]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
62d5b9372080497de129e4d3ed8ff844e0ff311e
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138     node:
139       title: 'Јазол: %{name}'
140       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
141     way:
142       title: 'Пат: %{name}'
143       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
144       nodes: Јазли
145       also_part_of:
146         one: дел од патот %{related_ways}
147         other: дел од патиштата %{related_ways}
148     relation:
149       title: 'Однос: %{name}'
150       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
151       members: Членови
152     relation_member:
153       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
154       type:
155         node: Јазол
156         way: Пат
157         relation: Однос
158     containing_relation:
159       entry: Однос %{relation_name}
160       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
161     not_found:
162       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
163       type:
164         node: јазол
165         way: пат
166         relation: однос
167         changeset: измени
168         note: белешка
169     timeout:
170       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
171       type:
172         node: јазол
173         way: пат
174         relation: однос
175         changeset: менувач
176         note: белешка
177     redacted:
178       redaction: Редакција %{id}
179       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
180         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
181       type:
182         node: јазол
183         way: пат
184         relation: однос
185     start_rjs:
186       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави
187         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loading: Вчитувам...
190     tag_details:
191       tags: Ознаки
192       wiki_link:
193         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
194         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
195       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
196       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
197       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
198     note:
199       title: 'Белешка: %{id}'
200       new_note: Нова белешка
201       description: Опис
202       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
203       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
204       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
205       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
206       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
207       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
209         %{when}</abbr>
210       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
211       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
212       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
214         %{when}</abbr>
215       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
216     query:
217       title: Пребарување на особености
218       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете особеностите во близина.
219       nearby: Особености во близина
220       enclosing: Обиколни особености
221   changeset:
222     changeset_paging_nav:
223       showing_page: Страница %{page}
224       next: Следно »
225       previous: « Претходно
226     changeset:
227       anonymous: Анонимен
228       no_edits: (нема уредувања)
229       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
230     changesets:
231       id: Назнака
232       saved_at: Зачувано во
233       user: Корисник
234       comment: Коментар
235       area: Површина
236     list:
237       title: Измени
238       title_user: Измени на %{user}
239       title_friend: Измени на ваши пријатели
240       title_nearby: Измени од соседни корисници
241       empty: Не пронајдов збирови од промени.
242       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
243       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
244       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
245       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
246       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
247       load_more: Вчитај уште
248     timeout:
249       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
250         да се преземе.
251     rss:
252       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
253       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
254       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
255       commented_at_html: Подновено пред %{when}
256       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
257       full: Целосен разговор
258   diary_entry:
259     new:
260       title: Нова дневничка ставка
261       publish_button: Објави
262     list:
263       title: Дневници на корисници
264       title_friends: Дневници на пријателите
265       title_nearby: Дневници на соседните корисници
266       user_title: Дневник на %{user}
267       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
268       new: 'Нов дневнички запис:'
269       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
270       no_entries: Нема дневнички ставки
271       recent_entries: Скорешни дневнички записи
272       older_entries: Постари ставки
273       newer_entries: Понови ставки
274     edit:
275       title: Уреди дневничка ставка
276       subject: 'Наслов:'
277       body: 'Содржина:'
278       language: 'Јазик:'
279       location: 'Местоположба:'
280       latitude: Геог. ширина
281       longitude: Геог. должина
282       use_map_link: покажи на карта
283       save_button: Зачувај
284       marker_text: Место на дневничкиот запис
285     view:
286       title: Дневникот на %{user} | %{title}
287       user_title: дневник на %{user}
288       leave_a_comment: Пиши коментар
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
290       login: Најава
291       save_button: Зачувај
292     no_such_entry:
293       title: Нема таква дневничка ставка
294       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
295       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
296         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
297     diary_entry:
298       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
299       comment_link: Коментирај на оваа ставка
300       reply_link: Одговори на оваа ставка
301       comment_count:
302         one: '%{count} коментар'
303         zero: Нема коментари
304         other: '%{count} коментари'
305       edit_link: Уреди ја оваа ставка
306       hide_link: Скриј ја ставкава
307       confirm: Потврди
308     diary_comment:
309       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
310       hide_link: Скриј го коментаров
311       confirm: Потврди
312     location:
313       location: 'Местоположба:'
314       view: Преглед
315       edit: Уреди
316     feed:
317       user:
318         title: Дневнички ставки на %{user}
319         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
320       language:
321         title: Дневнички ставки на %{language_name}
322         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
323           %{language_name}
324       all:
325         title: Дневнички ставки
326         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
327     comments:
328       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
329       post: Објава
330       when: Кога
331       comment: Коментар
332       ago: пред %{ago}
333       newer_comments: Понови коментари
334       older_comments: Постари коментари
335   export:
336     title: Извези
337     start:
338       area_to_export: Простор за извоз
339       manually_select: Рачно изберете друга површина
340       format_to_export: Формат за извоз
341       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
342       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
343       embeddable_html: HTML-код за вметнување
344       licence: Лиценца
345       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
346         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
347         Commons Open Database License).
348       too_large:
349         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
350           извори:'
351         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
352           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
353           извори за крупно преземање:'
354         planet:
355           title: Планетата на OSM
356           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
357         overpass:
358           title: Извршник „Надвозник“
359           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
360         geofabrik:
361           title: Преземања на Geofabrik
362           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
363             градови
364         metro:
365           title: Метроизвадоци
366           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
367         other:
368           title: Други извори
369           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
370       options: Нагодувања
371       format: Формат
372       scale: Размер
373       max: макс.
374       image_size: Големина на сликата
375       zoom: Приближи
376       add_marker: Додај бележник на картата
377       latitude: Г.Ш.
378       longitude: Г.Д.
379       output: Излезни податоци
380       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
381       export_button: Извези
382   geocoder:
383     search:
384       title:
385         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
386         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
387         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
388           Postcode</a>
389         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
391           Nominatim</a>
392         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
394           Nominatim</a>
395         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396     search_osm_nominatim:
397       prefix:
398         aerialway:
399           cable_car: Кабелски трамвај
400           chair_lift: Клупна жичница
401           drag_lift: Влечна жичница
402           gondola: Кабинска жичница
403           station: Гондолска станица
404         aeroway:
405           aerodrome: Аеродром
406           apron: Рампа
407           gate: Порта
408           helipad: Хелиодром
409           runway: Писта
410           taxiway: Рулажна патека
411           terminal: Терминал
412         amenity:
413           animal_shelter: Засолниште за животни
414           arts_centre: Дом на уметноста
415           atm: Банкомат
416           bank: Банка
417           bar: Бар
418           bbq: Скара
419           bench: Клупа
420           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
421           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
422           biergarten: Пивска градина
423           boat_rental: Изнајмување пловила
424           brothel: Бордел
425           bureau_de_change: Менувачница
426           bus_station: Автобуска станица
427           cafe: Кафуле
428           car_rental: Изнајмување автомобил
429           car_sharing: Заедничко патување
430           car_wash: Автоперална
431           casino: Казино
432           charging_station: Напојна станица
433           childcare: Претшколска установа
434           cinema: Кино
435           clinic: Клиника
436           clock: Часовник
437           college: Колеџ
438           community_centre: Центар на заедница
439           courthouse: Суд
440           crematorium: Крематориум
441           dentist: Забар
442           doctors: Доктори
443           dormitory: Студентски дом
444           drinking_water: Пивка вода
445           driving_school: Автошкола
446           embassy: Амбасада
447           emergency_phone: Итен телефон
448           fast_food: Брза храна
449           ferry_terminal: Траектска станица
450           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
451           fire_station: Пожарна
452           food_court: Штандови за брза храна
453           fountain: Фонтана
454           fuel: Гориво
455           gambling: Коцкање
456           grave_yard: Гробишта
457           gym: Фитнес/вежбалница
458           health_centre: Здравствен центар
459           hospital: Болница
460           hunting_stand: Ловечка кула
461           ice_cream: Сладолед
462           kindergarten: Градинка
463           library: Библиотека
464           market: Пазар
465           marketplace: Пазариште
466           monastery: Манастир
467           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
468           nightclub: Ноќен клуб
469           nursery: Јасли
470           nursing_home: Старечки дом
471           office: Канцеларија
472           parking: Паркиралиште
473           parking_entrance: Влез во паркиралиште
474           pharmacy: Аптека
475           place_of_worship: Верски објект
476           police: Полиција
477           post_box: Поштенско сандаче
478           post_office: Пошта
479           preschool: Претшколска установа
480           prison: Затвор
481           pub: Пивница
482           public_building: Јавен објект
483           reception_area: Рецепција
484           recycling: Рециклирање
485           restaurant: Ресторан
486           retirement_home: Старечки дом
487           sauna: Сауна
488           school: Училиште
489           shelter: Засолниште
490           shop: Продавница
491           shower: Туш
492           social_centre: Социјален центар
493           social_club: Друштвен клуб
494           social_facility: Општествена постројка
495           studio: Студио
496           swimming_pool: Базен
497           taxi: Такси
498           telephone: Телефонска говорница
499           theatre: Театар
500           toilets: Тоалет
501           townhall: Градски дом
502           university: Универзитет
503           vending_machine: Вендинг-машина
504           veterinary: Ветеринарна клиника
505           village_hall: Месна заедница
506           waste_basket: Корпа за отпадоци
507           waste_disposal: Депонија
508           youth_centre: Младински центар
509         boundary:
510           administrative: Административна граница
511           census: Пописна граница
512           national_park: Национален парк
513           protected_area: Заштитено подрачје
514         bridge:
515           aqueduct: Аквадукт
516           suspension: Висечки мост
517           swing: Вртечки мост
518           viaduct: Вијадукт
519           "yes": Мост
520         building:
521           "yes": Градба
522         craft:
523           brewery: Пиварница
524           carpenter: Столар
525           electrician: Електричар
526           gardener: Градинар
527           painter: Сликар
528           photographer: Фотограф
529           plumber: Водоводџија
530           shoemaker: Чевлар
531           tailor: Кројач
532           "yes": Занаетчиски дуќан
533         emergency:
534           ambulance_station: Итна помош
535           defibrillator: Дефибрилатор
536           landing_site: Место за итно слетување
537           phone: Итен телефон
538         highway:
539           abandoned: Напуштен автопат
540           bridleway: Коњски пат
541           bus_guideway: Автобуски шини
542           bus_stop: Автобуска постојка
543           construction: Автопат во изградба
544           cycleway: Велосипедска патека
545           elevator: Лифт
546           emergency_access_point: Прва помош
547           footway: Тротоар
548           ford: Брод
549           living_street: Маалска улица
550           milestone: Милјоказ
551           motorway: Автопат
552           motorway_junction: Клучка
553           motorway_link: Приклучен пат
554           path: Патека
555           pedestrian: Пешачка патека
556           platform: Платформа
557           primary: Главен пат
558           primary_link: Главен пат
559           proposed: Предложен пат
560           raceway: Тркачка патека
561           residential: Станбена улица
562           rest_area: Одмориште
563           road: Пат
564           secondary: Спореден пат
565           secondary_link: Спореден пат
566           service: Помошен пат
567           services: Крајпатен сервис
568           speed_camera: Брзиноловец
569           steps: Скалила
570           street_lamp: Улична светилка
571           tertiary: Третостепен пат
572           tertiary_link: Третостепен пат
573           track: Полски пат
574           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
575           trail: Патека
576           trunk: Магистрала
577           trunk_link: Магистрала
578           unclassified: Некласификуван пат
579           unsurfaced: Неасфалтиран пат
580           "yes": Пат
581         historic:
582           archaeological_site: Археолошки локалитет
583           battlefield: Бојно поле
584           boundary_stone: Граничен камен
585           building: Историска градба
586           bunker: Бункер
587           castle: Замок
588           church: Црква
589           city_gate: Градска порта
590           citywalls: Градски ѕидини
591           fort: Утврдување
592           heritage: Културно наследство
593           house: Куќа
594           icon: Икона
595           manor: Велепоседнички дом
596           memorial: Споменик
597           mine: Рудник
598           monument: Споменик
599           roman_road: Римски пат
600           ruins: Рушевини
601           stone: Камен
602           tomb: Гроб
603           tower: Кула
604           wayside_cross: Крајпатен крст
605           wayside_shrine: Параклис
606           wreck: Бродолом
607         junction:
608           "yes": Раскрсница
609         landuse:
610           allotments: Парцели
611           basin: Котлина
612           brownfield: Угар
613           cemetery: Гробишта
614           commercial: Комерцијално подрачје
615           conservation: Заштитено земјиште
616           construction: Градилиште
617           farm: Фарма
618           farmland: Обработливо земјиште
619           farmyard: Земјоделски двор
620           forest: Шума
621           garages: Гаража
622           grass: Трева
623           greenfield: Неискористено земјиште
624           industrial: Индустриско подрачје
625           landfill: Депонија
626           meadow: Ливада
627           military: Воено подрачје
628           mine: Рудник
629           orchard: Овоштарник
630           quarry: Каменолом
631           railway: Железница
632           recreation_ground: Рекреативен терен
633           reservoir: Резервоар
634           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
635           residential: Станбено подрачје
636           retail: Дуќани
637           road: Патно подрачје
638           village_green: Селско зеленило
639           vineyard: Лозници
640           "yes": Употреба на земјиште
641         leisure:
642           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
643           bird_hide: Набљудувалиште за птици
644           club: Клуб
645           common: Општествена земја
646           dog_park: Парк за кучиња
647           fishing: Рибарење
648           fitness_centre: Центар за фитнес
649           fitness_station: Технички преглед
650           garden: Градина
651           golf_course: Голф-терен
652           horse_riding: Јавање
653           ice_rink: Лизгалиште
654           marina: Марина
655           miniature_golf: Миниголф
656           nature_reserve: Природен резерват
657           park: Парк
658           pitch: Спортски терен
659           playground: Детско игралиште
660           recreation_ground: Разонодно место
661           resort: Одморалиште
662           sauna: Сауна
663           slipway: Испуст
664           sports_centre: Спортски центар
665           stadium: Стадион
666           swimming_pool: Базен
667           track: Спортска патека
668           water_park: Аквапарк
669           "yes": Разонода
670         man_made:
671           lighthouse: Светилник
672           pipeline: Цевковод
673           tower: Кула
674           works: Фабрика
675           "yes": Вештачки
676         military:
677           airfield: Воено слетувалиште
678           barracks: Касарна
679           bunker: Бункер
680         mountain_pass:
681           "yes": Планински превој
682         natural:
683           bay: Залив
684           beach: Плажа
685           cape: ‘Рт
686           cave_entrance: Влез во пештера
687           cliff: Гребен
688           crater: Кратер
689           dune: Дина
690           fell: Фел
691           fjord: Фјорд
692           forest: Шума
693           geyser: Гејзер
694           glacier: Ледник
695           grassland: Полјана
696           heath: Голет
697           hill: Рид
698           island: Остров
699           land: Земја
700           marsh: Бара
701           moor: Пустара
702           mud: Кал
703           peak: Врв
704           point: Точка
705           reef: Гребен
706           ridge: Срт
707           rock: Карпа
708           saddle: Седло
709           sand: Песок
710           scree: Сип
711           scrub: Честак
712           spring: Извор
713           stone: Камен
714           strait: Проток
715           tree: Дрво
716           valley: Долина
717           volcano: Вулкан
718           water: Вода
719           wetland: Мочуриште
720           wood: Шума
721         office:
722           accountant: Сметководител
723           administrative: Управа
724           architect: Архитект
725           company: Фирма
726           employment_agency: Агенција за вработување
727           estate_agent: Агенција за недвижности
728           government: Владина служба
729           insurance: Служба за осигурување
730           lawyer: Адвокат
731           ngo: НВО-канцеларија
732           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
733           travel_agent: Туристичка агенција
734           "yes": Канцеларија
735         place:
736           allotments: Парцели
737           block: Блок
738           airport: Аеродром
739           city: Град
740           country: Земја
741           county: Округ
742           farm: Фарма
743           hamlet: Селце
744           house: Куќа
745           houses: Куќи
746           island: Остров
747           islet: Островче
748           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
749           locality: Месност
750           moor: Пустара
751           municipality: Општина
752           neighbourhood: Соседство
753           postcode: Поштенски број
754           region: Област
755           sea: Море
756           state: Покраина
757           subdivision: Админ. подрачје
758           suburb: Населба
759           town: Град
760           unincorporated_area: Нездружено подрачје
761           village: Село
762           "yes": Место
763         railway:
764           abandoned: Напуштена железничка линија
765           construction: Железничка линија во изградба
766           disused: Напуштена железничка линија
767           disused_station: Напуштена железничка станица
768           funicular: Жичена железница
769           halt: Железничка постојка
770           historic_station: Историска железничка станица
771           junction: Железнички јазол
772           level_crossing: Надвозник
773           light_rail: Лека железница
774           miniature: Минијатурна железница
775           monorail: Едношинска линија
776           narrow_gauge: Теснолинејка
777           platform: Железнички перон
778           preserved: Зачувана железничка линија
779           proposed: Предложена железница
780           spur: Железнички огранок
781           station: Железничка станица
782           stop: Железничка постојка
783           subway: Метро
784           subway_entrance: Влез во метро
785           switch: Железнички пунктови
786           tram: Трамвајска линија
787           tram_stop: Трамвајска постојка
788         shop:
789           alcohol: Алкохол на црно
790           antiques: Старинарница
791           art: Уметнички дуќан
792           bakery: Пекара
793           beauty: Козметика
794           beverages: Пијалоци
795           bicycle: Продавница за велосипеди
796           books: Книжарница
797           boutique: Бутик
798           butcher: Месарница
799           car: Автосалон
800           car_parts: Автоделови
801           car_repair: Автосервис
802           carpet: Дуќан за теписи
803           charity: Добротворна продавница
804           chemist: Аптека
805           clothes: Дуќан за облека
806           computer: Продавница за сметачи
807           confectionery: Слаткарница
808           convenience: Бакалница
809           copyshop: Фотокопир
810           cosmetics: Козметика
811           deli: Гастрономски дуќан
812           department_store: Стоковна куќа
813           discount: Распродажен дуќан
814           doityourself: Направи-сам
815           dry_cleaning: Хемиско чистење
816           electronics: Електронска опрема
817           estate_agent: Недвижности
818           farm: Земјоделска продавница
819           fashion: Бутик
820           fish: Рибарница
821           florist: Цвеќара
822           food: Продавница за храна
823           funeral_directors: Погребална служба
824           furniture: Мебел
825           gallery: Галерија
826           garden_centre: Градинарски центар
827           general: Колонијал
828           gift: Дуќан за подароци
829           greengrocer: Пиљара
830           grocery: Бакалница
831           hairdresser: Фризер
832           hardware: Алат и опрема
833           hifi: Аудиосистеми
834           insurance: Осигурително
835           jewelry: Јувелир
836           kiosk: Трафика
837           laundry: Пералница
838           mall: Трговски центар
839           market: Пазар
840           mobile_phone: Мобиларница
841           motorcycle: Моторцикли
842           music: Музички дуќан
843           newsagent: Весникара
844           optician: Оптичар
845           organic: Здрава храна
846           outdoor: Продавница на отворено
847           pet: Домашни миленици
848           pharmacy: Аптека
849           photo: Фотографски дуќан
850           salon: Салон
851           second_hand: Половна роба
852           shoes: Обувки
853           shopping_centre: Трговски центар
854           sports: Спортски дуќан
855           stationery: Прибор и репроматеријали
856           supermarket: Супермаркет
857           tailor: Кројач
858           toys: Продавница за играчки
859           travel_agency: Туристичка агенција
860           video: Видеотека
861           wine: Алкохолни пијалоци
862           "yes": Дуќан
863         tourism:
864           alpine_hut: Планинска куќарка
865           apartment: Стан
866           artwork: Уметничко дело
867           attraction: Атракција
868           bed_and_breakfast: Полупансион
869           cabin: Колиба
870           camp_site: Камп
871           caravan_site: Автокамп
872           chalet: Брвнара
873           gallery: Галерија
874           guest_house: Пансион
875           hostel: Хостел
876           hotel: Хотел
877           information: Информации
878           motel: Мотел
879           museum: Музеј
880           picnic_site: Излетничко место
881           theme_park: Забавен парк
882           viewpoint: Видиковец
883           zoo: Зоолошка
884         tunnel:
885           culvert: Пропусен канал
886           "yes": Тунел
887         waterway:
888           artificial: Вештачки воден пат
889           boatyard: Чамцоградилиште
890           canal: Канал
891           dam: Брана
892           derelict_canal: Запуштен канал
893           ditch: Канач
894           dock: Док
895           drain: Одвод
896           lock: Преводница
897           lock_gate: Преводничка врата
898           mooring: Сидриште
899           rapids: Брзак
900           river: Река
901           stream: Поток
902           wadi: Вади
903           waterfall: Водопад
904           weir: Јаз
905           "yes": Воден пат
906       admin_levels:
907         level2: Државна граница
908         level4: Покраинска граница
909         level5: Регионална граница
910         level6: Окружна граница
911         level8: Градска граница
912         level9: Селска граница
913         level10: Населбена граница
914     description:
915       title:
916         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
917           Nominatim</a>
918         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
919       types:
920         cities: Градови
921         towns: Гратчиња
922         places: Места
923     results:
924       no_results: Не пронајдов ништо
925       more_results: Повеќе резултати
926   layouts:
927     logo:
928       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
929     home: Оди на матичната местоположба
930     logout: Одјава
931     log_in: најави ме
932     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
933     sign_up: Регистрација
934     start_mapping: Почнете да ги работите картите
935     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
936     edit: Уреди
937     history: Историја
938     export: Извези
939     data: Податоци
940     export_data: Извези податоци
941     gps_traces: ГПС-траги
942     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
943     user_diaries: Кориснички дневници
944     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
945     edit_with: Уреди со %{editor}
946     tag_line: Слободна вики-карта на светот
947     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
948     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
949       за слободна употреба под отворена лиценца.
950     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
951     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и
952       други %{partners}.
953     partners_ucl: VR-центарот на UCL
954     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
955     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
956     partners_partners: партнери
957     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
958     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
959       работиме на неопходни одржувања.
960     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
961       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
962     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
963       опрема.
964     help: Помош
965     about: За нас
966     copyright: Авторски права
967     community: Заедница
968     community_blogs: Блогови на заедницата
969     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
970     foundation: Фондација
971     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
972     make_a_donation:
973       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
974       text: Дарувајте
975     learn_more: Дознајте повеќе
976     more: Повеќе
977   license_page:
978     foreign:
979       title: За овој превод
980       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
981         предност има англиската страница
982       english_link: англискиот оригинал
983     native:
984       title: За страницава
985       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
986         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
987         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
988       native_link: македонската верзија
989       mapping_link: почнете да ги работите картите
990     legal_babble:
991       title_html: Авторски права и лиценца
992       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
993         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
994         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"http://osmfoundation.org/\">фондацијата
995         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
996       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
997         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
998         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
999         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1000         <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1001       intro_3_html: |-
1002         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1003         се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1004       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1005       credit_1_html: |-
1006         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1007         OpenStreetMap &rdquo;.
1008       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1009         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1010         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1011         на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1012         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1013         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1014         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1015         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1016         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1017         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1018       credit_3_html: |-
1019         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1020         На пример:
1021       attribution_example:
1022         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1023         title: Пример за наведување
1024       more_title_html: Повеќе информации
1025       more_1_html: |-
1026         Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a
1027         href="http://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница на OSMF</a> и <a
1028         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Правните ЧПП</a> на заедницата.
1029       more_2_html: |-
1030         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1031         бесплатни извршници (API) за карти на трети програмери.
1032         Погледајте ги <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">правилата за употреба на извршникот</a>,
1033         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">правилата за употреба на полињата</a>
1034         и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Nominatim</a>.
1035       contributors_title_html: Нашите учесници
1036       contributors_intro_html: |-
1037         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1038         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1039         и други извори, меѓу кои се:
1040       contributors_at_html: |-
1041         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1042         <a href="http://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1043         <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1044         <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1045         Покраина Тирол (под <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1046       contributors_ca_html: |-
1047         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1048         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1049         Статистичка служба на Канада).
1050       contributors_fi_html: |-
1051         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1052         <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI</a>.
1053       contributors_fr_html: |-
1054         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1055         Генералната даночна управа.
1056       contributors_nl_html: |-
1057         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1058         (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1059       contributors_nz_html: |-
1060         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1061         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1062       contributors_si_html: |-
1063         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1064         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1065         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1066         (јавни информации од Словенија).
1067       contributors_za_html: |-
1068         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1069         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1070         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1071       contributors_gb_html: |-
1072         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1073         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1074         права на базата 2010-12.
1075       contributors_footer_1_html: |-
1076         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1077         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1078         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1079       contributors_footer_2_html: |-
1080         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1081         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1082         дека прифаќа било каква одговорност.
1083       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1084       infringement_1_html: |-
1085         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1086         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1087         изрична дозвола од имателите на тие права.
1088       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1089         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1090         href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1091         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1092         наменска страница</a>."
1093       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1094       trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1095         на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
1096         во врска со употребата на знаците, пишете ѝ на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">Работната
1097         група за лиценци</a>.
1098   welcome_page:
1099     title: Добре дојдовте!
1100     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1101       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1102       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1103     whats_on_the_map:
1104       title: Што има на картата
1105       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1106         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1107         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1108       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1109         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1110         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1111         освен ако немате посебна дозвола.
1112     basic_terms:
1113       title: Основни картографски поими
1114       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1115       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1116         за уредување на карти.
1117       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1118         или дрво.
1119       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1120         или објект (здание).
1121       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1122         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1123     rules:
1124       title: Правила!
1125       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1126         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1127         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1128         \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1129         и \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1130         уредувања</a>."
1131     questions:
1132       title: Имате прашања?
1133       paragraph_1_html: |-
1134         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1135         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1136         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1137     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1138     add_a_note:
1139       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1140       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1141         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1142       paragraph_2_html: |-
1143         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1144         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1145   fixthemap:
1146     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1147     how_to_help:
1148       title: Како да помогнете
1149       join_the_community:
1150         title: Приклучете се во заедницата
1151         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1152           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1153           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1154       add_a_note:
1155         instructions_html: |-
1156           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1157           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1158     other_concerns:
1159       title: Други проблеми
1160       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1161         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1162         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1163         група на OSMF</a>."
1164   help_page:
1165     title: Помош
1166     introduction: |-
1167       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1168       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1169     welcome:
1170       url: /welcome
1171       title: Добре дојдовте на OSM
1172       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1173     beginners_guide:
1174       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1175       title: Почетен курс
1176       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1177     help:
1178       url: https://help.openstreetmap.org/
1179       title: help.openstreetmap.org
1180       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1181         и одговори на OSM.
1182     mailing_lists:
1183       title: Поштенски списоци
1184       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1185         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1186     forums:
1187       title: Форуми
1188       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1189     irc:
1190       title: IRC
1191       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1192     switch2osm:
1193       title: Преод на OSM
1194       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1195         OpenStreetMap и други услуги.
1196     wiki:
1197       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1198       title: wiki.openstreetmap.org
1199       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1200   about_page:
1201     next: Следно
1202     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1203     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1204       мобилни прилози и сметачки уреди'
1205     lede_text: |-
1206       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1207       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1208     local_knowledge_title: Месни сознанија
1209     local_knowledge_html: |-
1210       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1211       воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1212       со цел да се провери исправноста
1213       и актуелноста на OSM.
1214     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1215     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1216       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1217       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1218       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1219       ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1220       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1221       OSM</a> website."
1222     open_data_title: Отворени податоци
1223     open_data_html: |-
1224       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1225       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1226       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1227     legal_title: Правни работи
1228     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1229       href='http://osmfoundation.org/'>Фондацијата OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво име
1230       на заедницата.\n<br> \nВе молиме <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1231       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1232       други правни прашања и проблеми."
1233     partners_title: Партнери
1234   notifier:
1235     diary_comment_notification:
1236       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка'
1237       hi: Здраво %{to_user},
1238       header: '%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap
1239         со насловот %{subject}:'
1240       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1241         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1242     message_notification:
1243       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1244       hi: Здраво %{to_user},
1245       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1246       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1247         на %{replyurl}
1248     friend_notification:
1249       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1250       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1251       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1252       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1253     gpx_notification:
1254       greeting: Здраво,
1255       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1256       with_description: со описот
1257       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1258       and_no_tags: и без ознаки.
1259       failure:
1260         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1261         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1262         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1263           како да
1264         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1265         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1266       success:
1267         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1268         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1269           точки.
1270     signup_confirm:
1271       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1272       greeting: Здраво!
1273       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1274       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1275         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1276       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1277         да почнете со уредување.
1278     email_confirm:
1279       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1280     email_confirm_plain:
1281       greeting: Здраво,
1282       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1283         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1284       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1285         измената.
1286     email_confirm_html:
1287       greeting: Здраво,
1288       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1289         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1290       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1291     lost_password:
1292       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1293     lost_password_plain:
1294       greeting: Здраво,
1295       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1296         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1297       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1298         лозинката.
1299     lost_password_html:
1300       greeting: Здраво,
1301       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1302         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1303       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1304         промените лозинката.
1305     note_comment_notification:
1306       anonymous: Анонимен корисник
1307       greeting: Здраво,
1308       commented:
1309         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1310         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1311           интересира'
1312         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1313           близу %{place}.'
1314         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1315           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1316       closed:
1317         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1318         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1319         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1320         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1321           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1322       reopened:
1323         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1324         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1325         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1326           на каритте близу %{place}.'
1327         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1328           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1329       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1330     changeset_comment_notification:
1331       greeting: Здраво,
1332       commented:
1333         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1334         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1335           интересира'
1336         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1337           во %{time}'
1338         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1339           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1340         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1341         partial_changeset_without_comment: без коментар
1342       details: Поподробно за промената на %{url}.
1343   message:
1344     inbox:
1345       title: Примени
1346       my_inbox: Моето сандаче
1347       outbox: за праќање
1348       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1349       new_messages:
1350         one: '%{count} нова порака'
1351         other: '%{count} нови пораки'
1352       old_messages:
1353         one: '%{count} стара порака'
1354         other: '%{count} стари пораки'
1355       from: Од
1356       subject: Наслов
1357       date: Датум
1358       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1359       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1360     message_summary:
1361       unread_button: Означи како непрочитано
1362       read_button: Означи како прочитано
1363       reply_button: Одговори
1364       delete_button: Избриши
1365     new:
1366       title: Испрати ја пораката
1367       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1368       subject: Наслов
1369       body: Содржина
1370       send_button: Испрати
1371       back_to_inbox: Назад во примени
1372       message_sent: Пораката е испратена
1373       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1374         за да можете да праќате други.
1375     no_such_message:
1376       title: Нема таква порака
1377       heading: Нема таква порака
1378       body: За жал, нема порака со тој id.
1379     outbox:
1380       title: За праќање
1381       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1382       inbox: примени пораки
1383       outbox: за праќање
1384       messages:
1385         one: Имате %{count} испратена порака
1386         other: Имате %{count} испратени пораки
1387       to: До
1388       subject: Наслов
1389       date: Датум
1390       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1391         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1392       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1393     reply:
1394       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1395         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1396         име за да одговорите.
1397     read:
1398       title: Прочитај ја пораката
1399       from: Од
1400       subject: Наслов
1401       date: Датум
1402       reply_button: Одговори
1403       unread_button: Означи како непрочитано
1404       back: Назад
1405       to: За
1406       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1407         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1408         име за да ја прочитате.
1409     sent_message_summary:
1410       delete_button: Избриши
1411     mark:
1412       as_read: Пораката е означена како прочитана
1413       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1414     delete:
1415       deleted: Пораката е избришана
1416   site:
1417     index:
1418       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1419         оневозможиле тој програм.
1420       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1421       permalink: Постојана врска
1422       shortlink: Кратка врска
1423       createnote: Додај белешка
1424       license:
1425         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1426       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1427         и дали е овозможено далечинското управување
1428     edit:
1429       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1430       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1431         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1432         %{user_page}.
1433       user_page_link: корисничка страница
1434       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1435       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1436         - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го
1437         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1438         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1439       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1440         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1441         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1442       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата
1443         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1444       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1445         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1446       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1447       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1448         без кои оваа можност не може да работи.
1449     sidebar:
1450       search_results: Исход од пребарувањето
1451       close: Затвори
1452     search:
1453       search: Пребарај
1454       get_directions: Дај насоки
1455       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1456       from: Од
1457       to: До
1458       where_am_i: Каде сум?
1459       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1460     key:
1461       table:
1462         entry:
1463           motorway: Автопат
1464           main_road: Главен пат
1465           trunk: Главна сообраќајна артерија
1466           primary: Главен пат
1467           secondary: Спореден пат
1468           unclassified: Некласификуван пат
1469           track: Патека
1470           bridleway: Пешачко-влечен пат
1471           cycleway: Велосипедска патека
1472           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1473           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1474           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1475           footway: Пешачка патека
1476           rail: Железница
1477           subway: Метро
1478           tram:
1479           - Лека железница
1480           - трамвај
1481           cable:
1482           - Клупна жичница
1483           - клупна жичница
1484           runway:
1485           - Аеродромска писта
1486           - рулажна патека
1487           apron:
1488           - Аеродромска платформа
1489           - терминал
1490           admin: Административна граница
1491           forest: Шума
1492           wood: Шумичка
1493           golf: Голф-терен
1494           park: Парк
1495           resident: Станбено подрачје
1496           common:
1497           - Општествена земја
1498           - ливада
1499           retail: Трговско подрачје
1500           industrial: Индустриско подрачје
1501           commercial: Комерцијално подрачје
1502           heathland: Голиште
1503           lake:
1504           - Езеро
1505           - резервоар
1506           farm: Фарма
1507           brownfield: Запуштено подрачје
1508           cemetery: Гробишта
1509           allotments: Парцели
1510           pitch: Спортски терен
1511           centre: Спортски центар
1512           reserve: Природен резерват
1513           military: Воено подрачје
1514           school:
1515           - Училиште
1516           - универзитет
1517           building: Значајно здание
1518           station: Железничка станица
1519           summit:
1520           - Врв
1521           - врв
1522           tunnel: Испрекината линија = тунел
1523           bridge: Црна линија = мост
1524           private: Доверлив пристап
1525           destination: Пристап до одредницата
1526           construction: Патишта во изградба
1527           bicycle_shop: Точкар
1528           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1529           toilets: Тоалет
1530     richtext_area:
1531       edit: Уреди
1532       preview: Преглед
1533     markdown_help:
1534       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1535       headings: Наслови
1536       heading: Наслов
1537       subheading: Поднаслов
1538       unordered: Неподреден список
1539       ordered: Подреден список
1540       first: Прва ставка
1541       second: Втора ставка
1542       link: Врска
1543       text: Текст
1544       image: Слика
1545       alt: Алтернативен текст
1546       url: URL
1547   trace:
1548     visibility:
1549       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1550       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1551         точки)
1552       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1553       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1554         подредени точки со време)
1555     create:
1556       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1557       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1558         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1559         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1560     edit:
1561       title: Ја уредувате трагата %{name}
1562       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1563       filename: 'Податотека:'
1564       download: преземи
1565       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1566       points: 'Точки:'
1567       start_coord: 'Почетна координата:'
1568       map: карта
1569       edit: уреди
1570       owner: 'Сопственик:'
1571       description: 'Опис:'
1572       tags: 'Ознаки:'
1573       tags_help: одделено со запирка
1574       save_button: Зачувај промени
1575       visibility: 'Видливост:'
1576       visibility_help: што значи ова?
1577       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1578     trace_form:
1579       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1580       description: 'Опис:'
1581       tags: 'Ознаки:'
1582       tags_help: одделено со запирка
1583       visibility: 'Видливост:'
1584       visibility_help: што значи ова?
1585       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1586       upload_button: Подигни
1587       help: Помош
1588       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1589     trace_header:
1590       upload_trace: Подигни трага
1591       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1592       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1593       traces_waiting:
1594         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1595           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1596           други корисници.
1597         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1598           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1599           во која чекаат други корисници.
1600     trace_optionals:
1601       tags: Ознаки
1602     view:
1603       title: Ја гледате трагата  %{name}
1604       heading: Ја гледате трагата %{name}
1605       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1606       filename: 'Податотека:'
1607       download: преземи
1608       uploaded: 'Подигнато во:'
1609       points: 'Точки:'
1610       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1611       map: карта
1612       edit: уреди
1613       owner: 'Сопственик:'
1614       description: 'Опис:'
1615       tags: 'Ознаки:'
1616       none: Ништо
1617       edit_track: Уреди ја трагава
1618       delete_track: Избриши ја трагава
1619       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1620       visibility: 'Видливост:'
1621     trace_paging_nav:
1622       showing_page: Страница %{page}
1623       older: Постари траги
1624       newer: Понови траги
1625     trace:
1626       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1627       count_points: '%{count} точки'
1628       ago: пред %{time_in_words_ago}
1629       more: повеќе
1630       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1631       view_map: Погледај ја картата
1632       edit: уреди
1633       edit_map: Уредување
1634       public: ЈАВНО
1635       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1636       private: ЛИЧНО
1637       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1638       by: од
1639       in: во
1640       map: карта
1641     list:
1642       public_traces: Јавни ГПС-траги
1643       your_traces: Ваши ГПС-траги
1644       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1645       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1646       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1647       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1648         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1649         викстраница</a>.
1650     delete:
1651       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1652     make_public:
1653       made_public: Трагата е објавена
1654     offline_warning:
1655       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1656     offline:
1657       heading: GPX-складиштето е исклучено
1658       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1659     georss:
1660       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1661     description:
1662       description_with_count:
1663         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1664         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1665       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1666   application:
1667     require_cookies:
1668       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1669         за да можете да продолжите,
1670     require_moderator:
1671       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1672     setup_user_auth:
1673       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1674         повеќе.
1675       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1676         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1677         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1678   oauth:
1679     oauthorize:
1680       title: Овластете пристап до вашата сметка
1681       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1682         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1683         колку што сакате.
1684       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1685       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1686       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1687       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1688       allow_write_api: ја менува картата.
1689       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1690       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1691       allow_write_notes: измена на белешки.
1692       grant_access: Дај пристап
1693     oauthorize_success:
1694       title: Барањето за овластување е дозволено
1695       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1696       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1697     oauthorize_failure:
1698       title: Барањето за овластување не успеа
1699       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1700       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1701     revoke:
1702       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1703   oauth_clients:
1704     new:
1705       title: Регистрирајте нова апликација
1706       submit: Регистрирање
1707     edit:
1708       title: Уредете ја апликацијата
1709       submit: Уреди
1710     show:
1711       title: OAuth податоци за %{app_name}
1712       key: 'Потрошувачки клуч:'
1713       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1714       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1715       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1716       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1717       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1718       edit: Измени подробности
1719       delete: Избриши клиент
1720       confirm: Дали сте сигурни?
1721       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1722       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1723       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1724       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1725       allow_write_api: ја менува картата.
1726       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1727       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1728       allow_write_notes: измена на белешки.
1729     index:
1730       title: Мои OAuth податоци
1731       my_tokens: Мои овластени апликации
1732       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1733       application: Назив на прил. програм
1734       issued_at: Издадено
1735       revoke: Поништи!
1736       my_apps: Мои клиентни апликации
1737       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1738         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1739         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1740       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1741       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1742     form:
1743       name: Име
1744       required: Се бара
1745       url: URL на главниот прилог
1746       callback_url: URL за одѕив
1747       support_url: URL поддршка
1748       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1749       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1750       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1751       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1752       allow_write_api: ја менува картата.
1753       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1754       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1755       allow_write_notes: измена на белешки.
1756     not_found:
1757       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1758     create:
1759       flash: Информациите се успешно регистрирани
1760     update:
1761       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1762     destroy:
1763       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1764   user:
1765     login:
1766       title: Најава
1767       heading: Најава
1768       email or username: Е-пошта или корисничко име
1769       password: 'Лозинка:'
1770       openid: '%{logo} OpenID:'
1771       remember: 'Запомни ме:'
1772       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1773       login_button: Најава
1774       register now: Регистрација
1775       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1776         име и лозинката:'
1777       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1778       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1779       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1780         на OpenStreetMap.
1781       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1782       no account: Немате сметка?
1783       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1784         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1785         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1786       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1787         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1788         за проблемот.
1789       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1790       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1791       auth_providers:
1792         openid:
1793           title: Најава со OpenID
1794           alt: Најава со URL за OpenID
1795         google:
1796           title: Најава со Google
1797           alt: Најава со OpenID од Google
1798         facebook:
1799           title: Најава со Facebook
1800           alt: Најава со профил на Facebook
1801         windowslive:
1802           title: Најава со Windows Live
1803           alt: Најава со сметка на Windows Live
1804         github:
1805           title: Најава со GitHub
1806           alt: Најава со сметка на GitHub
1807         yahoo:
1808           title: Најава со Yahoo
1809           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1810         wordpress:
1811           title: Најава со Wordpress
1812           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1813         aol:
1814           title: Најава со AOL
1815           alt: Најава со OpenID од AOL
1816     logout:
1817       title: Одјава
1818       heading: Одјава од OpenStreetMap
1819       logout_button: Одјава
1820     lost_password:
1821       title: Загубена лозинка
1822       heading: Ја заборавивте лозинката?
1823       email address: 'Е-пошта:'
1824       new password button: Смени лозинка
1825       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1826         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1827       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1828         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1829       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1830     reset_password:
1831       title: Смени лозинка
1832       heading: Смени лозинка за %{user}
1833       password: 'Лозинка:'
1834       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1835       reset: Смени лозинка
1836       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1837       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1838     new:
1839       title: Регистрација
1840       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1841         сметка.
1842       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1843         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1844         можен рок.
1845       about:
1846         header: Слободна и уредлива
1847         html: |-
1848           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1849           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1850       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1851         со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1852         за учесници</a>.
1853       email address: 'Е-пошта:'
1854       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1855       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1856         title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот
1857         за приватност</a>)
1858       display name: 'Име за приказ:'
1859       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1860         во прилагодувањата.
1861       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1862       password: 'Лозинка:'
1863       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1864       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1865       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1866         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1867       continue: Регистрација
1868       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1869       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1870         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1871       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1872     terms:
1873       title: Услови на учество
1874       heading: Услови на учество
1875       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1876         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1877         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1878       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1879         во јавна сопственост
1880       consider_pd_why: Што е ова?
1881       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1882       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1883         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1884       agree: Се согласувам
1885       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1886       decline: Одбиј
1887       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1888         согласете се или одбијте ги.
1889       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1890       legale_names:
1891         france: Франција
1892         italy: Италија
1893         rest_of_world: Остатокот од светот
1894     no_such_user:
1895       title: Нема таков корисник
1896       heading: Корисникот %{user} не постои.
1897       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1898         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1899       deleted: избришан
1900     view:
1901       my diary: Мојот дневник
1902       new diary entry: нова ставка во дневникот
1903       my edits: Мои уредувања
1904       my traces: Мои траги
1905       my notes: Мои белешки
1906       my messages: Мои пораки
1907       my profile: Мојот профил
1908       my settings: Мои нагодувања
1909       my comments: Мои коментари
1910       oauth settings: oauth поставки
1911       blocks on me: Добиени блокови
1912       blocks by me: Извршени болокови
1913       send message: Испрати порака
1914       diary: Дневник
1915       edits: Уредувања
1916       traces: Траги
1917       notes: Белешки на картата
1918       remove as friend: Отстрани од пријатели
1919       add as friend: Додај во пријатели
1920       mapper since: 'Картограф од:'
1921       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1922       ct status: 'Услови за учество:'
1923       ct undecided: Неодлучено
1924       ct declined: Одбиен
1925       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1926       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
1927       email address: Е-пошта
1928       created from: 'Создадено од:'
1929       status: 'Статус:'
1930       spam score: 'Оцена за спам:'
1931       description: Опис
1932       user location: Местоположба на корисникот
1933       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
1934         за да ги видите соседните корисници околу вас.
1935       settings_link_text: прилагодувања
1936       your friends: Ваши пријатели
1937       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1938       km away: '%{count} км од вас'
1939       m away: '%{count} м од вас'
1940       nearby users: Други соседни корисници
1941       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
1942         дека работат на карти.
1943       role:
1944         administrator: Овој корисник е администратор
1945         moderator: Овој корисник е модератор
1946         grant:
1947           administrator: Додели администраторски пристап
1948           moderator: Додели модераторски пристап
1949         revoke:
1950           administrator: Лиши од администраторски пристап
1951           moderator: Лиши од модераторски пристап
1952       block_history: Активни блокови
1953       moderator_history: Зададени блокови
1954       comments: Коментари
1955       create_block: Блокирај го корисников
1956       activate_user: Активирај го корисников
1957       deactivate_user: Деактивирај го корисников
1958       confirm_user: Потврди го корисников
1959       hide_user: Скриј го корисников
1960       unhide_user: Покажи го корисников
1961       delete_user: Избриши го корисников
1962       confirm: Потврди
1963       friends_changesets: измени на пријателите
1964       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1965       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1966       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1967     popup:
1968       your location: Ваша местоположба
1969       nearby mapper: Соседен картограф
1970       friend: Пријател
1971     account:
1972       title: Уреди сметка
1973       my settings: Мои прилагодувања
1974       current email address: 'Тековна е-пошта:'
1975       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
1976       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1977       external auth: 'Надворешна заверка:'
1978       openid:
1979         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1980         link text: што е ова?
1981       public editing:
1982         heading: 'Јавно уредување:'
1983         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1984         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1985         enabled link text: што е ова?
1986         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
1987           уредувања се анонимни.
1988         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1989       public editing note:
1990         heading: Јавно уредување
1991         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
1992           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
1993           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
1994           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
1995           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
1996           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
1997           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
1998           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1999       contributor terms:
2000         heading: 'Услови за учество:'
2001         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2002         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2003         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2004           и прифатите новите Услови за учество
2005         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2006           сопственост.
2007         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2008         link text: што е ова?
2009       profile description: 'Опис за профилот:'
2010       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2011       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2012       image: 'Слика:'
2013       gravatar:
2014         gravatar: Користи Gravatar
2015         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2016         link text: што е ова?
2017         disabled: Граватарот е исклучен.
2018         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2019       new image: Додај слика
2020       keep image: Задржи ја тековната слика
2021       delete image: Отстрани тековна слика
2022       replace image: Замени тековна слика
2023       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2024       home location: 'Матична местоположба:'
2025       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2026       latitude: Геог. ширина
2027       longitude: Геог. должина
2028       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2029         стиснам на картата
2030       save changes button: Зачувај ги промените
2031       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2032       return to profile: Назад кон профилот
2033       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2034         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2035       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2036     confirm:
2037       heading: Проверете си ја е-поштата
2038       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2039       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2040         да почнете со работа на картите.
2041       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2042         сметката.
2043       button: Потврди
2044       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2045       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2046       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2047       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2048         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2049     confirm_resend:
2050       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2051         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2052         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2053         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2054       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2055     confirm_email:
2056       heading: Потврди промена на е-пошта
2057       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2058         новата е-поштенска адреса.
2059       button: Потврди
2060       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2061       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2062       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2063     set_home:
2064       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2065     go_public:
2066       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2067     make_friend:
2068       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2069       button: Додај како пријател
2070       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2071       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2072       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2073     remove_friend:
2074       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2075       button: Отстрани од пријатели
2076       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2077       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2078     filter:
2079       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2080     list:
2081       title: Корисници
2082       heading: Корисници
2083       showing:
2084         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2085         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2086       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2087       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2088       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2089       hide: Скриј одбрани корисници
2090       empty: Нема најдено такви корисници
2091     suspended:
2092       title: Сметката е закочена
2093       heading: Сметката е закочена
2094       webmaster: мреж. управник
2095       body: |-
2096         <p>
2097           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2098           сомнителни активности.
2099         </p>
2100         <p>
2101           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2102           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2103         </p>
2104     auth_failure:
2105       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2106       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2107       no_authorization_code: Нема код за овластување
2108       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2109       invalid_scope: Неважечки делокруг
2110     auth_association:
2111       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2112       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2113         образецот подолу.
2114       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2115         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2116         со вашата назнака.
2117   user_role:
2118     filter:
2119       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2120         не сте администратор.
2121       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2122       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2123       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2124     grant:
2125       title: Потврди доделување на улога
2126       heading: Потврди доделување на улога
2127       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2128         `%{name}'?
2129       confirm: Потврди
2130       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2131         дали корисникот и улогата се важечки.
2132     revoke:
2133       title: Потврди лишување од улога
2134       heading: Потврди лишување од улога
2135       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2136         `%{role}' ?
2137       confirm: Потврди
2138       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2139         дали корисникот и улогата се важечки.
2140   user_block:
2141     model:
2142       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2143         блокови.
2144       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2145     not_found:
2146       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2147       back: Назад кон индексот
2148     new:
2149       title: Правење на блок за %{name}
2150       heading: Правење на блок за %{name}
2151       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2152         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2153         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2154         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2155         поими.
2156       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2157       submit: Направи блок
2158       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2159       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2160       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2161       back: Преглед на сите блокови
2162     edit:
2163       title: Уредување на блок за %{name}
2164       heading: Уредување на блок за %{name}
2165       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2166         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2167         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2168         лаички поими.
2169       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2170       submit: Поднови го блокот
2171       show: Преглед на овој блок
2172       back: Преглед на сите блокови
2173       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2174     filter:
2175       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2176       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2177     create:
2178       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2179         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2180       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2181         пред да го блокирате.
2182       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2183     update:
2184       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2185       success: Блокот е изменет.
2186     index:
2187       title: Кориснички блокови
2188       heading: Список на кориснички блокови
2189       empty: Досега сè уште нема блокови.
2190     revoke:
2191       title: Поништување на блок за %{block_on}
2192       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2193       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2194       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2195       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2196       revoke: Поништи!
2197       flash: Овој блок е поништен.
2198     period:
2199       one: еден час
2200       other: '%{count} часа'
2201     partial:
2202       show: Прикажи
2203       edit: Уреди
2204       revoke: Поништи!
2205       confirm: Дали сте сигурни?
2206       display_name: Блокиран корисник
2207       creator_name: Создавач
2208       reason: Причина за блокирање
2209       status: Статус
2210       revoker_name: 'Поништил:'
2211       not_revoked: (не се поништува)
2212       showing_page: Страница %{page}
2213       next: Следна »
2214       previous: « Претходна
2215     helper:
2216       time_future: Истекува за %{time}.
2217       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2218       time_past: Истечено пред %{time}.
2219     blocks_on:
2220       title: Блокови за %{name}
2221       heading: Список на блокови за %{name}
2222       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2223     blocks_by:
2224       title: Блокови од %{name}
2225       heading: Список на блокови од %{name}
2226       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2227     show:
2228       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2229       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2230       time_future: Уредувања во %{time}
2231       time_past: Истечено пред %{time}
2232       created: Создадено
2233       ago: пред %{time}
2234       status: Статус
2235       show: Прикажи
2236       edit: Уреди
2237       revoke: Поништи!
2238       confirm: Дали сте сигурни?
2239       reason: 'Причина за блокирање:'
2240       back: Преглед на сите блокови
2241       revoker: 'Поништувач:'
2242       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2243   note:
2244     description:
2245       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2246       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2247       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2248       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2249       closed_at_html: Решена пред %{when}
2250       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2251       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2252       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2253     rss:
2254       title: Белешки на OpenStreetMap
2255       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2256         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2257       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
2258       opened: нова белешка (кај %{place})
2259       commented: нова коментар (кај %{place})
2260       closed: затворена белешка (кај %{place})
2261       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2262     entry:
2263       comment: Коментар
2264       full: Целата белешка
2265     mine:
2266       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2267       heading: Белешки на %{user}
2268       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2269       id: Назнака
2270       creator: Создавач
2271       description: Опис
2272       created_at: Создадена
2273       last_changed: Изменета
2274       ago_html: пред %{when}
2275   javascripts:
2276     close: Затвори
2277     share:
2278       title: Сподели
2279       cancel: Откажи
2280       image: Слика
2281       link: Врска или HTML
2282       long_link: Врска
2283       short_link: Кратка врска
2284       geo_uri: ГЕО-URI
2285       embed: HTML
2286       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2287       format: 'Формат:'
2288       scale: 'Размер:'
2289       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2290       download: Преземи
2291       short_url: Кратка URL
2292       include_marker: Вклучи го бележникот
2293       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2294       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2295       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2296       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2297     embed:
2298       report_problem: Пријави проблем
2299     key:
2300       title: Легенда
2301       tooltip: Легенда
2302       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
2303     map:
2304       zoom:
2305         in: Приближи
2306         out: Оддалечи
2307       locate:
2308         title: Прик. моја местоположба
2309         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2310       base:
2311         standard: Стандардна
2312         cycle_map: Велосипедска карта
2313         transport_map: Сообраќајна карта
2314         hot: Хуманитарна
2315       layers:
2316         header: Слоеви на картата
2317         notes: Белешки на картата
2318         data: Податоци за картата
2319         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2320         title: Слоеви
2321       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2322       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2323     site:
2324       edit_tooltip: Уредување на картата
2325       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2326       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2327       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2328       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2329       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2330       queryfeature_tooltip: Пребарување на особености
2331       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на особеностите
2332     changesets:
2333       show:
2334         comment: Коментар
2335         subscribe: Претплати се
2336         unsubscribe: Отпиши ме
2337         hide_comment: скриј
2338         unhide_comment: откриј
2339     notes:
2340       new:
2341         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2342           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2343           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не
2344           внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и
2345           именици.)
2346         add: Додај белешка
2347       show:
2348         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2349           независно да се проверат.
2350         hide: Скриј
2351         resolve: Решена
2352         reactivate: Реактивирај
2353         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2354         comment: Коментирај
2355     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2356       па стиснете тука.
2357     directions:
2358       engines:
2359         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2360         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2361         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2362         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2363         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2364         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2365         mapzen_bicycle: Велосипед (Mapzen)
2366         mapzen_car: Автомобил (Mapzen)
2367         mapzen_foot: Пешки (Mapzen)
2368       directions: Насоки
2369       distance: Растојание
2370       errors:
2371         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2372         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2373       instructions:
2374         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2375         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2376         offramp_right_without_exit: На десниот исклучок, свртете на %{name}
2377         onramp_right_without_exit: Исклучете се десно, одејќи на %{name}
2378         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2379         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2380         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2381         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2382         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2383         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2384         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2385         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2386         offramp_left_without_exit: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2387         onramp_left_without_exit: Исклучете се лево, одејќи на %{name}
2388         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2389         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2390         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2391         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2392         via_point_without_exit: (преку точката)
2393         follow_without_exit: Следете го %{name}
2394         roundabout_without_exit: На кружниот тек свртете на %{name}
2395         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2396         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2397         start_without_exit: Почнете на крајот од %{name}
2398         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2399         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2400         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2401         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2402         unnamed: неименувано
2403         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2404       time: Време
2405     query:
2406       node: Јазол
2407       way: Пат
2408       relation: Однос
2409       nothing_found: Не пронајдов ниедна особеност
2410       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2411       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2412   redaction:
2413     edit:
2414       description: Опис
2415       heading: Уреди редакција
2416       submit: Зачувај редакција
2417       title: Уреди редакција
2418     index:
2419       empty: Нема редакции.
2420       heading: Список на редакции
2421       title: Список на редакции
2422     new:
2423       description: Опис
2424       heading: Внесете информации за новата редакција
2425       submit: Создај редакција
2426       title: Создавање на нова редакција
2427     show:
2428       description: 'Опис:'
2429       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2430       title: Приказ на редакција
2431       user: 'Создавач:'
2432       edit: Уреди ја редакцијава
2433       destroy: Отстрани ја редакцијава
2434       confirm: Дали сте сигурни?
2435     create:
2436       flash: Редакцијата е создадена.
2437     update:
2438       flash: Промените се зачувани.
2439     destroy:
2440       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2441         на оваа редакција пред да ја поништите.
2442       flash: Редакцијата е поништена.
2443       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2444 ...