]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/nn.yml
131bc24d11e071663f93a80d66ac6b4f9b46f5c3
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (‪Norsk (nynorsk)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Eirik
5 # Author: Gnonthgol
6 # Author: Gunnernett
7 # Author: Harald Khan
8 # Author: Nghtwlkr
9 # Author: Njardarlogar
10 # Author: Pladask
11 nn: 
12   activerecord: 
13     attributes: 
14       diary_comment: 
15         body: Brødtekst
16       diary_entry: 
17         language: Språk
18         latitude: Breiddegrad
19         longitude: Lengdegrad
20         title: Tittel
21         user: Brukar
22       friend: 
23         friend: Ven
24         user: Brukar
25       message: 
26         body: Brødtekst
27         recipient: Mottakar
28         sender: Sendar
29         title: Tittel
30       trace: 
31         description: Skildring
32         latitude: Breiddegrad
33         longitude: Lengdegrad
34         name: Namn
35         public: Offentleg
36         size: Storleik
37         user: Brukar
38         visible: Synleg
39       user: 
40         active: Aktive
41         description: Skildring
42         display_name: Visningsnamn
43         email: E-post
44         languages: Språk
45         pass_crypt: Passord
46     models: 
47       acl: Tilgangskontrolliste
48       changeset: Endringssett
49       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
50       country: Land
51       diary_comment: Dagbokkommentar
52       diary_entry: Dagbokoppføring
53       friend: Ven
54       language: Språk
55       message: Melding
56       node: Node
57       node_tag: Nodemerkelapp
58       notifier: Varsling
59       old_node: Gammal node
60       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
61       old_relation: Gammal relasjon
62       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
63       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
64       old_way: Gammal veg
65       old_way_node: Gammal vegnode
66       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
67       relation: Relasjon
68       relation_member: Relasjonsmedlem
69       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
70       session: Økt
71       trace: Spor
72       tracepoint: Punkt i spor
73       tracetag: Spormerkelapp
74       user: Brukar
75       user_preference: Brukarinnstillingar
76       user_token: Brukarnøkkel
77       way: Veg
78       way_node: Vegnode
79       way_tag: Vegmerkelapp
80   application: 
81     require_cookies: 
82       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
83     setup_user_auth: 
84       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
85       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
86   browse: 
87     changeset: 
88       changeset: "Endringssett: %{id}"
89       changesetxml: XML for endringssett
90       download: Last ned %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
91       feed: 
92         title: Endringssett %{id}
93         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
94       osmchangexml: osmChange XML
95       title: Endringssett
96     changeset_details: 
97       belongs_to: "Tilhøyrer:"
98       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
99       box: boks
100       closed_at: "Lukka:"
101       created_at: "Oppretta:"
102       has_nodes: 
103         one: "Har følgjande %{count} node:"
104         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
105       has_relations: 
106         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
107         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
108       has_ways: 
109         one: "Har følgjande %{count} veg:"
110         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
111       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
112       show_area_box: Vis boks for område
113     common_details: 
114       changeset_comment: "Kommentar:"
115       deleted_at: "Sletta:"
116       deleted_by: "Sletta av:"
117       edited_at: "Redigert:"
118       edited_by: "Redigert av:"
119       in_changeset: "I endringssett:"
120       version: "Versjon:"
121     containing_relation: 
122       entry: Relasjon %{relation_name}
123       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
124     map: 
125       deleted: Sletta
126       edit: 
127         area: Rediger område
128         node: Rediger node
129         relation: Rediger relasjon
130         way: Rediger rute
131       larger: 
132         area: Vis område på større kart
133         node: Vis node på større kart
134         relation: Vis relasjon på større kart
135         way: Vis veg på større kart
136       loading: Lastar...
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
140         next_node_tooltip: Neste node
141         next_relation_tooltip: Neste relasjon
142         next_way_tooltip: Neste veg
143         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
144         prev_node_tooltip: Forrige node
145         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
146         prev_way_tooltip: Forrige veg
147       paging: 
148         all: 
149           next: "%{id} »"
150           prev: « %{id}
151         user: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154       user: 
155         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
156         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
157         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
158     node: 
159       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
160       download_xml: Last ned XML
161       edit: rediger
162       node: Node
163       node_title: "Node: %{node_name}"
164       view_history: vis historikk
165     node_details: 
166       coordinates: "Koordinatar:"
167       part_of: "Del av:"
168     node_history: 
169       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
170       download_xml: Last ned XML
171       node_history: Nodehistorik
172       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
173       view_details: vis detaljar
174     not_found: 
175       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
176       type: 
177         changeset: endringssett
178         node: node
179         relation: relasjon
180         way: veg
181     paging_nav: 
182       of: av
183       showing_page: Viser side
184     relation: 
185       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
186       download_xml: Last ned XML
187       relation: Relasjon
188       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
189       view_history: vis historikk
190     relation_details: 
191       members: "Medlemmar:"
192       part_of: "Del av:"
193     relation_history: 
194       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
195       download_xml: Last ned XML
196       relation_history: Relasjonshistorikk
197       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
198       view_details: vis detaljar
199     relation_member: 
200       entry: "%{type} %{name}"
201       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
202       type: 
203         node: Node
204         relation: Relasjon
205         way: Veg
206     start: 
207       manually_select: Vel eit anna område manuelt
208       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
209     start_rjs: 
210       data_frame_title: Data
211       data_layer_name: Data
212       details: Detaljar
213       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
214       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
215       hide_areas: Skjul områder
216       history_for_feature: Historikk for [[feature]]
217       load_data: Last inn data
218       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld [[num_features]] objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under 100 objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
219       loading: Lastar...
220       manually_select: Vel eit anna område manuelt
221       object_list: 
222         api: Hent dette området frå API-et
223         back: Vis objektliste
224         details: Detaljar
225         heading: Objektliste
226         history: 
227           type: 
228             node: Node [[id]]
229             way: Veg [[id]]
230         selected: 
231           type: 
232             node: Node [[id]]
233             way: Veg [[id]]
234         type: 
235           node: Node
236           way: Veg
237       private_user: privat brukar
238       show_areas: Vis områder
239       show_history: Vis historikk
240       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik [[bbox_size]] er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
241       wait: Vent ...
242       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
243     tag_details: 
244       tags: "Merkelapper:"
245       wiki_link: 
246         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
247         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
248       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
249     timeout: 
250       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
251       type: 
252         changeset: endringssett
253         node: node
254         relation: relasjon
255         way: veg
256     way: 
257       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
258       download_xml: Last ned XML
259       edit: rediger
260       view_history: vis historikk
261       way: Veg
262       way_title: "Veg: %{way_name}"
263     way_details: 
264       also_part_of: 
265         one: òg del av vegen %{related_ways}
266         other: òg del av vegane %{related_ways}
267       nodes: "Nodar:"
268       part_of: "Del av:"
269     way_history: 
270       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
271       download_xml: Last ned XML
272       view_details: vis detaljar
273       way_history: Veghistorikk
274       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
275   changeset: 
276     changeset: 
277       anonymous: Anonym
278       big_area: (stor)
279       id: "#%{id}"
280       no_comment: (ingen)
281       no_edits: (ingen redigeringar)
282       show_area_box: vis boks for område
283       still_editing: (redigerer forsatt)
284       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
285     changeset_paging_nav: 
286       next: Neste »
287       previous: « Forrige
288       showing_page: Viser side %{page}
289     changesets: 
290       area: Område
291       comment: Kommentar
292       id: ID
293       saved_at: Lagra
294       user: Brukar
295     list: 
296       description: Siste endringar
297       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
298       description_friend: Endringssett av venene dine
299       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
300       description_user: Endringssett av %{user}
301       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
302       heading: Endringssett
303       heading_bbox: Endringssett
304       heading_friend: Endringssett
305       heading_nearby: Endringssett
306       heading_user: Endringssett
307       heading_user_bbox: Endringssett
308       title: Endringssett
309       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
310       title_friend: Endringssett av venene dine
311       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
312       title_user: Endringssett av %{user}
313       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
314     timeout: 
315       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
316   diary_entry: 
317     comments: 
318       ago: "%{ago} sidan"
319       comment: Kommentar
320       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
321       newer_comments: Nyare kommentarar
322       older_comments: Eldre kommentarar
323       post: Post
324       when: Når
325     diary_comment: 
326       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
327       confirm: Stadfest
328       hide_link: Skjul denne kommentaren
329     diary_entry: 
330       comment_count: 
331         one: 1 kommentar
332         other: "%{count} kommentarar"
333       comment_link: Kommenter denne oppføringa
334       confirm: Stadfest
335       edit_link: Rediger denne oppføringa
336       hide_link: Skjul denne oppføringa
337       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
338       reply_link: Svar på denne oppføringa
339     edit: 
340       body: "Brødtekst:"
341       language: "Språk:"
342       latitude: "Breiddegrad:"
343       location: "Posisjon:"
344       longitude: "Lengdegrad:"
345       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
346       save_button: Lagre
347       subject: "Emne:"
348       title: Rediger oppføring i dagboka
349       use_map_link: bruk kart
350     feed: 
351       all: 
352         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
353         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
354       language: 
355         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
356         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
357       user: 
358         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
359         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
360     list: 
361       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
362       new: Ny dagbokoppføring
363       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
364       newer_entries: Nyare oppføringar
365       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
366       older_entries: Eldre oppføringar
367       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
368       title: Brukarane sine dagbøker
369       title_friends: Dagbøkene til venene dine
370       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
371       user_title: "%{user} si dagbok"
372     location: 
373       edit: Rediger
374       location: "Posisjon:"
375       view: Vis
376     new: 
377       title: Ny dagbokoppføring
378     no_such_entry: 
379       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
380       heading: Inga oppføring med %{id}
381       title: Inga slik dagbokoppføring
382     no_such_user: 
383       body: Det finst ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
384       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
385       title: Ingen brukar funne
386     view: 
387       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
388       login: Logg inn
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
390       save_button: Lagre
391       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
392       user_title: "%{user} si dagbok"
393   editor: 
394     default: Standard (noverande %{name})
395     potlatch: 
396       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
397       name: Potlatch 1
398     potlatch2: 
399       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
400       name: Potlatch 2
401     remote: 
402       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
403       name: Lokalt installert program
404   export: 
405     start: 
406       add_marker: Legg til ein markør på kartet
407       area_to_export: Område som skal eksporterast
408       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
409       export_button: Eksporter
410       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no">Creative Commons Navngivelse-Del på same vilkår 2.0</a>.
411       format: Format
412       format_to_export: Format for eksport
413       image_size: Bildestørrelse
414       latitude: "Brei:"
415       licence: Lisens
416       longitude: "Len:"
417       manually_select: Vel eit anna område manuelt
418       map_image: Kartblad (viser standard laget)
419       max: maks
420       options: Val
421       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
422       output: Utdata
423       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
424       scale: Skala
425       too_large: 
426         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
427         heading: For stort område
428       zoom: Zoom
429     start_rjs: 
430       add_marker: Legg til ein markør på kartet
431       change_marker: Endre markørposisjon
432       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
433       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
434       export: Eksporter
435       manually_select: Vel eit anna område manuelt
436       view_larger_map: Vis større kart
437   geocoder: 
438     description: 
439       title: 
440         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
441         osm_namefinder: "%{types} frå <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
442         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
443       types: 
444         cities: Byar
445         places: Stader
446         towns: Småbyar
447     description_osm_namefinder: 
448       prefix: "%{distance} %{direction} av %{type}"
449     direction: 
450       east: aust
451       north: nord
452       north_east: nordaust
453       north_west: nordvest
454       south: sør
455       south_east: søraust
456       south_west: sørvest
457       west: vest
458     distance: 
459       one: omtrent 1 km
460       other: omtrent %{count} km
461       zero: mindre enn 1 km
462     results: 
463       more_results: Fleire resultat
464       no_results: Ingen resultat funne
465     search: 
466       title: 
467         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
468         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
469         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
470         osm_namefinder: Resultat frå <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
471         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
472         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
473         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
474     search_osm_namefinder: 
475       prefix: "%{type}"
476       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} av %{parentname})"
477       suffix_place: ", %{distance} %{direction} av %{placename}"
478       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
479     search_osm_nominatim: 
480       prefix: 
481         amenity: 
482           airport: Flyplass
483           arts_centre: Kunstsenter
484           atm: Minibank
485           auditorium: Auditorium
486           bank: Bank
487           bar: Bar
488           bench: Benk
489           bicycle_parking: Sykkelparkering
490           bicycle_rental: Sykkelutleige
491           brothel: Bordell
492           bureau_de_change: Vekslingskontor
493           bus_station: Busstasjon
494           cafe: Kafé
495           car_rental: Bilutleige
496           car_sharing: Bildeling
497           car_wash: Bilvask
498           casino: Kasino
499           cinema: Kino
500           clinic: Klinikk
501           club: Klubb
502           college: Høgskule
503           community_centre: Samfunnshus
504           courthouse: Rettsbygning
505           crematorium: Krematorium
506           dentist: Tannlege
507           doctors: Legar
508           dormitory: Sovesal
509           drinking_water: Drikkevatn
510           driving_school: Køyreskule
511           embassy: Ambassade
512           emergency_phone: Nødtelefon
513           fast_food: Hurtigmat
514           ferry_terminal: Ferjeterminal
515           fire_hydrant: Brannhydrant
516           fire_station: Brannstasjon
517           fountain: Fontene
518           fuel: Drivstoff
519           grave_yard: Gravlund
520           gym: Treningssenter
521           hall: Spisesal
522           health_centre: Helsesenter
523           hospital: Sjukehus
524           hotel: Hotell
525           hunting_stand: Jaktbod
526           ice_cream: Iskrem
527           kindergarten: Barnehage
528           library: Bibliotek
529           market: Marknad
530           marketplace: Marknadsplass
531           mountain_rescue: Fjellredning
532           nightclub: Nattklubb
533           nursery: Førskule
534           nursing_home: Pleieheim
535           office: Kontor
536           park: Park
537           parking: Parkeringsplass
538           pharmacy: Apotek
539           place_of_worship: Religiøst hus
540           police: Politi
541           post_box: Postboks
542           post_office: Postkontor
543           preschool: Førskule
544           prison: Fengsel
545           pub: Pub
546           public_building: Offentleg bygning
547           public_market: Offentleg marknad
548           reception_area: Oppsamlingsområde
549           recycling: Resirkuleringspunkt
550           restaurant: Restaurant
551           retirement_home: Gamleheim
552           sauna: Sauna
553           school: Skule
554           shelter: Tilfluktsrom
555           shop: Butikk
556           shopping: Handel
557           social_club: Sosial klubb
558           studio: Studio
559           supermarket: Supermarknad
560           taxi: Drosje
561           telephone: Offentleg telefon
562           theatre: Teater
563           toilets: Toalett
564           townhall: Rådhus
565           university: Universitet
566           vending_machine: Vareautomat
567           veterinary: Veterinærklinikk
568           village_hall: Forsamlingshus
569           waste_basket: Søppelkasse
570           wifi: WiFi-tilgangspunkt
571           youth_centre: Ungdomssenter
572         boundary: 
573           administrative: Administrativ grense
574         building: 
575           apartments: Bustadblokk
576           block: Bygningsblokk
577           bunker: Bunker
578           chapel: Kapell
579           church: Kyrkje
580           city_hall: Rådhus
581           commercial: Kommersiell bygning
582           dormitory: Sovesal
583           entrance: Bygningsinngang
584           faculty: Fakultetsbygning
585           farm: Gårdsbygg
586           flats: Leilegheiter
587           garage: Garasje
588           hall: Spisesal
589           hospital: Sykehusbygg
590           hotel: Hotell
591           house: Hus
592           industrial: Industribygg
593           office: Kontorbygg
594           public: Offentleg bygg
595           residential: Boligbygg
596           retail: Detaljsalgbygg
597           school: Skulebygg
598           shop: Butikk
599           stadium: Stadion
600           store: Butikk
601           terrace: Terrasse
602           tower: Tårn
603           train_station: Jernbanestasjon
604           university: Universitetsbygg
605         highway: 
606           bridleway: Rideveg
607           bus_guideway: Leidde bussfelt
608           bus_stop: Busstopp
609           byway: Stikkveg
610           construction: Motorveg under konstruksjon
611           cycleway: Sykkelsti
612           distance_marker: Avstandsmarkør
613           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
614           footway: Gangsti
615           ford: Vadestad
616           gate: Bom
617           living_street: Gatetun
618           minor: Mindre veg
619           motorway: Motorveg
620           motorway_junction: Motorvegkryss
621           motorway_link: Veg til motorveg
622           path: Sti
623           pedestrian: Gangveg
624           platform: Perrong
625           primary: Primær veg
626           primary_link: Primær veg
627           raceway: Racerbane
628           residential: Bustad
629           road: Veg
630           secondary: Sekundær veg
631           secondary_link: Sekundær veg
632           service: Tjenesteveg
633           services: Motorveitjenester
634           steps: Trapper
635           stile: Stige
636           tertiary: Tertiær veg
637           track: Sti
638           trail: Sti
639           trunk: Hovedveg
640           trunk_link: Hovedveg
641           unclassified: Uklassifisert veg
642           unsurfaced: Veg utan dekke
643         historic: 
644           archaeological_site: Arkeologisk plass
645           battlefield: Slagmark
646           boundary_stone: Grensestein
647           building: Bygning
648           castle: Slott
649           church: Kyrkje
650           house: Hus
651           icon: Ikon
652           manor: Herregard
653           memorial: Minne
654           mine: Gruve
655           monument: Monument
656           museum: Museum
657           ruins: Ruinar
658           tower: Tårn
659           wayside_cross: Vegkant kross
660           wayside_shrine: Vegkant alter
661           wreck: Vrak
662         landuse: 
663           allotments: Kolonihagar
664           basin: Elveområde
665           brownfield: Tidlegare industriområde
666           cemetery: Gravplass
667           commercial: Kommersielt område
668           conservation: Freda
669           construction: Kontruksjon
670           farm: Gard
671           farmland: Jordbruksland
672           farmyard: Gardstun
673           forest: Skog
674           grass: Gras
675           greenfield: Ikkje-utvikla område
676           industrial: Industriområde
677           landfill: Landfylling
678           meadow: Eng
679           military: Militært område
680           mine: Gruve
681           mountain: Fjell
682           nature_reserve: Naturreservat
683           park: Park
684           piste: Løype
685           plaza: Torg
686           quarry: Steinbrot
687           railway: Jernbane
688           recreation_ground: Idrettsplass
689           reservoir: Reservoar
690           residential: Boligområde
691           retail: Detaljsalg
692           village_green: landsbypark
693           vineyard: Vingård
694           wetland: Våtmark
695           wood: Skog
696         leisure: 
697           beach_resort: Strandsted
698           common: Allmenning
699           fishing: Fiskeområde
700           garden: Hage
701           golf_course: Golfbane
702           ice_rink: Skøytebane
703           marina: Båthavn
704           miniature_golf: Minigolf
705           nature_reserve: Naturreservat
706           park: Park
707           pitch: Sportsarena
708           playground: Leikeplass
709           recreation_ground: Idrettsplass
710           slipway: Slipp
711           sports_centre: Sportssenter
712           stadium: Stadion
713           swimming_pool: Symjebaseng
714           track: Laupebane
715           water_park: Vannpark
716         natural: 
717           bay: Bukt
718           beach: Strand
719           cape: Nes
720           cave_entrance: Holeinngang
721           channel: Kanal
722           cliff: Klippe
723           coastline: Kystlinje
724           crater: Krater
725           feature: Eigenskap
726           fell: Fjellskrent
727           fjord: Fjord
728           geyser: Geysir
729           glacier: Isbre
730           heath: Vidde
731           hill: Ås
732           island: Øy
733           land: Land
734           marsh: Sump
735           moor: Myr
736           mud: Gjørme
737           peak: Topp
738           point: Punkt
739           reef: Rev
740           ridge: Rygg
741           river: Elv
742           rock: Stein
743           scree: Ur
744           scrub: Kratt
745           shoal: Grunning
746           spring: Kjelde
747           strait: Stred
748           tree: Tre
749           valley: Dal
750           volcano: Vulkan
751           water: Vatn
752           wetland: Våtmark
753           wetlands: Våtland
754           wood: Skog
755         place: 
756           airport: Flyplass
757           city: By
758           country: Land
759           county: Fylke
760           farm: Gard
761           hamlet: Grend
762           house: Hus
763           houses: Hus
764           island: Øy
765           islet: Holme
766           locality: Plass
767           moor: Myr
768           municipality: Kommune
769           postcode: Postnummer
770           region: Område
771           sea: Hav
772           state: Delstat
773           subdivision: Underavdeling
774           suburb: Forstad
775           town: Tettstad
776           unincorporated_area: Kommunefritt område
777           village: Landsby
778         railway: 
779           abandoned: Forlatt jernbane
780           construction: Jernbane under konstruksjon
781           disused: Nedlagt jernbane
782           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
783           funicular: Kabelbane
784           halt: Togstopp
785           historic_station: Historisk jernbanestasjon
786           junction: Jernbanekryss
787           level_crossing: Planovergang
788           light_rail: Bybane
789           monorail: Enskinnebane
790           narrow_gauge: Smalsporjernbane
791           platform: Jernbaneperrong
792           preserved: Verna jernbane
793           spur: Jernbaneforgrening
794           station: Jernbanestasjon
795           subway: T-banestasjon
796           subway_entrance: T-baneinngang
797           switch: Sporveksel
798           tram: Sporveg
799           tram_stop: Trikkestopp
800           yard: Skiftetomt
801         shop: 
802           alcohol: Utanfor lisens
803           apparel: Klesbutikk
804           art: Kunstbutikk
805           bakery: Bakeri
806           beauty: Skjønnheitssalong
807           beverages: Drikkevarebutikk
808           bicycle: Sykkelbutikk
809           books: Bokhandel
810           butcher: Slaktar
811           car: Bilbutikk
812           car_dealer: Bilforhandlar
813           car_parts: Bildeler
814           car_repair: Bilverkstad
815           carpet: Teppebutikk
816           charity: Veldedighetsbutikk
817           chemist: Kjemiker
818           clothes: Klesbutikk
819           computer: Databutikk
820           confectionery: Konditori
821           convenience: Nærbutikk
822           copyshop: Kopieringsbutikk
823           cosmetics: Kosmetikkforretning
824           department_store: Varehus
825           discount: Tilbudsbutikk
826           doityourself: Gjer-det-sjølv
827           drugstore: Apotek
828           dry_cleaning: Renseri
829           electronics: Elektronikkforretning
830           estate_agent: Eiendomsmegler
831           farm: Gardsbutikk
832           fashion: Motebutikk
833           fish: Fiskebutikk
834           florist: Blomsterbutikk
835           food: Matbutikk
836           funeral_directors: Begravelsesforretning
837           furniture: Møbler
838           gallery: Galleri
839           garden_centre: Hagesenter
840           general: Landhandel
841           gift: Gavebutikk
842           greengrocer: Grønnsakshandel
843           grocery: Dagligvarebutikk
844           hairdresser: Frisør
845           hardware: Jernvarehandel
846           hifi: Hi-fi
847           insurance: Forsikring
848           jewelry: Gullsmed
849           kiosk: Kiosk
850           laundry: Vaskeri
851           mall: Kjøpesenter
852           market: Marknad
853           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
854           motorcycle: Motorsykkelbutikk
855           music: Musikkbutikk
856           newsagent: Nyhetsbyrå
857           optician: Optiker
858           organic: Organisk matbutikk
859           outdoor: Utandørs butikk
860           pet: Dyrebutikk
861           photo: Fotobutikk
862           salon: Salong
863           shoes: Skobutikk
864           shopping_centre: Kjøpesenter
865           sports: Sportsbutikk
866           stationery: Papirbutikk
867           supermarket: Supermarked
868           toys: Lekebutikk
869           travel_agency: Reisebyrå
870           video: Videobutikk
871           wine: Utanfor lisens
872         tourism: 
873           alpine_hut: Fjellhytte
874           artwork: Kunstverk
875           attraction: Attraksjon
876           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
877           cabin: Hytte
878           camp_site: Teltplass
879           caravan_site: Campingplass
880           chalet: Fjellhytte
881           guest_house: Gjestehus
882           hostel: Vandrerhjem
883           hotel: Hotell
884           information: Informasjon
885           lean_to: Gapehuk
886           motel: Motell
887           museum: Museum
888           picnic_site: Piknikplass
889           theme_park: Fornøyelsespark
890           valley: Dal
891           viewpoint: Utsiktspunkt
892           zoo: Dyrepark
893         waterway: 
894           boatyard: Båtverft
895           canal: Kanal
896           connector: Vannvegforbindelse
897           dam: Demning
898           derelict_canal: Nedlagt kanal
899           ditch: Grøft
900           dock: Dokk
901           drain: Avløp
902           lock: Sluse
903           lock_gate: Sluseport
904           mineral_spring: Mineralkilde
905           mooring: Fortøyning
906           rapids: Bank
907           river: Elv
908           riverbank: Elvebredd
909           stream: Straum
910           wadi: Elveleie
911           water_point: Vannpunkt
912           waterfall: Foss
913           weir: Overløpskant
914       prefix_format: "%{name}"
915   html: 
916     dir: ltr
917   javascripts: 
918     map: 
919       base: 
920         cycle_map: Sykkelkart
921         mapquest: MapQuest Open
922         standard: Standard
923         transport_map: Transport-kart
924       overlays: 
925         maplint: Maplint
926     site: 
927       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
928       edit_tooltip: Rediger kartet
929       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
930       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
931       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
932       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
933   layouts: 
934     community_blogs: Fellesskapsblogger
935     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
936     copyright: Opphavsrett & lisens
937     documentation: Dokumentasjon
938     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
939     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
940     donate_link_text: donering
941     edit: Rediger
942     edit_with: Rediger med %{editor}
943     export: Eksporter
944     export_tooltip: Eksporter kartdata
945     foundation: Stiftelse
946     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
947     gps_traces: GPS-spor
948     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
949     help: Hjelp
950     help_centre: Brukerstøtte
951     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
952     help_url: http://help.openstreetmap.org/
953     history: Historikk
954     home: heim
955     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
956     inbox: innboks (%{count})
957     inbox_tooltip: 
958       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
959       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
960       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
961     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
962     intro_2: OpenStreetMap gjer det mogleg å vise, redigere og bruke geografiske data på ein samarbeidande måte frå kvar som helst på jorda.
963     intro_3: OpenStreetMaps vert sponsa av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}. Andre sponsorar av prosjektet er oppført i %{partners}.
964     intro_3_bytemark: Bytemark Hosting
965     intro_3_ic: Imperial College London
966     intro_3_partners: wiki
967     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
968     intro_3_ucl: UCL VR Senteret
969     license: 
970       alt: CC by-sa 2.0
971       title: Data frå OpenStreetMap er lisensierte under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0 Generisk
972     log_in: logg inn
973     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
974     logo: 
975       alt_text: OpenStreetMap-logo
976     logout: logg ut
977     logout_tooltip: Logg ut
978     make_a_donation: 
979       text: Doner
980       title: Støytt OpenStreetMap med ein donasjon
981     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
982     osm_read_only: OpenStreetMap databasen er for augneblunken i berre-lese-modus medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
983     project_name: 
984       h1: OpenStreetMap
985       title: OpenStreetMap
986     sign_up: registrer
987     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
988     sotm2011: Kom til 2011 OpenStreetMap-konferansen, «Tilstanden til kartet», 11.9. september i Denver!
989     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
990     user_diaries: Brukardagbok
991     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
992     view: Vis
993     view_tooltip: Vis kartet
994     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
995     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
996     wiki: Wiki
997     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
998     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
999   license_page: 
1000     foreign: 
1001       english_link: den engelske originalen
1002       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1003       title: Om denne omsetjinga
1004     legal_babble: "<h2>Opphavsrett og lisensar</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse karta våre og dataa, så lenge du krediterer OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på karta våre eller dataa, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fulle <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret.\n</p>\n\n<h3>Korleis kreditere OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Dersom du brukar OpenStreetMap kartbilder, ber me om at din kreditering minst inneheld \n  «© OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA». Viss du berre brukar kartdata, ber me om \n  «Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA».\n</p>\n<p>\n  Der det er mogleg, bør OpenStreetMap lenkjast til <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  og CC BY-SA til <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Viss\n  du brukar eit medium der lenkjer ikkje er mogleg (t.d. i utskrivne arbeid), foreslår me at du viser lesarane til\n  www.openstreetmap.org (kanskje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fullstendige adressa) og til\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Finn ut meir</h3>\n<p>\n  Les meir om korleis du brukar dataa våre i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_fAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.\n</p>\n<p>\n  Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Bidragsytarane våre</h3>\n<p>\n  Vår CC BY-SA-lisens krev at du «gjev den opphavlege forfattaren rimeleg kreditt til mediet eller måten du\n  nyttar». Individuelle OSM-kartleggere krev ikkje ein kreditering utover «OpenStreetMap bidragsytarar»,\n  men der data frå eit nasjonal kartleggingsbyrå eller frå ein anna stor kjelde er vorten inkludert inne i\n  OpenStreetMap, kan det vere fornuftig å kreditere dei ved direkte\n  reprodusering av kreditten deira eller ved å linke til det på denne sida.\n</p>\n\n<!--\nInformasjon til sideredaktører\n\nDen følgjande lista listar berre opp dei organisasjonane som krev kreditering\nsom eit vilkår for at dataa deira vert brukte i OpenStreetMap. Det er ikkje ein\ngenerell importeringskatalog og må ikkje brukast unntatt når kreditering\nvert kravt for å oppfylle lisensvilkårene til dei importerte dataa.\n\nAlle tillegg her må diskuterast med ein OSM-sysadmin først.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert\n   på Australian Bureau of Statistics data.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts.</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.</li>\n   <li><strong>Polen</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL bidragsytarar.</li>\n   <li><strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010.</li>\n   <li><strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar.\n</p>"
1005     native: 
1006       mapping_link: start kartlegging
1007       native_link: Nynorsk versjon
1008       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssiden. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1009       title: Om denne sida
1010   message: 
1011     delete: 
1012       deleted: Melding sletta
1013     inbox: 
1014       date: Dato
1015       from: Frå
1016       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1017       my_inbox: Min innboks
1018       new_messages: 
1019         one: "%{count} ny melding"
1020         other: "%{count} nye meldingar"
1021       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1022       old_messages: 
1023         one: "%{count} gamal melding"
1024         other: "%{count} gamle meldingar"
1025       outbox: utboks
1026       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1027       subject: Emne
1028       title: Innboks
1029     mark: 
1030       as_read: Melding markert som lese
1031       as_unread: Melding markert som ulese
1032     message_summary: 
1033       delete_button: Slett
1034       read_button: Marker som lese
1035       reply_button: Svar
1036       unread_button: Marker som ulese
1037     new: 
1038       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1039       body: Kropp
1040       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1041       message_sent: Melding sendt
1042       send_button: Send
1043       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1044       subject: Emne
1045       title: Send melding
1046     no_such_message: 
1047       body: Det er inga melding med den ID-en.
1048       heading: Inga melding funne
1049       title: Inga melding funne
1050     no_such_user: 
1051       body: Det er ingen brukar med det namnet.
1052       heading: Ingen brukar funnet
1053       title: Ingen brukar funnet
1054     outbox: 
1055       date: Dato
1056       inbox: innboks
1057       messages: 
1058         one: Du har %{count} sendt melding
1059         other: Du har %{count} sendte meldingar
1060       my_inbox: Min %{inbox_link}
1061       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1062       outbox: utboks
1063       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1064       subject: Emne
1065       title: Utboks
1066       to: Til
1067     read: 
1068       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1069       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1070       date: Dato
1071       from: Frå
1072       reading_your_messages: Lesar meldingane dine
1073       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1074       reply_button: Svar
1075       subject: Emne
1076       title: Les melding
1077       to: Til
1078       unread_button: Marker som ulese
1079       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1080     reply: 
1081       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1082     sent_message_summary: 
1083       delete_button: Slett
1084   notifier: 
1085     diary_comment_notification: 
1086       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1087       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1088       hi: Hei %{to_user},
1089       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1090     email_confirm: 
1091       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1092     email_confirm_html: 
1093       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1094       greeting: Hei,
1095       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for %{servar_url} til %{new_address}.
1096     email_confirm_plain: 
1097       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1098       greeting: Hei,
1099       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1100       hopefully_you_2: "%{servar_url} til %{new_address}."
1101     friend_notification: 
1102       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1103       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1104       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1105       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1106     gpx_notification: 
1107       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1108       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1109       failure: 
1110         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1111         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1112         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1113         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1114         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1115       greeting: Hei,
1116       success: 
1117         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1118         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1119       with_description: med skildring
1120       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1121     lost_password: 
1122       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1123     lost_password_html: 
1124       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1125       greeting: Hei,
1126       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1127     lost_password_plain: 
1128       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1129       greeting: Hei,
1130       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1131       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1132     message_notification: 
1133       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1134       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1135       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1136       hi: Hei %{to_user},
1137       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1138     signup_confirm: 
1139       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1140     signup_confirm_html: 
1141       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1142       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1143       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1144       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1145       greeting: Hei der!
1146       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1147       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1148       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1149       more_videos_here: fleire videoar her
1150       user_wiki_page: Det vert rådt til at du opprettar ein brukerside på wiki-en som inkluderer kategorimerker som viser der du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1151       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1152       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1153     signup_confirm_plain: 
1154       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1155       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1156       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1157       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1158       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1159       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1160       greeting: Hei der!
1161       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1162       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1163       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1164       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1165       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1166       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1167       user_wiki_1: Det vert rådt til at du opprettar ein brukerside på wiki-en som inkluderer
1168       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1169       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1170       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1171   oauth: 
1172     oauthorize: 
1173       allow_read_gpx: les dine private GPS-spor.
1174       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1175       allow_to: "Tillat klientprogrammet å gjere:"
1176       allow_write_api: endre kartet.
1177       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1178       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1179       allow_write_prefs: Innstillingane vart lagra.
1180       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande høve. Du kan velje så mange eller få du vil.
1181     revoke: 
1182       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1183   oauth_clients: 
1184     create: 
1185       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1186     destroy: 
1187       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1188     edit: 
1189       submit: Rediger
1190       title: Rediger programvara di
1191     form: 
1192       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1193       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1194       allow_write_api: endre kartet.
1195       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1196       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1197       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1198       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1199       name: Namn
1200       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1201       required: Påkrevd
1202       support_url: Støytte-URL
1203       url: URL til hovedapplikasjonen
1204     index: 
1205       application: Applikasjonsnavn
1206       issued_at: Utskrive
1207       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1208       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1209       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1210       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1211       register_new: Registrer applikasjonen din
1212       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1213       revoke: Tilbakekall!
1214       title: Mine OAuth-detaljar
1215     new: 
1216       submit: Registrer
1217       title: Registrer ein ny applikasjon
1218     not_found: 
1219       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1220     show: 
1221       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1222       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1223       allow_read_prefs: les brukerinnstillingene deira.
1224       allow_write_api: endre kartet.
1225       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1226       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1227       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1228       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1229       edit: Rediger detaljar
1230       key: "Forbrukernøkkel:"
1231       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1232       secret: "Forbrukerhemmelighet:"
1233       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1234       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1235       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1236     update: 
1237       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1238   printable_name: 
1239     with_id: "%{id}"
1240     with_name: "%{name} (%{id})"
1241     with_version: "%{id}, v%{version}"
1242   site: 
1243     edit: 
1244       anon_edits: (%{link})
1245       anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1246       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1247       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1248       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1249       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1250       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1251       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1252       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1253       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1254       user_page_link: brukarside
1255     index: 
1256       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1257       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1258       js_3: Viss du ikkje kan slå på JavaScript, så kan du prøve dei <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statiske Tile sitt@Home-kartsidene</a>.
1259       license: 
1260         license_name: Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0
1261         license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
1262         notice: Lisensiert under lisensen %{license_name} av %{project_name} og bidragsytarane deira.
1263         project_name: OpenStreetMap-prosjekt
1264         project_url: http://openstreetmap.org
1265       permalink: Permanent lenkje
1266       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1267       shortlink: Kort lenkje
1268     key: 
1269       map_key: Kartforklaring
1270       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1271       table: 
1272         entry: 
1273           admin: Administrativ grense
1274           allotments: Kolonihagar
1275           apron: 
1276             - terminal
1277             - terminal
1278           bridge: Sort kant = bru
1279           bridleway: Rideveg
1280           brownfield: Tidlegare industriområde
1281           building: Viktig bygning
1282           byway: Stikkveg
1283           cable: 
1284             - Kabelvogn
1285             - stolheis
1286           cemetery: Gravplass
1287           centre: Sportssenter
1288           commercial: Kommersielt område
1289           common: 
1290             - Vanleg
1291             - snever
1292           construction: Vegar under konstruksjon
1293           cycleway: Sykkelveg
1294           destination: Destinasjonstilgang
1295           farm: Gard
1296           footway: Gangveg
1297           forest: Skog
1298           golf: Golfbane
1299           heathland: Heilandskap
1300           industrial: Industriområde
1301           lake: 
1302             - Innsjø
1303             - reservoar
1304           military: Militært område
1305           motorway: Motorveg
1306           park: Park
1307           permissive: Betinget tilgjenge
1308           pitch: Sportsarena
1309           primary: Primærveg
1310           private: Privat tilgjenge
1311           rail: Jernbane
1312           reserve: Naturreservat
1313           resident: Boligområde
1314           retail: Detaljsalgområde
1315           runway: 
1316             - Flystripe
1317             - taksebane
1318           school: 
1319             - Skule
1320             - universitet
1321           secondary: Sekundærveg
1322           station: Jernbanestasjon
1323           subway: Undergrunnsbane
1324           summit: 
1325             - Topp
1326             - fjelltopp
1327           tourist: Turistattraksjon
1328           track: Spor
1329           tram: 
1330             - Bybane
1331             - trikk
1332           trunk: Hovedveg
1333           tunnel: Streka kant = tunnel
1334           unclassified: Uklassifisert veg
1335           unsurfaced: Veg utan dekke
1336           wood: Ved
1337     search: 
1338       search: Søk
1339       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1340       submit_text: Gå
1341       where_am_i: Kor er eg?
1342       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1343     sidebar: 
1344       close: Lukk
1345       search_results: Søkjeresultat
1346   time: 
1347     formats: 
1348       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1349   trace: 
1350     create: 
1351       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1352       upload_trace: Last opp GPS-spor
1353     delete: 
1354       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1355     edit: 
1356       description: "Skildring:"
1357       download: last ned
1358       edit: rediger
1359       filename: "Filnavn:"
1360       heading: Redigerer spor %{name}
1361       map: kart
1362       owner: "Eigar:"
1363       points: "Punkter:"
1364       save_button: Lagre endringar
1365       start_coord: "Startkoordinat:"
1366       tags: "Markelapper:"
1367       tags_help: kommaseparert
1368       title: Redigerer spor %{name}
1369       uploaded_at: "Last opp:"
1370       visibility: "Synlighet:"
1371       visibility_help: kva tyder dette?
1372       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1373     list: 
1374       public_traces: Offentleg GPS-spor
1375       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1376       tagged_with: merkte med %{tags}
1377       your_traces: Dine GPS-spor
1378     make_public: 
1379       made_public: Spor gjort offentleg
1380     no_such_user: 
1381       body: Beklagar, det finst ingen brukar med namnet %{user}. Vennligst sjekk at du har stava riktig, eller kanskje lenkja du følgde er feil.
1382       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1383       title: Ingen brukar funnet
1384     offline: 
1385       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1386       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1387     offline_warning: 
1388       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1389     trace: 
1390       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1391       by: av
1392       count_points: "%{count} punkt"
1393       edit: rediger
1394       edit_map: Rediger kart
1395       identifiable: IDENTIFISERBAR
1396       in: i
1397       map: kart
1398       more: meir
1399       pending: VENTANDE
1400       private: PRIVAT
1401       public: OFFENTLEG
1402       trace_details: Vis detaljar for spor
1403       trackable: SPORBAR
1404       view_map: Vis kart
1405     trace_form: 
1406       description: "Skildring:"
1407       help: Hjelp
1408       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1409       tags: "Merkelappar:"
1410       tags_help: kommaseparert
1411       upload_button: Last opp
1412       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1413       visibility: "Synligheit:"
1414       visibility_help: kva tyder dette?
1415       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1416     trace_header: 
1417       see_all_traces: Sjå alle spor
1418       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1419       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1420       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1421     trace_optionals: 
1422       tags: Merkelappar
1423     trace_paging_nav: 
1424       next: Neste »
1425       previous: « Forrige
1426       showing_page: Viser side %{page}
1427     view: 
1428       delete_track: Slett dette sporet
1429       description: "Skildring:"
1430       download: last ned
1431       edit: rediger
1432       edit_track: Rediger dette sporet
1433       filename: "Filnavn:"
1434       heading: Viser spor %{name}
1435       map: kart
1436       none: Ingen
1437       owner: "Eigar:"
1438       pending: VENTANDE
1439       points: "Punkter:"
1440       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1441       tags: "Markelappar:"
1442       title: Viser spor %{name}
1443       trace_not_found: Spor ikkje funnet!
1444       uploaded: "Lasta opp:"
1445       visibility: "Synligheit:"
1446     visibility: 
1447       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1448       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1449       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1450       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1451   user: 
1452     account: 
1453       contributor terms: 
1454         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1455         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1456         heading: "Bidragsytervilkår:"
1457         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1458         link text: kva er dette?
1459         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1460         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1461       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1462       delete image: Fjern gjeldande bilete
1463       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1464       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1465       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1466       home location: "Heimeposisjon:"
1467       image: "Bilete:"
1468       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1469       keep image: Hald på gjeldande bilete
1470       latitude: "Breiddegrad:"
1471       longitude: "Lengdegrad:"
1472       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1473       my settings: Innstellingane mine
1474       new email address: "Ny e-postadresse:"
1475       new image: Legg til eit bilete
1476       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1477       openid: 
1478         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1479         link text: kva er dette?
1480         openid: "OpenID:"
1481       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1482       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1483       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1484       public editing: 
1485         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1486         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1487         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1488         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1489         enabled link text: kva er dette?
1490         heading: "Offentleg redigering:"
1491       public editing note: 
1492         heading: Offentleg redigering
1493         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1494       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1495       return to profile: Returner til profil
1496       save changes button: Lagre endringar
1497       title: Rediger konto
1498       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1499     confirm: 
1500       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1501       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1502       button: Stadfest
1503       heading: Stadfest ein brukerkonto
1504       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1505       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1506       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1507       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1508     confirm_email: 
1509       button: Stadfest
1510       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1511       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1512       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1513       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1514     confirm_resend: 
1515       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1516       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1517     filter: 
1518       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1519     go_public: 
1520       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1521     list: 
1522       confirm: Stadfest valde brukarar
1523       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1524       heading: Brukarar
1525       hide: Skjul valde brukarar
1526       showing: 
1527         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1528         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1529       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1530       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1531       title: Brukarar
1532     login: 
1533       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1534       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1535       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1536       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1537       email or username: "E-postadresse eller brukernavn:"
1538       heading: Logg inn
1539       login_button: Logg inn
1540       lost password link: Mista passordet ditt?
1541       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1542       no account: Har du ingen brukarkonto?
1543       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_are_changing_the_license">Finn ut meir om OpenStreetMap sitt komande byte av lisens</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_are_changing_the_license">omsetjingar</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusjon</a>)
1544       notice_terms: OpenStreetMap byter til ein ny lisens den 1. april 2012. Denne er akkurat så open som den noverande, men dei juridiske delene er mykje betre tilpassa vår kartdatabase. Me ynskjer å kunne halde fram å halde på bidraga dine til OpenStreetMap, men me kan berre gjere det viss du er samd med oss i å distribuere dei under den nye lisensen. Elles må me fjerne dei frå databasen.<br /><br />Vennligst logg inn, og bruk nokre sekund på å gå igjennom og akseptere dei nye betingelsene. Takk!
1545       openid: "%{logo} OpenID:"
1546       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1547       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1548       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1549       openid_providers: 
1550         aol: 
1551           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1552           title: Logg inn med AOL
1553         google: 
1554           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1555           title: Logg inn med Google
1556         myopenid: 
1557           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1558           title: Logg inn med myOpenID
1559         openid: 
1560           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1561           title: Logg inn med OpenID
1562         wordpress: 
1563           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1564           title: Logg inn med Wordpress
1565         yahoo: 
1566           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1567           title: Logg inn med Yahoo
1568       password: "Passord:"
1569       register now: Registrer deg no
1570       remember: "Hugs meg:"
1571       title: Logg inn
1572       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1573       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1574       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1575     logout: 
1576       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1577       logout_button: Logg ut
1578       title: Logg ut
1579     lost_password: 
1580       email address: "E-postadresse:"
1581       heading: Gløymt passord?
1582       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1583       new password button: Nullstill passord
1584       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1585       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1586       title: Gløymt passord
1587     make_friend: 
1588       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1589       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1590       success: "%{name} er no venen din."
1591     new: 
1592       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1593       confirm password: "Stadfest passord:"
1594       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1595       continue: Hald fram
1596       display name: "Visningsnavn:"
1597       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1598       email address: "E-postadresse:"
1599       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1600       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1601       heading: Opprett ein brukerkonto
1602       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1603       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1604       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1605       openid: "%{logo} OpenID:"
1606       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1607       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1608       password: "Passord:"
1609       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1610       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1611       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1612       title: Opprett konto
1613       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1614     no_such_user: 
1615       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1616       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1617       title: Ingen brukar funnet
1618     popup: 
1619       friend: Ven
1620       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1621       your location: Posisjonen din
1622     remove_friend: 
1623       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1624       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1625     reset_password: 
1626       confirm password: "Stadfest passord:"
1627       flash changed: Passordet ditt er endra.
1628       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1629       heading: Nullstill passord for %{user}
1630       password: "Passord:"
1631       reset: Nullstill passord
1632       title: Nullstill passord
1633     set_home: 
1634       flash success: Heimelokasjon lagra
1635     suspended: 
1636       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1637       heading: Konto stengt
1638       title: Konto stengt
1639       webmaster: webmaster
1640     terms: 
1641       agree: Eg godkjenner
1642       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1643       consider_pd_why: kva er dette?
1644       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1645       decline: Avslå
1646       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1647       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1648       heading: Bidragsytervilkåra
1649       legale_names: 
1650         france: Frankrike
1651         italy: Italia
1652         rest_of_world: Resten av verda
1653       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1654       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1655       title: Bidragsytervilkår
1656       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1657     view: 
1658       activate_user: aktiver denne brukaren
1659       add as friend: legg til som ein ven
1660       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1661       block_history: vis mottekne blokkeringar
1662       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1663       blocks on me: blokkeringane mine
1664       comments: kommentarar
1665       confirm: Stadfest
1666       confirm_user: stadfest denne brukaren
1667       create_block: blokkar denne brukaren
1668       created from: "Oppretta frå:"
1669       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1670       ct declined: Avslått
1671       ct status: "Vilkåra til bidragsytar:"
1672       ct undecided: Usikker
1673       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1674       delete_user: slett denne brukaren
1675       description: Skildring
1676       diary: dagbok
1677       edits: redigeringar
1678       email address: "E-postadresse:"
1679       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1680       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1681       hide_user: skjul denne brukaren
1682       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1683       km away: "%{count}km unna"
1684       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1685       m away: "%{count}m unna"
1686       mapper since: "Brukar sidan:"
1687       moderator_history: vis tildelte blokkeringar
1688       my comments: mine kommentarar
1689       my diary: mi dagbok
1690       my edits: redigeringane mine
1691       my settings: innstellingane mine
1692       my traces: spora mine
1693       nearby users: Andre næliggande brukarar
1694       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1695       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1696       new diary entry: ny dagbokoppføring
1697       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1698       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1699       oauth settings: oauth-innstellingar
1700       remove as friend: fjern som ven
1701       role: 
1702         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1703         grant: 
1704           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1705           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1706         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1707         revoke: 
1708           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1709           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1710       send message: send melding
1711       settings_link_text: innstellingar
1712       spam score: "Spamresultat:"
1713       status: "Status:"
1714       traces: spor
1715       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1716       user location: Posisjonen til brukaren
1717       your friends: Venene dine
1718   user_block: 
1719     blocks_by: 
1720       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1721       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1722       title: Blokkeringar av %{name}
1723     blocks_on: 
1724       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1725       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1726       title: Blokkeringar av %{name}
1727     create: 
1728       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1729       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1730       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1731     edit: 
1732       back: Vis alle blokkeringar
1733       heading: Endrar blokkering av %{name}
1734       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1735       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1736       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1737       show: Vis denne blokkeringa
1738       submit: Oppdater blokkering
1739       title: Endrar blokkering av %{name}
1740     filter: 
1741       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1742       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1743       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1744     helper: 
1745       time_future: Sluttar om %{time}.
1746       time_past: Slutta %{time} sidan.
1747       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1748     index: 
1749       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1750       heading: Liste over brukerblokkeringer
1751       title: Brukerblokkeringer
1752     model: 
1753       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1754       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1755     new: 
1756       back: Vis alle blokkeringar
1757       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1758       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1759       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1760       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1761       submit: Opprett blokkering
1762       title: Opprettar blokkering av %{name}
1763       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1764       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1765     not_found: 
1766       back: Tilbake til indeksen
1767       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1768     partial: 
1769       confirm: Er du sikker?
1770       creator_name: Oppretta av
1771       display_name: Blokkert brukar
1772       edit: Rediger
1773       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1774       reason: Årsak for blokkering
1775       revoke: Tilbakekall!
1776       revoker_name: Tilbakekalt av
1777       show: Vis
1778       status: Status
1779     period: 
1780       one: 1 time
1781       other: "%{count} timar"
1782     revoke: 
1783       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1784       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1785       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1786       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1787       revoke: Tilbakekall!
1788       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1789       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1790     show: 
1791       back: Vis alle blokkeringar
1792       confirm: Er du sikker?
1793       edit: Rediger
1794       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1795       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1796       reason: "Årsak for blokkering:"
1797       revoke: Tilbakekall!
1798       revoker: "Tilbakekaller:"
1799       show: Vis
1800       status: Status
1801       time_future: Sluttar om %{time}
1802       time_past: Slutta %{time} sidan
1803       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1804     update: 
1805       only_creator_can_edit: Bare moderatoren som oppretta denne blokkeringa kan endre han.
1806       success: Blokkering oppdatert.
1807   user_role: 
1808     filter: 
1809       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1810       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1811       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1812       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1813     grant: 
1814       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1815       confirm: Stadfest
1816       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1817       heading: Stadfest rolletildeling
1818       title: Stadfest rolletildeling
1819     revoke: 
1820       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1821       confirm: Stadfest
1822       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1823       heading: Stadfest fjerning av rolle
1824       title: Stadfest fjerning av rolle