7fb5aaf7ae592098b47771b2b867f7b65a78d1d8
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Листа за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на интерфејсот за да дознаете повеќе.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Измени: {{id}}"
82       changesetxml: XML за измените
83       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Измени {{id}}
86         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Измени
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Припаѓа на:"
91       bounding_box: "Рамка:"
92       box: кутија
93       closed_at: "Затворено во:"
94       created_at: Создадено во
95       has_nodes: 
96         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
97         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
98       has_relations: 
99         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
100         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
101       has_ways: 
102         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
103         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
104       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
105       show_area_box: Прикажи рамка
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Коментар:"
108       edited_at: "Уредено во:"
109       edited_by: "Уредил:"
110       in_changeset: "Во измените:"
111       version: "Верзија:"
112     containing_relation: 
113       entry: Релација {{relation_name}}
114       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
115     map: 
116       deleted: Избришано
117       larger: 
118         area: Погледај го просторот на поголема карта
119         node: Погледај го јазолот на поголема карта
120         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
121         way: Погледај го патот на поголема карта
122       loading: Се вчитува...
123     navigation: 
124       all: 
125         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
126         next_node_tooltip: Следен јазол
127         next_relation_tooltip: Следна релација
128         next_way_tooltip: Следен пат
129         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
130         prev_node_tooltip: Претходен јазол
131         prev_relation_tooltip: Претходна релација
132         prev_way_tooltip: Претходен пат
133       user: 
134         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
135         next_changeset_tooltip: Следно уредување на {{user}}
136         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
137     node: 
138       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
139       download_xml: Преземи XML
140       edit: уреди
141       node: Јазол
142       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
143       view_history: погледај ја историјата
144     node_details: 
145       coordinates: "Координати:"
146       part_of: "Дел од:"
147     node_history: 
148       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
149       download_xml: Преземи XML
150       node_history: Историја на јазолот
151       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
152       view_details: погледај детали
153     not_found: 
154       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со ид. бр. {{id}}.
155       type: 
156         changeset: измени
157         node: јазол
158         relation: релација
159         way: пат
160     paging_nav: 
161       of: од
162       showing_page: Приказ на страница
163     relation: 
164       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
165       download_xml: Преземи XML
166       relation: Релација
167       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
168       view_history: погледај ја историјата
169     relation_details: 
170       members: "Членови:"
171       part_of: "Дел од:"
172     relation_history: 
173       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
174       download_xml: Преземи XML
175       relation_history: Историја на релацијата
176       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
177       view_details: погледај детали
178     relation_member: 
179       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
180       type: 
181         node: Јазол
182         relation: Релација
183         way: Пат
184     start: 
185       manually_select: Рачно избери друга површина
186       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Податоци
189       data_layer_name: Податоци
190       details: Детали
191       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
192       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
193       history_for_feature: Историја за [[feature]]
194       load_data: Вчитај ги податоците
195       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
196       loading: Вчитувам...
197       manually_select: Рачно изберете друга површина
198       object_list: 
199         api: Retrieve this area from the API
200         back: Прикажи листа на предмети
201         details: Детали
202         heading: Листа на предмети
203         history: 
204           type: 
205             node: Јазол [[id]]
206             way: Пат [[id]]
207         selected: 
208           type: 
209             node: Јазол [[id]]
210             way: Пат [[id]]
211         type: 
212           node: Јазол
213           way: Пат
214       private_user: приватен корисник
215       show_history: Прикажи историја
216       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
217       wait: Почекајте...
218       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
219     tag_details: 
220       tags: "Ознаки:"
221       wiki_link: 
222         key: Вики-страницата за опис на ознаката {{key}}
223         tag: Вики-страницата за ознаката {{key}}={{value}}
224       wikipedia_link: Статијата {{page}} на Википедија
225     timeout: 
226       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за {{type}} со id {{id}} трае предолго.
227       type: 
228         changeset: менувач
229         node: јазол
230         relation: релација
231         way: пат
232     way: 
233       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
234       download_xml: Преземи XML
235       edit: уреди
236       view_history: погледај историја
237       way: Пат
238       way_title: "Пат: {{way_name}}"
239     way_details: 
240       also_part_of: 
241         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
242         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
243       nodes: Јазли
244       part_of: "Дел од:"
245     way_history: 
246       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
247       download_xml: Преземи XML
248       view_details: погледај детали
249       way_history: Историја на патот
250       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
251   changeset: 
252     changeset: 
253       anonymous: Анонимен
254       big_area: (голема)
255       no_comment: (нема)
256       no_edits: (нема уредувања)
257       show_area_box: прикажи рамка на површина
258       still_editing: (сè уште уредува)
259       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
260     changeset_paging_nav: 
261       next: Следно »
262       previous: "« Претходно"
263       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
264     changesets: 
265       area: Површина
266       comment: Коментар
267       id: ид. бр.
268       saved_at: Зачувано во
269       user: Корисник
270     list: 
271       description: Скорешни промени
272       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
273       description_user: Измени на {{user}}
274       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
275       heading: Измени
276       heading_bbox: Измени
277       heading_user: Измени
278       heading_user_bbox: Измени
279       title: Измени
280       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
281       title_user: Измени на {{user}}
282       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
283   diary_entry: 
284     diary_comment: 
285       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
286       confirm: Потврди
287       hide_link: Сокриј го коментаров
288     diary_entry: 
289       comment_count: 
290         one: 1 коментар
291         other: "{{count}} коментари"
292       comment_link: Коментирај на оваа ставка
293       confirm: Потврди
294       edit_link: Уреди ја оваа ставка
295       hide_link: Сокриј ја ставкава
296       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
297       reply_link: Одговори на оваа ставка
298     edit: 
299       body: "Содржина:"
300       language: "Јазик:"
301       latitude: Геог. ширина
302       location: "Локација:"
303       longitude: Геог. должина
304       marker_text: Локација на дневничкиот запис
305       save_button: Зачувај
306       subject: "Наслов:"
307       title: Уреди дневничка ставка
308       use_map_link: покажи на карта
309     feed: 
310       all: 
311         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
312         title: Дневнички ставки
313       language: 
314         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
315         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
316       user: 
317         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
318         title: Дневнички ставки на {{user}}
319     list: 
320       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
321       new: "Нов дневнички запис:"
322       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
323       newer_entries: Понови ставки
324       no_entries: Нема дневнички ставки
325       older_entries: Постари ставки
326       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
327       title: Дневници на корисници
328       user_title: Дневник на {{user}}
329     location: 
330       edit: Уреди
331       location: "Местоположба:"
332       view: Види
333     new: 
334       title: Нова дневничка ставка
335     no_such_entry: 
336       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
337       heading: "Нема ставка со ид. бр.: {{id}}"
338       title: Нема таква дневничка ставка
339     no_such_user: 
340       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
341       heading: Корисникот {{user}} не постои
342       title: Нема таков корисник
343     view: 
344       leave_a_comment: Пиши коментар
345       login: Најавување
346       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
347       save_button: Зачувај
348       title: Дневникот на {{user}} | {{title}}
349       user_title: дневник на {{user}}
350   export: 
351     start: 
352       add_marker: Додај бележник на картата
353       area_to_export: Простор за извезување
354       embeddable_html: Вметнат HTML код
355       export_button: Извези
356       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
357       format: Формат
358       format_to_export: Формат за извезување
359       image_size: Големина на сликата
360       latitude: Г.Ш.
361       licence: Лиценца
362       longitude: Г.Д.
363       manually_select: Рачно изберете друга површина
364       mapnik_image: Mapnik-слика
365       max: макс.
366       options: Нагодувања
367       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
368       osmarender_image: Osmarender-слика
369       output: Излезни податоци
370       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
371       scale: Размер
372       too_large: 
373         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
374         heading: Подрачјето е преголемо
375       zoom: Приближи
376     start_rjs: 
377       add_marker: Стави бележник на картата
378       change_marker: Смени позиција на бележникот
379       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
380       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
381       export: Извези
382       manually_select: Рачно изберете друг простор
383       view_larger_map: Преглед на поголема карта
384   geocoder: 
385     description: 
386       title: 
387         geonames: Локација од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
388         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
389         osm_nominatim: Локација од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
390       types: 
391         cities: Градови
392         places: Места
393         towns: Гратчиња
394     description_osm_namefinder: 
395       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
396     direction: 
397       east: источно
398       north: северно
399       north_east: североисточно
400       north_west: северозападно
401       south: јужно
402       south_east: југоисточно
403       south_west: југозападно
404       west: западно
405     distance: 
406       one: околу 1km
407       other: околу {{count}}km
408       zero: помалку од 1km
409     results: 
410       more_results: Повеќе резултати
411       no_results: Нема пронајдено резултати
412     search: 
413       title: 
414         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
415         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
416         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
417         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
418         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
419         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
420         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
421     search_osm_namefinder: 
422       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
423       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
424     search_osm_nominatim: 
425       prefix: 
426         amenity: 
427           airport: Аеродром
428           arts_centre: Дом на уметности
429           atm: Банкомат
430           auditorium: Аудиториум
431           bank: Банка
432           bar: Бар
433           bench: Клупа
434           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
435           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
436           brothel: Бордел
437           bureau_de_change: Менувачница
438           bus_station: Автобуска станица
439           cafe: Кафуле
440           car_rental: Рент-а-кар
441           car_sharing: Изнајмување автомобил
442           car_wash: Автоперална
443           casino: Казино
444           cinema: Кино
445           clinic: Клиника
446           club: Клуб
447           college: Колеџ
448           community_centre: Центар на заедница
449           courthouse: Суд
450           crematorium: Крематориум
451           dentist: Забар
452           doctors: Доктори
453           dormitory: Студентски дом
454           drinking_water: Питка вода
455           driving_school: Автошкола
456           embassy: Амбасада
457           emergency_phone: Итен телефон
458           fast_food: Брза храна
459           ferry_terminal: Ферибот-терминал
460           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
461           fire_station: Пожарна
462           fountain: Фонтана
463           fuel: Гориво
464           grave_yard: Гробишта
465           gym: Теретана / фитнес
466           hall: Соборна сала
467           health_centre: Здравствен центар
468           hospital: Болница
469           hotel: Хотел
470           hunting_stand: Ловечка кула
471           ice_cream: Сладолед
472           kindergarten: Градинка
473           library: Библиотека
474           market: Пазар
475           marketplace: Пазар
476           mountain_rescue: Планинарско спасување
477           nightclub: Ноќен клуб
478           nursery: Јасли
479           nursing_home: Старечки дом
480           office: Канцеларија
481           park: Парк
482           parking: Паркинг
483           pharmacy: Аптека
484           place_of_worship: Верски објект
485           police: Полиција
486           post_box: Поштенско сандаче
487           post_office: Пошта
488           preschool: Претшколска установа
489           prison: Затвор
490           pub: Пивница
491           public_building: Јавен објект
492           public_market: Градски пазар
493           reception_area: Рецепција
494           recycling: Рециклирање
495           restaurant: Ресторан
496           retirement_home: Старечки дом
497           sauna: Сауна
498           school: Училиште
499           shelter: Засолниште
500           shop: Дуќан
501           shopping: Дуќани
502           social_club: Друштвен клуб
503           studio: Студио
504           supermarket: Супермаркет
505           taxi: Такси
506           telephone: Телефонска говорница
507           theatre: Театар
508           toilets: Тоалет
509           townhall: Градски дом
510           university: Универзитет
511           vending_machine: Вендинг-машина
512           veterinary: Ветеринарна клиника
513           village_hall: Месна заедница
514           waste_basket: Корпа за отпадоци
515           wifi: Безжичен интернет
516           youth_centre: Младински центар
517         boundary: 
518           administrative: Административна граница
519         building: 
520           apartments: Станбен блок
521           block: Блок згради
522           bunker: Бункер
523           chapel: Капела
524           church: Црква
525           city_hall: Градски дом
526           commercial: Комерцијална зграда
527           dormitory: Студентски дом
528           entrance: Влез во зграда
529           faculty: Факултетски објект
530           farm: Земјоделски објект
531           flats: Станови
532           garage: Гаража
533           hall: Сала
534           hospital: Болничка зграда
535           hotel: Хотел
536           house: Куќа
537           industrial: Индустриски објект
538           office: Деловна зграда
539           public: Јавен објект
540           residential: Станбена зграда
541           retail: Продажен објект
542           school: Школско здание
543           shop: Дуќан
544           stadium: Стадион
545           store: Продавница
546           terrace: Тераса
547           tower: Кула
548           train_station: Железничка станица
549           university: Универзитетска зграда
550           "yes": Зграда
551         highway: 
552           bridleway: Коњски пат
553           bus_guideway: Автобуски шини
554           bus_stop: Автобуска постојка
555           byway: Спореден пат
556           construction: Автопат во изградба
557           cycleway: Велосипедска патека
558           distance_marker: Бележник на растојание
559           emergency_access_point: Прва помош
560           footway: Тротоар
561           ford: Брод
562           gate: Порта
563           living_street: Маалска улица
564           minor: Помал спореден пат
565           motorway: Автопат
566           motorway_junction: Клучка
567           motorway_link: Приклучен пат
568           path: Патека
569           pedestrian: Пешачка патека
570           platform: Платформа
571           primary: Главен пат
572           primary_link: Главен пат
573           raceway: Тркачка патека
574           residential: Станбен
575           road: Пат
576           secondary: Спореден пат
577           secondary_link: Спореден пат
578           service: Помошен пат
579           services: Крајпатен сервис
580           steps: Скалила
581           stile: Тарабен премин
582           tertiary: Третостепен пат
583           track: Полски пат
584           trail: Патека
585           trunk: Магистрала
586           trunk_link: Магистрала
587           unclassified: Некласификуван пат
588           unsurfaced: Неасфалтиран пат
589         historic: 
590           archaeological_site: Археолошки локалитет
591           battlefield: Бојно поле
592           boundary_stone: Граничен камен
593           building: Зграда
594           castle: Замок
595           church: Црква
596           house: Куќа
597           icon: Икона
598           manor: Велепоседнички дом
599           memorial: Споменик
600           mine: Рудник
601           monument: Споменик
602           museum: Музеј
603           ruins: Рушевини
604           tower: Кула
605           wayside_cross: Крајпатен крст
606           wayside_shrine: Параклис
607           wreck: Бродолом
608         landuse: 
609           allotments: Парцели
610           basin: Басен
611           brownfield: Угар
612           cemetery: Гробишта
613           commercial: Комерцијално подрачје
614           conservation: Заштитено земјиште
615           construction: Градилиште
616           farm: Фарма
617           farmland: Обработливо земјиште
618           farmyard: Земјоделски двор
619           forest: Шума
620           grass: Трева
621           greenfield: Неискористено земјиште
622           industrial: Индустриско подрачје
623           landfill: Депонија
624           meadow: Ливада
625           military: Воено подрачје
626           mine: Рудник
627           mountain: Планина
628           nature_reserve: Природен резерват
629           park: Парк
630           piste: Писта
631           plaza: Плоштадче
632           quarry: Каменолом
633           railway: Железница
634           recreation_ground: Рекреативен терен
635           reservoir: Резервоар
636           residential: Станбено подрачје
637           retail: Дуќани
638           village_green: Селско зеленило
639           vineyard: Лозници
640           wetland: Мочуриште
641           wood: Шума
642         leisure: 
643           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
644           common: Општествена земја
645           fishing: Рибарење
646           garden: Градина
647           golf_course: Голф-терен
648           ice_rink: Лизгалиште
649           marina: Марина
650           miniature_golf: Миниголф
651           nature_reserve: Природен резерват
652           park: Парк
653           pitch: Спортски терен
654           playground: Детско игралиште
655           recreation_ground: Разонодно место
656           slipway: Испуст
657           sports_centre: Спортски центар
658           stadium: Стадион
659           swimming_pool: Базен
660           track: Спортска патека
661           water_park: Аквапарк
662         natural: 
663           bay: Залив
664           beach: Плажа
665           cape: ‘Рт
666           cave_entrance: Влез во пештера
667           channel: Канал
668           cliff: Гребен
669           coastline: Крајбрежје
670           crater: Кратер
671           feature: Елемент
672           fell: Фел
673           fjord: Фјорд
674           geyser: Гејзер
675           glacier: Глечер
676           heath: Голет
677           hill: Рид
678           island: Остров
679           land: Земја
680           marsh: Бара
681           moor: Пустара
682           mud: Кал
683           peak: Врв
684           point: Точка
685           reef: Гребен
686           ridge: Срт
687           river: Река
688           rock: Карпа
689           scree: Сип
690           scrub: Честак
691           shoal: Плитко место
692           spring: Извор
693           strait: Проток
694           tree: Дрво
695           valley: Долина
696           volcano: Вулкан
697           water: Вода
698           wetland: Мочуриште
699           wetlands: Мочуриште
700           wood: Шума
701         place: 
702           airport: Аеродром
703           city: Град
704           country: Земја
705           county: Грофовија
706           farm: Фарма
707           hamlet: Селце
708           house: Куќа
709           houses: Куќи
710           island: Остров
711           islet: Островче
712           locality: Месност
713           moor: Пустара
714           municipality: Општина
715           postcode: Поштенски број
716           region: Регион
717           sea: Море
718           state: Покраина
719           subdivision: Админ. подрачје
720           suburb: Населба
721           town: Град
722           unincorporated_area: Нездружено подрачје
723           village: Село
724         railway: 
725           abandoned: Напуштена железничка линија
726           construction: Железничка линија во изградба
727           disused: Напуштена железничка линија
728           disused_station: Напуштена железничка станица
729           funicular: Жичена железница
730           halt: Железничка постојка
731           historic_station: Историска железничка станица
732           junction: Железнички јазол
733           level_crossing: Надвозник
734           light_rail: Лека железница
735           monorail: Едношинска линија
736           narrow_gauge: Теснолинејка
737           platform: Железнички перон
738           preserved: Зачувана железничка линија
739           spur: Железнички огранок
740           station: Железничка станица
741           subway: Метро станица
742           subway_entrance: Влез во метро
743           switch: Железнички пунктови
744           tram: Трамвајска линија
745           tram_stop: Трамвајска постојка
746           yard: Железничко депо
747         shop: 
748           alcohol: Алкохол на црно
749           apparel: Облека
750           art: Уметнички дуќан
751           bakery: Пекара
752           beauty: Козметика
753           beverages: Пијалоци
754           bicycle: Продавница за велосипеди
755           books: Книжарница
756           butcher: Месарница
757           car: Автосалон
758           car_dealer: Автосалон
759           car_parts: Автоделови
760           car_repair: Автосервис
761           carpet: Дуќан за теписи
762           charity: Добротворна продавница
763           chemist: Аптека
764           clothes: Дуќан за облека
765           computer: Компјутерска продавница
766           confectionery: Слаткарница
767           convenience: Бакалница
768           copyshop: Фотокопир
769           cosmetics: Козметика
770           department_store: Стоковна куќа
771           discount: Распродажен дуќан
772           doityourself: Направи-сам
773           drugstore: Аптека
774           dry_cleaning: Хемиско чистење
775           electronics: Електронска опрема
776           estate_agent: Недвижности
777           farm: Земјоделски дуќан
778           fashion: Бутик
779           fish: Рибарница
780           florist: Цвеќара
781           food: Продавница за храна
782           funeral_directors: Погребална служба
783           furniture: Мебел
784           gallery: Галерија
785           garden_centre: Градинарски центар
786           general: Колонијал
787           gift: Дуќан за подароци
788           greengrocer: Пиљара
789           grocery: Бакалница
790           hairdresser: Фризер
791           hardware: Алат и опрема
792           hifi: Аудиосистеми
793           insurance: Осигурително
794           jewelry: Јувелир
795           kiosk: Трафика
796           laundry: Пералница
797           mall: Трговски центар
798           market: Пазар
799           mobile_phone: Мобилни телефони
800           motorcycle: Моторцикли
801           music: Музички дуќан
802           newsagent: Весникара
803           optician: Оптичар
804           organic: Здрава храна
805           outdoor: Дуќан на отворено
806           pet: Домашни миленици
807           photo: Фотографски дуќан
808           salon: Салон
809           shoes: Обувки
810           shopping_centre: Трговски центар
811           sports: Спортски дуќан
812           stationery: Прибор и репроматеријали
813           supermarket: Супермаркет
814           toys: Продавница за играчки
815           travel_agency: Туристичка агенција
816           video: Видеотека
817           wine: Алкохолни пијалоци
818         tourism: 
819           alpine_hut: Планинска куќарка
820           artwork: Уметничко дело
821           attraction: Атракција
822           bed_and_breakfast: Полупансион
823           cabin: Колиба
824           camp_site: Камп
825           caravan_site: Автокамп
826           chalet: Брвнара
827           guest_house: Пансион
828           hostel: Хостел
829           hotel: Хотел
830           information: Информации
831           lean_to: Прилепена стреа
832           motel: Мотел
833           museum: Музеј
834           picnic_site: Излетничко место
835           theme_park: Забавен парк
836           valley: Долина
837           viewpoint: Видиковец
838           zoo: Зоолошка
839         waterway: 
840           boatyard: Чамцоградилиште
841           canal: Канал
842           connector: Слив
843           dam: Брана
844           derelict_canal: Запуштен канал
845           ditch: Канач
846           dock: Док
847           drain: Одвод
848           lock: Каналска брана
849           lock_gate: Каналска капија
850           mineral_spring: Минерален извор
851           mooring: Сидриште
852           rapids: Брзак
853           river: Река
854           riverbank: Кеј
855           stream: Поток
856           wadi: Вади
857           water_point: Пристап до вода
858           waterfall: Водопад
859           weir: Јаз
860   javascripts: 
861     map: 
862       base: 
863         cycle_map: Велосипедска карта
864         noname: БезИме
865     site: 
866       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
867       edit_tooltip: Уреди карта
868       edit_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја уредувате картата.
869       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
870       history_tooltip: Види уредувања за ова подрачје
871       history_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја видите историјата на уредувања
872   layouts: 
873     copyright: Авторски права и лиценца
874     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на хардвер.
875     donate_link_text: донирање
876     edit: Уреди
877     export: Извези
878     export_tooltip: Извези податоци од картата
879     gps_traces: GPS-траги
880     gps_traces_tooltip: Работа со GPS траги
881     help_wiki: Помош и вики
882     help_wiki_tooltip: Помош и Вики-страница за овој проект
883     history: Историја
884     home: дома
885     home_tooltip: Оди на домашна локација
886     inbox: пораки ({{count}})
887     inbox_tooltip: 
888       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
889       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
890       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
891     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
892     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
893     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap е овозможено од {{ucl}} и {{bytemark}}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на {{partners}}.
894     intro_3_bytemark: bytemark
895     intro_3_partners: вики
896     intro_3_ucl: Центарот UCL VR
897     license: 
898       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
899     log_in: најавување
900     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
901     logo: 
902       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
903     logout: одјавување
904     logout_tooltip: Одјавување
905     make_a_donation: 
906       text: Донирајте
907       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
908     news_blog: Блог за новости
909     news_blog_tooltip: Блог со новости за OpenStreetMap, слободни географски податоци, и тн.
910     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
911     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
912     shop: Продавница
913     shop_tooltip: Купете OpenStreetMap производи
914     sign_up: регистрација
915     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
916     sotm: Дојдете на конференцијата на OpenStreetMap за 2009 наречена „The State of the Map“ од 10-12 јули во Амстердам!
917     tag_line: Слободна вики-карта на светот
918     user_diaries: Кориснички дневници
919     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
920     view: Карта
921     view_tooltip: Види карта
922     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
923     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
924   license_page: 
925     foreign: 
926       english_link: англискиот оригинал
927       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и {{english_original_link}}, предност има англиската страница
928       title: За овој превод
929     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, лиценциран е под <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив\n   Комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, дистрибуирате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги дистрибуирате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC-BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC-BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Содржи геодетски податоци\n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
930     native: 
931       mapping_link: почнете со изработка на карти
932       native_link: македонската верзија
933       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на {{native_link}} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да {{mapping_link}}.
934       title: За страницава
935   message: 
936     delete: 
937       deleted: Пораката е избришана
938     inbox: 
939       date: Датум
940       from: Од
941       my_inbox: Моето сандаче
942       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
943       outbox: за праќање
944       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
945       subject: Наслов
946       title: Примени
947       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
948     mark: 
949       as_read: Пораката е означена како прочитана
950       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
951     message_summary: 
952       delete_button: Избриши
953       read_button: Означи како прочитано
954       reply_button: Одговори
955       unread_button: Означи како непрочитано
956     new: 
957       back_to_inbox: Назад во примени
958       body: Содржина
959       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
960       message_sent: Пораката е испратена
961       send_button: Испрати
962       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
963       subject: Наслов
964       title: Испрати ја пораката
965     no_such_message: 
966       body: Нажалост нема порака со тој id.
967       heading: Нема таква порака
968       title: Нема таква порака
969     no_such_user: 
970       body: Нажалост нема корисник со тоа име.
971       heading: Нема таков корисник
972       title: Нема таков корисник
973     outbox: 
974       date: Даѕум
975       inbox: примени пораки
976       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
977       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
978       outbox: за праќање
979       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
980       subject: Наслов
981       title: За праќање
982       to: До
983       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
984     read: 
985       back_to_inbox: Назад во добиени
986       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
987       date: Датум
988       from: Од
989       reading_your_messages: Читање на пораките
990       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
991       reply_button: Одговори
992       subject: Наслов
993       title: Прочитај ја пораката
994       to: За
995       unread_button: Означи како непрочитано
996       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
997     reply: 
998       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
999     sent_message_summary: 
1000       delete_button: Избриши
1001   notifier: 
1002     diary_comment_notification: 
1003       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
1004       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1005       hi: Здраво {{to_user}},
1006       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
1007     email_confirm: 
1008       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1009     email_confirm_html: 
1010       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1011       greeting: Здраво,
1012       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
1013     email_confirm_plain: 
1014       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1015       greeting: Здраво,
1016       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1017       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
1018     friend_notification: 
1019       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на {{befriendurl}}.
1020       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1021       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на {{userurl}}.
1022       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
1023     gpx_notification: 
1024       and_no_tags: и без ознаки.
1025       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1026       failure: 
1027         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1028         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1029         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1030         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1031       greeting: Здраво,
1032       success: 
1033         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
1034         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX податотека"
1035       with_description: со описот
1036       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1037     lost_password: 
1038       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1039     lost_password_html: 
1040       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1041       greeting: Здраво,
1042       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1043     lost_password_plain: 
1044       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1045       greeting: Здраво,
1046       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1047       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1048     message_notification: 
1049       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
1050       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
1051       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1052       hi: Здраво {{to_user}},
1053       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ви испрати нова порака"
1054     signup_confirm: 
1055       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1056     signup_confirm_html: 
1057       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1058       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете листа на тековни корисници во категории, зависно од нивната локација во светот.
1059       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1060       greeting: Здраво!
1061       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1062       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
1063       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
1064       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1065       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1066       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1067       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1068     signup_confirm_plain: 
1069       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1070       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1071       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1072       current_user_1: Листа на тековни корисници во категории, на база на нивната
1073       current_user_2: "локација во светот ќе најдете на:"
1074       greeting: Здраво!
1075       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1076       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1077       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1078       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1079       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1080       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1081       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1082       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1083   oauth: 
1084     oauthorize: 
1085       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1086       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1087       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1088       allow_write_api: ја менува картата.
1089       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1090       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1091       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1092       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1093     revoke: 
1094       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
1095   oauth_clients: 
1096     create: 
1097       flash: Информациите се успешно регистрирани
1098     destroy: 
1099       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1100     edit: 
1101       submit: Уреди
1102       title: Уредете ја апликацијата
1103     form: 
1104       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1105       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1106       allow_write_api: ја менува картата.
1107       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1108       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1109       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1110       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1111       name: Име
1112       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1113       required: Се бара
1114       support_url: URL поддршка
1115       url: URL адреса на главната апликација
1116     index: 
1117       application: Назив на апликацијата
1118       issued_at: Издадено
1119       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1120       my_apps: Мои клиентни апликации
1121       my_tokens: Мои овластени апликации
1122       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1123       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1124       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1125       revoke: Поништи!
1126       title: Мои OAuth податоци
1127     new: 
1128       submit: Регистрирање
1129       title: Регистрирајте нова апликација
1130     not_found: 
1131       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
1132     show: 
1133       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1134       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1135       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1136       allow_write_api: ја менува картата.
1137       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1138       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1139       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1140       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1141       edit: Детали од уредувањето
1142       key: "Потрошувачки клуч:"
1143       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1144       secret: "Потрошувачка тајна:"
1145       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1146       title: OAuth детали за {{app_name}}
1147       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1148     update: 
1149       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
1150   site: 
1151     edit: 
1152       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1153       flash_player_required: Ќе ви треба Flash програма за да го користите Potlatch - „OpenStreetMap Flash уредник“. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1154       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1155       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
1156       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1157       user_page_link: корисничка страница
1158     index: 
1159       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1160       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1161       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1162       license: 
1163         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1164         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите придонесувачи.
1165         project_name: проектот OpenStreetMap
1166       permalink: Постојана врска
1167       shortlink: Кратка врска
1168     key: 
1169       map_key: Легенда
1170       map_key_tooltip: Легенда за mapnik приказ на ова размерно ниво
1171       table: 
1172         entry: 
1173           admin: Административна граница
1174           allotments: Парцели
1175           apron: 
1176             - Аеродромска платформа
1177             - терминал
1178           bridge: Црна линија = мост
1179           bridleway: Пешачко-влечен пат
1180           brownfield: Запуштено подрачје
1181           building: Значајно здание
1182           byway: Спореден пат
1183           cable: 
1184             - клупна жичарница
1185             - клупна жичарница
1186           cemetery: Гробишта
1187           centre: Спортски центар
1188           commercial: Комерцијално подрачје
1189           common: 
1190             - Општествена земја
1191             - ливада
1192           construction: Патишта во изградба
1193           cycleway: Велосипедска патека
1194           destination: Пристап кон дестинацијата
1195           farm: Фарма
1196           footway: Пешачка патека
1197           forest: Шума
1198           golf: Голф-терен
1199           heathland: Голиште
1200           industrial: Индустриско подрачје
1201           lake: 
1202             - Езеро
1203             - резервоар
1204           military: Воено подрачје
1205           motorway: Автопат
1206           park: Парк
1207           permissive: Дозволив пристап
1208           pitch: Спортски терен
1209           primary: Главен пат
1210           private: Приватен пристап
1211           rail: Железница
1212           reserve: Природен резерват
1213           resident: Станбено подрачје
1214           retail: Трговско подрачје
1215           runway: 
1216             - Аеродромска писта
1217             - рулажна патека
1218           school: 
1219             - Училиште
1220             - универзитет
1221           secondary: Спореден пат
1222           station: Железничка станица
1223           subway: Метро
1224           summit: 
1225             - Врв
1226             - врв
1227           tourist: Туристичка атракција
1228           track: Патека
1229           tram: 
1230             - Лека железница
1231             - трамвај
1232           trunk: Главна сообраќајна артерија
1233           tunnel: Испрекината линија = тунел
1234           unclassified: Некласификуван пат
1235           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1236           wood: Шумичка
1237         heading: Легенда за z{{zoom_level}}
1238     search: 
1239       search: Пребарај
1240       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
1241       submit_text: ->
1242       where_am_i: Каде сум?
1243       where_am_i_title: Опишете ја моменталната локација со помош на пребарувачот
1244     sidebar: 
1245       close: Затвори
1246       search_results: Резултати од пребарувањето
1247   time: 
1248     formats: 
1249       friendly: "%e %B %Y во %H:%M"
1250   trace: 
1251     create: 
1252       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1253       upload_trace: Подигни GPS трага
1254     delete: 
1255       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1256     edit: 
1257       description: "Опис:"
1258       download: преземи
1259       edit: уреди
1260       filename: "Податотека:"
1261       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
1262       map: карта
1263       owner: "Сопственик:"
1264       points: "Точки:"
1265       save_button: Сочувај промени
1266       start_coord: "Почетна координата:"
1267       tags: "Ознаки:"
1268       tags_help: одделено со запирка
1269       title: Ја уредувате трагата {{name}}
1270       uploaded_at: "Подигнато во:"
1271       visibility: "Видливост:"
1272       visibility_help: што значи ова?
1273     list: 
1274       public_traces: Јавни GPS траги
1275       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
1276       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
1277       your_traces: Ваши GPS траги
1278     make_public: 
1279       made_public: Трагата е објавена
1280     no_such_user: 
1281       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1282       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1283       title: Нема таков корисник
1284     offline: 
1285       heading: GPX-складиште вон интернет
1286       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1287     offline_warning: 
1288       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1289     trace: 
1290       ago: пред {{time_in_words_ago}}
1291       by: од
1292       count_points: "{{count}} точки"
1293       edit: уреди
1294       edit_map: Уредување
1295       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1296       in: во
1297       map: карта
1298       more: повеќе
1299       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1300       private: ПРИВАТНО
1301       public: ЈАВНО
1302       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1303       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1304       view_map: Погледај ја картата
1305     trace_form: 
1306       description: Опис
1307       help: Помош
1308       tags: Ознаки
1309       tags_help: одделено со запирка
1310       upload_button: Подигни
1311       upload_gpx: Подгни GPX податотека
1312       visibility: Видливост
1313       visibility_help: што значи ова?
1314     trace_header: 
1315       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1316       see_just_your_traces: Погледајте ги само вашите траги, или подигнете трага
1317       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1318       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1319     trace_optionals: 
1320       tags: Ознаки
1321     trace_paging_nav: 
1322       next: Следна &raquo;
1323       previous: "&laquo; Претходна"
1324       showing_page: Прикажувам страница {{page}}
1325     view: 
1326       delete_track: Избриши ја трагава
1327       description: "Опис:"
1328       download: преземи
1329       edit: уреди
1330       edit_track: Уреди ја трагава
1331       filename: "Податотека:"
1332       heading: Ја гледате трагата {{name}}
1333       map: карта
1334       none: Ништо
1335       owner: "Сопственик:"
1336       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1337       points: "Точки:"
1338       start_coordinates: "Почетна координата:"
1339       tags: "Ознаки:"
1340       title: Ја гледате трагата  {{name}}
1341       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1342       uploaded: "Подигнато во:"
1343       visibility: "Видливост:"
1344     visibility: 
1345       identifiable: Препознатливо (се прикажува на листата на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1346       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1347       public: Јавно (се прикажува во листата на траги како анонимни, неподредени точки)
1348       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1349   user: 
1350     account: 
1351       current email address: "Тековна е-поштенска адреса:"
1352       delete image: Отстрани тековна слика
1353       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1354       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
1355       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1356       home location: "Домашна локација:"
1357       image: "Слика:"
1358       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1359       keep image: Задржи ја тековната слика
1360       latitude: Геог. ширина
1361       longitude: Геог. должина
1362       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1363       my settings: Мои прилагодувања
1364       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1365       new image: Додај слика
1366       no home location: Немате внесено домашна локација.
1367       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1368       profile description: "Опис за профилот:"
1369       public editing: 
1370         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1371         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1372         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1373         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1374         enabled link text: што е ова?
1375         heading: "Јавно уредување:"
1376       public editing note: 
1377         heading: Јавно уредување
1378         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат локацијата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1379       replace image: Замени тековна слика
1380       return to profile: Назад кон профилот
1381       save changes button: Зачувај ги промените
1382       title: Уреди сметка
1383       update home location on click: Подновувај ја домашната локација кога ќе кликнам на картата
1384     confirm: 
1385       button: Потврди
1386       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
1387       heading: Потврди корисничка сметка
1388       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1389       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1390     confirm_email: 
1391       button: Потврди
1392       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1393       heading: Потврди промена на е-пошта
1394       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1395       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1396     filter: 
1397       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1398     go_public: 
1399       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1400     list: 
1401       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1402       empty: Нема најдено такви корисници
1403       heading: Корисници
1404       hide: Сокриј одбрани корисници
1405       showing: 
1406         one: Прикажана е страницата {{page}} ({{page}} од {{page}})
1407         other: Прикажани се страниците {{page}} ({{page}}-{{page}} од {{page}})
1408       summary: "{{name}} создадено од {{ip_address}} на {{date}}"
1409       summary_no_ip: "{{name}} создадено на {{date}}"
1410       title: Корисници
1411     login: 
1412       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате.
1413       account suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">веб-управникот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1414       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1415       create_account: создај сметка
1416       email or username: Е-пошта или корисничко име
1417       heading: Најавување
1418       login_button: Најавување
1419       lost password link: Си ја загубивте лозинката?
1420       password: "Лозинка:"
1421       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
1422       remember: "Запомни ме:"
1423       title: Најавување
1424     logout: 
1425       heading: Одјавување од OpenStreetMap
1426       logout_button: Одјава
1427       title: Одјава
1428     lost_password: 
1429       email address: "Е-пошта:"
1430       heading: Ја заборавивте лозинката?
1431       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
1432       new password button: Смени лозинка
1433       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1434       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1435       title: Загубена лозинка
1436     make_friend: 
1437       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
1438       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
1439       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
1440     new: 
1441       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1442       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1443       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">веб-мајсторот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1444       continue: Продолжи
1445       display name: "Име за прикажување:"
1446       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1447       email address: "Е-пошта:"
1448       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1449       flash create success message: Сметката е успешно создадена. Проверете е-пошта за потврда, и ќе веднаш потоа ќе можете да правите карти :-)<br /><br />Имајте на ум дека нема да можете да се најавиде сè додека не ја потврдите вашата е-поштенска адреса.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да враќаме такви потврди.
1450       heading: Создајте корисничка сметка
1451       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1452       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1453       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1454       password: "Лозинка:"
1455       title: Создај сметка
1456     no_such_user: 
1457       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1458       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1459       title: Нема таков корисник
1460     popup: 
1461       friend: Пријател
1462       nearby mapper: Соседен картограф
1463       your location: Ваша локација
1464     remove_friend: 
1465       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
1466       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
1467     reset_password: 
1468       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1469       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1470       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1471       heading: Смени лозинка за {{user}}
1472       password: Лозинка
1473       reset: Смени лозинка
1474       title: Смени лозинка
1475     set_home: 
1476       flash success: Домашната локација е успешно зачувана
1477     suspended: 
1478       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај <a href=\"mailto:{{webmaster}}\">веб-управникот</a> ако\n  сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1479       heading: Сметката е закочена
1480       title: Сметката е закочена
1481     terms: 
1482       agree: Се согласувам
1483       consider_pd: Сметам дека мојот придонес е јавнодоменски
1484       consider_pd_why: Што е ова?
1485       decline: Одбиј
1486       heading: Услови за учесници
1487       legale_button: Оди
1488       legale_names: 
1489         france: Франција
1490         italy: Италија
1491         rest_of_world: Остатокот од светот
1492       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1493       press accept button: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на „Се согласувам“ за да направите сметка.
1494     view: 
1495       activate_user: активирај го корисников
1496       add as friend: додај како пријател
1497       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
1498       block_history: погледај добиени блокови
1499       blocks by me: извршени болокови
1500       blocks on me: добиени блокови
1501       confirm: Потврди
1502       confirm_user: потврди го корисников
1503       create_block: блокирај го корисников
1504       created from: "Создадено од:"
1505       deactivate_user: деактивирај го корисников
1506       delete_user: избриши го корисников
1507       description: Опис
1508       diary: дневник
1509       edits: уредувања
1510       email address: Е-пошта
1511       hide_user: сокриј го корисников
1512       if set location: Ако ја наместите вашата локација, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Домашната локација можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
1513       km away: "{{count}}km од вас"
1514       m away: "{{count}}m од вас"
1515       mapper since: "Картограф од:"
1516       moderator_history: погледај добиени блокови
1517       my diary: мојот дневник
1518       my edits: мои уредувања
1519       my settings: мои прилагодувања
1520       my traces: мои траги
1521       nearby users: Други соседни корисници
1522       new diary entry: нова ставка во дневникот
1523       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1524       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1525       oauth settings: oauth поставки
1526       remove as friend: отстрани од пријатели
1527       role: 
1528         administrator: Овој корисник е администратор
1529         grant: 
1530           administrator: Додели администраторски пристап
1531           moderator: Додели модераторски пристап
1532         moderator: Овој корисник е модератор
1533         revoke: 
1534           administrator: Лиши од администраторски пристап
1535           moderator: Лиши од модераторски пристап
1536       send message: испрати порака
1537       settings_link_text: прилагодувања
1538       spam score: "Оцена за спам:"
1539       status: "Статус:"
1540       traces: траги
1541       unhide_user: покажи го корисникот
1542       user location: Локација на корисникот
1543       your friends: Ваши пријатели
1544   user_block: 
1545     blocks_by: 
1546       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1547       heading: Листа на блокови од {{name}}
1548       title: Блокови од {{name}}
1549     blocks_on: 
1550       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1551       heading: Листа на блокови за {{name}}
1552       title: Блокови за {{name}}
1553     create: 
1554       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1555       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1556       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1557     edit: 
1558       back: Преглед на сите блокови
1559       heading: Уредување на блок за {{name}}
1560       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1561       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1562       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1563       show: Преглед на овој блок
1564       submit: Ажурирај го блокот
1565       title: Уредување на блок за {{name}}
1566     filter: 
1567       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1568       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачката листа.
1569       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1570     helper: 
1571       time_future: Истекува за {{time}}.
1572       time_past: Истечено пред {{time}}.
1573       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1574     index: 
1575       empty: Досега сè уште нема блокови.
1576       heading: Листа на кориснички блокови
1577       title: Кориснички блокови
1578     model: 
1579       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1580       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или ажурирате блокови.
1581     new: 
1582       back: Преглед на сите блокови
1583       heading: Правење на блок за {{name}}
1584       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1585       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1586       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте во предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1587       submit: Направи блок
1588       title: Правење на блок за {{name}}
1589       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1590       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1591     not_found: 
1592       back: Назад кон индексот
1593       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со ид. бр. {{id}}
1594     partial: 
1595       confirm: Дали сте сигурни?
1596       creator_name: Создавач
1597       display_name: Блокиран корисник
1598       edit: Уреди
1599       not_revoked: (не се поништува)
1600       reason: Причина за блокирање
1601       revoke: Поништи!
1602       revoker_name: "Поништил:"
1603       show: Прикажи
1604       status: Статус
1605     period: 
1606       one: 1 час
1607       other: "{{count}} час"
1608     revoke: 
1609       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1610       flash: Овој блок е поништен.
1611       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1612       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1613       revoke: Поништи!
1614       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1615       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1616     show: 
1617       back: Преглед на сите блокови
1618       confirm: Дали сте сигурни?
1619       edit: Уреди
1620       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1621       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1622       reason: "Причина за блокирање:"
1623       revoke: Поништи!
1624       revoker: "Поништувач:"
1625       show: Прикажи
1626       status: Статус
1627       time_future: Уредувања во {{time}}
1628       time_past: Истечено пред {{time}}
1629       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1630     update: 
1631       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1632       success: Блокот е ажуриран.
1633   user_role: 
1634     filter: 
1635       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1636       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1637       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1638       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1639     grant: 
1640       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1641       confirm: Потврди
1642       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1643       heading: Потврди доделување на улога
1644       title: Потврди доделување на улога
1645     revoke: 
1646       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1647       confirm: Потврди
1648       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1649       heading: Потврди лишување од улога
1650       title: Потврди лишување од улога