a900848ad8e1a153b56fb7536097456c297e93d2
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138     node:
139       title: 'Јазол: %{name}'
140       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
141     way:
142       title: 'Пат: %{name}'
143       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
144       nodes: Јазли
145       also_part_of:
146         one: дел од патот %{related_ways}
147         other: дел од патиштата %{related_ways}
148     relation:
149       title: 'Однос: %{name}'
150       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
151       members: Членови
152     relation_member:
153       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
154       type:
155         node: Јазол
156         way: Пат
157         relation: Однос
158     containing_relation:
159       entry: Однос %{relation_name}
160       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
161     not_found:
162       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
163       type:
164         node: јазол
165         way: пат
166         relation: однос
167         changeset: измени
168         note: белешка
169     timeout:
170       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
171       type:
172         node: јазол
173         way: пат
174         relation: однос
175         changeset: менувач
176         note: белешка
177     redacted:
178       redaction: Редакција %{id}
179       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
180         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
181       type:
182         node: јазол
183         way: пат
184         relation: однос
185     start_rjs:
186       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
187         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loading: Вчитувам...
190     tag_details:
191       tags: Ознаки
192       wiki_link:
193         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
194         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
195       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
196       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
197       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
198     note:
199       title: 'Белешка: %{id}'
200       new_note: Нова белешка
201       description: Опис
202       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
203       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
204       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
205       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
206       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
207       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
209         %{when}</abbr>
210       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
211       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
212       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
214         %{when}</abbr>
215       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
216     query:
217       title: Пребарување на елементи
218       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
219       nearby: Елементи во близина
220       enclosing: Обиколни елементи
221   changeset:
222     changeset_paging_nav:
223       showing_page: Страница %{page}
224       next: Следно »
225       previous: « Претходно
226     changeset:
227       anonymous: Анонимен
228       no_edits: (нема уредувања)
229       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
230     changesets:
231       id: Назнака
232       saved_at: Зачувано во
233       user: Корисник
234       comment: Коментар
235       area: Површина
236     list:
237       title: Измени
238       title_user: Измени на %{user}
239       title_friend: Измени на ваши пријатели
240       title_nearby: Измени од соседни корисници
241       empty: Не пронајдов збирови од промени.
242       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
243       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
244       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
245       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
246       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
247       load_more: Вчитај уште
248     timeout:
249       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
250         да се преземе.
251     rss:
252       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
253       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
254       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
255       commented_at_html: Подновено пред %{when}
256       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
257       full: Целосен разговор
258   diary_entry:
259     new:
260       title: Нова дневничка ставка
261       publish_button: Објави
262     list:
263       title: Дневници на корисници
264       title_friends: Дневници на пријателите
265       title_nearby: Дневници на соседните корисници
266       user_title: Дневник на %{user}
267       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
268       new: 'Нов дневнички запис:'
269       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
270       no_entries: Нема дневнички ставки
271       recent_entries: Скорешни дневнички записи
272       older_entries: Постари ставки
273       newer_entries: Понови ставки
274     edit:
275       title: Уреди дневничка ставка
276       subject: 'Наслов:'
277       body: 'Содржина:'
278       language: 'Јазик:'
279       location: 'Местоположба:'
280       latitude: Геог. ширина
281       longitude: Геог. должина
282       use_map_link: покажи на карта
283       save_button: Зачувај
284       marker_text: Место на дневничкиот запис
285     view:
286       title: Дневникот на %{user} | %{title}
287       user_title: дневник на %{user}
288       leave_a_comment: Пиши коментар
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
290       login: Најава
291       save_button: Зачувај
292     no_such_entry:
293       title: Нема таква дневничка ставка
294       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
295       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
296         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
297     diary_entry:
298       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
299       comment_link: Коментирај на оваа ставка
300       reply_link: Одговори на оваа ставка
301       comment_count:
302         one: '%{count} коментар'
303         zero: Нема коментари
304         other: '%{count} коментари'
305       edit_link: Уреди ја оваа ставка
306       hide_link: Скриј ја ставкава
307       confirm: Потврди
308     diary_comment:
309       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
310       hide_link: Скриј го коментаров
311       confirm: Потврди
312     location:
313       location: 'Местоположба:'
314       view: Преглед
315       edit: Уреди
316     feed:
317       user:
318         title: Дневнички ставки на %{user}
319         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
320       language:
321         title: Дневнички ставки на %{language_name}
322         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
323           %{language_name}
324       all:
325         title: Дневнички ставки
326         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
327     comments:
328       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
329       post: Објава
330       when: Кога
331       comment: Коментар
332       ago: пред %{ago}
333       newer_comments: Понови коментари
334       older_comments: Постари коментари
335   export:
336     title: Извези
337     start:
338       area_to_export: Простор за извоз
339       manually_select: Рачно изберете друга површина
340       format_to_export: Формат за извоз
341       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
342       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
343       embeddable_html: HTML-код за вметнување
344       licence: Лиценца
345       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
346         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
347         Commons Open Database License).
348       too_large:
349         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
350           извори:'
351         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
352           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
353           извори за крупно преземање:'
354         planet:
355           title: Планетата на OSM
356           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
357         overpass:
358           title: Извршник „Надвозник“
359           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
360         geofabrik:
361           title: Преземања на Geofabrik
362           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
363             градови
364         metro:
365           title: Метроизвадоци
366           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
367         other:
368           title: Други извори
369           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
370       options: Нагодувања
371       format: Формат
372       scale: Размер
373       max: најв.
374       image_size: Големина на сликата
375       zoom: Приближи
376       add_marker: Додај бележник на картата
377       latitude: Г.Ш.
378       longitude: Г.Д.
379       output: Излезни податоци
380       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
381       export_button: Извези
382   geocoder:
383     search:
384       title:
385         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
386         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
387         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
388           Postcode</a>
389         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
391           Nominatim</a>
392         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
394           Nominatim</a>
395         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396     search_osm_nominatim:
397       prefix:
398         aerialway:
399           cable_car: Кабелски трамвај
400           chair_lift: Клупна жичница
401           drag_lift: Влечна жичница
402           gondola: Кабинска жичница
403           station: Гондолска станица
404         aeroway:
405           aerodrome: Аеродром
406           apron: Рампа
407           gate: Порта
408           helipad: Хелиодром
409           runway: Писта
410           taxiway: Рулажна патека
411           terminal: Терминал
412         amenity:
413           animal_shelter: Засолниште за животни
414           arts_centre: Дом на уметноста
415           atm: Банкомат
416           bank: Банка
417           bar: Бар
418           bbq: Скара
419           bench: Клупа
420           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
421           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
422           biergarten: Пивска градина
423           boat_rental: Изнајмување пловила
424           brothel: Бордел
425           bureau_de_change: Менувачница
426           bus_station: Автобуска станица
427           cafe: Кафуле
428           car_rental: Изнајмување автомобил
429           car_sharing: Заедничко патување
430           car_wash: Автоперална
431           casino: Казино
432           charging_station: Напојна станица
433           childcare: Претшколска установа
434           cinema: Кино
435           clinic: Клиника
436           clock: Часовник
437           college: Колеџ
438           community_centre: Центар на заедница
439           courthouse: Суд
440           crematorium: Крематориум
441           dentist: Забар
442           doctors: Доктори
443           dormitory: Студентски дом
444           drinking_water: Пивка вода
445           driving_school: Автошкола
446           embassy: Амбасада
447           emergency_phone: Итен телефон
448           fast_food: Брза храна
449           ferry_terminal: Траектска станица
450           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
451           fire_station: Пожарна
452           food_court: Штандови за брза храна
453           fountain: Фонтана
454           fuel: Гориво
455           gambling: Коцкање
456           grave_yard: Гробишта
457           gym: Фитнес/вежбалница
458           health_centre: Здравствен центар
459           hospital: Болница
460           hunting_stand: Ловечка кула
461           ice_cream: Сладолед
462           kindergarten: Градинка
463           library: Библиотека
464           market: Пазар
465           marketplace: Пазариште
466           monastery: Манастир
467           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
468           nightclub: Ноќен клуб
469           nursery: Јасли
470           nursing_home: Старечки дом
471           office: Канцеларија
472           parking: Паркиралиште
473           parking_entrance: Влез во паркиралиште
474           pharmacy: Аптека
475           place_of_worship: Верски објект
476           police: Полиција
477           post_box: Поштенско сандаче
478           post_office: Пошта
479           preschool: Претшколска установа
480           prison: Затвор
481           pub: Пивница
482           public_building: Јавен објект
483           reception_area: Рецепција
484           recycling: Рециклирање
485           restaurant: Ресторан
486           retirement_home: Старечки дом
487           sauna: Сауна
488           school: Училиште
489           shelter: Засолниште
490           shop: Продавница
491           shower: Туш
492           social_centre: Социјален центар
493           social_club: Друштвен клуб
494           social_facility: Општествена постројка
495           studio: Студио
496           swimming_pool: Базен
497           taxi: Такси
498           telephone: Телефонска говорница
499           theatre: Театар
500           toilets: Тоалет
501           townhall: Градски дом
502           university: Универзитет
503           vending_machine: Вендинг-машина
504           veterinary: Ветеринарна клиника
505           village_hall: Месна заедница
506           waste_basket: Корпа за отпадоци
507           waste_disposal: Депонија
508           youth_centre: Младински центар
509         boundary:
510           administrative: Административна граница
511           census: Пописна граница
512           national_park: Национален парк
513           protected_area: Заштитено подрачје
514         bridge:
515           aqueduct: Аквадукт
516           suspension: Висечки мост
517           swing: Вртечки мост
518           viaduct: Вијадукт
519           "yes": Мост
520         building:
521           "yes": Градба
522         craft:
523           brewery: Пиварница
524           carpenter: Столар
525           electrician: Електричар
526           gardener: Градинар
527           painter: Сликар
528           photographer: Фотограф
529           plumber: Водоводџија
530           shoemaker: Чевлар
531           tailor: Кројач
532           "yes": Занаетчиски дуќан
533         emergency:
534           ambulance_station: Итна помош
535           defibrillator: Дефибрилатор
536           landing_site: Место за итно слетување
537           phone: Итен телефон
538         highway:
539           abandoned: Напуштен автопат
540           bridleway: Коњски пат
541           bus_guideway: Автобуски шини
542           bus_stop: Автобуска постојка
543           construction: Автопат во изградба
544           cycleway: Велосипедска патека
545           elevator: Лифт
546           emergency_access_point: Прва помош
547           footway: Тротоар
548           ford: Брод
549           living_street: Маалска улица
550           milestone: Милјоказ
551           motorway: Автопат
552           motorway_junction: Клучка
553           motorway_link: Приклучен пат
554           path: Патека
555           pedestrian: Пешачка патека
556           platform: Платформа
557           primary: Главен пат
558           primary_link: Главен пат
559           proposed: Предложен пат
560           raceway: Тркачка патека
561           residential: Станбена улица
562           rest_area: Одмориште
563           road: Пат
564           secondary: Спореден пат
565           secondary_link: Спореден пат
566           service: Помошен пат
567           services: Крајпатен сервис
568           speed_camera: Брзиноловец
569           steps: Скалила
570           street_lamp: Улична светилка
571           tertiary: Третостепен пат
572           tertiary_link: Третостепен пат
573           track: Полски пат
574           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
575           trail: Патека
576           trunk: Магистрала
577           trunk_link: Магистрала
578           unclassified: Некласификуван пат
579           unsurfaced: Неасфалтиран пат
580           "yes": Пат
581         historic:
582           archaeological_site: Археолошки локалитет
583           battlefield: Бојно поле
584           boundary_stone: Граничен камен
585           building: Историска градба
586           bunker: Бункер
587           castle: Замок
588           church: Црква
589           city_gate: Градска порта
590           citywalls: Градски ѕидини
591           fort: Утврдување
592           heritage: Културно наследство
593           house: Куќа
594           icon: Икона
595           manor: Велепоседнички дом
596           memorial: Споменик
597           mine: Рудник
598           monument: Споменик
599           roman_road: Римски пат
600           ruins: Рушевини
601           stone: Камен
602           tomb: Гроб
603           tower: Кула
604           wayside_cross: Крајпатен крст
605           wayside_shrine: Крајпатен параклис
606           wreck: Бродолом
607         junction:
608           "yes": Раскрсница
609         landuse:
610           allotments: Парцели
611           basin: Котлина
612           brownfield: Угар
613           cemetery: Гробишта
614           commercial: Стопанско подрачје
615           conservation: Заштитено земјиште
616           construction: Градилиште
617           farm: Фарма
618           farmland: Земјоделско земјиште
619           farmyard: Селски двор
620           forest: Шума
621           garages: Гаража
622           grass: Трева
623           greenfield: Неискористено земјиште
624           industrial: Индустриско подрачје
625           landfill: Депонија
626           meadow: Ливада
627           military: Воено подрачје
628           mine: Рудник
629           orchard: Овоштарник
630           quarry: Каменолом
631           railway: Железница
632           recreation_ground: Рекреативен терен
633           reservoir: Резервоар
634           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
635           residential: Станбено подрачје
636           retail: Дуќани
637           road: Патно подрачје
638           village_green: Селско зеленило
639           vineyard: Лозници
640           "yes": Употреба на земјиште
641         leisure:
642           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
643           bird_hide: Набљудувалиште за птици
644           club: Клуб
645           common: Општествена земја
646           dog_park: Парк за кучиња
647           fishing: Рибарење
648           fitness_centre: Центар за фитнес
649           fitness_station: Технички преглед
650           garden: Градина
651           golf_course: Голф-терен
652           horse_riding: Јавање
653           ice_rink: Лизгалиште
654           marina: Марина
655           miniature_golf: Миниголф
656           nature_reserve: Природен резерват
657           park: Парк
658           pitch: Спортски терен
659           playground: Детско игралиште
660           recreation_ground: Разонодно место
661           resort: Одморалиште
662           sauna: Сауна
663           slipway: Испуст
664           sports_centre: Спортски центар
665           stadium: Стадион
666           swimming_pool: Базен
667           track: Спортска патека
668           water_park: Аквапарк
669           "yes": Разонода
670         man_made:
671           lighthouse: Светилник
672           pipeline: Цевковод
673           tower: Кула
674           works: Фабрика
675           "yes": Вештачки
676         military:
677           airfield: Воено слетувалиште
678           barracks: Касарна
679           bunker: Бункер
680         mountain_pass:
681           "yes": Планински превој
682         natural:
683           bay: Залив
684           beach: Плажа
685           cape: ‘Рт
686           cave_entrance: Влез во пештера
687           cliff: Гребен
688           crater: Кратер
689           dune: Дина
690           fell: Фел
691           fjord: Фјорд
692           forest: Шума
693           geyser: Гејзер
694           glacier: Ледник
695           grassland: Полјана
696           heath: Голет
697           hill: Рид
698           island: Остров
699           land: Земја
700           marsh: Бара
701           moor: Пустара
702           mud: Кал
703           peak: Врв
704           point: Точка
705           reef: Гребен
706           ridge: Срт
707           rock: Карпа
708           saddle: Седло
709           sand: Песок
710           scree: Сип
711           scrub: Честак
712           spring: Извор
713           stone: Камен
714           strait: Проток
715           tree: Дрво
716           valley: Долина
717           volcano: Вулкан
718           water: Вода
719           wetland: Мочуриште
720           wood: Шума
721         office:
722           accountant: Сметководител
723           administrative: Управа
724           architect: Архитект
725           company: Фирма
726           employment_agency: Агенција за вработување
727           estate_agent: Агенција за недвижности
728           government: Владина служба
729           insurance: Служба за осигурување
730           lawyer: Адвокат
731           ngo: НВО-канцеларија
732           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
733           travel_agent: Туристичка агенција
734           "yes": Канцеларија
735         place:
736           allotments: Парцели
737           block: Блок
738           airport: Аеродром
739           city: Град
740           country: Земја
741           county: Округ
742           farm: Фарма
743           hamlet: Селце
744           house: Куќа
745           houses: Куќи
746           island: Остров
747           islet: Островче
748           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
749           locality: Месност
750           moor: Пустара
751           municipality: Општина
752           neighbourhood: Соседство
753           postcode: Поштенски број
754           region: Област
755           sea: Море
756           state: Покраина
757           subdivision: Админ. подрачје
758           suburb: Населба
759           town: Град
760           unincorporated_area: Нездружено подрачје
761           village: Село
762           "yes": Место
763         railway:
764           abandoned: Напуштена железничка линија
765           construction: Железничка линија во изградба
766           disused: Напуштена железничка линија
767           disused_station: Напуштена железничка станица
768           funicular: Искачница
769           halt: Железничка постојка
770           historic_station: Историска железничка станица
771           junction: Железнички јазол
772           level_crossing: Надвозник
773           light_rail: Лека железница
774           miniature: Минијатурна железница
775           monorail: Едношинска пруга
776           narrow_gauge: Теснолинејка
777           platform: Железнички перон
778           preserved: Зачувана железничка линија
779           proposed: Предложена железница
780           spur: Железнички огранок
781           station: Железничка станица
782           stop: Железничка постојка
783           subway: Метро
784           subway_entrance: Влез во метро
785           switch: Железнички пунктови
786           tram: Трамвајска линија
787           tram_stop: Трамвајска постојка
788         shop:
789           alcohol: Алкохол на црно
790           antiques: Старинарница
791           art: Уметнички дуќан
792           bakery: Пекара
793           beauty: Козметика
794           beverages: Пијалоци
795           bicycle: Продавница за велосипеди
796           books: Книжарница
797           boutique: Бутик
798           butcher: Месарница
799           car: Автосалон
800           car_parts: Автоделови
801           car_repair: Автосервис
802           carpet: Дуќан за теписи
803           charity: Добротворна продавница
804           chemist: Аптека
805           clothes: Дуќан за облека
806           computer: Продавница за сметачи
807           confectionery: Слаткарница
808           convenience: Бакалница
809           copyshop: Фотокопир
810           cosmetics: Козметика
811           deli: Гастрономски дуќан
812           department_store: Стоковна куќа
813           discount: Распродажен дуќан
814           doityourself: Направи-сам
815           dry_cleaning: Хемиско чистење
816           electronics: Електронска опрема
817           estate_agent: Недвижности
818           farm: Земјоделска продавница
819           fashion: Бутик
820           fish: Рибарница
821           florist: Цвеќара
822           food: Продавница за храна
823           funeral_directors: Погребална служба
824           furniture: Мебел
825           gallery: Галерија
826           garden_centre: Градинарски центар
827           general: Колонијал
828           gift: Дуќан за подароци
829           greengrocer: Пиљара
830           grocery: Бакалница
831           hairdresser: Фризер
832           hardware: Алат и опрема
833           hifi: Аудиосистеми
834           insurance: Осигурително
835           jewelry: Јувелир
836           kiosk: Трафика
837           laundry: Пералница
838           mall: Трговски центар
839           market: Пазар
840           mobile_phone: Мобиларница
841           motorcycle: Моторцикли
842           music: Музички дуќан
843           newsagent: Весникара
844           optician: Оптичар
845           organic: Здрава храна
846           outdoor: Продавница на отворено
847           pet: Домашни миленици
848           pharmacy: Аптека
849           photo: Фотографски дуќан
850           salon: Салон
851           second_hand: Половна роба
852           shoes: Обувки
853           shopping_centre: Трговски центар
854           sports: Спортски дуќан
855           stationery: Прибор и репроматеријали
856           supermarket: Супермаркет
857           tailor: Кројач
858           toys: Продавница за играчки
859           travel_agency: Туристичка агенција
860           video: Видеотека
861           wine: Алкохолни пијалоци
862           "yes": Дуќан
863         tourism:
864           alpine_hut: Планинска куќарка
865           apartment: Стан
866           artwork: Уметничко дело
867           attraction: Атракција
868           bed_and_breakfast: Полупансион
869           cabin: Колиба
870           camp_site: Камп
871           caravan_site: Автокамп
872           chalet: Брвнара
873           gallery: Галерија
874           guest_house: Пансион
875           hostel: Хостел
876           hotel: Хотел
877           information: Информации
878           motel: Мотел
879           museum: Музеј
880           picnic_site: Излетничко место
881           theme_park: Забавен парк
882           viewpoint: Видиковец
883           zoo: Зоолошка
884         tunnel:
885           culvert: Пропусен канал
886           "yes": Тунел
887         waterway:
888           artificial: Вештачки воден пат
889           boatyard: Чамцоградилиште
890           canal: Канал
891           dam: Брана
892           derelict_canal: Запуштен канал
893           ditch: Канач
894           dock: Док
895           drain: Одвод
896           lock: Преводница
897           lock_gate: Преводничка врата
898           mooring: Сидриште
899           rapids: Брзак
900           river: Река
901           stream: Поток
902           wadi: Вади
903           waterfall: Водопад
904           weir: Јаз
905           "yes": Воден пат
906       admin_levels:
907         level2: Државна граница
908         level4: Покраинска граница
909         level5: Регионална граница
910         level6: Окружна граница
911         level8: Градска граница
912         level9: Селска граница
913         level10: Населбена граница
914     description:
915       title:
916         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
917           Nominatim</a>
918         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
919       types:
920         cities: Градови
921         towns: Гратчиња
922         places: Места
923     results:
924       no_results: Не пронајдов ништо
925       more_results: Повеќе резултати
926   layouts:
927     logo:
928       alt_text: Лого на OpenStreetMap
929     home: Оди на матичната местоположба
930     logout: Одјава
931     log_in: Најава
932     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
933     sign_up: Регистрација
934     start_mapping: Почнете да ги работите картите
935     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
936     edit: Уреди
937     history: Историја
938     export: Извези
939     data: Податоци
940     export_data: Извези податоци
941     gps_traces: ГПС-траги
942     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
943     user_diaries: Кориснички дневници
944     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
945     edit_with: Уреди со %{editor}
946     tag_line: Слободна вики-карта на светот
947     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
948     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
949       за слободна употреба под отворена лиценца.
950     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
951     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и
952       други %{partners}.
953     partners_ucl: VR-центарот на UCL
954     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
955     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
956     partners_partners: партнери
957     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
958     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
959       работиме на неопходни одржувања.
960     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
961       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
962     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
963       опрема.
964     help: Помош
965     about: За нас
966     copyright: Авторски права
967     community: Заедница
968     community_blogs: Блогови на заедницата
969     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
970     foundation: Фондација
971     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
972     make_a_donation:
973       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
974       text: Дарувајте
975     learn_more: Дознајте повеќе
976     more: Повеќе
977   license_page:
978     foreign:
979       title: За овој превод
980       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
981         предност има англиската страница
982       english_link: англискиот оригинал
983     native:
984       title: За страницава
985       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
986         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
987         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
988       native_link: македонската верзија
989       mapping_link: почнете да ги работите картите
990     legal_babble:
991       title_html: Авторски права и лиценца
992       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
993         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
994         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"http://osmfoundation.org/\">фондацијата
995         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
996       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
997         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
998         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
999         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1000         <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1001       intro_3_html: |-
1002         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1003         се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1004       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1005       credit_1_html: |-
1006         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1007         OpenStreetMap &rdquo;.
1008       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1009         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1010         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1011         на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1012         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1013         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1014         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1015         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1016         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1017         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1018       credit_3_html: |-
1019         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1020         На пример:
1021       attribution_example:
1022         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1023         title: Пример за наведување
1024       more_title_html: Повеќе информации
1025       more_1_html: |-
1026         Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a
1027         href="http://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница на OSMF</a> и <a
1028         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Правните ЧПП</a> на заедницата.
1029       more_2_html: |-
1030         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1031         бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1032         Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1033         <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1034         и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1035       contributors_title_html: Нашите учесници
1036       contributors_intro_html: |-
1037         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1038         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1039         и други извори, меѓу кои се:
1040       contributors_at_html: |-
1041         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1042         <a href="http://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1043         <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1044         <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1045         Покраина Тирол (под <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1046       contributors_ca_html: |-
1047         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1048         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1049         Статистичка служба на Канада).
1050       contributors_fi_html: |-
1051         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1052         <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI</a>.
1053       contributors_fr_html: |-
1054         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1055         Генералната даночна управа.
1056       contributors_nl_html: |-
1057         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1058         (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1059       contributors_nz_html: |-
1060         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1061         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1062       contributors_si_html: |-
1063         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1064         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1065         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1066         (јавни информации од Словенија).
1067       contributors_za_html: |-
1068         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1069         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1070         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1071       contributors_gb_html: |-
1072         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1073         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1074         права на базата 2010-12.
1075       contributors_footer_1_html: |-
1076         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1077         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1078         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1079       contributors_footer_2_html: |-
1080         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1081         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1082         дека прифаќа било каква одговорност.
1083       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1084       infringement_1_html: |-
1085         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1086         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1087         изрична дозвола од имателите на тие права.
1088       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1089         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1090         href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1091         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1092         наменска страница</a>."
1093       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1094       trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1095         на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
1096         во врска со употребата на знаците, пишете ѝ на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">Работната
1097         група за лиценци</a>.
1098   welcome_page:
1099     title: Добре дојдовте!
1100     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1101       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1102       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1103     whats_on_the_map:
1104       title: Што има на картата
1105       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1106         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1107         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1108       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1109         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1110         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1111         освен ако немате посебна дозвола.
1112     basic_terms:
1113       title: Основни картографски поими
1114       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1115       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1116         за уредување на карти.
1117       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1118         или дрво.
1119       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1120         или објект (здание).
1121       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1122         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1123     rules:
1124       title: Правила!
1125       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1126         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1127         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1128         \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1129         и \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1130         уредувања</a>."
1131     questions:
1132       title: Имате прашања?
1133       paragraph_1_html: |-
1134         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1135         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1136         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1137     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1138     add_a_note:
1139       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1140       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1141         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1142       paragraph_2_html: |-
1143         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1144         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1145   fixthemap:
1146     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1147     how_to_help:
1148       title: Како да помогнете
1149       join_the_community:
1150         title: Приклучете се во заедницата
1151         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1152           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1153           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1154       add_a_note:
1155         instructions_html: |-
1156           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1157           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1158     other_concerns:
1159       title: Други проблеми
1160       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1161         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1162         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1163         група на OSMF</a>."
1164   help_page:
1165     title: Помош
1166     introduction: |-
1167       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1168       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1169     welcome:
1170       url: /welcome
1171       title: Добре дојдовте на OSM
1172       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1173     beginners_guide:
1174       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1175       title: Почетен курс
1176       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1177     help:
1178       url: https://help.openstreetmap.org/
1179       title: help.openstreetmap.org
1180       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1181         и одговори на OSM.
1182     mailing_lists:
1183       title: Поштенски списоци
1184       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1185         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1186     forums:
1187       title: Форуми
1188       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1189     irc:
1190       title: IRC
1191       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1192     switch2osm:
1193       title: Преод на OSM
1194       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1195         OpenStreetMap и други услуги.
1196     wiki:
1197       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1198       title: wiki.openstreetmap.org
1199       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1200   about_page:
1201     next: Следно
1202     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1203     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1204       мобилни прилози и сметачки уреди'
1205     lede_text: |-
1206       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1207       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1208     local_knowledge_title: Месни сознанија
1209     local_knowledge_html: |-
1210       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1211       воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1212       со цел да се провери исправноста
1213       и актуелноста на OSM.
1214     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1215     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1216       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1217       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1218       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1219       ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1220       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1221       OSM</a> website."
1222     open_data_title: Отворени податоци
1223     open_data_html: |-
1224       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1225       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1226       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1227     legal_title: Правни работи
1228     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1229       href='http://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво
1230       име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи на нашите
1231       <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1232       за прифатлива употреба</a> и <a href=\"http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1233       за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1234       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1235       други правни прашања и проблеми."
1236     partners_title: Партнери
1237   notifier:
1238     diary_comment_notification:
1239       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1240       hi: Здраво %{to_user},
1241       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1242         наслов %{subject}:'
1243       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1244         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1245     message_notification:
1246       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1247       hi: Здраво %{to_user},
1248       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1249       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1250         на %{replyurl}
1251     friend_notification:
1252       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1253       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1254       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1255       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1256     gpx_notification:
1257       greeting: Здраво,
1258       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1259       with_description: со описот
1260       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1261       and_no_tags: и без ознаки.
1262       failure:
1263         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1264         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1265         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1266           како да
1267         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1268         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1269       success:
1270         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1271         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1272           точки.
1273     signup_confirm:
1274       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1275       greeting: Здраво!
1276       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1277       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1278         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1279       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1280         да почнете со уредување.
1281     email_confirm:
1282       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1283     email_confirm_plain:
1284       greeting: Здраво,
1285       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1286         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1287       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1288         измената.
1289     email_confirm_html:
1290       greeting: Здраво,
1291       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1292         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1293       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1294     lost_password:
1295       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1296     lost_password_plain:
1297       greeting: Здраво,
1298       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1299         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1300       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1301         лозинката.
1302     lost_password_html:
1303       greeting: Здраво,
1304       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1305         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1306       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1307         промените лозинката.
1308     note_comment_notification:
1309       anonymous: Анонимен корисник
1310       greeting: Здраво,
1311       commented:
1312         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1313         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1314           интересира'
1315         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1316           близу %{place}.'
1317         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1318           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1319       closed:
1320         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1321         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1322         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1323         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1324           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1325       reopened:
1326         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1327         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1328         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1329           на каритте близу %{place}.'
1330         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1331           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1332       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1333     changeset_comment_notification:
1334       hi: Здраво %{to_user},
1335       greeting: Здраво,
1336       commented:
1337         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1338         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1339           интересира'
1340         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1341           во %{time}'
1342         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1343           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1344         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1345         partial_changeset_without_comment: без коментар
1346       details: Поподробно за промената на %{url}.
1347   message:
1348     inbox:
1349       title: Примени
1350       my_inbox: Моето сандаче
1351       outbox: за праќање
1352       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1353       new_messages:
1354         one: '%{count} нова порака'
1355         other: '%{count} нови пораки'
1356       old_messages:
1357         one: '%{count} стара порака'
1358         other: '%{count} стари пораки'
1359       from: Од
1360       subject: Наслов
1361       date: Датум
1362       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1363       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1364     message_summary:
1365       unread_button: Означи како непрочитано
1366       read_button: Означи како прочитано
1367       reply_button: Одговори
1368       delete_button: Избриши
1369     new:
1370       title: Испрати ја пораката
1371       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1372       subject: Наслов
1373       body: Содржина
1374       send_button: Испрати
1375       back_to_inbox: Назад во примени
1376       message_sent: Пораката е испратена
1377       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1378         за да можете да праќате други.
1379     no_such_message:
1380       title: Нема таква порака
1381       heading: Нема таква порака
1382       body: За жал, нема порака со тој id.
1383     outbox:
1384       title: За праќање
1385       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1386       inbox: примени пораки
1387       outbox: за праќање
1388       messages:
1389         one: Имате %{count} испратена порака
1390         other: Имате %{count} испратени пораки
1391       to: До
1392       subject: Наслов
1393       date: Датум
1394       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1395         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1396       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1397     reply:
1398       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1399         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1400         име за да одговорите.
1401     read:
1402       title: Прочитај ја пораката
1403       from: Од
1404       subject: Наслов
1405       date: Датум
1406       reply_button: Одговори
1407       unread_button: Означи како непрочитано
1408       back: Назад
1409       to: За
1410       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1411         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1412         име за да ја прочитате.
1413     sent_message_summary:
1414       delete_button: Избриши
1415     mark:
1416       as_read: Пораката е означена како прочитана
1417       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1418     delete:
1419       deleted: Пораката е избришана
1420   site:
1421     index:
1422       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1423         оневозможиле тој програм.
1424       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1425       permalink: Постојана врска
1426       shortlink: Кратка врска
1427       createnote: Додај белешка
1428       license:
1429         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1430       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1431         и дали е овозможено далечинското управување
1432     edit:
1433       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1434       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1435         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1436         %{user_page}.
1437       user_page_link: корисничка страница
1438       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1439       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1440         - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го
1441         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1442         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1443       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1444         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1445         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1446       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата
1447         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1448       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1449         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1450       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1451       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1452         без кои оваа можност не може да работи.
1453     sidebar:
1454       search_results: Исход од пребарувањето
1455       close: Затвори
1456     search:
1457       search: Пребарај
1458       get_directions: Дај насоки
1459       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1460       from: Од
1461       to: До
1462       where_am_i: Каде сум?
1463       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1464     key:
1465       table:
1466         entry:
1467           motorway: Автопат
1468           main_road: Главен пат
1469           trunk: Главна сообраќајна артерија
1470           primary: Главен пат
1471           secondary: Спореден пат
1472           unclassified: Некласификуван пат
1473           track: Патека
1474           bridleway: Пешачко-влечен пат
1475           cycleway: Велосипедска патека
1476           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1477           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1478           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1479           footway: Пешачка патека
1480           rail: Железница
1481           subway: Метро
1482           tram:
1483           - Лека железница
1484           - трамвај
1485           cable:
1486           - Клупна жичница
1487           - клупна жичница
1488           runway:
1489           - Аеродромска писта
1490           - рулажна патека
1491           apron:
1492           - Аеродромска платформа
1493           - терминал
1494           admin: Административна граница
1495           forest: Шума
1496           wood: Шумичка
1497           golf: Голф-терен
1498           park: Парк
1499           resident: Станбено подрачје
1500           common:
1501           - Општествена земја
1502           - ливада
1503           retail: Трговско подрачје
1504           industrial: Индустриско подрачје
1505           commercial: Комерцијално подрачје
1506           heathland: Вресиште
1507           lake:
1508           - Езеро
1509           - резервоар
1510           farm: Фарма
1511           brownfield: Запуштено подрачје
1512           cemetery: Гробишта
1513           allotments: Парцели
1514           pitch: Спортски терен
1515           centre: Спортски центар
1516           reserve: Природен резерват
1517           military: Воено подрачје
1518           school:
1519           - Училиште
1520           - универзитет
1521           building: Значајно здание
1522           station: Железничка станица
1523           summit:
1524           - Врв
1525           - врв
1526           tunnel: Испрекината линија = тунел
1527           bridge: Црна линија = мост
1528           private: Доверлив пристап
1529           destination: Пристап до одредницата
1530           construction: Патишта во изградба
1531           bicycle_shop: Точкар
1532           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1533           toilets: Тоалет
1534     richtext_area:
1535       edit: Уреди
1536       preview: Преглед
1537     markdown_help:
1538       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1539       headings: Наслови
1540       heading: Наслов
1541       subheading: Поднаслов
1542       unordered: Неподреден список
1543       ordered: Подреден список
1544       first: Прва ставка
1545       second: Втора ставка
1546       link: Врска
1547       text: Текст
1548       image: Слика
1549       alt: Алтернативен текст
1550       url: URL
1551   trace:
1552     visibility:
1553       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1554       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1555         точки)
1556       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1557       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1558         подредени точки со време)
1559     create:
1560       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1561       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1562         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1563         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1564     edit:
1565       title: Ја уредувате трагата %{name}
1566       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1567       filename: 'Податотека:'
1568       download: преземи
1569       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1570       points: 'Точки:'
1571       start_coord: 'Почетна координата:'
1572       map: карта
1573       edit: уреди
1574       owner: 'Сопственик:'
1575       description: 'Опис:'
1576       tags: 'Ознаки:'
1577       tags_help: одделено со запирка
1578       save_button: Зачувај промени
1579       visibility: 'Видливост:'
1580       visibility_help: што значи ова?
1581       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1582     trace_form:
1583       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1584       description: 'Опис:'
1585       tags: 'Ознаки:'
1586       tags_help: одделено со запирка
1587       visibility: 'Видливост:'
1588       visibility_help: што значи ова?
1589       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1590       upload_button: Подигни
1591       help: Помош
1592       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1593     trace_header:
1594       upload_trace: Подигни трага
1595       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1596       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1597       traces_waiting:
1598         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1599           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1600           други корисници.
1601         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1602           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1603           во која чекаат други корисници.
1604     trace_optionals:
1605       tags: Ознаки
1606     view:
1607       title: Ја гледате трагата  %{name}
1608       heading: Ја гледате трагата %{name}
1609       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1610       filename: 'Податотека:'
1611       download: преземи
1612       uploaded: 'Подигнато во:'
1613       points: 'Точки:'
1614       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1615       map: карта
1616       edit: уреди
1617       owner: 'Сопственик:'
1618       description: 'Опис:'
1619       tags: 'Ознаки:'
1620       none: Ништо
1621       edit_track: Уреди ја трагава
1622       delete_track: Избриши ја трагава
1623       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1624       visibility: 'Видливост:'
1625     trace_paging_nav:
1626       showing_page: Страница %{page}
1627       older: Постари траги
1628       newer: Понови траги
1629     trace:
1630       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1631       count_points: '%{count} точки'
1632       ago: пред %{time_in_words_ago}
1633       more: повеќе
1634       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1635       view_map: Погледај ја картата
1636       edit: уреди
1637       edit_map: Уредување
1638       public: ЈАВНО
1639       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1640       private: ЛИЧНО
1641       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1642       by: од
1643       in: во
1644       map: карта
1645     list:
1646       public_traces: Јавни ГПС-траги
1647       your_traces: Ваши ГПС-траги
1648       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1649       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1650       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1651       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1652         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1653         викстраница</a>.
1654     delete:
1655       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1656     make_public:
1657       made_public: Трагата е објавена
1658     offline_warning:
1659       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1660     offline:
1661       heading: GPX-складиштето е исклучено
1662       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1663     georss:
1664       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1665     description:
1666       description_with_count:
1667         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1668         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1669       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1670   application:
1671     require_cookies:
1672       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1673         за да можете да продолжите,
1674     require_moderator:
1675       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1676     setup_user_auth:
1677       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1678         повеќе.
1679       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1680         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1681         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1682   oauth:
1683     oauthorize:
1684       title: Овластете пристап до вашата сметка
1685       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1686         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1687         колку што сакате.
1688       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1689       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1690       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1691       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1692       allow_write_api: ја менува картата.
1693       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1694       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1695       allow_write_notes: измена на белешки.
1696       grant_access: Дај пристап
1697     oauthorize_success:
1698       title: Барањето за овластување е дозволено
1699       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1700       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1701     oauthorize_failure:
1702       title: Барањето за овластување не успеа
1703       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1704       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1705     revoke:
1706       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1707   oauth_clients:
1708     new:
1709       title: Регистрирајте нова апликација
1710       submit: Регистрирање
1711     edit:
1712       title: Уредете ја апликацијата
1713       submit: Уреди
1714     show:
1715       title: OAuth податоци за %{app_name}
1716       key: 'Потрошувачки клуч:'
1717       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1718       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1719       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1720       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1721       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1722       edit: Измени подробности
1723       delete: Избриши клиент
1724       confirm: Дали сте сигурни?
1725       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1726       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1727       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1728       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1729       allow_write_api: ја менува картата.
1730       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1731       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1732       allow_write_notes: измена на белешки.
1733     index:
1734       title: Мои OAuth податоци
1735       my_tokens: Мои овластени апликации
1736       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1737       application: Назив на прил. програм
1738       issued_at: Издадено
1739       revoke: Поништи!
1740       my_apps: Мои клиентни апликации
1741       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1742         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1743         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1744       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1745       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1746     form:
1747       name: Име
1748       required: Се бара
1749       url: URL на главниот прилог
1750       callback_url: URL за одѕив
1751       support_url: URL поддршка
1752       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1753       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1754       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1755       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1756       allow_write_api: ја менува картата.
1757       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1758       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1759       allow_write_notes: измена на белешки.
1760     not_found:
1761       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1762     create:
1763       flash: Информациите се успешно регистрирани
1764     update:
1765       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1766     destroy:
1767       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1768   user:
1769     login:
1770       title: Најава
1771       heading: Најава
1772       email or username: Е-пошта или корисничко име
1773       password: 'Лозинка:'
1774       openid: '%{logo} OpenID:'
1775       remember: 'Запомни ме:'
1776       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1777       login_button: Најава
1778       register now: Регистрација
1779       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1780         име и лозинката:'
1781       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1782       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1783       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1784         на OpenStreetMap.
1785       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1786       no account: Немате сметка?
1787       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1788         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1789         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1790       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1791         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1792         за проблемот.
1793       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1794       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1795       auth_providers:
1796         openid:
1797           title: Најава со OpenID
1798           alt: Најава со URL за OpenID
1799         google:
1800           title: Најава со Google
1801           alt: Најава со OpenID од Google
1802         facebook:
1803           title: Најава со Facebook
1804           alt: Најава со профил на Facebook
1805         windowslive:
1806           title: Најава со Windows Live
1807           alt: Најава со сметка на Windows Live
1808         github:
1809           title: Најава со GitHub
1810           alt: Најава со сметка на GitHub
1811         wikipedia:
1812           title: Најава со Википедија
1813           alt: Најава со смета на Википедија
1814         yahoo:
1815           title: Најава со Yahoo
1816           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1817         wordpress:
1818           title: Најава со Wordpress
1819           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1820         aol:
1821           title: Најава со AOL
1822           alt: Најава со OpenID од AOL
1823     logout:
1824       title: Одјава
1825       heading: Одјава од OpenStreetMap
1826       logout_button: Одјава
1827     lost_password:
1828       title: Загубена лозинка
1829       heading: Ја заборавивте лозинката?
1830       email address: 'Е-пошта:'
1831       new password button: Смени лозинка
1832       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1833         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1834       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1835         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1836       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1837     reset_password:
1838       title: Смени лозинка
1839       heading: Смени лозинка за %{user}
1840       password: 'Лозинка:'
1841       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1842       reset: Смени лозинка
1843       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1844       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1845     new:
1846       title: Регистрација
1847       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1848         сметка.
1849       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1850         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1851         можен рок.
1852       about:
1853         header: Слободна и уредлива
1854         html: |-
1855           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1856           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1857       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1858         со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1859         за учесници</a>.
1860       email address: 'Е-пошта:'
1861       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1862       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1863         за ова ќе најдете во <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1864         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1865         за заштита на личните податоци</a>.
1866       display name: 'Име за приказ:'
1867       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1868         во прилагодувањата.
1869       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1870       password: 'Лозинка:'
1871       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1872       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1873       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1874         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1875       continue: Регистрација
1876       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1877       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1878         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1879       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1880     terms:
1881       title: Услови на учество
1882       heading: Услови на учество
1883       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1884         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1885         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1886       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1887         во јавна сопственост
1888       consider_pd_why: Што е ова?
1889       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1890       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1891         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1892       agree: Се согласувам
1893       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1894       decline: Одбиј
1895       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1896         согласете се или одбијте ги.
1897       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1898       legale_names:
1899         france: Франција
1900         italy: Италија
1901         rest_of_world: Остатокот од светот
1902     no_such_user:
1903       title: Нема таков корисник
1904       heading: Корисникот %{user} не постои.
1905       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1906         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1907       deleted: избришан
1908     view:
1909       my diary: Мојот дневник
1910       new diary entry: нова ставка во дневникот
1911       my edits: Мои уредувања
1912       my traces: Мои траги
1913       my notes: Мои белешки
1914       my messages: Мои пораки
1915       my profile: Мојот профил
1916       my settings: Мои нагодувања
1917       my comments: Мои коментари
1918       oauth settings: oauth поставки
1919       blocks on me: Добиени блокови
1920       blocks by me: Извршени болокови
1921       send message: Испрати порака
1922       diary: Дневник
1923       edits: Уредувања
1924       traces: Траги
1925       notes: Белешки на картата
1926       remove as friend: Отстрани од пријатели
1927       add as friend: Додај во пријатели
1928       mapper since: 'Картограф од:'
1929       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1930       ct status: 'Услови за учество:'
1931       ct undecided: Неодлучено
1932       ct declined: Одбиен
1933       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1934       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
1935       email address: Е-пошта
1936       created from: 'Создадено од:'
1937       status: 'Статус:'
1938       spam score: 'Оцена за спам:'
1939       description: Опис
1940       user location: Местоположба на корисникот
1941       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
1942         за да ги видите соседните корисници околу вас.
1943       settings_link_text: прилагодувања
1944       your friends: Ваши пријатели
1945       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1946       km away: '%{count} км од вас'
1947       m away: '%{count} м од вас'
1948       nearby users: Други соседни корисници
1949       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
1950         дека работат на карти.
1951       role:
1952         administrator: Овој корисник е администратор
1953         moderator: Овој корисник е модератор
1954         grant:
1955           administrator: Додели администраторски пристап
1956           moderator: Додели модераторски пристап
1957         revoke:
1958           administrator: Лиши од администраторски пристап
1959           moderator: Лиши од модераторски пристап
1960       block_history: Активни блокови
1961       moderator_history: Зададени блокови
1962       comments: Коментари
1963       create_block: Блокирај го корисников
1964       activate_user: Активирај го корисников
1965       deactivate_user: Деактивирај го корисников
1966       confirm_user: Потврди го корисников
1967       hide_user: Скриј го корисников
1968       unhide_user: Покажи го корисников
1969       delete_user: Избриши го корисников
1970       confirm: Потврди
1971       friends_changesets: измени на пријателите
1972       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1973       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1974       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1975     popup:
1976       your location: Ваша местоположба
1977       nearby mapper: Соседен картограф
1978       friend: Пријател
1979     account:
1980       title: Уреди сметка
1981       my settings: Мои прилагодувања
1982       current email address: 'Тековна е-пошта:'
1983       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
1984       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1985       external auth: 'Надворешна заверка:'
1986       openid:
1987         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1988         link text: што е ова?
1989       public editing:
1990         heading: 'Јавно уредување:'
1991         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1992         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1993         enabled link text: што е ова?
1994         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
1995           уредувања се анонимни.
1996         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1997       public editing note:
1998         heading: Јавно уредување
1999         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2000           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2001           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2002           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2003           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2004           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2005           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2006           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2007       contributor terms:
2008         heading: 'Услови за учество:'
2009         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2010         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2011         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2012           и прифатите новите Услови за учество
2013         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2014           сопственост.
2015         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2016         link text: што е ова?
2017       profile description: 'Опис за профилот:'
2018       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2019       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2020       image: 'Слика:'
2021       gravatar:
2022         gravatar: Користи Gravatar
2023         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2024         link text: што е ова?
2025         disabled: Граватарот е исклучен.
2026         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2027       new image: Додај слика
2028       keep image: Задржи ја тековната слика
2029       delete image: Отстрани тековна слика
2030       replace image: Замени тековна слика
2031       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2032       home location: 'Матична местоположба:'
2033       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2034       latitude: Геог. ширина
2035       longitude: Геог. должина
2036       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2037         стиснам на картата
2038       save changes button: Зачувај ги промените
2039       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2040       return to profile: Назад кон профилот
2041       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2042         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2043       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2044     confirm:
2045       heading: Проверете си ја е-поштата
2046       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2047       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2048         да почнете со работа на картите.
2049       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2050         сметката.
2051       button: Потврди
2052       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2053       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2054       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2055       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2056         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2057     confirm_resend:
2058       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2059         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2060         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2061         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2062       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2063     confirm_email:
2064       heading: Потврди промена на е-пошта
2065       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2066         новата е-поштенска адреса.
2067       button: Потврди
2068       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2069       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2070       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2071     set_home:
2072       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2073     go_public:
2074       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2075     make_friend:
2076       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2077       button: Додај како пријател
2078       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2079       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2080       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2081     remove_friend:
2082       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2083       button: Отстрани од пријатели
2084       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2085       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2086     filter:
2087       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2088     list:
2089       title: Корисници
2090       heading: Корисници
2091       showing:
2092         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2093         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2094       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2095       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2096       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2097       hide: Скриј одбрани корисници
2098       empty: Нема најдено такви корисници
2099     suspended:
2100       title: Сметката е закочена
2101       heading: Сметката е закочена
2102       webmaster: мреж. управник
2103       body: |-
2104         <p>
2105           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2106           сомнителни активности.
2107         </p>
2108         <p>
2109           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2110           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2111         </p>
2112     auth_failure:
2113       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2114       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2115       no_authorization_code: Нема код за овластување
2116       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2117       invalid_scope: Неважечки делокруг
2118     auth_association:
2119       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2120       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2121         образецот подолу.
2122       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2123         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2124         со вашата назнака.
2125   user_role:
2126     filter:
2127       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2128         не сте администратор.
2129       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2130       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2131       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2132     grant:
2133       title: Потврди доделување на улога
2134       heading: Потврди доделување на улога
2135       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2136         `%{name}'?
2137       confirm: Потврди
2138       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2139         дали корисникот и улогата се важечки.
2140     revoke:
2141       title: Потврди лишување од улога
2142       heading: Потврди лишување од улога
2143       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2144         `%{role}' ?
2145       confirm: Потврди
2146       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2147         дали корисникот и улогата се важечки.
2148   user_block:
2149     model:
2150       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2151         блокови.
2152       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2153     not_found:
2154       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2155       back: Назад кон индексот
2156     new:
2157       title: Правење на блок за %{name}
2158       heading: Правење на блок за %{name}
2159       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2160         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2161         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2162         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2163         поими.
2164       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2165       submit: Направи блок
2166       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2167       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2168       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2169       back: Преглед на сите блокови
2170     edit:
2171       title: Уредување на блок за %{name}
2172       heading: Уредување на блок за %{name}
2173       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2174         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2175         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2176         лаички поими.
2177       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2178       submit: Поднови го блокот
2179       show: Преглед на овој блок
2180       back: Преглед на сите блокови
2181       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2182     filter:
2183       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2184       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2185     create:
2186       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2187         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2188       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2189         пред да го блокирате.
2190       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2191     update:
2192       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2193       success: Блокот е изменет.
2194     index:
2195       title: Кориснички блокови
2196       heading: Список на кориснички блокови
2197       empty: Досега сè уште нема блокови.
2198     revoke:
2199       title: Поништување на блок за %{block_on}
2200       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2201       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2202       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2203       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2204       revoke: Поништи!
2205       flash: Овој блок е поништен.
2206     period:
2207       one: еден час
2208       other: '%{count} часа'
2209     partial:
2210       show: Прикажи
2211       edit: Уреди
2212       revoke: Поништи!
2213       confirm: Дали сте сигурни?
2214       display_name: Блокиран корисник
2215       creator_name: Создавач
2216       reason: Причина за блокирање
2217       status: Статус
2218       revoker_name: 'Поништил:'
2219       not_revoked: (не се поништува)
2220       showing_page: Страница %{page}
2221       next: Следна »
2222       previous: « Претходна
2223     helper:
2224       time_future: Истекува за %{time}.
2225       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2226       time_past: Истечено пред %{time}.
2227     blocks_on:
2228       title: Блокови за %{name}
2229       heading: Список на блокови за %{name}
2230       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2231     blocks_by:
2232       title: Блокови од %{name}
2233       heading: Список на блокови од %{name}
2234       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2235     show:
2236       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2237       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2238       time_future: Уредувања во %{time}
2239       time_past: Истечено пред %{time}
2240       created: Создадено
2241       ago: пред %{time}
2242       status: Статус
2243       show: Прикажи
2244       edit: Уреди
2245       revoke: Поништи!
2246       confirm: Дали сте сигурни?
2247       reason: 'Причина за блокирање:'
2248       back: Преглед на сите блокови
2249       revoker: 'Поништувач:'
2250       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2251   note:
2252     description:
2253       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2254       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2255       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2256       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2257       closed_at_html: Решена пред %{when}
2258       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2259       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2260       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2261     rss:
2262       title: Белешки на OpenStreetMap
2263       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2264         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2265       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
2266       opened: нова белешка (кај %{place})
2267       commented: нова коментар (кај %{place})
2268       closed: затворена белешка (кај %{place})
2269       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2270     entry:
2271       comment: Коментар
2272       full: Целата белешка
2273     mine:
2274       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2275       heading: Белешки на %{user}
2276       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2277       id: Назнака
2278       creator: Создавач
2279       description: Опис
2280       created_at: Создадена
2281       last_changed: Изменета
2282       ago_html: пред %{when}
2283   javascripts:
2284     close: Затвори
2285     share:
2286       title: Сподели
2287       cancel: Откажи
2288       image: Слика
2289       link: Врска или HTML
2290       long_link: Врска
2291       short_link: Кратка врска
2292       geo_uri: ГЕО-URI
2293       embed: HTML
2294       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2295       format: 'Формат:'
2296       scale: 'Размер:'
2297       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2298       download: Преземи
2299       short_url: Кратка URL
2300       include_marker: Вклучи го бележникот
2301       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2302       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2303       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2304       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2305     embed:
2306       report_problem: Пријави проблем
2307     key:
2308       title: Легенда
2309       tooltip: Легенда
2310       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2311     map:
2312       zoom:
2313         in: Приближи
2314         out: Оддалечи
2315       locate:
2316         title: Прик. моја местоположба
2317         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2318       base:
2319         standard: Стандардна
2320         cycle_map: Велосипедска карта
2321         transport_map: Сообраќајна карта
2322         hot: Хуманитарна
2323       layers:
2324         header: Слоеви на картата
2325         notes: Белешки на картата
2326         data: Податоци за картата
2327         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2328         title: Слоеви
2329       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2330       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2331     site:
2332       edit_tooltip: Уредување на картата
2333       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2334       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2335       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2336       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2337       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2338       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2339       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2340     changesets:
2341       show:
2342         comment: Коментар
2343         subscribe: Претплати се
2344         unsubscribe: Отпиши ме
2345         hide_comment: скриј
2346         unhide_comment: откриј
2347     notes:
2348       new:
2349         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2350           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2351           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не
2352           внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и
2353           именици.)
2354         add: Додај белешка
2355       show:
2356         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2357           независно да се проверат.
2358         hide: Скриј
2359         resolve: Решена
2360         reactivate: Реактивирај
2361         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2362         comment: Коментирај
2363     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2364       па стиснете тука.
2365     directions:
2366       engines:
2367         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2368         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2369         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2370         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2371         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2372         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2373         mapzen_bicycle: Велосипед (Mapzen)
2374         mapzen_car: Автомобил (Mapzen)
2375         mapzen_foot: Пешки (Mapzen)
2376       directions: Насоки
2377       distance: Растојание
2378       errors:
2379         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2380         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2381       instructions:
2382         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2383         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2384         offramp_right_without_exit: На десниот исклучок, свртете на %{name}
2385         onramp_right_without_exit: Исклучете се десно, одејќи на %{name}
2386         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2387         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2388         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2389         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2390         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2391         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2392         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2393         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2394         offramp_left_without_exit: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2395         onramp_left_without_exit: Исклучете се лево, одејќи на %{name}
2396         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2397         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2398         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2399         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2400         via_point_without_exit: (преку точката)
2401         follow_without_exit: Следете го %{name}
2402         roundabout_without_exit: На кружниот тек свртете на %{name}
2403         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2404         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2405         start_without_exit: Почнете на крајот од %{name}
2406         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2407         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2408         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2409         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2410         unnamed: неименувано
2411         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2412       time: Време
2413     query:
2414       node: Јазол
2415       way: Пат
2416       relation: Однос
2417       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2418       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2419       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2420   redaction:
2421     edit:
2422       description: Опис
2423       heading: Уреди редакција
2424       submit: Зачувај редакција
2425       title: Уреди редакција
2426     index:
2427       empty: Нема редакции.
2428       heading: Список на редакции
2429       title: Список на редакции
2430     new:
2431       description: Опис
2432       heading: Внесете информации за новата редакција
2433       submit: Создај редакција
2434       title: Создавање на нова редакција
2435     show:
2436       description: 'Опис:'
2437       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2438       title: Приказ на редакција
2439       user: 'Создавач:'
2440       edit: Уреди ја редакцијава
2441       destroy: Отстрани ја редакцијава
2442       confirm: Дали сте сигурни?
2443     create:
2444       flash: Редакцијата е создадена.
2445     update:
2446       flash: Промените се зачувани.
2447     destroy:
2448       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2449         на оваа редакција пред да ја поништите.
2450       flash: Редакцијата е поништена.
2451       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2452 ...