(0.5) use npe.osm.org for all except zoom level 14 (still richard.dev.osm.org for...
[rails.git] / lib / gpx.rb
2008-07-30 Tom HughesRework GPX import daemon to use libxml2 for speed.