b70c8c546509148e9020004228eec76a1a79b75a
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Balp
5 # Author: Cohan
6 # Author: Grillo
7 # Author: Liftarn
8 # Author: Luen
9 # Author: Magol
10 # Author: Per
11 # Author: Poxnar
12 # Author: Sannab
13 # Author: The real emj
14 sv: 
15   activerecord: 
16     attributes: 
17       diary_comment: 
18         body: Brödtext
19       diary_entry: 
20         language: Språk
21         latitude: Latitud
22         longitude: Longitud
23         title: Rubrik
24         user: Användare
25       friend: 
26         friend: Vän
27         user: Användare
28       message: 
29         body: Brödtext
30         recipient: Mottagare
31         sender: Avsändare
32         title: Rubrik
33       trace: 
34         description: Beskrivning
35         latitude: Latitud
36         longitude: Longitud
37         name: Namn
38         public: Offentlig
39         size: Storlek
40         user: Användare
41         visible: Synlig
42       user: 
43         active: Aktiv
44         description: Beskrivning
45         display_name: Visningsnamn
46         email: E-post
47         languages: Språk
48         pass_crypt: Lösenord
49     models: 
50       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
51       country: Land
52       diary_comment: Dagbokskommentar
53       diary_entry: Dagbokspost
54       friend: Vän
55       language: Språk
56       message: Meddelande
57       node: Nod
58       old_node: Gammal nod
59       old_relation: Gammal relation
60       old_way: Gammal sträcka
61       old_way_node: Gammal sträcknod
62       relation: Relation
63       relation_member: Medlem i relation
64       session: Session
65       trace: Spår
66       tracepoint: Spårpunkt
67       user: Användare
68       user_preference: Användarinställningar
69       way: Sträcka
70       way_node: Sträcknod
71   application: 
72     setup_user_auth: 
73       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
74   browse: 
75     changeset: 
76       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
77       changesetxml: XML för ändringsset
78       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
79       feed: 
80         title: Ändringsset {{id}}
81         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
82       osmchangexml: osmChange XML
83       title: Ändringsset
84     changeset_details: 
85       belongs_to: "Tillhör:"
86       bounding_box: "Omslutande område:"
87       box: box
88       closed_at: "Avlutad:"
89       created_at: "Skapad:"
90       has_nodes: 
91         one: "Innehåller följande nod:"
92         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
93       has_relations: 
94         one: "Har följande {{count}} relationer:"
95         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
96       has_ways: 
97         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
98         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
99       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
100       show_area_box: Visa boxarea
101     changeset_navigation: 
102       all: 
103         next_tooltip: Nästa ändringsset
104         prev_tooltip: Föregående ändringsset
105       user: 
106         name_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
107         next_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
108         prev_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Kommentar:"
111       edited_at: "Redigerad:"
112       edited_by: "Redigerad av:"
113       in_changeset: "I ändringsset:"
114       version: "Version:"
115     containing_relation: 
116       entry: Relation {{relation_name}}
117       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
118     map: 
119       deleted: Borttaget
120       larger: 
121         area: Se området på en större karta
122         node: Se noden på en större karta
123         relation: Se relationen på en större karta
124         way: Se sträckan på en större karta
125       loading: Läser in...
126     node: 
127       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
128       download_xml: Laddda hem XML
129       edit: redigera
130       node: Nod
131       node_title: "Nod: {{node_name}}"
132       view_history: se historik
133     node_details: 
134       coordinates: "Koordinater:"
135       part_of: "Del av:"
136     node_history: 
137       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
138       download_xml: Ladda ner XML
139       node_history: Nodhistorik
140       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
141       view_details: visa detaljer
142     not_found: 
143       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
144       type: 
145         changeset: ändringsset
146         node: nod
147         relation: relation
148         way: väg
149     paging_nav: 
150       of: av
151       showing_page: Visar sida
152     relation: 
153       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
154       download_xml: Ladda ner XML
155       relation: Relation
156       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
157       view_history: Visa historik
158     relation_details: 
159       members: "Medlemmar:"
160       part_of: "Del av:"
161     relation_history: 
162       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
163       download_xml: Ladda hem XML
164       relation_history: Relationhistorik
165       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
166       view_details: visa detaljer
167     relation_member: 
168       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
169       type: 
170         node: Nod
171         relation: Relation
172         way: Väg
173     start: 
174       manually_select: Välj ett område manuellt
175       view_data: Visa data för denna karta
176     start_rjs: 
177       data_frame_title: Data
178       data_layer_name: Data
179       details: Detaljer
180       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
181       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
182       history_for_feature: Historik för [[feature]]
183       load_data: Ladda data
184       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
185       loading: Laddar...
186       manually_select: Välj en annan area manuellt
187       object_list: 
188         api: Hämta detta område från API:t
189         back: Visa objektlista
190         details: Detaljer
191         heading: Objektlista
192         history: 
193           type: 
194             node: Nod [[id]]
195             way: Väg [[id]]
196         selected: 
197           type: 
198             node: Nod [[id]]
199             way: Väg [[id]]
200         type: 
201           node: Nod
202           way: Väg
203       private_user: privat användare
204       show_history: Visa historik
205       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
206       wait: Vänta...
207       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
208     tag_details: 
209       tags: "Taggar:"
210     way: 
211       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
212       download_xml: Ladda hem XML
213       edit: redigera
214       view_history: se historik
215       way: Väg
216       way_title: "Väg: {{way_name}}"
217     way_details: 
218       also_part_of: 
219         one: också del av väg {{related_ways}}
220         other: också del av vägarna {{related_ways}}
221       nodes: "Noder:"
222       part_of: "Del av:"
223     way_history: 
224       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
225       download_xml: Ladda hem XML
226       view_details: visa detaljer
227       way_history: Väghistorik
228       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
229   changeset: 
230     changeset: 
231       anonymous: Anonym
232       big_area: (stor)
233       no_comment: (ingen)
234       no_edits: (inga ändringar)
235       still_editing: (redigerar fortfarande)
236     changeset_paging_nav: 
237       next: Nästa »
238       previous: "« Föregående"
239       showing_page: Visar sida {{page}}
240     changesets: 
241       area: Area
242       comment: Kommentar
243       id: ID
244       saved_at: Sparad
245       user: Användare
246     list: 
247       description: Senaste ändringar
248       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
249       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
250       title_user: Changesets av {{user}}
251       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
252   diary_entry: 
253     diary_comment: 
254       confirm: Bekräfta
255       hide_link: Dölj denna kommentar
256     diary_entry: 
257       comment_count: 
258         one: 1 kommentar
259         other: "{{count}} kommentarer"
260       comment_link: Kommentera denna anteckning
261       edit_link: Redigera denna anteckning
262       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
263       reply_link: Svara på denna anteckning
264     edit: 
265       language: "Språk:"
266       latitude: "Latitud:"
267       location: "Plats:"
268       longitude: "Longitud:"
269       save_button: Spara
270       subject: "Ärende:"
271       title: Redigera dagboksanteckning
272       use_map_link: använd karta
273     feed: 
274       language: 
275         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
276     list: 
277       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
278       new: Ny dagboksanteckning
279       newer_entries: Nyare anteckningar
280       no_entries: Inga dagboksanteckningar
281       older_entries: Äldre anteckningar
282       title: Användardagböcker
283       user_title: "{{user}}s dagbok"
284     new: 
285       title: Ny dagboksanteckning
286     no_such_entry: 
287       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
288       title: Ingen sådan dagboksanteckning
289     no_such_user: 
290       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
291       heading: Användaren {{user}} finns inte
292       title: Ingen sådan användare
293     view: 
294       leave_a_comment: Lämna en kommentar
295       login: Inloggning
296       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
297       save_button: Spara
298       user_title: Dagbok för {{user}}
299   export: 
300     start: 
301       add_marker: Lägg till markör på kartan
302       area_to_export: Yta som ska exporteras
303       export_button: Exportera
304       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
305       format: "Format:"
306       format_to_export: Format för export
307       image_size: "Bildstorlek:"
308       latitude: "Lat:"
309       licence: Licens
310       longitude: "Lon:"
311       manually_select: Välj ett annat område manuellt
312       mapnik_image: Mapnik-bild
313       max: max
314       options: Alternativ
315       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
316       osmarender_image: Osmarender-bild
317       output: Utdata
318       scale: Skala
319       zoom: Zooma
320     start_rjs: 
321       add_marker: Lägg till markör på kartan
322       change_marker: Ändra markörposition
323       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
324       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
325       export: Export
326       manually_select: Välj ett annat område manuellt
327       view_larger_map: Visa större karta
328   geocoder: 
329     description: 
330       title: 
331         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
332         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
333         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
334       types: 
335         cities: Städer
336         places: Platser
337         towns: Samhällen
338     description_osm_namefinder: 
339       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
340     direction: 
341       east: öst
342       north: norr
343       north_east: nordöst
344       north_west: nordväst
345       south: syd
346       south_east: sydöst
347       south_west: sydväst
348       west: väst
349     distance: 
350       one: ungefär 1 km
351       other: ungefär {{count}} km
352       zero: mindre än 1 km
353     results: 
354       no_results: Hittade inget.
355     search: 
356       title: 
357         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
358         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
360         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
361         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
362         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
363         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
364     search_osm_namefinder: 
365       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
366       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
367     search_osm_nominatim: 
368       prefix: 
369         amenity: 
370           airport: Flygplats
371           atm: Bankomat
372           bank: Bank
373           bar: Bar
374           bench: Bänk
375           bicycle_parking: Cykelparkering
376           brothel: Bordell
377           bureau_de_change: Växlingskontor
378           bus_station: Busstation
379           car_rental: Biluthyrning
380           car_wash: Biltvätt
381           cinema: Biograf
382           crematorium: Krematorium
383           dentist: Tandläkare
384           doctors: Läkare
385           driving_school: Körskola
386           embassy: Ambassad
387           ferry_terminal: Färjeterminal
388           fire_hydrant: Brandpost
389           fire_station: Brandstation
390           fountain: Fontän
391           grave_yard: Begravningsplats
392           hospital: Sjukhus
393           hotel: Hotell
394           kindergarten: Dagis
395           library: Bibliotek
396           nightclub: Nattklubb
397           parking: Parkeringsplats
398           pharmacy: Apotek
399           place_of_worship: Plats för tillbedjan
400           police: Polis
401           post_office: Postkontor
402           prison: Fängelse
403           pub: Pub
404           recycling: Återvinningsstation
405           restaurant: Restaurang
406           sauna: Bastu
407           school: Skola
408           shop: Affär
409           taxi: Taxi
410           theatre: Teater
411           toilets: Toaletter
412           waste_basket: Papperskorg
413         building: 
414           chapel: Kapell
415           church: Kyrka
416           hotel: Hotell
417           house: Hus
418           shop: Affär
419           terrace: Terass
420           train_station: Järnvägsstation
421         highway: 
422           bus_stop: Busstopp
423           motorway: Motorväg
424           road: Väg
425           steps: Trappa
426           unsurfaced: Oasfalterad väg
427         historic: 
428           battlefield: Slagfält
429           boundary_stone: Gränssten
430           castle: Slott
431           church: Kyrka
432           house: Hus
433           icon: Ikon
434           mine: Gruva
435           monument: Monument
436           museum: Museum
437           ruins: Ruin
438           tower: Torn
439           wreck: Vrak
440         landuse: 
441           allotments: Kolonilotter
442           cemetery: Begravningsplats
443           farm: Bondgård
444           forest: Skog
445           industrial: Industriområde
446           park: Park
447           residential: Bostadsområde
448           vineyard: Vingård
449         leisure: 
450           garden: Trädgård
451           golf_course: Golfbana
452           ice_rink: Isrink
453           miniature_golf: Minigolf
454           nature_reserve: Naturreservat
455           park: Park
456           playground: Lekplats
457           sports_centre: Sporthall
458           stadium: Stadium
459           water_park: Vattenpark
460         natural: 
461           bay: Bukt
462           beach: Strand
463           cave_entrance: Grottmynning
464           channel: Kanal
465           cliff: Klippa
466           fjord: Fjord
467           geyser: Gejser
468           glacier: Glaciär
469           hill: Kulle
470           island: Ö
471           mud: Lera
472           peak: Topp
473           rock: Klippa
474           spring: Källa
475           tree: Träd
476           valley: Dal
477           volcano: Vulkan
478           water: Vatten
479           wetland: Våtmark
480           wood: Skog
481         place: 
482           airport: Flygplats
483           city: Stad
484           country: Land
485           county: Län
486           farm: Bondgård
487           hamlet: By
488           house: Hus
489           houses: Hus
490           island: Ö
491           islet: Holme
492           municipality: Kommun
493           postcode: Postnummer
494           region: Region
495           sea: Hav
496           suburb: Förort
497           town: Ort
498           village: Mindre ort
499         railway: 
500           funicular: Bergbana
501           light_rail: Spårvagn
502         shop: 
503           bakery: Bageri
504           bicycle: Cykelaffär
505           books: Bokhandel
506           butcher: Slaktare
507           car_dealer: Bilförsäljare
508           car_parts: Bildelar
509           car_repair: Bilverkstad
510           convenience: Närköp
511           dry_cleaning: Kemtvätt
512           florist: Blommor
513           funeral_directors: Begravningsbyrå
514           gallery: Galleri
515           hairdresser: Frisör
516           insurance: Försäkring
517           jewelry: Guldsmed
518           kiosk: Kiosk
519           mall: Köpcentrum
520           optician: Optiker
521           photo: Fotoaffär
522           salon: Salong
523           shoes: Skoaffär
524           toys: Leksaksaffär
525           travel_agency: Resebyrå
526         tourism: 
527           alpine_hut: Fjällbod
528           artwork: Konstverk
529           attraction: Attraktion
530           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
531           cabin: Stuga
532           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
533           hostel: Vandrarhem
534           hotel: Hotell
535           motel: Motell
536           museum: Museum
537           picnic_site: Picknickplats
538           theme_park: Nöjespark
539           valley: Dal
540           viewpoint: Utsiktspunkt
541           zoo: Djurpark
542         waterway: 
543           canal: Kanal
544           lock: Sluss
545           lock_gate: Slussport
546           waterfall: Vattenfall
547   javascripts: 
548     map: 
549       base: 
550         cycle_map: Cykelkarta
551         noname: NoName
552     site: 
553       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
554       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karterings historik.
555   layouts: 
556     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
557     donate_link_text: donera
558     edit: Redigera
559     edit_tooltip: Ändra på kartan
560     export: Exportera
561     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
562     gps_traces: GPS-spår
563     gps_traces_tooltip: Hantera spår
564     help_wiki: Hjälp &amp; wiki
565     help_wiki_tooltip: Hjälp och wiki för projektet
566     history: Historik
567     history_tooltip: Changeset-historik
568     home: hem
569     home_tooltip: Gå till hempositionen
570     inbox: inkorg ({{count}})
571     inbox_tooltip: 
572       one: Du har ett oläst meddelande
573       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
574       zero: Du har inga olästa meddelanden.
575     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
576     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
577     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
578     license: 
579       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
580     log_in: logga in
581     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
582     logo: 
583       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
584     logout: logga ut
585     logout_tooltip: Logga ut
586     make_a_donation: 
587       text: Donera
588       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
589     news_blog: Nyhetsblogg
590     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fri geografiska data osv.
591     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
592     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
593     shop: Butik
594     shop_tooltip: Affär med Openstreetmap loggan på alla grejer
595     sign_up: registrera
596     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
597     sotm: I somras var det OpenStreetMap konferens i Amsterdam.
598     tag_line: Den fria wiki-världskartan
599     user_diaries: Användardagböcker
600     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
601     view: Visa
602     view_tooltip: Visa kartorna
603     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
604     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
605   map: 
606     coordinates: "Koordinater:"
607     edit: Redigera
608     view: Visa
609   message: 
610     delete: 
611       deleted: Meddelande raderat
612     inbox: 
613       date: Datum
614       from: Från
615       my_inbox: Min inbox
616       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
617       outbox: utbox
618       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
619       subject: Ärende
620       title: Inbox
621       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
622     mark: 
623       as_read: Meddelandet markerat som läst
624       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
625     message_summary: 
626       delete_button: Radera
627       read_button: Markera som läst
628       reply_button: Svar
629       unread_button: Markera som oläst
630     new: 
631       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
632       message_sent: Meddelande skickat
633       send_button: Skicka
634       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
635       subject: Ärende
636       title: Skicka meddelande
637     no_such_user: 
638       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
639       title: Ingen sådan användare eller meddelande
640     outbox: 
641       date: Datum
642       inbox: inbox
643       my_inbox: Min {{inbox_link}}
644       outbox: utbox
645       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
646       subject: Ärende
647       title: Utbox
648       to: Till
649       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
650     read: 
651       back_to_inbox: Åter till inbox
652       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
653       date: Datum
654       from: Från
655       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
656       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
657       reply_button: Svara
658       subject: Ärende
659       title: Läs meddelande
660       to: Till
661       unread_button: Markera som oläst
662     sent_message_summary: 
663       delete_button: Radera
664   notifier: 
665     diary_comment_notification: 
666       hi: Hej {{to_user}},
667       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
668     email_confirm: 
669       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
670     email_confirm_html: 
671       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
672       greeting: Hej,
673       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för {{server_url}} till {{new_address}}.
674     email_confirm_plain: 
675       greeting: Hej,
676     friend_notification: 
677       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
678     gpx_notification: 
679       and_no_tags: och inga taggar.
680       failure: 
681         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
682       greeting: Hej,
683       success: 
684         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
685       with_description: med beskrivningen
686       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
687     lost_password_html: 
688       greeting: Hej,
689     lost_password_plain: 
690       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
691       greeting: Hej,
692       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
693       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
694     message_notification: 
695       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
696       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
697       hi: Hej {{to_user}},
698     signup_confirm_html: 
699       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
700       greeting: Hej där!
701       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
702     signup_confirm_plain: 
703       greeting: Hej där!
704       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
705       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
706       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
707   oauth: 
708     oauthorize: 
709       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
710       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
711       allow_to: "Tillåt applikation att:"
712       allow_write_api: ändra på kartan.
713       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
714       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
715       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
716   oauth_clients: 
717     edit: 
718       submit: Redigera
719     form: 
720       allow_write_api: ändra kartan.
721       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
722       name: Namn
723     index: 
724       issued_at: Utfärdad
725       revoke: Återkalla!
726     new: 
727       submit: Registrera
728     show: 
729       allow_write_api: ändra kartan.
730       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
731   site: 
732     edit: 
733       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
734       user_page_link: användarsida
735     index: 
736       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
737       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
738       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
739       license: 
740         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
741         project_name: OpenStreetMap-projektet
742       permalink: Permanent länk
743       shortlink: Kortlänk
744     key: 
745       map_key: Kartnyckel
746       table: 
747         entry: 
748           allotments: Koloniträdgårdar
749           apron: 
750             - Flygplatsterminal
751             - terminal
752           bridge: Svarta kantar = bro
753           cable: 
754             - stollift
755             - stollift
756           cemetery: Begravningsplats
757           common: 
758             - Allmänning
759             - äng
760           construction: Vägar som byggs
761           cycleway: Cykelväg
762           farm: Bondgård
763           footway: Gångväg
764           forest: skog
765           golf: Golfbana
766           heathland: Hed
767           industrial: Industriellt område
768           lake: 
769             - Sjö
770             - vattenmagasin
771           military: Militärområde
772           motorway: Motorväg
773           park: Park
774           primary: Riksväg
775           rail: Järnväg
776           reserve: Naturreservat
777           resident: Bostadsområde
778           runway: 
779             - Landningsbana
780             - taxibana
781           school: 
782             - Skola
783             - universitet
784           secondary: Länsväg
785           station: Järnvägsstation
786           subway: T-bana
787           summit: 
788             - Topp
789             - topp
790           tourist: Turistattraktion
791           tram: 
792             - spårvagn
793             - spårvagn
794           trunk: Motortrafikled
795           tunnel: Streckade kanter = tunnel
796           unsurfaced: Oasfalterad väg
797           wood: Vårdad skog
798         heading: Symbolförklaring för z{{zoom_level}}
799     search: 
800       search: Sök
801       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', 'post offices near Hässelby' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
802       submit_text: Gå
803       where_am_i: Var är jag
804     sidebar: 
805       close: Stäng
806       search_results: Sökresultat
807   trace: 
808     create: 
809       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
810       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
811     delete: 
812       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
813     edit: 
814       description: "Beskrivning:"
815       download: ladda ner
816       edit: redigera
817       filename: "Filnamn:"
818       heading: Redigerar spår {{name}}
819       map: karta
820       owner: "Ägare:"
821       points: "Punkter:"
822       save_button: Spara ändringar
823       start_coord: "Startkoordinat:"
824       tags: "Taggar:"
825       tags_help: kommaseparerad
826       title: Redigerar spår {{name}}
827       uploaded_at: "Uppladdad:"
828       visibility: "Synlighet:"
829       visibility_help: vad betyder detta?
830     list: 
831       public_traces: Publika GPS-spår
832       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
833       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
834       your_traces: Dina GPS-spår
835     make_public: 
836       made_public: Spår offentliggjort
837     no_such_user: 
838       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
839       heading: Användaren {{user}} finns inte
840       title: Ingen sådan användare
841     offline_warning: 
842       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
843     trace: 
844       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
845       by: av
846       count_points: "{{count}} punkter"
847       edit: Redigera
848       edit_map: Redigera karta
849       in: i
850       map: karta
851       more: mer
852       pending: BEHANDLAS
853       private: PRIVAT
854       public: PUBLIK
855       trace_details: Visa spårdetaljer
856       view_map: Visa karta
857     trace_form: 
858       description: Beskrivning
859       help: Hjälp
860       tags: Taggar
861       tags_help: kommaseparerad
862       upload_button: Uppladdning
863       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
864       visibility: Synlighet
865       visibility_help: vad betyder detta?
866     trace_header: 
867       see_all_traces: Se alla GPS-spår
868       see_just_your_traces: Se bara dina GPS-spår, eller ladda upp ett eget.
869       see_your_traces: Visa alla dina spår
870       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
871     trace_optionals: 
872       tags: Taggar
873     trace_paging_nav: 
874       of: av
875       showing: Visar sida
876     view: 
877       delete_track: Radera detta spår
878       description: "Beskrivning:"
879       download: ladda ner
880       edit: redigera
881       edit_track: Redigera detta spår
882       filename: "Filnamn:"
883       heading: Visar spår {{name}}
884       map: karta
885       none: Ingen
886       owner: "Ägare:"
887       pending: VÄNTANDE
888       points: "Punkter:"
889       start_coordinates: "Startkoordinat:"
890       tags: "Taggar:"
891       title: Visar spår {{name}}
892       trace_not_found: Spår hittades inte!
893       uploaded: "Uppladdad den:"
894       visibility: "Synlighet:"
895     visibility: 
896       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
897       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
898       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
899       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
900   user: 
901     account: 
902       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
903       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
904       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
905       home location: "Hemposition:"
906       latitude: "Breddgrad (latitud):"
907       longitude: "Längdgrad (longitud):"
908       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
909       my settings: Mina inställningar
910       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
911       preferred languages: "Föredraget språk:"
912       profile description: "Profilbeskrivning:"
913       public editing: 
914         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
915         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
916         enabled: Aktiverat, du är itne anonym och kan redigera data.
917         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
918         enabled link text: vad är detta?
919         heading: "Publik redigering:"
920       public editing note: 
921         heading: Offentlig redigering
922         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
923       return to profile: Återvänd till profil
924       save changes button: Spara ändringar
925       title: Redigera konto
926       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
927     confirm: 
928       button: Bekräfta
929       failure: Ett användarkonto med denna nyckel (token) är redan bekräftat.
930       heading: Bekräfta ett användarkonto.
931       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
932       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
933     confirm_email: 
934       button: Bekräfta
935       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
936       heading: Bekräfta byte av e-postadress
937       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
938       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
939     filter: 
940       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
941     friend_map: 
942       nearby mapper: "Användare i närheten: [[nearby_user]]"
943       your location: Din position
944     go_public: 
945       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
946     login: 
947       account not active: Ditt konto är ännu inte aktivt.<br />Vänligen klicka länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto.
948       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
949       create_account: skapa ett konto
950       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
951       heading: Inloggning
952       login_button: Logga in
953       lost password link: Glömt ditt lösenord?
954       password: "Lösenord:"
955       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
956       title: Logga in
957     lost_password: 
958       email address: "E-postadress:"
959       heading: Glömt lösenord?
960       new password button: Återställ lösenord
961       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
962       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
963       title: Förlorat lösenord
964     make_friend: 
965       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
966       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
967       success: "{{name}} är nu din vän."
968     new: 
969       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
970       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
971       email address: "E-postadress:"
972       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
973       heading: Skapa ett användarkonto
974       password: "Lösenord:"
975       signup: Registrering
976       title: Skapa konto
977     no_such_user: 
978       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
979       heading: Användaren {{user}} finns inte
980       title: Ingen sådan användare
981     remove_friend: 
982       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
983       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
984     reset_password: 
985       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
986       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
987       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
988       heading: Återställ lösenord för {{user}}
989       password: "Lösenord:"
990       reset: Återställ lösenord
991       title: Återställ lösenord
992     set_home: 
993       flash success: Hemposition sparad
994     view: 
995       activate_user: aktivera denna användare
996       add as friend: lägg till som vän
997       add image: Lägg till bild
998       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
999       blocks by me: blockeringar av mig
1000       blocks on me: mina blockeringar
1001       change your settings: ändra dina inställningar
1002       confirm: Bekräfta
1003       create_block: blockera denna användare
1004       created from: "Skapad från:"
1005       deactivate_user: deaktivera denna användare
1006       delete image: Radera bild
1007       delete_user: radera denna användare
1008       description: Beskrivning
1009       diary: dagbok
1010       edits: redigeringar
1011       email address: "E-post:"
1012       hide_user: dölj denna användare
1013       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
1014       km away: "{{count}}km bort"
1015       m away: "{{count}}m bort"
1016       mapper since: "Karterar sedan:"
1017       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1018       my diary: min dagbok
1019       my edits: mina redigeringar
1020       my settings: Mina inställningar
1021       my traces: mina GPS-spår
1022       my_oauth_details: Visa mina OAuth-detaljer
1023       nearby users: "Användare nära dig:"
1024       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1025       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1026       no home location: Ingen hempostion är satt.
1027       no nearby users: Det finns inga som registrerat sin position i ditt område ännu.
1028       remove as friend: ta bort vän
1029       role: 
1030         administrator: Den här användaren är en administratör
1031         grant: 
1032           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1033           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1034         moderator: Den här användaren är en moderator
1035         revoke: 
1036           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1037           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1038       send message: Skicka meddelande
1039       settings_link_text: inställningar
1040       traces: spår
1041       unhide_user: sluta dölja användaren
1042       upload an image: Ladda upp en bild
1043       user image heading: Användarbild
1044       user location: Användarposition
1045       your friends: Dina vänner
1046   user_block: 
1047     create: 
1048       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
1049       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1050     partial: 
1051       confirm: Är du säker?
1052       creator_name: Skapare
1053       display_name: Blockerad användare
1054       edit: Ändra
1055       reason: Orsak till blockering
1056       revoke: Återkalla!
1057       revoker_name: Återkallad av
1058       show: Visa
1059       status: Status
1060     period: 
1061       one: 1 timma
1062       other: "{{count}} timmar"
1063     revoke: 
1064       revoke: Återkalla!
1065     show: 
1066       back: Se alla blockeringar
1067       confirm: Är du säker?
1068       edit: Ändra
1069       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1070       reason: "Anledning för blockering:"
1071       revoke: Återkalla!
1072       show: Visa
1073       status: Status
1074       time_future: Upphör om {{time}}
1075   user_role: 
1076     filter: 
1077       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
1078       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
1079       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
1080       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1081     grant: 
1082       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
1083       confirm: Bekräfta
1084       fail: Kunde inte ge rollen "{{role}}" till användare "{{name}}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1085       heading: Bekräfta rolltilldelning
1086       title: Bekräfta rolltilldelning
1087     revoke: 
1088       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}"?
1089       confirm: Bekräfta
1090       fail: Kunde inte avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1091       heading: Bekräfta återkallning av roll
1092       title: Bekräfta återkallning av roll