]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Localisation updates from translatewiki.net (2010-03-23)
authorTranslatewiki <mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org>
Tue, 23 Mar 2010 20:21:01 +0000 (20:21 +0000)
committerTranslatewiki <mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org>
Tue, 23 Mar 2010 20:21:01 +0000 (20:21 +0000)
config/potlatch/locales/ca.yml
config/potlatch/locales/de.yml
config/potlatch/locales/dsb.yml
config/potlatch/locales/es.yml
config/potlatch/locales/no.yml
config/potlatch/locales/sr-EC.yml

index 6f0b2d9b19a087f7a383849812a2f204a14f5c8f..adf93517139b0131fdc7d78b71962166a0dcf051 100644 (file)
@@ -15,6 +15,7 @@ ca:
   action_insertnode: afegir un node a una via
   action_mergeways: fusió de dues vies
   action_movepoi: moure un punt d'interès (POI)
+  action_movepoint: Moure un punt
   action_moveway: moviment d'una via
   action_pointtags: Posa etiquetes en un punt
   action_poitags: Posa etiquetes en un punt d'interès (POI)
@@ -31,33 +32,47 @@ ca:
   advanced_parallel: Via paral·lela
   advanced_tooltip: Accions d'edició avançades
   advanced_undelete: Restaura
+  advice_bendy: Massa corbes per a redreçar (shift per a forçar)
+  advice_conflict: Conflicte en el servidor - pot ser que hagi de guardar de nou
   advice_deletingpoi: Esborrant POI (Z per a desfer)
   advice_deletingway: Esborra via (Z per desfer)
   advice_microblogged: Actualitzat el seu estat de $1
+  advice_nocommonpoint: Les vies no comparteixen un punt en comú
+  advice_revertingpoi: Tornant a l'últim punt d'inter'es que es va guardar. (Z per desfer)
   advice_revertingway: Tornant a l'última via guardada (Z per desfer)
+  advice_tagconflict: Les etiquetes no coincideixen - si us plau revisi'ls (Z per desfer)
   advice_toolong: Massa llarg per desbloquejar - si us plau, divideixi'l  en vies més curtes
   advice_uploadempty: No hi ha gens que pujar
   advice_uploadfail: Pujada detinguda
   advice_uploadsuccess: Totes les dades han pujat correctament
+  advice_waydragged: Via desplaçada (Z per desfer)
   cancel: Cancel·la
   closechangeset: Tanca conjunt de canvis
   conflict_download: Descarrega la seva versió
   conflict_overwrite: Sobreescriu la seva versió
   conflict_poichanged: Des que va començar a editar algú ha canviat el punt $1$2.
   conflict_relchanged: Des que va començar a editar algú ha canviat la relació $1$2.
+  conflict_visitpoi: Feu clic a 'D'acord' per mostrar el punt.
   conflict_visitway: Cliqueu "D'acord" per a mostrar la via.
+  conflict_waychanged: Des que va començar a editar, algú ha canviat la via $1$2.
   createrelation: Crea una relació nova
   custom: "Personalitzat:"
   delete: Suprimeix
   deleting: eliminar
+  drag_pois: Arrossegar i soltar punts d'interès
   editinglive: Edició en viu
   editingoffline: Edició fora de línia
+  emailauthor: Si us plau, enviï un correu a richard@systemeD.net amb un informe d'error, dient que el que estava fent en aquell moment.
   error_anonymous: No pot contactar a un mapeador anònim
+  error_connectionfailed: Ho sentim - la connexió amb el servidor de OpenStreetMap va fallar. Qualsevol canvi recent no s'ha guardat. \n\nVoleu provar una altra vegada?
   error_microblog_long: "Enviament a $1 ha fallat:\ncodi HTTP: $2\nmissatge d'error: $3 \n$1 error: $4"
   error_nopoi: El POI no es pot trobar (potser hagis mogut lluny?), així que no es pot desfer.
   error_nosharedpoint: Les vies $1 i $2 ja no comparteixen un punt comú, així que no es pot desfer la divisió.
+  error_noway: La via $1 no es pot trobar (igual vostè s'ha desplaçat a una altra zona?), per tant no es pot desfer.
+  error_readfailed: Ho sentim - el servidor de OpenStreetMap no ha respost a la sol·licitud de dades.\n\nVoleu tornar a intentar?
   existingrelation: Afegir a una relació existent
   findrelation: Troba una relació que conté
+  gpxpleasewait: Si us plau, esperi mentre la traça GPX es processa.
   heading_drawing: Dibuixant
   heading_introduction: Introducció
   heading_pois: Com començar
@@ -69,6 +84,7 @@ ca:
   hint_drawmode: Feu clic per afegir un punt\ndoble clic/Intro\n per finalitzar la via
   hint_latlon: "lat $1\nlon $2"
   hint_loading: carregant dades
+  hint_overendpoint: sobre punt final ($1)\nfeu clic per unir\nshift-click per fusionar
   hint_overpoint: sobre el punt ($1)\nFeu clic per unir
   hint_pointselected: Punt seleccionat\n(fes shift-clic en el punt per\ncomençar una nova línia)
   hint_saving: guardant les dades
@@ -93,6 +109,7 @@ ca:
   login_uid: "Nom d'usuari:"
   mail: Correu
   more: Més
+  newchangeset: "Si us plau, provi de nou: Potlatch començarà un nou conjunt de canvis"
   "no": 'No'
   nobackground: Sense fons
   norelations: No hi ha relacions en l'àrea actual
@@ -103,6 +120,8 @@ ca:
   offset_narrowcanal: Camí de sirga estret
   ok: D'acord
   openchangeset: Obrir conjunt de canvis
+  option_custompointers: Utilitza la ploma i la mà de punters
+  option_external: "Llançament extern:"
   option_fadebackground: Atenuar el fons
   option_layer_cycle_map: OSM - map ciclista
   option_layer_maplint: OSM - Maplint (errors)
@@ -128,6 +147,7 @@ ca:
   preset_icon_bus_stop: Parada d'autobús
   preset_icon_cafe: Cafè
   preset_icon_cinema: Cinema
+  preset_icon_convenience: Adrogueria
   preset_icon_disaster: Edifici d'Haití
   preset_icon_fast_food: Menjar ràpid
   preset_icon_ferry_terminal: Ferri
@@ -155,8 +175,10 @@ ca:
   prompt_closechangeset: Tanca conjunt de canvis $1
   prompt_createparallel: Crea via paral.lela
   prompt_editlive: Edició en viu
+  prompt_editsave: Edició amb guardar
   prompt_helpavailable: Nou usuari? Miri a la part inferior esquerra per obtenir ajuda.
   prompt_launch: Obrir URL externa
+  prompt_live: En el mode directe, cada canvi realitzat es guardarà instantàniament en la base de dades de OpenStreetMap -  això no es recomana a principiants. Estàs segur?
   prompt_manyways: Aquesta àrea conté molts detalls i trigarà molt en carregar-se. Prefereixes fer un zoom?
   prompt_microblog: Enviat a $1 ($2 restants)
   prompt_revertversion: Revertir a una versió prèviament guardada
@@ -183,7 +205,9 @@ ca:
   tip_noundo: No hi ha res a desfer
   tip_options: Establir opcions (triar el mapa de fons)
   tip_photo: Carregar fotos
+  tip_presettype: Escollir quin tipus de etiquetes preestablertes s'ofereixen en el menú.
   tip_repeattag: Repetir les etiquetes de la via seleccionada prèviament  (R)
+  tip_revertversion: Trii la data a la qual tornar
   tip_selectrelation: Afegir a la ruta escollida
   tip_splitway: Divideix la via en el punt seleccionat (X)
   tip_tidy: Simplifica punts en una via (T)
index aaac63878ff2d9a92115453efe266c3ab8acf052..9aa30c35ce920f3af2e5b85351345d0ab6ae6e9a 100644 (file)
@@ -191,7 +191,7 @@ de:
   prompt_microblog: Eintragen in $1 ($2 verbleibend)
   prompt_revertversion: "Frühere Version wiederherstellen:"
   prompt_savechanges: Änderungen speichern
-  prompt_taggedpoints: Einige Punkte auf diesem Weg tragen Attribute (Tags). Trotzdem löschen?
+  prompt_taggedpoints: Einige Punkte auf diesem Weg besitzen Attribute oder sind Bestandteil von Relationen. Wirklich löschen?
   prompt_track: Deine GPS-Aufzeichnungen (Tracks) in (gesperrte) Wege zum Editieren wandeln.
   prompt_unlock: Anklicken zum Entsperren
   prompt_welcome: Willkommen bei OpenStreetMap!
index 56e1c8365e6fb20e49a4b90d6d3f801f37645893..2d8073a038b10868d32962b704da1dc94528af9f 100644 (file)
@@ -176,7 +176,7 @@ dsb:
   prompt_microblog: Powěsć do 1 ($2 zbytne)
   prompt_revertversion: "K pjerwjejšnej skłaźonej wersiji se wrośiś:"
   prompt_savechanges: Změny składowaś
-  prompt_taggedpoints: Někotare dypki na toś tom puśu maju atributy. Coš jen napšawdu lašowaś?
+  prompt_taggedpoints: Někotare dypki na toś tom puśu maju atributy abo su w relacijach. Coš jen napšawdu lašowaś?
   prompt_track: GPS-ceru do puśow konwertěrowaś
   prompt_unlock: Klikni, aby se wótwóriło
   prompt_welcome: Witaj do OpenStreetMap!
index 66d026f593d97a9eb07d564ce5db5493eaceb608..7e58b0e4e6715b3a4a05edc20cb62f7664d47c65 100644 (file)
@@ -35,14 +35,14 @@ es:
   advanced_tooltip: Acciones de edición avanzadas
   advanced_undelete: Restaurar
   advice_bendy: Muy curvo para enderezarse (presione MAYÚS para forzar)
-  advice_conflict: Conflicto en el servidor - puede que tenga que intentar guardar de nuevo
+  advice_conflict: Conflicto en el servidor - puede que tenga que guardar de nuevo
   advice_deletingpoi: Borrando POI (Z para deshacer)
   advice_deletingway: Borrando vía (Z para deshacer)
   advice_microblogged: Se ha actualizado tu estado $1
   advice_nocommonpoint: Las vías no comparten un punto en común
   advice_revertingpoi: Volver al último POI guardado (Z para deshacer)
   advice_revertingway: Deshaciendo cambios para volver a la última versión guardada (Z para deshacer)
-  advice_tagconflict: Los parámetros no coinciden - Por favor revíselos (Z para deshacer)
+  advice_tagconflict: Las etiquetas no coinciden - Por favor revíselas (Z para deshacer)
   advice_toolong: Demasiado largo para desbloquear - Por favor divídalo en vías más cortas
   advice_uploadempty: Nada que subir
   advice_uploadfail: Subida detenida
@@ -70,11 +70,11 @@ es:
   error_microblog_long: "El envío a $1 falló:\nCódigo HTTP: $2\nMensaje de error: $3\n$1 error: $4"
   error_nopoi: El punto de interés (POI) no se puede encontrar (igual usted se ha desplazado a otra zona?), por tanto no se puede deshacer.
   error_nosharedpoint: Las vías $1 y $2 ya no tienen ningún punto en común, por tanto no se pueden dividir.
-  error_noway: La vía $1 no se puede encontrar (igual usted se ha desplazado a otra zona?), por tanto no se puede deshacer..
+  error_noway: La vía $1 no se puede encontrar (igual usted se ha desplazado a otra zona?), por tanto no se puede deshacer.
   error_readfailed: Lo sentimos mucho. El servidor de OpenStreetMap no ha respondido a la solicitud de información. \n\n¿Deseas intentarlo de nuevo?
   existingrelation: Añadir a una relación existente
   findrelation: Buscar una relación que contenga
-  gpxpleasewait: Por favor espere un poco mientras el track GPX se procesa.
+  gpxpleasewait: Por favor, espere mientras la traza GPX se procesa.
   heading_drawing: Dibujando
   heading_introduction: Introducción
   heading_pois: Primeros pasos
@@ -207,9 +207,9 @@ es:
   tip_noundo: Nada que deshacer
   tip_options: Opciones (elegir el fondo del mapa)
   tip_photo: Cargar fotos
-  tip_presettype: Seleccionar que tipo de parámetros (tags) preestablecidos se ofrecen en el menú.
+  tip_presettype: Seleccionar que tipo de etiquetas preestablecidas se ofrecen en el menú.
   tip_repeattag: Repetir las etiquetas de la vía seleccionada previamente (R)
-  tip_revertversion: Elige la versión a la que volver.
+  tip_revertversion: Elija la fecha a la que volver.
   tip_selectrelation: Añadir a la ruta seleccionada
   tip_splitway: Divide la vía en el punto seleccionado (X)
   tip_tidy: Simplificar puntos en una vía (T)
index cc2e4f393b3dc9c1ab62cce3d15bb7ffd64f4db1..88b1846ab87c42636259583c0ea0a5a7125e3315 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 # Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck
+# Author: Hansfn
 # Author: Laaknor
 # Author: Nghtwlkr
 "no": 
@@ -20,6 +21,7 @@
   action_pointtags: sette merker på et punkt
   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
   action_reverseway: snur en linje bak fram
+  action_revertway: endrer retning på en vei
   action_splitway: dele en linje
   action_waytags: sette merker på en linje
   advanced: Avansert
   advanced_tooltip: Avanserte redigeringshandlinger
   advanced_undelete: Ikke slett
   advice_bendy: For bøyd til å rette ut (SHIFT for å tvinge)
+  advice_conflict: Tjenerkonflikt - du må kanskje prøve å lagre igjen
   advice_deletingpoi: Sletter POI (Z for å angre)
   advice_deletingway: Sletter vei (Z for å angre)
   advice_microblogged: Oppdaterte din $1 status
   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
+  advice_revertingpoi: Tilbakestiller til sist lagrede POI (Z for å angre) \
+  advice_revertingway: Tilbakestiller til sist lagrede vei (Z for å angre) \
   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
   advice_uploadempty: Ingenting å laste opp
@@ -73,6 +78,7 @@
   heading_introduction: Introduksjon
   heading_pois: Komme igang
   heading_quickref: Rask referanse
+  heading_surveying: Kartlegging
   heading_tagging: Merking
   heading_troubleshooting: Feilsøking
   help: Hjelp
   "no": Nei
   nobackground: Ingen bakgrunn
   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
+  offset_broadcanal: Bred tauningssti langs kanal
+  offset_choose: Endre forskyving (m)
   offset_motorway: Motorvei (D3)
   offset_narrowcanal: Smal tauningssti langs kanal
   ok: Ok
   openchangeset: Åpner endringssett
   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
+  option_external: "Starte eksternt:"
   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
   option_layer_cycle_map: OSM - sykkelkart
   option_layer_maplint: OSM - Maplint (feil)
   option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
   option_layer_ooc_25k: "Historiske UK kart: 1:25k"
+  option_layer_ooc_7th: "UK historisk: 7de"
+  option_layer_ooc_npe: "UK historisk: NPE"
+  option_layer_ooc_scotland: "UK historisk: Skottland"
   option_layer_streets_haiti: "Haiti: gatenavn"
   option_layer_tip: Velg bakgrunnen som skal vises
+  option_limitways: Advar når mye data lastes
   option_microblog_id: "Mikroblogg brukernavn:"
   option_microblog_pwd: "Mikroblog passord:"
   option_noname: Uthev veier uten navn
   prompt_microblog: Post til $1 ($2 igjen)
   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
   prompt_savechanges: Lagre endringer
-  prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
+  prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne veien har merker eller er med i relasjoner. Vil du virkelig slette?
   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
   prompt_unlock: Klikk for å låse opp
   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
   save: Lagre
   tags_backtolist: Tilbake til liste
   tags_descriptions: Beskrivelser av '$1'
+  tags_findatag: Finn et merke
+  tags_matching: Populære merker som passer '$1̈́'
+  tags_typesearchterm: "Skriv inn et ord å lete etter:"
   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
   tip_addtag: Legg til merke
   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
index cfab831620e3d28ec14d0762e0082610da95e8ab..f7ddabc990d58264c510aaeddf2977419805b852 100644 (file)
@@ -187,5 +187,5 @@ sr-EC:
   uploading_relation: Шаљем однос $1
   uploading_relation_name: Шаљем однос $1, $2
   uploading_way: Шаљем путању $1
-  uploading_way_name: Шаље путању $1, $2
+  uploading_way_name: Шаљем путању $1, $2
   way: Путања