]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
20457e0d008ef7267cdc97df826163044740506b
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Jmontane
5 # Author: PerroVerd
6 # Author: SMP
7 # Author: Ssola
8 # Author: Toniher
9 ca: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Cos
14       diary_entry: 
15         language: Idioma
16         latitude: Latitud
17         longitude: Longitud
18         title: Títol
19         user: Usuari
20       friend: 
21         friend: Amic
22         user: Usuari
23       message: 
24         body: Cos
25         recipient: Destinatari
26         sender: Remitent
27         title: Títol
28       trace: 
29         description: Descripció
30         latitude: Latitud
31         longitude: Longitud
32         name: Nom
33         public: Públic
34         size: Mida
35         user: Usuari
36         visible: Visible
37       user: 
38         active: Actiu
39         description: Descripció
40         display_name: Nom en pantalla
41         email: E-mail
42         languages: Idiomes
43         pass_crypt: Contrasenya
44     models: 
45       acl: Llista de control d'accés
46       changeset: Conjunt de canvis
47       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
48       country: País
49       diary_comment: Commentari del diari
50       diary_entry: Entrada al diari
51       friend: Amic
52       language: Idioma
53       message: Missatge
54       node: Node
55       node_tag: Etiqueta del node
56       notifier: Notificador
57       old_node: Node antic
58       old_node_tag: Etiqueta del node antic
59       old_relation: Relació antiga
60       old_relation_member: Membre de la relació antiga
61       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
62       old_way: Camí antic
63       old_way_node: Node del camí antic
64       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
65       relation: Relació
66       relation_member: Membre de la relació
67       relation_tag: Etiqueta de la relació
68       session: Sessió
69       trace: Traç
70       tracepoint: Punt de traç
71       tracetag: Etiqueta del traç
72       user: Usuari
73       user_preference: Preferències d'usuari
74       way: Camí
75       way_node: Node del camí
76       way_tag: Etiqueta del camí
77   browse: 
78     changeset: 
79       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
80       changesetxml: XML del conjunt de canvis
81       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
82       feed: 
83         title: Conjunt de canvis {{id}}
84         title_comment: Conjunt de canvis {{id}} - {{comment}}
85       osmchangexml: XML en format osmChange
86       title: Conjunt de canvis
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Pertany a:"
89       box: caixa
90       closed_at: "Tancat el:"
91       created_at: "Creat el:"
92       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
93       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
94       has_ways: 
95         one: "Té la següent via:"
96         other: "Té les següents {{count}} vies:"
97       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
98     changeset_navigation: 
99       all: 
100         next_tooltip: Conjunt de canvis següent
101         prev_tooltip: Conjunt de canvis anterior
102       user: 
103         name_tooltip: Visualitza les edicions feter per {{user}}
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Comentari:"
106       edited_at: "Editat:"
107       edited_by: "Editat per:"
108       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
109       version: Versió
110     containing_relation: 
111       entry: Relació {{relation_name}}
112       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
113     map: 
114       deleted: Esborrat
115       larger: 
116         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
117         node: Visualitza el node en un mapa més gran
118         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
119         way: Visualitza la via en un mapa més gran
120       loading: S'està carregant...
121     node: 
122       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
123       download_xml: Baixa l'XML
124       edit: modificació
125       node: Node
126       node_title: "Node: {{node_name}}"
127       view_history: visualitza l'historial
128     node_details: 
129       coordinates: "Coordenades:"
130       part_of: "Part de:"
131     node_history: 
132       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
133       download_xml: Baixa l'XML
134       node_history: Historial del node
135       node_history_title: "Historial del node: {{node_name}}"
136       view_details: visualitza els detalls
137     not_found: 
138       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
139       type: 
140         changeset: conjunt de canvis
141         node: node
142         relation: relació
143         way: via
144     paging_nav: 
145       of: de
146       showing_page: S'està mostrant pàgina
147     relation: 
148       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
149       download_xml: Baixa l'XML
150       relation: Relació
151       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
152       view_history: visualitza l'historial
153     relation_details: 
154       members: "Membres:"
155       part_of: "Part de:"
156     relation_history: 
157       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
158       download_xml: Descarrega XML
159       relation_history: Historial de la relació
160       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
161       view_details: visualitza els detalls
162     relation_member: 
163       entry_role: "{{type}} {{name}} com {{role}}"
164       type: 
165         node: Node
166         relation: Relació
167         way: Via
168     start: 
169       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
170       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
171     start_rjs: 
172       data_frame_title: Informació
173       data_layer_name: Informació
174       details: Detalls
175       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
176       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
177       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
178       load_data: Carrega dades
179       loading: S'està carregant...
180       object_list: 
181         back: Mostra llista d'objectes
182         details: Detalls
183         heading: Llista d'objectes
184         history: 
185           type: 
186             node: Node [[id]]
187             way: Via [[id]]
188         selected: 
189           type: 
190             node: Node [[id]]
191             way: Via [[id]]
192         type: 
193           node: Node
194           way: Camí
195       private_user: usuari privat
196       show_history: Mostra l'historial
197       wait: Espereu...
198     tag_details: 
199       tags: "Etiquetes:"
200     timeout: 
201       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus {{type}} amb identificador {{id}}.
202       type: 
203         changeset: conjunt de canvis
204         node: node
205         relation: relació
206         way: via
207     way: 
208       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
209       download_xml: Descarrega XML
210       edit: modificació
211       view_history: visualitza l'històric
212       way: Via
213       way_title: "Via: {{way_name}}"
214     way_details: 
215       also_part_of: 
216         one: també part de la via {{related_ways}}
217         other: també part de les vies {{related_ways}}
218       nodes: "Nodes:"
219       part_of: "Part de:"
220     way_history: 
221       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
222       download_xml: Descarrega XML
223       view_details: visualitza els detalls
224       way_history: Historial de la via
225       way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
226   changeset: 
227     changeset: 
228       anonymous: Anònim
229       big_area: (gran)
230       no_comment: (cap)
231     changesets: 
232       area: Àrea
233       comment: Comentari
234       id: ID
235       user: Usuari
236     list: 
237       description: Canvis recents
238       heading: Conjunt de canvis
239       heading_bbox: Conjunt de canvis
240       heading_user: Conjunt de canvis
241       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
242       title: Conjunt de canvis
243   diary_entry: 
244     diary_comment: 
245       confirm: Confirmar
246     diary_entry: 
247       confirm: Confirmar
248     edit: 
249       language: Idioma
250       longitude: "Longitud:"
251       save_button: Guardar
252     view: 
253       login: Accés
254       save_button: Desa
255   export: 
256     start: 
257       export_button: Exporta
258       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
259       format: Format
260       image_size: Mida de la imatge
261       latitude: "Lat:"
262       licence: Llicència
263       longitude: "Lon:"
264       mapnik_image: Imatge de Mapnik
265       max: màx
266       options: Opcions
267       output: Sortida
268       scale: Escala
269       zoom: Zoom
270     start_rjs: 
271       export: Exporta
272   geocoder: 
273     description: 
274       types: 
275         cities: Ciutats
276     description_osm_namefinder: 
277       prefix: "{{distance}} {{direction}} de {{type}}"
278     direction: 
279       east: est
280       north: nord
281       north_east: nord-est
282       north_west: nord-oest
283       south: sud
284       south_east: sud-est
285       south_west: sud-oest
286       west: oest
287     search: 
288       title: 
289         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
290         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
291         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
292         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
293         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
294         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
295     search_osm_namefinder: 
296       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} de {{parentname}})"
297       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} de {{placename}}"
298     search_osm_nominatim: 
299       prefix: 
300         amenity: 
301           airport: Aeroport
302           auditorium: Auditori
303           bank: Banc
304           bar: Bar
305           bureau_de_change: Oficina de canvi
306           bus_station: Estació d'autobusos
307           cafe: Cafè
308           cinema: Cinema
309           club: Club
310           courthouse: Jutjat
311           crematorium: Crematori
312           dentist: Dentista
313           drinking_water: Aigua potable
314           driving_school: Autoescola
315           embassy: Ambaixada
316           fire_station: Parc de bombers
317           grave_yard: Cementiri
318           hospital: Hospital
319           hotel: Hotel
320           ice_cream: Gelat
321           library: Biblioteca
322           market: Mercat
323           nightclub: Club nocturn
324           park: Parc
325           parking: Pàrquing
326           pharmacy: Farmàcia
327           place_of_worship: Lloc de culte
328           post_office: Oficina de correus
329           prison: Presó
330           restaurant: Restaurant
331           sauna: Sauna
332           shop: Botiga
333           social_club: Club social
334           supermarket: Supermercat
335           taxi: Taxi
336           telephone: Telèfon públic
337           theatre: Teatre
338           townhall: Ajuntament
339           university: Universitat
340           wifi: Accés a internet WiFi
341           youth_centre: Centre juvenil
342         building: 
343           church: Església
344           hotel: Hotel
345           stadium: Estadi
346           tower: Torre
347         highway: 
348           gate: Porta
349         historic: 
350           battlefield: Camp de batalla
351           castle: Castell
352           church: Església
353           house: Casa
354           icon: Icona
355           monument: Monument
356           ruins: Ruïnes
357           tower: Torre
358         landuse: 
359           farm: Granja
360           forest: Bosc
361           mine: Mina
362           mountain: Muntanya
363           park: Parc
364           residential: Àrea residencial
365         leisure: 
366           fishing: Àrea de pesca
367           garden: Jardí
368           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
369           marina: Port esportiu
370           miniature_golf: Minigolf
371           nature_reserve: Reserva natural
372           park: Parc
373           sports_centre: Centre esportiu
374           stadium: Estadi
375           swimming_pool: Piscina
376         natural: 
377           bay: Badia
378           beach: Platja
379           cape: Cap
380           crater: Cràter
381           fjord: Fiord
382           geyser: Guèiser
383           glacier: Glacera
384           island: Illa
385           point: Punt
386           river: Riu
387           tree: Arbre
388           valley: Vall
389           volcano: Volcà
390           water: Aigua
391         place: 
392           airport: Aeroport
393           city: Ciutat
394           country: País
395           county: Comtat
396           farm: Granja
397           house: Casa
398           houses: Cases
399           island: Illa
400           municipality: Municipi
401           postcode: Codi postal
402           region: Regió
403           sea: Mar
404           state: Estat o província
405           subdivision: Subdivisió
406           suburb: Suburbi
407           town: Poble
408         shop: 
409           bakery: Fleca
410           books: Llibreria
411           butcher: Carnisseria
412           chemist: Farmàcia
413           fish: Peixateria
414           hairdresser: Perruqueria o barberia
415           jewelry: Joieria
416           market: Mercat
417           shoes: Sabateria
418           supermarket: Supermercat
419           travel_agency: Agència de viatges
420         tourism: 
421           artwork: Il·lustració
422           attraction: Atracció
423           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
424           chalet: Xalet
425           guest_house: Alberg
426           hotel: Hotel
427           information: Informació
428           motel: Motel
429           museum: Museu
430           picnic_site: Àrea de pícnic
431           theme_park: Parc temàtic
432           valley: Vall
433           viewpoint: Mirador
434           zoo: Zoològic
435         waterway: 
436           river: Riu
437   javascripts: 
438     map: 
439       base: 
440         cycle_map: Cycle Map
441         noname: NoName
442   layouts: 
443     edit: Modificació
444     export: Exporta
445     gps_traces: Traces de GPS
446     history: Historial
447     logo: 
448       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
449     shop: Botiga
450     user_diaries: DIaris de usuari
451     view: Veure
452     view_tooltip: Visualitza els mapes
453   map: 
454     coordinates: "Coordenades:"
455     edit: Modifica
456     view: Visualitza
457   message: 
458     inbox: 
459       date: Data
460     message_summary: 
461       delete_button: Suprimeix
462     new: 
463       send_button: Envia
464       subject: Assumpte
465     outbox: 
466       date: Data
467       my_inbox: El meu {{inbox_link}}
468       to: A
469     read: 
470       date: Data
471       from: De
472       reply_button: Respon
473       to: Per a
474   notifier: 
475     diary_comment_notification: 
476       hi: Hola {{to_user}},
477     email_confirm: 
478       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
479     email_confirm_html: 
480       greeting: Hi,
481     email_confirm_plain: 
482       greeting: Hola,
483     gpx_notification: 
484       greeting: Hola,
485     lost_password_html: 
486       greeting: Hola,
487     lost_password_plain: 
488       greeting: Hola,
489     message_notification: 
490       hi: Hola {{to_user}},
491   oauth_clients: 
492     edit: 
493       submit: Modificació
494     form: 
495       name: Nom
496   site: 
497     edit: 
498       user_page_link: pàgina d'usuari
499     key: 
500       table: 
501         entry: 
502           cemetery: Cementiri
503           centre: Centre esportiu
504           farm: Granja
505           lake: 
506             - Llac
507           military: Àrea militar
508           reserve: Reserva natural
509           school: 
510             - Escola
511     search: 
512       search: Cerca
513       where_am_i: On sóc?
514     sidebar: 
515       close: Tanca
516   trace: 
517     create: 
518       upload_trace: Pujar traça de GPS
519     edit: 
520       description: "Descripció:"
521       download: descàrrega
522       edit: modificació
523       filename: "Nom del fitxer:"
524       map: mapa
525       owner: "Propietari:"
526       points: "Punts:"
527       save_button: Guardar canvis
528       start_coord: "Coordenada d'inici:"
529       tags: "Etiquetes:"
530       tags_help: separat per comas
531       title: Editant traça {{name}}
532       uploaded_at: "Pujat a:"
533       visibility: "Visibilitat:"
534     list: 
535       tagged_with: " etiquetat amb {{tags}}"
536       your_traces: Les teves traces GPS
537     no_such_user: 
538       heading: No existeix l'usuari {{user}}
539     trace: 
540       ago: fa {{time_in_words_ago}}
541       by: en
542       count_points: "{{count}} punts"
543       edit: modificació
544       edit_map: Edita el mapa
545       identifiable: IDENTIFICABLE
546       in: a
547       map: mapa
548       more: mes
549       pending: PENDENT
550       private: PRIVAT
551       public: PUBLIC
552       trace_details: Veure detalls de la traça
553       view_map: Visualitza el mapa
554     trace_form: 
555       description: Descripció
556       help: Ajuda
557       tags: Etiquetes
558       upload_button: Pujar
559       visibility: Visibilitat
560       visibility_help: què significa això?
561     trace_header: 
562       see_all_traces: Veure totes les traces
563       see_your_traces: Veure totes les teves traces
564     trace_optionals: 
565       tags: Etiquetes
566     trace_paging_nav: 
567       next: Següent &raquo;
568       previous: "&laquo; Previ"
569     view: 
570       description: "Descripció:"
571       download: baixada
572       edit: modificació
573       edit_track: Edita aquesta traça
574       filename: "Nom del fitxer:"
575       map: mapa
576       none: Ningú
577       owner: "Propietari:"
578       pending: PENDENT
579       points: "Punts:"
580       tags: "Etiquetes:"
581       uploaded: "Pujat el:"
582       visibility: "Visibilitat:"
583   user: 
584     account: 
585       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
586       latitude: "Latitud:"
587       longitude: "Longitud:"
588       my settings: La meva configuració
589       preferred languages: "Llengües preferents:"
590       public editing: 
591         enabled link text: què és això?
592       return to profile: Torna al perfil
593       save changes button: Desa els canvis
594       title: Edita el compte
595     confirm: 
596       button: Confirmar
597     confirm_email: 
598       button: Confirmar
599     friend_map: 
600       your location: La teva situació
601     login: 
602       create_account: crea un compte
603       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
604       heading: Accés
605       login_button: Accés
606       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
607       password: "Contrasenya:"
608       please login: Si us plau, inicieu la sessió o {{create_user_link}}.
609       title: Accés
610     lost_password: 
611       email address: "Adreça de correu electrònic:"
612       heading: Heu oblidat la contrasenya?
613       new password button: Restablir contrasenya
614     make_friend: 
615       success: "{{name}} ara és el vostre amic."
616     new: 
617       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
618       email address: "Adreça de correu:"
619       heading: Crea un compte d'usuari
620       password: "Contrasenya:"
621       signup: Registre
622     reset_password: 
623       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
624       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
625       heading: Restablir la contrasenya per {{user}}
626       password: "Contrasenya:"
627       reset: Restablir contrasenya
628       title: Restablir la contrasenya
629     view: 
630       add image: Afegeix una imatge
631       confirm: Confirmeu
632       create_block: boca aquest usuari
633       deactivate_user: desactiva aquest usuari
634       delete image: Suprimeix la imatge
635       delete_user: Suprimeix aquest usuari
636       description: Descripció
637       diary: diari
638       edits: modificacions
639       email address: "Adreça de correu:"
640       my diary: el meu diari
641       my edits: les meves edicions
642       my traces: les meves traces
643       nearby users: "Usuaris propers:"
644       role: 
645         administrator: Aquest usuari és administrador
646         moderator: Aquest usuari és moderador
647       settings_link_text: preferències
648       traces: traces
649       user image heading: Imatge d'usuari
650       your friends: Els vostres amics
651   user_block: 
652     partial: 
653       confirm: N'esteu segur?
654       creator_name: Creador
655       edit: Edició
656       show: Mostra
657       status: Estatus
658     period: 
659       one: 1 hora
660       other: "{{count}} hores"
661     show: 
662       confirm: N'esteu segur?
663       edit: Edició
664       show: Mostra
665   user_role: 
666     filter: 
667       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol {{role}}.
668     grant: 
669       confirm: Confirmar
670     revoke: 
671       confirm: Confirmar
672       heading: Confirmar revocació de rol
673       title: Confirmar revocació de rol