7c2be3e5840a2c840c2e0404a6b9d62fdb109ef7
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182     paging_nav: 
183       of: од
184       showing_page: страница
185     redacted: 
186       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
187       redaction: Редакција %{id}
188       type: 
189         node: јазол
190         relation: однос
191         way: пат
192     relation: 
193       download_xml: Преземи XML
194       relation: Однос
195       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
196       view_history: Погл. историја
197     relation_details: 
198       members: "Членови:"
199       part_of: "Дел од:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Преземи XML
202       relation_history: Историја на односот
203       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
204       view_details: Погл. подробности
205     relation_member: 
206       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
207       type: 
208         node: Јазол
209         relation: Однос
210         way: Пат
211     start_rjs: 
212       data_frame_title: Податоци
213       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
214       details: Подробно
215       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
216       hide_areas: Скриј подрачја
217       history_for_feature: Историја за %{feature}
218       load_data: Вчитај ги податоците
219       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
220       loading: Вчитувам...
221       manually_select: Рачно изберете друга површина
222       notes_layer_name: Прелистај белешки
223       object_list: 
224         api: Retrieve this area from the API
225         back: Назад на списокот на предмети
226         details: Подробно
227         heading: Список на предмети
228         history: 
229           type: 
230             node: Јазол %{id}
231             way: Пат %{id}
232         selected: 
233           type: 
234             node: Јазол %{id}
235             way: Пат %{id}
236         type: 
237           node: Јазол
238           way: Пат
239       private_user: приватен корисник
240       show_areas: Прикажи подрачја
241       show_history: Прикажи историја
242       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
243       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
244       wait: Почекајте...
245       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
246     tag_details: 
247       tags: "Ознаки:"
248       wiki_link: 
249         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
250         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
251       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
252     timeout: 
253       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
254       type: 
255         changeset: менувач
256         node: јазол
257         relation: однос
258         way: пат
259     way: 
260       download_xml: Преземи XML
261       edit: Уреди пат
262       view_history: Погл. историја
263       way: Пат
264       way_title: "Пат: %{way_name}"
265     way_details: 
266       also_part_of: 
267         one: дел од патот %{related_ways}
268         other: дел од патиштата %{related_ways}
269       nodes: Јазли
270       part_of: "Дел од:"
271     way_history: 
272       download_xml: Преземи XML
273       view_details: Погл. подробности
274       way_history: Историја на патот
275       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
276   changeset: 
277     changeset: 
278       anonymous: Анонимен
279       big_area: (голема)
280       no_comment: (нема)
281       no_edits: (нема уредувања)
282       show_area_box: прикажи рамка на површина
283       still_editing: (сè уште уредува)
284       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
285     changeset_paging_nav: 
286       next: Следно »
287       previous: « Претходно
288       showing_page: Страница %{page}
289     changesets: 
290       area: Површина
291       comment: Коментар
292       id: Назнака
293       saved_at: Зачувано во
294       user: Корисник
295     list: 
296       description: Прелистување на скорешните промени на картата
297       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
298       description_friend: Измени на ваши пријатели
299       description_nearby: Измени од соседни корисници
300       description_user: Измени на %{user}
301       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
302       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
303       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
304       heading: Измени
305       heading_bbox: Измени
306       heading_friend: Измени
307       heading_nearby: Измени
308       heading_user: Измени
309       heading_user_bbox: Измени
310       title: Измени
311       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
312       title_friend: Измени на ваши пријатели
313       title_nearby: Измени од соседни корисници
314       title_user: Измени на %{user}
315       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
316     timeout: 
317       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
318   diary_entry: 
319     comments: 
320       ago: пред %{ago}
321       comment: Коментар
322       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
323       newer_comments: Понови коментари
324       older_comments: Постари коментари
325       post: Објава
326       when: Кога
327     diary_comment: 
328       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
329       confirm: Потврди
330       hide_link: Скриј го коментаров
331     diary_entry: 
332       comment_count: 
333         one: "%{count} коментар"
334         other: "%{count} коментари"
335         zero: Нема коментари
336       comment_link: Коментирај на оваа ставка
337       confirm: Потврди
338       edit_link: Уреди ја оваа ставка
339       hide_link: Скриј ја ставкава
340       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
341       reply_link: Одговори на оваа ставка
342     edit: 
343       body: "Содржина:"
344       language: "Јазик:"
345       latitude: Геог. ширина
346       location: "Местоположба:"
347       longitude: Геог. должина
348       marker_text: Место на дневничкиот запис
349       save_button: Зачувај
350       subject: "Наслов:"
351       title: Уреди дневничка ставка
352       use_map_link: покажи на карта
353     feed: 
354       all: 
355         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
356         title: Дневнички ставки
357       language: 
358         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
359         title: Дневнички ставки на %{language_name}
360       user: 
361         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
362         title: Дневнички ставки на %{user}
363     list: 
364       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
365       new: "Нов дневнички запис:"
366       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
367       newer_entries: Понови ставки
368       no_entries: Нема дневнички ставки
369       older_entries: Постари ставки
370       recent_entries: Скорешни дневнички записи
371       title: Дневници на корисници
372       title_friends: Дневници на пријателите
373       title_nearby: Дневници на соседните корисници
374       user_title: Дневник на %{user}
375     location: 
376       edit: Уреди
377       location: "Местоположба:"
378       view: Преглед
379     new: 
380       title: Нова дневничка ставка
381     no_such_entry: 
382       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
383       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
384       title: Нема таква дневничка ставка
385     view: 
386       leave_a_comment: Пиши коментар
387       login: Најава
388       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
389       save_button: Зачувај
390       title: Дневникот на %{user} | %{title}
391       user_title: дневник на %{user}
392   editor: 
393     default: По основно (моментално %{name})
394     id: 
395       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
396       name: iD
397     potlatch: 
398       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
399       name: Potlatch 1
400     potlatch2: 
401       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
402       name: Potlatch 2
403     remote: 
404       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
405       name: Далечинско управување
406   export: 
407     start: 
408       add_marker: Додај бележник на картата
409       area_to_export: Простор за извоз
410       embeddable_html: Вметнат HTML код
411       export_button: Извези
412       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
413       format: Формат
414       format_to_export: Формат за извоз
415       image_size: Големина на сликата
416       latitude: Г.Ш.
417       licence: Лиценца
418       longitude: Г.Д.
419       manually_select: Рачно изберете друга површина
420       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
421       max: макс.
422       options: Нагодувања
423       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
424       output: Излезни податоци
425       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
426       scale: Размер
427       too_large: 
428         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
429         heading: Подрачјето е преголемо
430       zoom: Приближи
431     start_rjs: 
432       add_marker: Стави бележник на картата
433       change_marker: Смени позиција на бележникот
434       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
435       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
436       export: Извоз
437       manually_select: Рачно изберете друг простор
438       view_larger_map: Преглед на поголема карта
439   geocoder: 
440     description: 
441       title: 
442         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
444       types: 
445         cities: Градови
446         places: Места
447         towns: Гратчиња
448     direction: 
449       east: источно
450       north: северно
451       north_east: североисточно
452       north_west: северозападно
453       south: јужно
454       south_east: југоисточно
455       south_west: југозападно
456       west: западно
457     distance: 
458       one: околу 1 км
459       other: околу %{count} км
460       zero: помалку од 1 км
461     results: 
462       more_results: Повеќе резултати
463       no_results: Не пронајдов ништо
464     search: 
465       title: 
466         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
467         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
468         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
469         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
470         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
471         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
472     search_osm_nominatim: 
473       prefix: 
474         aeroway: 
475           aerodrome: Аеродром
476           apron: Рампа
477           gate: Порта
478           helipad: Хелиодром
479           runway: Писта
480           taxiway: Рулажна патека
481           terminal: Терминал
482         amenity: 
483           WLAN: Безжичен интернет
484           airport: Аеродром
485           arts_centre: Дом на уметности
486           artwork: Уметничко дело
487           atm: Банкомат
488           auditorium: Аудиториум
489           bank: Банка
490           bar: Бар
491           bbq: Скара
492           bench: Клупа
493           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
494           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
495           biergarten: Пивска градина
496           brothel: Бордел
497           bureau_de_change: Менувачница
498           bus_station: Автобуска станица
499           cafe: Кафуле
500           car_rental: Рент-а-кар
501           car_sharing: Изнајмување автомобил
502           car_wash: Автоперална
503           casino: Казино
504           charging_station: Напојна станица
505           cinema: Кино
506           clinic: Клиника
507           club: Клуб
508           college: Колеџ
509           community_centre: Центар на заедница
510           courthouse: Суд
511           crematorium: Крематориум
512           dentist: Забар
513           doctors: Доктори
514           dormitory: Студентски дом
515           drinking_water: Питка вода
516           driving_school: Автошкола
517           embassy: Амбасада
518           emergency_phone: Итен телефон
519           fast_food: Брза храна
520           ferry_terminal: Ферибот-терминал
521           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
522           fire_station: Пожарна
523           food_court: Штандови за брза храна
524           fountain: Фонтана
525           fuel: Гориво
526           grave_yard: Гробишта
527           gym: Теретана / фитнес
528           hall: Соборна сала
529           health_centre: Здравствен центар
530           hospital: Болница
531           hotel: Хотел
532           hunting_stand: Ловечка кула
533           ice_cream: Сладолед
534           kindergarten: Градинка
535           library: Библиотека
536           market: Пазар
537           marketplace: Пазар
538           mountain_rescue: Планинарско спасување
539           nightclub: Ноќен клуб
540           nursery: Јасли
541           nursing_home: Старечки дом
542           office: Канцеларија
543           park: Парк
544           parking: Паркинг
545           pharmacy: Аптека
546           place_of_worship: Верски објект
547           police: Полиција
548           post_box: Поштенско сандаче
549           post_office: Пошта
550           preschool: Претшколска установа
551           prison: Затвор
552           pub: Пивница
553           public_building: Јавен објект
554           public_market: Градски пазар
555           reception_area: Рецепција
556           recycling: Рециклирање
557           restaurant: Ресторан
558           retirement_home: Старечки дом
559           sauna: Сауна
560           school: Училиште
561           shelter: Засолниште
562           shop: Дуќан
563           shopping: Дуќани
564           shower: Туш
565           social_centre: Социјален центар
566           social_club: Друштвен клуб
567           studio: Студио
568           supermarket: Супермаркет
569           swimming_pool: Базен
570           taxi: Такси
571           telephone: Телефонска говорница
572           theatre: Театар
573           toilets: Тоалет
574           townhall: Градски дом
575           university: Универзитет
576           vending_machine: Вендинг-машина
577           veterinary: Ветеринарна клиника
578           village_hall: Месна заедница
579           waste_basket: Корпа за отпадоци
580           wifi: Безжичен интернет
581           youth_centre: Младински центар
582         boundary: 
583           administrative: Административна граница
584           census: Пописна граница
585           national_park: Национален парк
586           protected_area: Заштитено подрачје
587         bridge: 
588           aqueduct: Аквадукт
589           suspension: Висечки мост
590           swing: Вртечки мост
591           viaduct: Вијадукт
592           "yes": Мост
593         building: 
594           "yes": Градба
595         highway: 
596           bridleway: Коњски пат
597           bus_guideway: Автобуски шини
598           bus_stop: Автобуска постојка
599           byway: Спореден пат
600           construction: Автопат во изградба
601           cycleway: Велосипедска патека
602           emergency_access_point: Прва помош
603           footway: Тротоар
604           ford: Брод
605           living_street: Маалска улица
606           milestone: Милјоказ
607           minor: Помал спореден пат
608           motorway: Автопат
609           motorway_junction: Клучка
610           motorway_link: Приклучен пат
611           path: Патека
612           pedestrian: Пешачка патека
613           platform: Платформа
614           primary: Главен пат
615           primary_link: Главен пат
616           raceway: Тркачка патека
617           residential: Станбен
618           rest_area: Одмориште
619           road: Пат
620           secondary: Спореден пат
621           secondary_link: Спореден пат
622           service: Помошен пат
623           services: Крајпатен сервис
624           speed_camera: Брзиноловец
625           steps: Скалила
626           stile: Тарабен премин
627           tertiary: Третостепен пат
628           tertiary_link: Третостепен пат
629           track: Полски пат
630           trail: Патека
631           trunk: Магистрала
632           trunk_link: Магистрала
633           unclassified: Некласификуван пат
634           unsurfaced: Неасфалтиран пат
635         historic: 
636           archaeological_site: Археолошки локалитет
637           battlefield: Бојно поле
638           boundary_stone: Граничен камен
639           building: Градба
640           castle: Замок
641           church: Црква
642           fort: Утврдување
643           house: Куќа
644           icon: Икона
645           manor: Велепоседнички дом
646           memorial: Споменик
647           mine: Рудник
648           monument: Споменик
649           museum: Музеј
650           ruins: Рушевини
651           tower: Кула
652           wayside_cross: Крајпатен крст
653           wayside_shrine: Параклис
654           wreck: Бродолом
655         landuse: 
656           allotments: Парцели
657           basin: Котлина
658           brownfield: Угар
659           cemetery: Гробишта
660           commercial: Комерцијално подрачје
661           conservation: Заштитено земјиште
662           construction: Градилиште
663           farm: Фарма
664           farmland: Обработливо земјиште
665           farmyard: Земјоделски двор
666           forest: Шума
667           garages: Гаража
668           grass: Трева
669           greenfield: Неискористено земјиште
670           industrial: Индустриско подрачје
671           landfill: Депонија
672           meadow: Ливада
673           military: Воено подрачје
674           mine: Рудник
675           nature_reserve: Природен резерват
676           orchard: Овоштарник
677           park: Парк
678           piste: Писта
679           quarry: Каменолом
680           railway: Железница
681           recreation_ground: Рекреативен терен
682           reservoir: Резервоар
683           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
684           residential: Станбено подрачје
685           retail: Дуќани
686           road: Патно подрачје
687           village_green: Селско зеленило
688           vineyard: Лозници
689           wetland: Мочуриште
690           wood: Шума
691         leisure: 
692           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
693           bird_hide: Набљудувалиште за птици
694           common: Општествена земја
695           fishing: Рибарење
696           fitness_station: Технички преглед
697           garden: Градина
698           golf_course: Голф-терен
699           ice_rink: Лизгалиште
700           marina: Марина
701           miniature_golf: Миниголф
702           nature_reserve: Природен резерват
703           park: Парк
704           pitch: Спортски терен
705           playground: Детско игралиште
706           recreation_ground: Разонодно место
707           sauna: Сауна
708           slipway: Испуст
709           sports_centre: Спортски центар
710           stadium: Стадион
711           swimming_pool: Базен
712           track: Спортска патека
713           water_park: Аквапарк
714         military: 
715           airfield: Воено слетувалиште
716           barracks: Касарна
717           bunker: Бункер
718         mountain_pass: 
719           "yes": Планински превој
720         natural: 
721           bay: Залив
722           beach: Плажа
723           cape: ‘Рт
724           cave_entrance: Влез во пештера
725           channel: Канал
726           cliff: Гребен
727           crater: Кратер
728           dune: Дина
729           feature: Елемент
730           fell: Фел
731           fjord: Фјорд
732           forest: Шума
733           geyser: Гејзер
734           glacier: Глечер
735           heath: Голет
736           hill: Рид
737           island: Остров
738           land: Земја
739           marsh: Бара
740           moor: Пустара
741           mud: Кал
742           peak: Врв
743           point: Точка
744           reef: Гребен
745           ridge: Срт
746           river: Река
747           rock: Карпа
748           scree: Сип
749           scrub: Честак
750           shoal: Плитко место
751           spring: Извор
752           stone: Камен
753           strait: Проток
754           tree: Дрво
755           valley: Долина
756           volcano: Вулкан
757           water: Вода
758           wetland: Мочуриште
759           wetlands: Мочуриште
760           wood: Шума
761         office: 
762           accountant: Сметководител
763           architect: Архитект
764           company: Фирма
765           employment_agency: Агенција за вработување
766           estate_agent: Агенција за недвижности
767           government: Владина служба
768           insurance: Служба за осигурување
769           lawyer: Адвокат
770           ngo: НВО-канцеларија
771           telecommunication: Телекомуникациска служба
772           travel_agent: Туристичка агенција
773           "yes": Канцеларија
774         place: 
775           airport: Аеродром
776           city: Град
777           country: Земја
778           county: Округ
779           farm: Фарма
780           hamlet: Селце
781           house: Куќа
782           houses: Куќи
783           island: Остров
784           islet: Островче
785           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
786           locality: Месност
787           moor: Пустара
788           municipality: Општина
789           postcode: Поштенски број
790           region: Регион
791           sea: Море
792           state: Покраина
793           subdivision: Админ. подрачје
794           suburb: Населба
795           town: Град
796           unincorporated_area: Нездружено подрачје
797           village: Село
798         railway: 
799           abandoned: Напуштена железничка линија
800           construction: Железничка линија во изградба
801           disused: Напуштена железничка линија
802           disused_station: Напуштена железничка станица
803           funicular: Жичена железница
804           halt: Железничка постојка
805           historic_station: Историска железничка станица
806           junction: Железнички јазол
807           level_crossing: Надвозник
808           light_rail: Лека железница
809           miniature: Минијатурна железница
810           monorail: Едношинска линија
811           narrow_gauge: Теснолинејка
812           platform: Железнички перон
813           preserved: Зачувана железничка линија
814           spur: Железнички огранок
815           station: Железничка станица
816           subway: Метро станица
817           subway_entrance: Влез во метро
818           switch: Железнички пунктови
819           tram: Трамвајска линија
820           tram_stop: Трамвајска постојка
821           yard: Железничко депо
822         shop: 
823           alcohol: Алкохол на црно
824           antiques: Старинарница
825           art: Уметнички дуќан
826           bakery: Пекара
827           beauty: Козметика
828           beverages: Пијалоци
829           bicycle: Продавница за велосипеди
830           books: Книжарница
831           butcher: Месарница
832           car: Автосалон
833           car_parts: Автоделови
834           car_repair: Автосервис
835           carpet: Дуќан за теписи
836           charity: Добротворна продавница
837           chemist: Аптека
838           clothes: Дуќан за облека
839           computer: Продавница за сметачи
840           confectionery: Слаткарница
841           convenience: Бакалница
842           copyshop: Фотокопир
843           cosmetics: Козметика
844           department_store: Стоковна куќа
845           discount: Распродажен дуќан
846           doityourself: Направи-сам
847           dry_cleaning: Хемиско чистење
848           electronics: Електронска опрема
849           estate_agent: Недвижности
850           farm: Земјоделски дуќан
851           fashion: Бутик
852           fish: Рибарница
853           florist: Цвеќара
854           food: Продавница за храна
855           funeral_directors: Погребална служба
856           furniture: Мебел
857           gallery: Галерија
858           garden_centre: Градинарски центар
859           general: Колонијал
860           gift: Дуќан за подароци
861           greengrocer: Пиљара
862           grocery: Бакалница
863           hairdresser: Фризер
864           hardware: Алат и опрема
865           hifi: Аудиосистеми
866           insurance: Осигурително
867           jewelry: Јувелир
868           kiosk: Трафика
869           laundry: Пералница
870           mall: Трговски центар
871           market: Пазар
872           mobile_phone: Мобилни телефони
873           motorcycle: Моторцикли
874           music: Музички дуќан
875           newsagent: Весникара
876           optician: Оптичар
877           organic: Здрава храна
878           outdoor: Дуќан на отворено
879           pet: Домашни миленици
880           photo: Фотографски дуќан
881           salon: Салон
882           shoes: Обувки
883           shopping_centre: Трговски центар
884           sports: Спортски дуќан
885           stationery: Прибор и репроматеријали
886           supermarket: Супермаркет
887           toys: Продавница за играчки
888           travel_agency: Туристичка агенција
889           video: Видеотека
890           wine: Алкохолни пијалоци
891         tourism: 
892           alpine_hut: Планинска куќарка
893           artwork: Уметничко дело
894           attraction: Атракција
895           bed_and_breakfast: Полупансион
896           cabin: Колиба
897           camp_site: Камп
898           caravan_site: Автокамп
899           chalet: Брвнара
900           guest_house: Пансион
901           hostel: Хостел
902           hotel: Хотел
903           information: Информации
904           lean_to: Прилепена стреа
905           motel: Мотел
906           museum: Музеј
907           picnic_site: Излетничко место
908           theme_park: Забавен парк
909           valley: Долина
910           viewpoint: Видиковец
911           zoo: Зоолошка
912         tunnel: 
913           "yes": Тунел
914         waterway: 
915           artificial: Вештачки воден пат
916           boatyard: Чамцоградилиште
917           canal: Канал
918           connector: Слив
919           dam: Брана
920           derelict_canal: Запуштен канал
921           ditch: Канач
922           dock: Док
923           drain: Одвод
924           lock: Каналска брана
925           lock_gate: Каналска капија
926           mineral_spring: Минерален извор
927           mooring: Сидриште
928           rapids: Брзак
929           river: Река
930           riverbank: Кеј
931           stream: Поток
932           wadi: Вади
933           water_point: Пристап до вода
934           waterfall: Водопад
935           weir: Јаз
936   html: 
937     dir: ltr
938   javascripts: 
939     map: 
940       base: 
941         cycle_map: Велосипедска карта
942         mapquest: MapQuest Open
943         standard: Стандардна
944         transport_map: Сообраќајна карта
945     notes: 
946       new: 
947         add: Додај белешка
948         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
949       show: 
950         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
951         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
952         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
953         comment: Коментирај
954         comment_and_resolve: Коментирај и реши
955         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
956         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
957         hide: Скриј
958         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
959         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
960         permalink: Постојана врска
961         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
962         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
963         resolve: Решена
964     site: 
965       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
966       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
967       createnote_zoom_alert: Ќе мора да ја приближите картата за да можете да додадете белешка
968       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
969       edit_tooltip: Уредување на картата
970       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
971       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
972       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
973       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
974   layouts: 
975     community: Заедница
976     community_blogs: Блогови на заедницата
977     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
978     copyright: Авторски права и лиценца
979     documentation: Документација
980     documentation_title: Документација за проектот
981     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
982     donate_link_text: доброволен прилог
983     edit: Уреди
984     edit_with: Уреди со %{editor}
985     export: Извези
986     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
987     foundation: Фондација
988     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
989     gps_traces: GPS-траги
990     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
991     help: Помош
992     help_centre: Центар за помош
993     help_title: Помошна страница за проектот
994     history: Историја
995     home: дома
996     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
997     inbox_html: пораки (%{count})
998     inbox_tooltip: 
999       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
1000       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
1001       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
1002     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1003     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1004     intro_2_download: преземање
1005     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1006     intro_2_license: отворена лиценца
1007     intro_2_use: употреба
1008     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1009     log_in: најави ме
1010     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1011     logo: 
1012       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1013     logout: одјава
1014     logout_tooltip: Одјава
1015     make_a_donation: 
1016       text: Дарувајте
1017       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1018     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1019     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1020     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1021     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1022     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1023     partners_partners: партнери
1024     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1025     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1026     sign_up: регистрација
1027     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1028     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1029     user_diaries: Кориснички дневници
1030     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1031     view: Карта
1032     view_tooltip: Види карта
1033     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1034     wiki: Вики
1035     wiki_title: Помошна страница за проектот
1036     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1037   license_page: 
1038     foreign: 
1039       english_link: англискиот оригинал
1040       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1041       title: За овој превод
1042     legal_babble: 
1043       attribution_example: 
1044         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1045         title: Пример за наведување
1046       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1047       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1048       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1049       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1050       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1051       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1052       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1053       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1054       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1055       contributors_title_html: Нашите учесници
1056       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1057       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1058       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1059       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1060       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1061       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1062       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1063       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1064       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1065       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1066       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1067       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1068       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1069       more_title_html: Повеќе информации
1070       title_html: Авторски права и лиценца
1071     native: 
1072       mapping_link: почнете со изработка на карти
1073       native_link: македонската верзија
1074       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1075       title: За страницава
1076   message: 
1077     delete: 
1078       deleted: Пораката е избришана
1079     inbox: 
1080       date: Датум
1081       from: Од
1082       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1083       my_inbox: Моето сандаче
1084       new_messages: 
1085         one: "%{count} нова порака"
1086         other: "%{count} нови пораки"
1087       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1088       old_messages: 
1089         one: "%{count} стара порака"
1090         other: "%{count} стари пораки"
1091       outbox: за праќање
1092       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1093       subject: Наслов
1094       title: Примени
1095     mark: 
1096       as_read: Пораката е означена како прочитана
1097       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1098     message_summary: 
1099       delete_button: Избриши
1100       read_button: Означи како прочитано
1101       reply_button: Одговори
1102       unread_button: Означи како непрочитано
1103     new: 
1104       back_to_inbox: Назад во примени
1105       body: Содржина
1106       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1107       message_sent: Пораката е испратена
1108       send_button: Испрати
1109       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1110       subject: Наслов
1111       title: Испрати ја пораката
1112     no_such_message: 
1113       body: Нажалост нема порака со тој id.
1114       heading: Нема таква порака
1115       title: Нема таква порака
1116     outbox: 
1117       date: Датум
1118       inbox: примени пораки
1119       messages: 
1120         one: Имате %{count} испратена порака
1121         other: Имате %{count} испратени пораки
1122       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1123       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1124       outbox: за праќање
1125       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1126       subject: Наслов
1127       title: За праќање
1128       to: До
1129     read: 
1130       back_to_inbox: Назад во добиени
1131       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1132       date: Датум
1133       from: Од
1134       reply_button: Одговори
1135       subject: Наслов
1136       title: Прочитај ја пораката
1137       to: За
1138       unread_button: Означи како непрочитано
1139       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1140     reply: 
1141       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1142     sent_message_summary: 
1143       delete_button: Избриши
1144   note: 
1145     description: 
1146       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1147       closed_at_html: Решена пред %{when}
1148       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1149       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1150       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1151       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1152       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1153       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1154     entry: 
1155       comment: Коментар
1156       full: Целата белешка
1157     mine: 
1158       ago_html: пред %{when}
1159       created_at: Создадена
1160       creator: Создавач
1161       description: Опис
1162       heading: Белешки на %{user}
1163       id: Назнака
1164       last_changed: Изменета
1165       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1166       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1167     rss: 
1168       closed: затворена белешка (кај %{place})
1169       comment: нов коментар (кај %{place})
1170       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1171       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1172       new: нова белешка (кај %{place})
1173       title: Белешки на OpenStreetMap
1174   notifier: 
1175     diary_comment_notification: 
1176       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1177       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1178       hi: Здраво %{to_user},
1179       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1180     email_confirm: 
1181       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1182     email_confirm_html: 
1183       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1184       greeting: Здраво,
1185       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1186     email_confirm_plain: 
1187       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1188       greeting: Здраво,
1189       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1190     friend_notification: 
1191       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1192       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1193       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1194       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1195     gpx_notification: 
1196       and_no_tags: и без ознаки.
1197       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1198       failure: 
1199         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1200         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1201         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1202         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1203         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1204       greeting: Здраво,
1205       success: 
1206         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1207         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1208       with_description: со описот
1209       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1210     lost_password: 
1211       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1212     lost_password_html: 
1213       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1214       greeting: Здраво,
1215       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1216     lost_password_plain: 
1217       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1218       greeting: Здраво,
1219       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1220     message_notification: 
1221       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1222       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1223       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1224       hi: Здраво %{to_user},
1225       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1226     note_comment_notification: 
1227       anonymous: Анонимен корисник
1228       closed: 
1229         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1230         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1231         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1232         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1233       commented: 
1234         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1235         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1236         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1237         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1238       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1239       greeting: Здраво,
1240     signup_confirm: 
1241       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1242       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1243       greeting: Здраво!
1244       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1245       welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
1246     signup_confirm_html: 
1247       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1248       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1249       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1250       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1251       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1252       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1253       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1254       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1255       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1256     signup_confirm_plain: 
1257       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1258       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1259       current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
1260       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1261       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1262       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1263       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1264       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1265       user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
1266       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1267       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1268   oauth: 
1269     oauthorize: 
1270       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1271       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1272       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1273       allow_write_api: ја менува картата.
1274       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1275       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1276       allow_write_notes: измена на белешки.
1277       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1278       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1279     revoke: 
1280       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1281   oauth_clients: 
1282     create: 
1283       flash: Информациите се успешно регистрирани
1284     destroy: 
1285       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1286     edit: 
1287       submit: Уреди
1288       title: Уредете ја апликацијата
1289     form: 
1290       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1291       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1292       allow_write_api: ја менува картата.
1293       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1294       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1295       allow_write_notes: измена на белешки.
1296       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1297       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1298       name: Име
1299       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1300       required: Се бара
1301       support_url: URL поддршка
1302       url: URL адреса на главната апликација
1303     index: 
1304       application: Назив на прил. програм
1305       issued_at: Издадено
1306       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1307       my_apps: Мои клиентни апликации
1308       my_tokens: Мои овластени апликации
1309       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1310       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1311       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1312       revoke: Поништи!
1313       title: Мои OAuth податоци
1314     new: 
1315       submit: Регистрирање
1316       title: Регистрирајте нова апликација
1317     not_found: 
1318       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1319     show: 
1320       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1321       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1322       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1323       allow_write_api: ја менува картата.
1324       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1325       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1326       allow_write_notes: измена на белешки.
1327       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1328       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1329       confirm: Дали сте сигурни?
1330       delete: Избриши клиент
1331       edit: Измени подробности
1332       key: "Потрошувачки клуч:"
1333       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1334       secret: "Потрошувачка тајна:"
1335       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1336       title: OAuth податоци за %{app_name}
1337       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1338     update: 
1339       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1340   printable_name: 
1341     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1342   redaction: 
1343     create: 
1344       flash: Редакцијата е создадена.
1345     destroy: 
1346       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1347       flash: Редакцијата е поништена.
1348       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1349     edit: 
1350       description: Опис
1351       heading: Уреди редакција
1352       submit: Зачувај редакција
1353       title: Уреди редакција
1354     index: 
1355       empty: Нема редакции.
1356       heading: Список на редакции
1357       title: Список на редакции
1358     new: 
1359       description: Опис
1360       heading: Внесете информации за новата редакција
1361       submit: Создај редакција
1362       title: Создавање на нова редакција
1363     show: 
1364       confirm: Дали сте сигурни?
1365       description: "Опис:"
1366       destroy: Отстрани ја редакцијава
1367       edit: Уреди ја редакцијава
1368       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1369       title: Приказ на редакција
1370       user: "Создавач:"
1371     update: 
1372       flash: Промените се зачувани.
1373   site: 
1374     edit: 
1375       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1376       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1377       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1378       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1379       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1380       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1381       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1382       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1383       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1384       user_page_link: корисничка страница
1385     index: 
1386       createnote: Додај белешка
1387       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1388       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1389       license: 
1390         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1391       permalink: Постојана врска
1392       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1393       shortlink: Кратка врска
1394     key: 
1395       map_key: Легенда
1396       map_key_tooltip: Легенда на картата
1397       table: 
1398         entry: 
1399           admin: Административна граница
1400           allotments: Парцели
1401           apron: 
1402             - Аеродромска платформа
1403             - терминал
1404           bridge: Црна линија = мост
1405           bridleway: Пешачко-влечен пат
1406           brownfield: Запуштено подрачје
1407           building: Значајно здание
1408           byway: Спореден пат
1409           cable: 
1410             - клупна жичарница
1411             - клупна жичарница
1412           cemetery: Гробишта
1413           centre: Спортски центар
1414           commercial: Комерцијално подрачје
1415           common: 
1416             - Општествена земја
1417             - ливада
1418           construction: Патишта во изградба
1419           cycleway: Велосипедска патека
1420           destination: Пристап до одредницата
1421           farm: Фарма
1422           footway: Пешачка патека
1423           forest: Шума
1424           golf: Голф-терен
1425           heathland: Голиште
1426           industrial: Индустриско подрачје
1427           lake: 
1428             - Езеро
1429             - резервоар
1430           military: Воено подрачје
1431           motorway: Автопат
1432           park: Парк
1433           permissive: Дозволив пристап
1434           pitch: Спортски терен
1435           primary: Главен пат
1436           private: Приватен пристап
1437           rail: Железница
1438           reserve: Природен резерват
1439           resident: Станбено подрачје
1440           retail: Трговско подрачје
1441           runway: 
1442             - Аеродромска писта
1443             - рулажна патека
1444           school: 
1445             - Училиште
1446             - универзитет
1447           secondary: Спореден пат
1448           station: Железничка станица
1449           subway: Метро
1450           summit: 
1451             - Врв
1452             - врв
1453           tourist: Туристичка атракција
1454           track: Патека
1455           tram: 
1456             - Лека железница
1457             - трамвај
1458           trunk: Главна сообраќајна артерија
1459           tunnel: Испрекината линија = тунел
1460           unclassified: Некласификуван пат
1461           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1462           wood: Шумичка
1463     markdown_help: 
1464       alt: Алтернативен текст
1465       first: Прва ставка
1466       heading: Наслов
1467       headings: Наслови
1468       image: Слика
1469       link: Врска
1470       ordered: Подреден список
1471       second: Втора ставка
1472       subheading: Поднаслов
1473       text: Текст
1474       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1475       unordered: Неподреден список
1476       url: URL
1477     richtext_area: 
1478       edit: Уреди
1479       preview: Преглед
1480     search: 
1481       search: Пребарај
1482       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1483       submit_text: ->
1484       where_am_i: Каде сум?
1485       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1486     sidebar: 
1487       close: Затвори
1488       search_results: Резултати од пребарувањето
1489   time: 
1490     formats: 
1491       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1492   trace: 
1493     create: 
1494       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1495       upload_trace: Подигни GPS-трага
1496     delete: 
1497       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1498     edit: 
1499       description: "Опис:"
1500       download: преземи
1501       edit: уреди
1502       filename: "Податотека:"
1503       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1504       map: карта
1505       owner: "Сопственик:"
1506       points: "Точки:"
1507       save_button: Сочувај промени
1508       start_coord: "Почетна координата:"
1509       tags: "Ознаки:"
1510       tags_help: одделено со запирка
1511       title: Ја уредувате трагата %{name}
1512       uploaded_at: "Подигнато во:"
1513       visibility: "Видливост:"
1514       visibility_help: што значи ова?
1515       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1516     list: 
1517       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1518       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1519       public_traces: Јавни GPS-траги
1520       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1521       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1522       your_traces: Ваши GPS-траги
1523     make_public: 
1524       made_public: Трагата е објавена
1525     offline: 
1526       heading: GPX-складиште вон интернет
1527       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1528     offline_warning: 
1529       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1530     trace: 
1531       ago: пред %{time_in_words_ago}
1532       by: од
1533       count_points: "%{count} точки"
1534       edit: уреди
1535       edit_map: Уредување
1536       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1537       in: во
1538       map: карта
1539       more: повеќе
1540       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1541       private: ПРИВАТНО
1542       public: ЈАВНО
1543       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1544       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1545       view_map: Погледај ја картата
1546     trace_form: 
1547       description: "Опис:"
1548       help: Помош
1549       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1550       tags: "Ознаки:"
1551       tags_help: одделено со запирка
1552       upload_button: Подигни
1553       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1554       visibility: "Видливост:"
1555       visibility_help: што значи ова?
1556       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1557     trace_header: 
1558       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1559       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1560       traces_waiting: 
1561         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1562         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1563       upload_trace: Подигни трага
1564     trace_optionals: 
1565       tags: Ознаки
1566     trace_paging_nav: 
1567       newer: Понови траги
1568       older: Постари траги
1569       showing_page: Страница %{page}
1570     view: 
1571       delete_track: Избриши ја трагава
1572       description: "Опис:"
1573       download: преземи
1574       edit: уреди
1575       edit_track: Уреди ја трагава
1576       filename: "Податотека:"
1577       heading: Ја гледате трагата %{name}
1578       map: карта
1579       none: Ништо
1580       owner: "Сопственик:"
1581       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1582       points: "Точки:"
1583       start_coordinates: "Почетна координата:"
1584       tags: "Ознаки:"
1585       title: Ја гледате трагата  %{name}
1586       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1587       uploaded: "Подигнато во:"
1588       visibility: "Видливост:"
1589     visibility: 
1590       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1591       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1592       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1593       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1594   user: 
1595     account: 
1596       contributor terms: 
1597         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1598         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1599         heading: "Услови за учество:"
1600         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1601         link text: што е ова?
1602         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1603         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1604       current email address: "Тековна е-пошта:"
1605       delete image: Отстрани тековна слика
1606       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1607       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1608       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1609       gravatar: 
1610         gravatar: Користи Gravatar
1611         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1612         link text: што е ова?
1613       home location: "Матична местоположба:"
1614       image: "Слика:"
1615       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1616       keep image: Задржи ја тековната слика
1617       latitude: Геог. ширина
1618       longitude: Геог. должина
1619       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1620       my settings: Мои прилагодувања
1621       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1622       new image: Додај слика
1623       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1624       openid: 
1625         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1626         link text: што е ова?
1627         openid: OpenID
1628       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1629       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1630       profile description: "Опис за профилот:"
1631       public editing: 
1632         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1633         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1634         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1635         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1636         enabled link text: што е ова?
1637         heading: "Јавно уредување:"
1638       public editing note: 
1639         heading: Јавно уредување
1640         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1641       replace image: Замени тековна слика
1642       return to profile: Назад кон профилот
1643       save changes button: Зачувај ги промените
1644       title: Уреди сметка
1645       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1646     confirm: 
1647       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1648       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1649       button: Потврди
1650       heading: Потврди корисничка сметка
1651       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1652       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1653       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1654       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1655     confirm_email: 
1656       button: Потврди
1657       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1658       heading: Потврди промена на е-пошта
1659       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1660       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1661     confirm_resend: 
1662       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1663       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1664     filter: 
1665       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1666     go_public: 
1667       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1668     list: 
1669       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1670       empty: Нема најдено такви корисници
1671       heading: Корисници
1672       hide: Скриј одбрани корисници
1673       showing: 
1674         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1675         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1676       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1677       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1678       title: Корисници
1679     login: 
1680       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1681       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1682       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1683       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1684       email or username: Е-пошта или корисничко име
1685       heading: Најава
1686       login_button: Најава
1687       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1688       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1689       no account: Немате сметка?
1690       openid: "%{logo} OpenID:"
1691       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1692       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1693       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1694       openid_providers: 
1695         aol: 
1696           alt: Најава со OpenID од AOL
1697           title: Најава со AOL
1698         google: 
1699           alt: Најава со OpenID од Google
1700           title: Најава со Google
1701         myopenid: 
1702           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1703           title: Најава со myOpenID
1704         openid: 
1705           alt: Најава со URL за OpenID
1706           title: Најава со OpenID
1707         wordpress: 
1708           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1709           title: Најава со Wordpress
1710         yahoo: 
1711           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1712           title: Најава со Yahoo
1713       password: "Лозинка:"
1714       register now: Регистрација
1715       remember: "Запомни ме:"
1716       title: Најава
1717       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1718       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1719       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1720     logout: 
1721       heading: Одјава од OpenStreetMap
1722       logout_button: Одјава
1723       title: Одјава
1724     lost_password: 
1725       email address: "Е-пошта:"
1726       heading: Ја заборавивте лозинката?
1727       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1728       new password button: Смени лозинка
1729       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1730       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1731       title: Загубена лозинка
1732     make_friend: 
1733       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1734       button: Додај како пријател
1735       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1736       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1737       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1738     new: 
1739       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1740       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1741       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1742       continue: Продолжи
1743       display name: "Име за приказ:"
1744       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1745       email address: "Е-пошта:"
1746       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1747       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1748       flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
1749       heading: Создајте корисничка сметка
1750       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1751       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1752       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1753       openid: "%{logo} OpenID:"
1754       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1755       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1756       password: "Лозинка:"
1757       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1758       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1759       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1760       title: Направи сметка
1761       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1762     no_such_user: 
1763       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1764       heading: Корисникот %{user} не постои.
1765       title: Нема таков корисник
1766     popup: 
1767       friend: Пријател
1768       nearby mapper: Соседен картограф
1769       your location: Ваша местоположба
1770     remove_friend: 
1771       button: Отстрани од пријатели
1772       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1773       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1774       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1775     reset_password: 
1776       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1777       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1778       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1779       heading: Смени лозинка за %{user}
1780       password: "Лозинка:"
1781       reset: Смени лозинка
1782       title: Смени лозинка
1783     set_home: 
1784       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1785     suspended: 
1786       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1787       heading: Сметката е закочена
1788       title: Сметката е закочена
1789       webmaster: мреж. управник
1790     terms: 
1791       agree: Се согласувам
1792       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1793       consider_pd_why: Што е ова?
1794       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1795       decline: Одбиј
1796       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1797       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1798       heading: Услови на учество
1799       legale_names: 
1800         france: Франција
1801         italy: Италија
1802         rest_of_world: Остатокот од светот
1803       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1804       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1805       title: Услови на учество
1806       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1807     view: 
1808       activate_user: активирај го корисников
1809       add as friend: додај во пријатели
1810       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1811       block_history: примени блокови
1812       blocks by me: извршени болокови
1813       blocks on me: добиени блокови
1814       comments: коментари
1815       confirm: Потврди
1816       confirm_user: потврди го корисников
1817       create_block: блокирај го корисников
1818       created from: "Создадено од:"
1819       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1820       ct declined: Одбиен
1821       ct status: "Услови за учество:"
1822       ct undecided: Неодлучено
1823       deactivate_user: деактивирај го корисников
1824       delete_user: избриши го корисников
1825       description: Опис
1826       diary: дневник
1827       edits: уредувања
1828       email address: Е-пошта
1829       friends_changesets: измени на пријателите
1830       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1831       hide_user: скриј го корисников
1832       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1833       km away: "%{count} км од вас"
1834       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1835       m away: "%{count} м од вас"
1836       mapper since: "Картограф од:"
1837       moderator_history: дадени блокови
1838       my comments: мои коментари
1839       my diary: мојот дневник
1840       my edits: мои уредувања
1841       my notes: мои белешки
1842       my settings: мои прилагодувања
1843       my traces: мои траги
1844       nearby users: Други соседни корисници
1845       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1846       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1847       new diary entry: нова ставка во дневникот
1848       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1849       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1850       notes: белешки
1851       oauth settings: oauth поставки
1852       remove as friend: отстрани од пријатели
1853       role: 
1854         administrator: Овој корисник е администратор
1855         grant: 
1856           administrator: Додели администраторски пристап
1857           moderator: Додели модераторски пристап
1858         moderator: Овој корисник е модератор
1859         revoke: 
1860           administrator: Лиши од администраторски пристап
1861           moderator: Лиши од модераторски пристап
1862       send message: испрати порака
1863       settings_link_text: прилагодувања
1864       spam score: "Оцена за спам:"
1865       status: "Статус:"
1866       traces: траги
1867       unhide_user: покажи го корисникот
1868       user location: Местоположба на корисникот
1869       your friends: Ваши пријатели
1870   user_block: 
1871     blocks_by: 
1872       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1873       heading: Список на блокови од %{name}
1874       title: Блокови од %{name}
1875     blocks_on: 
1876       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1877       heading: Список на блокови за %{name}
1878       title: Блокови за %{name}
1879     create: 
1880       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1881       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1882       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1883     edit: 
1884       back: Преглед на сите блокови
1885       heading: Уредување на блок за %{name}
1886       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1887       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1888       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1889       show: Преглед на овој блок
1890       submit: Поднови го блокот
1891       title: Уредување на блок за %{name}
1892     filter: 
1893       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1894       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1895     helper: 
1896       time_future: Истекува за %{time}.
1897       time_past: Истечено пред %{time}.
1898       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1899     index: 
1900       empty: Досега сè уште нема блокови.
1901       heading: Список на кориснички блокови
1902       title: Кориснички блокови
1903     model: 
1904       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1905       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1906     new: 
1907       back: Преглед на сите блокови
1908       heading: Правење на блок за %{name}
1909       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1910       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1911       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1912       submit: Направи блок
1913       title: Правење на блок за %{name}
1914       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1915       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1916     not_found: 
1917       back: Назад кон индексот
1918       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1919     partial: 
1920       confirm: Дали сте сигурни?
1921       creator_name: Создавач
1922       display_name: Блокиран корисник
1923       edit: Уреди
1924       next: Следна »
1925       not_revoked: (не се поништува)
1926       previous: « Претходна
1927       reason: Причина за блокирање
1928       revoke: Поништи!
1929       revoker_name: "Поништил:"
1930       show: Прикажи
1931       showing_page: Страница %{page}
1932       status: Статус
1933     period: 
1934       one: 1 час
1935       other: "%{count} час"
1936     revoke: 
1937       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1938       flash: Овој блок е поништен.
1939       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1940       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1941       revoke: Поништи!
1942       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1943       title: Поништување на блок за %{block_on}
1944     show: 
1945       back: Преглед на сите блокови
1946       confirm: Дали сте сигурни?
1947       edit: Уреди
1948       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1949       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1950       reason: "Причина за блокирање:"
1951       revoke: Поништи!
1952       revoker: "Поништувач:"
1953       show: Прикажи
1954       status: Статус
1955       time_future: Уредувања во %{time}
1956       time_past: Истечено пред %{time}
1957       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1958     update: 
1959       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1960       success: Блокот е изменет.
1961   user_role: 
1962     filter: 
1963       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1964       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1965       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1966       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1967     grant: 
1968       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1969       confirm: Потврди
1970       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1971       heading: Потврди доделување на улога
1972       title: Потврди доделување на улога
1973     revoke: 
1974       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1975       confirm: Потврди
1976       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1977       heading: Потврди лишување од улога
1978       title: Потврди лишување од улога