a965baccc2dedabbe63d12fd3b764531077a833a
[rails.git] / config / locales / az.yml
1 # Messages for Azerbaijani (azərbaycanca)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AZISS
5 # Author: Cekli829
6 # Author: SalihB
7 # Author: Vugar 1981
8 # Author: Wertuose
9 az: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Mətn
14       diary_entry: 
15         language: Dil
16         latitude: En dairəsi
17         longitude: Uzunluq dairəsi
18         title: Başlıq
19         user: İstifadəçi
20       friend: 
21         friend: Dost
22         user: İstifadəçi
23       message: 
24         body: Mətn
25         recipient: Qəbul edən
26         sender: Göndərən
27         title: Başlıq
28       trace: 
29         description: İzah
30         latitude: En dairəsi
31         longitude: Uzunluq dairəsi
32         name: Ad
33         public: İctimai
34         size: Ölçüsü
35         user: İstifadəçi
36         visible: Görünüş
37       user: 
38         active: Aktivdir
39         description: İzah
40         display_name: "Gorüntülənən ad:"
41         email: E-poçt
42         languages: Dillər
43         pass_crypt: Parol
44     models: 
45       acl: Giriş Məhdudiyyətləri siyahısı
46       changeset: Dəyişikliklər Dəsti
47       changeset_tag: Dəyişikliklər Dəstinin Teqi
48       country: Ölkə
49       diary_comment: Gündəliyə şərh
50       diary_entry: Gündəlikdə Yazı
51       friend: Dost
52       language: Dil
53       message: Mesaj
54       node: Nöqtə
55       node_tag: Nöqtənin Teqi
56       notifier: Bildiriş
57       old_node: Köhnə Nöqtə
58       old_node_tag: Köhnə Nöqtənin Teqi
59       old_relation: Köhnə Əlaqə
60       old_relation_member: Köhnə Əlaqənin İştirakçısı
61       old_relation_tag: Köhnə Əlaqənin Teqi
62       old_way: Köhnə Xətt
63       old_way_node: Köhnə Xəttin Nöqtəsi
64       old_way_tag: Köhnə Xəttin Teqi
65       relation: Əlaqə
66       relation_member: Əlaqənin İştirakçısı
67       relation_tag: Əlaqənin Teqi
68       session: Sessiya
69       trace: Trek
70       tracepoint: Trek Nöqtəsi
71       tracetag: Trek Teqi
72       user: İstifadəçi
73       user_preference: İstifadəçi Qurmaları
74       user_token: İstifadəçi Əlaməti
75       way: Xətt
76       way_node: Xəttin Nöqtələri
77       way_tag: Xəttin Teqi
78   browse: 
79     changeset: 
80       changeset: "Dəyişikliklər dəsti: %{id}"
81       changesetxml: XML dəyişikliklər dəsti
82       feed: 
83         title: Dəyişikliklər dəsti  %{id}
84         title_comment: Dəyişikliklər dəsti %{id} - %{comment}
85       osmchangexml: osmChange XML
86       title: Dəyişikliklər dəsti
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Məxsusdur:"
89       bounding_box: "Məhdudlaşdırıcı çərçivə:"
90       box: çərçivə
91       closed_at: "Bağlanılıb:"
92       created_at: "Yaradılıb:"
93       has_nodes: 
94         one: "%{count} nöqtədən idarətdir"
95         other: "%{count} nöqtədən idarətdir:"
96       has_relations: 
97         one: "%{count} əlaqədən idarətdir"
98         other: "%{count} əlaqədən idarətdir:"
99       has_ways: 
100         one: "%{count} xəttdən idarətdir"
101         other: "%{count} xəttdən idarətdir:"
102       no_bounding_box: Bu dəyişikliklər dəsti üçün məhdudlaşdırıcı çərçivə təyin edilməmişdir.
103       show_area_box: Ərazi çərçivəsini göstər
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Şərh:"
106       deleted_at: "Nə zaman silinib:"
107       deleted_by: "Kim tərəfindən silinib:"
108       edited_at: "Redaktə edilib:"
109       edited_by: "İstifadəçi:"
110       in_changeset: "Dəyişikliklər dəstində:"
111       version: "Versiya:"
112     containing_relation: 
113       entry: Əlaqəsi %{relation_name}
114       entry_role: Əlaqəsi %{relation_name} (%{relation_role} kimi)
115     map: 
116       deleted: Silinib
117       edit: 
118         area: Ərazini redaktə etmək
119         node: Nöqtəni redaktə etmək
120         relation: Əlaqani redaktə etmək
121         way: Xətti redaktə etmək
122       larger: 
123         area: Əraziyə daha böyük xəritədə baxış
124         node: Nöqtəyə daha böyük xəritədə baxış
125         relation: Əlaqəalərə daha böyük xəritədə baxış
126         way: Xəttə daha böyük xəritədə baxış
127       loading: Yüklənir…
128     navigation: 
129       all: 
130         next_changeset_tooltip: Növbəti dəyişikliklər dəsti
131         next_node_tooltip: Növbəti nöqtə
132         next_relation_tooltip: Növbəti əlaqə
133         next_way_tooltip: Növbəti xətt
134         prev_changeset_tooltip: Əvvəlki dəyişikliklər dəsti
135         prev_node_tooltip: Əvvəlki nöqtə
136         prev_relation_tooltip: Əvvəlki əlaqə
137         prev_way_tooltip: Əvvəlki xətt
138       user: 
139         name_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş redaktələrə bax"
140         next_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş sonrakı redaktələr"
141         prev_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş əvvəlki redaktələr"
142     node: 
143       download_xml: XML kimi yüklə
144       edit: Nöqtəni redaktə etmək
145       node: Nöqtə
146       node_title: "Nöqtə: %{node_name}"
147       view_history: Tarixçəyə bax
148     node_details: 
149       coordinates: "Koordinatlar:"
150       part_of: "Tərkibindədir:"
151     node_history: 
152       download_xml: XML kimi yüklə
153       node_history: Nöqtənin tarixcəsi
154       node_history_title: "Nöqtənin Tarixçəsi: %{node_name}"
155       view_details: Ətraflı göstər
156     not_found: 
157       sorry: Təəsüf ki, %{id} identifikatorlu %{type} tapılmadı.
158       type: 
159         changeset: dəyişikliklər dəsti
160         node: nöqtə
161         relation: əlaqə
162         way: xətt
163     paging_nav: 
164       of: dən
165       showing_page: səhifə
166     redacted: 
167       message_html: "%{type} üçün %{version} versiya redaktə olunduğu üçün göstərilə bilməz. Zəhmət olmasa əlavə məlumat üçün %{redaction_link} baxınız."
168       redaction: Redaksiya %{id}
169       type: 
170         node: nöqtə
171         relation: əlaqə
172         way: xətt
173     relation: 
174       download_xml: XML kimi yüklə
175       relation: Əlaqə
176       relation_title: "Əlaqə: %{relation_name}"
177       view_history: Tarixçəyə bax
178     relation_details: 
179       members: "İştirakçılar:"
180       part_of: "Tərkibindədir:"
181     relation_history: 
182       download_xml: XML kimi yüklə
183       relation_history: Əlaqə tarixçəsi
184       relation_history_title: "Əlaqə tarixçəsi: %{relation_name}"
185       view_details: Ətraflı göstər
186     relation_member: 
187       entry_role: "%{role} kimi %{type} %{name}"
188       type: 
189         node: Nöqtə
190         relation: Əlaqə
191         way: Xətt
192     start_rjs: 
193       data_frame_title: Məlumatlar
194       data_layer_name: Xəritə məlumatlarına bax
195       details: Ətraflı
196       edited_by_user_at_timestamp: "%{user} tərəfindən %{timestamp} redaktə edilib"
197       hide_areas: Ərazini gizlət
198       history_for_feature: "%{feature} üçün tarixçə"
199       load_data: Məlumatları yüklənməsi
200       loading: Yüklənir…
201       manually_select: Digər ərazini seçmək
202       object_list: 
203         api: Bu ərazini API-dən almaq
204         back: Obyektlərin siyahısına qayıtmaq
205         details: Ətraflı
206         heading: Obyektlərin siyahısı
207         history: 
208           type: 
209             node: Nöqtə %{id}
210             way: Xətt %{id}
211         selected: 
212           type: 
213             node: Nöqtə %{id}
214             way: Xətt %{id}
215         type: 
216           node: Nöqtə
217           way: Xətt
218       private_user: fərdi istifadəçi
219       show_areas: Ərazini göstər
220       show_history: Tarixçəni göstər
221       unable_to_load_size: Yükləmə mümkün deyil. Kvadratın ölçüsü %{bbox_size} çox böyükdür (%{max_bbox_size} kiçik olmalıdır)
222       view_data: Xəritənin hazırki görüntüsü üçün  məlumatlara baxış
223       wait: Gözləyin...
224       zoom_or_select: Baxmaq üşün ərazini seçin və ya böyüdün.
225     tag_details: 
226       tags: "Teqlər:"
227       wiki_link: 
228         key: "%{key} teqini təsvir edən viki səhifəsi"
229         tag: "%{key}=%{value} teqini təsvir edən viki səhifəsi"
230       wikipedia_link: Vikipediyada %{page} məqaləsi
231     timeout: 
232       sorry: Bağışlayın, %{id} identifikatorlu %{type} üçün məlumatlar çıxarılmaq üçün cox uzundurlar.
233       type: 
234         changeset: dəyişikliklər dəsti
235         node: nöqtə
236         relation: əlaqə
237         way: xətt
238     way: 
239       download_xml: XML kimi yüklə
240       edit: Xətti redaktə etmək
241       view_history: Tarixçəyə bax
242       way: Xətt
243       way_title: "Xətt: %{way_name}"
244     way_details: 
245       also_part_of: 
246         one: "%{related_ways} xəttin tərkibindədir"
247         other: "%{related_ways} xəttin tərkibindədir"
248       nodes: "Nöqtələr:"
249       part_of: "Tərkibindədir:"
250     way_history: 
251       download_xml: XML kimi yüklə
252       view_details: Ətraflı göstər
253       way_history: Xəttin dəyişiklik tarixçəsi
254       way_history_title: "Xəttin dəyişiklik tarixçəsi: %{way_name}"
255   changeset: 
256     changeset: 
257       anonymous: Anonim
258       big_area: (böyük)
259       no_comment: (yoxdur)
260       no_edits: (redaktə yoxdur)
261       show_area_box: ərazi çərçivəsini göstər
262       still_editing: (hal-hazırda redaktə olunur)
263       view_changeset_details: Dəyişikliklər dəstinin ətraflı gorüntüsü
264     changeset_paging_nav: 
265       next: Növbəti »
266       previous: « Əvvəlki
267       showing_page: Səhifə %{page}
268     changesets: 
269       area: Ərazi
270       comment: Şərh
271       id: ID
272       saved_at: Başa çatdı
273       user: İstifadəçi
274     list: 
275       description: Xəritədəki son dəyişikliklər
276       description_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində dəyişikliklər dəsti"
277       description_friend: Dostlarınız tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
278       description_nearby: Yaxınlıqdakı istifadəçilər tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
279       description_user: "%{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
280       description_user_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində %{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
281       empty_anon_html: Hal-hazırda redaktələr hələdə yoxdur.
282       empty_user_html: Görünür, siz hələ heç nə redaktə etməmisiniz. İşləməyə başlamazdan əvvəl <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Yeni başlayanlar üçün təlimatlar</a> səhifəsinə baxın.
283       heading: Dəyişikliklər dəsti
284       heading_bbox: Dəyişikliklər dəsti
285       heading_friend: Dəyişikliklər dəsti
286       heading_nearby: Dəyişikliklər dəsti
287       heading_user: Dəyişikliklər dəsti
288       heading_user_bbox: Dəyişikliklər dəsti
289       title: Dəyişikliklər dəsti
290       title_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində dəyişikliklər dəsti"
291       title_friend: Dostlarınız tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
292       title_nearby: Yaxınlıqdakı istifadəçilər tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
293       title_user: "%{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
294       title_user_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində %{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
295     timeout: 
296       sorry: Bağışlayın, tələb etdiyiniz dəyişikliklər dəstinin siyahısı, çıxarıla bilmək üçün cox böyükdür.
297   diary_entry: 
298     comments: 
299       ago: "%{ago} əvvəl"
300       comment: Şərh
301       has_commented_on: "%{display_name} indicə gündəliyin növbəti yazılarını şərh etdi"
302       newer_comments: Yeni şərhlər
303       older_comments: Köhnə Şərhlər
304       post: Post
305       when: Nə vaxt
306     diary_comment: 
307       comment_from: Şərh %{link_user} tərəfindən %{comment_created_at}
308       confirm: Təsdiq etmək
309       hide_link: Bu şərhi gizlət
310     diary_entry: 
311       comment_count: 
312         one: "%{count} şərh var"
313         other: "%{count} şərh var"
314         zero: Şərh yoxdur
315       comment_link: Bu yazıyı şərh et
316       confirm: Təsdiq etmək
317       edit_link: Bu yazıyı redaktə et
318       hide_link: Bu yazını gizlət
319       posted_by: "%{link_user} tərəfindən %{created} yazılıb, %{language_link} dilində."
320       reply_link: Bu yazıya cavab ver
321     edit: 
322       body: "Mətn:"
323       language: "Dil:"
324       latitude: "En dairəsi:"
325       location: "Yerləşdiyi yer:"
326       longitude: "Uzunluq dairəsi:"
327       marker_text: Gundəlik yazısının yazıldığı yer
328       save_button: Qeyd et
329       subject: "Mövzu:"
330       title: Gündəlik yazısıni redaktə etmək
331       use_map_link: xəritə üzərində göstər
332     feed: 
333       all: 
334         description: OpenStreetMap istifadəçilərinin axırıncı gündəlik yazıları
335         title: OpenStreetMap gündəlik yazısı
336       language: 
337         description: "%{language_name} dilində OpenStreetMap istifadəçilərinin axırıncı gündəlik yazıları"
338         title: "%{language_name} dilində OpenStreetMap gündəlik yazıları"
339       user: 
340         description: "%{user} üçün axırıncı OpenStreetMap gündəlik yazıları"
341         title: "%{user} üçün OpenStreetMap gündəlik yazıları"
342     list: 
343       in_language_title: "%{language} dilində Gundəlik Yazıları"
344       new: Yeni Gündəlik Yazısı
345       new_title: İstifadəçi gündəliyinizə yeni yazı əlavə etmək
346       newer_entries: Yeni yazılar
347       no_entries: Gundəlikdə yazı yoxdur
348       older_entries: Köhnə yazılar
349       recent_entries: Yaxın müddətdəki gündəlik yazıları
350       title: İstifadəçi gündəlikləri
351       title_friends: Dostların gündəlikləri
352       title_nearby: Yaxınlıqdakı İstifadəçilərin Gündəlikləri
353       user_title: "%{user}'nin gündəliyi"
354     location: 
355       edit: Redaktə
356       location: "Yerləşdiyi yer:"
357       view: Görünüş
358     new: 
359       title: Yeni Gündəlik Yazısı
360     no_such_entry: 
361       heading: "Yazı mövcud deyil id: %{id}"
362       title: Belə bir gündəlik yazısı mövcud deyil
363     view: 
364       leave_a_comment: Şərh yaz
365       login: Özünüzü təqdim edin
366       login_to_leave_a_comment: Şərh yazmaq üçün %{login_link}
367       save_button: Qeyd et
368       title: İstifadəçi %{user} gündəliyi | %{title}
369       user_title: İstifadəçi %{user} gündəliyi
370   editor: 
371     default: Susmaya görə (hal-hazırda %{name})
372     potlatch: 
373       description: Potlatch 1 (brauzer üzərindən redaktə)
374       name: Potlatch 1
375     potlatch2: 
376       description: Potlatch 2 (brauzer üzərindən redaktə)
377       name: Potlatch 2
378     remote: 
379       description: Uzaqdan idarəetmə (JOSM və ya Merkaartor)
380       name: Uzaqdan idarəetmə
381   export: 
382     start: 
383       add_marker: Xəritəyə marker əlavə etmək
384       area_to_export: İxrac üçün Ərazi
385       embeddable_html: Quraşdırılan HTML
386       export_button: İxrac etmək
387       format: Format
388       format_to_export: İxracın forması
389       image_size: Şəkil ölçüsü
390       latitude: "En:"
391       licence: Lisenziya
392       longitude: "Uz:"
393       manually_select: Digər ərazini seçmək
394       map_image: Xəritənin Şəkili (standart qatı göstərir)
395       max: maks
396       options: Nizamlamalar
397       osm_xml_data: OpenStreetMap XML formasında məlumatlar
398       output: Nəticə
399       paste_html: Veb sayta quraşdırmaq üçün HTML kod
400       scale: Miqyas
401       too_large: 
402         heading: Sahə Çox Böyükdür
403       zoom: Yaxınlaşdır
404     start_rjs: 
405       add_marker: Xəritəyə marker əlavə etmək
406       change_marker: Markerin yerini dəyişin
407       click_add_marker: Marker əlavə etmək üçün xəritəyə basın
408       drag_a_box: Ərazini seçmək üçün çərçivəni xəritə üzərində dartın
409       export: İxrac
410       manually_select: Digər ərazini seçmək
411   geocoder: 
412     description: 
413       title: 
414         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a> -dən yerləşməsi
415         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a> -dan yerləşməsi
416       types: 
417         cities: Şəhərlər
418         places: Yerlər
419         towns: Şəhər qəsəbələri
420     direction: 
421       east: şərqə
422       north: şimala
423       north_east: şimal-şərqə
424       north_west: şimal-qərbə
425       south: cənuba
426       south_east: cənub-şərqə
427       south_west: cənub-qərbə
428       west: qərbə
429     distance: 
430       one: təqribən %{count}km
431       other: təqribən %{count}km
432       zero: 1 km-dən az
433     results: 
434       more_results: Daha çox nəticə
435       no_results: Nəticələr tapılmadı
436     search: 
437       title: 
438         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a> nəticələri
439         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a> nəticələri
440         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a> nəticələri
441         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a> nəticələri
442         us_postcode: <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a> nəticələri
443     search_osm_nominatim: 
444       prefix: 
445         aeroway: 
446           aerodrome: Aerodrom
447           apron: Perron
448           gate: Enmə zonasına çıxış
449           helipad: Vertalyot meydançası
450           runway: Uçuş-enmə zolağı
451           taxiway: Sürmə yolu
452           terminal: Terminal
453         amenity: 
454           WLAN: WiFi ərazi
455           airport: Aeroport
456           arts_centre: İncəsənət mərkəzi
457           artwork: İncəsənət əsəri
458           atm: Bankomat
459           auditorium: Auditoriya
460           bank: Bank
461           bar: Bar
462           bbq: Manqal
463           bench: Skameyka
464           bicycle_parking: Relosiped dayanacağı
465           bicycle_rental: Relosiped icarəsi
466           biergarten: Açıq havada Pivəxana
467           brothel: Bardel
468           bureau_de_change: Valyuta mübadiləsi
469           bus_station: Avtobus Stansiyası
470           cafe: Kafe
471           car_rental: Avtomobil icarəsi
472           car_sharing: Karşarinq
473           car_wash: Avto yuyucu
474           casino: Kazino
475           charging_station: Şarj Stansiyası
476           cinema: Kinoteatr
477           clinic: Klinika
478           club: Klub
479           college: Kollec
480           community_centre: İctimai mərkəz
481           courthouse: Məhkəmə yeri
482           crematorium: Krematoriya
483           dentist: Diş həkimi
484           doctors: Həkimlər
485           dormitory: Yataqxana
486           drinking_water: İçməli su
487           driving_school: Sürücülük məktəbi
488           embassy: Səfirlik
489           emergency_phone: Fövqəladə hallar üçün telefon
490           fast_food: Fəst Fud
491           ferry_terminal: Parom Terminalı
492           fire_hydrant: Yanğın Hidrantı
493           fire_station: Yanğın söndürmə Stansiyası
494           food_court: Açıq havada Yeməkxana
495           fountain: Fontan
496           fuel: Yanacaq doldurma
497           grave_yard: Qəbirsanlıq
498           gym: Fitnes mərkəzi
499           hall: Zal
500           health_centre: Sağlamlıq mərkəzi
501           hospital: Qospital
502           hotel: Otel
503           hunting_stand: Ov stendi
504           ice_cream: Dondurma
505           kindergarten: Uşaq bağçası
506           library: Kitabxana
507           market: Market
508           marketplace: Bazar meydanı
509           mountain_rescue: Dağ Xilasetmə Xidməti
510           nightclub: Gecə klubu
511           nursery: Pansionat
512           nursing_home: Qocalar evi
513           office: Ofis
514           park: Park
515           parking: Dayanacaq
516           pharmacy: Aptek
517           place_of_worship: Sitayişgah
518           police: Polis
519           post_box: Poçt qutusu
520           post_office: Poçt
521           preschool: Məktəbəqədər hazırlıq
522           prison: Həbsxana
523           pub: Pivəxana
524           public_building: İctimai Binalar
525           public_market: İctimai Bazar
526           reception_area: Qəbul sahəsi
527           recycling: Utilizasiya yeri
528           restaurant: Restoran
529           retirement_home: Qocalar Evi
530           sauna: Sauna
531           school: Məktəb
532           shelter: Sığınacaq
533           shop: Mağaza
534           shopping: Alış-veriş
535           shower: Duş
536           social_centre: İctimai Mərkəz
537           social_club: İctimai Club
538           studio: Studiya
539           supermarket: Supermarket
540           swimming_pool: Üzgüçülük hovuzu
541           taxi: Taksi
542           telephone: İctimai Telefon
543           theatre: Teatr
544           toilets: Tualet
545           townhall: Şəhər Administrasiyası
546           university: Universitet
547           vending_machine: Ticarət avtomatı
548           veterinary: Veterenar Klinikası
549           village_hall: Villa
550           waste_basket: Zibillik
551           wifi: WiFi ərazi
552           youth_centre: Gənclər Mərkəzi
553         boundary: 
554           administrative: Administrativ sərhəd
555           census: Siyahıya alma sərhədi
556           national_park: Milli Park
557           protected_area: Qorunan ərazi
558         bridge: 
559           aqueduct: Akveduk
560           suspension: Asma Körpü
561           swing: Açılan Körpü
562           viaduct: Viaduk
563           "yes": Körpü
564         building: 
565           "yes": Tikili
566         highway: 
567           bridleway: Atlı yolu
568           bus_guideway: Gəzinti Avtobus xətti
569           bus_stop: Avtobus dayanacağı
570           byway: Dalan
571           construction: Yol təmirdədir
572           cycleway: Velocığır
573           emergency_access_point: Təcili yardım məntəqəsi
574           footway: Tratuar (Piyada yolu)
575           ford: Çay keçidi
576           living_street: Yaşayış küçəsi
577           milestone: Məsafə dirəyi
578           minor: Kiçik yol
579           motorway: Avtomagistral
580           motorway_junction: Avtomagistral Kəsişməsi
581           motorway_link: Avtomagistral yolu
582           path: Cığır
583           pedestrian: Piyadalar üçün yol
584           platform: Platforma
585           primary: Birinci dərəcəli yol
586           primary_link: Birinci dərəcəli yol
587           raceway: Otüş yolu
588           residential: Küçə
589           rest_area: Dincəlmə güşəsi
590           road: Yol
591           secondary: İkici dərəcəli yol
592           secondary_link: İkici dərəcəli yol
593           service: Keçid yolu
594           services: Yolətrafı Servislər
595           speed_camera: Sürət kamerası
596           steps: Pilləkənlər
597           stile: Turniket
598           tertiary: Üçüncü dərəcəli yol
599           tertiary_link: Üçüncü dərəcəli yol
600           track: Torpaq yol
601           trail: Cığır
602           trunk: Baş yol
603           trunk_link: Baş yol
604           unclassified: Təsnifatsız yol
605           unsurfaced: Örtüksüz yol
606         historic: 
607           archaeological_site: Arxeoloji qazıntılar
608           battlefield: Döyüş meydanı
609           boundary_stone: Sərhəd daşı
610           building: Tikili
611           castle: Qala
612           church: Kilsə
613           fort: Qala
614           house: Ev
615           icon: Ikona
616           manor: Malikanə
617           memorial: Memorial
618           mine: Mədən
619           monument: Abidə
620           museum: Muzey
621           ruins: Xarabalıqlar
622           tower: Qüllə
623           wayside_cross: Yolkənarı xaç
624           wayside_shrine: Yolkənarı Ziyarətgah
625           wreck: Gəmi qalıqları
626         landuse: 
627           allotments: Bağ-bostanlar
628           basin: Hovuz
629           brownfield: Tərk edilmiş ərazi
630           cemetery: Məzarlıq
631           commercial: Ticarət sahəsi
632           conservation: Konservasiya ərazisi
633           construction: Tikinti
634           farm: Ferma
635           farmland: Kənd təsərrüfatı
636           farmyard: Ferma həyəti
637           forest: Meşə təsərrüfatı
638           garages: Qarajlar
639           grass: Ot
640           greenfield: Mənimsənməmiş Ərazi
641           industrial: Sənaye sahəsi
642           landfill: Zibillik
643           meadow: Çəmənlik
644           military: Hərbi ərazi
645           mine: Mədən
646           nature_reserve: Təbiət Qoruğu
647           orchard: Meyvə bağı
648           park: Park
649           piste: Xizəkçilik
650           quarry: Karxana
651           railway: Dəmir yolu
652           recreation_ground: Istirahət guşəsi
653           reservoir: Su anbarı
654           reservoir_watershed: Suayrıcı su anbarı
655           residential: Yaşayış sahəsi
656           retail: Ticarət ərazisi
657           road: Yol şəbəkəsi ərazisi
658           village_green: Yaşıllıq kənd
659           vineyard: Üzümlük
660           wetland: Bataqlıq
661           wood: Meşə
662         leisure: 
663           beach_resort: Əkilili çimərlik
664           bird_hide: Quşlara gizli müşahidə məntəqəsi
665           common: Almenda (ümumistifadə ərazi)
666           fishing: Balıq tutmaq üçün yer
667           fitness_station: Fitnes zalı
668           garden: Bağ
669           golf_course: Qolf meydançası
670           ice_rink: Katok (sürüşmək üçün buz bağlamış yündürlük)
671           marina: Liman
672           miniature_golf: Miniqolf
673           nature_reserve: Təbiət Qoruğu
674           park: Park
675           pitch: İdman qazonu
676           playground: Uşaq oyun meydançası
677           recreation_ground: Istirahət guşəsi
678           sauna: Sauna
679           slipway: Ellinq (gəmi və havadan yüngül uçan aparatların təmiri üçün anqar)
680           sports_centre: İdman mərkəzi
681           stadium: Stadion
682           swimming_pool: Üzgüçülük hovuzu
683           track: Qaçış zolagı
684           water_park: Aquapark
685         military: 
686           airfield: Hərbi Aerodrom
687           barracks: Kazarma
688           bunker: Bunker
689         natural: 
690           bay: Körfəz
691           beach: Çimərlik
692           cape: Burun
693           cave_entrance: Mağara girişi
694           channel: Kanal
695           cliff: Uçurum
696           crater: Krater
697           dune: Qum təpəsi
698           feature: Təbii obyekt
699           fell: Təpə
700           fjord: Fiord
701           forest: Meşə
702           geyser: Qeyzer
703           glacier: Buzlaq
704           heath: Boş yer
705           hill: Təpə
706           island: Ada
707           land: Yer
708           marsh: Bataqlıq
709           moor: Torfluq
710           mud: Palçıqlıq
711           peak: Pik
712           point: Burun
713           reef: Rif
714           ridge: Dağ silsiləsi
715           river: Çay
716           rock: Qaya
717           scree: Çınqıllıq
718           scrub: Kolluq
719           shoal: Dayazlıq
720           spring: Bulaq
721           stone: Qaya
722           strait: Boğaz
723           tree: Ağac
724           valley: Vadi
725           volcano: Vulkan
726           water: Çarhovuz
727           wetland: Bataqlıq
728           wetlands: Bataqlıq ərazi
729           wood: Meşə
730         office: 
731           accountant: Mühasib
732           architect: Arxitektor
733           company: Şirkət
734           employment_agency: Məşğulluq agentliyi
735           estate_agent: Əmlak agenti
736           government: Dövlət idarəçiliyi
737           insurance: Sığorta şirkəti
738           lawyer: Hüquqşünas
739           ngo: GHT ofisi
740           telecommunication: Telekommunikasi şirkətinin ofisi
741           travel_agent: Səyahət Agentliyi
742           "yes": Ofislər
743         place: 
744           airport: Aeroport
745           city: Şəhər
746           country: Ölkə
747           county: Ölkə
748           farm: Ferma
749           hamlet: Qəsəbə
750           house: Ev
751           houses: Evlər
752           island: Ada
753           islet: Adacıq
754           isolated_dwelling: Ayrıca ev-ferma
755           locality: Təkr edilmiş ərazi
756           moor: Torfluq
757           municipality: Bələdiyyə
758           postcode: Poçt indeksi
759           region: Bölgə
760           sea: Dəniz
761           state: Ştat
762           subdivision: Bölmə
763           suburb: Şəhərətrafı
764           town: Şəhərcik
765           unincorporated_area: Şəhərkənarı zona
766           village: Kənd
767         railway: 
768           abandoned: Sökülmüş dəmiryol xətti
769           construction: Dəmiryol xətti təmirdədir
770           disused: İstifadə olunmayan (atılmış) dəmiryol xətti
771           disused_station: İstifadə olunmayan (atılmış) dəmiryol stansiyası
772           funicular: Funikulyor
773           halt: Qatar dayanacağı
774           historic_station: Tarixi dəmiryol stansiyası
775           junction: Dəmiryol oxu
776           level_crossing: Dəmiryol keçidi
777           light_rail: Yüngül resli dəmiryol xətti
778           miniature: Mini dəmiryol xətti
779           monorail: Monorels
780           narrow_gauge: Dar-ölçülü dəmir yolu
781           platform: Dəmiryol platforması
782           preserved: Tarixi dəmiryol
783           spur: Dəmir yolunun budaqlanması
784           station: Dəmiryol stansiyası
785           subway: Metro stansiyası
786           subway_entrance: Metro girişi
787           switch: Dəmiryol oxu
788           tram: Tramvay
789           tram_stop: Tramvay dayanacağı
790           yard: Depo
791         shop: 
792           alcohol: Alkoqol dükanı
793           antiques: Əntiq əşyalar
794           art: Bədii salon
795           bakery: Un məmulatları dükanı
796           beauty: Gözəllik salonu
797           beverages: İçkilər dükanı
798           bicycle: Velosiped dükanı
799           books: Kitab dükanı
800           butcher: Qəssab
801           car: Avtomobil Dükanı
802           car_parts: Avtomobil ehtiyat hissələri
803           car_repair: Avtomobil təmiri
804           carpet: Xalça-palaz dükanı
805           charity: Xeyriyyə malları dükanı
806           chemist: Məişət kimyası dükanı
807           clothes: Geyim Dükanı
808           computer: Kompyuter Dükanı
809           confectionery: Şirniyyat dükanı
810           convenience: Ərzaq dükanı
811           copyshop: Kserokopiya dükanı
812           cosmetics: Kosmetika Dükanı
813           department_store: Universam
814           discount: Endirimli mallar dükanı
815           doityourself: Özün düzəlt
816           dry_cleaning: Quru təmizləmə
817           electronics: Elektronika dükanı
818           estate_agent: Əmlak agenti
819           farm: Kənd təsərrüfatı malları dükanı
820           fashion: Dəb dükanı
821           fish: Balıq Dükanı
822           florist: Gül Dükanı
823           food: Ərzaq Dükanı
824           funeral_directors: Dəfn mərasimi bürosu
825           furniture: Mebel
826           gallery: Qalereya
827           garden_centre: Bağçılıq mərkəzi
828           general: Baş Dükan
829           gift: Hədiyyələr Dükanı
830           greengrocer: Meyvə-tərəvəz dükanı
831           grocery: Baqqal Dükanı
832           hairdresser: Saç ustası
833           hardware: Məişət Alətləri Dükanı
834           hifi: Audio və Video avadanlıqları dükanı
835           insurance: Sığorta şirkəti
836           jewelry: Zərgərlik dükanı
837           kiosk: Kiosk
838           laundry: Camaşırxana
839           mall: Mall
840           market: Bazar
841           mobile_phone: Mobil telefon dükanı
842           motorcycle: Motosiklet Dükanı
843           music: Musiqi dükanı
844           newsagent: Qəzet kiosku
845           optician: Optika
846           organic: Orqanik Ərzaq Dükanı
847           outdoor: Küçə satışı
848           pet: Zoomaqazin
849           photo: Fotomaqazin
850           salon: Salon
851           shoes: Ayaqqabı dükanı
852           shopping_centre: Ticarət Mərkəzi
853           sports: İdman malları dükanı
854           stationery: Dəftərxana Ləvazimatı
855           supermarket: Supermarket
856           toys: Oyuncaq dükanı
857           travel_agency: Səyahət Agentliyi
858           video: Videoyazılar satışı dükanı
859           wine: Şərab dükanı
860         tourism: 
861           alpine_hut: Alp Evciyi
862           artwork: İncəsənət əsərləri dükanı
863           attraction: Attraksion
864           bed_and_breakfast: Gecələmə və səhər yeməyi yeri
865           cabin: Daxma
866           camp_site: Düşərgə
867           caravan_site: Təkərli evlər üçün dayanacaq
868           chalet: Kənd evi
869           guest_house: Qonaq evi
870           hostel: Xostel
871           hotel: Hotel
872           information: Məlumat
873           lean_to: Meyl
874           motel: Motel
875           museum: Muzey
876           picnic_site: Piknik üçün yer
877           theme_park: Attraksion
878           valley: Vadi
879           viewpoint: Baxış meydançası
880           zoo: Zoopark
881         tunnel: 
882           "yes": Tunel
883         waterway: 
884           artificial: Süni su axını
885           boatyard: Tərsanə
886           canal: Kanal
887           connector: Çayların birləşməsi
888           dam: Damba
889           derelict_canal: İstifadəsiz Kanal
890           ditch: Xəndək
891           dock: Dok
892           drain: Axıntı xəndəyi
893           lock: Şlyuz
894           lock_gate: Şlyuz qapısı
895           mineral_spring: Mineral bulaq
896           mooring: Gəmilərin sahilə bağlama yeri
897           rapids: Çay kəndarı
898           river: Çay
899           riverbank: Çayın sahili
900           stream: Çay
901           wadi: Qurumuş cay
902           water_point: Su təminatı məntəqəsi
903           waterfall: Şəlalə
904           weir: Su bəndi
905   javascripts: 
906     map: 
907       base: 
908         standard: Standart
909         transport_map: Nəqliyyat Xəritəsi
910     site: 
911       edit_tooltip: Xəritəni redaktə et
912   layouts: 
913     community: İcma
914     community_blogs: İcma bloqları
915     community_blogs_title: OpenStreetMap icmasının iştirakçılarının bloqları
916     copyright: Müəllif hüquqları və Lisenziyalar
917     documentation: Sənədləşdirmə
918     documentation_title: Layihə üzrə sənədləşmə
919     donate_link_text: maddi yardım
920     edit: Redaktə
921     edit_with: "%{editor} köməyi ilə dəyişdir"
922     foundation: OpenStreetMap Fondu
923     foundation_title: OpenStreetMap Fondu
924     gps_traces: GPS cizgilər
925     gps_traces_tooltip: GPS cizgilər ilə işləmək
926     help: Kömək
927     help_centre: Kömək mərkəzi
928     help_title: Layihənin kömək saytı
929     history: Tarix
930     home: evə
931     intro_2_create_account: İstifadəçi hesabı yarat
932     intro_2_download: yüklə
933     intro_2_license: açıq lisenziya
934     intro_2_use: istifadə
935     log_in: daxil ol
936     log_in_tooltip: Mövcud hesab ilə daxil ol
937     logo: 
938       alt_text: OpenStreetMap loqosu
939     logout: çıxış
940     make_a_donation: 
941       text: Maddi yardım et
942       title: OpenStreetMap-i dəstəkləmək üçün maddi yardım et
943     partners_bytemark: Bytemark Hosting
944     partners_ic: London İmperial Kolleci tərəfindən
945     partners_partners: partnyorlar
946     sign_up: qeydiyyatdan keç
947     sign_up_tooltip: Redaktə etmək üçün qeydiyyatdan keç
948     tag_line: Azad Viki Dünya Xəritəsi
949     user_diaries: İstifadəçi Gündəlikləri
950     user_diaries_tooltip: İstifadəçilərin gündəliklərinə baxmaq
951     view: Xəritə
952     view_tooltip: Xəritəyə bax
953     wiki: Viki
954     wiki_title: Layihənin Viki-saytı
955   license_page: 
956     foreign: 
957       english_link: ingiliscə orijinalına
958       title: Bu tərcümə haqqında
959     legal_babble: 
960       attribution_example: 
961         alt: Nümunə üçün, veb-səhifədən OpenStreetMap-ə necə istinad vermək
962         title: Müəllifin göstərilməsinin nümunəsi
963       contributors_ca_html: <strong>Kanada</strong> GeoBase ®, GeoGratis (© Kanadanın Təbii Ehtiyatlar Departamenti), CanVec (© Kanadanın Təbii Ehtiyatlar Departamenti) və StatCan (Kanadanın Statistika şöbəsinin, Coğrafiya bölməsi) tərəfindən məlumatlar.
964       contributors_fr_html: "<strong>Fransa</strong>: Baş Vergi İdarəsi tərəfindən məlumatlar."
965       contributors_gb_html: <strong>Böyük Britaniya Krallığı</strong> Ordnance Survey © Crown copyright tərəfindən məlumatlar. Verilənlər bazasına icazə 2010-12.
966       contributors_nz_html: <strong>Yeni Zelandiya</strong> Yeni Zelandiyanın torpaq resursları haqqında məlumatlardan. Crown Copyright reserved.
967       contributors_title_html: Kimlər bizim layihəyə töhfə verir
968       credit_title_html: OpenStreetMap-ə Necə istinad etmək olar
969       infringement_title_html: Müəllif hüquqlarının pozulması
970       intro_1_html: "OpenStreetMap <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) lisenziyası üzrə istifadə olunan <i>açıq məlumatlardan</i> ibarətdir."
971       more_title_html: Daha çox öyrən
972       title_html: Müəllif hüquqları və Lisenziyalar
973     native: 
974       mapping_link: kartoqrafiyalaşdırmağa başla
975       native_link: azərbaycan versiyası
976       title: Bu səhifə haqqında
977   message: 
978     delete: 
979       deleted: Mesaj silindi
980     inbox: 
981       date: Tarix
982       from: Kimdən
983       messages: "Sizin varınızdır: %{new_messages} və %{old_messages}."
984       my_inbox: Mənim gələnlər
985       new_messages: 
986         one: "%{count} yeni mesaj"
987         other: "%{count} yeni mesaj"
988       no_messages_yet: Sizin hələdə mesajınız yoxdur. Niyə də ki, %{people_mapping_nearby_link} danışmırsınız?
989       old_messages: 
990         one: "%{count} köhnə mesaj"
991         other: "%{count} köhnə mesaj"
992       outbox: göndərilənlər
993       people_mapping_nearby: yaxınlıqdakı istifadəçilərlə
994       subject: Mövzu
995       title: Gələnlər
996     mark: 
997       as_read: Mesaj oxunulmuş kimi işarələndi
998       as_unread: Mesaj oxunulmamış kimi işarələndi
999     message_summary: 
1000       delete_button: Sil
1001       read_button: Oxunulmuş kimi işarələ
1002       reply_button: Geri göndər
1003       unread_button: Oxunulmamış kimi işarələ
1004     new: 
1005       back_to_inbox: Gələnlərə geri qayıt
1006       body: "Mətn:"
1007       limit_exceeded: Siz yaxın vaxtlarda çoxlu mesaj göndərmisiniz. Göndərməzdən əvvəl bir az gözləyin.
1008       message_sent: Mesaj göndərildi
1009       send_button: Göndər
1010       send_message_to: "%{name} yeni mesaj göndər"
1011       subject: Mövzu
1012       title: Mesaj göndər
1013     no_such_message: 
1014       body: Bağışlayın, amma belə ID ilə mesaj yoxdur.
1015       heading: Belə bir mesaj yoxdur
1016       title: Belə bir mesaj yoxdur
1017     outbox: 
1018       date: Tarix
1019       inbox: gələnlər
1020       my_inbox: Mənim %{inbox_link}
1021       outbox: göndərilənlər
1022       people_mapping_nearby: yaxınlıqdakı istifadəçilərlə
1023       subject: Mövzu
1024       title: Göndərilənlər
1025       to: Kimə
1026     read: 
1027       date: Tarix
1028       from: Kimdən
1029       reply_button: Geri göndər
1030       subject: Mövzu
1031       title: Mesajı oxu
1032       to: Kimə
1033       unread_button: Oxunulmamış kimi işarələ
1034     sent_message_summary: 
1035       delete_button: Sil
1036   notifier: 
1037     diary_comment_notification: 
1038       hi: Salam %{to_user},
1039       subject: "[OpenStreetMap] %{user} adlı istifadəçi sənin gündəliy yazına şərh yazıb"
1040     email_confirm_html: 
1041       click_the_link: Əgər bu sizsinizsə, zəhmət olmasa, dəyişiklikləri təsdiqləmək üçün aşağı göstərilmiş istinaddakı ünvana keçin.
1042       greeting: Salam,
1043     email_confirm_plain: 
1044       greeting: Salam,
1045     gpx_notification: 
1046       and_no_tags: və teqlərsiz.
1047       failure: 
1048         more_info_2: "nasazlığı, buradan tapmaq olar:"
1049       greeting: Salam,
1050     lost_password: 
1051       subject: "[OpenStreetMap] Parolu yeniləmək tələbi"
1052     lost_password_html: 
1053       click_the_link: Əgər bu sizsinizsə, zəhmət olmasa, parolunuzu əvəzləmək üçün aşağı göstərilmiş istinaddakı ünvana keçin.
1054       greeting: Salam,
1055     lost_password_plain: 
1056       click_the_link: Əgər bu sizsinizsə, zəhmət olmasa, parolunuzu əvəzləmək üçün aşağı göstərilmiş istinaddakı ünvana keçin.
1057       greeting: Salam,
1058     message_notification: 
1059       hi: Salam %{to_user},
1060     signup_confirm: 
1061       greeting: Salam!
1062       subject: "[OpenStreetMap] OpenStreetMap-ə xoş gəldiniz"
1063   oauth_clients: 
1064     form: 
1065       name: Ad
1066     index: 
1067       revoke: Ləğv et!
1068     show: 
1069       confirm: Əminsinizmi?
1070   redaction: 
1071     edit: 
1072       description: Təsvir
1073     show: 
1074       confirm: Əminsinizmi?
1075       user: "Yaradıcısı:"
1076   site: 
1077     edit: 
1078       user_page_link: istifadəçi səhifəsi
1079     index: 
1080       shortlink: Qısa keçid
1081     key: 
1082       table: 
1083         entry: 
1084           admin: Administrativ sərhəd
1085           apron: 
1086             1: terminal
1087           building: Əhəmiyyətli bina
1088           cemetery: Məzarlıq
1089           centre: İdman mərkəzi
1090           commercial: Ticarət sahəsi
1091           common: 
1092             1: çəmənlik
1093           farm: Ferma
1094           footway: Piyada yolu
1095           forest: Meşə
1096           industrial: Sənaye sahəsi
1097           lake: 
1098             - Göl
1099             - su anbarı
1100           military: Hərbi ərazi
1101           motorway: Avtomagistral
1102           park: Park
1103           permissive: Açıq giriş
1104           primary: Birinci dərəcəli yol
1105           private: Xüsusi giriş
1106           rail: Dəmir yolu
1107           reserve: Təbiət Qoruğu
1108           resident: Yaşayış sahəsi
1109           retail: Ticarət sahəsi
1110           runway: 
1111             - Aeroport uçuş-enmə zolağı
1112           school: 
1113             - Məktəb
1114             - universitet
1115           secondary: İkici dərəcəli yol
1116           station: Dəmiryol stansiyası
1117           subway: Metro
1118           summit: 
1119             - Zirvə
1120             - pik
1121           tourist: Turist attraksionu
1122           track: Cığır
1123           tram: 
1124             1: tramvay
1125           trunk: Baş yol
1126           unclassified: Təsnifatsız yol
1127           unsurfaced: Torpaq yol
1128     markdown_help: 
1129       alt: Alternativ mətn
1130       heading: Başlıq
1131       headings: Başlıqlar
1132       image: Şəkil
1133       link: Keçid
1134       subheading: Alt başlıq
1135       text: Mətn
1136       url: URL
1137     richtext_area: 
1138       preview: Sınaq görüntüsü
1139     search: 
1140       search: Axtar
1141       submit_text: Keç
1142       where_am_i: Mən haradayam?
1143     sidebar: 
1144       close: Bağla
1145       search_results: Axtarış Nəticələri
1146   time: 
1147     formats: 
1148       friendly: "%e %B %Y  %H:%M"
1149   trace: 
1150     edit: 
1151       description: "İzah:"
1152       download: yüklə
1153       edit: redaktə
1154       filename: "Fayl adı:"
1155       map: xəritə
1156       owner: "Sahibi:"
1157       save_button: Dəyişiklikləri yadda saxla
1158     trace: 
1159       edit: redaktə et
1160       edit_map: Xəritəni redaktə et
1161       map: xəritə
1162       private: MƏXFİ
1163       public: İCTİMAİ
1164       view_map: Xəritəyə bax
1165     trace_form: 
1166       description: "İzah:"
1167       help: Kömək
1168     view: 
1169       description: "İzah:"
1170       download: yüklə
1171       edit: redaktə et
1172       filename: "Fayl adı:"
1173       map: xəritə
1174       owner: "Sahibi:"
1175       start_coordinates: "Başlanğıc koordinatları:"
1176   user: 
1177     account: 
1178       contributor terms: 
1179         link text: bu nədir?
1180       current email address: "Hazırki E-Poçt Ünvanı:"
1181       delete image: Hazırki şəkili sil
1182       gravatar: 
1183         link text: bu nədir?
1184       image: "Şəkil:"
1185       latitude: "En dairəsi:"
1186       longitude: "Uzunluq dairəsi:"
1187       new email address: "Yeni E-Poçt Ünvanı:"
1188       new image: Şəkil kimi əlavə et
1189       openid: 
1190         link text: bu nədir?
1191         openid: "OpenID:"
1192       public editing: 
1193         disabled link text: Niyə mən redaktə edə bilmirəm?
1194         enabled link text: Bu nədir?
1195       replace image: Hazırki şəkili əvəzlə
1196       return to profile: Profilə geri qayıt
1197       save changes button: Dəyişiklikləri yadda saxla
1198     confirm: 
1199       button: Təsdiq et
1200     confirm_email: 
1201       button: Təsdiq et
1202     confirm_resend: 
1203       failure: İstifadəçi %{name} tapılmadı.
1204     list: 
1205       heading: İstifadəçilər
1206       hide: Seçilmiş istifadəçiləri gizlət
1207       title: İstifadəçilər
1208     login: 
1209       heading: Daxil olun
1210       login_button: Daxil ol
1211       new to osm: OpenStreetMap-də yenisiz?
1212       no account: İstifadəçi hesabınız yoxdur?
1213       openid: "%{logo} OpenID:"
1214       openid_logo_alt: OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1215       openid_providers: 
1216         aol: 
1217           alt: AOL OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1218           title: AOL ilə hesaba giriş
1219         google: 
1220           alt: Google OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1221           title: Google ilə hesaba giriş
1222         myopenid: 
1223           alt: myOpenID OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1224           title: myOpenID ilə hesaba giriş
1225         openid: 
1226           alt: OpenID URL ilə hesabınıza daxil olun
1227           title: OpenID ilə hesaba giriş
1228         wordpress: 
1229           alt: Wordpress OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1230           title: Wordpress ilə hesaba giriş
1231         yahoo: 
1232           alt: Yahoo OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1233           title: Yahoo ilə hesaba giriş
1234       password: "Parol:"
1235       register now: İndi qeydiyyatdan keç
1236       remember: Məni xatırla
1237       title: Daxil olun
1238     logout: 
1239       heading: OpenStreetMap-dən çıx
1240       logout_button: Sistemdən çıx
1241       title: Sistemdən çıx
1242     lost_password: 
1243       email address: "E-poçt ünvanları:"
1244       heading: Parolu unutmusan?
1245       new password button: Parolu yenilə
1246       title: İtirilmiş parol
1247     make_friend: 
1248       already_a_friend: Siz artıq %{name} dostsunuz.
1249       button: Dostluğa əlavə et
1250       failed: Bağışlayın, %{name}-i(ı) dostluğa əlavə etmədə xəta yarandı.
1251       heading: "%{user}-i(ı) dostluğa əlavə edək?"
1252       success: "%{name} indi sənin dostundur."
1253     new: 
1254       confirm password: "Parolu təkrarla:"
1255       continue: Davam et
1256       display name: "Gorüntülənən ad:"
1257       email address: "E-poçt ünvanları:"
1258       openid: "%{logo} OpenID:"
1259       password: "Parol:"
1260       title: Hesab aç
1261     popup: 
1262       friend: Dost
1263       your location: Yerləşdiyin yer
1264     remove_friend: 
1265       button: Dostluqdan sil
1266       heading: "%{user} dostluqdan silək?"
1267     reset_password: 
1268       confirm password: "Parolu təkrarla:"
1269       flash changed: Parolun indi dəyişildi.
1270       heading: "%{user} üçün parolu yenilə"
1271       password: "Parol:"
1272       reset: Parolu Yenilə
1273       title: Parolu yenilə
1274     terms: 
1275       agree: Razıyam
1276       consider_pd_why: bu nədir?
1277       decline: İmtina
1278       legale_names: 
1279         france: Fransa
1280         italy: İtaliya
1281     view: 
1282       activate_user: Bu istifadəçini aktivləşdir
1283       add as friend: dostluğa əlavə edilmiş
1284       confirm: Təsdiq et
1285       create_block: bu istifadəçini blokla
1286       ct accepted: "%{ago} əvvəl qəbul edilib"
1287       deactivate_user: Bu istifadəçini deaktivləşdir
1288       delete_user: bu istifadəçini sil
1289       diary: gündəlik
1290       email address: "E-poçt ünvanı:"
1291       hide_user: Bu istifadəçini gizlət
1292       latest edit: "Son redaktə %{ago}:"
1293       my comments: mənim şərhlərim
1294       my diary: mənim gündəliyim
1295       my edits: mənim redaktələrim
1296       remove as friend: dostluqdan silinmiş
1297       send message: mesaj göndər
1298       status: "Status:"
1299       your friends: Sənin dostların
1300   user_block: 
1301     blocks_by: 
1302       title: "%{name} tərəfindən blok edilib"
1303     create: 
1304       flash: "%{name} adlı istifadəçiyə blok yaradılıb."
1305     edit: 
1306       back: Bütün blokları göstər
1307       show: Bu bloku göstər
1308       submit: Bloku yenilən
1309     helper: 
1310       time_past: "%{time} əvvəl sona çatıb."
1311     index: 
1312       heading: İstifadəçi blokları siyahısı
1313       title: İstifadəçi blokları
1314     new: 
1315       back: Bütün blokları göstər
1316       submit: Blok yarat
1317     partial: 
1318       confirm: Əminsinizmi?
1319       creator_name: Yaradıcı
1320       display_name: Bloklanmış İstifadəçilər
1321       edit: Redaktə et
1322       next: Növbəti »
1323       not_revoked: (ləgv edilməyib)
1324       previous: « Əvvəlki
1325       reason: Bloklanma səbəbi
1326       revoke: Ləğv et!
1327       revoker_name: Tərəfindən ləgv edilib
1328       show: Göstər
1329       status: Status
1330     revoke: 
1331       flash: Bu blok ləğv edilib.
1332       heading: "%{block_on} adlı istifadəçi üçün blok, %{block_by} tərəfindən ləğv edilib"
1333       revoke: Ləğv et!
1334       title: "%{block_on} adlı istifadəçi üçün blok ləğv edilib"
1335     show: 
1336       revoke: Ləğv et!
1337       show: "Göstər:"
1338       status: Status
1339       time_past: "%{time} əvvəl sona çatıb"
1340       title: "%{block_on}, %{block_by} tərəfindən blok edilib"
1341     update: 
1342       success: Blok yeniləndi.
1343   user_role: 
1344     grant: 
1345       confirm: Təsdiq et
1346     revoke: 
1347       confirm: Təsdiq et