6f8350b2e45de5bfebfecab4b88e475f367ed509
[rails.git] / config / potlatch / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Cohan
5 # Author: Grillo
6 # Author: Liftarn
7 sv: 
8   a_poi: $1 en POI
9   a_way: $1 en väg
10   action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
11   action_cancelchanges: avbryter ändringar på
12   action_changeway: ändringar på en väg
13   action_createparallel: Skapar parallell väg
14   action_createpoi: Skapa en POI, "punkt av intresse"
15   action_deletepoint: tar bort en punkt
16   action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
17   action_mergeways: Slå samman två vägar
18   action_movepoi: Flytta på en POI, "punkt av intresse"
19   action_movepoint: Flytta en punkt
20   action_moveway: flytta en väg
21   action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
22   action_poitags: lägger till taggar på en POI
23   action_reverseway: Byter rikting på en väg
24   action_revertway: Återställer en väg
25   action_splitway: delar upp en väg
26   action_waytags: lägger till taggar på en väg
27   advanced: Avancerat
28   advanced_close: Stäng ändringsset
29   advanced_history: Väghistorik
30   advanced_maximise: Maximera fönster
31   advanced_minimise: Minimera fönster
32   advanced_parallel: Parallell väg
33   advanced_tooltip: Avancerade editeringsåtgärder
34   advanced_undelete: Ångra radering
35   advice_bendy: För kurvig för att räta upp (SHIFT forcerar)
36   advice_deletingpoi: Raderar POI (Z ångrar)
37   advice_deletingway: Raderar väg (Z för att ångra)
38   advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
39   advice_revertingpoi: Återställer till senast sparade POI (Z ångrar)
40   advice_revertingway: Återställer senast sparade väg (Z för att ångra)
41   advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
42   advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
43   advice_uploadempty: Ingenting att ladda upp
44   advice_uploadfail: Uppladdning avbruten
45   advice_uploadsuccess: Datauppladdning lyckad
46   advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
47   cancel: Avbryt
48   closechangeset: Stänger ändringsset
49   conflict_overwrite: Skriv över deras version
50   conflict_poichanged: Efter att du började editera har någon annan ändrat punkt $1$2.
51   conflict_relchanged: Efter att du började editera har någon annan ändrat relation $1$2.
52   conflict_visitpoi: Klicka 'Ok' för att visa punkten.
53   conflict_visitway: Klicka 'Ok' för att visa vägen.
54   conflict_waychanged: Efter att du börjat redigera har någon annan ändrat sträcka $1$2.
55   createrelation: Skapa en ny relation
56   delete: Radera
57   deleting: tar bort
58   drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
59   editinglive: Ändrar live
60   editingoffline: Redigerar offline
61   emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
62   error_anonymous: Du kan inte kontakta en anonum kartritare.
63   error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
64   error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
65   error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
66   error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
67   error_readfailed: Tyvärr, OpenStreetMap-servern svarade inte på förfrågan om data.\n\nVill du försöka igen?
68   existingrelation: Lägg till existerande relation
69   findrelation: Sök efter relation innehållande
70   gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
71   heading_introduction: Introduktion
72   heading_pois: Startar
73   heading_quickref: Snabbreferens
74   heading_tagging: Taggning
75   heading_troubleshooting: Felsökning
76   help: Hjälp
77   hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
78   hint_loading: laddar vägar
79   hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
80   hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
81   hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
82   hint_saving: sparar data
83   hint_saving_loading: laddar/sparar data
84   login_pwd: "Lösenord:"
85   login_retry: Okänt användarnamn. Vänligen försök igen.
86   login_title: Kunde inte logga in
87   login_uid: "Användarnamn:"
88   more: Mer
89   nobackground: Ingen bakgrund
90   norelations: Inga relationer i nuvarande område
91   offset_choose: Välj offset (m)
92   offset_motorway: Motorväg (D3)
93   ok: Ok
94   openchangeset: Öppnar ändringsset
95   option_custompointers: Använd penna och handpekare
96   option_fadebackground: Mattad bakgrund
97   option_noname: Markera vägar utan namn
98   option_photo: "Foto KML:"
99   option_thinareas: Använd tunnare linjer för areor
100   option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
101   option_tiger: Markera oförändrat TIGER
102   option_warnings: Visa flytande varningar
103   point: Nod (punkt)
104   prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
105   prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
106   prompt_closechangeset: Stäng ändringsset $1
107   prompt_createparallel: Skapa parallell väg
108   prompt_editlive: Ändra direkt
109   prompt_editsave: Ändra via spara
110   prompt_helpavailable: Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
111   prompt_launch: Öppna extern URL
112   prompt_revertversion: Gå tillbaks till en tidigare version
113   prompt_savechanges: Spara ändringar
114   prompt_taggedpoints: Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
115   prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
116   prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
117   retry: Försök igen
118   revert: Återställ
119   save: Spara
120   tip_addrelation: Lägg till en ny relation
121   tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
122   tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
123   tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs, klicka för att vända riktning
124   tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs, klicka för att vända riktning
125   tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
126   tip_gps: Visa GPS-spår (G)
127   tip_noundo: Finns inget att ångra
128   tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
129   tip_photo: Ladda foton
130   tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
131   tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
132   tip_revertversion: Välj version som ska användas
133   tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
134   tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
135   tip_tidy: Snygga upp punkter i väg (T)
136   tip_undo: Ångra $1 (Z)
137   uploading: Laddar upp...
138   way: Väg