59453961f6c362ae8db301bef9690aa774dcd079
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Измени: {{id}}"
82       changesetxml: XML за измените
83       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Измени {{id}}
86         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Измени
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Припаѓа на:"
91       bounding_box: "Рамка:"
92       box: кутија
93       closed_at: "Затворено во:"
94       created_at: Создадено во
95       has_nodes: 
96         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
97         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
98       has_relations: 
99         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
100         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
101       has_ways: 
102         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
103         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
104       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
105       show_area_box: Прикажи рамка
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Коментар:"
108       edited_at: "Уредено во:"
109       edited_by: "Уредил:"
110       in_changeset: "Во измените:"
111       version: "Верзија:"
112     containing_relation: 
113       entry: Релација {{relation_name}}
114       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
115     map: 
116       deleted: Избришано
117       larger: 
118         area: Погледај го просторот на поголема карта
119         node: Погледај го јазолот на поголема карта
120         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
121         way: Погледај го патот на поголема карта
122       loading: Се вчитува...
123     navigation: 
124       all: 
125         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
126         next_node_tooltip: Следен јазол
127         next_relation_tooltip: Следна релација
128         next_way_tooltip: Следен пат
129         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
130         prev_node_tooltip: Претходен јазол
131         prev_relation_tooltip: Претходна релација
132         prev_way_tooltip: Претходен пат
133       user: 
134         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
135         next_changeset_tooltip: Следно уредување на {{user}}
136         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
137     node: 
138       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
139       download_xml: Преземи XML
140       edit: уреди
141       node: Јазол
142       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
143       view_history: погледај ја историјата
144     node_details: 
145       coordinates: "Координати:"
146       part_of: "Дел од:"
147     node_history: 
148       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
149       download_xml: Преземи XML
150       node_history: Историја на јазолот
151       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
152       view_details: погледај детали
153     not_found: 
154       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со ид. бр. {{id}}.
155       type: 
156         changeset: измени
157         node: јазол
158         relation: релација
159         way: пат
160     paging_nav: 
161       of: од
162       showing_page: Приказ на страница
163     relation: 
164       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
165       download_xml: Преземи XML
166       relation: Релација
167       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
168       view_history: погледај ја историјата
169     relation_details: 
170       members: "Членови:"
171       part_of: "Дел од:"
172     relation_history: 
173       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
174       download_xml: Преземи XML
175       relation_history: Историја на релацијата
176       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
177       view_details: погледај детали
178     relation_member: 
179       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
180       type: 
181         node: Јазол
182         relation: Релација
183         way: Пат
184     start: 
185       manually_select: Рачно избери друга површина
186       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Податоци
189       data_layer_name: Податоци
190       details: Детали
191       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
192       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
193       history_for_feature: Историја за [[feature]]
194       load_data: Вчитај ги податоците
195       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
196       loading: Вчитувам...
197       manually_select: Рачно изберете друга површина
198       object_list: 
199         api: Retrieve this area from the API
200         back: Прикажи список на предмети
201         details: Детали
202         heading: Список на предмети
203         history: 
204           type: 
205             node: Јазол [[id]]
206             way: Пат [[id]]
207         selected: 
208           type: 
209             node: Јазол [[id]]
210             way: Пат [[id]]
211         type: 
212           node: Јазол
213           way: Пат
214       private_user: приватен корисник
215       show_history: Прикажи историја
216       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
217       wait: Почекајте...
218       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
219     tag_details: 
220       tags: "Ознаки:"
221       wiki_link: 
222         key: Вики-страницата за опис на ознаката {{key}}
223         tag: Вики-страницата за ознаката {{key}}={{value}}
224       wikipedia_link: Статијата {{page}} на Википедија
225     timeout: 
226       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за {{type}} со id {{id}} трае предолго.
227       type: 
228         changeset: менувач
229         node: јазол
230         relation: релација
231         way: пат
232     way: 
233       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
234       download_xml: Преземи XML
235       edit: уреди
236       view_history: погледај историја
237       way: Пат
238       way_title: "Пат: {{way_name}}"
239     way_details: 
240       also_part_of: 
241         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
242         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
243       nodes: Јазли
244       part_of: "Дел од:"
245     way_history: 
246       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
247       download_xml: Преземи XML
248       view_details: погледај детали
249       way_history: Историја на патот
250       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
251   changeset: 
252     changeset: 
253       anonymous: Анонимен
254       big_area: (голема)
255       no_comment: (нема)
256       no_edits: (нема уредувања)
257       show_area_box: прикажи рамка на површина
258       still_editing: (сè уште уредува)
259       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
260     changeset_paging_nav: 
261       next: Следно »
262       previous: "« Претходно"
263       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
264     changesets: 
265       area: Површина
266       comment: Коментар
267       id: ид. бр.
268       saved_at: Зачувано во
269       user: Корисник
270     list: 
271       description: Скорешни промени
272       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
273       description_user: Измени на {{user}}
274       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
275       heading: Измени
276       heading_bbox: Измени
277       heading_user: Измени
278       heading_user_bbox: Измени
279       title: Измени
280       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
281       title_user: Измени на {{user}}
282       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
283     timeout: 
284       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
285   diary_entry: 
286     diary_comment: 
287       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
288       confirm: Потврди
289       hide_link: Сокриј го коментаров
290     diary_entry: 
291       comment_count: 
292         one: 1 коментар
293         other: "{{count}} коментари"
294       comment_link: Коментирај на оваа ставка
295       confirm: Потврди
296       edit_link: Уреди ја оваа ставка
297       hide_link: Сокриј ја ставкава
298       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
299       reply_link: Одговори на оваа ставка
300     edit: 
301       body: "Содржина:"
302       language: "Јазик:"
303       latitude: Геог. ширина
304       location: "Локација:"
305       longitude: Геог. должина
306       marker_text: Локација на дневничкиот запис
307       save_button: Зачувај
308       subject: "Наслов:"
309       title: Уреди дневничка ставка
310       use_map_link: покажи на карта
311     feed: 
312       all: 
313         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
314         title: Дневнички ставки
315       language: 
316         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
317         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
318       user: 
319         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
320         title: Дневнички ставки на {{user}}
321     list: 
322       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
323       new: "Нов дневнички запис:"
324       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
325       newer_entries: Понови ставки
326       no_entries: Нема дневнички ставки
327       older_entries: Постари ставки
328       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
329       title: Дневници на корисници
330       user_title: Дневник на {{user}}
331     location: 
332       edit: Уреди
333       location: "Местоположба:"
334       view: Види
335     new: 
336       title: Нова дневничка ставка
337     no_such_entry: 
338       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
339       heading: "Нема ставка со ид. бр.: {{id}}"
340       title: Нема таква дневничка ставка
341     no_such_user: 
342       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
343       heading: Корисникот {{user}} не постои
344       title: Нема таков корисник
345     view: 
346       leave_a_comment: Пиши коментар
347       login: Најавување
348       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
349       save_button: Зачувај
350       title: Дневникот на {{user}} | {{title}}
351       user_title: дневник на {{user}}
352   export: 
353     start: 
354       add_marker: Додај бележник на картата
355       area_to_export: Простор за извоз
356       embeddable_html: Вметнат HTML код
357       export_button: Извези
358       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
359       format: Формат
360       format_to_export: Формат за извоз
361       image_size: Големина на сликата
362       latitude: Г.Ш.
363       licence: Лиценца
364       longitude: Г.Д.
365       manually_select: Рачно изберете друга површина
366       mapnik_image: Mapnik-слика
367       max: макс.
368       options: Нагодувања
369       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
370       osmarender_image: Osmarender-слика
371       output: Излезни податоци
372       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
373       scale: Размер
374       too_large: 
375         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
376         heading: Подрачјето е преголемо
377       zoom: Приближи
378     start_rjs: 
379       add_marker: Стави бележник на картата
380       change_marker: Смени позиција на бележникот
381       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
382       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
383       export: Извоз
384       manually_select: Рачно изберете друг простор
385       view_larger_map: Преглед на поголема карта
386   geocoder: 
387     description: 
388       title: 
389         geonames: Локација од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
390         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
391         osm_nominatim: Локација од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
392       types: 
393         cities: Градови
394         places: Места
395         towns: Гратчиња
396     description_osm_namefinder: 
397       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
398     direction: 
399       east: источно
400       north: северно
401       north_east: североисточно
402       north_west: северозападно
403       south: јужно
404       south_east: југоисточно
405       south_west: југозападно
406       west: западно
407     distance: 
408       one: околу 1km
409       other: околу {{count}}km
410       zero: помалку од 1km
411     results: 
412       more_results: Повеќе резултати
413       no_results: Нема пронајдено резултати
414     search: 
415       title: 
416         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
417         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
418         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
419         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
420         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
421         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
422         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
423     search_osm_namefinder: 
424       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
425       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
426     search_osm_nominatim: 
427       prefix: 
428         amenity: 
429           airport: Аеродром
430           arts_centre: Дом на уметности
431           atm: Банкомат
432           auditorium: Аудиториум
433           bank: Банка
434           bar: Бар
435           bench: Клупа
436           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
437           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
438           brothel: Бордел
439           bureau_de_change: Менувачница
440           bus_station: Автобуска станица
441           cafe: Кафуле
442           car_rental: Рент-а-кар
443           car_sharing: Изнајмување автомобил
444           car_wash: Автоперална
445           casino: Казино
446           cinema: Кино
447           clinic: Клиника
448           club: Клуб
449           college: Колеџ
450           community_centre: Центар на заедница
451           courthouse: Суд
452           crematorium: Крематориум
453           dentist: Забар
454           doctors: Доктори
455           dormitory: Студентски дом
456           drinking_water: Питка вода
457           driving_school: Автошкола
458           embassy: Амбасада
459           emergency_phone: Итен телефон
460           fast_food: Брза храна
461           ferry_terminal: Ферибот-терминал
462           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
463           fire_station: Пожарна
464           fountain: Фонтана
465           fuel: Гориво
466           grave_yard: Гробишта
467           gym: Теретана / фитнес
468           hall: Соборна сала
469           health_centre: Здравствен центар
470           hospital: Болница
471           hotel: Хотел
472           hunting_stand: Ловечка кула
473           ice_cream: Сладолед
474           kindergarten: Градинка
475           library: Библиотека
476           market: Пазар
477           marketplace: Пазар
478           mountain_rescue: Планинарско спасување
479           nightclub: Ноќен клуб
480           nursery: Јасли
481           nursing_home: Старечки дом
482           office: Канцеларија
483           park: Парк
484           parking: Паркинг
485           pharmacy: Аптека
486           place_of_worship: Верски објект
487           police: Полиција
488           post_box: Поштенско сандаче
489           post_office: Пошта
490           preschool: Претшколска установа
491           prison: Затвор
492           pub: Пивница
493           public_building: Јавен објект
494           public_market: Градски пазар
495           reception_area: Рецепција
496           recycling: Рециклирање
497           restaurant: Ресторан
498           retirement_home: Старечки дом
499           sauna: Сауна
500           school: Училиште
501           shelter: Засолниште
502           shop: Дуќан
503           shopping: Дуќани
504           social_club: Друштвен клуб
505           studio: Студио
506           supermarket: Супермаркет
507           taxi: Такси
508           telephone: Телефонска говорница
509           theatre: Театар
510           toilets: Тоалет
511           townhall: Градски дом
512           university: Универзитет
513           vending_machine: Вендинг-машина
514           veterinary: Ветеринарна клиника
515           village_hall: Месна заедница
516           waste_basket: Корпа за отпадоци
517           wifi: Безжичен интернет
518           youth_centre: Младински центар
519         boundary: 
520           administrative: Административна граница
521         building: 
522           apartments: Станбен блок
523           block: Блок згради
524           bunker: Бункер
525           chapel: Капела
526           church: Црква
527           city_hall: Градски дом
528           commercial: Комерцијална зграда
529           dormitory: Студентски дом
530           entrance: Влез во зграда
531           faculty: Факултетски објект
532           farm: Земјоделски објект
533           flats: Станови
534           garage: Гаража
535           hall: Сала
536           hospital: Болничка зграда
537           hotel: Хотел
538           house: Куќа
539           industrial: Индустриски објект
540           office: Деловна зграда
541           public: Јавен објект
542           residential: Станбена зграда
543           retail: Продажен објект
544           school: Школско здание
545           shop: Дуќан
546           stadium: Стадион
547           store: Продавница
548           terrace: Тераса
549           tower: Кула
550           train_station: Железничка станица
551           university: Универзитетска зграда
552           "yes": Зграда
553         highway: 
554           bridleway: Коњски пат
555           bus_guideway: Автобуски шини
556           bus_stop: Автобуска постојка
557           byway: Спореден пат
558           construction: Автопат во изградба
559           cycleway: Велосипедска патека
560           distance_marker: Бележник на растојание
561           emergency_access_point: Прва помош
562           footway: Тротоар
563           ford: Брод
564           gate: Порта
565           living_street: Маалска улица
566           minor: Помал спореден пат
567           motorway: Автопат
568           motorway_junction: Клучка
569           motorway_link: Приклучен пат
570           path: Патека
571           pedestrian: Пешачка патека
572           platform: Платформа
573           primary: Главен пат
574           primary_link: Главен пат
575           raceway: Тркачка патека
576           residential: Станбен
577           road: Пат
578           secondary: Спореден пат
579           secondary_link: Спореден пат
580           service: Помошен пат
581           services: Крајпатен сервис
582           steps: Скалила
583           stile: Тарабен премин
584           tertiary: Третостепен пат
585           track: Полски пат
586           trail: Патека
587           trunk: Магистрала
588           trunk_link: Магистрала
589           unclassified: Некласификуван пат
590           unsurfaced: Неасфалтиран пат
591         historic: 
592           archaeological_site: Археолошки локалитет
593           battlefield: Бојно поле
594           boundary_stone: Граничен камен
595           building: Зграда
596           castle: Замок
597           church: Црква
598           house: Куќа
599           icon: Икона
600           manor: Велепоседнички дом
601           memorial: Споменик
602           mine: Рудник
603           monument: Споменик
604           museum: Музеј
605           ruins: Рушевини
606           tower: Кула
607           wayside_cross: Крајпатен крст
608           wayside_shrine: Параклис
609           wreck: Бродолом
610         landuse: 
611           allotments: Парцели
612           basin: Басен
613           brownfield: Угар
614           cemetery: Гробишта
615           commercial: Комерцијално подрачје
616           conservation: Заштитено земјиште
617           construction: Градилиште
618           farm: Фарма
619           farmland: Обработливо земјиште
620           farmyard: Земјоделски двор
621           forest: Шума
622           grass: Трева
623           greenfield: Неискористено земјиште
624           industrial: Индустриско подрачје
625           landfill: Депонија
626           meadow: Ливада
627           military: Воено подрачје
628           mine: Рудник
629           mountain: Планина
630           nature_reserve: Природен резерват
631           park: Парк
632           piste: Писта
633           plaza: Плоштадче
634           quarry: Каменолом
635           railway: Железница
636           recreation_ground: Рекреативен терен
637           reservoir: Резервоар
638           residential: Станбено подрачје
639           retail: Дуќани
640           village_green: Селско зеленило
641           vineyard: Лозници
642           wetland: Мочуриште
643           wood: Шума
644         leisure: 
645           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
646           common: Општествена земја
647           fishing: Рибарење
648           garden: Градина
649           golf_course: Голф-терен
650           ice_rink: Лизгалиште
651           marina: Марина
652           miniature_golf: Миниголф
653           nature_reserve: Природен резерват
654           park: Парк
655           pitch: Спортски терен
656           playground: Детско игралиште
657           recreation_ground: Разонодно место
658           slipway: Испуст
659           sports_centre: Спортски центар
660           stadium: Стадион
661           swimming_pool: Базен
662           track: Спортска патека
663           water_park: Аквапарк
664         natural: 
665           bay: Залив
666           beach: Плажа
667           cape: ‘Рт
668           cave_entrance: Влез во пештера
669           channel: Канал
670           cliff: Гребен
671           coastline: Крајбрежје
672           crater: Кратер
673           feature: Елемент
674           fell: Фел
675           fjord: Фјорд
676           geyser: Гејзер
677           glacier: Глечер
678           heath: Голет
679           hill: Рид
680           island: Остров
681           land: Земја
682           marsh: Бара
683           moor: Пустара
684           mud: Кал
685           peak: Врв
686           point: Точка
687           reef: Гребен
688           ridge: Срт
689           river: Река
690           rock: Карпа
691           scree: Сип
692           scrub: Честак
693           shoal: Плитко место
694           spring: Извор
695           strait: Проток
696           tree: Дрво
697           valley: Долина
698           volcano: Вулкан
699           water: Вода
700           wetland: Мочуриште
701           wetlands: Мочуриште
702           wood: Шума
703         place: 
704           airport: Аеродром
705           city: Град
706           country: Земја
707           county: Грофовија
708           farm: Фарма
709           hamlet: Селце
710           house: Куќа
711           houses: Куќи
712           island: Остров
713           islet: Островче
714           locality: Месност
715           moor: Пустара
716           municipality: Општина
717           postcode: Поштенски број
718           region: Регион
719           sea: Море
720           state: Покраина
721           subdivision: Админ. подрачје
722           suburb: Населба
723           town: Град
724           unincorporated_area: Нездружено подрачје
725           village: Село
726         railway: 
727           abandoned: Напуштена железничка линија
728           construction: Железничка линија во изградба
729           disused: Напуштена железничка линија
730           disused_station: Напуштена железничка станица
731           funicular: Жичена железница
732           halt: Железничка постојка
733           historic_station: Историска железничка станица
734           junction: Железнички јазол
735           level_crossing: Надвозник
736           light_rail: Лека железница
737           monorail: Едношинска линија
738           narrow_gauge: Теснолинејка
739           platform: Железнички перон
740           preserved: Зачувана железничка линија
741           spur: Железнички огранок
742           station: Железничка станица
743           subway: Метро станица
744           subway_entrance: Влез во метро
745           switch: Железнички пунктови
746           tram: Трамвајска линија
747           tram_stop: Трамвајска постојка
748           yard: Железничко депо
749         shop: 
750           alcohol: Алкохол на црно
751           apparel: Облека
752           art: Уметнички дуќан
753           bakery: Пекара
754           beauty: Козметика
755           beverages: Пијалоци
756           bicycle: Продавница за велосипеди
757           books: Книжарница
758           butcher: Месарница
759           car: Автосалон
760           car_dealer: Автосалон
761           car_parts: Автоделови
762           car_repair: Автосервис
763           carpet: Дуќан за теписи
764           charity: Добротворна продавница
765           chemist: Аптека
766           clothes: Дуќан за облека
767           computer: Компјутерска продавница
768           confectionery: Слаткарница
769           convenience: Бакалница
770           copyshop: Фотокопир
771           cosmetics: Козметика
772           department_store: Стоковна куќа
773           discount: Распродажен дуќан
774           doityourself: Направи-сам
775           drugstore: Аптека
776           dry_cleaning: Хемиско чистење
777           electronics: Електронска опрема
778           estate_agent: Недвижности
779           farm: Земјоделски дуќан
780           fashion: Бутик
781           fish: Рибарница
782           florist: Цвеќара
783           food: Продавница за храна
784           funeral_directors: Погребална служба
785           furniture: Мебел
786           gallery: Галерија
787           garden_centre: Градинарски центар
788           general: Колонијал
789           gift: Дуќан за подароци
790           greengrocer: Пиљара
791           grocery: Бакалница
792           hairdresser: Фризер
793           hardware: Алат и опрема
794           hifi: Аудиосистеми
795           insurance: Осигурително
796           jewelry: Јувелир
797           kiosk: Трафика
798           laundry: Пералница
799           mall: Трговски центар
800           market: Пазар
801           mobile_phone: Мобилни телефони
802           motorcycle: Моторцикли
803           music: Музички дуќан
804           newsagent: Весникара
805           optician: Оптичар
806           organic: Здрава храна
807           outdoor: Дуќан на отворено
808           pet: Домашни миленици
809           photo: Фотографски дуќан
810           salon: Салон
811           shoes: Обувки
812           shopping_centre: Трговски центар
813           sports: Спортски дуќан
814           stationery: Прибор и репроматеријали
815           supermarket: Супермаркет
816           toys: Продавница за играчки
817           travel_agency: Туристичка агенција
818           video: Видеотека
819           wine: Алкохолни пијалоци
820         tourism: 
821           alpine_hut: Планинска куќарка
822           artwork: Уметничко дело
823           attraction: Атракција
824           bed_and_breakfast: Полупансион
825           cabin: Колиба
826           camp_site: Камп
827           caravan_site: Автокамп
828           chalet: Брвнара
829           guest_house: Пансион
830           hostel: Хостел
831           hotel: Хотел
832           information: Информации
833           lean_to: Прилепена стреа
834           motel: Мотел
835           museum: Музеј
836           picnic_site: Излетничко место
837           theme_park: Забавен парк
838           valley: Долина
839           viewpoint: Видиковец
840           zoo: Зоолошка
841         waterway: 
842           boatyard: Чамцоградилиште
843           canal: Канал
844           connector: Слив
845           dam: Брана
846           derelict_canal: Запуштен канал
847           ditch: Канач
848           dock: Док
849           drain: Одвод
850           lock: Каналска брана
851           lock_gate: Каналска капија
852           mineral_spring: Минерален извор
853           mooring: Сидриште
854           rapids: Брзак
855           river: Река
856           riverbank: Кеј
857           stream: Поток
858           wadi: Вади
859           water_point: Пристап до вода
860           waterfall: Водопад
861           weir: Јаз
862   javascripts: 
863     map: 
864       base: 
865         cycle_map: Велосипедска карта
866         noname: БезИме
867     site: 
868       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
869       edit_tooltip: Уредување на картата
870       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
871       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
872       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
873       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
874   layouts: 
875     copyright: Авторски права и лиценца
876     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на хардвер.
877     donate_link_text: донирање
878     edit: Уреди
879     export: Извези
880     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
881     gps_traces: GPS-траги
882     gps_traces_tooltip: Работа со GPS траги
883     help_wiki: Помош и вики
884     help_wiki_tooltip: Помош и Вики-страница за овој проект
885     history: Историја
886     home: дома
887     home_tooltip: Оди на домашна локација
888     inbox: пораки ({{count}})
889     inbox_tooltip: 
890       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
891       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
892       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
893     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
894     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
895     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap е овозможено од {{ucl}} и {{bytemark}}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на {{partners}}.
896     intro_3_bytemark: bytemark
897     intro_3_partners: вики
898     intro_3_ucl: Центарот UCL VR
899     license: 
900       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
901     log_in: најавување
902     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
903     logo: 
904       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
905     logout: одјавување
906     logout_tooltip: Одјавување
907     make_a_donation: 
908       text: Донирајте
909       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
910     news_blog: Блог за новости
911     news_blog_tooltip: Блог со новости за OpenStreetMap, слободни географски податоци, и тн.
912     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
913     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
914     shop: Продавница
915     shop_tooltip: Купете OpenStreetMap производи
916     sign_up: регистрација
917     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
918     tag_line: Слободна вики-карта на светот
919     user_diaries: Кориснички дневници
920     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
921     view: Карта
922     view_tooltip: Види карта
923     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
924     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
925   license_page: 
926     foreign: 
927       english_link: англискиот оригинал
928       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и {{english_original_link}}, предност има англиската страница
929       title: За овој превод
930     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, лиценциран е под <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Creative\n   Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, дистрибуирате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги дистрибуирате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC-BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC-BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Содржи геодетски податоци\n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
931     native: 
932       mapping_link: почнете со изработка на карти
933       native_link: македонската верзија
934       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на {{native_link}} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да {{mapping_link}}.
935       title: За страницава
936   message: 
937     delete: 
938       deleted: Пораката е избришана
939     inbox: 
940       date: Датум
941       from: Од
942       my_inbox: Моето сандаче
943       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
944       outbox: за праќање
945       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
946       subject: Наслов
947       title: Примени
948       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
949     mark: 
950       as_read: Пораката е означена како прочитана
951       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
952     message_summary: 
953       delete_button: Избриши
954       read_button: Означи како прочитано
955       reply_button: Одговори
956       unread_button: Означи како непрочитано
957     new: 
958       back_to_inbox: Назад во примени
959       body: Содржина
960       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
961       message_sent: Пораката е испратена
962       send_button: Испрати
963       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
964       subject: Наслов
965       title: Испрати ја пораката
966     no_such_message: 
967       body: Нажалост нема порака со тој id.
968       heading: Нема таква порака
969       title: Нема таква порака
970     no_such_user: 
971       body: Нажалост нема корисник со тоа име.
972       heading: Нема таков корисник
973       title: Нема таков корисник
974     outbox: 
975       date: Даѕум
976       inbox: примени пораки
977       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
978       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
979       outbox: за праќање
980       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
981       subject: Наслов
982       title: За праќање
983       to: До
984       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
985     read: 
986       back_to_inbox: Назад во добиени
987       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
988       date: Датум
989       from: Од
990       reading_your_messages: Читање на пораките
991       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
992       reply_button: Одговори
993       subject: Наслов
994       title: Прочитај ја пораката
995       to: За
996       unread_button: Означи како непрочитано
997       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
998     reply: 
999       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1000     sent_message_summary: 
1001       delete_button: Избриши
1002   notifier: 
1003     diary_comment_notification: 
1004       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
1005       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1006       hi: Здраво {{to_user}},
1007       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
1008     email_confirm: 
1009       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1010     email_confirm_html: 
1011       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1012       greeting: Здраво,
1013       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
1014     email_confirm_plain: 
1015       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1016       greeting: Здраво,
1017       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1018       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
1019     friend_notification: 
1020       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на {{befriendurl}}.
1021       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1022       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на {{userurl}}.
1023       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
1024     gpx_notification: 
1025       and_no_tags: и без ознаки.
1026       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1027       failure: 
1028         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1029         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1030         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1031         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1032       greeting: Здраво,
1033       success: 
1034         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
1035         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX податотека"
1036       with_description: со описот
1037       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1038     lost_password: 
1039       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1040     lost_password_html: 
1041       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1042       greeting: Здраво,
1043       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1044     lost_password_plain: 
1045       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1046       greeting: Здраво,
1047       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1048       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1049     message_notification: 
1050       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
1051       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
1052       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1053       hi: Здраво {{to_user}},
1054     signup_confirm: 
1055       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1056     signup_confirm_html: 
1057       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1058       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1059       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1060       greeting: Здраво!
1061       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1062       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
1063       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
1064       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1065       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1066       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1067       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1068     signup_confirm_plain: 
1069       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1070       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1071       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1072       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1073       current_user_2: "локација во светот ќе најдете на:"
1074       greeting: Здраво!
1075       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1076       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1077       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1078       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1079       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1080       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1081       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1082       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1083   oauth: 
1084     oauthorize: 
1085       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1086       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1087       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1088       allow_write_api: ја менува картата.
1089       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1090       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1091       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1092       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1093     revoke: 
1094       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
1095   oauth_clients: 
1096     create: 
1097       flash: Информациите се успешно регистрирани
1098     destroy: 
1099       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1100     edit: 
1101       submit: Уреди
1102       title: Уредете ја апликацијата
1103     form: 
1104       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1105       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1106       allow_write_api: ја менува картата.
1107       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1108       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1109       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1110       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1111       name: Име
1112       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1113       required: Се бара
1114       support_url: URL поддршка
1115       url: URL адреса на главната апликација
1116     index: 
1117       application: Назив на апликацијата
1118       issued_at: Издадено
1119       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1120       my_apps: Мои клиентни апликации
1121       my_tokens: Мои овластени апликации
1122       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1123       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1124       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1125       revoke: Поништи!
1126       title: Мои OAuth податоци
1127     new: 
1128       submit: Регистрирање
1129       title: Регистрирајте нова апликација
1130     not_found: 
1131       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
1132     show: 
1133       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1134       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1135       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1136       allow_write_api: ја менува картата.
1137       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1138       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1139       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1140       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1141       edit: Детали од уредувањето
1142       key: "Потрошувачки клуч:"
1143       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1144       secret: "Потрошувачка тајна:"
1145       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1146       title: OAuth детали за {{app_name}}
1147       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1148     update: 
1149       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
1150   site: 
1151     edit: 
1152       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1153       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1154       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1155       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
1156       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1157       user_page_link: корисничка страница
1158     index: 
1159       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1160       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1161       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1162       license: 
1163         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1164         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите учесници.
1165         project_name: проектот OpenStreetMap
1166       permalink: Постојана врска
1167       shortlink: Кратка врска
1168     key: 
1169       map_key: Легенда
1170       map_key_tooltip: Легенда за mapnik приказ на ова размерно ниво
1171       table: 
1172         entry: 
1173           admin: Административна граница
1174           allotments: Парцели
1175           apron: 
1176             - Аеродромска платформа
1177             - терминал
1178           bridge: Црна линија = мост
1179           bridleway: Пешачко-влечен пат
1180           brownfield: Запуштено подрачје
1181           building: Значајно здание
1182           byway: Спореден пат
1183           cable: 
1184             - клупна жичарница
1185             - клупна жичарница
1186           cemetery: Гробишта
1187           centre: Спортски центар
1188           commercial: Комерцијално подрачје
1189           common: 
1190             - Општествена земја
1191             - ливада
1192           construction: Патишта во изградба
1193           cycleway: Велосипедска патека
1194           destination: Пристап кон дестинацијата
1195           farm: Фарма
1196           footway: Пешачка патека
1197           forest: Шума
1198           golf: Голф-терен
1199           heathland: Голиште
1200           industrial: Индустриско подрачје
1201           lake: 
1202             - Езеро
1203             - резервоар
1204           military: Воено подрачје
1205           motorway: Автопат
1206           park: Парк
1207           permissive: Дозволив пристап
1208           pitch: Спортски терен
1209           primary: Главен пат
1210           private: Приватен пристап
1211           rail: Железница
1212           reserve: Природен резерват
1213           resident: Станбено подрачје
1214           retail: Трговско подрачје
1215           runway: 
1216             - Аеродромска писта
1217             - рулажна патека
1218           school: 
1219             - Училиште
1220             - универзитет
1221           secondary: Спореден пат
1222           station: Железничка станица
1223           subway: Метро
1224           summit: 
1225             - Врв
1226             - врв
1227           tourist: Туристичка атракција
1228           track: Патека
1229           tram: 
1230             - Лека железница
1231             - трамвај
1232           trunk: Главна сообраќајна артерија
1233           tunnel: Испрекината линија = тунел
1234           unclassified: Некласификуван пат
1235           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1236           wood: Шумичка
1237         heading: Легенда за z{{zoom_level}}
1238     search: 
1239       search: Пребарај
1240       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
1241       submit_text: ->
1242       where_am_i: Каде сум?
1243       where_am_i_title: Опишете ја моменталната локација со помош на пребарувачот
1244     sidebar: 
1245       close: Затвори
1246       search_results: Резултати од пребарувањето
1247   time: 
1248     formats: 
1249       friendly: "%e %B %Y во %H:%M"
1250   trace: 
1251     create: 
1252       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1253       upload_trace: Подигни GPS трага
1254     delete: 
1255       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1256     edit: 
1257       description: "Опис:"
1258       download: преземи
1259       edit: уреди
1260       filename: "Податотека:"
1261       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
1262       map: карта
1263       owner: "Сопственик:"
1264       points: "Точки:"
1265       save_button: Сочувај промени
1266       start_coord: "Почетна координата:"
1267       tags: "Ознаки:"
1268       tags_help: одделено со запирка
1269       title: Ја уредувате трагата {{name}}
1270       uploaded_at: "Подигнато во:"
1271       visibility: "Видливост:"
1272       visibility_help: што значи ова?
1273     list: 
1274       public_traces: Јавни GPS траги
1275       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
1276       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
1277       your_traces: Ваши GPS траги
1278     make_public: 
1279       made_public: Трагата е објавена
1280     no_such_user: 
1281       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1282       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1283       title: Нема таков корисник
1284     offline: 
1285       heading: GPX-складиште вон интернет
1286       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1287     offline_warning: 
1288       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1289     trace: 
1290       ago: пред {{time_in_words_ago}}
1291       by: од
1292       count_points: "{{count}} точки"
1293       edit: уреди
1294       edit_map: Уредување
1295       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1296       in: во
1297       map: карта
1298       more: повеќе
1299       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1300       private: ПРИВАТНО
1301       public: ЈАВНО
1302       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1303       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1304       view_map: Погледај ја картата
1305     trace_form: 
1306       description: Опис
1307       help: Помош
1308       tags: Ознаки
1309       tags_help: одделено со запирка
1310       upload_button: Подигни
1311       upload_gpx: Подгни GPX податотека
1312       visibility: Видливост
1313       visibility_help: што значи ова?
1314     trace_header: 
1315       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1316       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1317       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1318       upload_trace: Подигни трага
1319       your_traces: Погледајте ги само вашите траги
1320     trace_optionals: 
1321       tags: Ознаки
1322     trace_paging_nav: 
1323       next: Следна &raquo;
1324       previous: "&laquo; Претходна"
1325       showing_page: Прикажувам страница {{page}}
1326     view: 
1327       delete_track: Избриши ја трагава
1328       description: "Опис:"
1329       download: преземи
1330       edit: уреди
1331       edit_track: Уреди ја трагава
1332       filename: "Податотека:"
1333       heading: Ја гледате трагата {{name}}
1334       map: карта
1335       none: Ништо
1336       owner: "Сопственик:"
1337       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1338       points: "Точки:"
1339       start_coordinates: "Почетна координата:"
1340       tags: "Ознаки:"
1341       title: Ја гледате трагата  {{name}}
1342       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1343       uploaded: "Подигнато во:"
1344       visibility: "Видливост:"
1345     visibility: 
1346       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1347       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1348       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1349       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1350   user: 
1351     account: 
1352       contributor terms: 
1353         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1354         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавнодоменски.
1355         heading: "Услови за учество:"
1356         link text: што е ова?
1357         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1358         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1359       current email address: "Тековна е-поштенска адреса:"
1360       delete image: Отстрани тековна слика
1361       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1362       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
1363       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1364       home location: "Домашна локација:"
1365       image: "Слика:"
1366       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1367       keep image: Задржи ја тековната слика
1368       latitude: Геог. ширина
1369       longitude: Геог. должина
1370       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1371       my settings: Мои прилагодувања
1372       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1373       new image: Додај слика
1374       no home location: Немате внесено домашна локација.
1375       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1376       profile description: "Опис за профилот:"
1377       public editing: 
1378         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1379         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1380         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1381         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1382         enabled link text: што е ова?
1383         heading: "Јавно уредување:"
1384       public editing note: 
1385         heading: Јавно уредување
1386         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат локацијата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1387       replace image: Замени тековна слика
1388       return to profile: Назад кон профилот
1389       save changes button: Зачувај ги промените
1390       title: Уреди сметка
1391       update home location on click: Подновувај ја домашната локација кога ќе кликнам на картата
1392     confirm: 
1393       button: Потврди
1394       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
1395       heading: Потврди корисничка сметка
1396       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1397       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1398     confirm_email: 
1399       button: Потврди
1400       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1401       heading: Потврди промена на е-пошта
1402       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1403       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1404     filter: 
1405       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1406     go_public: 
1407       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1408     list: 
1409       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1410       empty: Нема најдено такви корисници
1411       heading: Корисници
1412       hide: Сокриј одбрани корисници
1413       showing: 
1414         one: Прикажана е страницата {{page}} ({{page}} од {{page}})
1415         other: Прикажани се страниците {{page}} ({{page}}-{{page}} од {{page}})
1416       summary: "{{name}} создадено од {{ip_address}} на {{date}}"
1417       summary_no_ip: "{{name}} создадено на {{date}}"
1418       title: Корисници
1419     login: 
1420       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате.
1421       account suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за проблемот.
1422       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1423       create_account: создај сметка
1424       email or username: Е-пошта или корисничко име
1425       heading: Најавување
1426       login_button: Најавување
1427       lost password link: Си ја загубивте лозинката?
1428       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1429       password: "Лозинка:"
1430       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
1431       remember: "Запомни ме:"
1432       title: Најавување
1433       webmaster: мреж. управник
1434     logout: 
1435       heading: Одјавување од OpenStreetMap
1436       logout_button: Одјава
1437       title: Одјава
1438     lost_password: 
1439       email address: "Е-пошта:"
1440       heading: Ја заборавивте лозинката?
1441       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
1442       new password button: Смени лозинка
1443       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1444       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1445       title: Загубена лозинка
1446     make_friend: 
1447       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
1448       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
1449       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
1450     new: 
1451       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1452       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1453       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1454       continue: Продолжи
1455       display name: "Име за прикажување:"
1456       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1457       email address: "Е-пошта:"
1458       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1459       flash create success message: Сметката е успешно создадена. Проверете е-пошта за потврда, и ќе веднаш потоа ќе можете да правите карти :-)<br /><br />Имајте на ум дека нема да можете да се најавиде сè додека не ја потврдите вашата е-поштенска адреса.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да враќаме такви потврди.
1460       heading: Создајте корисничка сметка
1461       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1462       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1463       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1464       password: "Лозинка:"
1465       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1466       title: Создај сметка
1467     no_such_user: 
1468       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1469       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1470       title: Нема таков корисник
1471     popup: 
1472       friend: Пријател
1473       nearby mapper: Соседен картограф
1474       your location: Ваша локација
1475     remove_friend: 
1476       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
1477       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
1478     reset_password: 
1479       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1480       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1481       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1482       heading: Смени лозинка за {{user}}
1483       password: Лозинка
1484       reset: Смени лозинка
1485       title: Смени лозинка
1486     set_home: 
1487       flash success: Домашната локација е успешно зачувана
1488     suspended: 
1489       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1490       heading: Сметката е закочена
1491       title: Сметката е закочена
1492       webmaster: мреж. управник
1493     terms: 
1494       agree: Се согласувам
1495       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е јавнодоменски
1496       consider_pd_why: Што е ова?
1497       decline: Одбиј
1498       heading: Услови за учесници
1499       legale_names: 
1500         france: Франција
1501         italy: Италија
1502         rest_of_world: Остатокот од светот
1503       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1504       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1505       title: Услови за учество
1506     view: 
1507       activate_user: активирај го корисников
1508       add as friend: додај како пријател
1509       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
1510       block_history: погледај добиени блокови
1511       blocks by me: извршени болокови
1512       blocks on me: добиени блокови
1513       confirm: Потврди
1514       confirm_user: потврди го корисников
1515       create_block: блокирај го корисников
1516       created from: "Создадено од:"
1517       deactivate_user: деактивирај го корисников
1518       delete_user: избриши го корисников
1519       description: Опис
1520       diary: дневник
1521       edits: уредувања
1522       email address: Е-пошта
1523       hide_user: сокриј го корисников
1524       if set location: Ако ја наместите вашата локација, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Домашната локација можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
1525       km away: "{{count}}km од вас"
1526       m away: "{{count}}m од вас"
1527       mapper since: "Картограф од:"
1528       moderator_history: погледај добиени блокови
1529       my diary: мојот дневник
1530       my edits: мои уредувања
1531       my settings: мои прилагодувања
1532       my traces: мои траги
1533       nearby users: Други соседни корисници
1534       new diary entry: нова ставка во дневникот
1535       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1536       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1537       oauth settings: oauth поставки
1538       remove as friend: отстрани од пријатели
1539       role: 
1540         administrator: Овој корисник е администратор
1541         grant: 
1542           administrator: Додели администраторски пристап
1543           moderator: Додели модераторски пристап
1544         moderator: Овој корисник е модератор
1545         revoke: 
1546           administrator: Лиши од администраторски пристап
1547           moderator: Лиши од модераторски пристап
1548       send message: испрати порака
1549       settings_link_text: прилагодувања
1550       spam score: "Оцена за спам:"
1551       status: "Статус:"
1552       traces: траги
1553       unhide_user: покажи го корисникот
1554       user location: Локација на корисникот
1555       your friends: Ваши пријатели
1556   user_block: 
1557     blocks_by: 
1558       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1559       heading: Список на блокови од {{name}}
1560       title: Блокови од {{name}}
1561     blocks_on: 
1562       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1563       heading: Список на блокови за {{name}}
1564       title: Блокови за {{name}}
1565     create: 
1566       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1567       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1568       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1569     edit: 
1570       back: Преглед на сите блокови
1571       heading: Уредување на блок за {{name}}
1572       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1573       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1574       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1575       show: Преглед на овој блок
1576       submit: Ажурирај го блокот
1577       title: Уредување на блок за {{name}}
1578     filter: 
1579       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1580       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1581       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1582     helper: 
1583       time_future: Истекува за {{time}}.
1584       time_past: Истечено пред {{time}}.
1585       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1586     index: 
1587       empty: Досега сè уште нема блокови.
1588       heading: Список на кориснички блокови
1589       title: Кориснички блокови
1590     model: 
1591       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1592       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или ажурирате блокови.
1593     new: 
1594       back: Преглед на сите блокови
1595       heading: Правење на блок за {{name}}
1596       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1597       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1598       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1599       submit: Направи блок
1600       title: Правење на блок за {{name}}
1601       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1602       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1603     not_found: 
1604       back: Назад кон индексот
1605       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со ид. бр. {{id}}
1606     partial: 
1607       confirm: Дали сте сигурни?
1608       creator_name: Создавач
1609       display_name: Блокиран корисник
1610       edit: Уреди
1611       not_revoked: (не се поништува)
1612       reason: Причина за блокирање
1613       revoke: Поништи!
1614       revoker_name: "Поништил:"
1615       show: Прикажи
1616       status: Статус
1617     period: 
1618       one: 1 час
1619       other: "{{count}} час"
1620     revoke: 
1621       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1622       flash: Овој блок е поништен.
1623       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1624       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1625       revoke: Поништи!
1626       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1627       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1628     show: 
1629       back: Преглед на сите блокови
1630       confirm: Дали сте сигурни?
1631       edit: Уреди
1632       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1633       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1634       reason: "Причина за блокирање:"
1635       revoke: Поништи!
1636       revoker: "Поништувач:"
1637       show: Прикажи
1638       status: Статус
1639       time_future: Уредувања во {{time}}
1640       time_past: Истечено пред {{time}}
1641       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1642     update: 
1643       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1644       success: Блокот е ажуриран.
1645   user_role: 
1646     filter: 
1647       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1648       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1649       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1650       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1651     grant: 
1652       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1653       confirm: Потврди
1654       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1655       heading: Потврди доделување на улога
1656       title: Потврди доделување на улога
1657     revoke: 
1658       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1659       confirm: Потврди
1660       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1661       heading: Потврди лишување од улога
1662       title: Потврди лишување од улога