]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Add some extra translations from OpenLayers 2.9
authorTom Hughes <tom@compton.nu>
Fri, 23 Apr 2010 15:13:39 +0000 (16:13 +0100)
committerTom Hughes <tom@compton.nu>
Fri, 23 Apr 2010 15:13:39 +0000 (16:13 +0100)
config/openlayers.cfg
public/openlayers/OpenLayers.js

index 39c2cc58a783300984350a2c5ae254789ce71f7e..1d9325fd18fde0fbc3da8517af90dae1c55acdb8 100644 (file)
@@ -44,14 +44,42 @@ OpenLayers/Popup/FramedCloud.js
 OpenLayers/Projection.js
 OpenLayers/Console.js
 OpenLayers/Lang.js
 OpenLayers/Projection.js
 OpenLayers/Console.js
 OpenLayers/Lang.js
+OpenLayers/Lang/ar.js
+OpenLayers/Lang/be-tarask.js
+OpenLayers/Lang/bg.js
+OpenLayers/Lang/br.js
 OpenLayers/Lang/ca.js
 OpenLayers/Lang/ca.js
+OpenLayers/Lang/cs-CZ.js
+OpenLayers/Lang/da-DK.js
 OpenLayers/Lang/de.js
 OpenLayers/Lang/de.js
+OpenLayers/Lang/el.js
 OpenLayers/Lang/en.js
 OpenLayers/Lang/es.js
 OpenLayers/Lang/en.js
 OpenLayers/Lang/es.js
+OpenLayers/Lang/fi.js
 OpenLayers/Lang/fr.js
 OpenLayers/Lang/fr.js
+OpenLayers/Lang/fur.js
+OpenLayers/Lang/gl.js
+OpenLayers/Lang/gsw.js
+OpenLayers/Lang/hr.js
+OpenLayers/Lang/hsb.js
+OpenLayers/Lang/hu.js
+OpenLayers/Lang/ia.js
+OpenLayers/Lang/is.js
 OpenLayers/Lang/it.js
 OpenLayers/Lang/it.js
+OpenLayers/Lang/ja.js
+OpenLayers/Lang/km.js
+OpenLayers/Lang/ksh.js
+OpenLayers/Lang/nb.js
+OpenLayers/Lang/nds.js
 OpenLayers/Lang/nl.js
 OpenLayers/Lang/nl.js
+OpenLayers/Lang/nn.js
+OpenLayers/Lang/pt.js
 OpenLayers/Lang/pt-BR.js
 OpenLayers/Lang/pt-BR.js
+OpenLayers/Lang/ru.js
+OpenLayers/Lang/sk.js
+OpenLayers/Lang/sv-SE.js
+OpenLayers/Lang/te.js
+OpenLayers/Lang/vi.js
 OpenLayers/Lang/zh-CN.js
 OpenLayers/Lang/zh-TW.js
 
 OpenLayers/Lang/zh-CN.js
 OpenLayers/Lang/zh-TW.js
 
index b09ec6911b1ebd517b3be45e46b5ae72bf44b6ee..ed98776539ce826e2ad36d36c85ebb308f6df778 100644 (file)
@@ -452,7 +452,7 @@ if(!this.element.lefttop){this.element.lefttop=[(document.documentElement.client
 if(!this.element.offsets){this.element.offsets=OpenLayers.Util.pagePosition(this.element);this.element.offsets[0]+=this.element.scrolls[0];this.element.offsets[1]+=this.element.scrolls[1];}
 return new OpenLayers.Pixel((evt.clientX+this.element.scrolls[0])-this.element.offsets[0]
 -this.element.lefttop[0],(evt.clientY+this.element.scrolls[1])-this.element.offsets[1]
 if(!this.element.offsets){this.element.offsets=OpenLayers.Util.pagePosition(this.element);this.element.offsets[0]+=this.element.scrolls[0];this.element.offsets[1]+=this.element.scrolls[1];}
 return new OpenLayers.Pixel((evt.clientX+this.element.scrolls[0])-this.element.offsets[0]
 -this.element.lefttop[0],(evt.clientY+this.element.scrolls[1])-this.element.offsets[1]
--this.element.lefttop[1]);},CLASS_NAME:"OpenLayers.Events"});OpenLayers.Format=OpenLayers.Class({options:null,externalProjection:null,internalProjection:null,data:null,keepData:false,initialize:function(options){OpenLayers.Util.extend(this,options);this.options=options;},destroy:function(){},read:function(data){OpenLayers.Console.userError(OpenLayers.i18n("readNotImplemented"));},write:function(object){OpenLayers.Console.userError(OpenLayers.i18n("writeNotImplemented"));},CLASS_NAME:"OpenLayers.Format"});OpenLayers.Lang.ca={'unhandledRequest':"Resposta a petició no gestionada ${statusText}",'permalink':"Enllaç permanent",'overlays':"Capes addicionals",'baseLayer':"Capa Base",'sameProjection':"El mapa de referència només funciona si té la mateixa projecció que el mapa principal",'readNotImplemented':"Lectura no implementada.",'writeNotImplemented':"Escriptura no implementada.",'noFID':"No es pot actualitzar un element per al que no existeix FID.",'errorLoadingGML':"Error caregant el fitxer GML ${url}",'browserNotSupported':"El seu navegador no suporta renderització vectorial. Els renderitzadors suportats actualmente són:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : el component ha de ser de tipus ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent ha estat cridat a una capa sense renderizador. Això normalment vol dir que "+"s'ha eliminat una capa, però no el handler associat a ella.",'minZoomLevelError':"La propietat minZoomLevel s'ha d'utilitzar només "+"amb les capes que tenen FixedZoomLevels. El fet que "+"una capa wfs comprovi minZoomLevel és una reliquia del "+"passat. No podem, però, eliminar-la sense trencar "+"les aplicacions d'OpenLayers que en puguin dependre. "+"Així doncs estem fent-la obsoleta -- la comprovació "+"minZoomLevel s'eliminarà a la versió 3.0. Feu servir "+"els paràmetres min/max resolution en substitució, tal com es descriu aquí: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transacció WFS: CORRECTA ${response}",'commitFailed':"Transacció WFS: HA FALLAT ${response}",'googleWarning':"La capa Google no s'ha pogut carregar correctament.<br><br>"+"Per evitar aquest missatge, sel·leccioneu una nova Capa Base "+"al gestor de capes de la cantonada superior dreta.<br><br>"+"Probablement això és degut a que l'script de la biblioteca de "+"Google Maps no ha estat inclòs a la vostra pàgina, o no "+"conté la clau de l'API correcta per a la vostra adreça.<br><br>"+"Desenvolupadors: Per obtenir consells sobre com fer anar això, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>féu clic aquí</a>",'getLayerWarning':"Per evitar aquest missatge, sel·leccioneu una nova Capa Base "+"al gestor de capes de la cantonada superior dreta.<br><br>"+"Probablement això és degut a que l'script de la biblioteca "+"${layerLib} "+"no ha estat inclòs a la vostra pàgina.<br><br>"+"Desenvolupadors: Per obtenir consells sobre com fer anar això, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>féu clic aquí</a>",'scale':"Escala = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Heu intentat afegir la capa: ${layerName} al mapa, pero ja ha estat afegida anteriorment",'reprojectDeprecated':"Esteu fent servir l'opció 'reproject' a la capa "+"${layerName}. Aquesta opció és obsoleta: el seu ús fou concebut "+"per suportar la visualització de dades sobre mapes base comercials, "+"però aquesta funcionalitat s'hauria d'assolir ara mitjançant el suport "+"de la projecció Spherical Mercator. Més informació disponible a "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Aquest mètode és obsolet i s'eliminará a la versió 3.0. "+"Si us plau feu servir em mètode alternatiu ${newMethod}.",'boundsAddError':"Ha de proporcionar els valors x i y a la funció add.",'lonlatAddError':"Ha de proporcionar els valors lon i lat a la funció add.",'pixelAddError':"Ha de proporcionar els valors x i y a la funció add.",'unsupportedGeometryType':"Tipus de geometria no suportada: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition ha fallat: l'element amb id ${elemId} pot estar fora de lloc.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluate no està implementat per aquest tipus de filtre.",'end':''};OpenLayers.Lang["de"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Unbehandelte Anfragerückmeldung ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Grundkarte",'sameProjection':"Die Übersichtskarte funktioniert nur, wenn sie dieselbe Projektion wie die Hauptkarte verwendet",'readNotImplemented':"Lesen nicht implementiert.",'writeNotImplemented':"Schreiben nicht implementiert.",'noFID':"Ein Feature, für das keine FID existiert, kann nicht aktualisiert werden.",'errorLoadingGML':"Fehler beim Laden der GML-Datei ${url}",'browserNotSupported':"Ihr Browser unterstützt keine Vektordarstellung. Aktuell unterstützte Renderer:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: Komponente muss vom Typ ${geomType} sein",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent wurde vom einem Layer ohne Renderer aufgerufen. Dies bedeutet normalerweise, dass ein Layer entfernt wurde, aber nicht Handler, die auf ihn verweisen.",'minZoomLevelError':"Die \x3ccode\x3eminZoomLevel\x3c/code\x3e-Eigenschaft ist nur für die Verwendung mit \x3ccode\x3eFixedZoomLevels\x3c/code\x3e-untergeordneten Layers vorgesehen. Das dieser \x3ctt\x3ewfs\x3c/tt\x3e-Layer die \x3ccode\x3eminZoomLevel\x3c/code\x3e-Eigenschaft überprüft ist ein Relikt der Vergangenheit. Wir können diese Überprüfung nicht entfernen, ohne das OL basierende Applikationen nicht mehr funktionieren. Daher markieren wir es als veraltet - die \x3ccode\x3eminZoomLevel\x3c/code\x3e-Überprüfung wird in Version 3.0 entfernt werden. Bitte verwenden Sie stattdessen die Min-/Max-Lösung, wie sie unter http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels beschrieben ist.",'commitSuccess':"WFS-Transaktion: Erfolgreich ${response}",'commitFailed':"WFS-Transaktion: Fehlgeschlagen ${response}",'googleWarning':"Der Google-Layer konnte nicht korrekt geladen werden.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eUm diese Meldung nicht mehr zu erhalten, wählen Sie einen anderen Hintergrundlayer aus dem LayerSwitcher in der rechten oberen Ecke.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eSehr wahrscheinlich tritt dieser Fehler auf, weil das Skript der Google-Maps-Bibliothek nicht eingebunden wurde oder keinen gültigen API-Schlüssel für Ihre URL enthält.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eEntwickler: Besuche \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3edas Wiki\x3c/a\x3e für Hilfe zum korrekten Einbinden des Google-Layers",'getLayerWarning':"Der ${layerType}-Layer konnte nicht korrekt geladen werden.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eUm diese Meldung nicht mehr zu erhalten, wählen Sie einen anderen Hintergrundlayer aus dem LayerSwitcher in der rechten oberen Ecke.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eSehr wahrscheinlich tritt dieser Fehler auf, weil das Skript der \'${layerLib}\'-Bibliothek nicht eingebunden wurde.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eEntwickler: Besuche \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3edas Wiki\x3c/a\x3e für Hilfe zum korrekten Einbinden von Layern",'scale':"Maßstab = 1 : ${scaleDenom}",'W':"W",'E':"O",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Sie versuchen den Layer „${layerName}“ zur Karte hinzuzufügen, er wurde aber bereits hinzugefügt",'reprojectDeprecated':"Sie verwenden die „Reproject“-Option des Layers ${layerName}. Diese Option ist veraltet: Sie wurde entwickelt um die Anzeige von Daten auf kommerziellen Basiskarten zu unterstützen, aber diese Funktion sollte jetzt durch Unterstützung der „Spherical Mercator“ erreicht werden. Weitere Informationen sind unter http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator verfügbar.",'methodDeprecated':"Die Methode ist veraltet und wird in 3.0 entfernt. Bitte verwende stattdessen ${newMethod}.",'boundsAddError':"Beide Werte (x und y) müssen der add-Funktion übergeben werden.",'lonlatAddError':"Beide Werte (lon und lat) müssen der add-Funktion übergeben werden.",'pixelAddError':"Beide Werte (x und y) müssen der add-Funktion übergeben werden.",'unsupportedGeometryType':"Nicht unterstützter Geometrie-Typ: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition fehlgeschlagen: Element mit Id ${elemId} möglicherweise falsch platziert.",'filterEvaluateNotImplemented':"„evaluate“ ist für diesen Filter-Typ nicht implementiert."});OpenLayers.Lang.en={'unhandledRequest':"Unhandled request return ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Base Layer",'sameProjection':"The overview map only works when it is in the same projection as the main map",'readNotImplemented':"Read not implemented.",'writeNotImplemented':"Write not implemented.",'noFID':"Can't update a feature for which there is no FID.",'errorLoadingGML':"Error in loading GML file ${url}",'browserNotSupported':"Your browser does not support vector rendering. Currently supported renderers are:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : component should be an ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent called on layer with no renderer. This usually means you "+"destroyed a layer, but not some handler which is associated with it.",'minZoomLevelError':"The minZoomLevel property is only intended for use "+"with the FixedZoomLevels-descendent layers. That this "+"wfs layer checks for minZoomLevel is a relic of the"+"past. We cannot, however, remove it without possibly "+"breaking OL based applications that may depend on it."+" Therefore we are deprecating it -- the minZoomLevel "+"check below will be removed at 3.0. Please instead "+"use min/max resolution setting as described here: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS Transaction: SUCCESS ${response}",'commitFailed':"WFS Transaction: FAILED ${response}",'googleWarning':"The Google Layer was unable to load correctly.<br><br>"+"To get rid of this message, select a new BaseLayer "+"in the layer switcher in the upper-right corner.<br><br>"+"Most likely, this is because the Google Maps library "+"script was either not included, or does not contain the "+"correct API key for your site.<br><br>"+"Developers: For help getting this working correctly, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>click here</a>",'getLayerWarning':"The ${layerType} Layer was unable to load correctly.<br><br>"+"To get rid of this message, select a new BaseLayer "+"in the layer switcher in the upper-right corner.<br><br>"+"Most likely, this is because the ${layerLib} library "+"script was not correctly included.<br><br>"+"Developers: For help getting this working correctly, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>click here</a>",'scale':"Scale = 1 : ${scaleDenom}",'W':'W','E':'E','N':'N','S':'S','layerAlreadyAdded':"You tried to add the layer: ${layerName} to the map, but it has already been added",'reprojectDeprecated':"You are using the 'reproject' option "+"on the ${layerName} layer. This option is deprecated: "+"its use was designed to support displaying data over commercial "+"basemaps, but that functionality should now be achieved by using "+"Spherical Mercator support. More information is available from "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"This method has been deprecated and will be removed in 3.0. "+"Please use ${newMethod} instead.",'boundsAddError':"You must pass both x and y values to the add function.",'lonlatAddError':"You must pass both lon and lat values to the add function.",'pixelAddError':"You must pass both x and y values to the add function.",'unsupportedGeometryType':"Unsupported geometry type: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition failed: element with id ${elemId} may be misplaced.",'end':'','filterEvaluateNotImplemented':"evaluate is not implemented for this filter type."};OpenLayers.Lang.es={'unhandledRequest':"Respuesta a petición no gestionada ${statusText}",'permalink':"Enlace permanente",'overlays':"Capas superpuestas",'baseLayer':"Capa Base",'sameProjection':"El mini mapa sólo funciona si está en la misma proyección que el mapa principal",'readNotImplemented':"Lectura no implementada.",'writeNotImplemented':"Escritura no implementada.",'noFID':"No se puede actualizar un elemento para el que no existe FID.",'errorLoadingGML':"Error cargando el fichero GML ${url}",'browserNotSupported':"Su navegador no soporta renderización vectorial. Los renderizadores soportados actualmente son:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : el componente debe ser del tipo ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent llamado en una capa sin renderizador. Esto normalmente quiere decir que "+"se ha destruido una capa, pero no el manejador asociado a ella.",'minZoomLevelError':"La propiedad minZoomLevel debe sólo utilizarse "+"con las capas que tienen FixedZoomLevels. El hecho de que "+"una capa wfs compruebe minZoomLevel is una reliquia del "+"pasado. Sin embargo, no podemos eliminarla sin discontinuar "+"probablemente las aplicaciones OL que puedan depender de ello. "+"Así pues estamos haciéndolo obsoleto --la comprobación "+"minZoomLevel se eliminará en la versión 3.0. Utilice el ajuste "+"de resolution min/max en su lugar, tal como se describe aquí: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transacción WFS: ÉXITO ${response}",'commitFailed':"Transacción WFS: FALLÓ ${response}",'googleWarning':"La capa Google no pudo ser cargada correctamente.<br><br>"+"Para evitar este mensaje, seleccione una nueva Capa Base "+"en el selector de capas en la esquina superior derecha.<br><br>"+"Probablemente, esto se debe a que el script de la biblioteca de "+"Google Maps no fue correctamente incluido en su página, o no "+"contiene la clave del API correcta para su sitio.<br><br>"+"Desarrolladores: Para ayudar a hacer funcionar esto correctamente, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>haga clic aquí</a>",'getLayerWarning':"La capa ${layerType} no pudo ser cargada correctamente.<br><br>"+"Para evitar este mensaje, seleccione una nueva Capa Base "+"en el selector de capas en la esquina superior derecha.<br><br>"+"Probablemente, esto se debe a que el script de "+"la biblioteca ${layerLib} "+"no fue correctamente incluido en su página.<br><br>"+"Desarrolladores: Para ayudar a hacer funcionar esto correctamente, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>haga clic aquí</a>",'scale':"Escala = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Intentó añadir la capa: ${layerName} al mapa, pero ya había sido añadida previamente",'reprojectDeprecated':"Está usando la opción 'reproject' en la capa "+"${layerName}. Esta opción está obsoleta: su uso fue diseñado "+"para soportar la visualización de datos sobre mapas base comerciales, "+"pero esa funcionalidad debería conseguirse ahora mediante el soporte "+"de la proyección Spherical Mercator. Más información disponible en "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Este método está obsoleto y se eliminará en la versión 3.0. "+"Por favor utilice el método ${newMethod} en su lugar.",'boundsAddError':"Debe proporcionar los valores x e y a la función add.",'lonlatAddError':"Debe proporcionar los valores lon y lat a la función add.",'pixelAddError':"Debe proporcionar los valores x e y a la función add.",'unsupportedGeometryType':"Tipo de geometría no soportada: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition falló: el elemento con id ${elemId} puede haberse colocado de manera errónea.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluate no está implementado para este tipo de filtro.",'end':''};OpenLayers.Lang["fr"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Requête non gérée, retournant ${statusText}",'permalink':"Permalien",'overlays':"Calques",'baseLayer':"Calque de base",'sameProjection':"La carte de situation ne fonctionne que lorsque sa projection est la même que celle de la carte principale",'readNotImplemented':"Lecture non implémentée.",'writeNotImplemented':"Ecriture non implémentée.",'noFID':"Impossible de mettre à jour un objet sans identifiant (fid).",'errorLoadingGML':"Erreur au chargement du fichier GML ${url}",'browserNotSupported':"Votre navigateur ne supporte pas le rendu vectoriel. Les renderers actuellement supportés sont : \n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : le composant devrait être de type ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent a été appelé sur un calque sans renderer. Cela signifie généralement que vous avez détruit cette couche, mais que vous avez conservé un handler qui lui était associé.",'minZoomLevelError':"La propriété minZoomLevel doit seulement être utilisée pour des couches FixedZoomLevels-descendent. Le fait que cette couche WFS vérifie la présence de minZoomLevel est une relique du passé. Nous ne pouvons toutefois la supprimer sans casser des applications qui pourraient en dépendre. C\'est pourquoi nous la déprécions -- la vérification du minZoomLevel sera supprimée en version 3.0. A la place, merci d\'utiliser les paramètres de résolutions min/max tel que décrit sur : http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transaction WFS : SUCCES ${response}",'commitFailed':"Transaction WFS : ECHEC ${response}",'googleWarning':"La couche Google n\'a pas été en mesure de se charger correctement.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePour supprimer ce message, choisissez une nouvelle BaseLayer dans le sélecteur de couche en haut à droite.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eCela est possiblement causé par la non-inclusion de la librairie Google Maps, ou alors parce que la clé de l\'API ne correspond pas à votre site.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDéveloppeurs : pour savoir comment corriger ceci, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3ecliquez ici\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"La couche ${layerType} n\'est pas en mesure de se charger correctement.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePour supprimer ce message, choisissez une nouvelle BaseLayer dans le sélecteur de couche en haut à droite.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eCela est possiblement causé par la non-inclusion de la librairie ${layerLib}.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDéveloppeurs : pour savoir comment corriger ceci, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3ecliquez ici\x3c/a\x3e",'scale':"Echelle ~ 1 : ${scaleDenom}",'W':"O",'E':"E",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Vous avez essayé d\'ajouter à la carte le calque : ${layerName}, mais il est déjà présent",'reprojectDeprecated':"Vous utilisez l\'option \'reproject\' sur la couche ${layerName}. Cette option est dépréciée : Son usage permettait d\'afficher des données au dessus de couches raster commerciales.Cette fonctionalité est maintenant supportée en utilisant le support de la projection Mercator Sphérique. Plus d\'information est disponible sur http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Cette méthode est dépréciée, et sera supprimée à la version 3.0. Merci d\'utiliser ${newMethod} à la place.",'boundsAddError':"Vous devez passer les deux valeurs x et y à la fonction add.",'lonlatAddError':"Vous devez passer les deux valeurs lon et lat à la fonction add.",'pixelAddError':"Vous devez passer les deux valeurs x et y à la fonction add.",'unsupportedGeometryType':"Type de géométrie non supporté : ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition a échoué: l\'élément d\'id ${elemId} pourrait être mal positionné.",'filterEvaluateNotImplemented':"évaluer n\'a pas encore été implémenté pour ce type de filtre."});OpenLayers.Lang.it={'unhandledRequest':"Codice di ritorno della richiesta ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Livello base",'sameProjection':"La mini mappa funziona solamente se ha la stessa proiezione della mappa principale",'readNotImplemented':"Lettura non implementata.",'writeNotImplemented':"Scrittura non implementata.",'noFID':"Impossibile aggiornare un elemento grafico che non abbia il FID.",'errorLoadingGML':"Errore nel caricamento del file GML ${url}",'browserNotSupported':"Il tuo browser non supporta il rendering vettoriale. I renderizzatore attualemnte supportati sono:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : il componente dovrebbe essere di tipo ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent chiamata su di un livello senza renderizzatore. Ciò significa che "+"il livello è stato cancellato, ma non i gestori associati ad esso.",'minZoomLevelError':"La proprietà minZoomLevel è da utilizzare solamente "+"con livelli che abbiano FixedZoomLevels. Il fatto che "+"questo livello wfs controlli la proprietà minZoomLevel è "+"un retaggio del passato. Non possiamo comunque rimuoverla "+"senza rompere le vecchie applicazioni che dipendono su di essa."+"Quindi siamo costretti a deprecarla -- minZoomLevel "+"e sarà rimossa dalla vesione 3.0. Si prega di utilizzare i "+"settaggi di risoluzione min/max come descritto qui: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transazione WFS: SUCCESS ${response}",'commitFailed':"Transazione WFS: FAILED ${response}",'googleWarning':"Il livello Google non è riuscito a caricare correttamente.<br><br>"+"Per evitare questo messaggio, seleziona un nuovo BaseLayer "+"nel selettore di livelli nell'angolo in alto a destra.<br><br>"+"Più precisamente, ciò accade perchè la libreria Google Maps "+"non è stata inclusa nella pagina, oppure non contiene la "+"corretta API key per il tuo sito.<br><br>"+"Sviluppatori: Per aiuto su come farlo funzionare correttamente, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>clicca qui</a>",'getLayerWarning':"Il livello ${layerType} non è riuscito a caricare correttamente.<br><br>"+"Per evitare questo messaggio, seleziona un nuovo BaseLayer "+"nel selettore di livelli nell'angolo in alto a destra.<br><br>"+"Più precisamente, ciò accade perchè la libreria ${layerLib} "+"non è stata inclusa nella pagina.<br><br>"+"Sviluppatori: Per aiuto su come farlo funzionare correttamente, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>clicca qui</a>",'scale':"Scala = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Stai cercando di aggiungere il livello: ${layerName} alla mappa, ma tale livello è già stato aggiunto.",'reprojectDeprecated':"Stai utilizzando l'opzione 'reproject' sul livello ${layerName}. "+"Questa opzione è deprecata: il suo utilizzo è stato introdotto per"+"supportare il disegno dei dati sopra mappe commerciali, ma tale "+"funzionalità dovrebbe essere ottenuta tramite l'utilizzo della proiezione "+"Spherical Mercator. Per maggiori informazioni consultare qui "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Questo metodo è stato deprecato e sarà rimosso dalla versione 3.0. "+"Si prega di utilizzare il metodo ${newMethod} in alternativa.",'boundsAddError':"Devi specificare i valori di x e y alla funzione add.",'lonlatAddError':"Devi specificare i valori di lon e lat alla funzione add.",'pixelAddError':"Devi specificare i valori di x e y alla funzione add.",'unsupportedGeometryType':"Tipo di geometria non supportata: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition fallita: l'elemento con id ${elemId} è posizionato in modo errato.",'end':''};OpenLayers.Lang["nl"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Het verzoek is niet afgehandeld met de volgende melding: ${statusText}",'permalink':"Permanente verwijzing",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Achtergrondkaart",'sameProjection':"De overzichtskaart werkt alleen als de projectie gelijk is aan de projectie van de hoofdkaart",'readNotImplemented':"Lezen is niet geïmplementeerd.",'writeNotImplemented':"Schrijven is niet geïmplementeerd.",'noFID':"Een optie die geen FID heeft kan niet bijgewerkt worden.",'errorLoadingGML':"Er is een fout opgetreden bij het laden van het GML bestand van ${url}",'browserNotSupported':"Uw browser ondersteunt het weergeven van vectoren niet.\nMomenteel ondersteunde weergavemogelijkheden:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : component moet van het type ${geomType} zijn",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent is aangeroepen op een laag zonder rederer.\nDit betekent meestal dat u een laag hebt verwijderd, maar niet een handler die ermee geassocieerd was.",'minZoomLevelError':"De eigenschap minZoomLevel is alleen bedoeld voor gebruik lagen met die afstammen van FixedZoomLevels-lagen.\nDat deze WFS-laag minZoomLevel controleert, is een overblijfsel uit het verleden.\nWe kunnen deze controle echter niet verwijderen zonder op OL gebaseerde applicaties die hervan afhankelijk zijn stuk te maken.\nDaarom heeft deze functionaliteit de eigenschap \'deprecated\' gekregen - de minZoomLevel wordt verwijderd in versie 3.0.\nGebruik in plaats van deze functie de mogelijkheid om min/max voor resolutie in te stellen zoals op de volgende pagina wordt beschreven:\nhttp://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS-transactie: succesvol ${response}",'commitFailed':"WFS-transactie: mislukt ${response}",'googleWarning':"De Google-Layer kon niet correct geladen worden.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nOm deze melding niet meer te krijgen, moet u een andere achtergrondkaart kiezen in de laagwisselaar in de rechterbovenhoek.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nDit komt waarschijnlijk doordat de bibliotheek ${layerLib} niet correct ingevoegd is.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nOntwikkelaars: \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eklik hier\x3c/a\x3e om dit werkend te krijgen.",'getLayerWarning':"De laag ${layerType} kon niet goed geladen worden.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nOm deze melding niet meer te krijgen, moet u een andere achtergrondkaart kiezen in de laagwisselaar in de rechterbovenhoek.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nDit komt waarschijnlijk doordat de bibliotheek ${layerLib} niet correct is ingevoegd.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nOntwikkelaars: \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eklik hier\x3c/a\x3e om dit werkend te krijgen.",'scale':"Schaal = 1 : ${scaleDenom}",'W':"W",'E':"O",'N':"N",'S':"Z",'layerAlreadyAdded':"U hebt geprobeerd om de laag  ${layerName} aan de kaart toe te voegen, maar deze is al toegevoegd",'reprojectDeprecated':"U gebruikt de optie \'reproject\' op de laag ${layerName}.\nDeze optie is vervallen: deze optie was ontwikkeld om gegevens over commerciële basiskaarten weer te geven, maar deze functionaliteit wordt nu bereikt door ondersteuning van Spherical Mercator.\nMeer informatie is beschikbaar op http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Deze methode is verouderd en wordt verwijderd in versie 3.0.\nGebruik ${newMethod}.",'boundsAddError':"U moet zowel de x- als de y-waarde doorgeven aan de toevoegfunctie.",'lonlatAddError':"U moet zowel de lengte- als de breedtewaarde doorgeven aan de toevoegfunctie.",'pixelAddError':"U moet zowel de x- als de y-waarde doorgeven aan de toevoegfunctie.",'unsupportedGeometryType':"Dit geometrietype wordt niet ondersteund: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition is mislukt: het element met id ${elemId} is wellicht onjuist geplaatst.",'filterEvaluateNotImplemented':"evalueren is niet geïmplementeerd voor dit filtertype."});OpenLayers.Lang["pt-br"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"A requisição retornou um erro não tratado: ${statusText}",'permalink':"Link para essa página",'overlays':"Camadas de Sobreposição",'baseLayer':"Camada Base",'sameProjection':"O mapa de referência só funciona quando ele está na mesma projeção do mapa principal",'readNotImplemented':"Leitura não implementada.",'writeNotImplemented':"Escrita não implementada.",'noFID':"Não é possível atualizar uma feição que não tenha um FID.",'errorLoadingGML':"Erro ao carregar o arquivo GML ${url}",'browserNotSupported':"Seu navegador não suporta renderização de vetores. Os renderizadores suportados atualmente são:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: o componente deve ser do tipo ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent foi executado mas nenhum renderizador foi encontrado. Isso pode indicar que você destruiu uma camana, mas não o handler associado a ela.",'minZoomLevelError':"A propriedade minZoomLevel é de uso restrito das camadas descendentes de FixedZoomLevels. A verificação dessa propriedade pelas camadas wfs é um resíduo do passado. Não podemos, entretanto não é possível removê-la sem possívelmente quebrar o funcionamento de aplicações OL que possuem depência com ela. Portanto estamos tornando seu uso obsoleto -- a verificação desse atributo será removida na versão 3.0. Ao invés, use as opções de resolução min/max como descrito em: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transação WFS : SUCESSO ${response}",'commitFailed':"Transação WFS : ERRO ${response}",'googleWarning':"Não foi possível carregar a camada Google corretamente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePara se livrar dessa mensagem, selecione uma nova Camada Base, na ferramenta de alternação de camadas localização do canto superior direito.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eMuito provavelmente, isso foi causado porque o script da biblioteca do Google Maps não foi incluído, ou porque ele não contém a chave correta da API para o seu site.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDesenvolvedores: Para obter ajuda em solucionar esse problema \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3ecliquem aqui\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"Não foi possível carregar a camada ${layerType} corretamente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePara se livrar dessa mensagem, selecione uma nova Camada Base, na ferramenta de alternação de camadas localização do canto superior direito.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eMuito provavelmente, isso foi causado porque o script da biblioteca ${layerLib} não foi incluído corretamente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDesenvolvedores: Para obter ajuda em solucionar esse problema \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3ecliquem aqui\x3c/a\x3e",'scale':"Escala = 1 : ${scaleDenom}",'W':"O",'E':"L",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Você tentou adicionar a camada: ${layerName} ao mapa, mas ela já foi adicionada",'reprojectDeprecated':"Você está usando a opção \'reproject\' na camada ${layerName}. Essa opção está obsoleta: seu uso foi projetado para suportar a visualização de dados sobre bases de mapas comerciais, entretanto essa funcionalidade deve agora ser alcançada usando o suporte à projeção Mercator. Mais informação está disponível em: http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Esse método está obsoleto e será removido na versão 3.0. Ao invés, por favor use ${newMethod}.",'boundsAddError':"Você deve informar ambos os valores x e y para a função add.",'lonlatAddError':"Você deve informar ambos os valores lon e lat para a função add.",'pixelAddError':"Você deve informar ambos os valores x e y para a função add.",'unsupportedGeometryType':"Tipo geométrico não suportado: ${geomType}.",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition falhou: o elemento de id ${elemId} deve estar fora do lugar.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluete não está implementado para este tipo de filtro."});OpenLayers.Lang["zh-CN"]={'unhandledRequest':"未处理的请求,返回值为 ${statusText}",'permalink':"永久链接",'overlays':"叠加层",'baseLayer':"基础图层",'sameProjection':"鹰眼地图只有在和主地图使用相同的投影的时候才能正常共工作",'readNotImplemented':"读取功能没有实现。",'writeNotImplemented':"写入功能没有实现。",'noFID':"无法更新feature,缺少FID。",'errorLoadingGML':"加载GML文件 ${url} 出现错误。",'browserNotSupported':"你使用的浏览器不支持矢量渲染。当前支持的渲染方式包括:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : 组件类型应该是 ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent方法在一个没有渲染器的图层上被调用。 这通常意味着您"+"销毁了一个图层,但并未销毁其关联的handler。",'minZoomLevelError':"minZoomLevel属性仅适合用于"+"使用了固定缩放级别的图层。这个 "+"wfs 图层检查 minZoomLevel 是过去遗留下来的。"+"然而,我们不能移除它,"+"而破坏依赖于它的基于OL的应用程序。"+"因此,我们废除了它 -- minZoomLevel "+"将会在3.0中被移除。请改用 "+"min/max resolution 设置,参考:"+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS Transaction: 成功。 ${response}",'commitFailed':"WFS Transaction: 失败。 ${response}",'googleWarning':"Google图层不能正确加载。<br><br>"+"要消除这个信息,请在右上角的"+"图层控制面板中选择其他的基础图层。<br><br>"+"这种情况很可能是没有正确的包含Google地图脚本库,"+"或者是没有包含在你的站点上"+"使用的正确的Google Maps API密匙。<br><br>"+"开发者:获取使其正确工作的帮助信息,"+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>点击这里</a>",'getLayerWarning':"${layerType} 图层不能正确加载。<br><br>"+"要消除这个信息,请在右上角的"+"图层控制面板中选择其他的基础图层。<br><br>"+"这种情况很可能是没有正确的包含"+"${layerLib} 脚本库。<br><br>"+"开发者:获取使其正确工作的帮助信息,"+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>点击这里</a>",'scale':"比例尺 = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"你尝试添加图层: ${layerName} 到地图中,但是它之前就已经被添加。",'reprojectDeprecated':"你正在使用 ${layerName} 图层上的'reproject'选项。"+"这个选项已经不再使用:"+"它是被设计用来支持显示商业的地图数据,"+"不过现在该功能可以通过使用Spherical Mercator来实现。"+"更多信息可以参阅"+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"该方法已经不再被支持,并且将在3.0中被移除。"+"请使用 ${newMethod} 方法来替代。",'boundsAddError':"您必须传递 x 和 y 两个参数值到 add 方法。",'lonlatAddError':"您必须传递 lon 和 lat 两个参数值到 add 方法。",'pixelAddError':"您必须传递 x and y 两个参数值到 add 方法。",'unsupportedGeometryType':"不支持的几何体类型: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition 失败:id 为 ${elemId} 的元素可能被错置。",'end':''};OpenLayers.Lang["zh-TW"]={'unhandledRequest':"未處理的請求,傳回值為 ${statusText}。",'permalink':"永久連結",'overlays':"額外圖層",'baseLayer':"基礎圖層",'sameProjection':"地圖縮覽(OverviewMap)只能在跟主地圖相同投影時起作用。",'readNotImplemented':"沒有實作讀取的功能。",'writeNotImplemented':"沒有實作寫入的功能。",'noFID':"因為沒有 FID 所以無法更新 feature。",'errorLoadingGML':"讀取GML檔案 ${url} 錯誤。",'browserNotSupported':"您的瀏覽器未支援向量渲染. 目前支援的渲染方式是:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : 元件應該為 ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent 在一個沒有被渲染的圖層裡被呼叫。這通常意味著您 "+"摧毀了一個圖層,但並未摧毀相關的handler。",'minZoomLevelError':"minZoomLevel 屬性僅適合用在 "+"FixedZoomLevels-descendent 類型的圖層. 這個"+"wfs layer 的 minZoomLevel 是過去所遺留下來的,"+"然而我們不能移除它而不讓它將"+"過去的程式相容性給破壞掉。"+"因此我們將會迴避使用它 -- minZoomLevel "+"會在3.0被移除,請改"+"用在這邊描述的 min/max resolution 設定: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS Transaction: 成功 ${response}",'commitFailed':"WFS Transaction: 失敗 ${response}",'googleWarning':"The Google Layer 圖層無法被正確的載入。<br><br>"+"要迴避這個訊息, 請在右上角的圖層改變器裡,"+"選一個新的基礎圖層。<br><br>"+"很有可能是因為 Google Maps 的函式庫"+"腳本沒有被正確的置入,或沒有包含 "+"您網站上正確的 API key <br><br>"+"開發者: 要幫助這個行為正確完成,"+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>請按這裡</a>",'getLayerWarning':"${layerType} 圖層無法被正確的載入。<br><br>"+"要迴避這個訊息, 請在右上角的圖層改變器裡,"+"選一個新的基礎圖層。<br><br>"+"很有可能是因為 ${layerLib} 的函式庫"+"腳本沒有被正確的置入。<br><br>"+"開發者: 要幫助這個行為正確完成,"+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>請按這裡</a>",'scale':"Scale = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"你試著新增圖層: ${layerName} 到地圖上,但圖層之前就已經被新增了。",'reprojectDeprecated':"你正使用 'reproject' 這個選項 "+"在 ${layerName} 層。這個選項已經不再使用:"+"它的使用原本是設計用來支援在商業地圖上秀出資料,"+"但這個功能已經被"+"Spherical Mercator所取代。更多的資訊可以在 "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator 找到。",'methodDeprecated':"這個方法已經不再使用且在3.0將會被移除,"+"請使用 ${newMethod} 來代替。",'boundsAddError':"您必須傳入 x 跟 y 兩者的值進 add 函數。",'lonlatAddError':"您必須傳入 lon 跟 lat 兩者的值進 add 函數。",'pixelAddError':"您必須傳入 x 跟 y 兩者的值進 add 函數。",'unsupportedGeometryType':"未支援的幾何型別: ${geomType}。",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition 失敗: id ${elemId} 的 element 可能被錯置。",'end':''};OpenLayers.Popup.AnchoredBubble=OpenLayers.Class(OpenLayers.Popup.Anchored,{rounded:false,initialize:function(id,lonlat,contentSize,contentHTML,anchor,closeBox,closeBoxCallback){this.padding=new OpenLayers.Bounds(0,OpenLayers.Popup.AnchoredBubble.CORNER_SIZE,0,OpenLayers.Popup.AnchoredBubble.CORNER_SIZE);OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.initialize.apply(this,arguments);},draw:function(px){OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.draw.apply(this,arguments);this.setContentHTML();this.setBackgroundColor();this.setOpacity();return this.div;},updateRelativePosition:function(){this.setRicoCorners();},setSize:function(contentSize){OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.setSize.apply(this,arguments);this.setRicoCorners();},setBackgroundColor:function(color){if(color!=undefined){this.backgroundColor=color;}
+-this.element.lefttop[1]);},CLASS_NAME:"OpenLayers.Events"});OpenLayers.Format=OpenLayers.Class({options:null,externalProjection:null,internalProjection:null,data:null,keepData:false,initialize:function(options){OpenLayers.Util.extend(this,options);this.options=options;},destroy:function(){},read:function(data){OpenLayers.Console.userError(OpenLayers.i18n("readNotImplemented"));},write:function(object){OpenLayers.Console.userError(OpenLayers.i18n("writeNotImplemented"));},CLASS_NAME:"OpenLayers.Format"});OpenLayers.Lang["ar"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'permalink':"وصلة دائمة",'baseLayer':"الطبقة الاساسية",'readNotImplemented':"القراءة غير محققة.",'writeNotImplemented':"الكتابة غير محققة",'errorLoadingGML':"خطأ عند تحميل الملف جي ام ال ${url}",'scale':"النسبة = 1 : ${scaleDenom}",'W':"غ",'E':"شر",'N':"شم",'S':"ج"});OpenLayers.Lang["be-tarask"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Неапрацаваны вынік запыту ${statusText}",'permalink':"Сталая спасылка",'overlays':"Слаі",'baseLayer':"Базавы слой",'sameProjection':"Аглядная мапа працуе толькі калі яна мае тую ж праекцыю, што і асноўная мапа",'readNotImplemented':"Функцыянальнасьць чытаньня ня створаная.",'writeNotImplemented':"Функцыянальнасьць запісу ня створаная.",'noFID':"Немагчыма абнавіць магчымасьць, для якога не існуе FID.",'errorLoadingGML':"Памылка загрузкі файла GML ${url}",'browserNotSupported':"Ваш браўзэр не падтрымлівае вэктарную графіку. У цяперашні момант падтрымліваюцца: ${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : кампанэнт павінен быць ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent выкліканы для слоя бяз рэндэру. Звычайна гэта азначае, што Вы зьнішчылі слой, але пакінулі зьвязаны зь ім апрацоўшчык.",'minZoomLevelError':"Уласьцівасьць minZoomLevel прызначана толькі для выкарыстаньня са слаямі вытворнымі ад FixedZoomLevels. Тое, што  гэты wfs-слой правяраецца на minZoomLevel — рэха прошлага. Але мы ня можам выдаліць гэтую магчымасьць, таму што ад яе залежаць некаторыя заснаваныя на OL дастасаваньні. Тым ня менш, праверка minZoomLevel будзе выдаленая ў вэрсіі 3.0. Калі ласка, выкарыстоўваеце замест яе ўстаноўкі мінімальнага/максымальнага памераў, як апісана тут: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS-транзакцыя: ПОСЬПЕХ ${response}",'commitFailed':"WFS-транзакцыя: ПАМЫЛКА ${response}",'googleWarning':"Не атрымалася загрузіць слой Google. \x3cbr\x3e\x3cbr\x3eКаб пазбавіцца гэтага паведамленьня, выберыце новы базавы слой у сьпісе ў верхнім правым куце.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3e Хутчэй за ўсё, прычына ў тым, што скрыпт бібліятэкі Google Maps ня быў уключаныя альбо не ўтрымлівае слушны API-ключ для Вашага сайта.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eРаспрацоўшчыкам: Для таго, каб даведацца як зрабіць так, каб усё працавала, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3eнацісьніце тут\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"Немагчыма загрузіць слой ${layerType}.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eКаб пазбавіцца гэтага паведамленьня, выберыце новы базавы слой у сьпісе ў верхнім правым куце.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eХутчэй за ўсё, прычына ў тым, што скрыпт бібліятэкі ${layerLib} ня быў слушна ўключаны.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eРаспрацоўшчыкам: Для таго, каб даведацца як зрабіць так, каб усё працавала, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eнацісьніце тут\x3c/a\x3e",'scale':"Маштаб = 1 : ${scaleDenom}",'W':"З",'E':"У",'N':"Пн",'S':"Пд",'layerAlreadyAdded':"Вы паспрабавалі дадаць слой ${layerName} на мапу, але ён ужо дададзены",'reprojectDeprecated':"Вы выкарыстоўваеце ўстаноўку \'reproject\' для слоя ${layerName}. Гэтая ўстаноўка зьяўляецца састарэлай: яна выкарыстоўвалася для падтрымкі паказу зьвестак на камэрцыйных базавых мапах, але гэта функцыя цяпер рэалізаваная ў убудаванай падтрымцы сфэрычнай праекцыі Мэркатара. Дадатковая інфармацыя ёсьць на http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Гэты мэтад састарэлы і будзе выдалены ў вэрсіі 3.0. Калі ласка, замест яго выкарыстоўвайце ${newMethod}.",'boundsAddError':"Вам неабходна падаць абодва значэньні x і y для функцыі складаньня.",'lonlatAddError':"Вам неабходна падаць абодва значэньні lon і lat для функцыі складаньня.",'pixelAddError':"Вам неабходна падаць абодва значэньні x і y для функцыі складаньня.",'unsupportedGeometryType':"Тып геамэтрыі не падтрымліваецца: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition failed: верагодна элемэнт з ідэнтыфікатарам ${elemId} займае няслушнае месца.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluate не рэалізаваны для гэтага тыпу фільтру."});OpenLayers.Lang["bg"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'permalink':"Постоянна препратка",'baseLayer':"Основен слой",'errorLoadingGML':"Грешка при зареждане на GML файл ${url}",'scale':"Мащаб = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Опитахте да добавите слой ${layerName} в картата, но той вече е добавен",'methodDeprecated':"Този метод е остарял и ще бъде премахват в 3.0. Вместо него използвайте ${newMethod}."});OpenLayers.Lang["br"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Distro evel reked anveret ${statusText}",'permalink':"Peurliamm",'overlays':"Gwiskadoù",'baseLayer':"Gwiskad diazez",'sameProjection':"Ne\'z ar gartenn lec\'hiañ en-dro nemet pa vez heñvel ar banndres anezhi ha hini ar gartenn bennañ",'readNotImplemented':"N\'eo ket emplementet al lenn.",'writeNotImplemented':"N\'eo ket emplementet ar skrivañ.",'noFID':"N\'haller ket hizivaat un elfenn ma n\'eus ket a niverenn-anaout (FID) eviti.",'errorLoadingGML':"Fazi e-ser kargañ ar restr GML ${url}",'browserNotSupported':"N\'eo ket skoret an daskor vektorel gant ho merdeer. Setu aze an daskorerioù skoret evit ar poent :\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : bez\' e tlefe ar parzh besañ eus ar seurt ${geomType}",'getFeatureError':"Galvet eo bet getFeatureFromEvent called war ur gwiskad hep daskorer. Kement-se a dalvez ez eus bet freuzet ur gwiskad hag hoc\'h eus miret un embreger bennak stag outañ.",'minZoomLevelError':"Ne zleer implijout ar perzh minZoomLevel nemet evit gwiskadoù FixedZoomLevels-descendent. Ar fed ma wiria ar gwiskad WHS-se hag-eñ ez eus eus minZoomLevel zo un aspadenn gozh. Koulskoude n\'omp ket evit e ziverkañ kuit da derriñ arloadoù diazezet war OL a c\'hallfe bezañ stag outañ. Setu perak eo dispredet -- Lamet kuit e vo ar gwiriañ minZoomLevel a-is er stumm 3.0. Ober gant an arventennoù bihanañ/brasañ evel deskrivet amañ e plas : http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Treuzgread WFS : MAT EO ${response}",'commitFailed':"Treuzgread WFS Transaction: C\'HWITET ${response}",'googleWarning':"N\'eus ket bet gallet kargañ ar gwiskad Google ent reizh.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eEvit en em zizober eus ar c\'hemenn-mañ, dibabit ur BaseLayer nevez en diuzer gwiskadoù er c\'horn dehoù el laez.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eSur a-walc\'h eo peogwir n\'eo ket bet ensoc\'het levraoueg Google Maps pe neuze ne glot ket an alc\'hwez API gant ho lec\'hienn.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDiorroerien : Evit reizhañ an dra-se, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3eclick here\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"N\'haller ket kargañ ar gwiskad ${layerType} ent reizh.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eEvit en em zizober eus ar c\'hemenn-mañ, dibabit ur BaseLayer nevez en diuzer gwiskadoù er c\'horn dehoù el laez.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eSur a-walc\'h eo peogwir n\'eo ket bet ensoc\'het mat al levraoueg ${layerLib}.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDiorroerien : Evit gouzout penaos reizhañ an dra-se, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eclick here\x3c/a\x3e",'scale':"Skeul = 1 : ${scaleDenom}",'W':"K",'E':"R",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Klasket hoc\'h eus ouzhpennañ ar gwiskad : ${layerName} d\'ar gartenn, met ouzhpennet e oa bet c\'hoazh",'reprojectDeprecated':"Emaoc\'h oc\'h implijout an dibarzh \'reproject\' war ar gwiskad ${layerName}. Dispredet eo an dibarzh-mañ : bet eo hag e talveze da ziskwel roadennoù war-c\'horre kartennoù diazez kenwerzhel, un dra hag a c\'haller ober bremañ gant an arc\'hwel dre skor banndres boullek Mercator. Muioc\'h a ditouroù a c\'haller da gaout war http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Dispredet eo an daore-se ha tennet e vo kuit eus ar stumm 3.0. Grit gant ${newMethod} e plas.",'boundsAddError':"Rekis eo tremen an div dalvoudenn x ha y d\'an arc\'hwel add.",'lonlatAddError':"Rekis eo tremen an div dalvoudenn hedred ha ledred d\'an arc\'hwel add.",'pixelAddError':"Rekis eo tremen an div dalvoudenn x ha y d\'an arc\'hwel add.",'unsupportedGeometryType':"Seurt mentoniezh anskoret : ${geomType}",'pagePositionFailed':"C\'hwitet eo OpenLayers.Util.pagePosition : marteze emañ lec\'hiet fall an elfenn id ${elemId}.",'filterEvaluateNotImplemented':"N\'eo ket bet emplementet ar priziañ evit seurt siloù c\'hoazh."});OpenLayers.Lang.ca={'unhandledRequest':"Resposta a petició no gestionada ${statusText}",'permalink':"Enllaç permanent",'overlays':"Capes addicionals",'baseLayer':"Capa Base",'sameProjection':"El mapa de referència només funciona si té la mateixa projecció que el mapa principal",'readNotImplemented':"Lectura no implementada.",'writeNotImplemented':"Escriptura no implementada.",'noFID':"No es pot actualitzar un element per al que no existeix FID.",'errorLoadingGML':"Error caregant el fitxer GML ${url}",'browserNotSupported':"El seu navegador no suporta renderització vectorial. Els renderitzadors suportats actualmente són:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : el component ha de ser de tipus ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent ha estat cridat a una capa sense renderizador. Això normalment vol dir que "+"s'ha eliminat una capa, però no el handler associat a ella.",'minZoomLevelError':"La propietat minZoomLevel s'ha d'utilitzar només "+"amb les capes que tenen FixedZoomLevels. El fet que "+"una capa wfs comprovi minZoomLevel és una reliquia del "+"passat. No podem, però, eliminar-la sense trencar "+"les aplicacions d'OpenLayers que en puguin dependre. "+"Així doncs estem fent-la obsoleta -- la comprovació "+"minZoomLevel s'eliminarà a la versió 3.0. Feu servir "+"els paràmetres min/max resolution en substitució, tal com es descriu aquí: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transacció WFS: CORRECTA ${response}",'commitFailed':"Transacció WFS: HA FALLAT ${response}",'googleWarning':"La capa Google no s'ha pogut carregar correctament.<br><br>"+"Per evitar aquest missatge, sel·leccioneu una nova Capa Base "+"al gestor de capes de la cantonada superior dreta.<br><br>"+"Probablement això és degut a que l'script de la biblioteca de "+"Google Maps no ha estat inclòs a la vostra pàgina, o no "+"conté la clau de l'API correcta per a la vostra adreça.<br><br>"+"Desenvolupadors: Per obtenir consells sobre com fer anar això, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>féu clic aquí</a>",'getLayerWarning':"Per evitar aquest missatge, sel·leccioneu una nova Capa Base "+"al gestor de capes de la cantonada superior dreta.<br><br>"+"Probablement això és degut a que l'script de la biblioteca "+"${layerLib} "+"no ha estat inclòs a la vostra pàgina.<br><br>"+"Desenvolupadors: Per obtenir consells sobre com fer anar això, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>féu clic aquí</a>",'scale':"Escala = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Heu intentat afegir la capa: ${layerName} al mapa, pero ja ha estat afegida anteriorment",'reprojectDeprecated':"Esteu fent servir l'opció 'reproject' a la capa "+"${layerName}. Aquesta opció és obsoleta: el seu ús fou concebut "+"per suportar la visualització de dades sobre mapes base comercials, "+"però aquesta funcionalitat s'hauria d'assolir ara mitjançant el suport "+"de la projecció Spherical Mercator. Més informació disponible a "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Aquest mètode és obsolet i s'eliminará a la versió 3.0. "+"Si us plau feu servir em mètode alternatiu ${newMethod}.",'boundsAddError':"Ha de proporcionar els valors x i y a la funció add.",'lonlatAddError':"Ha de proporcionar els valors lon i lat a la funció add.",'pixelAddError':"Ha de proporcionar els valors x i y a la funció add.",'unsupportedGeometryType':"Tipus de geometria no suportada: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition ha fallat: l'element amb id ${elemId} pot estar fora de lloc.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluate no està implementat per aquest tipus de filtre.",'end':''};OpenLayers.Lang["cs-CZ"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Nezpracovaná návratová hodnota ${statusText}",'permalink':"Trvalý odkaz",'overlays':"Překryvné vrstvy",'baseLayer':"Podkladové vrstvy",'sameProjection':"Přehledka pracuje správně pouze tehdy, pokud je ve stejné projekci jako hlavní mapa",'readNotImplemented':"Read není implementováno.",'writeNotImplemented':"Write není implementováno.",'noFID':"Nelze aktualizovat prvek, pro který neexistuje FID.",'errorLoadingGML':"Chyba při načítání souboru GML ${url}",'browserNotSupported':"Váš prohlížeč nepodporuje vykreslování vektorů. Momentálně podporované nástroje jsou::\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : komponenta by měla být ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent bylo zavoláno na vrstvě, která nemá vykreslovač. To obyčejně znamená, že jste odstranil vrstvu, ale ne rutinu s ní asociovanou.",'minZoomLevelError':"Vlastnost minZoomLevel by se měla používat pouze s potomky FixedZoomLevels vrstvami. To znamená, že vrstva wfs kontroluje, zda-li minZoomLevel není zbytek z minulosti.Nelze to ovšem vyjmout bez možnosti, že bychom rozbili aplikace postavené na OL, které by na tom mohly záviset. Proto tuto vlastnost nedoporučujeme používat --  kontrola minZoomLevel bude odstraněna ve verzi 3.0. Použijte prosím raději nastavení min/max podle příkaldu popsaného na: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS Transaction: ÚSPĚCH ${response}",'commitFailed':"WFS Transaction: CHYBA ${response}",'googleWarning':"Nepodařilo se správně načíst vrstvu Google.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eAbyste se zbavili této zprávy, zvolte jinou základní vrstvu v přepínači vrstev.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eTo se většinou stává, pokud nebyl načten skript, nebo neobsahuje správný klíč pro API pro tuto stránku.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eVývojáři: Pro pomoc, aby tohle fungovalo , \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3eklikněte sem\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"The ${layerType} Layer was unable to load correctly.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eTo get rid of this message, select a new BaseLayer in the layer switcher in the upper-right corner.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eMost likely, this is because the ${layerLib} library script was either not correctly included.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDevelopers: For help getting this working correctly, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eclick here\x3c/a\x3e",'scale':"Měřítko = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Pokusili jste se přidat vrstvu: ${layerName} do mapy, ale tato vrstva je již v mapě přítomna.",'reprojectDeprecated':"Použil jste volbu \'reproject\' ve vrstvě ${layerName}. Tato volba není doporučená: byla zde proto, aby bylo možno zobrazovat data z okomerčních serverů, ale tato funkce je nyní zajištěna pomocí podpory Spherical Mercator. Více informací naleznete na http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Tato metoda je zavržená a bude ve verzi 3.0 odstraněna. Prosím, použijte raději ${newMethod}.",'boundsAddError':"Pro přídavnou funkci musíte zadat obě souřadnice x a y.",'lonlatAddError':"Pro přídavnou funkci musíte zadat obě souřadnice lon a lat.",'pixelAddError':"Pro přídavnou funkci musíte zadat obě souřadnice x a y.",'unsupportedGeometryType':"Nepodporovaný typ geometrie: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition selhalo: element s  id ${elemId} je asi umístěn chybně."});OpenLayers.Lang['da-DK']={'unhandledRequest':"En ikke håndteret forespørgsel returnerede ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Kortlag",'baseLayer':"Baggrundslag",'sameProjection':"Oversigtskortet fungerer kun når det har samme projektion som hovedkortet",'readNotImplemented':"Læsning er ikke implementeret.",'writeNotImplemented':"Skrivning er ikke implementeret.",'noFID':"Kan ikke opdateret en feature (et objekt) der ikke har et FID.",'errorLoadingGML':"Fejlede under indlæsning af GML fil ${url}",'browserNotSupported':"Din browser understøtter ikke vektor visning. Følgende vektor visninger understøttes:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : komponenten skal være en ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent blev kaldt på et lag uden en visning. Dette betyder som regel at du "+"har destrueret et lag, men ikke de håndteringer der var tilknyttet.",'minZoomLevelError':"Egenskaben minZoomLevel er kun beregnet til brug "+"med FixedZoomLevels. At dette WFS lag kontrollerer "+"minZoomLevel egenskaben, er et levn fra en tidligere "+"version. Vi kan desværre ikke fjerne dette uden at risikere "+"at ødelægge eksisterende OL baserede programmer der "+" benytter denne funktionalitet. "+"Egenskaben bør derfor ikke anvendes, og minZoomLevel "+"kontrollen herunder vil blive fjernet i version 3.0. "+"Benyt istedet min/max opløsnings indstillingerne, som "+"er beskrevet her: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS transaktion: LYKKEDES ${response}",'commitFailed':"WFS transaktion: MISLYKKEDES ${response}",'googleWarning':"Google laget kunne ikke indlæses.<br><br>"+"For at fjerne denne besked, vælg et nyt bagrundskort i "+"lagskifteren i øverste højre hjørne.<br><br>"+"Fejlen skyldes formentlig at Google Maps bibliotekts "+"scriptet ikke er inkluderet, eller ikke indeholder den "+"korrkte API nøgle for dit site.<br><br>"+"Udviklere: For hjælp til at få dette til at fungere, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>klik her</a>",'getLayerWarning':"${layerType}-laget kunne ikke indlæses.<br><br>"+"For at fjerne denne besked, vælg et nyt bagrundskort i "+"lagskifteren i øverste højre hjørne.<br><br>"+"Fejlen skyldes formentlig at ${layerLib} bibliotekts "+"scriptet ikke er inkluderet.<br><br>"+"Udviklere: For hjælp til at få dette til at fungere, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>klik her</a>",'scale':"Målforhold = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Du har forsøgt at tilføje laget: ${layerName} til kortet, men det er allerede tilføjet",'reprojectDeprecated':"Du anvender indstillingen 'reproject' på laget ${layerName}."+"Denne indstilling bør ikke længere anvendes. Den var beregnet "+"til at vise data ovenpå kommercielle grundkort, men den funktionalitet "+"bør nu opnås ved at anvende Spherical Mercator understøttelsen. "+"Mere information er tilgængelig her: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Denne funktion bør ikke længere anvendes, og vil blive fjernet i version 3.0. "+"Anvend venligst funktionen ${newMethod} istedet.",'boundsAddError':"Du skal angive både x og y værdier i kaldet til add funktionen.",'lonlatAddError':"Du skal angive både lon og lat værdier i kaldet til add funktionen.",'pixelAddError':"Du skal angive både x og y værdier i kaldet til add funktionen.",'unsupportedGeometryType':"Geometri typen: ${geomType} er ikke understøttet.",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition fejlede: elementet med id ${elemId} er måske placeret forkert.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluering er ikke implementeret for denne filter type."};OpenLayers.Lang["de"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Unbehandelte Anfragerückmeldung ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Grundkarte",'sameProjection':"Die Übersichtskarte funktioniert nur, wenn sie dieselbe Projektion wie die Hauptkarte verwendet",'readNotImplemented':"Lesen nicht implementiert.",'writeNotImplemented':"Schreiben nicht implementiert.",'noFID':"Ein Feature, für das keine FID existiert, kann nicht aktualisiert werden.",'errorLoadingGML':"Fehler beim Laden der GML-Datei ${url}",'browserNotSupported':"Ihr Browser unterstützt keine Vektordarstellung. Aktuell unterstützte Renderer:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: Komponente muss vom Typ ${geomType} sein",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent wurde vom einem Layer ohne Renderer aufgerufen. Dies bedeutet normalerweise, dass ein Layer entfernt wurde, aber nicht Handler, die auf ihn verweisen.",'minZoomLevelError':"Die \x3ccode\x3eminZoomLevel\x3c/code\x3e-Eigenschaft ist nur für die Verwendung mit \x3ccode\x3eFixedZoomLevels\x3c/code\x3e-untergeordneten Layers vorgesehen. Das dieser \x3ctt\x3ewfs\x3c/tt\x3e-Layer die \x3ccode\x3eminZoomLevel\x3c/code\x3e-Eigenschaft überprüft ist ein Relikt der Vergangenheit. Wir können diese Überprüfung nicht entfernen, ohne das OL basierende Applikationen nicht mehr funktionieren. Daher markieren wir es als veraltet - die \x3ccode\x3eminZoomLevel\x3c/code\x3e-Überprüfung wird in Version 3.0 entfernt werden. Bitte verwenden Sie stattdessen die Min-/Max-Lösung, wie sie unter http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels beschrieben ist.",'commitSuccess':"WFS-Transaktion: Erfolgreich ${response}",'commitFailed':"WFS-Transaktion: Fehlgeschlagen ${response}",'googleWarning':"Der Google-Layer konnte nicht korrekt geladen werden.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eUm diese Meldung nicht mehr zu erhalten, wählen Sie einen anderen Hintergrundlayer aus dem LayerSwitcher in der rechten oberen Ecke.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eSehr wahrscheinlich tritt dieser Fehler auf, weil das Skript der Google-Maps-Bibliothek nicht eingebunden wurde oder keinen gültigen API-Schlüssel für Ihre URL enthält.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eEntwickler: Besuche \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3edas Wiki\x3c/a\x3e für Hilfe zum korrekten Einbinden des Google-Layers",'getLayerWarning':"Der ${layerType}-Layer konnte nicht korrekt geladen werden.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eUm diese Meldung nicht mehr zu erhalten, wählen Sie einen anderen Hintergrundlayer aus dem LayerSwitcher in der rechten oberen Ecke.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eSehr wahrscheinlich tritt dieser Fehler auf, weil das Skript der \'${layerLib}\'-Bibliothek nicht eingebunden wurde.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eEntwickler: Besuche \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3edas Wiki\x3c/a\x3e für Hilfe zum korrekten Einbinden von Layern",'scale':"Maßstab = 1 : ${scaleDenom}",'W':"W",'E':"O",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Sie versuchen den Layer „${layerName}“ zur Karte hinzuzufügen, er wurde aber bereits hinzugefügt",'reprojectDeprecated':"Sie verwenden die „Reproject“-Option des Layers ${layerName}. Diese Option ist veraltet: Sie wurde entwickelt um die Anzeige von Daten auf kommerziellen Basiskarten zu unterstützen, aber diese Funktion sollte jetzt durch Unterstützung der „Spherical Mercator“ erreicht werden. Weitere Informationen sind unter http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator verfügbar.",'methodDeprecated':"Die Methode ist veraltet und wird in 3.0 entfernt. Bitte verwende stattdessen ${newMethod}.",'boundsAddError':"Beide Werte (x und y) müssen der add-Funktion übergeben werden.",'lonlatAddError':"Beide Werte (lon und lat) müssen der add-Funktion übergeben werden.",'pixelAddError':"Beide Werte (x und y) müssen der add-Funktion übergeben werden.",'unsupportedGeometryType':"Nicht unterstützter Geometrie-Typ: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition fehlgeschlagen: Element mit Id ${elemId} möglicherweise falsch platziert.",'filterEvaluateNotImplemented':"„evaluate“ ist für diesen Filter-Typ nicht implementiert."});OpenLayers.Lang["el"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'scale':"Κλίμακα ~ 1 : ${scaleDenom}"});OpenLayers.Lang.en={'unhandledRequest':"Unhandled request return ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Base Layer",'sameProjection':"The overview map only works when it is in the same projection as the main map",'readNotImplemented':"Read not implemented.",'writeNotImplemented':"Write not implemented.",'noFID':"Can't update a feature for which there is no FID.",'errorLoadingGML':"Error in loading GML file ${url}",'browserNotSupported':"Your browser does not support vector rendering. Currently supported renderers are:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : component should be an ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent called on layer with no renderer. This usually means you "+"destroyed a layer, but not some handler which is associated with it.",'minZoomLevelError':"The minZoomLevel property is only intended for use "+"with the FixedZoomLevels-descendent layers. That this "+"wfs layer checks for minZoomLevel is a relic of the"+"past. We cannot, however, remove it without possibly "+"breaking OL based applications that may depend on it."+" Therefore we are deprecating it -- the minZoomLevel "+"check below will be removed at 3.0. Please instead "+"use min/max resolution setting as described here: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS Transaction: SUCCESS ${response}",'commitFailed':"WFS Transaction: FAILED ${response}",'googleWarning':"The Google Layer was unable to load correctly.<br><br>"+"To get rid of this message, select a new BaseLayer "+"in the layer switcher in the upper-right corner.<br><br>"+"Most likely, this is because the Google Maps library "+"script was either not included, or does not contain the "+"correct API key for your site.<br><br>"+"Developers: For help getting this working correctly, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>click here</a>",'getLayerWarning':"The ${layerType} Layer was unable to load correctly.<br><br>"+"To get rid of this message, select a new BaseLayer "+"in the layer switcher in the upper-right corner.<br><br>"+"Most likely, this is because the ${layerLib} library "+"script was not correctly included.<br><br>"+"Developers: For help getting this working correctly, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>click here</a>",'scale':"Scale = 1 : ${scaleDenom}",'W':'W','E':'E','N':'N','S':'S','layerAlreadyAdded':"You tried to add the layer: ${layerName} to the map, but it has already been added",'reprojectDeprecated':"You are using the 'reproject' option "+"on the ${layerName} layer. This option is deprecated: "+"its use was designed to support displaying data over commercial "+"basemaps, but that functionality should now be achieved by using "+"Spherical Mercator support. More information is available from "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"This method has been deprecated and will be removed in 3.0. "+"Please use ${newMethod} instead.",'boundsAddError':"You must pass both x and y values to the add function.",'lonlatAddError':"You must pass both lon and lat values to the add function.",'pixelAddError':"You must pass both x and y values to the add function.",'unsupportedGeometryType':"Unsupported geometry type: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition failed: element with id ${elemId} may be misplaced.",'end':'','filterEvaluateNotImplemented':"evaluate is not implemented for this filter type."};OpenLayers.Lang.es={'unhandledRequest':"Respuesta a petición no gestionada ${statusText}",'permalink':"Enlace permanente",'overlays':"Capas superpuestas",'baseLayer':"Capa Base",'sameProjection':"El mini mapa sólo funciona si está en la misma proyección que el mapa principal",'readNotImplemented':"Lectura no implementada.",'writeNotImplemented':"Escritura no implementada.",'noFID':"No se puede actualizar un elemento para el que no existe FID.",'errorLoadingGML':"Error cargando el fichero GML ${url}",'browserNotSupported':"Su navegador no soporta renderización vectorial. Los renderizadores soportados actualmente son:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : el componente debe ser del tipo ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent llamado en una capa sin renderizador. Esto normalmente quiere decir que "+"se ha destruido una capa, pero no el manejador asociado a ella.",'minZoomLevelError':"La propiedad minZoomLevel debe sólo utilizarse "+"con las capas que tienen FixedZoomLevels. El hecho de que "+"una capa wfs compruebe minZoomLevel is una reliquia del "+"pasado. Sin embargo, no podemos eliminarla sin discontinuar "+"probablemente las aplicaciones OL que puedan depender de ello. "+"Así pues estamos haciéndolo obsoleto --la comprobación "+"minZoomLevel se eliminará en la versión 3.0. Utilice el ajuste "+"de resolution min/max en su lugar, tal como se describe aquí: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transacción WFS: ÉXITO ${response}",'commitFailed':"Transacción WFS: FALLÓ ${response}",'googleWarning':"La capa Google no pudo ser cargada correctamente.<br><br>"+"Para evitar este mensaje, seleccione una nueva Capa Base "+"en el selector de capas en la esquina superior derecha.<br><br>"+"Probablemente, esto se debe a que el script de la biblioteca de "+"Google Maps no fue correctamente incluido en su página, o no "+"contiene la clave del API correcta para su sitio.<br><br>"+"Desarrolladores: Para ayudar a hacer funcionar esto correctamente, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>haga clic aquí</a>",'getLayerWarning':"La capa ${layerType} no pudo ser cargada correctamente.<br><br>"+"Para evitar este mensaje, seleccione una nueva Capa Base "+"en el selector de capas en la esquina superior derecha.<br><br>"+"Probablemente, esto se debe a que el script de "+"la biblioteca ${layerLib} "+"no fue correctamente incluido en su página.<br><br>"+"Desarrolladores: Para ayudar a hacer funcionar esto correctamente, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>haga clic aquí</a>",'scale':"Escala = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Intentó añadir la capa: ${layerName} al mapa, pero ya había sido añadida previamente",'reprojectDeprecated':"Está usando la opción 'reproject' en la capa "+"${layerName}. Esta opción está obsoleta: su uso fue diseñado "+"para soportar la visualización de datos sobre mapas base comerciales, "+"pero esa funcionalidad debería conseguirse ahora mediante el soporte "+"de la proyección Spherical Mercator. Más información disponible en "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Este método está obsoleto y se eliminará en la versión 3.0. "+"Por favor utilice el método ${newMethod} en su lugar.",'boundsAddError':"Debe proporcionar los valores x e y a la función add.",'lonlatAddError':"Debe proporcionar los valores lon y lat a la función add.",'pixelAddError':"Debe proporcionar los valores x e y a la función add.",'unsupportedGeometryType':"Tipo de geometría no soportada: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition falló: el elemento con id ${elemId} puede haberse colocado de manera errónea.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluate no está implementado para este tipo de filtro.",'end':''};OpenLayers.Lang["fi"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'permalink':"Ikilinkki",'overlays':"Kerrokset",'baseLayer':"Peruskerros",'sameProjection':"Yleiskuvakarttaa voi käyttää vain, kun sillä on sama projektio kuin pääkartalla.",'W':"L",'E':"I",'N':"P",'S':"E"});OpenLayers.Lang["fr"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Requête non gérée, retournant ${statusText}",'permalink':"Permalien",'overlays':"Calques",'baseLayer':"Calque de base",'sameProjection':"La carte de situation ne fonctionne que lorsque sa projection est la même que celle de la carte principale",'readNotImplemented':"Lecture non implémentée.",'writeNotImplemented':"Ecriture non implémentée.",'noFID':"Impossible de mettre à jour un objet sans identifiant (fid).",'errorLoadingGML':"Erreur au chargement du fichier GML ${url}",'browserNotSupported':"Votre navigateur ne supporte pas le rendu vectoriel. Les renderers actuellement supportés sont : \n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : le composant devrait être de type ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent a été appelé sur un calque sans renderer. Cela signifie généralement que vous avez détruit cette couche, mais que vous avez conservé un handler qui lui était associé.",'minZoomLevelError':"La propriété minZoomLevel doit seulement être utilisée pour des couches FixedZoomLevels-descendent. Le fait que cette couche WFS vérifie la présence de minZoomLevel est une relique du passé. Nous ne pouvons toutefois la supprimer sans casser des applications qui pourraient en dépendre. C\'est pourquoi nous la déprécions -- la vérification du minZoomLevel sera supprimée en version 3.0. A la place, merci d\'utiliser les paramètres de résolutions min/max tel que décrit sur : http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transaction WFS : SUCCES ${response}",'commitFailed':"Transaction WFS : ECHEC ${response}",'googleWarning':"La couche Google n\'a pas été en mesure de se charger correctement.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePour supprimer ce message, choisissez une nouvelle BaseLayer dans le sélecteur de couche en haut à droite.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eCela est possiblement causé par la non-inclusion de la librairie Google Maps, ou alors parce que la clé de l\'API ne correspond pas à votre site.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDéveloppeurs : pour savoir comment corriger ceci, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3ecliquez ici\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"La couche ${layerType} n\'est pas en mesure de se charger correctement.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePour supprimer ce message, choisissez une nouvelle BaseLayer dans le sélecteur de couche en haut à droite.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eCela est possiblement causé par la non-inclusion de la librairie ${layerLib}.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDéveloppeurs : pour savoir comment corriger ceci, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3ecliquez ici\x3c/a\x3e",'scale':"Echelle ~ 1 : ${scaleDenom}",'W':"O",'E':"E",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Vous avez essayé d\'ajouter à la carte le calque : ${layerName}, mais il est déjà présent",'reprojectDeprecated':"Vous utilisez l\'option \'reproject\' sur la couche ${layerName}. Cette option est dépréciée : Son usage permettait d\'afficher des données au dessus de couches raster commerciales.Cette fonctionalité est maintenant supportée en utilisant le support de la projection Mercator Sphérique. Plus d\'information est disponible sur http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Cette méthode est dépréciée, et sera supprimée à la version 3.0. Merci d\'utiliser ${newMethod} à la place.",'boundsAddError':"Vous devez passer les deux valeurs x et y à la fonction add.",'lonlatAddError':"Vous devez passer les deux valeurs lon et lat à la fonction add.",'pixelAddError':"Vous devez passer les deux valeurs x et y à la fonction add.",'unsupportedGeometryType':"Type de géométrie non supporté : ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition a échoué: l\'élément d\'id ${elemId} pourrait être mal positionné.",'filterEvaluateNotImplemented':"évaluer n\'a pas encore été implémenté pour ce type de filtre."});OpenLayers.Lang["fur"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'permalink':"Leam Permanent",'overlays':"Livei parsore",'baseLayer':"Livel di base",'browserNotSupported':"Il to sgarfadôr nol supuarte la renderizazion vetoriâl. Al moment a son supuartâts:\n${renderers}",'scale':"Scjale = 1 : ${scaleDenom}",'W':"O",'E':"E",'N':"N",'S':"S"});OpenLayers.Lang["gl"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Solicitude non xerada; a resposta foi: ${statusText}",'permalink':"Ligazón permanente",'overlays':"Capas superpostas",'baseLayer':"Capa base",'sameProjection':"A vista xeral do mapa só funciona cando está na mesma proxección có mapa principal",'readNotImplemented':"Lectura non implementada.",'writeNotImplemented':"Escritura non implementada.",'noFID':"Non se pode actualizar a funcionalidade para a que non hai FID.",'errorLoadingGML':"Erro ao cargar o ficheiro GML $(url)",'browserNotSupported':"O seu navegador non soporta a renderización de vectores. Os renderizadores soportados actualmente son:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: o compoñente debera ser de tipo ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent ten sido chamado a unha capa sen renderizador. Isto normalmente significa que destruíu unha capa, mais non o executador que está asociado con ela.",'minZoomLevelError':"A propiedade minZoomLevel é só para uso conxuntamente coas capas FixedZoomLevels-descendent. O feito de que esa capa wfs verifique o minZoomLevel é unha reliquia do pasado. Non podemos, con todo, eliminala sen a posibilidade de non romper as aplicacións baseadas en OL que poidan depender dela. Por iso a estamos deixando obsoleta (a comprobación minZoomLevel de embaixo será eliminada na versión 3.0). Por favor, no canto diso use o axuste de resolución mín/máx tal e como está descrito aquí: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transacción WFS: ÉXITO ${response}",'commitFailed':"Transacción WFS: FALLIDA ${response}",'googleWarning':"A capa do Google non puido cargarse correctamente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePara evitar esta mensaxe, escolla unha nova capa base no seleccionador de capas na marxe superior dereita.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eProbablemente, isto acontece porque a escritura da libraría do Google Maps ou ben non foi incluída ou ben non contén a clave API correcta para o seu sitio.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDesenvolvedores: para axudar a facer funcionar isto correctamente, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3epremede aquí\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"A capa ${layerType} foi incapaz de cargarse correctamente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePara evitar esta mensaxe, escolla unha nova capa base no seleccionador de capas na marxe superior dereita.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eProbablemente, isto acontece porque a escritura da libraría ${layerLib} non foi ben incluída.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDesenvolvedores: para axudar a facer funcionar isto correctamente, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3epremede aquí\x3c/a\x3e",'scale':"Escala = 1 : ${scaleDenom}",'W':"O",'E':"L",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Intentou engadir a capa: ${layerName} ao mapa, pero xa fora engadida",'reprojectDeprecated':"Está usando a opción \"reproject\" na capa ${layerName}. Esta opción está obsoleta: o seu uso foi deseñado para a visualización de datos sobre mapas base comerciais, pero esta funcionalidade debera agora ser obtida utilizando a proxección Spherical Mercator. Hai dispoñible máis información en http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Este método está obsoleto e será eliminado na versión 3.0. Por favor, no canto deste use ${newMethod}.",'boundsAddError':"Debe achegar os valores x e y á función add.",'lonlatAddError':"Debe achegar tanto o valor lon coma o lat á función add.",'pixelAddError':"Debe achegar os valores x e y á función add.",'unsupportedGeometryType':"Tipo xeométrico non soportado: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition fallou: o elemento con id ${elemId} pode non estar na súa posición.",'filterEvaluateNotImplemented':"avaliar non está implementado para este tipo de filtro."});OpenLayers.Lang["gsw"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Nit behandleti Aafrogsruckmäldig ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Iberlagerige",'baseLayer':"Grundcharte",'sameProjection':"D Ibersichts-Charte funktioniert nume, wänn si di glych Projäktion brucht wie d Hauptcharte",'readNotImplemented':"Läse nit implementiert.",'writeNotImplemented':"Schrybe nit implementiert.",'noFID':"E Feature, wu s kei FID derfir git, cha nit aktualisiert wäre.",'errorLoadingGML':"Fähler bim Lade vu dr GML-Datei ${url}",'browserNotSupported':"Dyy Browser unterstitzt kei Vektordarstellig. Aktuäll unterstitzti Renderer:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : Komponänt sott dr Typ ${geomType} syy",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent isch uf eme Layer ohni Renderer ufgruefe wore. Des heisst normalerwys, ass Du e Layer kaputt gmacht hesch, aber nit dr Handler, wu derzue ghert.",'minZoomLevelError':"D minZoomLevel-Eigeschaft isch nume dänk fir d Layer, wu vu dr FixedZoomLevels abstamme. Ass dää wfs-Layer minZoomLevel prieft, scih e Relikt us dr Vergangeheit. Mir chenne s aber nit ändere ohni OL_basierti Aawändige villicht kaputt gehn, wu dervu abhänge.  Us däm Grund het die Funktion d Eigeschaft \'deprecated\' iberchuu. D minZoomLevel-Priefig unte wird in dr Version 3.0 usegnuu. Bitte verwänd statt däm e min/max-Uflesig wie s do bschriben isch: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS-Transaktion: ERFOLGRYCH ${response}",'commitFailed':"WFS-Transaktion: FÄHLGSCHLAA ${response}",'googleWarning':"Dr Google-Layer het nit korräkt chenne glade wäre.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eGo die Mäldig nimi z kriege, wehl e andere Hintergrundlayer us em LayerSwitcher im rächte obere Ecke.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDää Fähler git s seli hyfig, wel s Skript vu dr Google-Maps-Bibliothek nit yybunde woren isch oder wel s kei giltige API-Schlissel fir Dyy URL din het.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eEntwickler: Fir Hilf zum korräkte Yybinde vum Google-Layer \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3edoo drucke\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"Dr ${layerType}-Layer het nit korräkt chenne glade wäre.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eGo die Mäldig nimi z kriege, wehl e andere Hintergrundlayer us em LayerSwitcher im rächte obere Ecke.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDää Fähler git s seli hyfig, wel s Skript vu dr \'${layerLib}\'-Bibliothek nit yybunde woren isch oder wel s kei giltige API-Schlissel fir Dyy URL din het.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eEntwickler: Fir Hilf zum korräkte Yybinde vu Layer \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3edoo drucke\x3c/a\x3e",'scale':"Maßstab = 1 : ${scaleDenom}",'W':"W",'E':"O",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Du hesch versuecht dää Layer in d Charte yyzfiege: ${layerName}, aber är isch schoi yygfiegt",'reprojectDeprecated':"Du bruchsch d \'reproject\'-Option bim ${layerName}-Layer. Die Option isch nimi giltig: si isch aagleit wore go   Date iber kommerziälli Grundcharte lege, aber des sott mer jetz mache mit dr Unterstitzig vu Spherical Mercator. Meh Informatione git s uf http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Die Methode isch veraltet un wird us dr Version 3.0 usegnuu. Bitte verwäbnd statt däm ${newMethod}.",'boundsAddError':"Du muesch e x-Wärt un e y-Wärt yygee bi dr Zuefieg-Funktion",'lonlatAddError':"Du meusch e Lengi- un e Breiti-Grad yygee bi dr Zuefieg-Funktion.",'pixelAddError':"Du muesch x- un y-Wärt aagee bi dr Zuefieg-Funktion.",'unsupportedGeometryType':"Nit unterstitze Geometrii-Typ: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition fählgschlaa: Elemänt mit ID ${elemId} isch villicht falsch gsetzt.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluiere isch nit implemäntiert in däm Filtertyp."});OpenLayers.Lang["hr"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Nepodržani zahtjev ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Osnovna karta",'sameProjection':"Pregledna karta radi jedino kao je u istoj projekciji kao i glava karta",'readNotImplemented':"Čitanje nije implementirano.",'writeNotImplemented':"Pisanje nije implementirano.",'noFID':"Ne mogu ažurirati značajku za koju ne postoji FID.",'errorLoadingGML':"Greška u učitavanju GML datoteke ${url}",'browserNotSupported':"Vaš preglednik ne podržava vektorsko renderiranje. Trenutno podržani rendereri su: ${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : komponenta bi trebala biti ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent je pozvao Layer bez renderera. Ovo obično znači da ste uništiili Layer, a ne neki Handler koji je povezan s njim.",'commitSuccess':"WFS Transakcija: USPJEŠNA ${response}",'commitFailed':"WFS Transakcija: NEUSPJEŠNA ${response}",'scale':"Mjerilo = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Pokušali ste dodati layer:  ${layerName} na kartu, ali je već dodan",'methodDeprecated':"Ova metoda nije odobrena i biti će maknuta u 3.0. Koristite ${newMethod}.",'boundsAddError':"Morate dati obje vrijednosti ,  x i y  da bi dodali funkciju.",'lonlatAddError':"Morate dati obje vrijednosti , (lon i lat) da bi dodali funkciju.",'pixelAddError':"Morate dati obje vrijednosti ,  x i y  da bi dodali funkciju.",'unsupportedGeometryType':"Nepodržani tip geometrije: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition nije uspjelo: element sa id ${elemId} može biti krivo smješten."});OpenLayers.Lang["hsb"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Wotmołwa njewobdźěłaneho naprašowanja ${statusText}",'permalink':"Trajny wotkaz",'overlays':"Naworštowanja",'baseLayer':"Zakładna runina",'sameProjection':"Přehladowa karta jenož funguje, hdyž je w samsnej projekciji kaž hłowna karta",'readNotImplemented':"Čitanje njeimplementowane.",'writeNotImplemented':"Pisanje njeimplementowane.",'noFID':"Funkcija, za kotruž FID njeje, njeda so aktualizować.",'errorLoadingGML':"Zmylk při začitowanju dataje ${url}",'browserNotSupported':"Twój wobhladowak wektorowe rysowanje njepodpěruje. Tuchwilu podpěrowane rysowaki su:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: komponenta měła ${geomType} być",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent bu na woršće bjez rysowak zawołany. To zwjetša woznamjenja, zo sy worštu zničił, ale nic wobdźěłak, kotryž je z njej zwjazany.",'minZoomLevelError':"Kajkosć minZoomLevel je jenož za wužiwanje z worštami myslena, kotrež wot FixedZoomLevels pochadźeja. Zo tuta woršta wfs za minZoomLevel přepruwuje, je relikt zańdźenosće. Njemóžemy wšak ju wotstronić, bjeztoho zo aplikacije, kotrež na OpenLayers bazěruja a snano tutu kajkosć wužiwaja, hižo njefunguja. Tohodla smy ju jako zestarjenu woznamjenili -- přepruwowanje za minZoomLevel budu so we wersiji 3.0 wotstronjeć. Prošu wužij město toho nastajenje min/max, kaž je tu wopisane: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS-Transakcija: WUSPĚŠNA ${response}",'commitFailed':"WFS-Transakcija: NJEPORADŹENA ${response}",'googleWarning':"Woršta Google njemóžeše so korektnje začitać.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eZo by tutu zdźělenku wotbył, wubjer nowy BaseLayer z wuběra worštow horjeka naprawo.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eNajskerje so to stawa, dokelž skript biblioteki Google Maps pak njebu zapřijaty pak njewobsahuje korektny kluč API za twoje sydło.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eWuwiwarjo: Za pomoc ke korektnemu fungowanju worštow\n\x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3etu kliknyć\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"Woršta ${layerType} njemóžeše so korektnje začitać.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eZo by tutu zdźělenku wotbył, wubjer nowy BaseLayer z wuběra worštow horjeka naprawo.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eNajskerje so to stawa, dokelž skript biblioteki ${layerLib} njebu korektnje zapřijaty.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eWuwiwarjo: Za pomoc ke korektnemu fungowanju worštow\n\x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3etu kliknyć\x3c/a\x3e",'scale':"Měritko = 1 : ${scaleDenom}",'W':"Z",'E':"W",'N':"S",'S':"J",'layerAlreadyAdded':"Sy spytał runinu ${layerName} karće dodać, ale je so hižo dodała",'reprojectDeprecated':"Wužiwaš opciju \"reproject\" wořšty ${layerName}. Tuta opcija je zestarjena: jeje wužiwanje bě myslene, zo by zwobraznjenje datow nad komercielnymi bazowymi kartami podpěrało, ale funkcionalnosć měła so nětko z pomocu Sperical Mercator docpěć. Dalše informacije steja na http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator k dispoziciji.",'methodDeprecated':"Tuta metoda je so njeschwaliła a budźe so w 3.0 wotstronjeć. Prošu wužij ${newMethod} město toho.",'boundsAddError':"Dyrbiš hódnotu x kaž tež y funkciji \"add\" přepodać.",'lonlatAddError':"Dyrbiš hódnotu lon kaž tež lat funkciji \"add\" přepodać.",'pixelAddError':"Dyrbiš hódnotu x kaž tež y funkciji \"add\" přepodać.",'unsupportedGeometryType':"Njepodpěrowany geometrijowy typ: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition je so njeporadźił: element z id ${elemId} bu snano wopak zaměstnjeny.",'filterEvaluateNotImplemented':"wuhódnoćenje njeje za tutón filtrowy typ implementowany."});OpenLayers.Lang["hu"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Nem kezelt kérés visszatérése ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Rávetítések",'baseLayer':"Alapréteg",'sameProjection':"Az áttekintő térkép csak abban az esetben működik, ha ugyanazon a vetületen van, mint a fő térkép.",'readNotImplemented':"Olvasás nincs végrehajtva.",'writeNotImplemented':"Írás nincs végrehajtva.",'noFID':"Nem frissíthető olyan jellemző, amely nem rendelkezik FID-del.",'errorLoadingGML':"Hiba GML-fájl betöltésekor ${url}",'browserNotSupported':"A böngészője nem támogatja a vektoros renderelést. A jelenleg támogatott renderelők:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : az összetevőnek ilyen típusúnak kell lennie: ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent réteget hívott meg renderelő nélkül. Ez rendszerint azt jelenti, hogy megsemmisített egy fóliát, de néhány ahhoz társított kezelőt nem.",'minZoomLevelError':"A minZoomLevel tulajdonságot csak a következővel való használatra szánták: FixedZoomLevels-leszármazott fóliák. Ez azt jelenti, hogy a minZoomLevel wfs fólia jelölőnégyzetei már a múlté. Mi azonban nem távolíthatjuk el annak a veszélye nélkül, hogy az esetlegesen ettől függő OL alapú alkalmazásokat tönkretennénk. Ezért ezt érvénytelenítjük -- a minZoomLevel az alul levő jelölőnégyzet a 3.0-s verzióból el lesz távolítva. Kérjük, helyette használja a  min/max felbontás beállítást, amelyről az alábbi helyen talál leírást: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS tranzakció: SIKERES ${response}",'commitFailed':"WFS tranzakció: SIKERTELEN ${response}",'googleWarning':"A Google fólia betöltése sikertelen.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eAhhoz, hogy ez az üzenet eltűnjön, válasszon egy új BaseLayer fóliát a jobb felső sarokban található fóliakapcsoló segítségével.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eNagy valószínűséggel ez azért van, mert a Google Maps könyvtár parancsfájlja nem található, vagy nem tartalmazza az Ön oldalához tartozó megfelelő API-kulcsot.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eFejlesztőknek: A helyes működtetésre vonatkozó segítség az alábbi helyen érhető el, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3ekattintson ide\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"A(z) ${layerType} fólia nem töltődött be helyesen.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eAhhoz, hogy ez az üzenet eltűnjön, válasszon egy új BaseLayer fóliát a jobb felső sarokban található fóliakapcsoló segítségével.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eNagy valószínűséggel ez azért van, mert a(z) ${layerLib} könyvtár parancsfájlja helytelen.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eFejlesztőknek: A helyes működtetésre vonatkozó segítség az alábbi helyen érhető el, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3ekattintson ide\x3c/a\x3e",'scale':"Lépték = 1 : ${scaleDenom}",'W':"Ny",'E':"K",'N':"É",'S':"D",'layerAlreadyAdded':"Megpróbálta hozzáadni a(z) ${layerName} fóliát a térképhez, de az már hozzá van adva",'reprojectDeprecated':"Ön a \'reproject\' beállítást használja a(z) ${layerName} fólián. Ez a beállítás érvénytelen: használata az üzleti alaptérképek fölötti adatok megjelenítésének támogatására szolgált, de ezt a funkció ezentúl a Gömbi Mercator használatával érhető el. További információ az alábbi helyen érhető el: http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator",'methodDeprecated':"Ez a módszer érvénytelenítve lett és a 3.0-s verzióból el lesz távolítva. Használja a(z) ${newMethod} módszert helyette.",'boundsAddError':"Az x és y értékeknek egyaránt meg kell felelnie, hogy a funkciót hozzáadhassa.",'lonlatAddError':"A hossz. és szél. értékeknek egyaránt meg kell felelnie, hogy a funkciót hozzáadhassa.",'pixelAddError':"Az x és y értékeknek egyaránt meg kell felelnie, hogy a funkciót hozzáadhassa.",'unsupportedGeometryType':"Nem támogatott geometriatípus: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition sikertelen: lehetséges, hogy a(z) ${elemId} azonosítójú elem téves helyre került.",'filterEvaluateNotImplemented':"ennél a szűrőtípusnál kiértékelés nem hajtódik végre."});OpenLayers.Lang["ia"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Le responsa a un requesta non esseva maneate: ${statusText}",'permalink':"Permaligamine",'overlays':"Superpositiones",'baseLayer':"Strato de base",'sameProjection':"Le mini-carta functiona solmente si illo es in le mesme projection que le carta principal",'readNotImplemented':"Lectura non implementate.",'writeNotImplemented':"Scriptura non implementate.",'noFID':"Non pote actualisar un elemento sin FID.",'errorLoadingGML':"Error al cargamento del file GML ${url}",'browserNotSupported':"Tu navigator non supporta le rendition de vectores. Le renditores actualmente supportate es:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: le componente debe esser del typo ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent ha essite appellate in un strato sin renditor. Isto significa generalmente que tu ha destruite un strato, ma lassava un gestor associate con illo.",'minZoomLevelError':"Le proprietate minZoomLevel es solmente pro uso con le stratos descendente de FixedZoomLevels. Le facto que iste strato WFS verifica minZoomLevel es un reliquia del passato. Nonobstante, si nos lo remove immediatemente, nos pote rumper applicationes a base de OL que depende de illo. Ergo nos lo declara obsolete; le verification de minZoomLevel in basso essera removite in version 3.0. Per favor usa in su loco le configuration de resolutiones min/max como describite a: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transaction WFS: SUCCESSO ${response}",'commitFailed':"Transaction WFS: FALLEVA ${response}",'googleWarning':"Le strato Google non poteva esser cargate correctemente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePro disfacer te de iste message, selige un nove BaseLayer in le selector de strato in alto a dextra.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eMulto probabilemente, isto es proque le script del libreria de Google Maps non esseva includite o non contine le clave API correcte pro tu sito.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDisveloppatores: Pro adjuta de corriger isto, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3eclicca hic\x3c/a",'getLayerWarning':"Le strato ${layerType} non poteva esser cargate correctemente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePro disfacer te de iste message, selige un nove BaseLayer in le selector de strato in alto a dextra.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eMulto probabilemente, isto es proque le script del libreria de ${layerLib} non esseva correctemente includite.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDisveloppatores: Pro adjuta de corriger isto, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eclicca hic\x3c/a\x3e",'scale':"Scala = 1 : ${scaleDenom}",'W':"W",'E':"E",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Tu tentava adder le strato: ${layerName} al carta, ma illo es ja presente",'reprojectDeprecated':"Tu usa le option \'reproject\' in le strato ${layerName} layer. Iste option es obsolescente: illo esseva pro poter monstrar datos super cartas de base commercial, ma iste functionalitate pote ora esser attingite con le uso de Spherical Mercator. Ulterior information es disponibile a http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Iste methodo ha essite declarate obsolescente e essera removite in version 3.0. Per favor usa ${newMethod} in su loco.",'boundsAddError':"Tu debe passar le duo valores x e y al function add.",'lonlatAddError':"Tu debe passar le duo valores lon e lat al function add.",'pixelAddError':"Tu debe passar le duo valores x e y al function add.",'unsupportedGeometryType':"Typo de geometria non supportate: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition falleva: le elemento con id ${elemId} pote esser mal placiate.",'filterEvaluateNotImplemented':"\"evaluate\" non es implementate pro iste typo de filtro."});OpenLayers.Lang["is"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'permalink':"Varanlegur tengill",'overlays':"Þekjur",'baseLayer':"Grunnlag",'sameProjection':"Yfirlitskortið virkar aðeins ef það er í sömu vörpun og aðalkortið",'readNotImplemented':"Skrifun er óútfærð.",'writeNotImplemented':"Lestur er óútfærður.",'errorLoadingGML':"Villa kom upp við að hlaða inn GML skránni ${url}",'scale':"Skali = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Þú reyndir að bæta laginu ${layerName} á kortið en það er þegar búið að bæta því við",'methodDeprecated':"Þetta fall hefur verið úrelt og verður fjarlægt í 3.0. Notaðu ${newMethod} í staðin."});OpenLayers.Lang.it={'unhandledRequest':"Codice di ritorno della richiesta ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Livello base",'sameProjection':"La mini mappa funziona solamente se ha la stessa proiezione della mappa principale",'readNotImplemented':"Lettura non implementata.",'writeNotImplemented':"Scrittura non implementata.",'noFID':"Impossibile aggiornare un elemento grafico che non abbia il FID.",'errorLoadingGML':"Errore nel caricamento del file GML ${url}",'browserNotSupported':"Il tuo browser non supporta il rendering vettoriale. I renderizzatore attualemnte supportati sono:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : il componente dovrebbe essere di tipo ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent chiamata su di un livello senza renderizzatore. Ciò significa che "+"il livello è stato cancellato, ma non i gestori associati ad esso.",'minZoomLevelError':"La proprietà minZoomLevel è da utilizzare solamente "+"con livelli che abbiano FixedZoomLevels. Il fatto che "+"questo livello wfs controlli la proprietà minZoomLevel è "+"un retaggio del passato. Non possiamo comunque rimuoverla "+"senza rompere le vecchie applicazioni che dipendono su di essa."+"Quindi siamo costretti a deprecarla -- minZoomLevel "+"e sarà rimossa dalla vesione 3.0. Si prega di utilizzare i "+"settaggi di risoluzione min/max come descritto qui: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transazione WFS: SUCCESS ${response}",'commitFailed':"Transazione WFS: FAILED ${response}",'googleWarning':"Il livello Google non è riuscito a caricare correttamente.<br><br>"+"Per evitare questo messaggio, seleziona un nuovo BaseLayer "+"nel selettore di livelli nell'angolo in alto a destra.<br><br>"+"Più precisamente, ciò accade perchè la libreria Google Maps "+"non è stata inclusa nella pagina, oppure non contiene la "+"corretta API key per il tuo sito.<br><br>"+"Sviluppatori: Per aiuto su come farlo funzionare correttamente, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>clicca qui</a>",'getLayerWarning':"Il livello ${layerType} non è riuscito a caricare correttamente.<br><br>"+"Per evitare questo messaggio, seleziona un nuovo BaseLayer "+"nel selettore di livelli nell'angolo in alto a destra.<br><br>"+"Più precisamente, ciò accade perchè la libreria ${layerLib} "+"non è stata inclusa nella pagina.<br><br>"+"Sviluppatori: Per aiuto su come farlo funzionare correttamente, "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>clicca qui</a>",'scale':"Scala = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Stai cercando di aggiungere il livello: ${layerName} alla mappa, ma tale livello è già stato aggiunto.",'reprojectDeprecated':"Stai utilizzando l'opzione 'reproject' sul livello ${layerName}. "+"Questa opzione è deprecata: il suo utilizzo è stato introdotto per"+"supportare il disegno dei dati sopra mappe commerciali, ma tale "+"funzionalità dovrebbe essere ottenuta tramite l'utilizzo della proiezione "+"Spherical Mercator. Per maggiori informazioni consultare qui "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Questo metodo è stato deprecato e sarà rimosso dalla versione 3.0. "+"Si prega di utilizzare il metodo ${newMethod} in alternativa.",'boundsAddError':"Devi specificare i valori di x e y alla funzione add.",'lonlatAddError':"Devi specificare i valori di lon e lat alla funzione add.",'pixelAddError':"Devi specificare i valori di x e y alla funzione add.",'unsupportedGeometryType':"Tipo di geometria non supportata: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition fallita: l'elemento con id ${elemId} è posizionato in modo errato.",'end':''};OpenLayers.Lang["ja"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"未処理の要求は ${statusText} を返します",'permalink':"パーマリンク",'overlays':"オーバーレイ",'baseLayer':"基底レイヤー",'sameProjection':"概観地図はメインの地図と同じ投影法をとる場合のみ機能します",'readNotImplemented':"読み込みは実装されていません。",'writeNotImplemented':"書き込みは実装されていません。",'noFID':"FID のない地物は更新できません。",'errorLoadingGML':"GML ファイル ${url} の読み込みエラー",'browserNotSupported':"あなたのブラウザはベクターグラフィックスの描写に対応していません。現時点で対応しているソフトウェアは以下のものです。\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: 要素は ${geomType} であるべきです",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent がレンダラーのないレイヤーから呼ばれました。通常、これはあなたがレイヤーを、それに関連づけられたいくつかのハンドラを除いて、破壊してしまったことを意味します。",'minZoomLevelError':"minZoomLevel プロパティは FixedZoomLevels を継承するレイヤーでの使用のみを想定しています。この minZoomLevel に対する WFS レイヤーの検査は歴史的なものです。しかしながら、この検査を除去するとそれに依存する OpenLayers ベースのアプリケーションを破壊してしまう可能性があります。よって廃止が予定されており、この minZoomLevel 検査はバージョン3.0で除去されます。代わりに、http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels で解説されている、最小および最大解像度設定を使用してください。",'commitSuccess':"WFS トランザクション: 成功 ${response}",'commitFailed':"WFS トランザクション: 失敗 ${response}",'googleWarning':"Google レイヤーが正しく読み込みを行えませんでした。\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eこのメッセージを消すには、右上の隅にあるレイヤー切り替え部分で新しい基底レイヤーを選んでください。\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eおそらく、これは Google マップ用ライブラリのスクリプトが組み込まれていないか、あなたのサイトに対応する正しい API キーが設定されていないためです。\x3cbr\x3e\x3cbr\x3e開発者の方へ: 正しい動作をさせるために\x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3eこちらのウィキ\x3c/a\x3eを参照してください。",'getLayerWarning':"${layerType} レイヤーが正しく読み込みを行えませんでした。\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eこのメッセージを消すには、右上の隅にあるレイヤー切り替え部分で新しい基底レイヤーを選んでください。\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eおそらく、これは ${layerLib} ライブラリのスクリプトが正しく組み込まれていないためです。\x3cbr\x3e\x3cbr\x3e開発者の方へ: 正しい動作をさせるために\x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eこちらのウィキ\x3c/a\x3eを参照してください。",'scale':"縮尺 = 1 : ${scaleDenom}",'W':"西",'E':"東",'N':"北",'S':"南",'layerAlreadyAdded':"あなたは「${layerName}」を地図に追加しようと試みましたが、そのレイヤーは既に追加されています",'reprojectDeprecated':"あなたは「${layerName}」レイヤーで reproject オプションを使っています。このオプションは商用の基底地図上に情報を表示する目的で設計されましたが、現在ではその機能は Spherical Mercator サポートを利用して実現されており、このオプションの使用は非推奨です。追加の情報は http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator で入手できます。",'methodDeprecated':"このメソッドは廃止が予定されており、バージョン3.0で除去されます。代わりに ${newMethod} を使用してください。",'boundsAddError':"x と y 両方の値を add 関数に渡さなければなりません。",'lonlatAddError':"lon と lat 両方の値を add 関数に渡さなければなりません。",'pixelAddError':"x と y の値両方を add 関数に渡さなければなりません。",'unsupportedGeometryType':"未対応の形状型: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition が失敗しました: id ${elemId} をもつ要素が誤った位置にある可能性があります。",'filterEvaluateNotImplemented':"このフィルター型について evaluate は実装されていません。"});OpenLayers.Lang["km"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'permalink':"តំណភ្ជាប់អចិន្ត្រៃយ៍",'baseLayer':"ស្រទាប់បាត​",'errorLoadingGML':"កំហុសកំឡុងពេលផ្ទុកឯកសារ GML ${url}",'scale':"មាត្រដ្ឋាន = ១ ៖ ${scaleDenom}"});OpenLayers.Lang["ksh"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Met dä Antwoot op en Aanfrooch ham_mer nix aanjefange: ${statusText}",'permalink':"Lengk op Duuer",'overlays':"Drövver jelaat",'baseLayer':"Jrund-Nivoh",'sameProjection':"De Övverseeschs_Kaat deiht et bloß, wann se de sälve Projäxjuhn bruche deiht, wi de Houp_Kaat",'readNotImplemented':"„\x3ccode lang=\"en\"\x3eread\x3c/code\x3e“ is em Projramm nit fürjesinn.",'writeNotImplemented':"„\x3ccode lang=\"en\"\x3ewrite\x3c/code\x3e“ is em Projramm nit fürjesinn.",'noFID':"En Saach, woh kein \x3ci lang=\"en\"\x3eFID\x3c/i\x3e för doh es, löht sesch nit ändere.",'errorLoadingGML':"Fähler beim \x3ci lang=\"en\"\x3eGML\x3c/i\x3e-Datei-Laade vun \x3ccode\x3e${url}\x3c/code\x3e",'browserNotSupported':"Dinge Brauser kann kein Väktore ußjävve. De Zoote Ußjaabe, di em Momang jon, sen:\n${renderers}",'componentShouldBe':"\x3ccode lang=\"en\"\x3eaddFeatures\x3c/code\x3e: dä Aandeil sullt vun dä Zoot „\x3ccode lang=\"en\"\x3e${geomType}\x3c/code\x3e“ sin.",'getFeatureError':"\x3ccode lang=\"en\"\x3egetFeatureFromEvent\x3c/code\x3e es vun enem Nivoh opjeroofe woode, woh et kei Projramm zom Ußjävve jit. Dat bedügg för jewöhnlesch, dat De e Nivoh kapott jemaat häs, ävver nit e Projramm för domet ömzejonn, wat domet verbonge es.",'minZoomLevelError':"De Eijeschaff „\x3ccode lang=\"en\"\x3eminZoomLevel\x3c/code\x3e“ es bloß doför jedaach, dat mer se met dä Nivvohß bruch, di vun \x3ccode lang=\"en\"\x3eFixedZoomLevels\x3c/code\x3e affhange don. Dat dat \x3ci lang=\"en\"\x3eWFS\x3c/i\x3e-Nivvoh övverhoup de Eijeschaff „\x3ccode lang=\"en\"\x3eminZoomLevel\x3c/code\x3e“ pröhfe deiht, es noch övveresch vun fröhjer. Mer künne dat ävver jez nit fott lohße, oohne dat mer Jevaa loufe, dat Aanwendunge vun OpenLayers nit mieh loufe, di sesch doh velleijsch noch drop am verlohße sin. Dröm sare mer, dat mer et nit mieh han welle, un de „\x3ccode lang=\"en\"\x3eminZoomLevel\x3c/code\x3e“-Eijeschaff weed hee vun de Version 3.0 af nit mieh jeprööf wäde. Nemm doför de Enstellung för de hühßte un de kleinßte Oplöhsung, esu wi et en http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels opjeschrevve es.",'commitSuccess':"Dä \x3ci lang=\"en\"\x3eWFS\x3c/i\x3e-Vörjang es joot jeloufe: ${response}",'commitFailed':"Dä \x3ci lang=\"en\"\x3eWFS\x3c/i\x3e-Vörjang es scheif jejange: ${response}",'googleWarning':"Dat Nivvoh \x3ccode lang=\"en\"\x3eGoogle\x3c/code\x3e kunnt nit reschtesch jelaade wääde.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3eÖm hee di Nohreesch loß ze krijje, donn en ander Jrund-Nivvoh ußsöhke, rähß bovve en de Äk.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3eWascheinlesch es dat wiel dat \x3ci lang=\"en\"\x3eGoogle-Maps\x3c/i\x3e-Skrepp entweeder nit reschtesch enjebonge wood, udder nit dä reschtejje \x3ci lang=\"en\"\x3eAPI\x3c/i\x3e-Schlößel för Ding Web-ßait scheke deiht.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3eFör Projrammierer jidd_et Hölp do_drövver, \x3ca href=\"http://trac.openlayers.org/wiki/Google\" target=\"_blank\"\x3ewi mer dat aan et Loufe brengk\x3c/a\x3e.",'getLayerWarning':"Dat Nivvoh \x3ccode\x3e${layerType}\x3c/code\x3e kunnt nit reschtesch jelaade wääde.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3eÖm hee di Nohreesch loß ze krijje, donn en ander Jrund-Nivvoh ußsöhkre, rähß bovve en de Äk.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3eWascheinlesch es dat, wiel dat Skrepp \x3ccode\x3e${layerLib}\x3c/code\x3e nit reschtesch enjebonge wood.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3eFör Projrammierer jidd_Et Hölp do_drövver, \x3ca href=\"http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\" target=\"_blank\"\x3ewi mer dat aan et Loufe brengk\x3c/a\x3e.",'scale':"Mohßshtaab = 1 : ${scaleDenom}",'W':"W",'E':"O",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Do häß versöhk, dat Nivvoh \x3ccode\x3e${layerName}\x3c/code\x3e en di Kaat eren ze bränge, et wohr ävver ald do dren.",'reprojectDeprecated':"Do bruchs de Ußwahl \x3ccode\x3ereproject\x3c/code\x3e op däm Nivvoh \x3ccode\x3e${layerName}\x3c/code\x3e. Di Ußwahl es nit mieh jähn jesinn. Se wohr doför jedaach, öm Date op jeschääfsmäßesch eruß jejovve Kaate bovve drop ze moole, wat ävver enzwesche besser met dä Öngershtözung för de ßfääresche Mäkaator Beldscher jeiht. Doh kanns De mieh drövver fenge op dä Sigg: http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Hee di Metood es nim_mih aktoäll un et weed se en dä Version 3.0 nit mieh jävve. Nemm \x3ccode\x3e${newMethod}\x3c/code\x3e doföör.",'boundsAddError':"Do moß beeds vun de \x3ccode\x3ex\x3c/code\x3e un \x3ccode\x3ey\x3c/code\x3e Wääte aan de Fungkßjohn \x3ccode\x3eadd\x3c/code\x3e jävve.",'lonlatAddError':"Do moß beeds \x3ccode\x3elon\x3c/code\x3e un \x3ccode\x3elat\x3c/code\x3e aan de Fungkßjohn \x3ccode\x3eadd\x3c/code\x3e jävve.",'pixelAddError':"Do moß beeds \x3ccode\x3ex\x3c/code\x3e un \x3ccode\x3ey\x3c/code\x3e aan de Fungkßjohn \x3ccode\x3eadd\x3c/code\x3e jävve.",'unsupportedGeometryType':"De Zoot Jommetrii dom_mer nit ongershtöze: \x3ccode\x3e${geomType}\x3c/code\x3e",'pagePositionFailed':"\x3ccode lang=\"en\"\x3eOpenLayers.Util.pagePosition\x3c/code\x3e es donevve jejange: dat Denge met dä Kännong \x3ccode\x3e${elemId}\x3c/code\x3e künnt am verkeehte Plaz sin.",'filterEvaluateNotImplemented':"„\x3ccode lang=\"en\"\x3eevaluate\x3c/code\x3e“ es för di Zoot Fellter nit enjereschdt."});OpenLayers.Lang["nb"]={'unhandledRequest':"Ubehandlet forespørsel returnerte ${statusText}",'permalink':"Kobling til denne siden",'overlays':"Kartlag",'baseLayer':"Bakgrunnskart",'sameProjection':"Oversiktskartet fungerer bare når det har samme projeksjon som hovedkartet",'readNotImplemented':"Lesing er ikke implementert.",'writeNotImplemented':"Skriving er ikke implementert.",'noFID':"Kan ikke oppdatere et feature (et objekt) som ikke har FID.",'errorLoadingGML':"Feil under lasting av GML-fil ${url}",'browserNotSupported':"Din nettleser støtter ikke vektortegning. Tegnemetodene som støttes er:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : komponenten må være en ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent har blitt kjørt mot et lag uten noen tegnemetode. Dette betyr som regel at du "+"fjernet et lag uten å fjerne alle håndterere tilknyttet laget.",'minZoomLevelError':"Egenskapen minZoomLevel er kun ment til bruk på lag "+"basert på FixedZoomLevels. At dette wfs-laget sjekker "+"minZoomLevel er en etterlevning fra tidligere versjoner. Det kan dog ikke "+"tas bort uten å risikere at OL-baserte applikasjoner "+"slutter å virke, så det er merket som foreldet: "+"minZoomLevel i sjekken nedenfor vil fjernes i 3.0. "+"Vennligst bruk innstillingene for min/maks oppløsning "+"som er beskrevet her: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS-transaksjon: LYKTES ${response}",'commitFailed':"WFS-transaksjon: MISLYKTES ${response}",'googleWarning':"Google-laget kunne ikke lastes.<br><br>"+"Bytt til et annet bakgrunnslag i lagvelgeren i "+"øvre høyre hjørne for å slippe denne meldingen.<br><br>"+"Sannsynligvis forårsakes feilen av at Google Maps-biblioteket "+"ikke er riktig inkludert på nettsiden, eller at det ikke er "+"angitt riktig API-nøkkel for nettstedet.<br><br>"+"Utviklere: For hjelp til å få dette til å virke se "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>her</a>.",'getLayerWarning':"${layerType}-laget kunne ikke lastes.<br><br>"+"Bytt til et annet bakgrunnslag i lagvelgeren i "+"øvre høyre hjørne for å slippe denne meldingen.<br><br>"+"Sannsynligvis forårsakes feilen av at "+"${layerLib}-biblioteket ikke var riktig inkludert "+"på nettsiden.<br><br>"+"Utviklere: For hjelp til å få dette til å virke se "+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>her</a>.",'scale':"<strong>Skala</strong> 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Du forsøkte å legge til laget ${layerName} på kartet, men det er allerede lagt til",'reprojectDeprecated':"Du bruker innstillingen 'reproject' på laget ${layerName}. "+"Denne innstillingen er foreldet, den var ment for å støtte "+"visning av kartdata over kommersielle bakgrunnskart, men det "+"bør nå gjøres med støtten for Spherical Mercator. Mer informasjon "+"finnes på http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Denne metoden er markert som foreldet og vil bli fjernet i 3.0. "+"Vennligst bruk ${newMethod} i stedet.",'boundsAddError':"Du må gi både x- og y-verdier til funksjonen add.",'lonlatAddError':"Du må gi både lon- og lat-verdier til funksjonen add.",'pixelAddError':"Du må gi både x- og y-verdier til funksjonen add.",'unsupportedGeometryType':"Geometritypen ${geomType} er ikke støttet",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition feilet: elementet med id ${elemId} kan være feilplassert.",'end':''};OpenLayers.Lang["no"]=OpenLayers.Lang["nb"];OpenLayers.Lang["nds"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Unbehannelt Trüchmellels för de Anfraag ${statusText}",'permalink':"Permalink",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Achtergrundkoort",'sameProjection':"De Översichtskoort geiht blot, wenn de sülve Projekschoon as bi de Hööftkoort bruukt warrt",'readNotImplemented':"Lesen is nich inricht.",'writeNotImplemented':"Schrieven is nich inricht.",'noFID':"En Feature, dat keen FID hett, kann nich aktuell maakt warrn.",'errorLoadingGML':"Fehler bi’t Laden vun de GML-Datei ${url}",'browserNotSupported':"Dien Browser ünnerstütt keen Vektorbiller. Ünnerstütt Renderers:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : Kumponent schull man den Typ ${geomType} hebben",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent is von en Laag ahn Render opropen worrn. Dat bedüüdt normalerwies, dat en Laag wegmaakt worrn is, aver nich de Handler, de dor op verwiest.",'commitSuccess':"WFS-Transakschoon: hett klappt ${response}",'commitFailed':"WFS-Transakschoon: hett nich klappt ${response}",'scale':"Skaal = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Du versöchst de Laag „${layerName}“ to de Koort totofögen, man de is al toföögt",'methodDeprecated':"Disse Methood is oold un schall dat in 3.0 nich mehr geven. Bruuk dor man beter ${newMethod} för.",'boundsAddError':"De Weert x un y, de mööt all beid an de add-Funkschoon övergeven warrn.",'lonlatAddError':"De Weert lon un lat, de mööt all beid an de add-Funkschoon övergeven warrn.",'pixelAddError':"De Weert x un y, de mööt all beid an de add-Funkschoon övergeven warrn.",'unsupportedGeometryType':"Nich ünnerstütt Geometrie-Typ: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition güng nich: Element mit de Id ${elemId} is villicht an’n verkehrten Platz."});OpenLayers.Lang["nl"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Het verzoek is niet afgehandeld met de volgende melding: ${statusText}",'permalink':"Permanente verwijzing",'overlays':"Overlays",'baseLayer':"Achtergrondkaart",'sameProjection':"De overzichtskaart werkt alleen als de projectie gelijk is aan de projectie van de hoofdkaart",'readNotImplemented':"Lezen is niet geïmplementeerd.",'writeNotImplemented':"Schrijven is niet geïmplementeerd.",'noFID':"Een optie die geen FID heeft kan niet bijgewerkt worden.",'errorLoadingGML':"Er is een fout opgetreden bij het laden van het GML bestand van ${url}",'browserNotSupported':"Uw browser ondersteunt het weergeven van vectoren niet.\nMomenteel ondersteunde weergavemogelijkheden:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : component moet van het type ${geomType} zijn",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent is aangeroepen op een laag zonder rederer.\nDit betekent meestal dat u een laag hebt verwijderd, maar niet een handler die ermee geassocieerd was.",'minZoomLevelError':"De eigenschap minZoomLevel is alleen bedoeld voor gebruik lagen met die afstammen van FixedZoomLevels-lagen.\nDat deze WFS-laag minZoomLevel controleert, is een overblijfsel uit het verleden.\nWe kunnen deze controle echter niet verwijderen zonder op OL gebaseerde applicaties die hervan afhankelijk zijn stuk te maken.\nDaarom heeft deze functionaliteit de eigenschap \'deprecated\' gekregen - de minZoomLevel wordt verwijderd in versie 3.0.\nGebruik in plaats van deze functie de mogelijkheid om min/max voor resolutie in te stellen zoals op de volgende pagina wordt beschreven:\nhttp://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS-transactie: succesvol ${response}",'commitFailed':"WFS-transactie: mislukt ${response}",'googleWarning':"De Google-Layer kon niet correct geladen worden.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nOm deze melding niet meer te krijgen, moet u een andere achtergrondkaart kiezen in de laagwisselaar in de rechterbovenhoek.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nDit komt waarschijnlijk doordat de bibliotheek ${layerLib} niet correct ingevoegd is.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nOntwikkelaars: \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eklik hier\x3c/a\x3e om dit werkend te krijgen.",'getLayerWarning':"De laag ${layerType} kon niet goed geladen worden.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nOm deze melding niet meer te krijgen, moet u een andere achtergrondkaart kiezen in de laagwisselaar in de rechterbovenhoek.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nDit komt waarschijnlijk doordat de bibliotheek ${layerLib} niet correct is ingevoegd.\x3cbr /\x3e\x3cbr /\x3e\nOntwikkelaars: \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eklik hier\x3c/a\x3e om dit werkend te krijgen.",'scale':"Schaal = 1 : ${scaleDenom}",'W':"W",'E':"O",'N':"N",'S':"Z",'layerAlreadyAdded':"U hebt geprobeerd om de laag  ${layerName} aan de kaart toe te voegen, maar deze is al toegevoegd",'reprojectDeprecated':"U gebruikt de optie \'reproject\' op de laag ${layerName}.\nDeze optie is vervallen: deze optie was ontwikkeld om gegevens over commerciële basiskaarten weer te geven, maar deze functionaliteit wordt nu bereikt door ondersteuning van Spherical Mercator.\nMeer informatie is beschikbaar op http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Deze methode is verouderd en wordt verwijderd in versie 3.0.\nGebruik ${newMethod}.",'boundsAddError':"U moet zowel de x- als de y-waarde doorgeven aan de toevoegfunctie.",'lonlatAddError':"U moet zowel de lengte- als de breedtewaarde doorgeven aan de toevoegfunctie.",'pixelAddError':"U moet zowel de x- als de y-waarde doorgeven aan de toevoegfunctie.",'unsupportedGeometryType':"Dit geometrietype wordt niet ondersteund: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition is mislukt: het element met id ${elemId} is wellicht onjuist geplaatst.",'filterEvaluateNotImplemented':"evalueren is niet geïmplementeerd voor dit filtertype."});OpenLayers.Lang["nn"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'scale':"Skala = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Du freista å leggja til laget «${layerName}» på kartet, men det har alt vorte lagt til.",'boundsAddError':"Du er nøydd til å gje både ein x- og ein y-verdi til «add»-funksjonen.",'lonlatAddError':"Du er nøydd til å gje både lon- og lat-verdiar til «add»-funksjonen.",'pixelAddError':"Du er nøydd til å gje både ein x- og ein y-verdi til «add»-funksjonen."});OpenLayers.Lang["pt-br"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"A requisição retornou um erro não tratado: ${statusText}",'permalink':"Link para essa página",'overlays':"Camadas de Sobreposição",'baseLayer':"Camada Base",'sameProjection':"O mapa de referência só funciona quando ele está na mesma projeção do mapa principal",'readNotImplemented':"Leitura não implementada.",'writeNotImplemented':"Escrita não implementada.",'noFID':"Não é possível atualizar uma feição que não tenha um FID.",'errorLoadingGML':"Erro ao carregar o arquivo GML ${url}",'browserNotSupported':"Seu navegador não suporta renderização de vetores. Os renderizadores suportados atualmente são:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: o componente deve ser do tipo ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent foi executado mas nenhum renderizador foi encontrado. Isso pode indicar que você destruiu uma camana, mas não o handler associado a ela.",'minZoomLevelError':"A propriedade minZoomLevel é de uso restrito das camadas descendentes de FixedZoomLevels. A verificação dessa propriedade pelas camadas wfs é um resíduo do passado. Não podemos, entretanto não é possível removê-la sem possívelmente quebrar o funcionamento de aplicações OL que possuem depência com ela. Portanto estamos tornando seu uso obsoleto -- a verificação desse atributo será removida na versão 3.0. Ao invés, use as opções de resolução min/max como descrito em: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transação WFS : SUCESSO ${response}",'commitFailed':"Transação WFS : ERRO ${response}",'googleWarning':"Não foi possível carregar a camada Google corretamente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePara se livrar dessa mensagem, selecione uma nova Camada Base, na ferramenta de alternação de camadas localização do canto superior direito.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eMuito provavelmente, isso foi causado porque o script da biblioteca do Google Maps não foi incluído, ou porque ele não contém a chave correta da API para o seu site.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDesenvolvedores: Para obter ajuda em solucionar esse problema \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3ecliquem aqui\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"Não foi possível carregar a camada ${layerType} corretamente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePara se livrar dessa mensagem, selecione uma nova Camada Base, na ferramenta de alternação de camadas localização do canto superior direito.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eMuito provavelmente, isso foi causado porque o script da biblioteca ${layerLib} não foi incluído corretamente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eDesenvolvedores: Para obter ajuda em solucionar esse problema \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3ecliquem aqui\x3c/a\x3e",'scale':"Escala = 1 : ${scaleDenom}",'W':"O",'E':"L",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Você tentou adicionar a camada: ${layerName} ao mapa, mas ela já foi adicionada",'reprojectDeprecated':"Você está usando a opção \'reproject\' na camada ${layerName}. Essa opção está obsoleta: seu uso foi projetado para suportar a visualização de dados sobre bases de mapas comerciais, entretanto essa funcionalidade deve agora ser alcançada usando o suporte à projeção Mercator. Mais informação está disponível em: http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Esse método está obsoleto e será removido na versão 3.0. Ao invés, por favor use ${newMethod}.",'boundsAddError':"Você deve informar ambos os valores x e y para a função add.",'lonlatAddError':"Você deve informar ambos os valores lon e lat para a função add.",'pixelAddError':"Você deve informar ambos os valores x e y para a função add.",'unsupportedGeometryType':"Tipo geométrico não suportado: ${geomType}.",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition falhou: o elemento de id ${elemId} deve estar fora do lugar.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluete não está implementado para este tipo de filtro."});OpenLayers.Lang["pt"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Servidor devolveu erro não contemplado ${statusText}",'permalink':"Ligação permanente",'overlays':"Sobreposições",'baseLayer':"Camada Base",'sameProjection':"O mapa panorâmico só funciona quando está na mesma projeção que o mapa principal",'readNotImplemented':"Leitura não implementada.",'writeNotImplemented':"Escrita não implementada.",'noFID':"Não é possível atualizar um elemento para a qual não há FID.",'errorLoadingGML':"Erro ao carregar ficheiro GML ${url}",'browserNotSupported':"O seu navegador não suporta renderização vetorial. Actualmente os renderizadores suportados são:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: componente deve ser um(a) ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent foi chamado numa camada sem renderizador. Isto normalmente significa que destruiu uma camada, mas não um manipulador \'\'(handler)\'\' que lhe está associado.",'minZoomLevelError':"A propriedade minZoomLevel só deve ser usada com as camadas descendentes da FixedZoomLevels. A verificação da propriedade por esta camada wfs é uma relíquia do passado. No entanto, não podemos removê-la sem correr o risco de afectar aplicações OL que dependam dela. Portanto, estamos a torná-la obsoleta -- a verificação minZoomLevel será removida na versão 3.0. Em vez dela, por favor, use as opções de resolução min/max descritas aqui: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transacção WFS: SUCESSO ${response}",'commitFailed':"Transacção WFS: FALHOU ${response}",'googleWarning':"A Camada Google não foi correctamente carregada.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePara deixar de receber esta mensagem, seleccione uma nova Camada-Base no \'\'switcher\'\' de camadas no canto superior direito.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eProvavelmente, isto acontece porque o \'\'script\'\' da biblioteca do Google Maps não foi incluído ou não contém a chave API correcta para o seu sítio.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eProgramadores: Para ajuda sobre como solucionar o problema \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3eclique aqui\x3c/a\x3e .",'getLayerWarning':"A camada ${layerType} não foi correctamente carregada.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3ePara desactivar esta mensagem, seleccione uma nova Camada-Base no \'\'switcher\'\' de camadas no canto superior direito.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eProvavelmente, isto acontece porque o \'\'script\'\' da biblioteca ${layerLib} não foi incluído correctamente.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eProgramadores: Para ajuda sobre como solucionar o problema \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eclique aqui\x3c/a\x3e .",'scale':"Escala = 1 : ${scaleDenom}",'W':"O",'E':"E",'N':"N",'S':"S",'layerAlreadyAdded':"Você tentou adicionar a camada: ${layerName} ao mapa, mas ela já tinha sido adicionada antes",'reprojectDeprecated':"Está usando a opção \'reproject\' na camada ${layerName}. Esta opção é obsoleta: foi concebida para permitir a apresentação de dados sobre mapas-base comerciais, mas esta funcionalidade é agora suportada pelo Mercator Esférico. Mais informação está disponível em http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Este método foi declarado obsoleto e será removido na versão 3.0. Por favor, use ${newMethod} em vez disso.",'boundsAddError':"Você deve passar tanto o valor x como o y à função de adição.",'lonlatAddError':"Você deve passar tanto o valor lon como o lat à função de adição.",'pixelAddError':"Você deve passar tanto o valor x como o y à função de adição.",'unsupportedGeometryType':"Tipo de geometria não suportado: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition falhou: o elemento com o id ${elemId} poderá estar mal-posicionado.",'filterEvaluateNotImplemented':"avaliar não está implementado para este tipo de filtro."});OpenLayers.Lang["ru"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Необработанный запрос вернул ${statusText}",'permalink':"Постоянная ссылка",'overlays':"Слои",'baseLayer':"Основной слой",'sameProjection':"Обзорная карта работает только тогда, когда имеет ту же проекцию, что и основная",'readNotImplemented':"Чтение не реализовано.",'writeNotImplemented':"Запись не реализована.",'noFID':"Невозможно обновить объект, для которого нет FID.",'errorLoadingGML':"Ошибка при загрузке файла GML ${url}",'browserNotSupported':"Ваш браузер не поддерживает векторную графику. На данный момент поддерживаются:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: компонент должен быть ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent вызван для слоя без рендерера. Обычно это говорит о том, что вы уничтожили слой, но оставили связанный с ним обработчик.",'minZoomLevelError':"Свойство minZoomLevel предназначено только для использования со слоями, являющимися потомками FixedZoomLevels. То, что этот WFS-слой проверяется на minZoomLevel — реликт прошлого. Однако мы не можем удалить эту функцию, так как, возможно, от неё зависят некоторые основанные на OpenLayers приложения. Функция объявлена устаревшей — проверка minZoomLevel будет удалена в 3.0. Пожалуйста, используйте вместо неё настройку мин/макс разрешения, описанную здесь: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Транзакция WFS: УСПЕШНО ${response}",'commitFailed':"Транзакция WFS: ОШИБКА ${response}",'googleWarning':"Слой Google не удалось нормально загрузить.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eЧтобы избавиться от этого сообщения, выбите другой основной слой в переключателе в правом верхнем углу.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eСкорее всего, причина в том, что библиотека Google Maps не была включена или не содержит корректного API-ключа для вашего сайта.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eРазработчикам: чтобы узнать, как сделать, чтобы всё заработало, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3eщёлкните тут\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"Слой ${layerType} не удалось нормально загрузить. \x3cbr\x3e\x3cbr\x3eЧтобы избавиться от этого сообщения, выбите другой основной слой в переключателе в правом верхнем углу.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eСкорее всего, причина в том, что библиотека ${layerLib} не была включена или была включена некорректно.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eРазработчикам: чтобы узнать, как сделать, чтобы всё заработало, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eщёлкните тут\x3c/a\x3e",'scale':"Масштаб = 1 : ${scaleDenom}",'W':"З",'E':"В",'N':"С",'S':"Ю",'layerAlreadyAdded':"Вы попытались добавить слой «${layerName}» на карту, но он уже был добавлен",'reprojectDeprecated':"Вы используете опцию \'reproject\' для слоя ${layerName}. Эта опция является устаревшей: ее использование предполагалось для поддержки показа данных поверх коммерческих базовых карт, но теперь этот функционал несёт встроенная поддержка сферической проекции Меркатора. Больше сведений доступно на http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Этот метод считается устаревшим и будет удалён в версии 3.0. Пожалуйста, пользуйтесь ${newMethod}.",'boundsAddError':"Функции add надо передавать оба значения, x и y.",'lonlatAddError':"Функции add надо передавать оба значения, lon и lat.",'pixelAddError':"Функции add надо передавать оба значения, x и y.",'unsupportedGeometryType':"Неподдерживаемый тип геометрии: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition failed: элемент с id ${elemId} может находиться не в нужном месте.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluate не реализовано для фильтра данного типа."});OpenLayers.Lang["sk"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Neobslúžené požiadavky vracajú ${statusText}",'permalink':"Trvalý odkaz",'overlays':"Prekrytia",'baseLayer':"Základná vrstva",'sameProjection':"Prehľadová mapka funguje iba vtedy, keď je v rovnakej projekcii ako hlavná mapa",'readNotImplemented':"Čítanie nie je implementované.",'writeNotImplemented':"Zápis nie je implementovaný.",'noFID':"Nie je možné aktualizovať vlastnosť, pre ktorú neexistuje FID.",'errorLoadingGML':"Chyba pri načítaní súboru GML ${url}",'browserNotSupported':"Váš prehliadač nepodporuje vykresľovanie vektorov. Momentálne podporované vykresľovače sú:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: komponent by mal byť ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent bola zavolaná na vrstve bez vykresľovača. To zvyčajne znamená, že ste odstránili vrstvu, ale nie niektorú z obslúh, ktorá je s ňou asociovaná.",'minZoomLevelError':"Vlastnosť minZoomLevel je určený iba na použitie s vrstvami odvodenými od FixedZoomLevels. To, že táto wfs vrstva kontroluje minZoomLevel je pozostatok z minulosti. Nemôžeme ho však odstrániť, aby sme sa vyhli možnému porušeniu aplikácií založených na Open Layers, ktoré na tomto môže závisieť. Preto ho označujeme ako zavrhovaný - dolu uvedená kontrola minZoomLevel bude odstránená vo verzii 3.0. Použite prosím namiesto toho kontrolu min./max. rozlíšenia podľa tu uvedeného popisu: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Transakcia WFS: ÚSPEŠNÁ ${response}",'commitFailed':"Transakcia WFS: ZLYHALA ${response}",'googleWarning':"Vrstvu Google nebolo možné správne načítať.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eAby ste sa tejto správy zbavili vyberte novú BaseLayer v prepínači vrstiev v pravom hornom rohu.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eToto sa stalo pravdepodobne preto, že skript knižnice Google Maps buď nebol načítaný alebo neobsahuje správny kľúč API pre vašu lokalitu.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eVývojári: Tu môžete získať \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3epomoc so sfunkčnením\x3c/a\x3e",'getLayerWarning':"Vrstvu ${layerType} nebolo možné správne načítať.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eAby ste sa tejto správy zbavili vyberte novú BaseLayer v prepínači vrstiev v pravom hornom rohu.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eToto sa stalo pravdepodobne preto, že skript knižnice ${layerType} buď nebol načítaný alebo neobsahuje správny kľúč API pre vašu lokalitu.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eVývojári: Tu môžete získať \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerType}\' target=\'_blank\'\x3epomoc so sfunkčnením\x3c/a\x3e",'scale':"Mierka = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Pokúsili ste sa do mapy pridať vrstvu ${layerName}, ale tá už bola pridaná",'reprojectDeprecated':"Používate voľby „reproject“ vrstvy ${layerType}. Táto voľba je zzavrhovaná: jej použitie bolo navrhnuté na podporu zobrazovania údajov nad komerčnými základovými mapami, ale túto funkcionalitu je teraz možné dosiahnuť pomocou Spherical Mercator. Ďalšie informácie získate na stránke http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Táto metóda je zavrhovaná a bude odstránená vo verzii 3.0. Použite prosím namiesto nej metódu ${newMethod}.",'boundsAddError':"Sčítacej funkcii musíte dať hodnoty x aj y.",'lonlatAddError':"Sčítacej funkcii musíte dať hodnoty lon (zem. dĺžka) aj lat (zem. šírka).",'pixelAddError':"Sčítacej funkcii musíte dať hodnoty x aj y.",'unsupportedGeometryType':"Nepodporovaný typ geometrie: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition zlyhalo: prvok s id ${elemId} môže byť zle umiestnený.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluate nie je implementovaný pre tento typ filtra"});OpenLayers.Lang["sv"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Ej hanterad fråga retur ${statusText}",'permalink':"Permalänk",'overlays':"Kartlager",'baseLayer':"Bakgrundskarta",'sameProjection':"Översiktskartan fungerar endast när den har samma projektion som huvudkartan",'readNotImplemented':"Läsning ej implementerad.",'writeNotImplemented':"Skrivning ej implementerad.",'noFID':"Kan ej uppdatera feature (objekt) för vilket FID saknas.",'errorLoadingGML':"Fel i laddning av GML-fil ${url}",'browserNotSupported':"Din webbläsare stöder inte vektorvisning. För närvarande stöds följande visning:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : komponenten skall vara en ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent anropad för lager utan utritning. Detta betyder oftast att man raderat ett lager, men inte en hanterare som är knuten till lagret.",'minZoomLevelError':"Egenskapen minZoomLevel är endast avsedd att användas med lager med FixedZoomLevels. Att detta WFS-lager kontrollerar minZoomLevel är en relik från äldre versioner. Vi kan dock inte ta bort det utan att riskera att OL-baserade tillämpningar som använder detta slutar fungera. Därför är det satt som deprecated, minZoomLevel kommer att tas bort i version 3.0. Använd i stället inställning av min/max resolution som beskrivs här: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS-transaktion: LYCKADES ${response}",'commitFailed':"WFS-transaktion: MISSLYCKADES ${response}",'googleWarning':"Google-lagret kunde inte laddas korrekt.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eFör att slippa detta meddelande, välj en annan bakgrundskarta i lagerväljaren i övre högra hörnet.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eSannolikt beror felet på att Google Maps-biblioteket inte är inkluderat på webbsidan eller på att sidan inte anger korrekt API-nyckel för webbplatsen.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eUtvecklare: hjälp för att åtgärda detta, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3eklicka här\x3c/a\x3e.",'getLayerWarning':"${layerType}-lagret kunde inte laddas korrekt.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eFör att slippa detta meddelande, välj en annan bakgrundskarta i lagerväljaren i övre högra hörnet.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eSannolikt beror felet på att ${layerLib}-biblioteket inte är inkluderat på webbsidan.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eUtvecklare: hjälp för att åtgärda detta, \x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eklicka här\x3c/a\x3e.",'scale':"\x3cstrong\x3eSkala\x3c/strong\x3e 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"Du försökte lägga till lagret: ${layerName} på kartan, men det har lagts till tidigare",'reprojectDeprecated':"Du använder inställningen \'reproject\' på lagret ${layerName}. Denna inställning markerad som deprecated: den var avsedd att användas för att stödja visning av kartdata på kommersiella bakgrundskartor, men nu bör man i stället använda Spherical Mercator-stöd för den funktionaliteten. Mer information finns på http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"Denna metod är markerad som deprecated och kommer att tas bort i 3.0. Använd ${newMethod} i stället.",'boundsAddError':"Du måste skicka både x- och y-värde till funktionen add.",'lonlatAddError':"Du måste skicka både lon- och lat-värde till funktionen add.",'pixelAddError':"Du måste skicka både x- och y-värde till funktionen add.",'unsupportedGeometryType':"Stöd saknas för geometritypen: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition misslyckades: elementet med id ${elemId} kan placeras fel.",'filterEvaluateNotImplemented':"evaluering har ej implementerats för denna typ av filter."});OpenLayers.Lang["te"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'permalink':"స్థిరలింకు",'W':"ప",'E':"తూ",'N':"ఉ",'S':"ద"});OpenLayers.Lang["vi"]=OpenLayers.Util.applyDefaults({'unhandledRequest':"Không xử lý được phản hồi ${statusText} cho yêu cầu",'permalink':"Liên kết thường trực",'overlays':"Lấp bản đồ",'baseLayer':"Lớp nền",'sameProjection':"Bản đồ toàn cảnh chỉ hoạt động khi cùng phép chiếu với bản đồ chính",'readNotImplemented':"Chưa hỗ trợ chức năng đọc.",'writeNotImplemented':"Chưa hỗ trợ chức năng viết.",'noFID':"Không thể cập nhật tính năng thiếu FID.",'errorLoadingGML':"Lỗi tải tập tin GML tại ${url}",'browserNotSupported':"Trình duyệt của bạn không hỗ trợ chức năng vẽ bằng vectơ. Hiện hỗ trợ các bộ kết xuất:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures: bộ phận cần phải là ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent được gọi từ lớp không có bộ kết xuất. Thường thì có lẽ lớp bị xóa nhưng một phần xử lý của nó vẫn còn.",'minZoomLevelError':"Chỉ nên sử dụng thuộc tính minZoomLevel với các lớp FixedZoomLevels-descendent. Việc lớp wfs này tìm cho minZoomLevel là di tích còn lại từ xưa. Tuy nhiên, nếu chúng tôi dời nó thì sẽ vỡ các chương trình OpenLayers mà dựa trên nó. Bởi vậy chúng tôi phản đối sử dụng nó\x26nbsp;– bước tìm cho minZoomLevel sẽ được dời vào phiên bản 3.0. Xin sử dụng thiết lập độ phân tích tối thiểu / tối đa thay thế, theo hướng dẫn này: http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"Giao dịch WFS: THÀNH CÔNG ${response}",'commitFailed':"Giao dịch WFS: THẤT BẠI ${response}",'googleWarning':"Không thể tải lớp Google đúng đắn.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eĐể tránh thông báo này lần sau, hãy chọn BaseLayer mới dùng điều khiển chọn lớp ở góc trên phải.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eChắc script thư viện Google Maps hoặc không được bao gồm hoặc không chứa khóa API hợp với website của bạn.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3e\x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/Google\' target=\'_blank\'\x3eTrợ giúp về tính năng này\x3c/a\x3e cho người phát triển.",'getLayerWarning':"Không thể tải lớp ${layerType} đúng đắn.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eĐể tránh thông báo này lần sau, hãy chọn BaseLayer mới dùng điều khiển chọn lớp ở góc trên phải.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3eChắc script thư viện ${layerLib} không được bao gồm đúng kiểu.\x3cbr\x3e\x3cbr\x3e\x3ca href=\'http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}\' target=\'_blank\'\x3eTrợ giúp về tính năng này\x3c/a\x3e cho người phát triển.",'scale':"Tỷ lệ = 1 : ${scaleDenom}",'W':"T",'E':"Đ",'N':"B",'S':"N",'layerAlreadyAdded':"Bạn muốn thêm lớp ${layerName} vào bản đồ, nhưng lớp này đã được thêm",'reprojectDeprecated':"Bạn đang áp dụng chế độ “reproject” vào lớp ${layerName}. Chế độ này đã bị phản đối: nó có mục đích hỗ trợ lấp dữ liệu trên các nền bản đồ thương mại; nên thực hiện hiệu ứng đó dùng tính năng Mercator Hình cầu. Có sẵn thêm chi tiết tại http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator .",'methodDeprecated':"Phương thức này đã bị phản đối và sẽ bị dời vào phiên bản 3.0. Xin hãy sử dụng ${newMethod} thay thế.",'boundsAddError':"Cần phải cho cả giá trị x và y vào hàm add.",'lonlatAddError':"Cần phải cho cả giá trị lon và lat vào hàm add.",'pixelAddError':"Cần phải cho cả giá trị x và y vào hàm add.",'unsupportedGeometryType':"Không hỗ trợ kiểu địa lý: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition bị thất bại: nguyên tố với ID ${elemId} có thể ở chỗ sai.",'filterEvaluateNotImplemented':"chưa hỗ trợ evaluate cho loại bộ lọc này."});OpenLayers.Lang["zh-CN"]={'unhandledRequest':"未处理的请求,返回值为 ${statusText}",'permalink':"永久链接",'overlays':"叠加层",'baseLayer':"基础图层",'sameProjection':"鹰眼地图只有在和主地图使用相同的投影的时候才能正常共工作",'readNotImplemented':"读取功能没有实现。",'writeNotImplemented':"写入功能没有实现。",'noFID':"无法更新feature,缺少FID。",'errorLoadingGML':"加载GML文件 ${url} 出现错误。",'browserNotSupported':"你使用的浏览器不支持矢量渲染。当前支持的渲染方式包括:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : 组件类型应该是 ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent方法在一个没有渲染器的图层上被调用。 这通常意味着您"+"销毁了一个图层,但并未销毁其关联的handler。",'minZoomLevelError':"minZoomLevel属性仅适合用于"+"使用了固定缩放级别的图层。这个 "+"wfs 图层检查 minZoomLevel 是过去遗留下来的。"+"然而,我们不能移除它,"+"而破坏依赖于它的基于OL的应用程序。"+"因此,我们废除了它 -- minZoomLevel "+"将会在3.0中被移除。请改用 "+"min/max resolution 设置,参考:"+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS Transaction: 成功。 ${response}",'commitFailed':"WFS Transaction: 失败。 ${response}",'googleWarning':"Google图层不能正确加载。<br><br>"+"要消除这个信息,请在右上角的"+"图层控制面板中选择其他的基础图层。<br><br>"+"这种情况很可能是没有正确的包含Google地图脚本库,"+"或者是没有包含在你的站点上"+"使用的正确的Google Maps API密匙。<br><br>"+"开发者:获取使其正确工作的帮助信息,"+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>点击这里</a>",'getLayerWarning':"${layerType} 图层不能正确加载。<br><br>"+"要消除这个信息,请在右上角的"+"图层控制面板中选择其他的基础图层。<br><br>"+"这种情况很可能是没有正确的包含"+"${layerLib} 脚本库。<br><br>"+"开发者:获取使其正确工作的帮助信息,"+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>点击这里</a>",'scale':"比例尺 = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"你尝试添加图层: ${layerName} 到地图中,但是它之前就已经被添加。",'reprojectDeprecated':"你正在使用 ${layerName} 图层上的'reproject'选项。"+"这个选项已经不再使用:"+"它是被设计用来支持显示商业的地图数据,"+"不过现在该功能可以通过使用Spherical Mercator来实现。"+"更多信息可以参阅"+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",'methodDeprecated':"该方法已经不再被支持,并且将在3.0中被移除。"+"请使用 ${newMethod} 方法来替代。",'boundsAddError':"您必须传递 x 和 y 两个参数值到 add 方法。",'lonlatAddError':"您必须传递 lon 和 lat 两个参数值到 add 方法。",'pixelAddError':"您必须传递 x and y 两个参数值到 add 方法。",'unsupportedGeometryType':"不支持的几何体类型: ${geomType}",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition 失败:id 为 ${elemId} 的元素可能被错置。",'end':''};OpenLayers.Lang["zh-TW"]={'unhandledRequest':"未處理的請求,傳回值為 ${statusText}。",'permalink':"永久連結",'overlays':"額外圖層",'baseLayer':"基礎圖層",'sameProjection':"地圖縮覽(OverviewMap)只能在跟主地圖相同投影時起作用。",'readNotImplemented':"沒有實作讀取的功能。",'writeNotImplemented':"沒有實作寫入的功能。",'noFID':"因為沒有 FID 所以無法更新 feature。",'errorLoadingGML':"讀取GML檔案 ${url} 錯誤。",'browserNotSupported':"您的瀏覽器未支援向量渲染. 目前支援的渲染方式是:\n${renderers}",'componentShouldBe':"addFeatures : 元件應該為 ${geomType}",'getFeatureError':"getFeatureFromEvent 在一個沒有被渲染的圖層裡被呼叫。這通常意味著您 "+"摧毀了一個圖層,但並未摧毀相關的handler。",'minZoomLevelError':"minZoomLevel 屬性僅適合用在 "+"FixedZoomLevels-descendent 類型的圖層. 這個"+"wfs layer 的 minZoomLevel 是過去所遺留下來的,"+"然而我們不能移除它而不讓它將"+"過去的程式相容性給破壞掉。"+"因此我們將會迴避使用它 -- minZoomLevel "+"會在3.0被移除,請改"+"用在這邊描述的 min/max resolution 設定: "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",'commitSuccess':"WFS Transaction: 成功 ${response}",'commitFailed':"WFS Transaction: 失敗 ${response}",'googleWarning':"The Google Layer 圖層無法被正確的載入。<br><br>"+"要迴避這個訊息, 請在右上角的圖層改變器裡,"+"選一個新的基礎圖層。<br><br>"+"很有可能是因為 Google Maps 的函式庫"+"腳本沒有被正確的置入,或沒有包含 "+"您網站上正確的 API key <br><br>"+"開發者: 要幫助這個行為正確完成,"+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' "+"target='_blank'>請按這裡</a>",'getLayerWarning':"${layerType} 圖層無法被正確的載入。<br><br>"+"要迴避這個訊息, 請在右上角的圖層改變器裡,"+"選一個新的基礎圖層。<br><br>"+"很有可能是因為 ${layerLib} 的函式庫"+"腳本沒有被正確的置入。<br><br>"+"開發者: 要幫助這個行為正確完成,"+"<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' "+"target='_blank'>請按這裡</a>",'scale':"Scale = 1 : ${scaleDenom}",'layerAlreadyAdded':"你試著新增圖層: ${layerName} 到地圖上,但圖層之前就已經被新增了。",'reprojectDeprecated':"你正使用 'reproject' 這個選項 "+"在 ${layerName} 層。這個選項已經不再使用:"+"它的使用原本是設計用來支援在商業地圖上秀出資料,"+"但這個功能已經被"+"Spherical Mercator所取代。更多的資訊可以在 "+"http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator 找到。",'methodDeprecated':"這個方法已經不再使用且在3.0將會被移除,"+"請使用 ${newMethod} 來代替。",'boundsAddError':"您必須傳入 x 跟 y 兩者的值進 add 函數。",'lonlatAddError':"您必須傳入 lon 跟 lat 兩者的值進 add 函數。",'pixelAddError':"您必須傳入 x 跟 y 兩者的值進 add 函數。",'unsupportedGeometryType':"未支援的幾何型別: ${geomType}。",'pagePositionFailed':"OpenLayers.Util.pagePosition 失敗: id ${elemId} 的 element 可能被錯置。",'end':''};OpenLayers.Popup.AnchoredBubble=OpenLayers.Class(OpenLayers.Popup.Anchored,{rounded:false,initialize:function(id,lonlat,contentSize,contentHTML,anchor,closeBox,closeBoxCallback){this.padding=new OpenLayers.Bounds(0,OpenLayers.Popup.AnchoredBubble.CORNER_SIZE,0,OpenLayers.Popup.AnchoredBubble.CORNER_SIZE);OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.initialize.apply(this,arguments);},draw:function(px){OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.draw.apply(this,arguments);this.setContentHTML();this.setBackgroundColor();this.setOpacity();return this.div;},updateRelativePosition:function(){this.setRicoCorners();},setSize:function(contentSize){OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.setSize.apply(this,arguments);this.setRicoCorners();},setBackgroundColor:function(color){if(color!=undefined){this.backgroundColor=color;}
 if(this.div!=null){if(this.contentDiv!=null){this.div.style.background="transparent";OpenLayers.Rico.Corner.changeColor(this.groupDiv,this.backgroundColor);}}},setOpacity:function(opacity){OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.setOpacity.call(this,opacity);if(this.div!=null){if(this.groupDiv!=null){OpenLayers.Rico.Corner.changeOpacity(this.groupDiv,this.opacity);}}},setBorder:function(border){this.border=0;},setRicoCorners:function(){var corners=this.getCornersToRound(this.relativePosition);var options={corners:corners,color:this.backgroundColor,bgColor:"transparent",blend:false};if(!this.rounded){OpenLayers.Rico.Corner.round(this.div,options);this.rounded=true;}else{OpenLayers.Rico.Corner.reRound(this.groupDiv,options);this.setBackgroundColor();this.setOpacity();}},getCornersToRound:function(){var corners=['tl','tr','bl','br'];var corner=OpenLayers.Bounds.oppositeQuadrant(this.relativePosition);OpenLayers.Util.removeItem(corners,corner);return corners.join(" ");},CLASS_NAME:"OpenLayers.Popup.AnchoredBubble"});OpenLayers.Popup.AnchoredBubble.CORNER_SIZE=5;OpenLayers.Popup.Framed=OpenLayers.Class(OpenLayers.Popup.Anchored,{imageSrc:null,imageSize:null,isAlphaImage:false,positionBlocks:null,blocks:null,fixedRelativePosition:false,initialize:function(id,lonlat,contentSize,contentHTML,anchor,closeBox,closeBoxCallback){OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.initialize.apply(this,arguments);if(this.fixedRelativePosition){this.updateRelativePosition();this.calculateRelativePosition=function(px){return this.relativePosition;};}
 this.contentDiv.style.position="absolute";this.contentDiv.style.zIndex=1;if(closeBox){this.closeDiv.style.zIndex=1;}
 this.groupDiv.style.position="absolute";this.groupDiv.style.top="0px";this.groupDiv.style.left="0px";this.groupDiv.style.height="100%";this.groupDiv.style.width="100%";},destroy:function(){this.imageSrc=null;this.imageSize=null;this.isAlphaImage=null;this.fixedRelativePosition=false;this.positionBlocks=null;for(var i=0;i<this.blocks.length;i++){var block=this.blocks[i];if(block.image){block.div.removeChild(block.image);}
 if(this.div!=null){if(this.contentDiv!=null){this.div.style.background="transparent";OpenLayers.Rico.Corner.changeColor(this.groupDiv,this.backgroundColor);}}},setOpacity:function(opacity){OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.setOpacity.call(this,opacity);if(this.div!=null){if(this.groupDiv!=null){OpenLayers.Rico.Corner.changeOpacity(this.groupDiv,this.opacity);}}},setBorder:function(border){this.border=0;},setRicoCorners:function(){var corners=this.getCornersToRound(this.relativePosition);var options={corners:corners,color:this.backgroundColor,bgColor:"transparent",blend:false};if(!this.rounded){OpenLayers.Rico.Corner.round(this.div,options);this.rounded=true;}else{OpenLayers.Rico.Corner.reRound(this.groupDiv,options);this.setBackgroundColor();this.setOpacity();}},getCornersToRound:function(){var corners=['tl','tr','bl','br'];var corner=OpenLayers.Bounds.oppositeQuadrant(this.relativePosition);OpenLayers.Util.removeItem(corners,corner);return corners.join(" ");},CLASS_NAME:"OpenLayers.Popup.AnchoredBubble"});OpenLayers.Popup.AnchoredBubble.CORNER_SIZE=5;OpenLayers.Popup.Framed=OpenLayers.Class(OpenLayers.Popup.Anchored,{imageSrc:null,imageSize:null,isAlphaImage:false,positionBlocks:null,blocks:null,fixedRelativePosition:false,initialize:function(id,lonlat,contentSize,contentHTML,anchor,closeBox,closeBoxCallback){OpenLayers.Popup.Anchored.prototype.initialize.apply(this,arguments);if(this.fixedRelativePosition){this.updateRelativePosition();this.calculateRelativePosition=function(px){return this.relativePosition;};}
 this.contentDiv.style.position="absolute";this.contentDiv.style.zIndex=1;if(closeBox){this.closeDiv.style.zIndex=1;}
 this.groupDiv.style.position="absolute";this.groupDiv.style.top="0px";this.groupDiv.style.left="0px";this.groupDiv.style.height="100%";this.groupDiv.style.width="100%";},destroy:function(){this.imageSrc=null;this.imageSize=null;this.isAlphaImage=null;this.fixedRelativePosition=false;this.positionBlocks=null;for(var i=0;i<this.blocks.length;i++){var block=this.blocks[i];if(block.image){block.div.removeChild(block.image);}