7b41d81ec136438137d3dcc353860901b42ff66d
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sv.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Område",
5             "description": "Lägg till parker, byggnader, sjöar, eller andra områden till kartan.",
6             "tail": "Klicka på kartan för att börja rita ett område, typ en park, sjö eller byggnad."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Linje",
10             "description": "Linjer kan vara vägar, gator, stigar, kanaler etc.",
11             "tail": "Klicka på kartan för att rita en väg, stig eller vattendrag."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punkt",
15             "description": "Restauranter, minnesmärken och postkontor kan vara punkter.",
16             "tail": "Klicka på kartan för att lägga till en punkt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Bläddra",
20             "description": "Panera runt och zooma kartan."
21         }
22     },
23     "operations": {
24         "add": {
25             "annotation": {
26                 "point": "Lagt till en punkt.",
27                 "vertex": "Lagt till en nod till en linje."
28             }
29         },
30         "start": {
31             "annotation": {
32                 "line": "Påbörjade en linje.",
33                 "area": "Påbörjade ett område."
34             }
35         },
36         "continue": {
37             "annotation": {
38                 "line": "Fortsatte en linje.",
39                 "area": "Fortsatt ett område."
40             }
41         },
42         "cancel_draw": {
43             "annotation": "Avbröt ritning."
44         },
45         "change_tags": {
46             "annotation": "Ändrat tagg."
47         },
48         "circularize": {
49             "title": "Cirkularisera",
50             "description": {
51                 "line": "Gör denna linje rund.",
52                 "area": "Gör detta område runt."
53             },
54             "key": "O",
55             "annotation": {
56                 "line": "Gjorde en linje rund.",
57                 "area": "Gjorde ett område runt."
58             },
59             "not_closed": "Denna kan inte göras rund då den inte är en loop."
60         },
61         "orthogonalize": {
62             "title": "Ortogonalisering",
63             "description": "Gör kvadrat-hörn.",
64             "key": "Q",
65             "annotation": {
66                 "line": "Gjort hörnen på en linje fyrkantiga.",
67                 "area": "Gjort hörnen på ett område fyrkantiga."
68             },
69             "not_closed": "Denna kan inte göras kvadratisk då den inte är en loop."
70         },
71         "delete": {
72             "title": "Ta bort",
73             "description": "Tag bort detta från kartan.",
74             "annotation": {
75                 "point": "Tagit bort en punkt.",
76                 "vertex": "Tagit bort en nod från en väg.",
77                 "line": "Tagit bort en linje.",
78                 "area": "Tagit bort ett område.",
79                 "relation": "Tagit bort en relation.",
80                 "multiple": "Tagit bort {n} objekt."
81             }
82         },
83         "connect": {
84             "annotation": {
85                 "point": "Forbandt en vej til et punkt.",
86                 "vertex": "Forbandt en vej til en anden vej.",
87                 "line": "Forbandt en vej til en linje.",
88                 "area": "Forbandt en vej til et område."
89             }
90         },
91         "disconnect": {
92             "title": "Bryt av",
93             "description": "Bryt av dessa vägar från varandra.",
94             "key": "D",
95             "annotation": "Bryt av linjen.",
96             "not_connected": "Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att koppla ifrån."
97         },
98         "merge": {
99             "title": "Sammanfoga",
100             "description": "Sammanfoga dessa linjer.",
101             "key": "C",
102             "annotation": "Sammanfogade {n} linjer.",
103             "not_adjacent": "Dessa linjer kan inte slås ihop då dem inte är ihopsatta."
104         },
105         "move": {
106             "title": "Flytta",
107             "description": "Flytta detta till ett annan ställe.",
108             "key": "M",
109             "annotation": {
110                 "point": "Flyttade en punkt.",
111                 "vertex": "Flyttade en nod i en väg.",
112                 "line": "Flyttade en linje.",
113                 "area": "Flyttade ett område.",
114                 "multiple": "Flyttade flera objekt."
115             }
116         },
117         "rotate": {
118             "title": "Rotera",
119             "description": "Rotera detta objekt runt dess centerpunkt.",
120             "key": "R",
121             "annotation": {
122                 "line": "Roterade en linje.",
123                 "area": "Roterade ett område."
124             }
125         },
126         "reverse": {
127             "title": "Byt riktning",
128             "description": "Byt riktning på linjen.",
129             "key": "V",
130             "annotation": "Bytte riktning på en linje."
131         },
132         "split": {
133             "title": "Dela upp",
134             "description": {
135                 "area": "Dela gränserna för detta område i två delar."
136             },
137             "key": "X",
138             "annotation": {
139                 "line": "Dela en linje.",
140                 "area": "Dela gränsen för ett område.",
141                 "multiple": "Dela gränsen för {n} linjer/områden."
142             },
143             "not_eligible": "Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.",
144             "multiple_ways": "Det är för många linjer här för att kunna dela dem."
145         }
146     },
147     "nothing_to_undo": "Inget att ångra.",
148     "nothing_to_redo": "Inget att upprepa.",
149     "just_edited": "Du har nu redigerat OpenStreetMap!",
150     "browser_notice": "Denna redigerare funkar i Firefox, Chrome, Safari, Opera och Internet Explorer 9 och högre. Uppgradera din webbläsare eller använd Potlatch 2 för att redigera på kartan.",
151     "view_on_osm": "Visa på OSM",
152     "zoom_in_edit": "Zooma in för att fixa på kartan",
153     "logout": "logga ut",
154     "loading_auth": "Kopplar till OpenStreetMap...",
155     "report_a_bug": "rapportera ett fel",
156     "commit": {
157         "title": "Spara ändringar",
158         "description_placeholder": "Kort beskrivning av dina ändringar",
159         "message_label": "Skicka meddelande",
160         "upload_explanation": "Ändringar du uppladdar som {user} kommer att kunna ses på alla kartor som användar OpenStreetMap data.",
161         "save": "Spara",
162         "cancel": "Avbryt",
163         "warnings": "Varningar",
164         "modified": "Ändrat",
165         "deleted": "Borttaget",
166         "created": "Skapat"
167     },
168     "contributors": {
169         "list": "Visa bidrag från {users}",
170         "truncated_list": "Visa bidrag från {users} och {count} andra"
171     },
172     "geocoder": {
173         "title": "Hitta ett ställe",
174         "placeholder": "Hitta ett ställe",
175         "no_results": "Kunde inte hitta '{name}'"
176     },
177     "geolocate": {
178         "title": "Visa var jag är"
179     },
180     "inspector": {
181         "no_documentation_combination": "Der er ingen dokumentation for denne tag kombination",
182         "no_documentation_key": "Det finns inget dokumentation för denna nyckel.",
183         "show_more": "Visa mer",
184         "new_tag": "Ny tagg",
185         "view_on_osm": "Visa på openstreetmap.org",
186         "editing_feature": "Ändrar {feature}",
187         "additional": "Fler taggar",
188         "choose": "Vad lägger du till?",
189         "results": "{n} sökresult för {search}",
190         "reference": "Visa på OpenStreetmap Wiki",
191         "back_tooltip": "Ändra funktionstyp"
192     },
193     "background": {
194         "title": "Bakgrund",
195         "description": "Bakgrundsinställningar",
196         "percent_brightness": "{opacity}% ljusstyrka",
197         "fix_misalignment": "Fixa feljustering",
198         "reset": "återställ"
199     },
200     "restore": {
201         "heading": "Du har osparade ändringar.",
202         "description": "Du har ändringar från förra sessiones som inte har sparats. Vill du spara dessa ändringar?",
203         "restore": "Återställ",
204         "reset": "Återställ"
205     },
206     "save": {
207         "title": "Spara",
208         "help": "Spara ändringer till OpenStreetMap så att andra användare kan se dem.",
209         "no_changes": "Inget att spara.",
210         "error": "Något gick fel vid sparandet",
211         "uploading": "Dina ändringer sparas nu till OpenStreetMap.",
212         "unsaved_changes": "Du har icke-sparade ändringer."
213     },
214     "splash": {
215         "welcome": "Välkommen till iD OpenStreetMap redigerare",
216         "text": "Detta är utvecklingsversion {version}. Mer information besök {website} och rapportera fel på {github}.",
217         "walkthrough": "Starta genomgången",
218         "start": "Ändra nu"
219     },
220     "source_switch": {
221         "live": "live",
222         "lose_changes": "Du har osparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?",
223         "dev": "dev"
224     },
225     "tag_reference": {
226         "description": "Beskrivning",
227         "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
228         "used_with": "används med {type}"
229     },
230     "validations": {
231         "untagged_line": "Otaggad linje",
232         "untagged_area": "Otaggat område",
233         "many_deletions": "Du håller på att ta bort {n} objekt. Är du helt säker? Detta tar bort dem för alla som använder openstreetmap.org.",
234         "tag_suggests_area": "Denna tagg {tag} indikerar att denna linje borde vara ett område, men detta är inte ett område",
235         "deprecated_tags": "Uönskade taggar: {tags}"
236     },
237     "zoom": {
238         "in": "Zooma in",
239         "out": "Zooma ut"
240     },
241     "cannot_zoom": "Går ej att zooma ut ytterligare med nuvarande sätt.",
242     "gpx": {
243         "local_layer": "Lokal gpx-fil",
244         "drag_drop": "Dra och släpp en .gpx-fil på sidan"
245     },
246     "help": {
247         "title": "Hjälp",
248         "help": "# Hjälp\n\nDet här är en editor för [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), den fria och editerbara världskartan. Du kan använda den för att lägga till och uppdatera data i ditt område och hjälpa till att skapa en världskarta baserad på öppen källkod och öppen data för alla.\n\nUppdateringar som du gör i den här kartan blir synliga för alla som använder OpenStreetMap. För att kunna göra ändringar måste du ha ett \n[gratis OpenStreetMap-konto](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) är ett samarbetsprojekt där [källkoden är tillgänglig på  GitHub](https://github.com/systemed/iD).\n"
249     },
250     "intro": {
251         "navigation": {
252             "drag": "Huvudkartområdet visar OpenStreetMap data ovanpå en bakgrund. Du kan navigera genom att dra och skrolla, precis som i vanliga nätkartor. **Dra kartan!**"
253         },
254         "points": {
255             "place": "Punkten kan placeras genom att klicka på kartan. **Placera punkten ovanpå byggnaden.**",
256             "reselect": "Ofta existerar redan punkter, men innehåller misstag eller är ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Välj punkten du just skapade.**",
257             "delete": "Menyn runt punkten innehåller operationer som kan utföras på den, inklusive ta bort. **Ta bort punkten.**"
258         },
259         "areas": {
260             "corner": "Områden ritas genom att placera punkter som representerar gränsen av området. **Placera startpunkten på ett av hörnen på lekplatsen.**",
261             "search": "**Sök efter lekpark.**"
262         },
263         "lines": {
264             "start": "**Påbörja linjen genom att klicka på änden av vägen.**",
265             "residential": "Det finns olika typer av vägar. Den vanligaste är \"Residential\". **Välj vägtypen \"Residential\"**",
266             "restart": "Vägen behöver ha en korsning med Flower Street."
267         },
268         "startediting": {
269             "help": "Ytterligare dokumentation samt denna genomgång finns tillgängliga här.",
270             "save": "Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!",
271             "start": "Börja kartera!"
272         }
273     },
274     "presets": {
275         "fields": {
276             "access": {
277                 "label": "Tillgång"
278             },
279             "address": {
280                 "label": "Adress",
281                 "placeholders": {
282                     "housename": "Husnamn",
283                     "number": "123",
284                     "street": "Gata",
285                     "city": "Stad"
286                 }
287             },
288             "admin_level": {
289                 "label": "Administrativ nivå"
290             },
291             "aeroway": {
292                 "label": "Typ"
293             },
294             "amenity": {
295                 "label": "Typ"
296             },
297             "atm": {
298                 "label": "Uttagsautomat"
299             },
300             "barrier": {
301                 "label": "Typ"
302             },
303             "bicycle_parking": {
304                 "label": "Typ"
305             },
306             "building": {
307                 "label": "Byggnad"
308             },
309             "building_area": {
310                 "label": "Byggnad"
311             },
312             "building_yes": {
313                 "label": "Byggnad"
314             },
315             "capacity": {
316                 "label": "Kapacitet"
317             },
318             "collection_times": {
319                 "label": "Hämtningstider"
320             },
321             "construction": {
322                 "label": "Typ"
323             },
324             "crossing": {
325                 "label": "Typ"
326             },
327             "entrance": {
328                 "label": "Typ"
329             },
330             "fax": {
331                 "label": "Fax"
332             },
333             "fee": {
334                 "label": "Avgift"
335             },
336             "highway": {
337                 "label": "Typ"
338             },
339             "historic": {
340                 "label": "Typ"
341             },
342             "internet_access": {
343                 "options": {
344                     "wlan": "Wifi"
345                 }
346             },
347             "landuse": {
348                 "label": "Typ"
349             },
350             "layer": {
351                 "label": "Lager"
352             },
353             "leisure": {
354                 "label": "Typ"
355             },
356             "levels": {
357                 "label": "Våningar"
358             },
359             "man_made": {
360                 "label": "Typ"
361             },
362             "maxspeed": {
363                 "label": "Hastighetsbegränsning"
364             },
365             "name": {
366                 "label": "Namn"
367             },
368             "natural": {
369                 "label": "Natur"
370             },
371             "network": {
372                 "label": "Nätverk"
373             },
374             "note": {
375                 "label": "Notering"
376             },
377             "office": {
378                 "label": "Typ"
379             },
380             "oneway": {
381                 "label": "Enkelriktat"
382             },
383             "oneway_yes": {
384                 "label": "Enkelriktat"
385             },
386             "opening_hours": {
387                 "label": "Timmar"
388             },
389             "operator": {
390                 "label": "Operatör"
391             },
392             "phone": {
393                 "label": "Telefon"
394             },
395             "place": {
396                 "label": "Typ"
397             },
398             "power": {
399                 "label": "Typ"
400             },
401             "railway": {
402                 "label": "Typ"
403             },
404             "ref": {
405                 "label": "Referens"
406             },
407             "religion": {
408                 "label": "Religion",
409                 "options": {
410                     "christian": "Kristendom",
411                     "muslim": "Muslim",
412                     "buddhist": "Buddist",
413                     "hindu": "Hinduist"
414                 }
415             },
416             "service": {
417                 "label": "Typ"
418             },
419             "shop": {
420                 "label": "Typ"
421             },
422             "source": {
423                 "label": "Källa"
424             },
425             "sport": {
426                 "label": "Sport"
427             },
428             "structure": {
429                 "options": {
430                     "bridge": "Bro",
431                     "tunnel": "Tunnel"
432                 }
433             },
434             "surface": {
435                 "label": "Yta"
436             },
437             "tourism": {
438                 "label": "Typ"
439             },
440             "water": {
441                 "label": "Typ"
442             },
443             "waterway": {
444                 "label": "Typ"
445             },
446             "website": {
447                 "label": "Websida"
448             },
449             "wetland": {
450                 "label": "Typ"
451             },
452             "wheelchair": {
453                 "label": "Handikappanpassat"
454             },
455             "wikipedia": {
456                 "label": "Wikipedia"
457             },
458             "wood": {
459                 "label": "Typ"
460             }
461         },
462         "presets": {
463             "amenity/bank": {
464                 "name": "Bank"
465             },
466             "amenity/bar": {
467                 "name": "Bar"
468             },
469             "amenity/bench": {
470                 "name": "Bänk"
471             },
472             "amenity/bicycle_parking": {
473                 "name": "Cykelparkering"
474             },
475             "amenity/bicycle_rental": {
476                 "name": "Cykeluthyrning"
477             },
478             "amenity/cafe": {
479                 "name": "Café"
480             },
481             "amenity/cinema": {
482                 "name": "Biograf"
483             },
484             "amenity/courthouse": {
485                 "name": "Domstol"
486             },
487             "amenity/embassy": {
488                 "name": "Embassad"
489             },
490             "amenity/fast_food": {
491                 "name": "Snabbmat"
492             },
493             "amenity/fire_station": {
494                 "name": "Brandstation"
495             },
496             "amenity/hospital": {
497                 "name": "Sjukhus"
498             },
499             "amenity/library": {
500                 "name": "Bibliotek"
501             },
502             "amenity/marketplace": {
503                 "name": "Maknadsplats"
504             },
505             "amenity/parking": {
506                 "name": "Parkering"
507             },
508             "amenity/place_of_worship": {
509                 "name": "Plats för tillbedjan"
510             },
511             "amenity/place_of_worship/christian": {
512                 "name": "Kyrka"
513             },
514             "amenity/place_of_worship/jewish": {
515                 "name": "Synagoga"
516             },
517             "amenity/place_of_worship/muslim": {
518                 "name": "Moské",
519                 "terms": "muslim,moské"
520             },
521             "amenity/police": {
522                 "name": "Polis"
523             },
524             "amenity/post_box": {
525                 "name": "Postlåda"
526             },
527             "amenity/post_office": {
528                 "name": "Postkontor"
529             },
530             "amenity/pub": {
531                 "name": "Pub"
532             },
533             "amenity/restaurant": {
534                 "name": "Restaurang"
535             },
536             "amenity/school": {
537                 "name": "Skola"
538             },
539             "amenity/swimming_pool": {
540                 "name": "Simbassäng"
541             },
542             "amenity/telephone": {
543                 "name": "Telefon"
544             },
545             "amenity/theatre": {
546                 "name": "Teater"
547             },
548             "amenity/toilets": {
549                 "name": "Toaletter"
550             },
551             "amenity/townhall": {
552                 "name": "Kommunhus"
553             },
554             "amenity/university": {
555                 "name": "Universitet"
556             },
557             "barrier": {
558                 "name": "Barriär"
559             },
560             "barrier/block": {
561                 "name": "Block"
562             },
563             "barrier/city_wall": {
564                 "name": "Stadsmur"
565             },
566             "barrier/ditch": {
567                 "name": "Dike"
568             },
569             "barrier/entrance": {
570                 "name": "Entré"
571             },
572             "barrier/fence": {
573                 "name": "Staket"
574             },
575             "barrier/gate": {
576                 "name": "Grind"
577             },
578             "barrier/hedge": {
579                 "name": "Häck"
580             },
581             "barrier/lift_gate": {
582                 "name": "Bom"
583             },
584             "barrier/retaining_wall": {
585                 "name": "Stödmur"
586             },
587             "barrier/wall": {
588                 "name": "Vägg"
589             },
590             "boundary/administrative": {
591                 "name": "Administrativ gräns"
592             },
593             "building": {
594                 "name": "Byggnad"
595             },
596             "building/apartments": {
597                 "name": "Lägenheter"
598             },
599             "building/entrance": {
600                 "name": "Entré"
601             },
602             "building/house": {
603                 "name": "Hus"
604             },
605             "entrance": {
606                 "name": "Entré"
607             },
608             "highway/cycleway": {
609                 "name": "Cykelväg"
610             },
611             "highway/footway": {
612                 "name": "Gångväg"
613             },
614             "highway/motorway": {
615                 "name": "Motorväg"
616             },
617             "highway/path": {
618                 "name": "Stig"
619             },
620             "highway/road": {
621                 "name": "Okänd väg"
622             },
623             "highway/steps": {
624                 "name": "Steg"
625             },
626             "highway/traffic_signals": {
627                 "name": "Trafiksignaler"
628             },
629             "highway/turning_circle": {
630                 "name": "Vändplan"
631             },
632             "highway/unclassified": {
633                 "name": "Oklassificerad väg"
634             },
635             "historic": {
636                 "name": "Historisk plats"
637             },
638             "historic/archaeological_site": {
639                 "name": "Arkeologisk plats"
640             },
641             "historic/boundary_stone": {
642                 "name": "Gränssten"
643             },
644             "historic/castle": {
645                 "name": "Slott"
646             },
647             "historic/monument": {
648                 "name": "Monument"
649             },
650             "historic/ruins": {
651                 "name": "Ruiner"
652             },
653             "landuse": {
654                 "name": "Markanvändning"
655             },
656             "landuse/commercial": {
657                 "name": "Kommersiell"
658             },
659             "landuse/construction": {
660                 "name": "Konstruktion"
661             },
662             "landuse/farm": {
663                 "name": "Åker"
664             },
665             "landuse/farmyard": {
666                 "name": "Bondgård"
667             },
668             "landuse/forest": {
669                 "name": "Skog"
670             },
671             "landuse/grass": {
672                 "name": "Gräs"
673             },
674             "landuse/industrial": {
675                 "name": "Industriell"
676             },
677             "landuse/orchard": {
678                 "name": "Fruktträdgård"
679             },
680             "landuse/quarry": {
681                 "name": "Täkt"
682             },
683             "leisure": {
684                 "name": "Nöje"
685             },
686             "leisure/garden": {
687                 "name": "Trädgård"
688             },
689             "leisure/golf_course": {
690                 "name": "Golfbana"
691             },
692             "leisure/marina": {
693                 "name": "Marina"
694             },
695             "leisure/park": {
696                 "name": "Park"
697             },
698             "leisure/pitch/american_football": {
699                 "name": "Amerikansk fotbollsplan"
700             },
701             "leisure/pitch/baseball": {
702                 "name": "Baseball-plan"
703             },
704             "leisure/pitch/basketball": {
705                 "name": "Basketplan"
706             },
707             "leisure/pitch/soccer": {
708                 "name": "Fotbollsplan"
709             },
710             "leisure/pitch/tennis": {
711                 "name": "Tennisplan"
712             },
713             "leisure/playground": {
714                 "name": "Lekplats"
715             },
716             "leisure/slipway": {
717                 "name": "Sjösättningsplats"
718             },
719             "leisure/stadium": {
720                 "name": "Stadium"
721             },
722             "leisure/swimming_pool": {
723                 "name": "Simbassäng"
724             },
725             "man_made": {
726                 "name": "Människoskapad"
727             },
728             "man_made/lighthouse": {
729                 "name": "Fyr"
730             },
731             "man_made/pier": {
732                 "name": "Pir"
733             },
734             "man_made/wastewater_plant": {
735                 "name": "Avloppsreningsverk"
736             },
737             "man_made/water_tower": {
738                 "name": "Vattentorn"
739             },
740             "man_made/water_works": {
741                 "name": "Vattenverk"
742             },
743             "natural": {
744                 "name": "Naturlig"
745             },
746             "natural/bay": {
747                 "name": "Vik"
748             },
749             "natural/beach": {
750                 "name": "Strand"
751             },
752             "natural/cliff": {
753                 "name": "Klippa"
754             },
755             "natural/coastline": {
756                 "name": "Kustlinje",
757                 "terms": "kust"
758             },
759             "natural/glacier": {
760                 "name": "Glassiär"
761             },
762             "natural/peak": {
763                 "name": "Topp"
764             },
765             "natural/spring": {
766                 "name": "Källa"
767             },
768             "natural/tree": {
769                 "name": "Träd"
770             },
771             "natural/water": {
772                 "name": "Vatten"
773             },
774             "natural/water/lake": {
775                 "name": "Sjö"
776             },
777             "natural/water/pond": {
778                 "name": "Pöl"
779             },
780             "natural/water/reservoir": {
781                 "name": "Reservoar"
782             },
783             "natural/wetland": {
784                 "name": "Våtmark"
785             },
786             "natural/wood": {
787                 "name": "Skog"
788             },
789             "office": {
790                 "name": "Kontor"
791             },
792             "other": {
793                 "name": "Övrigt"
794             },
795             "other_area": {
796                 "name": "Övrigt"
797             },
798             "place": {
799                 "name": "Plats"
800             },
801             "place/hamlet": {
802                 "name": "Småby"
803             },
804             "place/island": {
805                 "name": "Ö"
806             },
807             "place/village": {
808                 "name": "By"
809             },
810             "power": {
811                 "name": "Kraft"
812             },
813             "power/generator": {
814                 "name": "Kraftverk"
815             },
816             "power/line": {
817                 "name": "Kraftledning"
818             },
819             "power/pole": {
820                 "name": "Kraftledningsstolpe"
821             },
822             "power/sub_station": {
823                 "name": "Transformator"
824             },
825             "power/transformer": {
826                 "name": "Transformator"
827             },
828             "railway": {
829                 "name": "Järnväg"
830             },
831             "railway/abandoned": {
832                 "name": "Övergiven järnväg"
833             },
834             "railway/disused": {
835                 "name": "Oanvänd järnväg"
836             },
837             "railway/level_crossing": {
838                 "name": "Plankorsning"
839             },
840             "railway/station": {
841                 "name": "Järnvägsstation"
842             },
843             "railway/subway": {
844                 "name": "Tunnelbana"
845             },
846             "shop": {
847                 "name": "Affär"
848             },
849             "shop/bakery": {
850                 "name": "Bageri"
851             },
852             "shop/bicycle": {
853                 "name": "Cykelaffär"
854             },
855             "shop/butcher": {
856                 "name": "Slaktare"
857             },
858             "shop/car_repair": {
859                 "name": "Bilverkstad"
860             },
861             "shop/clothes": {
862                 "name": "Klädaffär"
863             },
864             "shop/computer": {
865                 "name": "Datorbutik"
866             },
867             "shop/department_store": {
868                 "name": "Varuhus"
869             },
870             "shop/electronics": {
871                 "name": "Elektronikbutik"
872             },
873             "shop/florist": {
874                 "name": "Florist"
875             },
876             "shop/furniture": {
877                 "name": "Möbelaffär"
878             },
879             "shop/gift": {
880                 "name": "Presentbutik"
881             },
882             "shop/hairdresser": {
883                 "name": "Hårfrissör"
884             },
885             "shop/jewelry": {
886                 "name": "Juvelerare"
887             },
888             "shop/kiosk": {
889                 "name": "Kiosk"
890             },
891             "shop/mobile_phone": {
892                 "name": "Mobiltelefonbutik"
893             },
894             "shop/music": {
895                 "name": "Musikaffär"
896             },
897             "shop/optician": {
898                 "name": "Optiker"
899             },
900             "shop/pet": {
901                 "name": "Djurbutik"
902             },
903             "shop/shoes": {
904                 "name": "Skoaffär"
905             },
906             "shop/toys": {
907                 "name": "Leksaksaffär"
908             },
909             "shop/travel_agency": {
910                 "name": "Resebyrå"
911             },
912             "shop/video": {
913                 "name": "Videobutik"
914             },
915             "tourism": {
916                 "name": "Turism"
917             },
918             "tourism/attraction": {
919                 "name": "Turistattraktion"
920             },
921             "tourism/camp_site": {
922                 "name": "Kampingplats"
923             },
924             "tourism/hotel": {
925                 "name": "Hotell"
926             },
927             "tourism/information": {
928                 "name": "Information"
929             },
930             "tourism/motel": {
931                 "name": "Motel"
932             },
933             "tourism/museum": {
934                 "name": "Museum"
935             },
936             "tourism/picnic_site": {
937                 "name": "Picknickplats"
938             },
939             "tourism/viewpoint": {
940                 "name": "Utsiktspunkt"
941             },
942             "tourism/zoo": {
943                 "name": "Zoo"
944             },
945             "waterway/canal": {
946                 "name": "Kanal"
947             },
948             "waterway/dam": {
949                 "name": "Fördämning"
950             },
951             "waterway/ditch": {
952                 "name": "Dike"
953             },
954             "waterway/drain": {
955                 "name": "Dränering"
956             },
957             "waterway/river": {
958                 "name": "Flod"
959             },
960             "waterway/riverbank": {
961                 "name": "Flodbank"
962             },
963             "waterway/stream": {
964                 "name": "Bäck"
965             }
966         }
967     }
968 }