]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
6b4991ca1a0c7b85eb645ad9a7f981ad6b05cfbe
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Jconstanti
8 # Author: Jmontane
9 # Author: Martorell
10 # Author: McDutchie
11 # Author: PerroVerd
12 # Author: SMP
13 # Author: Sim6
14 # Author: Solde
15 # Author: Ssola
16 # Author: Toniher
17 ca: 
18   activerecord: 
19     attributes: 
20       diary_comment: 
21         body: Cos
22       diary_entry: 
23         language: Llengua
24         latitude: Latitud
25         longitude: Longitud
26         title: Títol
27         user: Usuari
28       friend: 
29         friend: Amic
30         user: Usuari
31       message: 
32         body: Cos
33         recipient: Destinatari
34         sender: Remitent
35         title: Títol
36       trace: 
37         description: Descripció
38         latitude: Latitud
39         longitude: Longitud
40         name: Nom
41         public: Públic
42         size: Mida
43         user: Usuari
44         visible: Visible
45       user: 
46         active: Actiu
47         description: Descripció
48         display_name: Nom en pantalla
49         email: Adreça electrònica
50         languages: Idiomes
51         pass_crypt: Contrasenya
52     models: 
53       acl: Llista de control d'accés
54       changeset: Conjunt de canvis
55       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
56       country: País
57       diary_comment: Comentari del diari
58       diary_entry: Entrada al diari
59       friend: Amic
60       language: Llengua
61       message: Missatge
62       node: Node
63       node_tag: Etiqueta del node
64       notifier: Notificador
65       old_node: Node antic
66       old_node_tag: Etiqueta del node antic
67       old_relation: Relació antiga
68       old_relation_member: Membre de la relació antiga
69       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
70       old_way: Camí antic
71       old_way_node: Node del camí antic
72       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
73       relation: Relació
74       relation_member: Membre de la relació
75       relation_tag: Etiqueta de la relació
76       session: Sessió
77       trace: Traç
78       tracepoint: Punt de traç
79       tracetag: Etiqueta del traç
80       user: Usuari
81       user_preference: Preferències d'usuari
82       user_token: Testimoni d'usuari
83       way: Camí
84       way_node: Node del camí
85       way_tag: Etiqueta del camí
86   application: 
87     require_cookies: 
88       cookies_needed: Sembla tenir les galetes inhabilitats - heu d'habilitar les galetes al seu navegador abans de continuar.
89     setup_user_auth: 
90       blocked: S'ha blocat l'accés a l'API. Si us plau, log-in a la interfície de web per obtenir més informació.
91       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
92   browse: 
93     changeset: 
94       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
95       changesetxml: XML del conjunt de canvis
96       download: Baixa %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
97       feed: 
98         title: Conjunt de canvis %{id}
99         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
100       osmchangexml: XML en format osmChange
101       title: Conjunt de canvis
102     changeset_details: 
103       belongs_to: "Pertany a:"
104       bounding_box: "Caixa contenidora:"
105       box: caixa
106       closed_at: "Tancat el:"
107       created_at: "Creat el:"
108       has_nodes: 
109         one: "Té el següent %{count} node:"
110         other: "Té els següents %{count} nodes:"
111       has_relations: 
112         one: "Té la següent %{count} relació:"
113         other: "Té les següents %{count} relacions:"
114       has_ways: 
115         one: "Té la següent via:"
116         other: "Té les següents %{count} vies:"
117       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
118       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
119     common_details: 
120       changeset_comment: "Comentari:"
121       deleted_at: "Eliminat a:"
122       deleted_by: "Eliminat per:"
123       edited_at: "Editat:"
124       edited_by: "Editat per:"
125       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
126       version: Versió
127     containing_relation: 
128       entry: Relació %{relation_name}
129       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
130     map: 
131       deleted: Esborrat
132       edit: 
133         area: Modifica l'àrea
134         node: Modifica el node
135         relation: Modifica la relació
136         way: Modifica la via
137       larger: 
138         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
139         node: Visualitza el node en un mapa més gran
140         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
141         way: Visualitza la via en un mapa més gran
142       loading: S'està carregant...
143     navigation: 
144       all: 
145         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
146         next_node_tooltip: Node següent
147         next_relation_tooltip: Relació següent
148         next_way_tooltip: Via següent
149         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
150         prev_node_tooltip: Node anterior
151         prev_relation_tooltip: Relació anterior
152         prev_way_tooltip: Via anterior
153       user: 
154         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
155         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
156         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
157     node: 
158       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
159       download_xml: Baixa l'XML
160       edit: modificació
161       node: Node
162       node_title: "Node: %{node_name}"
163       view_history: visualitza l'historial
164     node_details: 
165       coordinates: "Coordenades:"
166       part_of: "Part de:"
167     node_history: 
168       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
169       download_xml: Baixa l'XML
170       node_history: Historial del node
171       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
172       view_details: visualitza els detalls
173     not_found: 
174       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
175       type: 
176         changeset: conjunt de canvis
177         node: node
178         relation: relació
179         way: via
180     paging_nav: 
181       of: de
182       showing_page: S'està mostrant pàgina
183     relation: 
184       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
185       download_xml: Baixa l'XML
186       relation: Relació
187       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
188       view_history: visualitza l'historial
189     relation_details: 
190       members: "Membres:"
191       part_of: "Part de:"
192     relation_history: 
193       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
194       download_xml: Baixa l'XML
195       relation_history: Historial de la relació
196       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
197       view_details: mostra els detalls
198     relation_member: 
199       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
200       type: 
201         node: Node
202         relation: Relació
203         way: Via
204     start: 
205       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
206       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
207     start_rjs: 
208       data_frame_title: Informació
209       data_layer_name: Informació
210       details: Detalls
211       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
212       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
213       hide_areas: Oculta les zones
214       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
215       load_data: Carrega dades
216       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté [[num_features]] característiques. En general, alguns navegadors no poden fer front a mostrar aquesta quantitat de dades. En general, els navegadors funcionen millor mostrant menys de 100 característiques a la vegada: fer una altre cosa pot fer que el seu navegador esdevingui lent o que no respongui. Si esteu segurs que voleu visualitzar aquestes dades, pot fer-ho fent clic al botó de sota."
217       loading: S'està carregant...
218       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
219       object_list: 
220         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
221         back: Mostra llista d'objectes
222         details: Detalls
223         heading: Llista d'objectes
224         history: 
225           type: 
226             node: Node [[id]]
227             way: Via [[id]]
228         selected: 
229           type: 
230             node: Node [[id]]
231             way: Via [[id]]
232         type: 
233           node: Node
234           way: Camí
235       private_user: usuari privat
236       show_areas: Mostra les zones
237       show_history: Mostra l'historial
238       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de [[bbox_size]] és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
239       wait: Espereu...
240       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
241     tag_details: 
242       tags: "Etiquetes:"
243       wiki_link: 
244         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
245         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
246       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
247     timeout: 
248       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
249       type: 
250         changeset: conjunt de canvis
251         node: node
252         relation: relació
253         way: via
254     way: 
255       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
256       download_xml: Descarrega XML
257       edit: modificació
258       view_history: visualitza l'històric
259       way: Via
260       way_title: "Via: %{way_name}"
261     way_details: 
262       also_part_of: 
263         one: també part de la via %{related_ways}
264         other: també part de les vies %{related_ways}
265       nodes: "Nodes:"
266       part_of: "Part de:"
267     way_history: 
268       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
269       download_xml: Descarrega XML
270       view_details: visualitza els detalls
271       way_history: Historial de la via
272       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anònim
276       big_area: (gran)
277       no_comment: (cap)
278       no_edits: (Sense edicions)
279       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
280       still_editing: (Encara en edició)
281       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Següent »
284       previous: « Anterior
285       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
286     changesets: 
287       area: Àrea
288       comment: Comentari
289       id: ID
290       saved_at: Desat a
291       user: Usuari
292     list: 
293       description: Canvis recents
294       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
295       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
296       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
297       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
298       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
299       heading: Conjunt de canvis
300       heading_bbox: Conjunt de canvis
301       heading_friend: Conjunts de canvis
302       heading_nearby: Conjunts de canvis
303       heading_user: Conjunt de canvis
304       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
305       title: Conjunt de canvis
306       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
307       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
308       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
309       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
310       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
311     timeout: 
312       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
313   diary_entry: 
314     diary_comment: 
315       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
316       confirm: Confirma
317       hide_link: Amaga aquest comentari
318     diary_entry: 
319       comment_count: 
320         one: 1 comentari
321         other: "%{count} comentaris"
322       comment_link: Comenta aquesta entrada
323       confirm: Confirma
324       edit_link: Edita aquesta entrada
325       hide_link: Amaga aquesta entrada
326       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
327       reply_link: Respon a aquesta entrada
328     edit: 
329       body: "Cos del missatge:"
330       language: "Llengua:"
331       latitude: "Latitud:"
332       location: "Ubicació:"
333       longitude: "Longitud:"
334       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
335       save_button: Desa
336       subject: "Assumpte:"
337       title: Edita entrada del diari
338       use_map_link: usa el mapa
339     feed: 
340       all: 
341         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
342         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
343       language: 
344         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
345         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
346       user: 
347         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
348         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
349     list: 
350       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
351       new: Nova Entrada de Diari
352       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
353       newer_entries: Entrades més Recents
354       no_entries: No hi ha entrades al diari
355       older_entries: Entrades més Antigues
356       recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
357       title: Diaris d'usuari/a
358       title_friends: Diaris dels amics
359       title_nearby: Diaris d'amics propers
360       user_title: Diari de %{user}
361     location: 
362       edit: Modifica
363       location: "Ubicació:"
364       view: Mostra
365     new: 
366       title: Nova Entrada de Diari
367     no_such_entry: 
368       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
369       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
370       title: No hi ha entrada al diari com
371     no_such_user: 
372       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
373       heading: L'usuari/a %{user} no existeix
374       title: Aquest usuari/a no existeix
375     view: 
376       leave_a_comment: Deixa un comentari
377       login: Accés
378       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
379       save_button: Desa
380       title: Diari de %{user} | %{title}
381       user_title: Diari de %{user}
382   editor: 
383     default: Predeterminat (actualment %{name})
384     potlatch: 
385       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
386       name: Potlatch 1
387     potlatch2: 
388       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
389       name: Potlatch 2
390     remote: 
391       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
392       name: Control Remot
393   export: 
394     start: 
395       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
396       area_to_export: Àrea a exportar
397       embeddable_html: HTML que es pot incloure
398       export_button: Exporta
399       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
400       format: Format
401       format_to_export: Format d'exportació
402       image_size: Mida de la imatge
403       latitude: "Lat:"
404       licence: Llicència
405       longitude: "Lon:"
406       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
407       max: màx
408       options: Opcions
409       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
410       output: Sortida
411       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
412       scale: Escala
413       too_large: 
414         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau entrar ràpidament o seleccioneu una àrea més petita.
415         heading: L'àrea és massa gran
416       zoom: Zoom
417     start_rjs: 
418       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
419       change_marker: Canvia la posició del marcador
420       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
421       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
422       export: Exporta
423       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
424       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
425   geocoder: 
426     description: 
427       title: 
428         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
429         osm_namefinder: "%{tipus} de <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
430         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
431       types: 
432         cities: Ciutats
433         places: Llocs
434         towns: Municipis
435     description_osm_namefinder: 
436       prefix: "%{distance} %{direction} de %{type}"
437     direction: 
438       east: est
439       north: nord
440       north_east: nord-est
441       north_west: nord-oest
442       south: sud
443       south_east: sud-est
444       south_west: sud-oest
445       west: oest
446     distance: 
447       one: vora 1km
448       other: vora %{count}km
449       zero: menys d'1km
450     results: 
451       more_results: Més resultats
452       no_results: No hi ha resultats
453     search: 
454       title: 
455         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
456         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
457         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
458         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
459         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
460         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
461         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
462     search_osm_namefinder: 
463       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} de %{parentname})"
464       suffix_place: ", %{distance} %{direction} de %{placename}"
465     search_osm_nominatim: 
466       prefix: 
467         amenity: 
468           airport: Aeroport
469           arts_centre: Centre d'Art
470           atm: Caixer automàtic
471           auditorium: Auditori
472           bank: Banc
473           bar: Bar
474           bench: Banc
475           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
476           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
477           brothel: Prostíbul
478           bureau_de_change: Oficina de canvi
479           bus_station: Estació d'autobusos
480           cafe: Cafè
481           car_rental: Lloguer de cotxes
482           car_sharing: Compartició de cotxes
483           car_wash: Rentat de cotxes
484           casino: Casino
485           cinema: Cinema
486           clinic: Clínica
487           club: Club
488           college: Institut
489           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
490           courthouse: Jutjat
491           crematorium: Crematori
492           dentist: Dentista
493           doctors: Metges
494           dormitory: Residència Universitària
495           drinking_water: Aigua potable
496           driving_school: Autoescola
497           embassy: Ambaixada
498           emergency_phone: Telèfon d'emergència
499           fast_food: Menjar ràpid
500           ferry_terminal: Terminal de Ferry
501           fire_hydrant: Boca d'incendi
502           fire_station: Parc de bombers
503           fountain: Font
504           fuel: Benzinera
505           grave_yard: Cementiri
506           gym: Gimnàs
507           hall: Ajuntament
508           health_centre: Centre de Salut
509           hospital: Hospital
510           hotel: Hotel
511           hunting_stand: Club de caça
512           ice_cream: Gelat
513           kindergarten: Jardí d'infància
514           library: Biblioteca
515           market: Mercat
516           marketplace: Mercat
517           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
518           nightclub: Club nocturn
519           nursery: Infantil
520           nursing_home: Llar d'Avis
521           office: Oficina
522           park: Parc
523           parking: Pàrquing
524           pharmacy: Farmàcia
525           place_of_worship: Lloc de culte
526           police: Policia
527           post_box: Bustia
528           post_office: Oficina de correus
529           preschool: Pre-Escola
530           prison: Presó
531           pub: Pub
532           public_building: Edifici públic
533           public_market: Mercat Públic
534           reception_area: Àrea de recepció
535           recycling: Punt de reciclatge
536           restaurant: Restaurant
537           retirement_home: Casa de Retirament
538           sauna: Sauna
539           school: Escola
540           shelter: Refugi
541           shop: Botiga
542           shopping: Botigues
543           social_club: Club social
544           studio: Estudi
545           supermarket: Supermercat
546           taxi: Taxi
547           telephone: Telèfon públic
548           theatre: Teatre
549           toilets: Banys
550           townhall: Ajuntament
551           university: Universitat
552           vending_machine: Màquina expenedora
553           veterinary: Veterinari
554           village_hall: Casa de la Vila
555           waste_basket: Cistella de Residus
556           wifi: Punt d'accés WiFi
557           youth_centre: Centre juvenil
558         boundary: 
559           administrative: Administració de Fronteres
560         building: 
561           apartments: Bloc d'apartaments
562           block: Edifici en construcció
563           bunker: Búnker
564           chapel: Capella
565           church: Església
566           city_hall: Ajuntament
567           commercial: Edifici comercial
568           dormitory: Residència Universitària
569           entrance: Entrada de l'Edifici
570           faculty: Edifici facultatiu
571           farm: Instal·lacions agrícoles
572           flats: Pisos
573           garage: Garatge
574           hall: Ajuntament
575           hospital: Edifici hospitalari
576           hotel: Hotel
577           house: Casa
578           industrial: Edifici industrial
579           office: Edifici d'oficines
580           public: Edifici públic
581           residential: Edifici residencial
582           retail: Edifici de Venda al detall
583           school: Edifici escolar
584           shop: Botiga
585           stadium: Estadi
586           store: Magatzem
587           terrace: Terrassa
588           tower: Torre
589           train_station: Estació de tren
590           university: Edifici universitari
591         highway: 
592           bridleway: Ferradura
593           bus_guideway: Carril Bus
594           bus_stop: Parada d'autobús
595           byway: Ruta segregada
596           construction: Autopista en construcció
597           cycleway: Ruta per a bicicletes
598           distance_marker: Marcador de Distància
599           emergency_access_point: Accés d'emergència
600           footway: Sendera
601           ford: Fiord
602           gate: Porta
603           living_street: Carrer habitat
604           minor: Camí secundari
605           motorway: L'autopista
606           motorway_junction: L'autopista
607           motorway_link: L'autopista Road
608           path: Camí
609           pedestrian: Via Peatonal
610           platform: Perron
611           primary: Carretera Principal
612           primary_link: Carretera principal
613           raceway: Vial Ràpid
614           residential: Residencial
615           road: Carretera
616           secondary: Carretera secundària
617           secondary_link: Carretera secundària
618           service: Carretera de Servei
619           services: Serveis en ruta
620           steps: Graons
621           stile: Escala per a travessar reixats
622           tertiary: Carretera terciària
623           track: Pista
624           trail: Sendera
625           trunk: Autovia de
626           trunk_link: Autovia de
627           unclassified: Sense classificar Road
628           unsurfaced: Pista sense asfaltar
629         historic: 
630           archaeological_site: Lloc arqueològic
631           battlefield: Camp de batalla
632           boundary_stone: Pedra de la frontera
633           building: Edifici
634           castle: Castell
635           church: Església
636           house: Casa
637           icon: Icona
638           manor: Manor
639           memorial: Memorial
640           mine: Mina
641           monument: Monument
642           museum: Museu
643           ruins: Ruïnes
644           tower: Torre
645           wayside_cross: Camí de la creu
646           wayside_shrine: Santuari de carreteres
647           wreck: Wreck
648         landuse: 
649           allotments: Horts
650           basin: Conca
651           brownfield: Brownfield terra
652           cemetery: Cementiri
653           commercial: Zona comercial
654           conservation: Conservació
655           construction: Construcció
656           farm: Granja
657           farmland: Terres de conreu
658           farmyard: Corral
659           forest: Bosc
660           grass: Herba
661           greenfield: Greenfield terra
662           industrial: Zona industrial
663           landfill: Abocador
664           meadow: Prat
665           military: Zona Militar
666           mine: Mina
667           mountain: Muntanya
668           nature_reserve: Reserva Natural
669           park: Parc
670           piste: Pista d'aterratge
671           plaza: Plaça
672           quarry: Pedrera
673           railway: Ferrocarril
674           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
675           reservoir: Embassament
676           residential: Àrea residencial
677           retail: Al detall
678           village_green: Village Green
679           vineyard: Vinya
680           wetland: Aiguamoll
681           wood: Fusta
682         leisure: 
683           beach_resort: Beach Resort
684           common: Terra comú
685           fishing: Àrea de pesca
686           garden: Jardí
687           golf_course: Camp de golf
688           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
689           marina: Port esportiu
690           miniature_golf: Minigolf
691           nature_reserve: Reserva natural
692           park: Parc
693           pitch: Camp d'esports
694           playground: Parc infantil
695           recreation_ground: Terra de recreació
696           slipway: Slipway
697           sports_centre: Centre esportiu
698           stadium: Estadi
699           swimming_pool: Piscina
700           track: Pista
701           water_park: Parc aquàtic
702         natural: 
703           bay: Badia
704           beach: Platja
705           cape: Cap
706           cave_entrance: Entrada a cova
707           channel: Canal
708           cliff: Cingle
709           coastline: Litoral
710           crater: Cràter
711           feature: Característica
712           fell: Forest
713           fjord: Fiord
714           geyser: Guèiser
715           glacier: Glacera
716           heath: Bruguerar
717           hill: Pujol
718           island: Illa
719           land: Terra
720           marsh: Marsh
721           moor: Amarratge
722           mud: Llot
723           peak: Pic
724           point: Punt
725           reef: Escull
726           ridge: Cresta
727           river: Riu
728           rock: Roca
729           scree: Pedregar
730           scrub: Scrub
731           shoal: Banc
732           spring: Deu
733           strait: Estret
734           tree: Arbre
735           valley: Vall
736           volcano: Volcà
737           water: Aigua
738           wetland: Aiguamoll
739           wetlands: Aiguamolls
740           wood: Bosc
741         place: 
742           airport: Aeroport
743           city: Ciutat
744           country: País
745           county: Comtat
746           farm: Granja
747           hamlet: Aldea
748           house: Casa
749           houses: Cases
750           island: Illa
751           islet: Illot
752           locality: Localitat
753           moor: Amarrador
754           municipality: Municipi
755           postcode: Codi postal
756           region: Regió
757           sea: Mar
758           state: Estat o província
759           subdivision: Subdivisió
760           suburb: Suburbi
761           town: Poble
762           unincorporated_area: Àrea no incorporada
763           village: Aldea
764         railway: 
765           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
766           construction: Ferrocarril en Construcció
767           disused: Ferrocarril en desús
768           disused_station: Estació de tren tancada
769           funicular: Funicular Railway
770           halt: Parada de tren
771           historic_station: Estació de tren antiga
772           junction: Cruïlla de tren
773           level_crossing: Pas a nivell
774           light_rail: Tren lleuger
775           monorail: Monorail
776           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
777           platform: Andana
778           preserved: Conservat ferrocarril
779           spur: Esperó de ferrocarril
780           station: Estació de tren
781           subway: Estació de metro
782           subway_entrance: Accés al Metro
783           switch: Punts de ferrocarril
784           tram: Tramvia
785           tram_stop: Parada de tramvia
786           yard: Pati de ferrocarril
787         shop: 
788           alcohol: De llicència
789           apparel: Roba de la botiga
790           art: Galeria d'Art
791           bakery: Fleca
792           beauty: Saló de bellesa
793           beverages: Botiga de begudes
794           bicycle: Tenda de bicicletes
795           books: Llibreria
796           butcher: Carnisseria
797           car: Venda de Cotxes
798           car_dealer: Compra-venda de cotxes
799           car_parts: Peces de cotxes
800           car_repair: Reparació d'automòbils
801           carpet: Botiga de catifes
802           charity: Botiga de caritat
803           chemist: Farmàcia
804           clothes: Botiga de roba
805           computer: Botiga d'informàtica
806           confectionery: Confiteria botiga
807           convenience: Botiga de conveniència
808           copyshop: Copisteria
809           cosmetics: Botiga Cosmètica
810           department_store: Department Store
811           discount: Botiga d'articles de descompte
812           doityourself: Bricolatge
813           drugstore: Farmàcia
814           dry_cleaning: Tintoreria
815           electronics: Botiga d'electrònica
816           estate_agent: Immobiliària
817           farm: Agrobotiga
818           fashion: Botiga de moda
819           fish: Peixateria
820           florist: Floristeria
821           food: Botiga de menjar
822           funeral_directors: Funeral d'administració
823           furniture: Mobles
824           gallery: Galeria de fotos
825           garden_centre: Centre de jardí
826           general: Magatzem General
827           gift: Botiga de regals
828           greengrocer: Greengrocer
829           grocery: Botiga de queviures
830           hairdresser: Perruqueria o barberia
831           hardware: Botiga de maquinari
832           hifi: Hi-Fi
833           insurance: Homes For Sale
834           jewelry: Joieria
835           kiosk: Quiosc botiga
836           laundry: Bugaderia
837           mall: Centre comercial
838           market: Mercat
839           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
840           motorcycle: Botiga de motocicletes
841           music: Botiga de música
842           newsagent: Quiosc
843           optician: Òptica
844           organic: Botiga d'aliments orgànics
845           outdoor: Botiga exterior
846           pet: Botiga d'animals
847           photo: Botiga de foto
848           salon: Sala d'estar
849           shoes: Sabateria
850           shopping_centre: Centre comercial
851           sports: Botiga d'esports
852           stationery: Botiga de papereria
853           supermarket: Supermercat
854           toys: Botiga de joguines
855           travel_agency: Agència de viatges
856           video: Video de la botiga
857           wine: De llicència
858         tourism: 
859           alpine_hut: Cabanya alpina
860           artwork: Il·lustració
861           attraction: Atracció
862           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
863           cabin: Cabanya
864           camp_site: Campament
865           caravan_site: Càmping per a caravanes
866           chalet: Xalet
867           guest_house: Alberg
868           hostel: Hostal
869           hotel: Hotel
870           information: Informació
871           lean_to: Nau
872           motel: Motel
873           museum: Museu
874           picnic_site: Àrea de pícnic
875           theme_park: Parc temàtic
876           valley: Vall
877           viewpoint: Mirador
878           zoo: Zoològic
879         waterway: 
880           boatyard: Drassana
881           canal: Canal
882           connector: Connector de Waterway
883           dam: Dam
884           derelict_canal: Hi Canal
885           ditch: Séquia
886           dock: No obstant això,
887           drain: De drenatge
888           lock: Pany
889           lock_gate: Porta de panys
890           mineral_spring: Mineral primavera
891           mooring: Amarradors
892           rapids: Ràpids
893           river: Riu
894           riverbank: Riverbank
895           stream: Stream
896           wadi: Torrent
897           water_point: Punt d'aigua
898           waterfall: Cascada
899           weir: Weir
900   javascripts: 
901     map: 
902       base: 
903         cycle_map: Cycle Map
904         mapquest: MapQuest Open
905         standard: Estàndard
906         transport_map: Mapa de transports
907     site: 
908       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
909       edit_tooltip: Modifica el mapa
910       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
911       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
912       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
913       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
914   layouts: 
915     community_blogs: Blocs de comunitat
916     community_blogs_title: Blogs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
917     copyright: Drets d'autor i llicència
918     documentation: Documentació
919     documentation_title: Documentació del projecte
920     donate: Suport OpenStreetMap %{enllaç} el fons de rampa de maquinari.
921     donate_link_text: donatius
922     edit: Modificació
923     edit_with: Modifica amb %{editor}
924     export: Exporta
925     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
926     foundation: Fundació
927     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
928     gps_traces: Traces de GPS
929     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
930     help: Ajuda
931     help_centre: Centre d'ajuda
932     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
933     history: Historial
934     home: Inici
935     home_tooltip: Vés a la posició inicial
936     inbox: safata d'entrada (%{count})
937     inbox_tooltip: 
938       other: one no llegits = el seu inbox conté 1 message
939       zero: el seu inbox conté cap messages
940     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
941     intro_2: OpenStreetMap us permet veure, editar i utilitzar informació geogràfica comunitària de qualsevol lloc del planeta
942     intro_3: OpenStreetMap hosting és amable amb el suport de %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}. Altres partidaris del projecte s'enumeren en el %{partners}.
943     intro_3_ic: Imperial College de Londres
944     intro_3_partners: wiki
945     license: 
946       title: OpenStreetMap dades es concedeix una llicència sota la llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0 genèrica
947     log_in: inicia una sessió
948     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
949     logo: 
950       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
951     logout: sortir
952     logout_tooltip: Sortir
953     make_a_donation: 
954       text: Feu una donació
955       title: Ajuda OpenStreetMap amb una donació exonòmica
956     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap està fora de línia, mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
957     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
958     sign_up: registre
959     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
960     sotm2011: Vine a la conferència de OpenStreetMap de 2011, L'estat del mapa, 9-11 de setembre a Denver!
961     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
962     user_diaries: DIaris de usuari
963     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
964     view: Mostra
965     view_tooltip: Mostra el mapa
966     welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
967     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
968     wiki: Wikia
969     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
970   license_page: 
971     foreign: 
972       english_link: l'original en anglès
973       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès tindrà prioritat
974       title: Quant a la traducció
975     legal_babble: "<h2>Drets d'autor i llicència</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap és <i>obrir dades</i>, concedeix una llicència sota el <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Llicència Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA).\n<p>\n<p>\n  Vostè és lliure de copiar, distribuir, transmetre i adaptar-se a nostres mapes\n  i les dades, sempre que li doni crèdit OpenStreetMap i la seva\n  col. laboradors. Si alterar o construir sobre els nostres mapes o dades, vostè\n  distribuir el resultat només sota la mateixa llicència. La\n  Full <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  codi explica els seus drets i responsabilitats.\n<p>\n\n<h3>Com a crèdit OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Si està utilitzant imatges de mapa de OpenStreetMap, us preguem que\n  el seu crèdit llegeix com a mínim \"© OpenStreetMap\n  col. laboradors, CC-BY-SA\". Si està utilitzant les dades de mapa només\n  demanem \"mapa dades © OpenStreetMap col·laboradors\n  CC-BY-SA\".\n</p>\n<p>\n  Sempre que sigui possible, OpenStreetMap ha de ser un hipervincle a <a\n href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/\n  i CC-BY-SA a <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/. Si\n  està utilitzant un mitjà on enllaços no són possibles (per exemple, un\n  treball impresa), us suggerim que directa als seus lectors a\n  www.OpenStreetMap.org (potser per l'ampliació\n  'OpenStreetMap' a aquesta adreça completa) i a\n  www.creativecommons.org.\n<p>\n\n<h3>Saber-ne més</h3>\n<p>\n  Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\n href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  PREGUNTES MÉS FREQÜENTS.\n<p>\n<p>\n  Col. laboradors OSM se li va recordar mai per afegir les dades des de qualsevol\n  drets d'autor fonts (p. ex. Google Maps o mapes impreses) sense\n  permís explícit dels titulars del copyright.\n</p>\n<p>\n  Encara que OpenStreetMap és oberts les dades, no podem oferir un\n  mapa de Free-of-charge API per a desenvolupadors de tercera festa.\n\n  Consulti la nostra <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Política d'ús de l'API</a>\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Política d'ús de rajoles</a>\n  i <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">política d'ús de Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Nostres col. laboradors</h3>\n<p>\n  La nostra llicència CC-BY-SA requereix que \"doni l'Original\n  Autor de crèdit raonable per al suport i mitjà que ets\n  utilització\". No tornis a sol·licitar individuals dibuixants de mapes de OSM un\n  de crèdit més enllà de que a \"OpenStreetMap\n  col. laboradors\", però on les dades des d'un mapatge Nacional\n  Agència o l'altra font important ha estat inclòs en\n  OpenStreetMap, pot ser raonable per crèdit per directament\n  reproduir el seu crèdit o per vincular-hi d'aquesta pàgina.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Austràlia</strong>: conté dades suburbi basats\n    en les dades d'Austràlia Oficina d'estadístiques.</li>\n<li><strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques).</li>\n<li><strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat.</li>\n<li><strong>Polònia</strong>: conté dades de mapes de <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL. Drets d'autor\n    Col. laboradors de la UMP-pcPL.</a\n></li>\n<li><strong>Regne Unit</strong>: conté cartografia\n    Enquesta dades © Crown copyright i base de dades correcte\n    2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat.\n</p></a\n></a\n></a\n></a\n></a\n>"
976     native: 
977       mapping_link: Inici d'assignació
978       native_link: Versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
979       text: Estàs veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Es pot tornar posterior al %{native_link} d'aquesta pàgina o vostè pot deixar de llegir sobre el copyright i %{mapping_link}.
980       title: Sobre aquesta pàgina
981   message: 
982     delete: 
983       deleted: Missatge esborrat
984     inbox: 
985       date: Data
986       from: De
987       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
988       my_inbox: La meva safata d'entrada
989       new_messages: 
990         one: "%{count} missatge nou"
991         other: "%{count} missatges nous"
992       no_messages_yet: No tens missatges encara. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
993       old_messages: 
994         one: "%{count} missatge antic"
995         other: "%{count} missatges antics"
996       outbox: sortida
997       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
998       subject: Assumpte
999       title: Safata d'entrada
1000     mark: 
1001       as_read: Missatge marcat com a llegit
1002       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1003     message_summary: 
1004       delete_button: Suprimeix
1005       read_button: Marca com a llegit
1006       reply_button: Respon
1007       unread_button: Marca com a no llegit
1008     new: 
1009       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1010       body: Cos
1011       limit_exceeded: He enviat un munt de missatges recentment. Si us plau, espereu una estona abans d'intentar d'enviar qualsevol més.
1012       message_sent: S'ha enviat el missatge
1013       send_button: Envia
1014       send_message_to: Enviar un missatge nou per a %{name}
1015       subject: Assumpte
1016       title: Envia el missatge
1017     no_such_message: 
1018       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1019       heading: No existeix aquest missatge
1020       title: No existeix aquest missatge
1021     no_such_user: 
1022       body: Trist que no hi ha cap usuari amb aquest nom.
1023       heading: Aquest usuari no
1024       title: Aquest usuari no
1025     outbox: 
1026       date: Data
1027       inbox: Entrada
1028       messages: 
1029         one: Teniu %{count} missatge enviat
1030         other: Teniu %{count} missatges enviats
1031       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1032       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1033       outbox: sortida
1034       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
1035       subject: Assumpte
1036       title: Sortida
1037       to: A
1038     read: 
1039       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1040       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1041       date: Data
1042       from: De
1043       reading_your_messages: Llegir els missatges
1044       reading_your_sent_messages: S'estan llegint els missatges enviats
1045       reply_button: Respon
1046       subject: Assumpte
1047       title: Llegir missatge
1048       to: Per a
1049       unread_button: Marca com a no llegit
1050       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat a llegir a no va ser enviat o dirigit a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a llegir-lo.
1051     reply: 
1052       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1053     sent_message_summary: 
1054       delete_button: Suprimeix
1055   notifier: 
1056     diary_comment_notification: 
1057       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1058       header: "%{from_user} ha comentat en el seu recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{tema}:"
1059       hi: Hola %{to_user},
1060       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la seva entrada del diari"
1061     email_confirm: 
1062       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1063     email_confirm_html: 
1064       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1065       greeting: Hola,
1066       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la seva adreça d'e-mail a %{server_url} per %{new_address}.
1067     email_confirm_plain: 
1068       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1069       greeting: Hola,
1070       hopefully_you_1: Algú (esperem que vostè) li agradaria canviar la seva adreça d'e-mail a
1071       hopefully_you_2: "%{server_url} a %{new_address}."
1072     friend_notification: 
1073       befriend_them: També el pots afegir com a amic a %{befriendurl}.
1074       had_added_you: "%{user} t'ha afegit com a amic a OpenStreetMap."
1075       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1076       subject: "[OpenStreetMap] %{user} t'ha afegit a la llista d'amics"
1077     gpx_notification: 
1078       and_no_tags: i cap etiqueta.
1079       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1080       failure: 
1081         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1082         more_info_1: Més informació en relació a GPX d'importació fracassos i com evitar
1083         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1084         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1085       greeting: Hola,
1086       success: 
1087         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1088         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1089       with_description: amb la descripció
1090       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1091     lost_password: 
1092       subject: "[OpenStreetMap] Sol. licitud de reinicialització de contrasenya"
1093     lost_password_html: 
1094       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1095       greeting: Hola,
1096       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1097     lost_password_plain: 
1098       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1099       greeting: Hola,
1100       hopefully_you_1: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar en això
1101       hopefully_you_2: adreces d'e-mail openstreetmap.org compte.
1102     message_notification: 
1103       footer1: També pots llegir el missatge a %{readurl}
1104       footer2: i el pots replicar a %{replyurl}
1105       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{tema}:"
1106       hi: Hola %{to_user},
1107     signup_confirm: 
1108       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu la vostra adreça electrònica"
1109     signup_confirm_html: 
1110       ask_questions: Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a la nostra <a href="http://help.openstreetmap.org/">pregunta i resposta lloc</a>.
1111       click_the_link: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per confirmar que compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap
1112       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1113       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1114       greeting: Hola, què tal?
1115       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1116       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1117       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1118       more_videos_here: més de vídeos aquí
1119       user_wiki_page: "Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou Etiquetes de categoria assenyalant on estàs, com <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1120       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a OpenStreetMap
1121       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1122     signup_confirm_plain: 
1123       ask_questions: "Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a les nostres preguntes i lloc de resposta:"
1124       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1125       click_the_link_1: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el seu
1126       click_the_link_2: compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap.
1127       current_user_1: Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món
1128       current_user_2: "ells són, està disponible des de:"
1129       greeting: Hola, què tal?
1130       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1131       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1132       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1133       opengeodata: "OpenGeoData.org és blog fundador OpenStreetMap Steve Costa, i té podcasts també:"
1134       the_wiki: "Obtenir llegint sobre OpenStreetMap al wiki:"
1135       user_wiki_1: Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou
1136       user_wiki_2: "Categoria Etiquetes assenyalant on es troba, com [[Categoria: Users_in_London]]."
1137       wiki_signup: "Vostè també pot inscriure s a la wiki OpenStreetMap a:"
1138   oauth: 
1139     oauthorize: 
1140       allow_read_gpx: llegir el seu privats traces GPS.
1141       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1142       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1143       allow_write_api: modificar el mapa.
1144       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1145       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1146       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1147       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al seu compte, %{user}. Si us plau marqui si vostè would com l'aplicació té les següents capacitats. Vostè pot triar tantes o tan poc com vulgui.
1148     revoke: 
1149       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1150   oauth_clients: 
1151     create: 
1152       flash: Registrar la informació amb èxit
1153     destroy: 
1154       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1155     edit: 
1156       submit: Modificació
1157       title: Editar la seva aplicació
1158     form: 
1159       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1160       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1161       allow_write_api: modificar el mapa.
1162       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1163       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1164       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1165       callback_url: Resposta d'URL
1166       name: Nom
1167       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1168       required: Requerit
1169       support_url: URL de suport
1170       url: Principal aplicació URL
1171     index: 
1172       application: Nom d'aplicació
1173       issued_at: Emès A
1174       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el seu nom:"
1175       my_apps: Meves aplicacions de Client
1176       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1177       no_apps: Té una aplicació que li agradaria inscriure's per al seu ús amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la seva aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1178       register_new: Registrar-se l'aplicació
1179       registered_apps: "Vostè té les següents aplicacions client registrats:"
1180       revoke: Revocar!
1181       title: Les meves dades OAuth
1182     new: 
1183       submit: Registrar-se
1184       title: Registrar-se una nova aplicació
1185     not_found: 
1186       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1187     show: 
1188       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1189       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1190       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1191       allow_write_api: modificar el mapa.
1192       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1193       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1194       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1195       authorize_url: "Autoritzar URL:"
1196       edit: Editar els detalls
1197       key: "Clau de consum:"
1198       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1199       secret: "Secret de consum:"
1200       support_notice: Donem suport a HMAC-SHA1 (recomanat), així com text sense format en el mode de ssl.
1201       title: OAuth detalls per %{app_name}
1202       url: "Sol. licitud Token URL:"
1203     update: 
1204       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1205   site: 
1206     edit: 
1207       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1208       flash_player_required: Vostè necessita un intèrpret de flaix per utilitzar Potlatch, l'editor de OpenStreetMap Flash. Vostè pot <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Descarregar Flash Player des de Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">diverses altres opcions</a> per editar-lo OpenStreetMap.
1209       no_iframe_support: El seu navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquest tret.
1210       not_public: No ha posat les modificacions per ser públic.
1211       not_public_description: Ja no es pot editar el mapa a menys que vostè fer-ho. Pot configurar les modificacions com a públic del seu %{user_page}.
1212       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat Potlatch 2 - si us plau, veure http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1213       potlatch2_unsaved_changes: Vostè té canvis no desats. (D'estalviar en Potlatch 2, hauria de fer clic Salvar.)
1214       potlatch_unsaved_changes: Vostè té canvis no desats. (Per salvar a Potlatch, vostè ha desseleccionar la manera actual o punt, si d'edició en mode en viu, o clic Salvar si vostè té un salvar botó.)
1215       user_page_link: pàgina d'usuari
1216     index: 
1217       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1218       js_2: OpenStreetMap utilitza JavaScript per a la seva mapa slippy.
1219       js_3: Pot voler provar el <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">navegador mosaic estàtica de Tiles@Home</a> si és incapaç d'activar JavaScript.
1220       license: 
1221         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
1222         notice: Llicenciat sota la llicència %{license_name} per %{project_name} i els seus contribuents.
1223         project_name: projecte OpenStreetMap
1224       permalink: Enllaç permanent
1225       remote_failed: Edició ha fallat - assegureu-vos que JOSM o Merkaartor es carrega i l'opció de comandament a distància és habilitat
1226       shortlink: Enllaç curt
1227     key: 
1228       map_key: Mapa clau
1229       map_key_tooltip: Clau per al mapa
1230       table: 
1231         entry: 
1232           admin: Límits administratius
1233           allotments: Horts
1234           apron: 
1235             - Davantal de l'Aeroport
1236             - terminal
1237           bridge: Embolcall negre = bridge
1238           bridleway: Bridleway
1239           brownfield: Lloc Brownfield
1240           building: Edifici significatiu
1241           byway: Byway
1242           cable: 
1243             - Cable car
1244             - telecadira
1245           cemetery: Cementiri
1246           centre: Centre esportiu
1247           commercial: Zona comercial
1248           common: 
1249             - Comú
1250             - Prat
1251           construction: Carreteres en construcció
1252           cycleway: Cycleway
1253           destination: Accés de destinació
1254           farm: Granja
1255           footway: Footway
1256           forest: Bosc
1257           golf: Camp de golf
1258           heathland: Bruguerar
1259           industrial: Zona industrial
1260           lake: 
1261             - Llac
1262             - Embassament
1263           military: Àrea militar
1264           motorway: L'autopista
1265           park: Parc
1266           permissive: Permissiva accés
1267           pitch: Camp d'esports
1268           primary: Carretera principal
1269           private: Accés privat
1270           rail: Ferrocarril
1271           reserve: Reserva natural
1272           resident: Zona residencial
1273           retail: Zona de venda al detall
1274           runway: 
1275             - Pista d'aeroport
1276             - carril de taxi
1277           school: 
1278             - Escola
1279             - Universitat
1280           secondary: Carretera secundària
1281           station: Estació de tren
1282           subway: Metro
1283           summit: 
1284             - Cimera
1285             - pic
1286           tourist: Atracció turística
1287           track: Pista
1288           tram: 
1289             - Tren lleuger
1290             - tramvia
1291           trunk: Autovia de
1292           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1293           unclassified: Sense classificar road
1294           unsurfaced: Unsurfaced road
1295           wood: Fusta
1296     search: 
1297       search: Cerca
1298       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de CORREOS a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1299       submit_text: Vés-hi
1300       where_am_i: On sóc?
1301       where_am_i_title: Descriure la localització actual que utilitzen el motor de cerca
1302     sidebar: 
1303       close: Tanca
1304       search_results: Resultats de la cerca
1305   time: 
1306     formats: 
1307       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1308   trace: 
1309     create: 
1310       trace_uploaded: El seu arxiu GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i s'enviarà un correu electrònic a vostè en finalitzar.
1311       upload_trace: Pujar traça de GPS
1312     delete: 
1313       scheduled_for_deletion: Water programat per a la supressió
1314     edit: 
1315       description: "Descripció:"
1316       download: descàrrega
1317       edit: modificació
1318       filename: "Nom del fitxer:"
1319       heading: Editant traça %{name}
1320       map: mapa
1321       owner: "Propietari:"
1322       points: "Punts:"
1323       save_button: Guardar canvis
1324       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1325       tags: "Etiquetes:"
1326       tags_help: separat per comas
1327       title: Editant traça %{name}
1328       uploaded_at: "Pujat a:"
1329       visibility: "Visibilitat:"
1330       visibility_help: Què vol dir això?
1331     list: 
1332       public_traces: Traces GPS públiques
1333       public_traces_from: Públics traces GPS de %{user}
1334       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1335       your_traces: Les teves traces GPS
1336     make_public: 
1337       made_public: Water fet públic
1338     no_such_user: 
1339       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
1340       heading: No existeix l'usuari %{user}
1341       title: No existeix l`usuari
1342     offline: 
1343       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1344       message: Al GPX d'emmagatzematge i carregar sistema d'arxiu no està disponible actualment.
1345     offline_warning: 
1346       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1347     trace: 
1348       ago: fa %{time_in_words_ago}
1349       by: en
1350       count_points: "%{count} punts"
1351       edit: modificació
1352       edit_map: Edita el mapa
1353       identifiable: IDENTIFICABLE
1354       in: a
1355       map: mapa
1356       more: mes
1357       pending: PENDENT
1358       private: PRIVAT
1359       public: PUBLIC
1360       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1361       trackable: RASTREABLE
1362       view_map: Visualitza el mapa
1363     trace_form: 
1364       description: "Descripció:"
1365       help: Ajuda
1366       tags: "Etiquetes:"
1367       tags_help: separat per comas
1368       upload_button: Pujar
1369       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1370       visibility: "Visibilitat:"
1371       visibility_help: què significa això?
1372     trace_header: 
1373       see_all_traces: Mostra totes les traces
1374       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1375       traces_waiting: Vostè té %{count} traces d'espera per a carregar. Si us plau consideri espera per a aquests per acabar abans de pujar més, per tal de bloquejar la cua per a altres usuaris.
1376       upload_trace: Carregar una traça
1377     trace_optionals: 
1378       tags: Etiquetes
1379     trace_paging_nav: 
1380       next: Següent »
1381       previous: « Anterior
1382       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
1383     view: 
1384       delete_track: Elimina aquesta traça
1385       description: "Descripció:"
1386       download: baixada
1387       edit: modificació
1388       edit_track: Edita aquesta traça
1389       filename: "Nom del fitxer:"
1390       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1391       map: mapa
1392       none: Ningú
1393       owner: "Propietari:"
1394       pending: PENDENT
1395       points: "Punts:"
1396       start_coordinates: "coordenada de inici:"
1397       tags: "Etiquetes:"
1398       title: S'està mostrant la traça %{name}
1399       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1400       uploaded: "Pujat el:"
1401       visibility: "Visibilitat:"
1402     visibility: 
1403       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1404       private: Privat (només compartit com anònims, desordenada punts)
1405       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1406       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1407   user: 
1408     account: 
1409       contributor terms: 
1410         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1411         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1412         heading: "Termes de col·laboració:"
1413         link text: què és això?
1414         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1415         review link text: Si us plau, seguiu aquest enllaç a la seva conveniència de revisar i acceptar els termes de col. laborador nou.
1416       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1417       delete image: Suprimeix la imatge actual
1418       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1419       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1420       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comprovi el seu e-mail per a una nota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1421       home location: "Ubicació inicial:"
1422       image: "Imatge:"
1423       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1424       keep image: Conserva la imatge actual
1425       latitude: "Latitud:"
1426       longitude: "Longitud:"
1427       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1428       my settings: Preferències
1429       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1430       new image: Afegeix una imatge
1431       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1432       openid: 
1433         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1434         link text: què és això?
1435         openid: "OpenID:"
1436       preferred editor: "Editor preferit:"
1437       preferred languages: "Llengües preferents:"
1438       profile description: "Descripció del perfil:"
1439       public editing: 
1440         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1441         disabled link text: per què no es pot editar?
1442         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1443         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1444         enabled link text: què és això?
1445         heading: "Edició pública:"
1446       public editing note: 
1447         heading: Modificació pública
1448         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1449       replace image: Reemplaça la imatge actual
1450       return to profile: Torna al perfil
1451       save changes button: Desa els canvis
1452       title: Edita el compte
1453       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1454     confirm: 
1455       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1456       before you start: Sabem que vostè està probablement en una pressa per començar a mapatge, però abans de fer que t'agradaria omplir una mica més informació sobre si mateix en el formulari a continuació.
1457       button: Confirma
1458       heading: Confirmar un compte d'usuari
1459       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el seu compte.
1460       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1461       success: Confirmar el seu compte, gràcies per registrar-te!
1462       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1463     confirm_email: 
1464       button: Confirma
1465       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1466       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1467       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1468       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1469     confirm_resend: 
1470       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1471       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1472     filter: 
1473       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1474     go_public: 
1475       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
1476     list: 
1477       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1478       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1479       heading: Usuaris
1480       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1481       showing: 
1482         one: "mostrant pàgina %{page} (%{first_item} de %{elements}) "
1483         other: Mostrant pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{elements})
1484       summary: "%{name} creat a partir de %{direcciónIP} el %{data}"
1485       summary_no_ip: "%{name} creat el %{data}"
1486       title: Usuaris
1487     login: 
1488       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1489       account not active: Ho sentim, el teu compte encara no està actiu.<br>Si us plau utilitzi l'enllaç a l'e-mail de confirmació de compte d'activar el seu compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1490       auth failure: Ho sentim, no pot registrar en amb els detalls.
1491       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1492       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1493       heading: Accés
1494       login_button: Accés
1495       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1496       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1497       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Esbrinar més sobre el canvi de llicència futura de OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">traduccions</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">discussió</a>)
1498       notice_terms: "L'OpenStreetMap farà servir una altra llicència a partir de l'1 d'abril de 2012. És tan oberta com l'actual, però els seus detalls legals s'adeqüen millor a la nostra base de dades de mapes.\nEns agradaria conservar les vostres contribucions a l'OpenStreetMap, però només podem fer-ho si esteu d'acord en distribuir-les sota la llicència nova. Sinó, no podem fer altra cosa que suprimir-les de la base de dades.<br /><br />Inicieu una sessió i dediqueu uns pocs segons a revisar-ho i acceptar els nous termes. Moltes gràcies!"
1499       openid: "%{logo} OpenID:"
1500       openid invalid: Ho sentim, el seu OpenID sembla ser no vàlida
1501       openid missing provider: Ho sento, podria no en contacte amb el seu proveïdor d'OpenID
1502       openid_logo_alt: Connecti's amb un OpenID
1503       openid_providers: 
1504         aol: 
1505           alt: Connecti's amb un AOL OpenID
1506           title: Connecti's amb AOL
1507         google: 
1508           alt: Connecti's amb un OpenID de Google
1509           title: Connecti's amb Google
1510         myopenid: 
1511           alt: Connecti's amb un myOpenID OpenID
1512           title: Connecti's amb myOpenID
1513         openid: 
1514           alt: Connecti's amb un URL d'OpenID
1515           title: Connecti's amb OpenID
1516         wordpress: 
1517           alt: Connecti's amb un Wordpress OpenID
1518           title: Connecti's amb Wordpress
1519         yahoo: 
1520           alt: Connecti's amb un OpenID Yahoo
1521           title: Connecti's amb Yahoo
1522       password: "Contrasenya:"
1523       register now: Registreu-vos-hi ara
1524       remember: "Recorda'm:"
1525       title: Accés
1526       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1527       with openid: "Alternativament, si us plau utilitzi el seu OpenID per connectar-se:"
1528       with username: "Ja teniu un compte de OpenStreetMap? Si us plau connecti's amb el seu nom d'usuari i contrasenya:"
1529     logout: 
1530       heading: Finalitza la sessió d'OpenStreetMap
1531       logout_button: Finalitza la sessió
1532       title: Finalitza la sessió
1533     lost_password: 
1534       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1535       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1536       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1537       new password button: Restableix la contrasenya
1538       notice email cannot find: Podria no trobar que l'e-mail adreçar, ho sento.
1539       notice email on way: Trist que perdia:-(però un correu electrònic està en camí així pot restaurar això aviat.
1540       title: contrasenya perduda
1541     make_friend: 
1542       already_a_friend: Que ja són amics amb %{name}.
1543       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1544       success: "%{name} ara és el vostre amic."
1545     new: 
1546       confirm email address: "Confirmar adreça de correu electrònic:"
1547       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1548       contact_webmaster: Si us plau, contactar amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> per organitzar un compte de ser creat - anem a provar i tractar amb la sol. licitud tan aviat com sigui possible.
1549       continue: Continua
1550       display name: "Nom en pantalla:"
1551       display name description: El vostre usuari mostrat públicament. Això pot canviar més tard en les preferències.
1552       email address: "Adreça de correu:"
1553       fill_form: Ompli el formulari i us enviarem un correu electrònic ràpid per activar el seu compte.
1554       flash create success message: Gràcies per registrar-se. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1555       heading: Crea un compte d'usuari
1556       license_agreement: Quan vostè confirmar el seu compte necessita estar d'acord amb els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col. laborador</a>.
1557       no_auto_account_create: Per desgràcia no som actualment capaços de crear un compte per a vostè automàticament.
1558       not displayed publicly: No mostraran públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1559       openid: "%{logo} OpenID:"
1560       openid association: "<p>El seu OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nous a OpenStreetMap, si us plau, crear un compte nou utilitzant el formulari a continuació.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, es pot connectar al seu compte\n    utilitzant el seu nom d'usuari i contrasenya i llavors associat el compte\n    amb el seu OpenID en les seves escenes d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1561       openid no password: Amb OpenID una contrasenya no és necessària, però algunes eines extres o servidor pot encara necessita un.
1562       password: "Contrasenya:"
1563       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1564       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1565       title: Crear compte
1566       use openid: Alternativament, utilitzi %{logo} OpenID per connectar-se
1567     no_such_user: 
1568       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
1569       heading: No existeix l'usuari %{user}
1570       title: No existeix aquest usuari
1571     popup: 
1572       friend: Amic
1573       nearby mapper: L'Assignador proper
1574       your location: La vostra ubicació
1575     remove_friend: 
1576       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1577       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1578     reset_password: 
1579       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1580       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1581       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1582       heading: Restablir la contrasenya per %{user}
1583       password: "Contrasenya:"
1584       reset: Restableix la contrasenya
1585       title: Restablir la contrasenya
1586     set_home: 
1587       flash success: Localització de casa desat correctament
1588     suspended: 
1589       body: "<p>\n  Ho sentim, el seu compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si vostè desitja discutir això.\n</p>"
1590       heading: Compte suspès
1591       title: Compte suspès
1592       webmaster: per a administradors web
1593     terms: 
1594       agree: D'acord
1595       consider_pd: A més de l'acord de dalt, que considero el meu contribucions d'estar en el domini públic
1596       consider_pd_why: què és això?
1597       decline: Declinar
1598       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1599       heading: Termes de col. laborador
1600       legale_names: 
1601         france: França
1602         italy: Itàlia
1603         rest_of_world: Resta del món
1604       legale_select: "Si us plau seleccioni el seu país de residència:"
1605       read and accept: Si us plau llegeixi l'acord de sota i premeu el botó d'acord per confirmar que vostè accepta els termes d'aquest acord per les seves contribucions existents i futures.
1606       title: Termes de col. laborador
1607       you need to accept or decline: Si us plau, llegiu i llavors acceptar o disminució de les condicions de col. laborador nou per continuar.
1608     view: 
1609       activate_user: activa aquest usuari
1610       add as friend: afegeix com a amic
1611       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1612       block_history: mostra els blocs rebuts
1613       blocks by me: blocs per mi
1614       blocks on me: blocs en mi
1615       comments: comentaris
1616       confirm: Confirma
1617       confirm_user: confirma aquest usuari
1618       create_block: bloca aquest usuari
1619       created from: "Creat a partir de:"
1620       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1621       ct declined: Declinats
1622       ct status: "Termes del col·laborador:"
1623       ct undecided: No decidit
1624       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1625       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1626       description: Descripció
1627       diary: diari
1628       edits: modificacions
1629       email address: "Adreça de correu:"
1630       friends_changesets: Navega per tots els conjunts de canvis dels vostres amics
1631       friends_diaries: Navega totes les entrades de diari dels amics
1632       hide_user: amagar aquest usuari
1633       if set location: Si establiu la vostra ubicació, un mapa força i matèria es mostrarà aquí. Podeu configurar la vostra ubicació de casa a la seva pàgina %{settings_link}.
1634       km away: "%{count}km de distància"
1635       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1636       m away: "%{count}m de distància"
1637       mapper since: "Mapejant des de:"
1638       moderator_history: mostra els blocs donats
1639       my diary: el meu diari
1640       my edits: les meves edicions
1641       my settings: les meves preferències
1642       my traces: les meves traces
1643       nearby users: Altres usuaris propers
1644       nearby_changesets: Navega tots els conjunts de canvis dels usuaris propers
1645       nearby_diaries: Navega totes les entrades de diari dels usuaris propers
1646       new diary entry: Nova entrada del diari
1647       no friends: No has afegit cap amics encara.
1648       no nearby users: Hi ha altres usuaris que admetre a Cartografia prop encara.
1649       oauth settings: configuració OAuth
1650       remove as friend: elimina com a amic
1651       role: 
1652         administrator: Aquest usuari és administrador
1653         grant: 
1654           administrator: Concedir accés d'administrador
1655           moderator: Concedir accés de moderador
1656         moderator: Aquest usuari és moderador
1657         revoke: 
1658           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1659           moderator: Revocar l'accés de moderador
1660       send message: envia el missatge
1661       settings_link_text: preferències
1662       spam score: "Spam Puntuació:"
1663       status: "Estat:"
1664       traces: traces
1665       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1666       user location: Ubicació de l'usuari
1667       your friends: Els vostres amics
1668   user_block: 
1669     blocks_by: 
1670       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1671       heading: Llista de blocs %{name}
1672       title: Blocs %{name}
1673     blocks_on: 
1674       empty: "%{name} no ha estat bloquejat encara."
1675       heading: Llista de quadres a %{name}
1676       title: Blocs en %{name}
1677     create: 
1678       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1679       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1680       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1681     edit: 
1682       back: Mostra tots els blocs
1683       heading: Bloc d'edició en %{name}
1684       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1685       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1686       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1687       show: Mostra el bloc
1688       submit: Bloc d'Actualització
1689       title: Bloc d'edició en %{name}
1690     filter: 
1691       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1692       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1693       not_a_moderator: Vostè necessita ser un moderador per dur a terme aquesta acció.
1694     helper: 
1695       time_future: Finalitza en %{time}.
1696       time_past: Va acabar fa %{time}.
1697       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1698     index: 
1699       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1700       heading: Llista de quadres de l'usuari
1701       title: Blocs de l'usuari
1702     model: 
1703       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1704       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1705     new: 
1706       back: Veure tots els blocs
1707       heading: Creació de bloc %{name}
1708       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1709       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API.
1710       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, estigui tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant tant detall com sigui possible sobre la situació, recordant que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de comuns.
1711       submit: Crear bloc
1712       title: Creació de bloc %{name}
1713       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'atures.
1714       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1715     not_found: 
1716       back: Torna a l'índex
1717       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1718     partial: 
1719       confirm: N'esteu segur?
1720       creator_name: Creador
1721       display_name: S'ha blocat l'usuari
1722       edit: Modifica
1723       not_revoked: (no revocat)
1724       reason: Motiu del blocatge
1725       revoke: Revoca!
1726       revoker_name: Revocat per
1727       show: Mostra
1728       status: Estat
1729     period: 
1730       one: 1 hora
1731       other: "%{count} hores"
1732     revoke: 
1733       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1734       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1735       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1736       past: Aquest bloc va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1737       revoke: Revoca!
1738       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1739       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1740     show: 
1741       back: Mostra tots els blocs
1742       confirm: N'esteu segur?
1743       edit: Edició
1744       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1745       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1746       reason: "Motiu del blocatge:"
1747       revoke: Revoca-ho!
1748       revoker: "Revoker:"
1749       show: Mostra
1750       status: Estat
1751       time_future: Finalitza en %{time}
1752       time_past: Va acabar %{time} fa
1753       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1754     update: 
1755       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1756       success: Bloc d'actualització.
1757   user_role: 
1758     filter: 
1759       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1760       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1761       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1762       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1763     grant: 
1764       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{paper}" a l'usuari "%{name}"?
1765       confirm: Confirma
1766       fail: Podria concedeix paper "%{paper}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1767       heading: Confirmi la concessió de rol
1768       title: Confirmi la concessió de rol
1769     revoke: 
1770       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1771       confirm: Confirma
1772       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{paper}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1773       heading: Confirmar revocació de rol
1774       title: Confirmar revocació de rol