Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 3a1a809..1d2248f 100644 (file)
@@ -19,6 +19,10 @@ vi:
     formats:
       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
       blog: '%d tháng %m năm %Y'
+  helpers:
+    submit:
+      diary_entry:
+        create: Đăng
   activerecord:
     errors:
       messages:
@@ -297,7 +301,14 @@ vi:
   diary_entries:
     new:
       title: Mục nhật ký mới
-      publish_button: Đăng
+    form:
+      subject: 'Tiêu đề:'
+      body: 'Nội dung:'
+      language: 'Ngôn ngữ:'
+      location: 'Vị trí:'
+      latitude: 'Vĩ độ:'
+      longitude: 'Kinh độ:'
+      use_map_link: sử dụng bản đồ
     index:
       title: Các nhật ký của các người dùng
       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
@@ -312,14 +323,6 @@ vi:
       newer_entries: Mục mới hơn
     edit:
       title: Sửa đổi mục nhật ký
-      subject: 'Tiêu đề:'
-      body: 'Nội dung:'
-      language: 'Ngôn ngữ:'
-      location: 'Vị trí:'
-      latitude: 'Vĩ độ:'
-      longitude: 'Kinh độ:'
-      use_map_link: sử dụng bản đồ
-      save_button: Lưu
       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
     show:
       title: Nhật ký của %{user} | %{title}