3942b7b353783406b44546bbf5e237d9e1bf55e3
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   about_page: 
10     community_driven_html: "Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.\nCộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.\nĐể tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>."
11     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
12     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
13     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp thế giới.
14     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
15     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
16     next: Tiếp
17     open_data_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href='%{copyright_path}'>trang Bản quyền và Giấy phép</a>."
18     open_data_title: Dữ liệu Mở
19     partners_title: Nhà bảo trợ
20     used_by: "%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di động, và thiết bị phần cứng"
21   activerecord: 
22     attributes: 
23       diary_comment: 
24         body: Nội dung
25       diary_entry: 
26         language: Ngôn ngữ
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         title: Tiêu đề
30         user: Người dùng
31       friend: 
32         friend: Người bạn
33         user: Người dùng
34       message: 
35         body: Nội dung
36         recipient: Người nhận
37         sender: Người gửi
38         title: Tiêu đề
39       trace: 
40         description: Miêu tả
41         latitude: Vĩ độ
42         longitude: Kinh độ
43         name: Tên
44         public: Công khai
45         size: Kích cỡ
46         user: Người dùng
47         visible: Thấy được
48       user: 
49         active: Tích cực
50         description: Miêu tả
51         display_name: Tên Hiển thị
52         email: Thư điện tử
53         languages: Ngôn ngữ
54         pass_crypt: Mật khẩu
55     models: 
56       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
57       changeset: Bộ thay đổi
58       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
59       country: Quốc gia
60       diary_comment: Bình luận Nhật ký
61       diary_entry: Mục Nhật ký
62       friend: Người bạn
63       language: Ngôn ngữ
64       message: Thư
65       node: Nốt
66       node_tag: Thẻ Nốt
67       notifier: Trình báo
68       old_node: Nốt Cũ
69       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
70       old_relation: Quan hệ Cũ
71       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
72       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
73       old_way: Lối Cũ
74       old_way_node: Nốt Lối Cũ
75       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
76       relation: Quan hệ
77       relation_member: Thành viên Quan hệ
78       relation_tag: Thẻ Quan hệ
79       session: Phiên
80       trace: Tuyến đường
81       tracepoint: Điểm Tuyến đường
82       tracetag: Thẻ Tuyến đường
83       user: Người dùng
84       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
85       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
86       way: Lối
87       way_node: Nốt Lối
88       way_tag: Thẻ Lối
89   application: 
90     require_cookies: 
91       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
92     require_moderator: 
93       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
94     setup_user_auth: 
95       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
96       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
97   browse: 
98     anonymous: vô danh
99     changeset: 
100       belongs_to: Tác giả
101       changesetxml: Bộ thay đổi XML
102       feed: 
103         title: Bộ thay đổi %{id}
104         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
105       node: Các nốt (%{count})
106       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
107       osmchangexml: osmChange XML
108       relation: Các quan hệ (%{count})
109       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
110       title: "Bộ thay đổi: %{id}"
111       way: Các lối (%{count})
112       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
113     closed: Đóng
114     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
115     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
116     containing_relation: 
117       entry: Quan hệ %{relation_name}
118       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
119     created: Tạo
120     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
121     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
122     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
123     download_xml: Tải về XML
124     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
125     in_changeset: Bộ thay đổi
126     location: "Vị trí:"
127     no_comment: (không miêu tả)
128     node: 
129       history_title: "Lịch sử Nốt: %{name}"
130       title: "Nốt: %{name}"
131     not_found: 
132       sorry: "Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}."
133       type: 
134         changeset: bộ thay đổi
135         node: nốt
136         relation: quan hệ
137         way: lối
138     note: 
139       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
140       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
141       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}"
142       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
143       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
144       description: Miêu tả
145       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
146       hidden_title: "Ghi chú ẩn #%{note_name}"
147       new_note: Ghi chú Mới
148       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
149       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
150       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}"
151       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
152       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
153       title: "Ghi chú: %{id}"
154     part_of: Trực thuộc
155     redacted: 
156       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
157       redaction: Dãy ẩn %{id}
158       type: 
159         node: nốt
160         relation: quan hệ
161         way: lối
162     relation: 
163       history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{name}"
164       members: Các thành viên
165       title: "Quan hệ: %{name}"
166     relation_member: 
167       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
168       type: 
169         node: Nốt
170         relation: Quan hệ
171         way: Lối
172     start_rjs: 
173       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn bộ dữ liệu này?
174       load_data: Tải Dữ liệu
175       loading: Đang tải…
176     tag_details: 
177       tags: Thẻ
178       wiki_link: 
179         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
180         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
181       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
182     timeout: 
183       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
184       type: 
185         changeset: bộ thay đổi
186         node: nốt
187         relation: quan hệ
188         way: lối
189     version: Phiên bản
190     view_details: Xem Chi tiết
191     view_history: Xem Lịch sử
192     way: 
193       also_part_of: 
194         one: trực thuộc lối %{related_ways}
195         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
196       history_title: "Lịch sử Lối: %{name}"
197       nodes: Các nốt
198       title: "Lối: %{name}"
199   changeset: 
200     changeset: 
201       anonymous: Vô danh
202       no_edits: (không có thay đổi)
203       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
204     changeset_paging_nav: 
205       next: Sau »
206       previous: « Trước
207       showing_page: Trang %{page}
208     changesets: 
209       area: Vùng
210       comment: Miêu tả
211       id: ID
212       saved_at: Lúc Lưu
213       user: Người dùng
214     list: 
215       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
216       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
217       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
218       load_more: Tải tiếp
219       no_more: Hết bộ thay đổi.
220       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
221       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
222       title: Các bộ thay đổi
223       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
224       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
225       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
228   diary_entry: 
229     comments: 
230       ago: cách đây %{ago}
231       comment: Bình luận
232       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
233       newer_comments: Các Bình luận Sau
234       older_comments: Các Bình luận Trước
235       post: Mục nhật ký
236       when: Lúc đăng
237     diary_comment: 
238       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
239       confirm: Xác nhận
240       hide_link: Ẩn bình luận này
241     diary_entry: 
242       comment_count: 
243         other: "%{count} bình luận"
244         zero: Chưa có bình luận
245       comment_link: Bình luận về mục này
246       confirm: Xác nhận
247       edit_link: Sửa đổi mục này
248       hide_link: Ẩn mục này
249       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
250       reply_link: Trả lời mục này
251     edit: 
252       body: "Nội dung:"
253       language: "Ngôn ngữ:"
254       latitude: "Vĩ độ:"
255       location: "Vị trí:"
256       longitude: "Kinh độ:"
257       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
258       save_button: Lưu
259       subject: "Tiêu đề:"
260       title: Sửa đổi mục nhật ký
261       use_map_link: sử dụng bản đồ
262     feed: 
263       all: 
264         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
265         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
266       language: 
267         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
268         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
269       user: 
270         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
271         title: Các mục nhật ký của %{user}
272     list: 
273       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
274       new: Mục Nhật ký Mới
275       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
276       newer_entries: Mục Sau
277       no_entries: Chưa có mục nhật ký
278       older_entries: Mục Trước
279       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
280       title: Các Nhật ký Cá nhân
281       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
282       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
283       user_title: Nhật ký của %{user}
284     location: 
285       edit: Sửa
286       location: "Vị trí:"
287       view: Xem
288     new: 
289       title: Mục Nhật ký Mới
290     no_such_entry: 
291       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
292       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
293       title: Mục nhật ký không tồn tại
294     view: 
295       leave_a_comment: Bình luận
296       login: Đăng nhập
297       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
298       save_button: Lưu
299       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
300       user_title: Nhật ký của %{user}
301   editor: 
302     default: Mặc định (hiện là %{name})
303     id: 
304       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
305       name: iD
306     potlatch: 
307       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
308       name: Potlatch 1
309     potlatch2: 
310       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
311       name: Potlatch 2
312     remote: 
313       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
314       name: phần điều khiển từ xa
315   export: 
316     start: 
317       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
318       area_to_export: Vùng để Xuất
319       embeddable_html: HTML để Nhúng
320       export_button: Xuất
321       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
322       format: "Định dạng:"
323       format_to_export: Định dạng Xuất
324       image_size: Hình có Kích cỡ
325       latitude: "Vĩ độ:"
326       licence: Giấy phép
327       longitude: "Kinh độ:"
328       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
329       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
330       max: tối đa
331       options: Tùy chọn
332       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
333       output: Đầu ra
334       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
335       scale: Tỷ lệ
336       too_large: 
337         advice: "Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng một trong những nguồn bên dưới:"
338         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
339         geofabrik: 
340           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
341           title: Tải về Geofabrik
342         metro: 
343           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
344           title: Bản trích Metro
345         other: 
346           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
347           title: Nguồn Khác
348         overpass: 
349           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
350           title: Overpass API
351         planet: 
352           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
353           title: Quả đất OSM
354       zoom: Thu phóng
355     title: Xuất
356   fixthemap: 
357     how_to_help: 
358       add_a_note: 
359         instructions_html: "Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.\nNút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra."
360       join_the_community: 
361         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
362         title: Tham gia cộng đồng
363       title: Cách giúp đỡ
364     other_concerns: 
365       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
366       title: Vấn đề khác
367     title: Báo cáo lỗi / Sửa bản đồ
368   geocoder: 
369     description: 
370       title: 
371         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
372         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
373       types: 
374         cities: Thành phố
375         places: Địa điểm
376         towns: Thị xã
377     direction: 
378       east: đông
379       north: bắc
380       north_east: đông bắc
381       north_west: tây bắc
382       south: nam
383       south_east: đông nam
384       south_west: tây nam
385       west: tây
386     distance: 
387       one: khoảng 1 km
388       other: khoảng %{count} km
389       zero: không tới 1 km
390     results: 
391       more_results: Thêm kết quả
392       no_results: Không tìm thấy kết quả
393     search: 
394       title: 
395         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
396         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
397         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
398         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
399         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
400         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
401         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
402         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
403     search_osm_nominatim: 
404       admin_levels: 
405         level10: Biên giới Khu phố
406         level2: Biên giới Quốc gia
407         level4: Biên giới Tỉnh bang
408         level5: Biên giới Miền
409         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
410         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
411         level9: Biên giới Làng
412       prefix: 
413         aerialway: 
414           chair_lift: Ghế Cáp treo
415           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
416           station: Trạm Cáp treo
417         aeroway: 
418           aerodrome: Sân bay
419           apron: Sân Đậu Máy bay
420           gate: Cổng
421           helipad: Sân bay Trực thăng
422           runway: Đường băng
423           taxiway: Đường lăn
424           terminal: Nhà ga Sân bay
425         amenity: 
426           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
427           airport: Sân bay
428           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
429           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
430           atm: Máy Rút tiền Tự động
431           auditorium: Phòng hội họp
432           bank: Ngân hàng
433           bar: Quán rượu
434           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
435           bench: Ghế
436           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
437           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
438           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
439           brothel: Nhà chứa
440           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
441           bus_station: Bến Xe buýt
442           cafe: Quán Cà phê
443           car_rental: Chỗ Mướn Xe
444           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
445           car_wash: Tiệm Rửa Xe
446           casino: Sòng bạc
447           charging_station: Trạm Sạc Pin
448           cinema: Rạp phim
449           clinic: Phòng khám
450           club: Câu lạc bộ
451           college: Trường Cao đẳng
452           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
453           courthouse: Tòa
454           crematorium: Lò Hỏa táng
455           dentist: Nha sĩ
456           doctors: Bác sĩ
457           dormitory: Ký túc xá
458           drinking_water: Vòi Nước uống
459           driving_school: Trường Lái xe
460           embassy: Tòa Đại sứ
461           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
462           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
463           ferry_terminal: Trạm Phà
464           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
465           fire_station: Trạm Cứu hỏa
466           food_court: Khu Ẩm thực
467           fountain: Vòi nước
468           fuel: Cây xăng
469           grave_yard: Nghĩa địa
470           gym: Nhà Thể dục
471           hall: Hội trường
472           health_centre: Trung tâm Y tế
473           hospital: Bệnh viện
474           hotel: Khách sạn
475           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
476           ice_cream: Tiệm Kem
477           kindergarten: Tiểu học
478           library: Thư viện
479           market: Chợ
480           marketplace: Chợ phiên
481           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
482           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
483           nursery: Nhà trẻ
484           nursing_home: Viện Dưỡng lão
485           office: Văn phòng
486           park: Công viên
487           parking: Chỗ Đậu xe
488           pharmacy: Nhà thuốc
489           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
490           police: Cảnh sát
491           post_box: Hòm thư
492           post_office: Bưu điện
493           preschool: Trường Mầm non
494           prison: Nhà tù
495           pub: Quán rượu
496           public_building: Tòa nhà Công cộng
497           public_market: Chợ phiên
498           reception_area: Phòng Tiếp khách
499           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
500           restaurant: Nhà hàng
501           retirement_home: Nhà về hưu
502           sauna: Nhà Tắm hơi
503           school: Trường học
504           shelter: Nơi Trú ẩn
505           shop: Tiệm
506           shopping: Tiệm
507           shower: Vòi tắm
508           social_centre: Hội trường
509           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
510           social_facility: Cơ quan Xã hội
511           studio: Studio
512           supermarket: Siêu thị
513           swimming_pool: Hồ tắm
514           taxi: Taxi
515           telephone: Điện thoại Công cộng
516           theatre: Nhà hát
517           toilets: Vệ sinh
518           townhall: Thị sảnh
519           university: Trường Đại học
520           vending_machine: Máy Bán hàng
521           veterinary: Phẫu thuật Thú y
522           village_hall: Trụ sở Làng
523           waste_basket: Thùng rác
524           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
525           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
526         boundary: 
527           administrative: Biên giới Hành chính
528           census: Biên giới Điều tra Dân số
529           national_park: Vườn quốc gia
530           protected_area: Khu bảo tồn
531         bridge: 
532           aqueduct: Cống nước
533           suspension: Cầu Treo
534           swing: Cầu Quay
535           viaduct: Cầu Cạn
536           "yes": Cầu
537         building: 
538           "yes": Tòa nhà
539         emergency: 
540           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
541           phone: Điện thoại Khẩn cấp
542         highway: 
543           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
544           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
545           bus_stop: Trạm Xe buýt
546           byway: Đường mòn Đa mốt
547           construction: Đường Đang Xây
548           cycleway: Đường Xe đạp
549           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
550           footway: Đường Đi bộ
551           ford: Khúc Sông Cạn
552           living_street: Đường Hàng xóm
553           milestone: Mốc
554           minor: Đường Nhỏ
555           motorway: Đường Cao tốc
556           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
557           motorway_link: Đường Cao tốc
558           path: Lối
559           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
560           platform: Sân ga
561           primary: Đường Chính
562           primary_link: Đường Chính
563           proposed: Đường được Đề nghị
564           raceway: Đường đua
565           residential: Ngõ Dân cư
566           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
567           road: Đường
568           secondary: Đường Lớn
569           secondary_link: Đường Lớn
570           service: Ngách
571           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
572           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
573           steps: Cầu thang
574           stile: Cửa xoay
575           street_lamp: Đèn Đường phố
576           tertiary: Phố
577           tertiary_link: Phố
578           track: Đường mòn
579           trail: Đường mòn
580           trunk: Xa lộ
581           trunk_link: Xa lộ
582           unclassified: Ngõ
583           unsurfaced: Đường Không Lát
584         historic: 
585           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
586           battlefield: Chiến trường
587           boundary_stone: Mốc Biên giới
588           building: Tòa nhà
589           castle: Lâu đài
590           church: Nhà thờ
591           citywalls: Tường Thành phố
592           fort: Pháo đài
593           house: Nhà ở
594           icon: Thánh tượng
595           manor: Trang viên
596           memorial: Vật Tưởng niệm
597           mine: Mỏ
598           monument: Công trình Tưởng niệm
599           museum: Bảo tàng
600           ruins: Tàn tích
601           tomb: Mộ
602           tower: Tháp
603           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
604           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
605           wreck: Xác Tàu Đắm
606         landuse: 
607           allotments: Khu Vườn Gia đình
608           basin: Lưu vực
609           brownfield: Cánh đồng Nâu
610           cemetery: Nghĩa địa
611           commercial: Khu vực Thương mại
612           conservation: Bảo tồn
613           construction: Công trường Xây dựng
614           farm: Trại
615           farmland: Trại
616           farmyard: Sân Trại
617           forest: Rừng Trồng Cây
618           garages: Ga ra
619           grass: Cỏ
620           greenfield: Cánh đồng Xanh
621           industrial: Khu vực Công nghiệp
622           landfill: Nơi Đổ Rác
623           meadow: Đồng cỏ
624           military: Khu vực Quân sự
625           mine: Mỏ
626           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
627           orchard: Vườn Cây
628           park: Công viên
629           piste: Đường Trượt tuyết
630           quarry: Mỏ Đá
631           railway: Đường sắt
632           recreation_ground: Sân chơi
633           reservoir: Bể nước
634           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
635           residential: Khu vực Nhà ở
636           retail: Khu vực Buôn bán
637           road: Đất của con Đường
638           village_green: Sân Làng
639           vineyard: Vườn Nho
640           wetland: Đầm lầy
641           wood: Rừng
642         leisure: 
643           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
644           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
645           common: Đất Công
646           fishing: Hồ Đánh cá
647           fitness_station: Trạm Thể dục
648           garden: Vườn
649           golf_course: Sân Golf
650           ice_rink: Sân băng
651           marina: Bến tàu
652           miniature_golf: Golf Nhỏ
653           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
654           park: Công viên
655           pitch: Sân cỏ
656           playground: Sân chơi
657           recreation_ground: Sân Giải trí
658           sauna: Nhà Tắm hơi
659           slipway: Bến tàu
660           sports_centre: Trung tâm Thể thao
661           stadium: Sân vận động
662           swimming_pool: Hồ Bơi
663           track: Đường Chạy
664           water_park: Công viên Nước
665         military: 
666           airfield: Sân bay Không quân
667           barracks: Trại Lính
668           bunker: Boong ke
669         mountain_pass: 
670           "yes": Đèo
671         natural: 
672           bay: Vịnh
673           beach: Bãi biển
674           cape: Mũi đất
675           cave_entrance: Cửa vào Hang
676           channel: Eo biển
677           cliff: Vách đá
678           crater: Miệng Núi
679           dune: Cồn cát
680           feature: Đối tượng Thiên nhiên
681           fell: Đồi Cằn cỗi
682           fjord: Vịnh hẹp
683           forest: Rừng
684           geyser: Mạch nước Phun
685           glacier: Sông băng
686           heath: Bãi Hoang
687           hill: Đồi
688           island: Đảo
689           land: Đất
690           marsh: Đầm lầy
691           moor: Truông
692           mud: Bùn
693           peak: Đỉnh
694           point: Mũi đất
695           reef: Rạn san hô
696           ridge: Luống đất
697           river: Sông
698           rock: Đá
699           scree: Sườn Núi Đá
700           scrub: Đất Bụi rậm
701           shoal: Bãi cạn
702           spring: Suối
703           stone: Đá
704           strait: Eo biển
705           tree: Cây
706           valley: Thung lũng
707           volcano: Núi lửa
708           water: Nước
709           wetland: Đầm lầy
710           wetlands: Đầm lầy
711           wood: Rừng
712         office: 
713           accountant: Kế toán viên
714           architect: Kiến trúc sư
715           company: Công ty
716           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
717           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
718           government: Văn phòng Chính phủ
719           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
720           lawyer: Luật sư
721           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
722           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
723           travel_agent: Văn phòng Du lịch
724           "yes": Văn phòng
725         place: 
726           airport: Sân bay
727           city: Thành phố
728           country: Quốc gia
729           county: Quận hạt
730           farm: Trại
731           hamlet: Xóm
732           house: Nhà ở
733           houses: Dãy Nhà
734           island: Đảo
735           islet: Đảo Nhỏ
736           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
737           locality: Địa phương
738           moor: Truông
739           municipality: Đô thị
740           neighbourhood: Hàng xóm
741           postcode: Mã Bưu chính
742           region: Miền
743           sea: Biển
744           state: Tỉnh bang
745           subdivision: Hàng xóm
746           suburb: Ngoại ô
747           town: Thị xã/trấn
748           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
749           village: Làng
750         railway: 
751           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
752           construction: Đường sắt Đang Xây
753           disused: Đường sắt Không hoạt động
754           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
755           funicular: Đường sắt Leo núi
756           halt: Ga Xép
757           historic_station: Nhà ga Lịch sử
758           junction: Ga Đầu mối
759           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
760           light_rail: Đường sắt Nhẹ
761           miniature: Đường sắt Nhỏ
762           monorail: Đường sắt Một ray
763           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
764           platform: Ke ga
765           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
766           proposed: Đường sắt được Đề nghị
767           spur: Đường sắt Phụ
768           station: Nhà ga
769           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
770           subway: Trạm Xe điện Ngầm
771           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
772           switch: Ghi Đường sắt
773           tram: Đường Xe điện
774           tram_stop: Ga Xép Điện
775           yard: Sân ga
776         shop: 
777           alcohol: Tiệm Rượu
778           antiques: Tiệm Đồ cổ
779           art: Tiệm Nghệ phẩm
780           bakery: Tiệm Bánh
781           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
782           beverages: Tiệm Đồ uống
783           bicycle: Tiệm Xe đạp
784           books: Tiệm Sách
785           boutique: Tiệm Thời trang
786           butcher: Hàng Thịt
787           car: Tiệm Xe hơi
788           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
789           car_repair: Tiệm Sửa Xe
790           carpet: Tiệm Thảm
791           charity: Cửa hàng Từ thiện
792           chemist: Tiệm Dược phẩm
793           clothes: Tiệm Quần áo
794           computer: Tiệm Máy tính
795           confectionery: Tiệm Kẹo
796           convenience: Tiệm Tiện lợi
797           copyshop: Tiệm In ấn
798           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
799           deli: Deli
800           department_store: Cửa hàng Bách hóa
801           discount: Cửa hàng Giảm giá
802           doityourself: Tiệm Ngũ kim
803           dry_cleaning: Hấp tẩy
804           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
805           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
806           farm: Tiệm Nông cụ
807           fashion: Tiệm Thời trang
808           fish: Tiệm Cá
809           florist: Tiệm Hoa
810           food: Tiệm Thực phẩm
811           funeral_directors: Nhà tang lễ
812           furniture: Tiệm Đồ đạc
813           gallery: Thư viện Ảnh
814           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
815           general: Tiệm Đồ
816           gift: Tiệm Quà tặng
817           greengrocer: Tiệm Rau quả
818           grocery: Tiệm Tạp phẩm
819           hairdresser: Tiệm Làm tóc
820           hardware: Tiệm Ngũ kim
821           hifi: Cửa hàng Hi-fi
822           insurance: Bảo hiểm
823           jewelry: Tiệm Kim hoàn
824           kiosk: Quán
825           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
826           mall: Trung tâm Mua sắm
827           market: Chợ
828           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
829           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
830           music: Tiệm Nhạc
831           newsagent: Tiệm Báo
832           optician: Tiệm Kính mắt
833           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
834           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
835           pet: Tiệm Vật nuôi
836           pharmacy: Nhà thuốc
837           photo: Tiệm Rửa Hình
838           salon: Tiệm Làm tóc
839           second_hand: Tiệm Mua lại
840           shoes: Tiệm Giày
841           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
842           sports: Tiệm Thể thao
843           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
844           supermarket: Siêu thị
845           tailor: Tiệm May
846           toys: Tiệm Đồ chơi
847           travel_agency: Văn phòng Du lịch
848           video: Tiệm Phim
849           wine: Tiệm Rượu
850           "yes": Tiệm
851         tourism: 
852           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
853           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
854           attraction: Nơi Du lịch
855           bed_and_breakfast: Nhà trọ
856           cabin: Túp lều
857           camp_site: Nơi Cắm trại
858           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
859           chalet: Nhà ván
860           guest_house: Nhà khách
861           hostel: Nhà trọ
862           hotel: Khách sạn
863           information: Thông tin
864           lean_to: Nhà chái
865           motel: Khách sạn Dọc đường
866           museum: Bảo tàng
867           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
868           theme_park: Công viên Giải trí
869           valley: Thung lũng
870           viewpoint: Thắng cảnh
871           zoo: Vườn thú
872         tunnel: 
873           culvert: Cống
874           "yes": Đường hầm
875         waterway: 
876           artificial: Dòng nước Nhân tạo
877           boatyard: Bãi Thuyền
878           canal: Kênh
879           connector: Đường thủy Nối
880           dam: Đập
881           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
882           ditch: Mương
883           dock: Vũng tàu
884           drain: Cống
885           lock: Âu tàu
886           lock_gate: Âu tàu
887           mineral_spring: Suối Nước khoáng
888           mooring: Cột neo tàu
889           rapids: Thác ghềnh
890           river: Sông
891           riverbank: Bờ sông
892           stream: Dòng suối
893           wadi: Dòng sông Vào mùa
894           water_point: Máy bơm nước
895           waterfall: Thác
896           weir: Đập Tràn
897   help_page: 
898     help: 
899       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của OSM.
900       title: help.openstreetmap.org
901       url: https://help.openstreetmap.org/
902     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
903     title: Trợ giúp
904     welcome: 
905       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
906       title: Chào mừng đến với OSM
907       url: /welcome
908     wiki: 
909       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
910       title: wiki.openstreetmap.org
911       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
912   javascripts: 
913     close: Đóng
914     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
915     key: 
916       title: Chú giải Bản đồ
917       tooltip: Chú giải Bản đồ
918       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
919     map: 
920       base: 
921         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
922         hot: Nhân đạo
923         mapquest: MapQuest Mở
924         standard: Chuẩn
925         transport_map: Bản đồ Giao thông
926       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
927       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
928       layers: 
929         data: Dữ liệu Bản đồ
930         header: Lớp Bản đồ
931         notes: Ghi chú Bản đồ
932         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
933         title: Lớp
934       locate: 
935         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
936         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
937       zoom: 
938         in: Phóng to
939         out: Thu nhỏ
940     notes: 
941       new: 
942         add: Thêm Ghi chú
943         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng đưa thông tin cá nhân vào đây.)
944       show: 
945         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
946         comment: Bình luận
947         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
948         hide: Ẩn
949         reactivate: Mở lại
950         resolve: Giải quyết
951     share: 
952       cancel: Hủy bỏ
953       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
954       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
955       download: Tải về
956       embed: HTML
957       format: "Định dạng:"
958       image: Hình ảnh
959       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
960       include_marker: Ghim trên bản đồ
961       link: Liên kết hoặc HTML
962       long_link: Liên kết
963       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
964       scale: "Tỷ lệ:"
965       short_link: Liên kết Ngắn gọn
966       short_url: URL Ngắn gọn
967       title: Chia sẻ
968       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
969     site: 
970       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
971       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
972       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
973       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
974       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
975       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
976   layouts: 
977     about: Giới thiệu
978     community: Cộng đồng
979     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
980     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
981     copyright: Bản quyền
982     data: Dữ liệu
983     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
984     edit: Sửa đổi
985     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
986     export: Xuất
987     export_data: Xuất Dữ liệu
988     foundation: Quỹ OpenStreetMap
989     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
990     gps_traces: Tuyến đường GPS
991     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
992     help: Trợ giúp
993     history: Lịch sử
994     home: Về Vị trí Nhà ở
995     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
996     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
997     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
998     learn_more: Tìm hiểu Thêm
999     log_in: Đăng nhập
1000     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1001     logo: 
1002       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1003     logout: Đăng xuất
1004     make_a_donation: 
1005       text: Quyên góp
1006       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1007     more: Thêm
1008     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1009     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1010     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1011     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1012     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1013     partners_partners: các công ty bảo trợ
1014     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1015     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1016     sign_up: Mở Tài khoản
1017     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1018     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1019     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1020     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1021     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1022   license_page: 
1023     foreign: 
1024       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1025       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1026       title: Thông tin về bản dịch này
1027     legal_babble: 
1028       attribution_example: 
1029         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1030         title: Ví dụ ghi công
1031       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1032       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1033       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy phép dữ liệu mở NLS</a>."
1034       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1035       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1036       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1037       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1038       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1039       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1040       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1041       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1042       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1043       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1044       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1045       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1046       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1047       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1048       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1049       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1050       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1051       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1052       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1053       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1054       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1055       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1056       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1057     native: 
1058       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1059       native_link: bản dịch tiếng Việt
1060       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1061       title: Giới thiệu về trang này
1062   message: 
1063     delete: 
1064       deleted: Đã xóa thư
1065     inbox: 
1066       date: Ngày
1067       from: Từ
1068       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1069       my_inbox: Hộp thư đến
1070       new_messages: "%{count} thư mới"
1071       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1072       old_messages: "%{count} thư cũ"
1073       outbox: đã gửi
1074       people_mapping_nearby: những người ở gần
1075       subject: Tiêu đề
1076       title: Hộp thư
1077     mark: 
1078       as_read: Thư đã đọc
1079       as_unread: Thư chưa đọc
1080     message_summary: 
1081       delete_button: Xóa
1082       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1083       reply_button: Trả lời
1084       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1085     new: 
1086       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1087       body: Nội dung
1088       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1089       message_sent: Thư đã gửi
1090       send_button: Gửi
1091       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1092       subject: Tiêu đề
1093       title: Gửi thư
1094     no_such_message: 
1095       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1096       heading: Thư không tồn tại
1097       title: Thư không tồn tại
1098     outbox: 
1099       date: Ngày
1100       inbox: thư đến
1101       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1102       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1103       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1104       outbox: thư đã gửi
1105       people_mapping_nearby: những người ở gần
1106       subject: Tiêu đề
1107       title: Hộp thư đã gửi
1108       to: Tới
1109     read: 
1110       back: Quay lại
1111       date: Ngày
1112       from: Từ
1113       reply_button: Trả lời
1114       subject: Tiêu đề
1115       title: Đọc thư
1116       to: Tới
1117       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1118       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1119     reply: 
1120       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1121     sent_message_summary: 
1122       delete_button: Xóa
1123   note: 
1124     description: 
1125       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1126       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1127       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1128       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1129       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1130       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1131       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1132       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1133     entry: 
1134       comment: Bình luận
1135       full: Ghi chú đầy đủ
1136     mine: 
1137       ago_html: cách đây %{when}
1138       created_at: Lúc tạo
1139       creator: Người tạo
1140       description: Miêu tả
1141       heading: Ghi chú của %{user}
1142       id: Mã số
1143       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1144       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1145       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1146     rss: 
1147       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1148       commented: bình luận mới (gần %{place})
1149       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1150       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1151       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1152       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1153       title: Ghi chú OpenStreetMap
1154   notifier: 
1155     diary_comment_notification: 
1156       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1157       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1158       hi: Chào %{to_user},
1159       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1160     email_confirm: 
1161       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1162     email_confirm_html: 
1163       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1164       greeting: Chào bạn,
1165       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1166     email_confirm_plain: 
1167       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1168       greeting: Chào bạn,
1169       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1170     friend_notification: 
1171       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1172       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1173       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1174       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
1175     gpx_notification: 
1176       and_no_tags: và không có thẻ
1177       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1178       failure: 
1179         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1180         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1181         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1182         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1183         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1184       greeting: Chào bạn,
1185       success: 
1186         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1187         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1188       with_description: với miêu tả
1189       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1190     lost_password: 
1191       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1192     lost_password_html: 
1193       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1194       greeting: Chào bạn,
1195       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1196     lost_password_plain: 
1197       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1198       greeting: Chào bạn,
1199       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1200     message_notification: 
1201       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1202       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1203       hi: Chào %{to_user},
1204     note_comment_notification: 
1205       anonymous: Người dùng vô danh
1206       closed: 
1207         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1208         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1209         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1210         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1211       commented: 
1212         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1213         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1214         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1215         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1216       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1217       greeting: Chào bạn,
1218       reopened: 
1219         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1220         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1221         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1222         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1223     signup_confirm: 
1224       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1225       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1226       greeting: Chào bạn!
1227       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1228       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1229   oauth: 
1230     oauthorize: 
1231       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1232       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1233       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1234       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1235       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1236       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1237       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1238       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1239       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1240       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1241     oauthorize_failure: 
1242       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản của bạn.
1243       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1244       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1245     oauthorize_success: 
1246       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1247       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1248       verification: Mã xác minh là %{code}.
1249     revoke: 
1250       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1251   oauth_clients: 
1252     create: 
1253       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1254     destroy: 
1255       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1256     edit: 
1257       submit: Sửa đổi
1258       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1259     form: 
1260       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1261       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1262       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1263       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1264       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1265       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1266       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1267       callback_url: URL Gọi lại
1268       name: Tên
1269       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1270       required: Bắt buộc
1271       support_url: URL Trợ giúp
1272       url: URL Trang chủ Chương trình
1273     index: 
1274       application: Tên Chương trình
1275       issued_at: Lúc Cho phép
1276       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1277       my_apps: Trình khách của Tôi
1278       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1279       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1280       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1281       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1282       revoke: Thu hồi!
1283       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1284     new: 
1285       submit: Đăng ký
1286       title: Đăng ký chương trình mới
1287     not_found: 
1288       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1289     show: 
1290       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1291       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1292       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1293       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1294       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1295       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1296       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1297       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1298       authorize_url: "Cho phép URL:"
1299       confirm: Bạn có chắc không?
1300       delete: Xóa Trình khách
1301       edit: Sửa đổi Chi tiết
1302       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1303       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1304       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1305       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1306       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1307       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1308     update: 
1309       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1310   redaction: 
1311     create: 
1312       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1313     destroy: 
1314       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1315       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1316       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1317     edit: 
1318       description: Miêu tả
1319       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1320       submit: Lưu dãy ẩn
1321       title: Sửa đổi dãy ẩn
1322     index: 
1323       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1324       heading: Danh sách dãy ẩn
1325       title: Danh sách dãy ẩn
1326     new: 
1327       description: Miêu tả
1328       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1329       submit: Ẩn dãy phiên bản
1330       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1331     show: 
1332       confirm: Bạn có chắc không?
1333       description: "Miêu tả:"
1334       destroy: Xóa dãy ẩn này
1335       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1336       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1337       title: Đang xem dãy ẩn
1338       user: "Người ẩn:"
1339     update: 
1340       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1341   site: 
1342     edit: 
1343       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1344       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1345       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1346       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1347       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1348       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1349       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1350       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1351       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1352       user_page_link: trang cá nhân
1353     index: 
1354       createnote: Thêm ghi chú
1355       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1356       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1357       license: 
1358         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1359       permalink: Liên kết Thường trực
1360       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1361       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1362     key: 
1363       table: 
1364         entry: 
1365           admin: Biên giới hành chính
1366           allotments: Khu vườn gia đình
1367           apron: 
1368             - Sân đậu máy bay
1369             - nhà ga hành khách
1370           bridge: Đường rắn = cầu
1371           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1372           brownfield: Cánh đồng nâu
1373           building: Kiến trúc quan trọng
1374           byway: Đường mòn đa mốt
1375           cable: 
1376             - Đường xe cáp
1377             - ghế cáp treo
1378           cemetery: Nghĩa địa
1379           centre: Trung tâm thể thao
1380           commercial: Khu vực thương mại
1381           common: 
1382             - Đất công
1383             - bãi cỏ
1384           construction: Đường đang xây
1385           cycleway: Đường xe đạp
1386           destination: Chỉ giao thông địa phương
1387           farm: Ruộng
1388           footway: Đường đi bộ
1389           forest: Rừng trồng cây
1390           golf: Sân golf
1391           heathland: Vùng cây bụi
1392           industrial: Khu vực công nghiệp
1393           lake: 
1394             - Hồ
1395             - bể nước
1396           military: Khu vực quân sự
1397           motorway: Đường cao tốc
1398           park: Công viên
1399           permissive: Đường cho phép
1400           pitch: Sân cỏ
1401           primary: Đường chính
1402           private: Đường riêng
1403           rail: Đường sắt
1404           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1405           resident: Khu vực nhà ở
1406           retail: Khu vực buôn bán
1407           runway: 
1408             - Đường băng
1409             - đường băng
1410           school: 
1411             - Trường học
1412             - đại học
1413           secondary: Đường lớn
1414           station: Nhà ga
1415           subway: Đường ngầm
1416           summit: 
1417             - Đỉnh núi
1418             - đồi
1419           tourist: Nơi du lịch
1420           track: Đường mòn
1421           tram: 
1422             - Đường sắt nhẹ
1423             - xe điện
1424           trunk: Xa lộ
1425           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1426           unclassified: Đường không phân loại
1427           unsurfaced: Đường không lát
1428           wood: Rừng
1429     markdown_help: 
1430       alt: Văn bản thay thế
1431       first: Khoản mục đầu tiên
1432       heading: Đề mục
1433       headings: Đề mục
1434       image: Hình ảnh
1435       link: Liên kết
1436       ordered: Danh sách đánh số
1437       second: Khoản mục sau
1438       subheading: Đề mục con
1439       text: Văn bản
1440       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1441       unordered: Danh sách không đánh số
1442       url: URL
1443     richtext_area: 
1444       edit: Sửa đổi
1445       preview: Xem trước
1446     search: 
1447       search: Tìm kiếm
1448       submit_text: Đi
1449       where_am_i: Tôi ở đâu?
1450       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1451     sidebar: 
1452       close: Đóng
1453       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1454   time: 
1455     formats: 
1456       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1457   trace: 
1458     create: 
1459       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1460       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1461     delete: 
1462       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1463     description: 
1464       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1465       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1466     edit: 
1467       description: "Miêu tả:"
1468       download: tải về
1469       edit: sửa đổi
1470       filename: "Tên tập tin:"
1471       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1472       map: bản đồ
1473       owner: "Tác giả:"
1474       points: "Số nốt:"
1475       save_button: Lưu các Thay đổi
1476       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1477       tags: "Thẻ:"
1478       tags_help: dấu phẩy phân cách
1479       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1480       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1481       visibility: "Mức độ truy cập:"
1482       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1483       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1484     georss: 
1485       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1486     list: 
1487       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1488       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1489       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1490       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1491       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1492       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1493     make_public: 
1494       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1495     offline: 
1496       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1497       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1498     offline_warning: 
1499       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1500     trace: 
1501       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1502       by: bởi
1503       count_points: "%{count} nốt"
1504       edit: sửa đổi
1505       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1506       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1507       in: trong
1508       map: bản đồ
1509       more: thêm
1510       pending: CHƯA XỬ
1511       private: RIÊNG
1512       public: CÔNG KHAI
1513       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1514       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1515       view_map: Xem Bản đồ
1516     trace_form: 
1517       description: "Miêu tả:"
1518       help: Trợ giúp
1519       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1520       tags: "Thẻ:"
1521       tags_help: dấu phẩy phân cách
1522       upload_button: Tải lên
1523       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1524       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1525       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1526       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1527     trace_header: 
1528       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1529       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1530       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1531       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1532     trace_optionals: 
1533       tags: Thẻ
1534     trace_paging_nav: 
1535       newer: Tuyến đường Mới hơn
1536       older: Tuyến đường Cũ hơn
1537       showing_page: Trang %{page}
1538     view: 
1539       delete_track: Xóa tuyến đường này
1540       description: "Miêu tả:"
1541       download: tải về
1542       edit: sửa đổi
1543       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1544       filename: "Tên tập tin:"
1545       heading: Xem tuyến đường %{name}
1546       map: bản đồ
1547       none: Không có
1548       owner: "Tác giả:"
1549       pending: CHƯA XỬ
1550       points: "Số nốt:"
1551       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1552       tags: "Thẻ:"
1553       title: Xem tuyến đường %{name}
1554       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1555       uploaded: "Lúc tải lên:"
1556       visibility: "Mức độ truy cập:"
1557     visibility: 
1558       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1559       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1560       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1561       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1562   user: 
1563     account: 
1564       contributor terms: 
1565         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1566         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1567         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1568         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1569         link text: đây là gì?
1570         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1571         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1572       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1573       delete image: Xóa hình hiện dùng
1574       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1575       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1576       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1577       gravatar: 
1578         gravatar: Sử dụng Gravatar
1579         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1580         link text: đây là gì?
1581       home location: "Vị trí Nhà:"
1582       image: "Hình:"
1583       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1584       keep image: Giữ hình hiện dùng
1585       latitude: "Vĩ độ:"
1586       longitude: "Kinh độ:"
1587       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1588       my settings: Tùy chọn
1589       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1590       new image: Thêm hình
1591       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1592       openid: 
1593         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1594         link text: đây là gì?
1595         openid: "OpenID:"
1596       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1597       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1598       profile description: "Tự giới thiệu:"
1599       public editing: 
1600         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1601         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1602         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1603         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1604         enabled link text: đây là gì?
1605         heading: "Sửa đổi công khai:"
1606       public editing note: 
1607         heading: Sửa đổi công khai
1608         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1609       replace image: Thay hình hiện dùng
1610       return to profile: Trở về trang cá nhân
1611       save changes button: Lưu các Thay đổi
1612       title: Chỉnh sửa tài khoản
1613       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1614     confirm: 
1615       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1616       button: Xác nhận
1617       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1618       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1619       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1620       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1621       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1622       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1623     confirm_email: 
1624       button: Xác nhận
1625       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1626       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1627       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1628       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1629     confirm_resend: 
1630       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1631       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1632     filter: 
1633       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1634     go_public: 
1635       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1636     list: 
1637       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1638       empty: Không tìm thấy người dùng.
1639       heading: Người dùng
1640       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1641       showing: 
1642         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1643         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1644       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1645       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1646       title: Người dùng
1647     login: 
1648       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1649       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1650       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1651       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1652       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1653       heading: Đăng nhập
1654       login_button: Đăng nhập
1655       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1656       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1657       no account: Chưa có tài khoản?
1658       openid: "%{logo} OpenID:"
1659       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1660       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1661       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1662       openid_providers: 
1663         aol: 
1664           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1665           title: Đăng nhập với AOL
1666         google: 
1667           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1668           title: Đăng nhập với Google
1669         myopenid: 
1670           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1671           title: Đăng nhập với myOpenID
1672         openid: 
1673           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1674           title: Đăng nhập dùng OpenID
1675         wordpress: 
1676           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1677           title: Đăng nhập với WordPress
1678         yahoo: 
1679           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1680           title: Đăng nhập với Yahoo!
1681       password: "Mật khẩu:"
1682       register now: Mở tài khoản ngay
1683       remember: Nhớ tôi
1684       title: Đăng nhập
1685       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1686       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1687       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1688     logout: 
1689       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1690       logout_button: Đăng xuất
1691       title: Đăng xuất
1692     lost_password: 
1693       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1694       heading: Quên mất Mật khẩu?
1695       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1696       new password button: Đặt lại mật khẩu
1697       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1698       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1699       title: Quên mất mật khẩu
1700     make_friend: 
1701       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1702       button: Thêm là người bạn
1703       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1704       heading: Kết bạn với %{user}?
1705       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1706     new: 
1707       about: 
1708         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1709         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1710       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1711       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1712       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1713       continue: Mở tài khoản
1714       display name: "Tên hiển thị:"
1715       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1716       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1717       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1718       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1719       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1720       openid: "%{logo} OpenID:"
1721       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1722       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1723       password: "Mật khẩu:"
1724       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1725       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1726       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1727       title: Mở tài khoản
1728       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1729     no_such_user: 
1730       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1731       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1732       title: Người dùng không tồn tại
1733     popup: 
1734       friend: Người bạn
1735       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1736       your location: Vị trí của bạn
1737     remove_friend: 
1738       button: Hủy kết nối bạn
1739       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1740       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1741       success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
1742     reset_password: 
1743       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1744       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1745       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1746       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1747       password: "Mật khẩu:"
1748       reset: Đặt lại Mật khẩu
1749       title: Đặt lại mật khẩu
1750     set_home: 
1751       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1752     suspended: 
1753       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1754       heading: Tài khoản bị Cấm
1755       title: Tài khoản bị Cấm
1756       webmaster: chủ trang
1757     terms: 
1758       agree: Chấp nhận
1759       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1760       consider_pd_why: đây là gì?
1761       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1762       decline: Từ chối
1763       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1764       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1765       heading: Điều kiện đóng góp
1766       legale_names: 
1767         france: Pháp
1768         italy: Ý
1769         rest_of_world: Các nước khác
1770       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1771       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1772       title: Điều kiện đóng góp
1773       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1774     view: 
1775       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1776       add as friend: Kết Bạn
1777       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1778       block_history: tác vụ cấm người này
1779       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1780       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1781       comments: Bình luận
1782       confirm: Xác nhận
1783       confirm_user: xác nhận người dùng này
1784       create_block: cấm người dùng này
1785       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1786       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1787       ct declined: Từ chối
1788       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1789       ct undecided: Chưa quyết định
1790       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1791       delete_user: xóa tài khoản này
1792       description: Miêu tả
1793       diary: Nhật ký
1794       edits: Đóng góp
1795       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1796       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1797       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1798       hide_user: ẩn tài khoản này
1799       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1800       km away: cách %{count} km
1801       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1802       m away: cách %{count} m
1803       mapper since: "Tham gia:"
1804       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1805       my comments: Bình luận của Tôi
1806       my diary: Nhật ký của Tôi
1807       my edits: Đóng góp của Tôi
1808       my messages: Hộp Tin nhắn
1809       my notes: Ghi chú của Tôi
1810       my profile: Trang của Tôi
1811       my settings: Tùy chọn
1812       my traces: Tuyến đường của Tôi
1813       nearby users: Người dùng khác ở gần
1814       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1815       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1816       new diary entry: mục nhật ký mới
1817       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1818       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1819       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1820       oauth settings: thiết lập OAuth
1821       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1822       role: 
1823         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1824         grant: 
1825           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1826           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1827         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1828         revoke: 
1829           administrator: Rút quyền quản lý viên
1830           moderator: Rút quyền điều hành viên
1831       send message: Gửi Thư
1832       settings_link_text: tùy chọn
1833       spam score: "Điểm số Spam:"
1834       status: "Trạng thái:"
1835       traces: Tuyến đường
1836       unhide_user: hiện tài khoản này
1837       user location: Vị trí của người dùng
1838       your friends: Bạn bè của bạn
1839   user_block: 
1840     blocks_by: 
1841       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1842       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1843       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1844     blocks_on: 
1845       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1846       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1847       title: Các tác vụ cấm %{name}
1848     create: 
1849       flash: Cấm người dùng %{name}.
1850       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1851       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1852     edit: 
1853       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1854       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1855       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1856       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1857       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1858       show: Xem tác vụ cấm này
1859       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1860       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1861     filter: 
1862       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1863       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1864     helper: 
1865       time_future: Hết hạn %{time}.
1866       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1867       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1868     index: 
1869       empty: Chưa ai bị cấm.
1870       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1871       title: Người dùng bị cấm
1872     model: 
1873       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1874       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1875     new: 
1876       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1877       heading: Cấm %{name}
1878       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1879       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1880       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1881       submit: Cấm người dùng
1882       title: Cấm %{name}
1883       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1884       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1885     not_found: 
1886       back: Trở về trang đầu
1887       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1888     partial: 
1889       confirm: Bạn có chắc không?
1890       creator_name: Người cấm
1891       display_name: Người bị cấm
1892       edit: Sửa đổi
1893       next: Sau »
1894       not_revoked: (không bị hủy)
1895       previous: « Trước
1896       reason: Lý do cấm
1897       revoke: Bỏ cấm!
1898       revoker_name: Người bỏ cấm
1899       show: Hiện
1900       showing_page: Trang %{page}
1901       status: Trạng thái
1902     period: "%{count} giờ"
1903     revoke: 
1904       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1905       flash: Đã bỏ cấm.
1906       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1907       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1908       revoke: Bỏ cấm!
1909       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1910       title: Bỏ cấm %{block_on}
1911     show: 
1912       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1913       confirm: Bạn có chắc không?
1914       edit: Sửa đổi
1915       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1916       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1917       reason: "Lý do cấm:"
1918       revoke: Bỏ cấm!
1919       revoker: "Người bỏ cấm:"
1920       show: Hiện
1921       status: Trạng thái
1922       time_future: Hết hạn %{time}
1923       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1924       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1925     update: 
1926       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1927       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1928   user_role: 
1929     filter: 
1930       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1931       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1932       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1933       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1934     grant: 
1935       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1936       confirm: Xác nhận
1937       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1938       heading: Xác nhận cấp vai trò
1939       title: Xác nhận cấp vai trò
1940     revoke: 
1941       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1942       confirm: Xác nhận
1943       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1944       heading: Xác nhận rút vai trò
1945       title: Xác nhận rút vai trò
1946   welcome_page: 
1947     add_a_note: 
1948       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1949       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
1950       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1951     basic_terms: 
1952       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
1953       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
1954       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
1955       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1956       title: Thuật ngữ Cơ bản
1957       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1958     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1959     questions: 
1960       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.\n<a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>."
1961       title: Có thắc mắc?
1962     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1963     title: Hoan nghênh!
1964     whats_on_the_map: 
1965       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
1966       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1967       title: Mục đích của Bản đồ