]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/dsb.yml
0c8e360195f6ec2b3508ba635d2a2f83d17e64b9
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Michawiki
5 dsb: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Rěc
12         latitude: Šyrina
13         longitude: Dlinina
14         title: Titel
15         user: Wužywaŕ
16       friend: 
17         friend: Pśijaśel
18         user: Wužywaŕ
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Dostawaŕ
22         sender: Wótpósłaŕ
23         title: Titel
24       trace: 
25         description: Wopisanje
26         latitude: Šyrina
27         longitude: Dlinina
28         name: Mě
29         public: Zjawny
30         size: Wjelikosć
31         user: Wužywaŕ
32         visible: Widobny
33       user: 
34         active: Aktiwny
35         description: Wopisanje
36         display_name: Wužywarske mě
37         email: E-mail
38         languages: Rěcy
39         pass_crypt: Gronidło
40     models: 
41       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
42       changeset: Sajźba změnow
43       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
44       country: Kraj
45       diary_comment: Komentar dnjownika
46       diary_entry: Zapisk dnjownika
47       friend: Pśijaśel
48       language: Rěc
49       message: Powěsć
50       node: Suk
51       node_tag: Atribut suka
52       notifier: Powěźeńka
53       old_node: Stary suk
54       old_node_tag: Atribut starego suka
55       old_relation: Stara relacija
56       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
57       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
58       old_way: Stary puś
59       old_way_node: Suk starego puśa
60       old_way_tag: Atribut starego puśa
61       relation: Relacija
62       relation_member: Cłonk relacije
63       relation_tag: Atribut relacije
64       session: Pósejźenje
65       trace: Slěd
66       tracepoint: Slědowy dypk
67       tracetag: Atribut slěda
68       user: Wužywaŕ
69       user_preference: Wužywarske nastajenje
70       user_token: Wužywarske znamuško
71       way: Puś
72       way_node: Puśowy suk
73       way_tag: Puśowy atribut
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha, aby wěcej zgónił.
81       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś do nich, musyš se je jano woglědaś.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changesetxml: Sajźbu změnow XML
85       feed: 
86         title: Sajźba změnow %{id}
87         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Sajźba změnow
90     containing_relation: 
91       entry: Relacija %{relation_name}
92       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
93     not_found: 
94       sorry: Bóžko %{type} z ID %{id} njejo se dał namakaś.
95       type: 
96         changeset: sajźba změnow
97         node: suk
98         relation: relacija
99         way: puś
100     redacted: 
101       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
102       redaction: Redakcija %{id}
103       type: 
104         node: suk
105         relation: relacija
106         way: puś
107     relation_member: 
108       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
109       type: 
110         node: Suk
111         relation: Relacija
112         way: Puś
113     start_rjs: 
114       load_data: Daty zacytaś
115       loaded_an_area_with_num_features: "Sy zacytał wurězk, kótaryž wopśimujo %{num_features} elementow. Někotare wobglědowaki maju śěžkosći pśi zwobraznjowanju takeje kopice datow. Zwětšego wobglědowaki źěłaju nejlěpjej pśi zwobraznjowanju mjenjej ako %{num_features} elementow naraz: howac twój wobglědowak spomałšujo se abo samo wěcej njereagěrujo. Jolic sy se wěsty, až coš toś te daty zwobrazniś, móžoš dołojce na tłocašk kliknuś."
116       loading: Zacytujo se...
117       unable_to_load_size: "Njejo móžno zacytaś: Wjelikosć wobłuka %{bbox_size} jo pśewjelika (musy mjeńša ako %{max_bbox_size} byś)"
118     tag_details: 
119       tags: "Atributy:"
120       wiki_link: 
121         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
122         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
123       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
124     timeout: 
125       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
126       type: 
127         changeset: sajźba změnow
128         node: suk
129         relation: relacija
130         way: puś
131   changeset: 
132     changeset: 
133       anonymous: Anonymny
134       no_edits: (žedne změny)
135       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
136     changeset_paging_nav: 
137       next: Pśiducy »
138       previous: « Pjerwjejšny
139       showing_page: Bok %{page}
140     changesets: 
141       area: Wurězk
142       comment: Komentar
143       id: ID
144       saved_at: Datum składowanja
145       user: Wužywaŕ
146     list: 
147       title: Sajźby změnow
148       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
149       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
150       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
151     timeout: 
152       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
153   diary_entry: 
154     comments: 
155       ago: pśed %{ago}
156       comment: Komentar
157       has_commented_on: "%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował"
158       newer_comments: Nowše komentary
159       older_comments: Starše komentary
160       post: Powěsć
161       when: Cas
162     diary_comment: 
163       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
164       confirm: Wobkšuśiś
165       hide_link: Toś ten komentar schowaś
166     diary_entry: 
167       comment_count: 
168         few: "%{count} komentary"
169         one: 1 komentar
170         other: "%{count} komentary"
171         two: "%{count} komentara"
172         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
173       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
174       confirm: Wobkšuśiś
175       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
176       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
177       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
178       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
179     edit: 
180       body: "Tekst:"
181       language: "Rěc:"
182       latitude: "Šyrina:"
183       location: "Městno:"
184       longitude: "Dlinina:"
185       marker_text: Městno zapiska dnjownika
186       save_button: Składowaś
187       subject: "Temowe nadpismo:"
188       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
189       use_map_link: kórtu wužywaś
190     feed: 
191       all: 
192         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
193         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
194       language: 
195         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
196         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
197       user: 
198         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
199         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
200     list: 
201       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
202       new: Nowy zapisk dnjownika
203       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
204       newer_entries: Nowše zapiski
205       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
206       older_entries: Starše zapiski
207       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
208       title: Dnjowniki wužywarjow
209       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
210       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
211       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
212     location: 
213       edit: Wobźěłaś
214       location: "Městno:"
215       view: Woglědaś se
216     new: 
217       title: Nowy zapisk dnjownika
218     no_such_entry: 
219       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
220       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
221       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
222     view: 
223       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
224       login: Pśizjawjenje
225       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby zawóstajił komentar"
226       save_button: Składowaś
227       title: Dnjownik %{user} | %{title}
228       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
229   editor: 
230     default: Standard (tuchylu %{name})
231     potlatch: 
232       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
233       name: Potlatch 1
234     potlatch2: 
235       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
236       name: Potlatch 2
237     remote: 
238       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
239       name: Zdalokawóźenje
240   export: 
241     start: 
242       add_marker: Kórśe marku pśidaś
243       area_to_export: Wurězk za eksport
244       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
245       export_button: Eksport
246       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca Data Commons Open Database</a> (ODbL).
247       format: "Format:"
248       format_to_export: Format za eksport
249       image_size: "Wobrazowa wjelikosć:"
250       latitude: "Šyrina:"
251       licence: Licenca
252       longitude: "Dlinina:"
253       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
254       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
255       max: maks.
256       options: Opcije
257       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
258       output: Wudaśe
259       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
260       scale: Měritko
261       too_large: 
262         body: "Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap. Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:"
263       zoom: Skalěrowanje
264   geocoder: 
265     description: 
266       title: 
267         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
268         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
269       types: 
270         cities: Wjelike města
271         places: Městna
272         towns: Města
273     direction: 
274       east: pódzajtšo
275       north: pódpołnoc
276       north_east: dłujke zajtšo
277       north_west: dłujki wjacor
278       south: pódpołdnjo
279       south_east: krotke zajtšo
280       south_west: krotki wjacor
281       west: pódwjacor
282     distance: 
283       few: něźi %{count} km
284       one: wokoło 1 km
285       other: něźi %{count} km
286       two: něźi %{count} km
287       zero: mjenjej ako 1 km
288     results: 
289       more_results: Dalšne wuslědki
290       no_results: Žedne wuslědki namakane
291     search: 
292       title: 
293         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
294         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
295         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
296         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
297         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
298         us_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
299     search_osm_nominatim: 
300       prefix: 
301         aeroway: 
302           aerodrome: Lětanišćo
303           apron: Lětańske pśedpólo
304           gate: Wrota
305           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
306           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
307           taxiway: Lětadłowa cera
308           terminal: Terminal
309         amenity: 
310           WLAN: WLAN-pśistup
311           airport: Lětanišćo
312           arts_centre: Kulturny centrum
313           artwork: Wuměłska twórba
314           atm: Pjenjezny awtomat
315           auditorium: Awditorium
316           bank: Banka
317           bar: Bara
318           bbq: Grilowanišćo
319           bench: Ławka
320           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
321           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
322           biergarten: Piwowa zagroda
323           brothel: Bordel
324           bureau_de_change: Zaměnjarnja
325           bus_station: Busowe dwórnišćo
326           cafe: Kafejownja
327           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
328           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
329           car_wash: Awtomyjarnja
330           casino: Kasino
331           charging_station: Napołnjowańska stacija
332           cinema: Kino
333           clinic: Klinika
334           club: Klub
335           college: Wusoka šula
336           community_centre: Komunikaciski centrum
337           courthouse: Sudnistwo
338           crematorium: Krematorium
339           dentist: Zubny gójc
340           doctors: Gójce
341           dormitory: Internat
342           drinking_water: Pitna wóda
343           driving_school: Jězdna šula
344           embassy: Wjelikopósłaństwo
345           emergency_phone: Telefon za nuzowe zawołanje
346           fast_food: Pójědankarnja
347           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
348           fire_hydrant: Hydrant
349           fire_station: Wognjarnja
350           food_court: Food Court
351           fountain: Studnja
352           fuel: Tankownja
353           grave_yard: Kjarchob
354           gym: Fitnesowy centrum
355           hall: Hala
356           health_centre: Strowotniski centrum
357           hospital: Chórownja
358           hotel: Hotel
359           hunting_stand: Góntwarske sedło
360           ice_cream: Lod
361           kindergarten: Źiśownja
362           library: Knigłownja
363           market: Wiki
364           marketplace: Wikowanišćo
365           mountain_rescue: Górska wumóžarska słužba
366           nightclub: Nocny klub
367           nursery: Źiśownja
368           nursing_home: Wótwardowarnja
369           office: Běrow
370           park: Park
371           parking: Parkowanišćo
372           pharmacy: Aptejka
373           place_of_worship: Bóžy dom
374           police: Policija
375           post_box: Listowy kašćik
376           post_office: Post
377           preschool: Pśedšula
378           prison: Popajźeństwo
379           pub: Kjarcma
380           public_building: Zjawne twarjenje
381           public_market: Zjawny mark
382           reception_area: Wobcerk pśidostaśa
383           recycling: Zběranišćo starowinow
384           restaurant: Gósćeńc
385           retirement_home: Starcownja
386           sauna: Sawna
387           school: Šula
388           shelter: Pódstup
389           shop: Pśekupnica
390           shopping: Nakupowanišćo
391           shower: Duša
392           social_centre: Socialny centrum
393           social_club: Towarišliwostny klub
394           studio: Studijo
395           supermarket: Supermark
396           swimming_pool: Plěwarnja
397           taxi: Taksijowe městno
398           telephone: Zjawny telefon
399           theatre: Źiwadło
400           toilets: Toalety
401           townhall: Radnica
402           university: Uniwersita
403           vending_machine: Awtomat
404           veterinary: Skótny gójc
405           village_hall: Gmejnski centrum
406           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
407           wifi: WiFi-pśistup
408           youth_centre: Młoźinski centrum
409         boundary: 
410           administrative: Zastojnstwowa granica
411           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
412           national_park: Narodny park
413           protected_area: Šćitane strony
414         bridge: 
415           aqueduct: Akwedukt
416           suspension: Wisaty móst
417           swing: Zawjertny móst
418           viaduct: Wiadukt
419           "yes": Móst
420         building: 
421           "yes": Twarjenje
422         highway: 
423           bridleway: Rejtarska drožka
424           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
425           bus_stop: Busowe zastanišćo
426           byway: Pódlańska droga
427           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
428           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
429           emergency_access_point: Nuzowa słužba
430           footway: Chódnik
431           ford: Brod
432           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
433           milestone: Kilometrownik
434           minor: Bocna droga
435           motorway: Awtodroga
436           motorway_junction: Kśica awtodrogi
437           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
438           path: Sćažka
439           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
440           platform: Platforma
441           primary: Droga prědnego rěda
442           primary_link: Droga prědnego rěda
443           raceway: Wuběgowanišćo
444           residential: Bydleńska droga
445           rest_area: Wótpócywanišćo
446           road: Droga
447           secondary: Droga drugego rěda
448           secondary_link: Droga drugego rěda
449           service: Paralelna droga
450           services: Gósćeńc pśi awtodroze
451           speed_camera: Błyskowak
452           steps: Stupy
453           stile: Płotowy pśestup
454           tertiary: Droga tśeśego rěda
455           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
456           track: Pólna drožka
457           trail: Sćažka
458           trunk: Dalokowobchadowa droga
459           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
460           unclassified: Njezarědowana droga
461           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
462         historic: 
463           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
464           battlefield: Bitwišćo
465           boundary_stone: Granicny kamjeń
466           building: Twarjenje
467           castle: Grod
468           church: Cerkwja
469           fort: Fort
470           house: Dom
471           icon: Ikona
472           manor: Kubło
473           memorial: Wopomnišćo
474           mine: Pódkopy
475           monument: Pomnik
476           museum: Muzeum
477           ruins: Ruiny
478           tower: Torm
479           wayside_cross: Kśica drogi
480           wayside_shrine: Lodka drogi
481           wreck: Wrak
482         landuse: 
483           allotments: Gumnyška
484           basin: Basenk
485           brownfield: Industrijowe lědo
486           cemetery: Kjarchob
487           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
488           conservation: Pśirodošćit
489           construction: Twarnišćo
490           farm: Farma
491           farmland: Rola
492           farmyard: Žywnosć
493           forest: Góla
494           garages: Pórěźarnja awtow
495           grass: Błomje
496           greenfield: njewobtwarjona zemja
497           industrial: Industrijowy wobcerk
498           landfill: Wótchytanišćo
499           meadow: Łuka
500           military: Militarny wobcerk
501           mine: Pódkopy
502           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
503           orchard: Sadownja
504           park: Park
505           piste: Pista
506           quarry: Skała
507           railway: Zeleznica
508           recreation_ground: Wódychańske strony
509           reservoir: Gaśeński jazor
510           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
511           residential: Bydleński wobcerk
512           retail: Drobne wikowanje
513           road: Drogowy wobcerk
514           village_green: Wejsny najs
515           vineyard: Winowe kubło
516           wetland: Mokšy teren
517           wood: Lěs
518         leisure: 
519           beach_resort: Mórske kupjele
520           bird_hide: Schow za ptaški
521           common: Almenda
522           fishing: Wuźišćo
523           fitness_station: Fitnesstudio
524           garden: Zagroda
525           golf_course: Golfowišćo
526           ice_rink: Lodowa hala
527           marina: Jachtowy pśistaw
528           miniature_golf: Minigolf
529           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
530           park: Park
531           pitch: Sportnišćo
532           playground: Grajkanišćo
533           recreation_ground: Wódychańske strony
534           sauna: Sawna
535           slipway: Łoźowa suwanka
536           sports_centre: Sportowy centrum
537           stadium: Stadion
538           swimming_pool: Swimmingpool
539           track: Wuběgowánska cera
540           water_park: Wódowy park
541         military: 
542           airfield: Wójarske lětanišćo
543           barracks: Kazerna
544           bunker: Bunker
545         mountain_pass: 
546           "yes": Górski pas
547         natural: 
548           bay: Zalew
549           beach: Pśibrjog
550           cape: Kap
551           cave_entrance: Jamowy zachod
552           channel: Kanal
553           cliff: Skalina
554           crater: Krater
555           dune: Změt pěska
556           feature: Funkcija
557           fell: Fjel
558           fjord: Fjord
559           forest: Góla
560           geyser: Geysir
561           glacier: Lodojc
562           heath: Wrjosate strony
563           hill: Górka
564           island: Kupa
565           land: Zemja
566           marsh: Marša
567           moor: Bagno
568           mud: Błoto
569           peak: Špica
570           point: Městno
571           reef: Riff
572           ridge: Górski grjebjeń
573           river: Rěka
574           rock: Skała
575           scree: Kamjenišćo
576           scrub: Krě
577           shoal: Měłkosć
578           spring: Žrědło
579           stone: Kamjeń
580           strait: Mórska wuscyna
581           tree: Bom
582           valley: Doł
583           volcano: Wulkan
584           water: Wódy
585           wetland: Ługowe łuki
586           wetlands: Ługowe łuki
587           wood: Lěs
588         office: 
589           accountant: Knigływjeźeński běrow
590           architect: Architektowy běrow
591           company: Zawod
592           employment_agency: Źěłowy amt
593           estate_agent: Maklaŕ gruntow
594           government: Amt
595           insurance: Zawěsćeński běrow
596           lawyer: Pšawizniski běrow
597           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
598           telecommunication: Telekomunikaciski amt
599           travel_agent: Drogowański běrow
600           "yes": Běrow
601         place: 
602           airport: Lětanišćo
603           city: Wjelike město
604           country: Kraj
605           county: Wokrejs
606           farm: Žywnosć
607           hamlet: Wjaska
608           house: Dom
609           houses: Domy
610           island: Kupa
611           islet: Mała kupa
612           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
613           locality: Sedlišćo
614           moor: Bagno
615           municipality: Gmejna
616           postcode: Postowa licba
617           region: Region
618           sea: Mórjo
619           state: Zwězkowy kraj
620           subdivision: Trabantowe město
621           suburb: Pśedměsto
622           town: Město
623           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
624           village: Wjas
625         railway: 
626           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
627           construction: Zeleznicowa cera se twari
628           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
629           disused_station: Njewužywane dwórnišćo
630           funicular: Powrjozowa zeleznica
631           halt: Zeleznicowe zastanišćo
632           historic_station: Historiske dwórnišćo
633           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
634           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
635           light_rail: Měsćańska zeleznica
636           miniature: Miniaturna zeleznica
637           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
638           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
639           platform: Pśistupnišćo
640           preserved: Wuchowana zeleznica
641           spur: Kólejowy wótstawk
642           station: Dwórnišćo
643           subway: Zastanišćo pódzemskeje
644           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
645           switch: Pśestajadło
646           tram: Elektriska
647           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
648           yard: Ranžěrowańske dwórnišćo
649         shop: 
650           alcohol: Wobchod za spirituoze
651           antiques: Wobchod za starobki
652           art: Wobchod wuměłskich twórbow
653           bakery: Pjakarnja
654           beauty: Parfimerija
655           beverages: Piśowy mark
656           bicycle: Wobchod za kólasa
657           books: Knigłarnja
658           butcher: Rěznik
659           car: Awtownja
660           car_parts: Awtowe narownanki
661           car_repair: Pórěźarnja awtow
662           carpet: Tepichowy wobchod
663           charity: Dobrotnostny wobchod
664           chemist: Aptejka
665           clothes: Woblekarnja
666           computer: Computerowy wobchod
667           confectionery: Konditarnja
668           convenience: Kšamarska loda
669           copyshop: Kopěrowański wobchod
670           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
671           department_store: Kupnica
672           discount: Discounter
673           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
674           dry_cleaning: Cysćarnja
675           electronics: Elektronikowy wobchod
676           estate_agent: Maklaŕ gruntow
677           farm: Žywnosćowy wobchod
678           fashion: Modowy wobchod
679           fish: Wobchod za ryby
680           florist: Kwětkarnja
681           food: Wobchod za žywidła
682           funeral_directors: Zakopowański institut
683           furniture: Meblowy wobchod
684           gallery: Galerija
685           garden_centre: Zagrodowy center
686           general: Wobchod za měšane wóry
687           gift: Wobchod za dary
688           greengrocer: Zeleninarski wobchod
689           grocery: Wobchod za žywidła
690           hairdresser: Frizerski salon
691           hardware: Twarski mark
692           hifi: Technika hi-fi
693           insurance: Zawěsćarnja
694           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
695           kiosk: Kiosk
696           laundry: Pałkarnja
697           mall: Nakupowanišćo
698           market: Wiki
699           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
700           motorcycle: Wobchod za motorske
701           music: Wobchod za muzikalije
702           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
703           optician: Optikaŕ
704           organic: Wobchod za biocarobu
705           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
706           pet: Coologiska pśedawarnja
707           photo: Fotograf
708           salon: Salon
709           shoes: Wobchod za crjeje
710           shopping_centre: Kupowański centrum
711           sports: Sportowy wobchod
712           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
713           supermarket: Supermark
714           toys: Wobchod za grajki
715           travel_agency: Drogowański běrow
716           video: Wideowobchod
717           wine: Wobchod za spirituoze
718         tourism: 
719           alpine_hut: Górski chromcyk
720           artwork: Wuměłska twórba
721           attraction: Atrakcija
722           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
723           cabin: Chyža
724           camp_site: Campingowanišćo
725           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
726           chalet: Prozninski domcyk
727           guest_house: Góstny dom
728           hostel: Młodownja
729           hotel: Hotel
730           information: Informacije
731           lean_to: Pśitwaŕ
732           motel: Motel
733           museum: Muzeum
734           picnic_site: Piknikowanišćo
735           theme_park: Rozwjaseleński park
736           valley: Doł
737           viewpoint: Rozglědanišćo
738           zoo: Coo
739         tunnel: 
740           "yes": Tunel
741         waterway: 
742           artificial: Kumštna wódna droga
743           boatyard: Ŀoźnica
744           canal: Kanal
745           connector: Zwisk mjazy wódnymi drogami
746           dam: Zagaśica
747           derelict_canal: Zanjerózony kanal
748           ditch: Grobla
749           dock: Dok
750           drain: Wótwódowy kanal
751           lock: Pušćalnica
752           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
753           mineral_spring: Žrědło mineralneje wódy
754           mooring: Pśistajenje
755           rapids: Pśejmy rěki
756           river: Rěka
757           riverbank: Rěcyny brjog
758           stream: Rěcka
759           wadi: Wadi
760           water_point: Wódne městno
761           waterfall: Wódopad
762           weir: Gaśeńska murja
763   javascripts: 
764     map: 
765       base: 
766         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
767         mapquest: MapQuest Open
768         standard: Standard
769         transport_map: Wobchadowa kórta
770     site: 
771       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
772       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
773   layouts: 
774     community: Zgromaźeństwo
775     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
776     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
777     copyright: Awtorske pšawo a licenca
778     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
779     edit: Wobźěłaś
780     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
781     export: Eksport
782     foundation: Załožba
783     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
784     gps_traces: GPS-slědy
785     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
786     help: Pomoc
787     history: Historija
788     home: K domacnemu městnoju
789     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
790     log_in: pśizjawiś
791     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
792     logo: 
793       alt_text: Logo OpenStreetMap
794     logout: Wótzjawiś
795     make_a_donation: 
796       text: Pósćiś
797       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
798     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
799     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
800     partners_bytemark: Bytemark Hosting
801     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich %{partners}.
802     partners_ic: Imperial College London
803     partners_partners: partnerow
804     partners_ucl: z UCL VR Centre
805     sign_up: registrěrowaś
806     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
807     tag_line: Licha wikikórta swěta
808     user_diaries: Dnjowniki
809     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
810   license_page: 
811     foreign: 
812       english_link: engelskim originalom
813       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski bok ma prědnosć měś
814       title: Wó toś tom pśełožku
815     legal_babble: 
816       attribution_example: 
817         alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
818         title: Pśipokazański pśikład
819       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pód <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
820       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
821       contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
822       contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju abo pśewzejo rukowanje.
823       contributors_fr_html: "<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction Générale des Impôts."
824       contributors_gb_html: "<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo za datowe banki 2010-2012."
825       contributors_intro_html: "Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a drugich žrědłow, mjaz nimi:"
826       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy; AND, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
827       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone."
828       contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
829       contributors_za_html: "<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty z  <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:  National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone."
830       credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
831       credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database, a, jolicnaše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se pód CC-BY-SA licencuje. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś. W medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy śi, twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap' k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org dopomnjeś.
832       credit_3_html: "Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w rožku kórty pokazaś. Na pśikład:"
833       credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
834       infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
835       infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo se datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał, póśěguj se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem boku</a> k wěsći.
836       infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
837       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
838       intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
839       intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
840       more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske pšašenja</a>.
841       more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła za wužywanje Nominatim</a>."
842       more_title_html: Dalšne informacije
843       title_html: Awtorske pšawo a licenca
844     native: 
845       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
846       native_link: dolnoserbskej wersiji
847       text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link} toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
848       title: Wó toś tom boku
849   message: 
850     delete: 
851       deleted: Powěsć wulašowana
852     inbox: 
853       date: Datum
854       from: Wót
855       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
856       my_inbox: Mój post
857       new_messages: 
858         few: "%{count} nowe powěsći"
859         one: "%{count} nowa powěsć"
860         other: "%{count} nowych powěsćow"
861         two: "%{count} nowej powěsći"
862       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link} do zwiska?
863       old_messages: 
864         few: "%{count} stare powěsći"
865         one: "%{count} stara powěsć"
866         other: "%{count} starych powěsćow"
867         two: "%{count} starej powěsći"
868       outbox: pósłany
869       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
870       subject: Temowe nadpismo
871       title: Post
872     mark: 
873       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
874       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
875     message_summary: 
876       delete_button: Lašowaś
877       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
878       reply_button: Wótegroniś
879       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
880     new: 
881       back_to_inbox: Slědk k postoju
882       body: Tekst
883       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až wopytujoš dalšne pósłaś.
884       message_sent: Powěsć pósłana
885       send_button: Pósłaś
886       send_message_to: "%{name} nowu powěsć pósłaś"
887       subject: Temowe nadpismo
888       title: Powěsć pósłaś
889     no_such_message: 
890       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
891       heading: Powěsć njeeksistěrujo
892       title: Powěsć njeeksistěrujo
893     outbox: 
894       date: Datum
895       inbox: post
896       messages: 
897         few: Sy %{count} powěsći pósłał
898         one: Sy %{count} powěsć pósłał
899         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
900         two: Sy %{count} powěsći pósłał
901       my_inbox: Mój %{inbox_link}
902       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
903       outbox: pósłany
904       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
905       subject: Temowe nadpismo
906       title: Pósłany
907       to: Komu
908     read: 
909       date: Datum
910       from: Wót
911       reply_button: Wótegroniś
912       subject: Temowe nadpismo
913       title: Powěsć cytaś
914       to: Komu
915       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
916       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś, njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
917     reply: 
918       wrong_user: "Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.\nPšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił."
919     sent_message_summary: 
920       delete_button: Lašowaś
921   notifier: 
922     diary_comment_notification: 
923       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś abo na %{replyurl} wótegroniś
924       header: "%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym nadpismom %{subject} komentěrował:"
925       hi: Witaj %{to_user},
926       subject: "[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował."
927     email_confirm: 
928       subject: "[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś"
929     email_confirm_html: 
930       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
931       greeting: Witaj,
932       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url} do %{new_address} změniś.
933     email_confirm_plain: 
934       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił změnu.
935       greeting: Witaj,
936     friend_notification: 
937       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
938       had_added_you: "%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał."
939       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
940       subject: "[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał."
941     gpx_notification: 
942       and_no_tags: a žedne atributy.
943       and_the_tags: "a slědujuce atributy:"
944       failure: 
945         failed_to_import: "njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:"
946         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se wobinuś
947         more_info_2: "móžoš namakaś na:"
948         subject: "[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił"
949       greeting: Witaj,
950       success: 
951         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow zacytało.
952         subject: "[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny"
953       with_description: z wopisanim
954       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
955     lost_password: 
956       subject: "[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła"
957     lost_password_html: 
958       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło slědk stajił.
959       greeting: Witaj,
960       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
961     lost_password_plain: 
962       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło slědk stajił.
963       greeting: Witaj,
964     message_notification: 
965       header: "%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject}:"
966       hi: Witaj %{to_user},
967     signup_confirm: 
968       confirm: "Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo konto wobkšuśił:"
969       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
970       greeting: Witaj!
971       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
972       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije za prědne kšacei daś.
973   oauth: 
974     oauthorize: 
975       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
976       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
977       allow_to: "Dowól aplikaciji:"
978       allow_write_api: kórtu změniś.
979       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
980       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
981       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
982       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}. Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
983     revoke: 
984       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
985   oauth_clients: 
986     create: 
987       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
988     destroy: 
989       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
990     edit: 
991       submit: Wobźěłaś
992       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
993     form: 
994       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
995       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
996       allow_write_api: kórtu změniś.
997       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
998       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
999       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1000       callback_url: URL slědkwołanja
1001       name: Mě
1002       requests: "Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:"
1003       required: Trěbny
1004       support_url: URL pódpěry
1005       url: URL głowneje aplikacije
1006     index: 
1007       application: Mě aplikacije
1008       issued_at: Wustajony
1009       list_tokens: "Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:"
1010       my_apps: Móje aplikacije
1011       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1012       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth} wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1013       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1014       registered_apps: "Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:"
1015       revoke: Wótpóraś!
1016       title: Móje OAuth-drobnostiki
1017     new: 
1018       submit: Registrěrowaś
1019       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1020     not_found: 
1021       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1022     show: 
1023       access_url: "URL pśistupnego tokena:"
1024       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1025       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1026       allow_write_api: kórtu změniś.
1027       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1028       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1029       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1030       authorize_url: "URL awtorizěrowaś:"
1031       confirm: Sy se wěsty?
1032       delete: Klient wulašowaś
1033       edit: Drobnostki wobźěłaś
1034       key: "Kluc pśetrjebowarja:"
1035       requests: "Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:"
1036       secret: "Pótajmnosć pśetrjebowarja:"
1037       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1038       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1039       url: "URL za napšašowański token:"
1040     update: 
1041       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1042   redaction: 
1043     create: 
1044       flash: Redakcija jo se napórała.
1045     destroy: 
1046       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
1047       flash: Redakcija jo se wulašowała.
1048       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije, nježli až ju wulašujoš.
1049     edit: 
1050       description: Wopisanje
1051       heading: Redakciju wobźěłaś
1052       submit: Redakciju składowaś
1053       title: Redakciju wobźěłaś
1054     index: 
1055       empty: Žedne redakcije njejsu.
1056       heading: Lisćina redakcijow
1057       title: Lisćina redakcijow
1058     new: 
1059       description: Wopisanje
1060       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
1061       submit: Redakciju napóraś
1062       title: Nowa redakcija se napórajo
1063     show: 
1064       confirm: Sy se wěsty?
1065       description: "Wopisanje:"
1066       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
1067       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
1068       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
1069       title: Redakcija se pokazujo
1070       user: "Stwóriśel:"
1071     update: 
1072       flash: Změny skłaźone.
1073   site: 
1074     edit: 
1075       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1076       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1077       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež su trěbne za toś tu funkciju.
1078       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1079       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno. Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1080       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalšne informacije
1081       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował, klikni na "Składowaś".)
1082       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch, ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu, abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1083       user_page_link: wužywarskem boku
1084     index: 
1085       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił JavaScript.
1086       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1087       license: 
1088         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1089       permalink: Trajny wótkaz
1090       remote_failed: Wobźěłowanje jo se njeraźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1091       shortlink: Krotki wótkaz
1092     key: 
1093       table: 
1094         entry: 
1095           admin: Zastojnstwowa granica
1096           allotments: Gumnyškarnje
1097           apron: 
1098             - Pśedpólo lětanišća
1099             - terminal
1100           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1101           bridleway: Rejtarska drožka
1102           brownfield: Industrijowe lědo
1103           building: Pśesegajuce twarjenje
1104           byway: Bocna droga
1105           cable: 
1106             - Kablowa elektriska
1107             - sedłowy lift
1108           cemetery: Kjarchob
1109           centre: Sportowy centrum
1110           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1111           common: 
1112             - Powšykny
1113             - łuka
1114           construction: Drogi w twari
1115           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1116           destination: Jano za pśigranicujucych
1117           farm: Farma
1118           footway: Drožka
1119           forest: Góla
1120           golf: Golfowišćo
1121           heathland: Wrjosate strony
1122           industrial: Industrijowy wobcerk
1123           lake: 
1124             - Jazor
1125             - gaśeński jazor
1126           military: Militarny wobcerk
1127           motorway: Awtodroga
1128           park: Park
1129           permissive: Dowólony pśistup
1130           pitch: Sportnišćo
1131           primary: Zwězkowa droga
1132           private: Priwatny pśistup
1133           rail: Zeleznica
1134           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1135           resident: Bydleński wobcerk
1136           retail: Nakupowanišćo
1137           runway: 
1138             - Pśizemjeńska cera
1139             - lětadłowa cera
1140           school: 
1141             - Šula
1142             - uniwersita
1143           secondary: Nakrajna droga
1144           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1145           subway: Pódzemska
1146           summit: 
1147             - Wjerch
1148             - špica
1149           tourist: Turistowa atrakcija
1150           track: Cera
1151           tram: 
1152             - Měsćańska zeleznica
1153             - elektriska
1154           trunk: Malsna droga
1155           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1156           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1157           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
1158           wood: Lěs
1159     markdown_help: 
1160       alt: Alternatiwny tekst
1161       first: Prědny element
1162       heading: Nadpismo
1163       headings: Nadpisma
1164       image: Wobraz
1165       link: Wótkaz
1166       ordered: Numerěrowana lisćina
1167       second: Drugi element
1168       subheading: Pódnapismo
1169       text: Tekst
1170       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzěrowany
1171       unordered: Nalicenje
1172       url: URL
1173     richtext_area: 
1174       edit: Wobźěłaś
1175       preview: Pśeglěd
1176     search: 
1177       search: Pytaś
1178       submit_text: Źi
1179       where_am_i: Źo som?
1180       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1181     sidebar: 
1182       close: Zacyniś
1183       search_results: Pytańske wuslědki
1184   time: 
1185     formats: 
1186       friendly: "%e. %B %Y  %H:%M"
1187   trace: 
1188     create: 
1189       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1190       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1191     delete: 
1192       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1193     edit: 
1194       description: "Wopisanje:"
1195       download: ześěgnuś
1196       edit: wobźěłaś
1197       filename: "Datajowe mě:"
1198       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1199       map: kórta
1200       owner: "Wobsejźaŕ:"
1201       points: "Dypki:"
1202       save_button: Změny składowaś
1203       start_coord: "Startowa koordinata:"
1204       tags: "Atributy:"
1205       tags_help: pśez komu wótźělony
1206       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1207       uploaded_at: "Nagraty:"
1208       visibility: "Widobnosć:"
1209       visibility_help: Co to groni?
1210     list: 
1211       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1212       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem boku</a>.
1213       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1214       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1215       tagged_with: "   wobznamjenjony pśez %{tags}"
1216       your_traces: Twóje GPS-slědy
1217     make_public: 
1218       made_public: Wózjawjona cera
1219     offline: 
1220       heading: Składowanje GPX offline
1221       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1222     offline_warning: 
1223       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1224     trace: 
1225       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1226       by: wót
1227       count_points: "%{count} dypkow"
1228       edit: wobźěłaś
1229       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1230       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1231       in: w
1232       map: kórta
1233       more: wěcej
1234       pending: Njedocynjony
1235       private: PRIWATNY
1236       public: ZJAWNY
1237       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1238       trackable: SLĚDUJOBNY
1239       view_map: Kórtu pokazaś
1240     trace_form: 
1241       description: "Wopisanje:"
1242       help: Pomoc
1243       tags: "Atributy:"
1244       tags_help: pśez komu wótźělony
1245       upload_button: Nagraś
1246       upload_gpx: "GPX-dataju nagraś:"
1247       visibility: "Widobnosć:"
1248       visibility_help: Co to groni?
1249     trace_header: 
1250       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1251       see_your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
1252       traces_waiting: 
1253         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za drugich wužywarjow.
1254         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za drugich wužywarjow.
1255       upload_trace: Slěd nagraś
1256     trace_optionals: 
1257       tags: Atributy
1258     trace_paging_nav: 
1259       newer: Nowše slědy
1260       older: Starše slědy
1261       showing_page: Bok %{page}
1262     view: 
1263       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1264       description: "Wopisanje:"
1265       download: ześěgnuś
1266       edit: wobźěłaś
1267       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1268       filename: "Datajowe mě:"
1269       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1270       map: kórta
1271       none: Žeden
1272       owner: "Wobsejźaŕ:"
1273       pending: NJEDOCYNJONY
1274       points: "Dypki:"
1275       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1276       tags: "Atributy:"
1277       title: Pokazujo se slěd %{name}
1278       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1279       uploaded: "Nagraty:"
1280       visibility: "Widobnosć:"
1281     visibility: 
1282       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1283       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1284       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1285       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1286   user: 
1287     account: 
1288       contributor terms: 
1289         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1290         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1291         heading: "Wuměnjenja za sobustatkujucych:"
1292         link text: Co to jo?
1293         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1294         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1295       current email address: "Aktualna e-mailowa adresa:"
1296       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1297       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1298       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1299       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane. Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1300       gravatar: 
1301         gravatar: Gravatar wužywaś
1302         link text: Co to jo?
1303       home location: "Bydlišćo:"
1304       image: "Wobraz:"
1305       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1306       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1307       latitude: "Šyrina:"
1308       longitude: "Dlinina:"
1309       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1310       my settings: Móje nastajenja
1311       new email address: "Nowa e-mailowa adresa:"
1312       new image: Wobraz pśidaś
1313       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1314       openid: 
1315         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1316         link text: Co to jo?
1317         openid: "OpenID:"
1318       preferred editor: "Preferěrowany editor :"
1319       preferred languages: "Preferěrowane rěcy:"
1320       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1321       public editing: 
1322         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su anonymne.
1323         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1324         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1325         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1326         enabled link text: Co to jo?
1327         heading: "Zjawne wobźěłowanje:"
1328       public editing note: 
1329         heading: Zjawne wobźěłowanje
1330         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe zjawne.</li></ul>
1331       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1332       return to profile: Slědk k profiloju
1333       save changes button: Změny składowaś
1334       title: Konto wobźěłaś
1335       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1336     confirm: 
1337       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1338       button: Wobkšuśiś
1339       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1340       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował swójo konto.
1341       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1342     confirm_email: 
1343       button: Wobkšuśiś
1344       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1345       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1346       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu adresu wobkšuśił.
1347       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1348     confirm_resend: 
1349       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1350       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja wótegroniś.
1351     filter: 
1352       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1353     go_public: 
1354       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1355     list: 
1356       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1357       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1358       heading: Wužywarje
1359       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1360       showing: 
1361         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1362         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1363       summary: "%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany"
1364       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} napórany"
1365       title: Wužywarje
1366     login: 
1367       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1368       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1369       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1370       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1371       email or username: "E-mailowa adresa abo wužywarske mě:"
1372       heading: Pśizjawjenje
1373       login_button: Pśizjawiś se
1374       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1375       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1376       no account: Njamaš wužywarske konto?
1377       openid: "%{logo} OpenID:"
1378       openid invalid: Bóžko zda se, až twój OpenID jo njepłaśiwy
1379       openid missing provider: Bóžko njejsmy mógli z twójim OpenID-póbitowarjom zwězaś
1380       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1381       openid_providers: 
1382         aol: 
1383           alt: Z OpenID z AOL pśizjawiś
1384           title: Z AOL pśizjawiś
1385         google: 
1386           alt: Z OpenID z Google pśizjawiś
1387           title: Z Google pśizjawiś
1388         myopenid: 
1389           alt: Z OpenID z myOpenID pśizjawiś
1390           title: Z myOpenID pśizjawiś
1391         openid: 
1392           alt: Z OpenID-URL se pśizjawiś
1393           title: Z OpenID se pśizjawiś
1394         wordpress: 
1395           alt: Z OpenID z Wordpress pśizjawiś
1396           title: Z Wordpress pśizjawiś
1397         yahoo: 
1398           alt: Z OpenID z Yahoo pśizjawiś
1399           title: Z Yahoo pśizjawiś
1400       password: "Gronidło:"
1401       register now: Něnto registrěrowaś
1402       remember: "Spomnjeś se:"
1403       title: Pśizjawjenje
1404       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1405       with openid: "Alternatiwnje móžoš swój OpenID za pśizjawjenje wužywaś:"
1406       with username: "Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim wužywarskim mjenim a gronidłom:"
1407     logout: 
1408       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1409       logout_button: Wótzjawjenje
1410       title: Wótzjawiś se
1411     lost_password: 
1412       email address: "E-mailowa adresa:"
1413       heading: Sy gronidło zabył?
1414       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1415       new password button: Gronidło slědk stajiś
1416       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1417       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1418       title: Zabyte gronidło
1419     make_friend: 
1420       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1421       button: Ako pśijaśela pśidaś
1422       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1423       heading: "%{user} ako pśijaśela pśidaś?"
1424       success: "%{name} jo něnto twój pśijaśel!"
1425     new: 
1426       confirm email address: "E-mailowu adresu wobkšuśiś:"
1427       confirm password: "Gronidło wobkšuśiś:"
1428       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno wobźěłowaś.
1429       continue: Registrěrowaś
1430       display name: "Wužywarske mě:"
1431       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej w nastajenjach změniś.
1432       email address: "E-mailowa adresa:"
1433       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1434       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1435       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła priwatnosći</a>)
1436       openid: "%{logo} OpenID:"
1437       openid association: "<p>Twój OpenID hyšći njejo zwězany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jolic sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědujucego formulara.</li>\n<li>\nJolic maš južo konto, móžoš se z wužywarskim mjenim a gronidłom pśizjawiś a pótom konto ze swójim OpenID w swójich wužywarskich nastajenjach zwězaś.\n</li>\n</ul>"
1438       openid no password: Za OpenID gronidło njejo trěbne, ale někotare wósebne rědy abo serwer by mógli gronidło pótrjebaś.
1439       password: "Gronidło:"
1440       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1441       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś. Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1442       title: Registrěrowaś
1443       use openid: Alternatiwnje móžoš OpenID %{logo} za pśizjawjenje wužywaś
1444     no_such_user: 
1445       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1446       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1447       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1448     popup: 
1449       friend: Pśijaśel
1450       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1451       your location: Twójo městno
1452     remove_friend: 
1453       button: Pśijaśela wótpóraś
1454       heading: "%{user} ako pśijaśela wótpóraś?"
1455       not_a_friend: "%{name} njejo twój pśijaśel."
1456       success: "%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał."
1457     reset_password: 
1458       confirm password: "Gronidło wobkšuśiś:"
1459       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1460       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1461       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1462       password: "Gronidło:"
1463       reset: Gronidło slědk stajiś
1464       title: Gronidło slědk stajiś
1465     set_home: 
1466       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1467     suspended: 
1468       body: "<p>\nTwójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.\n</p>\nToś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś."
1469       heading: Konto wupowěźone
1470       title: Konto wupowěźone
1471       webmaster: webmejstaŕ
1472     terms: 
1473       agree: Akceptěrowaś
1474       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć pśistupne.
1475       consider_pd_why: Co to jo?
1476       decline: Wótpokazaś
1477       guidance: "Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href=\"%{summary}\">zbadne zespominanje</a> a někotare <a href=\"%{translations}\">njeoficielne pśełožki</a>"
1478       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1479       legale_names: 
1480         france: Francojska
1481         italy: Italska
1482         rest_of_world: Zbytk swěta
1483       legale_select: "Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:"
1484       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś, aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace a pśichodne pśinoski.
1485       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1486       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1487     view: 
1488       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1489       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1490       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1491       block_history: dostane blokěrowanja
1492       blocks by me: Dane blokěrowanja
1493       blocks on me: Dostane blokowanja
1494       comments: Komentary
1495       confirm: Wobkšuśiś
1496       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1497       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1498       created from: "Napórany z:"
1499       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1500       ct declined: Wótpokazany
1501       ct status: "Wuměnjenja za sobustatkujucych:"
1502       ct undecided: Njerozsuźony
1503       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1504       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1505       description: Wopisanje
1506       diary: Dnjownik
1507       edits: Změny
1508       email address: "E-mailowa adresa:"
1509       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1510       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1511       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1512       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł wužywarjow w swójej bliskosći.
1513       km away: "%{count} km zdalony"
1514       latest edit: "Nejnowša změna %{ago}:"
1515       m away: "%{count} m zdalony"
1516       mapper since: "Kartěrowaŕ wót:"
1517       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1518       my comments: Móje komentary
1519       my diary: Mój dnjownik
1520       my edits: Móje změny
1521       my settings: Móje nastajenja
1522       my traces: Móje ceri
1523       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1524       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1525       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1526       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1527       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1528       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1529       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1530       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1531       role: 
1532         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1533         grant: 
1534           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1535           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1536         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1537         revoke: 
1538           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1539           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1540       send message: Powěsć pósłaś
1541       settings_link_text: nastajenja
1542       spam score: "Spamowe gódnośenje:"
1543       status: "Status:"
1544       traces: Slědy
1545       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1546       user location: Wužywarske městno
1547       your friends: Twóje pśijaśele
1548   user_block: 
1549     blocks_by: 
1550       empty: "%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił."
1551       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
1552       title: Blokěrowanja wót %{name}
1553     blocks_on: 
1554       empty: "%{name} hyšći njejo se zablokěrował."
1555       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1556       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1557     create: 
1558       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1559       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1560       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo zablokěrujoš.
1561     edit: 
1562       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1563       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1564       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1565       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1566       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1567       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1568       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1569       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1570     filter: 
1571       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1572       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z padajuceje lisćiny wubraś.
1573     helper: 
1574       time_future: Kóńcy se %{time}.
1575       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1576       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1577     index: 
1578       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1579       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1580       title: Wužywarske blokěrowanja
1581     model: 
1582       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1583       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1584     new: 
1585       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1586       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1587       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1588       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1589       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1590       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1591       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1592       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1593       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki wótegroniś.
1594     not_found: 
1595       back: Slědk k indeksoju
1596       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1597     partial: 
1598       confirm: Sy se wěsty?
1599       creator_name: Blokěrowaŕ
1600       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
1601       edit: Wobźěłaś
1602       next: Pśiducy »
1603       not_revoked: (nic wótpórany)
1604       previous: « Pjerwjejšny
1605       reason: Pśicyna za blokěrowanje
1606       revoke: Wótpóraś!
1607       revoker_name: Wótpórany wót
1608       show: Pokazaś
1609       showing_page: Bok %{page}
1610       status: Status
1611     period: 
1612       few: "%{count} góźiny"
1613       one: 1 góźina
1614       other: "%{count} góźinow"
1615       two: "%{count} góźinje"
1616     revoke: 
1617       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1618       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1619       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1620       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1621       revoke: Wótpóraś!
1622       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1623       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1624     show: 
1625       back: Wše blokěrowanja pokazaś
1626       confirm: Sy se wěsty?
1627       edit: Wobźěłaś
1628       heading: "%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}"
1629       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
1630       reason: "Pśicyna za blokěrowanje:"
1631       revoke: Wótpóraś!
1632       revoker: "Anulěrowaŕ:"
1633       show: Pokazaś
1634       status: Status
1635       time_future: Kóńcy se %{time}
1636       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
1637       title: "%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}"
1638     update: 
1639       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił, móžo jo wobźěłaś.
1640       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1641   user_role: 
1642     filter: 
1643       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1644       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1645       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1646       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1647     grant: 
1648       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1649       confirm: Wobkšuśiś
1650       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1651       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1652       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1653     revoke: 
1654       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1655       confirm: Wobkšuśiś
1656       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1657       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1658       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś