12ba6693f93815012c9a6d984803c7fdd483f3b6
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Euriditi
5 # Author: GretaDoci
6 # Author: Kosovastar
7 # Author: Macofe
8 # Author: Mdupont
9 # Author: MicroBoy
10 # Author: Mikullovci11
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Ruila
13 # Author: Techlik
14 # Author: Vinie007
15 # Author: 아라
16 ---
17 sq:
18   time:
19     formats:
20       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
21   activerecord:
22     models:
23       acl: Qasja në listën e kontrollit
24       changeset: Vargu i ndryshimeve
25       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
26       country: Vendi
27       diary_comment: Koment ditari
28       diary_entry: Shënim ditari
29       friend: Mik
30       language: Gjuha
31       message: Mesazh
32       node: Nyjë
33       node_tag: Etiketë nyje
34       notifier: Lajmëruesi
35       old_node: Nyjë e vjetër
36       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
37       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
38       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
39       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
40       old_way: Rrugë e vjetër
41       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
42       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
43       relation: Lidhje
44       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
45       relation_tag: Etiketë lidhjeje
46       session: Seancë
47       trace: Gjurmë
48       tracepoint: Pika e gjurmës
49       tracetag: Etiketa e gjurmës
50       user: Përdoruesi
51       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
52       user_token: Shenja e përdoruesit
53       way: Rruga
54       way_node: Nyjë rruge
55       way_tag: Etiketë rruge
56     attributes:
57       diary_comment:
58         body: Trupi i mesazhit
59       diary_entry:
60         user: Përdoruesi
61         title: Titulli
62         latitude: Gjerësia gjeografike
63         longitude: Gjatësia gjeografike
64         language: Gjuha
65       friend:
66         user: Përdoruesi
67         friend: Mik
68       trace:
69         user: Përdoruesi
70         visible: I dukshëm
71         name: Emri
72         size: Madhësia
73         latitude: Gjerësia gjeografike
74         longitude: Gjatësia gjeografike
75         public: Publik
76         description: Përshkrimi
77       message:
78         sender: Dërguesi
79         title: Titulli
80         body: Trupi i mesazhit
81         recipient: Marrësi
82       user:
83         email: Emaili
84         active: Aktiv
85         display_name: Emër i dukshëm
86         description: Përshkrimi
87         languages: Gjuhët
88         pass_crypt: Fjalëkalimi
89   printable_name:
90     with_version: '%{id}, v%{version}'
91   editor:
92     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
93     potlatch:
94       name: Potlatch 1
95       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
96     id:
97       name: iD
98       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
99     potlatch2:
100       name: Potlatch 2
101       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
102     remote:
103       name: Kontrollë nga larg
104       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
105   browse:
106     created: Krijuar
107     closed: Mbyllur
108     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
109     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
110     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
111     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
112     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
113     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
114     version: Versioni
115     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
116     anonymous: Anonim
117     no_comment: (nuk ka koment)
118     part_of: Pjesë e
119     download_xml: Shkarko në XML
120     view_history: Shiko historikun
121     view_details: Shiko detajet
122     location: Vendndodhja
123     changeset:
124       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
125       belongs_to: Autor
126       node: Nyjet (%{count})
127       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
128       way: Mënyrat (%{count})
129       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
130       relation: Marrëdhëniet (%{count})
131       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
132       comment: Komentet (%{count})
133       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
134         më parë</abbr>
135       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
136       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
137       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
138       feed:
139         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
140         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
141       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
142       discussion: Diskutim
143     node:
144       title: 'Nyja: %{name}'
145       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
146     way:
147       title: 'Drejtimi: %{name}'
148       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
149       nodes: Nyjet
150       also_part_of:
151         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
152         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
153     relation:
154       title: 'Lidhja: %{name}'
155       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
156       members: Anëtarët
157     relation_member:
158       entry: '%{type} %{name}'
159       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
160       type:
161         node: Nyje
162         way: Rruga
163         relation: Lidhja
164     containing_relation:
165       entry: Lidhja %{relation_name}
166       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
167     not_found:
168       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
169       type:
170         node: nyjë
171         way: rrugë
172         relation: lidhje
173         changeset: grupi i ndryshimeve
174         note: shënim
175     timeout:
176       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
177         tu tërhequr.
178       type:
179         node: nyjë
180         way: rrugë
181         relation: lidhje
182         changeset: grupi i ndryshimeve
183         note: shënim
184     redacted:
185       redaction: Redaktimi %{id}
186       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
187         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
188       type:
189         node: nyjë
190         way: rrugë
191         relation: lidhje
192     start_rjs:
193       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
194         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
195         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
196       load_data: Ngarko të dhënat
197       loading: Duke ngarkuar...
198     tag_details:
199       tags: Etiketat
200       wiki_link:
201         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
202         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
203       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
204       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
205       telephone_link: Thirr %{phone_number}
206     note:
207       title: 'Shënim: %{id}'
208       new_note: Shënim i ri
209       description: Përshkrimi
210       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
211       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
212       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
213       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
214       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
215         më parë</abbr>
216       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
217         parë</abbr>
218       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
219         më parë</abbr>
220       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
221       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
222         më parë</abbr>
223       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
224         më parë</abbr>
225       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
226         më parë</abbr>
227       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
228     query:
229       title: Tiparet e pyetsorit
230       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
231       nearby: Tiparet në afërsi
232       enclosing: Tipare të bashkangjitura
233   changeset:
234     changeset_paging_nav:
235       showing_page: Faqe %{page}
236       next: Vazhdo »
237       previous: « Mëparshëm
238     changeset:
239       anonymous: Anonim
240       no_edits: (nuk ka redaktime)
241       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
242     changesets:
243       id: ID
244       saved_at: Të ruajtura në
245       user: Përdoruesi
246       comment: Koment
247       area: Zona
248     list:
249       title: Grupi i ndryshimeve
250       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
251       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
252       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
253       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
254       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
255       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
256       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
257       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
258       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
259       load_more: Ngarko më shumë
260     timeout:
261       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
262         për tu shkarkuar.
263     rss:
264       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
265       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
266       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
267       commented_at_html: Përditësuar %{when} më parë
268       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
269       full: Diskutimi i plotë
270   diary_entry:
271     new:
272       title: Shënim i ri në ditar
273       publish_button: Publiko
274     list:
275       title: Ditarët e përdoruesve
276       title_friends: Ditarë të miqve
277       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
278       user_title: Ditari i %{user}
279       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
280       new: Shënim i ri në ditar
281       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
282       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
283       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
284       older_entries: Shënimet e vjetra
285       newer_entries: Shënimet e fundit
286     edit:
287       title: Redakto shënimin në ditar
288       subject: 'Titulli:'
289       body: 'Trupi i mesazhit:'
290       language: 'Gjuha:'
291       location: 'Lokacioni:'
292       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
293       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
294       use_map_link: përdor hartën
295       save_button: Ruaj
296       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
297     view:
298       title: Ditari i %{user} | %{title}
299       user_title: Ditari i %{user}
300       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
301       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
302       login: Identifikohu
303       save_button: Ruaj
304     no_such_entry:
305       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
306       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
307       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
308         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
309     diary_entry:
310       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
311       comment_link: Komento në këtë shënim
312       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
313       comment_count:
314         zero: Nuk ka komente
315         one: '%{count} koment'
316         other: '%{count} komente'
317       edit_link: Redakto këtë shënim
318       hide_link: Fshih këtë shënim
319       confirm: Konfirmo
320     diary_comment:
321       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
322       hide_link: Fshih këtë koment
323       confirm: Konfirmo
324     location:
325       location: 'Lokacioni:'
326       view: Shfaq
327       edit: Redakto
328     feed:
329       user:
330         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
331         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
332       language:
333         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
334         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
335           %{language_name}
336       all:
337         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
338         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
339     comments:
340       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
341       post: Posto
342       when: Kur
343       comment: Komenti
344       ago: '%{ago} më parë'
345       newer_comments: Komentet më të fundit
346       older_comments: Komentet e vjetra
347   export:
348     title: Eksporto
349     start:
350       area_to_export: Zona për tu eksportuar
351       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
352       format_to_export: Formati per eksportim
353       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
354       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
355       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
356       licence: Licensa
357       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
358         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
359       too_large:
360         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
361           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
362         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
363           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
364           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
365         planet:
366           title: Planet OSM
367           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
368             të OpenStreetMap
369         overpass:
370           title: API mbikalues
371           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
372             të OpenStreetMap
373         geofabrik:
374           title: Shkarkimet nga Geofabrik
375           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
376             dhe qyteteve të përzgjedhura
377         metro:
378           title: Metro Ekstrakte
379           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
380             tyre
381         other:
382           title: Burime të tjera
383           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
384       options: Opsionet
385       format: Formati
386       scale: Shkallë
387       max: max
388       image_size: Madhësia e imazhit
389       zoom: Zmadho
390       add_marker: Shto një shënues në hartë
391       latitude: 'Lat:'
392       longitude: 'Lon:'
393       output: Dalja
394       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
395       export_button: Eksporto
396   geocoder:
397     search:
398       title:
399         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="http://openstreetmap.org/"></a>
400         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
401         uk_postcode: Rezultatet nga <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
402           Postcode</a>
403         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
404         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
405           Nominatim</a>
406         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
407         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
408           Nominatim</a>
409         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
410     search_osm_nominatim:
411       prefix_format: '%{name}'
412       prefix:
413         aerialway:
414           cable_car: Teleferiku
415           chair_lift: Teleferik
416           drag_lift: Teleferik
417           gondola: Teleferik gondolë
418           station: Stacion teleferiku
419         aeroway:
420           aerodrome: Aeroport
421           apron: Platformë
422           gate: Portë
423           helipad: Helipad
424           runway: Pistë
425           taxiway: Rrugë taksie
426           terminal: Terminal
427         amenity:
428           animal_shelter: Strehim i kafshëve
429           arts_centre: Qendër arti
430           atm: Bankomat
431           bank: Bankë
432           bar: Bar
433           bbq: Zgarë
434           bench: Stol
435           bicycle_parking: Parkim biçikletash
436           bicycle_rental: Biçikleta me qera
437           biergarten: Birrari
438           boat_rental: Varka me qera
439           brothel: Shtëpi publike
440           bureau_de_change: Këmbim valute
441           bus_station: Stacion autobusi
442           cafe: Kafe
443           car_rental: Makina me qera
444           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
445           car_wash: Autolarje
446           casino: Kazino
447           charging_station: Stacion mbushës
448           childcare: Kujdesi për fëmijët
449           cinema: Kinema
450           clinic: Klinikë
451           clock: Orë
452           college: Kolegj
453           community_centre: Qendër komunitare
454           courthouse: Gjykatë
455           crematorium: Krematorium
456           dentist: Dentist
457           doctors: Mjekët
458           dormitory: Konvikt
459           drinking_water: Ujë i pijshëm
460           driving_school: Autoshkollë
461           embassy: Ambasadë
462           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
463           fast_food: Ushqim i shpejtë
464           ferry_terminal: Terminal i trageteve
465           fire_hydrant: Hidrant zjarrfikës
466           fire_station: Zjarrëfiksat
467           food_court: Kënd ushqimi
468           fountain: Shatërvan
469           fuel: Stacion karburanti
470           gambling: Kumar
471           grave_yard: Varrezë
472           gym: Qendër fitnesi / Palestër
473           health_centre: Qendër shëndetsore
474           hospital: Spital
475           hunting_stand: Vend gjuetie
476           ice_cream: Akullore
477           kindergarten: Kopësht fëmijësh
478           library: Bibliotekë
479           market: Market
480           marketplace: Treg
481           monastery: Manastir
482           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
483           nightclub: Klub nate
484           nursery: Çerdhe
485           nursing_home: Çerdhe
486           office: Zyrë
487           parking: Vendparkim
488           parking_entrance: Hyrje parkimi
489           pharmacy: Barnatore
490           place_of_worship: Vend kulti
491           police: Policia
492           post_box: Kuti postare
493           post_office: Zyrë postare
494           preschool: Cikël para-shkollor
495           prison: Burg
496           pub: Pub
497           public_building: Ndërtesë publike
498           reception_area: Zonë e pritjes
499           recycling: Pikë riciklimi
500           restaurant: Restorant
501           retirement_home: Shtëpi pleqësh
502           sauna: Saunë
503           school: Shkollë
504           shelter: Strehë
505           shop: Dyqan
506           shower: Dush
507           social_centre: Qendrën sociale
508           social_club: Klub shoqëror
509           social_facility: Institucion social
510           studio: Studio
511           swimming_pool: Pishinë
512           taxi: Taksi
513           telephone: Telefon publik
514           theatre: Teatër
515           toilets: Banjë publike
516           townhall: Bashki
517           university: Universitet
518           vending_machine: Automat me monedha
519           veterinary: Kirurgji veterinare
520           village_hall: Bashkësi lokale
521           waste_basket: Kosh plehrash
522           waste_disposal: Deponi mbeturinash
523           youth_centre: Qendër rinore
524         boundary:
525           administrative: Kufi administrativ
526           census: Regjistrim kufitar
527           national_park: Park kombëtar
528           protected_area: Zonë e mbrojtur
529         bridge:
530           aqueduct: Ujësjellës
531           suspension: Urë lëvizëse
532           swing: Urë rrotulluese
533           viaduct: Viadukt
534           "yes": Urë
535         building:
536           "yes": Ndërtesë
537         craft:
538           brewery: Birrari
539           carpenter: Marangoz
540           electrician: Elektricist
541           gardener: Kopshtar
542           painter: Piktor
543           photographer: Fotograf
544           plumber: Hidraulik
545           shoemaker: Këpuctar
546           tailor: Rrobaqepës
547           "yes": Dyqan zeje
548         emergency:
549           ambulance_station: Stacion ambulance
550           defibrillator: Defibrilator
551           landing_site: Vend për ulje emergjente
552           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
553         highway:
554           abandoned: Autostradë e braktisur
555           bridleway: Rrugë për kalërim
556           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
557           bus_stop: Stacion autobusi
558           construction: Autostradë në ndërtim
559           cycleway: Rrugë biçikletash
560           elevator: Ashensor
561           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
562           footway: Rrugë këmbësorësh
563           ford: Va
564           living_street: Rrugë për këmbësorë
565           milestone: Piketë
566           motorway: Autostradë
567           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
568           motorway_link: Autostradë
569           path: Shteg
570           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
571           platform: Platformë
572           primary: Rrugë primare
573           primary_link: Rrugë primare
574           proposed: Rrugë e propozuar
575           raceway: Pistë garash me veturë
576           residential: Rrugë banimi
577           rest_area: Zonë pushimi
578           road: Rrugë
579           secondary: Rrugë dytësore
580           secondary_link: Rrugë dytësore
581           service: Rrugë shërbimi
582           services: Shërbime autostrade
583           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
584           steps: Hapat
585           street_lamp: Llambë rruge
586           tertiary: Rrugë terciare
587           tertiary_link: Rrugë terciare
588           track: Gjurmë
589           traffic_signals: Shenja trafiku
590           trail: Shteg
591           trunk: Rrugë magjistrale
592           trunk_link: Rrugë magjistrale
593           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
594           unsurfaced: Rrugë me kalldrëm
595           "yes": Rrugë
596         historic:
597           archaeological_site: Vend arkeologjik
598           battlefield: Fushëbetejë
599           boundary_stone: Gur kufiri
600           building: Ndërtesë historike
601           bunker: Bunker
602           castle: Kala
603           church: Kishë
604           city_gate: Portë qyteti
605           citywalls: Mure qyteti
606           fort: Fortesë
607           heritage: Vend trashigimie
608           house: Shtëpi
609           icon: Ikonë
610           manor: Pronë e madhe
611           memorial: Memorial
612           mine: Minierë
613           monument: Monument
614           roman_road: Rrugë romake
615           ruins: Rrënoja
616           stone: Gur
617           tomb: Varr
618           tower: Kullë
619           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
620           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
621           wreck: Anije e mbytur
622         junction:
623           "yes": Kryqëzim
624         landuse:
625           allotments: Kopsht i vogël
626           basin: Pellg
627           brownfield: Deponi industriale
628           cemetery: Varreza
629           commercial: Zonë tregtare
630           conservation: Mbrojtje natyre
631           construction: Ndërtimtari
632           farm: Fermë
633           farmland: Tokë bujqësore
634           farmyard: Oborr ferme
635           forest: Pyll
636           garages: Garazha
637           grass: Bar
638           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
639           industrial: Zonë industriale
640           landfill: Deponi
641           meadow: Luadh
642           military: Zonë ushtarake
643           mine: Minierë
644           orchard: Pemishte
645           quarry: Gurore
646           railway: Hekurudhë
647           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
648           reservoir: Rezervuar
649           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
650           residential: Zonë e banuar
651           retail: Me pakicë
652           road: Zonë rruge
653           village_green: Fshat me gjelbrim
654           vineyard: Vreshtë
655           "yes": Përdorim toke
656         leisure:
657           beach_resort: Plazh
658           bird_hide: Kamuflim zogjësh
659           club: Klub
660           common: Tokë e përbashkët
661           dog_park: Park qenësh
662           fishing: Zonë peshkimi
663           fitness_centre: Qendër fitnesi
664           fitness_station: Saticion palestre
665           garden: Kopsht
666           golf_course: Fushë golfi
667           horse_riding: Kalërim
668           ice_rink: Vend patinazhi
669           marina: Sport porti (limani)
670           miniature_golf: Minigolf
671           nature_reserve: Rezervat natyror
672           park: Park
673           pitch: Terren sportiv
674           playground: Kënd lojërash
675           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
676           resort: Resort
677           sauna: Saunë
678           slipway: Rrëshqitëse
679           sports_centre: Qendër sportive
680           stadium: Stadium
681           swimming_pool: Pishinë
682           track: Pistë vrapimi
683           water_park: Park ujor
684           "yes": Kohë e lirë
685         man_made:
686           lighthouse: Fanar
687           pipeline: Tubacion
688           tower: Kullë
689           works: Fabrikë
690           "yes": I/e bërë nga njeriu
691         military:
692           airfield: Aeroport ushtarak
693           barracks: Kazerma
694           bunker: Bunker
695         mountain_pass:
696           "yes": Kalim malor
697         natural:
698           bay: Gji
699           beach: Plazh
700           cape: Kep
701           cave_entrance: Hyrje shpelle
702           cliff: Shkëmb
703           crater: Krater
704           dune: Dunë
705           fell: Kodrinë
706           fjord: Fjord (gji deti)
707           forest: Pyll
708           geyser: Gejzer
709           glacier: Akullnajë
710           grassland: Barishte
711           heath: Rrafshinë
712           hill: Kodër
713           island: Ishull
714           land: Vend
715           marsh: Kënetë
716           moor: Moçal
717           mud: Baltë
718           peak: Majë
719           point: Pikë
720           reef: Gumë
721           ridge: Vargmal
722           rock: Gur
723           saddle: Shalë
724           sand: Rërë
725           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
726           scrub: Zonë me shkurre
727           spring: Pranverë
728           stone: Gur
729           strait: Rrugicë (ngushticë)
730           tree: Pemë
731           valley: Luginë
732           volcano: Vullkan
733           water: Ujë
734           wetland: Ligatinë
735           wood: Mal
736         office:
737           accountant: Kontabilist
738           administrative: Administratë
739           architect: Arkitekt
740           company: Kompani
741           employment_agency: Agjensi punësimi
742           estate_agent: Agjent i patundshmërive
743           government: Ent qeveritar
744           insurance: Zyrë sigurimi
745           lawyer: Avokat
746           ngo: Zyra e OJQ
747           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
748           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
749           "yes": Zyrë
750         place:
751           allotments: Kopsht i vogël
752           block: Bllok
753           airport: Aeroport
754           city: Qytet
755           country: Vend
756           county: Vend
757           farm: Fermë
758           hamlet: Fshat i vogël
759           house: Shtëpi
760           houses: Shtëpi
761           island: Ishull
762           islet: Ishull
763           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
764           locality: Lokalitet
765           moor: Moçal
766           municipality: Komunë
767           neighbourhood: Lagje
768           postcode: Kodi postar
769           region: Regjion
770           sea: Det
771           state: Shtet
772           subdivision: Nënndarje
773           suburb: Periferi
774           town: Qytezë
775           unincorporated_area: Zone e lirë
776           village: Fshat
777           "yes": Vend
778         railway:
779           abandoned: Hekurudhë e braktisur
780           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
781           disused: Hekurudhë e braktisur
782           disused_station: Stacion hekurudhor jashtë përdorimi
783           funicular: Linjë teleferiku
784           halt: Stacion hekerudhor
785           historic_station: Stacion hekurudhor historik
786           junction: Nyje hekurudhore
787           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
788           light_rail: Hekurudhë e lehtë
789           miniature: Hekurudhudhë në miniaturë
790           monorail: Hekurudhë me një shinë
791           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
792           platform: Platformë hekurudhore
793           preserved: Hekurudhë muze
794           proposed: Hekurudhë e planifikuar
795           spur: Hekurudhë
796           stop: Stacion hekurudhor
797           subway: Metro
798           subway_entrance: Hyrje metroje
799         shop:
800           bakery: Furrë buke
801           butcher: Mishtore
802           car: Sallon automobilash
803           car_parts: Autopjesë
804           car_repair: Autoservis
805           carpet: Dyqan qilimash
806           chemist: Drogeri
807           clothes: Dyqani rrobash
808           computer: Dyqan kompjuterësh
809           cosmetics: Dyqan kozmetike
810           department_store: Shtëpi mallrash
811           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
812           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
813           dry_cleaning: Pastrim kimik
814           electronics: Dyqan elektronike
815           estate_agent: Agjent i patundshmërive
816           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
817           fish: Dyqan peshku
818           florist: Luleshitës
819           food: Ushqimore
820           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
821           furniture: Mobilieri
822           gallery: Galeri
823           garden_centre: Qendër kopshti
824           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
825           gift: Dyqan dhuratash
826           greengrocer: Shitës frutash
827           grocery: Dyqan ushqimor
828           hairdresser: Floktar
829           hardware: Hekrari
830           hifi: Hi-Fi
831           insurance: Zyre sigurimi
832           jewelry: Dyqan bizhuterie
833           kiosk: Kiosk
834           laundry: Lavanderi
835           mall: Qendër tregtare
836           market: Treg
837           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
838           motorcycle: Dyqan motoçikletash
839           music: Dyqan i veglave muzikore
840           optician: Optikë
841           pharmacy: Barnatore
842           photo: Fotograf
843           salon: Sallon
844           supermarket: Supermarket
845           tailor: Rrobaqepës
846           toys: Dyqan lodrash
847           "yes": Dyqan
848         tourism:
849           artwork: Vepër artistike
850           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
851           cabin: Kabinë
852           camp_site: Vend për kampim
853           hostel: Bujtinë
854           hotel: Hotel
855           information: Informacion
856           motel: Motel
857           museum: Muze
858           picnic_site: Vend për piknik
859           zoo: Kopsht zoologjik
860         tunnel:
861           "yes": Tunel
862         waterway:
863           canal: Kanal
864           dam: Digë
865           derelict_canal: Kanal i braktisur
866           ditch: Hendek i thellë
867           drain: Drenazhim
868           mooring: Ankorim
869           river: Lum
870           stream: Rrjedhë
871           wadi: Përrua
872           waterfall: Ujëvarë
873           weir: Pendë
874           "yes": Ujore (rrugë)
875       admin_levels:
876         level2: Kufi vendi
877         level4: Kufi i njësisë federale
878         level5: Kufi regjional
879     description:
880       title:
881         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
882       types:
883         cities: Qytetet
884         places: Vende
885     results:
886       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
887       more_results: Më shumë rezultate
888   layouts:
889     project_name:
890       title: OpenStreetMap
891       h1: OpenStreetMap
892     logout: Çidentifikohu
893     log_in: Identifikohu
894     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
895     edit: Redakto
896     history: Historia
897     export: Eksporti
898     data: Të dhënat
899     export_data: Eksporto të dhënat
900     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
901     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
902     edit_with: Redakto me %{editor}
903     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
904     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
905     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
906       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
907     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
908     partners_html: Hostingu mbështetet nga %{ucl}, %{ic} dhe %{bytemark}, dhe të tjerë
909       %{partners}.
910     partners_partners: partnerët
911     help: Ndihmë
912     about: Rreth
913     copyright: Të drejtat e autorit
914     community: Komuniteti
915     community_blogs: Blogjet e komunitetit
916     foundation: Fondacioni
917     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
918     make_a_donation:
919       text: Dhuro
920     learn_more: Mëso më shumë
921     more: Më shumë
922   license_page:
923     foreign:
924       title: Rreth këtij përkthimi
925       text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
926         faqja në anglisht do të ketë përparësi
927       english_link: origjinalit në anglisht
928     native:
929       title: Rreth kësaj faqeje
930       text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
931         Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
932         së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
933       native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
934       mapping_link: fillo hatrografimin
935     legal_babble:
936       title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
937       intro_1_html: |-
938         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
939         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
940         Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
941         href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
942       intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
943         dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
944         të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
945         të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
946         \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
947       intro_3_html: |-
948         Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
949         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
950       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
951       credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
952         contributors&rdquo;.
953       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n
954         \ href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
955         \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
956         Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër
957         e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
958         (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
959         dhe tek \n  www.creativecommons.org."
960       more_title_html: Zbulo më shumë
961       more_1_html: |2-
962           Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
963           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
964           FAQ</a>.
965       more_2_html: |2-
966           OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
967           të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
968           leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
969       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
970       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
971         vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
972         i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim
973         mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur
974         përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor
975         tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke
976         paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
977       contributors_ca_html: |-
978         <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
979         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
980         Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
981         Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
982         Statistics Canada).
983       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
984         nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
985       contributors_gb_html: |-
986         <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
987            Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
988       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
989         thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
990         garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
991   welcome_page:
992     title: Mirësevjen
993     whats_on_the_map:
994       title: Çfarë ka në hartë?
995     basic_terms:
996       title: Termat bazë për hartografim
997       paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu janë
998         disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
999       editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1000         mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1001       node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1002         i vetëm ose një pemë.
1003       way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1004         lumë, liqen apo ndërtesë.
1005     rules:
1006       title: Rregullat!
1007     start_mapping: Fillo hartografimin
1008     add_a_note:
1009       title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1010   help_page:
1011     title: Merr ndihmë
1012     welcome:
1013       url: Mirësevjen
1014       title: Mirësevjen në OSM
1015     beginners_guide:
1016       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1017       title: Udhëzues për fillestarë.
1018       description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1019     help:
1020       url: https://help.openstreetmap.org/
1021       title: help.openstreetmap.org
1022     forums:
1023       title: Forumet
1024   about_page:
1025     next: Tjetra
1026     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1027   notifier:
1028     diary_comment_notification:
1029       hi: Përshëndetje %{to_user},
1030     message_notification:
1031       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1032       hi: Përshëndetje %{to_user},
1033     gpx_notification:
1034       greeting: Përshëndetje,
1035       failure:
1036         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1037     signup_confirm:
1038       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
1039       greeting: Tungjatjeta!
1040     email_confirm:
1041       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
1042     email_confirm_plain:
1043       greeting: Përshëndetje,
1044     email_confirm_html:
1045       greeting: Përshëndetje,
1046       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
1047         konfirmuar ndryshimin.
1048     lost_password_plain:
1049       greeting: Përshëndetje,
1050     lost_password_html:
1051       greeting: Përshëndetje,
1052     note_comment_notification:
1053       greeting: Përshëndetje,
1054     changeset_comment_notification:
1055       hi: Përshëndetje %{to_user},
1056       greeting: Përshëndetje,
1057       commented:
1058         partial_changeset_without_comment: pa koment
1059   message:
1060     inbox:
1061       title: Kutia mbërritëse
1062       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
1063       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
1064       from: Prej
1065       subject: Titulli
1066       date: Data
1067       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
1068       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
1069     message_summary:
1070       unread_button: Shëno si të palexuar
1071       read_button: Shëno si të lexuar
1072       reply_button: Përgjigje
1073       delete_button: Fshi
1074     new:
1075       title: Dërgo mesazh
1076       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
1077       subject: Titulli
1078       body: Trupi i mesazhit
1079       send_button: Dërgo
1080       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
1081       message_sent: Mesazhi u dërgua
1082       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
1083         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
1084     no_such_message:
1085       title: Nu ka mesazh të tillë
1086       heading: Nuk ka mesazh të tillë
1087       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
1088     outbox:
1089       title: Dalje
1090       my_inbox: '%{inbox_link}'
1091       inbox: kuti mbërritëse
1092       outbox: dalje
1093       to: Për
1094       subject: Titulli
1095       date: Data
1096     read:
1097       from: Prej
1098       subject: Titulli
1099       date: Data
1100       reply_button: Përgjigje
1101       unread_button: Shëno si të palexuar
1102       back: Prapa
1103       to: Për
1104       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1105         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1106         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1107     sent_message_summary:
1108       delete_button: Fshi
1109     mark:
1110       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1111       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1112   site:
1113     edit:
1114       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1115       anon_edits: (%{link})
1116       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1117         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1118         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1119         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1120     sidebar:
1121       search_results: Rezultatet e kërkimit
1122       close: Mbyll
1123     search:
1124       search: Kërko
1125       from: Prej
1126       to: Për
1127       where_am_i: Ku jam unë?
1128     key:
1129       table:
1130         entry:
1131           centre: Qendër sportive
1132           military: Zonë ushtarake
1133           school:
1134           - Shkollë
1135           - Universitet
1136           building: Ndërtesë
1137           station: Stacioni hekurudhor
1138           summit:
1139           - Samit
1140           - majë
1141     richtext_area:
1142       edit: Redakto
1143       preview: Parapamje
1144   trace:
1145     visibility:
1146       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1147       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1148       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1149         me vula kohore)
1150       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1151         të pikave të renditura me vulë kohore)
1152     create:
1153       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1154       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1155         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1156         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1157     edit:
1158       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1159       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1160       filename: 'Emri i skedës:'
1161       download: shkarko
1162       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1163       points: 'Pikë:'
1164       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1165       map: harta
1166       edit: redakto
1167       owner: 'Pronari:'
1168       description: 'Përshkrimi:'
1169       tags: 'Etiketat:'
1170       tags_help: ndarë me presje
1171       save_button: Ruaj ndryshimet
1172       visibility: 'Dukshmëria:'
1173       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1174       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1175     trace_form:
1176       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1177       description: 'Përshkrimi:'
1178       tags: 'Etiketat:'
1179       tags_help: ndarë me presje
1180       visibility: 'Dukshmëria:'
1181       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1182       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1183       upload_button: Ngarko
1184       help: Ndihmë
1185       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1186     trace_header:
1187       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1188       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1189       see_your_traces: Shih gjurmët e tua
1190       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1191         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1192         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1193     trace_optionals:
1194       tags: Etiketat
1195     view:
1196       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1197       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1198       pending: DUKE PRITUR
1199       filename: 'Emri i skedës:'
1200       download: shkarko
1201       uploaded: 'Ngarkuar:'
1202       points: 'Pikë:'
1203       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1204       map: harta
1205       edit: redakto
1206       owner: 'Pronari:'
1207       description: 'Përshkrimi:'
1208       tags: 'Etiketa:'
1209       none: Asnjë
1210       edit_track: Redakto këtë gjurmë
1211       delete_track: Fshi këtë gjurmë
1212       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1213       visibility: 'Dukshmëria:'
1214     trace_paging_nav:
1215       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1216     trace:
1217       pending: NE PRITJE
1218       count_points: '%{count} pikë'
1219       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1220       more: më shumë
1221       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1222       view_map: Shiko hartën
1223       edit: redakto
1224       edit_map: Redakto hartën
1225       public: PUBLIKE
1226       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1227       private: PRIVAT
1228       trackable: E GJURMUESHME
1229       by: nga
1230       in: në
1231       map: harta
1232     list:
1233       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1234       your_traces: Gjurmët e GPS tuaj
1235       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1236       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1237       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1238     delete:
1239       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1240     make_public:
1241       made_public: Gjurmë e bërë publike
1242     offline_warning:
1243       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1244     offline:
1245       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1246       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1247         përdonimit
1248   oauth_clients:
1249     new:
1250       submit: Regjistrohu
1251     edit:
1252       submit: Redakto
1253     show:
1254       edit: Redakto detajet
1255       confirm: A je i sigurt?
1256     form:
1257       name: Emri
1258   user:
1259     login:
1260       title: Identifikohu
1261       heading: Identifikohu
1262       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1263       password: 'Fjalëkalimi:'
1264       remember: Më mbaj mend
1265       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1266       login_button: Identifikohu
1267       register now: Regjistrohu tani
1268       no account: Nuk ke llogari?
1269       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1270         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1271         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1272         ri</a> .
1273       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1274       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1275       auth_providers:
1276         openid:
1277           title: Identifikohu me OpenID
1278     logout:
1279       title: Çidentifikohu
1280       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1281       logout_button: Çidentifikohu
1282     lost_password:
1283       title: Fjalëkalimi i humbur
1284       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1285       email address: 'Adresa e emailit:'
1286       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1287       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1288         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1289         tuaj.
1290       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1291         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1292       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1293         të dhënë.
1294     reset_password:
1295       title: Rivendos fjalëkalimin
1296       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1297       password: 'Fjalëkalimi:'
1298       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1299       reset: Rivendos fjalëkalimin
1300       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1301       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1302     new:
1303       title: Krijo llogari
1304       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1305         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1306       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1307         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1308         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1309       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1310         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1311         e përdoruesit</a>.
1312       email address: 'Adresa e emailit:'
1313       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1314       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1315         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1316         wiki">privacy policy</a>)
1317       display name: 'Emër i dukshëm:'
1318       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1319       password: 'Fjalëkalimi:'
1320       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1321       continue: Vazhdo
1322       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1323       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1324     terms:
1325       title: Kushtet për kontribues
1326       heading: Kushtet për kontribues
1327       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin
1328         e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje
1329         për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
1330       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1331         e mia të jenë në Domenin Publik
1332       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1333       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1334       agree: Pajtohem
1335       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1336       decline: Nuk e pranoj
1337       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1338       legale_names:
1339         france: Francë
1340         italy: Itali
1341         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1342     no_such_user:
1343       title: Nuk ka përdorues të tillë
1344       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1345       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1346         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1347     view:
1348       my diary: Ditari im
1349       new diary entry: shënim i ri në ditar
1350       my edits: Redaktimet e mia
1351       my traces: Gjurmët e mia
1352       my notes: Shënimet e mia
1353       my messages: Mesazhet e mia
1354       my profile: Profili im
1355       my settings: Preferencat e mia
1356       my comments: Komentet e mia
1357       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1358       blocks on me: Blloqet mbi mua
1359       blocks by me: Bllokimet nga unë
1360       send message: Dërgo mesazh
1361       diary: Ditari
1362       edits: Redaktimet
1363       traces: Gjurmët
1364       notes: Shënimet e hartës
1365       remove as friend: Largo mikun
1366       add as friend: Shto si mik
1367       mapper since: 'Hartues që prej:'
1368       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1369       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1370       email address: 'Adresa e emailit:'
1371       created from: 'Krijuar nga:'
1372       status: 'Statusi:'
1373       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1374       description: Përshkrimi
1375       user location: Vendi i përdoruesit
1376       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1377         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1378       settings_link_text: parametrat
1379       your friends: Miqtë tuaj
1380       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1381       km away: '%{count}km larg'
1382       m away: '%{count}m larg'
1383       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1384       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1385       role:
1386         administrator: Ky përdorues është një administrator
1387         moderator: Ky përdorues është një moderator
1388         grant:
1389           administrator: Mundëso qasje administratori
1390           moderator: Mundëso qasje moderatori
1391         revoke:
1392           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1393           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1394       block_history: bllokimet e pranuara
1395       moderator_history: bllokimet e dhëna
1396       create_block: blloko këtë përdorues
1397       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1398       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1399       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1400       hide_user: fsheh këtë përdorues
1401       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1402       delete_user: fshi këtë përdorues
1403       confirm: Konfirmo
1404     popup:
1405       your location: Vendndodhja e jote
1406       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1407       friend: Mik
1408     account:
1409       title: Redakto llogarinë
1410       my settings: Preferencat e mia
1411       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1412       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1413       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1414       openid:
1415         link text: çfarë është kjo?
1416       public editing:
1417         heading: 'Redaktim publik:'
1418         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1419         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1420         enabled link text: çfarë është kjo?
1421         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1422           e mëparshme janë anonime.
1423         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1424       public editing note:
1425         heading: Redaktim publik
1426       contributor terms:
1427         heading: Kushtet për kontribues
1428         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1429         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1430         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1431           kushtet e kontribuesit.
1432         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1433           pronësi publike.
1434         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1435         link text: Çka është kjo?
1436       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1437       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1438       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1439       image: 'Imazhi:'
1440       gravatar:
1441         gravatar: Përdor Gravatar
1442         link text: çfarë është kjo?
1443       new image: Shto një imazh
1444       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1445       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1446       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1447       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1448       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1449       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1450       latitude: 'Latituda:'
1451       longitude: 'Longituda:'
1452       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1453         në hartë!
1454       save changes button: Ruaj ndryshimet
1455       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1456       return to profile: Mbrapa te profili
1457       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1458         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1459         e re të emailit tuaj.
1460       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1461     confirm:
1462       heading: Kontrollo emailin tënd!
1463       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1464         tënde.
1465       button: Konfirmo
1466       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1467       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1468       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1469     confirm_resend:
1470       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1471         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1472         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1473         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1474         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1475       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1476     confirm_email:
1477       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1478       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1479         e re të emailit tuaj.
1480       button: Konfirmo
1481       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1482       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1483     set_home:
1484       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1485     go_public:
1486       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1487         t'i redaktosh ato.
1488     make_friend:
1489       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1490       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1491       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1492     remove_friend:
1493       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1494       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1495     filter:
1496       not_an_administrator: Ju duhet të jetë një administrator për të kryer këtë veprim.
1497     list:
1498       title: Përdoruesi
1499       heading: Përdorues
1500       showing:
1501         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1502         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1503       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1504       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1505       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1506       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1507       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1508   user_role:
1509     filter:
1510       not_an_administrator: Vetëm administratorët mund të kryejnë menaxhimin e rolit
1511         të përdoruesit, dhe ju nuk jeni një administrator.
1512       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1513       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1514       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1515     grant:
1516       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1517       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1518       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1519         `%{name}'?
1520       confirm: Konfirmo
1521       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1522         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1523     revoke:
1524       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1525       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1526       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1527         `%{name}'?
1528       confirm: Konfirmo
1529       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1530         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1531   user_block:
1532     new:
1533       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1534         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1535         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1536         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1537     revoke:
1538       revoke: Revoko!
1539     partial:
1540       show: Shfaq
1541       edit: Redakto
1542       revoke: Revoko!
1543       confirm: A jeni i sigurt?
1544       status: Statusi
1545       revoker_name: Revokuar nga
1546     show:
1547       confirm: A jeni i sigurt?
1548   javascripts:
1549     site:
1550       edit_tooltip: Redakto hartën
1551   redaction:
1552     show:
1553       destroy: Revoko këtë redaktim
1554       confirm: A je i sigurt?
1555 ...