_html: Решена пред %{when}
+      commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
+      commented_at_html: Подновена пред %{when}
+      opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
+      opened_at_html: Создадена пред %{when}
+      reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
+      reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
+    entry: 
+      comment: Коментар
+      full: Целата белешка
+    mine: 
+      ago_html: пред %{when}
+      created_at: Создадена
+      creator: Создавач
+      description: Опис
+      heading: Белешки на %{user}
+      id: Назнака
+      last_changed: Изменета
+      subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
+      title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
+    rss: 
+      closed: затворена белешка (кај %{place})
+      commented: нова коментар (кај %{place})
+      description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: RSS-канал за белешката %{id}
+      opened: нова белешка (кај %{place})
+      reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
+      title: Белешки на OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
@@ -1100,14 +1168,13 @@ mk:
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
     email_confirm_html: 
-      click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
+      click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
       greeting: Здраво,
       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
     email_confirm_plain: 
-      click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
+      click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
       greeting: Здраво,
-      hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
-      hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
+      hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
     friend_notification: 
       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
@@ -1131,65 +1198,65 @@ mk:
     lost_password: 
       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
     lost_password_html: 
-      click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
+      click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
       greeting: Здраво,
       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
     lost_password_plain: 
-      click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
+      click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
       greeting: Здраво,
-      hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
-      hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
+      hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
     message_notification: 
-      footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
-      footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
+      footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
       hi: Здраво %{to_user},
       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Анонимен корисник
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
+        your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
+        your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
+      details: Поподробно за белешката на %{url}.
+      greeting: Здраво,
+      reopened: 
+        commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
+        your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
     signup_confirm: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
-      click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
-      current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
-      get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
-      greeting: Здраво!
-      hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
-      introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
-      more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
-      user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
-      wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
-      blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
-      click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
-      click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
-      current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
-      current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
+      confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
+      created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
       greeting: Здраво!
-      hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
-      introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
-      more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
-      the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
-      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
-      user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
-      user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
-      wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
-      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
+      subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
+      welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
   oauth: 
     oauthorize: 
-      allow_read_gpx: Ð²Ð¸ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð²Ð°Ñ\88иÑ\82е Ð¿Ñ\80иваÑ\82ни GPS-траги.
+      allow_read_gpx: Ð²Ð¸ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð²Ð°Ñ\88иÑ\82е Ð»Ð¸Ñ\87ни GPS-траги.
       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
+      allow_write_notes: измена на белешки.
       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
+      title: Овластете пристап до вашата сметка
+    oauthorize_failure: 
+      denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
+      invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
+      title: Барањето за овластување не успеа
+    oauthorize_success: 
+      allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
+      title: Барањето за овластување е дозволено
+      verification: Потврдниот код гласи %{code}.
     revoke: 
-      flash: Го поништивте жетонот за %{application}
+      flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Информациите се успешно регистрирани
@@ -1199,13 +1266,14 @@ mk:
       submit: Уреди
       title: Уредете ја апликацијата
     form: 
-      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð¿Ñ\80иваÑ\82ните GPS-траги.
+      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð»Ð¸Ñ\87ните GPS-траги.
       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
+      allow_write_notes: измена на белешки.
       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
-      callback_url: URL адреса за обратен одзив
+      callback_url: URL-адреса за одѕив
       name: Име
       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
       required: Се бара
@@ -1226,14 +1294,15 @@ mk:
       submit: Регистрирање
       title: Регистрирајте нова апликација
     not_found: 
-      sorry: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, тој %{type} не е пронајден.
+      sorry: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», тој %{type} не е пронајден.
     show: 
-      access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
-      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð¿Ñ\80иваÑ\82ните GPS-траги.
+      access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
+      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð»Ð¸Ñ\87ните GPS-траги.
       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
+      allow_write_notes: измена на белешки.
       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
       confirm: Дали сте сигурни?
@@ -1242,18 +1311,19 @@ mk:
       key: "Потрошувачки клуч:"
       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
       secret: "Потрошувачка тајна:"
-      support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
+      support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
       title: OAuth податоци за %{app_name}
-      url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
+      url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
     update: 
       flash: Клиентските информации се успешно подновени
   printable_name: 
+    with_name_html: "%{name} (%{id})"
     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
   redaction: 
     create: 
       flash: Редакцијата е создадена.
     destroy: 
-      error: Ð¡Ðµ Ð¿Ð¾Ñ\98ави Ð³Ñ\80еÑ\88на при поништувањето на редакцијата.
+      error: Ð¡Ðµ Ð¿Ð¾Ñ\98ави Ð³Ñ\80еÑ\88ка при поништувањето на редакцијата.
       flash: Редакцијата е поништена.
       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
     edit: 
@@ -1284,26 +1354,24 @@ mk:
     edit: 
       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
+      id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
-      potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
+      potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
       user_page_link: корисничка страница
     index: 
+      createnote: Додај белешка
       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
       license: 
-        license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
-        notice: Под лиценцата %{license_name} од %{project_name} и неговите учесници.
-        project_name: проектот OpenStreetMap
+        copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
       permalink: Постојана врска
       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
       shortlink: Кратка врска
     key: 
-      map_key: Легенда
-      map_key_tooltip: Легенда на картата
       table: 
         entry: 
           admin: Административна граница
@@ -1343,7 +1411,7 @@ mk:
           permissive: Дозволив пристап
           pitch: Спортски терен
           primary: Главен пат
-          private: Ð\9fÑ\80иваÑ\82ен пристап
+          private: Ð\94овеÑ\80лив пристап
           rail: Железница
           reserve: Природен резерват
           resident: Станбено подрачје
@@ -1371,7 +1439,7 @@ mk:
           unsurfaced: Неасфалтиран пат
           wood: Шумичка
     markdown_help: 
-      alt: Алетрн. текст
+      alt: Алтернативен текст
       first: Прва ставка
       heading: Наслов
       headings: Наслови
@@ -1389,7 +1457,6 @@ mk:
       preview: Преглед
     search: 
       search: Пребарај
-      search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
       submit_text: ->
       where_am_i: Каде сум?
       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
@@ -1398,13 +1465,19 @@ mk:
       search_results: Резултати од пребарувањето
   time: 
     formats: 
-      friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
+      blog: "%e %B %Y г."
+      friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
   trace: 
     create: 
       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
       upload_trace: Подигни GPS-трага
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
+    description: 
+      description_with_count: 
+        one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
+        other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
+      description_without_count: GPX-податотека од %{user}
     edit: 
       description: "Опис:"
       download: преземи
@@ -1423,7 +1496,11 @@ mk:
       visibility: "Видливост:"
       visibility_help: што значи ова?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
+    georss: 
+      title: GPS-траги од OpenStreetMap
     list: 
+      description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
+      empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
       public_traces: Јавни GPS-траги
       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
       tagged_with: "  означено со %{tags}"
@@ -1431,7 +1508,7 @@ mk:
     make_public: 
       made_public: Трагата е објавена
     offline: 
-      heading: GPX-складиште вон интернет
+      heading: GPX-складиштето е исклучено
       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
     offline_warning: 
       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
@@ -1446,7 +1523,7 @@ mk:
       map: карта
       more: повеќе
       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
-      private: Ð\9fРÐ\98Ð\92Ð\90ТНО
+      private: Ð\9bÐ\98ЧНО
       public: ЈАВНО
       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
@@ -1465,14 +1542,16 @@ mk:
     trace_header: 
       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
-      traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
+      traces_waiting: 
+        one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
+        other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
       upload_trace: Подигни трага
     trace_optionals: 
       tags: Ознаки
     trace_paging_nav: 
-      next: Следна »
-      previous: « Претходна
-      showing_page: Ð\9fÑ\80икажÑ\83вам Ñ\81траница %{page}
+      newer: Понови траги
+      older: Постари траги
+      showing_page: Ð¡траница %{page}
     view: 
       delete_track: Избриши ја трагава
       description: "Опис:"
@@ -1494,7 +1573,7 @@ mk:
       visibility: "Видливост:"
     visibility: 
       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
-      private: Ð\9fÑ\80иваÑ\82но (споделено само како анонимни, неподредени точки)
+      private: Ð\94овеÑ\80ливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
   user: 
@@ -1512,6 +1591,10 @@ mk:
       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
+      gravatar: 
+        gravatar: Користи Gravatar
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
+        link text: што е ова?
       home location: "Матична местоположба:"
       image: "Слика:"
       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
@@ -1539,24 +1622,24 @@ mk:
         heading: "Јавно уредување:"
       public editing note: 
         heading: Јавно уредување
-        text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
+        text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
       replace image: Замени тековна слика
       return to profile: Назад кон профилот
       save changes button: Зачувај ги промените
       title: Уреди сметка
-      update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
+      update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
     confirm: 
       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
-      before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
       button: Потврди
-      heading: Потврди корисничка сметка
+      heading: Проверете си ја е-поштата
+      introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
+      introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
-      reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
-      success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
-      unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
+      reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
+      unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
     confirm_email: 
       button: Потврди
-      failure: Ð¡Ð¾ Ð¾Ð²Ð¾Ñ\98 Ð¶ÐµÑ\82он е потврдена веќе една е-поштенска адреса
+      failure: Ð¡Ð¾ Ð¾Ð²Ð°Ð° Ñ\88иÑ\84Ñ\80а е потврдена веќе една е-поштенска адреса
       heading: Потврди промена на е-пошта
       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
@@ -1573,14 +1656,14 @@ mk:
       heading: Корисници
       hide: Скриј одбрани корисници
       showing: 
-        one: Ð\9fÑ\80икажана Ðµ Ñ\81Ñ\82Ñ\80аниÑ\86аÑ\82а %{page} (%{first_item} од %{items})
-        other: Ð\9fÑ\80икажани Ñ\81е Ñ\81Ñ\82Ñ\80аниÑ\86иÑ\82е %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
+        one: Ð¡Ñ\82Ñ\80аниÑ\86а %{page} (%{first_item} од %{items})
+        other: Ð¡Ñ\82Ñ\80аниÑ\86а %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
       title: Корисници
     login: 
       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
-      account not active: Ð\96алиме, Ð½Ð¾ Ñ\81меÑ\82каÑ\82а Ñ\81è Ñ\83Ñ\88Ñ\82е Ð½Ðµ Ðµ Ð°ÐºÑ\82ивна.<br />Ð\9aликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
+      account not active: Ð\96алиме, Ð½Ð¾ Ñ\81меÑ\82каÑ\82а Ñ\81è Ñ\83Ñ\88Ñ\82е Ð½Ðµ Ðµ Ð°ÐºÑ\82ивна.<br />СÑ\82иÑ\81нете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
       email or username: Е-пошта или корисничко име
@@ -1589,11 +1672,9 @@ mk:
       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
       no account: Немате сметка?
-      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
-      notice_terms: OpenStreetMap добива нова лиценца на 1 април 2012. Оваа лиценца е отворена исто како сегашната, но правните подробности се многу посоодветни на нашата картографска база на податоци. Со задоволство би ги задржале сите ваши придонеси на OpenStreetMap, но ова е можно само доколку согласувате да бидат објавени под условите на новата лиценца. Во спротивно ќе мораме да ги отстраниме од базата.<br /><br />Најавете се, прочитајте ги новите услови и видете дали се согласувате со нив. Ви благодариме!
       openid: "%{logo} OpenID:"
-      openid invalid: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, вашиот OpenID е погрешно обликуван
-      openid missing provider: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
+      openid invalid: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», вашиот OpenID е погрешно обликуван
+      openid missing provider: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
       openid_logo_alt: Најава со OpenID
       openid_providers: 
         aol: 
@@ -1602,9 +1683,6 @@ mk:
         google: 
           alt: Најава со OpenID од Google
           title: Најава со Google
-        myopenid: 
-          alt: Најава со OpenID од myOpenID
-          title: Најава со myOpenID
         openid: 
           alt: Најава со URL за OpenID
           title: Најава со OpenID
@@ -1635,21 +1713,23 @@ mk:
       title: Загубена лозинка
     make_friend: 
       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
+      button: Додај како пријател
       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
-      success: Сега сте пријатели со %{name}.
+      heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
+      success: Сега сте пријатели со %{name}!
     new: 
+      about: 
+        header: Слободна и уредлива
+        html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
-      continue: Ð\9fÑ\80одолжи
+      continue: Ð ÐµÐ³Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80аÑ\86иÑ\98а
       display name: "Име за приказ:"
       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
       email address: "Е-пошта:"
-      fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
-      flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
-      heading: Создајте корисничка сметка
       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
-      no_auto_account_create: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82 моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
+      no_auto_account_create: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
@@ -1658,10 +1738,10 @@ mk:
       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
-      title: Ð\9dапÑ\80ави Ñ\81меÑ\82ка
+      title: Ð ÐµÐ³Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80аÑ\86иÑ\98а
       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
     no_such_user: 
-      body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
+      body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
       heading: Корисникот %{user} не постои.
       title: Нема таков корисник
     popup: 
@@ -1669,12 +1749,14 @@ mk:
       nearby mapper: Соседен картограф
       your location: Ваша местоположба
     remove_friend: 
+      button: Отстрани од пријатели
+      heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
     reset_password: 
       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
       flash changed: Лозинката ви е сменета.
-      flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
+      flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
       heading: Смени лозинка за %{user}
       password: "Лозинка:"
       reset: Смени лозинка
@@ -1682,7 +1764,7 @@ mk:
     set_home: 
       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
     suspended: 
-      body: "<p>\n  Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
+      body: "<p>\n  Ð\97а Ð¶Ð°Ð», вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
       heading: Сметката е закочена
       title: Сметката е закочена
       webmaster: мреж. управник
@@ -1705,12 +1787,12 @@ mk:
       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
     view: 
       activate_user: активирај го корисников
-      add as friend: Ð´Ð¾Ð´Ð°Ñ\98 ÐºÐ°ÐºÐ¾ Ð¿Ñ\80иÑ\98аÑ\82ел
+      add as friend: Ð\94одаÑ\98 Ð²Ð¾ Ð¿Ñ\80иÑ\98аÑ\82ели
       ago: (пред %{time_in_words_ago})
-      block_history: погледај добиени блокови
-      blocks by me: Ð¸звршени болокови
-      blocks on me: Ð´обиени блокови
-      comments: Ðºоментари
+      block_history: примени блокови
+      blocks by me: Ð\98звршени болокови
+      blocks on me: Ð\94обиени блокови
+      comments: Ð\9aоментари
       confirm: Потврди
       confirm_user: потврди го корисников
       create_block: блокирај го корисников
@@ -1722,31 +1804,35 @@ mk:
       deactivate_user: деактивирај го корисников
       delete_user: избриши го корисников
       description: Опис
-      diary: Ð´невник
-      edits: уредувања
+      diary: Ð\94невник
+      edits: Уредувања
       email address: Е-пошта
-      friends_changesets: Ð¡Ð¸Ñ\82е Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð½Ð° Ð¿Ñ\80иÑ\98аÑ\82елиÑ\82е
-      friends_diaries: Ð\9fÑ\80елиÑ\81Ñ\82Ñ\83ваÑ\9aе Ð½Ð° Ñ\81иÑ\82е Ð´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¸Ñ\87ки Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81и Ð½Ð° Ð¿Ñ\80иÑ\98аÑ\82елиÑ\82е
+      friends_changesets: измени на пријателите
+      friends_diaries: дневнички записи на пријателите
       hide_user: скриј го корисников
-      if set location: Ð\90ко Ñ\98а Ð½Ð°Ð¼ÐµÑ\81Ñ\82иÑ\82е Ð²Ð°Ñ\88аÑ\82а Ð¼ÐµÑ\81Ñ\82оположба, Ð¿Ð¾Ð´ Ð¾Ð²Ð° Ñ\9cе Ð²Ð¸ Ñ\81е Ð¿Ð¾Ñ\98ави Ñ\83бава ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82а Ð¸ Ð´Ñ\80Ñ\83ги Ñ\80абоÑ\82и. Ð\9cаÑ\82иÑ\87наÑ\82а Ð¼ÐµÑ\81Ñ\82оположба Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ\82е Ð´Ð° Ñ\81и Ñ\98а Ð½Ð°Ð¼ÐµÑ\81Ñ\82иÑ\82е Ð½Ð° Ñ\81Ñ\82Ñ\80аниÑ\86аÑ\82а %{settings_link}.
+      if set location: Ð\97адаÑ\98Ñ\82е Ñ\98а Ð²Ð°Ñ\88аÑ\82а Ð¼ÐµÑ\81Ñ\82оположба Ð½Ð° Ñ\81Ñ\82Ñ\80аниÑ\86аÑ\82а %{settings_link} Ð·Ð° Ð´Ð° Ð³Ð¸ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ\82е Ñ\81оÑ\81едниÑ\82е ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81ниÑ\86и Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ñ\83 Ð²Ð°Ñ\81.
       km away: "%{count} км од вас"
       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
       m away: "%{count} м од вас"
       mapper since: "Картограф од:"
-      moderator_history: погледај добиени блокови
-      my comments: мои коментари
-      my diary: мојот дневник
-      my edits: мои уредувања
-      my settings: мои прилагодувања
-      my traces: мои траги
+      moderator_history: дадени блокови
+      my comments: Мои коментари
+      my diary: Мојот дневник
+      my edits: Мои уредувања
+      my messages: Мои пораки
+      my notes: Мои белешки
+      my profile: Мојот профил
+      my settings: Мои нагодувања
+      my traces: Мои траги
       nearby users: Други соседни корисници
-      nearby_changesets: Ð\9fÑ\80елиÑ\81Ñ\82Ñ\83ваÑ\9aе Ð½Ð° Ñ\81иÑ\82е Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð½Ð° Ñ\81оÑ\81едниÑ\82е ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81ниÑ\86и
-      nearby_diaries: Ð\9fÑ\80елиÑ\81Ñ\82Ñ\83ваÑ\9aе Ð½Ð° Ñ\81иÑ\82е Ð´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¸Ñ\87ки Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81и Ð½Ð° Ñ\81оÑ\81едниÑ\82е ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81ниÑ\86и
+      nearby_changesets: измени на соседните корисници
+      nearby_diaries: Ð´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¸Ñ\87ки Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81и Ð½Ð° Ñ\81оÑ\81едн. ÐºÐ¾Ñ\80иÑ\81н.
       new diary entry: нова ставка во дневникот
       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
+      notes: Белешки на картата
       oauth settings: oauth поставки
-      remove as friend: Ð¾тстрани од пријатели
+      remove as friend: Ð\9eтстрани од пријатели
       role: 
         administrator: Овој корисник е администратор
         grant: 
@@ -1756,11 +1842,11 @@ mk:
         revoke: 
           administrator: Лиши од администраторски пристап
           moderator: Лиши од модераторски пристап
-      send message: Ð¸спрати порака
+      send message: Ð\98спрати порака
       settings_link_text: прилагодувања
       spam score: "Оцена за спам:"
       status: "Статус:"
-      traces: траги
+      traces: Траги
       unhide_user: покажи го корисникот
       user location: Местоположба на корисникот
       your friends: Ваши пријатели
@@ -1818,15 +1904,18 @@ mk:
       creator_name: Создавач
       display_name: Блокиран корисник
       edit: Уреди
+      next: Следна »
       not_revoked: (не се поништува)
+      previous: « Претходна
       reason: Причина за блокирање
       revoke: Поништи!
       revoker_name: "Поништил:"
       show: Прикажи
+      showing_page: Страница %{page}
       status: Статус
     period: 
-      one: 1 час
-      other: "%{count} час"
+      one: еден час
+      other: "%{count} часа"
     revoke: 
       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
       flash: Овој блок е поништен.
@@ -1870,3 +1959,25 @@ mk:
       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
       heading: Потврди лишување од улога
       title: Потврди лишување од улога
+  welcome_page: 
+    add_a_note: 
+      paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
+      paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
+      title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
+    basic_terms: 
+      editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
+      node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
+      paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
+      tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
+      title: Основни картографски поими
+      way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
+    introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
+    questions: 
+      paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
+      title: Имате прашања?
+    start_mapping: Почнете да ги работите картите
+    title: Добре дојдовте!
+    whats_on_the_map: 
+      off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
+      on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
+      title: Што има на картата