Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / fa.yml
index ce254ab..829277f 100644 (file)
@@ -1061,7 +1061,7 @@ fa:
     foundation_title: بنیاد OpenStreetMap
     make_a_donation:
       title: OpenStreetMap را با کمک های مالی پولی حمایت کنید
-      text: کمک مالی
+      text: کمک مالی کنید
     learn_more: اطلاعات بیشتر
     more: بیشتر
   notifier:
@@ -1789,8 +1789,6 @@ fa:
     require_cookies:
       cookies_needed: بنظر می‌رسد که کوکی‌ها را غیرفعال کرده‌اید - لطفاً قبل از ادامه
         کوکی‌ها را روی مرورگرتان فعال کنید.
-    require_moderator:
-      not_a_moderator: برای انجام آن عمل نیاز هست مدیر باشید.
     setup_user_auth:
       blocked_zero_hour: در وبسایت OpenStreetMap یک پیام خیلی مهم برایتان ارسال شده.
         برای اینکه بتوانید ویرایش‌های خود را ذخیره کنید باید ابتدا آن را بخوانید.
@@ -1806,7 +1804,7 @@ fa:
         شما را دارد (%{user}). لطفاً بررسی کنید که آیا مایلید برنامه به قابلیت‌های
         زیر دسترسی داشته باشد. می‌توانید همه یا فقط مواردی را که دوست دارید انتخاب
         کنید.
-      allow_to: 'به برنامه کارخواه اجازه بده که:'
+      allow_to: 'برنامهٔ کارخواه مجاز است که:'
       allow_read_prefs: ترجیحات کاربری شما را بخواند.
       allow_write_prefs: ترجیحات کاربری شما را تغییر دهد.
       allow_write_diary: ساخت روزنوشت‌ها، نظردادن و افزودن دوست.
@@ -2235,8 +2233,6 @@ fa:
         با شناسه خود متصل کنید.
   user_role:
     filter:
-      not_an_administrator: فقط مدیران می توانند مدیریت نقش کاربران را انجام دهند
-        ، و شما مدیر نیستید.
       not_a_role: رشته '%{role}' یک نقش معتبر نیست.
       already_has_role: کاربر در حال حاضر نقش %{role} دارد.
       doesnt_have_role: کاربر نقش %{role} را ندارد.
@@ -2574,7 +2570,7 @@ fa:
     new:
       description: شرح
       heading: اطلاعات را برای بازویرایی جدید وارد کنید
-      submit: ایجاد ویرایش
+      submit: ایجاد بازویرایی
       title: ایجاد بازویرایی جدید
     show:
       description: 'شرح:'