b0edff09c7f5c27d59af13e04359d05a52a93db4
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 # Author: Ianlopez1115
6 # Author: 아라
7 tl: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Katawan
12       diary_entry: 
13         language: Wika
14         latitude: Latitud
15         longitude: Longhitud
16         title: Pamagat
17         user: Tagagamit
18       friend: 
19         friend: Kaibigan
20         user: Tagagamit
21       message: 
22         body: Katawan
23         recipient: Tumatanggap
24         sender: Nagpadala
25         title: Pamagat
26       trace: 
27         description: Paglalarawan
28         latitude: Latitud
29         longitude: Longhitud
30         name: Pangalan
31         public: Pangmadla
32         size: Sukat
33         user: Tagagamit
34         visible: Nakikita
35       user: 
36         active: Masigla
37         description: Paglalarawan
38         display_name: Ipakita ang Pangalan
39         email: E-liham
40         languages: Mga wika
41         pass_crypt: Hudyat
42     models: 
43       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
44       changeset: Pangkat ng pagbabago
45       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
46       country: Bansa
47       diary_comment: Puna sa Talaarawan
48       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
49       friend: Kaibigan
50       language: Wika
51       message: Mensahe
52       node: Buko
53       node_tag: Tatak ng Buko
54       notifier: Tagapagpabatid
55       old_node: Lumang Buko
56       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
57       old_relation: Lumang Kaugnayan
58       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
59       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
60       old_way: Lumang Daan
61       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
62       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
63       relation: Kaugnayan
64       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
65       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
66       session: Laang Panahon
67       trace: Bakas
68       tracepoint: Tuldok ng Bakas
69       tracetag: Tatak ng Bakas
70       user: Tagagamit
71       user_preference: Nais ng Tagagamit
72       user_token: Kahalip ng Tagagamit
73       way: Daan
74       way_node: Buko ng Daan
75       way_tag: Tatak ng Daan
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
83       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
87       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
88       feed: 
89         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
90         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
91       osmchangexml: XML ng osmChange
92       title: Pangkat ng pagbabago
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Pag-aari ni:"
95       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
96       box: kahon
97       closed_at: "Isinara sa:"
98       created_at: "Nilikha sa:"
99       has_nodes: 
100         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} buko:"
101         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} mga buko:"
102       has_relations: 
103         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
104         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga kaugnayan:"
105       has_ways: 
106         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng daan:"
107         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga daan:"
108       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
109       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
110     common_details: 
111       changeset_comment: "Puna:"
112       deleted_at: "Binura doon sa:"
113       deleted_by: "Binura ni:"
114       edited_at: "Binago sa:"
115       edited_by: "Binago ni:"
116       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
117       version: "Bersyon:"
118     containing_relation: 
119       entry: Kaugnayan %{relation_name}
120       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
121     map: 
122       deleted: Binura
123       edit: 
124         area: Baguhin ang pook
125         node: Baguhin ang buko
126         relation: Baguhin ang kaugnayan
127         way: Baguhin ang daan
128       larger: 
129         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
130         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
131         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
132         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
133       loading: Ikinakarga...
134     navigation: 
135       all: 
136         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
137         next_node_tooltip: Susunod na buko
138         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
139         next_way_tooltip: Susunod na daan
140         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
141         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
142         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
143         prev_way_tooltip: Dating daan
144       paging: 
145         all: 
146           next: "%{id} »"
147           prev: « %{id}
148         user: 
149           next: "%{id} »"
150           prev: « %{id}
151       user: 
152         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
153         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
154         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
155     node: 
156       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
157       edit: Baguhin ang buko
158       node: Buko
159       node_title: "Buko : %{node_name}"
160       view_history: Tingnan ang kasaysayan
161     node_details: 
162       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
163       part_of: "Bahagi ng:"
164     node_history: 
165       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
166       node_history: Kasaysayan ng Buko
167       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
168       view_details: Tingnan ang mga detalye
169     not_found: 
170       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
171       type: 
172         changeset: palitan ang pagtatakda
173         node: buko
174         relation: kaugnayan
175         way: daan
176     paging_nav: 
177       of: ang
178       showing_page: Ipinapakita ang pahina
179     redacted: 
180       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
181       redaction: Redaksiyon %{id}
182       type: 
183         node: buko
184         relation: kaugnayan
185         way: daan
186     relation: 
187       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
188       relation: Kaugnayan
189       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
190       view_history: Tingnan ang kasaysayan
191     relation_details: 
192       members: "Mga kasapi:"
193       part_of: "Bahagi ng:"
194     relation_history: 
195       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
196       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
197       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
198       view_details: Tingnan ang mga detalye
199     relation_member: 
200       entry: "%{type} %{name}"
201       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
202       type: 
203         node: Buko
204         relation: Kaugnayan
205         way: Daan
206     start_rjs: 
207       data_frame_title: Dato
208       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
209       details: Mga detalye
210       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni %{user} sa ganap na %{timestamp}
211       hide_areas: Itago ang mga lugar
212       history_for_feature: Kasaysayan para sa %{feature}
213       load_data: Ikarga ang Dato
214       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng  %{num_features} na mga tampok. Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa %{max_features} na mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
215       loading: Ikinakarga...
216       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
217       object_list: 
218         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
219         back: Ipakita ang tala ng bagay
220         details: Mga detalye
221         heading: Tala ng bagay
222         history: 
223           type: 
224             node: Buko %{id}
225             way: Daan %{id}
226         selected: 
227           type: 
228             node: Buko %{id}
229             way: Daan %{id}
230         type: 
231           node: Buko
232           way: Daan
233       private_user: pribadong tagagamit
234       show_areas: Ipakita ang mga lugar
235       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
236       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na %{bbox_size} (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
237       wait: Hintay...
238       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
239     tag_details: 
240       tags: "Mga tatak:"
241       wiki_link: 
242         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
243         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
244       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
245     timeout: 
246       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
247       type: 
248         changeset: palitan ang pagtatakda
249         node: buko
250         relation: kaugnayan
251         way: daan
252     way: 
253       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
254       edit: Baguhin ang daan
255       view_history: Tingnan ang kasaysayan
256       way: Daan
257       way_title: "Daan: %{way_name}"
258     way_details: 
259       also_part_of: 
260         one: bahagi rin ng daan na %{related_ways}
261         other: bahagi rin ng mga daan na %{related_ways}
262       nodes: "Mga buko:"
263       part_of: "Bahagi ng:"
264     way_history: 
265       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
266       view_details: Tingnan ang mga detalye
267       way_history: Kasaysayan ng Daan
268       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
269   changeset: 
270     changeset: 
271       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
272       big_area: (malaki)
273       no_comment: (wala)
274       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
275       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
276       still_editing: (namamatnugot pa rin)
277       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
278     changeset_paging_nav: 
279       next: Kasunod »
280       previous: « Nakaraan
281       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
282     changesets: 
283       area: Pook
284       comment: Puna/Kumento
285       id: ID
286       saved_at: Sinagip sa
287       user: Tagagamit
288     list: 
289       description: Kamakailang pagbabago
290       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
291       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
292       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
293       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
294       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
295       empty_anon_html: Wala pang ginawang mga pamamatnugot
296       empty_user_html: Mukhang hindi ka pa gumagawa ng anumang mga pamamatnugot. Upang makapagsimula, siyasatin ang <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Patnubay ng mga Baguhan</a>.
297       heading: Mga pangkat ng pagbabago
298       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
299       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
300       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
301       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
302       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
303       title: Mga pangkat ng pagbabago
304       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
305       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
306       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
307       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
308       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
309     timeout: 
310       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
311   diary_entry: 
312     comments: 
313       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
314       comment: Puna
315       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
316       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
317       older_comments: Mas Lumang mga Puna
318       post: Ipaskil
319       when: Kailan
320     diary_comment: 
321       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
322       confirm: Tiyakin
323       hide_link: Itago ang punang ito
324     diary_entry: 
325       comment_count: 
326         one: 1 puna
327         other: "%{count} mga puna"
328       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
329       confirm: Tiyakin
330       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
331       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
332       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
333       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
334     edit: 
335       body: "Katawan:"
336       language: "Wika:"
337       latitude: "Latitud:"
338       location: "Pook (lokasyon):"
339       longitude: "Longhitud:"
340       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
341       save_button: Sagipin
342       subject: "Paksa:"
343       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
344       use_map_link: gamitin ang mapa
345     feed: 
346       all: 
347         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
348         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
349       language: 
350         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
351         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
352       user: 
353         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
354         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
355     list: 
356       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
357       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
358       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
359       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
360       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
361       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
362       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
363       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
364       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
365       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
366       user_title: Talaarawan ni %{user}
367     location: 
368       edit: Baguhin
369       location: "Pook (lokasyon):"
370       view: Tingnan
371     new: 
372       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
373     no_such_entry: 
374       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
375       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
376       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
377     view: 
378       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
379       login: Lumagda
380       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
381       save_button: Sagipin
382       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
383       user_title: Talaarawan ni %{user}
384   editor: 
385     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
386     potlatch: 
387       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
388       name: Pagbibigay-daan 1
389     potlatch2: 
390       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
391       name: Pagbibigay-daan 2
392     remote: 
393       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
394       name: Pangmalayong Pantaban
395   export: 
396     start: 
397       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
398       area_to_export: Pook na Iluluwas
399       embeddable_html: Maibabaong HTML
400       export_button: Iluwas
401       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data Commons Open Database License (ODbL)</a>.
402       format: Anyo
403       format_to_export: Anyong Iluluwas
404       image_size: Sukat ng Larawan
405       latitude: "Latitud:"
406       licence: Lisensiya
407       longitude: "Longhitud:"
408       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
409       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
410       max: pinakamataas
411       options: Mga mapagpipilian
412       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
413       output: Kinalabasan
414       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
415       scale: Sukat
416       too_large: 
417         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
418         heading: Napakalaki ng Lugar
419       zoom: Lapitan
420     start_rjs: 
421       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
422       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
423       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
424       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
425       export: Iluwas
426       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
427   geocoder: 
428     description: 
429       title: 
430         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
431         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
432       types: 
433         cities: Mga lungsod
434         places: Mga lugar
435         towns: Mga bayan
436     direction: 
437       east: silangan
438       north: hilaga
439       north_east: hilaga-silangan
440       north_west: hilaga-kanluran
441       south: timog
442       south_east: timog-silangan
443       south_west: timog-kanluran
444       west: kanluran
445     distance: 
446       one: humigit-kumulang sa 1km
447       other: humigit-kumulang sa %{count}km
448       zero: mas mababa kaysa 1km
449     results: 
450       more_results: Marami pang mga kinalabasan
451       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
452     search: 
453       title: 
454         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
455         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
456         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
457         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
458         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
459         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
460     search_osm_nominatim: 
461       prefix: 
462         aeroway: 
463           aerodrome: Himpilan ng eroplano
464           apron: Tapis pangkusina
465           gate: Tarangkahan
466           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
467           runway: Patakbuhan at Daanan
468           taxiway: Daanan ng Taksi
469           terminal: Terminal
470         amenity: 
471           WLAN: Pagpunta sa WiFi
472           airport: Paliparan
473           arts_centre: Lunduyan ng Sining
474           artwork: Likhang Sining
475           atm: ATM
476           auditorium: Awditoryum
477           bank: Bangko
478           bar: Tindahang Inuman ng Alak
479           bbq: Barbikyuhan
480           bench: Bangko
481           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
482           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
483           biergarten: Inuman ng Serbesa
484           brothel: Bahay-aliwan
485           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
486           bus_station: Himpilan ng Bus
487           cafe: Kapihan
488           car_rental: Arkilahan ng Kotse
489           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
490           car_wash: Paliguan ng Kotse
491           casino: Bahay-pasugalan
492           charging_station: Himpilang Kargahan
493           cinema: Sinehan
494           clinic: Klinika
495           club: Kapisanan
496           college: Dalubhasaan
497           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
498           courthouse: Gusali ng Hukuman
499           crematorium: Krematoryum
500           dentist: Dentista
501           doctors: Mga manggagamot
502           dormitory: Dormitoryo
503           drinking_water: Naiinom na Tubig
504           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
505           embassy: Embahada
506           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
507           fast_food: Kainang Pangmabilisan
508           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
509           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
510           fire_station: Himpilan ng Bumbero
511           food_court: Korte ng Pagkain
512           fountain: Bukal
513           fuel: Panggatong
514           grave_yard: Sementeryo
515           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
516           hall: Bulwagan
517           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
518           hospital: Ospital
519           hotel: Otel
520           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
521           ice_cream: Sorbetes
522           kindergarten: Kindergarten
523           library: Aklatan
524           market: Pamilihan
525           marketplace: Palengke
526           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
527           nightclub: Alibangbang
528           nursery: Alagaan ng mga Bata
529           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
530           office: Tanggapan
531           park: Liwasan
532           parking: Paradahan
533           pharmacy: Botika
534           place_of_worship: Sambahan
535           police: Pulis
536           post_box: Kahon ng Liham
537           post_office: Tanggapan ng Sulat
538           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
539           prison: Bilangguan
540           pub: Pangmadlang Bahay
541           public_building: Pangmadlang Gusali
542           public_market: Pangmadlang Pamilihan
543           reception_area: Tanggapang Pook
544           recycling: Pook ng Muling Paggamit
545           restaurant: Kainan
546           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
547           sauna: Silid-suuban
548           school: Paaralan
549           shelter: Kanlungan
550           shop: Tindahan
551           shopping: Pamimili
552           shower: Dutsahan
553           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
554           social_club: Kapisanang Panglipunan
555           studio: Istudyo
556           supermarket: Malaking Pamilihan
557           swimming_pool: Palanguyan
558           taxi: Taksi
559           telephone: Teleponong Pangmadla
560           theatre: Tanghalan
561           toilets: Mga banyo
562           townhall: Bulwagan ng Bayan
563           university: Pamantasan
564           vending_machine: Makinang Nagbebenta
565           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
566           village_hall: Bulwagan ng Nayon
567           waste_basket: Basurahan
568           wifi: Pagpunta sa WiFi
569           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
570         boundary: 
571           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
572           census: Hangganan ng Sensus
573           national_park: Liwasang Pambansa
574           protected_area: Napuprutektahang Pook
575         bridge: 
576           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
577           suspension: Tulay na Nakabitin
578           swing: Tulay na Naikakambiyo
579           viaduct: Tulay na Tubo
580           "yes": Tulay
581         building: 
582           "yes": Gusali
583         highway: 
584           bridleway: Daanan ng Kabayo
585           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
586           bus_stop: Hintuan ng Bus
587           byway: Landas na Hindi Madaanan
588           construction: Ginagawang Punong Lansangan
589           cycleway: Daanan ng Bisikleta
590           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
591           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
592           ford: Bagtasan ng Tao
593           living_street: Buhay na Lansangan
594           milestone: Poste ng Milya
595           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
596           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
597           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
598           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
599           path: Landas
600           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
601           platform: Palapag
602           primary: Pangunahing Kalsada
603           primary_link: Pangunahing Kalsada
604           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
605           residential: Pamahayan
606           rest_area: Pook Pahingahan
607           road: Lansangan
608           secondary: Pampangalawang Lansangan
609           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
610           service: Kalyeng Pampalingkuran
611           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
612           speed_camera: Kamera ng Tulin
613           steps: Mga hakbang
614           stile: Hagdanan ng Bakod
615           tertiary: Pampangatlong Kalsada
616           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
617           track: Pinak
618           trail: Bulaos
619           trunk: Pangunahing Ruta
620           trunk_link: Pangunahing Ruta
621           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
622           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
623         historic: 
624           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
625           battlefield: Pook ng Labanan
626           boundary_stone: Bato ng Hangganan
627           building: Gusali
628           castle: Kastilyo
629           church: Simbahan
630           fort: Kuta
631           house: Bahay
632           icon: Kinatawang Larawan
633           manor: Manor
634           memorial: Muog na Pang-alaala
635           mine: Minahan
636           monument: Bantayog
637           museum: Museo
638           ruins: Mga Guho
639           tower: Tore
640           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
641           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
642           wreck: Wasak na Sasakyan
643         landuse: 
644           allotments: Mga Laang Bahagi
645           basin: Lunas ng Ilog
646           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
647           cemetery: Libingan
648           commercial: Pook na Pangkalakalan
649           conservation: Lupaing Iniligtas
650           construction: Konstruksyon
651           farm: Bukid
652           farmland: Lupaing Sakahan
653           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
654           forest: Gubat
655           garages: Mga garahe
656           grass: Damo
657           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
658           industrial: Pook na Pang-industriya
659           landfill: Tabon na Lupain
660           meadow: Kaparangan
661           military: Pook ng Militar
662           mine: Minahan
663           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
664           orchard: Halamanan ng Bunga
665           park: Liwasan
666           piste: Piste ng Iski
667           quarry: Hukay na Tibagan
668           railway: Daambakal
669           recreation_ground: Lupaing Libangan
670           reservoir: Tinggalan ng Tubig
671           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
672           residential: Pook na Panirahan
673           retail: Tingi
674           road: Pook na Daanan
675           village_green: Nayong Lunti
676           vineyard: Ubasan
677           wetland: Babad na Lupain
678           wood: Kahoy
679         leisure: 
680           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
681           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
682           common: Karaniwang Lupain
683           fishing: Pook na Palaisdaan
684           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
685           garden: Halamanan
686           golf_course: Kurso ng Golp
687           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
688           marina: Marina
689           miniature_golf: Munting Golp
690           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
691           park: Liwasan
692           pitch: Hagisang Pampalakasan
693           playground: Palaruan
694           recreation_ground: Lupaing Libangan
695           sauna: Silid-suuban
696           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
697           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
698           stadium: Istadyum
699           swimming_pool: Palanguyan
700           track: Landas na Takbuhan
701           water_park: Liwasang Tubigan
702         military: 
703           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
704           barracks: Kuwartel
705           bunker: Hukay na Pangsundalo
706         natural: 
707           bay: Look
708           beach: Dalampasigan
709           cape: Tangway
710           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
711           channel: Bambang
712           cliff: Bangin
713           crater: Uka
714           dune: Burol ng Buhangin
715           feature: Tampok
716           fell: Pulak
717           fjord: Tubigang Mabangin
718           forest: Gubat
719           geyser: Geyser
720           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
721           heath: Lupain ng Halamang Erika
722           hill: Burol
723           island: Pulo
724           land: Lupain
725           marsh: Latian
726           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
727           mud: Putik
728           peak: Tugatog
729           point: Tuldok
730           reef: Bahura
731           ridge: Tagaytay
732           river: Ilog
733           rock: Bato
734           scree: Batuhang Buhaghag
735           scrub: Palumpong
736           shoal: Banlik
737           spring: Bukal
738           stone: Bato
739           strait: Kipot
740           tree: Puno
741           valley: Lambak
742           volcano: Bulkan
743           water: Tubig
744           wetland: Babad na Lupain
745           wetlands: Mga Babad na Lupain
746           wood: Kahoy
747         office: 
748           accountant: Tagatuos
749           architect: Arkitekto
750           company: Kumpanya
751           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
752           estate_agent: Ahente ng Lupain
753           government: Tanggapang Pampamahalaan
754           insurance: Tanggapan ng Seguro
755           lawyer: Manananggol
756           ngo: Tanggapan ng NGO
757           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
758           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
759           "yes": Tanggapan
760         place: 
761           airport: Paliparan
762           city: Lungsod
763           country: Bansa
764           county: Kondehan
765           farm: Bukid
766           hamlet: Maliit na Nayon
767           house: Bahay
768           houses: Mga Bahay
769           island: Pulo
770           islet: Munting Pulo
771           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
772           locality: Lokalidad
773           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
774           municipality: Munisipalidad
775           postcode: Kodigo ng Koreo
776           region: Rehiyon
777           sea: Dagat
778           state: Estado
779           subdivision: Kabahaging kahatian
780           suburb: Kanugnog ng lungsod
781           town: Bayan
782           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
783           village: Nayon
784         railway: 
785           abandoned: Pinabayaang daambakal
786           construction: Kinukumpuning Daambakal
787           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
788           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
789           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
790           halt: Hintuan ng Tren
791           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
792           junction: Panulukan ng Daambakal
793           level_crossing: Patag na Tawiran
794           light_rail: Banayad na Riles
795           miniature: Munting Riles
796           monorail: Isahang Riles
797           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
798           platform: Plataporma ng Daambakal
799           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
800           spur: Tahid ng Daambakal
801           station: Himpilan ng Daambakal
802           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
803           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
804           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
805           tram: Riles ng Trambya
806           tram_stop: Hintuan ng Trambya
807           yard: Bakuran ng Daambakal
808         shop: 
809           alcohol: Wala sa Lisensiya
810           antiques: Mga Antigo
811           art: Tindahan ng Sining
812           bakery: Panaderya
813           beauty: Tindahan ng Pampaganda
814           beverages: Tindahan ng mga Inumin
815           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
816           books: Tindahan ng Aklat
817           butcher: Mangangatay
818           car: Tindahan ng Kotse
819           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
820           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
821           carpet: Tindahan ng Karpet
822           charity: Tindahang Pangkawanggawa
823           chemist: Kimiko
824           clothes: Tindahan ng mga Damit
825           computer: Tindahan ng Kompyuter
826           confectionery: Tindahan ng Kendi
827           convenience: Tindahang Maginhawa
828           copyshop: Tindahang Kopyahan
829           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
830           department_store: Tindahang Kagawaran
831           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
832           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
833           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
834           electronics: Tindahan ng Elektroniks
835           estate_agent: Ahente ng Lupain
836           farm: Tindahang Pambukid
837           fashion: Tindahan ng Moda
838           fish: Tindahan ng Isda
839           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
840           food: Tindahan ng Pagkain
841           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
842           furniture: Muwebles
843           gallery: Galeriya
844           garden_centre: Lunduyang Halamanan
845           general: Tindahang Panglahat
846           gift: Tindahan ng Regalo
847           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
848           grocery: Tindahan ng Groserya
849           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
850           hardware: Tindahan ng Hardwer
851           hifi: Hi-Fi
852           insurance: Seguro
853           jewelry: Tindahan ng Alahas
854           kiosk: Tindahan ng Kubol
855           laundry: Labahan
856           mall: Pasyalang Pangmadla
857           market: Pamilihan
858           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
859           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
860           music: Tindahan ng Tugtugin
861           newsagent: Ahente ng Balita
862           optician: Optiko
863           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
864           outdoor: Tindahang Panlabas
865           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
866           photo: Tindahan ng Litrato
867           salon: Salon
868           shoes: Tindahan ng Sapatos
869           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
870           sports: Tindahang Pampalakasan
871           stationery: Tindahan ng Papel
872           supermarket: Malaking Pamilihan
873           toys: Tindahan ng Laruan
874           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
875           video: Tindahan ng Bidyo
876           wine: Wala sa Lisensiya
877         tourism: 
878           alpine_hut: Kubong Pambundok
879           artwork: Likhang Sining
880           attraction: Pang-akit
881           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
882           cabin: Dampa
883           camp_site: Pook ng Kampo
884           caravan_site: Lugar ng Karabana
885           chalet: Kubo ng Pastol
886           guest_house: Bahay na Pampanauhin
887           hostel: Hostel
888           hotel: Otel
889           information: Kabatiran
890           lean_to: Sibi
891           motel: Motel
892           museum: Museo
893           picnic_site: Pook na Pampiknik
894           theme_park: Liwasang may Tema
895           valley: Lambak
896           viewpoint: Tuldok ng pananaw
897           zoo: Hayupan
898         tunnel: 
899           "yes": Lagusan
900         waterway: 
901           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
902           boatyard: Bakuran ng bangka
903           canal: Paralanan
904           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
905           dam: Saplad
906           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
907           ditch: Bambang
908           dock: Pantalan
909           drain: Limasan
910           lock: Kandado
911           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
912           mineral_spring: Balong na Mineral
913           mooring: Pugalan
914           rapids: Mga lagaslasan
915           river: Ilog
916           riverbank: Pampang ng Ilog
917           stream: Batis
918           wadi: Tuyot na Ilog
919           water_point: Tuldok ng Tubigan
920           waterfall: Talon
921           weir: Pilapil
922       prefix_format: "%{name}"
923   html: 
924     dir: mula kaliwa pakanan
925   javascripts: 
926     map: 
927       base: 
928         cycle_map: Mapa ng Ikot
929         mapquest: Bukas ang MapQuest
930         standard: Pamantayan
931         transport_map: Mapa ng Biyahe
932     site: 
933       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
934       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
935       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
936       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
937   layouts: 
938     community: Pamayanan
939     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
940     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
941     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
942     documentation: Dokumentasyon
943     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
944     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
945     donate_link_text: nag-aabuloy
946     edit: Baguhin
947     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
948     foundation: Pundasyon
949     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
950     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
951     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
952     help: Tulong
953     help_centre: Lunduyan ng Tulong
954     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
955     help_url: http://help.openstreetmap.org/
956     history: Kasaysayan
957     home: tahanan
958     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
959     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
960     intro_2_download: ikargang paibaba
961     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
962     intro_2_license: lisensiyang bukas
963     intro_2_use: gamitin
964     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
965     log_in: lumagda
966     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
967     logo: 
968       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
969     logout: umalis mula sa pagkakalagda
970     make_a_donation: 
971       text: Magkaloob ng isang Abuloy
972       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
973     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
974     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
975     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
976     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
977     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
978     partners_partners: mga kawaksi
979     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
980     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
981     project_name: 
982       h1: OpenStreetMap
983       title: OpenStreetMap
984     sign_up: magpatala
985     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
986     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
987     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
988     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
989     view: Tingnan
990     view_tooltip: Tingnan ang mapa
991     wiki: Wiki
992     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
993     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
994   license_page: 
995     foreign: 
996       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
997       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
998       title: Tungkol sa salinwikang ito
999     legal_babble: 
1000       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1001       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada)."
1002       contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1003       contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang pananagutan."
1004       contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1005       contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
1006       contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1007       contributors_nl_html: "<strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1008       contributors_nz_html: "<strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa\nKabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala\nna Pangkorona."
1009       contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1010       contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan: \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1011       credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
1012       credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1013       credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1014       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1015       intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1016       intro_3_html: "Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">lisensiyang Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
1017       more_1_html: "Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga Palaging Itinatanong \nna Makabatas</a>."
1018       more_2_html: "Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang\nmga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala\nang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala."
1019       more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1020       title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1021     native: 
1022       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1023       native_link: Bersyon ng Tagalog
1024       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1025       title: Tungkol sa pahinang ito
1026   message: 
1027     delete: 
1028       deleted: Binura ang mensahe
1029     inbox: 
1030       date: Petsa
1031       from: Mula sa
1032       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1033       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1034       new_messages: 
1035         one: "%{count} bagong mensahe"
1036         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1037       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1038       old_messages: 
1039         one: "%{count} lumang mensahe"
1040         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1041       outbox: kahong-labasan
1042       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1043       subject: Paksa
1044       title: Kahon ng pumapasok
1045     mark: 
1046       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1047       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1048     message_summary: 
1049       delete_button: Burahin
1050       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1051       reply_button: Tumugon
1052       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1053     new: 
1054       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1055       body: Katawan
1056       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1057       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1058       send_button: Ipadala
1059       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1060       subject: Paksa
1061       title: Magpadala ng mensahe
1062     no_such_message: 
1063       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1064       heading: Walang ganyang mensahe
1065       title: Walang ganyang mensahe
1066     outbox: 
1067       date: Petsa
1068       inbox: kahon ng pumapasok
1069       messages: 
1070         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1071         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1072       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1073       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1074       outbox: kahong-labasan
1075       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1076       subject: Paksa
1077       title: Kahong-labasan
1078       to: Para kay
1079     read: 
1080       date: Petsa
1081       from: Mula sa
1082       reply_button: Tumugon
1083       subject: Paksa
1084       title: Basahin ang mensahe
1085       to: Para kay
1086       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1087       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1088     reply: 
1089       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1090     sent_message_summary: 
1091       delete_button: Burahin
1092   notifier: 
1093     diary_comment_notification: 
1094       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1095       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1096       hi: Kumusta %{to_user},
1097       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1098     email_confirm: 
1099       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1100     email_confirm_html: 
1101       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1102       greeting: Kumusta,
1103       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1104     email_confirm_plain: 
1105       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1106       greeting: Kumusta,
1107     friend_notification: 
1108       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1109       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1110       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1111       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1112     gpx_notification: 
1113       and_no_tags: at walang mga tatak.
1114       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1115       failure: 
1116         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1117         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1118         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1119         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1120         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1121       greeting: Kumusta,
1122       success: 
1123         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1124         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1125       with_description: na may paglalarawan
1126       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1127     lost_password: 
1128       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1129     lost_password_html: 
1130       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1131       greeting: Kumusta,
1132       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1133     lost_password_plain: 
1134       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1135       greeting: Kumusta,
1136     message_notification: 
1137       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1138       hi: Kumusta %{to_user},
1139       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1140     signup_confirm: 
1141       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1142   oauth: 
1143     oauthorize: 
1144       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1145       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1146       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1147       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1148       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1149       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1150       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1151       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1152     revoke: 
1153       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1154   oauth_clients: 
1155     create: 
1156       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1157     destroy: 
1158       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1159     edit: 
1160       submit: Baguhin
1161       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1162     form: 
1163       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1164       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1165       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1166       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1167       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1168       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1169       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1170       name: Pangalan
1171       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1172       required: Kinakailangan
1173       support_url: URL ng Pagtangkilik
1174       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1175     index: 
1176       application: Pangalan ng Aplikasyon
1177       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1178       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1179       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1180       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1181       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1182       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1183       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1184       revoke: Bawiin!
1185       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1186     new: 
1187       submit: Magpatala
1188       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1189     not_found: 
1190       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1191     show: 
1192       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1193       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1194       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1195       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1196       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1197       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1198       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1199       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1200       confirm: Natitiyak mo ba?
1201       delete: Burahin ang Kliyente
1202       edit: Baguhin ang mga Detalye
1203       key: "Susi ng Tagaubos:"
1204       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1205       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1206       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1207       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1208       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1209     update: 
1210       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1211   printable_name: 
1212     with_version: "%{id}, v%{version}"
1213   redaction: 
1214     create: 
1215       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1216     destroy: 
1217       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1218       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1219       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1220     edit: 
1221       description: Paglalarawan
1222       heading: Baguhin ang redaksiyon
1223       submit: Sagipin ang redaksiyon
1224       title: Baguhin ang redaksiyon
1225     index: 
1226       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1227       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1228       title: Listahan ng mga redaksiyon
1229     new: 
1230       description: Paglalarawan
1231       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1232       submit: Lumikha ng redaksiyon
1233       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1234     show: 
1235       confirm: Natitiyak mo ba?
1236       description: "Paglalarawan:"
1237       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1238       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1239       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1240       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1241       user: "Tagapaglikha:"
1242     update: 
1243       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1244   site: 
1245     edit: 
1246       anon_edits: (%{link})
1247       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1248       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1249       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1250       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1251       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1252       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1253       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1254       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1255       user_page_link: pahina ng tagagamit
1256     index: 
1257       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1258       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1259       permalink: Permalink
1260       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1261       shortlink: Maikling kawing
1262     key: 
1263       table: 
1264         entry: 
1265           admin: Hangganang pampangangasiwa
1266           allotments: Mga Laang Bahagi
1267           apron: 
1268             - Tapis ng paliparan
1269             - terminal
1270           bridge: Itim na pambalot = tulay
1271           bridleway: Daanan ng Kabayo
1272           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1273           building: Makabuluhang gusali
1274           byway: Landas na hindi madaanan
1275           cable: 
1276             - Kotse ng kable
1277             - upuang inaangat
1278           cemetery: Libingan
1279           centre: Lunduyang pampalakasan
1280           commercial: Pook na pangkalakalan
1281           common: 
1282             - Karaniwan
1283             - kaparangan
1284           construction: Mga kalsadang ginagawa
1285           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1286           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1287           farm: Bukid
1288           footway: Lakaran ng tao
1289           forest: Gubat
1290           golf: Kurso ng golp
1291           heathland: Lupain ng halamang erika
1292           industrial: Pook na pang-industriya
1293           lake: 
1294             - Lawa
1295             - tinggalan ng tubig
1296           military: Pook ng militar
1297           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1298           park: Liwasan
1299           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1300           pitch: Hagisang pampalakasan
1301           primary: Pangunahing kalsada
1302           private: Pribadong pagpunta
1303           rail: Daambakal
1304           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1305           resident: Pook na panuluyan
1306           retail: Lugar na tingian
1307           runway: 
1308             - Rampa ng Paliparan
1309             - daanan ng taksi
1310           school: 
1311             - Paaralan
1312             - pamantasan
1313           secondary: Pampangalawang kalsada
1314           station: Himpilan ng daambakal
1315           subway: Daanang pang-ilalim
1316           summit: 
1317             - Taluktok
1318             - tugatog
1319           tourist: Pang-akit ng turista
1320           track: Bakas
1321           tram: 
1322             - Banayad na riles
1323             - trambya
1324           trunk: Punong Kalsada
1325           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1326           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1327           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1328           wood: Kahoy
1329     markdown_help: 
1330       alt: Kahaliling teksto
1331       first: Unang bagay
1332       heading: Pamulaan
1333       headings: Mga pamulaan
1334       image: Larawan
1335       link: Kawing
1336       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1337       second: Ikalawang bagay
1338       subheading: Kabahaging Pamulaan
1339       text: Teksto
1340       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1341       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1342       url: URL
1343     richtext_area: 
1344       edit: Baguhin
1345       preview: Paunang tanaw
1346     search: 
1347       search: Maghanap
1348       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1349       submit_text: Gawin
1350       where_am_i: Nasaan ba ako?
1351       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1352     sidebar: 
1353       close: Isara
1354       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1355   time: 
1356     formats: 
1357       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1358   trace: 
1359     create: 
1360       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1361       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1362     delete: 
1363       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1364     edit: 
1365       description: "Paglalarawan:"
1366       download: ikargang paibaba
1367       edit: baguhin
1368       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1369       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1370       map: mapa
1371       owner: "May-ari:"
1372       points: "Mga tuldok:"
1373       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1374       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1375       tags: "Mga tatak:"
1376       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1377       title: Binabago ang bakas na %{name}
1378       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1379       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1380       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1381       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1382     list: 
1383       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>.
1384       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1385       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1386       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1387       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1388     make_public: 
1389       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1390     offline: 
1391       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1392       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1393     offline_warning: 
1394       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1395     trace: 
1396       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1397       by: sa pamamagitan ng
1398       count_points: "%{count} mga puntos"
1399       edit: baguhin
1400       edit_map: Baguhin ang Mapa
1401       identifiable: MAKIKILALA
1402       in: sa
1403       map: mapa
1404       more: marami pa
1405       pending: NAGHIHINTAY
1406       private: PRIBADO
1407       public: PANGMADLA
1408       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1409       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1410       view_map: Tingnan ang Mapa
1411     trace_form: 
1412       description: "Paglalarawan:"
1413       help: Saklolo
1414       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1415       tags: "Mga tatak:"
1416       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1417       upload_button: Ikargang paitaas
1418       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1419       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1420       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1421       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1422     trace_header: 
1423       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1424       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1425       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1426       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1427     trace_optionals: 
1428       tags: Mga tatak
1429     trace_paging_nav: 
1430       newer: Mas Bagong mga Bakas
1431       older: Mas Lumang mga Bakas
1432       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1433     view: 
1434       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1435       description: "Paglalarawan:"
1436       download: ikargang paibaba
1437       edit: baguhin
1438       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1439       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1440       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1441       map: mapa
1442       none: Wala
1443       owner: "May-ari:"
1444       pending: NAGHIHINTAY
1445       points: "Mga tuldok:"
1446       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1447       tags: "Mga tatak:"
1448       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1449       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1450       uploaded: "Naikarga na:"
1451       visibility: "Pagkanakikita:"
1452     visibility: 
1453       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1454       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1455       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1456       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1457   user: 
1458     account: 
1459       contributor terms: 
1460         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1461         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1462         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1463         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1464         link text: ano ba ito?
1465         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1466         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1467       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1468       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1469       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1470       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1471       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1472       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1473       image: "Larawan:"
1474       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1475       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1476       latitude: "Latitud:"
1477       longitude: "Longhitud:"
1478       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1479       my settings: Mga pagtatakda ko
1480       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1481       new image: Magdagdag ng isang larawan
1482       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1483       openid: 
1484         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1485         link text: ano ba ito?
1486         openid: "OpenID:"
1487       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1488       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1489       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1490       public editing: 
1491         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1492         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1493         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1494         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1495         enabled link text: ano ba ito?
1496         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1497       public editing note: 
1498         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1499         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1500       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1501       return to profile: Bumalik sa balangkas
1502       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1503       title: Baguhin ang akawnt
1504       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1505     confirm: 
1506       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1507       button: Tiyakin
1508       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1509       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1510       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1511     confirm_email: 
1512       button: Tiyakin
1513       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1514       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1515       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1516       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1517     confirm_resend: 
1518       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1519       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1520     filter: 
1521       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1522     go_public: 
1523       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1524     list: 
1525       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1526       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1527       heading: Mga tagagamit
1528       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1529       showing: 
1530         one: Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1531         other: Ipinapakita ang pahinang %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1532       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1533       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1534       title: Mga tagagamit
1535     login: 
1536       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1537       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1538       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1539       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1540       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1541       heading: Lumagda
1542       login_button: Lumagda
1543       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1544       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1545       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1546       openid: "%{logo} OpenID:"
1547       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1548       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1549       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1550       openid_providers: 
1551         aol: 
1552           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1553           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1554         google: 
1555           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1556           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1557         myopenid: 
1558           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1559           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1560         openid: 
1561           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1562           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1563         wordpress: 
1564           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1565           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1566         yahoo: 
1567           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1568           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1569       password: "Hudyat:"
1570       register now: Magpatala na ngayon
1571       remember: "Tandaan ako:"
1572       title: Lumagda
1573       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1574       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1575       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1576     logout: 
1577       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1578       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1579       title: Umalis sa pagkakalagda
1580     lost_password: 
1581       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1582       heading: Nakalimutang Hudyat?
1583       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1584       new password button: Itakda uli ang hudyat
1585       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1586       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1587       title: Naiwalang hudyat
1588     make_friend: 
1589       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1590       button: idagdag bilang kaibigan
1591       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1592       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1593       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1594     new: 
1595       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1596       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1597       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1598       continue: Magpatuloy
1599       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1600       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1601       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1602       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1603       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1604       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1605       openid: "%{logo} OpenID:"
1606       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1607       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1608       password: "Hudyat:"
1609       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1610       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1611       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1612       title: Likhain ang akawnt
1613       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1614     no_such_user: 
1615       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1616       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1617       title: Walang ganyang tagagamit
1618     popup: 
1619       friend: Kaibigan
1620       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1621       your location: Kinalalagyan mo
1622     remove_friend: 
1623       button: Tanggalin bilang kaibigan
1624       heading: Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?
1625       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1626       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1627     reset_password: 
1628       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1629       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1630       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1631       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1632       password: "Hudyat:"
1633       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1634       title: Muling itakda ang hudyat
1635     set_home: 
1636       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1637     suspended: 
1638       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1639       heading: Inantala ang Akawnt
1640       title: Naantalang Akawnt
1641       webmaster: panginoon ng sapot
1642     terms: 
1643       agree: Sumang-ayon
1644       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1645       consider_pd_why: ano ba ito?
1646       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1647       decline: Tanggihan
1648       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1649       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1650       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1651       legale_names: 
1652         france: Pransiya
1653         italy: Italya
1654         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1655       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1656       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1657       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1658       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1659     view: 
1660       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1661       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1662       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1663       block_history: natanggap na mga paghadlang
1664       blocks by me: mga paghahadlang ko
1665       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1666       comments: mga puna
1667       confirm: Tiyakin
1668       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1669       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1670       created from: "Nilikha magmula sa:"
1671       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1672       ct declined: Tumanggi
1673       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1674       ct undecided: Walang kapasyahan
1675       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1676       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1677       description: Paglalarawan
1678       diary: talaarawan
1679       edits: mga pagbabago
1680       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1681       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1682       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1683       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1684       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1685       km away: "%{count}km ang layo"
1686       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1687       m away: "%{count}m ang layo"
1688       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1689       moderator_history: ibinigay na mga paghadlang
1690       my comments: mga puna ko
1691       my diary: talaarawan ko
1692       my edits: mga pamamatnugot ko
1693       my settings: mga pagtatakda ko
1694       my traces: mga pagbabakas ko
1695       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1696       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1697       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1698       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1699       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1700       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1701       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1702       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1703       role: 
1704         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1705         grant: 
1706           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1707           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1708         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1709         revoke: 
1710           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1711           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1712       send message: ipadala ang mensahe
1713       settings_link_text: mga pagtatakda
1714       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1715       status: "Katayuan:"
1716       traces: mga bakas
1717       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1718       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1719       your friends: Mga kaibigan mo
1720   user_block: 
1721     blocks_by: 
1722       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1723       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1724       title: Mga paghadlang ni %{name}
1725     blocks_on: 
1726       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1727       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1728       title: Mga paghadlang sa %{name}
1729     create: 
1730       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1731       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1732       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1733     edit: 
1734       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1735       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1736       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1737       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1738       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1739       show: Tingnan ang hadlang na ito
1740       submit: Isapanahon ang paghadlang
1741       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1742     filter: 
1743       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1744       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1745     helper: 
1746       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1747       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1748       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1749     index: 
1750       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1751       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1752       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1753     model: 
1754       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1755       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1756     new: 
1757       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1758       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1759       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1760       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1761       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1762       submit: Likhain ang hadlang
1763       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1764       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1765       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1766     not_found: 
1767       back: Bumalik sa talatuntunan
1768       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1769     partial: 
1770       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1771       creator_name: Tagapaglikha
1772       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1773       edit: Baguhin
1774       next: Susunod »
1775       not_revoked: (hindi binawi)
1776       previous: « Nakaraan
1777       reason: Dahilan ng pagharang
1778       revoke: Bawiin!
1779       revoker_name: Binawi ni
1780       show: Ipakita
1781       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1782       status: Kalagayan
1783     period: 
1784       one: 1 oras
1785       other: "%{count} mga oras"
1786     revoke: 
1787       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1788       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1789       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1790       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1791       revoke: Bawiin!
1792       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1793       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1794     show: 
1795       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1796       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1797       edit: Baguhin
1798       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1799       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1800       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1801       revoke: Bawiin!
1802       revoker: "Tagapagbawi:"
1803       show: Ipakita
1804       status: Kalagayan
1805       time_future: Magwawakas sa %{time}
1806       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1807       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1808     update: 
1809       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1810       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1811   user_role: 
1812     filter: 
1813       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1814       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1815       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1816       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1817     grant: 
1818       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1819       confirm: Pagtibayin
1820       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1821       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1822       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1823     revoke: 
1824       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1825       confirm: Tiyakin
1826       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1827       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1828       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin