]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
RichardF forgot to nuke cz.yml in [17664]. Nuking
authorÆvar Arnfjörð Bjarmason <avarab@gmail.com>
Thu, 1 Oct 2009 13:18:45 +0000 (13:18 +0000)
committerÆvar Arnfjörð Bjarmason <avarab@gmail.com>
Thu, 1 Oct 2009 13:18:45 +0000 (13:18 +0000)
config/potlatch/locales/cz.yml [deleted file]

diff --git a/config/potlatch/locales/cz.yml b/config/potlatch/locales/cz.yml
deleted file mode 100644 (file)
index 896f6ae..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
-cz: 
-  a_poi: $1 bod zájmu
-  a_way: $1 cestu
-  action_addpoint: přidávání uzlu na konec cesty
-  action_createpoi: vytváření bodu zájmu (POI)
-  action_deletepoint: odstraňuji bod
-  action_insertnode: přidávání uzle do cesty
-  action_mergeways: sloučení dvou cest
-  action_movepoi: posunutí bodu záju (POI)
-  action_movepoint: posouvám bod
-  action_moveway: přesunout cestu
-  action_pointtags: nastavit tagy uzlu
-  action_poitags: nastavit tagy bodu zájmu
-  action_splitway: rozděluji cestu
-  action_waytags: úprava tagů cesty
-  advice_nocommonpoint: Cesty nesdílí společný bod
-  advice_tagconflict: Tagy nepasují - prosím zkontrolujte
-  advice_toolong: Příliš dlouhé pro odemčení - prosím rozdělte do kratších cest
-  advice_waydragged: Cesta posunuta (Z pro odvolání změny)
-  cancel: Zrušit
-  createrelation: Vytvořit novou relaci
-  delete: Smazat
-  drag_pois: Klikněte a přetáhněte body zájmu (POI)
-  editinglive: "Režim editace: okamžité ukládání"
-  editingoffline: "Režim editace: uložení najednou"
-  emailauthor: \n\nProsím pošlete e-mail na richard\@systemeD.net s bug-reportem a popisem toho, co jste právě dělali. Pokud nemluvíte anglicky, napište na talk-cz\@openstreetmap.org
-  error_connectionfailed: "Spojení s OpenStreetMap serverem selhalo. Vaše nedávné změny nemohly být uloženy.\n\nZkusit uložit změny znovu?"
-  error_nopoi: Bod zájmu nebyl nalezen, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
-  error_nosharedpoint: Cesty $1 a $2 v současnosti nemaí společný bod, takže nemůžu vrátit zpět.
-  error_noway: Cesta $1 nebyla nalezena, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
-  existingrelation: Přidat k existující relaci
-  findrelation: Najít relaci obsahující
-  gpxpleasewait: "Počkejte prosím: Zpracovávám GPX cestu"
-  help: Nápověda
-  hint_drawmode: přidej bod kliknutím\ndvojklik/Enter\nukončí cestu
-  hint_loading: načítám cesty
-  hint_overendpoint: "koncový bod:\nkliknutí pro napojení,\nshift-klik cesty sloučí"
-  hint_overpoint: bod cesty:\nkliknutím cestu napojíte"
-  hint_pointselected: vybrán bod\n(shift-klik na bod\nzačne novou cestu)
-  norelations: V aktuální datech není žádná relace
-  ok: Budiž
-  openchangeset: Otevírám changeset
-  option_custompointers: Použít ukazatele kreslítka (pen) a ruky (hand)
-  option_fadebackground: Zesvětlit pozadí
-  option_thinlines: Používat tenké linky ve všech měřítkách mapy
-  option_warnings: Zobrazovat plovoucí varování
-  point: Bod
-  prompt_addtorelation: Přidat $1 k relace
-  prompt_changesetcomment: "Napište shrnutí provedených změn:"
-  prompt_editlive: Ukládat okamžitě
-  prompt_editsave: Ukládat najednou
-  prompt_helpavailable: Nový uživatel editoru? Nápovědu najdete vpravo dole.
-  prompt_launch: Otevřít externí webovou adresu?
-  prompt_revertversion: "Vrátit se ke dříve uložené verzi:"
-  prompt_savechanges: Uložit změny
-  prompt_taggedpoints: Některé uzle této cesty mají tagy, opravdu smazat?
-  prompt_track: Převede vaši GPS stopu na (uzamčené) cesty, které následně můžete upravit.
-  prompt_welcome: Vítejte na OpenStreetMap
-  save: Uložit změny
-  tip_addrelation: Přidat do relace
-  tip_addtag: Přidat tag
-  tip_alert: Vyskyla se chyba - pro více informací klikněte
-  tip_anticlockwise: Proti směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
-  tip_clockwise: Po směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
-  tip_direction: Směr cesty (kliknutím otočíte)
-  tip_gps: Zobrazit GPX stopy (GPS logy) (G)
-  tip_noundo: Není, co vzít zpět
-  tip_options: Možnosti (vyberte si mapu na pozadí)
-  tip_presettype: Zvolit skupinu předvoleb v menu.
-  tip_repeattag: Nastavit tagy předtím vybrané cesty(R)
-  tip_revertversion: "Vyberte verzi, ke které se chcete vrátit:"
-  tip_selectrelation: Přidat k vybrané cestě
-  tip_splitway: Rozdělit cestu ve vybraném bodě (X)
-  tip_undo: "Zpět: $1 (Z)"
-  way: Cesta