5bd505ad28d0eccc4cbfdfd214b8059f271b7f92
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Drjpoudel
5 # Author: Haribanshi
6 # Author: Krish Dulal
7 # Author: Nirajan pant
8 # Author: Nirjal stha
9 # Author: Njsubedi
10 # Author: RajeshPandey
11 # Author: राम प्रसाद जोशी
12 # Author: सरोज कुमार ढकाल
13 ---
14 ne:
15   html:
16     dir: ltr
17   time:
18     formats:
19       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
20   activerecord:
21     models:
22       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
23       changeset: परिवर्तनहरू सूची
24       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
25       country: देश
26       diary_comment: डायरी टिप्पणी
27       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
28       friend: साथी
29       language: भाषा
30       message: सन्देश
31       node: नोड
32       node_tag: नोड ट्याग
33       notifier: सुचक
34       old_node: पूरानो नोड
35       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
36       old_relation: पूरानो रिलेशन
37       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
38       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
39       old_way: पूरानो बाटो
40       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
41       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
42       relation: रिलेशन
43       relation_member: रिलेशन सदस्य
44       relation_tag: रिलेशन ट्याग
45       session: सत्र
46       trace: ट्रेस
47       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
48       tracetag: ट्रेस ट्याग
49       user: प्रयोगकर्ता
50       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
51       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
52       way: बाटो
53       way_node: बाटो नोड
54       way_tag: बाटो ट्याग
55     attributes:
56       diary_comment:
57         body: बडी
58       diary_entry:
59         user: प्रयोगकर्ता
60         title: विषय
61         latitude: अक्षांश
62         longitude: देशान्तर
63         language: भाषा
64       friend:
65         user: प्रयोगकर्ता
66         friend: साथी
67       trace:
68         user: प्रयोगकर्ता
69         visible: देखिने
70         name: नाम
71         size: आकार
72         latitude: अक्षांश
73         longitude: देशान्तर
74         public: सार्वजनिक
75         description: वर्णन
76       message:
77         sender: पठाउने
78         title: विषय
79         body: बडी
80         recipient: प्रापक
81       user:
82         email: इमेल
83         active: सक्रिय
84         display_name: देखाउने नाम
85         description: वर्णन
86         languages: भाषाहरू
87         pass_crypt: पासवर्ड
88   printable_name:
89     with_version: '%{id}, v%{version}'
90     with_name_html: '%{name} (%{id})'
91   editor:
92     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
93     potlatch:
94       name: पोटल्याच १
95       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
96     id:
97       name: iD
98       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
99     potlatch2:
100       name: पोटल्याच २
101       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
102     remote:
103       name: रिमोट कन्ट्रोल
104       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
105   browse:
106     created: सृजना गरिएको
107     closed: समापन भएको
108     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
109     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
110     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
111       गरिएको
112     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
113     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
114       गरिएको
115     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
116       समापन गरिएको'
117     version: संस्करण
118     in_changeset: परिवर्नहरू
119     anonymous: अज्ञात
120     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
121     part_of: खण्ड
122     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
123     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
124     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
125     location: 'स्थान:'
126     changeset:
127       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
128       belongs_to: रचयिता
129       node: अंशहरू (%{count})
130       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
131       way: बाटोहरू (%{count})
132       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
133       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
134       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
135       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
136       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
137         पहिले</abbr>'
138       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
139         गरिएको टिप्पणी'
140       changesetxml: चेन्जसेट XML
141       osmchangexml: osmChange XML
142       feed:
143         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
144         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
145       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
146       discussion: छलफल
147     node:
148       title: 'अंश: %{name}'
149       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
150     way:
151       title: 'बाटो: %{name}'
152       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
153       nodes: अंशहरू
154       also_part_of:
155         one: बाटोको अंश %{related_ways}
156         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
157     relation:
158       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
159       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
160       members: 'सदस्यहरू:'
161     relation_member:
162       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
163       type:
164         node: नोड
165         way: बाटो
166         relation: सम्बन्ध
167     containing_relation:
168       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
169       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
170     not_found:
171       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
172       type:
173         node: नोड
174         way: बाटो
175         relation: सम्बन्ध
176         changeset: परिवर्तनसेट
177         note: टिपोट
178     timeout:
179       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
180         निक्कै समय लाग्यो ।
181       type:
182         node: नोड
183         way: बाटो
184         relation: सम्बन्ध
185         changeset: चेन्जसेट
186         note: टिपोट
187     redacted:
188       redaction: सम्पादन %{id}
189       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
190         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
191       type:
192         node: नोड
193         way: बाटो
194         relation: रिलेशन
195     start_rjs:
196       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
197         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
198         ?'
199       load_data: डेटा लोडगर्ने
200       loading: लोड हुदैछ...
201     tag_details:
202       tags: ट्यागहरू
203       wiki_link:
204         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
205         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
206       wikidata_link: '%{page} वस्तु विकिडेटा मा'
207       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
208       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
209     note:
210       title: 'टिप्पणी: %{id}'
211       new_note: नयाँ टिप्पणी
212       description: विवरण
213       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
214       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
215       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
216       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
217         गरिएको'
218       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
219         सिर्जना गरिएको
220       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
221         गरिएको टिप्पणी'
222       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
223         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
224       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
225         समाधान गरिएको'
226       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
227         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
228       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
229         पुनःसक्रिय गरिएको'
230       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
231         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
232       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
233         लुकाइएको'
234       report: यस टिपोटलाई उजुरी गर्नुहोस्
235     query:
236       title: क्वेरी गुणहरू
237       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
238       nearby: नजिकैका फिचरहरू
239       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
240   changesets:
241     changeset_paging_nav:
242       showing_page: पृष्ठ %{page}
243       next: अर्को »
244       previous: « अघिल्लो
245     changeset:
246       anonymous: बेनाम
247       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
248       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
249     changesets:
250       id: आईडी(ID)
251       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
252       user: प्रयोगकर्ता
253       comment: टिप्पणी
254       area: क्षेत्र
255     index:
256       title: चेन्जसेटहरू
257       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
258       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
259       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
260       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
261       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
262       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
263       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
264       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
265       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
266       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
267     timeout:
268       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
269         समय लाग्यो ।
270   changeset_comments:
271     comment:
272       comment: ' %{author}द्वारा #%{changeset_id}मा नयाँ टिप्पणी'
273       commented_at_by_html: ' %{user}  द्वारा  %{when} पहिले अद्यावधिक गरिएको'
274     index:
275       title_all: OpenStreetMap परिवर्वतन सूची छलफल
276       title_particular: 'OpenStreetMap परिवर्तन सूची #%{changeset_id} छलफल'
277   diary_entries:
278     new:
279       title: नयाँ दैनिकी प्रविष्टी
280       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
281     index:
282       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
283       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
284       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
285       user_title: '%{user}को डायरी'
286       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
287       new: नयाँ दैनिकी
288       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
289       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
290       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
291       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
292       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
293     edit:
294       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
295       subject: 'विषय:'
296       body: 'मूख्य भाग:'
297       language: 'भाषा:'
298       location: 'स्थान:'
299       latitude: 'देशान्तर:'
300       longitude: 'अक्षांश:'
301       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
302       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
303       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
304     show:
305       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
306       user_title: '%{user}को डायरी'
307       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
308       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
309       login: प्रवेश
310       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
311     no_such_entry:
312       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
313       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
314       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
315         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
316     diary_entry:
317       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
318       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
319       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
320       comment_count:
321         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
322         one: '%{count} टिप्पणी'
323         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
324       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
325       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
326       confirm: निश्चित गर्ने
327       report: यो प्रविष्टीको उजुरी गर्ने
328     diary_comment:
329       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
330       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
331       confirm: निश्चित गर्ने
332     location:
333       location: 'स्थान:'
334       view: अवलोकन गर्ने
335       edit: सम्पादन
336     feed:
337       user:
338         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
339         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
340       language:
341         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
342         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
343           दैनिकी'
344       all:
345         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
346         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
347     comments:
348       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
349       post: पोष्ट
350       when: कहिले
351       comment: टिप्पणी
352       ago: '%{ago} पहिले'
353       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
354       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
355   geocoder:
356     search:
357       title:
358         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
359         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
360         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
361           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
362         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
363         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
364           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
365         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
366     search_osm_nominatim:
367       prefix:
368         aerialway:
369           cable_car: केबल कार
370           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
371           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
372           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
373           station: हवाई मार्ग स्टेशन
374         aeroway:
375           aerodrome: हवाईड्रोम
376           apron: तटबन्द
377           gate: ढोका
378           hangar: ह्याङ्गर
379           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
380           runway: रनवे
381           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
382           terminal: टर्मिनल
383         amenity:
384           animal_shelter: पशु आश्रय
385           arts_centre: कला केन्द्र
386           atm: एटिएम् मेसिन
387           bank: बैँक
388           bar: बार
389           bbq: बारबिक्यू
390           bench: मेच
391           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
392           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
393           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
394           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
395           brothel: वेश्यालय
396           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
397           bus_station: बस स्टेसन्
398           cafe: चमेना गृह
399           car_rental: कार भाडामा
400           car_sharing: कार साटासाट
401           car_wash: कार धुने ठाउँ
402           casino: क्यासिनो
403           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
404           childcare: बालबालिका हेरचाह
405           cinema: सिनेमा घर
406           clinic: क्लिनिक
407           clock: घन्टाघर
408           college: कलेज
409           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
410           courthouse: अदालत
411           crematorium: श्मशान
412           dentist: दाँतको डाक्टर
413           doctors: डाक्टर
414           drinking_water: पिउने पानी
415           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
416           embassy: दूतावास
417           fast_food: चमेना गृह
418           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
419           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
420           food_court: खाजा घर
421           fountain: पानीको फोहोरा
422           fuel: इन्धन
423           gambling: जुवाघर
424           grave_yard: श्मशान घाट
425           hospital: अस्पताल
426           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
427           ice_cream: बरफ
428           kindergarten: बाल आश्रम
429           library: पुस्तकालय
430           marketplace: बजार क्षेत्र
431           monastery: चैत्य
432           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
433           nightclub: रात्री क्लब
434           nursing_home: नर्सिङ होम
435           office: कार्यलय
436           parking: पार्किङ
437           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
438           pharmacy: औषधी पसल
439           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
440           police: प्रहरी
441           post_box: हुलाक बाक्सा
442           post_office: हुलाक
443           preschool: पूर्व-स्कुल
444           prison: कारागार
445           pub: पब
446           public_building: सार्वजनिक भवन
447           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
448           restaurant: रेस्टुरेन्ट
449           retirement_home: बृद्ध आश्रम
450           sauna: सौना
451           school: विद्यालय
452           shelter: आश्रय
453           shop: पसल
454           shower: स्नानघर
455           social_centre: सामाजिक केन्द्र
456           social_club: सामाजिक क्लब
457           social_facility: सामाजिक सेवा
458           studio: स्टुडियो
459           swimming_pool: पौली पोखरी
460           taxi: ट्याक्सी
461           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
462           theatre: हल
463           toilets: शौचालय
464           townhall: सभा गृह
465           university: विश्वविद्यालय
466           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
467           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
468           village_hall: सभा गृह
469           waste_basket: फोहर टोकरी
470           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
471           youth_centre: युवा केन्द्र
472         boundary:
473           administrative: प्रशासनिक सिमाना
474           census: जनगणना सिमाना
475           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
476           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
477         bridge:
478           aqueduct: नहर
479           suspension: झोलुङ्गे पुल
480           swing: झोलुङ्गे पुल
481           viaduct: भियाडक्ट
482           "yes": पुल
483         building:
484           "yes": भवन
485         craft:
486           brewery: ब्रुएरी
487           carpenter: सिकर्मी
488           electrician: विद्युतकर्मी
489           gardener: माली
490           painter: पेन्टर
491           photographer: फोटोग्रा
492           plumber: प्लमर
493           shoemaker: जुत्ताबनाउने
494           tailor: सुचीकार
495           "yes": कला पसल
496         emergency:
497           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
498           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
499           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
500           phone: आकस्मिक फोन
501           "yes": आकस्मिक
502         highway:
503           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
504           bus_stop: बस बिसौनी
505           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
506           cycleway: साइकल मार्ग
507           elevator: भर्‍याङ
508           footway: पदमार्ग
509           living_street: आवासिय गल्ली
510           milestone: कोसेढुङ्गा
511           motorway: मोटरमार्ग
512           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
513           motorway_link: मोटरमार्ग सडक
514           path: पथ
515           pedestrian: पैदल मार्ग
516           platform: मञ्च
517           primary: प्राथमिक सडक
518           primary_link: प्राथमिक सडक
519           proposed: प्रस्तावित सडक
520           raceway: रेसवे
521           residential: आवासीय सडक
522           rest_area: विश्राम क्षेत्र
523           road: सडक
524           secondary: माध्यमिक सडक
525           secondary_link: माध्यमिक सडक
526           service: सर्भिस सडक
527           speed_camera: गति क्यामेरा
528           steps: खुट्किलाहरू
529           stop: रोक्ने चिह्न
530           street_lamp: सडक बत्ती
531           track: ट्रयाक
532           traffic_signals: ट्राफिक चिह्नहरू
533           trail: गोरेटो बाटो
534           "yes": सडक
535         historic:
536           bunker: बङ्कर
537           castle: गढी
538           church: गिर्जाघर
539           city_gate: सहर प्रवेशद्वार
540           citywalls: सहरी पर्खाल
541           fort: किल्ला
542           heritage: सम्पादा क्षेत्र
543           house: घर
544           icon: प्रतिमा
545           memorial: स्मारक
546           mine: खानी
547           monument: सम्पदा
548           ruins: भग्नावशेषहरू
549           stone: पत्थर
550           tomb: चिहान
551           tower: टावर
552           "yes": ऐतिहासिक स्थल
553         landuse:
554           basin: बेसिन
555           commercial: व्यवसायिक क्षेत्र
556           conservation: संरक्षण
557           construction: निर्माण
558           farm: खेती
559           farmland: खेतीयोग्य जमिन
560           farmyard: खेत
561           forest: वन
562           garages: ग्यारेजहरू
563           grass: घाँस
564           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
565           landfill: ल्यान्डफिल
566           meadow: घाँसेमैदान
567           military: सैनिक इलाका
568           mine: खानी
569           railway: रेलमार्ग
570           reservoir: जलाशय
571           residential: आवासीय क्षेत्र
572           retail: खुद्रा
573           road: सडक क्षेत्र
574           vineyard: अङ्गुर-बगैँचा
575           "yes": भू-उपयोग
576         leisure:
577           garden: बगैँचा
578           park: उद्यान
579           playground: खेलमैदान
580           resort: रिसोर्ट
581           sauna: सौना
582           stadium: रङ्गाशाला
583           swimming_pool: पौली पोखरी
584           "yes": फुर्सद
585         man_made:
586           bridge: पुल
587           bunker_silo: बङ्कर
588           chimney: चिम्नी
589           crane: क्रेन
590           embankment: तटबन्ध
591           lighthouse: प्रकाश घर
592           mine: खानी
593           pipeline: पाइपरेखा
594           tower: टावर
595           works: कारखाना
596         military:
597           barracks: सैनिक घर
598           bunker: बङ्कर
599           "yes": सेना
600         mountain_pass:
601           "yes": पर्वतीय भञ्ज्याङ
602         natural:
603           bay: खाडी
604           beach: समुद्र किनारा
605           crater: क्रेटर
606           forest: वन
607           glacier: हिमनदी
608           grassland: घाँसेमैदान
609           hill: डाँडा
610           island: द्विप
611           land: जमिन
612           marsh: धाप
613           peak: शिखर
614           point: बिन्दु
615           rock: रक
616           sand: बालुवा
617           spring: स्प्रिङ
618           stone: पत्थर
619           tree: रूख
620           valley: उपत्यका
621           volcano: ज्वालामुखी
622           water: पानी
623           wetland: सिमसार
624           wood: कुञ्ज
625         office:
626           accountant: लेखापाल
627           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
628           architect: आर्किटेक्ट
629           company: कम्पनी
630           government: सरकारी कार्यालय
631           insurance: बीमा कार्यालय
632           it: आइटी कार्यालय
633           lawyer: वकिल
634           ngo: एनजिओ कार्यलय
635           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
636           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
637           "yes": कार्यलय
638         place:
639           city: शहर
640           country: देश
641           county: ईलाका
642           farm: खेती
643           hamlet: ह्याम्लेट
644           house: घर
645           houses: घरहरू
646           island: द्विप
647           isolated_dwelling: एक्लो बसस्थान
648           locality: वसोबास
649           municipality: नगरपालिका
650           neighbourhood: छिमेक
651           postcode: पोस्ट कोड
652           region: क्षेत्र
653           sea: समुद्र
654           state: राज्य
655           town: नगर
656           village: गाउँ
657           "yes": स्थानहरू
658         railway:
659           abandoned: परित्यक्त रेलमार्ग
660           junction: रेलमार्ग जङ्सन
661         shop:
662           bakery: बेकरी
663           beauty: सौन्दर्य पसल
664           beverages: पेय पसल
665           bicycle: साइकल पसल
666           books: पुस्तक पसल
667           boutique: बुटिक
668           butcher: मासु पसल
669           car: कार पसल
670           car_parts: कार पाटपुर्जा
671           car_repair: कार मर्मत
672           carpet: कार्पेट पसल
673           charity: दान पसल
674           chemist: औषधि पसल
675           clothes: कपडा पसल
676           computer: कम्प्युटर पसल
677           confectionery: चकलेट पसल
678           copyshop: कापी पसल
679           cosmetics: शृङ्गार पसल
680           department_store: डिपार्टमेन्ट स्टोर
681           dry_cleaning: ड्राइ क्लिनिङ
682           electronics: इलेक्ट्रोनिक्स पसल
683           estate_agent: घरजग्गा एजेन्ट
684           farm: किसान पसल
685           fashion: फेसन पसल
686           fish: माछा पसल
687           florist: पुष्प व्यवसायी
688           food: भोजनालय
689           furniture: फर्निचर
690           gallery: सङ्ग्रहालय
691           general: किराना पसल
692           gift: उपहार पसल
693           greengrocer: तरकारी पसल
694           grocery: किराना पसल
695           hairdresser: नाइ पसल
696           hardware: हार्डवेयर पसल
697           hifi: हाइ-फाइ
698           jewelry: गहना पसल
699           mall: सपिङ मल
700           market: बजार
701           mobile_phone: मोबाइल फोन पसल
702           motorcycle: मोटरसाइकल पसल
703           music: संगीत पसल
704           newsagent: सम्वाददाता
705           optician: अप्टिसियन
706           pet: पाल्तु पसल
707           pharmacy: औषधी पसल
708           shoes: जुत्ता पसल
709           sports: खेलकुद सामग्री पसल
710           tailor: सुचीकार
711           toys: खेलौना पसल
712           video: भिडियो पसल
713           "yes": पसल
714         tourism:
715           attraction: आकर्षण
716           bed_and_breakfast: बेड र ब्रेकफास्ट
717           cabin: क्याबिन
718           gallery: सङ्ग्रहालय
719           guest_house: अतिथी घर
720           hostel: होस्टल
721           hotel: होटल
722           information: सूचना
723           museum: सङ्ग्रहालय
724           picnic_site: वनभोज स्थल
725           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
726           zoo: चिडियाखाना
727         tunnel:
728           "yes": सुरुङ
729         waterway:
730           canal: नहर
731           dam: ड्याम
732           ditch: खाल्डो
733           dock: डक गर्नुहोस्
734           drain: ढल
735           rapids: भङ्गालो
736           river: नदी
737           stream: प्रवाह
738           waterfall: झरना
739           "yes": जलमार्ग
740       admin_levels:
741         level2: राष्ट्रिय सीमा
742         level4: राज्य सीमा
743         level5: क्षेत्र सीमा
744         level6: इलाका सीमा
745         level8: सहर सीमा
746         level9: गाउँ सीमा
747         level10: उपनगर सीमा
748     description:
749       types:
750         cities: सहरहरू
751         towns: नगरहरू
752         places: स्थानहरू
753     results:
754       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
755       more_results: थप नतिजाहरू
756   layouts:
757     logo:
758       alt_text: OpenStreetMap लोगो
759     logout: लग आउट गर्नुहोस्
760     log_in: लग इन
761     sign_up: साइन अप
762     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
763     edit: सम्पादन
764     history: इतिहास
765     export: निर्यात गर्नुहोस्
766     data: डेटा
767     export_data: डेटा निर्यात गर्नुहोस्
768     gps_traces: GPS ट्रेसहरू
769     gps_traces_tooltip: GPS ट्रेसहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
770     user_diaries: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
771     user_diaries_tooltip: प्रयोगकर्ता डायरीहरू हेर्नुहोस्
772     edit_with: '%{editor} प्रयोग गरेर सम्पादन गर्नुहोस्'
773     tag_line: स्वतन्त्र र खुला विकी विश्व म्याप
774     intro_header: OpenStreetMap मा स्वागत छ!
775     partners_partners: समर्थकहरू
776     help: सहायता
777     about: बारेमा
778     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
779     community: समुदाय
780     community_blogs: समूदाय ब्लगहरू
781     foundation: फाउन्डेसन
782     make_a_donation:
783       text: दान गर्नुहोस्
784     learn_more: थप जान्नुहोस्
785     more: थप
786   notifier:
787     diary_comment_notification:
788       hi: नमस्ते %{to_user},
789     message_notification:
790       hi: नमस्ते %{to_user},
791     friend_notification:
792       hi: नमस्ते %{to_user},
793       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ले तपाईँलाई मित्रको रूपमा थप्नु भयो'
794     gpx_notification:
795       greeting: नमस्ते,
796     signup_confirm:
797       greeting: नमस्ते!
798     email_confirm_plain:
799       greeting: नमस्ते,
800     email_confirm_html:
801       greeting: नमस्ते,
802     lost_password_plain:
803       greeting: नमस्ते,
804     lost_password_html:
805       greeting: नमस्ते,
806     note_comment_notification:
807       anonymous: अज्ञात प्रयोगकर्ता
808       greeting: नमस्ते,
809     changeset_comment_notification:
810       hi: नमस्ते %{to_user},
811       greeting: नमस्ते,
812   messages:
813     inbox:
814       title: इनबक्स
815       my_inbox: मेरो इनबक्स
816       outbox: आउटबक्स
817       from: बाट
818       subject: विषय
819       date: मिति
820     message_summary:
821       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
822       read_button: पढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
823       reply_button: जवाफ दिने
824       destroy_button: हटाउनुहोस्
825     new:
826       title: सान्देस पठाउ
827       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
828       subject: विषय
829       body: मुख्य भाग
830       send_button: पठाउनुहोस्
831       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
832     create:
833       message_sent: सन्देश पठाइयो
834     no_such_message:
835       title: त्यस्तो कुनै पनि सन्देश छैन
836       heading: त्यस्तो कुनै पनि सन्देश छैन
837     outbox:
838       title: आउटबक्स
839       inbox: इनबक्स
840       outbox: आउटबक्स
841       to: लाई
842       subject: विषय
843       date: मिति
844     show:
845       title: सन्देश पढ्नुहोस्
846       from: बाट
847       subject: विषय
848       date: मिति
849       reply_button: जवाफ दिनुहोस्
850       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
851       destroy_button: मेट्नुहोस्
852       back: पछाडि
853       to: लाई
854     sent_message_summary:
855       destroy_button: हटाउनुहोस्
856     destroy:
857       destroyed: सन्देश मेटियो
858   site:
859     about:
860       next: अर्को
861       local_knowledge_title: स्थानीय ज्ञान
862       community_driven_title: समूदायबाट सञ्चालित
863       open_data_title: खुल्ला डेटा
864       legal_title: कानूनी
865       partners_title: समर्थकहरू
866     copyright:
867       native:
868         title: यो पृष्ठको बारेमा
869         mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
870       legal_babble:
871         more_title_html: थप जान्नको लागि
872         contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
873     index:
874       permalink: स्थायी लिङ्क
875       shortlink: छोटो लिङ्क
876       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
877     edit:
878       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
879     export:
880       title: निर्यात गर्नुहोस्
881       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
882       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
883       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
884       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
885       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
886       embeddable_html: थप्नलायक HTML
887       licence: इजाजतपत्र
888       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
889         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
890       too_large:
891         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
892         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
893           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
894           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
895         planet:
896           title: ओएस्एम ग्रह
897           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
898         overpass:
899           title: ओभरपास एपिअाइ
900           description: OpenStreetMap तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
901             गर्नुहोस्
902         geofabrik:
903           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
904           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
905             उद्धरणहरू
906         metro:
907           title: मेट्रो उद्धरणहरू
908           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
909         other:
910           title: अन्य स्रोतहरू
911           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
912       options: विकल्पहरू
913       format: ढाँचा
914       scale: स्केल
915       max: अधिकतम
916       image_size: तस्वीर आकार
917       zoom: जुम
918       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
919       latitude: 'अक्षांश:'
920       longitude: 'देशान्तर:'
921       output: उत्पादन
922       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
923       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
924     fixthemap:
925       how_to_help:
926         title: कसरी सहायता गर्ने
927         join_the_community:
928           title: समूदायमा सहभागी हुनुहोस्
929       other_concerns:
930         title: अन्य चासोहरू
931     help:
932       title: कसरी सहायता पाउने
933       welcome:
934         url: /welcome
935         title: OSM मा स्वागत् छ
936       beginners_guide:
937         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
938         title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
939         description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
940       help:
941         title: help.openstreetmap.org
942       mailing_lists:
943         title: मेलिङ्ग सूचीहरू
944       forums:
945         title: मञ्च
946       irc:
947         title: आईआरसि
948       switch2osm:
949         title: स्विचटु‍ओएसएम
950       wiki:
951         url: http://wiki.openstreetmap.org/
952     sidebar:
953       close: बन्द गर्नुहोस्
954     search:
955       search: खोज्नुहोस्
956       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
957       from: बाट
958       to: लाई
959       submit_text: जानुहोस्
960     key:
961       table:
962         entry:
963           motorway: मोटरमार्ग
964           main_road: मुख्य सडक
965           trunk: ट्रङ्क सडक
966           primary: प्राथमिक सडक
967           secondary: माध्यमिक सडक
968           unclassified: वर्गिकरण नगरिएको सडक
969           track: ट्रयाक
970           cycleway: साइकल मार्ग
971           rail: रेलमार्ग
972           subway: सबवे
973           cable:
974           - केबल कार
975           - कुर्सी लिफ्ट
976           forest: वन
977           wood: कुञ्ज
978           golf: गल्फ कोर्स
979           park: उद्यान
980           resident: आवासीय क्षेत्र
981           lake:
982           - ताल
983           - मुहान
984           farm: खेती
985           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
986           school:
987           - विद्यालय
988           - विश्वविद्यालय
989           summit:
990           - शिखर
991           - शिखर
992           bicycle_shop: साइकल पसल
993           bicycle_parking: साकल पार्किङ
994           toilets: शौचालय
995     richtext_area:
996       edit: सम्पादन
997       preview: पूर्वावलोकन
998     markdown_help:
999       headings: शीर्षकहरू
1000       heading: शीर्षक
1001       first: पहिलो वस्तु
1002       link: लिङ्क
1003       text: पाठ
1004       image: छवि
1005       url: युआरएल
1006     welcome:
1007       title: स्वागतम्!
1008       whats_on_the_map:
1009         title: म्यापमा के छ
1010       rules:
1011         title: नियमहरू !
1012   traces:
1013     new:
1014       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
1015       description: 'विवरण:'
1016       tags: ट्यागहरूः
1017       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
1018       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1019       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
1020       upload_button: अपलोड गर्ने
1021       help: सहायता
1022     create:
1023       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
1024     edit:
1025       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
1026       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
1027       filename: 'फाइलनाम:'
1028       download: डाउनलोड
1029       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
1030       points: 'बिन्दुहरु:'
1031       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
1032       map: नक्सा
1033       edit: सम्पादन
1034       owner: 'मालिक:'
1035       description: विवरण
1036       tags: ट्यागहरूः
1037       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
1038       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
1039       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1040       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
1041     trace_optionals:
1042       tags: ट्यागहरू
1043     show:
1044       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
1045       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
1046       pending: बाँकी
1047       filename: 'फाइलनाम:'
1048       download: डाउनलोड
1049       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
1050       points: 'विन्दुहरू:'
1051       start_coordinates: 'सुरूको निर्देशङ्क:'
1052       map: नक्सा
1053       edit: सम्पादन
1054       owner: 'मालिक:'
1055       description: 'विवरण:'
1056       tags: ट्यागहरूः
1057       none: कुनै पनि होइन
1058       edit_trace: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
1059       delete_trace: यो ट्रेस मेट्ने
1060       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
1061       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1062     trace_paging_nav:
1063       showing_page: पृष्ठ %{page}
1064     trace:
1065       pending: बाँकी रहेको
1066       count_points: पोइन्टहरु %{count}
1067       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
1068       more: थप
1069       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
1070       view_map: नक्सा हेर्ने
1071       edit: सम्पादन
1072       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
1073       public: सार्वजनिक
1074       private: निजी
1075       by: द्वारा
1076       in: मा
1077       map: नक्सा
1078     index:
1079       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
1080       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
1081       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
1082       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
1083     delete:
1084       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
1085     make_public:
1086       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
1087   oauth_clients:
1088     edit:
1089       submit: सम्पादन
1090     show:
1091       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1092       allow_write_gpx: GPS Trace हरू अपलोड गर्ने
1093       allow_write_notes: टिपोटहरू सम्पादन गर्नुहोस्।
1094     form:
1095       name: नाम
1096       required: आवश्यक पर्दछ
1097   users:
1098     login:
1099       title: प्रवेश
1100       heading: प्रवेश
1101       password: 'पासवर्ड:'
1102       login_button: प्रवेश
1103       no account: खाता छैन?
1104       auth_providers:
1105         wikipedia:
1106           title: विकिपिडियाले लग इन गर्नुहोस्
1107           alt: विकिपिडिया खाताद्वारा लगइन गर्नुहोस्
1108     logout:
1109       title: लगआउट
1110       logout_button: लग आउट
1111     lost_password:
1112       title: पासवर्ड बिर्सियो
1113       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
1114       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1115       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1116     reset_password:
1117       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1118       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
1119       password: 'पासवर्ड:'
1120       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
1121       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
1122       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
1123     new:
1124       title: साइन अप
1125       about:
1126         header: खुल्ला र सम्पादन गर्न मिल्ने
1127       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1128       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
1129       display name: 'देखाउने नाम:'
1130       password: 'पासवर्ड:'
1131       confirm password: 'पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्:'
1132       continue: साइन अप
1133     terms:
1134       consider_pd_why: यो के हो ?
1135       agree: सहमत
1136       decline: असहमत
1137       legale_names:
1138         france: फ्रान्स
1139         italy: इटाली
1140     no_such_user:
1141       deleted: मेटाइयो
1142     show:
1143       my diary: मेरो डायरी
1144       new diary entry: नयाँ दैनिकी प्रविष्टी
1145       my edits: मेरा सम्पादनहरू
1146       my traces: मेरा ट्रेसहरू
1147       my notes: मेरा टिपोटहरू
1148       my messages: मेरा सन्देशहरू
1149       my profile: मेरो प्रोफाइल
1150       my settings: मेरो सेटिङहरू
1151       my comments: मेरा टिप्पणीहरू
1152       traces: ट्रेसहरू
1153       status: 'स्थिति:'
1154       description: वर्णन
1155       km away: '%{count}किमि टाढा'
1156       m away: '%{count} मि टाढा'
1157       comments: टिप्पणी
1158       confirm: निश्चित गर्ने
1159     popup:
1160       your location: तपाईँको स्थान
1161       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
1162       friend: साथी
1163     account:
1164       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
1165       openid:
1166         link text: यो के हो ?
1167       public editing:
1168         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
1169         enabled link text: यो के हो ?
1170         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
1171       public editing note:
1172         heading: सार्वजनिक सम्पादन
1173       contributor terms:
1174         link text: यो के हो ?
1175       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
1176       image: 'चित्र:'
1177       gravatar:
1178         link text: यो के हो ?
1179       home location: 'गृह स्थान:'
1180       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
1181       latitude: 'देशान्तर:'
1182       longitude: 'अक्षांश:'
1183       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
1184       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
1185         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
1186       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
1187     confirm:
1188       button: निश्चित गर्ने
1189     confirm_email:
1190       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
1191       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1192       button: निश्चित
1193       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
1194       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
1195     go_public:
1196       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
1197         हुनु भयो ।
1198     make_friend:
1199       button: साथीको रूपमा थप्नुहोस्
1200       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
1201       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
1202       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
1203     remove_friend:
1204       button: साथीबाट हटाउने
1205     index:
1206       title: प्रयोगकर्ताहरू
1207       heading: प्रयोगकर्ताहरू
1208   user_role:
1209     filter:
1210       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
1211       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
1212       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
1213     grant:
1214       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1215       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1216       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
1217         हुनुहुन्छ?
1218       confirm: निश्चित गर्ने
1219       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
1220         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
1221     revoke:
1222       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1223       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1224       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
1225         निश्चित हुनुहुन्छ'?
1226       confirm: निश्चित गर्ने
1227       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
1228         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
1229   user_blocks:
1230     show:
1231       created: सृजना गरिएको
1232       status: वस्तुस्थिति
1233       show: देखाउनुहोस्
1234       edit: सम्पादन
1235       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1236     block:
1237       show: देखाउनुहोस्
1238       edit: सम्पादन
1239     blocks:
1240       creator_name: सर्जक
1241       status: वस्तुस्थिति
1242       showing_page: पृष्ठ %{page}
1243       next: अर्को »
1244       previous: « अघिल्लो
1245   notes:
1246     entry:
1247       comment: टिप्पणी
1248     mine:
1249       id: आईडी
1250       creator: सर्जक
1251       description: वर्णन
1252   javascripts:
1253     close: बन्द गर्नुहोस्
1254     share:
1255       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1256       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1257       image: छवि
1258       long_link: लिङ्क
1259       embed: एचटीएमएल
1260       format: 'ढाँचा:'
1261       download: डाउनलोड
1262       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1263     map:
1264       zoom:
1265         in: ठुलो पार्नुहोस
1266         out: सानो पार्नुहोस
1267       base:
1268         standard: मानक
1269       layers:
1270         header: म्याप लेयरहरू
1271         notes: म्याप टिप्पणीहरू
1272     changesets:
1273       show:
1274         comment: टिप्पणी
1275         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1276         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1277         hide_comment: लुकाउ
1278     notes:
1279       show:
1280         hide: लुकाउनुहोस्
1281         comment: टिप्पणी
1282     directions:
1283       time: समय
1284     query:
1285       node: नोड
1286       way: बाटो
1287       relation: रिलेशन
1288   redactions:
1289     edit:
1290       description: वर्णन
1291     new:
1292       description: वर्णन
1293     show:
1294       description: विवरण
1295       user: 'सर्जक:'
1296       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1297 ...