9916778168fa3f554f8553fc9b942c8bc32d37d4
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Michawiki
5 dsb: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Rěc
12         latitude: Šyrina
13         longitude: Dlinina
14         title: Titel
15         user: Wužywaŕ
16       friend: 
17         friend: Pśijaśel
18         user: Wužywaŕ
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Dostawaŕ
22         sender: Wótpósłaŕ
23         title: Titel
24       trace: 
25         description: Wopisanje
26         latitude: Šyrina
27         longitude: Dlinina
28         name: Mě
29         public: Zjawny
30         size: Wjelikosć
31         user: Wužywaŕ
32         visible: Widobny
33       user: 
34         active: Aktiwny
35         description: Wopisanje
36         display_name: Wužywarske mě
37         email: E-mail
38         languages: Rěcy
39         pass_crypt: Gronidło
40     models: 
41       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
42       changeset: Sajźba změnow
43       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
44       country: Kraj
45       diary_comment: Komentar dnjownika
46       diary_entry: Zapisk dnjownika
47       friend: Pśijaśel
48       language: Rěc
49       message: Powěsć
50       node: Suk
51       node_tag: Atribut suka
52       notifier: Powěźeńka
53       old_node: Stary suk
54       old_node_tag: Atribut starego suka
55       old_relation: Stara relacija
56       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
57       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
58       old_way: Stary puś
59       old_way_node: Suk starego puśa
60       old_way_tag: Atribut starego puśa
61       relation: Relacija
62       relation_member: Cłonk relacije
63       relation_tag: Atribut relacije
64       session: Pósejźenje
65       trace: Slěd
66       tracepoint: Slědowy dypk
67       tracetag: Atribut slěda
68       user: Wužywaŕ
69       user_preference: Wužywarske nastajenje
70       user_token: Wužywarske znamuško
71       way: Puś
72       way_node: Puśowy suk
73       way_tag: Puśowy atribut
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha, aby wěcej zgónił.
81       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś do nich, musyš se je jano woglědaś.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Sajźba změnow: %{id}"
85       changesetxml: Sajźbu změnow XML
86       feed: 
87         title: Sajźba změnow %{id}
88         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
89       osmchangexml: osmChange XML
90       title: Sajźba změnow
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Słuša k:"
93       bounding_box: "Wobłuk:"
94       box: kašćik
95       closed_at: "Zacynjony:"
96       created_at: "Napórany:"
97       has_nodes: 
98         few: "Ma slědujuce %{count} suki:"
99         one: "Ma slědujucy suk:"
100         other: "Ma slědujucych %{count} sukow:"
101         two: "Ma slědujucej %{count} suka:"
102       has_relations: 
103         few: "Ma slědujuce %{count} relacije:"
104         one: "Ma slědujucu relaciju:"
105         other: "Ma slědujucych %{count} relacijow:"
106         two: "Ma slědujucej %{count} relaciji:"
107       has_ways: 
108         few: "Ma slědujuce %{count} puśe:"
109         one: "Ma slědujucy puś:"
110         other: "Ma slědujucych %{count} puśow:"
111         two: "Ma slědujucej %{count} puśa:"
112       no_bounding_box: Za toś tu sajźbu změnow njejo se žeden wobłuk składł.
113       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazaś
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Wulašowany:"
117       deleted_by: "Wulašowany wót:"
118       edited_at: "Wobźěłany:"
119       edited_by: "Wobźěłany wót:"
120       in_changeset: "W sajźbje změnow:"
121       version: "Wersija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacija %{relation_name}
124       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Wulašowany
127       edit: 
128         area: Wobcerk wobźěłaś
129         node: Suk wobźěłaś
130         relation: Relaciju wobźěłaś
131         way: Puś wobźěłaś
132       larger: 
133         area: Wurězk na wětšej kórśe pokazaś
134         node: Suk na wětšej kórśe pokazaś
135         relation: Relaciju na wětšej kórśe pokazaś
136         way: Puś na wětšej kórśe pokazaś
137       loading: Zacytujo se...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Pśiduca sajźba změnow
141         next_node_tooltip: Pśiducy suk
142         next_relation_tooltip: Pśiduca relacija
143         next_way_tooltip: Pśiducy puś
144         prev_changeset_tooltip: Pjerwjejšna sajźba změnow
145         prev_node_tooltip: Pśiducy suk
146         prev_relation_tooltip: Pjerwjejšna relacija
147         prev_way_tooltip: Pjerwjejšny puś
148       user: 
149         name_changeset_tooltip: Změny wužywarja %{user} pokazaś
150         next_changeset_tooltip: Pśiduca změna wót %{user}
151         prev_changeset_tooltip: Pjerwjejšna změna wót %{user}
152     node: 
153       download_xml: XML ześěgnuś
154       edit: Suk wobźěłaś
155       node: Nuk
156       node_title: "Suk: %{node_name}"
157       view_history: Historiju pokazaś
158     node_details: 
159       coordinates: "Koordinaty:"
160       part_of: "Źěl wót:"
161     node_history: 
162       download_xml: XML ześěgnuś
163       node_history: Historija suka
164       node_history_title: "Historija suka: %{node_name}"
165       view_details: Drobnostki pokazaś
166     not_found: 
167       sorry: Bóžko %{type} z ID %{id} njejo se dał namakaś.
168       type: 
169         changeset: sajźba změnow
170         node: suk
171         relation: relacija
172         way: puś
173     paging_nav: 
174       of: z
175       showing_page: bok
176     redacted: 
177       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
178       redaction: Redakcija %{id}
179       type: 
180         node: suk
181         relation: relacija
182         way: puś
183     relation: 
184       download_xml: XML ześěgnuś
185       relation: Relacija
186       relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
187       view_history: Historiju pokazaś
188     relation_details: 
189       members: "Cłonki:"
190       part_of: "Źěl wót:"
191     relation_history: 
192       download_xml: XML ześěgnuś
193       relation_history: Historija relacije
194       relation_history_title: "Historija relacije: %{relation_name}"
195       view_details: Drobnostki pokazaś
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
198       type: 
199         node: Suk
200         relation: Relacija
201         way: Puś
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Daty
204       data_layer_name: Kórtowe daty pśepytaś
205       details: Drobnostki
206       edited_by_user_at_timestamp: Wobźěłany wót %{user} %{timestamp}
207       hide_areas: Wobcerki schowaś
208       history_for_feature: Historija za %{feature}
209       load_data: Daty zacytaś
210       loaded_an_area_with_num_features: "Sy zacytał wurězk, kótaryž wopśimujo %{num_features} elementow. Někotare wobglědowaki maju śěžkosći pśi zwobraznjowanju takeje kopice datow. Zwětšego wobglědowaki źěłaju nejlěpjej pśi zwobraznjowanju mjenjej ako %{num_features} elementow naraz: howac twój wobglědowak spomałšujo se abo samo wěcej njereagěrujo. Jolic sy se wěsty, až coš toś te daty zwobrazniś, móžoš dołojce na tłocašk kliknuś."
211       loading: Zacytujo se...
212       manually_select: Drugi wurězk wubraś
213       object_list: 
214         api: Toś ten wurězk z API wótwółaś
215         back: Slědk k lisćinje objektow
216         details: Drobnostki
217         heading: Lisćina objektow
218         history: 
219           type: 
220             node: Suk %{id}
221             way: Puś %{id}
222         selected: 
223           type: 
224             node: Suk %{id}
225             way: Puś %{id}
226         type: 
227           node: Suk
228           way: Puś
229       private_user: priwatny wužywaŕ
230       show_areas: Wobcerki pokazaś
231       show_history: Historiju pokazaś
232       unable_to_load_size: "Njejo móžno zacytaś: Wjelikosć wobłuka %{bbox_size} jo pśewjelika (musy mjeńša ako %{max_bbox_size} byś)"
233       view_data: Daty aktualnego kórtowego wurězka zwobrazniś
234       wait: Cakaś...
235       zoom_or_select: Kórtu powětšyś abo kórtowy wurězk wubraś
236     tag_details: 
237       tags: "Atributy:"
238       wiki_link: 
239         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
240         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
241       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
242     timeout: 
243       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
244       type: 
245         changeset: sajźba změnow
246         node: suk
247         relation: relacija
248         way: puś
249     way: 
250       download_xml: XML ześěgnuś
251       edit: Puś wobźěłaś
252       view_history: Historiju pokazaś
253       way: Puś
254       way_title: "Puś: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         few: źěl puśow %{related_ways}
258         one: źěl puśa %{related_ways}
259         other: źěl puśow %{related_ways}
260         two: źěl puśowu %{related_ways}
261       nodes: "Suki:"
262       part_of: "Źěl wót:"
263     way_history: 
264       download_xml: XML ześěgnuś
265       view_details: Drobnostki pokazaś
266       way_history: Historija puśa
267       way_history_title: "Historija puśa: %{way_name}"
268   changeset: 
269     changeset: 
270       anonymous: Anonymny
271       big_area: (wjeliki)
272       no_comment: (žeden)
273       no_edits: (žedne změny)
274       show_area_box: wobłuk pokazaś
275       still_editing: (wobźěłujo se)
276       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Pśiducy »
279       previous: « Pjerwjejšny
280       showing_page: Bok %{page}
281     changesets: 
282       area: Wurězk
283       comment: Komentar
284       id: ID
285       saved_at: Datum składowanja
286       user: Wužywaŕ
287     list: 
288       description: Nejnowše pśinoski za kórtu pśeglědaś
289       description_bbox: Sajźby změnow w %{bbox}
290       description_friend: Změny twójich pśijaśelow
291       description_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
292       description_user: Sajźby změnow wót %{user}
293       description_user_bbox: Sajźby změnow wót %{user} w %{bbox}
294       empty_anon_html: Doněnta žedne změny njecynjone.
295       empty_user_html: Zda se, až hyšći njejsy žedne změny pśewjadł. Aby zachopił, pśecytaj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Beginners Guide (wjednik za zachopjeńkarjow)</a>.
296       heading: Sajźby změnow
297       heading_bbox: Sajźby změnow
298       heading_friend: Sajźby změnow
299       heading_nearby: Sajźby změnow
300       heading_user: Sajźby změnow
301       heading_user_bbox: Sajźby změnow
302       title: Sajźby změnow
303       title_bbox: Sajźby změnow w %{bbox}
304       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
305       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
306       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
307       title_user_bbox: Sajźby změnow wót %{user} w %{bbox}
308     timeout: 
309       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
310   diary_entry: 
311     comments: 
312       ago: pśed %{ago}
313       comment: Komentar
314       has_commented_on: "%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował"
315       newer_comments: Nowše komentary
316       older_comments: Starše komentary
317       post: Powěsć
318       when: Cas
319     diary_comment: 
320       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
321       confirm: Wobkšuśiś
322       hide_link: Toś ten komentar schowaś
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         few: "%{count} komentary"
326         one: 1 komentar
327         other: "%{count} komentary"
328         two: "%{count} komentara"
329         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
330       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
331       confirm: Wobkšuśiś
332       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
333       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
334       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
335       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
336     edit: 
337       body: "Tekst:"
338       language: "Rěc:"
339       latitude: "Šyrina:"
340       location: "Městno:"
341       longitude: "Dlinina:"
342       marker_text: Městno zapiska dnjownika
343       save_button: Składowaś
344       subject: "Temowe nadpismo:"
345       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
346       use_map_link: kórtu wužywaś
347     feed: 
348       all: 
349         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
350         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
351       language: 
352         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
353         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
354       user: 
355         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
356         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
357     list: 
358       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
359       new: Nowy zapisk dnjownika
360       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
361       newer_entries: Nowše zapiski
362       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
363       older_entries: Starše zapiski
364       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
365       title: Dnjowniki wužywarjow
366       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
367       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
368       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
369     location: 
370       edit: Wobźěłaś
371       location: "Městno:"
372       view: Woglědaś se
373     new: 
374       title: Nowy zapisk dnjownika
375     no_such_entry: 
376       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
377       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
378       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
379     view: 
380       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
381       login: Pśizjawjenje
382       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby zawóstajił komentar"
383       save_button: Składowaś
384       title: Dnjownik %{user} | %{title}
385       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
386   editor: 
387     default: Standard (tuchylu %{name})
388     potlatch: 
389       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
390       name: Potlatch 1
391     potlatch2: 
392       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
393       name: Potlatch 2
394     remote: 
395       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
396       name: Zdalokawóźenje
397   export: 
398     start: 
399       add_marker: Kórśe marku pśidaś
400       area_to_export: Wurězk za eksport
401       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
402       export_button: Eksport
403       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca Data Commons Open Database</a> (ODbL).
404       format: "Format:"
405       format_to_export: Format za eksport
406       image_size: "Wobrazowa wjelikosć:"
407       latitude: "Šyrina:"
408       licence: Licenca
409       longitude: "Dlinina:"
410       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
411       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
412       max: maks.
413       options: Opcije
414       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
415       output: Wudaśe
416       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
417       scale: Měritko
418       too_large: 
419         body: Toś ten wobcerk jo pśewjeliki  za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap. Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk.
420         heading: Wobłuk pśewjeliki
421       zoom: Skalěrowanje
422     start_rjs: 
423       add_marker: Kórśe marku pśidaś
424       change_marker: Poziciju marki změniś
425       click_add_marker: Klikni na kórtu, aby pśidał marku
426       drag_a_box: Rozćěgni wobłuk nad kórtu, aby wubrał wurězk
427       export: Eksport
428       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
429   geocoder: 
430     description: 
431       title: 
432         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
433         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
434       types: 
435         cities: Wjelike města
436         places: Městna
437         towns: Města
438     direction: 
439       east: pódzajtšo
440       north: pódpołnoc
441       north_east: dłujke zajtšo
442       north_west: dłujki wjacor
443       south: pódpołdnjo
444       south_east: krotke zajtšo
445       south_west: krotki wjacor
446       west: pódwjacor
447     distance: 
448       few: něźi %{count} km
449       one: wokoło 1 km
450       other: něźi %{count} km
451       two: něźi %{count} km
452       zero: mjenjej ako 1 km
453     results: 
454       more_results: Dalšne wuslědki
455       no_results: Žedne wuslědki namakane
456     search: 
457       title: 
458         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
459         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
460         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
461         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
462         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
463         us_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
464     search_osm_nominatim: 
465       prefix: 
466         aeroway: 
467           aerodrome: Lětanišćo
468           apron: Lětańske pśedpólo
469           gate: Wrota
470           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
471           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
472           taxiway: Lětadłowa cera
473           terminal: Terminal
474         amenity: 
475           WLAN: WLAN-pśistup
476           airport: Lětanišćo
477           arts_centre: Kulturny centrum
478           artwork: Wuměłska twórba
479           atm: Pjenjezny awtomat
480           auditorium: Awditorium
481           bank: Banka
482           bar: Bara
483           bbq: Grilowanišćo
484           bench: Ławka
485           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
486           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
487           biergarten: Piwowa zagroda
488           brothel: Bordel
489           bureau_de_change: Zaměnjarnja
490           bus_station: Busowe dwórnišćo
491           cafe: Kafejownja
492           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
493           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
494           car_wash: Awtomyjarnja
495           casino: Kasino
496           charging_station: Napołnjowańska stacija
497           cinema: Kino
498           clinic: Klinika
499           club: Klub
500           college: Wusoka šula
501           community_centre: Komunikaciski centrum
502           courthouse: Sudnistwo
503           crematorium: Krematorium
504           dentist: Zubny gójc
505           doctors: Gójce
506           dormitory: Internat
507           drinking_water: Pitna wóda
508           driving_school: Jězdna šula
509           embassy: Wjelikopósłaństwo
510           emergency_phone: Telefon za nuzowe zawołanje
511           fast_food: Pójědankarnja
512           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
513           fire_hydrant: Hydrant
514           fire_station: Wognjarnja
515           food_court: Food Court
516           fountain: Studnja
517           fuel: Tankownja
518           grave_yard: Kjarchob
519           gym: Fitnesowy centrum
520           hall: Hala
521           health_centre: Strowotniski centrum
522           hospital: Chórownja
523           hotel: Hotel
524           hunting_stand: Góntwarske sedło
525           ice_cream: Lod
526           kindergarten: Źiśownja
527           library: Knigłownja
528           market: Wiki
529           marketplace: Wikowanišćo
530           mountain_rescue: Górska wumóžarska słužba
531           nightclub: Nocny klub
532           nursery: Źiśownja
533           nursing_home: Wótwardowarnja
534           office: Běrow
535           park: Park
536           parking: Parkowanišćo
537           pharmacy: Aptejka
538           place_of_worship: Bóžy dom
539           police: Policija
540           post_box: Listowy kašćik
541           post_office: Post
542           preschool: Pśedšula
543           prison: Popajźeństwo
544           pub: Kjarcma
545           public_building: Zjawne twarjenje
546           public_market: Zjawny mark
547           reception_area: Wobcerk pśidostaśa
548           recycling: Zběranišćo starowinow
549           restaurant: Gósćeńc
550           retirement_home: Starcownja
551           sauna: Sawna
552           school: Šula
553           shelter: Pódstup
554           shop: Pśekupnica
555           shopping: Nakupowanišćo
556           shower: Duša
557           social_centre: Socialny centrum
558           social_club: Towarišliwostny klub
559           studio: Studijo
560           supermarket: Supermark
561           swimming_pool: Plěwarnja
562           taxi: Taksijowe městno
563           telephone: Zjawny telefon
564           theatre: Źiwadło
565           toilets: Toalety
566           townhall: Radnica
567           university: Uniwersita
568           vending_machine: Awtomat
569           veterinary: Skótny gójc
570           village_hall: Gmejnski centrum
571           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
572           wifi: WiFi-pśistup
573           youth_centre: Młoźinski centrum
574         boundary: 
575           administrative: Zastojnstwowa granica
576           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
577           national_park: Narodny park
578           protected_area: Šćitane strony
579         bridge: 
580           aqueduct: Akwedukt
581           suspension: Wisaty móst
582           swing: Zawjertny móst
583           viaduct: Wiadukt
584           "yes": Móst
585         building: 
586           "yes": Twarjenje
587         highway: 
588           bridleway: Rejtarska drožka
589           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
590           bus_stop: Busowe zastanišćo
591           byway: Pódlańska droga
592           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
593           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
594           emergency_access_point: Nuzowa słužba
595           footway: Chódnik
596           ford: Brod
597           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
598           milestone: Kilometrownik
599           minor: Bocna droga
600           motorway: Awtodroga
601           motorway_junction: Kśica awtodrogi
602           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
603           path: Sćažka
604           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
605           platform: Platforma
606           primary: Droga prědnego rěda
607           primary_link: Droga prědnego rěda
608           raceway: Wuběgowanišćo
609           residential: Bydleńska droga
610           rest_area: Wótpócywanišćo
611           road: Droga
612           secondary: Droga drugego rěda
613           secondary_link: Droga drugego rěda
614           service: Paralelna droga
615           services: Gósćeńc pśi awtodroze
616           speed_camera: Błyskowak
617           steps: Stupy
618           stile: Płotowy pśestup
619           tertiary: Droga tśeśego rěda
620           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
621           track: Pólna drožka
622           trail: Sćažka
623           trunk: Dalokowobchadowa droga
624           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
625           unclassified: Njezarědowana droga
626           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
627         historic: 
628           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
629           battlefield: Bitwišćo
630           boundary_stone: Granicny kamjeń
631           building: Twarjenje
632           castle: Grod
633           church: Cerkwja
634           fort: Fort
635           house: Dom
636           icon: Ikona
637           manor: Kubło
638           memorial: Wopomnišćo
639           mine: Pódkopy
640           monument: Pomnik
641           museum: Muzeum
642           ruins: Ruiny
643           tower: Torm
644           wayside_cross: Kśica drogi
645           wayside_shrine: Lodka drogi
646           wreck: Wrak
647         landuse: 
648           allotments: Gumnyška
649           basin: Basenk
650           brownfield: Industrijowe lědo
651           cemetery: Kjarchob
652           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
653           conservation: Pśirodošćit
654           construction: Twarnišćo
655           farm: Farma
656           farmland: Rola
657           farmyard: Žywnosć
658           forest: Góla
659           garages: Pórěźarnja awtow
660           grass: Błomje
661           greenfield: njewobtwarjona zemja
662           industrial: Industrijowy wobcerk
663           landfill: Wótchytanišćo
664           meadow: Łuka
665           military: Militarny wobcerk
666           mine: Pódkopy
667           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
668           orchard: Sadownja
669           park: Park
670           piste: Pista
671           quarry: Skała
672           railway: Zeleznica
673           recreation_ground: Wódychańske strony
674           reservoir: Gaśeński jazor
675           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
676           residential: Bydleński wobcerk
677           retail: Drobne wikowanje
678           road: Drogowy wobcerk
679           village_green: Wejsny najs
680           vineyard: Winowe kubło
681           wetland: Mokšy teren
682           wood: Lěs
683         leisure: 
684           beach_resort: Mórske kupjele
685           bird_hide: Schow za ptaški
686           common: Almenda
687           fishing: Wuźišćo
688           fitness_station: Fitnesstudio
689           garden: Zagroda
690           golf_course: Golfowišćo
691           ice_rink: Lodowa hala
692           marina: Jachtowy pśistaw
693           miniature_golf: Minigolf
694           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
695           park: Park
696           pitch: Sportnišćo
697           playground: Grajkanišćo
698           recreation_ground: Wódychańske strony
699           sauna: Sawna
700           slipway: Łoźowa suwanka
701           sports_centre: Sportowy centrum
702           stadium: Stadion
703           swimming_pool: Swimmingpool
704           track: Wuběgowánska cera
705           water_park: Wódowy park
706         military: 
707           airfield: Wójarske lětanišćo
708           barracks: Kazerna
709           bunker: Bunker
710         mountain_pass: 
711           "yes": Górski pas
712         natural: 
713           bay: Zalew
714           beach: Pśibrjog
715           cape: Kap
716           cave_entrance: Jamowy zachod
717           channel: Kanal
718           cliff: Skalina
719           crater: Krater
720           dune: Změt pěska
721           feature: Funkcija
722           fell: Fjel
723           fjord: Fjord
724           forest: Góla
725           geyser: Geysir
726           glacier: Lodojc
727           heath: Wrjosate strony
728           hill: Górka
729           island: Kupa
730           land: Zemja
731           marsh: Marša
732           moor: Bagno
733           mud: Błoto
734           peak: Špica
735           point: Městno
736           reef: Riff
737           ridge: Górski grjebjeń
738           river: Rěka
739           rock: Skała
740           scree: Kamjenišćo
741           scrub: Krě
742           shoal: Měłkosć
743           spring: Žrědło
744           stone: Kamjeń
745           strait: Mórska wuscyna
746           tree: Bom
747           valley: Doł
748           volcano: Wulkan
749           water: Wódy
750           wetland: Ługowe łuki
751           wetlands: Ługowe łuki
752           wood: Lěs
753         office: 
754           accountant: Knigływjeźeński běrow
755           architect: Architektowy běrow
756           company: Zawod
757           employment_agency: Źěłowy amt
758           estate_agent: Maklaŕ gruntow
759           government: Amt
760           insurance: Zawěsćeński běrow
761           lawyer: Pšawizniski běrow
762           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
763           telecommunication: Telekomunikaciski amt
764           travel_agent: Drogowański běrow
765           "yes": Běrow
766         place: 
767           airport: Lětanišćo
768           city: Wjelike město
769           country: Kraj
770           county: Wokrejs
771           farm: Žywnosć
772           hamlet: Wjaska
773           house: Dom
774           houses: Domy
775           island: Kupa
776           islet: Mała kupa
777           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
778           locality: Sedlišćo
779           moor: Bagno
780           municipality: Gmejna
781           postcode: Postowa licba
782           region: Region
783           sea: Mórjo
784           state: Zwězkowy kraj
785           subdivision: Trabantowe město
786           suburb: Pśedměsto
787           town: Město
788           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
789           village: Wjas
790         railway: 
791           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
792           construction: Zeleznicowa cera se twari
793           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
794           disused_station: Njewužywane dwórnišćo
795           funicular: Powrjozowa zeleznica
796           halt: Zeleznicowe zastanišćo
797           historic_station: Historiske dwórnišćo
798           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
799           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
800           light_rail: Měsćańska zeleznica
801           miniature: Miniaturna zeleznica
802           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
803           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
804           platform: Pśistupnišćo
805           preserved: Wuchowana zeleznica
806           spur: Kólejowy wótstawk
807           station: Dwórnišćo
808           subway: Zastanišćo pódzemskeje
809           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
810           switch: Pśestajadło
811           tram: Elektriska
812           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
813           yard: Ranžěrowańske dwórnišćo
814         shop: 
815           alcohol: Wobchod za spirituoze
816           antiques: Wobchod za starobki
817           art: Wobchod wuměłskich twórbow
818           bakery: Pjakarnja
819           beauty: Parfimerija
820           beverages: Piśowy mark
821           bicycle: Wobchod za kólasa
822           books: Knigłarnja
823           butcher: Rěznik
824           car: Awtownja
825           car_parts: Awtowe narownanki
826           car_repair: Pórěźarnja awtow
827           carpet: Tepichowy wobchod
828           charity: Dobrotnostny wobchod
829           chemist: Aptejka
830           clothes: Woblekarnja
831           computer: Computerowy wobchod
832           confectionery: Konditarnja
833           convenience: Kšamarska loda
834           copyshop: Kopěrowański wobchod
835           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
836           department_store: Kupnica
837           discount: Discounter
838           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
839           dry_cleaning: Cysćarnja
840           electronics: Elektronikowy wobchod
841           estate_agent: Maklaŕ gruntow
842           farm: Žywnosćowy wobchod
843           fashion: Modowy wobchod
844           fish: Wobchod za ryby
845           florist: Kwětkarnja
846           food: Wobchod za žywidła
847           funeral_directors: Zakopowański institut
848           furniture: Meblowy wobchod
849           gallery: Galerija
850           garden_centre: Zagrodowy center
851           general: Wobchod za měšane wóry
852           gift: Wobchod za dary
853           greengrocer: Zeleninarski wobchod
854           grocery: Wobchod za žywidła
855           hairdresser: Frizerski salon
856           hardware: Twarski mark
857           hifi: Technika hi-fi
858           insurance: Zawěsćarnja
859           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
860           kiosk: Kiosk
861           laundry: Pałkarnja
862           mall: Nakupowanišćo
863           market: Wiki
864           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
865           motorcycle: Wobchod za motorske
866           music: Wobchod za muzikalije
867           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
868           optician: Optikaŕ
869           organic: Wobchod za biocarobu
870           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
871           pet: Coologiska pśedawarnja
872           photo: Fotograf
873           salon: Salon
874           shoes: Wobchod za crjeje
875           shopping_centre: Kupowański centrum
876           sports: Sportowy wobchod
877           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
878           supermarket: Supermark
879           toys: Wobchod za grajki
880           travel_agency: Drogowański běrow
881           video: Wideowobchod
882           wine: Wobchod za spirituoze
883         tourism: 
884           alpine_hut: Górski chromcyk
885           artwork: Wuměłska twórba
886           attraction: Atrakcija
887           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
888           cabin: Chyža
889           camp_site: Campingowanišćo
890           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
891           chalet: Prozninski domcyk
892           guest_house: Góstny dom
893           hostel: Młodownja
894           hotel: Hotel
895           information: Informacije
896           lean_to: Pśitwaŕ
897           motel: Motel
898           museum: Muzeum
899           picnic_site: Piknikowanišćo
900           theme_park: Rozwjaseleński park
901           valley: Doł
902           viewpoint: Rozglědanišćo
903           zoo: Coo
904         tunnel: 
905           "yes": Tunel
906         waterway: 
907           artificial: Kumštna wódna droga
908           boatyard: Ŀoźnica
909           canal: Kanal
910           connector: Zwisk mjazy wódnymi drogami
911           dam: Zagaśica
912           derelict_canal: Zanjerózony kanal
913           ditch: Grobla
914           dock: Dok
915           drain: Wótwódowy kanal
916           lock: Pušćalnica
917           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
918           mineral_spring: Žrědło mineralneje wódy
919           mooring: Pśistajenje
920           rapids: Pśejmy rěki
921           river: Rěka
922           riverbank: Rěcyny brjog
923           stream: Rěcka
924           wadi: Wadi
925           water_point: Wódne městno
926           waterfall: Wódopad
927           weir: Gaśeńska murja
928   javascripts: 
929     map: 
930       base: 
931         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
932         mapquest: MapQuest Open
933         standard: Standard
934         transport_map: Wobchadowa kórta
935     site: 
936       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
937       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
938       history_disabled_tooltip: Powětšyś, aby se woglědał změny za toś ten wobcerk
939       history_tooltip: Změny za toś ten wobcerk pokazaś
940   layouts: 
941     community: Zgromaźeństwo
942     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
943     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
944     copyright: Awtorske pšawo a licenca
945     documentation: Dokumentacija
946     documentation_title: Dokumentacija za projekt
947     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
948     donate_link_text: dar
949     edit: Wobźěłaś
950     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
951     foundation: Załožba
952     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
953     gps_traces: GPS-slědy
954     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
955     help: Pomoc
956     help_centre: Centrum pomocy
957     help_title: Sedło pomocy za projekt
958     history: Historija
959     home: domoj
960     intro_1: OpenStreetMap jo licho wobźěłujobna kórta cełego swěta. Jo se za luźi ako ty napórała.
961     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
962     intro_2_download: ześěgnuś
963     intro_2_html: Móžoš daty dermo %{download} a pód %{license} %{use}. %{create_account}, aby kórtu pólěpšył.
964     intro_2_license: zjawneju licencu
965     intro_2_use: wužywaś
966     log_in: pśizjawiś
967     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
968     logo: 
969       alt_text: Logo OpenStreetMap
970     logout: wótzjawiś
971     make_a_donation: 
972       text: Pósćiś
973       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
974     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
975     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
976     partners_bytemark: Bytemark Hosting
977     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich %{partners}.
978     partners_ic: Imperial College London
979     partners_partners: partnerow
980     partners_ucl: z UCL VR Centre
981     sign_up: registrěrowaś
982     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
983     tag_line: Licha wikikórta swěta
984     user_diaries: Dnjowniki
985     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
986     view: Kórta
987     view_tooltip: Kórtu se woglědaś
988     wiki: Wiki
989     wiki_title: Wikisedło za projekt
990   license_page: 
991     foreign: 
992       english_link: engelskim originalom
993       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski bok ma prědnosć měś
994       title: Wó toś tom pśełožku
995     legal_babble: 
996       attribution_example: 
997         alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
998         title: Pśipokazański pśikład
999       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pód <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
1000       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1001       contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
1002       contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju abo pśewzejo rukowanje.
1003       contributors_fr_html: "<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction Générale des Impôts."
1004       contributors_gb_html: "<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo za datowe banki 2010-2012."
1005       contributors_intro_html: "Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a drugich žrědłow, mjaz nimi:"
1006       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy; AND, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1007       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone."
1008       contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
1009       contributors_za_html: "<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty z  <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:  National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone."
1010       credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1011       credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database, a, jolicnaše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se pód CC-BY-SA licencuje. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś. W medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy śi, twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap' k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org dopomnjeś.
1012       credit_3_html: "Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w rožku kórty pokazaś. Na pśikład:"
1013       credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
1014       infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
1015       infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo se datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał, póśěguj se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem boku</a> k wěsći.
1016       infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
1017       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
1018       intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
1019       intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
1020       more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske pšašenja</a>.
1021       more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła za wužywanje Nominatim</a>."
1022       more_title_html: Dalšne informacije
1023       title_html: Awtorske pšawo a licenca
1024     native: 
1025       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
1026       native_link: dolnoserbskej wersiji
1027       text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link} toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
1028       title: Wó toś tom boku
1029   message: 
1030     delete: 
1031       deleted: Powěsć wulašowana
1032     inbox: 
1033       date: Datum
1034       from: Wót
1035       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1036       my_inbox: Mój post
1037       new_messages: 
1038         few: "%{count} nowe powěsći"
1039         one: "%{count} nowa powěsć"
1040         other: "%{count} nowych powěsćow"
1041         two: "%{count} nowej powěsći"
1042       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link} do zwiska?
1043       old_messages: 
1044         few: "%{count} stare powěsći"
1045         one: "%{count} stara powěsć"
1046         other: "%{count} starych powěsćow"
1047         two: "%{count} starej powěsći"
1048       outbox: pósłany
1049       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1050       subject: Temowe nadpismo
1051       title: Post
1052     mark: 
1053       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1054       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1055     message_summary: 
1056       delete_button: Lašowaś
1057       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
1058       reply_button: Wótegroniś
1059       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1060     new: 
1061       back_to_inbox: Slědk k postoju
1062       body: Tekst
1063       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až wopytujoš dalšne pósłaś.
1064       message_sent: Powěsć pósłana
1065       send_button: Pósłaś
1066       send_message_to: "%{name} nowu powěsć pósłaś"
1067       subject: Temowe nadpismo
1068       title: Powěsć pósłaś
1069     no_such_message: 
1070       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1071       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1072       title: Powěsć njeeksistěrujo
1073     outbox: 
1074       date: Datum
1075       inbox: post
1076       messages: 
1077         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1078         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1079         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1080         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1081       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1082       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1083       outbox: pósłany
1084       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1085       subject: Temowe nadpismo
1086       title: Pósłany
1087       to: Komu
1088     read: 
1089       date: Datum
1090       from: Wót
1091       reply_button: Wótegroniś
1092       subject: Temowe nadpismo
1093       title: Powěsć cytaś
1094       to: Komu
1095       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1096       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś, njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1097     reply: 
1098       wrong_user: "Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.\nPšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił."
1099     sent_message_summary: 
1100       delete_button: Lašowaś
1101   notifier: 
1102     diary_comment_notification: 
1103       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś abo na %{replyurl} wótegroniś
1104       header: "%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym nadpismom %{subject} komentěrował:"
1105       hi: Witaj %{to_user},
1106       subject: "[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował."
1107     email_confirm: 
1108       subject: "[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś"
1109     email_confirm_html: 
1110       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
1111       greeting: Witaj,
1112       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url} do %{new_address} změniś.
1113     email_confirm_plain: 
1114       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił změnu.
1115       greeting: Witaj,
1116     friend_notification: 
1117       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
1118       had_added_you: "%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał."
1119       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
1120       subject: "[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał."
1121     gpx_notification: 
1122       and_no_tags: a žedne atributy.
1123       and_the_tags: "a slědujuce atributy:"
1124       failure: 
1125         failed_to_import: "njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:"
1126         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se wobinuś
1127         more_info_2: "móžoš namakaś na:"
1128         subject: "[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił"
1129       greeting: Witaj,
1130       success: 
1131         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow zacytało.
1132         subject: "[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny"
1133       with_description: z wopisanim
1134       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
1135     lost_password: 
1136       subject: "[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła"
1137     lost_password_html: 
1138       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło slědk stajił.
1139       greeting: Witaj,
1140       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1141     lost_password_plain: 
1142       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło slědk stajił.
1143       greeting: Witaj,
1144     message_notification: 
1145       header: "%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject}:"
1146       hi: Witaj %{to_user},
1147     signup_confirm: 
1148       confirm: "Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo konto wobkšuśił:"
1149       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
1150       greeting: Witaj!
1151       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
1152       welcome: My by śi rady witali a śi pśidatne informacije dali, aby ty mógał zachopiś.
1153   oauth: 
1154     oauthorize: 
1155       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1156       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1157       allow_to: "Dowól aplikaciji:"
1158       allow_write_api: kórtu změniś.
1159       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1160       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1161       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1162       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}. Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1163     revoke: 
1164       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1165   oauth_clients: 
1166     create: 
1167       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1168     destroy: 
1169       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1170     edit: 
1171       submit: Wobźěłaś
1172       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1173     form: 
1174       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1175       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1176       allow_write_api: kórtu změniś.
1177       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1178       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1179       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1180       callback_url: URL slědkwołanja
1181       name: Mě
1182       requests: "Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:"
1183       required: Trěbny
1184       support_url: URL pódpěry
1185       url: URL głowneje aplikacije
1186     index: 
1187       application: Mě aplikacije
1188       issued_at: Wustajony
1189       list_tokens: "Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:"
1190       my_apps: Móje aplikacije
1191       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1192       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth} wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1193       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1194       registered_apps: "Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:"
1195       revoke: Wótpóraś!
1196       title: Móje OAuth-drobnostiki
1197     new: 
1198       submit: Registrěrowaś
1199       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1200     not_found: 
1201       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1202     show: 
1203       access_url: "URL pśistupnego tokena:"
1204       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1205       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1206       allow_write_api: kórtu změniś.
1207       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1208       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1209       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1210       authorize_url: "URL awtorizěrowaś:"
1211       confirm: Sy se wěsty?
1212       delete: Klient wulašowaś
1213       edit: Drobnostki wobźěłaś
1214       key: "Kluc pśetrjebowarja:"
1215       requests: "Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:"
1216       secret: "Pótajmnosć pśetrjebowarja:"
1217       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1218       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1219       url: "URL za napšašowański token:"
1220     update: 
1221       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1222   redaction: 
1223     create: 
1224       flash: Redakcija jo se napórała.
1225     destroy: 
1226       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
1227       flash: Redakcija jo se wulašowała.
1228       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije, nježli až ju wulašujoš.
1229     edit: 
1230       description: Wopisanje
1231       heading: Redakciju wobźěłaś
1232       submit: Redakciju składowaś
1233       title: Redakciju wobźěłaś
1234     index: 
1235       empty: Žedne redakcije njejsu.
1236       heading: Lisćina redakcijow
1237       title: Lisćina redakcijow
1238     new: 
1239       description: Wopisanje
1240       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
1241       submit: Redakciju napóraś
1242       title: Nowa redakcija se napórajo
1243     show: 
1244       confirm: Sy se wěsty?
1245       description: "Wopisanje:"
1246       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
1247       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
1248       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
1249       title: Redakcija se pokazujo
1250       user: "Stwóriśel:"
1251     update: 
1252       flash: Změny skłaźone.
1253   site: 
1254     edit: 
1255       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1256       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1257       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež su trěbne za toś tu funkciju.
1258       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1259       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno. Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1260       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalšne informacije
1261       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował, klikni na "Składowaś".)
1262       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch, ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu, abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1263       user_page_link: wužywarskem boku
1264     index: 
1265       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił JavaScript.
1266       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1267       license: 
1268         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1269       permalink: Trajny wótkaz
1270       remote_failed: Wobźěłowanje jo se njeraźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1271       shortlink: Krotki wótkaz
1272     key: 
1273       table: 
1274         entry: 
1275           admin: Zastojnstwowa granica
1276           allotments: Gumnyškarnje
1277           apron: 
1278             - Pśedpólo lětanišća
1279             - terminal
1280           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1281           bridleway: Rejtarska drožka
1282           brownfield: Industrijowe lědo
1283           building: Pśesegajuce twarjenje
1284           byway: Bocna droga
1285           cable: 
1286             - Kablowa elektriska
1287             - sedłowy lift
1288           cemetery: Kjarchob
1289           centre: Sportowy centrum
1290           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1291           common: 
1292             - Powšykny
1293             - łuka
1294           construction: Drogi w twari
1295           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1296           destination: Jano za pśigranicujucych
1297           farm: Farma
1298           footway: Drožka
1299           forest: Góla
1300           golf: Golfowišćo
1301           heathland: Wrjosate strony
1302           industrial: Industrijowy wobcerk
1303           lake: 
1304             - Jazor
1305             - gaśeński jazor
1306           military: Militarny wobcerk
1307           motorway: Awtodroga
1308           park: Park
1309           permissive: Dowólony pśistup
1310           pitch: Sportnišćo
1311           primary: Zwězkowa droga
1312           private: Priwatny pśistup
1313           rail: Zeleznica
1314           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1315           resident: Bydleński wobcerk
1316           retail: Nakupowanišćo
1317           runway: 
1318             - Pśizemjeńska cera
1319             - lětadłowa cera
1320           school: 
1321             - Šula
1322             - uniwersita
1323           secondary: Nakrajna droga
1324           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1325           subway: Pódzemska
1326           summit: 
1327             - Wjerch
1328             - špica
1329           tourist: Turistowa atrakcija
1330           track: Cera
1331           tram: 
1332             - Měsćańska zeleznica
1333             - elektriska
1334           trunk: Malsna droga
1335           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1336           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1337           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
1338           wood: Lěs
1339     markdown_help: 
1340       alt: Alternatiwny tekst
1341       first: Prědny element
1342       heading: Nadpismo
1343       headings: Nadpisma
1344       image: Wobraz
1345       link: Wótkaz
1346       ordered: Numerěrowana lisćina
1347       second: Drugi element
1348       subheading: Pódnapismo
1349       text: Tekst
1350       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzěrowany
1351       unordered: Nalicenje
1352       url: URL
1353     richtext_area: 
1354       edit: Wobźěłaś
1355       preview: Pśeglěd
1356     search: 
1357       search: Pytaś
1358       search_help: "pśikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalšne pśikłady...</a>"
1359       submit_text: Źi
1360       where_am_i: Źo som?
1361       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1362     sidebar: 
1363       close: Zacyniś
1364       search_results: Pytańske wuslědki
1365   time: 
1366     formats: 
1367       friendly: "%e. %B %Y  %H:%M"
1368   trace: 
1369     create: 
1370       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1371       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1372     delete: 
1373       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1374     edit: 
1375       description: "Wopisanje:"
1376       download: ześěgnuś
1377       edit: wobźěłaś
1378       filename: "Datajowe mě:"
1379       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1380       map: kórta
1381       owner: "Wobsejźaŕ:"
1382       points: "Dypki:"
1383       save_button: Změny składowaś
1384       start_coord: "Startowa koordinata:"
1385       tags: "Atributy:"
1386       tags_help: pśez komu wótźělony
1387       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1388       uploaded_at: "Nagraty:"
1389       visibility: "Widobnosć:"
1390       visibility_help: Co to groni?
1391     list: 
1392       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1393       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem boku</a>.
1394       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1395       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1396       tagged_with: "   wobznamjenjony pśez %{tags}"
1397       your_traces: Twóje GPS-slědy
1398     make_public: 
1399       made_public: Wózjawjona cera
1400     offline: 
1401       heading: Składowanje GPX offline
1402       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1403     offline_warning: 
1404       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1405     trace: 
1406       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1407       by: wót
1408       count_points: "%{count} dypkow"
1409       edit: wobźěłaś
1410       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1411       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1412       in: w
1413       map: kórta
1414       more: wěcej
1415       pending: Njedocynjony
1416       private: PRIWATNY
1417       public: ZJAWNY
1418       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1419       trackable: SLĚDUJOBNY
1420       view_map: Kórtu pokazaś
1421     trace_form: 
1422       description: "Wopisanje:"
1423       help: Pomoc
1424       tags: "Atributy:"
1425       tags_help: pśez komu wótźělony
1426       upload_button: Nagraś
1427       upload_gpx: "GPX-dataju nagraś:"
1428       visibility: "Widobnosć:"
1429       visibility_help: Co to groni?
1430     trace_header: 
1431       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1432       see_your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
1433       traces_waiting: 
1434         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za drugich wužywarjow.
1435         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za drugich wužywarjow.
1436       upload_trace: Slěd nagraś
1437     trace_optionals: 
1438       tags: Atributy
1439     trace_paging_nav: 
1440       newer: Nowše slědy
1441       older: Starše slědy
1442       showing_page: Bok %{page}
1443     view: 
1444       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1445       description: "Wopisanje:"
1446       download: ześěgnuś
1447       edit: wobźěłaś
1448       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1449       filename: "Datajowe mě:"
1450       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1451       map: kórta
1452       none: Žeden
1453       owner: "Wobsejźaŕ:"
1454       pending: NJEDOCYNJONY
1455       points: "Dypki:"
1456       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1457       tags: "Atributy:"
1458       title: Pokazujo se slěd %{name}
1459       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1460       uploaded: "Nagraty:"
1461       visibility: "Widobnosć:"
1462     visibility: 
1463       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1464       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1465       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1466       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1467   user: 
1468     account: 
1469       contributor terms: 
1470         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1471         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1472         heading: "Wuměnjenja za sobustatkujucych:"
1473         link text: Co to jo?
1474         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1475         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1476       current email address: "Aktualna e-mailowa adresa:"
1477       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1478       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1479       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1480       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane. Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1481       gravatar: 
1482         gravatar: Gravatar wužywaś
1483         link text: Co to jo?
1484       home location: "Bydlišćo:"
1485       image: "Wobraz:"
1486       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1487       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1488       latitude: "Šyrina:"
1489       longitude: "Dlinina:"
1490       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1491       my settings: Móje nastajenja
1492       new email address: "Nowa e-mailowa adresa:"
1493       new image: Wobraz pśidaś
1494       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1495       openid: 
1496         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1497         link text: Co to jo?
1498         openid: "OpenID:"
1499       preferred editor: "Preferěrowany editor :"
1500       preferred languages: "Preferěrowane rěcy:"
1501       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1502       public editing: 
1503         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su anonymne.
1504         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1505         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1506         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1507         enabled link text: Co to jo?
1508         heading: "Zjawne wobźěłowanje:"
1509       public editing note: 
1510         heading: Zjawne wobźěłowanje
1511         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe zjawne.</li></ul>
1512       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1513       return to profile: Slědk k profiloju
1514       save changes button: Změny składowaś
1515       title: Konto wobźěłaś
1516       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1517     confirm: 
1518       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1519       button: Wobkšuśiś
1520       heading: Wužywarske konto wobkšuśiś
1521       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował swójo konto.
1522       unknown token: Zda se, až token njeeksistěrujo.
1523     confirm_email: 
1524       button: Wobkšuśiś
1525       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1526       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1527       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu adresu wobkšuśił.
1528       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1529     confirm_resend: 
1530       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1531       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja wótegroniś.
1532     filter: 
1533       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1534     go_public: 
1535       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1536     list: 
1537       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1538       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1539       heading: Wužywarje
1540       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1541       showing: 
1542         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1543         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1544       summary: "%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany"
1545       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} napórany"
1546       title: Wužywarje
1547     login: 
1548       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1549       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1550       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1551       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1552       email or username: "E-mailowa adresa abo wužywarske mě:"
1553       heading: Pśizjawjenje
1554       login_button: Pśizjawiś se
1555       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1556       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1557       no account: Njamaš wužywarske konto?
1558       openid: "%{logo} OpenID:"
1559       openid invalid: Bóžko zda se, až twój OpenID jo njepłaśiwy
1560       openid missing provider: Bóžko njejsmy mógli z twójim OpenID-póbitowarjom zwězaś
1561       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1562       openid_providers: 
1563         aol: 
1564           alt: Z OpenID z AOL pśizjawiś
1565           title: Z AOL pśizjawiś
1566         google: 
1567           alt: Z OpenID z Google pśizjawiś
1568           title: Z Google pśizjawiś
1569         myopenid: 
1570           alt: Z OpenID z myOpenID pśizjawiś
1571           title: Z myOpenID pśizjawiś
1572         openid: 
1573           alt: Z OpenID-URL se pśizjawiś
1574           title: Z OpenID se pśizjawiś
1575         wordpress: 
1576           alt: Z OpenID z Wordpress pśizjawiś
1577           title: Z Wordpress pśizjawiś
1578         yahoo: 
1579           alt: Z OpenID z Yahoo pśizjawiś
1580           title: Z Yahoo pśizjawiś
1581       password: "Gronidło:"
1582       register now: Něnto registrěrowaś
1583       remember: "Spomnjeś se:"
1584       title: Pśizjawjenje
1585       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1586       with openid: "Alternatiwnje móžoš swój OpenID za pśizjawjenje wužywaś:"
1587       with username: "Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim wužywarskim mjenim a gronidłom:"
1588     logout: 
1589       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1590       logout_button: Wótzjawjenje
1591       title: Wótzjawiś se
1592     lost_password: 
1593       email address: "E-mailowa adresa:"
1594       heading: Sy gronidło zabył?
1595       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1596       new password button: Gronidło slědk stajiś
1597       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1598       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1599       title: Zabyte gronidło
1600     make_friend: 
1601       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1602       button: Ako pśijaśela pśidaś
1603       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1604       heading: "%{user} ako pśijaśela pśidaś?"
1605       success: "%{name} jo něnto twój pśijaśel!"
1606     new: 
1607       confirm email address: "E-mailowu adresu wobkšuśiś:"
1608       confirm password: "Gronidło wobkšuśiś:"
1609       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno wobźěłowaś.
1610       continue: Dalej
1611       display name: "Wužywarske mě:"
1612       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej w nastajenjach změniś.
1613       email address: "E-mailowa adresa:"
1614       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1615       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1616       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła priwatnosći</a>)
1617       openid: "%{logo} OpenID:"
1618       openid association: "<p>Twój OpenID hyšći njejo zwězany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jolic sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědujucego formulara.</li>\n<li>\nJolic maš južo konto, móžoš se z wužywarskim mjenim a gronidłom pśizjawiś a pótom konto ze swójim OpenID w swójich wužywarskich nastajenjach zwězaś.\n</li>\n</ul>"
1619       openid no password: Za OpenID gronidło njejo trěbne, ale někotare wósebne rědy abo serwer by mógli gronidło pótrjebaś.
1620       password: "Gronidło:"
1621       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1622       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś. Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1623       title: Konto załožyś
1624       use openid: Alternatiwnje móžoš OpenID %{logo} za pśizjawjenje wužywaś
1625     no_such_user: 
1626       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1627       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1628       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1629     popup: 
1630       friend: Pśijaśel
1631       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1632       your location: Twójo městno
1633     remove_friend: 
1634       button: Pśijaśela wótpóraś
1635       heading: "%{user} ako pśijaśela wótpóraś?"
1636       not_a_friend: "%{name} njejo twój pśijaśel."
1637       success: "%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał."
1638     reset_password: 
1639       confirm password: "Gronidło wobkšuśiś:"
1640       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1641       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1642       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1643       password: "Gronidło:"
1644       reset: Gronidło slědk stajiś
1645       title: Gronidło slědk stajiś
1646     set_home: 
1647       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1648     suspended: 
1649       body: "<p>\nTwójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.\n</p>\nToś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś."
1650       heading: Konto wupowěźone
1651       title: Konto wupowěźone
1652       webmaster: webmejstaŕ
1653     terms: 
1654       agree: Akceptěrowaś
1655       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć pśistupne.
1656       consider_pd_why: Co to jo?
1657       decline: Wótpokazaś
1658       guidance: "Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href=\"%{summary}\">zbadne zespominanje</a> a někotare <a href=\"%{translations}\">njeoficielne pśełožki</a>"
1659       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1660       legale_names: 
1661         france: Francojska
1662         italy: Italska
1663         rest_of_world: Zbytk swěta
1664       legale_select: "Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:"
1665       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś, aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace a pśichodne pśinoski.
1666       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1667       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1668     view: 
1669       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1670       add as friend: pśijaśela pśidaś
1671       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1672       block_history: dostane blokěrowanja
1673       blocks by me: blokěrowanja wóte mnjo
1674       blocks on me: blokěrowanja pśeśiwo mě
1675       comments: komentary
1676       confirm: Wobkšuśiś
1677       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1678       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1679       created from: "Napórany z:"
1680       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1681       ct declined: Wótpokazany
1682       ct status: "Wuměnjenja za sobustatkujucych:"
1683       ct undecided: Njerozsuźony
1684       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1685       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1686       description: Wopisanje
1687       diary: dnjownik
1688       edits: změny
1689       email address: "E-mailowa adresa:"
1690       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1691       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1692       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1693       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł wužywarjow w swójej bliskosći.
1694       km away: "%{count} km zdalony"
1695       latest edit: "Nejnowša změna %{ago}:"
1696       m away: "%{count} m zdalony"
1697       mapper since: "Kartěrowaŕ wót:"
1698       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1699       my comments: móje komentary
1700       my diary: mój dnjownik
1701       my edits: móje změny
1702       my settings: móje nastajenja
1703       my traces: móje slědy
1704       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1705       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1706       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1707       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1708       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1709       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1710       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1711       remove as friend: ako pśijaśela wótpóraś
1712       role: 
1713         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1714         grant: 
1715           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1716           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1717         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1718         revoke: 
1719           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1720           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1721       send message: powěsć pósłaś
1722       settings_link_text: nastajenja
1723       spam score: "Spamowe gódnośenje:"
1724       status: "Status:"
1725       traces: slědy
1726       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1727       user location: Wužywarske městno
1728       your friends: Twóje pśijaśele
1729   user_block: 
1730     blocks_by: 
1731       empty: "%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił."
1732       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
1733       title: Blokěrowanja wót %{name}
1734     blocks_on: 
1735       empty: "%{name} hyšći njejo se zablokěrował."
1736       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1737       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1738     create: 
1739       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1740       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1741       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo zablokěrujoš.
1742     edit: 
1743       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1744       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1745       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1746       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1747       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1748       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1749       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1750       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1751     filter: 
1752       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1753       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z padajuceje lisćiny wubraś.
1754     helper: 
1755       time_future: Kóńcy se %{time}.
1756       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1757       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1758     index: 
1759       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1760       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1761       title: Wužywarske blokěrowanja
1762     model: 
1763       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1764       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1765     new: 
1766       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1767       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1768       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1769       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1770       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1771       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1772       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1773       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1774       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki wótegroniś.
1775     not_found: 
1776       back: Slědk k indeksoju
1777       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1778     partial: 
1779       confirm: Sy se wěsty?
1780       creator_name: Blokěrowaŕ
1781       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
1782       edit: Wobźěłaś
1783       next: Pśiducy »
1784       not_revoked: (nic wótpórany)
1785       previous: « Pjerwjejšny
1786       reason: Pśicyna za blokěrowanje
1787       revoke: Wótpóraś!
1788       revoker_name: Wótpórany wót
1789       show: Pokazaś
1790       showing_page: Bok %{page}
1791       status: Status
1792     period: 
1793       few: "%{count} góźiny"
1794       one: 1 góźina
1795       other: "%{count} góźinow"
1796       two: "%{count} góźinje"
1797     revoke: 
1798       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1799       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1800       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1801       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1802       revoke: Wótpóraś!
1803       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1804       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1805     show: 
1806       back: Wše blokěrowanja pokazaś
1807       confirm: Sy se wěsty?
1808       edit: Wobźěłaś
1809       heading: "%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}"
1810       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
1811       reason: "Pśicyna za blokěrowanje:"
1812       revoke: Wótpóraś!
1813       revoker: "Anulěrowaŕ:"
1814       show: Pokazaś
1815       status: Status
1816       time_future: Kóńcy se %{time}
1817       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
1818       title: "%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}"
1819     update: 
1820       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił, móžo jo wobźěłaś.
1821       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1822   user_role: 
1823     filter: 
1824       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1825       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1826       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1827       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1828     grant: 
1829       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1830       confirm: Wobkšuśiś
1831       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1832       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1833       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1834     revoke: 
1835       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1836       confirm: Wobkšuśiś
1837       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1838       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1839       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś