93e018d24daf5072ecc36455ff6c8bfe233586cc
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (srpski (latinica)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: McDutchie
5 # Author: Milicevic01
6 # Author: Nemo bis
7 # Author: Rancher
8 sr-Latn: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Tekst
13       diary_entry: 
14         language: Jezik
15         latitude: Geografska širina
16         longitude: Geografska dužina
17         title: Naslov
18         user: Korisnik
19       friend: 
20         friend: Prijatelj
21         user: Korisnik
22       message: 
23         body: Tekst
24         recipient: Primalac
25         sender: Pošiljalac
26         title: Naslov
27       trace: 
28         description: Opis
29         latitude: Geografska širina
30         longitude: Geografska dužina
31         name: Ime
32         public: Javno
33         size: Veličina
34         user: Korisnik
35         visible: Vidljivo
36       user: 
37         active: Aktivan
38         description: Opis
39         display_name: Ime prikaza
40         email: E-pošta
41         languages: Jezici
42         pass_crypt: Lozinka
43     models: 
44       acl: Upravljanje pristupom
45       changeset: Skup izmena
46       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
47       country: Zemlja
48       diary_comment: Komentar na dnevnik
49       diary_entry: Unos u dnevniku
50       friend: Prijatelj
51       language: Jezik
52       message: Poruka
53       node: Čvor
54       node_tag: Oznaka čvora
55       notifier: Izvestilac
56       old_node: Stari čvor
57       old_node_tag: Oznaka starog čvora
58       old_relation: Stari odnos
59       old_relation_member: Član starog odnosa
60       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
61       old_way: Stara putanja
62       old_way_node: Čvor stare putanje
63       old_way_tag: Oznaka starog puta
64       relation: Odnos
65       relation_member: Član odnosa
66       relation_tag: Oznaka odnosa
67       session: Sesija
68       trace: Trag
69       tracepoint: Tačka traga
70       tracetag: Oznaka traga
71       user: Korisnik
72       user_preference: Korisničke postavke
73       user_token: Korisnički žeton
74       way: Putanja
75       way_node: Čvor putanje
76       way_tag: Oznaka puta
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
84       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Skup izmena: %{id}"
88       changesetxml: XML skup izmena
89       feed: 
90         title: Skup izmena %{id}
91         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Skup izmena
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Pripada:"
96       bounding_box: "Granični okvir:"
97       box: okvir
98       closed_at: "Zatvoreno:"
99       created_at: "Napravljeno:"
100       has_nodes: 
101         few: "Ima sledeća %{count} čvora:"
102         one: "Ima sledeći čvor:"
103         other: "Ima sledećih %{count} čvorova:"
104       has_relations: 
105         few: "Ima sledeća %{count} odnosa:"
106         one: "Ima sledeći odnos:"
107         other: "Ima sledećih %{count} odnosa:"
108       has_ways: 
109         few: "Ima sledeće %{count} putanje:"
110         one: "Ima sledeću putanju:"
111         other: "Ima sledećih %{count} putanja:"
112       no_bounding_box: Nijedan granični okvir nije sačuvan za ovaj skup izmena.
113       show_area_box: Prikaži okvir područja
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Obrisano:"
117       deleted_by: "Obrisao:"
118       edited_at: "Izmenjeno:"
119       edited_by: "Izmenio:"
120       in_changeset: "U skupu izmena:"
121       version: "Verzija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Odnos %{relation_name}
124       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Obrisano
127       edit: 
128         area: Uredi područje
129         node: Uredi čvor
130         relation: Uredi odnos
131         way: Uredi putanju
132       larger: 
133         area: Pogledaj područje na većoj mapi
134         node: Pogledaj čvor na većoj mapi
135         relation: Pogledaj odnos na većoj mapi
136         way: Pogledaj putanju na većoj mapi
137       loading: Učitavam…
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Sledeći skup izmena
141         next_node_tooltip: Sledeći čvor
142         next_relation_tooltip: Sledeći odnos
143         next_way_tooltip: Sledeća putanja
144         prev_changeset_tooltip: Prethodni skup izmena
145         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
146         prev_relation_tooltip: Prethodni odnos
147         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
148       paging: 
149         all: 
150           next: "%{id} »"
151           prev: « %{id}
152         user: 
153           next: "%{id} »"
154           prev: « %{id}
155       user: 
156         name_changeset_tooltip: Pogledaj izmene korisnika %{user}
157         next_changeset_tooltip: Sledeća izmena korisnika %{user}
158         prev_changeset_tooltip: Prethodna izmena korisnika %{user}
159     node: 
160       download_xml: Preuzmi XML
161       edit: Uredi čvor
162       node: Čvor
163       node_title: "Čvor: %{node_name}"
164       view_history: Pogledaj istoriju
165     node_details: 
166       coordinates: "Koordinate:"
167       part_of: "Deo:"
168     node_history: 
169       download_xml: Preuzmi XML
170       node_history: Istorija čvora
171       node_history_title: "Istorija čvora: %{node_name}"
172       view_details: Pogledaj detalje
173     not_found: 
174       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
175       type: 
176         changeset: skup izmena
177         node: čvor
178         relation: odnos
179         way: putanja
180     paging_nav: 
181       of: od
182       showing_page: Prikaz stranice
183     redacted: 
184       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
185       redaction: Redakcija %{id}
186       type: 
187         node: čvor
188         relation: odnos
189         way: putanja
190     relation: 
191       download_xml: Preuzmi XML
192       relation: Odnos
193       relation_title: "Odnos: %{relation_name}"
194       view_history: Pogledaj istoriju
195     relation_details: 
196       members: "Članovi:"
197       part_of: "Deo:"
198     relation_history: 
199       download_xml: Preuzmi XML
200       relation_history: Istorija odnosa
201       relation_history_title: "Istorija odnosa: %{relation_name}"
202       view_details: Pogledaj detalje
203     relation_member: 
204       entry: "%{type} %{name}"
205       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
206       type: 
207         node: Čvor
208         relation: Odnos
209         way: Putanja
210     start_rjs: 
211       data_frame_title: Podaci
212       data_layer_name: Pregledaj podatke sa mape
213       details: Detalji
214       edited_by_user_at_timestamp: Izmenio %{user} u %{timestamp}
215       hide_areas: Sakrij područja
216       history_for_feature: Istorija za %{feature}
217       load_data: Učitaj podatke
218       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži %{num_features} mogućnosti. Neki pregledači se ne mogu nositi s tolikom količinom podataka. Oni najbolje rade kada prikazuju manje od %{max_features} mogućnosti istovremeno: ako radite još nešto, to može usporiti pregledač ili ga zakočiti. Ako ste sigurni da želite da prikažete ove podatke, možete to uraditi klikom na dugme ispod."
219       loading: Učitavam…
220       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
221       object_list: 
222         api: Dobavi ovo područje pomoću API-ja
223         back: Prikaži spisak predmeta
224         details: Detalji
225         heading: Spisak predmeta
226         history: 
227           type: 
228             node: Čvor %{id}
229             way: Putanja %{id}
230         selected: 
231           type: 
232             node: Čvor %{id}
233             way: Putanja %{id}
234         type: 
235           node: Čvor
236           way: Putanja
237       private_user: privatni korisnik
238       show_areas: Prikaži područja
239       show_history: Prikaži istoriju
240       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira %{bbox_size} je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
241       wait: Pričekajte…
242       zoom_or_select: Uvećajte ili izaberite područje koje želite da pogledate
243     tag_details: 
244       tags: "Oznake:"
245       wiki_link: 
246         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
247         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
248       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
249     timeout: 
250       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
251       type: 
252         changeset: skup izmena
253         node: tačka
254         relation: odnos
255         way: putanja
256     way: 
257       download_xml: Preuzmi XML
258       edit: Uredi putanju
259       view_history: Pogledaj istoriju
260       way: Putanja
261       way_title: "Putanja: %{way_name}"
262     way_details: 
263       also_part_of: 
264         one: takođe deo putanje %{related_ways}
265         other: takođe deo putanja %{related_ways}
266       nodes: "Čvorovi:"
267       part_of: "Deo:"
268     way_history: 
269       download_xml: Preuzmi XML
270       view_details: Pogledaj detalje
271       way_history: Istorija putanje
272       way_history_title: "Istorija putanje: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anonimno
276       big_area: (veliko)
277       no_comment: (nema komentara)
278       no_edits: (nema izmena)
279       show_area_box: pogledaj okvir područja
280       still_editing: (još uvek uređuje)
281       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Sledeća »
284       previous: « Prethodna
285       showing_page: Prikaz stranice %{page}
286     changesets: 
287       area: Područje
288       comment: Komentar
289       id: Naznaka
290       saved_at: Sačuvano u
291       user: Korisnik
292     list: 
293       description: Skorašnje izmene
294       description_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
295       description_friend: Izmene vaših prijatelja
296       description_nearby: Izmene od okolnih korisnika
297       description_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
298       description_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
299       empty_anon_html: Još nema izmena
300       empty_user_html: Izgleda da niste napravili nijednu izmenu dosad. Da biste počeli, prvo pogledajte <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>uputstvo za početnike</a>.
301       heading: Skupovi izmena
302       heading_bbox: Skupovi izmena
303       heading_friend: Izmene
304       heading_nearby: Izmene
305       heading_user: Skupovi izmena
306       heading_user_bbox: Skupovi izmena
307       title: Skupovi izmena
308       title_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
309       title_friend: Izmene vaših prijatelja
310       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
311       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
312       title_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
313     timeout: 
314       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
315   diary_entry: 
316     comments: 
317       ago: pre %{ago}
318       comment: Komentar
319       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
320       newer_comments: Noviji komentari
321       older_comments: Stariji komentari
322       post: Postavi
323       when: Kada
324     diary_comment: 
325       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
326       confirm: Potvrdi
327       hide_link: Sakrij ovaj komentar
328     diary_entry: 
329       comment_count: 
330         one: 1 komentar
331         other: "%{count} komentara"
332       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
333       confirm: Potvrdi
334       edit_link: Uredi ovaj unos
335       hide_link: Sakrij ovaj unos
336       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
337       reply_link: Odgovori na ovaj unos
338     edit: 
339       body: "Tekst:"
340       language: "Jezik:"
341       latitude: "Geografska širina:"
342       location: "Lokacija:"
343       longitude: "Geografska dužina:"
344       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
345       save_button: Sačuvaj
346       subject: "Tema:"
347       title: Uredi unos u dnevniku
348       use_map_link: koristi mapu
349     feed: 
350       all: 
351         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
352         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
353       language: 
354         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
355         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
356       user: 
357         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
358         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
359     list: 
360       in_language_title: Dnevnici na %{language}
361       new: Novi unos u dnevniku
362       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
363       newer_entries: Noviji unosi
364       no_entries: Nema unosa u dnevniku
365       older_entries: Stariji unosi
366       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
367       title: Korisnički dnevnici
368       title_friends: Dnevnici prijatelja
369       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
370       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
371     location: 
372       edit: Uredi
373       location: "Lokacija:"
374       view: Pogledaj
375     new: 
376       title: Novi unos u dnevniku
377     no_such_entry: 
378       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
379       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
380       title: Nema takvog unosa u dnevniku
381     view: 
382       leave_a_comment: Ostavite komentar
383       login: Prijavite se
384       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
385       save_button: Sačuvaj
386       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
387       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
388   editor: 
389     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
390     potlatch: 
391       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
392       name: Potlač 1
393     potlatch2: 
394       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
395       name: Potlač 2
396     remote: 
397       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
398       name: Daljinsko upravljanje
399   export: 
400     start: 
401       add_marker: Dodaj marker na mapu
402       area_to_export: Područje za izvoz
403       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
404       export_button: Izvezi
405       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
406       format: Format
407       format_to_export: Format za izvoz
408       image_size: Veličina slike
409       latitude: "GŠ:"
410       licence: Licenca
411       longitude: "GD:"
412       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
413       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
414       max: najviše
415       options: Mogućnosti
416       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
417       output: Izlaz
418       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
419       scale: Razmera
420       too_large: 
421         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
422         heading: Područje je preveliko
423       zoom: Uvećanje
424     start_rjs: 
425       add_marker: Dodaj marker na mapu
426       change_marker: Promeni položaj markera
427       click_add_marker: Kliknite na mapu da biste dodali marker
428       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
429       export: Izvezi
430       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
431   geocoder: 
432     description: 
433       title: 
434         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
435         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
436       types: 
437         cities: Gradovi
438         places: Mesta
439         towns: Varošice
440     direction: 
441       east: istočno
442       north: severno
443       north_east: severoistočno
444       north_west: severozapadno
445       south: južno
446       south_east: jugoistočno
447       south_west: jugozapadno
448       west: zapadno
449     distance: 
450       one: oko jednog kilometra
451       other: oko %{count} kilometra
452       zero: manje od jednog kilometra
453     results: 
454       more_results: Više rezultata
455       no_results: Nema rezultata
456     search: 
457       title: 
458         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
459         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
460         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
461         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
462         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
463         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
464     search_osm_nominatim: 
465       prefix: 
466         aeroway: 
467           aerodrome: Aerodrom
468           apron: Rampa
469           gate: Kapija
470           helipad: Heliodrom
471           runway: Pista
472           taxiway: Rulna staza
473           terminal: Terminal
474         amenity: 
475           WLAN: Bežični internet
476           airport: Aerodrom
477           arts_centre: Umetnički centar
478           artwork: Umetničko delo
479           atm: Bankomat
480           auditorium: Dvorana
481           bank: Banka
482           bar: Bar
483           bbq: Roštilj
484           bench: Klupa
485           bicycle_parking: Biciklistički parking
486           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
487           biergarten: Pivska bašta
488           brothel: Javna kuća
489           bureau_de_change: Menjačnica
490           bus_station: Autobuska stanica
491           cafe: Kafe
492           car_rental: Iznajmljivanje automobila
493           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
494           car_wash: Auto-perionica
495           casino: Kazino
496           charging_station: Napojna stanica
497           cinema: Bioskop
498           clinic: Klinika
499           club: Klub
500           college: Fakultet
501           community_centre: Društveni centar
502           courthouse: Sud
503           crematorium: Krematorijum
504           dentist: Zubar
505           doctors: Doktor
506           dormitory: Studentski dom
507           drinking_water: Pijaća voda
508           driving_school: Auto-škola
509           embassy: Ambasada
510           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
511           fast_food: Brza hrana
512           ferry_terminal: Skela
513           fire_hydrant: Hidrant
514           fire_station: Vatrogasna stanica
515           food_court: Štandovi za brzu hranu
516           fountain: Fontana
517           fuel: Benzinska pumpa
518           grave_yard: Groblje
519           gym: Fitnes centar
520           hall: Hala
521           health_centre: Dom zdravlja
522           hospital: Bolnica
523           hotel: Hotel
524           hunting_stand: Lovački dom
525           ice_cream: Prodavnica sladoleda
526           kindergarten: Obdanište
527           library: Biblioteka
528           market: Pijaca
529           marketplace: Pijaca
530           mountain_rescue: Gorska služba
531           nightclub: 'Noćni klub'
532           nursery: Jaslice
533           nursing_home: Starački dom
534           office: Poslovnica
535           park: Park
536           parking: Parking
537           pharmacy: Apoteka
538           place_of_worship: Mesto bogosluženja
539           police: Policija
540           post_box: Poštansko sanduče
541           post_office: Pošta
542           preschool: Predškolska ustanova
543           prison: Zatvor
544           pub: Pab
545           public_building: Ustanova
546           public_market: Pijaca
547           reception_area: Prijemno područje
548           recycling: Mesto za reciklažu
549           restaurant: Restoran
550           retirement_home: Starački dom
551           sauna: Sauna
552           school: Škola
553           shelter: Sklonište
554           shop: Prodavnica
555           shopping: Trgovački centar
556           shower: Tuš
557           social_centre: Socijalni centar
558           social_club: Društveni klub
559           studio: Studio
560           supermarket: Supermarket
561           swimming_pool: Bazen
562           taxi: Taksi
563           telephone: Telefonska govornica
564           theatre: Pozorište
565           toilets: Toaleti
566           townhall: Gradska skupština
567           university: Univerzitet
568           vending_machine: Automat
569           veterinary: Veterinarska hirurgija
570           village_hall: Seoski dom
571           waste_basket: Korpa za otpatke
572           wifi: Bežični internet
573           youth_centre: Dom omladine
574         boundary: 
575           administrative: Administrativna granica
576           census: Popisna granica
577           national_park: Nacionalni park
578           protected_area: Zaštićeno područje
579         bridge: 
580           aqueduct: Akvadukt
581           suspension: Viseći most
582           swing: Vrteški most
583           viaduct: Vijadukt
584           "yes": Most
585         building: 
586           "yes": Zgrada
587         highway: 
588           bridleway: Konjička staza
589           bus_guideway: Autobuska traka
590           bus_stop: Autobuska stanica
591           byway: Prečica
592           construction: Auto-put u izgradnji
593           cycleway: Biciklistička staza
594           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
595           footway: Pešačka staza
596           ford: Gaz
597           living_street: Ulica smirenog prometa
598           milestone: Miljokaz
599           minor: Drugorazredni put
600           motorway: Auto-put
601           motorway_junction: Petlja
602           motorway_link: Moto-put
603           path: Staza
604           pedestrian: Pešačka staza
605           platform: Platforma
606           primary: Glavni put
607           primary_link: Glavni put
608           raceway: Trkačka staza
609           residential: Ulica
610           rest_area: Odmaralište
611           road: Put
612           secondary: Sporedni put
613           secondary_link: Sporedni put
614           service: Servisni put
615           services: Usluge na auto-putu
616           speed_camera: Foto-radar
617           steps: Stepenice
618           stile: Prelaz preko ograde
619           tertiary: Lokalni put
620           tertiary_link: Lokalni put
621           track: Makadam
622           trail: Staza
623           trunk: Magistralni put
624           trunk_link: Magistralni put
625           unclassified: Nekategorisani put
626           unsurfaced: Neasfaltirani put
627         historic: 
628           archaeological_site: Arheološko nalazište
629           battlefield: Bojište
630           boundary_stone: Granični kamen
631           building: Zgrada
632           castle: Dvorac
633           church: Crkva
634           fort: Utvrđivanje
635           house: Kuća
636           icon: Ikona
637           manor: Plemićko imanje
638           memorial: Spomenik
639           mine: Rudnik
640           monument: Spomenik
641           museum: Muzej
642           ruins: Ruševine
643           tower: Toranj
644           wayside_cross: Krajputaš
645           wayside_shrine: Usputno svetište
646           wreck: Olupina
647         landuse: 
648           allotments: Bašte
649           basin: Basen
650           brownfield: Zemljište za prenamenu
651           cemetery: Groblje
652           commercial: Poslovno područje
653           conservation: Zaštićeno područje
654           construction: Gradilište
655           farm: Farma
656           farmland: Polje
657           farmyard: Farma
658           forest: Šuma
659           garages: Garaža
660           grass: Trava
661           greenfield: Zeleno polje
662           industrial: Industrijsko područje
663           landfill: Deponija
664           meadow: Livada
665           military: Vojno područje
666           mine: Rudnik
667           nature_reserve: Rezervat prirode
668           orchard: Voćnjak
669           park: Park
670           piste: Skijaška staza
671           quarry: Kamenolom
672           railway: Železnička pruga
673           recreation_ground: Rekreacijsko područje
674           reservoir: Rezervoar
675           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
676           residential: Stambeno područje
677           retail: Maloprodaja
678           road: Putno područje
679           village_green: Seosko polje
680           vineyard: Vinograd
681           wetland: Močvara
682           wood: Šuma
683         leisure: 
684           beach_resort: Morsko odmaralište
685           bird_hide: Sklonište za ptice
686           common: Opštinsko zemljište
687           fishing: Ribolovno područje
688           fitness_station: Tehnički pregled
689           garden: Bašta
690           golf_course: Golf teren
691           ice_rink: Klizalište
692           marina: Marina
693           miniature_golf: Mini golf
694           nature_reserve: Rezervat prirode
695           park: Park
696           pitch: Sportsko igralište
697           playground: Igralište
698           recreation_ground: Rekreacijsko područje
699           sauna: Sauna
700           slipway: Navoz
701           sports_centre: Sportski centar
702           stadium: Stadion
703           swimming_pool: Bazen
704           track: Staza za trčanje
705           water_park: Vodeni park
706         military: 
707           airfield: Vojni aerodrom
708           barracks: Kasarna
709           bunker: Bunker
710         natural: 
711           bay: Zaliv
712           beach: Plaža
713           cape: Rt
714           cave_entrance: Ulaz u pećinu
715           channel: Kanal
716           cliff: Litica
717           crater: Krater
718           dune: Dina
719           feature: Obeležje
720           fell: Brdo
721           fjord: Fjord
722           forest: Šuma
723           geyser: Gejzir
724           glacier: Glečer
725           heath: Ravnica
726           hill: Brdo
727           island: Ostrvo
728           land: Zemljište
729           marsh: Močvara
730           moor: Močvara
731           mud: Blato
732           peak: Vrh
733           point: Tačka
734           reef: Greben
735           ridge: Greben
736           river: Reka
737           rock: Stena
738           scree: Osulina
739           scrub: Guštara
740           shoal: Sprud
741           spring: Izvor
742           stone: Kamen
743           strait: Moreuz
744           tree: Drvo
745           valley: Dolina
746           volcano: Vulkan
747           water: Voda
748           wetland: Močvara
749           wetlands: Močvara
750           wood: Šuma
751         office: 
752           accountant: Računovođa
753           architect: Arhitekta
754           company: Firma
755           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
756           estate_agent: Agencija za nekretnine
757           government: Vladina služba
758           insurance: Služba za osiguravanje
759           lawyer: Advokat
760           ngo: NVO kancelarija
761           telecommunication: Telekomunikaciona služba
762           travel_agent: Turistička agencija
763           "yes": Kancelarija
764         place: 
765           airport: Aerodrom
766           city: Grad
767           country: Zemlja
768           county: Okrug
769           farm: Farma
770           hamlet: Zaselak
771           house: Kuća
772           houses: Kuće
773           island: Ostrvo
774           islet: Hrid
775           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
776           locality: Lokalitet
777           moor: Močvara
778           municipality: Opština
779           postcode: Poštanski broj
780           region: Područje
781           sea: More
782           state: Savezna država
783           subdivision: Podgrupa
784           suburb: Predgrađe
785           town: Varošica
786           unincorporated_area: Slobodna zemlja
787           village: Selo
788         railway: 
789           abandoned: Napuštena železnica
790           construction: Železnička pruga u izgradnji
791           disused: Napuštena železnica
792           disused_station: Napuštena železnička stanica
793           funicular: Žičana železnica
794           halt: Železničko stajalište
795           historic_station: Istorijska železnička stanica
796           junction: Železnički čvor
797           level_crossing: Pružni prelaz
798           light_rail: Laka železnica
799           miniature: Minijaturna železnica
800           monorail: Jednotračna pruga
801           narrow_gauge: Uskotračna pruga
802           platform: Železnička platforma
803           preserved: Očuvana železnica
804           spur: Pruga
805           station: Železnička stanica
806           subway: Metro stanica
807           subway_entrance: Ulaz u metro
808           switch: Skretnica
809           tram: Tramvaj
810           tram_stop: Tramvajsko stajalište
811           yard: Ranžirna stanica
812         shop: 
813           alcohol: Trgovina pićem
814           antiques: Antikvarnica
815           art: Atelje
816           bakery: Pekara
817           beauty: Parfimerija
818           beverages: Prodavnica pića
819           bicycle: Prodavnica bicikala
820           books: Knjižara
821           butcher: Mesara
822           car: Auto-kuća
823           car_parts: Auto-delovi
824           car_repair: Auto-servis
825           carpet: Prodavnica tepiha
826           charity: Dobrotvorna prodavnica
827           chemist: Apotekar
828           clothes: Butik
829           computer: Računarska oprema
830           confectionery: Poslastičarnica
831           convenience: Potrepštine
832           copyshop: Kopirnica
833           cosmetics: Kozmetičarska radnja
834           department_store: Robna kuća
835           discount: Diskont
836           doityourself: Uradi sam
837           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
838           electronics: Elektronska oprema
839           estate_agent: Agent za nekretnine
840           farm: Poljoprivredna apoteka
841           fashion: Modna prodavnica
842           fish: Ribarnica
843           florist: Cvećara
844           food: Bakalnica
845           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
846           furniture: Nameštaj
847           gallery: Galerija
848           garden_centre: Vrtni centar
849           general: Prodavnica mešovite robe
850           gift: Suvenirnica
851           greengrocer: Piljarnica
852           grocery: Bakalnica
853           hairdresser: Frizerski salon
854           hardware: Gvožđara
855           hifi: Muzička oprema
856           insurance: Osiguranje
857           jewelry: Zlatara
858           kiosk: Kiosk
859           laundry: Perionica rublja
860           mall: Tržni centar
861           market: Market
862           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
863           motorcycle: Prodavnica motocikala
864           music: Muzička prodavnica
865           newsagent: Novinar
866           optician: Optičar
867           organic: Prodavnica zdrave hrane
868           outdoor: Štand
869           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
870           photo: Fotografska radnja
871           salon: Salon
872           shoes: Prodavnica obuće
873           shopping_centre: Tržni centar
874           sports: Sportska oprema
875           stationery: Papirnica
876           supermarket: Supermarket
877           toys: Prodavnica igračaka
878           travel_agency: Turistička agencija
879           video: Videoteka
880           wine: Trgovina pićem
881         tourism: 
882           alpine_hut: Planinarski dom
883           artwork: Galerija
884           attraction: Atrakcija
885           bed_and_breakfast: Polupansion
886           cabin: Koliba
887           camp_site: Kamp
888           caravan_site: Kamp-prikolice
889           chalet: Planinska koliba
890           guest_house: Gostinska kuća
891           hostel: Hostel
892           hotel: Hotel
893           information: Podaci
894           lean_to: Sklonište
895           motel: Motel
896           museum: Muzej
897           picnic_site: Mesto za piknik
898           theme_park: Tematski park
899           valley: Dolina
900           viewpoint: Vidikovac
901           zoo: Zoološki vrt
902         tunnel: 
903           "yes": Tunel
904         waterway: 
905           artificial: Veštački vodeni put
906           boatyard: Brodogradilište
907           canal: Kanal
908           connector: Spoj vodnih puteva
909           dam: Brana
910           derelict_canal: Odbačeni kanal
911           ditch: Jarak
912           dock: Dok
913           drain: Odvod
914           lock: Brana
915           lock_gate: Vrata brane
916           mineral_spring: Mineralni izvor
917           mooring: Sidrište
918           rapids: Brzaci
919           river: Reka
920           riverbank: Rečna obala
921           stream: Potok
922           wadi: Suvo korito reke
923           water_point: Tačka vodotoka
924           waterfall: Vodopad
925           weir: Brana
926       prefix_format: "%{name}"
927   html: 
928     dir: ltr
929   javascripts: 
930     map: 
931       base: 
932         cycle_map: Biciklistička mapa
933         mapquest: Mapkvest open
934         standard: Standardna
935         transport_map: Saobraćajna mapa
936     site: 
937       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
938       edit_tooltip: Uredite mapu
939       history_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste videli izmene za ovo područje
940       history_tooltip: Pogledajte izmene za ovo područje
941   layouts: 
942     community: Zajednica
943     community_blogs: Blogovi zajednice
944     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
945     copyright: Autorska prava i licenca
946     documentation: Dokumentacija
947     documentation_title: Dokumentacija projekta
948     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
949     donate_link_text: priložiti novac
950     edit: Uredi
951     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
952     foundation: Zadužbina
953     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
954     gps_traces: GPS tragovi
955     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
956     help: Pomoć
957     help_centre: Centar za pomoć
958     help_title: Stranica pomoći za projekat
959     help_url: http://help.openstreetmap.org/
960     history: Istorija
961     home: dom
962     intro_1: OpenStreetMap je slobodna mapa celog sveta. Kreirana od korisnika kao što ste vi.
963     intro_2_create_account: Otvorite nalog
964     intro_2_download: preuzimanje
965     intro_2_html: Podaci su slobodni za %{download} i %{use} pod uslovima licence %{license}. %{create_account} da poboljšate mapu.
966     intro_2_license: otvorena licenca
967     intro_2_use: upotreba
968     log_in: prijavi me
969     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
970     logo: 
971       alt_text: Logotip Openstritmapa
972     logout: odjavi me
973     make_a_donation: 
974       text: Priložite novac
975       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
976     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
977     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
978     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
979     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
980     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
981     partners_partners: partneri
982     partners_ucl: VR centar UCL-a
983     project_name: 
984       h1: Openstritmap
985       title: Openstritmap
986     sign_up: otvori nalog
987     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
988     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
989     user_diaries: Dnevnici
990     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
991     view: Pregled
992     view_tooltip: Pogledajte mapu
993     wiki: viki
994     wiki_title: Viki stranice projekta
995     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Main_Page?uselang=sr-ec
996   license_page: 
997     foreign: 
998       english_link: engleskog originala
999       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
1000       title: O prevodu
1001     legal_babble: 
1002       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n  \t+ \t\nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>)."
1003       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n    Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n    Zavod za statistiku Kanade)."
1004       contributors_footer_1_html: "Više informacija o ovim i drugim izvorima korišćenim\nza poboljšavanje Openstritmapa možete naći na stranici <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Doprinosioci</a> na našem vikiju."
1005       contributors_footer_2_html: "  Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n  vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n  garanciju ili prihvata odgovornost."
1006       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Generalne direkcije za oporezivanje."
1007       contributors_gb_html: "<strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n    podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010."
1008       contributors_intro_html: "  Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n  navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n  Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n  &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n  pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n  većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n  navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega."
1009       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; AND podaci, 2007\n  \t+ \t\n    (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1010       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana."
1011       contributors_title_html: Naši saradnici
1012       contributors_za_html: "<strong>Južnoafrička Republika</strong>: sadrži podatke iz\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavne uprave:\nNacionalna katastarska služba</a>, državna autorska prava zadržana."
1013       credit_1_html: "  Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n  bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n  Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n  navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n  CC BY-SA&rdquo;."
1014       credit_2_html: "  Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  i CC BY-SA do <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n  Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n  (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n  čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n  proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n  i na www.creativecommons.org."
1015       credit_title_html: Kako da imenujete Openstritmap
1016       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1017       intro_2_html: "  Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n  naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n  urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n  možete ih deliti samo pod istom licencom.\n  Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n  tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti."
1018       more_1_html: "  Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>."
1019       more_2_html: "  Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n  od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n  Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n  nosioca autorskog prava."
1020       more_title_html: Saznajte više
1021       title_html: Autorska prava i licenca
1022     native: 
1023       mapping_link: počnite s mapiranjem
1024       native_link: srpsko izdanje
1025       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
1026       title: O stranici
1027   message: 
1028     delete: 
1029       deleted: Poruka je obrisana
1030     inbox: 
1031       date: Datum
1032       from: Od
1033       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1034       my_inbox: Primljene
1035       new_messages: 
1036         one: "%{count} nova poruka"
1037         other: "%{count} nove poruke"
1038       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1039       old_messages: 
1040         one: "%{count} stara poruka"
1041         other: "%{count} stare poruke"
1042       outbox: poslate
1043       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1044       subject: Naslov
1045       title: Primljene
1046     mark: 
1047       as_read: Poruka je označena kao pročitana
1048       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
1049     message_summary: 
1050       delete_button: Obriši
1051       read_button: Označi kao pročitano
1052       reply_button: Odgovori
1053       unread_button: Označi kao nepročitano
1054     new: 
1055       back_to_inbox: Nazad na primljene
1056       body: Tekst
1057       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
1058       message_sent: Poruka je poslata.
1059       send_button: Pošalji
1060       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
1061       subject: Naslov
1062       title: Pošalji poruku
1063     no_such_message: 
1064       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
1065       heading: Nema takve poruke
1066       title: Nema takve poruke
1067     outbox: 
1068       date: Datum
1069       inbox: primljene
1070       messages: 
1071         one: Imate %{count} poslatu poruku
1072         other: Imate %{count} poslate poruke
1073       my_inbox: "%{inbox_link}"
1074       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1075       outbox: poslate
1076       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1077       subject: Naslov
1078       title: Poslate
1079       to: Za
1080     read: 
1081       date: Datum
1082       from: Od
1083       reply_button: Odgovori
1084       subject: Naslov
1085       title: Pročitaj poruku
1086       to: Za
1087       unread_button: Označi kao nepročitano
1088       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
1089     reply: 
1090       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
1091     sent_message_summary: 
1092       delete_button: Obriši
1093   notifier: 
1094     diary_comment_notification: 
1095       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1096       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
1097       hi: Pozdrav, %{to_user},
1098       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
1099     email_confirm: 
1100       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1101     email_confirm_html: 
1102       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1103       greeting: Pozdrav,
1104       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1105     email_confirm_plain: 
1106       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1107       greeting: Pozdrav,
1108     friend_notification: 
1109       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
1110       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
1111       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
1112       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
1113     gpx_notification: 
1114       and_no_tags: i bez oznaka.
1115       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
1116       failure: 
1117         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
1118         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
1119         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
1120         more_info_2: "može se naći na:"
1121         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
1122       greeting: Pozdrav,
1123       success: 
1124         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
1125         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
1126       with_description: s opisom
1127       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1128     lost_password: 
1129       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
1130     lost_password_html: 
1131       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1132       greeting: Pozdrav,
1133       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
1134     lost_password_plain: 
1135       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1136       greeting: Pozdrav,
1137     message_notification: 
1138       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
1139       hi: Pozdrav, %{to_user},
1140       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
1141     signup_confirm: 
1142       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1143   oauth: 
1144     oauthorize: 
1145       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
1146       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
1147       allow_to: "Dozvoli programu da:"
1148       allow_write_api: menja mapu.
1149       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1150       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1151       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
1152       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
1153     revoke: 
1154       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
1155   oauth_clients: 
1156     create: 
1157       flash: Podaci su uspešno upisani
1158     destroy: 
1159       flash: Upis programa je ukinut
1160     edit: 
1161       submit: Uredi
1162       title: Uredi program
1163     form: 
1164       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
1165       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
1166       allow_write_api: menjanje mape.
1167       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
1168       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
1169       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
1170       callback_url: Povratna adresa
1171       name: Ime
1172       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
1173       required: Neophodno
1174       support_url: Adresa podrške
1175       url: Adresa glavnog programa
1176     index: 
1177       application: Naziv programa
1178       issued_at: Izdano
1179       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
1180       my_apps: Programi
1181       my_tokens: Odobreni programi
1182       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
1183       register_new: Upiši program
1184       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1185       revoke: Opozovi
1186       title: OAuth detalji
1187     new: 
1188       submit: Otvori nalog
1189       title: Upiši novi program
1190     not_found: 
1191       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1192     show: 
1193       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1194       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1195       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1196       allow_write_api: menja mapu.
1197       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1198       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1199       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1200       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1201       confirm: Jeste li sigurni?
1202       delete: Obriši klijent
1203       edit: Detalji izmene
1204       key: "Ključ potrošača:"
1205       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1206       secret: "Tajna potrošača:"
1207       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1208       title: OAuth detalji za %{app_name}
1209       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1210     update: 
1211       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1212   printable_name: 
1213     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1214   redaction: 
1215     create: 
1216       flash: Redakcija je napravljena.
1217     destroy: 
1218       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1219       flash: Redakcija je uklonjena.
1220       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1221     edit: 
1222       description: Opis
1223       heading: Uredi redakciju
1224       submit: Sačuvaj redakciju
1225       title: Uređivanje redakcije
1226     index: 
1227       empty: Nema redakcija.
1228       heading: Spisak redakcija
1229       title: Spisak redakcija
1230     new: 
1231       description: Opis
1232       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1233       submit: Napravi redakciju
1234       title: Pravljenje nove redakcije
1235     show: 
1236       confirm: Jeste li sigurni?
1237       description: "Opis:"
1238       destroy: Ukloni ovu redakciju
1239       edit: Uredi ovu redakciju
1240       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1241       title: Prikaz redakcije
1242       user: "Tvorac:"
1243     update: 
1244       flash: Izmene su sačuvane.
1245   site: 
1246     edit: 
1247       anon_edits: (%{link})
1248       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1249       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1250       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1251       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1252       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1253       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1254       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1255       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1256       user_page_link: korisničke stranice
1257     index: 
1258       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1259       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1260       permalink: Trajna veza
1261       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1262       shortlink: Kratka veza
1263     key: 
1264       table: 
1265         entry: 
1266           admin: Administrativna granica
1267           allotments: Bašte
1268           apron: 
1269             - Aerodromski peron
1270             - terminal
1271           bridge: Crni okvir – most
1272           bridleway: Konjička staza
1273           brownfield: Građevinsko zemljište
1274           building: Značajna zgrada
1275           byway: Sporedni put
1276           cable: 
1277             - Žičara
1278             - sedišnica
1279           cemetery: Groblje
1280           centre: Sportski centar
1281           commercial: Poslovno područje
1282           common: 
1283             - Poljana
1284             - livada
1285           construction: Putevi u izgradnji
1286           cycleway: Biciklistička staza
1287           destination: Pristup odredištu
1288           farm: Farma
1289           footway: Pešačka staza
1290           forest: Šuma
1291           golf: Golf teren
1292           heathland: Pustoš
1293           industrial: Industrijsko područje
1294           lake: 
1295             - Jezero
1296             - rezervoar
1297           military: Vojno područje
1298           motorway: Auto-put
1299           park: Park
1300           permissive: Pristup uz dozvolu
1301           pitch: Sportsko igralište
1302           primary: Glavni put
1303           private: Privatni posed
1304           rail: Železnička pruga
1305           reserve: Rezervat prirode
1306           resident: Stambeno područje
1307           retail: Maloprodajno područje
1308           runway: 
1309             - Aerodromska pista
1310             - rulne staze
1311           school: 
1312             - Škola
1313             - univerzitet
1314           secondary: Sporedni put
1315           station: Železnička stanica
1316           subway: Podzemna železnica
1317           summit: 
1318             - Uzvišenje
1319             - vrh
1320           tourist: Turistička atrakcija
1321           track: Makadam
1322           tram: 
1323             - Laka železnica
1324             - tramvaj
1325           trunk: Magistralni put
1326           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1327           unclassified: Nekategorisani put
1328           unsurfaced: Neasfaltirani put
1329           wood: Šuma
1330     markdown_help: 
1331       alt: Rezervni tekst
1332       first: Prva stavka
1333       heading: Naslov
1334       headings: Naslovi
1335       image: Slika
1336       link: Veza
1337       ordered: Svrstan spisak
1338       second: Druga stavka
1339       subheading: Podnaslov
1340       text: Tekst
1341       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1342       unordered: Nesvrstan spisak
1343       url: Adresa
1344     richtext_area: 
1345       edit: Uredi
1346       preview: Pregled
1347     search: 
1348       search: Pretraga
1349       search_help: "primeri: „Novi Sad“, „Vojvode Stepe, Beograd“ ili „železnička stanica, Niš“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primera…</a>"
1350       submit_text: Idi
1351       where_am_i: Gde sam?
1352       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1353     sidebar: 
1354       close: Zatvori
1355       search_results: Rezultati pretrage
1356   time: 
1357     formats: 
1358       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1359   trace: 
1360     create: 
1361       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1362       upload_trace: Otpremi GPS trag
1363     delete: 
1364       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1365     edit: 
1366       description: "Opis:"
1367       download: preuzmi
1368       edit: uredi
1369       filename: "Naziv datoteke:"
1370       heading: Uređivanje traga %{name}
1371       map: mapa
1372       owner: "Vlasnik:"
1373       points: "Tačaka:"
1374       save_button: Sačuvaj izmene
1375       start_coord: "Početna koordinata:"
1376       tags: "Oznake:"
1377       tags_help: razdvojeno zapetama
1378       title: Uređivanje traga %{name}
1379       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1380       visibility: "Vidljivost:"
1381       visibility_help: šta ovo znači?
1382       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1383     list: 
1384       empty_html: Ovde još nema ništa. <a href='%{upload_link}'>Otpremite novi trag</a> ili saznajte više o GPS traganju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>viki stranici</a>.
1385       public_traces: Javni GPS tragovi
1386       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1387       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1388       your_traces: Vaši GPS tragovi
1389     make_public: 
1390       made_public: Javni trag
1391     offline: 
1392       heading: GPX ostava je van mreže
1393       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1394     offline_warning: 
1395       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1396     trace: 
1397       ago: pre %{time_in_words_ago}
1398       by: od
1399       count_points: "%{count} tačaka"
1400       edit: uredi
1401       edit_map: Uredi mapu
1402       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1403       in: u
1404       map: mapa
1405       more: više
1406       pending: NA_ČEKANJU
1407       private: PRIVATNI
1408       public: JAVNI
1409       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1410       trackable: MOŽE SE PRATITI
1411       view_map: Pogledaj kartu
1412     trace_form: 
1413       description: "Opis:"
1414       help: Pomoć
1415       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1416       tags: "Oznake:"
1417       tags_help: razdvojeno zapetama
1418       upload_button: Otpremi
1419       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1420       visibility: "Vidljivost:"
1421       visibility_help: šta ovo znači?
1422       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1423     trace_header: 
1424       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1425       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1426       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1427       upload_trace: Otpremi trag
1428     trace_optionals: 
1429       tags: Oznake
1430     trace_paging_nav: 
1431       newer: Noviji tragovi
1432       older: Stariji tragovi
1433       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1434     view: 
1435       delete_track: Obriši ovaj trag
1436       description: "Opis:"
1437       download: preuzmi
1438       edit: uredi
1439       edit_track: Uredi ovaj trag
1440       filename: "Naziv datoteke:"
1441       heading: Pregled traga %{name}
1442       map: mapa
1443       none: ništa
1444       owner: "Vlasnik:"
1445       pending: NA_ČEKANJU
1446       points: "Tačaka:"
1447       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1448       tags: "Oznake:"
1449       title: Pregled traga %{name}
1450       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1451       uploaded: "Otpremljeno:"
1452       visibility: "Vidljivost:"
1453     visibility: 
1454       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1455       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1456       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1457       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1458   user: 
1459     account: 
1460       contributor terms: 
1461         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1462         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1463         heading: "Uslovi uređivanja:"
1464         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1465         link text: šta je ovo?
1466         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1467         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1468       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1469       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1470       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1471       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1472       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1473       home location: "Mesto stanovanja:"
1474       image: "Slika:"
1475       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1476       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1477       latitude: "Geografska širina:"
1478       longitude: "Geografska dužina:"
1479       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1480       my settings: Postavke
1481       new email address: "Nova e-adresa:"
1482       new image: Dodaj sliku
1483       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1484       openid: 
1485         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1486         link text: šta je ovo?
1487         openid: "OpenID:"
1488       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1489       preferred languages: "Željeni jezici:"
1490       profile description: "Opis profila:"
1491       public editing: 
1492         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1493         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1494         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1495         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1496         enabled link text: šta je ovo?
1497         heading: "Javno uređivanje:"
1498       public editing note: 
1499         heading: Javno uređivanje
1500         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1501       replace image: Zameni trenutnu sliku
1502       return to profile: Nazad na profil
1503       save changes button: Sačuvaj izmene
1504       title: Uredi nalog
1505       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1506     confirm: 
1507       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1508       button: Potvrdi
1509       heading: Potvrda korisničkog naloga
1510       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1511       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1512     confirm_email: 
1513       button: Potvrdi
1514       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1515       heading: Potvrda promene e-adrese
1516       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1517       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1518     confirm_resend: 
1519       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1520       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1521     filter: 
1522       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1523     go_public: 
1524       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1525     list: 
1526       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1527       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1528       heading: Korisnici
1529       hide: Sakrij izabrane korisnike
1530       showing: 
1531         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1532         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1533       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1534       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1535       title: Korisnici
1536     login: 
1537       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1538       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1539       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1540       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1541       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1542       heading: Prijava
1543       login_button: Prijavi me
1544       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1545       new to osm: Novi ste na sajtu?
1546       no account: Nemate nalog?
1547       openid: "%{logo} OpenID:"
1548       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1549       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1550       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1551       openid_providers: 
1552         aol: 
1553           alt: Prijavite se preko AOL-a
1554           title: Prijava putem AOL-a
1555         google: 
1556           alt: Prijavite se preko Gugla
1557           title: Prijava putem Gugla
1558         myopenid: 
1559           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1560           title: Prijava putem myOpenID-ja
1561         openid: 
1562           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1563           title: Prijava putem OpenID-ja
1564         wordpress: 
1565           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1566           title: Prijava putem Vordpresa
1567         yahoo: 
1568           alt: Prijavite se preko Jahua
1569           title: Prijava putem Jahua
1570       password: "Lozinka:"
1571       register now: Otvorite nalog
1572       remember: "Zapamti me:"
1573       title: Prijava
1574       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1575       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1576       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1577     logout: 
1578       heading: Odjava
1579       logout_button: Odjavi me
1580       title: Odjava
1581     lost_password: 
1582       email address: "E-adresa:"
1583       heading: Zaboravili ste lozinku?
1584       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1585       new password button: Poništi lozinku
1586       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1587       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1588       title: Povratak lozinke
1589     make_friend: 
1590       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1591       button: Dodaj kao prijatelja
1592       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1593       heading: Dodati korisnika %{user} kao prijatelja?
1594       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1595     new: 
1596       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1597       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1598       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1599       continue: Nastavi
1600       display name: "Ime prikaza:"
1601       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1602       email address: "E-adresa:"
1603       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1604       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1605       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1606       openid: "%{logo} OpenID:"
1607       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n  <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n  <li>\n    Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n    i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n  </li>\n</ul>"
1608       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1609       password: "Lozinka:"
1610       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1611       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1612       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1613       title: Otvaranje naloga
1614       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1615     no_such_user: 
1616       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1617       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1618       title: Nema takvog korisnika
1619     popup: 
1620       friend: Prijatelj
1621       nearby mapper: Obližnji kartograf
1622       your location: Vaša lokacija
1623     remove_friend: 
1624       button: Ukloni iz prijatelja
1625       heading: Ukloniti korisnika %{user} iz prijatelja?
1626       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1627       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1628     reset_password: 
1629       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1630       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1631       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1632       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1633       password: "Lozinka:"
1634       reset: Poništi lozinku
1635       title: Poništi lozinku
1636     set_home: 
1637       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1638     suspended: 
1639       body: "<p>\n  Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n  zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n  Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n  možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1640       heading: Suspendovan nalog
1641       title: Suspendovan nalog
1642       webmaster: administrator
1643     terms: 
1644       agree: Prihvati
1645       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1646       consider_pd_why: šta je ovo?
1647       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1648       decline: Odbaci
1649       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1650       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1651       heading: Uslovi uređivanja
1652       legale_names: 
1653         france: Francuska
1654         italy: Italija
1655         rest_of_world: Ostatak sveta
1656       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1657       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1658       title: Uslovi uređivanja
1659       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1660     view: 
1661       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1662       add as friend: dodaj kao prijatelja
1663       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1664       block_history: dobijene blokade
1665       blocks by me: moja blokiranja
1666       blocks on me: blokiranja na mene
1667       comments: komentari
1668       confirm: Potvrdi
1669       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1670       create_block: blokiraj ovog korisnika
1671       created from: "Napravljeno iz:"
1672       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1673       ct declined: Odbijeno
1674       ct status: "Uslovi za učešće:"
1675       ct undecided: Neodlučeno
1676       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1677       delete_user: obriši ovog korisnika
1678       description: Opis
1679       diary: dnevnik
1680       edits: izmene
1681       email address: "E-adresa:"
1682       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1683       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1684       hide_user: sakrij ovog korisnika
1685       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1686       km away: udaljeno %{count} km
1687       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1688       m away: udaljeno %{count} m
1689       mapper since: "Kartograf od:"
1690       moderator_history: date blokade
1691       my comments: moji komentari
1692       my diary: moj dnevnik
1693       my edits: moje izmene
1694       my settings: moje postavke
1695       my traces: moji tragovi
1696       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1697       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1698       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1699       new diary entry: novi unos u dnevniku
1700       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1701       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1702       oauth settings: oAuth postavke
1703       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1704       role: 
1705         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1706         grant: 
1707           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1708           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1709         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1710         revoke: 
1711           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1712           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1713       send message: pošalji poruku
1714       settings_link_text: postavkama
1715       spam score: "Ocena spama:"
1716       status: "Stanje:"
1717       traces: tragovi
1718       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1719       user location: Boravište korisnika
1720       your friends: Vaši prijatelji
1721   user_block: 
1722     blocks_by: 
1723       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1724       heading: Spisak blokada od %{name}
1725       title: Blokade od %{name}
1726     blocks_on: 
1727       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1728       heading: Spisak blokada za %{name}
1729       title: Blokade za %{name}
1730     create: 
1731       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1732       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1733       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1734     edit: 
1735       back: Pogledaj sve blokade
1736       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1737       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1738       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1739       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1740       show: Pogledaj ovu blokadu
1741       submit: Ažuriraj blokadu
1742       title: Uređivanje blokade za %{name}
1743     filter: 
1744       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1745       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1746     helper: 
1747       time_future: Završava se u %{time}.
1748       time_past: Završeno pre %{time}.
1749       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1750     index: 
1751       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1752       heading: Spisak korisničkih blokada
1753       title: Korisničke blokade
1754     model: 
1755       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1756       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1757     new: 
1758       back: Pogledaj sve blokade
1759       heading: Blokiranje %{name}
1760       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1761       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1762       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1763       submit: Napravi blokadu
1764       title: Blokiranje %{name}
1765       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1766       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1767     not_found: 
1768       back: Nazad na indeks
1769       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1770     partial: 
1771       confirm: Jeste li sigurni?
1772       creator_name: Tvorac
1773       display_name: Blokirani korisnik
1774       edit: Uredi
1775       next: Sledeće »
1776       not_revoked: (nije opozvano)
1777       previous: « Prethodno
1778       reason: Razlozi za blokiranje
1779       revoke: Opozovi
1780       revoker_name: Opozvao
1781       show: Prikaži
1782       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1783       status: Stanje
1784     period: 
1785       one: 1 sat
1786       other: "%{count} sata"
1787     revoke: 
1788       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1789       flash: Ova blokada je opozvana.
1790       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1791       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1792       revoke: Opozovi
1793       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1794       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1795     show: 
1796       back: Pogledaj sve blokade
1797       confirm: Jeste li sigurni?
1798       edit: Uredi
1799       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1800       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1801       reason: "Razlog za blokiranje:"
1802       revoke: Opozovi
1803       revoker: "Opozivalac:"
1804       show: Prikaži
1805       status: Stanje
1806       time_future: Završava se u %{time}
1807       time_past: Završeno pre %{time}
1808       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1809     update: 
1810       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1811       success: Blokada je ažurirana.
1812   user_role: 
1813     filter: 
1814       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1815       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1816       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1817       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1818     grant: 
1819       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1820       confirm: Potvrdi
1821       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1822       heading: Potvrda dodele uloge
1823       title: Potvrda dodele uloge
1824     revoke: 
1825       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1826       confirm: Potvrdi
1827       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1828       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1829       title: Potvrda oduzimanja uloge