]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
a8ce162b5df4ca57f48d1553a1860abe525ca4a3
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 pl:
2   activerecord:
3     # Translates all the model names which are used in error handling on the web site
4     models:
5       acl: "Lista ACL"
6       changeset: "Changeset"
7       changeset_tag: "Tag changesetu"
8       country: "Państwo"
9       diary_comment: "Komentarz dziennika"
10       diary_entry: "Wpis w dzienniku"
11       friend: "Kumpel"
12       language: "Język"
13       message: "Wiadomość"
14       node: "Węzeł"
15       node_tag: "Tag węzła"
16       notifier: "Notifier"
17       old_node: "Wcześniejszy węzeł"
18       old_node_tag: "Tag wcześniejszego węzła"
19       old_relation: "Stara relacja"
20       old_relation_member: "Członek wcześniejszej relacji"
21       old_relation_tag: "Tag wcześniejszej relacji"
22       old_way: "Wcześniejsza droga"
23       old_way_node: "Węzeł wcześniejszej drogi"
24       old_way_tag: "Tag wcześniejszej drogi"
25       relation: "Relacja"
26       relation_member: "Członek relacji"
27       relation_tag: "Tag relacji"
28       session: "Sesja"
29       trace: "Ślad"
30       tracepoint: "Punkt śladu"
31       tracetag: "Tag Śladu"
32       user: "Użytkownik"
33       user_preference: "Preferencje użytkownika"
34       user_token: "Token użytkownika"
35       way: "Droga"
36       way_node: "Węzeł drogi"
37       way_tag: "Tag drogi"
38     # Translates all the model attributes which are used in error handling on the web site
39     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
40     attributes:
41       diary_comment:
42         body: "Treść"
43       diary_entry:
44         user: "Użytkownik"
45         title: "Tytuł"
46         latitude: "Szerokość geograficzna"
47         longitude: "Długość geograficzna"
48         language: "Język"
49       friend:
50         user: "Użytkownik"
51         friend: "Znajomy"
52       trace:
53         user: "Użytkownik"
54         visible: "Widoczny"
55         name: "Nazwa"
56         size: "Rozmiar"
57         latitude: "Szerokość geograficzna"
58         longitude: "Długość geograficzna"
59         public: "Publiczny"
60         description: "Opis"
61       message:
62         sender: "Nadawca"
63         title: "Tytuł"
64         body: "Treść"
65         recipient: "Odbiorca"
66       user:
67         email: "Email"
68         active: "Aktywny"
69         display_name: "Przyjazna nazwa"
70         description: "Opis"
71         languages: "Języki"
72         pass_crypt: "Hasło"
73   map:
74     view: Mapa
75     edit: Edycja
76     coordinates: "Współrzędne:"
77   browse:
78     changeset:
79       title: "Changeset"
80       changeset: "Changeset:"
81       download: "Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
82       changesetxml: "XML w formacie Changesetu"
83       osmchangexml: "XML w formacie osmChange"
84     changeset_details:
85       created_at: "Utworzono:"
86       closed_at: "Zamknięto:"
87       belongs_to: "Należy do:"
88       bounding_box: "Prostokąt min/max:"
89       no_bounding_box: "Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego."
90       show_area_box: "Pokaż obszar prostokątu"
91       box: "prostokąt"
92       has_nodes: "Zawiera następujących {{node_count}} węzłów:"
93       has_ways: "Zawiera następujących {{way_count}} dróg:"
94       has_relations: "Zawiera następujących {{relation_count}} relacji:"
95     common_details: 
96       edited_at: "Edytowano:"
97       edited_by: "Edytował(a):"
98       version: "Wersja:"
99       in_changeset: "W changesecie:"
100     containing_relation:
101       relation: "Relacja {{relation_name}}"
102       relation_as: "(jako {{relation_role}})"
103     map:
104       loading: "Wczytywanie..."
105       deleted: "Skasowano"
106       view_larger_map: "Powiększ mapę"
107     node_details:
108       coordinates: "Wpółrzędne: "
109       part_of: "Jest częścią:"
110     node_history:
111       node_history: "Historia zmian węzła"
112       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
113       download_xml: "Ściągnij XML"
114       view_details: "zobacz szczegóły"
115     node:
116       node: "Węzeł"
117       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
118       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
119       download_xml: "Ściągnij XML"
120       view_history: "zobacz historię zmian"
121     not_found:
122       sorry: "Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony."
123     paging_nav:
124       showing_page: "Widoczna jest strona"
125       of: "z"
126     relation_details:
127       members: "Zawiera:"
128       part_of: "Jest częścią:"
129     relation_history:
130       relation_history: "Historia zmian relacji"
131       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
132     relation_member:
133       as: "jako"
134     relation:
135       relation: "Relacja"
136       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
137       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
138       download_xml: "Ściągnij XML"
139       view_history: "zobacz historię zmian"
140     start:
141       view_data: "Zobacz dane w aktualnym widoku mapy"
142       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
143     start_rjs:
144       data_frame_title: "Dane"
145       zoom_or_select: "Przybliż albo wybierz inny obszar mapy"
146       drag_a_box: "Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar"
147       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
148       loaded_an_area: "Załadowano obszar zawierający"
149       browsers: "obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej."
150       load_data: "Załaduj dane"
151       unable_to_load: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający"
152       must_be_smaller: "jest zbyt duży (nie może przekraczać 0.25 stopnia)"
153       loading: "Wczytywanie..."
154       show_history: "Pokaż zmiany"
155       wait: "Moment..."
156       history_for: "Historia zmian dla"
157       details: "Szczegóły"
158       private_user: "prywatny użytkownika"
159       edited_by: "Edytowany przez"
160       at_timestamp: "ostatni raz"
161     tag_details:
162       tags: "Tagi:"
163     way_details:
164       nodes: "Węzły:"
165       part_of: "Jest częścią:"
166       also_part_of: "należy również do {{related_ways}}"
167     way_history:
168       way_history: "Historia zmian drogi"
169       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
170       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
171       download_xml: "Ściągnij XML"
172       view_details: "zobacz szczegóły"
173     way:
174       way: "Droga"
175       way_title: "Droga: {{way_name}}"
176       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
177       download_xml: "Ściągnij XML"
178       view_details: "zobacz szczegóły"
179   changeset:
180     changeset_paging_nav:
181       showing_page: "Widoczna jest strona"
182       of: "z"
183     changeset:
184       still_editing: "(nadal edytowany)"
185       anonymous: "Anonim"
186       no_comment: "(brak)"
187       no_edits: "(brak edycji)"
188       show_area_box: "pokaż prostokąt zawierający"
189       big_area: "(pełny)"
190       view_changeset_details: "Zobacz szczegóły changesetu"
191       more: "więcej"
192     changesets:
193       id: "ID"
194       saved_at: "Zapisano"
195       user: "Użytkownik"
196       comment: "Komentarz"
197       area: "Obszar"
198     list_bbox:
199       history: "Historia"
200       changesets_within_the_area: "Changesety w tym obszarze:"
201       show_area_box: "pokaż prostokąt"
202       no_changesets: "Brak changesetów"
203       all_changes_everywhere: "Zobacz też globalną {{recent_changes_link}}."
204       recent_changes: "listę ostatnich zmian"
205       no_area_specified: "Nie podano obszaru"
206       first_use_view: "Użyj najpierw {{view_tab_link}} aby wyświetlić interesujący Cię obszar, następnie przejdź do zakładki Historia."
207       view_the_map: "zobacz mapę"
208       view_tab: "zakładki Widok"
209       alternatively_view: "Możesz też objerzeć globalną {{recent_changes_link}}"
210     list:
211       recent_changes: "Najświeższe zmiany"
212       recently_edited_changesets: "Ostatnio edytowane changesety:"
213       for_more_changesets: "Pełne listy changesetów dostępne są po wybraniu użytkownika i kliknięciu na historię jego edycji, a także według obszarów w zakładce Historia."
214     list_user:
215       edits_by_username: "Edycje dokonane przez {{username_link}}"
216       no_visible_edits_by: "Brak edycji autora {{name}} do wyświetlenia."
217       for_all_changes: "Żeby obejrzeć zmiany wszystkich autorów przejdź do globalnej {{recent_changes_link}}"
218       recent_changes: "listy ostatnich zmian"
219   diary_entry:
220     new:
221       title: Nowy wpis do dziennika
222     list:
223       title: "Dzienniki użytkowników"
224       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
225       new: Nowy wpis do dziennika
226       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
227       no_entries: Brak wpisów dziennika
228       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika: "
229       older_entries: Starsze wpisy
230       newer_entries: Nowsze wpisy
231     edit:
232       title: "Edycja wpisu dziennika"
233       subject: "Temat: "
234       body: "Treść: "
235       language: "Język: "
236       location: "Położenie: "
237       latitude: "Szerokość geograficzna: "
238       longitude: "Długość geograficzna: "
239       use_map_link: "na mapie"
240       save_button: "Zapisz"
241       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
242     view:
243       title: "Wpisy użytkowników | {{user}}"
244       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
245       leave_a_comment: "Zostaw komentarz"
246       save_button: "Zapisz"
247     no_such_entry:
248       heading: "Brak wpisy o id: {{id}}"
249       body: "Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
250     no_such_user:
251       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
252     diary_entry:
253       posted_by: "Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language}}"
254       comment_link: Skomentuj ten wpis
255       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
256       comment_count:
257         one: 1 komentarz
258         two: 2 komentarze
259         three: 3 komentarze
260         four: 4 komentarze
261         other: "{{count}} komentarzy"
262       edit_link: Edytuj ten wpis
263     diary_comment:
264       comment_from: "Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}"
265   export:
266     start:
267       area_to_export: "Obszar do eksportu"
268       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
269       format_to_export: "Format eksportu"
270       osm_xml_data: "Dane XML OpenStreetMap"
271       mapnik_image: "Obrazek z Mapnika"
272       osmarender_image: "Obrazek z Osmarender"
273       embeddable_html: "HTML do wklejenia"
274       licence: "Licencja"
275       export_details: 'Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
276       options: "Opcje"
277       format: "Format"
278       scale: "Skala"
279       max: "max"
280       image_size: "Rozmiar obrazka:"
281       zoom: "Zoom"
282       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
283       latitude: "Szer:"
284       longitude: "Dł:"
285       output: "Wynik"
286       paste_html: "Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie"
287       export_button: "Eksportuj"
288     start_rjs:
289       export: "Eksport"
290       drag_a_box: "Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie"
291       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
292       click_add_marker: "Kliknij na mapie aby dodać pinezkę"
293       change_marker: "Zmień pozycję pinezki"
294       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
295       view_larger_map: "Większy widok mapy"
296   geocoder:
297     results:
298       results: "Wyniki"
299       type_from_source: "{{type}} z {{source_link}}"
300       no_results: "Nie znaleziono"
301   layouts:
302     welcome_user: "Witaj, {{user_link}}"
303     inbox: "skrzynka ({{size}})"
304     logout: wyloguj
305     log_in: zaloguj się
306     sign_up: zarejestruj
307     view: Widok
308     edit: Edycja
309     history: Historia
310     export: Eksport
311     gps_traces: Ślady GPS
312     user_diaries: Dzienniczki
313     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
314     intro_1: "OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty."
315     intro_2: "OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi."
316     intro_3: "Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}."
317     osm_offline: "Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
318     osm_read_only: "Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
319     donate: "Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzetu."
320     donate_link_text: dokonując darowizny
321     help_wiki: "Pomoc &amp; Wiki"
322     news_blog: "Blog wiadomości"
323     shop: Zakupy
324     sotm: 'Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!'
325     alt_donation: Zrób Donację
326   notifier:
327     diary_comment_notification:
328       banner1: "*                     Nie odpowiadaj na tego maila.                       *"
329       banner2: "*                 Użyj strony OpenStreetMap w tym celu.                   *"
330       hi: "Witaj {{to_user}},"
331       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
332       footer: "Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}"
333     friend_notification:
334       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
335       see_their_profile: "Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz."
336     signup_confirm_plain:
337       greeting: "Cześć!"
338       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
339       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
340       click_the_link_1: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić"
341       click_the_link_2: "Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
342       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
343       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
344       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
345       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
346       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
347       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
348       user_wiki_1: "Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie"
349       user_wiki_2: "kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]]."
350       current_user_1: "Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz"
351       current_user_2: "tu:"
352     signup_confirm_html:
353       greeting: "Cześć!"
354       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
355       click_the_link: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
356       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}."
357       video_to_openstreetmap: "wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap"
358       more_videos: "Mamy  {{more_videos_link}}."
359       more_videos_here: "więcej materiału wideo tutuaj"
360       get_reading: 'Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</p> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!'
361       wiki_signup: 'Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.'
362       user_wiki_page: 'Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.'
363       current_user: 'Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
364   message:
365     inbox:
366       my_inbox: "Moja skrzynka odbiorcza"
367       outbox: "nadawcza"
368       you_have: "Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości."
369       from: "Od"
370       subject: "Temat"
371       date: "Nadano"
372       no_messages_yet: "Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
373       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
374     message_summary:
375       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
376       read_button: "Oznacz jako przeczytaną"
377       reply_button: "Odpowiedz"
378     new:
379       send_message_to: "Wyślij nową wiadomość do {{name}}"
380       subject: "Temat"
381       body: "Treść"
382       send_button: "Wyślij"
383       back_to_inbox: "Powrót do skrzynki"
384     no_such_user:
385       no_such_user: "Nie ma takiego użytkownika / wiadomości"
386       sorry: "Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id"
387     outbox:
388       my_inbox: "Moja skrzynka {{inbox_link}}"
389       inbox: "odbiorcza"
390       outbox: "nadawcza"
391       you_have_sent_messages: "Wysłaleś/aś {{sent_count}} wiadomości"
392       to: "Do"
393       subject: "Temat"
394       date: "Nadano"
395       no_messages_yet: "Jeszcze nie masz wysłanych wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
396       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
397     read:
398       reading_your_messages: "Czytanie odebranej wiadomość"
399       from: "Od"
400       subject: "Temat"
401       date: "Nadano"
402       reply_button: "Odpowiedz"
403       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
404       back_to_inbox: "Powrót do odebranych"
405       reading_your_sent_messages: "Czytanie wysłanej wiadomości"
406       to: "Do"
407       back_to_inbox: "Powrót do wysłanych"
408   site:
409     index:
410       home: "główna"
411       js_1: "Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje."
412       js_2: "OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map."
413       js_3: 'Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.'
414       permalink: Permalink
415       license: "Dostęp na zasadach licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, prawa autorskie projektu OpenStreetMap i jego uczestników."
416     edit:
417       not_public: "Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne."
418       not_public_description: "W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}."
419       user_page_link: stronie użytkownika
420       anon_edits: "({{link}})"
421       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
422       anon_edits_link_text: "Tu dowiesz się dlaczego."
423       flash_player_required: 'Będziesz potrzebował wtyczki Flash żeby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap we Flashu.  Ściągnij <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odtwarzacz Flasha z Adobe.com</a>.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">paru innych dostępnych edytorów</a> żeby kontrybuować w OpenStreetMap.'
424       potlatch_unsaved_changes: 'Masz niezapisane zmiany. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie \"na żywo\" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)'
425     sidebar:
426       search_results: Wyniki Wyszukiwania
427       close: Zamknij
428     search:
429       search: Wyszukiwanie
430       where_am_i: "Gdzie jestem?"
431       submit_text: "Szukaj"
432       searching: "Wyszukiwanie..."
433       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
434     key:
435       map_key: "Legenda"
436   trace:
437     create:
438       upload_trace: "Wgraj ślad GPS"
439       trace_uploaded: "Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy mails z informacją o tym."
440     edit:
441       filename: "Nazwa pliku:"
442       uploaded_at: "Załadowano:"
443       points: "Punkty:"
444       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
445       edit: "edytuj"
446       owner: "Autor:"
447       description: "Opis:"
448       tags: "Tagi:"
449       save_button: "Zapisz zmiany"
450     no_such_user:
451       no_such_user: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{name}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
452     trace_form:
453       upload_gpx: "Wgraj plik GPX"
454       description: "Opis"
455       tags: "Tagi"
456       public: "Publiczny?"
457       upload_button: "Wgrywaj"
458       help: "Pomoc"
459     trace_header:
460       see_just_your_traces: "Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad"
461       see_all_traces: "Zobacz wszystkie ślady"
462       see_your_traces: "Zobacz wszystkie Twoje ślady"
463       traces_waiting: "Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom."
464     trace_optionals:
465       tags: "Tagi"
466     view:
467       pending: "OCZEKUJE"
468       filename: "Plik:"
469       download: "pobierz"
470       uploaded: "Dodano:"
471       points: "Punktów:"
472       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
473       map: "mapa"
474       edit: "edycja"
475       owner: "Autor:"
476       description: "Opis:"
477       tags: "Tagi"
478       none: "Brak"
479       make_public: "Na stałe oznacz ten ślad jako publiczny"
480       edit_track: "Edytuj ten ślad"
481       delete_track: "Wykasuj ten ślad"
482       viewing_trace: "Przeglądanie śladu {{name}}"
483       trace_not_found: "Ślad nie znaleziony!"
484     trace_paging_nav:
485       showing: "Widoczna jest strona"
486       of: "z"
487     trace:
488       pending: "OCZEKUJE"
489       more: "więcej"
490       trace_details: "Pokaż szczegóły śladu"
491       view_map: "Pokaż mapę"
492       edit: "edycja"
493       edit_map: "Edytuj Mapę"
494       public: "PUBLICZNY"
495       private: "PRYWATNY"
496       by: "użytkownika"
497       in: "w"
498       map: "mapa"
499     list:
500       public_traces: "Publiczne ślady GPS"
501       your_traces: "Twoje ślady GPS"
502       public_traces_from: "Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}"
503       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
504     delete:
505       scheduled_for_deletion: "Ślad oczekuje na skasowanie"
506     make_public:
507       made_public: "Ślad stał się publicznie dostępny"
508   user:
509     login:
510       heading: "Login"
511       please login: "Zaloguj się lub {{create_user_link}}."
512       create_account: "dodaj konto"
513       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika: "
514       password: "Hasło: "
515       lost password link: "Zapomniane hasło?"
516       login_button: "Zaloguj mnie"
517     lost_password:
518       title: "zgubione hasło"
519       heading: "Zapomniane Hasło?"
520       email address: "Adres E-mail:"
521       new password button: "Wyślij mi nowe hasło"
522       notice email on way: "Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło."
523       notice email cannot find: "Niestety nie znaleziono tego adres e-mail."
524     reset_password:
525       title: "zresetuj hasło"
526       flash changed check mail: "Twoje hasło zostało zmienione i jest już w drodze do Twojej skrzynki mailowej :-)"
527       flash token bad: "Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL"
528     new:
529       heading: "Zakładanie Konta Użytkownika"
530       no_auto_account_create: "Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie."
531       contact_webmaster: 'Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe. '
532       fill_form: "Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta."
533       license_agreement: 'Zakładając konto użytkownika wydajesz zgodę na publikację wszytkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.'
534       email address: "Adres E-mail: "
535       confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail: "
536       not displayed publicly: 'Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)'
537       display name: "Przyjazna nazwa: "
538       password: "Hasło: "
539       confirm password: "Potwierdzenie hasła: "
540       signup: Gotowe
541       flash create success message: "Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów."
542     no_such_user:
543       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
544     view:
545       my diary: mój dziennik
546       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
547       my edits: moje zmiany
548       my traces: moje ślady
549       my settings: moje ustawienia
550       send message: wyślij wiadomość
551       diary: dziennik
552       edits: edycje
553       traces: ślady
554       remove as friend: usuń ze znajomych
555       add as friend: dodaj do znajomych
556       mapper since: "Mapuje od: "
557       ago: "({{time_in_words_ago}} temu)"
558       user image heading: Zdjęcie użytkownika
559       delete image: Usuń zdjęcie
560       upload an image: Wgraj zdjęcie
561       add image: Dodaj Zdjęcie
562       description: Opis
563       user location: Lokalizacja użytkownika
564       no home location: "Lokalizacja domowa nie została podana."
565       if set location: "Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}."
566       settings_link_text: stronie ustawień
567       your friends: Twoi znajomi
568       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
569       km away: "{{distance}}km z tąd"
570       nearby users: "Najbliźsi użytkownicy: "
571       no nearby users: "Nike nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy."
572       change your settings: zmień swoje ustawienia
573     friend_map:
574       your location: Twoje położenie
575       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: "
576     account:
577       my settings: Moje ustawienia
578       email never displayed publicly: "(nie jest wyświetlany publicznie)"
579       public editing:
580         heading: "Edycje publiczne: "
581         enabled: "Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych."
582         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
583         enabled link text: "co to jest?"
584         disabled: "Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe."
585         disabled link text: "dlaczego nie mogę mapować?"
586       profile description: "Opis profilu: "
587       preferred languages: "Preferowane Języki: "
588       home location: "Lokalizacja domowa: "
589       no home location: "Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej."
590       latitude: "Szerokość: "
591       longitude: "Długość geograficzna: "
592       update home location on click: "Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?"
593       save changes button: Zapisz zmiany
594       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
595       return to profile: Powrót do profilu.
596       flash update success confirm needed: "Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy."
597       flash update success: "Zaktualizowano profil użytkownika."
598     confirm:
599       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
600       press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto."
601       button: Potwierdzam
602     confirm email:
603       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
604       press confirm button: "Użyj poniższego przycisky aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail."
605       button: Potwierdzam
606     set_home:
607       flash success: "Nowa lokalizacja domowa zapisana"
608     go_public:
609       flash success: "Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji."