7230a340b722e98a37a9ebb74d4273b21eadaa9a
[rails.git] / config / locales / mr.yml
1 # Messages for Marathi (मराठी)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Singleton
5 # Author: V.narsikar
6 # Author: Vibhavari
7 ---
8 mr:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e %B %Y, %H:%M ला'
12   activerecord:
13     models:
14       acl: पोहोच नियंत्रण यादी
15       changeset: बदलसंच
16       changeset_tag: बदलसंचाची खूणपताका
17       country: देश
18       diary_comment: अनुदिनीवरील अभिप्राय
19       diary_entry: अनुदिनीतील नोंद
20       friend: मित्र
21       language: भाषा
22       message: संदेश
23       node: गाठ
24       node_tag: गाठीची खूणपताका
25       notifier: अधिसूचक
26       old_node: जुनी गाठ
27       old_node_tag: जून्या गाठीची खूणपताका
28       old_relation: जुना संबंध
29       old_relation_member: संबंधाचा जुना सदस्य
30       old_relation_tag: जून्या संबंधाची खूणपताका
31       old_way: जुना मार्ग
32       old_way_node: मार्गातील जुनी गाठ
33       old_way_tag: जून्या मार्गाची खूणपताका
34       relation: संबंध
35       relation_member: संबंधाचा सदस्य
36       relation_tag: संबंधाची खूणपताका
37       session: सत्र
38       trace: अनुरेख
39       tracepoint: अनुरेख बिंदू
40       tracetag: अनुरेख खूणपताका
41       user: सदस्य
42       user_preference: सदस्याची पसंती
43       user_token: सदस्य बिल्ला
44       way: मार्ग
45       way_node: मार्गातील गाठ
46       way_tag: मार्ग खूणपताका
47     attributes:
48       diary_comment:
49         body: मायना
50       diary_entry:
51         user: सदस्य
52         title: विषय
53         latitude: अक्षांश
54         longitude: रेखांश
55         language: भाषा
56       friend:
57         user: सदस्य
58         friend: मित्र
59       trace:
60         user: सदस्य
61         visible: दृश्य
62         name: नाव
63         size: आकार
64         latitude: अक्षांश
65         longitude: रेखांश
66         public: सार्वजनिक
67         description: वर्णन
68       message:
69         sender: प्रेषक
70         title: विषय
71         body: मायना
72         recipient: प्राप्तकर्ता
73       user:
74         email: ई-मेल
75         active: सक्रिय
76         display_name: दर्शवायचे नाव
77         description: वर्णन
78         languages: भाषा
79         pass_crypt: परवलीचा शब्द
80   editor:
81     default: सामान्यतः (सध्या %{name})
82     potlatch:
83       name: पॉटलॅच १
84       description: पॉटलॅच १ (न्याहाळकात चालणारा संपादक)
85     id:
86       name: iD
87       description: iD (न्याहाळकात चालणारा संपादक)
88     potlatch2:
89       name: पॉटलॅच २
90       description: पॉटलॅच २ (न्याहाळकात चालणारा संपादक)
91     remote:
92       name: सुदूर नियंत्रण
93       description: सुदूर नियंत्रण (JOSM अथवा Merkaartor)
94   browse:
95     created: बनविले
96     closed: बंद केले
97     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr> बनविले
98     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr> बंद केला
99     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr>  %{user} द्वारे
100       तयार केले
101     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr>%{user} द्वारे गाळले
102     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr>  %{user} द्वारे संपादन
103       केले
104     closed_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} पूर्वी</abbr>%{user} द्वारे बंद
105       केले
106     version: आवृत्ती
107     in_changeset: बदलसंच
108     anonymous: अनामिक
109     no_comment: (वर्णन नाही)
110     part_of: चा भाग
111     download_xml: XML उतरवा
112     view_history: इतिहास पहा
113     view_details: तपशील पहा
114     location: 'ठिकाण:'
115     changeset:
116       title: 'बदलसंच: %{id}'
117       belongs_to: लेखक
118       node: गाठी (%{count})
119       node_paginated: गाठी (%{x}-%{y}, %{count} पैकी)
120       way: मार्ग (%{count})
121       way_paginated: मार्ग (%{x}-%{y}, %{count} पैकी)
122       relation: संबंध (%{count})
123       relation_paginated: संबंध (%{x}-%{y}, %{count} पैकी)
124       changesetxml: बदलसंच XML
125       osmchangexml: osmChange XML
126       feed:
127         title: बदलसंच %{id}
128         title_comment: बदलसंच %{id} - %{comment}
129     node:
130       title: 'गाठ: %{name}'
131       history_title: 'गाठीचा इतिहास: %{name}'
132     way:
133       title: 'मार्ग: %{name}'
134       history_title: 'मार्गाचा इतिहास: %{name}'
135       nodes: गाठी
136       also_part_of:
137         one: '%{related_ways} मार्गाचा भाग'
138         other: '%{related_ways} मार्गांचा भाग'
139     relation:
140       title: 'संबंध: %{name}'
141       history_title: 'संबंधाचा इतिहास: %{name}'
142       members: सदस्य
143     relation_member:
144       entry_role: '%{type} %{name}, %{role} म्हणून'
145       type:
146         node: गाठ
147         way: मार्ग
148         relation: संबंध
149     containing_relation:
150       entry: संबंध %{relation_name}
151       entry_role: संबंध %{relation_name} (%{relation_role} म्हणून)
152     not_found:
153       sorry: 'क्षमा असावी, %{type} #%{id} सापडले नाही.'
154       type:
155         node: गाठ
156         way: मार्ग
157         relation: संबंध
158         changeset: चा बदलसंच सापडला
159     timeout:
160       sorry: क्षमा असावी, %{id}असलेला %{type}चा डाटा मिळविण्यास फार वेळ लागला.
161       type:
162         node: गाठी
163         way: मार्ग
164         relation: संबंध
165         changeset: बदलसंच
166     redacted:
167       redaction: लोपन %{id}
168       message_html: ह्या %{type}ची आवृत्ती क्र. %{version} दाखविली जाऊ शकत नाही कारण
169         तिचे लोपन करण्यात आले आहे. कृपया तपशीलासाठी %{redaction_link} पहा.
170       type:
171         node: गाठी
172         way: मार्ग
173         relation: संबंध
174     start_rjs:
175       feature_warning: '%{num_features} प्रारुपाचे प्रभारण करीत आहे ज्याने आपला न्याहाळक
176         मंद अथवा प्रतिसादशून्य होईल.आपणास खात्री आहे काय की आपणास डाटा दर्शवायचा आहे.'
177       load_data: डाटाचे भारण करा
178       loading: प्रभारण करीत आहे
179     tag_details:
180       tags: खूणपताका
181       wiki_link:
182         key: '%{key} खूणपताकेसाठी विकी वर्णन पान'
183         tag: '%{key}=%{value} खूणपताकेसाठी विकी वर्णन पान'
184       wikipedia_link: विकिपिडियावरील %{page} हा लेख
185     note:
186       title: 'टीप: %{id}'
187       new_note: नवी टीप
188       description: 'वर्णन:'
189       open_title: 'निराकरण न झालेली टीप #%{note_name}'
190       closed_title: 'निराकरण झालेली टीप #%{note_name}'
191       hidden_title: 'लपविलेली टीप #%{note_name}'
192       open_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ने तयार केले
193       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user}अनामिकाने
194         तयार केले
195       commented_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ची टिप्पणी
196       commented_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user}
197         अनामिकाची टिप्पणी
198       closed_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ने वियोजित
199         केले
200       closed_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user}अनामिकाने
201         वियोजित केले
202       reopened_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ने सक्रिय
203         केले
204       reopened_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user}अनामिकाने
205         सक्रिय केले
206       hidden_by: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} पूर्वी</abbr>%{user} ने लपविले
207   changeset:
208     changeset_paging_nav:
209       showing_page: लेख %{page}
210       next: पुढील »
211       previous: « मागील
212     changeset:
213       anonymous: अनामिक
214       no_edits: (संपादने नाहीत)
215       view_changeset_details: बदलसंचाचा तपशील पहा
216     changesets:
217       id: ओळखसंख्या (आयडी)
218       saved_at: ला जतन केले
219       user: सदस्य
220       comment: अभिप्राय
221       area: क्षेत्र
222     list:
223       title: बदलसंच
224       title_user: '%{user}चे बदलसंच'
225       title_friend: आपल्या मित्रांचे बदलसंच
226       title_nearby: जवळपासच्या सदस्यांचे बदलसंच
227       empty: बदलसंच सापडले नाहीत.
228       empty_area: ह्या भागात बदलसंच नाहीत.
229       empty_user: ह्या सदस्याचे बदलसंच नाहीत.
230       no_more: अधिक बदलसंच सापडले नाहीत.
231       no_more_area: ह्या भागात अधिक बदलसंच नाहीत.
232       no_more_user: ह्या सदस्याचे अधिक बदलसंच नाहीत.
233       load_more: अधिक प्रभारण करा
234     timeout:
235       sorry: क्षमा असावी, आपण मागितलेली बदलसंचाची यादी मिळविण्यास फार वेळ लागला.
236   diary_entry:
237     new:
238       title: अनुदिनीत नवी नोंद
239     list:
240       title: सदस्यांच्या अनुदिनी
241       title_friends: मित्रांच्या अनुदिनी
242       title_nearby: जवळपासच्या सदस्यांच्या अनुदिनी
243       user_title: '%{user}ची अनुदिनी'
244       in_language_title: '%{language} भाषेतील अनुदिनीतील नोंदी'
245       new: अनुदिनीत नवी नोंद
246       new_title: आपल्या अनुदिनीत नवी नोंद लिहा
247       no_entries: रिक्त अनुदिनी
248       recent_entries: अनुदिनीतील अलीकडील नोंदी
249       older_entries: जुन्या नोंदी
250       newer_entries: नव्या नोंदी
251     edit:
252       title: अनुदिनीतील नोंद संपादा
253       subject: 'विषय:'
254       body: 'मायना:'
255       language: 'भाषा:'
256       location: 'ठिकाण:'
257       latitude: 'अक्षांश:'
258       longitude: 'रेखांश:'
259       use_map_link: नकाशा वापरा
260       save_button: जतन करा
261       marker_text: अनुदिनीतील नोंदीचे ठिकाण
262     view:
263       title: '%{user}ची अनुदिनी | %{title}'
264       user_title: '%{user}ची अनुदिनी'
265       leave_a_comment: टिप्पणी टाका
266       login_to_leave_a_comment: टिप्प्णी लिहिण्यासाठी %{login_link}
267       login: सनोंद-प्रवेश करा
268       save_button: जतन करा
269     no_such_entry:
270       title: अनुदिनीत अशी नोंद नाही
271       heading: '%{id} क्रमांकाची नोंद अस्तित्वात नाही'
272       body: क्षमा असावी, %{id} क्रमांकाची अनुदिनीतील नोंद किंवा अभिप्राय अस्तित्वात
273         नाही. कृपया आपले वर्णलेखन तपासा, किंवा कदाचित आपण चुकीच्या दुव्यावर टिचकी
274         दिली असेल.
275     diary_entry:
276       posted_by: '%{link_user}ने %{created} ला %{language_link} भाषेत लिहीले'
277       comment_link: ह्या नोंदीवर अभिप्राय लिहा
278       reply_link: ह्या नोंदीस उत्तर द्या
279       comment_count:
280         zero: अभिप्राय नाहीत
281         one: '%{count} comment'
282         other: '%{count} अभिप्राय'
283       edit_link: ही नोंद संपादा
284       hide_link: ही नोंद लपवा
285       confirm: खात्री करा
286     diary_comment:
287       comment_from: '%{link_user}कडून %{comment_created_at}ला अभिप्राय'
288       hide_link: हा अभिप्राय लपवा
289       confirm: खात्री करा
290     location:
291       location: 'ठिकाण:'
292       view: पहा
293       edit: संपादन करा
294     feed:
295       user:
296         title: '%{user}कडून ओपनस्ट्रीटमॅप अनुदिनी-नोंदी'
297         description: '%{user}कडून अलीकडील ओपनस्ट्रीटमॅप अनुदिनी-नोंदी'
298       language:
299         title: '%{language_name} भाषेतील ओपनस्ट्रीटमॅप अनुदिनीतील नोंदी'
300         description: ओपनस्ट्रीटमॅप सदस्यांकडून %{language_name} भाषेतील अलीकडील अनुदिनी-नोंदी
301       all:
302         title: ओपनस्ट्रीटमॅप अनुदिनीतील नोंदी
303         description: ओपनस्ट्रीटमॅप सदस्यांकडून अलीकडील अनुदिनी-नोंदी
304     comments:
305       has_commented_on: '%{display_name}ने खालील अनुदिनी नोंदींवर अभिप्राय दिले आहेत'
306       post: पाठवा
307       when: कधी
308       comment: अभिप्राय
309       ago: '%{ago} पूर्वी'
310       newer_comments: नवे अभिप्राय
311       older_comments: जुने अभिप्राय
312   export:
313     title: निर्यात
314     start:
315       area_to_export: निर्यात करावयाचे क्षेत्र
316       manually_select: वेगळे क्षेत्र निवडा
317       format_to_export: निर्यातीचे प्रारुप
318       osm_xml_data: ओपनस्ट्रीटमॅप XML डाटा
319       map_image: नकाशा चित्र (प्रमाणित स्तर दाखविते)
320       embeddable_html: अंतःस्थापन करण्याजोगी HTML
321       licence: परवाना
322       export_details: ओपनस्ट्रीटमॅप डाटा हा <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">
323         परवान्यांतर्गत आहे.ओपन डाटा कॉमन्स ओपन डाटाबेस परवाना</a> (ODbL).
324       too_large:
325         advice: 'जर वरील निर्यात करण्यास अपयश आले, तर कृपया खालील स्रोत वापरण्याचा
326           विचार करा :'
327         body: हे क्षेत्र OpenStreetMap XML Data म्हणून निर्यात करण्यास खूपच मोठे आहे.कृपया
328           लहान करा किंवा लहान क्षेत्र निवडा किंवा मोठ्या प्रमाणात डाटाचे अधिभारणासाठी
329           खालील यादी केलेल्या स्रोतांपैकी एकाचा वापर करा.
330         planet:
331           title: प्लॅनेट OSM
332           description: संपूर्ण ओपनस्ट्रीटमॅप डाटाबेसच्या नियमित अद्यतन केलेल्या प्रती
333         overpass:
334           title: API टाळा
335           description: ओपनस्ट्रीटमॅप प्रतिमा डाटाबेसमधून  बंधनपेटीचे(बाउंडिंग बॉक्स)
336             अधिभारण करा
337         geofabrik:
338           title: जियोफेब्रिक अधिभारण
339           description: नियमितपणे अद्ययावत केले जाणारे खंड, देश, व निवडक शहरांचे उतारे
340         metro:
341           title: मेट्रो एक्स्ट्रॅक्ट्स्
342           description: जगातील प्रमुख शहरे व त्यांच्या सभोवतालीच्या क्षेत्रांचे उतारे
343         other:
344           title: इतर स्रोत
345           description: ओपनस्ट्रीटमॅप विकीवर सूचीबद्ध अतिरिक्त स्रोत
346       options: विकल्प
347       format: आराखडा
348       scale: प्रमाण
349       max: कमाल
350       image_size: चित्राचा आकार
351       zoom: मोठे करा
352       add_marker: नकाशावर दर्शकचिन्ह जोडा
353       latitude: 'अक्षांश:'
354       longitude: 'रेखांश:'
355       output: उत्पादन
356       paste_html: संकेतस्थळावर अंतःस्थापनासाठी HTML चिकटवा
357       export_button: निर्यात
358   geocoder:
359     search:
360       title:
361         latlon: निकाल <a href="http://openstreetmap.org/">अंतर्गत</a>
362         us_postcode: निकाल <a href="http://geocoder.us/">जिओकोडर.यूएस</a>
363         uk_postcode: निकाल<a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
364         ca_postcode: निकाल <a href="http://geocoder.ca/">जिओकोडर.सीए</a>
365         osm_nominatim: निकाल <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">ओपनस्ट्रीटमॅप
366           नॉमिनॅटिम</a>
367         geonames: निकाल <a href="http://www.geonames.org/">जिओनेम्स</a>
368         osm_nominatim_reverse: निकाल <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">ओपनस्ट्रीटमॅप
369           नॉमिनॅटिम</a>
370         geonames_reverse: निकाल <a href="http://www.geonames.org/">जिओनेम्स</a>
371     search_osm_nominatim:
372       prefix:
373         aerialway:
374           chair_lift: खुर्ची उद्वाहन
375           drag_lift: खेच उद्वाहन
376           station: रज्जुमार्ग स्थानक
377         aeroway:
378           aerodrome: विमानतळ
379           apron: भरणतळ
380           gate: द्वार
381           helipad: हेलिपॅड
382           runway: धावपट्टी
383           taxiway: विमानखेचमार्ग
384           terminal: अग्र
385         amenity:
386           airport: विमानतळ
387           arts_centre: कलाकेंद्र
388           artwork: कलाकृति
389           atm: एटीएम
390           auditorium: श्रोतृगृह
391           bank: बँक
392           bar: मद्यगृह
393           bbq: बार्बेक्यू
394           bench: बाकडे
395           bicycle_parking: सायकलतळ
396           bicycle_rental: भाड्याने सायकल
397           biergarten: बीअर बगिचा
398           brothel: वेश्यागृह
399           bureau_de_change: चलन विनिमय
400           bus_station: बस स्थानक
401           cafe: कॅफे
402           car_rental: भाड्याने कार
403           car_sharing: कार सहभागिता
404           car_wash: कार धुण्याची जागा
405           casino: जुगारगृह
406           charging_station: प्रभारण स्थानक
407           cinema: चित्रपटगृह
408           clinic: चिकित्सालय
409           club: क्लब
410           college: महाविद्यालय
411           community_centre: समाज भवन
412           courthouse: न्यायमंदिर
413           crematorium: दहनभूमी
414           dentist: दंतवैद्य
415           doctors: डॉक्टर
416           dormitory: शयनागार
417           drinking_water: पिण्याचे पाणी
418           driving_school: चालन-शाळा
419           embassy: दूतावास
420           emergency_phone: संकटकालीन दूरध्वनी
421           fast_food: जलदान्न
422           ferry_terminal: होडी अग्र
423           fire_hydrant: अग्नि जलोत्सर्गी
424           fire_station: अग्निशमन केंद्र
425           food_court: भोजन आवार
426           fountain: कारंजे
427           fuel: इंधन
428           grave_yard: दफनभूमी
429           gym: व्यायामशाळा
430           hall: सभागृह
431           health_centre: आरोग्य केंद्र
432           hospital: रुग्णालय
433           hotel: हॉटेल
434           hunting_stand: मचाण
435           ice_cream: आईसक्रिम
436           kindergarten: बालवाडी
437           library: ग्रंथालय
438           market: बाजार
439           marketplace: बाजार
440           mountain_rescue: पर्वत सुटकामार्ग
441           nightclub: रात्री क्लब
442           nursery: बालवाडी
443           nursing_home: शुश्रुषागृह
444           office: कार्यालय
445           park: उद्यान
446           parking: वाहनतळ
447           pharmacy: औषधालय
448           place_of_worship: पूजास्थान
449           police: पोलिस
450           post_box: टपालपेटी
451           post_office: टपाल कार्यालय
452           preschool: शिशुशाळा
453           prison: कारागृह
454           pub: मद्यपानगृह
455           public_building: सार्वजनिक इमारत
456           public_market: सार्वजनिक बाजार
457           reception_area: स्वागत क्षेत्र
458           recycling: पुनश्चक्रण केंद्र
459           restaurant: उपाहारगृह
460           retirement_home: आरामगृह
461           sauna: सॉना
462           school: शाळा
463           shelter: आश्रयस्थान
464           shop: दुकान
465           shopping: खरेदी
466           shower: तुषारक
467           social_centre: समाज केंद्र
468           social_club: समाज क्लब
469           social_facility: सामाजिक सुविधा
470           studio: कलागृह
471           supermarket: सुपरमार्केट
472           swimming_pool: जलतरण तलाव
473           taxi: टॅक्सी
474           telephone: सार्वजनिक दूरध्वनी
475           theatre: नाट्यगृह
476           toilets: स्वच्छतागृह
477           townhall: नगरभवन
478           university: विद्यापीठ
479           vending_machine: विक्रययंत्र
480           veterinary: पशू शल्यक्रिया
481           village_hall: गाव सभागृह
482           waste_basket: कचरा टोपली
483           wifi: वायफाय पोहोच
484           WLAN: वायफाय पोहोच
485           youth_centre: युवक केंद्र
486         boundary:
487           administrative: प्रशासकीय सीमा
488           census: जनगणना सीमा
489           national_park: राष्ट्रीय उद्यान
490           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
491         bridge:
492           aqueduct: जलसेतू
493           suspension: टांगलेला पूल
494           swing: झुलता पूल
495           viaduct: उंच पूल
496           "yes": पूल
497         building:
498           "yes": इमारत
499         emergency:
500           fire_hydrant: अग्नि जलोत्सर्गी
501           phone: संकटकालीन दूरध्वनी
502         highway:
503           bridleway: अश्वमार्ग
504           bus_guideway: गायडेड बस लेन
505           bus_stop: बस थांबा
506           byway: उपमार्ग
507           construction: निर्माणाधीन महामार्ग
508           cycleway: सायकल मार्ग
509           emergency_access_point: आकस्मिक पोहोच बिंदू
510           footway: पदपथ
511           ford: पाय-उतार
512           living_street: निवासी रस्ता
513           milestone: मैलदगड
514           minor: किरकोळ रस्ता
515           motorway: मोटारमार्ग
516           motorway_junction: मोटारमार्ग जंक्शन
517           motorway_link: मोटारमार्ग रस्ता
518           path: पथ
519           pedestrian: पादचारी मार्ग
520           platform: ओटा
521           primary: प्राथमिक रस्ता
522           primary_link: प्राथमिक रस्ता
523           proposed: प्रस्तावित रस्ता
524           raceway: शर्यतमार्ग
525           residential: निवासी
526           rest_area: आरामक्षेत्र
527           road: रस्ता
528           secondary: माध्यमिक रस्ता
529           secondary_link: माध्यमिक रस्ता
530           service: सेवा मार्ग
531           services: मोटरमार्ग सेवा
532           speed_camera: गतीनोंद कॅमेरा
533           steps: पायऱ्या
534           street_lamp: पथ दिवा
535           track: वाट
536           trail: पायवाट
537           trunk: महामार्ग
538           trunk_link: महामार्ग
539           unclassified: अवर्गीकृत रस्ता
540           unsurfaced: कच्चा रस्ता
541         historic:
542           archaeological_site: पुरातत्त्व स्थळ
543           battlefield: युद्धक्षेत्र
544           boundary_stone: सिमांकन दगड
545           building: इमारत
546           castle: गढी
547           church: चर्च
548           citywalls: शहराच्या भिंती
549           fort: किल्ला
550           house: घर
551           icon: संकेतचिन्ह
552           manor: हवेली
553           memorial: स्मारक
554           mine: खाण
555           monument: स्मारक
556           museum: वस्तुसंग्रहालय
557           ruins: भग्नावशेष
558           tomb: थडगे
559           tower: मनोरा
560           wayside_shrine: मार्गालगतचे देवालय
561           wreck: भग्नावशेष
562         landuse:
563           allotments: वाटप
564           basin: खोरे
565           cemetery: दफनभूमी
566           commercial: वाणिज्यिक क्षेत्र
567           conservation: संधारण
568           construction: बांधकाम
569           farm: मळा
570           farmland: शेतजमीन
571           farmyard: शेतमैदान
572           forest: वन
573           garages: गॅरेजेस
574           grass: गवत
575           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
576           landfill: भराव
577           meadow: कुरण
578           military: सैनिकी क्षेत्र
579           mine: खाण
580           orchard: फळबाग
581           nature_reserve: अभयारण्य
582           park: उद्यान
583           piste: स्की उतार
584           quarry: खुली खाण
585           railway: लोहमार्ग
586           recreation_ground: मैदान
587           reservoir: जलाशय
588           reservoir_watershed: जलाशयाचे पाणलोट क्षेत्र
589           residential: निवासी क्षेत्र
590           retail: विक्री
591           road: रस्त्याचे क्षेत्र
592           village_green: गावहिरवळ
593           vineyard: द्राक्षमळा
594           wetland: आर्द्र जमिन
595           wood: जंगल
596         leisure:
597           bird_hide: पक्षी आश्रयस्थान
598           common: सार्वजनिक जागा
599           fishing: मासेमारी क्षेत्र
600           fitness_station: व्यायामस्थानक
601           garden: बगीचा
602           golf_course: गोल्फ कोर्स
603           marina: नौकातळ
604           nature_reserve: अभयारण्य
605           park: उद्यान
606           pitch: पटांगण
607           playground: क्रीडांगण
608           recreation_ground: करमणुक मैदान
609           sauna: सॉना
610           slipway: सरकमार्ग
611           sports_centre: क्रीडाकेंद्र
612           stadium: क्रीडागार
613           swimming_pool: जलतरण तलाव
614           track: धाव मार्ग
615           water_park: जलोद्यान
616         military:
617           airfield: लष्करी विमानतळ
618           barracks: बराकी
619           bunker: विवर
620         mountain_pass:
621           "yes": खिंड
622         natural:
623           bay: खाडी
624           beach: किनारा
625           cape: भूशिर
626           cave_entrance: गुंफा प्रवेश
627           channel: जलमार्ग
628           cliff: कडा
629           crater: विवर
630           dune: धन्व
631           feature: रचना
632           fell: वृक्ष तोड
633           forest: वन
634           geyser: उष्ण झरा
635           glacier: हिमनदी
636           heath: माळरान
637           hill: टेकडी
638           island: बेट
639           land: जमीन
640           marsh: पाणथळ
641           moor: जीर्ण जमिन
642           mud: चिखल
643           peak: शिखर
644           point: बिंदू
645           reef: प्रवाली
646           ridge: पर्वतरांग
647           river: नदी
648           rock: खडक
649           scree: पायथा दगड
650           scrub: खुरटी झाडी
651           shoal: धक्का
652           spring: झरा
653           stone: दगड
654           strait: सामुद्रधुनी
655           tree: झाड
656           valley: दरी
657           volcano: ज्वालामुखी
658           water: पाणी
659           wetland: आर्द्र जमिन
660           wetlands: आर्द्र जमिनी
661           wood: जंगल
662         office:
663           accountant: लेखापाल
664           architect: वास्तुविशारद
665           company: कंपनी
666           employment_agency: सेवायोजन केंद्र
667           estate_agent: स्थावर अभिकर्ता
668           government: शासकीय कार्यालय
669           insurance: विमा कार्यालय
670           lawyer: वकील
671           ngo: अशासकीय संस्थेचे कार्यालय
672           telecommunication: दूरसंचार कार्यालय
673           travel_agent: प्रवास अभिकरण
674           "yes": कार्यालय
675         place:
676           airport: विमानतळ
677           city: शहर
678           country: देश
679           county: तालुका
680           farm: मळा
681           hamlet: वाडी
682           house: घर
683           houses: घरे
684           island: बेट
685           islet: द्वीपक
686           isolated_dwelling: विलग रहिवास
687           locality: मोहल्ला
688           moor: जीर्ण जमिन
689           municipality: नगरपालिका
690           neighbourhood: परिसर
691           postcode: पोस्टसंकेत
692           region: प्रांत
693           sea: समुद्र
694           state: राज्य
695           subdivision: उपविभाग
696           suburb: उपनगर
697           town: गाव
698           unincorporated_area: असमाविष्ट क्षेत्र
699           village: खेडे
700         railway:
701           abandoned: त्यक्त लोहमार्ग
702           construction: निर्माणाधीन लोहमार्ग
703           disused: अनुपयोगीत रेल्वे
704           disused_station: अनुपयोगीत रेल्वे स्थानक
705           funicular: रज्जुलोहमार्ग
706           halt: रेल्वे स्थानक
707           historic_station: ऐतिहासिक रेल्वे स्थानक
708           junction: लोहमार्ग संधिस्थान
709           level_crossing: समतल मार्गपारण
710           light_rail: हलकी रेल्वे
711           miniature: लघु रेल
712           monorail: एकरुळी
713           narrow_gauge: नॅरो गेज रेल्वे
714           platform: रेल्वे फलाट
715           preserved: संरक्षित लोहमार्ग
716           proposed: प्रस्तावित लोहमार्ग
717           spur: लोहमार्ग फाटा
718           station: रेल्वे स्थानक
719           stop: रेल्वे थांबा
720           subway: मेट्रो स्थानक
721           subway_entrance: भूयारी स्थानक प्रवेश
722           switch: रेल्वे बिंदू
723           tram: ट्राममार्ग
724           tram_stop: ट्राम स्थानक
725           yard: रेल्वे आवार
726         shop:
727           alcohol: परवानाबाह्य
728           antiques: पुरावस्तु
729           art: कला दुकान
730           bakery: बेकरी
731           beauty: प्रसाधन दुकान
732           beverages: पेय दुकान
733           bicycle: सायकल दुकान
734           books: पुस्तकालय
735           boutique: बुटिक
736           butcher: खाटीक
737           car: कार दुकान
738           car_parts: कार सुटेभाग
739           car_repair: कार दुरुस्ती
740           carpet: गालिचाचे दुकान
741           charity: धर्मदाय दुकान
742           chemist: औषधविक्रेता
743           clothes: कपडा दुकान
744           computer: संगणक दुकान
745           confectionery: मिठाई दुकान
746           convenience: सोईस्कर माल दुकान
747           copyshop: वही दुकान
748           cosmetics: सौंदर्यप्रसाधनांचे दुकान
749           department_store: एकछत्री भांडार
750           discount: सवलतवस्तू दुकान
751           doityourself: स्वतः करा
752           dry_cleaning: ड्रायक्लिनींग
753           electronics: ईलेक्ट्रॉनिक्स दुकान
754           estate_agent: स्थावर अभिकर्ता
755           farm: शेत दुकान
756           fashion: फॅशन दुकान
757           fish: मत्स्य दुकान
758           florist: फुलविक्रेता
759           food: भोजन दुकान
760           funeral_directors: मयत निर्देशक
761           furniture: उपस्कर
762           gallery: दिर्घिका
763           garden_centre: बगिचा केंद्र
764           general: फुटकळ दुकान
765           gift: भेटवस्तु दुकान
766           greengrocer: भाजीविक्रेता
767           grocery: किराणा दुकान
768           hairdresser: केशकर्तनालय
769           hardware: हार्डवेअर भांडार
770           insurance: विमा
771           jewelry: आभूषण दुकान
772           kiosk: टपरी
773           laundry: धुलाई केंद्र
774           mall: मॉल
775           market: बाजार
776           mobile_phone: भ्रमणध्वनी दुकान
777           motorcycle: मोटरसायकल दुकान
778           music: संगीत दुकान
779           newsagent: बातमी अभिकर्ता
780           optician: चश्मेवाला
781           organic: सेंद्रिय अन्नदुकान
782           outdoor: खुले दुकान
783           pet: पाळीवप्राणी दुकान
784           pharmacy: औषधालय
785           photo: फोटो दुकान
786           salon: केशकर्तनालय
787           second_hand: वापरलेल्या वस्तूंचे दुकान
788           shoes: जोडे दुकान
789           shopping_centre: खरेदी केंद्र
790           sports: क्रिडा दुकान
791           stationery: लेखनसामग्री दुकान
792           supermarket: सुपरमार्केट
793           tailor: शिंपी
794           toys: खेळणी दुकान
795           travel_agency: प्रवास अभिकरण
796           video: व्हीडियो दुकान
797           wine: परवानाबाह्य
798           "yes": दुकान
799         tourism:
800           alpine_hut: पर्वतीय झोपडी
801           artwork: कलाकृति
802           attraction: आकर्षण
803           bed_and_breakfast: निद्रा व अल्पाहार
804           cabin: चौकी
805           camp_site: पडाव स्थळ
806           caravan_site: काफिला स्थळ
807           guest_house: अतिथिभवन
808           hostel: वसतीगृह
809           hotel: हॉटेल
810           information: माहिती
811           motel: मोटेल
812           museum: वस्तुसंग्रहालय
813           picnic_site: सहल स्थान
814           theme_park: सूत्र उद्यान
815           valley: दरी
816           viewpoint: देखावाबिंदू
817           zoo: प्राणीसंग्रहालय
818         tunnel:
819           culvert: छोटा पूल
820           "yes": बोगदा
821         waterway:
822           artificial: कृत्रिम जलमार्ग
823           boatyard: नौकाबांधणी
824           canal: कालवा
825           connector: जलमार्ग अनुबंधक
826           dam: धरण
827           derelict_canal: त्यक्त कालवा
828           ditch: चर
829           dock: गोदी
830           drain: जलनिष्कास
831           lock: जलपाश
832           lock_gate: जलपाशद्वार
833           mineral_spring: खनिज झरा
834           mooring: नौबंध
835           rapids: जलदधारा
836           river: नदी
837           riverbank: नदीकाठ
838           stream: प्रवाह
839           wadi: मरुघळ
840           waterfall: धबधबा
841           water_point: जल केंद्र
842           weir: बंधारा
843       admin_levels:
844         level2: देशसीमा
845         level4: राज्य सिमा
846         level5: प्रांत सिमा
847         level6: प्रांत सिमा
848         level8: शहर सिमा
849         level9: खेडे सिमा
850         level10: उपनगर सिमा
851     description:
852       title:
853         osm_nominatim: स्थान <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">ओपनस्ट्रीटमॅप
854           नॉमिनॅटिम मार्फत</a>
855         geonames: स्थान <a href="http://www.geonames.org/">जिओनेम्स मार्फत</a>
856       types:
857         cities: शहरे
858         towns: गावे
859         places: ठिकाणे
860     results:
861       no_results: परिणाम सापडले नाही
862       more_results: अधिक निकाल
863     distance:
864       zero: १ कि.मी.हून कमी
865       one: सुमारे १ कि.मी.
866       other: सुमारे %{count} कि.मी.
867     direction:
868       south_west: नैऋत्य
869       south: दक्षिण
870       south_east: आग्नेय
871       east: पूर्व
872       north_east: ईशान्य
873       north: उत्तर
874       north_west: वायव्य
875       west: पश्चिम
876   layouts:
877     logo:
878       alt_text: ओपनस्ट्रीटमॅप संकेतचित्र
879     home: स्वगृह स्थानावर जा
880     logout: सनोंद-निर्गम
881     log_in: सनोंद-प्रवेश
882     log_in_tooltip: वर्तमान खात्याने सनोंद-प्रवेश करा
883     sign_up: नोंदणी करा
884     start_mapping: नकाशा आरेखन सुरु करा
885     sign_up_tooltip: संपादनासाठी खाते उघडा
886     edit: संपादन करा
887     history: इतिहास
888     export: निर्यात
889     data: माहिती
890     export_data: माहिती निर्यात
891     gps_traces: GPS अनुरेख
892     user_diaries: सदस्य अनुदिनी
893     user_diaries_tooltip: सदस्य अनुदिनी पहा
894     edit_with: '%{editor} वापरून संपादन करा'
895     tag_line: मुक्त विकि जागतिक नकाशा
896     intro_header: ओपनस्ट्रीटमॅपवर स्वागत आहे!
897     intro_text: ओपनस्ट्रीटमॅप हा जगाचा नकाशा आहे, जो आपल्यासारख्या लोकांनी तयार केला
898       आहे, व जो खुल्या परवान्यांतर्गत वापरास मुक्त आहे.
899     intro_2_create_account: सदस्यखाते तयार करा
900     partners_ucl: UCL VR सेंटर
901     partners_ic: इम्पिरियल कॉलेज लंडन
902     partners_bytemark: बाईटमार्क होस्टिंग
903     partners_partners: भागीदार
904     osm_offline: डाटाबेसचे आवश्यक देखरेखीचे काम असल्यामुळे ओपनस्ट्रीटमॅप डाटाबेस ही
905       जालावेगळी करण्यात आलेली आहे.
906     osm_read_only: डाटाबेसचे आवश्यक देखरेखीचे काम असल्यामुळे, ओपनस्ट्रीटमॅप डाटाबेस
907       ही सध्या फक्त वाचू शकता येणार आहे.
908     donate: हार्डवेअर अपग्रेड फंडमध्ये योगदानाने%{link} ओपनस्ट्रीटमॅपला साहाय्य करा.
909     help: साहाय्य
910     about: आमच्याबद्दल
911     copyright: प्रताधिकार
912     community: समुदाय
913     community_blogs: अनुदिनी
914     community_blogs_title: ओपनस्ट्रीटमॅप समुदायाच्या सदस्यांच्या अनुदिनी
915     foundation: प्रतिष्ठान
916     foundation_title: ओपनस्ट्रीटमॅप फाउंडेशन
917     make_a_donation:
918       title: आर्थिक देणगी देऊन  करुन ओपनस्ट्रीटमॅपला  साहाय्य करा.
919       text: देणगी द्या
920     learn_more: अधिक जाणून घ्या
921     more: अधिक
922   license_page:
923     foreign:
924       title: ह्या भाषांतराबद्दल
925       text: या भाषांतरीत पानाच्या व %{english_original_link} यादरम्यान काही वादाचा
926         प्रसंग उद्भवल्यास, मूळ इंग्लिश पानास प्राथमिकता राहील.
927       english_link: मूळ इंग्लिश
928     native:
929       title: या पानाबद्दल
930       text: आपण प्रताधिकार पानाची इंग्रजी आवृत्ती पाहत आहात. आपण ह्या पानाच्या %{native_link}कडे
931         परत जाऊ शकता, किंवा प्रताधिकाराबद्दल वाचणे थांबवून %{mapping_link} सुरु करू
932         शकता.
933       native_link: मराठी आवृत्ती
934       mapping_link: नकाशा आरेखन
935     legal_babble:
936       title_html: प्रताधिकार व परवाना
937       credit_title_html: ओपनस्ट्रीटमॅपला श्रेय कसे द्यावे
938       more_title_html: अधिक शोध
939       contributors_title_html: आमचे योगदाते
940       contributors_intro_html: 'आमचे योगदानकर्ते हे हजारोंच्या संख्येतील व्यक्ति आहेत.आम्ही
941         मुक्त परवान्यांतर्गत असलेला डाटा हा राष्ट्रीय नकाशा संस्थेंकडून व त्यातील
942         इतर स्रोतांतून घेऊन त्याचा अंतर्भाव करतो:'
943       infringement_title_html: प्रताधिकार भंग
944   welcome_page:
945     title: सुस्वागतम्‌!
946     whats_on_the_map:
947       title: नकाशावर काय आहे
948     basic_terms:
949       title: नकाशा आरेखनासाठीच्या मूलभूत संज्ञा
950       paragraph_1_html: ओपनस्ट्रीटमॅपची स्वतःची एक बोली आहे. हे काही प्रमुख शब्द आहेत
951         जे कामी येतील.
952       editor_html: <strong>संपादक</strong> हा एक संगणक अनुप्रयोग किंवा संकेतस्थळ आहे,
953         जे वापरून आपण नकाशाचे संपादन करू शकता.
954       node_html: <strong>गाठ</strong> म्हणजे नकाशावरील एक बिंदू, जसे की एक उपाहारगृह
955         किंवा एक झाड.
956       way_html: <strong>मार्ग</strong> म्हणजे एखादी रेष किंवा एखादे क्षेत्र, जसे की
957         रस्ता, प्रवाह, तलाव किंवा इमारत.
958     questions:
959       title: काही प्रश्न?
960     start_mapping: नकाशा आरेखन सुरु करा
961     add_a_note:
962       title: संपादन करण्यास वेळ नाही?टिप्पणी जोडा!
963       paragraph_1_html: |-
964         जर आपणास काही छोटेसेच ठिक करुन हवे आहे व आपल्यापाशी प्रवेशाचा व संपादन शिकण्यास वेळ नाही
965
966         तर एक टिप्पणी जोडणे सोपे आहे.
967   fixthemap:
968     title: समस्या नोंदवा/नकाशा नीयत करा
969     how_to_help:
970       title: मदत कशी करावी
971       join_the_community:
972         title: समाजास जुळा
973   help_page:
974     title: साहाय्य मिळविणे
975     welcome:
976       url: /welcome
977       title: ओएसएम वर स्वागत आहे
978     help:
979       url: https://help.openstreetmap.org/
980       title: help.openstreetmap.org
981       description: OSMच्या प्रश्नोत्तरासाठीच्या संकेतस्थळावर प्रश्न विचारा किंवा उत्तरे
982         शोधा.
983     wiki:
984       url: http://wiki.openstreetmap.org/
985       title: wiki.openstreetmap.org
986       description: सखोल OSM प्रलेखनासाठी विकी वाचा.
987   about_page:
988     next: पुढील
989     copyright_html: <span>&copy;</span>ओपनस्ट्रीटमॅप<br>योगदाते
990     local_knowledge_title: स्थानिक ज्ञान
991     community_driven_title: समाजातर्फे चालविलेले
992     open_data_title: मुक्त माहिती
993     partners_title: भागीदार
994   notifier:
995     diary_comment_notification:
996       subject: '[OpenStreetMap] %{user}ने आपल्या अनुदिनीतील नोंदीवर अभिप्राय दिला'
997     message_notification:
998       header: '%{from_user}ने ओपनस्ट्रीटमॅपद्वारे आपल्याला %{subject} अशा विषयाचा
999         संदेश पाठविला'
1000       footer_html: आपण %{readurl} येथेही संदेश वाचू शकता, आणि %{replyurl} येथे उत्तर
1001         देऊ शकता
1002     gpx_notification:
1003       with_description: च्या वर्णनासह
1004     signup_confirm:
1005       greeting: नमस्कार!
1006       welcome: आपण खातेनिश्चिती केल्यावर,सुरुवात करण्यास आम्ही आपणास अधिकची माहिती
1007         देउ
1008     email_confirm_plain:
1009       greeting: नमस्कार,
1010       click_the_link: जर ते आपणच असाल,तर बदलांची खात्री करण्यास खालील दुवा टिचका.
1011     email_confirm_html:
1012       greeting: नमस्कार,
1013       click_the_link: जर ते आपणच असाल,तर बदलांची खात्री करण्यास खालील दुवा टिचका.
1014     lost_password:
1015       subject: '[OpenStreetMap] परवलीचा शब्द पुनर्स्थापन विनंती'
1016     lost_password_plain:
1017       greeting: नमस्कार,
1018       click_the_link: जर ते आपणच असाल,तर परवलीचा शब्द पुनर्स्थापन करण्यास खालील दुवा
1019         टिचका.
1020     lost_password_html:
1021       greeting: नमस्कार,
1022       click_the_link: जर ते आपणच असाल,तर परवलीचा शब्द पुनर्स्थापन करण्यास खालील दुवा
1023         टिचका.
1024     note_comment_notification:
1025       anonymous: एक अनामिक सदस्य
1026       greeting: नमस्कार,
1027       details: '%{url} येथे टीपेबद्दल अधिक तपशील मिळू शकेल.'
1028   message:
1029     inbox:
1030       title: अंतर्पेटी
1031       my_inbox: माझी अंतर्पेटी
1032       outbox: बाह्यपेटी
1033       messages: आपल्यासाठी %{new_messages} आणि %{old_messages} आहेत
1034       new_messages:
1035         one: '%{count} नवा संदेश'
1036         other: '%{count} नवे संदेश'
1037       old_messages:
1038         one: '%{count} जुना संदेश'
1039         other: '%{count} जुने संदेश'
1040       from: प्रेषक
1041       subject: विषय
1042       date: दिनांक
1043       no_messages_yet: आपल्यासाठी अद्याप संदेश नाहीत. %{people_mapping_nearby_link}
1044         संपर्क साधावा काय?
1045       people_mapping_nearby: जवळपासच्या इतर नकाशाकारांशी
1046     message_summary:
1047       unread_button: न वाचलेले अशी खूण करा
1048       read_button: वाचले अशी खूण करा
1049       reply_button: उत्तर
1050       delete_button: वगळा
1051     new:
1052       title: संदेश पाठवा
1053       send_message_to: '%{name}ला नवीन संदेश पाठवा'
1054       subject: विषय
1055       body: मायना
1056       send_button: पाठवा
1057       back_to_inbox: अंतर्पेटीकडे परत
1058       message_sent: संदेश पाठविला
1059       limit_exceeded: आपण नुकतेच अनेक संदेश पाठविले, अधिक पाठविण्यापूर्वी अंमळ थांबा.
1060     no_such_message:
1061       title: असा कोणताही संदेश नाही
1062       heading: असा कोणताही संदेश नाही
1063       body: त्या ओळखणीचा कोणताही संदेश नाही
1064     outbox:
1065       title: बाह्यपेटी
1066       inbox: अंतर्पेटी
1067       outbox: बाह्यपेटी
1068       messages:
1069         one: आपण पाठविलेला %{count} संदेश
1070         other: आपण पाठविलेले %{count} संदेश
1071       to: प्रति
1072       subject: विषय
1073       date: दिनांक
1074       no_sent_messages: आपण अद्याप कुठलेही संदेश पाठविलेले नाहीत. %{people_mapping_nearby_link}
1075         संपर्क साधावा काय?
1076       people_mapping_nearby: जवळपासच्या इतर नकाशाकारांशी
1077     reply:
1078       wrong_user: आपण '%{user}' म्हणून दाखल झालेले आहात, पण आपण ज्या संदेशास उत्तर
1079         देऊ इच्छिता, तो संदेश वेगळ्या सदस्यास पाठविण्यात आला आहे. कृपया उत्तर देण्यासाठी
1080         बरोबर सदस्य म्हणून दाखल व्हा.
1081     read:
1082       title: संदेश वाचा
1083       from: प्रेषक
1084       subject: विषय
1085       date: दिनांक
1086       reply_button: उत्तर
1087       unread_button: न वाचलेले अशी खूण करा
1088       back: परत जा
1089       to: प्रति
1090       wrong_user: आपण '%{user}' म्हणून दाखल झालेले आहात, पण आपण जो संदेश वाचू इच्छिता,
1091         तो संदेश वेगळ्या सदस्यास पाठविण्यात आला आहे. कृपया संदेश वाचण्यासाठी बरोबर
1092         सदस्य म्हणून दाखल व्हा.
1093     sent_message_summary:
1094       delete_button: वगळा
1095     mark:
1096       as_read: संदेश वाचला आहे अशी खूण केली
1097       as_unread: संदेश वाचला नाही अशी खूण केली
1098     delete:
1099       deleted: संदेश वगळला
1100   site:
1101     index:
1102       js_1: आपण जावास्क्रीप्ट चालवू न शकणारा न्याहाळक वापरत आहात, किंवा जावास्क्रीप्ट
1103         निष्क्रिय आहे.
1104       js_2: ओपनस्ट्रीटमॅप सरकत्या नकाशासाठी जावास्क्रीप्टचा वापर करते.
1105       permalink: शाश्वत दुवा
1106       shortlink: लघुदुवा
1107       createnote: टीप जोडा
1108       license:
1109         copyright: प्रताधिकार ओपनस्ट्रीटमॅप आणि योगदाते, खुल्या परवान्यांतर्गत
1110     edit:
1111       not_public: आपण आपली संपादने सार्वजनिक ठेवलेली नाहित.
1112       not_public_description: नकाशा संपादण्यासाठी संपादने सार्वजनिक असणे आवश्यक आहे.
1113         आपण आपल्या %{user_page}वरून ती सार्वजनिक ठेवू शकता.
1114       user_page_link: सदस्य पाना
1115       anon_edits_link_text: असे का आहे ते जाणून घ्या.
1116     sidebar:
1117       search_results: शोध निकाल
1118       close: बंद करा
1119     search:
1120       search: शोधा
1121       where_am_i: मी कुठे आहे?
1122       submit_text: जा
1123     key:
1124       table:
1125         entry:
1126           motorway: द्रुतगतीमार्ग
1127           trunk: महामार्ग
1128           primary: प्राथमिक रस्ता
1129           secondary: दुय्यम रस्ता
1130           unclassified: अवर्गीकृत रस्ता
1131           unsurfaced: कच्चा रस्ता
1132           track: वाट
1133           byway: उपमार्ग
1134           bridleway: अश्वमार्ग
1135           cycleway: सायकल मार्ग
1136           footway: पदपथ
1137           rail: लोहमार्ग
1138           subway: मेट्रो
1139           tram:
1140           - हलकी रेल्वे
1141           - ट्राम
1142           cable:
1143           - रज्जुमार्ग
1144           - खुर्ची उद्वाहन
1145           runway:
1146           - विमानतळ धावपट्टी
1147           - खेचमार्ग
1148           apron:
1149           - विमानतळावरील भरणतळ
1150           - अग्र
1151           admin: प्रशासकीय सीमा
1152           forest: वन
1153           wood: जंगल
1154           golf: गोल्फ कोर्स
1155           park: उद्यान
1156           resident: निवासी क्षेत्र
1157           tourist: पर्यटन आकर्षण
1158           common:
1159           - सार्वजनिक जमीन
1160           - कुरण
1161           retail: विक्री क्षेत्र
1162           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
1163           commercial: वाणिज्यिक क्षेत्र
1164           lake:
1165           - तलाव
1166           - जलाशय
1167           farm: मळा
1168           cemetery: दफनभूमी
1169           allotments: वाटप
1170           pitch: खेळमैदान
1171           centre: क्रीडाकेंद्र
1172           reserve: अभयारण्य
1173           military: लष्करी क्षेत्र
1174           school:
1175           - शाळा
1176           - विद्यापीठ
1177           building: महत्वपूर्ण इमारत
1178           station: रेल्वे स्थानक
1179           summit:
1180           - शिखर
1181           - शिखर
1182           tunnel: तुटक कड = बोगदा
1183           bridge: काळी कड = पूल
1184           private: खाजगी प्रवेश
1185           permissive: परवानगीने प्रवेश
1186           destination: केवळ गंतव्यासाठी प्रवेश
1187           construction: निर्माणाधीन रस्ते
1188     richtext_area:
1189       edit: संपादन करा
1190       preview: झलक
1191     markdown_help:
1192       headings: मथळे
1193       heading: मथळा
1194       subheading: उपमथळा
1195       unordered: अक्रमित यादी
1196       ordered: क्रमित यादी
1197       first: पहिली बाब
1198       second: दुसरी बाब
1199       link: दुवा
1200       text: मजकूर
1201       image: चित्र
1202       url: URL
1203   trace:
1204     create:
1205       upload_trace: GPS अनुरेख चढवा
1206     edit:
1207       title: अनुरेख %{name} संपादन
1208       heading: अनुरेख %{name} संपादन
1209       filename: 'संचिकानाम:'
1210       download: उतरवा
1211       uploaded_at: 'चढविले:'
1212       points: 'बिंदू:'
1213       map: नकाशा
1214       edit: संपादन
1215       owner: 'मालक:'
1216       description: 'वर्णन:'
1217       tags: 'खूणपताका:'
1218       tags_help: स्वल्पविरामाने परिसीमित
1219       save_button: जतन करा
1220       visibility: 'दृश्यता:'
1221       visibility_help: ह्याचा अर्थ काय?
1222     trace_form:
1223       description: 'वर्णन:'
1224       tags: 'खूणपताका:'
1225       tags_help: स्वल्पविरामाने परिसीमित
1226       visibility: 'दृश्यता:'
1227       visibility_help: ह्याचा अर्थ काय?
1228       upload_button: चढवा
1229       help: साहाय्य
1230     trace_header:
1231       upload_trace: अनुरेख चढवा
1232       see_all_traces: सर्व अनुरेख पहा
1233       see_your_traces: स्वतःचे अनुरेख पहा
1234     trace_optionals:
1235       tags: खूणपताका
1236     view:
1237       pending: प्रलंबित
1238       filename: 'संचिकानाम:'
1239       download: अधिभारण करा
1240       uploaded: 'अपभारण केले:'
1241       points: 'बिंदू:'
1242       map: नकाशा
1243       edit: संपादन
1244       owner: 'मालक:'
1245       description: 'वर्णन:'
1246       tags: 'खूणपताका:'
1247       none: काहीही नाही
1248       edit_track: हा अनुरेख संपादा
1249       delete_track: हा अनुरेख वगळा
1250       trace_not_found: अनुरेख आढळला नाही!
1251       visibility: 'दृश्यता:'
1252     trace_paging_nav:
1253       showing_page: पान %{page}
1254       older: जुने अनुरेख
1255       newer: नवे अनुरेख
1256     trace:
1257       pending: प्रलंबित
1258       count_points: '%{count} बिंदू'
1259       ago: '%{time_in_words_ago} पूर्वी'
1260       more: अधिक
1261       trace_details: अनुरेखाचा तपशील पहा
1262       view_map: नकाशा पहा
1263       edit: संपादन
1264       edit_map: नकाशा संपादा
1265       public: सार्वजनिक
1266       identifiable: ओळखण्याजोगी
1267       private: खाजगी
1268       trackable: मागोव्याजोगा
1269       by: तर्फे
1270       in: आत
1271       map: नकाशा
1272   oauth_clients:
1273     new:
1274       title: नवीन अनुप्रयोगाची नोंदणी करा
1275       submit: नोंदणी करा
1276     edit:
1277       title: अनुप्रयोग संपादा
1278       submit: संपादन
1279     show:
1280       title: '%{app_name}साठी OAuth तपशील'
1281       key: 'उपभोक्ता किल्ली:'
1282       secret: 'उपभोक्ता गुपित:'
1283       url: 'विनंती बिल्ला URL:'
1284       access_url: 'प्रवेश बिल्ला URL:'
1285       edit: तपशील संपादा
1286       confirm: नक्की आहात?
1287     index:
1288       title: माझे OAuth तपशील
1289       register_new: आपल्या अनुप्रयोगाची नोंदणी करा
1290     form:
1291       name: नाव
1292       required: आवश्यक
1293       url: मुख्य अनुप्रयोग URL
1294       requests: 'सदस्याकडून खालील परवानग्यांची मागणी करा:'
1295   user:
1296     login:
1297       title: सनोंद प्रवेश करा
1298       heading: सनोंद प्रवेश करा
1299       email or username: 'विपत्रपत्ता किंवा सदस्यनाव:'
1300       password: 'परवलीचा शब्द:'
1301       remember: माझी आठवण ठेवा
1302       lost password link: परवलीचा शब्द विसरलात?
1303       login_button: सनोंद प्रवेश करा
1304       register now: आत्ता नोंदणी करा
1305       new to osm: ओपनस्ट्रीटमॅपवर नवीन?
1306       create account minute: खाते उघडा. केवळ एका मिनिटाचे काम आहे.
1307       no account: आपले खाते नाही?
1308     lost_password:
1309       heading: परवलीचा शब्द विसरला?
1310       email address: 'विपत्र पत्ता:'
1311       new password button: परवलीचा शब्द पुनर्स्थापित करा
1312     reset_password:
1313       title: परवलीचा शब्द पुनर्स्थापित करा
1314       heading: '%{user}साठी परवलीचा शब्द पुनर्स्थापित करा'
1315       password: 'परवलीचा शब्द:'
1316       confirm password: 'परवलीचा शब्द पुन्हा लिहा:'
1317       reset: परवलीचा शब्द पुनर्स्थापित करा
1318       flash changed: आपला परवलीचा शब्द बदलण्यात आला आहे.
1319     new:
1320       title: नोंदणी करा
1321       about:
1322         header: मुक्त व संपादण्याजोगा
1323       email address: 'विपत्र पत्ता:'
1324       confirm email address: विपत्रपत्त्याची निश्चिती करा
1325       display name: 'दर्शवायचे नाव:'
1326       password: 'परवलीचा शब्द:'
1327       confirm password: 'परवलीच्या शब्दाची निश्चिती करा:'
1328       continue: नोंदणी करा
1329       terms declined: आपण नवीन योगदात्यांसाठी अटी मान्य न करण्याचे निवडल्याचा आम्हाला
1330         खेद आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया <a href="%{url}">हे विकीपान पहा</a>.
1331     terms:
1332       title: योगदात्यांसाठी अटी
1333       heading: योगदात्यांसाठी अटी
1334       consider_pd_why: हे काय आहे?
1335       agree: मान्य
1336       decline: अमान्य
1337       legale_select: 'राहण्याचा देश:'
1338       legale_names:
1339         france: फ्रान्स
1340         italy: इटली
1341         rest_of_world: उर्वरित जग
1342     no_such_user:
1343       title: असा सदस्य अस्तित्वात नाही
1344       heading: सदस्य %{user} अस्तित्वात नाही
1345       body: क्षमा असावी, %{user} नामक सदस्य अस्तित्वात नाही. कृपया आपले वर्णलेखन तपासा,
1346         किंवा कदाचित आपण चुकीच्या दुव्यावर टिचकी दिली असेल.
1347     view:
1348       my diary: माझी अनुदिनी
1349       new diary entry: अनुदिनीत नवी नोंद
1350       my edits: माझी संपादने
1351       my traces: माझे अनुरेख
1352       my notes: माझ्या टीपा
1353       my messages: माझे संदेश
1354       my settings: माझ्या मांडण्या
1355       my comments: माझे अभिप्राय
1356       oauth settings: oauth प्रस्थापने
1357       blocks on me: माझ्यावरील निर्बंध
1358       blocks by me: माझ्याकडून निर्बंध
1359       send message: संदेश पाठवा
1360       diary: अनुदिनी
1361       edits: संपादने
1362       traces: अनुरेख
1363       notes: नकाशावरील टीपा
1364       ago: (%{time_in_words_ago} पूर्वी)
1365       ct status: 'योगदात्यांसाठी अटी:'
1366       ct undecided: अनिर्णीत
1367       ct declined: अमान्य
1368       ct accepted: '%{ago} पूर्वी मान्य'
1369       latest edit: 'नवीनतम संपादन %{ago}:'
1370       status: 'स्थिती:'
1371       description: वर्णन
1372       settings_link_text: मांडण्या
1373       your friends: आपले मित्र
1374       km away: '%{count} कि.मी. दूर'
1375       m away: '%{count} मी. दूर'
1376       nearby users: जवळपासचे इतर सदस्य
1377       friends_changesets: मित्रांचे बदलसंच
1378       friends_diaries: मित्रांच्या अनुदिनीतील नोंदी
1379       nearby_changesets: जवळपासच्या सदस्यांचे बदलसंच
1380       nearby_diaries: जवळपासच्या सदस्यांच्या अनुदिनीतील नोंदी
1381     popup:
1382       your location: आपले ठिकाण
1383       nearby mapper: जवळपासचे नकाशाकार
1384       friend: मित्र
1385     account:
1386       title: खाते संपादा
1387       my settings: माझ्या मांडण्या
1388       openid:
1389         openid: 'OpenID:'
1390         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1391         link text: हे काय आहे?
1392       public editing:
1393         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1394         enabled link text: हे काय आहे?
1395         disabled link text: मी संपादन कां करू शकत नाही?
1396       contributor terms:
1397         link text: हे काय आहे?
1398       preferred languages: 'पसंतीच्या भाषा:'
1399       preferred editor: 'पसंतीचा संपादक:'
1400       image: 'चित्र:'
1401       gravatar:
1402         gravatar: Gravatar वापरा
1403         link text: हे काय आहे?
1404       new image: चित्र जोडा
1405       keep image: वर्तमान चित्र राखा
1406       delete image: वर्तमान चित्र काढून टाका
1407       replace image: वर्तमान चित्र बदला
1408       image size hint: (किमान १००x१०० आकाराची चौरस चित्रे उत्तम)
1409       latitude: 'अक्षांश:'
1410       longitude: 'रेखांश:'
1411       save changes button: बदल जतन करा
1412     confirm:
1413       heading: आपले विपत्र तपासा!
1414       introduction_1: आम्ही आपणास निश्चितीकरणास विपत्र पाठविले आहे.
1415       introduction_2: विपत्रातील दुव्यावर टिचकी मारुन आपली खातेनिश्चिती करा व आपण
1416         नकाशा काढणे सुरु करु शकता.
1417       button: खात्री करा
1418       already active: ह्या खात्याची आधीच निश्चिती झाली आहे.
1419       unknown token: तो निश्चिती संकेत कालबाह्य झाला आहे किंवा अस्तित्वात नाही.
1420       reconfirm_html: जर आपणास आम्ही पुन्हा  विपत्र पाठविणे आवश्यक वाटते, तर<a href="%{reconfirm}">येथे
1421         टिचकी मारा</a>.
1422     confirm_resend:
1423       failure: सदस्य %{name} सापडला नाही.
1424     list:
1425       title: सदस्य
1426       heading: सदस्य
1427       showing:
1428         one: पान %{page} (%{first_item}, %{items} पैकी)
1429         other: पान %{page} (%{first_item}-%{last_item}, %{items}पैकी)
1430   user_block:
1431     period:
1432       one: १ तास
1433       other: '%{count} तास'
1434     partial:
1435       confirm: नक्की आहात?
1436       showing_page: पान %{page}
1437       next: पुढील »
1438       previous: « मागील
1439   note:
1440     mine:
1441       ago_html: '%{when} पूर्वी'
1442   javascripts:
1443     close: बंद करा
1444     share:
1445       title: सहभाग करा
1446       cancel: रद्द करा
1447       image: चित्र
1448       link: दुवा किंवा HTML
1449       long_link: दुवा
1450       short_link: लघुदुवा
1451       embed: HTML
1452       custom_dimensions: पारंपारीक मोजमाप स्थापा
1453       scale: 'प्रमाण:'
1454       download: अधिभारण करा
1455       short_url: लघु-URL
1456       view_larger_map: मोठा नकाशा पहा
1457     map:
1458       locate:
1459         title: माझे ठिकाण दाखवा
1460         popup: आपण या बिंदूपासून {distance}{unit}च्या परिघात  आहात
1461       base:
1462         cycle_map: सायकल नकाशा
1463         transport_map: परिवहन नकाशा
1464       layers:
1465         header: नकाशाचे स्तर
1466         notes: नकाशावरील टीपा
1467         data: नकाशावरील माहिती
1468         title: स्तर
1469       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap योगदानकर्ते</a>
1470       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>देणगी द्या</a>
1471     site:
1472       edit_tooltip: नकाशा संपादा
1473       createnote_tooltip: नकाशावर टीप जोडा
1474     notes:
1475       new:
1476         intro: काही चूक आढळली किंवा काही हरपले आहे काय? इतर नकाशाकारांना ते कळु द्या
1477           म्हणजे ते आम्ही ठिकठाक करु. मार्करला अचूक स्थानी न्या व ती समस्या समजवण्यास
1478           एक सूचना टंका. (कृपया येथे काही वैयक्तिक माहिती टाकू नका.)
1479         add: टीप जोडा
1480       show:
1481         resolve: निराकरण करा
1482   redaction:
1483     new:
1484       description: वर्णन
1485     show:
1486       description: 'वर्णन:'
1487       user: 'निर्माता:'
1488       confirm: नक्की आहात?
1489     update:
1490       flash: बदल जतन केले.
1491 ...