]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/hsb.yml
18d9ceae861303b82ac3700a6df84c9f74c0a249
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 hsb: 
2   activerecord: 
3     attributes: 
4       diary_comment: 
5         body: Tekst
6       diary_entry: 
7         language: Rěč
8         latitude: Šěrokostnik
9         longitude: Dołhostnik
10         title: Titul
11         user: Wužiwar
12       friend: 
13         friend: Přećel
14         user: Wužiwar
15       message: 
16         body: Tekst
17         recipient: Přijimowar
18         sender: Wotpósłar
19         title: Titul
20       trace: 
21         description: Wopisanje
22         latitude: Šěrokostnik
23         longitude: Dołhostnik
24         name: Mjeno
25         public: Zjawny
26         size: Wulkosć
27         user: Wužiwar
28         visible: Widźomny
29       user: 
30         active: Aktiwny
31         description: Wopisanje
32         display_name: Wužiwarske mjeno
33         email: E-mejl
34         languages: Rěče
35         pass_crypt: Hesło
36     models: 
37       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
38       changeset: Sadźba změnow
39       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
40       country: Kraj
41       diary_comment: Dźenikowy komentar
42       diary_entry: Dźenikowy zapisk
43       friend: Přećel
44       language: Rěč
45       message: Powěsć
46       node: Suk
47       node_tag: Sukowy atribut
48       notifier: Zdźělenje
49       old_node: Stary suk
50       old_node_tag: Atribut stareho suka
51       old_relation: Stara relacija
52       old_relation_member: Čłon stareje relacije
53       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
54       old_way: Stary puć
55       old_way_node: Suk stareho puća
56       old_way_tag: Atribut stareho puća
57       relation: Relacija
58       relation_member: Relaciski čłon
59       relation_tag: Relaciski atribut
60       session: Posedźenje
61       trace: Ćěr
62       tracepoint: Ćěrjowy dypk
63       tracetag: Ćěrjowy atribut
64       user: Wužiwar
65       user_preference: Wužiwarske nastajenje
66       user_token: Wužiwarska marka
67       way: Puć
68       way_node: Pućny suk
69       way_tag: Pućny atribut
70   browse: 
71     changeset: 
72       changeset: "Sadźba změnow: {{id}}"
73       changesetxml: Sadźba změnow XML
74       download: "{{changeset_xml_link}} abo {{osmchange_xml_link}} sćahnyć"
75       feed: 
76         title: Sadźba změnow {{id}}
77         title_comment: Sadźba změnow {{id}} - {{comment}}
78       title: Sadźba změnow
79     changeset_details: 
80       belongs_to: "Słuša k:"
81       bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
82       box: kašćik
83       closed_at: "Začinjeny:"
84       created_at: "Wutworjeny:"
85       has_nodes: 
86         one: "Ma slědowacy {{count}} suk:"
87         other: "Ma slědowace {{count}} suki:"
88       has_relations: 
89         one: "Ma slědowacu {{count}} relaciju:"
90         other: "Ma slědowace {{count}} relacije:"
91       has_ways: 
92         one: "Ma slědowacy {{count}} puć:"
93         other: "Ma slědowace {{count}} puće:"
94       no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
95       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
96     changeset_navigation: 
97       all: 
98         next_tooltip: Přichodna sadźba změnow
99         prev_tooltip: Předchadna sadźba změnow
100       user: 
101         name_tooltip: Změny wot wužiwarja {{user}} pokazać
102         next_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja {{user}}
103         prev_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja {{user}}
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Komentar:"
106       edited_at: "Wobdźěłany:"
107       edited_by: "Wobdźěłany wot:"
108       in_changeset: "W sadźbje změnow:"
109       version: "Wersija:"
110     containing_relation: 
111       entry: Relacija {{relation_name}}
112       entry_role: Relacija {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
113     map: 
114       deleted: Zničeny
115       larger: 
116         area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
117         node: Suk na wjetšej karće pokazać
118         relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
119         way: Puć na wjetšej karće pokazać
120       loading: Začituje so...
121     node: 
122       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
123       download_xml: XML sćahnyć
124       edit: wobdźěłać
125       node: Suk
126       node_title: "Suk: {{node_name}}"
127       view_history: historiju pokazać
128     node_details: 
129       coordinates: "Koordinaty:"
130       part_of: "Dźěl wot:"
131     node_history: 
132       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
133       download_xml: XML sćahnyć
134       node_history: Sukata historija
135       node_history_title: "Sukata historija: {{node_name}}"
136       view_details: podrobnosće pokazać
137     not_found: 
138       sorry: Wodaj, {{type}} z id {{id}} njebu namakany.
139       type: 
140         changeset: sadźba změnow
141         node: suk
142         relation: relacija
143         way: puć
144     paging_nav: 
145       of: wot
146       showing_page: Stronu pokazać
147     relation: 
148       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_history_link}}"
149       download_xml: XML sćahnyć
150       relation: Relacija
151       relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
152       view_history: historiju pokazać
153     relation_details: 
154       members: "Čłonojo:"
155       part_of: "Dźěl wot:"
156     relation_history: 
157       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
158       download_xml: XML sćahnyć
159       relation_history: Relaciska historija
160       relation_history_title: "Relaciska historija: {{relation_name}}"
161       view_details: podrobnosće pokazać
162     relation_member: 
163       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
164       type: 
165         node: Suk
166         relation: Relacija
167         way: Puć
168     start: 
169       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
170       view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
171     start_rjs: 
172       data_frame_title: Daty
173       data_layer_name: Daty
174       details: Podrobnosće
175       drag_a_box: Ramik na kartu ćahnyć, zo by so wobłuk wubrał
176       edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja [[user]] dnja [[timestamp]]
177       history_for_feature: Historija za [[funkciju]]
178       load_data: Daty začitać
179       loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž [[num_features]] přiznamjenjow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač 100 přiznamjenjow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
180       loading: Začituje so...
181       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
182       object_list: 
183         api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
184         back: Objektowu lisćinu zwobraznić
185         details: Podrobnosće
186         heading: Objektowa lisćina
187         history: 
188           type: 
189             node: Suk [[id]
190             way: Puć [[id]]
191         selected: 
192           type: 
193             node: Suk [[id]]
194             way: Puć [[id]]
195         type: 
196           node: Suk
197           way: Puć
198       private_user: priwatny wužiwar
199       show_history: Historiju pokazać
200       unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć [[bbox_size]] wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač {{max_bbox_size}} być)"
201       wait: Čakać...
202       zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
203     tag_details: 
204       tags: "Atributy:"
205     way: 
206       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
207       download_xml: XML sćahnyć
208       edit: wobdźěłać
209       view_history: historiju pokazać
210       way: Puć
211       way_title: "Puć: {{way_name}}"
212     way_details: 
213       also_part_of: 
214         one: tež dźěl puća {{related_ways}}
215         other: tež dźěl pućow {{related_ways}}
216       nodes: "Suki:"
217       part_of: "Dźěl wot:"
218     way_history: 
219       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
220       download_xml: XML sćahnyć
221       view_details: podrobnosće pokazać
222       way_history: Pućna historija
223       way_history_title: "Pućna historija: {{way_name}}"
224   changeset: 
225     changeset: 
226       anonymous: Anonymny
227       big_area: (wulki)
228       no_comment: (žadyn)
229       no_edits: (žane změny)
230       show_area_box: wobłuk pokazać
231       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
232       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
233     changeset_paging_nav: 
234       of: wot
235       showing_page: Strona so pokazuje
236     changesets: 
237       area: Wobłuk
238       comment: Komentar
239       saved_at: Składowany dnja
240       user: Wužiwar
241     list: 
242       description: Aktualne změny
243       description_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
244       description_user: Sadźby změnow wot {{user}}
245       description_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
246       heading: Sadźby změnow
247       heading_bbox: Sadźby změnow
248       heading_user: Sadźby změnow
249       heading_user_bbox: Sadźby změnow
250       title: Sadźby změnow
251       title_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
252       title_user: Sadźby změnow wot {{user}}
253       title_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
254   diary_entry: 
255     diary_comment: 
256       comment_from: Komentar wo {{link_user}} spisany dnja {{comment_created_at}}
257     diary_entry: 
258       comment_count: 
259         one: 1 komentar
260         other: "{{count}} komentarow"
261       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
262       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
263       posted_by: Pósłany wot {{link_user}} dnja {{created}} {{language_link}}
264       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
265     edit: 
266       body: "Tekst:"
267       language: "Rěč:"
268       latitude: "Šěrokostnik:"
269       location: "Městno:"
270       longitude: "Dołhostnik:"
271       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
272       save_button: Składować
273       subject: "Nastupa:"
274       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
275       use_map_link: kartu wužiwać
276     feed: 
277       all: 
278         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
279         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
280       language: 
281         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap {{language_name}}
282         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski {{language_name}}
283       user: 
284         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja {{user}}
285         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja {{user}}
286     list: 
287       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči {{language}}
288       new: Nowy dźenikowy zapisk
289       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
290       newer_entries: Nowše zapiski
291       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
292       older_entries: Starše zapiski
293       recent_entries: "Najnowše dźenikowe zapiski:"
294       title: Dźeniki wužiwarja
295       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
296     new: 
297       title: Nowy dźenikowy zapisk
298     no_such_entry: 
299       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id {{id}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
300       heading: Žadyn zapisk z id {{id}}
301       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
302     no_such_user: 
303       body: Wodaj, wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
304       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
305       title: Wužiwar njeeksistuje
306     view: 
307       leave_a_comment: Spisaj komentar
308       login: Přizjew so
309       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, zo by komentar spisał"
310       save_button: Składować
311       title: Dźeniki wužiwarja | {{user}}
312       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Marku karće přidać
316       area_to_export: Wobłuk za eksport
317       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
318       export_button: Eksport
319       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licencowane.
320       format_to_export: Format za eksport
321       image_size: Wobrazowa wulkosć
322       latitude: "Šěrokostnik:"
323       licence: Licenca
324       longitude: "Dołhostnik:"
325       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
326       mapnik_image: Wobraz Mapnik
327       max: maks.
328       options: Opcije
329       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
330       osmarender_image: Wobraz Osmarender
331       output: Wudaće
332       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
333       scale: Měritko
334       zoom: Skalowanje
335     start_rjs: 
336       add_marker: Karće marku přidać
337       change_marker: Poziciju marki změnić
338       click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
339       drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
340       export: Eksport
341       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
342       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
343   geocoder: 
344     description: 
345       title: 
346         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
347         osm_namefinder: "{{types}} wot <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
348       types: 
349         cities: Wulkoměsta
350         places: Městna
351         towns: Města
352     description_osm_namefinder: 
353       prefix: "{{distance}} {{direction}} wot {{type}}"
354     direction: 
355       east: wuchod
356       north: sewjer
357       north_east: sewjerowuchod
358       north_west: sewjerozapad
359       south: juh
360       south_east: juhowuchod
361       south_west: juhozapad
362       west: zapad
363     distance: 
364       one: něhdźe 1 km
365       other: něhdźe {{count}} km
366       zero: mjenje hač 1 km
367     results: 
368       no_results: Žane wuslědki namakane
369     search: 
370       title: 
371         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
372         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
374         osm_namefinder: Wuslědki wot <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
375         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
376         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
377     search_osm_namefinder: 
378       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wot {{parentname}})"
379       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} z {{placename}}"
380   layouts: 
381     alt_donation: Darić
382     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez {{link}} k fondsej aktualizacije hardwary.
383     donate_link_text: Darjenje
384     edit: Wobdźěłać
385     edit_tooltip: Karty wobdźěłać
386     export: Eksport
387     export_tooltip: Kartowe daty eksportować
388     gps_traces: GPS-ćěrje
389     gps_traces_tooltip: Ćěrje zrjadować
390     help_wiki: Pomoc &amp; wiki
391     help_wiki_tooltip: Sydło Pomoc & wiki za projekt
392     history: Historija
393     history_tooltip: Historija sadźbow změnow
394     home: domoj
395     home_tooltip: Domoj hić
396     inbox: póst ({{count}})
397     inbox_tooltip: 
398       one: Twój póstowy kašćik 1 njepřečitanu powěsć wobsahuje
399       other: Twój póstowy kašćik wobsahuje {{count}} njepřečitanych powěsćow
400       zero: Twój póstowy kašćik žane njepřečitane powěsće njewobsahuje.
401     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
402     intro_2: OpenStreetMap ći dowola geografiske daty na zhromadne wašnje wot něhdźe na zemi pokazać, wobdźěłać a wužiwać.
403     intro_3: Hospodowanje OpenStreetMap so přećelnje wot {{ucl}} a {{bytemark}} podpěruje.
404     log_in: přizjewić
405     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
406     logout: wotzjewić
407     logout_tooltip: Wotzjewić
408     news_blog: Blog nowinkow
409     news_blog_tooltip: Blog nowinkow wo OpenStreetMap, swobodnych geografiskich datach atd.
410     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
411     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
412     shop: Předawarnja
413     shop_tooltip: Předawarnja za markowe artikle OpenStreetMap
414     sign_up: registrować
415     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
416     sotm: Wopytaj konferencu OpenStreetMap, The State of the Map, 10.-12. julija 2009 w Amsterdamje!
417     tag_line: Swobodna swětowa karta
418     user_diaries: Dźeniki
419     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
420     view: Karta
421     view_tooltip: Karty pokazać
422     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
423     welcome_user_link_tooltip: Twoja wužiwarska strona
424   map: 
425     coordinates: "Koordinaty:"
426     edit: Wobdźěłać
427     view: Karta
428   message: 
429     delete: 
430       deleted: Powěsć zničena
431     inbox: 
432       date: Datum
433       from: Wot
434       my_inbox: Mój póstowy dochad
435       no_messages_yet: HIšće nimaš powěsće. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
436       outbox: pósłany
437       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
438       subject: Temowe nadpismo
439       title: Póstowy kašćik
440       you_have: Maš {{new_count}} nowych powěsćow a {{old_count}} starych powěsćow
441     mark: 
442       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
443       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
444     message_summary: 
445       delete_button: Zničić
446       read_button: Jako přečitany markěrować
447       reply_button: Wotmołwić
448       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
449     new: 
450       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
451       body: Tekst
452       message_sent: Powěsć pósłana
453       send_button: Pósłać
454       send_message_to: Wužiwarjej {{name}} nowu powěsć pósłać
455       subject: Temowe nadpismo
456       title: Powěsć pósłać
457     no_such_user: 
458       body: Bohužel wužiwar abo powěsć z tym mjenom resp. id njeje
459       heading: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
460       title: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
461     outbox: 
462       date: Datum
463       inbox: póstowy kašćik
464       my_inbox: Mój {{inbox_link}}
465       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
466       outbox: pósłany
467       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
468       subject: Temowe nadpismo
469       title: Pósłany
470       to: Komu
471       you_have_sent_messages: Sy {{sent_count}} pósłanych powěsćow
472     read: 
473       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
474       back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
475       date: Datum
476       from: Wot
477       reading_your_messages: Twoje powěsće čitać
478       reading_your_sent_messages: Twoje pósłane powěsće čitać
479       reply_button: Wotmołwić
480       subject: Temowe nadpismo
481       title: Powěsć čitać
482       to: Komu
483       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
484     sent_message_summary: 
485       delete_button: Zničić
486   notifier: 
487     diary_comment_notification: 
488       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
489       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
490       footer: Móžeš tež komentar na {{readurl}} čitać a na {{commenturl}} komentować abo na {{replyurl}} wotmołwić
491       header: "{{from_user}} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom {{subject}} skomentował:"
492       hi: Witaj {{to_user}},
493       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je twój dźenikowy zapisk komentował"
494     email_confirm: 
495       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
496     email_confirm_html: 
497       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
498       greeting: Witaj,
499       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
500     email_confirm_plain: 
501       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
502       greeting: Witaj,
503       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu
504       hopefully_you_2: na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
505     friend_notification: 
506       had_added_you: "{{user}} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
507       see_their_profile: Móžeš sej jich profil na {{userurl}} wobhladać a přidaj jich jako přećelow, jeli to chceš.
508       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je će jako přećela přidał"
509     gpx_notification: 
510       and_no_tags: a žane atributy.
511       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
512       failure: 
513         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
514         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
515         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
516         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
517       greeting: Witaj,
518       success: 
519         loaded_successfully: "{{trace_points}} z {{possible_points}} móžnych dypkow bu začitane."
520         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
521       with_description: z wopisanjom
522       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
523     lost_password: 
524       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
525     lost_password_html: 
526       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
527       greeting: Witaj,
528       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
529     lost_password_plain: 
530       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
531       greeting: Witaj,
532       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto
533       hopefully_you_2: openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
534     message_notification: 
535       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
536       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
537       footer1: Móžeš tež powěsć na {{readurl}} čitać
538       footer2: a móžeš na {{replyurl}} wotmołwić
539       header: "{{from_user}} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom {{subject}} pósłał:"
540       hi: Witaj {{user}},
541       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je ći nowu powěsć pósłał"
542     signup_confirm: 
543       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
544     signup_confirm_html: 
545       click_the_link: Jeli ty to sy, witaj! Klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap
546       current_user: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow po jich stejnišću w swěće steji na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Lisćina wužiwarjow po geografiskim regionje</a> k dispoziciji.
547       get_reading: Čitaj wo OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a> abo <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu OpenGeoData</a>, kotryž ma tež <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty</a>!
548       greeting: Witaj!
549       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić za
550       introductory_video: Móžeš sej widejo {{introductory_video_link}} wobhladać.
551       more_videos: Je hišće wjace {{more_videos_link}}.
552       more_videos_here: dalše wideja tu
553       user_wiki_page: Poruča so, zo załožuješ wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe atributy wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na přikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Budyšin">[[Category:Users_in_Budyšin]]</a>.
554       video_to_openstreetmap: Zawodne widejo wo OpenStreetMap
555       wiki_signup: Móžeš so tež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">w  wikiju OpenStreetMap registrować</a>.
556     signup_confirm_plain: 
557       click_the_link_1: Jeli sy to ty, witaj! Prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by swoje
558       click_the_link_2: konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap.
559       current_user_1: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow w kategorijach po jich stejnišću w swěće
560       current_user_2: "tu k dispoziciji steji:"
561       greeting: Witaj!
562       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić na
563       introductory_video: "Zawodny widejo wo OpenStreetMap móžeš sej tu wobhladać:"
564       more_videos: "Tu su hišće dalše wideja:"
565       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog OpenStreetMap a ma tež podkasty:"
566       the_wiki: "Informacije wo OpenStreetMap namakaš na wiki:"
567       user_wiki_1: Poruča so, zo wutworješ wužiwarsku wikistronu, kotraž wobsahuje
568       user_wiki_2: kategorijowe atributy, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na př. [[Category:Users_in_London]].
569       wiki_signup: "Móžeš so tež za wiki OpenStreetMap registrować:"
570   oauth: 
571     oauthorize: 
572       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
573       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
574       allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
575       allow_write_api: kartu změnić.
576       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
577       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
578       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
579       request_access: Aplikacija {{app_name}} prosy wo přistup na twoje konto. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace kmanosće měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
580     revoke: 
581       flash: Sy token za {{application}} anulował.
582   oauth_clients: 
583     create: 
584       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
585     destroy: 
586       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
587     edit: 
588       submit: Wobdźěłać
589       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
590     form: 
591       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
592       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
593       allow_write_api: kartu změnić.
594       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
595       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
596       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
597       callback_url: URL wróćowołanja
598       name: Mjeno
599       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
600       required: Trěbny
601       support_url: URL podpěry
602       url: URL hłowneje aplikacije
603     index: 
604       application: Mjeno aplikacije
605       issued_at: Datum wudaća
606       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
607       my_apps: Moje klientowe aplikacije
608       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
609       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom {{oauth}} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
610       register_new: Twoju aplikaciju registrować
611       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
612       revoke: Anulować!
613       title: Moje podrobnosće OAuth
614     new: 
615       submit: Registrować
616       title: Nowu aplikaciju registrować
617     not_found: 
618       sorry: Tón typ {{type}} njeda so namakać.
619     show: 
620       access_url: "URL za přistupny token:"
621       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
622       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
623       allow_write_api: kartu změnić.
624       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
625       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
626       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
627       authorize_url: "URL awtorizować:"
628       edit: Podrobnosće wobdźěłać
629       key: "Kluč přetrjebowarja:"
630       requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
631       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
632       support_notice: Podpěrujemy hmac-sha1 (poručeny) kaž tež luty tekst w modusu ssl.
633       title: Podrobnosće OAuth za {{app_name}}
634       url: URL za naprašowanski token
635     update: 
636       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
637   site: 
638     edit: 
639       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
640       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
641       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
642       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej wužiwarskej stronje {{user_page}} jako zjawne markěrować.
643       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
644       user_page_link: wužiwarska strona
645     index: 
646       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
647       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
648       js_3: Móžeš <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">wobhladowak Tiles@Home</a> wužiwać, jeli njemóžeš JavaScript znóžnić.
649       license: 
650         notice: Licencowany pod licencu {{license_name}} přez {{project_name}} a jeho sobuskutkowacych.
651         project_name: Projekt OpenStreetMap
652       permalink: Trajny wotkaz
653       shortlink: Krótki wotkaz
654     key: 
655       map_key: Legenda
656       map_key_tooltip: Legenda za kartu Mapnik na tutym skalowanskim schodźenku
657       table: 
658         entry: 
659           admin: Zarjadniska hranica
660           allotments: Małozahrodki
661           apron: 
662             - Lětanišćowe předpolo
663             - Terminal
664           bridge: Čorna kroma = móst
665           bridleway: Jěchanski puć
666           brownfield: Industrijowe lado
667           building: Wuznamne twarjenje
668           byway: Pódlanski puć
669           cable: 
670             - Kablowa nadróžna
671             - sydłowy lift
672           cemetery: Kěrchow
673           centre: Sportowy centrum
674           commercial: Přemysłowa kónčina
675           common: 
676             - Powšitkowny
677             - Łuka
678           construction: Dróhi w twarje
679           cycleway: Kolesowarska šćežka
680           destination: Cilowy přistup
681           farm: Farma
682           footway: Chódnik
683           forest: Hajina
684           golf: Golfownišćo
685           heathland: Hola
686           industrial: Industrijowa kónčina
687           lake: 
688             - Jězor
689             - Spjaty jězor
690           military: Wojerske pasmo
691           motorway: Awtodróha
692           permissive: Dowoleny přistup
693           pitch: Sportnišćo
694           primary: Zwjazkowa dróha
695           private: Priwatny přistup
696           rail: Železnica
697           reserve: Přirodoškitne pasmo
698           resident: Bydlenski wobwod
699           retail: Nakupowanišćo
700           runway: 
701             - Přizemišćo
702             - Lětadłowa jězdnja
703           school: 
704             - Šula
705             - uniwersita
706           secondary: Krajna dróha, statna dróha
707           station: Dwórnišćo
708           subway: Podzemska železnica
709           summit: 
710             - Wjeršk
711             - kónčk hory
712           tourist: Turistiska atrakcija
713           track: Čara
714           tram: 
715             - Měšćanska železnica
716             - nadróžna
717           trunk: Dalokodróha
718           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
719           unclassified: Njeklasifikowana dróha
720           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
721           wood: Lěs
722         heading: Legenda za z{{zoom_level}}
723     search: 
724       search: Pytać
725       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
726       submit_text: Pytać
727       where_am_i: Hdźe sym?
728     sidebar: 
729       close: Začinić
730       search_results: Pytanske wuslědki
731   trace: 
732     create: 
733       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
734       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
735     delete: 
736       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
737     edit: 
738       description: "Wopisanje:"
739       download: sćahnyć
740       edit: wobdźěłać
741       filename: "Datajowe mjeno:"
742       heading: Ćěr {{name}} wobdźěłać
743       map: karta
744       owner: "Wobsedźer:"
745       points: "Dypki:"
746       save_button: Změny składować
747       start_coord: "Startowa koordinata:"
748       tags: "Atributy:"
749       tags_help: přez komu dźěleny
750       title: Ćěr {{name}} wobdźěłać
751       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
752       visibility: "Widźomnosć:"
753       visibility_help: što to woznamjenja?
754     list: 
755       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
756       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot {{user}}
757       tagged_with: Markěrowane přez {{tags}}
758       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
759     make_public: 
760       made_public: Čara wozjewjena
761     no_such_user: 
762       body: Wodaj, wužiwar z mjneom {{user}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
763       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
764       title: Wužiwar njeeksistuje
765     trace: 
766       ago: před {{time_in_words_ago}}
767       by: wot
768       count_points: "{{count}} dypkow"
769       edit: wobdźěłać
770       edit_map: Kartu wobdźěłać
771       in: w
772       map: karta
773       more: wjace
774       pending: NJESČINJENY
775       private: PRIWATNY
776       public: ZJAWNY
777       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
778       view_map: Kartu pokazać
779     trace_form: 
780       description: Wopisanje
781       help: Pomoc
782       tags: Atributy
783       tags_help: přez komu dźěleny
784       upload_button: Nahrać
785       upload_gpx: GPX-dataju nahrać
786       visibility: Widźomnosć
787       visibility_help: što to woznamjenja?
788     trace_header: 
789       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
790       see_just_your_traces: Jenož twoje ćěrje pokazać abo ćěr nahrać
791       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
792       traces_waiting: Maš {{count}} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
793     trace_optionals: 
794       tags: Atributy
795     trace_paging_nav: 
796       of: wot
797       showing: Stronu pokazać
798     view: 
799       delete_track: Tutu čaru zničić
800       description: "Wopisanje:"
801       download: sćahnyć
802       edit: wobdźěłać
803       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
804       filename: "Datajowe mjeno:"
805       heading: Ćěr {{name}} pokazać
806       map: karta
807       none: Žadyn
808       owner: "Wobsedźer:"
809       pending: NJESČINJENY
810       points: "Dypki:"
811       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
812       tags: "Atributy:"
813       title: Ćěr {{name}} pokazać
814       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
815       uploaded: "Nahraty dnja:"
816       visibility: "Widźomnosć:"
817     visibility: 
818       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
819       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
820       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
821       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
822   user: 
823     account: 
824       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
825       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
826       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
827       home location: "Domjace stejnišćo:"
828       latitude: "Šěrokostnik:"
829       longitude: "Dołhostnik:"
830       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
831       my settings: Moje nastajenja
832       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
833       preferred languages: "Preferowane rěče:"
834       profile description: "Profilowe wopisanje:"
835       public editing: 
836         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
837         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
838         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
839         enabled link text: što to je?
840         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
841       return to profile: Wróćo k profilej
842       save changes button: Změny składować
843       title: Konto wobdźěłać
844       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
845     confirm: 
846       button: Wobkrućić
847       failure: Wužiwarske konto z tutym kodom bu hižo wobkrućene.
848       heading: Wužiwarske konto wobkrućić
849       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
850       success: Twoje konto bu wobkrućene, dźakujemy so za registrowanje!
851     confirm_email: 
852       button: Wobkrućić
853       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
854       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
855       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
856       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
857     friend_map: 
858       nearby mapper: "Kartěrowar w bliskosći: [[nearby_user]]"
859       your location: Twoje městno
860     go_public: 
861       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
862     login: 
863       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował.
864       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
865       create_account: konto załožić
866       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
867       heading: Přizjewjenje
868       login_button: Přizjewjenje
869       lost password link: Swoje hesło zabył?
870       password: "Hesło:"
871       please login: Prošu přizjew so abo {{create_user_link}}.
872       title: Přizjewjenje
873     lost_password: 
874       email address: "E-mejlowa adresa:"
875       heading: Hesło zabył?
876       new password button: Hesło wróćo stajić
877       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
878       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
879       title: Hesło zabyte
880     make_friend: 
881       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja {{name}}.
882       failed: Wodaj, {{name}} njeda so jako přećel přidać.
883       success: "{{name}} je nětko twój přećel."
884     new: 
885       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
886       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
887       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
888       display name: "Wužiwarske mjeno:"
889       email address: "E-mejlowa adresa:"
890       fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl, zo by swoje konto aktiwizował.
891       flash create success message: Wužiwarske konto bu wuspěšnje załožene. W e-mejlu, kotruž dóstanješ, namakaš wobkrućenski wotkaz, a móžeš so hnydom do kartěrowanja dać :-)<br /><br />Prošu dźiwaj na to, zo njemóžeš so přizjewić, doniž njejsy swoju e-mejlowu addresu wobkrućił.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, da přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
892       heading: Wužiwarske konto załožić
893       license_agreement: Přez załoženje konta zwoliš do toho, zo wšě daty, kotrež do projekta Openstreetmap pósćeleš, so (nic ekskluziwnje) pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tutej licencu Creative Commons (by-sa)</a> licencuja.
894       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
895       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
896       password: "Hesło:"
897       signup: Registrowanje
898       title: Konto załožić
899     no_such_user: 
900       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
901       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
902       title: Wužiwar njeeksistuje
903     remove_friend: 
904       not_a_friend: "{{name}} twój přećel njeje."
905       success: "{{name}} je so jako přećel wotstronił."
906     reset_password: 
907       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
908       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
909       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
910       heading: Hesło za wužiwarja {{user}} wróćo stajić
911       password: "Hesło:"
912       reset: Hesło wróćo stajić
913       title: Hesło wróćo stajić
914     set_home: 
915       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
916     view: 
917       add as friend: jako přećela přidać
918       add image: Wobraz přidać
919       ago: (před {{time_in_words_ago}})
920       change your settings: twoje nastajenja změnić
921       delete image: Wobraz zničić
922       description: Wopisanje
923       diary: dźenik
924       edits: změny
925       if set location: Jeli sy swoje stejnišćo podał, budźetej so deleka rjana karta a druhe material jewić. Móžeš swoje domjace stejnišćo na swojej stronje {{settings_link}} nastajić.
926       km away: "{{count}} km zdaleny"
927       m away: "{{count}} m zdaleny"
928       mapper since: "Kartěrowar wot:"
929       my diary: mój dźenik
930       my edits: moje změny
931       my settings: moje nastajenja
932       my traces: moje ćěrje
933       my_oauth_details: Moje podrobnosće OAuth pokazać
934       nearby users: "Wužiwarjo w bliskosći:"
935       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
936       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
937       no home location: Žane domjace stejnišćo podate.
938       no nearby users: Hišće wužiwarjo njejsu, kotřiž w bliskosći kartěruja.
939       remove as friend: jako přećela wotstronić
940       send message: powěsć pósłać
941       settings_link_text: nastajenja
942       traces: ćěrje
943       upload an image: Wobraz nahrać
944       user image heading: Wužiwarski wobraz
945       user location: Wužiwarske stejnišćo
946       your friends: Twoji přećeljo