4342b7106e7056442a83ca6ff88234868d958c86
[rails.git] / config / potlatch / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Cohan
5 # Author: Grillo
6 # Author: Liftarn
7 # Author: McDutchie
8 # Author: Per
9 sv: 
10   a_poi: $1 en POI
11   a_way: $1 en väg
12   action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
13   action_cancelchanges: avbryter ändringar på
14   action_changeway: ändringar på en väg
15   action_createparallel: Skapar parallell väg
16   action_createpoi: Skapa en POI, "intressepunkt"
17   action_deletepoint: tar bort en punkt
18   action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
19   action_mergeways: Slå samman två vägar
20   action_movepoi: Flytta på en POI, "intressepunkt"
21   action_movepoint: flyttar en punkt
22   action_moveway: flyttar en väg
23   action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
24   action_poitags: lägger till taggar på en POI
25   action_reverseway: byter rikting på en väg
26   action_revertway: återställer en väg
27   action_splitway: delar upp en väg
28   action_waytags: lägger till taggar på en väg
29   advanced: Avancerat
30   advanced_close: Stäng ändringsset
31   advanced_history: Väghistorik
32   advanced_maximise: Maximera fönster
33   advanced_minimise: Minimera fönster
34   advanced_parallel: Parallell väg
35   advanced_tooltip: Avancerade editeringsåtgärder
36   advanced_undelete: Ångra radering
37   advice_bendy: För kurvig för att räta upp (SHIFT forcerar)
38   advice_deletingpoi: Raderar POI (Z ångrar)
39   advice_deletingway: Raderar väg (Z för att ångra)
40   advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
41   advice_revertingpoi: Återställer till senast sparade POI (Z ångrar)
42   advice_revertingway: Återställer senast sparade väg (Z för att ångra)
43   advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
44   advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
45   advice_uploadempty: Ingenting att ladda upp
46   advice_uploadfail: Uppladdning avbruten
47   advice_uploadsuccess: Datauppladdning lyckades
48   advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
49   cancel: Avbryt
50   closechangeset: Stänger ändringsset
51   conflict_download: Ladda ner deras version
52   conflict_overwrite: Skriv över deras version
53   conflict_poichanged: Efter att du började editera har någon annan ändrat punkt $1$2.
54   conflict_relchanged: Efter att du började editera har någon annan ändrat relation $1$2.
55   conflict_visitpoi: Klicka 'Ok' för att visa punkten.
56   conflict_visitway: Klicka 'Ok' för att visa vägen.
57   conflict_waychanged: Efter att du börjat redigera har någon annan ändrat sträcka $1$2.
58   createrelation: Skapa en ny relation
59   delete: Radera
60   deleting: tar bort
61   drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
62   editinglive: Ändrar direkt
63   editingoffline: Redigerar offline
64   emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
65   error_anonymous: Du kan inte kontakta en anonym kartritare.
66   error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap-serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
67   error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
68   error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
69   error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
70   error_readfailed: OpenStreetMap-servern svarade inte på förfrågan om data.\n\nVill du försöka igen?
71   existingrelation: Lägg till existerande relation
72   findrelation: Sök efter relation innehållande
73   gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
74   heading_introduction: Introduktion
75   heading_pois: Startar
76   heading_quickref: Snabbreferens
77   heading_surveying: Kartläggning
78   heading_tagging: Taggning
79   heading_troubleshooting: Felsökning
80   help: Hjälp
81   hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
82   hint_loading: laddar vägar
83   hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
84   hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
85   hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
86   hint_saving: sparar data
87   hint_saving_loading: laddar/sparar data
88   login_pwd: "Lösenord:"
89   login_retry: Okänt användarnamn. Vänligen försök igen.
90   login_title: Kunde inte logga in
91   login_uid: "Användarnamn:"
92   mail: Post
93   more: Mer
94   newchangeset: "Försök igen: Potlatch startar ett nytt ändringsset."
95   nobackground: Ingen bakgrund
96   norelations: Inga relationer i nuvarande område
97   offset_choose: Välj offset (m)
98   offset_motorway: Motorväg (D3)
99   ok: Ok
100   openchangeset: Öppnar ändringsset
101   option_custompointers: Använd penna och handpekare
102   option_fadebackground: Mattad bakgrund
103   option_noname: Markera vägar utan namn
104   option_photo: "Foto-KML:"
105   option_thinareas: Använd tunnare linjer för ytor
106   option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
107   option_tiger: Markera oförändrat TIGER
108   option_warnings: Visa flytande varningar
109   point: Nod (punkt)
110   prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
111   prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
112   prompt_closechangeset: Stäng ändringsset $1
113   prompt_createparallel: Skapa parallell väg
114   prompt_editlive: Ändra direkt
115   prompt_editsave: Ändra via spara
116   prompt_helpavailable: Ny användare? Se hjälp nere till vänster.
117   prompt_launch: Öppna extern URL
118   prompt_revertversion: "Gå tillbaka till en tidigare version:"
119   prompt_savechanges: Spara ändringar
120   prompt_taggedpoints: Några av punkterna i denna väg är taggade. Vill du verkligen ta bort den?
121   prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
122   prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
123   retry: Försök igen
124   revert: Återställ
125   save: Spara
126   tip_addrelation: Lägg till i en relation
127   tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
128   tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
129   tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs - klicka för att vända riktning
130   tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs - klicka för att vända riktning
131   tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
132   tip_gps: Visa GPS-spår (G)
133   tip_noundo: Finns inget att ångra
134   tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
135   tip_photo: Ladda foton
136   tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
137   tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
138   tip_revertversion: Välj version som ska användas
139   tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
140   tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
141   tip_tidy: Snygga upp punkter i väg (T)
142   tip_undo: Ångra $1 (Z)
143   uploading: Laddar upp...
144   way: Väg